FÖRNYELSE AV FREDSTORGET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRNYELSE AV FREDSTORGET"

Transkript

1 FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FART, FRÖJD OCH FIKA EN STUDIE GJORD AV SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN I ANEBY KOMMUN FÖR FRAMTIDA FÖRSKÖNING OCH OMGESTALTNING AV FREDSTORGET I ANEBY TÄTORT Aneby kommun, Plan- och byggenheten. Text, layout och illustrationer av Viktor Brandt Johnson Aneby.

2 FREDSTORGET IDAG BAKGRUND Fredstorget i Aneby är en vacker och ståtlig plats. Kontrasterna mellan dess slutna, lummiga alléer och öppna torgrum skapar variation, som dessutom kompletteras med en lekplats och en fontänskulptur. Men torget är tyvärr inte så livfullt som det skulle kunna vara, idag står det ofta lite tomt och ödsligt. Förändring kan dock komma att ske. Det finns planer på att flytta apoteket till torgets västra byggnad och möjlighet att öppna caféverksamhet i de nuvarande apotekslokalerna. Detta innebär nya möjligheter för torget att blomma ut - men det kräver också att man tar tillvara på chanserna och gör satsningar som gör det till en mer attraktiv miljö. Torgets södra allé Det kan handla om ganska enkla förändringar. Sådant som tar tillvara på torgets kvalitéer och förstäker de värden som redan finns. I detta dokument presenteras ett par förslag på hur torget kan förändras, förbättras och omgestaltas. SAMTAL Apoteket, lokaler som kan få annan användning I förarbetet till förnyelseförslagen har informella samtal förts med ett femtontal av torgets brukare; föräldrar och barn, handlare, deras kunder, öldrickare och flanörer. De har, väldigt förutsättningslöst, fått tala om torget, vad de uppskattar och vad de tycker mindre om. Samtalen visade att torget är en plats som uppskattas av ortens invånare. De känner sig framförallt stolta över träden, lekplatsen, fontänen och scenen och många poängterar hur mycket bättre torget är idag än förr. Flera efterfrågar dock just något mer som händer, till exempel en bra uteservering och olika former av händelser på scenen. Den befintliga lekplatsen Vattenbassängen och konstverket Rött Anteckningsblock 2 Den öppna torgytan

3 FREDSTORGET IDAG OBSERVATIONER För att få förståelse för hur torget används och vilka som brukar det har regelbundna observationer genomförts under ungefär två veckors tid. Vissa tydliga mönster framträder och genom att ta vara på dessa kan torget utvecklas på ett sätt som såväl förstärker dess nuvarande kvalitéer som utvecklar nya. Några intressanta företeelser var: - Sittplatser. Totalt finns 25 bänkar på torget, varav de flesta oftast står oanvända. Bland de som emellertid används är bänken som står uppflyttad på scenen populärast. Där sitter också ofta lite yngre människor. Även bänkarna kring lekplatsen är välanvända och i viss mån även de på torgets norra del i södervinkel samt de runt den stora linden på torgets västra del. Scenen, en populär sittplats - Rörelse. De flesta människor som rör sig på torget följer alléerna. Ett vanligt stråk för barnfamiljer är mellan lekplatsen och fontänen. Många rör sig också mellan parkeringen och apoteket/grillen. - Trivsamhet. Torget är generellt rent och prydligt, men på och vid scenen är det ofta skräp i form av burkar, glasspapper, förpackningar etc. Det händer även att papperskorgarna inte är tömda. Ganska oanvända bänkar bredvid lekplatsen - Användning. Torget används av en bred grupp människor. Lekplatsen och fontänen nyttjas ofta av barnfamiljer, scenen av yngre och torgets bänkar ofta av lite äldre personer och ibland även av öldrickare. Skräpiga miljöer Nulägesanalys 3

4 ENKLARE FÖRSKÖNING KLÄTTERVÄXTER I BLOMSTERRABATTEN Den befintliga blomsterrabatten har kvalitéer i sin vildvuxna charm med varierade blommor och växter. En negativ aspekt är emellertid de klätterpelare som idag framstår som lite ödsliga, utan några växter. Pelarna ger rabatten ett ofärdigt intryck, men genom att låta dem blomma ut med till exempel pipranka och humle blir miljön mer attraktiv och fullständig. Dessutom förstärks kopplingen med monoliten i Rune Karlzons skulptur Rött Anteckningsblock bredvid rabatten. Blomsterrabatten idag Plan över stråket med pelarna och statyn RENT, SNYGGT OCH CYKELVÄNLIGT Blomsterpelarna bevuxna med humle och pipranka Ett problem med torget är placeringen av dess papperskorgar. Detta leder till viss nedskräpning på dess centrala platser. På och omkring scenen ligger ofta tomflaskor, glasspapper, förpackningar och fimpar. Det händer också att de befintliga papperskorgarna inte töms vilket drar ner intrycket av torget. Några fler, välplacerade korgar och bättre skötsel kan ge mycket för upplevelsen. Det finns även ont om cykelställ på torget. Idag enbart ett, något undangömt vid Fredskyrkan. Det är viktigt att även cyklister har lätt att angöra torget. Nya ställ bör därför anläggas runt torget. På delar av parkeringen kan även cykelbilar användas vilka skapar diskussion kring färdmedel och bilens plats i samhället. Cykelbil, tio cykelplatser på en bilparkering Bild: Karlskrona kommun BEFINTLIG PAPPERSKORG NY PAPPERSKORG NYTT CYKELSTÄLL Plan över papperskorgar och cykelställ 4 Illustration över nytt cykelställ

5 VIDARE OMGESTALTNING STÖRRE LEKPLATS Lekplatsen på Fredstorget är ett populärt och välanvänt inslag på torget och bidrar till att ge både liv och rörelse på platsen. Traditionen av lekplatstillverkning är också rotad i Anebys identitet och stolthet. Lekplatsen är dock ganska liten och ofta fullbelamrad. Där finns bara plats för ett fåtal barn och fokus ligger på de minsta. Ytan bredvid är dock helt tom och har idag ingen specificerad användning. Här föreslås en ny lekplats med anläggningar för lite större barn. En ny häck planteras vilken skiljer av platsen från parkeringen, men behåller en passage för gång mot lokalerna på torgets nordliga del. Här behövs också sittplatser - en utmärkt plats för lek för de små och en lugn stund för de äldre. Plan över den nya lekplatsen Illustration över den nya lekplatsen ANDRA TÄNKBARA LEKPLATSER / KOMPONENTER (Ur Hags sortiment) 5

6 VIDARE OMGESTALTNING TRÄDÄCK PÅ SCENEN Scenen är omtyckt att sitta på och ger en fin utblick över torget. Även att där inte finns någon naturlig sittplats tenderar människor att bära upp en soffa för att kunna slå sig ner. Ett problem är emellertid att soffan kan bli något utav en tron där en eller ett fåtal personer sitter medan andra inte riktigt känner sig välkomna. Det är också ofta lite skräpigt. Genom att anlägga ett trädäck öppnar man för en mer allmän sittplats centralt på torget. Däcket får skön eftermiddagssol och har ett avspänt uttryck. Bredvid placeras även en ny papperskorg. Scenen har redan infravärme och för att göra den till en trevlig plats även på kvällen kan markspotlights placeras framför trädäcket. Plan över scenen med spotlights utmarkerade Illustration över det nya trädäcket på scenen INSPIRATION Lekplats 193, Göteborg, Bild: Älvhem Mäkleri 6 Bauers brygga, Jönköping, Bild: Jnytt

7 VIDARE OMGESTALTNING BLOMSTERGÅRDEN En utveckling av blomsterrabatten med klätterväxterna ger ytterligare en dimension till torget. Genom att också uppföra ett nät av armeringsjärn där förslagsvis klematis och rosor kan klättra skapas närmast en vägg av blomster. I söder ramas rummet in av fontänen och i öster av den höga linden på gräsplätten. Platsen blir en oas där man kan ta det lugnt och koppla av, omgiven av grönska och fontänens porlande i bakgrunden. Blomstergården med bänkar Illustration över den nya blomsterväggen med klematis och klätterrosen hybrida NYTT CAFÉ I samband med att butiker flyttar runt och torget förskönas finns möjligheter för ett café att etableras bredvid grillen. Rörelsemönstren förändras och kopplingen blir starkare till den centrala, öppna torgplatsen. Även utanför den nordliga byggnaden bör en trevlig uteservering kunna anläggas. Caféet kommer därmed även ligga nära den befintliga parkeringen för kunder som angör med bil. Skyltningen till torgparkeringen kan också förstärkas. Plan över caféet med uteservering Illustration över uteservering vid nytt café Plan över tänkbar placering av skyltar vid P-infart 7

8 FART, FRÖJD OCH FIKA ETT TORG, TRE RUM De samlade åtgärder som föreslås ger Fredstorget i Aneby en chans att blomma med mer händelser och folkliv. Både de enklaste förändringarna som bättre sophantering, mer cykelparkering och grönska, och de mer utvecklade åtgärderna gör torget mer attraktivt. I omgestaltningen av lekplatsen, scenen och blomstergården skapas tre nya rum som utvecklar och bygger vidare på de kvalitéer som torget redan har. Lekplatsen som ger plats åt fartfylld lek, blomstergården med sin blommande fröjd och scenen för den som bara vill ta det lugnt med en fika i solen. Torget blir en plats för såväl gammal som ung, en plats som både kan ge avskildhet men också öppna för nya möten. En plats för demokratin och freden. Konceptuell plan över torget med de tre stora förändringarna 8

Sammanställning av enkät

Sammanställning av enkät Bilaga 5 Sammanställning av enkät Trafikmiljö och Fisksätras framtid En del i arbetet med Fisksätradialogen 12 januari 1 mars 2010 Idéer om trafikmiljön och Fisksätras framtid För att kommunen ska få vägledning

Läs mer

Inbjuden projekttävling för Stora Torget, Visby

Inbjuden projekttävling för Stora Torget, Visby Inbjuden projekttävling för Stora Torget, Visby INNEHÅLL BAKGRUND 3 FAKTA OM TÄVLINGEN 3 Tävlingsuppgift 3 Deltagande arkitektkontor 3 Inlämnade förslag 3 Jury 3 JURYNS SAMMANFATTNING ÖVER TÄVLINGEN 4

Läs mer

STAVSNÄS NYA BASTUPLAN

STAVSNÄS NYA BASTUPLAN STAVSNÄS NYA BASTUPLAN Hej alla Stavsnäsbor 2014-05-29 För er som haft möjlighet att besöka den årliga bystämman är nedanstående redogörelse inga nyheter. Bakgrund: Vi är några stycken i Stavsnäs by som

Läs mer

Stadsliv Örebro. En vision om hur Örebro stadskärna skulle kunna se ut i framtiden

Stadsliv Örebro. En vision om hur Örebro stadskärna skulle kunna se ut i framtiden Stadsliv Örebro En vision om hur Örebro stadskärna skulle kunna se ut i framtiden Det hållbara samhället måste byggas med hjälp av flera grundstenar. Hur vi lever och agerar är en sådan grundsten. Hur

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

Arkitektkonkurranse Harstad Motto: Coccolithophores

Arkitektkonkurranse Harstad Motto: Coccolithophores Arkitektkonkurranse Harstad Motto: 1.Naturen Alla som besöker Norges nordliga delar måste häpnas av dess vackra karga landskap. Det är något speciellt med ljuset. Inte bara midnattssolen och norrskenet,

Läs mer

Nacka bygger stad röster från medborgarna

Nacka bygger stad röster från medborgarna Nacka bygger stad röster från 2014-01-10 Anton Bergman & Johan Sjöstrand Praktikanter inom stadsutveckling, stadsledningskontoret Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Introduktion... 5 3 Temaområden...

Läs mer

Mötesplats Mariestad. Områdesbeskrivningar Grönprogram del 2. Antagen av Kommunfullmäktige September 2009

Mötesplats Mariestad. Områdesbeskrivningar Grönprogram del 2. Antagen av Kommunfullmäktige September 2009 Mötesplats Mariestad Områdesbeskrivningar Grönprogram del 2 Antagen av Kommunfullmäktige September 2009 FÖRORD Områdesbeskrivningar är en del andra del i Grönprogrammet för Mariestad kommun och är en beskrivning

Läs mer

Rent och snyggt. En utredning kring nedskräpning i centrala Landskrona. Handläggare: Hanna Andersson Ljus

Rent och snyggt. En utredning kring nedskräpning i centrala Landskrona. Handläggare: Hanna Andersson Ljus Rent och snyggt Handläggare: Hanna Andersson Ljus Förord Nedskräpning upplevs av många människor som ett växande problem i samhället samtidigt som nedskräpning kan medföra en rad negativa effekter på omgivningen.

Läs mer

Kollektivtrafik Ang. kollektivtrafiken, kör en tur runt till kustbyarna, kan förhindra utflyttning, många äldre har inte körkort (P)

Kollektivtrafik Ang. kollektivtrafiken, kör en tur runt till kustbyarna, kan förhindra utflyttning, många äldre har inte körkort (P) Del 3: Kalixmedborgarnas synpunkter Kommentarerna är grupperade utifrån områden. För att kunna urskilja vilken grupp som kommenterat så är de kodade enligt nedan: Ö= Övriga (Arbetssökande, tjänstlediga/föräldraledig,

Läs mer

ORTSANALYS FURULUND 2013-12-02. 1 ortsanalys Furulund

ORTSANALYS FURULUND 2013-12-02. 1 ortsanalys Furulund ORTSANALYS FURULUND 2013-12-02 1 ortsanalys Furulund Vad är en ortsanalys? En ortsanalys är en form av nulägesbeskrivning som syftar till att beskriva och lyfta fram en orts karaktär samt att visa på vilka

Läs mer

Drottninggatan som gårdsgata

Drottninggatan som gårdsgata Drottninggatan som gårdsgata En konsekvensanalys av omvandlingen från gata till gårdsgata av Drottninggatan i Göteborg Anders Ågren Innerstaden Göteborg AB 2006-08-14 Innehållsförteckning Inledning s.

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Handelsstudie Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handelsstudie Kommun Plan/Program 2014-09-09 Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Dokumentinformation

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

DRAGARBRUNNSGATAN KVALITETER I STADSBILDEN OCH GESTALTNINGSPRINCIPER

DRAGARBRUNNSGATAN KVALITETER I STADSBILDEN OCH GESTALTNINGSPRINCIPER DRAGARBRUNNSGATAN KVALITETER I STADSBILDEN OCH GESTALTNINGSPRINCIPER Text: Dan Thunman, Karin Åkerblom, Lisen Hessner och Hanna Linde (red.) Foto: Där inget annat anges Dan Thunman, Hanna Linde Illustration

Läs mer

Södra Förstadsgatan försök med bilfri del

Södra Förstadsgatan försök med bilfri del Södra Förstadsgatan försök med bilfri del Gatukontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-05-18 2.0 André Kingstedt Gatukontoret Planeringsenhet A Innehållsförteckning Södra Förstadsgatan

Läs mer

Parken i Staden och Staden i Parken

Parken i Staden och Staden i Parken 2012 Parken i Staden och Staden i Parken Samfundet S:t Erik Seminarium 7 mars 2012 Innehållsförteckning Staden i Parken och parken i Staden...3 Inledning, Monica Andersson, ordförande Samfundet S:t Erik...4

Läs mer

D e t a l j p l a n e p r o g r a m

D e t a l j p l a n e p r o g r a m D e t a l j p l a n e p r o g r a m inre hamnen, bryggan OCH piren UNDER ASFALTEN FINNS EN STRAND PROJEKT SJÖSTADEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-10-26 D e l 2 GESTALTNINGSPRINCIPER i n n e h å l

Läs mer

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM.

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. Katrineholms kommun, Stadsbyggnadskontoret. Författare Carolin Lindholm Projektledare Helene Nord 29 October 2009 2009 Skill Om Skill Skill

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

2 Information papperslös nämndhantering - Mats André. 5 Remiss - Yttrande över förslag flerårsplan 2013-2016

2 Information papperslös nämndhantering - Mats André. 5 Remiss - Yttrande över förslag flerårsplan 2013-2016 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Kommunala pensionärsrådet 2012-04-17 Tid 2012-04-17, Kl 16.00 18.00 Plats Kommunalhuset Tumba plan 2 konferensrum 2 Ärenden Justering 1 Aktuellt från organisationerna

Läs mer

Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009. Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby

Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009. Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009 Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby Fö r h r a l p m e x e s d n a MEDVERKANDE Dialogveckan i Husby har arrangerats av Svenska Bostäder i samarbete med

Läs mer

KV. NÄTET ESKILSTUNA GESTALTNINGS- PROGRAM 2014-03-11

KV. NÄTET ESKILSTUNA GESTALTNINGS- PROGRAM 2014-03-11 KV. NÄTET ESKILSTUNA GESTALTNINGS- PROGRAM 0-0- kvarteret Nätet längdsektion genom kvarteret nätet och dess omnejd i nordsydlig sträckninng gestaltningsprogram för kvarteret Nätet Eskilstuna 0 0 Tengbom

Läs mer

Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014. Sammanställning av inkomna synpunkter Anna Högberg och Johan Tirén 2014-05-13

Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014. Sammanställning av inkomna synpunkter Anna Högberg och Johan Tirén 2014-05-13 Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014 Sammanställning av inkomna synpunkter Anna Högberg och Johan Tirén 2014-05-13 Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014 Inledning Som en del av utvecklingen

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Redogörelse för dialog: Tyck till om nya bostäder i Tollered

Redogörelse för dialog: Tyck till om nya bostäder i Tollered 1 (7) Samhällsbyggnad Planenheten Jakob Aldén Planarkitekt 0302-52 11 49 0768-95 02 65 jakob.alden@lerum.se Redogörelse för dialog: Tyck till om nya bostäder i Tollered Hur dialogen har genomförts Dialogen

Läs mer

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Sammanfattning Valhall Park ligger 5 km norr om Ängelholm. Läget är unikt med närhet till havet, höga natur- och kulturvärden och tillgång till

Läs mer