RÖRLIGA BILDER I SKOLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÖRLIGA BILDER I SKOLAN"

Transkript

1 SKAPANDE SKOLA 1

2 RÖRLIGA BILDER I SKOLAN Skapande Skola ger möjligheter att pröva på nya uttryck eller att fördjupa ett befintligt arbete inom exempelvis rörlig bild. Det finns många aktörer med kunskap och praktisk kompetens i Västra Götalandsregionen som kan bidra till ett lyckat Skapande skola projekt som inkluderar tex film. Nätverket Möte med Media* som står bakom den här skriften samlat en del projektmodeller som kan vara till hjälp och inspiration inför en Skapande skola-ansökan. Naturligtvis går det att kombinera, addera eller dra ifrån och plocka som man vill och säket vill man använda några workshops eller föreläsningar i andra sammanhang än just Skapande skola. Alla kommuner i Västra Götaland omfattas också av arrangörsstödet som är möjligt att användas för att subventionera filmpedagogisk verksamhet och även fortbildning för pedagoger. I våra webbkataloger finns information om arrangörsstödet och ännu fler pedagoger och tips på filmpedagogiskt arbete. Fler länkar till reurser finns på sista sidan. Möte med Media* är ett nätverk som består av representanter från Kultur i Väst, Skolbio Göteborg, GR-utbildning, Mediapoolen, Filmpedagogerna, Angeläget, Göteborg International Film Festival, Skolbibliotekscentralen Göteborg. Syftet med nätverket är att dela information och lyfta samarbeten. 2

3 REKLAMFILMENS FANTASTISKA VÄRLD Målgrupp: åk 7-9 Föreläsning/lektion: med Filmpedagogerna vid två tillfällen. Eget skapande: arbeta egna reklamkampanjer Medverkande: Fredrik Holmberg, Johan Holmberg eller Mikael Kowalski. Folkets Bio Filmpedagogerna Utrustning: Klassrum med projektor, ljud samt internetuppkoppling. Film/bok: Dvd - ett exemplar av materialet ingår. Läromedlet finns även att låna på GR-Utbildning och på Mediapoolen, eller att köpa genom Konsumentverket. Pris: 9 000:- Längd: Tillfälle 1 och 3 är 2 x 60 minuter Antal elever: En klass

4 FILMSKOLAN Målgrupp: åk 7-9 Föreläsning/lektion: med Filmpedagogerna vid två tillfällen. Eget skapande: arbeta med att skriva och rita filmmanus Medverkande: Fredrik Holmberg, Johan Holmberg eller Mikael Kowalski. Folkets Bio Filmpedagogerna Utrustning: Klassrum med projektor och ljud. Bok: Handbok - ett exemplar av Filmskolan av Johan Holmberg ingår eller går att köpa genom Natur och Kulturs förlag. Pris: 9000 kronor Längd: Tillfälle 1 och 3 är 2 x 60 minuter Antal elever: En klass

5 FILM I KLASSRUMMET Målgrupp: åk 7-9 Föreläsning/lektion: med Filmpedagogerna vid två tillfällen. Eget skapande: arbeta med nyhetssändning, mashup eller animation. Medverkande: Fredrik Holmberg, Johan Holmberg eller Mikael Kowalski. Folkets Bio Filmpedagogerna Utrustning: Klassrum med projektor, ljud samt internetuppkoppling. Film: Dvd - ett exemplar av materialet ingår. Läromedlet finns även att låna på GR-Utbildning och på Mediapoolen, eller att köpa genom Konsumentverket. Pris: 9 000:- Längd: Tillfälle 1 och 3 är 2 x 60 minuter Antal elever: En klass

6 HÅLLBAR UTVECKLING Målgrupp: åk 7-9 Film: Oceans och The Cove via Mediapoolen* med filmhandledning från Föreläsning för pedagoger: Navet Science Center. Navet ger en föreläsning utifrån de två drabbande dokumentärerna Oceans och The Cove. Hur vill vi att livet på jorden ska se ut? Livet förändras vare sig vi vill det eller inte, men hur förändringen ser ut ligger i våra händer. Det blir en tankeväckande föreställning om livet och framtiden. Navet dramatiserar, diskuterar och reder ut begreppen. Eget skapande: Navet Science Center där workshops i digitalt skapande skapat med anknytning kring det innehåll som filmen och föreläsnings- och workshopstillfällena ger. Pris: Beror på upplägg Längd: Går att variera Antal elever: Går att variera * eller annan AV-central som tex GR-utbildning

7 ENTREPRENÖRSKAP Målgrupp: åk 7-9 Film: Isglöd via Mediapoolen Filmhandledning: Pärm medföljer Föreläsning för pedagoger: Kunskapsmedia Workshop för elever: Slumpgenerator och Webben Eget skapande: Eleverna kommer att arbeta med att idéer ofta föds ur att två redan befintliga idéer slås samman. Segel + båt. Kamera + telefon. Eleverna parar samman två ordpar (eget val eller med hjälp av slumpgenerator) och får i uppgift att skapa en hemsida där de beskriver sin produkt, vilket problem den löser eller vilka behov den tillfredsställer osv. Bildspel, reklamfilm, seriestrippar elevernas fantasi och kreativitet styr innehållet. YouTube-kanal skapas för projektets räkning. Tidsomfattning elevaktivitet: En heldag med mediepedagoger från Mediapoolen. Efterarbete i klassrummet är önskvärt samt ett redovisningstillfälle som ansvarig pedagog själv håller i på skolan där eleverna får presentera sina produktidéer utifrån de hemsidor som skapats. Pris: Beror på upplägg Längd: Går att variera Antal elever: Går att variera

8 SKAPANDEKURS Målgrupp: åk 7-9 Film: Inspirationsfilmer via Mediapoolen Föreläsning för pedagoger: Matiss Silins Matiss Silins har sin bas i Poetry Slam, deltagit i SM-finaler i Poetry Slam, uppträtt på Sveriges största festivaler och snackat om skrivande i Sveriges Radio P3. Driver egna föreläsningar och workshops och varit på flera skolor i Västra Götaland. Workshop med elever: Skrivande och skapande börjar någonstans. Eleverna får lära sig tips för att få fart på skrivandet. Matiss Silins kurser i kreativt skrivande handlar inte om att stava rätt, hålla sig till regler eller ens att skriva bra. Skapandet börjar med idéer och några av dem är dåliga men måste skrivas ner ändå. Det är enda sättet man kan göra något bra av dem. Att sätta igång är det viktiga, inte att göra rätt. Eget skapande: Eleverna får övningar, tips och verktyg till att utforska sitt eget skrivande. Varje workshop anpassas efter deltagarnas nivå och intressen. Pris: Beror på upplägg Längd: Går att variera Antal elever: Går att variera

9 KRITISKT SEENDE? Målgrupp: åk 7-9 Föreläsning: Filmvetarna Olle Sjögren och Karolina Westling föreläser om förhållandet mellan att uppleva film och tänka med film. Var går gränsen mellan underhållning och reflektion? Hur bygger vi upp kunskaper om världen? Varför reagerar man med olika känslor i skilda åldrar? I föreläsningen är det två kunskapsformer som står i fokus: dels tv:s sätt att rapportera nyheter om världen, dels parodin som kritisk reflektionsform och komisk motvinkel. Inte minst hur de samspelar i ungas medvetande och kommentarer. Eget skapande: fem tillfällen där eleverna får filma, göra egna reportage och leda ett nyhetsprogram tillsammans med erfarna filmpedagoger. Eleverna får ställa Den stora världen mot den egna vardagen. I övningen ingår att variera allvar med parodier som en metod att utforska det spännande gränslandet mellan allvar och gyckel. Medverkande: Filmvetarna Olle Sjögren och Karolina Westling har i många år föreläst och forskat kring barns och ungdomars medievärldar. De är uppskattade föreläsare för både barn och vuxna. De filmpedagoger som håller i filmandet är: Jenny Mases, Joachim Stillback, Johan Aksell och Jenny Luukkonen. Pris: Föreläsning 8000 kronor exl. moms, samt kostnader för eget skapande (filmpedagog). Längd: Föreläsning på 1,5-2 timmar samt fem filmtillfällen. Antal elever: Hel/ halvklass 9

10 TUSEN GÅNGER STARKARE Målgrupp: åk 6-9 Film: Tusen gånger starkare via GR-utbildning. Tusen gånger starkare är 15-åriga Signes berättelse om vad som händer när det kommer en ny elev till hennes klass. Den nya eleven utmanar invanda mönster och ifrågasätter flickornas underordnade roll i klassrummet. Filmer ger en drastisk bild av en skola som inte lyckas leva upp till sitt demokratiska uppdrag. Filmen ger utgångspunkt för att utforska olika bilder av skolan och av pojkars och flickors skilda villkor. Filmhandledning: Bok: Tusen gånger starkare av Christina Herrström och Det dom inte sa av Lisa Lindén. Föreläsning: Lisa Lindén Eget skapande: Gör en film, se nästkommande sidor. Medverkande: Lisa Lindén föreläser om genusteorier och praktiska jämställdhetsstrategier kopplade till skolan, populärkulturen och vår vardag. Lisa är Fil. Mag i genusvetenskap, arbetar som dramaturg, föreläsare och projektledare. Hon arbetar också med filmnätverket Doris Film där hon arbetar med skolprojekt. Pris: kronor exl. moms. Längd: 1 1/2-2 timmar Antal elever: max

11 DIGITALT BERÄTTANDE Målgrupp: åk 6-9 Att kombinera med Tusen gånger starkare Med utgångspunkt i Tusen gånger starkare kommer eleverna att bearbeta en projektidé, ett manus. För att tillverka figurer, kulisser och få den rätta miljön, kommer innebär det eget skapande i form av olika metoder: teckna och måla, klippa och klistra, samt bygga och forma med olika material som lera och med olika återvinnings material som tidningspapper. Som slutdel, läggs elevernas röster på samt olika ljudeffekter för att göra berättelsen mer verklig. Medverkande: Afsaneh Monemi är konstnär och bildpedagog, utbildad på HDK och Kulturverkstan i Göteborg. Afsaneh har mångårig erfarenhet av konstnärligt arbete med barn och unga i skolor och förskolor runtom i Göteborg. Pris: 8250 kronor exl. moms Längd: 5 x 1,5 timmar Antal elever: Halvklass (helklass 2 workshops)

12 ANIMERAD FILM Målgrupp: åk 6-9 Att kombinera med Tusen gånger starkare Med utgångspunkt i Tusen gånger starkare skapar eleverna berättelser med hjälp av dator och videokamera. Arbetet innehåller moment som: rörelse, dramaturgi, ljud och bildkomposition. Klassen kan välj mellan leranimation eller Cut-out (pappersfigurer). Frågeställningarna vi utgår ifrån är: gör vi våra egna val eller låter vi oss styras av andras föreställningar när vi väljer: partner, yrke, intressen? Inför skapande av manus utgår från problemställningen: att inte kunna välja vad man egentligen vill. Syftet är att stärka individualiteten oberoende av vad andra tycker eller kön. Medverkande: Gunilla Gränsbo är utbildad på Dramatiska Institutet och Konsthögskolan Valand. Gunilla har bred och gedigen erfarenhet som animationspedagog. Utrustning: Pedagogen har med sej allt. Skolan står för pennor, papper, häftmassa, saxar. Pris: 8250 kronor exl. moms Längd: 10 klocktimmar som kan spridas ut på 5 tillfällen eller läggas ihop till 3 dagar. Antal elever: Max

13 DRÖMSKOLAN Målgrupp: alla åldrar Drömskolan är temat på ett praktiskt filmarbete med syfte att öka ungas delaktighet och inflytande. Under ledning av filmpedagoger gör eleverna film om hur deras drömskola ser ut. Arbetet tar sin utgångspunkt i Barnkonventionens artikel 12: Barn har rätt att utrycka sin mening i alla frågor som berör det. vuxna ska lyssna på barn. Drömskolan är ett projekt inom Göteborg Stad där ett urval av elevernas filmer visas upp på en festival årligen. Skolor utanför Göteborg Stad kan genomföra konceptet med egna visningar och ramar. Ramar för filmarbetet inom Göteborgs Stad: - arbetet utgår från den teknik skolan redan har - filmen får vara max 3 minuter - eleverna får inte vara identifierbara i filmerna - filmerna får inte kränka upphovsrättslagen (musik och bild) Välj bland följande workshops: SÄG DET MED FILM, DOCKANIMATION FILMDAGAR! HANTVERK & DIGITALT DRÖMSKOLAN, HUR DÅ? 13

14 DOCKANIMATION Målgrupp: alla åldrar När vi jobbar med dockanimation bygger vi egna dockor och egna landskap. Sedan animerar vi genom att flytta våra dockor, ta ett kort och flytta igen. När vi spelar upp alla stillbilder snabbt har vi en animerad film och vi avslutar med att lägga till röster, ljudeffekter, musik och eftertexter. Medverkande:Erik Löfdahl är utbildad manusförfattare och har flerårig erfarenhet av animationsarbete i förskolor, skolor, flyktingförläggningar och äldreboenden. Pris: 8000 kronor exl. moms för ett grundpaket Erbjudande: Beställ två serier att utföras på en skola under en hel vecka - måndag-fredag, kostar fem hela skoldagar kronor exl. moms. Längd: 5 tillfällen på ca 1-1,5 tim Antal elever: Max 20 Drömskolan

15 HANTVERK & DIGITALT Målgrupp: alla åldrar Med utgångspunkt i temat Drömskolan skapar vi berättelser som utgår från elevernas och lärarnas aktuella förutsättningar och behov. Först producerar vi bildmaterialet i teckning och/eller måleri, dessa digitaliseras till rörlig bild och ljudläggs. Vår berättelse kan vara dokumentär eller fiktiv. Medverkande: Marie Bondeson är utbildad på HDK och på Valands konsthögskola och har lång erfarenhet av arbete som konst- och filmpedagog på grundskolor i Göteborg. Hon arbetar även som kursledare på HDK. Pris: 8 000:- + moms Längd: 5 tillfällen Antal elever: Halvklass Drömskolan

16 FILMDAGAR! Drömskolan Målgrupp: alla åldrar FILMDAGAR! tar eleverna från idé till premiär och arbetar under tiden praktiskt med historieberättande, kamerateknik och datorredigering. Inga förkunskaper behövs! Upplägget baseras på deltagarnas unika idéer eller utgår från teman eller värdegrundsfrågor som bestäms gemensamt. Det kan resultera i ämnesintegrerade dokumentärer, reportage och presentationer. DRÖMSKOLAN handlar om hur DU som elev vill att skolan skall vara. Var skolan bättre FÖRR? Vad är bra eller dåligt i skolan NU? Hur ser den bästa skolan ut i FRAMTIDEN? Medverkande: Johan Aksell som driver Filmdagar är utbildad skådespelare och teaterregissör vid ASAD i London och har även studerat film och tv på Raindance och Middlesex Uni. Johan har undervisat i film och digitalt skapande sedan 2002 och är anställd film och teaterpedagog på Kulturskolan i Göteborg där han också är projektledare för ett digitalt skapandeprojekt samt ett större filmprojekt. Pris: Pris 8000:- + moms Längd: 5 x 3 timmar Antal elever: Halvklass och/eller helklass

17 OM SKAPANDE SKOLA Skapande Skola syftar till att stärka arbetet med kultur i skolan och till att öka de kulturella och konstnärliga uttrycken inom skolan. Skapande skola stöd kan sökas för årskurs 1-9: - insatser som främjar eget skapande som en del av lärandet - inköp av kulturverksamhet som av föreställningar, etc - insatser som ger förbättrade strukturer för en samverkan mellan grundskolan och kulturlivets professionella aktörer som bedriver kulturverksamhet. Insatserna kan omfatta kostnader för gemensamma seminarier eller konferenser som syftar till stärkt samarbete. Bara skolans huvudman kan söka bidraget, dvs. den som ansvarar för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom på kommunal nivå, eller för en fristående skola eller specialskola. Skapande skola täcker inte kompetensutveckling för pedagoger, men arrangörsstödet som finns i Västra Götalandsregionen kan användas för arrangemang och workshops som har ett fortbildningssyfte för pedagoger. Arrangörsstödet söker man genom sin kommunala kultursamordnare som man hittar i kulturkatalogen: Vill du ha mer information? Om din fråga gäller ansökan och riktlinjer kring Skapande Skola: Telefon: tua Om din fråga gäller arrangörsstödet i regionen eller om du vill ha tips på fler projektideer eller filmpedagoger att använda i Skapande Skola: Pia-Mari Wehrling, filmkonsulent, Kultur i Väst Telefon:

18 RESURSER Film att se i klassrummet: Västra Götalandsregionens AV-Central Göteborgsregionens AV-Central Skolfilm.com /www.skolfilm.com Övriga resurser: Svenska Filminstitutet Film i klassrummet Mediepedagogisk resurs Folkets Bio Filmpedagogerna Frame, Västra Götalansdsregionens filmtävling för unga Filmkonsulenterna i Västra Götaland Västra Götalandsregionens kulturkatalog Göteborg Stad kulturkatalog Göteborg Skolbio Lycka till med ert Skapande skola projekt!!! 18

Nätverket Möte med Media* har här samlat material som kanske ge inspiration under ett skolprojekt.

Nätverket Möte med Media* har här samlat material som kanske ge inspiration under ett skolprojekt. SKAPANDE SKOLA Arbeta med film- och medier i skolan Skapande Skola ger möjligheter att arbeta mer med kultur i skolan. Film och rörliga bilder tycker många elever och pedagoger är extra spännnade och utvecklande

Läs mer

ANIMATIONS KOKBOK. Filmrecept för kreativa

ANIMATIONS KOKBOK. Filmrecept för kreativa ANIMATIONS KOKBOK Filmrecept för kreativa ANIMATIONS KOKBOK Filmrecept för kreativa Kultur i Väst är en av Västra Götalandsregionens kulturförvaltningar och vi får vårt uppdrag från kulturnämnden. För

Läs mer

Katalogen är tryckt med stöd av Beata Brummers stipendiefond samt Fröberg-Cramérs stipendiefond. Stort tack till Konstfacks rektor Maria Lantz.

Katalogen är tryckt med stöd av Beata Brummers stipendiefond samt Fröberg-Cramérs stipendiefond. Stort tack till Konstfacks rektor Maria Lantz. Katalogen är tryckt med stöd av Beata Brummers stipendiefond samt Fröberg-Cramérs stipendiefond. Stort tack till Konstfacks rektor Maria Lantz. Författarna till varje projekt 2013 Detta verk är skyddat

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun Kulturskolan Anders Carlsson rektor 2014-01-31 Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun 1. Nuvarande kulturinsatser Barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg har valt att sätta fokus på två

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1 Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande lärarhandledning 1 2 Nosa på nätet Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande Inledning 5 Vill

Läs mer

SKAPANDE SKOLA FÖR ÅK F-9 I HUDDINGE 2013

SKAPANDE SKOLA FÖR ÅK F-9 I HUDDINGE 2013 SKAPANDE SKOLA FÖR ÅK F-9 I HUDDINGE 2013 Skapande skola i Huddinge 2013 Tema: Plats och identitet Foldern presenterar ett antal förslag på projekt för alla kommunala skolor i Huddinge med år 0-9 har

Läs mer

Aktivitetspaket Spårare

Aktivitetspaket Spårare Aktivitetspaket Spårare Hej! I Scouterna kan vi göra vad som helst! Häftigast av allt är kanske att vi tillsammans kan göra värden lite bättre. Vi lär oss om hur världen ser ut där vi bor, i skolan och

Läs mer

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov Filmpedagogik i Haninge förutsättningar, användning och behov Cindy Carlsson Januari 2006 Sammanfattning Dagens samhälle är fyllt av bilder och filmen får allt större inflytande. Det är därför av största

Läs mer

En bok och en DVD. Inspirationsmaterial från Film i Värmland. Roligt helt enkelt om att göra animerad film i särskolan. Roligt, helt enkelt

En bok och en DVD. Inspirationsmaterial från Film i Värmland. Roligt helt enkelt om att göra animerad film i särskolan. Roligt, helt enkelt Roligt helt enkelt om att göra animerad film i särskolan Sedan 2001 har Film i Värmland arbetat med animation i de värmländska skolorna. Tillsammans med våra handledare har elever och personal producerat

Läs mer

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n?

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Seminarium på Nordiska akvarellmuseet den 20 21 november 2003 Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev

Läs mer

Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd. Hösten 2015. Kompetensutveckling. pedagogiskt stöd. för Stockholms kommunala grundskolor

Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd. Hösten 2015. Kompetensutveckling. pedagogiskt stöd. för Stockholms kommunala grundskolor Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd Hösten 2015 Kompetensutveckling & pedagogiskt stöd för Stockholms kommunala grundskolor Produktion: Utbildningsförvaltningen Redaktion, formgivning och originalproduktion:

Läs mer

Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd. Våren 2015. Kompetensutveckling. pedagogiskt stöd. för Stockholms kommunala grundskolor

Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd. Våren 2015. Kompetensutveckling. pedagogiskt stöd. för Stockholms kommunala grundskolor Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd Våren 2015 Kompetensutveckling & pedagogiskt stöd för Stockholms kommunala grundskolor Produktion: Utbildningsförvaltningen Redaktion, formgivning och originalproduktion:

Läs mer

Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014

Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014 Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014 Bakom Skolforum står Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Svenska Läromedel och Sveriges Skolledarförbund. Det

Läs mer

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Slutrapport från MARS-projektet oktober 2004 Mediepedagogik ett förhållningssätt

Läs mer

FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING

FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING foto: marcus frendberg INNEHÅLL foto: sos arkiv FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN FN:s konvention om barnets rättigheter är ett viktigt dokument

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Att teckna är stort ATT TECKNA ÄR STORT. - om tecknandets möjligheter och kraft -

Att teckna är stort ATT TECKNA ÄR STORT. - om tecknandets möjligheter och kraft - ATT TECKNA ÄR STORT Att teckna är stort - om tecknandets möjligheter och kraft - Projektledning: Pia Wretlind, Lena Eriksson, Anna Berglund, Jesper Norda, Kristian Berglund ATT TECKNA ÄR STORT 1 2 INNEHÅLL

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS)

Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS) En likvärdig utbildning i praktiken Fyra exempel som inspirerar Plats för vinjett 2012 Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS) En likvärdig utbildning i praktiken Specialpedagogiska

Läs mer

Finansiärer Västra Götalandsregionen, Levande Historia i Göteborg, Kulturförvaltningen i Göteborg, Allmänna Arvsfonden

Finansiärer Västra Götalandsregionen, Levande Historia i Göteborg, Kulturförvaltningen i Göteborg, Allmänna Arvsfonden Angeläget är utvecklat och sprids genom samarbete och finansiering från följande aktörer: Samarbetspartners Amnesty International, GR Utbildning, KulturUngdom, Skolbio Göteborg, Mediapoolen, UR, Världskulturmuseet,

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

LärarhandLedning grundskolan

LärarhandLedning grundskolan Lärarhandledning Grundskolan LÄRARHANDLEDNING grundskolan Vad är entreprenörskap?... 3 Entreprenöriellt lärande... 3 Pedagogiskt program... 5 Inför besöket... 6 På museet... 6 Syfte med utställningen...

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer