botkyrka kommuns grafiska manual VERSION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "botkyrka kommuns grafiska manual VERSION 2.1 2015"

Transkript

1 botkyrka kommuns grafiska manual

2 innehållsförteckning Några ord om vår grafiska manual...3 Regler i korthet...4 Botkyrkas logotyp...5 Botkyrkas platslogotyp...7 Botkyrkas rubrikbalk...9 Botkyrkas typsnitt...11 Botkyrkas färger Botkyrka illustrationer Informationsgrafik...17 Exempel på formgivning Val av papper... 19

3 några ord om vår grafiska manual Utseendet på kommunens grafiska produkter påverkar hur människor uppfattar Botkyrka. Genom att följa manualens regler och riktlinjer bidrar du till att stärka Botkyrkas varumärke som en kreativ upplevelsekommun. En tydlig och effektiv grafisk identitet stärker även kommunens trovärdighet. Här hittar du regler för hur Botkyrka kommuns grafiska produkter ska se ut. Vilka färgvärden och typsnitt får användas? Hur stor ska logotypen vara i förhållande till ytan? Vår grafiska profil är nämligen full av upplevelser, kreativitet och kontraster i form av en iögonfallande rubrik på snedden, 16 komplementfärger, unika bilder och illustrationer på människor och miljöer i Botkyrka. Har du frågor? Ingen grafisk manual är heltäckande. Om du har frågor kring hur den ska användas, kontakta kommunens art director. I de fall där tveksamhet råder fattar kommunikationschefen beslut. Varför har vi en grafisk manual? Manualen hjälper dig att hantera färger, typografi, logotyp och mycket annat. Den grafiska identiteten lyfter fram Botkyrka som tydlig avsändare och kommunicerar en kreativ upplevelsekommun med fokus på kultur, natur och idrott. Den ökar även människors kännedom om vår devis Långt ifrån lagom och profilerar Botkyrka som en kontrastrik och kreativ mötesplats. 3 NÅGRA ORD OM VÅR GRAFISKA MANUAL

4 regler i korthet Manualen består av fem element som tillsammans bildar vårt unika grafiska uttryck. Alla formgivna produkter ska innehålla följande: logotyp, rubrikbalk, typsnitt, färg, illustration 1. Logotypen Placera logotypen på fram- och baksida av tryckt material enligt riktlinjerna. 4. Färger Andvänd alltid minst en av våra färger. Men du kan givetvis använda fler färger i samma grafiska produkt. 5. Illustrationer Minst en av våra illustrationer ska vara med på framsidan av tryckt material. 6. Platslogotyp Platslogotypen ska användas i externt kommunikationsmaterial, om inte särskilda skäl föreligger. 2. Rubrikbalkar Använd rubrikbalkarna för alla huvud- och kapitelrubriker på omslag och inlagor. 3. Typsnitt Det finns fyra huvudgrupper av typsnitt för formgivet material. Profilbärande huvudrubriker i snedställda rubrikbalkar: Akzidenz Grotesk Rubrik Condensed Rubriker och ingresser i löpande brödtexter: Akzidenz Grotesk Bold Kortare brödtext: Akzidenz Grotesk Regular Längre brödtext: Times New Roman 4 REGLER I KORTHET

5 botkyrkas logotyp Vår logotyp består av en vapensköld med helgonet Sankt Botvid, tillsammans med kommunens namn. Val av logotyp För att logotypen ska kunna användas i olika format och sammanhang finns den i två varianter; liggande och centrerad. Centrererad svartvit (Filnamn) bk_logo_centr_svart.eps bk_logo_centr_svart_neg.eps Huvudregeln är att alltid använda den centrerade varianten i så stor utsträckning som möjligt. Det liggande formatet med namnet på två rader är ett alternativ när det centrerade formatet inte fungerar, exempelvis på en penna eller andra begränsade ytor. När du ska placera Botkyrkas logotyp bredvid andra logotyper, använd den variant som täcker störst yta. Färg I första hand ska du alltid använda den röda logotypen. Använd enbart den svartvita logotypen vid svartvitt tryck eller när röd färg inte går att trycka, exempelvis vid ett tvåfärgstryck där röd färg inte ingår. Samtliga logotyper finns med positiv respektive negativ text för att synas mot olika typer av bakgrunder. Viktigt Logotypen får absolut inte manipuleras. Proportionerna mellan namnet och symbolen får heller inte förändras. Logotypen får aldrig användas i löpande text. Centrererad färg - Huvudlogotyp (Filnamn) bk_logo_centr_cmyk.eps bk_logo_centr_pms.eps bk_logo_centr_cmyk_neg.eps bk_logo_centr_pms_neg.eps Liggande svartvit bk_logo_liggande_svart.eps bk_logo_liggande_svart_neg.eps Liggande färg bk_logo_liggande_cmyk.eps bk_logo_liggande_pms.eps bk_logo_liggande_cmyk_neg.eps bk_logo_liggande_pms_neg.eps 5 BOTKYRKAS LOGOTYP

6 Placering På formgivet material ska den centrerade logotypen placeras i nedre högra hörnet på både fram- och baksida. Friyta Ta alltid hänsyn till friytan för att logotypen ska placeras på rätt avstånd från ytans kanter. Ge även logotypen utrymme, så den alltid syns tydligt. Om den hamnar för nära andra objekt försämras exponeringen. Se exempel på friyta till höger. botkyrka kommuns DIALOGhandbok Storlek Minsta tillåtna höjd på logotypen är 19 mm. Utgå från riktlinjerna nedan som anger storleksförhållandet mellan logotyp och format. Se till att logotypen alltid framgår tydligt i sitt sammanhang. Storleksförhållande A3: cirka 39 mm hög, A4: cirka 29 mm hög och A5: cirka 22 mm hög. Placering av logotyp Friyta kring logotypen Minsta tillåtna höjd på logotyp är 16 mm 6 BOTKYRKAS LOGOTYP

7 botkyrkas platslogotyp Botkyrkas platslogotyp är fri att använda för alla i kommunen. Den ska också användas i eget material från kommunen. Användning och placering Vem som helst som är verksam i Botkyrka och omfamnar kommunens grundläggande värderingar får använda platslogotypen. Platslogotypen ska endast i undantagsfall användas som ensam logotyp, normalt ska den finnas tillsammans med kommunens vapen. 7 BOTKYRKAS PLATSLOGOTYP

8 Färg Logotypen finns i svart samt i dom mörka komplementfärgerna. Placering Placeringen ska vara skild från avsändaren. Logotypen får inte kännas som en avsändare och eller konkurrera med kommunvapnet. Placera platslogotypen helst på framsdan om trycksaken har flera sidor. Placeringen i övrigt är valfri men bör ligga så texten Botkyrka är läsbar. Logotypen kan placeras lkefullt ihop med illustrationerna. CMYK: 0, 0, 0, 100 PMS: Black RGB: 0, 0, 0 CMYK: 0, 100, 71, 35 PMS: 7420 RGB: 167, 7, 45 CMYK: 75, 0, 40, 70 PMS: 7721 RGB: 0, 82, 76 botkyrka kommuns DIALOGhandbok Maxhöjd på platslogotyp Storlek Det viktigt att Botkyrka alltid är läsbart. En tumregel är att totalhöjden på de två rubrikbalkarna i loggan inte bör vara högre än en rubrikbalk på sidan. Platslogotypen bör vara 25% större än kommunloggan. CMYK: 60, 0, 90, 38 PMS: 364 RGB: 71, 132, 56 CMYK: 100, 25, 0, 70 PMS: 302 RGB: 0, 60, 96 CMYK: 100, 0, 5, 5 PMS: 639 RGB: 0, 149, % Formgivningstips! Tänk på att inte använda för många olika illustrationer och färger på samma uppslag/sida i kombination med platslogotypen. Variera gärna storleken på illustrationerna på sidan för att skapa variation i layouten. CMYK: 30, 100, 0, 2 PMS: 241 RGB: 176, 28, 138 CMYK: 10, 100, 0, 70 PMS: 7645 RGB: 96, 0, 58 MÖRKA KOMPLEMENTFÄRGER Se sid 13 för färger. CMYK: 47, 70, 80, 44 PMS: 7589 RGB: 80, 51, 38 Exempel på placering av platslogotyp 8 BOTKYRKAS PLATSLOGOTYP

9 botkyrkas rubrikbalk Botkyrkas snedställda rubrikbalkar används för alla profilbärande huvud- och kapitelrubriker och ska alltid finnas med på omslag och inlagor. Manér Rubrikbalkarna består av rubriker som är placerade i snedställda balkar, som är vinklade 7º. Texterna och balkarna ska alltid vara vänsterställda. Enbart rubrikbalkarna är snedställda och inte brödtexten. RUBRIKtest RUBRIKbalk 7 1,5 X 2 X x 2 X 2 X Typsnitt Typsnittet som används i rubrikbalkarna är en specialtillriktad variant av ett typsnitt som heter Akzidenz Grotesk Rubrik Condensed. Använd alltid samma storlek och grad på texterna i balken. Färg För att skapa bästa möjliga läsbarhet är det viktigt att arbeta med stora kontraster mellan balk och text. Låt därför texten alltid vara vit och balken alltid ha en mörk färg, se färgpaletten på sidan 13. Innehåll Textinnehållet i balkarna ska enbart vara på rubriknivå, kort och informativt. Använd ej Långt ifrån lagom i rubrik när platslogotypen ligger i närheten. Riktlinjer för rubrikbalkar X motsvarar höjden på typsnittets horisontella linjer. Rubrikbalken bör ha 2X ovan och under rubiken, samt 1,5X på vardera sida. Avståndet mellan balkarna är 2 X. ABCDEFGHIJ Typsnitt för rubrikbalkarna Akzidenz Grotesk Rubrik Condensed 9 BOTKYRKAS RUBRIKBALK

10 Exempel på horisontell linjering och placering av rubrikbalk. Storleksförhållanden För att få rätt storlek, förhållande och mellanrum på text och balk, se riktlinjerna till höger. En rubrikbalk ska stå för sig själv och inte konkurrera med övriga texter eller illustrationer. För att få ett starkt grafiskt uttryck används med fördel två rubrikbalkar ovanpå varandra. Undvik att använda tre. Observera att det ska finnas lika mycket luft mellan balkens vänstersida och kanten som mellan balkens ovansida och kanten. vi gillar att jobba i botkyrka kommun Många medarbetare tycker att deras jobb i kommunen är engagerande och meningsfullt. Viljan att göra ett bra jobb är stor bland våra medarbetare. Placering Rubrikbalkarna ska alltid placeras i övre vänster hörn på ytan. Rubrikbalken linjeras i sidled med underliggande textblock, se exempel till höger. Rubrikbalken ska stå för sig själv och inte konkurrera med övriga texter eller illustrationer. Rubrikbalkarna ska ta för sig i storlek och harmoniera väl med övriga delar. K 2811 Kommunen vill vara ett föredöme som arbetsgivare. Vi vill erbjuda goda villkor och ta tillvara medarbetarnas kunskaper och kreativitet. Som grund för att bli en mer konkurrenskraftig arbetsgivare har kommunen under året tagit fram en ny arbetsgivarstrategi. Den ska hjälpa oss att uppnå kommunfullmäktiges mål om en effektiv och kreativ kommunal organisation. Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens Anställda upplever att de har inflytande över sitt arbete Procent (%) År Kvinnor Män Totalt Källa: Medarbetarundersökning. Vår medarbetarundersökning visar ett stabilt resultat. 66 procent av medarbetarna tycker att de har inflytande över sitt arbete vilket kan jämföras med 67 procent tidigare år. Det sammanfattande måttet medarbetarindex låg 2012 på 68, vilket är samma nivå som Det är högre än genomsnittet för landets kommuner. Våra medarbetare upplever i stor utsträckning att deras kompetens tas till vara och att de kan utvecklas i jobbet. Ledarskapet får överlag bra betyg, särskilt för tydlighet, tillgänglighet och förtroende. En sak att förbättra är att den röda tråden från kommunfullmäktiges mål till den enskilda medarbetarens dagliga arbete behöver bli tydligare. Under 2013 ska vi arbeta med att knyta målen närmare till medarbetaren genom att utveckla medarbetarsamtalen. medarbetare använde sig av kommunens friskvårdsbidrag på upp till kronor per år. Ett problem som medarbetarundersökningen tar upp är arbetskraven. Många har svårt att återhämta sig mellan perioder av hög arbetsbelastning. Sjukfrånvaron ökade Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare ökade under året, från 5,7 procent 2011 till 6,1 procent Men i likhet med utvecklingen för landet som helhet, är det korttidsfrånvaron som ökat, medan långtidsfrånvaron fortsätter att minska i kommunen var korttidsfrånvaron (1-14 dagar) 2,6 procent, jämfört med 3,6 procent Motsvarande siffra för långtidsfrånvaron (15 dagar eller mer) var 3,1 procent 2011 och 2,5 procent Det är viktigt att nämnderna fortsätter att följa utvecklingen och sätta in tidigare insatser för att vända den. Det gäller bland annat arbetsbelastning. Tydligt ledarskap Demokratiska arbetsplatser kräver tydliga chefer och engagerade medarbetare. I arbetsgivarstrategin beskriver vi vilka förväntningar vi har på våra chefer och medarbetare. Kommunen satsar på ledarutveckling och under de tre senaste åren har fler blivit positiva till ledarskapet i medarbetarundersökningen från 66 procent 2010 till 69 procent gick 32 ledare ett omfattande ledarprogram för nya chefer och året innan deltog 44 ledare. Målet med utbildningen 30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 10 BOTKYRKAS RUBRIKBALK

11 BOTKYRKAS typsnitt För att täcka de flesta behov av läsbarhet och synlighet arbetar vi konsekvent med fyra huvudgrupper av typsnitt. Typsnitt Profilbärande huvudrubriker (i snedställda rubrikbalkar): Akzidenz Grotesk Rubrik Condensed Rubriker och ingresser i löpande brödtexter: Akzidenz Grotesk Bold Kortare brödtext: Akzidenz Grotesk Regular Längre brödtext: Times New Roman Typsnitten ska inte användas i kursiva varianter eftersom kursiv text är svårläst för personer med synnedsättning. Brödtexten ska inte vara snedställd. Typsnitt för brödtext på webben Arial ska användas på webbplatser. ABCDEFGHIJ Profilbärande huvudrubriker Akzidenz Grotesk Rubrik Condensed används i profilbärande huvudrubriker Texten är alltid versal och placerad i snedställda rubrikbalkar som är vinklade 7º. ABCDEFGHijklmnop Rubriker och ingresser i löpande brödtexter Akzidenz Grotesk Bold används till under- och mellanrubriker i löpande brödtexter. ABCDEFGHijklmnop Brödtext kort Akzidenz Grotesk Regular används i kortare brödtexter, bildtexter, ingresser och faktatexter. ABCDEFGHijklmnop Brödtext lång Times New Roman används i längre brödtexter. 11 BOTKYRKAS TYPSNITT

12 Läsbarhet och färger på texter Säkerställ läslighet i brödtext och rubriker genom att allltid använda en textstorlek som är lättläst. Använd alltid mörk textfärg mot ljus bakgrund. Mot mörk bakgrund används alltid ljus textfärg. klimatfrukost i kommunalhuset I samband med uppmärksammandet av Earth Hour 2012 arrangeras fem klimatfrukostar den mars i kommunalhuset i Tumba. Alla som arbetar i kommunen är välkomna! Vi bjuder på klimatsmart frukost och spännande seminarier om klimatsmart mat, resfria möten, el-bilar, klimatfamiljer och samtal om det goda livet! Ingen föranmälan krävs. Välkomna! När: mars 2012 Tid: (frukost framdukad från kl 8.00) Plats: Rum 2:2, plan 2 (tisdag: 2:3) FRUKOSTSEMINARIER: MÅNDAG På väg mot ett fossilbränslefritt Botkyrka information och demonstration av kommunens nya el-bilar TISDAG En familjs resa mot en mer klimatsmart vardag Klimatfamiljsmamman berättar ONSDAG Mat för en gladare planet om matens klimatpåverkan och klimatsmart mat TORSDAG Resfria möten för en mer effektiv och klimatsmart arbetsplats FREDAG Är klimatsmarta människor lyckligare människor? Klimatomställningen & det goda livet Kultur och fritidsnämnden Ansvarsområde Kultur och fritidsnämndens verksamhet om fattar fritid, kultur och bibliotek. Fritidsverksamheten består av inomhusbad, Ungdomens hus, Musikhuset i Kärsby samt kommunens idrotts och fritidsanläggningar. Dessutom driver nämn den genom bidrag fritidsgårdar och fritids verk sam het riktad till personer med funktions ned sättning samt fördelar bidrag till föreningar och studieförbund. Inom kulturverk samheten finns kulturskola, kulturpedagogik, konsthall, kultur program och kulturhistorisk verksamhet. Biblioteksverksamheten omfattar sex folkbib liotek, ett virtuellt 24-timmarsbibliotek samt bok service till äldre och personer med funk tions nedsättning. Årets verksamhet Biblioteksbesökarna har under 2010 ökat med 9 procent. Utlåningen vid biblioteken ligger högt och är bland de högsta i Stockholms län. Under året har lånen ökat på flera av biblioteken däremot har den totala utlåningen minskat med närmare 4 procent, vilket beror på att bokbussen lagts ner. 92 procent av lånen görs genom självbetjäning som nu finns på alla bibliotek. Konsthallen har gjort en kraftsamling för att öka antalet besökare. Utställningen Cash flow har attraherat en bred publik och den omfattande programverksamheten har Antal besök % Biblioteken Konsthallen Föreningsgårdar Musikhuset Antalet besökare på de föreningsdrivna fritids gårdarna har ökat kraftigt under 2010 och den största ökningen står Southside för. Andelen flickor har ökat både på Ungdomens Hus och på de föreningsdrivna gårdarna. Besöken på baden har minskat kraftigt. Främst bedöms minskningen bero på att båda sim hallarna haft stängt under ett par månaders tid och att solarieverksamheten upphört. Dessutom har det digitala inpasserings- och kassasystemet inneburit en mer exakt beräkning av antalet besökare. Nyttjandegraden av idrottsanläggningarna har sjunkit sedan mätningarna startade Det är stora skillnader mellan olika typer av anlägg ningar. Under 2011 kommer en översyn att göras för att bland annat analysera vilka anlägg ningar som kan nyttjas mer.ch idrottsverksamhet är ganska bra eller mycket bra, vilket är i nivå med förra årets resultat. Flest är positiva till biblio tekens verksamhet. Händelser under året Under året har vi genomfört flera stora arrangemang, till exempel Drakfestivalen på Tumba gärde, Hjärta Botkyrka, Subtopia festivalen, Fittja is Peace och Botkyrkas internationella allsång. Hjärta Botkyrkas program bestod av uppträdanden, prova på-verksamhet och stipendieutdelning personer deltog i festen och många av kommunens föreningar bidrog. 12 NÄMNDEREDOVISNING Exempel på typsnitts- och färgval Exempel på typsnitts- och färgval 12 BOTKYRKAS TYPSNITT

13 botkyrkas färger Blå Grön Rosa/lila Gul/röd Botkyrkas färgpalett består av tre basfärger och 16 komplementfärger. Tillsammans bildar de en färgskala som särskiljer Botkyrkas grafiska produkter. Använd alltid färgerna i 100 %, det vill säga utan att tona dem. BASFÄRGER LJUSA KOMPLEMENT- FÄRGER För bakgrunder och illustrationer CMYK: 30, 5, 5, 0 PMS: 544 RGB: 174, 213, 231 CMYK: 17, 0, 80, 0 PMS: 380 RGB: 213, 223, 93 CMYK: 3, 35, 3, 0 PMS: 2365 RGB: 238, 180, 204 CMYK: 0, 0, 90, 0 PMS: 102 RGB: 255, 243, 42 Så här använder du färgerna Färgerna är uppdelade i mörka färger och ljusa färger och används enligt följande principer: - använd ljusa färger för bakgrund och illustrationer och - mörka färger för rubrikbalkar, mellanrubriker och illustrationer. Läsbarhet Säkerställ alltid god läsbarhet genom att använda mörk text mot ljus bakgrund, eller ljus text mot mörk bakgrund. CMYK: 0, 100, 62, 0 PMS: 199 RGB: 214, 0, 49 CMYK: 52, 0, 19, 0 PMS: 630 RGB: 44, 205, 212 CMYK: 41, 0, 85, 0 PMS: 366 RGB: 161, 206, 87 CMYK: 3, 30, 60, 25 PMS: 727 RGB: 179, 139, 90 CMYK: 0, 35, 100, 0 PMS: 7409 RGB: 251, 174, 23 Färgsystem CMYK är det system som används vid fyrfärgstryck. PMS används vid dekorfärgstryck. PMS används ofta vid tvåfärgstryck och brevpapper. MÖRKA KOMPLEMENT- FÄRGER För rubrikbalkar, illustrationer och platslogotyp CMYK: 100, 0, 5, 5 PMS: 639 RGB: 0, 149, 199 CMYK: 60, 0, 90, 38 PMS: 364 RGB: 71, 132, 56 CMYK: 30, 100, 0, 2 PMS: 241 RGB: 176, 28, 138 CMYK: 47, 70, 80, 44 PMS: 7589 RGB: 80, 51, 38 RGB är det system som används för de färger som en datorskärm återger. CMYK: 100, 25, 0, 70 PMS: 302 RGB: 0, 60, 96 CMYK: 75, 0, 40, 70 PMS: 7721 RGB: 0, 82, 76 CMYK: 10, 100, 0, 70 PMS: 7645 RGB: 96, 0, 58 CMYK: 0, 100, 71, 35 PMS: 7420 RGB: 167, 7, BOTKYRKAS FÄRGER

14 Botkyrka Färger 1 Exempel på användning av färger ur en färgstapel. Blå Grön Rosa/lila Gul/röd Kombinationer Samtliga färger i paletten kan kombineras tillsammans för att skapa spännande och oväntade möten mellan kontrasterande färger. Använd färgskalan på följande två sätt. 1. Kombinera färger ur en färgstapel. Det vill säga arbeta enbart ur den blåa, gröna, rosalila eller den gulröda färgskalan och kombinera färgerna. Detta är ett effektivt sätt som garanterar rätt färgsättning. Använd tillämpningen för ljusa respektive mörka färger, se sidan Kombinera färger ur hela färgskalan, för att skapa fler unika kombinationer. Använd tillämpningen för ljusa respektive mörka färger. Undvik att använda fler än två-tre fäger på en sida. Tänk på att en färgkombination effektivt kan förändra upplevelsen av ett dokument. Starkt kontrasterande färger skapar en viss känsla, färger som ligger ton i ton skapar en helt annan känsla. Ritatatis aboremquae occum vellupta velectibus dusamust pra dolorruptat qui antibus diam, il ilis aut aut fugia doluptae. Is dolupietur, quibus que pedipis doloribernam aut es esecaes perum ipicipsus maximporem fugia us volupta eperita derita ilit, qui comnissit as nis sequas et untinulpa voluptae poreic tem volende litatemos ma exeribus eos eiuribu sandit, to modicienet es re poreperum quidi re eossi utemoluptio tendus dolupid ebitatiamus, sero tem fugia que volupta tiorum laut doloria nducia con excerio nsenitatus dolutaestias vidustenda natectae eariossendae ea cuptatis eium dollaborerit omnimenimus. Xerae cuptatiis eume natem iunditatur? Ullabora verrum am hit quae sim rerum sent, voluptisqui untis ant at. Et latatius veratem poreperum vene non pa volorruntur, offictur, secte quate mosaped ut estibus intor aut verro to di veritat labori aut rem nisquidis et, sedit ut odis autestis vellate mporum quae. Itatest iundess equatur aspel ere ea que solo excerrundunt rem et iliquia tiatur? Atet quas ea nihil et odia adit miniatur, omnihil iducit quidem apidunt ex Xerae cuptatiis eume natem iunditatur? Ullabora verrum am hit quae sim rerum sent, voluptisqui untis ant at.et latatius veratem poreperum vene non pa volorruntur, offictur, secte quate mosaped ut estibus intor aut verro to di veritat labori aut rem nisquidis et, sedit ut odis autestis vellate mporum quae. Itatest iundess equatur aspel ere ea que solo excerrundunt rem et iliquia tiatur? Atet quas ea nihil et odia adit miniatur, omnihil iducit quidem apidunt ex Non resedi doluptiae neculpa invel ex eaquid eum re, sapicid Botkyrka Färger 2 Ritatatis aboremquae occum vellupta velectibus dusamust pra dolorruptat qui antibus diam, il ilis aut aut fugia doluptae. Is dolupietur, quibus que pedipis doloribernam aut es esecaes perum ipicipsus maximporem fugia us volupta eperita derita ilit, qui comnissit as nis sequas et untinulpa voluptae poreic tem volende litatemos ma exeribus eos eiuribu sandit, to modicienet es re poreperum quidi re eossi utemoluptio tendus dolupid ebitatiamus, sero tem fugia que volupta tiorum laut doloria nducia con excerio nsenitatus dolutaestias vidustenda natectae eariossendae ea cuptatis eium dollaborerit omnimenimus. Xerae cuptatiis eume natem iunditatur? Ullabora verrum am hit quae sim rerum sent, voluptisqui untis ant at. Et latatius veratem poreperum vene non pa volorruntur, offictur, secte quate mosaped ut estibus intor aut verro to di veritat labori aut rem nisquidis et, sedit ut odis autestis vellate mporum quae. Itatest iundess equatur aspel ere ea que solo excerrundunt rem et iliquia tiatur? Atet quas ea nihil et odia adit miniatur, omnihil iducit quidem apidunt ex Exempel på användning av färger ur hela färgskalan. Blå Grön Rosa/lila Gul/röd Xerae cuptatiis eume natem iunditatur? Ullabora verrum am hit quae sim rerum sent, voluptisqui untis ant at.et latatius veratem poreperum vene non pa volorruntur, offictur, secte quate mosaped ut estibus intor aut verro to di veritat labori aut rem nisquidis et, sedit ut odis autestis vellate mporum quae. Itatest iundess equatur aspel ere ea que solo excerrundunt rem et iliquia tiatur? Atet quas ea nihil et odia adit miniatur, omnihil iducit quidem apidunt ex Non resedi doluptiae neculpa invel ex eaquid eum re, sapicid 14 BOTKYRKAS FÄRGER

15 botkyrkas illustrationer Använd illustrationsbankens illustrationer för att uttrycka det oväntade, kontraster och energi. Syftet med illustrationerna är inte att redovisa innehållet i produkten. I enstaka fall kan du dock använda en illustration till att beskriva innehållet. Du kan använda illustrationer tillsammans med foton. Det är ett effektivt sätt att skapa känslan av något oväntat, kontrastrikt och energiskt. Se exemplet på sidan 14. Minst en av våra illustrationer ska alltid vara med på förstasidan av tryckt eller digitalt material. Exempel på illustrationer Motiv Illustrationerna speglar Botkyrkas miljö och visar människor, djur och objekt från vår omgivning. Illustrationerna ska upplevas som jämställda och icke-diskriminerande. De ska också gärna bidra till att utmana stereotypa och diskriminerande tankemönster som finns i vårt samhälle. Exempelvis ska inte män framställas som starka, muskulösa och aktiva samt kvinnor som smala, graciösa och passiva. Tänk också på att illustrationen ska spegla alla typer av familjer och förhållanden. Exempelvis ska inte alla illustrationer på familjer visa en mamma, pappa och ett barn. Illustrationerna ska visa människor i olika åldrar, med olika etniciteter, ursprung, sexuell läggning, i olika yrkesgrupper. Glöm heller inte människor med funktionsnedsättning. 15 BOTKYRKAS ILLUSTRATIONER

16 Tillämpning av illustrationer Så här kan du använda illustrationerna: låt gärna illustrationerna ta för sig i storlek, använd mellan en och tre illustrationer per sida, illustrationerna får beskäras, illustrationerna får tryckas i samtliga profilfärger, tona inte ned illustrationerna och illustrationerna får placeras på bilder och ytor. välkommen Exempel på placering och tillämpning av illustrationer till botkyrka Illustrationsbank Använd enbart befintliga illustrationer ur illustrationsbanken. Om du har behov av nya illustrationer, kontakta Botkyrka kommuns art director. Exempel på placering och tillämpning av illustrationer. 16 BOTKYRKAS ILLUSTRATIONER

17 Eriksberg ch mooris nisi ut commodo Informationsgrafik är en effektiv och grafiskt snygg metod Hallunda för att Norsborg kommunicera fakta. Syftet är att visa fakta på ett lättillgängligt Fittjasätt. Illustrationer Alby Illustrationer som är en del av informationsgrafik behöver inte ha samma manér som kommunens övriga illustrationer. De behöver inte heller uttrycka det oväntade, kontraster och energi. Tumba Syftet med dem är att hjälpa till att förmedla fakta på ett lättillgängligt sätt. Färger För att kunna göra tydliga Storvretenoch stilrena illustrationer är det tilllåtet att tona färger. Detta ska dock användas med försiktighet. Tullinge 197 km² Västra grödinge Botkyrkas totala area Kommunen 17 består INFORMATIONSGRAFIK av informationsgrafik Barnfamiljer här vore det fint att ha antalet barn i snitt samt ålder på de som blir föräldrar. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Upplevelse rörelse & LÅNGT IFRÅN LAGOM Så användes dina skattepengar 2012 otkyrka kommun presenterade återigen ett positivt ekonomiskt resultat. Under 2012 satsade kommunen stort Bpå skola och utbildning bland annat genom att förse alla 83 % i Botkyrka kommun anser att elever i årskurs 7 till 9 med egna bärbara datorer. - Detta utgör tillsammans med våra investeringar i att bygga om och bygga nya skolor och förskolor några av våra viktigaste satsningar för framtidens Botkyrka, säger Katarina Berggren, (s) kommunstyrelsens ordförande. biblioteksverksamheten är Här följer ett kort urval av vad ganska kommunen bra/mycket gjorde under bra förra år året Skola 13% Alla skolor med elever i årskurs 7 till 9 fick bärbara datorer och pedagogerna fick fortbildning för att 24,1% kunna använda sig av möjligheten i undervisningen. En förberedelsegrupp startade där eleverna får ämnesundervisning på sitt modersmål samtidigt som de lär sig svenska. 4,6% andelen befolkning ,1% 40,6 procent användes till förskole- och skolverksamhet Kompetensutveckling Totalt har 470 medarbetare deltagit i olika utbildningssatsningar. Utbildningar inom it, bemötande och erfarenhetsbaserade utbildningar för förskollärare, fritidspedagoger och undersköterskor är några exempel. Exempel på informationsgrafik Arbete För att förverkliga Botkyrkas mål att bli en attraktiv näringslivskommun och öka sysselsättningen garanteras alla sysselsättning inom 90 dagar. Alla nyinskrivna arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år erbjuds jobb, praktik, utbildning och coachning redan efter dag ett enligt kommunens ungdomsgaranti. Dessutom erbjöds 10,2% Innovation Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation Områdenullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur Såhär fördelades den sammanlagda potten av skattepengarna. 5,5% 10,8% 40,6% Procent Förskole- och skolverksamhet 40,6 Vård och omsorg, äldre och funktionshindrade 24,1 Individ och familjeomsorg 10,8 Gymnasie- och vuxenundervisning 10,2 Kultur- och fritid 5,5 Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, beredningar, 4,6 revision kommunledningsförvaltning 320 Bygglov för 320 nya bostäder i kommunen Läs mer: arsredovisning 77% av deltagarna hade jobb 6 FOTO: LOVE STRANDELL Jag vill rikta ett stort tack till alla kommuninvånare, entreprenörer och månader efter sin yrkesutbildning. medarbetare - utan er hade detta inte varit möjligt. KATARINA BERGGREN Näringsliv För att underlätta företagande har kommunen anställt en företagslots och en näringslivssamordnare. Ett näringslivsforum har också startarts för att förbättra företagsklimatet. Kommunen har även infört en ny kommunal upphandlings- och inköpspolicy som underlättar för de små och medelstora företagen. - Tack vare alla entreprenörer i kommunen utsågs Botkyrka till årets tillväxtkommun i länet, då vi har flest antal företag som anställer, ökar sin omsättning och går med vinst. Fler jobb på hemmaplan är positivt för oss alla, säger Katarina Berggren. 10,2 procent användes för gymnasie- och vuxenundervisning Övriga områden där kommunen har gjort satsningar inom under året är bland annat för äldre, idrott, kultur och fritid, klimat- och hållbarhetsarbete, trygghetsarbete, socialt stöd, Botkyrkaevenemang och skapat fler möjligheter för att påverka. På kommunens webbplats kan du läsa mer om alla våra satsningar under Gementsamt 4,6% Infrastruktur, skydd m Individ och familjeom Vård och omsorg, äld funktionshindrade 24 Förskole- och skolve Gymnasie- och vuxen Kultur- och fritid 5,5%

18 exempel på formgivning Snedställda rubrikbalkar Vinklad 7º Texttypsnitt: Akzidenz Grotesk- Rubrik Condensed Kortare text Brödtext: Akzidenz Grotesk Regular Underrubrik: Akzidenz Grotesk Bold 1 är du en av botkyrkas nya talanger? Vi fortsätter vårt sökande efter Botkyrkas musikaliska talanger! 4 2 årsredovisning 2013 årsredovisning 3 3. Bild 4. Illustration 5. Logotyp Placeras enligt friytan 2 Genom projektet Botkyrka talanginventering kan du som fortfarande inte är etablerad artist få massa hjälp och vägledning, så ta chansen nu och kom och sjung din låt för oss! Välkommen på vår audition, denna gång i Fittja. Datum Tisdagen den 17 april Tid 15:30 19:30 Plats Fittjaskolans aula, Stökhagsvägen 1 (precis vid tunnelbanan) 6. Färger Platslogotyp Exempel på affisch Exempel på trycksak 18 EXEMPEL PÅ FORMGIVNING

19 val av papper Standardpappret som vi använder heter Galleri Art Matt. Det är ett bestruket papper med god färgåtergivning och god läsbarhet. Du kan även använda Galleri Art Gloss som är ett glansigare papper. För att höja trycksakens känsla kan man arbeta med olika typer av ytbehandlingar på omslaget. Exempelvis mattlaminering eller lackering. Galleri Art Matt Detta papper är vårt förstahandsval eftersom det lämpar sig för det mesta, både bild och text. Det är ett högbestruket papper med extra matt ytfinish. Den reflexfria och jämna ytan ger optimal läsbarhet och bildåtergivning. Passar till allt bildtryck speciellt när det finns bild och mycket text. Galleri Art Gloss Detta papper är vårt andrahandsval eftersom det har ett begränsat användningsområde. Det lämpar sig till exempel inte för stora textmassor. Den högglansiga ytan ger bilderna extra djup och briljans. Det är ett högbestruket glättat papper med extra slät och högglansig ytfinish. Exempel på pappersvikter för en A4-produkt 2 sidor: 170 gram 4 sidor: 170 gram 6 sidor: 170 gram 8 sidor: 170 gram 8 sidor inlaga + 4 sidor omslag: 130 gram gram omslag 12 sidor: 170 gram 16 sidor: 170 gram sidor: 130 gram gram omslag Exempel på pappersvikter för en A3-produkt 1 sida: 170 gram - via externtryckeriet 1 sida: 160 gram - via interntryckeriet 20 VAL AV PAPPER

20

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

manual för kläder på jobbet

manual för kläder på jobbet r ö f l a u man t e b b o j å p r e d kl ä Version 2.1 2015 Kommunens arbetskläder ska vara profilerade enligt kommunensgrafiska identitet, med kommunens logotyp och platslogotyp. Logotyp Logotypen ska

Läs mer

Riktlinjer och profilering av arbetskläder

Riktlinjer och profilering av arbetskläder r ö f l a u man r e d ä l k arbets Riktlinjer och profilering av arbetskläder Kommunens arbetskläder ska vara profilerade enligt kommunens grafiska identitet, med kommunens logotyp och balk med texten

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Grafisk manual 1.0 2009-10-07

Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Innehåll Logotyp... 3 Profilfärger... 4 Symbolen... 4 Typografi... 5 Svenska Vård i text... 6 Svenska Vård Grafisk manual 1.0 2 Logotyp Svenska Vårds logotyp finns i två versioner.

Läs mer

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 GRAFISK Profil inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 Logotyp Logotypen är grunden för min verksamhets identitet och dess syfte är att skapa en tydlig avsändare. Jag har arbetat fram

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9 VARUMÄRKESMANUAL 2013.07.12 Version 0.9 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Ett starkt varumärke Tillsammans har vi skapat ett nytt varumärke 1177 Vårdguiden Ett starkt varumärke Vår varumärkesplattform

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN Greppa Näringen logotypen är den officiella avsändaren och vårt viktigaste verktyg. Logotypen har en klar och tydlig form som syns mycket bra i alla sammanhang. För att skydda

Läs mer

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst stockholmkonst.se/grafisk-profil Stockholm konsts uppgift är att ge stadens invånare den allra bästa konsten. Vi tar hand om hela processen som leder

Läs mer

Kommunikativ plattform

Kommunikativ plattform Grafisk profil Kommunikativ plattform Vad är ett varumärke? Ett varumärke är summan av allt som ett företag eller en organisation är, gör och säger. Vansbro kommuns varumärke är resultatet av alla invånares

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Inledning 2 Logotyp Grundversion 3 Logotyp Frizon 4 Logotyp 3D 5 Logotyp Webbanpassad 6 Logotyp Byline 7 Logotyp Tilläggsinformation 8 Tillämpning 10 Typografi 11 Kontakt

Läs mer

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1. GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 1. LOGOTYP 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.6 ANVÄNDNING 2.TYPSNITT 2.1 VAL AV TYPSNITT 2.2 TRYCK & EP 2.3 WEB 3. FÄRGER 3.1 PRIMÄR

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Nya samlade läroplaner

Nya samlade läroplaner Nya samlade läroplaner Nya kursplaner Ämnesforum Samråd Samråd Samråd Samråd Samordnings grupp Ämnesarbets grupper Referensgrupper Kursplan Kursplan utkast Referensgrupper Remiss W E B B Kursplane -förslag

Läs mer

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Den grafiska handboken ska hjälpa dig och förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den ska fungera som ett praktiskt arbetsverktyg där du bland annat hittar information

Läs mer

BJURHOLMS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 17. Grafisk profil. Bjurholms kommun

BJURHOLMS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 17. Grafisk profil. Bjurholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 17 Grafisk profil Bjurholms kommun Innehåll Typsnitt... sid. 3 Färger... sid. 4 Logga... sid. 5 Visitkort... sid. 6 Annonser... sid. 7 Kuvert... sid. 8 Utgående

Läs mer

Du kan själv följa med i denna steg-för-steg guide i din texteditor.

Du kan själv följa med i denna steg-för-steg guide i din texteditor. Grundläggande HTML HTML Steg-för-steg Du kan själv följa med i denna steg-för-steg guide i din texteditor. doctype Linköpings universitet I textdokument som används på internet finns på första raden information

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

botkyrka kommuns grafiska manual VERSION

botkyrka kommuns grafiska manual VERSION botkyrka kommuns grafiska manual innehållsförteckning Några ord om vår grafiska manual...3 Regler i korthet...4 Botkyrkas logotyp...5 Botkyrkas rubrikbalk...7 Botkyrkas typsnitt...9 Botkyrkas färger...11

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL

VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL VARUMÄRKESPLATTFORM 3 4 5 6 Tillsammans bygger vi varumärket Karlskrona Varumärkesplattformen Det som gör platsen unik och känslan vi förmedlar Målgrupper och budskap

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET 2008-01-28 09.32 KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET Kulturrådet har i uppdrag att förverkliga de kulturpolitiska beslut som riksdag och regering fattat. Det är ett viktigt uppdrag och ett inspirerande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN. Grafisk profilmanual

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual YNDIGHETEN Om den grafiska profilen En grafisk profil används för att göra avsändaren tydlig och för att ge ett enhetligt och proffsigt intryck. Människor inom och utanför ska enkelt

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER GRAFISK MANUAL 1 INLEDNING Den grafiska manualen är ett viktigt verktyg för alla som arbetar med kommunikation för Smartfront. Manualen är till för att underlätta arbetet med trycksaker och marknadsföring

Läs mer

Kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk Göteborg 18 oktober 2011

Kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk Göteborg 18 oktober 2011 Kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk Göteborg 18 oktober 2011 Bikupa Varför finns svenska och svenska som andraspråk som skolämnen? Utgångspunkter Samma språk Olika förutsättningar Rätten

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL SMART BUILT GRAFISK MANUAL DEN HÄR MANUALEN ÄR TÄNKT SOM ETT STÖD FÖR DIG SOM SKA PRODUCERA MATERIAL FÖR SMART BUILT. Här hittar du praktiska tips och inspiration för hur alla grafiska byggstenar ska användas.

Läs mer

Symbolen ska alltid användas i färg om det är möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm eftersom den då blir svårläst och otydlig.

Symbolen ska alltid användas i färg om det är möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm eftersom den då blir svårläst och otydlig. Grafiska riktlinjer Låna dig rik Låna dig rik är en symbol för det varumärkesarbete som biblioteken i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län påbörjade 2010. Därför ska symbolen endast användas i samband med

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

Schildts & Söderströms LOGOTYP

Schildts & Söderströms LOGOTYP Brand manual Schildts & Söderströms LOGOTYP SAFE AREA 8x x x LOGOTYPENS FÄRG VARIATIONER Logotypen används främst i en av dessa fyra varianter. Logotypens namndel är alltid svart eller negativ. Märket

Läs mer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Den bild vi förmedlar av oss själva är betydelsefull idag kanske mer än någonsin tidigare. Antagen av Kommunstyrelsen 122/2013 tillsammans med kommunikationsstrategi 2013 2014. Grafisk profilhandbok Av

Läs mer

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013 Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun Version 1.5 - maj 2013 Innehåll Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun 2 Om denna manual 3 Logotypen 4 Logotypen - 3 olika varianter 5 Logotyp

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

GRAFISK MANUAL A1M PHARMA. September 2016

GRAFISK MANUAL A1M PHARMA. September 2016 GRAFISK MANUAL A1M PHARMA September 2016 LOGOTYP A1M:s logotyp är den viktigaste komponenten i den grafiska profilen och ska finnas med på allt kommunikativt material som har A1M som avsändare. Den får

Läs mer

Primär. Sekundär. färger 1.0

Primär. Sekundär. färger 1.0 grafisk manual 1.0 färger Primär Den orangea färgen är Apelsinblommans husfärg och är tagen från apelsinen för att skapa en tydlig återkoppling till företagets namn. Orange är en energifylld färg som

Läs mer

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se Grafisk guide Inledning SANOCON AB är sprunget ur Rodhe Miljö AB. Avsikten med namnbytet är att ge utrymme för att modernisera och bredda företagets erbjudanden och det ska även synas i den grafiska profilen.

Läs mer

LGR 11 bygger på samma kunskapssyn och värdegrund som Lpo 94

LGR 11 bygger på samma kunskapssyn och värdegrund som Lpo 94 LGR 11 bygger på samma kunskapssyn och värdegrund som Lpo 94 Kursplan Läroplan Kunskapskrav Bedömning Läroplan Den nya samlade läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer

Läs mer

LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94

LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94 LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94 Kursplan Läroplan Kunskapskrav Bedömning Läroplan Den nya samlade läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stötta och utveckla lokala paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet.

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE GRAFISK MANUAL HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE Everything you do communicates har en viss person en gång sagt. Och visst är det så. Allt vi gör kommunicerar och skapar en bild av varumärket Solidaritetsfonden.

Läs mer

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND WALLOXSTRAND INTRODUKTION VARUMÄRKET WALLOXSTRAND För att förstärka och förtydliga varumärket Walloxstrand behövs en tydlig och gemensam hållen identitet. Den grafiska profilen

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

Grafisk manual - Kulturcentrum, Kulturskolan, Folkbiblioteket och Konsthallen

Grafisk manual - Kulturcentrum, Kulturskolan, Folkbiblioteket och Konsthallen Grafisk manual - Kulturcentrum, Kulturskolan, Folkbiblioteket och Konsthallen Logotype Kulturcentrum Logotypen är ett återbruk. Min första tanke och det jag kommer ihåg från föregångaren Äntligen! är utropstecknet.

Läs mer

Logotyp och Grafisk profil för UT Transport i Norr AB

Logotyp och Grafisk profil för UT Transport i Norr AB Logotyp: Introduktion UT Transport i Norr AB s logotyp är designad för att på ett tydligare och starkare sätt representera det företag som UT har utvecklats till att bli idag och kommer att bli imorgon.

Läs mer

Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund

Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund VID FRÅGOR VAR VÄNLIG KONTAKTA KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN Kommunikatör Louise Clausen, louise.clausen@jak.se, 0500-46 45 23 eller Webbansvarig Hanna Sikter,

Läs mer

Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1

Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1 Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1 Soliditets logotyp Bokstäverna som du ser i namnet Soliditet är satt i typsnittet Handel Gothic som ritades av Ronald Trogram 1980. Handel Gothic räknas som ett klassiskt

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

guide till centerpartiets nya profilering

guide till centerpartiets nya profilering guide till centerpartiets nya profilering ett hållbart val Varför finns Centerpartiet? För oss som är aktiva inom partiet är svaret förstås självklart. Men för många väljare är det tyvärr inte det. Inte

Läs mer

Logotyp Grafiskt system Typografi Färger Sankt Erik Tillämpning Exempel

Logotyp Grafiskt system Typografi Färger Sankt Erik Tillämpning Exempel 1 Logotyp Grafiskt system Typografi Färger Sankt Erik Tillämpning Exempel 4 6 11 12 13 15 19 2 Grattis, du arbetar med Liljevalchs! I den här manualen berättar vi för dig hur du ska göra för att tillämpa

Läs mer

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman BAKGRUND Otydlig profilering Svårt att ta del av information Dålig koll på

Läs mer

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012 Grafisk manual Inledning I denna manual sammanfattas Svenska klätterförbundets visuella identitet. Den visuella identiteten är en viktig del av vår kommunikation, den är ett verktyg för att profilera

Läs mer

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung. En guide till Alliansens utseende 2014 OM ALLIANSEN VÅR AMBITION Alliansen ska upplevas som: förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

Läs mer

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0 Västervik Framåt Grafisk profil 1.0 Logotype: Västervik Framåt Logotypen består av ordbilden Västervik Framåt där V och A tillsammans bildar två pilar som pekar mot varandra. Pilarna symboliserar kärnkompetens

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

Grafisk identitet. Trovärdighet. Innehåll. Identifikation

Grafisk identitet. Trovärdighet. Innehåll. Identifikation Grafisk identitet Grafisk identitet Dessa riktlinjer beskriver hur varumärkets grafiska profil är uppbyggd och hur den kan rekonstrueras. Eftersträva alltid att följa dessa riktlinjer för maximal effekt

Läs mer

NACKA KOMMUN FÖRSLAG TILL BESLUT FÖR NY GRAFISK PROFIL

NACKA KOMMUN FÖRSLAG TILL BESLUT FÖR NY GRAFISK PROFIL NACKA KOMMUN FÖRSLAG TILL BESLUT FÖR NY GRAFISK PROFIL 1. SYMBOL OCH LOGOTYP 1:1 SYMBOLENS BAKGRUND 1) Nacka kommuns symbol härstammar sedan flera hundra år från det gamla kvarnhjulet.troligtvis var det

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

Detta är inte en ny grafisk profilhandbok utan version 2.0 enklare, tydligare och med fokus på innehållet i kommunikationen, inte utseendet.

Detta är inte en ny grafisk profilhandbok utan version 2.0 enklare, tydligare och med fokus på innehållet i kommunikationen, inte utseendet. Grafisk profil 2.0 Vimmerby kommun tog fram en grafisk profil 2008 för att skapa en tydlighet i sin kommunikation. I samband med att en ny destinations-logotyp tagits fram har behovet att förenkla och

Läs mer

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil 1 (9) Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil Allmänt Riktlinjerna är baserade på Försäkringskassans varumärkesplattform och kommunikationskoncept. Riktlinjerna gäller för samtliga interna och

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 8 30 nov 2015

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 8 30 nov 2015 Objektorienterad Programkonstruktion Föreläsning 8 30 nov 2015 Projektuppgift (LAB2) IM, skickar meddelanden mellan datorer En lite större labbuppgift, egen planering Basuppgift för E, välj till extrauppgifter

Läs mer

Inledning. Inledning. Namn

Inledning. Inledning. Namn Grafisk manual Inledning I den här manualen presenteras de beståndsdelar som utgör Stockholms Skridskoseglarklubbs visuella identitet, samt regler och riktlinjer hur de skall användas. Reglerna och riktlinjerna

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Bilaga: Utdrag som underlag till riktlinjer för typuppdrag STYRDOKUMENT FÖR ETT SAMMAN- HÅLLET VISUELLT UTRYCK

GRAFISK MANUAL. Bilaga: Utdrag som underlag till riktlinjer för typuppdrag STYRDOKUMENT FÖR ETT SAMMAN- HÅLLET VISUELLT UTRYCK GRAFISK MANUAL Bilaga: Utdrag som underlag till riktlinjer för typuppdrag STYRDOKUMENT FÖR ETT SAMMAN- HÅLLET VISUELLT UTRYCK VERSION 1.3 GRAFISK PROFIL 1 BASREGLER 2 Logotypen är den enskilt viktigaste

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer