Kommunal Författningssamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunal Författningssamling"

Transkript

1 Kommunal Författningssamling Konstpolicy Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunfullmäktige Kommunkansliet Antagen , Kf 30/12 Ansvar

2 Bildningskansliet Datum: Sida: (4) Handläggare: Mija Toftner, Heidi Viman Version: 1 Policy och riktlinjer för hantering av konst- och värdeföremål i Kävlinge kommun antagen av kommunfullmäktige Konstpolicy för Kävlinge kommun Det övergripande målet med offentlig konst i kommunens byggnader och det offentliga rummet är att skapa en upplevelse för människor. Konsten kan skänka glädje och trivsel men också vara upplysande och provocerande. Konst i vår närhet verkar hälsostimulerande och är en faktor för välbefinnande. Valet av konst och konstnärlig utsmyckning ska präglas av kvalitet, mångsidighet såväl som variation och leda till attraktiva miljöer i kommunen. För konstnärlig utsmyckning ska strävas efter ett samspel med omgivningen på avsedd plats. Såväl det etablerade som det nyskapande ska förekomma och representeras av olika typer av konstarter, konstyttringar och tekniker. Definition av konst Det är svårt att i en policy generellt bestämma vad som är ett konst- eller värdeföremål eftersom smaken är subjektiv. Avgörandet måste ske vid varje tillfälle utifrån nedanstående riktlinjer. Konstpolicyn inkluderar även vissa värdeföremål definierade nedan. Fast konstnärlig utsmyckning är konstnärlig utsmyckning som monteras i golv, väggar, tak eller integreras i byggnader konstnärlig utsmyckning som monteras på eller integreras i marken utanför byggnader Exempel är skulpturer, reliefer, väggmålningar, glas-, gjutjärns- eller stenkonst, keramik- och mosaikinläggningar i golv eller väggar.

3 2 (4) Lös konstnärlig utsmyckning är konstnärlig utsmyckning som hängs upp eller placeras i byggnaden helt utan byggteknisk påverkan Exempel är målningar, textila bilder och mindre skulpturer. Men det kan också vara värdeföremål som antika möbler, väggklockor och ljuskronor eller glas- och porslinsföremål samt olika typer av konsthantverk. Konst Konst som köps in eller tas emot som gåva ska vara av hög konstnärlig kvalitet. Med kvalitet avses här hantverksmässig skicklighet vilket innebär att konstnären behärskar sitt medium och sin teknik. Konst ska vara unika signerade originalverk, inte reproduktioner. För att ingå i kommunens konstregister ska konstverket betinga ett inköpsvärde eller marknadsmässigt värde av minimum 2000 kr. Värdeföremål Ett värdeföremål kan till exempel vara antika möbler, väggklockor, ljuskronor eller liknande. För att definieras som ett värdeföremål ska föremålet betinga ett marknadsmässigt värde av minimum 8000 kr.. Anskaffning av konst För lös konstnärlig utsmyckning på enheterna bör de anställda på olika vis stimuleras att komma med önskemål. Det är dock respektive enhetschef som har det yttersta ansvaret för nyanskaffning av konst. Då det gäller fast konstnärlig utsmyckning i kommunen är det respektive nämnd som beslutar om inköp. Nämnd kan även ta beslut om inköp av lös konstnärlig utsmyckning till en enhet. En central budget för anskaffning och renovering av lös konstnärlig utsmyckning bör utgå från bildningsnämnden. Inköp av konst kan ske av konstnärer med lokal förankring såväl som från konstnärer verksamma på annan ort. För rådgivning gällande inköp av konst bör kommunens konstsamordnare konsulteras. Enhetschef ansvarar för att nyanskaffad konst registreras i konstregistret samt att märkning sker enligt riktlinjerna i detta dokument. Enhetschefen avgör ytterst vad som ska kategoriseras som konst-/värdeföremål och vilken lös konstnärlig utsmyckning som ska finnas på enheten. Det som inte kategoriseras som konst-/värdeföremål ska betraktas som inventarier och ska inte ingå i kommunens konst- och värdeföremålsregister. Kommunens konstsamordnare ska konsulteras som stöd i frågor rörande vad som bör kategoriseras som konst respektive värdeföremål. Konst i ny- och tillbyggnader Vid ny- och tillbyggnad av kommunens fastigheter och den offentliga miljön bör man i ett tidigt skede planera för att fast konstnärlig utsmyckning. Genom att ti-

4 3 (4) digt i byggprocessen både budgetera och planera för konstnärlig fast utsmyckning kan samverkan ske mellan flera parter för att nå bästa resultat Konstförvaring och gallring Konst- och värdeföremål som inte används som utsmyckning på enheterna ska lämnas till förvaring på bildningskansliet. Enheterna kan i mån av tillgång komplettera sin konstnärliga utsmyckning genom att låna eller byta ut verk av kommunens konst som inte är placerad. Genom en sådan cirkulation av utgallrade konst- och värdeföremål kan konstverken få nytt liv inom kommunens olika verksamheter till fördel för både anställda och besökare. Uppdatering av konst- och värdeföremålspolicyn Konstsamordnaren ansvarar för att en uppdatering av konst- och värdeföremålspolicyn sker vid behov. Policyn fastställs genom beslut i Kommunstyrelsen. Organisation Bildningsnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens konst- och värdeföremålshantering. Kultursamordnaren inom bildning verkar som kommunens konstsamordnare med ansvar för tillämpningen av Kävlinge kommuns konstpolicy och dess riktlinjer. Rapportering ska ske till bildningsnämnden i samband med årsredovisningen Riktlinjer för konsthantering i Kävlinge kommun Märkning av föremål Enhetschef ansvarar för att enhetens samtliga föremål är märkta enligt riktlinjerna. Föremålen ska märkas med ett unikt nummer och en särskild stämpel som konstsamordnaren tillhandahåller. Stämpeln och det unika numret skall i möjligaste mån placeras icke synligt och på ett sätt som inte skadar föremålet. Det nummer som varje föremål skall märkas med ska vara i enlighet med konstregistret och tillhandahålls därför av konstsamordnaren som ansvarar för hanteringen av själva registret. Registrering av nyanskaffad konst När ett nytt konst- eller värdeföremål anskaffas ansvarar enhetschefen för att föremålet registreras och att märkning utförs enligt riktlinjerna. Föremålet ska fotograferas, mätas och märkas med avsedd stämpel. Samtliga uppgifter ska rapporteras till konstsamordnaren. Vissa föremål kan vara mest lämpligt att märka med en skylt, även den är enhetschefens ansvar att införskaffa. Förflyttning av konst När ett konst- eller värdeföremål flyttas inom en enhet ska enhetschef underrättas. Enhetschefen ska rapportera förändringen skriftligt till konstsamordnaren. Sker en förflyttning av konst- eller värdeföremål mellan olika enheter ska detta rapporteras till båda enhetscheferna som därefter skriftligt rapporterar förändringen till konstsamordnaren.

5 4 (4) Gåvor registrering. Om en gåva ska tas emot av en enhet beslutas ytterst av respektive enhetschef. Är bedömningen att enheten tar emot gåvan ska avsedd gåvoblankett användas. På blanketten ska givaren skriva under att en gåva gjorts till kommunen och vilket föremål gåvan avser. Givaren har möjlighet att önska att gåvan ska finnas uppställd på en viss enhet, men inte exakt var den skall placeras. Var föremålet ska placeras beslutas av enhetschef. Enheten kan inte garantera att föremålet kommer att finnas där för all tid framöver. Blanketten finns på inka och hos bildningsnämndens kultursamordnare. Konst- och värdeföremål som är gåvor ska märkas och registreras enligt riktlinjerna samt rapporteras till konstsamordnaren

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Kanslichef - Tillsvidare

Kanslichef - Tillsvidare Riktlinjer för personuppgifter Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personuppgifter Riktlinje 2008-05-26 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER 2013-04-23 Inledning Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur kommunens verksamheter kan utveckla sin service, informationsarbete och medborgardialog genom att dra nytta

Läs mer

Ändring. Vadsbo Museums Samlingsförvaltningspolicy

Ändring. Vadsbo Museums Samlingsförvaltningspolicy Ändring Vadsbo Museums Samlingsförvaltningspolicy Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad XXXX Innehåll 1. Inledning... 2 2. Vadsbo museums uppdrag... 5 3. Ansvar... 6 4. Bevarande av samlingen... 8 5. Riskhantering...

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler Bilaga Listningsregler Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LISTNINGSREGLER 3 1.1 MEDBORGARENS ÅTAGANDE 3 1.2 PRINCIPER FÖR MEDBORGARENS VAL 3 1.2.1 Särskilt boende 3 1.2.2 Rätt

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen 1(4) Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen Bakgrund Frågan om hur Vaggeryds kommun lyckas med sin flyktingmottagning och hur vi kan arbeta för att motverka främlingsfientlighet var ett återkommande

Läs mer

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun 2(9) 1. Inledning Dessa regler kompletterar Inköps- och upphandlingspolicy för Umeå kommunkoncern All upphandling och alla inköp ska följa de lagar och

Läs mer

INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL

INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL SOCIALFÖRVALTNINGEN 2013-05-16 INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL VÄLKOMMEN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN I KIL Att arbeta inom socialförvaltningen medföra ständigt nya

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy 2015-04-30 1 (4) Kommunikationspolicy Syftet med en kommunikationspolicy Denna kommunikationspolicy, som är ett kommunövergripande styrdokument som gäller för alla medarbetare, ska ligga till grund för

Läs mer

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-02-26 24 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1...4 1.1 1.2 1.3 2 Allmänt...4 Syfte...

Läs mer

Revisionsrapport Tyresö Kommun

Revisionsrapport Tyresö Kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Helen Samuelsson Dahlstrand Tyresö Kommun Maj 2011 Tillämpning av offentlighetsprincipen 2011-05-25 Helen Samuelsson Dahlstrand Projektledare Jan

Läs mer

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2015 Alingsås kommun Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling EY Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Landstingsarkivet Föreskrift nr. 1 2011-02-17 LA 2010-6029 Version 1 Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Inledning Sedan den 1 juni 2010 gäller ett

Läs mer

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om muta och bestickning... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Muta och bestickning...3

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Policy och handlingsplan för tobak.

Policy och handlingsplan för tobak. 1 Policy och handlingsplan för tobak. Policyns riktlinjer Det är enligt lag förbjudet att sälja tobak till ungdomar under 18 år. Rökning är förbjudet för alla ungdomar och alla vuxna på skolområdet. Personalen

Läs mer

Ekonomistyrningspolicy för Ragunda Kommun

Ekonomistyrningspolicy för Ragunda Kommun 2012-01-20 reviderad KS 2012-10-02 KF 2012-10-24 2013-05-06 2014-02-04 2014-06-25 Ekonomistyrningspolicy för Ragunda Kommun Kommunernas ekonomiska förvaltning regleras av kapitel 8 i kommunallagen. Där

Läs mer

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Ledarskapet har betydelse och medarbetarskapet gör skillnad. Höganäs kommun ska vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet och

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer