botkyrka kommuns grafiska manual VERSION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "botkyrka kommuns grafiska manual VERSION 2.1 2015"

Transkript

1 botkyrka kommuns grafiska manual

2 innehållsförteckning Några ord om vår grafiska manual...3 Regler i korthet...4 Botkyrkas logotyp...5 Botkyrkas platslogotyp...7 Botkyrkas rubrikbalk...9 Botkyrkas typsnitt...11 Botkyrkas färger Botkyrka illustrationer Informationsgrafik...17 Exempel på formgivning Val av papper... 19

3 några ord om vår grafiska manual Utseendet på kommunens grafiska produkter påverkar hur människor uppfattar Botkyrka. Genom att följa manualens regler och riktlinjer bidrar du till att stärka Botkyrkas varumärke som en kreativ upplevelsekommun. En tydlig och effektiv grafisk identitet stärker även kommunens trovärdighet. Här hittar du regler för hur Botkyrka kommuns grafiska produkter ska se ut. Vilka färgvärden och typsnitt får användas? Hur stor ska logotypen vara i förhållande till ytan? Vår grafiska profil är nämligen full av upplevelser, kreativitet och kontraster i form av en iögonfallande rubrik på snedden, 16 komplementfärger, unika bilder och illustrationer på människor och miljöer i Botkyrka. Har du frågor? Ingen grafisk manual är heltäckande. Om du har frågor kring hur den ska användas, kontakta kommunens art director. I de fall där tveksamhet råder fattar kommunikationschefen beslut. Varför har vi en grafisk manual? Manualen hjälper dig att hantera färger, typografi, logotyp och mycket annat. Den grafiska identiteten lyfter fram Botkyrka som tydlig avsändare och kommunicerar en kreativ upplevelsekommun med fokus på kultur, natur och idrott. Den ökar även människors kännedom om vår devis Långt ifrån lagom och profilerar Botkyrka som en kontrastrik och kreativ mötesplats. 3 NÅGRA ORD OM VÅR GRAFISKA MANUAL

4 regler i korthet Manualen består av fem element som tillsammans bildar vårt unika grafiska uttryck. Alla formgivna produkter ska innehålla följande: logotyp, rubrikbalk, typsnitt, färg, illustration 1. Logotypen Placera logotypen på fram- och baksida av tryckt material enligt riktlinjerna. 4. Färger Andvänd alltid minst en av våra färger. Men du kan givetvis använda fler färger i samma grafiska produkt. 5. Illustrationer Minst en av våra illustrationer ska vara med på framsidan av tryckt material. 6. Platslogotyp Platslogotypen ska användas i externt kommunikationsmaterial, om inte särskilda skäl föreligger. 2. Rubrikbalkar Använd rubrikbalkarna för alla huvud- och kapitelrubriker på omslag och inlagor. 3. Typsnitt Det finns fyra huvudgrupper av typsnitt för formgivet material. Profilbärande huvudrubriker i snedställda rubrikbalkar: Akzidenz Grotesk Rubrik Condensed Rubriker och ingresser i löpande brödtexter: Akzidenz Grotesk Bold Kortare brödtext: Akzidenz Grotesk Regular Längre brödtext: Times New Roman 4 REGLER I KORTHET

5 botkyrkas logotyp Vår logotyp består av en vapensköld med helgonet Sankt Botvid, tillsammans med kommunens namn. Val av logotyp För att logotypen ska kunna användas i olika format och sammanhang finns den i två varianter; liggande och centrerad. Centrererad svartvit (Filnamn) bk_logo_centr_svart.eps bk_logo_centr_svart_neg.eps Huvudregeln är att alltid använda den centrerade varianten i så stor utsträckning som möjligt. Det liggande formatet med namnet på två rader är ett alternativ när det centrerade formatet inte fungerar, exempelvis på en penna eller andra begränsade ytor. När du ska placera Botkyrkas logotyp bredvid andra logotyper, använd den variant som täcker störst yta. Färg I första hand ska du alltid använda den röda logotypen. Använd enbart den svartvita logotypen vid svartvitt tryck eller när röd färg inte går att trycka, exempelvis vid ett tvåfärgstryck där röd färg inte ingår. Samtliga logotyper finns med positiv respektive negativ text för att synas mot olika typer av bakgrunder. Viktigt Logotypen får absolut inte manipuleras. Proportionerna mellan namnet och symbolen får heller inte förändras. Logotypen får aldrig användas i löpande text. Centrererad färg - Huvudlogotyp (Filnamn) bk_logo_centr_cmyk.eps bk_logo_centr_pms.eps bk_logo_centr_cmyk_neg.eps bk_logo_centr_pms_neg.eps Liggande svartvit bk_logo_liggande_svart.eps bk_logo_liggande_svart_neg.eps Liggande färg bk_logo_liggande_cmyk.eps bk_logo_liggande_pms.eps bk_logo_liggande_cmyk_neg.eps bk_logo_liggande_pms_neg.eps 5 BOTKYRKAS LOGOTYP

6 Placering På formgivet material ska den centrerade logotypen placeras i nedre högra hörnet på både fram- och baksida. Friyta Ta alltid hänsyn till friytan för att logotypen ska placeras på rätt avstånd från ytans kanter. Ge även logotypen utrymme, så den alltid syns tydligt. Om den hamnar för nära andra objekt försämras exponeringen. Se exempel på friyta till höger. botkyrka kommuns DIALOGhandbok Storlek Minsta tillåtna höjd på logotypen är 19 mm. Utgå från riktlinjerna nedan som anger storleksförhållandet mellan logotyp och format. Se till att logotypen alltid framgår tydligt i sitt sammanhang. Storleksförhållande A3: cirka 39 mm hög, A4: cirka 29 mm hög och A5: cirka 22 mm hög. Placering av logotyp Friyta kring logotypen Minsta tillåtna höjd på logotyp är 16 mm 6 BOTKYRKAS LOGOTYP

7 botkyrkas platslogotyp Botkyrkas platslogotyp är fri att använda för alla i kommunen. Den ska också användas i eget material från kommunen. Användning och placering Vem som helst som är verksam i Botkyrka och omfamnar kommunens grundläggande värderingar får använda platslogotypen. Platslogotypen ska endast i undantagsfall användas som ensam logotyp, normalt ska den finnas tillsammans med kommunens vapen. 7 BOTKYRKAS PLATSLOGOTYP

8 Färg Logotypen finns i svart samt i dom mörka komplementfärgerna. Placering Placeringen ska vara skild från avsändaren. Logotypen får inte kännas som en avsändare och eller konkurrera med kommunvapnet. Placera platslogotypen helst på framsdan om trycksaken har flera sidor. Placeringen i övrigt är valfri men bör ligga så texten Botkyrka är läsbar. Logotypen kan placeras lkefullt ihop med illustrationerna. CMYK: 0, 0, 0, 100 PMS: Black RGB: 0, 0, 0 CMYK: 0, 100, 71, 35 PMS: 7420 RGB: 167, 7, 45 CMYK: 75, 0, 40, 70 PMS: 7721 RGB: 0, 82, 76 botkyrka kommuns DIALOGhandbok Maxhöjd på platslogotyp Storlek Det viktigt att Botkyrka alltid är läsbart. En tumregel är att totalhöjden på de två rubrikbalkarna i loggan inte bör vara högre än en rubrikbalk på sidan. Platslogotypen bör vara 25% större än kommunloggan. CMYK: 60, 0, 90, 38 PMS: 364 RGB: 71, 132, 56 CMYK: 100, 25, 0, 70 PMS: 302 RGB: 0, 60, 96 CMYK: 100, 0, 5, 5 PMS: 639 RGB: 0, 149, % Formgivningstips! Tänk på att inte använda för många olika illustrationer och färger på samma uppslag/sida i kombination med platslogotypen. Variera gärna storleken på illustrationerna på sidan för att skapa variation i layouten. CMYK: 30, 100, 0, 2 PMS: 241 RGB: 176, 28, 138 CMYK: 10, 100, 0, 70 PMS: 7645 RGB: 96, 0, 58 MÖRKA KOMPLEMENTFÄRGER Se sid 13 för färger. CMYK: 47, 70, 80, 44 PMS: 7589 RGB: 80, 51, 38 Exempel på placering av platslogotyp 8 BOTKYRKAS PLATSLOGOTYP

9 botkyrkas rubrikbalk Botkyrkas snedställda rubrikbalkar används för alla profilbärande huvud- och kapitelrubriker och ska alltid finnas med på omslag och inlagor. Manér Rubrikbalkarna består av rubriker som är placerade i snedställda balkar, som är vinklade 7º. Texterna och balkarna ska alltid vara vänsterställda. Enbart rubrikbalkarna är snedställda och inte brödtexten. RUBRIKtest RUBRIKbalk 7 1,5 X 2 X x 2 X 2 X Typsnitt Typsnittet som används i rubrikbalkarna är en specialtillriktad variant av ett typsnitt som heter Akzidenz Grotesk Rubrik Condensed. Använd alltid samma storlek och grad på texterna i balken. Färg För att skapa bästa möjliga läsbarhet är det viktigt att arbeta med stora kontraster mellan balk och text. Låt därför texten alltid vara vit och balken alltid ha en mörk färg, se färgpaletten på sidan 13. Innehåll Textinnehållet i balkarna ska enbart vara på rubriknivå, kort och informativt. Använd ej Långt ifrån lagom i rubrik när platslogotypen ligger i närheten. Riktlinjer för rubrikbalkar X motsvarar höjden på typsnittets horisontella linjer. Rubrikbalken bör ha 2X ovan och under rubiken, samt 1,5X på vardera sida. Avståndet mellan balkarna är 2 X. ABCDEFGHIJ Typsnitt för rubrikbalkarna Akzidenz Grotesk Rubrik Condensed 9 BOTKYRKAS RUBRIKBALK

10 Exempel på horisontell linjering och placering av rubrikbalk. Storleksförhållanden För att få rätt storlek, förhållande och mellanrum på text och balk, se riktlinjerna till höger. En rubrikbalk ska stå för sig själv och inte konkurrera med övriga texter eller illustrationer. För att få ett starkt grafiskt uttryck används med fördel två rubrikbalkar ovanpå varandra. Undvik att använda tre. Observera att det ska finnas lika mycket luft mellan balkens vänstersida och kanten som mellan balkens ovansida och kanten. vi gillar att jobba i botkyrka kommun Många medarbetare tycker att deras jobb i kommunen är engagerande och meningsfullt. Viljan att göra ett bra jobb är stor bland våra medarbetare. Placering Rubrikbalkarna ska alltid placeras i övre vänster hörn på ytan. Rubrikbalken linjeras i sidled med underliggande textblock, se exempel till höger. Rubrikbalken ska stå för sig själv och inte konkurrera med övriga texter eller illustrationer. Rubrikbalkarna ska ta för sig i storlek och harmoniera väl med övriga delar. K 2811 Kommunen vill vara ett föredöme som arbetsgivare. Vi vill erbjuda goda villkor och ta tillvara medarbetarnas kunskaper och kreativitet. Som grund för att bli en mer konkurrenskraftig arbetsgivare har kommunen under året tagit fram en ny arbetsgivarstrategi. Den ska hjälpa oss att uppnå kommunfullmäktiges mål om en effektiv och kreativ kommunal organisation. Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens Anställda upplever att de har inflytande över sitt arbete Procent (%) År Kvinnor Män Totalt Källa: Medarbetarundersökning. Vår medarbetarundersökning visar ett stabilt resultat. 66 procent av medarbetarna tycker att de har inflytande över sitt arbete vilket kan jämföras med 67 procent tidigare år. Det sammanfattande måttet medarbetarindex låg 2012 på 68, vilket är samma nivå som Det är högre än genomsnittet för landets kommuner. Våra medarbetare upplever i stor utsträckning att deras kompetens tas till vara och att de kan utvecklas i jobbet. Ledarskapet får överlag bra betyg, särskilt för tydlighet, tillgänglighet och förtroende. En sak att förbättra är att den röda tråden från kommunfullmäktiges mål till den enskilda medarbetarens dagliga arbete behöver bli tydligare. Under 2013 ska vi arbeta med att knyta målen närmare till medarbetaren genom att utveckla medarbetarsamtalen. medarbetare använde sig av kommunens friskvårdsbidrag på upp till kronor per år. Ett problem som medarbetarundersökningen tar upp är arbetskraven. Många har svårt att återhämta sig mellan perioder av hög arbetsbelastning. Sjukfrånvaron ökade Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare ökade under året, från 5,7 procent 2011 till 6,1 procent Men i likhet med utvecklingen för landet som helhet, är det korttidsfrånvaron som ökat, medan långtidsfrånvaron fortsätter att minska i kommunen var korttidsfrånvaron (1-14 dagar) 2,6 procent, jämfört med 3,6 procent Motsvarande siffra för långtidsfrånvaron (15 dagar eller mer) var 3,1 procent 2011 och 2,5 procent Det är viktigt att nämnderna fortsätter att följa utvecklingen och sätta in tidigare insatser för att vända den. Det gäller bland annat arbetsbelastning. Tydligt ledarskap Demokratiska arbetsplatser kräver tydliga chefer och engagerade medarbetare. I arbetsgivarstrategin beskriver vi vilka förväntningar vi har på våra chefer och medarbetare. Kommunen satsar på ledarutveckling och under de tre senaste åren har fler blivit positiva till ledarskapet i medarbetarundersökningen från 66 procent 2010 till 69 procent gick 32 ledare ett omfattande ledarprogram för nya chefer och året innan deltog 44 ledare. Målet med utbildningen 30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 10 BOTKYRKAS RUBRIKBALK

11 BOTKYRKAS typsnitt För att täcka de flesta behov av läsbarhet och synlighet arbetar vi konsekvent med fyra huvudgrupper av typsnitt. Typsnitt Profilbärande huvudrubriker (i snedställda rubrikbalkar): Akzidenz Grotesk Rubrik Condensed Rubriker och ingresser i löpande brödtexter: Akzidenz Grotesk Bold Kortare brödtext: Akzidenz Grotesk Regular Längre brödtext: Times New Roman Typsnitten ska inte användas i kursiva varianter eftersom kursiv text är svårläst för personer med synnedsättning. Brödtexten ska inte vara snedställd. Typsnitt för brödtext på webben Arial ska användas på webbplatser. ABCDEFGHIJ Profilbärande huvudrubriker Akzidenz Grotesk Rubrik Condensed används i profilbärande huvudrubriker Texten är alltid versal och placerad i snedställda rubrikbalkar som är vinklade 7º. ABCDEFGHijklmnop Rubriker och ingresser i löpande brödtexter Akzidenz Grotesk Bold används till under- och mellanrubriker i löpande brödtexter. ABCDEFGHijklmnop Brödtext kort Akzidenz Grotesk Regular används i kortare brödtexter, bildtexter, ingresser och faktatexter. ABCDEFGHijklmnop Brödtext lång Times New Roman används i längre brödtexter. 11 BOTKYRKAS TYPSNITT

12 Läsbarhet och färger på texter Säkerställ läslighet i brödtext och rubriker genom att allltid använda en textstorlek som är lättläst. Använd alltid mörk textfärg mot ljus bakgrund. Mot mörk bakgrund används alltid ljus textfärg. klimatfrukost i kommunalhuset I samband med uppmärksammandet av Earth Hour 2012 arrangeras fem klimatfrukostar den mars i kommunalhuset i Tumba. Alla som arbetar i kommunen är välkomna! Vi bjuder på klimatsmart frukost och spännande seminarier om klimatsmart mat, resfria möten, el-bilar, klimatfamiljer och samtal om det goda livet! Ingen föranmälan krävs. Välkomna! När: mars 2012 Tid: (frukost framdukad från kl 8.00) Plats: Rum 2:2, plan 2 (tisdag: 2:3) FRUKOSTSEMINARIER: MÅNDAG På väg mot ett fossilbränslefritt Botkyrka information och demonstration av kommunens nya el-bilar TISDAG En familjs resa mot en mer klimatsmart vardag Klimatfamiljsmamman berättar ONSDAG Mat för en gladare planet om matens klimatpåverkan och klimatsmart mat TORSDAG Resfria möten för en mer effektiv och klimatsmart arbetsplats FREDAG Är klimatsmarta människor lyckligare människor? Klimatomställningen & det goda livet Kultur och fritidsnämnden Ansvarsområde Kultur och fritidsnämndens verksamhet om fattar fritid, kultur och bibliotek. Fritidsverksamheten består av inomhusbad, Ungdomens hus, Musikhuset i Kärsby samt kommunens idrotts och fritidsanläggningar. Dessutom driver nämn den genom bidrag fritidsgårdar och fritids verk sam het riktad till personer med funktions ned sättning samt fördelar bidrag till föreningar och studieförbund. Inom kulturverk samheten finns kulturskola, kulturpedagogik, konsthall, kultur program och kulturhistorisk verksamhet. Biblioteksverksamheten omfattar sex folkbib liotek, ett virtuellt 24-timmarsbibliotek samt bok service till äldre och personer med funk tions nedsättning. Årets verksamhet Biblioteksbesökarna har under 2010 ökat med 9 procent. Utlåningen vid biblioteken ligger högt och är bland de högsta i Stockholms län. Under året har lånen ökat på flera av biblioteken däremot har den totala utlåningen minskat med närmare 4 procent, vilket beror på att bokbussen lagts ner. 92 procent av lånen görs genom självbetjäning som nu finns på alla bibliotek. Konsthallen har gjort en kraftsamling för att öka antalet besökare. Utställningen Cash flow har attraherat en bred publik och den omfattande programverksamheten har Antal besök % Biblioteken Konsthallen Föreningsgårdar Musikhuset Antalet besökare på de föreningsdrivna fritids gårdarna har ökat kraftigt under 2010 och den största ökningen står Southside för. Andelen flickor har ökat både på Ungdomens Hus och på de föreningsdrivna gårdarna. Besöken på baden har minskat kraftigt. Främst bedöms minskningen bero på att båda sim hallarna haft stängt under ett par månaders tid och att solarieverksamheten upphört. Dessutom har det digitala inpasserings- och kassasystemet inneburit en mer exakt beräkning av antalet besökare. Nyttjandegraden av idrottsanläggningarna har sjunkit sedan mätningarna startade Det är stora skillnader mellan olika typer av anlägg ningar. Under 2011 kommer en översyn att göras för att bland annat analysera vilka anlägg ningar som kan nyttjas mer.ch idrottsverksamhet är ganska bra eller mycket bra, vilket är i nivå med förra årets resultat. Flest är positiva till biblio tekens verksamhet. Händelser under året Under året har vi genomfört flera stora arrangemang, till exempel Drakfestivalen på Tumba gärde, Hjärta Botkyrka, Subtopia festivalen, Fittja is Peace och Botkyrkas internationella allsång. Hjärta Botkyrkas program bestod av uppträdanden, prova på-verksamhet och stipendieutdelning personer deltog i festen och många av kommunens föreningar bidrog. 12 NÄMNDEREDOVISNING Exempel på typsnitts- och färgval Exempel på typsnitts- och färgval 12 BOTKYRKAS TYPSNITT

13 botkyrkas färger Blå Grön Rosa/lila Gul/röd Botkyrkas färgpalett består av tre basfärger och 16 komplementfärger. Tillsammans bildar de en färgskala som särskiljer Botkyrkas grafiska produkter. Använd alltid färgerna i 100 %, det vill säga utan att tona dem. BASFÄRGER LJUSA KOMPLEMENT- FÄRGER För bakgrunder och illustrationer CMYK: 30, 5, 5, 0 PMS: 544 RGB: 174, 213, 231 CMYK: 17, 0, 80, 0 PMS: 380 RGB: 213, 223, 93 CMYK: 3, 35, 3, 0 PMS: 2365 RGB: 238, 180, 204 CMYK: 0, 0, 90, 0 PMS: 102 RGB: 255, 243, 42 Så här använder du färgerna Färgerna är uppdelade i mörka färger och ljusa färger och används enligt följande principer: - använd ljusa färger för bakgrund och illustrationer och - mörka färger för rubrikbalkar, mellanrubriker och illustrationer. Läsbarhet Säkerställ alltid god läsbarhet genom att använda mörk text mot ljus bakgrund, eller ljus text mot mörk bakgrund. CMYK: 0, 100, 62, 0 PMS: 199 RGB: 214, 0, 49 CMYK: 52, 0, 19, 0 PMS: 630 RGB: 44, 205, 212 CMYK: 41, 0, 85, 0 PMS: 366 RGB: 161, 206, 87 CMYK: 3, 30, 60, 25 PMS: 727 RGB: 179, 139, 90 CMYK: 0, 35, 100, 0 PMS: 7409 RGB: 251, 174, 23 Färgsystem CMYK är det system som används vid fyrfärgstryck. PMS används vid dekorfärgstryck. PMS används ofta vid tvåfärgstryck och brevpapper. MÖRKA KOMPLEMENT- FÄRGER För rubrikbalkar, illustrationer och platslogotyp CMYK: 100, 0, 5, 5 PMS: 639 RGB: 0, 149, 199 CMYK: 60, 0, 90, 38 PMS: 364 RGB: 71, 132, 56 CMYK: 30, 100, 0, 2 PMS: 241 RGB: 176, 28, 138 CMYK: 47, 70, 80, 44 PMS: 7589 RGB: 80, 51, 38 RGB är det system som används för de färger som en datorskärm återger. CMYK: 100, 25, 0, 70 PMS: 302 RGB: 0, 60, 96 CMYK: 75, 0, 40, 70 PMS: 7721 RGB: 0, 82, 76 CMYK: 10, 100, 0, 70 PMS: 7645 RGB: 96, 0, 58 CMYK: 0, 100, 71, 35 PMS: 7420 RGB: 167, 7, BOTKYRKAS FÄRGER

14 Botkyrka Färger 1 Exempel på användning av färger ur en färgstapel. Blå Grön Rosa/lila Gul/röd Kombinationer Samtliga färger i paletten kan kombineras tillsammans för att skapa spännande och oväntade möten mellan kontrasterande färger. Använd färgskalan på följande två sätt. 1. Kombinera färger ur en färgstapel. Det vill säga arbeta enbart ur den blåa, gröna, rosalila eller den gulröda färgskalan och kombinera färgerna. Detta är ett effektivt sätt som garanterar rätt färgsättning. Använd tillämpningen för ljusa respektive mörka färger, se sidan Kombinera färger ur hela färgskalan, för att skapa fler unika kombinationer. Använd tillämpningen för ljusa respektive mörka färger. Undvik att använda fler än två-tre fäger på en sida. Tänk på att en färgkombination effektivt kan förändra upplevelsen av ett dokument. Starkt kontrasterande färger skapar en viss känsla, färger som ligger ton i ton skapar en helt annan känsla. Ritatatis aboremquae occum vellupta velectibus dusamust pra dolorruptat qui antibus diam, il ilis aut aut fugia doluptae. Is dolupietur, quibus que pedipis doloribernam aut es esecaes perum ipicipsus maximporem fugia us volupta eperita derita ilit, qui comnissit as nis sequas et untinulpa voluptae poreic tem volende litatemos ma exeribus eos eiuribu sandit, to modicienet es re poreperum quidi re eossi utemoluptio tendus dolupid ebitatiamus, sero tem fugia que volupta tiorum laut doloria nducia con excerio nsenitatus dolutaestias vidustenda natectae eariossendae ea cuptatis eium dollaborerit omnimenimus. Xerae cuptatiis eume natem iunditatur? Ullabora verrum am hit quae sim rerum sent, voluptisqui untis ant at. Et latatius veratem poreperum vene non pa volorruntur, offictur, secte quate mosaped ut estibus intor aut verro to di veritat labori aut rem nisquidis et, sedit ut odis autestis vellate mporum quae. Itatest iundess equatur aspel ere ea que solo excerrundunt rem et iliquia tiatur? Atet quas ea nihil et odia adit miniatur, omnihil iducit quidem apidunt ex Xerae cuptatiis eume natem iunditatur? Ullabora verrum am hit quae sim rerum sent, voluptisqui untis ant at.et latatius veratem poreperum vene non pa volorruntur, offictur, secte quate mosaped ut estibus intor aut verro to di veritat labori aut rem nisquidis et, sedit ut odis autestis vellate mporum quae. Itatest iundess equatur aspel ere ea que solo excerrundunt rem et iliquia tiatur? Atet quas ea nihil et odia adit miniatur, omnihil iducit quidem apidunt ex Non resedi doluptiae neculpa invel ex eaquid eum re, sapicid Botkyrka Färger 2 Ritatatis aboremquae occum vellupta velectibus dusamust pra dolorruptat qui antibus diam, il ilis aut aut fugia doluptae. Is dolupietur, quibus que pedipis doloribernam aut es esecaes perum ipicipsus maximporem fugia us volupta eperita derita ilit, qui comnissit as nis sequas et untinulpa voluptae poreic tem volende litatemos ma exeribus eos eiuribu sandit, to modicienet es re poreperum quidi re eossi utemoluptio tendus dolupid ebitatiamus, sero tem fugia que volupta tiorum laut doloria nducia con excerio nsenitatus dolutaestias vidustenda natectae eariossendae ea cuptatis eium dollaborerit omnimenimus. Xerae cuptatiis eume natem iunditatur? Ullabora verrum am hit quae sim rerum sent, voluptisqui untis ant at. Et latatius veratem poreperum vene non pa volorruntur, offictur, secte quate mosaped ut estibus intor aut verro to di veritat labori aut rem nisquidis et, sedit ut odis autestis vellate mporum quae. Itatest iundess equatur aspel ere ea que solo excerrundunt rem et iliquia tiatur? Atet quas ea nihil et odia adit miniatur, omnihil iducit quidem apidunt ex Exempel på användning av färger ur hela färgskalan. Blå Grön Rosa/lila Gul/röd Xerae cuptatiis eume natem iunditatur? Ullabora verrum am hit quae sim rerum sent, voluptisqui untis ant at.et latatius veratem poreperum vene non pa volorruntur, offictur, secte quate mosaped ut estibus intor aut verro to di veritat labori aut rem nisquidis et, sedit ut odis autestis vellate mporum quae. Itatest iundess equatur aspel ere ea que solo excerrundunt rem et iliquia tiatur? Atet quas ea nihil et odia adit miniatur, omnihil iducit quidem apidunt ex Non resedi doluptiae neculpa invel ex eaquid eum re, sapicid 14 BOTKYRKAS FÄRGER

15 botkyrkas illustrationer Använd illustrationsbankens illustrationer för att uttrycka det oväntade, kontraster och energi. Syftet med illustrationerna är inte att redovisa innehållet i produkten. I enstaka fall kan du dock använda en illustration till att beskriva innehållet. Du kan använda illustrationer tillsammans med foton. Det är ett effektivt sätt att skapa känslan av något oväntat, kontrastrikt och energiskt. Se exemplet på sidan 14. Minst en av våra illustrationer ska alltid vara med på förstasidan av tryckt eller digitalt material. Exempel på illustrationer Motiv Illustrationerna speglar Botkyrkas miljö och visar människor, djur och objekt från vår omgivning. Illustrationerna ska upplevas som jämställda och icke-diskriminerande. De ska också gärna bidra till att utmana stereotypa och diskriminerande tankemönster som finns i vårt samhälle. Exempelvis ska inte män framställas som starka, muskulösa och aktiva samt kvinnor som smala, graciösa och passiva. Tänk också på att illustrationen ska spegla alla typer av familjer och förhållanden. Exempelvis ska inte alla illustrationer på familjer visa en mamma, pappa och ett barn. Illustrationerna ska visa människor i olika åldrar, med olika etniciteter, ursprung, sexuell läggning, i olika yrkesgrupper. Glöm heller inte människor med funktionsnedsättning. 15 BOTKYRKAS ILLUSTRATIONER

16 Tillämpning av illustrationer Så här kan du använda illustrationerna: låt gärna illustrationerna ta för sig i storlek, använd mellan en och tre illustrationer per sida, illustrationerna får beskäras, illustrationerna får tryckas i samtliga profilfärger, tona inte ned illustrationerna och illustrationerna får placeras på bilder och ytor. välkommen Exempel på placering och tillämpning av illustrationer till botkyrka Illustrationsbank Använd enbart befintliga illustrationer ur illustrationsbanken. Om du har behov av nya illustrationer, kontakta Botkyrka kommuns art director. Exempel på placering och tillämpning av illustrationer. 16 BOTKYRKAS ILLUSTRATIONER

17 Eriksberg ch mooris nisi ut commodo Informationsgrafik är en effektiv och grafiskt snygg metod Hallunda för att Norsborg kommunicera fakta. Syftet är att visa fakta på ett lättillgängligt Fittjasätt. Illustrationer Alby Illustrationer som är en del av informationsgrafik behöver inte ha samma manér som kommunens övriga illustrationer. De behöver inte heller uttrycka det oväntade, kontraster och energi. Tumba Syftet med dem är att hjälpa till att förmedla fakta på ett lättillgängligt sätt. Färger För att kunna göra tydliga Storvretenoch stilrena illustrationer är det tilllåtet att tona färger. Detta ska dock användas med försiktighet. Tullinge 197 km² Västra grödinge Botkyrkas totala area Kommunen 17 består INFORMATIONSGRAFIK av informationsgrafik Barnfamiljer här vore det fint att ha antalet barn i snitt samt ålder på de som blir föräldrar. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Upplevelse rörelse & LÅNGT IFRÅN LAGOM Så användes dina skattepengar 2012 otkyrka kommun presenterade återigen ett positivt ekonomiskt resultat. Under 2012 satsade kommunen stort Bpå skola och utbildning bland annat genom att förse alla 83 % i Botkyrka kommun anser att elever i årskurs 7 till 9 med egna bärbara datorer. - Detta utgör tillsammans med våra investeringar i att bygga om och bygga nya skolor och förskolor några av våra viktigaste satsningar för framtidens Botkyrka, säger Katarina Berggren, (s) kommunstyrelsens ordförande. biblioteksverksamheten är Här följer ett kort urval av vad ganska kommunen bra/mycket gjorde under bra förra år året Skola 13% Alla skolor med elever i årskurs 7 till 9 fick bärbara datorer och pedagogerna fick fortbildning för att 24,1% kunna använda sig av möjligheten i undervisningen. En förberedelsegrupp startade där eleverna får ämnesundervisning på sitt modersmål samtidigt som de lär sig svenska. 4,6% andelen befolkning ,1% 40,6 procent användes till förskole- och skolverksamhet Kompetensutveckling Totalt har 470 medarbetare deltagit i olika utbildningssatsningar. Utbildningar inom it, bemötande och erfarenhetsbaserade utbildningar för förskollärare, fritidspedagoger och undersköterskor är några exempel. Exempel på informationsgrafik Arbete För att förverkliga Botkyrkas mål att bli en attraktiv näringslivskommun och öka sysselsättningen garanteras alla sysselsättning inom 90 dagar. Alla nyinskrivna arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år erbjuds jobb, praktik, utbildning och coachning redan efter dag ett enligt kommunens ungdomsgaranti. Dessutom erbjöds 10,2% Innovation Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation Områdenullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur Såhär fördelades den sammanlagda potten av skattepengarna. 5,5% 10,8% 40,6% Procent Förskole- och skolverksamhet 40,6 Vård och omsorg, äldre och funktionshindrade 24,1 Individ och familjeomsorg 10,8 Gymnasie- och vuxenundervisning 10,2 Kultur- och fritid 5,5 Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, beredningar, 4,6 revision kommunledningsförvaltning 320 Bygglov för 320 nya bostäder i kommunen Läs mer: arsredovisning 77% av deltagarna hade jobb 6 FOTO: LOVE STRANDELL Jag vill rikta ett stort tack till alla kommuninvånare, entreprenörer och månader efter sin yrkesutbildning. medarbetare - utan er hade detta inte varit möjligt. KATARINA BERGGREN Näringsliv För att underlätta företagande har kommunen anställt en företagslots och en näringslivssamordnare. Ett näringslivsforum har också startarts för att förbättra företagsklimatet. Kommunen har även infört en ny kommunal upphandlings- och inköpspolicy som underlättar för de små och medelstora företagen. - Tack vare alla entreprenörer i kommunen utsågs Botkyrka till årets tillväxtkommun i länet, då vi har flest antal företag som anställer, ökar sin omsättning och går med vinst. Fler jobb på hemmaplan är positivt för oss alla, säger Katarina Berggren. 10,2 procent användes för gymnasie- och vuxenundervisning Övriga områden där kommunen har gjort satsningar inom under året är bland annat för äldre, idrott, kultur och fritid, klimat- och hållbarhetsarbete, trygghetsarbete, socialt stöd, Botkyrkaevenemang och skapat fler möjligheter för att påverka. På kommunens webbplats kan du läsa mer om alla våra satsningar under Gementsamt 4,6% Infrastruktur, skydd m Individ och familjeom Vård och omsorg, äld funktionshindrade 24 Förskole- och skolve Gymnasie- och vuxen Kultur- och fritid 5,5%

18 exempel på formgivning Snedställda rubrikbalkar Vinklad 7º Texttypsnitt: Akzidenz Grotesk- Rubrik Condensed Kortare text Brödtext: Akzidenz Grotesk Regular Underrubrik: Akzidenz Grotesk Bold 1 är du en av botkyrkas nya talanger? Vi fortsätter vårt sökande efter Botkyrkas musikaliska talanger! 4 2 årsredovisning 2013 årsredovisning 3 3. Bild 4. Illustration 5. Logotyp Placeras enligt friytan 2 Genom projektet Botkyrka talanginventering kan du som fortfarande inte är etablerad artist få massa hjälp och vägledning, så ta chansen nu och kom och sjung din låt för oss! Välkommen på vår audition, denna gång i Fittja. Datum Tisdagen den 17 april Tid 15:30 19:30 Plats Fittjaskolans aula, Stökhagsvägen 1 (precis vid tunnelbanan) 6. Färger Platslogotyp Exempel på affisch Exempel på trycksak 18 EXEMPEL PÅ FORMGIVNING

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 70 Avgift vid utlämnande av kopia på allmän handling. 71 Ändring av bolagsordning i SRV Återvinning AB

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 70 Avgift vid utlämnande av kopia på allmän handling. 71 Ändring av bolagsordning i SRV Återvinning AB KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2013-04-08 Tid 2013-04-08, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 68 Årsredovisning för Botkyrka kommun

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08).

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). Grafisk profil Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). IDA är kommunens intranät. Externa konsulter har inte tillträde till IDA utan hänvisas till Info. Förvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges riksdag

Grafisk manual för Sveriges riksdag Grafisk manual för Sveriges riksdag 2 Grafisk manual för Sveriges riksdag Inledning Innehåll Inledning... 3 En tydlig avsändare...4 Tillgänglighet...5 Grundelement... 7 Riksdagens logotyp...8 Färg...14

Läs mer

Grafisk manual. JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014

Grafisk manual. JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014 Grafisk manual JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014 1 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL VARFÖR BEHÖVER VI EN GRAFISK MANUAL? Varför behöver vi en grafisk manual? En organisations eller ett företags image är den

Läs mer

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Innehållsförteckning Härliga Härjedalen Inledning 3 Visuella identitetens verktygslåda 4 Platssymbol 5 Frizon 6 Minsta storlek 7 Färgversioner 8

Läs mer

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Grafiska regler Kulturplan för grundskolan 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2010-05-20 Reviderad den: 2012-08-16 För revidering ansvarar:

Läs mer

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun GRAFISK PROFIL för Vadstena kommun Den grafiska profilen är fastställd av Vadstena Kommuns kommunfullmäktige 16 mars 2011. Producerad av: Sofia Boij, informatör Vadstena Kommun Framsidesbild: Lars Forsstedt/bildarkivet.se

Läs mer

Grafiska riktlinjer 2.0

Grafiska riktlinjer 2.0 Grafiska riktlinjer 2.0 INNEHÅLL Innehållsförteckning 2 Varför behövs grafiska riktlinjer? 3 STOCKHOLMSMÄSSAN SOM AVSÄNDARE LOGOTYP Logotyp 6 Frizon och minsta storlek 8 FÄRGER Primärfärger 10 Sekundärfärger

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014 CHALMERS DESIGNMANUAL Version 1.0 Januari 2014 Sidhänvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Introduktion Logotyp Avancez-märke Högerställd logotyp + Avancez-märke Centrerad logotyp + Avancez-märke

Läs mer

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12 Ronneby kommuns grafiska profil Uppdaterad 2009--01-12 Innehåll Varför grafisk profil?...3 Tydlig avsändare, enhetlig form, hög kvalitet...3 Förenkla...3 De kommunala bolagen...3 Webb...3 Bilden av Ronneby...4

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Sundbybergs stad Grafisk profil. v 1.0 2014-12-17

Sundbybergs stad Grafisk profil. v 1.0 2014-12-17 Grafisk profil v 1.0 2014-12-17 2 Innehåll Grafisk profil 4 Byggstenar 5 Vision och kärnvärden 6 Visionen 7 Kärnvärden 8 Profilfärger 9 Palett 10 Toningar 12 Färgkoder 13 Typografi 14 Text ska läsas 15

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0 Söderberg & Partners Grafisk manual v3.0 Innehållsförteckning Introduktion Typografi Bildspråk Profilmaterial Appendix 1 Vårt varumärke 3 Logotyp Utföranden 4 Färger 4 Minsta storlek 4 Frizon 4 Användning

Läs mer

Utveckling Fittja. Förslag till ett långsiktigt program för hållbar utveckling

Utveckling Fittja. Förslag till ett långsiktigt program för hållbar utveckling Utveckling Förslag till ett långsiktigt program för hållbar utveckling Slagsta strand s resurser Närhet TTill illl Sto tockho llm lyser bland de övriga gästgivaregårdarna som nordstjärnan på himlafästet.

Läs mer

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Innehåll 2 Innehåll 3 Syfte Ansvar och kontakt 4 Kommunvapnet 5 Logotypen Grundlogotyp 6 Placering, frizon och storlek Logotyp

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

En tydlig identitet för en nytänkande hamn

En tydlig identitet för en nytänkande hamn Grafisk identitet Göteborgs Hamn Grafisk identitet Förord 2 En tydlig identitet för en nytänkande hamn Den här manualen är ett viktigt redskap för att bygga och vårda varumärket Göteborgs Hamn. Genom en

Läs mer