Formelsamling finns sist i tentamensformuläret. Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Formelsamling finns sist i tentamensformuläret. Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1"

Transkript

1 Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1 Datum Tid 4 timmar Kursansvarig Åsa Skagerstrand Tillåtna hjälpmedel Övrig information Resultat: Miniräknare Linjal Varje lärandemål besvaras på separata blad. OBS! Tentamensformuläret ska lämnas in tillsammans med tentamenssvaren. Den studerande skall efter avslutad kurs kunna identifiera, definiera och beskriva grundläggande begrepp inom akustik med relevans för hörsel och kommunikation Max poäng: 23p Väl godkänd: 19,5p Godkänd: 14p Ditt resultat Den studerande skall efter avslutad kurs kunna förklara hur ljud uppstår och beter sig i vår ljudmiljö Max poäng: Väl godkänd: Godkänd: Ditt resultat 33p 28p 20p Den studerande skall efter avslutad kurs kunna känna till grundläggande begrepp inom ellära Max poäng: Väl godkänd: Godkänd: Ditt resultat 13p 11p 8p Formelsamling finns sist i tentamensformuläret.

2 Den studerande skall efter avslutad kurs kunna identifiera, definiera och beskriva grundläggande begrepp inom akustik med relevans för hörsel och kommunikation 1. Vilken är den enklaste vågformen vi använder inom hörselvetenskap? Hur illustreras den? 2. Gör en illustration av vågformen i fråga 1. Visa i den figuren följande begrepp och förklara kortfattat vad de innebär. Ange dessutom beteckning och enhet för var och en. (2p) (8p) a) Våglängd b) Partikelrörelse c) Max amplitud d) Periodtid 3. Vilket begrepp beskrivs nedan och vad är beteckning och enhet? Efter en tysk fysiker har det fått namnet på sin enhet. Används inom många områden, för oss inom hörselvetenskap är det ett viktigt begrepp för att beskriva en vibratorisk rörelse. Illustreras i diagram, ofta med amplitud på y-axeln. Är omvänt proportionell med periodtiden. (2p) 4. Hur ser sambandet ut mellan periodtid och våglängd? Visa och beskriv sambandet både med en formel och i text. (3p) 5. Definiera vad en stående våg är och beskriv hur den uppstår. 6. För att studera ljud behövs kunskap som grundar sig i fysik och matematik. Akustiken är ett intressant och brett område inom fysikens vågrörelselära. (3p) (2p) Vågrörelser kan delas upp i tre huvudgrupper, där ljudvågen räknas till de mekaniska vågor. Denna grupp delas i sin tur upp i två undergrupper. Ange de två undergruppernas namn och beskriv kortfattat hur de två grupperna skiljer sig åt. 7. Hur förhåller sig frekvens och våglängd till varandra? Visa och beskriv sambandet både med formel och i text. (3p)

3 Den studerande skall efter avslutad kurs kunna förklara hur ljud uppstår och beter sig i vår ljudmiljö 8. Beskriv utförligt hur en ljudvåg uppstår och vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att ljudvågen ska kunna fortplantas. (4p) 9. I bilden nedan syns två vågformer. a) Vilket fasförhållande har vågorna till varandra? (1p) b) Vilka frekvenser har de två delvågorna? Visa dina beräkningar. 360 motsvarar 0,005s. c) Vågorna i illustrationen interfererar med varandra. Hur kommer resultatvågen att se ut? Visa för (4p) var 30:e i bilden nedan. 1,5 1 0,5 Amplitud ,5-1 -1,5 10. Då ljud breder ut sig vill det göra detta sfäriskt. Men på sin väg hindras ofta ljudvågen av hinder. Då uppstår olika typer av ljudutbredningsfenomen. a) Vad är transmission och vad påverkar hur transmissionen blir? (3p) b) Vad är reflektion och hur fungerar den? (3p) Illustrera gärna med figurer!

4 11. I utrustningar där ljud på ett eller annat sätt ska bearbetas är filter en vanlig komponent. a) Vad är ett filters uppgift? (1p) b) I illustrationen nedan visas en insignal. Om denna insignal passerar genom ett högpassfilter med (4p) brytfrekvensen 1000Hz och en dämpning på 10dB/oktav. Hur kommer utsignalen se ut? Rita i diagrammet.

5 12. En student gör sitt uppsatsarbete på Auidologiskt Forskningscentrum. I projektet ingår att göra mätningar i ekofria rummet. Innan dessa kan starta måste högtalarna som ska användas kalibreras. 4 högtalare ska användas som står i en ring med 4 meters diameter, först kalibreras var och en med ett vitt brus. a) Hur är ett vitt brus uppbyggt? (1p) b) Då högtalarna mäts en i taget avger de följande nivåer på två meters avstånd: (5p) Högtalare 1: 92dBSPL Högtalare 2: 93,5 dbspl Högtalare 3: 89,2 dbspl Högtalare 4: 93 dbspl Vad blir totala ljudnivån från de 4 högtalarna? Visa dina beräkningar. c) De värden som är uppmätta är ekvivalentnivåer, vad innebär det? (2p) 13. Ljudhastigheten räknar vi ofta som 340m/s när vi tittar på ljud som färdas i luft. a) Vilka faktorer påverkar ljudhastigheten? (2p) b) Material kan delas in i tre grupper utifrån sin uppbyggnad; fasta, flytande och gasform. Vilken av (3p) dessa har lägst hastighet och varför?

6 Den studerande skall efter avslutad kurs kunna och känna till grundläggande begrepp inom ellära 14. I en seriekoppling finns en spänningskälla, 12V DC, samt 3 st obestämda motstånd R1, R2 och R3. a) Rita kretsen komplett med jordpunkt. (2p) b) Välj på egen hand storleken på dessa motstånd så att den totala strömmen genom kretsen blir (2p) 5mA. c) Hur stor spänning finns över respektive motstånd om man utgår från de värden på motstånden R1, (3p) R2 och R3 som valdes i tidigare uppgift? 15. I en parallellkoppling finns en okänd spänningskälla, U in, samt 3 st motstånd R1=1kΩ, R2=2kΩ och R3=4,7kΩ. a) Rita kretsen komplett med jordpunkt. (2p) b) Hur stor är spänningskällan i volt om strömmen genom R2 är 3mA? (1p) c) Beräkna den totala strömmen i kretsen om spänningskällan U in =9V DC. (3p) FORMELSAMLING Följande formler och referensvärden kan behöva användas i tentamen: Ljudintensitetsnivå: N dbs IL = 10 log 10 (I x /I 0 ) där I 0 = 1*10-12 W/m 2 Ljudtrycksnivå: Ljudeffektsnivå: Ohms lag: Kirshoffs lagar: För seriekoppling: N db SPL = 20 log 10 (p x /p 0 ) där p 0 = 20* 10-6 Pa N db W = 10 log 10 (W x /W 0 ) där W 0 = 1*10-12 W U = R*I R tot = R 1 + R 2 + R E = U in = U 1 + U 2 + U 3 + För parallellkoppling: = + R tot R 1 R + 2 R 3 I tot = I 1 + I 2 + I

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

LABORATION 1 - Skapa ett fiktivt medieproducerande företag Medieproduktion och entreprenörskap 7,5 hp

LABORATION 1 - Skapa ett fiktivt medieproducerande företag Medieproduktion och entreprenörskap 7,5 hp LABORATION 1 - Skapa ett fiktivt medieproducerande företag Medieproduktion och entreprenörskap 7,5 hp Målsättning Målet med laborationen är att studenten ska få kännedom om hur det går till att starta

Läs mer

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum:

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum: UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH Apparater på labbet Personalia: Namn: Kurs: Datum: Återlämnad (ej godkänd): Rättningsdatum Kommentarer Godkänd: Rättningsdatum Signatur

Läs mer

Mät spänning med ett oscilloskop

Mät spänning med ett oscilloskop elab010a Mät spänning med ett oscilloskop Namn Datum Handledarens sign. Laboration Det användbara oscilloscopet Oscilloskopet är ett av de viktigaste mätinstrumenten för den som arbetar med elektronik.

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1998. Tidsbunden del

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1998. Tidsbunden del Nationellt prov i Matematik kurs A vt 1998 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och

Läs mer

Audioteknik och akustik

Audioteknik och akustik Audioteknik och akustik Mendel Kleiner Institutionen för teknisk akustik Chalmers Tekniska Högskola Göteborg 2000 Sjunde upplagan M. Kleiner 2000 Förord Kompendiet Audioteknik och akustik utgör kurslitteratur

Läs mer

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan.

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan. Godisförsäljning För att samla in pengar till en klassresa har Klass 9b på Gotteskolan bestämt sig för att hyra ett bord och sälja godis på Torsbymarten. Det kostar 100 kr att hyra ett bord. De köper in

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 Anvisningar Provtid Hjälpmedel Provmaterialet Provet Poäng och betygsgränser NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 240 minuter för Del I och Del II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2011

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2011 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t.o.m. 2017-06-30 Vid sekretessbedömning

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2011. Anvisningar Provtid

Läs mer

Bilaga A: Introduktion till Oscilloskopet

Bilaga A: Introduktion till Oscilloskopet Bilaga A: Introduktion till Oscilloskopet A.1. Varför oscilloskop? Oscilloskopet är ett av de mest centrala verktygen för en ingenjör när det gäller mätningar av elektriska signaler. I grund och botten

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Makro

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE AKUSTIK

GRUNDLÄGGANDE AKUSTIK Teknisk akustik GRUNDLÄGGANDE AKUSTIK E Nilsson A-C Johansson J Brunskog L-G Sjökvist D Holmberg Lund, januari 005 TVBA-3116 Tredje upplagan Teknisk akustik GRUNDLÄGGANDE AKUSTIK E Nilsson A-C Johansson

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

Ex 1. En fjäder som belastas med en massa av 5 kg töjs ut 6 cm. Beräkna dess fjäderkonstant.

Ex 1. En fjäder som belastas med en massa av 5 kg töjs ut 6 cm. Beräkna dess fjäderkonstant. 1. Mekanisk svängningsrörelse Olika typer av mekaniska svängningar och vågrörelser möter oss överallt i vardagen allt från svajande höghus till telefoner med vibrationen påslagen hör till denna kategori.

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs Tolkning Deltagaren skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning

Läs mer

MATEMATIK KURS A Våren 2005

MATEMATIK KURS A Våren 2005 MATEMATIK KURS A Våren 2005 1. Vilket tal pekar pilen på? 51 52 53 Svar: (1/0) 2. Skugga 8 3 av figuren. (1/0) 3. Vad är 20 % av 50 kr? Svar: kr (1/0) 4. Hur mycket vatten ryms ungefär i ett dricksglas?

Läs mer

Sammanfattning: Matematik 1b

Sammanfattning: Matematik 1b Sammanfattning: Matematik 1b Ma1c kräver kompletterande delar om vektorer samt trigonometri 1. Kapitel 1: Aritmetik Centrala delar i kapitlet: - Räkneordning - Tal i bråkform och decimalform - Tal i potensform

Läs mer

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs Tolkning Deltagaren skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning

Läs mer

Kompletterande instruktioner, tips samt principer för bedömning av Laboration 2 Magnetiska fält (Elektromagnetism 12 hp)

Kompletterande instruktioner, tips samt principer för bedömning av Laboration 2 Magnetiska fält (Elektromagnetism 12 hp) Kompletterande instruktioner, tips samt principer för bedömning av Laboration 2 Magnetiska fält (Elektromagnetism 12 hp) I. Allmänt. 1. Du studerar noggrant labinstruktionen för att förstå den, och löser

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Undervisningsplanering i Matematik KURS A (100 poäng) Kurskod: MA1201

Undervisningsplanering i Matematik KURS A (100 poäng) Kurskod: MA1201 Undervisningsplanering i Matematik KURS A (100 poäng) Kurskod: MA1201 Styrdokument: Kursplan i kärnämnet matematik med betygskriterier. Läromedel: Matematik 3000 N&K. Lån för studerande upp till 20 år

Läs mer

B ULLER OCH BULLERBEKÄMPNING

B ULLER OCH BULLERBEKÄMPNING B ULLER OCH BULLERBEKÄMPNING Arbetsmiljöverket ger ut denna handbok som hjälp och vägledning i syfte att åstadkomma en bättre arbetsmiljö. Den beskriver hur man enligt tillgänglig kunskap och erfarenhet

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1999. Tidsbunden Del II

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1999. Tidsbunden Del II Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av november 1999. NATIONELLT

Läs mer

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar PBMaE 5-5 Umeå universitet Provtid PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Del I: Uppgift -9 Del II: Uppgift -7 Anvisningar Totalt 4 minuter

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Inför genomförandet av ThomasGIA

Inför genomförandet av ThomasGIA Inför genomförandet av ThomasGIA Innehåll Deltest 1: Slutlednings Deltest 2: Perceptuell snabbhet Deltest 3: Numerisk snabbhet Deltest 4: Ordförståelse Deltest 5: Spatial Introduktion ThomasGIA är ett

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna att träna 13-16 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara

Läs mer