Teori / praktik GDI åk 1, VT Varför, hur, när, var, vad?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teori / praktik GDI åk 1, VT 2015. Varför, hur, när, var, vad?"

Transkript

1 Teori / praktik GDI åk 1, VT 2015 Varför, hur, när, var, vad?

2 Varför, hur, när, var, vad? Vad ni än gör så kommer förmågan att ställa frågor om vad ni gör hjälpa er att göra det bättre. Och i varje kreativ miljö, måste det finnas tid för att göra och tid för att reflektera över vad som gjorts. Den här kursen kommer att hjälpa er med bäggedera och den kommer hjälpa er att samordna mellan dem. Kursen kommer hjälpa er att ställa bättre frågor om vad ni ser, som kommer att hjälpa er att fatta bättre beslut om vad ni gör. Ni kommer också att träna på er förmåga att förstå olika kontexter av designhistorien genom att läsa och skriva texter och bearbeta dem på olika sätt. Syftet med denna kurs är att ni skall lära känna och i bästa fall förälska er i ert framtida yrke och samtidigt utveckla förmågan av kritiskt tänkande och reflektion. Detta kommer ske i form av att ni ska besvara 5 frågor genom olika praktiska uppgifter samt pågående samtal och diskussion som vi har tillsammans i gruppen under vårterminen. Till varje uppgift finns en litteraturlista med texter som knyter an till delmomentet. Dessa texter måste läsas för att vi gemensamt ska kunna referera till olika skeenden i historien och kunna koppla det till vad vi gör idag. I uppgifterna får ni också öva på olika metoder att skaffa er relevant information och genom logiska resonemang försöka koppla form och produktion till det specifika innehållet. Mot slutet av terminen skall ni sammanfatta era erfarenheter i en längre text. Uppgifterna kommer att presenteras löpande under vårterminen, en åt gången, och har olika tidsperioder beroende på komplexitet. Varför teori? Teori handlar om att ställa frågan Varför? För det mesta ligger fokus på frågan Hur?: hur fungerar skrivaren?, hur löser jag ett problem?, hur kan jag organisera information?, hur kan jag få nya kunder? och så vidare. I den här kursen ska vi stanna upp och reflektera över vad det är vi gör och försöka förstå varför vårt yrke ser ut som det gör i dag genom att läsa kritiska och reflekterande texter från historien samt parallellt lösa olika designuppgifter. De utvalda texterna spänner sig över en 100-årsperiod och presenterar en mängd olika sociala kontexter. Genom att läsa dessa texter bygger vi gemensamt upp ett vokabulär och skapar referenspunkter från historien som vi kan förhålla oss till. Detta hjälper er att förstå större sammanhang och genom att lyfta de mer filosofiska, estetiska och politiska frågorna kring det sociala sammanhang vi lever och verkar i idag kanske vårt och andras visuella arbete kan influeras av dessa frågeställningar.

3 1. Varför? (15 dec 9 jan) För att kunna förstå vår tid och vårat behov av teori, som beskriver och ställer frågor om vår praktik, skall vi i den här uppgiften studera några historiska och samtida kritiska texter som visat sig vara viktiga för teori- och begreppsbildningen inom vårt område och fält. Läs din tilldelade text. Notera allt du kommer att tänka på under läsningen. Vilka begrepp och referenser presenteras? Om du inte förstår, behöver du söka mer fakta kring detta. Du är en detektiv och måste försöka förstå, skapa en kartläggning av tiden och det kulturella designsammanhang som personen beskriver. Genom detta kommer vi kunna förstå den tid vi lever och verkar i idag och skapa gemensamma referensramar. Skriv sedan en analytiskt reflekterande text på 1 2 sidor (A4) och förbered en min presentation med tillhörande bilder till den 9 januari. Vi ses först den 7 januari för individuella samtal då vi går igenom era tankar och idéer. Att besvara i din text (minimum): Reflektera kring varför denna text skrevs och i vilket sammanhang den skrevs? Vem / vilka kan man anta är läsare till denna text? Vad är ämnet eller frågeställningen som textförfattaren hanterar? Vad är slutsatsen eller poängen som textförfattaren försöker få fram? Skrivit en reflekterande text på 1-2 sidor enligt inkluderad brief Presenterat en muntlig föreläsning på minuter med tillhörande bilder Aktiv deltagit i samtliga genomgångar och slutredovisningen

4 2. Hur ser en dag på jobbet ut för en designer / illustratör? (9 jan 13 feb) Gör ett studiebesök hos en designer / illustratör. Välj någon / några som du antingen tycker gör ett bra jobb eller som du ställer dig kritisk till. Det kan vara en designstudio, reklambyrå, typsnittsdesigner, illustratör osv. Argumentera för ditt val och skriv en kort introduktion på max 300 ord om personen eller gruppen. Förbered ordentligt en intervju med den / de du besöker. Vad vill du veta? Vilka frågor måste du ställa? Komplettera intervjun med ett porträtt som du tycker representerar deras sätt att jobba och tänka. Transkribera och editera din intervju. Välj typsnitt med omsorg. Redovisa frågor och svar på ett A3-ark som viks på mitten till en A4-folder. Redovisa porträttet på ett A4-ark och placera det i foldern. Välj papper med omsorg. Tre frågor att ha med i intervjun (minimum): Vilka historiska referenser har du / ni? Vilka är dina / era yreksmässiga förebilder? Var finner du / ni inspiration till ert arbete? Har besökt en yrkesverksam person, byrå eller liknande Gjort nödvändig förberedelse och fullföljt en intervju Formgivit en folder enligt anvisningar Tagit fram ett porträtt Aktiv deltagit i samtliga genomgångar och slutredovisningen

5 3. Var kan man verka som designer/illustratör i dag? (13 feb 19 mars) Dagens design/illustratörsklimat ser på många sett annorlunda ut än vad det gjorde för 20, 30, 40, 50 år sedan. Yrket utvecklas med samtiden och tar hela tiden nya riktningar. I dag är vårt yrke ofta en korsbefruktning av andra yrkesområden. Vi ska i den här uppgiften tillsammans kartlägga det samtida illustrations- och grafiska designlandskapet för att försöka få en inblick i vad vårt yrke är och skulle kunna vara. Även i denna uppgift behöver ni agera detektiv men ni har fått lite hjälp med några startord och områden. Gör en kartläggning av dagens design/ illustratörsklimat och dess förutsättningar. Läs i böcker, tidningsartiklar och på internet, analysera och försök förstå strukturer, hierarkier, relationer, kopplingar osv. Ta reda på så mycket som möjligt om det område du fått. Redovisa uppgiften i form av lämplig informationsgrafik i format A1. Gjort nödvändig research för att förstå ett större sammanhang Ökat sin förmåga i att visualisera en komplex mängd med information Ökat medvetenheten om dagens design/illustratörsklimat Reflekterat över relationen; research, innehåll, produktion och gestaltning Jürg Lehnis verktyg Viktor har här kartlagt några av de många kopplingar mellan subkulturer och cyberkulturer på USAs västkust som fanns under 60-talet. Kartan visades på SOMArts i San Fransisco den 17 januari 2014.

6 ÄMNESOMRÅDEN Aktivism (Ken Garland, Black Panther, criticalwriting.rca.ac.uk, Grapus, Bruce Mau, Buckminster Fuller, David Tartakover) Arkitektur (Spatial Graphics, 2x4, utställningsdesign, Studio Dumbar, Graphic Thought Facility, Studio Myerscough) Branding (http://issuu.com/emanueljochum/docs/jochum_emanuel_thesis_final_ may2013/11?e= / ) D.I.Y. (Fanzine, Joop van Benekom, Butt Magazine, designer-as-author, Peter Buchanan-Smith) Förlag / Print on Demand (Nilleditions, print on demand, Sara De Bondt, Occasional Papers) Informationsgrafik (Hans Rosling Gapminder World, Ryan Case & Nicholas Felton) Interaktivitet / Motion graphics (www.design-interactions.rca.ac.uk, uk.com, Anthony Dunne) Kritisk (Pinar & Viola, FUL, Tidskriften Bang, Dexter Sinister, Sulki and Min, Jan van Toorn) Produktion (http://blogs.walkerart.org/design/2013/09/16/maximage-emotionstechnology/) Research (Metahaven, Dexter Sinister, Teal Triggs) Skola / workshops (James Goggin, Parallell school of art, Bauhaus, Ellen Lupton, Typsnittsdesign (Emanuelle Rey, Colophone Foundry, Dries Wiewauters, Metafont, Open type, Karl Nawrot, Job Wouters) Verktyg (Startord: Jonathan Puckey, Jürg Lehni, Scriptographer, Moniker) Visuella identiteter (Mevis van deursen, Wolff Olins, www. eurpaeuropa.co.uk, Experimental Jetset)

7 4. Vad är bra och dålig design / illustration? (20 mars 11 april) Till nästa lektion den 3 april ska ni ta med er 5 exempel på dålig design / illustration. Förbered en 5 minuters presentation för klassen och förklara varför ni valt just de exemplen. Vad är designen / illustrationen gjord för? Varför fungerar den inte? Fundera kring syfte och estetik i förhållande till uppdragsgivare och kommunikation för eventuell målgrupp. Obligatorisk läsning till den här uppgiften är texten What is Good Design som finns att läsa i boken What is a Designer skriven av Norman Potter. Betygskreterier Har läst och förstått texten Valt ut 5 exempel på dålig design / illustration Genom analys av exemplen kommit fram till varför Ökat sin förmåga för reflektion och att uttrycka sig i tal Blivit medveten om vilket sammanhang de valda exemplen presenterar Reflekterat över relationen; research, innehåll, produktion och gestaltning

8 5. När tacker du nej till ett jobb? (12 maj 16 maj) Samanställ en lista med 5 exempel på uppdrag du skulle tacka nej till. Listan skall lägga grunden till en diskussion som ni har i klassen under veckan. Välj ut en punkt från er eller någon annans lista och utveckla en JA-kampanj med samma innehåll som utgångspunkt till den 16 maj. Kampanjen skall bestå av följande objekt: Affisch Flagga / banderoll Badge (knapp) Valfri applikation Betygskreterier Har läst och förstått texterna Valt ut 5 exempel på uppdrag du skulle tack nej till Ökat sin förmåga för reflektion och att uttrycka det i kampanjform Blivit medveten om vilket sammanhang texterna presenterar Reflekterat över relationen; research, innehåll, produktion och gestaltning Texter att läsa till uppgiften: Ethics in design, Graphic Design: A Users Manual, Adrian Shaughnessy Robin Fior: Revolutionary Language, About Graphic Design, Richard Hollis

9 6. Uppsats (19 maj 5 juni) delredovisning den 28 maj Sammanfatta terminens erfarenheter i form av en uppsats med ± 2000 ord med tillhörande källförteckning. Texten baseras på samtal, diskussioner och lärdomar från denna kurs men bör även innehålla referenser från andra kurser eller egna studier och funderingar samt från minst 3 av de texter ni fått i samband med uppgifterna under terminen. Uppsatsen ska struktureras enligt följande; Introduktion, Metod, Resultat och Diskussion. Formge en publikation av din uppsats. Fatta egna beslut om medium, format, antal sidor, typografi, lay-out, papper, produktionsteknik etc. Introduktion Redogör för vad uppsatsen handlar om och vilka frågeställningar som har utretts och undersökts. Metod Redovisa de metoder / tillvägagångssätt som ni använt er av i kursen. Det kan exempelvis vara intervjuer, lästa texter, produktionstekniker etc. Resultat Redovisa insamlat material och resultaten av det ni gjort under terminen i form av text med tillhörande bilder. Skisser, anteckningar, processer, referenser, dokumentation etc. Diskussion Reflektera och resonera kring dina egna tolkningar, kritiska granskningar, förklaringar och slutsatser av dina resultat, så att det knyter an till frågeställningen i introduktionsavsnittet. Betygskreterier Har skrivit en text på ± 2000 ord Följt de uppsatta riktlinjerna till innehållet av texten Ökat sin förmåga för reflektion och att uttrycka sig i skrift Blivit medveten om vilket sammanhang studenten befinner sig i Reflekterat över relationen; research, innehåll, produktion och gestaltning Texter att läsa som inspiration till uppgiften: Graphic Design History in the Writing , Ocacasional Papers

10 Lärandemål Efter att ha genomgått kursen förväntas du kunna: redogöra för och diskutera inspirationskällor relaterade till ämnesområdet utveckla förmågan att uttrycka dig skriftligt inom ämnesområdet kritiskt reflektera över ditt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom ämnesområdet diskutera konstnärliga frågeställningar relaterade till den egna praktiken muntligt och skriftligt att skriva personligt och reflekterande med anknytning till ämnesområdet under handledning Betyg och examinationsformer För kursen används betygsskalan Underkänt, Godkänt. Examination sker löpande i diskussioner, under handledning, vid delgenomgångar samt vid redovisning av kursens uppgifter. Slutexamination sker vid varje kursmoment. Fått en djupare insikt och kunskap om sitt val av yrke Använt sig av olika researchmetoder enligt satta kriterier Ökat sin förmåga för reflektion och att uttrycka sig personligt i skrift Blivit medveten om olika sammanhang och positioneringar inom yrket Arbetat självständigt och planerat långsiktiga projekt Reflekterat över relationen; research, innehåll, produktion och gestaltning Fått en djupare kunskap i arbetsprocessen från idé till slutresultat

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se Handledning för studie- och yrkesvägledare www.påjobbet.se 2 Introduktion @Jobbet är ett spel om att vara ung och söka jobb via internet. Spelet finns på www.påjobbet.se och är kostnadsfritt att använda

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning EN BÄTTRE VÄRLD Lärarhandledning 2 3 DET HÄR ÄR VÄRLDSKOLL Undersökningar som gjorts de senaste åren visar att vi svenskar har en pessimistisk syn på utvecklingen i världen. Vi känner inte till all utveckling

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Mångfald Planera för det oförutsedda: Mångfald

Mångfald Planera för det oförutsedda: Mångfald 12 Definitionen av vissa grupper som främlingar har utgjort en av de mest betydelsefulla strategierna för att urskilja det moderna nationsprojektet. (...) Ur den nationella diskursens perspektiv skiljer

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

LÄSANDE KLASS CIRKELLEDARSTÖD

LÄSANDE KLASS CIRKELLEDARSTÖD EN LÄSANDE KLASS LLEDARSTÖD E K R I C Författarpresentation Toura Hägnesten är lärare, speciallärare, grupphandledare med en masterexamen i specialpedagogik samt magisterexamina i ledarskap och läs- och

Läs mer

Kan berättelser skapa plats för fler?

Kan berättelser skapa plats för fler? Kan berättelser skapa plats för fler? - Inspiration och praktiska tips för att skapa och sprida berättelser vid konferenser och evenemang Denna verktygslåda är framtagen genom arbetet med kursen Glokala

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Skapa Undervisningsserien från Pedagogiska Institutionen, Umeå Universitet Nr 17 1999 Vetande Skapa Vetande Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Vetenskapa Skapa Vetande Britt-Marie

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Sven Åke Hörte 2010 Innehåll Introduktion... 2 I. Allmänna tips och regler... 5 Skriv för läsaren och inte för dig själv... 5 Håll hårt i den "röda tråden"!...

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Eller hur visar man vägen till självständig och reflekterande läsning? Föreläsningen kommer att handla om Vad är läsförståelse? Vilka olika

Läs mer

LärarhandLedning grundskolan

LärarhandLedning grundskolan Lärarhandledning Grundskolan LÄRARHANDLEDNING grundskolan Vad är entreprenörskap?... 3 Entreprenöriellt lärande... 3 Pedagogiskt program... 5 Inför besöket... 6 På museet... 6 Syfte med utställningen...

Läs mer

Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi

Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi Maria Kindmark Examensarbete i lärarutbildningen Handledare: Tor Nilsson Vårterminen 2011 Examinator:

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan RASISMEN I SKOLAN - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan En enkätundersökning genomförd av Ungdom Mot Rasism 2010 1. Sammanfattning Det är fyra år sedan regeringen antog lagförslaget

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

ETT BRINNANDE INTRESSE

ETT BRINNANDE INTRESSE Examensarbete för IT-pedagogprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2009 ETT BRINNANDE INTRESSE Ett aktionsbaserat utvecklingsprojekt Christian Elvemo, Fredrik Westholm & Pär Pettersson Sammanfattning

Läs mer