Mor Mushe Bar Kifos homilia om det monastiska livet. Översättning och förord av: Charbel Rizk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mor Mushe Bar Kifos homilia om det monastiska livet. Översättning och förord av: Charbel Rizk"

Transkript

1 Mor Mushe Bar Kifos homilia om det monastiska livet Översättning och förord av: Charbel Rizk

2 Förord Kyrkans fäder har med all rätt noterat att ett försvagat monastiskt liv leder till att kyrkan försvagas. Monastiken är för kyrkan vad hjärtat är för kroppen. Det starka monastiska livet ger inte bara kyrkan starka ledare (eftersom biskoparna är munkar) och ett starkt centrum för bevarandet av syrisk-ortodox teologi, utan även ett hopp om en genuin kristenhet. Att vara kristen är att sträva efter att bli lik Messias. Munken och nunnan tar denna strävan till den yttersta gränsen genom att i kärlek leva ett liv endast med Messias. Munkens och nunnans önskan och strävan är att bli så lik Messias som möjligt genom att leva endast med honom. Det monastiska livet har en rik och djup förankring i den syriska-ortodoxa traditionen 1. Hans Helighet Moran Mor Ignatios Afrem I Barsom har låtit oss veta att den syriska-ortodoxa kyrkan har haft 83 levande och verksamma kloster 2. Hans Helighet understryker samtidigt att detta är vad vi känner till. Det kan alltså ha existerat fler än 83 levande och verksamma kloster. Några av dessa kloster lever och är verksamma än idag 3. Mor Mushe Bar Kifo, som verkade på 800-talet, var munk och kom sedan att vigas till biskop. Han verkade i vad vi idag vet är Irak. Mor Mushe Bar Kifo har efterlämnat flera verk av olika slags genre: såväl teologiska som exegetiska och liturgiska. Ett av hans liturgiska verk, nämligen kommentarerna på ordinationsgudstjänsterna, innefattar homilian som följer nedan i svensk översättning. Denna homilia är intressant av flera anledningar, men i synnerhet för att den ger oss en förståelse av vad meningen med det monastiska livet är. Homilian besvarar frågor som: Varför blir man munk eller nunna? Vad är målet med ett sådant liv? Vad förväntas av en munk och en nunna? Och vad ska munken och nunnan själv förvänta sig? Vilken styrka får en munk och en nunna av det monastiska livet? Vilka fördelar och vilka utmaningar följer ett sådant liv? Homilian är, inte minst, intressant och viktig för den som någon gång frågat sig själv om han eller hon är kallad till att leva ett monastiskt liv: ett liv i kärlek med endast Messias. 1 Jag rekommenderar Hans Helighet Moran Mor Ignatius Zakka I Iwas föreläsning om det monastiska livet för vidare läsning, som finns att läsa på nätet och på engelska här: 2 Se: H. H. Ignatius Afrem I, De Spridda Pärlorna: En historia om syriansk litteratur och vetenskap, över. Hanseric Hällzon, Anastasis, Exempelvis dayro d-mor Hananyo i Mardin samt d-mor Gabriel och d-mor Augin i Tur ʿabdin.

3 En homilia av Mushe, Biskop av Raman, känd som Bar Kifo, som läses över de som bär den monastiska eskimo 4 vid slutet av gudstjänsten för deras kläd 5 Först bör de som för Guds skull närmar sig den monastiska eskimo ha tilltro på Fadern, Sonen och den Heliga Anden, och tro på den levande Gudens löften och utfästelser, vilka utlovats och utfästs till de som älskar Honom: något som inget öga sett och inget öra hört och ingen människas hjärta bestigit 6, som den gudomliga aposteln säger. Om de inte litar på Hans löften, kommer deras strävan att vara [grundad] på ett tomt hopp. Var och en som arbetar, utmattar sig efter något hopp. Ingen arbetar för någon annan utan att hoppas att han ska ges en lön för sitt arbete, antingen en synlig ersättning och lön eller en osynlig och oförgänglig. Likaså är det även med krigare som ger sig in i ett slag och strider med all sin styrka för att ta emot seger, de strider för löftet om löftena som utlovats dem. De som ser fram emot löftena bortom detta liv, det kommande livet och fröjden, skyndar sig till att arbeta i den andliga vingården, eftersom hoppet och löftet om de kommande tingen, som de ska bli belönade med, är sann för dem. Följaktligen, som vi redan sagt, begynnelsen för de som närmar sig monastikens strävan är tro, att tro på vår goda Guds löften och utfästelser eftersom Hans heliga ord, som Han har sagt, är så sanna: Kom till mig, ni som är tyngda av tunga bekymmer och bördor, jag skall ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som är mild och ödmjuk i hjärtat, och ni skall finna vila för era själar 7. De sanna lärjungarna hörde således detta kall, lämnade världen och allt i den och följde Honom. De befriades från världen och från syndens plågor, och trodde på det heliga ordet som predikades: Den som lämnar föräldrar, bröder, barn, hus och städer för min skull, ärver evigt liv 8. De lämnade [allt detta] för Hans sanna löften och trovärdiga utfästelser. Deras tankar upplystes och de hjälptes av nåden. [De lämnade sina] föräldrar, fränder och familjer, tog korset 4 Det syriska ordet ܐܣܟܝ ܡܐ är ett grekiskt låneord som ordagrant betyder form eller skepnad och refererar till en klädnad. I den syrisk-ortodoxa traditionen har begreppet kommit att refererar specifikt till huvudbonaden som munken och nunnan bär. Enligt traditionen skänktes den till den monastiska traditionen genom Mor Antonius Eremiten ( ). 5 Det syriska originalet, som återfinns i ܕܟܝܪܘܛܢܝܐܣ,ܟܬܒܐ publicerades år 2010 av det syrisk-ortodoxa Patriarkatet. Jag vill rikta ett tack till dayroyo Josef Bali som dels försåg mig med den syriska texten av homilian, dels översände sin egen opublicerade engelska översättning av den som jag kunde ta hänsyn till vid min översättning till svenska. 6 1 Korintierbrevet 2:9 7 Matteusevangeliet 11: Matteusevangeliet 19:28

4 och följde Honom enligt Hans befallning som Han sade: Den som inte bär sitt kors och följer mig, kan inte bli min lärjunge 9. Korset symboliserar död från denna värld samt skam, förolämpning och förödmjukelse av människor. När lärjungarna hörde dessa, och trodde att de är sanna, gick de utan fruktan på den raka och smala vägen. De avvisade sina föräldrar, bröder, släktingar tillsammans med världsliga rikedomar och egendomar och alla slags temporära begär, på grund av Hans heliga namn och den goda utlovade belöningen. De valde elände istället för vila, förolämpning istället för ära och avskildhet från bekantskap istället för relationer. [De föredrog] främlingskapets plågor och förolämpningar från insidan och utsidan. Inget förmådde separera dem från Messias kärlek, varken svärdet när det träffade dem eller eld, anfall eller någon annan prövning som de mötte. De valde att bo i öken, berg och grottor och älskade det mer än städer och kungliga slott. De betade gräs med vilda djur, [drack] floders vatten, [klädde sig] i fattiga kläder och smutsiga mantlar, [och levde] i främlingskapets exil. De som söker Herren och närmar sig monastiken på grund av Hans löften, bör önska detsamma och efterleva samma gärningar. De bör inte närma sig gudsfruktan i mjukhet eller på ett skenheligt sätt, utan de bör acceptera bokens ord som säger: Min son, om du närmar dig och ger dig själv till gudsfruktan, överlämna din själ till all slags prövning och närma dig inte gudsfruktan med två hjärtan, utan närma dig Honom med styrka som en mäktig man som går in i en strid för att döda våra fiender som, ett rytande lejon söker efter något att sluka 10, som det står skrivet. Denna strid, mina älskade, är inte mot kött och blod, utan mot härskare och mörkrets makter 11, som den gudomliga aposteln lär oss. Som de som är på slagfältet varken lägger undan sina vapen eller sitter eller sover eller vilar utan vakar vaksamt så att de inte skadas av sina fiender vid krigsstunden, så bör munken vara, som bär klädnaden som är en symbol för bröstharnesket, det vill säga rustningen som bärs av soldaten. Han har en huvudbonad på sitt huvud som representerar hjälmen. Han bär klädnaden som skölden. Hans sinne är medvetet om att han är svärdet och spjutet med vilka han dödar fienderna. Han ska inte slacka eller försumma vid någon tid så att han inte sover eller vilar under striden. Hans strid är med munkar, mer än med några andra, eftersom de har tillägnat sig själva åt Gud och har iklätt sig krigarens eskimo. Demonerna krigar mot dem medan de förför dem med köttsliga begär och med flera slags vanärade passioner i syfte att fånga dem som fåglar i en bur. När de ser att munken är uthållig, vaksam och beständig i sin fasta, bön och vaka medan han föraktar begären och flyr från all världslig vila och är noga och uppmärk- 9 Matteusevangeliet 10: Petrusbrevet 5:8 11 Efesierbrevet 6:12

5 sam med att iaktta och fullfölja alla Gud Messias befallningar som är fyllda av liv, då besegras demonerna och flyr iväg och försvinner från honom, likt egypterna som drunknade i havet på grund av den store Moses och det israelitiska folkets hjärtliga bön. På grund av detta, se, vår älskade, nu när du villigt givit dig själv och iklätt dig denna heliga eskimo, och bundit din nacke till Gud Messias ljuvliga och goda ok, stå upp omsorgsfullt, och bevara dig själv och gör rättfärdighetens rena gärningar medan du inser och tror att Gud är dina gärningar, och av Honom skänks du din lön. Han kommer att belöna dig med Sin gudomliga rättvisa på den stora domens dag. Minns därför vid alla tider, vår broder, ståendet inför Guds fruktansvärda domstol och eldens flod som väntar de ondskefulla och demonerna, de gnisslande tänderna, det yttre mörkret, de bundna händerna och benen, det gagnlösa skrikandet, och den ändlösa sorgen och den outhärdliga förödmjukelsen som kommer att ske när det dolda uppenbaras för de som gjorde ondska. Med tanke på allt detta, bör du, o människa, som avskilt dig själv för att arbeta för Gud, anskaffa all slags sann ödmjukhet och speciellt i hjärtat så att du aldrig betraktar dig själv som annat än jord, stoft och mask, som det står, och [alltid minns] att du är mindre och mest försmådd bland människor. Begrunda vid alla tider helgonens skildringar och efterlev deras gärningar. Lär dig ödmjukhet av Mose, som fastän större och högre än alla folken var ödmjuk i sitt hjärta mer än alla dem. Framför allt, lyssna på Messias som säger: Lär av mig, som är mild och ödmjuk i hjärtat, och ni skall finna vila och fullständig lugn för era själar 12. Lär dig renhet och lydnad av Johannes, korrekthet av Elia, ärlighet av Elisha, och fattigdom av apostlarna, uthållighet av Job, tålamod av David och [lär av] resten av de heliga fäderna. Lär dig även befallningen som sades av Gud till en av fäderna som frågade, vad skall jag göra?, och det sades till honom att skynda iväg från världen och söka tillflykt i tystheten och stillheten. Hata, förakta, avsäg, avstå och akta dig från svekfullhet, vulgaritet, orenhet, osedlighet, druckenhet, materialism, oanständigt skratt och från splittring bland bröderna, medan du kommer ihåg utan att glömma att en man bör ha sann tro i sin själ, sanning på sin tunga och hjärta, samt helighet i sin kropp. Munken bör vid alla tider vara lugn och fridfull så att han kan bli en boplats för Gud som sade: Vem skall jag se på och bo i, om inte den lugna, ödmjuka och ljuva som bävar inför mina ord 13. Kärlek till denna värld är fiendskap med Gud, som det är skrivet 14, eftersom tjänaren inte kan tjäna två herrar, som 12 Matteusevangeliet 11:29 13 Jmf. Jesajas bok 66:2 14 Se Jakobsbrevet 4:4

6 Herren sade till oss, att ni inte kan tjäna Gud och pengar 15. Därför, bör du, o munk, alltid minnas dessa befallningar och be, gråta och bönfalla Gud, natt och dag, och fråga Honom att komma till din hjälp och hjälpa dig i din kamp, eftersom utan Guds hjälp är dygderna inte fullständiga. Ha kärlek för alla och sann kärlek, barmhärtighet och medlidande gentemot alla bröder du lever med medan du troget iakttar klostrets alla lagar och heliga bestämmelser i vilken du blev lärjunge och där du blev främling. För att du inte ska bryta en av lagarna som fäderna satte och träda in anklagad inför Messias domstol på den fruktansfyllda dagen, skynda dig alltid till bjällrans ljud medan du repeterar psaltaren: Jag fröjdade med de som sade till mig, låt oss gå till Herrens hus 16. Gå glatt och utför tjänsten medan ditt sinne är förenat med Gud och hör de [heliga] läsningarna medan dina blickar kyskt och modest är fästa vid marken, så att tittandet hit och dit inte skingrar sinnet; om [du är] på detta sätt kommer du inte att dra nytta av någonting från ditt hårda arbete och stående. Var med glädje lydig och utför din andliga vägledares befallningar och de äldres, vilka du valt till att vägleda dig genom denna heliga vandring. Låt den gudomliga nåden åtfölja dig och oss alla eftersom även vi ber för din skull och inväntar Messias att vara din hjälp och räddare från all ondska och hjälpa, bevara och stärka dig, välsigna ditt monastiska liv och rädda och bevara dig från satans alla onda fällor och glödande pilar. Må Han ge dig att iaktta Hans befallningar och stärka dig att göra Hans vilja för evigt. Amen. Förstå, min son, och med dig alla åhörare, vad det monastiska livet och lärorna om detta livssätt är. Det monastiska arbetet är äldre än den monastiska eskimo eftersom de av äldre dagar inte hade denna eskimo under sin tid, men de hade de modesta monastiska gärningarna. Även om denna eskimo inte givits vid den tiden så levde Enok, Noa, Melkisedek, Mose, Joshua Nuns son, Elia, Elisha, Jeremia, Daniel och många flera som dem, i kyskhet, askes, rättfärdighet och helighet. En del av dem bevarade även sina kroppars jungfrulighet. När Messias, allas räddare, strålade [fram], så levde Johannes Döparen, de heliga apostlarna, förkunnarna och deras lärjungar efter detta heliga monastiska arbetet och levde enligt det för Guds skull. Sedan skänkte Herren Gud dem andra nådegåvor, och denna eskimo tillhörande munkens klädnad under den store Antonios tid. Alla de som bar den, det vill säg de som var värdiga den, kallades munkar och deras boplatser kallas kloster. Medan de är namngivna efter sina gärningar, kan klostret förklaras som en fålla eftersom det varken är en stad eller en by utan en andlig fålla. Som fållan skyddar fåren från vargarna, så skyddar klostret de andliga 15 Se Matteusevangeliet 6:24 16 Psalm 122:1

7 lammen som inte bor i en stad eller by. Så [munken] kallas varken stadsbo eller bybo. Definitionen av det monastiska livet är detta: det ansträngda undertryckandet av naturen. Munken bör alltid undertrycka sin natur genom att kämpa mot och avvisa allt det köttsliga som begärs av naturen. Han bör pressa kroppen genom att fasta, be, vaka och stå. Avklädandet av den som söker efter att bli munk och avkastandet av de gamla kläderna, innebär också att han avklär och avkastar sig sitt gamla jag. Genom att sträcka ut sina händer som ett kors, följer han Gud Messias som sträckte ut sina händer på korset. När [munken] säger, jag har önskat att viga mig själv åt Gud, vittnar han inför sig själv att han villigt och inte tvingat sökte och kom för att bära detta heliga ok. När prästen förseglar hans huvud blir han fruktad av de onda demonerna som flyr från och bävar inför makten av det tillbedjansvärda korset. Klippandet av håret representerar att han kastar iväg syndens livlöshet. Förstå detta, o munk, och vet att genom att byta dina kläder och bära denna eskimo, bör du ändra dina världsliga sätt till goda och andliga gärningar. Genom den asketiska klädnaden är du beordrad att förvärva permanent sorg så att du kan acceptera den stora välsignelsen: Välsignade är de som sörjer, de ska bli tröstade 17. Klädnaden, eller den andliga rustningen, är symbolen för hånet och skammen som du ska utstå för Messias skull som har sagt: Välsignade är ni när folk skymfar och förföljer er för min skull 18. Klädnaden som är trång upptill men vid nedtill symboliserar att lärjungaskapets början är trång och korsfästande, men det leder till vidhet och vila mot slutet. Gördeln eller bältet lär dig att vara redo för strid mot demonerna: såsom de som rustar sig för världslig strid är modigt fastspända med vapen, så bör den andliga kämpens sidor alltid vara fastspända andligen som Herren sagt: Låt era sidor vara fastspända och era facklor brinnande. Bältet representerar även tyglandet av de köttsliga passionerna och [viljan till] äktenskap som växer från sidorna. Munken släpper, följaktligen, aldrig sina sidor lösa, varken under dagen eller natten när han sover. Skorna som munken ska bära, [han] som nyligen påbörjat helighetens vandring, är sådana som ska stampa på de ondas alla makter som kallades ormar och skorpioner 19. Med korset som han bär på sina axlar, visar han att han villigt ger sig själv till att fullfölja Messias befallningar som sade: Bär ditt kors och följ mig 20. Som Messias bar korset när Han gick ut från Jerusalem, så bär [munken] skammens kors för att gå ut från världen. Hans fötter blir, vidare, tvättade med vatten likt en som tvättas ren från syndens fläck och smuts och befrias från den intellektuella ormens gift, men också som när de heliga apostlarnas fötter tvät- 17 Matteusevangeliet 5:4 18 Matteusevangeliet 5:11 19 Lukasevangeliet 10:19 20 Markusevangeliet 10:21

8 tades av vår Räddare i mysteriernas rum innan Han sände dem till att förkunna sitt evangelium till världen. På samma sätt tvättas munkens fötter vid detta gudomliga mysterium. Freden som ges till honom från alla bröder symboliserar freden som han tar emot från de höga makterna som jublar när en syndare omvänder sig. Eftersom vi alla har kommit att förstå dessa symboler och mysterier, låt oss lovprisa den gudomliga Messias och Hans Fader och Heliga Ande. I Honom fullkomnas alla heliga mysterier som uppenbarades till många av våra heliga fäder och de heliga tingens siare. De såg, vittnade och sade att samma Heliga Ande som stiger ned över de döpta under det heliga dopet, stiger ned över munkarna som bär denna heliga eskimo. Därför, för det andra, tredje och ständigt, låt oss prisa Fadern, Sonen och den Heliga Anden. Honom tillhör ära och över oss är Hans nåd för evigt. Amen. Slut på homilian om monastisk tonsur av Mushe Bar Kifo. Må hans böner vara med oss. Amen.

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

12 söndagen 'under året' - år A

12 söndagen 'under året' - år A 1013 12 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (Ps 28:8-9) Herren är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin Smorde. Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel, och var

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja!

L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja! LAUDES Intro: L: Vi kommer inför dig Gud, som är kärlek. A: Med allt vad vi är, tillber vi dig. L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja!

Läs mer

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern 231 Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min älskade Son, han är

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop SOTERIOLOGI 2015-03-04 Frälsning & Dop "Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken."(rom. 1:16) "Den främsta faran för det kommande

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son...

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son... 1381 30 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 105:3-4) Gläd er av hjärtat, ni som söker Herren. Fråga efter Herren och hans makt, sök hans ansikte ständigt. Inledning Liksom tullindrivaren

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 1/5 1 e Trettondedagen Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 3:15-18,

Läs mer

4 söndagen 'under året' - år A

4 söndagen 'under året' - år A 847 4 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 106:47) Fräls oss, Herre, vår Gud, och församla oss från folken, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov. Inledning Saliga

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma 15 Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam, låt inte mina fiender fröjda sig över mig.

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Heliga trefaldighets dag Dagens bön: Heliga Treenighet, Fader, Son och Ande, led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Kristi Konungens Dag - år C

Kristi Konungens Dag - år C 1461 Kristi Konungens Dag - år C Ingångsantifon (jfr Upp 5:12, 1:6) Lammet som blev slaktat är värdigt att få makt och rikedom och vishet och styrka och härlighet och lovsång. Honom tillhör äran och väldet

Läs mer

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön 1247 23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Vi församlas

Läs mer

Marie bebådelsedag Herrens tjänarinna

Marie bebådelsedag Herrens tjänarinna Marie bebådelsedag Herrens tjänarinna Marie bebådelsedag handlar om hur ängeln Gabriel bebådade Jesu födelse. Ängelns budskap till Maria har också gett namn åt denna helg på olika språk. I löftet till

Läs mer

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag 563 Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag Ingångsantifon (1 Pet 2:2) Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade.

Läs mer

Femte Påsksöndagen - år A

Femte Påsksöndagen - år A 627 Femte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 98:1-2) Sjung till Herrens ära den nya sången, ty Herren har gjort under. Han har låtit folken få se hans rättfärdighet, halleluja. Inledning Jesus

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

Korsvägsandakt. Jesus ber Psaltaren. Martin Pender

Korsvägsandakt. Jesus ber Psaltaren. Martin Pender Korsvägsandakt Jesus ber Psaltaren Martin Pender »Jesus ber Psaltaren«2008 Martin Pender. I Jesus blir dömd av Pilatus Jordens kungar reser sig och furstarna gaddar sig samman mot Herren och hans smorde.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Ingångsantifon 1589 26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Himlens portar öppnades för den helige Stefanos, den förste bland martyrerna, och han gick in och mottog härlighetens segerkrans.

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus.

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften. Jag vill gärna ge dig dessa livsviktiga förbundslöften som Gud har gett oss människor, som tar emot honom med hela vårt hjärta.

Läs mer

6 söndagen under året -år A

6 söndagen under året -år A 891 6 söndagen under året -år A Ingångsantifon (Ps 31:3-4) Vänd ditt öra till mig, rädda mig snart, var mig en fast klippa, en borg för min frälsning. Ty du är mitt bergfäste och min borg, och du skall,

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop.

32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop. 1407 32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop. Inledning Långsamt närmar vi oss kyrkoårets slut. Och allt oftare

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer 1 Tunadalskyrkan 161127 Första Advent Hosianna- välsignad är han som kommer Idag är det festdag i kyrkorna. Det är första dagen på det nya kyrkoåret, Nyårsdag med nya möjligheter och nya påminnelser om

Läs mer

Kristi Himmelsfärdsdag - år A

Kristi Himmelsfärdsdag - år A 667 Kristi Himmelsfärdsdag - år A Ingångsantifon (jfr Apg 1:11) Ni galiléer, varför står ni och ser upp mot himlen? Så som ni har sett honom fara upp till himlen, så skall han komma åter. Halleluja. Inledning

Läs mer

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari 15 Januari Vid årsskiftet 1 januari Vår Herre och vår Gud, vi gläder oss i Dig. Vi behöver Din hjälp för att orädda möta året som ligger framför. Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året.

Läs mer

33 söndagen 'under året' - år C. Ingångsantifon Jfr Jer 29:11,12,14

33 söndagen 'under året' - år C. Ingångsantifon Jfr Jer 29:11,12,14 1441 33 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Jfr Jer 29:11,12,14 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren: fridens tankar och inte ofärdens. Ni skall åkalla mig, och jag vill höra på er.

Läs mer

Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen.

Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen. Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen. Tanken på en dom är inte bekväm av två anledningar. Dels så tvivlar vi på att vi själva ska hålla inför domens krav och dels blir vi

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Texter till predikan långfredagen

Texter till predikan långfredagen Texter till predikan långfredagen 2016 03 25 1Pe 2:21 Kristus led för er och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni ska följa i hans fotspår. 1Pe 2:22 Han hade inte begått någon synd, och inget svek

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

26 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön

26 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön 1307 26 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Till Dan B:4, 6-7, 20, 19) Herre, allt vad du har gjort oss är rättfärdigt. Ty i synd och laglöshet avföll vi från dig, dina bud ville vi varken

Läs mer

Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande

Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar skall han ge ära åt trakten utmed havsvägen, landet

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Eskatologi Den yttersta Domen

Eskatologi Den yttersta Domen Eskatologi 2015-03-04 Den yttersta Domen Den yttersta domen "Det är människan förelagt att en gång dö och sedan dömas" (Hebr. 9:27) Varje dag (i världen) så dör ca 150 000 människor. Det innebär ca 6 400

Läs mer

29 söndagen 'under året' - år C

29 söndagen 'under året' - år C 1363 29 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Jfr Ps 17:6,8 Jag åkallar dig, ty du, Gud, skall svara mig. Böj ditt öra till mig, hör mitt tal. Bevara mig som en ögonsten, beskydda mig under dina

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer)

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer) 727 Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A Ingångsantifon (jfr Heb 7:24,9:15) Kristus, det nya förbundets Förmedlare, behåller för alltid sitt prästämbete, eftersom han är till i evighet.

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa Avtryck Avbild Här är du Du är den du är Du är unik 1:a Mosebok 1 Gud sade: Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt Är ditt fingeravtryck bara ditt

Läs mer

Julnattens mässa - år A

Julnattens mässa - år A Ingångsantifon (Ps 2:7) 95 Julnattens mässa - år A Herren sade till mig: Du är min Son, jag har fött dig i dag. Inledning Vi samlas vid midnatt för att återuppleva den händelse som en gång ägde rum i Betlehem.

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

Fjärde Påsksöndagen - år A

Fjärde Påsksöndagen - år A 609 Fjärde Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:5-6) Jorden är full av Herrens nåd, himmelen är skapad genom hans ord, halleluja. Inledning Söndagens eukaristi är den stund, då Kristus själv står

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B 171 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

Ondskan får ett slut

Ondskan får ett slut Ondskan får ett slut Uppenbarelseboken 19:1-9 Uppenbarelseboken 19:10 Jag föll då ner för hans fötter för att tillbe honom, men han sade till mig: "Gör inte det! Jag är bara en medtjänare till dig och

Läs mer

Hur läser vi Bibeln? Strängnäs

Hur läser vi Bibeln? Strängnäs Hur läser vi Bibeln? Strängnäs 2015-11-22 Apg 8:26 En Herrens ängel talade till Filippus: "Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde." 27 Filippus

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

23 söndagen "under året"- A

23 söndagen under året- A 1235 23 söndagen "under året"- A Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Eukaristins

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

Bibeltexter till predikan

Bibeltexter till predikan Bibeltexter till predikan 2016 03 13 Apg 2:38 Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. Rom 6:6 Vi vet

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Ett andligt liv i frihet.

Ett andligt liv i frihet. Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. År 2013 Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. Foto: Tobias Lindberg Eva Söderström Konstnär, Religionsvetare Kulturvetare Mobil +46 (0)70-686

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat K J S King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat www.nyatestamentet.nu Kapitel 1 1 Det som var från begynnelsen, som vi har hört, som vi har sett

Läs mer

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL Välkomna B I L L D A L S P I N G ST KY R A START FEB 4 KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER! VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL 19.00-20.00 ÄMNEN: Läran om Fadern Läran om Sonen Läran om Anden Rättfärdighet

Läs mer

Joh 1:19 Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Joh 1:20 Han bekände och

Joh 1:19 Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Joh 1:20 Han bekände och Joh 1:19 Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Joh 1:20 Han bekände och förnekade inte, han bekände: "Jag är inte Messias."

Läs mer

Den Heliga Familjen - år A

Den Heliga Familjen - år A 143 Den Heliga Familjen - år A Ingångsantifon (Luk 2:16) Herdarna skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. Inledning Guds son blev människa för vår frälsnings skull.

Läs mer

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Vigselgudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Musik Under musiken går brudparet in i kyrkan. Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn. P: Vi har samlats till vigsel

Läs mer

Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken

Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig

Läs mer

7 oktober - S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron

7 oktober - S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron 1535 7 oktober - S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron Ingångsantifon (Upp 2:17) Hör, du som har öron, vad Anden säger till församlingarna! Åt den som segrar skall jag ge av det

Läs mer

Dopgudstjänst så här går det till

Dopgudstjänst så här går det till Dopgudstjänst så här går det till Ni har bokat tid för dop i vår kyrka. Här kan ni inför dopsamtalet gå igenom hur en dopgudstjänst brukar gå till. Psalmer samtalar vi om på dopsamtalet, där vi kommer

Läs mer

Förlorad och återfunnen. 3:e Söndagen e. Trefaldighet

Förlorad och återfunnen. 3:e Söndagen e. Trefaldighet Förlorad och återfunnen 3:e Söndagen e. Trefaldighet Jesaja 51: 1 8 Hör på mig, ni som far efter rättfärdighet, ni som söker Herren. Se på klippan, ur vilken ni är uthuggna, och på gruvan, ur vilken ni

Läs mer

Bibelläsning och bön under pingstnovenan

Bibelläsning och bön under pingstnovenan Bibelläsning och bön under pingstnovenan N är Jesus hade uppstått från de döda talade han med sina lärjungar om att han snart skulle lämna dem. Inför sin himmelsfärd uppmanade Jesus dem att vänta på det

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. örbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. ormuläret kan användas i tillämpliga delar i enlighet med situationens krav. På ett bord som är täckt med en

Läs mer

1 november - Alla Helgons Dag Ingångsantifon

1 november - Alla Helgons Dag Ingångsantifon 1543 1 november - Alla Helgons Dag Ingångsantifon Låt oss alla glädja oss i Herren på alla helgons högtidsdag. Änglarna jublar över deras upphöjelse till himmelsk ära, de prisas tillsammans Guds Son. Inledning

Läs mer

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling Var läraktig! Ords 3:1 Min son, glöm inte min undervisning, bevara mina bud i ditt hjärta. 2 Ty långt liv och många levnadsår och frid skall de ge dig. 3 Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

DEN UTLOVADE HJÄLPARENS SÖNDAG Att växa i sanning och tro

DEN UTLOVADE HJÄLPARENS SÖNDAG Att växa i sanning och tro FEMTE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN DEN UTLOVADE HJÄLPARENS SÖNDAG Att växa i sanning och tro DOMINICA IV POST PASCHA - MISSA CANTÁTE DÓMINO Första årgången - huvudårgång Jes. 12: 1-6 - 1 Joh. 4: 10-16 16 - Joh.

Läs mer

Samtal med Gud. Nr 6 i serien Kristusvägen

Samtal med Gud. Nr 6 i serien Kristusvägen Samtal med Gud Nr 6 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet VÅR FADER Den viktigaste kristna bönen är den bön som Jesus lärde sina lärjungar. I den lär han oss att be till Gud som vår far: Vår Fader,

Läs mer

Tunadalskyrkan Fastlagssöndagen II Joh 12:20-33 Kärlekens väg

Tunadalskyrkan Fastlagssöndagen II Joh 12:20-33 Kärlekens väg 1 Tunadalskyrkan 130210 Fastlagssöndagen II Joh 12:20-33 Kärlekens väg Det är tvära kast i texterna i kyrkoåret. Förra söndagen mötte vi Jesus som en drygt en månad gammal baby; idag möter vi honom i slutet

Läs mer