Material inom offshore och hur de svetsas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Material inom offshore och hur de svetsas"

Transkript

1 Material inom offshore och hur de svetsas Du kanske inte har tänkt tanken men när du fyller upp din bil med bensin eller diesel är du den sista länken i en lång kedja av det som brukar benämnas petroleumindustrin. Tycka vad man vill om petroleumindustrin men vi är beroende av fossila bränslen inom en överskådlig framtid. Illustration: Statoil Denna text försöker enkelt och övergripande beskriva en del av detta, nämligen modern utvinning av olja och gas från havsbotten med ett efterföljande avsnitt om en del av grundmaterialen som används och svetsning av dessa. Inte bara Norges utan även en stor del av världens kvarvarande olje- och gasreserver finns idag på stora djup, långt under havsbotten. Detta ställer naturligtvis extremt höga krav på svetsförbanden och grundmaterial hos utrustningen, som ska borra och utvinna dessa. Produktionsstillestånd på grund av att en komponent inte fungerar är extremt kostsamma och kan i många fall vara omöjliga att reparera. Exempelvis, på meters djup på havsbotten finns idag moderna surf-system för utvinning av olja och gas. Surf-system är ett system av undervattensbrunnar (subsea umbilical, riser and flowline). Under dessa förutsättningar innebär naturligtvis Illustration av Mariner oljefält med oljekällor. Foto: Johan Inge mansson /Ole Öhrn En ovanlig syn idag. Här är oljan väldigt lättillgänglig eftersom den tryckts upp till ytan. Det har till och med bildats små ansamlingar och dammar på jordyt an. Bilden tagen i västra delen av Kina. Ta fram svetsdatablad snabbare och lättare! Det kompletta programmet för alla svetsande företag som vill ha struktur, kvalitet och ekonomi på sin svetsning. I programvaran ingår ett flertal databaser för bl a grundmaterial, tillsatsmaterial, skyddsgaser och program för värmebehandling, beräkning av sträckenergi mm. Där de andra tar slut tar vi vid... det kompletta Svetshuset Tillsatsmaterial för lödning och svetsning Södra Långebergsgatan Västra Frölunda Tel Ring eller gå in på vår hemsida så får du mer information! Ring så får du veta mer! 18

2 Foto: Eli Skjæveland Tengesdal, Statoil Foto: Jan Arne Wold, Statoil Plattformen Gudrun är av jacket-typ och finns i Nordsjön. En del av jacket-benen från Gudrun. Notera storleken i förhållande till människorna.... en stor del av världens kvarvarande olje- och gas reserver finns idag på stora djup, långt under havsbotten. haveri och reparationer stora problem och höga kostnader. Vanligen ställs därför krav på material och svetsfogar motsvarande kraven som används inom rymd och flygindustrin. De höga kraven gäller såväl hållfasthet, seghet vid låga temperaturer, motstånd mot abrasivt slitage och korrosion. Därför används, i stor utsträckning speciella rostfria stål samt speciella nickellegeringar och även titan för de mest utsatta applikationerna. Mer om detta längre fram i texten. Petroliumindustrins olika delar Man brukar dela in petroleumindustrin i två delar; upstream och downstream. Ibland talar man om en tredje del midstream. De pipelines och andra transportsystem, som används för att transportera råoljan och naturgasen från produktionsanläggningar till raffinaderier samt leverans av olika raffinerade produkter till distributörer/petrokemiska tillverkare i senare led, kallas ibland midstream. Med andra ord, midstream tar vid i processen efter upstream. Många gånger omfattar midstream rening av naturgas där bi-produkter är bl.a. svavel och olika naturgasvätskor (LPG, liquid petroleum gases, exempelvis etan, propan och butan). Det vanlig aste är dock att midstream innefattas i downstream. Generellt innefattar downstream också raffinering av råolja, behandling och rening av rå naturgas samt distribution av slutprodukter som diesel, bensin, fotogen, flygbränsle, eldningsolja, olika smörjmedel, asfalt, syntetiskt gummi, plast, gödningsmedel, frostskyddsvätska, bekämpningsmedel, läkemedel, naturgas (LNG), propan, butan samt hundratals andra petrokemiska produkter. Upstream, som denna text främst kommer att avhandla, innefattar sökandet efter potentiella råolje- och naturgasfält under jord eller under vatten, prospekteringsborrningar, och därefter borrning och drift av brunnar/fält med syfte att utvinna råolja och naturgas. Upstream brukar i dagligt tal benämnas produktion. Troll A, GBS-plattform i Nordsjön. Produktion (upstream) Offshore, plattformar och installationer finns i allt från grunda vatten (ner till ca 150 meters djup) till extremt djupa vatten. Borrhålen kan vara allt från Foto: Harald Pettersen, Statoil Prestandaupplevelsen! De tunna från PFERD Nu med uppgraderad prestanda De tunna kapskivorna från PFERD ger bästa lönsamhet, säkerhet och komfort. Nu har vi höjt prestandan ytterligare för ännu tunnare, gradfria och snabba kapsnitt! Fråga din PFERD-återförsäljare efter de tunna från PFERD. Information om våra innovativa produkter och tjänster hittar ni på LITA PÅ BLÅTT 19

3 Inifrån ett av de cylindriska benen hos plattformen Troll A. Från benen som står på botten sker produktion och borrning. Fotograf: Harald Pettersen, Statoil. Deepwater Horizon, som exploderade och sjönk i Mexikanska golfen i april 2010 under katastrofala omständigheter, var just en flytande dynamiskt position erad oljeplattform som borrade på extremt djup. 20 meter till över meter djupa. På grundare vatten står plattformen på botten, t.ex. Troll A som idag opereras av Statoil har en totalhöjd av 472 meter. På djupare vatten flyter plattformarna med förankringar i havsbotten. Det finns också hybrider, s.k TLP (tension leg platform) som används på havsdjup ner till meter. Foto: Harald Pettersen, Statoil Troll A är byggd på fyra betongben som står på botten, 303 meter under havsytan. Totalhöjden på plattformen är 472 meter varav 369 meter under vattnet en av de högsta industribyggnader som någonsin byggts. Totalvikt en uppgår till ton. Bilden visar hur det ser ut inuti ett av de cylindriska benen hos plattformen. Från benen som står på botten sker produktion och borr ning. Jacketplattform Jacket är den vanligaste konstruktionerna av alla typer av plattformar. Uppskattningsvis finns det flera hundra plattformar av denna typ bara i Persiska viken. Plattformen står på botten på grund are vatten. Enkelt består den av plattformen och ben av fackverkskonstruktion som pålats fast i botten. Den är inte så flexibel att flytta eftersom inte själva plattformen har någon skrovkonstruktion. Jack Up-plattform En vanlig konstruktionerna av plattformar som står på botten är jack up-plattformar (riggar). Detta är en fackverkskonstruktion som står på botten i grundare vatten. Enkelt beskrivet så bogseras plattformen på sitt flytande skrov ut till produktionsplats. Sen sänker man benen till botten och hissar upp själva plattformen till lämplig höjd över havsytan. GBS-plattform Troll A, som redan nämnts, är av GBS-typ (gravity base structures). Benen består av cylindriska rör i betong som fungerar som schakt där själva produktionen och borrningen sker. Själva förankringen i botten sker genom att kjolen suger sig fast i botten med hjälp av vakuum. Complaint Towers På större djup finns olika varianter. Gemensamt för dessa är att plattformens undervattendel och fixeringen i botten-fundamentet består av olika svetsade fackverkskonstruktioner av förhållandevis tunna rör (3 7 meter i rör diameter är vanligt). I systemet upp mot själva plattformen är konstruktionen utförd så att förhållandevis mycket elastisk rörelse kan tillåtas genom en indelning i 2 3 olika sektioner. Med detta system finns en helt annan flexibilitet hos plattformen jämfört med 20

4 Illustration: Norsk Hydro, Statoil Illustration: Statoil Till vänster: En illustration som visar Snorre B (TLP) och dess undervattenssystem (surf) som finns i Nordsjön. Illustration av spar-plattformen Aasta Hansteen med underliggande surfsystem. exempelvis jacket och jack up riggar, vilket medför att plattformen blir följsam och flexibel och rör sig med hav och vind. Naturligtvis finns avancerade styrsystem av barlast-tankar, fixeringslinor m.m längs undervattendelen, som säkerställer plattformens position. Dessa plattformar opererar vanligen på havsdjup mellan meter. Flytande plattformar Redan i inledningen av texten skrevs att utvinningen av olja och gas idag sker på djupare och djupare vatten. Detta har tvingat oljebolagen att hitta nya sätt att få upp oljan till ytan. Det innebär ofta att plattformar för djupa vatten är flytande, där den större delen finns under vattenytan. Av dessa finns det många olika varianter, men det gemensamma är att de alla är byggda som någon form av skrovstruktur med barlastsystem. Vissa använder fast förankring för att stabilisera sig medan andra använder s.k. dynamiskt positionering (dypos) som med hjälp av datorer och vattenjetmotorer eller propellrar håller exakt position. Flytande plattformar används på vattendjup från 200 till meter. Eftersom öppningen på brunnen i dessa fall finns på havsbotten i stället för på plattformen, måste extra försiktighet iakttas för att undvika läckage. Deepwater Horizon, som exploderade och sjönk i Mexikanska golfen i april 2010 under katastrofala omständigheter, var just en flytande dynamiskt positionerad oljeplattform som borrade på extremt djup. Tension-leg-plattform (TLP) TLP är en flytande plattform som hålls på plats med hjälp av spända, vertikala kättingar och nylonrep kopplade till havsbotten. Det finns även mindre varianter av denna typ som kallas seastars som används vid borrning av mindre områden. Dessa gör det möjligt att bedriva en relativt billig produktion av små djuphavsoljereserver, som annars skulle vara DEKRA - experter på svets Vägledning till ISO och EN 1090-certifiering Kvalificering av svetsprocedur Svetsrådgivning Materialteknik Certifiering av svetsare Processoptimering Oförstörande provning Utbildning inom alla områden DEKRA verkar för ökad säkerhet inom en rad branscher via oberoende besiktning, provning och certifiering. DEKRA finns på 32 orter i Sverige och är Europas ledande företag inom teknisk kontroll med medarbetare i 50 länder. 21

5 Foto: Øyvind Hagen, Statoil Undervattenssystem Flytande plattformar, FPSO, och även vissa förankrade plattformar, använder ett system av undervattensbrunnar som vanligen kallas surf-system, (subsea umbilical, riser and flowline). När brunnen/ brunnarna är borrade, av exempelvis en flytande plattform, kopplas ett surf-system på brunnarna. Detta används sedan för utvinning (produktion) av olja och gas. Surf-system är idag det vanligaste och snabbast växande segmentet inom upstream och den stora fördelen är att en strategiskt placerad produktionsenhet uppe vid ytan eller t.om på land servar många brunnar över ett relativt stort område. Trenden i branschen pekar starkt mot mera undervattensystem där man helt undviker plattformar på ytan. FPSO Maersk Peregrino som opererar utanför Brasilien. Processkapaciteten hos denna FPSO ligger på fat/dag och dess tank rymmer 1,6 miljoner fat. Installation av en del av ett surf-system på oljefältet Åsgard i Nordsjön. Notera storleken i förhållande till människorna. oekonomiska att utvinna. Seastar-plattformar kan borra till djup från 200 till 1200 meter, och används också ibland som s.k satellit eller tidiga produktionsplattformar för stora djuphavsupptäckter. Semi submersibel-plattform Är en flytande plattform som hålls på plats med hjälp av spända, vertikala kättingar och nylonrep kopplade till havsbotten. Denna typ av plattform har en mer skrovliknande konstruktion och är generellt större, stabilare och tyngre än ovannämnda TLP. På grund av dessa egenskaper används vanligen semi submersibel-plattformar när extremt tunga lyft ska genomföras. Spar-plattform Består av en lång, vertikal cylinder, som fungerar som flytkropp. En typisk diameter på cylindern är meter och cirka 90 procent av konstruktionen är dold under vattenytan. Sparcylindrar opererar normalt på djup upp till meter, men med befintlig teknik kan den operera på djup upp till ca meter. Detta gör dem till den typ av plattform som idag opererar på störst havsdjup. Flytande produktionsanläggningar Många gånger används flytande produktionsanläggningar, s.k FPSO (floating production, storage and offloading) vilket i princip är ett fartyg, vanligen ett ombyggt råoljetankfartyg. Fördelen med detta är att de är fristående där råoljan pumpas till ett transporttankfartyg med jämna mellanrum. På grund av ökande havsdjup för nya områden är FPSO dominerande hos nya offshorefält. Material och svetsning Olegerade och låglegerade höghållfasta stål Hos FPSO är grundmaterial för skrovet och andra delar av plattformarna vanligen tillverkat i mer konventionella konstruktionsstål eller fartygsstål exempelvis StE355 eller StE420. Generellt brukar strängare krav på slagseghet hos opåverkat grundmaterial och svetsförband gälla jämfört med hos vanliga stålkonstruktioner. Det brukar finnas en MDT, (min. design temperature) som används vid val av material och svetsgods och som sedan ligger som grund för krav på slagsegheten på alla svetsprocedurer. I vår del av världen är den ofta -50 C eller -60 C. För att spara vikt byggs benen, när dessa är i stål hos exempelvis jack up-plattformar ofta i höghållfasta stålkvaliteter. Vanligt är att sträckgräns hos dessa stål ligger runt 700 MPa. Naturligtvis föreligger samma höga krav på bra slagseghet vid låga temperaturer. Gällande tillsatsmaterialen för nämnda stål brukar det vanligaste kravet vara kontrollerad vätehalt på max 4 eller 5 ml/100 g svetsgods, (H4 eller H5). För belagda elektroder och rörtrådar är det generellt endast hermetiskt tillslutna förpackningar för tillsatsmaterial som används. Förvärmning och/eller eftervärmning (s.k soaking) används flitigt och sköts normalt av annan personal än svetsare och plåtslagare. Nämnda åtgärder inklusive kontrollerad vätehalt hos tillsatsmaterialen är naturligtvis för att minimera risken för vätesprickor (kallas även kallsprickor och hydrogensprickor). Eftersom uppkomsten av vätesprickor ofta är fördröjd finns det regler och standarder som föreskriver att oförstörande provning i syfte att upptäcka sprickor av Trenden i branschen pekar starkt mot mera undervattensystem där man helt undviker plattformar på ytan 22

6 denna typ genomförs timmar efter svetsning. Generellt kan man tillägga att ju högre hållfastheten är på ditt stål, desto känsligare är svetsförbandet för väte samt att man bör vara mer noga med att använda rätt värmetillförsel (heatinput). Vid hållfastheter från 600 MPa och högre kan svetsgodset vara högre legerat än grundmaterialet varvid svetsgodset bestämmer eventuell förvärmningstemperatur för att undvika vätesprickor. Högre legerade material Austenitiska rostfria stål De vanliga kvaliteterna, 316L och 304L är generellt väldigt lätta att svetsa med de flesta metoder. Men det finns några kvaliteter där risken för varmsprickor är högre beroende på högre halt av svavel. Med högre legerade austenitiska rostfria stål bör man tänka på att inträngningen försämras varför fogberedningen bör utföras med något större vinkel (extra 10 ) samt att rot/spaltöppning alltid används (2 3 mm), rätkanten ska även denna vara mindre och i de flesta fall används ingen rätkant Ett längdsnitt och ett tvärsnitt som visar en vätespricka som startat i den värmepåverkade zonen hos grundmaterialet. Foto: Anders Ohlsson, SSAB. alls. Dessa stål är generellt svetsbara med de flesta metoder. Vid MIG-svetsning kan kortpulsning vara en fördel. De högre legerade (exempelvis 254SMO) bör svetsas med ett tillsatsmaterial som ger svetsgods av nickelbastyp. Vid svetsning av de högre legerade bör man vara noga med låg och kontrollerad sträckenergi och mellansträngstemperatur. Hög eller fel värmetillförsel kan orsaka problem i svetsgodset men främst kan egenskaperna i den värmepåverkade zonen (HAZ) försämras drastiskt. Martensitiska rostfria stål De är generellt svetsbara med de flesta metoder och kan delas in i låg- och högkolhaltiga. Vätesprickor kan vara ett problem varvid liknande åtgärder, som beskrevs tidigare, med kontrollerad vätehalt, förvärmning och eftervärmning (s.k soaking) används. Svetsbarheten är starkt kopplad till kolhalten och generellt gäller att ju högre kolhalt desto svårare är martensitiska rostfria stål att svetsa. Generellt används tillsatsmaterial som ger ett arteget svetsgods men framgångsrika undantag WPS Online Nytt webbaserat verktyg för hantering av WPS er & WPQR WPS Online revolutionerar hanteringen av WPQR till WPS er för svetsande företag Snabbt och enkelt att använda Skapar ordning och reda Allt på ett ställe Tillgängligt var du än befinner dig Reducerar tiden att ta fram en WPS med upp till 90% FORCE Technology Sweden AB Huvudkontor Tallmätargatan Västerås Tel forcetechnology.com Läs mer på 23

7 TIG-svetsat förband i två olika förstoringar. Den undre bilden visar ett tvärsnitt av hela förbandet och den övre bilden visar smältgränsen i högre förstoring där man ser mikrostrukturen (ferrit och austenit) bättre. Grundmaterial Outokumpus Norsok godkända duplexa stål EDX 2304TM. Tillsatsmaterial: N L, Skyddsgas Ar+ 2%N2 och rotgas Formier 10. Bilder: Outokumpu från detta finns. Många svetsar lågkolhaltiga martensitiska rostfria stål med tillsatsmaterial som ger ett duplext rostfritt svetsgods. Duplexa rostfria stål Den vanliga duplexa stålen, exempelvis , (S32205) är generellt väl svetsbara med de vanliga svetsmetoderna. Tillsatsmaterial för dessa stål ger ett svetsgods med högre nickelhalt jämfört med stålets kemiska analys. Anledningen är att balansen mellan ferrit och austenit ska bli rätt så att svetsgodset kan möta både korrosions- och mekaniska egenskaper hos grundmateialet. Vissa av de vanliga duplexa stålen uppvisar sämre inträngning varvid åtgärderna för detta, beskrivna i stycket om högre legerade austenitiska stål, kan användas. Superduplexa rostfria stål Dessa stål kräver lite mer noggrannhet vid svetsning eftersom de är känsligare för intermetalliska utskiljningar, (främst sigma-fas) när de svetsas. Med andra ord, gör man fel, sänks korrosionsmotståndet och även de mekaniska egenskaperna drastiskt på grund av dessa utskiljningar. På grund av detta finns, i svetsprocedurer för superduplexa Nu finns det fog att beställa även dina svetsprodukter från oss Nu kan du förenkla inköpsprocessen ytterligare genom att köpa även dina svetsprodukter från oss på Beijer Industri. Vi har breddat sortimentet med maskiner och förnödenheter från exempelvis Hyundai Welding, världens största tillverkare av tillsatsmaterial för svetsindustrin. Gör samma kloka val som Scania CV har gjort, välj svetsprodukter från oss. Vi hjälper dig hela vägen från tidigare till ny leverantör. Läs mer om oss på Beijer Industri ingår i Beijer Tech, en grupp specialiserade bolag som samarbetar för att hjälpa nordisk industri att bli ännu mer konkurrenskraftig. beijertech.se 24

8 material, snäva begränsningar både gällande värme tillförsel (heatinput) och för mellansträngstemperatur, vanligen max C. Eftersom halten av kväve (N) i dessa stål är relativt hög kan det med vissa svetsmetoder vara svårt att få ett porfritt svetsgods (exempelvis MIG solidtråd). Generellt uppvisar de superduplexa stålen alltid problemet med begränsad inträngningen vilket b eskrevs i stycket om de högre legerade austenitiska stålen. Åtgärder, exempelvis att öppna mer vid fog beredning bör därför alltid användas. Nickelbaser Inledningsvis och även i andra delar av texten nämndes vilka extrema och komplexa förhållanden och miljöer vissa applikationer exponeras för med höga halter av svavelväte, koldioxid och även med kloridhaltiga miljöer (havsvatten). Dessutom många gånger tillsammans med höga temperaturer och extremt höga tryck (upp till 700 bar har uppmätts hos vissa gasfält). Vätesulfid (H2S) som finns i en del råolja och gas påverkar olika material olika. Mest vanligt är att den orsakar spänningskorrosion, vilket kan ställa till med kostsamma haverier som vanligen uppstår utan förvarning. Man brukar i branschen tala om sour gas media. Vätesulfid är giftigt och är extremt agg ressivt mot vanliga olegerade och låglegerade stål men även mot austenitiska rostfria stål, duplexa rostfria stål samt de s.k 6% Mo-stålen (exempelvis 254 SMO). Dessa typer av stål används normalt mycket inom petroleumindustrin. Men under extrema förhållande, som ibland råder inom petroleumindustrin, räcker inte ens dessa till korrosionsmässigt. Då måste nickelbaslegeringar användas. ISO och NACE MR0175 beskriver under vilka förutsättningar olika nickelbaslegeringar är bra. Vanliga nickelbaser som används är av NiCrMo-typen, exempelvis UNS N06625 ( alloy 625 ), N08825 ( alloy 825 ), N06059 ( alloy 59 ), N10276, ( C- 276 ) (Nicrofer 3127hMo ( alloy 31 ). Svetsning av nickelbaser är ett omfattande och komplicerat ämne och här följer endast några tips. Nickelbaser uppvisar generellt alltid begränsningar med inträngningen vid svetsning, jämfört med exempelvis austenitiska rostfria stål. Samma åtgärder vid fogberedningen, som beskrivs i stycket om de högre legerade austenitiska stålen, bör användas. Vissa legeringar är mer känsliga för varmsprickor än andra. Orsaken är alltid föroreningar Revolutionerande med prisbelönt teknologi Upplev den unika prestandan som 3M precisionsformade slipmineraler erbjuder. 3M Cubitron II motsvarar industrins önskemål om ökad produktivitet, lägre processkostnader och en mer användarvänlig produkt. Bra för operatören - bra för verksamheten. Nu med utökat sortiment - kapskivor, navrondeller samt lamellrondeller. Gå in på vår hemsida och ladda ner 2015 års slipkatalog och för mer information om våra kap- och navskivor som enligt tidningen Classic Motor är bäst i test. 25

9 Foto: Olle Öhrqvist, GE Oil & Gas betydligt bättre korrosionsmotstånd. Tidigare i artikel har problemet med den aggressiva vätesulfiden (H2S) beskrivits och detta är en stor anledning till påsvetsning inom petroleumindustrin. Främst används alloy 625 (ERNiCrMo-3) som påsvets legering men även av andra legeringar används. Applikationerna, som påsvetsas, är många bl.a. ventiler och rör. Påsvetsning sker med många svetsmetoder men är objektet stort brukar bandpåsvetsning med SAW (under pulver) och ESW (elektroslag) användas. Mindre detaljer påsvetsas med allt från pulsad MIG till hot wire TIG (TIG-svetsning med förvärmd trådelektrod). Insidan av ett påsvetsats rör. Metod hotwire TIG, svetsgodslegering alloy 625. såsom svavel och fosfor i grundmaterialet och/eller på fogytorna. Fett, olja och smuts på fogytor orsakar också varmsprickor. En vanlig rengöringsprocedur är först borstning med en rostfri stålborste av fogkanter (är de termiskt skurna krävs slipning) sen avfettning innan svetsning. Porositetsproblem orsakat av kväve (beskrivet med åtgärder under stycket om superduplexa stål) kan också vara ett problem hos vissa nickelbaslegeringar. Viktigt är att alltid slipa (borstning räcker inte) underliggande sträng vid flersträngssvetsning eftersom oxidlagret på svetsen ofta är så hårt, och har så hög smältpunkt att efterföljande sträng inte kan smälta det. Genomförs inte detta leder det vanligen till olika svetsfel. Vissa nickelbaslegeringar är väldigt känsliga för hög heatinput och höga mellansträngstemperaturer. Följ alltid svetsproceduren noga! Påsvetsning cladding Material och viktbesparingar kan uppnås när exempelvis ett höghållfast seghärdat svart stål används med ett påsvetsat skyddande skikt. Detta skyddande skikt består ofta av en legering med Titan Titan är lättare än stål men betydligt starkare än aluminium vilket placerar titan högt i tabellen som anger styrka i förhållande till vikt. Titan är dyrt, men kostnaden är ofta motiverad när man tar hänsyn till dess utmärkta korrosionsbeständighet som ger längre livslängd och därmed lägre underhålls och reparationskostnader. Främst TIG-svetsas titan med DC-. HF-tändning av ljusbågen används alltid och ibland används termisk pulsning. Som skyddsgas används argon med hög renhet, ibland används också argon-/heliumblandningar. Om du bara kommer ihåg en sak efter att du läst detta stycke angående svetsning av titan hoppas jag att det är följande. Extrem renlighet och ett extremt bra gasskydd är nyckeln till framgång vid svetsning av titan. Om du är van att arbeta med aluminium eller rostfria stål och tycker att du har bra disciplin på hantering, rengöring och avfettning ska du tiofaldiga disciplinen och noggrann heten! Då har du stor chans att lyckas med svetsning av titan. Några viktiga punkter om svetsning av titan. Fingertryck förorenar materialet, använd rena skyddshandskar som inte efterlämnar ludd vid hantering av detaljer och tillsatsmaterial. 26

10 Foto: Permascand AB TIG-svetsat titanförband. Del av ett rörsystem i titan. Titan är dyrt, men kostnaden är ofta motiverad när man tar hänsyn till dess utmärkta korrosionsbeständighet som ger längre livslängd och därmed lägre underhålls och reparationskostnader. Avgränsa titanområdet så att inte damm från andra material, som rostfritt och andra legeringar kontaminerar. Damm från slipning av titan utgör en brandfara och kan självantända titanpulver används till exempel inom pyrotekniken. Förspola med skyddsgas 2 5 sekunder innan ljusbågen tänds. Efterspola länge, tumregel är minst 20 sek. Använd gaslins och gärna större gaskåpa för bästa gasskydd. Använd släpsko anpassad till applikationen för att skydda svetsgodset från oxidation och var extremt noga med rotgasskyddet, efterspolning etc. Tillförsel av syre, när avsvalningstemperaturen är för hög, medför oxidation som kraftigt sänker korrosionsmotstånd samt försprödar svetsfogen. Normalt används matchande tillsatsmaterial. Klipp av änden på tillsatsmaterialet så att helt ren titan används och håll alltid tillsatsmaterialet inom skyddet av skyddsgasen under svetsning. Det fina med titansvetsning är att du i princip kan bedöma resultatet direkt genom att titta på färgen på svetsförbandet. Från silver till svagt halmbrunt brukar vara acceptabelt. Sedan följer blått, grönt, grått och slutligen vitt vilka alla ger oacceptabla resultat. Efterbehandling av svetsförband. Alla rostfria stål, nickelbaslegeringar och titan skyddas av ett oxidskikt. Detta förstör man delvis när man svetsar materialen. För att återskapa korrosionsmotståndet som motsvarar och ibland överträffar opåverkat grundmaterial bör man återställa oxidskiktet. Det mest kostnadseffektiva sättet är genom en kemisk behandling och den vanligaste behandlingen som de flesta känner till är betning. Olika legeringar och metaller kräver olika behandlingar och detta ämne är alldeles för omfattande och komplicerat för att beskrivas i en text som denna. Avslutning Min förhoppning är att denna text har kunnat ge en generell inblick i hur produktion (upstream) går till och lite om vilka material och svetsning av dessa som används. Uppkommer frågor, djupare funderingar eller är du minsta tveksam gällande exempelvis svetsning av ett speciellt rostfritt stål, en nickelbaslegering, betning/efterbehandling av en speciell legering bör man alltid fråga en expert. Tack! Tack till Jimmy Wahlstén, Permascand AB, Tomas Gahn, Svenska Elektrod AB, Thomas Karlsson, Reinertsen Sverige AB, professor Leif Karlsson, Hög skolan Väst och Pål Dyberg, Aker Solution ASA. Johan Ingemansson Svenska Elektrod AB Foto: Poligrat GmbH Ett obetat och ett betad svetsförband i en rostfri stålkvalitet. 27

Bygga fartyg i moderna rostfria stål, ett nytt koncept

Bygga fartyg i moderna rostfria stål, ett nytt koncept Bygga fartyg i moderna rostfria stål, ett nytt koncept Svetslärarmötet 2017 2017-01-12 Per Bengtsson, AGA Gas AB WELDONOVA - Starkare -Lättare -Underhållsfritt Kombination av ny konstruktion (patenterad)

Läs mer

MISON skyddsgaser. Utsätter du dig för skadligt ozon?

MISON skyddsgaser. Utsätter du dig för skadligt ozon? MISON skyddsgaser Utsätter du dig för skadligt ozon? 2 MISON skyddsgaser Undvik skadligt ozon använd alltid MISON skyddsgaser när du svetsar. Vid svetsning bildas skadlig ozon. Även i väl ventilerade lokaler

Läs mer

Effektiv flamvärmning vid svetsning och skärning av moderna stål

Effektiv flamvärmning vid svetsning och skärning av moderna stål Effektiv flamvärmning vid svetsning och skärning av moderna stål Jakten på hållfasthet, och därmed minskad vikt hos svetsade konstruktioner har drivit på utvecklingen av nya höghållfasta stål. Med de förbättrade

Läs mer

Makes Industry Grow. Rostfritt Material. Korrosion

Makes Industry Grow. Rostfritt Material. Korrosion Rostfritt Material Korrosion Korrosionsmotstånd beror på omgivning och miljö Begränsningar beroende på media ger olika korrosionsbeständighet Kol och kol-mangan-stål Mikrolegerade stål Låglegerade stål

Läs mer

DuplexWeld Prediktering av mikrostruktur och egenskaper i svetsar av duplexa rostfria stål

DuplexWeld Prediktering av mikrostruktur och egenskaper i svetsar av duplexa rostfria stål DuplexWeld Prediktering av mikrostruktur och egenskaper i svetsar av duplexa rostfria stål Joakim Wahlsten Forskningsledare, joakim.wahlsten@swerea.se Bakgrund Austenit-ferritiska / Duplexa rostfria stål

Läs mer

Foto: Stian Elton. Skyddsgaser för svetsning

Foto: Stian Elton. Skyddsgaser för svetsning Foto: Stian Elton Skyddsgaser för svetsning Skyddsgasens uppgift Skyddsgasens huvuduppgift är att skydda smältbadet mot den omgivande luften. Under de höga temperaturer som uppstår i en svetsljusbåge kan

Läs mer

MiniGuide. För gasbågssvetsning av rostfria stål.

MiniGuide. För gasbågssvetsning av rostfria stål. MiniGuide. För gasbågssvetsning av rostfria stål. 2 Innehåll. 3 Rostfria stål 4 Hållfasthet och korrosionsmotstånd hos olika typer av rostfritt stål 4 Svetsning av rostfria stål - praktiska råd 6 Grundfakta

Läs mer

RÖRELEKTRODER AVESTA FCW-2D OCH FCW-3D maximal och flexibel svetsning

RÖRELEKTRODER AVESTA FCW-2D OCH FCW-3D maximal och flexibel svetsning RÖRELEKTRODER AVESTA FCW-2D OCH FCW-3D maximal och flexibel svetsning Hög produktivitet i alla svetslägen! Svetsning med rörelektroder, FCW, är en flexibel svetsmetod som ger ett högt insvetstal. Den kan

Läs mer

Avesta svetstråd solid tråd för alla metoder

Avesta svetstråd solid tråd för alla metoder Avesta svetstråd solid tråd för alla metoder Optimalt resultat med alla metoder Svetsning med solid svetstråd omfattar flera metoder och lämpar sig för de flesta användningsområden. Svetsning sker oftast

Läs mer

Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l

Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l Höghållfasta stål används mer och mer i olika konstruktioner, för att spara material och vikt. Ur miljösynpunkt är det alltså viktigt att trenden att

Läs mer

Belagda elektroder. Elektrodtyper och beteckningar

Belagda elektroder. Elektrodtyper och beteckningar Beskrivning Tillsatsmaterial för svetsning av rostfritt stål och nickelbaslegeringar Optimala korrosionsegenskaper För alla svetslägen Enkel och flexibel svetsmetod Produktsortiment Avesta Welding tillverkar

Läs mer

LASAL. Gaser, utrustning och tjänster som vässar din laser! www.airliquide.se

LASAL. Gaser, utrustning och tjänster som vässar din laser! www.airliquide.se LASAL TM Gaser, utrustning och tjänster som vässar din laser! www.airliquide.se Valet av gas och gasförsörjningssystem har avgörande betydelse Valet av gas och gasförsörjningssystem har stor betydelse

Läs mer

CRISTAL E. Framtidens svetsning är Cristalklar. Den nya generationen av rostfria MMA elektroder. www.oerlikon-welding.com 2006-222 RL00537R

CRISTAL E. Framtidens svetsning är Cristalklar. Den nya generationen av rostfria MMA elektroder. www.oerlikon-welding.com 2006-222 RL00537R CRISTAL E Den nya generationen av rostfria MMA elektroder. Framtidens svetsning är Cristalklar. Patenterat RL00537R www.oerlikon-welding.com CRISTAL : Den nya generationen rostfria elektroder 3534-053

Läs mer

Att svetsa i höghållfast stål lätt men inte simpelt. Eva-Lena Bergquist ESAB AB

Att svetsa i höghållfast stål lätt men inte simpelt. Eva-Lena Bergquist ESAB AB Att svetsa i höghållfast stål lätt men inte simpelt Eva-Lena Bergquist ESAB AB Höghållfasta stål - applikationer Att höja ett ståls hållfasthet Legering Att höja ett ståls hållfasthet Legering Verktygsstål

Läs mer

MiniGuide. Aluminiumsvetsning.

MiniGuide. Aluminiumsvetsning. MiniGuide. Aluminiumsvetsning. 2 Innehåll. 3 Aluminium 4 Aluminiumlegeringar 5 Svetsning av aluminium Deformationer 6 Rengöring före svetsning Tillsatsmaterial 7 Skyddsgaser MISON skyddsgaser 8 Skyddsgaser

Läs mer

3.10 Svetsrekommendationer

3.10 Svetsrekommendationer 3.9.7 Korrosion och spänningskorrosion För kolmangan- och mikrolegerade stål är fall av allmän korrosion i atmosfären ovanlig om ytbehandling och liknade åtgärder är riktigt gjorda. Svetsgods och grundmaterial

Läs mer

Skruvtubsväxlaren AlfaTwist Referenslista

Skruvtubsväxlaren AlfaTwist Referenslista 2012 Skruvtubsväxlaren AlfaTwist Referenslista Siljan Allards AB www.siljanallards.com Siljan Allards är en av Sveriges större tillverkare av rostfri processutrustning; Kombinationen av Ca 30 års erfarenhet

Läs mer

Skruvtubsväxlaren AlfaTwist Referenslista

Skruvtubsväxlaren AlfaTwist Referenslista Nov 2007 Skruvtubsväxlaren AlfaTwist Referenslista Siljan Allards AB www.siljanallards.com Siljan Allards är en av Sveriges större tillverkare av rostfri processutrustning; Kombinationen av Ca 30 års erfarenhet

Läs mer

Fasta förband metaller

Fasta förband metaller Akademin för Innovation, Design och Teknik Fasta förband metaller PM 1,5 Högskolepoäng Kurs KPP039 Produktutveckling 3 HT2010 Skrivet av: Sista revideringsdatum: 2011-01-08 Examinator: Rolf Lövgren INNEHÅLL

Läs mer

Materialval i massakokare. Jan Wåle, Inspecta Technology

Materialval i massakokare. Jan Wåle, Inspecta Technology Materialval i massakokare Jan Wåle, Inspecta Technology 1 Innehåll Historik Skademekanismer Korrosionsegenskaper Hållfasthet Moderna material Nya kokare 2 Historik 1 Kolstålperioden Både kontinuerliga

Läs mer

3M TM Cubitron TM II kapskivor och navrondeller IT S GRINDING REINVENTED.

3M TM Cubitron TM II kapskivor och navrondeller IT S GRINDING REINVENTED. 3M TM Cubitron TM II kapskivor och navrondeller BORN TO GRIND IT S GRINDING REINVENTED. GRINDING REINVENTED 3M TM Cubitron TM II kapskivor och navrondeller tar slipprocessen till en helt ny nivå. Produkterna

Läs mer

På-/Reparations-svetsning - kostnadseffektivt mot korrosion, slitage och haverier Svetslärarmöte 2015 Hans Åström. wwwwölkwölk

På-/Reparations-svetsning - kostnadseffektivt mot korrosion, slitage och haverier Svetslärarmöte 2015 Hans Åström. wwwwölkwölk På-/Reparations-svetsning - kostnadseffektivt mot korrosion, slitage och haverier Svetslärarmöte 2015 Hans Åström Varför påsvetsning? Hållfasthetskrav och ytkrav kan inte kombineras. Ekonomi kostnaderna

Läs mer

Metallpulverfylld eller fluxfylld rörelektrod Var, När, Hur?

Metallpulverfylld eller fluxfylld rörelektrod Var, När, Hur? Metallpulverfylld eller fluxfylld rörelektrod Var, När, Hur? Lite historia Försök till Mig-svetsning i USA på 20-talet. Maskinell matning av en metalltråd till en ljusbåge som brann i ädelgasatmosfär.

Läs mer

KRÄV MER AV DITT SLITSTARKA STÅL

KRÄV MER AV DITT SLITSTARKA STÅL KRÄV MER AV DITT SLITSTARKA STÅL SLITSTARKT STÅL FÖR KRÄVANDE PRODUKTER Slitstarkt Raex-stål är utformat för att klara även de mest krävande förhållanden, där stålkonstruktioner utsätts för nötning och

Läs mer

SVETSNING I RF & PE FÖRELÄSNING 4

SVETSNING I RF & PE FÖRELÄSNING 4 SVETSNING I RF & PE FÖRELÄSNING 4 1 SVETSMETODER Svetsning förekommer inom en mängd olika branscher. Svetsning kan utföras manuellt men i vissa fall så sker det lämpligen i en maskin. De metoder som främst

Läs mer

ÖMV AB AN OSTP GROUP COMPANY

ÖMV AB AN OSTP GROUP COMPANY ÖMV AB AN OSTP GROUP COMPANY Antal anställda: 65 Omsättning cirka: 90-100 MSEK PRODUKTION ÖMV är specialiserade på att producera processutrustning i rostfritt stål. Företagets produkter är uppdelade i

Läs mer

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3

Läs mer

ROSTFRITT STÅLPRODUKTION DAGENS UTMANINGAR

ROSTFRITT STÅLPRODUKTION DAGENS UTMANINGAR ROSTFRITT STÅLPRODUKTION DAGENS UTMANINGAR ROSTFRITT STÅLPRODUKTION DAGENS UTMANINGAR 1. Global arena 2. Teknologiutveckling 3. Kompetenser 4. Standardiseringar 5. Hållbar utveckling 2 DEN GLOBALA ARENAN

Läs mer

Standarder - Stål. Varför standarder? Standard för allmänt konstruktionsstål

Standarder - Stål. Varför standarder? Standard för allmänt konstruktionsstål Standarder - Stål Varför standarder? Enklare lagerhållning Alla ska ha samma förutsättningar Konkurrens på lika villkor Större marknad Säkrare produkter Standard för allmänt konstruktionsstål SS-EN 10025-1:2004

Läs mer

Möjligheter och begränsningar hos höghållfasta stål

Möjligheter och begränsningar hos höghållfasta stål Möjligheter och begränsningar hos höghållfasta stål Användning av höghållfasta stål har möjliggjort nya typer av konstruktionslösningar. Kunskap om deras möjligheter och begränsningar kan därmed bidra

Läs mer

GASOL. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

GASOL. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas GASOL Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Frågor och svar om gasol Gasolen är en viktig del av energigasutbudet i Sverige. Den används till största delen inom industrin för bland annat värmebehandling

Läs mer

Fordringar i EN och EN för att undvika sprödbrott Bo Lindblad, Inspecta Sweden AB

Fordringar i EN och EN för att undvika sprödbrott Bo Lindblad, Inspecta Sweden AB Fordringar i EN 13445 och EN 13480 för att undvika sprödbrott Bo Lindblad, Inspecta Sweden AB 1 Sprödbrott i tryckkärl 2 Sprödbrott i ventil av gjuten aluminium 3 Typiskt för ett sprödbrott Ingen nämnvärd

Läs mer

ESAB TRAINING & EDUCATION. Hårdpåsvetsning

ESAB TRAINING & EDUCATION. Hårdpåsvetsning ESAB TRAINING & EDUCATION Hårdpåsvetsning Innehåll Påsvetsning... 3 Påbyggnadslager... 4 Påbyggnadslager som bufferlager... 5 Slitlager... 5 Hårdsvetsgods... 5 Nötning... 6 Abrasion utan tryck... 6 Tillsatsmaterial...

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

GAS SOM ENERGIKÄLLA. Användes redan 900 f.kr. i Kina i lampor. Gas som sipprade fram ur marken togs omhand och transporterades i bamburör till byarna.

GAS SOM ENERGIKÄLLA. Användes redan 900 f.kr. i Kina i lampor. Gas som sipprade fram ur marken togs omhand och transporterades i bamburör till byarna. GAS SOM ENERGIKÄLLA Användes redan 900 f.kr. i Kina i lampor. Gas som sipprade fram ur marken togs omhand och transporterades i bamburör till byarna. 1700-talet industriutvecklingen- fick gasen stå tillbaka

Läs mer

ALLOY 825 UNS N08825, NiCr21Mo, 2.4858

ALLOY 825 UNS N08825, NiCr21Mo, 2.4858 ALLOY 825 UNS N08825, NiCr21Mo, 2.4858 ALLMÄNNA EGENSKAPER //////////////////////////////////////////////// //// Alloy 825 (UNS beteckning N08825) är en titanstabiliserad nickel-kromlegering med tillsatser

Läs mer

INDUSTRIRÖR SVETS VVS

INDUSTRIRÖR SVETS VVS INDUSTRIRÖR SVETS VVS Ämnet industrirör svets VVS behandlar sammanfogning med olika svetsmetoder och är till sin karaktär både praktiskt och teoretiskt. I ämnet läggs grunderna för hantverkskunnande, yrkesidentitet

Läs mer

ESAB TRAINING & EDUCATION. Gjutjärnssvetsning

ESAB TRAINING & EDUCATION. Gjutjärnssvetsning ESAB TRAINING & EDUCATION Gjutjärnssvetsning 1 Innehåll Vad är gjutjärn?... 3 Vitt gjutjärn... 4 Grått gjutjärn... 4 Segjärn... 5 Aducerjärn... 5 Faktorer som påverkar svetsbarheten... 6 Egenspänningar...

Läs mer

Finns det ökad risk för bindfel med gasmetallbågsvetsning?

Finns det ökad risk för bindfel med gasmetallbågsvetsning? Finns det ökad risk för bindfel med gasmetallbågsvetsning? Del 1 av 2. Svetsområdet är ett område som både ger en känsla av nyfikenhet och nyckfullhet blandad med en stor skopa respekt utifrån att det

Läs mer

Gjutjärn som konstruktionsmaterial

Gjutjärn som konstruktionsmaterial Gjutjärn som konstruktionsmaterial Inlämningsuppgift i kursen kpp039 Kari Haukirauma 2011-01-06 Produktutveckling 3 Handledare Rolf Lövgren Innehåll Inledning... 3 Vad är gjutjärn?... 4 Gråjärn... 6 Användningsområden

Läs mer

Riktlinjer för svetsning. Innehåll

Riktlinjer för svetsning. Innehåll Riktlinjer för svetsning Innehåll 1. Tillämpningsområde...2 2. Allmänna principer...2 3. Områden där svetsning är tillåten...2 4. Svetsförberedelse och svetsrengöring...3 5. Svetsningsmetoder...3 6. Svetstråd

Läs mer

Våra fördelar. Möjlighet att tillverka stora enheter. Del av en stor koncern vilket ger kunden trygghet

Våra fördelar. Möjlighet att tillverka stora enheter. Del av en stor koncern vilket ger kunden trygghet 2011.03.24 Våra fördelar Möjlighet att tillverka stora enheter Del av en stor koncern vilket ger kunden trygghet Stort antal kompetenta svetsare inom metoderna MIG/MAG, hård och rörtrådssvetsning (FCAW),

Läs mer

Svetsrelaterade skador i stål Jan Wåle, Inspecta Technology 2014-03-31

Svetsrelaterade skador i stål Jan Wåle, Inspecta Technology 2014-03-31 Svetsrelaterade skador i stål Jan Wåle, Inspecta Technology 1 T2-tanker, helsvetsat skrov, tidigt 40-tal 2 T2-tanker Schenectady, 1941 Bakgrund/förutsättningar Sprödbrott som startat vid svets Lokalt höga

Läs mer

Skogsindustridagarna 2014 Utmattningsskador hos batchkokare? 2014-03-19

Skogsindustridagarna 2014 Utmattningsskador hos batchkokare? 2014-03-19 Skogsindustridagarna 2014 Utmattningsskador hos batchkokare? 1 Först lite information om hur en batchkokare fungerar Vid satsvis kokning (batchkokning) fylls kokaren med flis, vitlut och svartlut. Kokvätskan

Läs mer

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I phone. Sök på Svetsteknik 1 Föredragshållare Björn Lindhe

Läs mer

Slipmaterial kornstorlek hå rdhet hos bindemedel bindemedel

Slipmaterial kornstorlek hå rdhet hos bindemedel bindemedel ledande inom bomullsfiber teknologi 1 Slipmaterial inbakade i bomull används överallt där det finns svårlösta slip- och polerproblem. Dessa produkter skiljer sig från andra bundna och belagda slipmaterial

Läs mer

3M TM Cubitron TM II kapskivor och navrondeller BORN TO GRIND. IT S GRINDING REINVENTED.

3M TM Cubitron TM II kapskivor och navrondeller BORN TO GRIND. IT S GRINDING REINVENTED. 3M TM Cubitron TM II kapskivor och navrondeller BORN TO GRIND. IT S GRINDING REINVENTED. GRINDING REINVENTED 3M TM Cubitron TM II kapskivor och navrondeller tar slipprocessen till en helt ny nivå. Produkterna

Läs mer

ALLMÄNNA EGENSKAPER ///////////////////////////////////////////////////////////////

ALLMÄNNA EGENSKAPER /////////////////////////////////////////////////////////////// ALLOY 400 UNS N04400, NiCu30Fe, 2.4360 ALLMÄNNA EGENSKAPER /////////////////////////////////////////////////////////////// //// Alloy 400 (UNS benämning N04400) är en nickel-koppar legering med hög mekanisk

Läs mer

MIG/MAG Svetsning: Svetskurs. XP har ett antal olika svetsar och metalbearbetningsverktyg till förfogan. Bl.a. TIG, MIG och plasmaskärare.

MIG/MAG Svetsning: Svetskurs. XP har ett antal olika svetsar och metalbearbetningsverktyg till förfogan. Bl.a. TIG, MIG och plasmaskärare. Svetskurs XP har ett antal olika svetsar och metalbearbetningsverktyg till förfogan. Bl.a. TIG, MIG och plasmaskärare. MIG/MAG Svetsning: Metal Inert/Active Gas är en bågsvetsmetod som lämpar sig till

Läs mer

Svetsning med elektrod började med ett ryskt patent 1880. I Sverige började det som en metod för att reparera ångpannor

Svetsning med elektrod började med ett ryskt patent 1880. I Sverige började det som en metod för att reparera ångpannor Svetshistorik Svetsning med elektrod började med ett ryskt patent 1880. I Sverige började det som en metod för att reparera ångpannor I USA fann man att om virade papper runt elektroden Oskar Kjellberg

Läs mer

Kompositslang. Metallslang, Bälgar och Kompensatorer. Kompositslang. Bälgar, Kompensatorer Svivlar

Kompositslang. Metallslang, Bälgar och Kompensatorer. Kompositslang. Bälgar, Kompensatorer Svivlar Kompositslang Produkter: Metallslang Bälgar, Kompensatorer Svivlar Kompositslang Mycket flexibla och lätthanterliga slangar för tankbilar, fartyg, järnvägsvagnar och industriapplikationer. Finns i olika

Läs mer

Metallslang. för krävande applikationer

Metallslang. för krävande applikationer Metallslang för krävande applikationer 1 Er partner inom metallslang Lundgrens Sverige AB har funnits i branschen sedan 1949 och representerar flera av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik.

Läs mer

Korrosion Under Isolering (CUI)

Korrosion Under Isolering (CUI) Korrosion Under Isolering (CUI) Typiskt isolerat rör Plåt beklädnad Rör Isolering Varför Används Isolering: Personligt Skydd Energi Effektivt Process Kontroll Buller Reducering Frysskydd Brandskydd CUI

Läs mer

Kvalitetsprodukter sedan 1896

Kvalitetsprodukter sedan 1896 Kvalitetsprodukter sedan 1896 Det började med hushållskärl i koppar, för att utvecklas till bryggeri- och bränneriutrustning. Idag, drygt 100 år senare, är Ekström & Son en av världens ledande tillverkare

Läs mer

Höghållfasta Rostfria Stål och Hållbar Utveckling

Höghållfasta Rostfria Stål och Hållbar Utveckling Höghållfasta Rostfria Stål och Hållbar Utveckling Av Anders Finnås, Outokumpu Stainless Norsk Ståldag 2015 19 November Grand Hotell, Oslo Hållbarhet Ett måste för framtiden Cleaned twice 1961 and 1995

Läs mer

Hållbarhet Ett måste för framtiden

Hållbarhet Ett måste för framtiden Höghållfasta Stål och Hållbar Utveckling Av Anders Finnås, Outokumpu Stainless SBI Seminarium Onsdag 11 November 2015 Svenska Mässan Hållbarhet Ett måste för framtiden Cleaned twice 1961 and 1995 Mänskligheten

Läs mer

Svetsning. Svetsförband

Svetsning. Svetsförband Svetsning Svetsförband Svetsning bygger på att materialet som skall hopfogas smälts med hjälp av en varm gaslåga. Ibland smälter man ihop materialet utan att tillföra nytt material, men ofta tillförs material

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLSATSMATERIAL

INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLSATSMATERIAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLSATSMATERIAL Typ Sid. Tillsatsmaterial MIG/MAG. Solid, Aluminium, Rostfritt, Flussbelagd 2 Tillsatsmaterial TIG. Solid, Aluminium, Rostfritt, Flussbelagd 2-3 E106. Höglegerad allroundelektrod

Läs mer

Fakta om oljeskimmers

Fakta om oljeskimmers Oljeskimmer. Det enkla sättet att avskilja olja från vatten Fakta om oljeskimmers Förhållandet mellan vatten och olja styrs av välkända principer Densitet: De flesta oljor är lättare (har en lägre densitet)

Läs mer

CRISTAL F100 - F 206. Framtidens svetsning är Cristalklar. Den nya generationen rörtrådar. www.oerlikon-welding.com 2006-200 RL00537R

CRISTAL F100 - F 206. Framtidens svetsning är Cristalklar. Den nya generationen rörtrådar. www.oerlikon-welding.com 2006-200 RL00537R CRISTAL F100 - F 206 Den nya generationen rörtrådar. Framtidens svetsning är Cristalklar. RL00537R 2006-200 www.oerlikon-welding.com CRISTAL F: Den nya generationen rörtrådar 3534-053 Vår uppgift inom

Läs mer

4 Hållfasthet. 4 Hållfasthet. 4.1 Stålskruv Utdrag ur ISO 898-1:1999.

4 Hållfasthet. 4 Hållfasthet. 4.1 Stålskruv Utdrag ur ISO 898-1:1999. 4 Hållfasthet 4.1 Stålskruv Utdrag ur ISO 898-1:1999. 4.1.1 Omfattning och tillämpning Denna del av ISO 898-1:1999 anger mekaniska egenskaper för skruvar och pinnskruvar av kolstål och legerat stål i omgivningstemperaturer

Läs mer

Handbok om skyddsgas. Handbok om skyddsgas.

Handbok om skyddsgas. Handbok om skyddsgas. Handbok om skyddsgas Handbok om skyddsgas. 2 Innehåll Innehåll. 4 Skyddsgasens syfte 7 Skyddsgasprogrammet MISON 9 Arbetsmiljön 14 Skyddsgasens effekt på produktivitet 21 Skyddsgaser och kvalitet 26 Skyddsgaser

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder lösningar för alla dina behov inom värmebehandling, ytbehandling samt het isostatisk

Läs mer

LEGOTILLVERKNING I ROSTFRITT. Alla möjligheter tillsammans med oss på Furhoffs

LEGOTILLVERKNING I ROSTFRITT. Alla möjligheter tillsammans med oss på Furhoffs LEGOTILLVERKNING I ROSTFRITT Alla möjligheter tillsammans med oss på Furhoffs VÄLKOMMEN TILL FURHOFFS ROSTFRIA Den här broschyren tar dig med till Furhoffs i Skövde. Här har vi alla de möjligheter och

Läs mer

TILLSATSMATERIAL (ett urval ur vårt sortiment)

TILLSATSMATERIAL (ett urval ur vårt sortiment) TILLSATSMATERIAL (ett urval ur vårt sortiment) www.oerlikon.se www.alw.dk www.oerlikon.no Innehållsförteckning Olegerade rutila elektroder Overcord 1 Fincord 1 Ferromatic 160 1 Ferromatic 180 1 Ferromatic

Läs mer

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I-phone. Sök på Svetsteknik 1 Vad innebär SS-EN 3834: Olika

Läs mer

SVETSNING AV HARDOX. Svetsning av Hardox

SVETSNING AV HARDOX. Svetsning av Hardox SVETSNING AV HARDOX Svetsning av Hardox 1 FÖR ENKLARE SVETSNING 103_sv_Welding Hardox 20 pages.indd 2 2017-06-14 13:53 Svetsning av Hardox slitplåt Hardox slitplåt kombinerar unik prestanda med exceptionell

Läs mer

Den riktiga styrkan sitter under ytan

Den riktiga styrkan sitter under ytan Gäller från 2012/06/15-2012/11/14 SE 3/2012 Den riktiga styrkan sitter under ytan SVETS & SPÄNNSYSTEM System 28 Professional Extreme för högsta krav Professionel Extreme är... Bästa kvalitet och hårdare

Läs mer

Lamellpumpar från Blackmer. Pålitlig och robust konstruktion

Lamellpumpar från Blackmer. Pålitlig och robust konstruktion från Blackmer Pålitlig och robust konstruktion Marknader Lamellteknologi: Så här fungerar den ENERGI Blackmer är världsledande inom transportprocesser för petroleum, där pumparna och kompressorerna används

Läs mer

VBN Components AB. 3D-printade nötningståliga metaller ULRIK BESTE. CTO VBN Components AB PhD Materials Science and tribology Uppsala, Sweden

VBN Components AB. 3D-printade nötningståliga metaller ULRIK BESTE. CTO VBN Components AB PhD Materials Science and tribology Uppsala, Sweden VBN Components AB 3D-printade nötningståliga metaller ULRIK BESTE CTO VBN Components AB PhD Materials Science and tribology Uppsala, Sweden Vinnare av Varför 3D-printning av Vibenite? Traditionell tillverkning

Läs mer

SSAB Boron OPTIMERAT FÖR DIG OCH HÄRDNING

SSAB Boron OPTIMERAT FÖR DIG OCH HÄRDNING SSAB Boron OPTIMERAT FÖR DIG OCH HÄRDNING Om du upplevt att stål med ojämn kvalitet stör din produktion rekommenderar vi ett byte till SSAB Boron. SSAB BORON STÅLET SOM GÖR DIN PRODUKTION ENKLARE OCH MER

Läs mer

Friction Stir Welding. Ökad hållfasthet Ökad täthet Ökad repeterbarhet Minskad värmedeformation

Friction Stir Welding. Ökad hållfasthet Ökad täthet Ökad repeterbarhet Minskad värmedeformation Friction Stir Welding Ökad hållfasthet Ökad täthet Ökad repeterbarhet Minskad värmedeformation Upp till 14,5 meter långa paneler. Fogens struktur FSW är en etablerad teknik. Den skapades av The Welding

Läs mer

3M TM Cubitron TM II kapskivor och navrondeller BORN TO GRIND. IT S GRINDING REINVENTED.

3M TM Cubitron TM II kapskivor och navrondeller BORN TO GRIND. IT S GRINDING REINVENTED. 3M TM Cubitron TM II kapskivor och navrondeller BORN TO GRIND. IT S GRINDING REINVENTED. GRINDING REINVENTED 3M TM Cubitron TM II kapskivor och navrondeller tar slipprocessen till en helt ny nivå. Produkterna

Läs mer

White Paper. Industriella gaser.

White Paper. Industriella gaser. White Paper. Industriella gaser. 02 Innehåll Innehåll. 3 Fysikaliska data 4 Flaskdata 4 Acetylen 5 NEMO PLUS 5 Koldioxid 6 Gasol 7 Flaskventiler Rena gaser 8 Acetylen 9 Argon 10 Helium 11 Hydrogen 12 Koldioxid

Läs mer

Livslängdsbedömning av blandskarvar

Livslängdsbedömning av blandskarvar Livslängdsbedömning av blandskarvar DTU IPL SydTek Jan Storesund, Weilin Zang, Kristian Vinter Dahl, Kjeld Borggreen, John Hald 1 Etapp 1 Litteraturstudie och erfarenhetsinventering Blandskarvar mellan

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Rostfritt stål, korrosion & Eurocode

Rostfritt stål, korrosion & Eurocode Rostfritt stål, korrosion & Eurocode Hasse Groth Avesta Research Center 2015-11-11 Innehåll 1. Vad är rostfritt stål och olika typer och korrosionsegenskaper 2. Skillnad: Rostfritt kolstål (Varför finns

Läs mer

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien 1 Pappersindustri På alla ställen där slitage, kemiska påverkan och hög temperatur är som störst har keramiken mycket bättre egenskaper än hård metal eller härdad metal samt har keramiken mycket längre

Läs mer

Installation, svetsning och underhåll

Installation, svetsning och underhåll Installation, svetsning och underhåll Givetvis måste noggrann slaggborttagning utföras där detta förekommer. Förvärm om möjligt till 200 C, men ej över 20 C, innan svetsningen påbörjas, och håll temperaturen

Läs mer

Höghållfasta(Duplexa)rostfria stål i väg och vatten applikationer Norsk Ståldag 2011

Höghållfasta(Duplexa)rostfria stål i väg och vatten applikationer Norsk Ståldag 2011 Bru over Likholefossen på Gaularfjellet, 2005 Höghållfasta(Duplexa)rostfria stål i väg och vatten applikationer Norsk Ståldag 2011 Anders Finnås, Outokumpu Stainless, Degerfors www.outokumpu.com Vad är

Läs mer

Vad är rostfritt stål? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Vad är rostfritt stål? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Cr > 10,5% C < 1,2% Vad är rostfritt stål? Järnlegering med 10,5 % krom och 1,2 % kol, vilket krävs för att det självläkande ytskiktet (passiva skiktet) som ger korrosionshärdigheten skall kunna bildas

Läs mer

Svetsreparationer vad gäller?

Svetsreparationer vad gäller? Svetsreparationer vad gäller? Björn Rundcrantz, B.Sc., IWE, Svetsansvarig Tomislav Buzancic, B.Sc., IWE, Svetsingenjör AREVA NP Uddcomb Tryck & Svets 2013, Göteborg 2013-04-18 Svetsreparationer vad gäller?

Läs mer

GASVAL. Översikt över svetsgaser VERSION 2014/01

GASVAL. Översikt över svetsgaser VERSION 2014/01 GASVAL Översikt över svetsgaser VERSION 2014/01 Denna folder visar hur bästa resultat uppnås vid TIG-, MIG- och MAG-svetsning med Strandmöllens standard och -gaser. När schema används för TIG-, MIG- och

Läs mer

Dragprov, en demonstration

Dragprov, en demonstration Dragprov, en demonstration Stål Grundämnet järn är huvudbeståndsdelen i stål. I normalt konstruktionsstål, som är det vi ska arbeta med, är kolhalten högst 0,20-0,25 %. En av anledningarna är att stålet

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Marin FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Kunskap och tradition

Kunskap och tradition Kunskap och tradition 2 Legotillverkning som bygger på traditioner Herman Anderssons Plåt AB är en komplett legotillverkare med tjänster och produkter med tonvikt inom rostfritt, aluminium och exotiska

Läs mer

Mekaniserade lösningar med plasmaskärning. Optimera kvalitet, produktivitet och driftskostnader

Mekaniserade lösningar med plasmaskärning. Optimera kvalitet, produktivitet och driftskostnader Mekaniserade lösningar med plasmaskärning Optimera kvalitet, produktivitet och driftskostnader Världsledande inom termisk skärteknologi Sedan 1968 har Hypertherm haft ett enda mål: att minska kostnaderna

Läs mer

Skarvning av stålrörspålar genom svetsning

Skarvning av stålrörspålar genom svetsning Skarvning av stålrörspålar genom svetsning Stålrörspålar används bland annat vid grundläggning av byggnader, broar och hamnkonstruktioner. Dessa anvisningar gäller skarvning av stålrörspålar som installeras

Läs mer

Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet. Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR

Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet. Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR Marknaden i förändring Igår Idag 2 Trender Avreglering har gett nya aktörer

Läs mer

KAPNING BORRNING, GRADNING, GÄNGNING

KAPNING BORRNING, GRADNING, GÄNGNING PRODUKTIONSSERVICE PRODUKTIONSSERVICE Vidareförädlingen av våra produkter, det vi inom BE Group kallar för produktionsservice, är en betydande och växande del av vår verksamhet. Vår ambition och målsättning

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

ALLMÄNNA EGENSKAPER ///////////////////////////////////////////////////////////////

ALLMÄNNA EGENSKAPER /////////////////////////////////////////////////////////////// ALLOY 625 UNS N06625, NiCr22Mo9Nb, 2.4856 ALLMÄNNA EGENSKAPER /////////////////////////////////////////////////////////////// //// Alloy 625 (UNS beteckning N06625) är en nickel-krom-molybden-legering

Läs mer

COMBICLICK fiberrondeller med patenterat kyl- och snabbspännsystem

COMBICLICK fiberrondeller med patenterat kyl- och snabbspännsystem med patenterat kyl- och snabbspännsystem COOL QUICK COMBICLICK Minskad termisk belastning både på verktyg och arbetsstycke Mycket hög avverkning och livslängd Jämn slipbild från grov till fin FÖRBUNS-

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

SVETSA DIG RIK MED OPTIMATOR

SVETSA DIG RIK MED OPTIMATOR SVETSA DIG RIK MED OPTIMATOR Bevisat resultat Testet visar att Volvo sparar minst 43% gas genom installation av Optimator. För att kontrollera hur mycket gas man kan spara med Optimator gjordes följande

Läs mer

PEMA Rullbockar. Rullbockar

PEMA Rullbockar. Rullbockar Rullbockar PEMA Rullbockar Rullbockar är en nödvändighet vid hantering av cylindriska objekt såsom tankar, tryckkärl, vindkrafttorn, stora rör eller liknande vid svetsning, målning, blästring eller montering.

Läs mer

Hilco kommer från Holland

Hilco kommer från Holland Hilco koer från Holland Hilco startade sin verksamhet 191. De har därför en lång och gedigen erfarenhet från svetsbranschen, som koer kunderna tillgodo genom att de under åren byggt upp den kunskap som

Läs mer

Hur kan vi ta vara på våra naturliga resurser I Östersjön och samtidigt bidra till en förbättrad miljö I havet?

Hur kan vi ta vara på våra naturliga resurser I Östersjön och samtidigt bidra till en förbättrad miljö I havet? Hur kan vi ta vara på våra naturliga resurser I Östersjön och samtidigt bidra till en förbättrad miljö I havet? 1. VINDKRAFT 2. VÅGKRAFT 3. HAVSSTRÖMMAR 4. SYRESÄTTNING 5. FORSKNING 6. UTVECKLING 7. FISKODLING

Läs mer

KAN MAN SVETSA I ÄLDRE STÅLKONSTRUKTIONER?

KAN MAN SVETSA I ÄLDRE STÅLKONSTRUKTIONER? KAN MAN SVETSA I ÄLDRE STÅLKONSTRUKTIONER? Frågan är kanske något udda. Ska man verkligen svetsa i äldre järn/stål? Och vad menas egentligen med äldre konstruktionsstål? Denna artikel tar upp en del av

Läs mer