Material inom offshore och hur de svetsas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Material inom offshore och hur de svetsas"

Transkript

1 Material inom offshore och hur de svetsas Du kanske inte har tänkt tanken men när du fyller upp din bil med bensin eller diesel är du den sista länken i en lång kedja av det som brukar benämnas petroleumindustrin. Tycka vad man vill om petroleumindustrin men vi är beroende av fossila bränslen inom en överskådlig framtid. Illustration: Statoil Denna text försöker enkelt och övergripande beskriva en del av detta, nämligen modern utvinning av olja och gas från havsbotten med ett efterföljande avsnitt om en del av grundmaterialen som används och svetsning av dessa. Inte bara Norges utan även en stor del av världens kvarvarande olje- och gasreserver finns idag på stora djup, långt under havsbotten. Detta ställer naturligtvis extremt höga krav på svetsförbanden och grundmaterial hos utrustningen, som ska borra och utvinna dessa. Produktionsstillestånd på grund av att en komponent inte fungerar är extremt kostsamma och kan i många fall vara omöjliga att reparera. Exempelvis, på meters djup på havsbotten finns idag moderna surf-system för utvinning av olja och gas. Surf-system är ett system av undervattensbrunnar (subsea umbilical, riser and flowline). Under dessa förutsättningar innebär naturligtvis Illustration av Mariner oljefält med oljekällor. Foto: Johan Inge mansson /Ole Öhrn En ovanlig syn idag. Här är oljan väldigt lättillgänglig eftersom den tryckts upp till ytan. Det har till och med bildats små ansamlingar och dammar på jordyt an. Bilden tagen i västra delen av Kina. Ta fram svetsdatablad snabbare och lättare! Det kompletta programmet för alla svetsande företag som vill ha struktur, kvalitet och ekonomi på sin svetsning. I programvaran ingår ett flertal databaser för bl a grundmaterial, tillsatsmaterial, skyddsgaser och program för värmebehandling, beräkning av sträckenergi mm. Där de andra tar slut tar vi vid... det kompletta Svetshuset Tillsatsmaterial för lödning och svetsning Södra Långebergsgatan Västra Frölunda Tel Ring eller gå in på vår hemsida så får du mer information! Ring så får du veta mer! 18

2 Foto: Eli Skjæveland Tengesdal, Statoil Foto: Jan Arne Wold, Statoil Plattformen Gudrun är av jacket-typ och finns i Nordsjön. En del av jacket-benen från Gudrun. Notera storleken i förhållande till människorna.... en stor del av världens kvarvarande olje- och gas reserver finns idag på stora djup, långt under havsbotten. haveri och reparationer stora problem och höga kostnader. Vanligen ställs därför krav på material och svetsfogar motsvarande kraven som används inom rymd och flygindustrin. De höga kraven gäller såväl hållfasthet, seghet vid låga temperaturer, motstånd mot abrasivt slitage och korrosion. Därför används, i stor utsträckning speciella rostfria stål samt speciella nickellegeringar och även titan för de mest utsatta applikationerna. Mer om detta längre fram i texten. Petroliumindustrins olika delar Man brukar dela in petroleumindustrin i två delar; upstream och downstream. Ibland talar man om en tredje del midstream. De pipelines och andra transportsystem, som används för att transportera råoljan och naturgasen från produktionsanläggningar till raffinaderier samt leverans av olika raffinerade produkter till distributörer/petrokemiska tillverkare i senare led, kallas ibland midstream. Med andra ord, midstream tar vid i processen efter upstream. Många gånger omfattar midstream rening av naturgas där bi-produkter är bl.a. svavel och olika naturgasvätskor (LPG, liquid petroleum gases, exempelvis etan, propan och butan). Det vanlig aste är dock att midstream innefattas i downstream. Generellt innefattar downstream också raffinering av råolja, behandling och rening av rå naturgas samt distribution av slutprodukter som diesel, bensin, fotogen, flygbränsle, eldningsolja, olika smörjmedel, asfalt, syntetiskt gummi, plast, gödningsmedel, frostskyddsvätska, bekämpningsmedel, läkemedel, naturgas (LNG), propan, butan samt hundratals andra petrokemiska produkter. Upstream, som denna text främst kommer att avhandla, innefattar sökandet efter potentiella råolje- och naturgasfält under jord eller under vatten, prospekteringsborrningar, och därefter borrning och drift av brunnar/fält med syfte att utvinna råolja och naturgas. Upstream brukar i dagligt tal benämnas produktion. Troll A, GBS-plattform i Nordsjön. Produktion (upstream) Offshore, plattformar och installationer finns i allt från grunda vatten (ner till ca 150 meters djup) till extremt djupa vatten. Borrhålen kan vara allt från Foto: Harald Pettersen, Statoil Prestandaupplevelsen! De tunna från PFERD Nu med uppgraderad prestanda De tunna kapskivorna från PFERD ger bästa lönsamhet, säkerhet och komfort. Nu har vi höjt prestandan ytterligare för ännu tunnare, gradfria och snabba kapsnitt! Fråga din PFERD-återförsäljare efter de tunna från PFERD. Information om våra innovativa produkter och tjänster hittar ni på LITA PÅ BLÅTT 19

3 Inifrån ett av de cylindriska benen hos plattformen Troll A. Från benen som står på botten sker produktion och borrning. Fotograf: Harald Pettersen, Statoil. Deepwater Horizon, som exploderade och sjönk i Mexikanska golfen i april 2010 under katastrofala omständigheter, var just en flytande dynamiskt position erad oljeplattform som borrade på extremt djup. 20 meter till över meter djupa. På grundare vatten står plattformen på botten, t.ex. Troll A som idag opereras av Statoil har en totalhöjd av 472 meter. På djupare vatten flyter plattformarna med förankringar i havsbotten. Det finns också hybrider, s.k TLP (tension leg platform) som används på havsdjup ner till meter. Foto: Harald Pettersen, Statoil Troll A är byggd på fyra betongben som står på botten, 303 meter under havsytan. Totalhöjden på plattformen är 472 meter varav 369 meter under vattnet en av de högsta industribyggnader som någonsin byggts. Totalvikt en uppgår till ton. Bilden visar hur det ser ut inuti ett av de cylindriska benen hos plattformen. Från benen som står på botten sker produktion och borr ning. Jacketplattform Jacket är den vanligaste konstruktionerna av alla typer av plattformar. Uppskattningsvis finns det flera hundra plattformar av denna typ bara i Persiska viken. Plattformen står på botten på grund are vatten. Enkelt består den av plattformen och ben av fackverkskonstruktion som pålats fast i botten. Den är inte så flexibel att flytta eftersom inte själva plattformen har någon skrovkonstruktion. Jack Up-plattform En vanlig konstruktionerna av plattformar som står på botten är jack up-plattformar (riggar). Detta är en fackverkskonstruktion som står på botten i grundare vatten. Enkelt beskrivet så bogseras plattformen på sitt flytande skrov ut till produktionsplats. Sen sänker man benen till botten och hissar upp själva plattformen till lämplig höjd över havsytan. GBS-plattform Troll A, som redan nämnts, är av GBS-typ (gravity base structures). Benen består av cylindriska rör i betong som fungerar som schakt där själva produktionen och borrningen sker. Själva förankringen i botten sker genom att kjolen suger sig fast i botten med hjälp av vakuum. Complaint Towers På större djup finns olika varianter. Gemensamt för dessa är att plattformens undervattendel och fixeringen i botten-fundamentet består av olika svetsade fackverkskonstruktioner av förhållandevis tunna rör (3 7 meter i rör diameter är vanligt). I systemet upp mot själva plattformen är konstruktionen utförd så att förhållandevis mycket elastisk rörelse kan tillåtas genom en indelning i 2 3 olika sektioner. Med detta system finns en helt annan flexibilitet hos plattformen jämfört med 20

4 Illustration: Norsk Hydro, Statoil Illustration: Statoil Till vänster: En illustration som visar Snorre B (TLP) och dess undervattenssystem (surf) som finns i Nordsjön. Illustration av spar-plattformen Aasta Hansteen med underliggande surfsystem. exempelvis jacket och jack up riggar, vilket medför att plattformen blir följsam och flexibel och rör sig med hav och vind. Naturligtvis finns avancerade styrsystem av barlast-tankar, fixeringslinor m.m längs undervattendelen, som säkerställer plattformens position. Dessa plattformar opererar vanligen på havsdjup mellan meter. Flytande plattformar Redan i inledningen av texten skrevs att utvinningen av olja och gas idag sker på djupare och djupare vatten. Detta har tvingat oljebolagen att hitta nya sätt att få upp oljan till ytan. Det innebär ofta att plattformar för djupa vatten är flytande, där den större delen finns under vattenytan. Av dessa finns det många olika varianter, men det gemensamma är att de alla är byggda som någon form av skrovstruktur med barlastsystem. Vissa använder fast förankring för att stabilisera sig medan andra använder s.k. dynamiskt positionering (dypos) som med hjälp av datorer och vattenjetmotorer eller propellrar håller exakt position. Flytande plattformar används på vattendjup från 200 till meter. Eftersom öppningen på brunnen i dessa fall finns på havsbotten i stället för på plattformen, måste extra försiktighet iakttas för att undvika läckage. Deepwater Horizon, som exploderade och sjönk i Mexikanska golfen i april 2010 under katastrofala omständigheter, var just en flytande dynamiskt positionerad oljeplattform som borrade på extremt djup. Tension-leg-plattform (TLP) TLP är en flytande plattform som hålls på plats med hjälp av spända, vertikala kättingar och nylonrep kopplade till havsbotten. Det finns även mindre varianter av denna typ som kallas seastars som används vid borrning av mindre områden. Dessa gör det möjligt att bedriva en relativt billig produktion av små djuphavsoljereserver, som annars skulle vara DEKRA - experter på svets Vägledning till ISO och EN 1090-certifiering Kvalificering av svetsprocedur Svetsrådgivning Materialteknik Certifiering av svetsare Processoptimering Oförstörande provning Utbildning inom alla områden DEKRA verkar för ökad säkerhet inom en rad branscher via oberoende besiktning, provning och certifiering. DEKRA finns på 32 orter i Sverige och är Europas ledande företag inom teknisk kontroll med medarbetare i 50 länder. 21

5 Foto: Øyvind Hagen, Statoil Undervattenssystem Flytande plattformar, FPSO, och även vissa förankrade plattformar, använder ett system av undervattensbrunnar som vanligen kallas surf-system, (subsea umbilical, riser and flowline). När brunnen/ brunnarna är borrade, av exempelvis en flytande plattform, kopplas ett surf-system på brunnarna. Detta används sedan för utvinning (produktion) av olja och gas. Surf-system är idag det vanligaste och snabbast växande segmentet inom upstream och den stora fördelen är att en strategiskt placerad produktionsenhet uppe vid ytan eller t.om på land servar många brunnar över ett relativt stort område. Trenden i branschen pekar starkt mot mera undervattensystem där man helt undviker plattformar på ytan. FPSO Maersk Peregrino som opererar utanför Brasilien. Processkapaciteten hos denna FPSO ligger på fat/dag och dess tank rymmer 1,6 miljoner fat. Installation av en del av ett surf-system på oljefältet Åsgard i Nordsjön. Notera storleken i förhållande till människorna. oekonomiska att utvinna. Seastar-plattformar kan borra till djup från 200 till 1200 meter, och används också ibland som s.k satellit eller tidiga produktionsplattformar för stora djuphavsupptäckter. Semi submersibel-plattform Är en flytande plattform som hålls på plats med hjälp av spända, vertikala kättingar och nylonrep kopplade till havsbotten. Denna typ av plattform har en mer skrovliknande konstruktion och är generellt större, stabilare och tyngre än ovannämnda TLP. På grund av dessa egenskaper används vanligen semi submersibel-plattformar när extremt tunga lyft ska genomföras. Spar-plattform Består av en lång, vertikal cylinder, som fungerar som flytkropp. En typisk diameter på cylindern är meter och cirka 90 procent av konstruktionen är dold under vattenytan. Sparcylindrar opererar normalt på djup upp till meter, men med befintlig teknik kan den operera på djup upp till ca meter. Detta gör dem till den typ av plattform som idag opererar på störst havsdjup. Flytande produktionsanläggningar Många gånger används flytande produktionsanläggningar, s.k FPSO (floating production, storage and offloading) vilket i princip är ett fartyg, vanligen ett ombyggt råoljetankfartyg. Fördelen med detta är att de är fristående där råoljan pumpas till ett transporttankfartyg med jämna mellanrum. På grund av ökande havsdjup för nya områden är FPSO dominerande hos nya offshorefält. Material och svetsning Olegerade och låglegerade höghållfasta stål Hos FPSO är grundmaterial för skrovet och andra delar av plattformarna vanligen tillverkat i mer konventionella konstruktionsstål eller fartygsstål exempelvis StE355 eller StE420. Generellt brukar strängare krav på slagseghet hos opåverkat grundmaterial och svetsförband gälla jämfört med hos vanliga stålkonstruktioner. Det brukar finnas en MDT, (min. design temperature) som används vid val av material och svetsgods och som sedan ligger som grund för krav på slagsegheten på alla svetsprocedurer. I vår del av världen är den ofta -50 C eller -60 C. För att spara vikt byggs benen, när dessa är i stål hos exempelvis jack up-plattformar ofta i höghållfasta stålkvaliteter. Vanligt är att sträckgräns hos dessa stål ligger runt 700 MPa. Naturligtvis föreligger samma höga krav på bra slagseghet vid låga temperaturer. Gällande tillsatsmaterialen för nämnda stål brukar det vanligaste kravet vara kontrollerad vätehalt på max 4 eller 5 ml/100 g svetsgods, (H4 eller H5). För belagda elektroder och rörtrådar är det generellt endast hermetiskt tillslutna förpackningar för tillsatsmaterial som används. Förvärmning och/eller eftervärmning (s.k soaking) används flitigt och sköts normalt av annan personal än svetsare och plåtslagare. Nämnda åtgärder inklusive kontrollerad vätehalt hos tillsatsmaterialen är naturligtvis för att minimera risken för vätesprickor (kallas även kallsprickor och hydrogensprickor). Eftersom uppkomsten av vätesprickor ofta är fördröjd finns det regler och standarder som föreskriver att oförstörande provning i syfte att upptäcka sprickor av Trenden i branschen pekar starkt mot mera undervattensystem där man helt undviker plattformar på ytan 22

6 denna typ genomförs timmar efter svetsning. Generellt kan man tillägga att ju högre hållfastheten är på ditt stål, desto känsligare är svetsförbandet för väte samt att man bör vara mer noga med att använda rätt värmetillförsel (heatinput). Vid hållfastheter från 600 MPa och högre kan svetsgodset vara högre legerat än grundmaterialet varvid svetsgodset bestämmer eventuell förvärmningstemperatur för att undvika vätesprickor. Högre legerade material Austenitiska rostfria stål De vanliga kvaliteterna, 316L och 304L är generellt väldigt lätta att svetsa med de flesta metoder. Men det finns några kvaliteter där risken för varmsprickor är högre beroende på högre halt av svavel. Med högre legerade austenitiska rostfria stål bör man tänka på att inträngningen försämras varför fogberedningen bör utföras med något större vinkel (extra 10 ) samt att rot/spaltöppning alltid används (2 3 mm), rätkanten ska även denna vara mindre och i de flesta fall används ingen rätkant Ett längdsnitt och ett tvärsnitt som visar en vätespricka som startat i den värmepåverkade zonen hos grundmaterialet. Foto: Anders Ohlsson, SSAB. alls. Dessa stål är generellt svetsbara med de flesta metoder. Vid MIG-svetsning kan kortpulsning vara en fördel. De högre legerade (exempelvis 254SMO) bör svetsas med ett tillsatsmaterial som ger svetsgods av nickelbastyp. Vid svetsning av de högre legerade bör man vara noga med låg och kontrollerad sträckenergi och mellansträngstemperatur. Hög eller fel värmetillförsel kan orsaka problem i svetsgodset men främst kan egenskaperna i den värmepåverkade zonen (HAZ) försämras drastiskt. Martensitiska rostfria stål De är generellt svetsbara med de flesta metoder och kan delas in i låg- och högkolhaltiga. Vätesprickor kan vara ett problem varvid liknande åtgärder, som beskrevs tidigare, med kontrollerad vätehalt, förvärmning och eftervärmning (s.k soaking) används. Svetsbarheten är starkt kopplad till kolhalten och generellt gäller att ju högre kolhalt desto svårare är martensitiska rostfria stål att svetsa. Generellt används tillsatsmaterial som ger ett arteget svetsgods men framgångsrika undantag WPS Online Nytt webbaserat verktyg för hantering av WPS er & WPQR WPS Online revolutionerar hanteringen av WPQR till WPS er för svetsande företag Snabbt och enkelt att använda Skapar ordning och reda Allt på ett ställe Tillgängligt var du än befinner dig Reducerar tiden att ta fram en WPS med upp till 90% FORCE Technology Sweden AB Huvudkontor Tallmätargatan Västerås Tel forcetechnology.com Läs mer på 23

7 TIG-svetsat förband i två olika förstoringar. Den undre bilden visar ett tvärsnitt av hela förbandet och den övre bilden visar smältgränsen i högre förstoring där man ser mikrostrukturen (ferrit och austenit) bättre. Grundmaterial Outokumpus Norsok godkända duplexa stål EDX 2304TM. Tillsatsmaterial: N L, Skyddsgas Ar+ 2%N2 och rotgas Formier 10. Bilder: Outokumpu från detta finns. Många svetsar lågkolhaltiga martensitiska rostfria stål med tillsatsmaterial som ger ett duplext rostfritt svetsgods. Duplexa rostfria stål Den vanliga duplexa stålen, exempelvis , (S32205) är generellt väl svetsbara med de vanliga svetsmetoderna. Tillsatsmaterial för dessa stål ger ett svetsgods med högre nickelhalt jämfört med stålets kemiska analys. Anledningen är att balansen mellan ferrit och austenit ska bli rätt så att svetsgodset kan möta både korrosions- och mekaniska egenskaper hos grundmateialet. Vissa av de vanliga duplexa stålen uppvisar sämre inträngning varvid åtgärderna för detta, beskrivna i stycket om högre legerade austenitiska stål, kan användas. Superduplexa rostfria stål Dessa stål kräver lite mer noggrannhet vid svetsning eftersom de är känsligare för intermetalliska utskiljningar, (främst sigma-fas) när de svetsas. Med andra ord, gör man fel, sänks korrosionsmotståndet och även de mekaniska egenskaperna drastiskt på grund av dessa utskiljningar. På grund av detta finns, i svetsprocedurer för superduplexa Nu finns det fog att beställa även dina svetsprodukter från oss Nu kan du förenkla inköpsprocessen ytterligare genom att köpa även dina svetsprodukter från oss på Beijer Industri. Vi har breddat sortimentet med maskiner och förnödenheter från exempelvis Hyundai Welding, världens största tillverkare av tillsatsmaterial för svetsindustrin. Gör samma kloka val som Scania CV har gjort, välj svetsprodukter från oss. Vi hjälper dig hela vägen från tidigare till ny leverantör. Läs mer om oss på Beijer Industri ingår i Beijer Tech, en grupp specialiserade bolag som samarbetar för att hjälpa nordisk industri att bli ännu mer konkurrenskraftig. beijertech.se 24

8 material, snäva begränsningar både gällande värme tillförsel (heatinput) och för mellansträngstemperatur, vanligen max C. Eftersom halten av kväve (N) i dessa stål är relativt hög kan det med vissa svetsmetoder vara svårt att få ett porfritt svetsgods (exempelvis MIG solidtråd). Generellt uppvisar de superduplexa stålen alltid problemet med begränsad inträngningen vilket b eskrevs i stycket om de högre legerade austenitiska stålen. Åtgärder, exempelvis att öppna mer vid fog beredning bör därför alltid användas. Nickelbaser Inledningsvis och även i andra delar av texten nämndes vilka extrema och komplexa förhållanden och miljöer vissa applikationer exponeras för med höga halter av svavelväte, koldioxid och även med kloridhaltiga miljöer (havsvatten). Dessutom många gånger tillsammans med höga temperaturer och extremt höga tryck (upp till 700 bar har uppmätts hos vissa gasfält). Vätesulfid (H2S) som finns i en del råolja och gas påverkar olika material olika. Mest vanligt är att den orsakar spänningskorrosion, vilket kan ställa till med kostsamma haverier som vanligen uppstår utan förvarning. Man brukar i branschen tala om sour gas media. Vätesulfid är giftigt och är extremt agg ressivt mot vanliga olegerade och låglegerade stål men även mot austenitiska rostfria stål, duplexa rostfria stål samt de s.k 6% Mo-stålen (exempelvis 254 SMO). Dessa typer av stål används normalt mycket inom petroleumindustrin. Men under extrema förhållande, som ibland råder inom petroleumindustrin, räcker inte ens dessa till korrosionsmässigt. Då måste nickelbaslegeringar användas. ISO och NACE MR0175 beskriver under vilka förutsättningar olika nickelbaslegeringar är bra. Vanliga nickelbaser som används är av NiCrMo-typen, exempelvis UNS N06625 ( alloy 625 ), N08825 ( alloy 825 ), N06059 ( alloy 59 ), N10276, ( C- 276 ) (Nicrofer 3127hMo ( alloy 31 ). Svetsning av nickelbaser är ett omfattande och komplicerat ämne och här följer endast några tips. Nickelbaser uppvisar generellt alltid begränsningar med inträngningen vid svetsning, jämfört med exempelvis austenitiska rostfria stål. Samma åtgärder vid fogberedningen, som beskrivs i stycket om de högre legerade austenitiska stålen, bör användas. Vissa legeringar är mer känsliga för varmsprickor än andra. Orsaken är alltid föroreningar Revolutionerande med prisbelönt teknologi Upplev den unika prestandan som 3M precisionsformade slipmineraler erbjuder. 3M Cubitron II motsvarar industrins önskemål om ökad produktivitet, lägre processkostnader och en mer användarvänlig produkt. Bra för operatören - bra för verksamheten. Nu med utökat sortiment - kapskivor, navrondeller samt lamellrondeller. Gå in på vår hemsida och ladda ner 2015 års slipkatalog och för mer information om våra kap- och navskivor som enligt tidningen Classic Motor är bäst i test. 25

9 Foto: Olle Öhrqvist, GE Oil & Gas betydligt bättre korrosionsmotstånd. Tidigare i artikel har problemet med den aggressiva vätesulfiden (H2S) beskrivits och detta är en stor anledning till påsvetsning inom petroleumindustrin. Främst används alloy 625 (ERNiCrMo-3) som påsvets legering men även av andra legeringar används. Applikationerna, som påsvetsas, är många bl.a. ventiler och rör. Påsvetsning sker med många svetsmetoder men är objektet stort brukar bandpåsvetsning med SAW (under pulver) och ESW (elektroslag) användas. Mindre detaljer påsvetsas med allt från pulsad MIG till hot wire TIG (TIG-svetsning med förvärmd trådelektrod). Insidan av ett påsvetsats rör. Metod hotwire TIG, svetsgodslegering alloy 625. såsom svavel och fosfor i grundmaterialet och/eller på fogytorna. Fett, olja och smuts på fogytor orsakar också varmsprickor. En vanlig rengöringsprocedur är först borstning med en rostfri stålborste av fogkanter (är de termiskt skurna krävs slipning) sen avfettning innan svetsning. Porositetsproblem orsakat av kväve (beskrivet med åtgärder under stycket om superduplexa stål) kan också vara ett problem hos vissa nickelbaslegeringar. Viktigt är att alltid slipa (borstning räcker inte) underliggande sträng vid flersträngssvetsning eftersom oxidlagret på svetsen ofta är så hårt, och har så hög smältpunkt att efterföljande sträng inte kan smälta det. Genomförs inte detta leder det vanligen till olika svetsfel. Vissa nickelbaslegeringar är väldigt känsliga för hög heatinput och höga mellansträngstemperaturer. Följ alltid svetsproceduren noga! Påsvetsning cladding Material och viktbesparingar kan uppnås när exempelvis ett höghållfast seghärdat svart stål används med ett påsvetsat skyddande skikt. Detta skyddande skikt består ofta av en legering med Titan Titan är lättare än stål men betydligt starkare än aluminium vilket placerar titan högt i tabellen som anger styrka i förhållande till vikt. Titan är dyrt, men kostnaden är ofta motiverad när man tar hänsyn till dess utmärkta korrosionsbeständighet som ger längre livslängd och därmed lägre underhålls och reparationskostnader. Främst TIG-svetsas titan med DC-. HF-tändning av ljusbågen används alltid och ibland används termisk pulsning. Som skyddsgas används argon med hög renhet, ibland används också argon-/heliumblandningar. Om du bara kommer ihåg en sak efter att du läst detta stycke angående svetsning av titan hoppas jag att det är följande. Extrem renlighet och ett extremt bra gasskydd är nyckeln till framgång vid svetsning av titan. Om du är van att arbeta med aluminium eller rostfria stål och tycker att du har bra disciplin på hantering, rengöring och avfettning ska du tiofaldiga disciplinen och noggrann heten! Då har du stor chans att lyckas med svetsning av titan. Några viktiga punkter om svetsning av titan. Fingertryck förorenar materialet, använd rena skyddshandskar som inte efterlämnar ludd vid hantering av detaljer och tillsatsmaterial. 26

10 Foto: Permascand AB TIG-svetsat titanförband. Del av ett rörsystem i titan. Titan är dyrt, men kostnaden är ofta motiverad när man tar hänsyn till dess utmärkta korrosionsbeständighet som ger längre livslängd och därmed lägre underhålls och reparationskostnader. Avgränsa titanområdet så att inte damm från andra material, som rostfritt och andra legeringar kontaminerar. Damm från slipning av titan utgör en brandfara och kan självantända titanpulver används till exempel inom pyrotekniken. Förspola med skyddsgas 2 5 sekunder innan ljusbågen tänds. Efterspola länge, tumregel är minst 20 sek. Använd gaslins och gärna större gaskåpa för bästa gasskydd. Använd släpsko anpassad till applikationen för att skydda svetsgodset från oxidation och var extremt noga med rotgasskyddet, efterspolning etc. Tillförsel av syre, när avsvalningstemperaturen är för hög, medför oxidation som kraftigt sänker korrosionsmotstånd samt försprödar svetsfogen. Normalt används matchande tillsatsmaterial. Klipp av änden på tillsatsmaterialet så att helt ren titan används och håll alltid tillsatsmaterialet inom skyddet av skyddsgasen under svetsning. Det fina med titansvetsning är att du i princip kan bedöma resultatet direkt genom att titta på färgen på svetsförbandet. Från silver till svagt halmbrunt brukar vara acceptabelt. Sedan följer blått, grönt, grått och slutligen vitt vilka alla ger oacceptabla resultat. Efterbehandling av svetsförband. Alla rostfria stål, nickelbaslegeringar och titan skyddas av ett oxidskikt. Detta förstör man delvis när man svetsar materialen. För att återskapa korrosionsmotståndet som motsvarar och ibland överträffar opåverkat grundmaterial bör man återställa oxidskiktet. Det mest kostnadseffektiva sättet är genom en kemisk behandling och den vanligaste behandlingen som de flesta känner till är betning. Olika legeringar och metaller kräver olika behandlingar och detta ämne är alldeles för omfattande och komplicerat för att beskrivas i en text som denna. Avslutning Min förhoppning är att denna text har kunnat ge en generell inblick i hur produktion (upstream) går till och lite om vilka material och svetsning av dessa som används. Uppkommer frågor, djupare funderingar eller är du minsta tveksam gällande exempelvis svetsning av ett speciellt rostfritt stål, en nickelbaslegering, betning/efterbehandling av en speciell legering bör man alltid fråga en expert. Tack! Tack till Jimmy Wahlstén, Permascand AB, Tomas Gahn, Svenska Elektrod AB, Thomas Karlsson, Reinertsen Sverige AB, professor Leif Karlsson, Hög skolan Väst och Pål Dyberg, Aker Solution ASA. Johan Ingemansson Svenska Elektrod AB Foto: Poligrat GmbH Ett obetat och ett betad svetsförband i en rostfri stålkvalitet. 27

Makes Industry Grow. Rostfritt Material. Korrosion

Makes Industry Grow. Rostfritt Material. Korrosion Rostfritt Material Korrosion Korrosionsmotstånd beror på omgivning och miljö Begränsningar beroende på media ger olika korrosionsbeständighet Kol och kol-mangan-stål Mikrolegerade stål Låglegerade stål

Läs mer

MiniGuide. För gasbågssvetsning av rostfria stål.

MiniGuide. För gasbågssvetsning av rostfria stål. MiniGuide. För gasbågssvetsning av rostfria stål. 2 Innehåll. 3 Rostfria stål 4 Hållfasthet och korrosionsmotstånd hos olika typer av rostfritt stål 4 Svetsning av rostfria stål - praktiska råd 6 Grundfakta

Läs mer

Avesta svetstråd solid tråd för alla metoder

Avesta svetstråd solid tråd för alla metoder Avesta svetstråd solid tråd för alla metoder Optimalt resultat med alla metoder Svetsning med solid svetstråd omfattar flera metoder och lämpar sig för de flesta användningsområden. Svetsning sker oftast

Läs mer

Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l

Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l Höghållfasta stål används mer och mer i olika konstruktioner, för att spara material och vikt. Ur miljösynpunkt är det alltså viktigt att trenden att

Läs mer

MiniGuide. Aluminiumsvetsning.

MiniGuide. Aluminiumsvetsning. MiniGuide. Aluminiumsvetsning. 2 Innehåll. 3 Aluminium 4 Aluminiumlegeringar 5 Svetsning av aluminium Deformationer 6 Rengöring före svetsning Tillsatsmaterial 7 Skyddsgaser MISON skyddsgaser 8 Skyddsgaser

Läs mer

Fasta förband metaller

Fasta förband metaller Akademin för Innovation, Design och Teknik Fasta förband metaller PM 1,5 Högskolepoäng Kurs KPP039 Produktutveckling 3 HT2010 Skrivet av: Sista revideringsdatum: 2011-01-08 Examinator: Rolf Lövgren INNEHÅLL

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

ÖMV AB AN OSTP GROUP COMPANY

ÖMV AB AN OSTP GROUP COMPANY ÖMV AB AN OSTP GROUP COMPANY Antal anställda: 65 Omsättning cirka: 90-100 MSEK PRODUKTION ÖMV är specialiserade på att producera processutrustning i rostfritt stål. Företagets produkter är uppdelade i

Läs mer

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3

Läs mer

ESAB TRAINING & EDUCATION. Gjutjärnssvetsning

ESAB TRAINING & EDUCATION. Gjutjärnssvetsning ESAB TRAINING & EDUCATION Gjutjärnssvetsning 1 Innehåll Vad är gjutjärn?... 3 Vitt gjutjärn... 4 Grått gjutjärn... 4 Segjärn... 5 Aducerjärn... 5 Faktorer som påverkar svetsbarheten... 6 Egenspänningar...

Läs mer

Svetsning med elektrod började med ett ryskt patent 1880. I Sverige började det som en metod för att reparera ångpannor

Svetsning med elektrod började med ett ryskt patent 1880. I Sverige började det som en metod för att reparera ångpannor Svetshistorik Svetsning med elektrod började med ett ryskt patent 1880. I Sverige började det som en metod för att reparera ångpannor I USA fann man att om virade papper runt elektroden Oskar Kjellberg

Läs mer

Friction Stir Welding. Ökad hållfasthet Ökad täthet Ökad repeterbarhet Minskad värmedeformation

Friction Stir Welding. Ökad hållfasthet Ökad täthet Ökad repeterbarhet Minskad värmedeformation Friction Stir Welding Ökad hållfasthet Ökad täthet Ökad repeterbarhet Minskad värmedeformation Upp till 14,5 meter långa paneler. Fogens struktur FSW är en etablerad teknik. Den skapades av The Welding

Läs mer

TILLSATSMATERIAL (ett urval ur vårt sortiment)

TILLSATSMATERIAL (ett urval ur vårt sortiment) TILLSATSMATERIAL (ett urval ur vårt sortiment) www.oerlikon.se www.alw.dk www.oerlikon.no Innehållsförteckning Olegerade rutila elektroder Overcord 1 Fincord 1 Ferromatic 160 1 Ferromatic 180 1 Ferromatic

Läs mer

Installation, svetsning och underhåll

Installation, svetsning och underhåll Installation, svetsning och underhåll Givetvis måste noggrann slaggborttagning utföras där detta förekommer. Förvärm om möjligt till 200 C, men ej över 20 C, innan svetsningen påbörjas, och håll temperaturen

Läs mer

Svetsarprövningar. SS-EN ISO 9606-1:2013 och de viktigaste förändringarna mot SS-EN 287-1:2011

Svetsarprövningar. SS-EN ISO 9606-1:2013 och de viktigaste förändringarna mot SS-EN 287-1:2011 Svetsarprövningar SS-EN ISO 9606-1:2013 och de viktigaste förändringarna mot SS-EN 287-1:2011 Sida 1 Svetsarprövning Säkerställa kompetensnivån hos svetsaren Princip: Utfört svetsprov kvalificerar för

Läs mer

Fakta om oljeskimmers

Fakta om oljeskimmers Oljeskimmer. Det enkla sättet att avskilja olja från vatten Fakta om oljeskimmers Förhållandet mellan vatten och olja styrs av välkända principer Densitet: De flesta oljor är lättare (har en lägre densitet)

Läs mer

Handbok om skyddsgas. Handbok om skyddsgas.

Handbok om skyddsgas. Handbok om skyddsgas. Handbok om skyddsgas Handbok om skyddsgas. 2 Innehåll Innehåll. 4 Skyddsgasens syfte 7 Skyddsgasprogrammet MISON 9 Arbetsmiljön 14 Skyddsgasens effekt på produktivitet 21 Skyddsgaser och kvalitet 26 Skyddsgaser

Läs mer

IWS. Bli Internationell Svetsspecialist

IWS. Bli Internationell Svetsspecialist Bli Internationell Svetsspecialist IWS Nu kan du läsa till svetsspecialist i Stockholm. Med gedigen erfarenhet och kunnande från Svenska Elektrod och AGA i ryggen kommer du som IWS att stå väl rustad inför

Läs mer

Dragprov, en demonstration

Dragprov, en demonstration Dragprov, en demonstration Stål Grundämnet järn är huvudbeståndsdelen i stål. I normalt konstruktionsstål, som är det vi ska arbeta med, är kolhalten högst 0,20-0,25 %. En av anledningarna är att stålet

Läs mer

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I phone. Sök på Svetsteknik 1 Föredragshållare Björn Lindhe

Läs mer

Produkthandbok. TeroSystem TeroSystem AB Flöjelbergsgatan 16A 43137 Mölndal Tele: 031-3381700 Fax: 031-3380990 www.terosystem.se info@terosystem.

Produkthandbok. TeroSystem TeroSystem AB Flöjelbergsgatan 16A 43137 Mölndal Tele: 031-3381700 Fax: 031-3380990 www.terosystem.se info@terosystem. Produkthandbok. Elektroder, Gasstavar, TIG-stavar, MIG-tråd, Trådelektroder, Undervattenselektroder, Lod, Betmedel, Värmeskyddande material, Flussmedel, Termisk sprutning, Teknisk Information TeroSystem

Läs mer

Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I-phone. Sök på Svetsteknik

Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I-phone. Sök på Svetsteknik Vi Björn Lindhe Telefon: 0721-605700 bjorn.lindhe@svetsansvarig.se Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I-phone. Sök på Svetsteknik 1 Fem anledningar till

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Marin FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

Det här är Outokumpu

Det här är Outokumpu Det här är Outokumpu 02 Den globala ledaren inom avancerade material Våra städer blir bara större och vi reser alltmer. Befolkningtillväxten på jorden ställer allt högre krav på industrin att leverera

Läs mer

GASVAL. Översikt över svetsgaser VERSION 2014/01

GASVAL. Översikt över svetsgaser VERSION 2014/01 GASVAL Översikt över svetsgaser VERSION 2014/01 Denna folder visar hur bästa resultat uppnås vid TIG-, MIG- och MAG-svetsning med Strandmöllens standard och -gaser. När schema används för TIG-, MIG- och

Läs mer

Vad är rostfritt stål? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Vad är rostfritt stål? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Cr > 10,5% C < 1,2% Vad är rostfritt stål? Järnlegering med 10,5 % krom och 1,2 % kol, vilket krävs för att det självläkande ytskiktet (passiva skiktet) som ger korrosionshärdigheten skall kunna bildas

Läs mer

Gör livet enklare Uddeholm Machining

Gör livet enklare Uddeholm Machining Gör livet enklare Uddeholm Machining komponenter i världens bästa verktygsstål Tid är viktigt Att spara tid är centralt i industrin. Därför betalar det sig att låta någon annan göra en del av jobbet. Uddeholm

Läs mer

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd använder en ny kombination av zink, ihåliga glaspärlor och en upphovsrättsskyddad aktivator som aktiverar zinken och förbättrar

Läs mer

Höghållfasta(Duplexa)rostfria stål i väg och vatten applikationer Norsk Ståldag 2011

Höghållfasta(Duplexa)rostfria stål i väg och vatten applikationer Norsk Ståldag 2011 Bru over Likholefossen på Gaularfjellet, 2005 Höghållfasta(Duplexa)rostfria stål i väg och vatten applikationer Norsk Ståldag 2011 Anders Finnås, Outokumpu Stainless, Degerfors www.outokumpu.com Vad är

Läs mer

Rostdoktorn Dr. Sabina Ronneteg

Rostdoktorn Dr. Sabina Ronneteg Rostdoktorn Dr. Sabina Ronneteg Vem är jag? Sabina Ronneteg Naturvetenskapligt program, Katedralskolan, Linköping Magisterexamen i kemi vid Linköpings Tekniska Högskola och Uppsala Universitet Doktorerade

Läs mer

Tekniska data Bult & Mutter

Tekniska data Bult & Mutter Tekniska data Bult & Tekniska data 1. Skillnad i nyckelvidd mellan ISO och DIN För M6S-sexkantskruv och M6M-mutter där nyckelvidderna skiljer sig mellan ISO och DIN standard. Gängdiameter Nyckelvidd M6S

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

Stronger with Castolin Eutectic. Underhållssvetsning Hans Liljenfeldt, civ ing IWE

Stronger with Castolin Eutectic. Underhållssvetsning Hans Liljenfeldt, civ ing IWE Underhållssvetsning Hans Liljenfeldt, civ ing IWE Reparation & underhåll Svetsning För ett lyckat svetsresultat ska hänsyn tas till: - Grundmaterialets beskaffenhet Förhöjd arbetstemperatur? Värmebehandling?

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

Svetsning Nya standarder och svetsbeteckningar

Svetsning Nya standarder och svetsbeteckningar Svetsning Nya standarder och svetsbeteckningar, Svetskommissionen Stålbyggnadsdagen 23 oktober 2014 Kvalitetsarbete är ett pussel Genomgång WPS Validering av Avvikelser & korrigerande åtgärder krav svetsutrustning

Läs mer

Undersökning av svetsegenskaper för svetsning med rörtråd kontra homogen

Undersökning av svetsegenskaper för svetsning med rörtråd kontra homogen Undersökning av svetsegenskaper för svetsning med rörtråd kontra homogen tråd An examination of weld properties for welding with tube electrode vs. homogenous electrode Patrik Eriksson Fakulteten för Teknik

Läs mer

SVETSA DIG RIK MED OPTIMATOR

SVETSA DIG RIK MED OPTIMATOR SVETSA DIG RIK MED OPTIMATOR Bevisat resultat Testet visar att Volvo sparar minst 43% gas genom installation av Optimator. För att kontrollera hur mycket gas man kan spara med Optimator gjordes följande

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I-phone. Sök på Svetsteknik 1 Vad innebär SS-EN 3834: Olika

Läs mer

VERKTYGSSTÅL BEHANDLINGSMETODER FOTOETSNING AV VERKTYGSSTÅL

VERKTYGSSTÅL BEHANDLINGSMETODER FOTOETSNING AV VERKTYGSSTÅL VERKTYGSSTÅL BEHANDLINGSMETODER FOTOETSNING AV VERKTYGSSTÅL Där verktyg tillverkas Där verktyg används 960202 Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän

Läs mer

Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet. Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR

Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet. Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR Marknaden i förändring Igår Idag 2 Trender Avreglering har gett nya aktörer

Läs mer

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING www..se BETONGBORRNING OCH MEJSLING Du har köpt det bästa verktyget, nu kan du köpa det bästa tillbehöret för arbetsuppgiften. FRÅGA EFTER DEWALT BORR OCH

Läs mer

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L LC MÅLNING M M Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik LD - SKYDDSBELÄGGNING Text rensad från metoder som inte används och ovidkommande

Läs mer

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova Kapitel 8 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga).

Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga). Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga). I alla tre formerna är vatten fortfarande samma ämne och

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper 1 Keramiska plattor Keramiska egenskaper Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer. Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv.). Mycket hög hårdhet

Läs mer

SPILLVAC modell PressOut

SPILLVAC modell PressOut modell PressOut Ersätter eller som ett komplement till absorbenter Underhållsfri våtsug med smart tömningsfunktion Standard: 20W054R ATEX: 20ATEXW054R Suger upp golvspill eller tömmer maskinsumpen. PressOut

Läs mer

Med fokus på AVANCERAD SVETSNING

Med fokus på AVANCERAD SVETSNING Med fokus på AVANCERAD SVETSNING VI VILL HA KRÄVANDE KUNDER Med högt ställda krav på sina produkter Det är också på det sättet vi utvecklats och tillhör nu de främsta leverantörerna på marknaden. Vår framtidstilltro

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

ESABs minisvetshandbok är till för att underlätta det dagliga arbetet med val av rätt tillsatsmaterial.

ESABs minisvetshandbok är till för att underlätta det dagliga arbetet med val av rätt tillsatsmaterial. Minisvetshandbok Minisvetshandbok ESBs minisvetshandbok är till för att underlätta det dagliga arbetet med val av rätt tillsatsmaterial. Notera att minisvetshandboken innehåller endast de vanligast förekoande

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER SMIDE CNC BEARBETNING LEGOBEARBETNING MONTAGE OCH LOGISTIK GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER Global

Läs mer

WeldPrint Gasbågsvetsning i metall. Kvalitetsövervakning & Identifiering av fel

WeldPrint Gasbågsvetsning i metall. Kvalitetsövervakning & Identifiering av fel WeldPrint Gasbågsvetsning i metall Kvalitetsövervakning & Identifiering av fel ABN 74 085 213 707 A genda Varför har WeldPrint utvecklats Nya användare och utmärkelser Beskrivning hur WeldPrint arbetar

Läs mer

Värmdöpumpen AB. TEKNISK MANUAL -- Robit Casing System ROX -- TOPPHAMMARE ROX-DTH -- SÄNKHAMMARE

Värmdöpumpen AB. TEKNISK MANUAL -- Robit Casing System ROX -- TOPPHAMMARE ROX-DTH -- SÄNKHAMMARE Värmdöpumpen AB TEKNISK MANUAL -- Robit Casing System ROX -- TOPPHAMMARE ROX-DTH -- SÄNKHAMMARE Värmdöpumpen AB www.varmdopumpen.se Box 2101 Tel: 08-978037.971915 127 02 Skärholmen Fax:08-881344 1. INTRODUKTION

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10. Makes Industry Grow ISO 3834. Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010

Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10. Makes Industry Grow ISO 3834. Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010 Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10 ISO 3834 Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010 Styrande kvalitetskrav vid svetsning - Översikt Kvalitetssystem SS-ISO 9000:2000 Kvalitetskrav för svetsning SS-EN ISO

Läs mer

Nyhet! www.lenson.se

Nyhet! www.lenson.se Kap- & slipskivor Nyhet! www.lenson.se XT8Kapskiva // Den tunna Oslagbar kapskiva för tunna material. Snabbare och finare kapning upp till 2,5 mm stål. Tack vare det ytterst fina skäret krävs ej efterarbetning.

Läs mer

Om Imtech. Dagens Imtech startade 1993

Om Imtech. Dagens Imtech startade 1993 Imtech Industrirör Om Imtech Dagens Imtech startade 1993 - men har rötter från 1860 Antal anställda är 29 000 Omsättningen uppgår till cirka 5,1 miljarder euro Bolaget är noterat på börsen i Amsterdam

Läs mer

Provning och besiktning. DEKRA Industrial

Provning och besiktning. DEKRA Industrial Provning och besiktning DEKRA Industrial Oförstörande provning Vi tar oss tid för dina behov med kvalitet och effektivitet. Ända sedan Arkimedes princip upptäcktes, som en metod för att mäta föremåls

Läs mer

VERKTYG för RÖRSVETSNING. Klämmor. WInnehåll. Telefon: 4619 4647 Fax: 4619 4642 Hjortevænget 6

VERKTYG för RÖRSVETSNING. Klämmor. WInnehåll. Telefon: 4619 4647 Fax: 4619 4642 Hjortevænget 6 05/2008 E L D Klämmor T-klämma T-stålklämma Enkel kedjespännare Innehåll Dubbel kedjespännare Hydraulisk kedjespännare Invändig manuel klämma Invändig manuell flänsklämma Dubbel manuell klämma ELD-TECH

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

Standardisering inom svetsområdet. Mathias Lundin, Svetskommissionen

Standardisering inom svetsområdet. Mathias Lundin, Svetskommissionen Standardisering inom svetsområdet Mathias Lundin, Svetskommissionen SVETSKOMMISSIONEN - branschorganisation i frontlinjen Främjar fogningstekniken sedan 1931 Ca 400 medlemsföretag Informations- och kunskapsspridning

Läs mer

GROVPLÅT FÖR TUFFA KRAV DILLIDUR & DILLIMAX

GROVPLÅT FÖR TUFFA KRAV DILLIDUR & DILLIMAX GROVPLÅT FÖR TUFFA KRAV DILLIDUR & DILLIMAX Dillinger Hütte GTS har en produktion på över 2 miljoner ton grovplåt och är därmed ett av världens största grovplåtsverk. Verket producerar ett extremt brett

Läs mer

ESAB TRAINING & EDUCATION. MIG/MAGsvetsning

ESAB TRAINING & EDUCATION. MIG/MAGsvetsning ESAB TRAINING & EDUCATION MIG/MAGsvetsning Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Princip... 5 Svetsparametrar...5-6 Vad händer i ljusbågen?... 7 Kortbåge... 7 Blandbåge... 7 Spraybåge... 7 Kortpulsning...

Läs mer

LÖSNINGAR FÖR MARKSÄTTNINGSPROBLEM

LÖSNINGAR FÖR MARKSÄTTNINGSPROBLEM LÖSNINGAR FÖR MARKSÄTTNINGSPROBLEM URETEK TEKNOLOGI FÖR ATT LÖSA MARKSÄTTNINGSPROBLEM URETEKs banbrytande geopolymerteknologi ger de mest avancerade och noggranna lösningarna för utjämning av grunder,

Läs mer

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning.

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning. NCH NCH är en ledande leverantör av - industriell hygien produkter, rengörings- och underhållslösningar. Över 500,000 kunder varje år Utvecklar, tillverkar och levererar över 100,000 produkter Omsätter

Läs mer

SPILLVAC modell SumpEvac

SPILLVAC modell SumpEvac modell SumpEvac Hur tömmer du maskinsumpen nästa gång? Standard: 20100SE ATEX: Finns ej På det enkla sättet? SumpEvac Montera utrustningen i fatets 2 och 3/4 anslutning på locket. Fyller fatet på några

Läs mer

UDDEHOLM ROYALLOY TM

UDDEHOLM ROYALLOY TM UDDEHOLM ROYALLOY TM Uddeholm RoyAlloy tillverkas av Edro Specially Steels, Inc., en division inom voestalpine Group. RoyAlloy skyddas genom Edro's Patent #6,045,633 och #6,358,344. Uppgifterna i denna

Läs mer

EdmoLift, din kompletta legoleverantör

EdmoLift, din kompletta legoleverantör Laserskärning Bockning Svetsning Ytbehandling Montering EdmoLift, din kompletta legoleverantör EdmoLift är en komplett legoleverantör med toppmodern maskinpark, vår personal har lång erfarenhet av legoarbeten

Läs mer

since 1928 ALBIN PUMP AD since 1928

since 1928 ALBIN PUMP AD since 1928 since 1928 ALBIN PUMP AD since 1928 LITEN JÄTTE För att skapa en riktigt bra produkt krävs naturligtvis massor av kunskap och nytänkande. Men viktigast av allt är att lyssna på våra kunders behov. Då

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 2011-01-11

SWEDISH TRADE COUNCIL 2011-01-11 VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda Kontor i fler än 60 länder 600 MK i omsättning VI KOMBINERAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR NÄRINGSLIVET

Läs mer

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad.

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad. UDDEHOLM UHB 11 Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses utgöra

Läs mer

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss!

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! Det är inte ovanligt att våra kunder blir glatt överraskade, eftersom

Läs mer

MAIKO, OKAYAMA, JAPAN EN MYCKET NOGGRANN UNDERLEVERANTÖR

MAIKO, OKAYAMA, JAPAN EN MYCKET NOGGRANN UNDERLEVERANTÖR MAIKO, OKAYAMA, JAPAN EN MYCKET NOGGRANN UNDERLEVERANTÖR Hur schweizisk flerspindlig teknologi hjälper en huvudaktör i Asien. Maiko är ett aktiebolag som har specialiserat sig på mycket noggrann automatsvarvning.

Läs mer

Stål ett tidlöst material i ständig utveckling Jan-Olof Sperle, SSAB Tunnplåt AB

Stål ett tidlöst material i ständig utveckling Jan-Olof Sperle, SSAB Tunnplåt AB 1 Nordiska Svetsmötet i Stockholm 3-5 september 2003 Stål ett tidlöst material i ständig utveckling Jan-Olof Sperle, SSAB Tunnplåt AB Järn och stål har under lång tid varit det utan jämförelse mest använda

Läs mer

INFÄSTNINGSGUIDE (B) (B) (A) (A)

INFÄSTNINGSGUIDE (B) (B) (A) (A) INFÄSTNINGSGUIDE INFÄSTNINGSGUIDE Infästningsguiden är framtagen för att vara en enkel vägledning och ett stöd vid val av infästningar till olika typer av byggnadsmaterial. Tänkvärt är dock att vissa material

Läs mer

Martin Larssons produkt- och tjänsteutbud

Martin Larssons produkt- och tjänsteutbud Martin Larsson Ett företag presenterar sig 75 år av erfarenhet har givit oss kunskaper som krävs för att erbjuda kundanpassade lösningar för teknisk krävande system och funktioner till industrin. Företaget

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande

Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande Schaktfritt ledningsbyggande Det moderna samhället ställer krav på hög tillgänglighet. Kostnaden för en avstängd väg eller gata centralt i en stad är stor.

Läs mer

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Materialens påverkan på dricksvatten Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Swerea KIMAB experter inom metalliska material, korrosion och korrosionsskydd Forskningsinstitut Forskningsinstitut Del av Swerea

Läs mer

Genväg till energilösningar.

Genväg till energilösningar. Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas som bränsle för lastbilar. Genväg till energilösningar. 2 Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas den nya energikällan för lastbilar. Ett perfekt

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Vi antar utmaningen UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL FÖR SMIDE

Vi antar utmaningen UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL FÖR SMIDE Vi antar utmaningen UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL FÖR SMIDE Det handlar om århundraden av erfarenhet. Om passion, mod och viljan att göra skillnad. UDDEHOLMS AB No part of this publication may be reproduced or

Läs mer

VVS-montörens gasklara val.

VVS-montörens gasklara val. VVS-montörens gasklara val. 2 Vad kan AGA erbjuda dig som VVS-montör? Svetsning: AGA har gaser för alla typer av svetsning. Vid svetsning av rör, flänsar eller konsoler så har vi rätt gasblandning både

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

SS-EN 287-1:2011 och SS-EN ISO 9606 Certifiering av svetsare och kvalitetsstyrning vid svetsning

SS-EN 287-1:2011 och SS-EN ISO 9606 Certifiering av svetsare och kvalitetsstyrning vid svetsning SS-EN 287-1:2011 och SS-EN ISO 9606 Certifiering av svetsare och kvalitetsstyrning vid svetsning I dagens industriproduktion blir kvalitets styrning vid svetsning allt viktigare. Krav på rätt svets kvalitet

Läs mer

Innehåll - Teknisk information

Innehåll - Teknisk information Innehåll - Teknisk information 1 Vad är rostfritt stål? What is Stainless Steel? 2 Legeringstillsatser The Alloying Elements of Stainless Steel 3 Användningsområden för rostfria standardlegeringar Applications

Läs mer

for Finish and Function

for Finish and Function for Finish and Function Precisionsgjutning i gips är ypperligt för prototyper, 1 10 exemplar via Rapid Casting korta serier, 10-1000 exemplar komplicerad design med exempelvis inre hålrum tunt gods, ned

Läs mer

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bakgrund Utsläppen från transportsektorn var 2005 ca 20 miljoner ton

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Ta kontrollen med SKFs lösningar för metallindustrin

Ta kontrollen med SKFs lösningar för metallindustrin Ta kontrollen med SKFs lösningar för metallindustrin Styrkan i teknisk kunskap Det enda som är intensivare än hettan är dina konkurrenter Få industrimiljöer kan jämföras med de krävande driftsförhållanden

Läs mer

Teknisk data för stålsorter

Teknisk data för stålsorter Teknisk data för stålsorter Allmänt konstruktionsstål, kemisk sammansättning... 20 Allmänt konstruktionsstål, mekaniska egenskaper... 22 Tryckkärlsstål, uppdelning efter formvara... 24 Tryckkärlsstål,

Läs mer

w w w. s m k a b. s e

w w w. s m k a b. s e Välkommen till SMK! Vi är leverantör av en mängd olika plåt- och rörprodukter. Hos oss hittar du färdiga standardprodukter i form av kärror, slangvindor och gåbord. Men vi kan också specialtillverka efter

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5152 HANTERING OCH VÅRD AV TILLSATSMATERIAL OCH FLUSSMEDEL

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5152 HANTERING OCH VÅRD AV TILLSATSMATERIAL OCH FLUSSMEDEL 2009-10-23 4 1 (9) HANTERING OCH VÅRD AV TILLSATSMATERIAL OCH FLUSSMEDEL Grupp 04-T 1 OMFATTNING Tekniska förändringar i denna utgåva markeras med vertikala streck i högerkanten. Denna standard avhandlar

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD GLOBAL OUTSOURCING

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD GLOBAL OUTSOURCING GLOBAL OUTSOURCING Spara från 30 % till 75 % på maskinbearbetade produkter och gjutna komponenter från Kina. I Kina fi nns miljoner underleverantörer, endast några få kan leverera kvalitetstestade och

Läs mer

Gasol en energigas med hög grad av renhet

Gasol en energigas med hög grad av renhet E.ON Gas Gasol en energigas med hög grad av renhet Det vi i dagligt tal kallar gasol är ett svenskt handelsnamn för gasblandningar som i huvudsak består av de mättade kolvätena propan och butan. Den korrekta

Läs mer

Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige.

Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige. Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige. Vår breda och djupa erfarenhet av underhåll garanterar en effektiv produktion för dig Själva tanken bakom industrialismen var ju att tillverkningen

Läs mer