Matproduktionen var ett viktigt inslag i järnåldersbyn.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Matproduktionen var ett viktigt inslag i järnåldersbyn."

Transkript

1 Vad blir det till middag? ola korpås & jonas wikborg Matproduktionen var ett viktigt inslag i järnåldersbyn. Arbetet med att ta hand om den mat som producerades och samlades in pågick dagligen på gårdarna i Skälby. Vad åt man då i järnålderns Skälby? Både Tacitus och Julius Caesar anger att germanerna odlade spannmål, men endast i mindre omfattning. Deras kost bestod istället huvudsakligen av tjock mjölk och ost från nötboskapen samt vilda frukter och kött från småboskap och vilt. Romaren Plinius beskriver dessutom hur de kärnade smör av grädden. Dessa beskrivningar verkar stämma väl överens med det arkeologiska materialet från Skälby. I romarnas ögon var germanernas matlagningskonst mycket primitiv och rätterna okryddade och smaklösa. Kanske en orättvis beskrivning, för även om germanerna inte använde sig av samma kryddor som romarna smaksatte man säkerligen rätterna med inhemska örter. För torra strupar Tacitus berättar också att en del av germanerna köpte vin från romarna, men att de flesta föredrog en lokalt tillverkad dryck av jäst korn eller vete. Importerade viner har vi inte hittat spår efter i Skälby, men däremot korn och vete som kunde ha använts vid öltillverkning. Vatten från de många brunnarna och mjölk från boskapen var säkerligen vanliga måltidsdrycker bland järnålderns Skälbybor. Men i det danska fyndmaterialet har man också belägg för en sorts öl eller mjöd. Analyser av insidan på ett bronskärl från en grav på Lolland har visat att detta innehållit en blandning av öl och fruktvin bestående av korn, blåbär, tranbär, pors och lingon. I vissa rikt utrustade gravar har man också påträffat importerade romerska bronskärl som i romarriket användes vid dryckesceremonier där det dracks vin. Kanske ville man efterlikna de romerska dryckesvanorna, men det är mycket osäkert om den av Tacitus omtalade vinhandeln med germaner omfattat det skandinaviska området. Kärlet från Lolland visar

2 112 Del III. Livet i en järnåldersby att man kunde framställa jästa fruktdrycker av in - hemska bär. Kött och mjölkprodukter Det benmaterial som hittats vid undersökningarna visar att de vanligaste husdjuren var kor, får och getter. Kött och mjölkprodukter från dessa var säkert mycket betydelsefulla. Den relativt höga slaktåldern på de kor som man hittat benen efter i Skälby visar att de främst hölls för mjölkproduktionens skull. I benmaterialet från Skälby finns också inslag av fisk. Byn låg mycket nära den dåtida stranden och sannolikt var fisket en annan viktig del av försörjningen. Den egna matproduktionen kunde också kompletteras med jakt på vilda djur och insamling av växter och bär. I ett av de analyserade jordproverna från Skälby hittades faktiskt åriga hallonkärnor. Rökt, torkat och syrat För att konservera födan så att den kunde förvaras längre kunde den rökas exempelvis med enris, torkas eller syras. Saltning finns det inga större belägg för i Skandinavien vid den här tiden, men salt var en mycket viktig handelsvara i det romerska riket och dess provinser. Den kan via handelsleder även ha nått våra breddgrader men bör nog ses som en exklusiv vara. Hängd i taket eller kyld i bäcken Lagring av maten kan ha skett i långhusets förrådsutrymmen eller i speciella matbodar men exempelvis torkat kött kan också ha hängt i taket inne i bostaden. Man kunde också utnyttja kylan i marken och gräva gropar till en form av matkällare. Att ställa ner maten i bäckar eller vattendrag var ytterligare ett sätt att förlänga matens hållbarhet. Palt, pors och timjan Matlagningen skedde såväl inomhus som utomhus på någon de mer än 400 härdar som undersökts på platsen. På härdarna kunde man koka soppa eller gröt i ett keramikkärl. I gynnsamma fall påträffar man fastbrända matrester på insidan av skärvor från dessa kärl. Den vidbrända maten var kanske inte så kul för de dåtida matgästerna, men desto intressantare för oss som får veta vad som puttrat i grytorna. Främst rör det sig om olika former av vegetabiliska grötliknande röror, ibland med inblandning av blod eller animaliska fetter inte alltför olikt dagens palt. I några fall har man analyserat välbevarat tarminnehåll hos jylländska mosslik. De hade ätit en gröt eller välling bestående huvudsakligen av korn, linfrö samt pilört och lite vete och havre. En inblandning av diverse ogräs i grötresterna kan antyda att man inte alla gånger har bemödat sig att hålla åkrarna fria från ogräs.

3 Vad blir det till middag? 113 En stor del av maten utgjordes av vegetabilier. Vid Skälbyundersökningarna har man bl a hittat sädeskorn och hallonkärnor från järnåldern. Illustration: Göte Göransson. I Skälby har man även hittat några kokgropar som fungerat som matlagningsugnar. Maten lades ned i gropen tillsammans med upphettade stenar och täcktes över. I en av kokgroparna från Skälby har man hittat djurben samt näver som varit lindad kring mat som tillagats i gropen. Fuktad näver eller stora växtblad användes som ett slags ugnsfolie. Vi vet inte hur järnåldersmaten smakade. Att den skulle ha varit helt okryddad som Tacitus påstod är inte troligt. Snarare använde man sig säkert av vilt växande örter som man hittade kring boplatsen. Genom analyser av pollen och växtdelar från olika platser vet vi att folket under den äldre järnåldern smaksatte maten med bland annat dill, mynta, kyndel, pors,

4 114 Del III. Livet i en järnåldersby I Skälby har man hittat flera kokgropar, där maten lades ned tillsammans med upphettade stenar. I en av groparna hittade man näver som använts som en slags ugnsfolie. Illustration: Göte Göransson.

5 Vad blir det till middag? 115 enbär och timjan. Även olika sorters lök eller kål och rovor verkar ha odlats vid den här tiden.. På vissa boplatser har det hittats låga, lertäckta stenpackningar inne i husen. Dessa så kallade eldpallar kan ha använts som stekbord. Först eldade man för att värma upp hällen, sedan rakades glöden undan och den varma ytan användes till matlagning eller bakning av tunna brödkakor. Kvarnarna malde långsamt En del spannmål maldes till mjöl och kunde användas i matlagningen eller till brödbak. De äldsta bevarade bröden är från senare delen av romersk järnålder, och då främst från högreståndsmiljöer. Brödfynden från denna tid innehåller oftast skalkorn med olika inblandning av vete, ärtor eller havre. Från början var de inte av jäsbrödstyp, utan kompakta kakor som troligen gräddades direkt i askan i härden. I Skälby har vi hittat en grop som vi utifrån fynd av sädeskorn och spår av viss värmepåverkan har tolkat som en ugn för rostning av säd. Att rosta säden före malning underlättar nämligen arbetet och ger mindre spill. Av rostad säd kan man även baka jäst bröd och inte bara platta bröd av tunnbrödstyp. För att mala säden till mjöl har det ända sedan stenåldern använts en form av kvarn, den så kallade gnidkvarnen. Den bestod av en större flat sten som underlag (underliggare) och en mindre (löpare) med vars hjälp man malde fröerna till mjöl. Genom mal- Malstenslöpare och underliggare, båda funna vid undersökningar vid Skälby. Med hjälp av dessa primitiva kvarnar kunde man mala sitt mjöl hemma på gården. Foto: Susanna Eklund, SAU. ningsarbetet blev underliggarna slitna och fick så småningom en lätt skålformad ovansida, medan löparen ofta fick en eller flera plana ytor. Både underliggare och löpare har hittats vid undersökningarna i Skälby. De är vanliga fynd vid boplatsundersökningar och ibland har de efter att de kasserats använts till att kila fast husens nedgrävda trästolpar. Deras placering i stolphålen behöver inte enbart ha fyllt en praktisk

6 116 Del III. Livet i en järnåldersby Exempel på malstenslöpare från Skälby som använts så flitigt att de fått facetterade sidor. Foto: Markus Andersson, SAU. funktion. De skulle också kunna vara ett slags husoffer som lagts ned vid uppförandet av ett nytt hus för att skydda det mot olika typer av fara. Under äldre järnålder introducerades vridkvarnen, en uppfinning som effektiviserade malningsarbetet. Den består av två lika stora runda stenskivor som roterar mot varandra, och i den övre finns ett hål där ett handtag kan fästas. Vridkvarnen blev allt vanligare under romersk järnålder, men först under vikingatid hade den äldre gnidkvarnen blivit helt utrangerad. Med den nya kvarnen gick arbetet snabbare. Försök har visat att man nu malde ett kilo mjöl på cirka 15 minuter där man med den äldre kvarntypen fick hålla på i en timme. Det tidigaste fyndet av vridkvarnar i Västmanland kommer från Torp strax norr om Köping. Där hittades stora fragment efter sammanlagt fem olika vridkvarnar i stolphålen till ett folkvandringstida ( e Kr) hus. Vridkvarnarna var någonting som den äldre järnålderns skandinaver stötte på i samband med sina kontakter med det mäktiga Romarriket.

7 Skälby en järnåldersby i Västmanland redaktör: jonas wikborg med bidrag av susanna eklund och ola korpås illustrationer: göte göransson sau skrifter 21

8 Utgiven av Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) SAU Skrifter nr 21 Ansvarig utgivare: Åsa Larsson Redaktör: Jonas Wikborg Författare: Susanna Eklund, Ola Korpås, Jonas Wikborg Typsnitt: Adobe Garamond Pro 10,5/15 Papper: Arctic volume white 130 g Tryck: Åtta.45, Stockholm Bilder: respektive upphovsman. Där ej annat anges tillhör bilderna SAU. Vi har efter bästa förmåga sökt efter alla rättighetsinnehavare; den som likväl anser sig förbisedd ombeds kontakta SAU. Språkgranskning: Malin Hedlund Omslagsbild: Göte Göransson Omslag och grafisk form: ord & form, Karlstad Sättning: ord & form, Karlstad Allmänt kartmaterial: Lantmäteriet Medgivande MS2007/ ISSN ISBN

Vad hände sedan? Senare tiders bebyggelse vid Skälby

Vad hände sedan? Senare tiders bebyggelse vid Skälby Del V Vad hände sedan? Senare tiders bebyggelse vid Skälby ola korpås Den gamla byplatsen övergavs I slutet av den romerska järnåldern upphörde man med att bygga hus och gräva gropar i Skälby. Det verkar

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008 Mellan is och järn JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008 Tänk dig ett land täckt av is där inget kunde växa eller leva. Det var ogästvänligt till och med för mammutarna, men klimatet förändrades sakta; det blev

Läs mer

Innehåll: Tak över huvudet, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Tak över huvudet

Innehåll: Tak över huvudet, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Tak över huvudet Orust förhistoria Innehåll: Tak över huvudet, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Tak över huvudet Ett vanligt hus på Orust, liksom i övriga Bohuslän idag, är det så kallade dubbelhuset.

Läs mer

Sammallahdenmäkis hemligheter

Sammallahdenmäkis hemligheter Sammallahdenmäkis hemligheter Sammallahdenmäkis spännande gravröseområde från bronsåldern förtjusar barn som vuxna. Denna, även ur skandinavisk synpunkt, unika helhet togs år 1999 upp på världsarvslistan

Läs mer

Inblick i ett kulturarv

Inblick i ett kulturarv Inblick i ett kulturarv Ett lån från framtiden (slutversionen av mitt eget bidrag till en gemensam bok) Lars Bägerfeldt & Projekt Kulturarv Herrljunga Inblick i ett kulturarv. Ett lån från framtiden. av

Läs mer

STENUNGE BY ÅN & KVARNEN. FÖRSLAG PÅ PACKLISTA Påse med sädesslag // Vattenkikare // Kåsor // Böcker om fisk, växter och insekter // Förstoringsglas

STENUNGE BY ÅN & KVARNEN. FÖRSLAG PÅ PACKLISTA Påse med sädesslag // Vattenkikare // Kåsor // Böcker om fisk, växter och insekter // Förstoringsglas STENUNGE BY ÅN & KVARNEN FÖRSLAG PÅ PACKLISTA Påse med sädesslag // Vattenkikare // Kåsor // Böcker om fisk, växter och insekter // Förstoringsglas VATTENPROVNING Vatten har alltid varit viktigt för människan.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Undersökningens syfte... 3 Metod... 3 Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö... 4 Tidigare undersökningar i Säffle tätort... 6 Undersökningen vid Billerud... 7 Anläggningarna...

Läs mer

Jag, mina val miljön

Jag, mina val miljön Skola: Storåskolan Lärare: Ermin Pervanic Klass: 6 Antal elever: 21 Jag, mina val miljön Steg 2 Läsår 12/13 Hej! De här symbolerna tycker vi är bra att känna till. Du kan läsa mer om dom i boken. >> Steg

Läs mer

Hemligheterna med att laga nyttig mat

Hemligheterna med att laga nyttig mat Hemligheterna med att laga nyttig mat Presenteras av: www.101kalorier.com/home.html Alla recept under 101 Kalorier! www.101kalorier.com Alla recept under 101 Kalorier! 1 Innehållsförteckning 1. Nyttig

Läs mer

Västerbotten 4 2014 INNEHÅLL. Prolog: Järnåldern 2. En västerbottnisk guldålder 12. Medeltiden början till i dag 18. Bure kloster eller inte 28

Västerbotten 4 2014 INNEHÅLL. Prolog: Järnåldern 2. En västerbottnisk guldålder 12. Medeltiden början till i dag 18. Bure kloster eller inte 28 4 14 Medeltid Västerbotten 4 2014 INNEHÅLL Prolog: Järnåldern 2 SUSANNE SUNDSTRÖM En västerbottnisk guldålder 12 ROLF GRANSTRAND Medeltiden början till i dag 18 ÅSA LUNDBERG Bure kloster eller inte 28

Läs mer

Bra mat för spädbarn. under ett år

Bra mat för spädbarn. under ett år Bra mat för spädbarn under ett år 1 341 279 Livsmedelsverket 2011 Första upplagan, andra tryckningen, februari 2012 Box 622, 751 26 Uppsala Telefon: 018-17 55 00 E-post: livsmedelsverket@slv.se Grafisk

Läs mer

Text: Helén Lilja med bidrag av Elisabeth Ekstam och Lena Holmgren Textredigering: Eva Holmestig Tecknade illustrationer: Tina Lundgren Foto: Evelyn

Text: Helén Lilja med bidrag av Elisabeth Ekstam och Lena Holmgren Textredigering: Eva Holmestig Tecknade illustrationer: Tina Lundgren Foto: Evelyn Arkeologi i skolan -Att jaga sammanhang i det förfl utna Text: Helén Lilja med bidrag av Elisabeth Ekstam och Lena Holmgren Textredigering: Eva Holmestig Tecknade illustrationer: Tina Lundgren Foto: Evelyn

Läs mer

Guldgubbe (400 500-tal e Kr) från Helgö i Uppland

Guldgubbe (400 500-tal e Kr) från Helgö i Uppland Guldgubbe (400 500-tal e Kr) från Helgö i Uppland Till läraren Det här skolmaterialet till Guldrummet riktar sig i första hand till elever i grundskolan. Handledningen är tänkt att användas i samband med

Läs mer

Banverket planerar att bygga ett dubbelspår mellan Mjölby och Motala. Som en följd bygger man även en ny järnvägsbro över Strömmen i Motala.

Banverket planerar att bygga ett dubbelspår mellan Mjölby och Motala. Som en följd bygger man även en ny järnvägsbro över Strömmen i Motala. 2002 Undersökning 2003 Utgrävningar år 2003 har börjat! Banverket planerar att bygga ett dubbelspår mellan Mjölby och. Som en följd bygger man även en ny järnvägsbro över Strömmen i. Här pågår utgrävningar

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Vad åt våra förfäder?

Vad åt våra förfäder? Vad åt våra förfäder? Den heta savannsolen gassar, syrsorna spelar i det torra gräset och några hundra meter bort betar lugnt en zebraflock. Magen kurrar lite lätt, energin från gårdagens frukter tog snabbt

Läs mer

Rv 25, förbifart Trekanten

Rv 25, förbifart Trekanten Rv 25, förbifart Trekanten Ljungby socken, Kalmar kommun, Småland arkeologiska undersökningar 1988-1990 Mats Blohmé, Ivonne Dutra, Mikael Nilsson, Cecilia Ring RAPPORT 2006 KALMAR LÄNS MUSEUM Nationella

Läs mer

KLASSISKA SVENSKA SMAKER

KLASSISKA SVENSKA SMAKER KLASSISKA SVENSKA SMAKER RECEPT MED URSPRUNG OCH ORIGINALITET CARL JAN GRANQVIST LENA KATARINA SWANBERG Inledning 2 Svensk mat Köttbullar 4 Raggmunk med stekt fläsk 6 Kroppkakor 8 Biff à la Lindström 10

Läs mer

Professionell instruktion

Professionell instruktion Professionell instruktion Proffstips och vägledning, gnagare Sex steg för att bli kvitt möss och råttor Välj rätt produkt för jobbet. Ditt val av produkt beror på flera faktorer, däribland: är det en mus

Läs mer

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder Lilla tandboken Allt du behöver veta om barns tänder Innehåll Sida Min egen sida Min egen sida 3 Lång och bred erfarenhet 4 Bra vanor från början 5 Från 20 mjölktänder till permanenta tänder 6-9 Mat och

Läs mer

Södra Munksjöområdet historisk dokumentation och kulturhistorisk värdering

Södra Munksjöområdet historisk dokumentation och kulturhistorisk värdering Södra Munksjöområdet historisk dokumentation och kulturhistorisk värdering JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2008:63 Bo E Karlson, Anette Lindgren & Ådel Vestbö Franzén Södra Munksjöområdet

Läs mer

Vrigstads gamla kyrka

Vrigstads gamla kyrka Arkeologisk förundersökning Vrigstads gamla kyrka Schaktning inför bergvärmekonvertering i Vrigstads kyrka Vrigstads socken i Sävsjö kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:17

Läs mer

Två bytomter och tre gravfält vid Järvafältet

Två bytomter och tre gravfält vid Järvafältet UV MITT RAPPORT 2006:29 ARKEOLOGISKA FÖRUNERSÖKNINGAR Två bytomter och tre gravfält vid Järvafältet Väg E18 sträckan Hjulsta Kista Uppland Spånga och Sundbybergs socknar Hjulsta och Kymlinge bytomt och

Läs mer

Hej alla stora och små barn. Nu blir det pyssel. Fyll i rutorna med siffror efter instruktionerna!

Hej alla stora och små barn. Nu blir det pyssel. Fyll i rutorna med siffror efter instruktionerna! 0 Gör det själv 8 8 8 8 8 8 8 Hej alla stora och små barn. Nu blir det pyssel. Fyll i rutorna med siffror efter instruktionerna!. Beige. Röd. Blå. Svart. Brun. Ljusblå. Grön 8. Rosa/vit. Ljusgrå. Mörkgrå.

Läs mer

25 års. »Här i Norden har vi unika förutsättningar. forskning. Hälsosam mat. Förnybar energi. Bättre råvaror

25 års. »Här i Norden har vi unika förutsättningar. forskning. Hälsosam mat. Förnybar energi. Bättre råvaror CNR 4 DECEMBER 2010 E N I D É T I D S K R I F T O M C E A L R E I E R»Här i Norden har vi unika förutsättningar att studera hälsoeffekter av fullkorn, eftersom vi äter så mycket. NORDEN BÄST PÅ FULLKORN

Läs mer

C-uppsats i arkeologi Stockholms Universitet, HT 2004 Författare: CHRISTINA SCHIERMAN Handledare: Anders Carlsson

C-uppsats i arkeologi Stockholms Universitet, HT 2004 Författare: CHRISTINA SCHIERMAN Handledare: Anders Carlsson C-uppsats i arkeologi Stockholms Universitet, HT 2004 Författare: CHRISTINA SCHIERMAN Handledare: Anders Carlsson 1. INLEDNING... 1 2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 2 3. ARKEOLOGISKA FYND FRÅN NÄROMRÅDETS

Läs mer

Mästersmeden från Bergslagen

Mästersmeden från Bergslagen Mästersmeden från Bergslagen Leif Häggström med bidrag av Lennart Carlie och Johan ÅstrandL ARKEOLOGISKA RAPPORTER FRÅN HALLANDS LÄNSMUSEER 2010:2 Halland, Harplinge socken, Lyngåkra 3:13, RAÄ 167 Harplinge

Läs mer

Njaarke. renskötsel i tre årtusenden

Njaarke. renskötsel i tre årtusenden Njaarke renskötsel i tre årtusenden Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum är en stiftelse med säte i Östersund. I stiftelsen sitter representanter för Härjedalens sameförening, Frostviken- Hotagens sameförening,

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

CNR 1 MARS 2009. Havre. Roti Barkbröd FRÅN NÖDFÖDA TILL HÄLSOLYX FIBRER FIXAR FORMEN. högaktuellt i hälsotrend. I Malaysia börjar dagen med en

CNR 1 MARS 2009. Havre. Roti Barkbröd FRÅN NÖDFÖDA TILL HÄLSOLYX FIBRER FIXAR FORMEN. högaktuellt i hälsotrend. I Malaysia börjar dagen med en »Sju av tio svenskar, inte minst ungdomar, tror att de skulle må bättre om de fick i sig mera fibrer. NR 1 MARS 2009 E N I D É T I D S K R I F T O M E R L I E A E R 20 ÅR MED NU VILL VI BLI ÄNNU BÄTTRE

Läs mer