Rött är det nya gröna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rött är det nya gröna"

Transkript

1 Rött är det nya gröna VÄNSTERPARTIET ANSVARAR FÖR DEN LOKALA KLIMATOMSTÄLLNINGEN RAPPORT FRÅN MILJÖNÄTVERKET

2 Vänsterpartiet är med och styr i många kommuner och landsting runt om i Sverige, där driver vi också igenom många åtgärder som gynnar arbetarklassen, kvinnor och klimatet. Vi har blivit allt bättre på att berätta om våra lokala åtgärder, att Norrköping återtagit äldreomsorgen och infört valfrihetsreformen Mina timmar, att Malmö beslutat om höjda löner för de mest underbetalda. Men hur ser det ut bland de lokala miljöåtgärderna som Vänsterpartiet varit med och drivit igenom? Vänsterpartiet har länge varit med och påverkat den lokala och nationella miljöpolitiken, från Kiruna i norr till Malmö i söder har Vänsterpartiet varit med och beslutat och drivit på stora och små miljö- och klimatåtgärder. Alltifrån gratis kollektivtrafik, till egen vindkraft och bevarande av utrotningshotade arter. Den tydligaste miljöpolitiken är den som utgår från omfördelning av resurser och som bygger på klimaträttvisa. I den här rapporten har Miljönätverket samlat flera vänsterbeslut som gynnat den gröna omställningen. 2

3 Kiruna I Kiruna har Vänsterpartiet drivit på för gratis kollektivtrafik. Från och med hösten 2011 har Kiruna kommun infört avgiftsfria bussresor inom kommunen. Beslutet gäller både lokaltrafiken och länstrafiken och under förutsättning att man löser ut ett busskort hos kommunen. Att ha råd med en bil, eller att kunna ta körkort, är en frihet som inte innefattar alla. Vi menar att förutsättningen för den fria rörligheten är att samtliga innefattas av den. Stora grupper i samhället nyttjar i princip aldrig kollektivtrafiken samtidigt som vissa är beroende av att den fungerar. I mindre städer är kollektivtrafiken ofta begränsad. Resultat Resultatet är tydligt. Beläggningen på bussarna ökade redan under första året med mer än 75 procent och vid senaste utvärderingen hade resandet med lokaltrafiken ökat med över 300 procent. Kostnaden under 2013 var 3,3 miljoner, att jämföras med kalkylerade 5 miljoner, och då är vinsterna med beslutet inte kalkylerade över huvud taget. Personalen upplever inte att beslutet medfört problem under kvällstid. Dessutom slipper man kontanthanteringen. Argument och motargument Miljövinsterna är naturligtvis ett skäl. Bättre luftkvalitet och en renare stad är obestridliga resultat av ett ökat användande av kollektivtrafiken. Minskade utsläpp av koldioxid är också en effekt som bidrar till insatserna för att motverka klimatförändringen. En offensiv miljöpolitik med ekonomiskt utjämnande effekt är precis vad som behövs. Ekonomiska vinster har vi inte räknat på inför detta beslut. För större städer innebär en kraftig ökning av kollektivtrafiken att stora och vansinnigt dyra vägbyggen kan slopas, då trängseln på vägarna minskar. För mindre städer är det troligare att investeringskostnader för bland annat parkeringsplatser kan reduceras. Att fri kollektivtrafik, som del av en attraktiv stad, kan locka invånare till staden ger även det en ekonomisk effekt. Framför allt är det de som nyttjar kollektivtrafiken som vinner ekonomiskt. Debatten innan beslutet färgades av många domedagsprofeter. Det blir oerhört dyrt, bussarna blir till värmestugor kvällstid, detta kommer inte fungera, kirunaborna åker ändå inte buss och så vidare. Ett arbete med att få fler att åka kollektivt måste ses i ljuset av vad det kostar om man inte gör det. Vilka kostnader för exempelvis vägbyggen och parkeringar skulle kunna undvikas om fler ställer bilen? Vilka kostnader för miljökonsekvenser skulle kunna undvikas eller åtminstone minskas? Hur värderas förstärkningen av stadens varu märke? Sakargumenten för de som inte vill ha fria bussresor har visat sig gripna ur luften. I bästa fall tyder detta på rädsla för förändring. I sämsta fall en vilja till klasscementerande politik. 3

4 Jämtlands region I Jämtland har Vänsterpartiet stoppat en gruvexploatering i Oviken. Vänsterpartiets motion bifölls med motivationen: Motionen bifalls, dels genom att göra en sammanställning av erfarenheter från andra ställens gruvdrift, brytnings-metoder samt lakningsmetoder och vad dessa vid en eventuell gruvbrytning skulle kunna få för konsekvenser för Storsjöns vatten. Dels genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta initiativ till att länsstyrelsen och kommunerna runt Storsjön upprättar en gemensam skyddsplan för Storsjöns vatten. Vänsterpartiet har också genomfört att 20 procent av skolmaten ska vara ekologisk. I Jämtland har Vänsterpartiet också varit med och investerat i vindkraft. 4

5 Avesta I Avesta har Vänsterpartiet drivit på för gratis kollektivtrafik och har nu en prövotid mellan juni 2012 och juni Genomförande Kommunens samhällsplanerare fick i uppdrag att utreda genomförandet. Kommunen utgick från ägarbidrag, särskild kollektivtrafik, särskilda skolskjutsar, skolkort och busskort ungdom samt busskort till de elever som pendlar utanför kommunen till skolor. De här fyra alternativen ställdes: Alternativ 1: oförändrad kollektivtrafik Alternativ 2: Elev/ungdom gratis under 6 månaders tid. Alternativ 3: Elev/ungdom gratis i 12 månaders tid. Alternativ 4: Gratis för samtliga kommuninvånare. När allt hade räknats ihop visade det sig att den faktiska kostnadsökningen för alternativ 4 endast blev kronor! Det alternativet valdes då. Resultat Mellan 2012 och 2013 ökade bussresandet med 80 procent (framförallt i tätortstrafiken i Avesta och Krylbo) vilket också innebar en minskning med 40 ton koldioxid per år. Även i jämförelse med andra kommuner som har eller har haft avgiftsfri kollektivtrafik är resandeökningen stor. Resandeökningen består i huvudsak av tidigare bussresenärer som reser mer med buss, men även helt nya bussresenärer. 39 procent av bussresorna har ersatt en tidigare bilresa och 22 procenten tidigare gång- eller cykelresa. Drygt bilresor per år beräknas ha ersatts med bussresor. Argument Liknande argument som i Kiruna återkom i Avesta, som Det är inte gratis! Vänsterpartiet svarade Nej, det är inte gratis. Det är kommunalt finansierat. Bussarna blir till värmestugor kvällstid Vänsterpartiet svarade Ja, det har det delvis blivit men det är bevis på att det råder brist på härbärgen eller annat stöd. Inte på gratis busstrafik. Det är för trångt på bussarna, bussar och personal slits ut. Vänsterpartiet svarade Det är bevis på att vi bör sätta in fler bussar och personal inte att det skulle vara fel med avgiftsfri busstrafik. 5

6 Västra Götalandsregionen I Västra Götalandsregionen har Vänsterpartiet har varit drivande för att samordna produktionen av biogas. Målet är att målet Västra Götaland skall producera 2,4 terrawatt-timmar biogas för fordonsbränsle till Vi har varit drivande i denna fråga och nu finns det en bred politisk uppslutning bakom det arbetet. Västra Götaland har flest gasstationer i landet och intar pallplats vad gäller produktion. Vänsterpartiet har varit starkt pådrivande för att säkerställa miljö- och klimatarbetet och som region/landsting ligger vi i absolut framkant i Sverige. Vi startade diskussionerna gemensamt med S och MP. Fler projekt som regionen deltar i: Program för att energieffektivisera byggnader, med fokus på renovering. Det sker genom ett samarbete med Alingsås kommun där vi gemensamt finansierar det så kallade Passivhuscentrum. Regionen deltar i ett program med fokus på elektrifierad kollektivtrafik, ett samarbete med Volvo och Göteborgs Stad. Projekt som kommer att övergå till program kring cirkulär råvaruanvändning. Handlar främst om textilier och återbruk tillsammans med Studio Re:Design. Delfinansiärer i organisationen Power West. Organisationen syftar till att stötta utbyggnaden av vindkraft, både till havs och på land. Målet är att nå 5 TWh till år Samarbete med Chalmers. Regionen har en klimatstrategi, målet är att vara oberoende av fossila bränslen till år

7 Eskilstuna Eskilstuna kommun vill skapa cirkulär ekonomi* En förstudie med nyckelpersoner i företag och i kommunen har resulterat i en rad förslag för hur konceptet ska bli verklighet. Eskilstuna håller på att ta fram en kretsloppspark. En idé är att använda parken för att kartlägga kommunens olika resursflöden i en databas. Databasen kan användas för att sammanlänka resurser och skapa en marknad för olika aktörers avfall, exempelvis byggmaterial som kommer genereras när miljonprogrammen ska renoveras. Eskilstuna har också planer på att bygga reparationsverkstäder i parken som ska kunna ge sysselsättning till arbetslösa. Ytterligare en idé är att bygga ett kunskapscentrum för cirkulär ekonomi. På sikt hoppas man kunna använda cirkulär ekonomi fullt ut i samhällsplaneringen. *Cirkulär ekonomi utgår från naturens kretslopp, där allting designas från början för att kunna återvinnas, återanvändas och utifrån resurseffektivitet. 7

8 Norrköping I Norrköping har Vänsterpartiet varit pådrivande för att bygga ut spårvägen. Sedan spårvägen byggdes ut från Ljura till Kvarnberget ökade resandet med 20 procent. Vänsterpartiet har också arbetat mycket aktivt med naturvård. Genom den har de skapat nya våtmarker, åtgärdat vandringshinder för fisk, bildat naturreservat samt byggt ut gång- och cykelvägar. Att anlägga våtmarker är ett effektivt sätt att avleda vatten i händelse av extremt regnande, och kan ses som en klimatanpassningsåtgärd. 8

9 Varberg I Varberg har Vänsterpartiet fått igenom en ordentlig satsning på arbetet med vattenfrågor och särskilt frågan om enskilda avlopp. Enskilda avlopp bidrar i hög grad till övergödningen av våra vattendrag och Vänsterpartiet kopplar arbetet med dessa till de svenska miljömålen. 9

10 Malmö I Malmö sitter Vänsterpartiet i majoritet och har medverkat till ett stort antal miljösatsningar sedan 2006, exempelvis: Planering för spårvagnar. Utbyggnad av cykelbanor, cykelgarage, pumpstationer mm. Utökad busskapacitet med plats för extra stora bussar Gröna skolgårdar, en satsning för att göra våra skolgårdar mer grönska, men även pedagogiskt ur miljösynpunkt Byggt egna vindkraftverk Köpt vindkraftverk för att få billigare och miljövänlig el Ökat andelen varor som är etiskt certifierade och ekologiska Ökat andelen kommunala fordon som är miljöklassade 10

11 Slutord Vänsterpartiet vill gå vidare med att ställa om Sverige. Får vi vara med och styra landet kommer vi införa Klimatprogrammet en investeringsfond för minskade utsläpp och klimatanpassning i våra kommuner och landsting. Vi vill ställa om till 100 procent förnybart, kraftigt bygga ut kollektivtrafiken samt satsa på mer vegetarisk och ekologisk mat i alla verksamheter. Det här är röd politik för grön omställning. Vänsterpartiet är det nya gröna. Rösta på Vänsterpartiet. Utgivare: Deniz Tutuncu & Emma Wallrup, Miljönätverket Alla bilder: Digital Vision. 11

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Jodå. Tillgänglighet lönar sig. (vi har räknat på det)

Jodå. Tillgänglighet lönar sig. (vi har räknat på det) Jodå. Tillgänglighet lönar sig. (vi har räknat på det) 1 Ökad delaktighet minskar utanförskapet. Fler i arbete ger mer i skatteintäkter. Logiskt? 2 Dags att byta fokus Svensk diskrimineringslag måste skärpas.

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken. 2015: Allt fler följer branschens rekommendationer, men dags att ta steget fullt ut

Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken. 2015: Allt fler följer branschens rekommendationer, men dags att ta steget fullt ut Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken 2015: Allt fler följer branschens rekommendationer, men dags att ta steget fullt ut Sveriges Bussföretag, 2015-05-06 Innehåll 1. Innehåll...2 2.

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Socialdemokraterna i Region Skåne Innehållsförteckning Att ta ansvar för välfärden... 3 Del I REGIONAL UTVECKLING... 3 1 Regional utveckling... 3 1.1 Aktiva

Läs mer

En analys av 28 arbetsmarknadsprojekts. samhällsekonomiska potential. 1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:2

En analys av 28 arbetsmarknadsprojekts. samhällsekonomiska potential. 1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:2 En analys av 28 arbetsmarknadsprojekts samhällsekonomiska potential 1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:2 Temagruppen Unga i arbetslivet Temagruppen Unga i arbetslivet ska verka för att

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

januari 2013 Upphandla eller följa upp?

januari 2013 Upphandla eller följa upp? januari 2013 Upphandla eller följa upp? En rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Upphandla eller följa upp? en rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Inledning

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Svenska staten sviker de svagaste. Personer med funktionsnedsättning drabbas när staten övervältar ansvaret för personlig assistans på kommunerna

Svenska staten sviker de svagaste. Personer med funktionsnedsättning drabbas när staten övervältar ansvaret för personlig assistans på kommunerna Svenska staten sviker de svagaste Personer med funktionsnedsättning drabbas när staten övervältar ansvaret för personlig assistans på kommunerna 1 Förord När den internationellt uppmärksammade Assistansreformen

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen Box 110 93 161 11 Bromma Internet:

Läs mer

Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn

Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn Folksams Klimatindex 2009 Carina Lundberg Markow,

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Boverket 2 Uppföljning av det

Läs mer