Återvändande ensamkommande. Situationen för ensamkommande barn med avslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återvändande ensamkommande. Situationen för ensamkommande barn med avslag"

Transkript

1 #barnimigration

2 Återvändande ensamkommande Situationen för ensamkommande barn med avslag

3 Varför projekt ÅE? Sedan 2006 har verksamheten varje år vuxit i volym och omfattning på ett sätt som varit svårt att förutsäga. Det har satt stor press på alla aktörer som arbetar med frågan. Utifrån våra betraktelser är vårt välfärdssystem mer upptaget av hur barn kommer in i systemen än hur de kommer ut ur dem. Om ett återvändande för barnet eller ungdomen går bra eller inte påverkas av kvaliteten på det arbete som vi kan göra.

4 Inkomna asylärenden, ensamkommande barn

5 Varför projekt ÅE? Långa väntetider, oklara och diffusa framtidsutsikter främjar inte en positiv återvändandeprocess eller psykisk hälsa. Det finns barn som får svårt att hålla uppe motivationen för skola och andra aktiviteter som har ett längre tidsperspektiv och engagemanget för den egna livssituationen och framtiden minskar. En situation svår att hantera både för barnet själv och för dem som befinner sig runt barnet.

6 Ensamkommande barn och ungdomar Placering Kommunens HVB i Strömsunds kommun Externa HVB Familjehem Antal Totalt Asylsökande Ungdomar med PUT (5 avslag) 24 Ålder år

7 Förstudiens rapport Era USB-minnen eller

8 Rekommendationer Gemensam kunskapsplattform kring det egna och de andra aktörernas uppdrag, kris och asylprocess. Forum för samtal och dialog för att möta barnets behov av information, dialog och samtal runt den egna situationen. Möjlighet att konsultera psykologisk expertis Handledning för gode män Utvecklad samverkan för att uppmärksamma och tillgodose barnens behov. Utvecklade former och strukturer.

9 Rekommendationer, forts. Reflektion kring sekretess för ökad kunskap och tydligare avvägning i enskilda fall. Plan för krishantering, som beskriver hur aktörerna runt barnet underrättas vid ett avslag, samt hur barnets behov uppmärksammas. Utvecklat arbete med barnen i väntan på återvändandet. Arbetet bör spegla att de kan komma att bli kvar under lång tid. Reflektion kring etik genom forum för att diskutera etiska dilemman och förhållningssätt.

10 Att utveckla arbetet med de asylsökande ensamkommande barn och ungdomar i återvändandeprocess efter avslag på ansökan om uppehållstillstånd. Projektmål

11 Projekt Återvändande Ensamkommande arbetar med att kvalitetssäkra och förbättra det kommunala arbetet med ensamkommande barn i asylprocess som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Projektet tar utgångspunkt i kommunernas ansvar för barnens vård under tiden från det de har fått ett avslag som vunnit laga kraft fram till det de lämnar den kommunala verksamheten, antingen på grund av ålder, att de lämnat landet, eller avvikit från placering.

12 Teoretisk grund Barnkonventionen och Barns behov i centrum Känsla av sammanhang begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet STOP-modellen Relationskompetens Projektet har även tagit intryck från forskning kring drivkrafter och motiv, förutsättningar och former för samverkan.

13 Kompetens -utveckling Samverkan Infomaterial Gode män Samtal och dialog Verktyg Samsyn Tydliga arbetssätt och rutiner

14

15 Utvecklingsområden Information efter ankomst till Sverige, innan första beslutet för ansökan om uppehållstillstånd kommer från Migrationsverket Information, samtal och dialog efter avslag Samverkansmanual och processmanual för personal som arbetar runt barnet

16 Kompetensutveckling - Utbildningsinsatser med uppföljning - Krishantering, PTSD, sekretess, asylprocessen - Att enklare kunna koppla den teoretiska kunskapen till situationer som kan uppstå i det dagliga arbetet - Hitta goda exempel och förbättringsområden

17 Vår modell Ett arbetssätt som ger ökad kunskap och förståelse för både barn som fått eller kan komma att få avslag, och för aktörerna runt dem genom mer strukturerade informations- och stödinsatser

18 Arbetet utgår från Information om asylprocessen, en interaktiv karta Samtal och dialog Samverkan Modellen och dess verktyg ska syfta till att förbereda, stärka och rusta barnen inför olika möjliga framtidsscenarion.

19 Ladda ned material, publikationer och konferensdokumentation

20 Att informera om asylprocessen

21

22

23 Om materialet Interaktivt Dialogbaserad Avskalat Flexibelt

24

25

26

27

28 Dialog och samtal med barn i återvändandeprocess Illustration: Catrina Norman Tengroth

29 Förstudien visade att: - Många barn upplevde att ingen lyssnade på dem Personalen sa att dom inte brukar prata om sådana saker. Det fanns ingen att prata med om detta ( ) Dom gjorde inget speciellt, bara sina rutiner ( ) Det var bara vi killar som satt och pratade. Personalen brydde sig inte om det. (Barn 4, Förstudie Återvändande Ensamkommande)

30 Förstudien visade att: - De vuxna aktörerna ofta inte visste hur de skulle prata med barnen vid beslut och inför återvändande Det finns ingen rutin kring det här, så enkelt är det ju. Det sker så sällan så man har ju aldrig behövt, man har tagit situationen som den kommer. (Föreståndare 3, Förstudie Återvändande Ensamkommande)

31 Varför? En stor del av alla barn som kommer till Sverige får avslag det behöver vi prata om med varandra och med barnen. Beslutet blir inte värre av att barnen får vuxna som går bredvid. Vuxenvärldens ansvar att se och bekräfta barnet Stärka barnets känsla av sammanhang genom goda relationer och strukturerat arbete Hjälpa barnet att få ut bästa möjliga av väntan och konstruktivt kunna handskas med utmaningarna inför framtiden - utan att vi har svar på allt

32 Familj Hälsovård Fritidsledare m.fl. Vem? SOCIAL- SEKRETERARE Migrations -verket Barnet KONTAKT- PERSON/ FAMILJEHEM GOD MAN Skola Boende

33 Hur? Vardagssamtal Vardagssamtal Vardagssamtal Vardagssamtal Vardagssamtal Krissamtal Krissamtal

34 Vad? Metod som känns bekväm för vuxen och barn ofta viktigare än vilken Känslor, tankar och mående här och nu Hjälpa till att sortera i kaoset Avlasta från skuld och skamkänslor Illustration: Catrina Norman Tengroth

35 Vad? Våga prata om framtiden Inge hopp Att avsluta Men framför allt: Visa att du ser och hör! Illustration: Catrina Norman Tengroth

36 Samverkan Varför? Om vad? Hur? Med vem? Och hur kommer vi fram till det?

37 (Ryberg-Schmand) Samverkanstrappan

38 Samverkan på tre nivåer Övergripande nivå Verksamhetsnivå Individnivå

39 Ahmed, 14 år - avslag Boendepersonalen märker inget, i skolan uppmärksammas koncentrationssvårigheter Samverkan individnivå vilka är Ahmeds behov, vilket stöd behövs och från vem? Samverkan verksamhetsnivå hur ska skolan agera i dessa lägen? Samverkan övergripande nivå ska skolorna i Strömsunds kommun använda sig av anpassad studiegång?

40 Innan jag kom till Sverige hade jag stora tankar om att Sverige skulle vara ett bra land och alla människorna och sådär. Det tycker jag fortfarande, men om jag skulle berätta min historia med alla de här felgrejorna med hur jag blivit behandlad skulle ingen tro mig. Det är nånting som jag kommer bära med mig och det är nånting som alltid kommer störa mig lite på insidan. Röst från ett ensamkommande barn Kontakt Elisabeth Lindholm, Projektledare Mer information:

41 Personal Projektgrupp: Elisabeth Lindholm, projektledare Anders Fabricius, processledare Jenny Emilsson Hedman, utredare Maja Gahlin, administratör / projektmedarbetare Karin Källström, projektmedarbetare Susanna Näsström, projektmedarbetare Gunnar Hultin, psykoterapeut Verksamhetsförlagd personal: Johanna Rundén, föreståndare (50 %) Viktoria Isaksson, vägledare (25 %) Marcus Olofsson, vägledare (25 %) Birgitta Söderlund, skolkurator (25 %) Elisabeth Magnusson, Socialsekreterare

Växande antal asylsökande barn i Europa

Växande antal asylsökande barn i Europa Runt om i världen ser vi hur människor drabbas av katastrofer och hur de förföljs på grund av sina åsikter eller sin religion. 51 miljoner är på flykt, och här i Sverige tar vi emot 0,16 procent av dessa.

Läs mer

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag.

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Mellan avslag och ut visning Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Förstudie Återvändande ensamkommande foto: inga björg förord Med allt fler krig och konflikter i världen ökar flyktingströmmarna.

Läs mer

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Rekommendationer från tio kommuner och Barnombudsmannen i en dialog den 8 december 2010 Dnr 9.5:0874/ 10 Barnombudsmannen Box

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Nu finns de här barnen Rapport från KUSK-projektet i Huddinge kommun Utgångspunkter och metodologiska slutsatser

Nu finns de här barnen Rapport från KUSK-projektet i Huddinge kommun Utgångspunkter och metodologiska slutsatser 1 Nu finns de här barnen Rapport från KUSK-projektet i Huddinge kommun Utgångspunkter och metodologiska slutsatser Dan Fränkel, projektledare 2 Inledning Projektet Kuratorstöd till nyanlända barn i förskolan

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

UNGA TILL ARBETE W18 24

UNGA TILL ARBETE W18 24 2010 2014 UNGA TILL ARBETE W18 24 >> Arbetslösheten tärde också på relationen med min pojkvän som jobbade som timvikarie. Till slut separerade vi och jag lämnade lägenheten. När jag började studera märkte

Läs mer

Relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga

Relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet med inriktning mot missbruk, ohälsa och rehabilitering Campus Eskilstuna, Mälardalens högskola Socialt arbete C,

Läs mer

Stöd till ungdomar på hemmaplan!

Stöd till ungdomar på hemmaplan! Stöd till ungdomar på hemmaplan! Några tillbakablickar från nationell konferens i Göteborg 29 30 nov 2006 Historisk tillbakablick TORBJÖRN FORKBY, forskare vid FoU i Väst och Göteborgs universitet, inledde

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Ett utvecklingsprojekt inom EU-programmet Equal Nationell temagrupp asyl & integration Slutrapport Av Eva Norström Etnolog, Fil. Dr., Lunds universitet Mars

Läs mer

När Barnkonventionen blir lag. Förberedande frågor till beslutsfattare

När Barnkonventionen blir lag. Förberedande frågor till beslutsfattare När Barnkonventionen blir lag Förberedande frågor till beslutsfattare Snart är Barnkonventionen lag Regeringen har gett besked om att Barnkonventionen ska bli lag i Sverige. Den här foldern är till för

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av verksamheten för 2013-11-06 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.1.1 Definition... 5 1.2 Syfte...5

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! Björkängens förskola!

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! Björkängens förskola! Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkängens förskola LÄSÅRET 2014/2015 Inledning Bestämmelser i Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer