Illustration: Peter Mattsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Illustration: Peter Mattsson"

Transkript

1 Illustration: Peter Mattsson

2 1. Omslag 2. Innehåll 3. Chefens sida 4. Vad är delaktighet 5. Hjälpmedel ett sätt att öka delaktighet 6. Delaktighet i arbetsgrupperna 7. Delaktighet i arbetsgrupperna 8. Delaktighet i arbetsgrupperna 9. Delaktighet i arbetsgrupperna 10. Delaktighet i arbetsgrupperna 11. Besök i riksdagshuset 12. Svåra ord 13. Val 2014 Hur väljer man? 14. Politiska partier 15. Politiska partier 16. Politiska partier 17. Politiska partier 18. Intervju med Ewa Samuelsson 19. Intervju med Ewa Samuelsson 20. Intervju med Riitta-Lena Karlsson 21. Intervju med Riitta-Lena Karlsson 22. Intervju med Roger Mogert 23. Stockholm Stads Bemötandeguide 24. I Redaktionen och tack! 2 Vi på Kungsholmens dagliga verksamhet får varje år uppdrag av politiker. Ett av våra viktigaste mål handlar om delaktighet. Målet beskrivs som ett åtagande i vår verksamhetsplan. Åtagandet är Brukare har inflytande och är delaktiga i sin dagliga verksamhet. Vi måste också prata mycket om delaktighet och medbestämmande. Det är viktigt att alla är delaktiga och har inflytande varje dag. För oss är det jätte viktigt att vi får veta vad alla tycker. Ibland blir vi inbjudna till verkstadsklubbarna och andra möten. Varje år får alla som har daglig verksamhet en brukarenkät hemskickad. I enkäten svarar du på många frågor om vad du tycker om din dagliga verksamhet. I svaren kan vi se om du tycker att du har inflytande och är delaktig. Att svara på en enkät är svårt. Vi har också brukarmöten och kommer gärna ut och lyssnar och pratar med grupperna. Vi tycker att det är jätte bra att tidningen skriver om demokrati och delaktighet. Det ska bli roligt att läsa artiklarna, intervjuerna och alla gruppernas bidrag. Sedan ser vi fram emot en höst med delaktighet och inflytande! Vanja & Ullis 3

3 Delaktighet är ett ord som finns med i alla lagar och som politiker pratar om. Kommunfullmäktige i Stockholm har satt upp som mål att de som bor i Stockholm ska få bra service och omsorg. På Kungsholmens Stadsdelsnämnd har man då beslutat att vi ska arbeta för att personer med funktionsnedsättning ska leva ett självständigt liv och delta i samhällslivet. I vår verksamhet, Kungsholmens Dagliga Ordet delaktighet finns därför med när vi pratar om hur vi ska arbeta och vi använder det ordet väldigt mycket. Men vad betyder det? I tidningsgruppen bestämde vi oss för att ta reda på vad delaktighet är. Vi upptäckte att det är olika i olika sammanhang. Det ville vi skriva och berätta om. Då hittade vi också många svåra ord som vi behövde förklara. Vi har gjort en faktaruta med svåra ord som vi hittade. För att veta ännu mer åkte vi till riksdagen och lyssnade på en debatt om hjälpmedel. Vi har gjort en kort sammanfattning av den debatten. När vi pratade om delaktighet blev vi nyfikna på vad våra arbetskamrater tänkte och hur de jobbar med delaktighet. Vi gick till alla grupper och frågade vad de tycker att delaktighet är och hur delaktighet ser ut i vardagen i gruppernas aktiviteter. KLOCKOR Kvartur och timer 20-minutersstock Verksamhet, betyder det att alla ska var delaktiga i sin dagliga verksamhet. Vi har som mål att arbetstagarna har inflytande och är delaktiga i sin dagliga verksamhet. Eftersom det är val 14 september ville vi skriva ner det vi fått veta om de olika partierna. Den texten kommer från Centrum för Lättläst. Vi tänkte det var en bra ide att fråga politiker från de olika partiblocken om delaktighet. Jag är inte Vi åkte till Stadshuset och fick intervjuer med Eva engagerad Samuelsson från Kristdemokraterna. och Roger För att jag har ett överflöd Mogert från Socialdemokraterna. Deras intervjuer Av tid. kan du läsa här i tidningen. Jag gör det jag tycker är Stockholms Stad har en funktionsnedsättnings Viktigt i mitt liv. konsulent som kan mycket om delaktighet och Vad andra har för åsikt är funktionsnedsättning. Hon heter Riitta-Lena Deras ensak. Karlsson och vi besökte henne på hennes kontor vid En viktig del är att Södra Station. Den intervjun kan du också läsa här. Jag älskar er mina Med människor på denna jord Illustration: arbetstagare i Ateljén Illustration: Peter Mattsson Det kommer jag att Göra så länge jag lever nu och för alltid. Text: Linda Jangenteg 4 5

4 Café Frallan. driver ett kafé på St.Eriks Gymnasium. Delaktighet Mark och Park är roligt säger gruppen för då får man vara med och arbetar med markskötsel, återvinning och interna bestämma. Att få välja vilken smoothie som man ska transporter. Arbetstagarna säger att för att de ska göra för dagens försäljning och vem som ska göra det kunna vara delaktiga så måste de ha rätt kläder och tycker vi är bra. Vi ställer upp för varandra och gör rätt utrustning för att kunna göra sina arbetsuppgifter. varandras arbetsuppgifter när någon är borta. Då blir Att vara delaktig är att kunna välja arbetsuppgifter vi alla delaktiga säger arbetstagarna i gruppen. Vi har som jag är bra på säger Stig. Det är också att ha också varit med och bestämt vilka arbetskläder vi ska varit med och bestämt arbetsuppgifter och arbetstider ha. Café Lagunen och Kontorsservice Stadshagens Catering är två olika grupper som finns på Rosenlunds sjuk- arbetar med beställningar av kaffebröd och hus. Arbetstagarna från bägge grupperna säger att det smörgåsar. Kunderna finns i närområdet. Vi bakar viktigaste är att få vara med och bestämma sitt också kaffebröd till Café Lagunen och Café Frallan. schema och sina arbetsuppgifter. Hjälpmedel som Arbetstagarna tycker att delaktighet är att få vara Handi tycker med och bestämma om sina arbetsuppgifter, arbetstagarna är ett bra sätt att bli delaktig. Man kan innehållet i genomförandeplanen, vilken mat då ha med sig och se sitt schema och få påminnelse som ska beställas, fredagsavsluten och utflykter. Det om vad man ska göra. Samtalsmatta gör att man är mycket viktigt att vi har möjlighet att säga vad vi lättare kan prata om jobbet. Susanne och Birgitta i tycker om jobbet. gruppen brukar svara på enkäter från Handisam som handlar om tillgänglighet och på så sätt är vi med och påverkar säger de. 6 7

5 Upptäckarna-Erövrarna Vaktmästerigruppen arbetar med intern postgång och inköp. Det är viktigt att bestämma sin lunch och när man gör sina aktiviteter/arbetsuppgifter säger några av arbetstagarna i gruppen. Morgonmötet är bra för då får man information och man får vara med och bestämma om dagens arbete. Här berättar Rebecka i gruppen om sin delaktighet. Jag brukar välja på dagliga verksamheten. Ibland är det svårt att välja. Jag tycker att det är roligt att välja om jag får välja mellan roliga saker. Jag väljer själv. Men min assistent tar fram de olika valen som jag kan välja mellan. Jag väljer genom att ögonpeka på mina ja och nej kort eller bilder. Här intill visar Rebecka sina ja och nej bilder som användaer när hon väljer. Plan 9 Här finns olika aktivitetsgrupper som media, kök, skapande och tidningsredaktionen. Vi har externa uppdrag från Bosse Råd och Stöd. När vi gör tidningen har vi redaktionsmöten och då bestämmer vi tillsammans vad vi vill att det ska stå i tidningen. Vi har en Verkstadsklubb och då pratar vi om vad vi tycker är viktigt på jobbet. Vi pratar till exempel om maten och vad det finns för aktiviteter och kurser som man kan gå. Vi skriver protokoll och berättar på morgonmöten vad vi pratat om i Verkstadsklubben. Pontus berättar att han har sitt schema och bestämmer utifrån vad som är bäst att för honom den dagen. Det är roligt att välja och assistenter och arbetsledare hjälper till genom att visa bilder på olika alternativ. Hillevi är med från början och bestämmer sitt schema. Varje morgon bestämmer Hillevi aktivitet utifrån hur hon mår. Det är roligt att välja säger Hillevi för då är man med och påverkar. Hillevi väljer antingen genom sin ögonpekdator eller genom att ha två alternativ på assistenternas händer och väljer ett av alternativen. 8 9

6 Spanarna-Musikspanarna har aktiviteter som kommunikation, sinnesstimulering och rörelseträning. Man spanar också på sina utflykter och kollar tillgänglighet. Flera i gruppen har personliga assistenter. Delaktighet handlar om att kunna få välja och det tycker alla är roligt. Ibland är det svårt att välja säger några i gruppen medan andra tycker det är lätt Ibland kan man få hjälp att välja om man behöver det. Tisdagen den 29 april åkte vi till riksdagshuset mitt i Stockholm city. Vi skulle lyssna på när politiker från olika partier diskuterade politiska frågor. Vid ingången till riksdagshuset måste vi gå igenom en kontroll som när man ska flyga. Vi fick ta av oss jackor och mössor och tömma fickorna på saker av metall. Sen låste vi in sakerna i skåp nere i källaren. Vi satt sen och lyssnade på politikerna från en läktare, som en balkong ungefär. Det var svårt att höra allt som sas eftersom rummet var så stort. Några från tidningsredaktionen vid entrén till Riksdagshuset. Solrosen-Ateljén arbetar med konst och konsthantverk. I gruppen går man också promenader och gör utflykter. Delaktighet är att få vara med och bestämma sitt schema. Det har alla i gruppen gjort. Alla tycker det är roligt att välja. Ibland behöver man hjälp att välja och får då olika alternativ att välja mellan. I riksdagen finns det utskott. Utskottet är som en liten riksdag. Innan riksdagen kan besluta om en fråga behöver ett förslag arbetas fram i utskottet. Sedan kan man rösta om förslaget. Vi har varit i Riksdagen och lyssnat på hur ett förslag går till beslut. Förslaget heter: Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel. Alliansens förslag var att den som behöver hjälpmedel ska få vara med och välja sitt hjälpmedel. Ett försök att använda sig av hjälpmedelscheck har gjorts i Skåne och i Stockholm. Hjäpmedelschecken kallas frittvalcheck. Oppositionen tyckte att det är bra att alla får rätt att välja sitt hjälpmedel. Men oppositionen reserverade sig mot förslaget för att det inte är klart om hjälpmedlet motsvarar behovet hos den som får hjälpmedlet och ska använda det. Oppositionen var också kritisk för att de ansåg att det kunde bli för mycket ansvar för en enskild person att förstå vad man ska välja och hur man ska välja. Förslaget om Hjälpmedelscheckar var nu inte med i det förslag som lades fram. Försöket med checkat var det flera som var kritiska till

7 SVÅRA ORD Här är några ord som vi stött på när vi pratat om delaktighet med olika personer. Vi har försökt komma på bra ord att förklara med, så att vi lättare kan förstå. Kognitiv Sammanhang Intellektuell eller kunskapsmässig. Lära känna utforska, undersöka. Förstå vad som menas och sägs. Relevant. Betydelsefull, viktig, som hör till saken. Unik Speciell, inte som någon annan. Integritet Frihet från inblandning, helhet. Individuell. Enskild, personlig. Delaktighet. Medbestämmande, medverkan. Otillgänglig Inte framkomlig, svårt att nå. Direkt Genast, omedelbart. Tillgänglig Framkomlig, lätt att nå. Demokrati Att ett land styrs genom att alla som bor i landet och kallas medborgare röstar på politiker. Då har man valt representanter som man vill ska styra och besluta. I Sverige har vi demokrati och det betyder att alla över 18 har rösträtt och väljer de politiker och partier som vi vill ska vara med och besluta om olika frågor. Söndagen 14:e september är det valdag. Då väljer vi politiker till riksdagen, kommunen och landstinget. I valet väljer vi mellan olika/partier. Tidningsredaktionen har läst om valet på nätet och på hemsidan Centrum för lättläst. På nästa sida kan du läsa hur Centrum för lättläst berättar om de olika partierna. Vi har tagit deras text och gjort den lite kortare. VALKUVERT Valsedlar När man röstar har man tre olika valsedlar. En valsedel är det papper man röstar med. Den Gula är för val till riksdagen. Den Vita är för val till kommunen. Den Blå är för val till landstinget. Vill du veta mer? Fråga i valstugorna! Illustration Peter Mattsson På nätet finns bra information på de här hemsidorna: /om-oss/val 12 13

8 Miljöpartiet Miljöpartiet har två ledare som de kallar språkrör. Åsa Romson och Gustav Fridolin är Miljöpartiets språkrör. Miljön är den viktigaste frågan för Miljöpartiet. De vill till exempel göra det lättare att resa med tåg och se till att det blir mer miljövänlig energi. Det måste bli billigare att leva på ett sätt som är bra för miljön, tycker Miljöpartiet. Miljöpartiet vill också att det ska bli lättare för människor att komma till Sverige för att arbeta. De invandrare som behöver stanna i Sverige ska få göra det. Miljöpartiet vill att Europeiska Unionen, EU, ska jobba mer för att göra miljön bättre. Miljöpartiet vill göra EU mer demokratiskt. De vill inte att EU ska få för mycket makt. Miljöpartiet vill inte längre att Sverige ska lämna EU. Vänsterpartiet Jonas Sjöstedt är ledare för Vänsterpartiet. Innan han blev partiledare arbetade han i flera år som politiker i Europaparlamentet. I förra valet samarbetade Vänsterpartiet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Partiet vill att skillnaderna mellan rika och fattiga ska minska. Det vill att kvinnor och män ska behandlas lika. Vänsterpartiet vill att fler flyktingar ska få komma till Sverige. Vänsterpartiet vill inte att företag ska tjäna pengar på vård och skolor. Miljön och jobben är andra viktiga frågor. Vänsterpartiet vill använda statens pengar till att ordna fler jobb. Partiet vill minska utsläppen så att miljön blir bättre. Vänsterpartiet gillar inte Europeiska Unionen, EU. De vill inte att EU ska få mer makt. Socialdemokraterna Stefan Löfven är ledare för Socialdemokraterna. I valet 2010 fick partiet lite mer än 30 procent av rösterna. Socialdemokraterna är Sveriges största parti. Socialdemokraterna bildades år Det var ett parti som ville ha en demokratisk socialism. Staten skulle bestämma mer. Senare har partiet ändrat sig och låtit privata företag få mer makt. Jobben är Socialdemokraternas viktigaste fråga. Partiet vill satsa mycket pengar på att fler ska få jobb. Socialdemokraterna vill ge mer pengar till skolorna. Socialdemokraterna gillar EU. Den viktigaste frågan för partiet är att EU hjälper till att ordna fler jobb.. Socialdemokraterna vill ha bättre regler för dem som arbetar i EU-länderna. Lönerna ska bli mer rättvisa. Sverigedemokraterna Jimmie Åkesson är ledare för Sverigedemokraterna. Partiet är inte med i regeringen. De andra partierna i riksdagen vill inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Många av dem som startade partiet hade tidigare varit med i rasistiska och nazistiska grupper. Nazister tycker inte att alla människor är lika mycket värda. Nu säger partiledaren Jimmie Åkesson att nazister inte längre är välkomna i partiet. Sverigedemokraterna tycker att Sverige tar emot för många invandrare. Partiet säger att många av problemen i Sverige beror på invandrarna. Sverigedemokraterna gillar inte Europeiska Unionen. Partiet tycker att EU bestämmer för mycket över Sverige

9 Moderaterna Den viktigaste frågan för Moderaterna är jobben. Centerpartiet Partiet tycker att det är viktigt att människor får bestämma Fredrik Reinfeldt är Moderaternas ledare. Han är Sveriges statsminister. Moderaterna är med i regeringen. Moderaterna har störst makt men de samarbetar med Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna i regeringen. Från början var partiet konservativt. De ville inte att Sverige skulle förändras. Nu är partiet liberalt och talar ofta om hur viktigt det är att människor själva får bestämma. Moderaterna vill att alla som kan arbeta ska göra det. Den som jobbar ska betala mindre skatt än den som inte jobbar. Det ska vara billigt för företag att anställa människor, tycker partiet. Moderaterna tycker bra om Europeiska Unionen, EU. EU ska bland annat jobba med miljöfrågor och hjälpa EU-länder som har ekonomisk kris. Men det är inte bra när EU bestämmer för mycket över länderna. Centerpartiet kallas också Centern. Annie Lööf är Centerpartiets ledare. Hon är näringsminister i regeringen. Centerpartiet är med i regeringen.. Centerpartiet var från början ett parti för människor som bodde på landet. Det var böndernas parti. Nu har Centern också blivit ett parti för folk i städerna. mycket själva. Partiet säger att det är företagen som ska ordna jobb åt människor, inte politiker. Därför är det viktigt att göra det lättare och billigare att ha företag i Sverige. Särskilt viktiga är de små företagen, tycker Centerpartiet. Centerpartiet vill att EU ska bestämma mindre än i dag. Folkpartiet Jan Björklund är Folkpartiets ledare. Han är utbildningsminister. Folkpartiet är med i regeringen. Det viktigaste för liberaler är människors frihet. De vill inte att staten ska bestämma så mycket. Skolan är en viktig fråga för Folkpartiet. Folkpartiet vill att det ska vara mer ordning i skolorna. Om föräldrarna vill ska eleverna få betyg från första klass. Kristdemokraterna Göran Hägglund är Folkpartiet vill att människor Kristdemokraternas ledare. ska få välja mer. Han är socialminister i regeringen. Gamla människor som bor Kristdemokraterna startade på vårdhem ska få bestämma De ville att religionen kristendom hur de vill leva. skulle vara viktig i samhället. Folkpartiet tycker mycket om Man kan säga att Kristdemokraterna Europeiska Unionen, EU. både är konservativa och liberala. Partiet vill behålla många traditioner. Människor ska vara fria att välja skolor och annat, tycker partiet. Kristdemokraterna säger ofta att familjen är mycket viktig. Men partiet har varit emot 16 att homosexuella ska få gifta sig. 17 I dag bestämmer EU för mycket, tycker Kristdemokraterna. Feministiskt initiativ FI Feministiskt initiativ startades strax före valet till riksdagen 2006 av bland andra Vänsterpartiets förra ledare Gudrun Schyman. I valen 2006 och 2010 fick partiet alldeles för få röster för att komma in i riksdagen. Feministiskt initiativ tycker att det är fel att män har nästan all makt i samhället. Män och kvinnor ska behandlas lika och dela på makten. Ingen ska heller behandlas dåligt för sin hudfärg eller folkgrupp.

10 Ewa Samuelsson är biträdande socialborgarråd, kristdemokrat, och ordförande i kommunstyrelsens funktionshinder råd. Vi besökte henne i Stadshuset och ställde frågor om delaktighet. Ewa började att tala om vad delaktighet kan vara: Delaktighet är olika i olika sammanhang säger Ewa; På en arbetsplats betyder delaktighet att man kan vara med och påverka vad som händer på arbetsplatsen. I samhället i stort betyder delaktighet att man har möjlighet att träffa politiker, att man kan lyssna på ett fullmäktigesammanträde eller att bli medlem i ett politiskt parti. Delaktighet kan vara på många olika sätt, men man ska själv kunna välja hur man vill vara delaktig. Möjligheten, att ha chansen att vara delaktig är viktig. Ewa S talar om att samhället är vi alla tillsammans. Föreningar, politiska partier är också en del av samhället. Politiker beslutar hur samhället ska fungera och tjänstemän utför beslut. Radio tv och webben ska informera om vad som ska bestämmas så att vi får kunskap om vad vi vill vara delaktiga i. Det viktigaste är att ha möjlighet att vara delaktig. För att öka delaktighet för personer som har en funktionsnedsättning kan man som Ewa säger: ta bort fysiska hinder, till exempel höga trottoarkanter se till att hemsidor ska vara skrivna på lätt läst se till att svåra ord ska förklaras och se till att bilder visas med teckenspråk. Ewa tycker också att vi har börjat bra genom att vi diskuterar vad ordet delaktighet betyder. Att vi ger oss ut i samhället och intervjuar politiker med flera. Ett sätt är att ta kontakt med dem som man vill ha kontakt med för att kunna påverka politiska beslut. Att vi kommer på besök till Ewa är ett bra exempel på delaktighet Andra saker att göra är att vi tittar på instruktioner/ bruksanvisningar och ser till att de är lättlästa och använder ett språk som man kan förstå. Att vi deltar i föreningslivet och att engagera sig i olika politiska partier är också ett sätt att vara delaktig. Vi undrade hur vi kan påverka politiska beslut i Stockholms stad? Det kan man göra genom funktionshinder råd som man kan ta kontakt med. Alla nämnder och bolags styrelser har ett funktionshinder råd. De är 29 st. Genom Handikapporganisationer kan man komma in i Funktionshinderråden. Vi undrade hur och när man är delaktig i samhället? Det är man genom att diskutera hur man kan vara delaktig i samhället. Ewa berättade om ett seminarium i Bryssel där två personer deltog som hade kognitivt funktionshinder. De var med i en diskussionspanel kring frågor om delaktighet och tillgänglighet. Där fick de möjlighet att ge uttryck för sina åsikter. Vi undrade också om det finns hinder för delaktighet Vi undrade hur får vi reda på beslut? Det skrivs alltid och Ewa gav då exempel som: protokoll från alla sammanträden. Stenografer att ta sig in på olika ställen skriver ner ordagrant vad som sägs och det kan man att människor pratar på ett sätt som man inte förstår läsa i Protokoll. Man kan också lyssna på Webben. hur man pratar i politiken eller hos en läkare Kan man ändra ett politiskt beslut? Ewa Samuelsson tycker att vi har varit jätteduktiga Det händer ibland men tjänstemännen ska ha på att ta bort fysiska hinder för tillgänglighet i utarbetat ett så bra förslag så att politikerna vet att de samhället. Sämre är det med den kognitiva beslutar rätt saker. I höstas ändrades ett beslut om tillgängligheten. Med det menas att alla ska förstå ersättning till Daglig verksamhet för brukare med vad som menas och sägs. Då behöver svåra ord i assistenter. Ewa S. blev uppmärksammad på frågan texten förklaras, till exempel att förstå en men inget parti hade förstått hur det skulle bli. Ewa bruksanvisning och hur man startar sin nya kontaktade övriga alliansen och det blev ändring i tvättmaskin. budget, vilket är mycket ovanligt FAKTARUTA Funktionshinder råd I varje stadsdel finns ett funktionshinder råd. Där är sju personer med som kallas ledamöter. De kommer från olika handikapporganisationer. De är med och ser till att politikerna tänker på och beslutar så att det kan fungera på ett bra sätt för funktionsnedsatta. Det som är viktigt är hur det fungerar med bostad, utbildning och service och fritid.

11 I Stockholms stad bor 900,000 människor. Det berät- Många frågor är viktiga. Det finns stora brister med Vad gör man om man känner sig diskriminerad? tade Riitta-Lena Karlsson när vi fick komma på besök hos henne på jobbet. Riitta-Lena har jobbat som funktionsnedsättningskonsulent sedan 2002 i Stockholms stad. Hennes jobb innebär att hon bevakar hur människor med funktionsnedsättning kan vara delaktiga i samhället. Riitta-Lena säger att delaktighet kan vara många saker. Det kan vara att man ska kunna komma in i olika lokaler. Nya hus som byggs ska vara anpassade så att man kan komma in även om man sitter i rullstol Det är viktigt att alla känner sig välkomna och att det finns ramper om man är rörelsehindrad. Riitta-Lena tycker också att delaktighet är att ha tålamod att lyssna på folk som har svårt att kommunicera, det betyder att kunna prata med alla. Delaktighet är att bli lyssnad på och få säga sin mening. bostäder som är anpassade för personer med funktionsnedsättning i Stockholm. För de personer som behöver personalstöd är det viktigt att det finns ledsagare. Allvarligt är att man har dragit in insatsen kontaktperson och ledsagning för de som bor på gruppbostad. Att ha en stödperson i boendet är inte samma sak som att ha en person som kan följa med på aktiviteter. Riitta - Lena säger att det är viktigt att göra sin röst hörd. Man kan också få råd av Riitta - Lena eller kontakta diskrimineringsombudsmannen och få hjälp av lagar. Hur får man reda på politikernas beslut? Insyn är en hemsida där man kan läsa om beslut, dagordningar och ärenden för Stockholms Stad. Ett exempel på delaktighet är att få ha samma idéer, drömmar och mål i livet som alla andra. Delaktighet är inte alltid att göra samma saker i grupp. Personer med funktionsnedsättningar ska inte alltid behöva umgås i grupp med andra säger Hur minskar man då hinder för delaktighet? Genom att bygga hus som är tillgängliga. Att informera andra om vad det innebär att ha ett funktionshinder är viktigt. Då förstår folk hur det är att ha en funktionsnedsättning. Riitta-Lena. Om människor inte accepterar att gå till restauranger/ Hur kan man själv öka på sin delaktighet? Jo, genom bio/caféer mm som inte är tillgängliga, får de ställena att inte acceptera när man blir nekad eller lämnad lite kunder. Då blir det smart för alla som äger Innan vi gick fick vi olika broschyrer och program. utanför. Ta reda på vem man ska vända sig till när restauranger/bio/caféer att ha tillgängliga lokaler för Stockholm -staden för alla - Tolv år med tillgänglighetsprojektet, man vill klaga på att man inte kan få vara delaktig då får de fler kunder. Bemötandeguide. Den kan du läsa på sidan 23. utifrån att man har en funktionsnedsättning Ett bra exempel på att det går att minska hinder för Funktionshinderombudsmannens årsrapport I den rapporten Vi pratade med Riitta-Lena om vilka hinder det finns delaktighet är att det har byggts en hiss till som Riitta - Lena har skrivit berättar och beskriver hon hur vi ligger till för delaktighet. Det kan vara att lokaler är byggda så åhörarläktaren i Stockholms Stadshus. Det gick att för att skapa delaktighet? Vad fungerar? Vad fungerar inte? att inte alla med funktionshinder kan komma in. Det bygga en hiss fast det var mycket svårt i ett så kan också vara att man använder ett språk som är gammalt hus som Stockholms Stadshus. svårt att förstå

12 STOCKHOLM STADS BEMÖTANDEGUIDE Att tänka på när du möter en person med funktionsnedsättning Vi intervjuade Roger Mogert som har jobbat 11½ år i Stadshuset och nu är socialdemokratiskt oppositionsborgarråd. Vi ställde frågor om delaktighet och hur funktionsnedsatta kan bli mer delaktiga. Delaktighet kan vara ett svårt ord, men ett sätt att säga vad delaktighet är, det är när man är med och bestämmer sa Roger Mogert. Exempel på när man är delaktig kan vara när man är med i föreningar och på en arbetsplats genom facket. Att påverka politiker är ett sätt att vara delaktig. Vi undrade hur man kan påverka politiker? Man ska inte vara rädd för att ringa Vi undrade hur man får reda på politikernas beslut? På Stockholm Stads hemsida Insyn finns rapporter att ta del av. Men bättre kommunikation behövs tycker Roger Mogert. Ofta kommer funktionshinderråden in för sent när besluten ska tas. Sen undrade vi hur rullstolar kommer in på krogen? Genom att ställa krav på tillgänglighet och genom lagförslag. Miljön måste anpassas både invändigt och utvändigt och vid nybyggnad ska det alltid anpassas. Vi undrade vad den viktigaste frågan att jobba med för funktionsnedsatta är? Det är att alla deltar i samhället, att alla har lika möjligheter och att vi har jämlikhet tycker Roger Mogert. och maila politiker tycker Roger Mogert och berättade om ett exempel på delaktighet, och när man påverkade politikerna. Det var när elever på en skola i Rinkeby sa ifrån och protesterade när deras lärare åkte till Malmö för att stötta elever i TV-programmet Klass 9A, i stället för att hjälpa eleverna hemma på skolan. Det fanns mycket på skolan som man ville förändra och elever och föräldrar skrev listor till politikerna som lyssnade. Funktionsnedsatta kan öka sin delaktighet genom att vara med i intresseföreningar som stöttar funktionsnedsatta. Det gäller att liga steget före vid planering. Stockholms stads projekt där man satsade på tillgänglighet för funktionsnedsatta tycker Roger Mogert ska återupptas. Om det finns mera pengar i ett projekt så blir planeringen ännu mer viktig och de frågor man jobbar för blir då starkare. Alla människor är unika Alla människor har individuella önskemål och situationer upplevs olika. Våga fråga om du inte vet hur du ska göra i olika situationer. Ta dig tid stressa inte. Vänd dig mot den som du talar med och gör personen uppmärksam på att du talar med just henne eller honom. Prata alltid med personen direkt. Om hon eller han har en ledsagare, tolk eller annan personal ska du inte prata via dem. Undvik fackspråk och svåra ord. Tala enkelt och tydligt utan att överdriva detta. Visa hänsyn och respekt för den personliga integriteten. Fråga endast om det som är relevant i situationen. Ställ inte frågor som rör funktionsnedsättningen. Om personen själv vill prata om sin funktionsnedsättning är det en annan sak. Förvissa dig om att den tala med förstått vad du menar. Vid behov upprepa och förtydliga det du sagt, gärna med andra ord Vi frågade vad oppositionen vill satsa på för funktionsnedsatta om de vinner valet

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen...

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... V I S Val I Sikte Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... 4 Utvärdering - reflektion... 4 Del 1 Yttrandefrihet...

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska. Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009

Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska. Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009 Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009 På bilden ser du Riksdagshuset. Vattnet framför Riksdagshuset heter Stockholms ström. Riksdagshuset

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen Riksdagen en kort vägledning Studiematerial från riksdagen 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras.

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

NR 62. November 2010. Efter valet

NR 62. November 2010. Efter valet - BLADET NR 62 November 2010 Efter valet 2 -BLADET - BLADET BLADET NR 62 November 2010 Efter valet Från Angered till riksdagen Höstterminen på FiA har naturligtvis präglats av valet. De båda allmänna kurserna

Läs mer

Barns och ungas egna perspektiv

Barns och ungas egna perspektiv Barns och ungas egna perspektiv Rapport från barn- och ungdomshearingen 20 november 2008 Nätverket för Barnkonventionen NGO Network for the Rights of the Child Innehåll Inledning... 3 Nätverket för Barnkonventionen

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG. Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992

VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG. Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992 VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992 Mikael Ahlbin, Conny Bergqvist, Elisabeth Broberg, Anders Harnfeldt, Åke Johansson, Anna Strand

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Rollen som språkrör - kvinna och grön i politiken

Rollen som språkrör - kvinna och grön i politiken Rollen som språkrör - kvinna och grön i politiken Intervju: Heidi Olsson Marianne Samuelsson Språkrör 1992-1999, riksdagsledamot och gruppledare. Miljöpartiet har redan från början haft kvotering som princip,

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer med funktionsnedsättning Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska 1 Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer

Läs mer

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad Lättläst Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad HSO Stockholms stad AnZ dra upplagan

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Hemligheter kända av många. -En metod och handbok för dig som har personlig assistans

Hemligheter kända av många. -En metod och handbok för dig som har personlig assistans Hemligheter kända av många -En metod och handbok för dig som har personlig assistans Av : Ve r o n i c a S v e n s k C o p y r i g h t F ö r b u n d e t U n g a R ö r e l s e h i n d r a d e F i n a n

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer