På församlingsgården Sön 23 mars kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På församlingsgården Sön 23 mars kl. 19.00"

Transkript

1 På församlingsgården Sön 23 mars kl Det är viktigt att så många som möjligt av samfällighetens medlemmar kommer på årsmötet eftersom vi ska fatta beslut i ekonomiska frågor. Både nya och gamla gårdsombud kallas till mötet då byte av gårdsombud sker i samband med årsmötet. OBSERVERA! Allt beslutsunderlag finns tillgängligt på vår hemsida: Handlingarna hittar man i mappen 2014 vidare i Årsmöteshandlingar, mappar man klickar på för att öppna. Om man inte har tillgång till dator, finns handlingarna att tillgå hos samtliga styrelsemedlemmar. Vi bjuder på fika VÄLKOMNA!

2 Södergårds samfällighetsförening i Brunflo Samtliga medlemmar kallas till årsmöte/stämma söndag den 23 mars 2014 kl i församlingsgården, Brunflo. Samfälligheten bjuder på fika. Dagordning Dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av kallelsen till årsstämman. 3. Val av stämmofunktionärer. a) Ordförande. b) Sekreterare. c) 2 justerare/rösträknare. 4. Godkännande av dagordningen. 5. Fastställande av röstlängd. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse. 7. Ekonomisk redogörelse. 8. Revisorernas berättelse. 9. Fastställande av resultat och balansräkning. 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 11. Framställanden från styrelsen och motioner från medlemmarna. Framställan från styrelsen: a) Grannsamverkan. Motioner från medlemmar: a) Intresse av samordning vid upphandling av takrenovering. b) Återplantering av träd mellan Lagmansvägen och Tolvmansvägen. c) Framtidsvisioner för Södergård. Hur utvecklar vi området, vad saknar vi, vad vill vi eventuellt ändra på. 12. Ersättning till styrelsen, valberedningen och revisorerna. 13. Investeringskontot. 14. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd. 15. Val: a) Styrelseledamöter 2 år 2 år 2 år b) Styrelsesuppleanter 1 år 1 år 1 år c) Revisorer 1 år 1 år d) Revisorssuppleanter 1 år 1 år e) Valberedning 1 år 1 år 16. Övriga frågor. 17. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. 18. Mötets avslutande.

3 Verksamhetsberättelse Södergårds samfällighet Ordförande Roger Månsson avsade sig ordföranderollen efter ett år, ingen var villig att ta på sig att vara ordförande. Ordförande blev tillslut tillsatt. Extra årsstämma på begäran av medlemmarna, där vi tog upp anbud från 2 banker inför lån till garage dörrar och belysning. Nordea fick förtroende före Swedbank som har varit samfällighetens bank i nästan 40 år. En avbetalningsplan lades fram. Sju styrelsemöten har vi haft under verksamhetsåret Träff med gamla och nya gårdsombud för genomgång av vad som skulle göras under sommaren. Allt är inte genomfört. Fortsatta arbeten under 2014 på de gårdar som har arbeten kvar. Problem med kluckande avlopp, styrelsen tog hit Rangsells för att kolla upp vart stoppet eventuellt kunde vara. Informationen vi fick var att om det var stopp, så var det i avloppen i husen som var igensatt med fett, om det inte var i det egna så kunde det vara grannens. Eget ansvar som gäller. Avverkning av träd inom samfälligheten, försäljning av virke till Gällö såg och riset till Jämtkraft. Byte av garageportar och belysning blev klart under hösten. Justeringar och besiktning är gjord på garageportarna. Belysningen besiktas under Leif Åberg har haft en genomgång med Jämtkraft av återställande av mark efter fjärvärmeutbyggnad, ingen slutbesiktning var gjord, under maj-juni 2014 ska återställande av mark slutföras. Styrelsen har tagit in anbud på snöröjning och sandning, beslutet blev att fortsätta med samma som tidigare. Stormen Ivar slet med sig en del plåt från våra garage, som ett par medlemmar lagade. Vi har fått fem nya husägare under året Brunflo För styrelsen Eva-Britt Frånlund Ordförande

4 Resultaträkning 2013 Intäkter kr Budget 2013 Medlemsavgifter El fasta avgifter + belysning Upplåtelseavgift för mark Motorvärmarplatser Motorvärmare Varmgarage Sopavgifter Sparränta Investeringskonto Övriga intäkter Summa Kostnader kr El garage & motorvärmare El fasta avgifter + belysning Snöröjning & sandning Underhåll & inköp Underhåll & inköp inv.kontot Sopavgifter Försäkring Administration & kontor Arvoden & arbetsgivaravgifter Övriga kostnader Bankavgifter Räntekostnader Avskrivningar Summa Årets resultat kr

5

6 Grannsamverkan Minskar brott och störningar i våra bostadsområden! Grannsamverkan är ett nationellt koncept där Polisen är motor med hjälp av andra samverkanspartners. I Jämtlands län har vi arbetat med Grannsamverkan sedan hösten Grannsamverkan organiseras genom att ett huvudkontaktombud för bostadsområdet eller föreningen utses och håller kontakten med Polisen. Till huvudkontaktombudet utses ett eller flera kontaktombud, vilka har ansvar för cirka hushåll vardera i villaområden och kanske något fler i ett flerfamiljshus. Varför skall vi då Grannsamverka? Grannsamverkan är ett sätt att bli medveten om hur brottsligheten kan se ut och vad man kan göra för att förebygga den. Förutom att minska brottsligheten och öka tryggheten, är ett viktigt mål att bygga sociala nätverk och öka engagemanget i ett område. Grannsamverkan är en metod som ger effekt och forskning visar att brottsligheten minskar. Undersökningar visar även att potentiella gärningspersoner är mera försiktiga eller helst undviker områden där grannsamverkan finns. Om vi alla börjar med att vara allmänt vaksamma och kontaktar Polisen när vi ser något som är fel samt meddelar grannar och kontaktombuden när vi reser bort, då är vi igång med grannsamverkan. Polisen i samarbete med: Stöldskyddsföreningen, Försäkringsbolag, Villaägarna och Brandskyddsföreningen samt Mobilisering mot droger (Polisen, länets kommuner, Lanstinget, Länsstyrelsen, Regionförbundet, Trafikverket, frivilligorganisationer)

7 SMS-tjänst Vi från Polisen har installerat en SMS-tjänst där huvudkontaktombud/kontaktombudens mobilnummer ingår. Vi har lagt upp tjänsten i de bostadsområden som har grannsaverkan i Jämtlands län. Att använda sig av SMS är ett sätt för Polisen att snabbt få ut information och få hjälp med tips och iakttagelser. Tjänsten kommer endast att användas vid akuta tillfällen, till exempel under pågående brott. När ni får ett SMS från Polisen vill vi att ni sprider informationen vidare till era grannar samt kontaktar polisen om ni har någon information i ärendet. Kom ihåg att aldrig utsätta er själva eller andra för fara, gör en observation från håll och ta kontakt med Polisen! Observera! Ett SMS från Polisen går inte att svara på! Grannsamverkans e-postadress När informationen inte är brådskande kommer vi att använda oss av e-postadressen vilket vi även vill att ni ska göra. Via ovan e-postadress skickar vi även ut informationsbrev fem gånger per år till huvudkontakt/ kontaktombud. Dessa vidarebefordrar i sin tur informationen ut i sina bostadsområden. Om du är intresserad av att bli huvudkontaktombud eller kontaktombud för ditt bostadsområde, skicka in ditt namn, bostadsort, mobiltelefonnummer samt e-postadress till oss via grannsamverkans e-postadress. Därefter kontaktar vi dig! Läs mer på och Tack för ditt intresse! Fotograf: Jan Andersson, Länstidningen Birgitta Persson Polisinspektör Ansvarig för Grannsamverkan Polismyndigheten i Jämtlands län E-post: Polisen i samarbete med: Stöldskyddsföreningen, Försäkringsbolag, Villaägarna och Brandskyddsföreningen samt Mobilisering mot droger (Polisen, länets kommuner, Lanstinget, Länsstyrelsen, Regionförbundet, Trafikverket, frivilligorganisationer)

8

9

10 Arvoden 2014 Arvodeshöjningar Kategori Ordförande kr kr kr kr kr kr kr kr kr Kassör kr kr kr kr kr kr kr kr kr Sekreterare kr kr kr kr kr kr kr kr kr Valberedning kr kr kr kr kr Revisorer kr kr kr kr kr kr kr kr kr Sammanträdesarvode 150 kr 150 kr 200 kr 200 kr 200 kr 200 kr 200 kr 320 kr 320 kr Antal sammanträden Antal sammanträden Antal deltagare totalt Antal deltagare per sammanträde 4,8 4,8 4 4,1 4,4 4,6 4,8 5,6 5,7 Kostnader Kategori Ordförande kr kr kr kr kr kr kr kr kr Kassör kr kr kr kr kr kr kr kr kr Sekreterare kr kr kr kr kr kr kr kr kr 2 Revisorer kr kr kr kr kr kr kr kr kr 2 Valberedning kr kr kr kr kr kr kr kr kr Sammanträdesarvode kr kr kr kr kr kr kr kr kr Totalt kr kr kr kr kr kr kr kr kr Arvodekostnader till budget Arvoden kr Arbetsgivaravgifter 31,24% kr Avdrag regionalt stöd 10,00% kr Totalt kr

11 Investeringskonto 2013/2014 SALDO Investeringskonto ,42 kr ,88 kr UTGIFTER Byte av säkringar 10A till 6A 7 505,00 kr Nya elmätare för varmgarage och motorvärmare 9 538,00 kr Nya garageportar ,00 kr Nya belysningsarmaturer ,00 kr 2 nya motorvärmarplatser 3 156,00 kr Induktionslampor till nya armaturerna ,00 kr Omsättning lån ,00 kr SUMMA ,00 kr 888,00 kr INKOMSTER Överföring januari 2013 Överföring februari 2013 Överföring mars 2013 Överföring april 2013 Överföring maj 2013 Överföring juni 2013 Överföring juli 2013 Överföring augusti 2013 Överföring september 2013 Utbetalning av lån Överföring oktober 2013 Överföring november 2013 Överföring december 2013 Sparränta ,00 kr 3 750,00 kr 195,00 kr ,00 kr 2 750,00 kr 250,00 kr ,00 kr 4 250,00 kr 2 750,00 kr ,00 kr ,00 kr 2 750,00 kr 1 100,00 kr 3 095,78 kr SUMMA ,78 kr ,88 kr SALDO Investeringskonto ,20 kr ,88 kr Kommentar: Överföring görs i slutet av varje månad om det finns någon medlemsinbetalning den månaden. Avsättningar ,00 kr ,00 kr Styrelsen förslag till avsättningen för 2014: ,00 kr - varav används för amortering och ränta på lån: ,00 kr

12 Avgifter 2014 Antal Avg per inbet.period kr Helår kr Helår kr 2013 Hyra parkeringsplats motorvärmare kr kr kr Arrende av samfälldmark kr 200 kr 200 kr El fasta avgifter + belysning/värme kr 324 kr 364 kr El motorvärmare med timer, 6A kr 260 kr 260 kr El garageportöppnare 4 15 kr 60 kr 0 kr El varmgarage kr kr kr Medlemsavgift kr kr kr Investeringskonto kr kr kr Sopavgifter kr kr kr Uppgifter till budgeten Intäkter från hyra motorvärmarstolpe Intäkter el från motorvärmare: Intäkter el från varmgarage: Intäkter el fasta avgifter + belysning Intäkter el från garageportöppnare Intäkter från arrenden Intäkter från medlemsavgifter: Investeringskonto: Intäkter från sopavgift: kr kr kr kr 240 kr kr kr kr kr

13 Budgetförslag 2014 Budgetförslag 2014 Resultat 2013 Budget 2013 Intäkter kr Medlemsavgifter El fasta avgifter + belysning Upplåtelseavgift för mark Motorvärmarplatser Motorvärmare Varmgarage Sopavgifter Sparränta Investeringskonto Övriga intäkter Summa Kostnader kr El garage & motorvärmare El fasta avgifter + belysning Snöröjning & sandning Underhåll & inköp Underhåll & inköp inv.kontot Sopavgifter Försäkring Administration & kontor Arvoden & arbetsgivaravgifter Övriga kostnader Bankavgifter Räntekostnader Avskrivningar Summa Budgeterat resultat

14 Debiteringslängd för 2014 Totalt utdebiteras ,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: Påminnelseavgift om 50 kronor kan komma att utgå vid påminnelse om försenad inbetalning. OBS! Uttaxerade belopp som inte inbetalas efter en påminnelse kommer att överlämnas för utmätning ur medlemmens fastighet. Södergård 1:39 Södergård 1:40 Södergård 1:41 Fastighetsägare Aronsson Evy & Aronsson Bengt-Sören Strand Sven Åke & Strand Gunilla Bergström Åsa & Bennmarker Lars-Göran Fastighetsbeteckning Medlemsnummer Förfallodatum SUMMA L L L Södergård 1:42 Ström Annika & Willesgård Marcus L Södergård 1:43 Bäckström Leif & Elofsson Anneli L Södergård 1:44 Green Jerker & Green Anna-Kerstin L Södergård 1:45 Gidlund Örjan L Södergård 1:46 Schmidt Lars L Södergård 1:47 Wängman Thomas L Södergård 1:48 Forsberg Håkan & Bugge Inger L Södergård 1:49 Nilsson Jenny L Södergård 1:50 Berglund Annica & Hjalmarsson Fredrik L Södergård 1:51 Johansson Sören & Johansson Britt-Inger L Södergård 1:52 Molander Anders & Molander Bodil L Södergård 1:53 Edvinsson Sven Åke & Edvinsson Elisabeth L Södergård 1:54 Månthén Morgan L Södergård 1:55 Eriksson Magnus & Vejdegren Susanne L Södergård 1:56 Andersson Fredrik & Jonsson Angelica L Södergård 1:57 Skoglund Patrik L Södergård 1:58 Fjällström Margareta & Andersson Jan L Södergård 1:59 Johansson Marlene L Södergård 1:60 Eldebro Sture & Eldebro Åsa L Södergård 1:61 Kalén Mikael & Kalén Erica Margaretha L Södergård 1:62 Nilsson Johannes L Södergård 1:63 Eriksson Thommy & Svedlund Monica L Södergård 1:64 Stugholm Martin & Berg Pia L

15 Debiteringslängd för 2014 Fastighetsägare Fastighetsbeteckning Medlemsnummer Förfallodatum SUMMA Södergård 1:65 Nordin Arne & Nyberg Anneli L Södergård 1:66 Meriläinen Aarre & Hyttsten Meriläinen Iréne L Södergård 1:67 Widenström Helena & Holmberg Tomas L Södergård 1:68 Andersson Annika L Södergård 1:69 Ottosson Tomas L Södergård 1:70 Andersson Per & Gissler Andersson Annica L Södergård 1:71 Lundstam Inger L Södergård 1:72 Dolenius Britt-Marie L Södergård 1:73 Gunnmo Allan & Gunnmo Elizabeth L Södergård 1:74 Sundström Jörgen & Näslund Karin L Södergård 1:75 Ljung Hans-Eric & Ljung Ingela L Södergård 1:76 Flod Lillemor & Jönsson Morgan L Södergård 1:77 Lindqvist Sigrid & Lindqvist Max L Södergård 1:78 Hedman Johanna & Hedman Andreas L Södergård 1:79 Johansson Erik & Hellström Ann-Louise L Södergård 1:80 Norberg Sverre L Södergård 1:81 Johansson Lima Tore & Ejneborn Åsa L Södergård 1:82 Landin Folke & Landin Ulla-Britt L Södergård 1:83 Andersson Tord & Andersson Birgitta L Södergård 1:84 Nilsson Jan & Markusson Monika L Södergård 1:85 Jonsson Raymond & Jonsson Anita L Södergård 1:86 Marklund Malin L Södergård 1:87 Erlandsson Peter & Sundberg Anna-Karin L Södergård 1:88 Hultqvist Anna & Flodin Åke L Södergård 1:89 Elofsson Astrid L Södergård 1:90 De Val-Olsson Ylva & Olsson Lars-Olov L Södergård 1:91 Rosendahl Rune & Rosendahl Marianne L Södergård 1:92 Nilsson Johanna & Nilsson Erik L Södergård 1:93 Anteskog Tomas & Lövenås Anteskog L Susanne Södergård 1:94 Johansson Ulrika & Holm Pierre L Södergård 1:95 Wangby Erik & Wangby Carina L

16 Debiteringslängd för 2014 Fastighetsägare Fastighetsbeteckning Medlemsnummer Förfallodatum SUMMA Södergård 1:96 Malmsten Magnus L Södergård 1:97 Persson Roger & Nilsson Camilla L Södergård 1:98 Sjödin Örjan & Tander Eva-Lotta L Södergård 1:99 Hansson Annica & Andersson Lennart L Södergård 1:100 Olovsson Mikael & Alfredsson Julia Anette L Södergård 1:101 Svensson Sören & Svensson Helén L Södergård 1:102 Hallman Karl Olof & Hallman Grazyna L Södergård 1:103 Ifrén Roland L Södergård 1:104 Ekeljung Mattias & Svensson Åsa L Södergård 1:105 Kristoffersson Jimmy & Åsén Linda L Södergård 1:106 Träskvik Carina L Södergård 1:107 Burvall Gunilla & Nordqvist Lars-Ola L Södergård 1:108 Rindberg Ingela L Södergård 1:109 Nilsson Carl-Johan & Röstel Daniela L Södergård 1:110 Edholm Yvonne & Edholm Alvar L Södergård 1:111 Månsson Roger & Magnusson Eva L Södergård 1:112 Jonsson Jenny & Jonsson Robert L Södergård 1:113 Eriksson Helena & Eriksson Jörgen L Södergård 1:114 Klich Anna L Södergård 1:115 Höglund Pernilla & Höglund Christer L Södergård 1:116 Wickam Magnus & Martinsson Lena L Södergård 1:117 Marcusson Marie & Marcusson Thomas L Södergård 1:118 Rud Anette & Magnusson Stefan L Södergård 1:119 Gärdlund Gunilla L Södergård 1:120 Färdvall Johansson Johnny L Södergård 1:121 Wåglin Karin & Roos Wåglin Mikael L Södergård 1:122 Jokobsson Rikard & Holmlund Sara L Södergård 1:123 Persson Stefan & Törnvall Sonja L Södergård 1:124 Norin Håkan & Norin Marianne L Södergård 1:125 Viberg Daniel & Leffler Catrine L Södergård 1:126 Höglund Håkan & Höglund Elly L

17 Debiteringslängd för 2014 Fastighetsägare Fastighetsbeteckning Medlemsnummer Förfallodatum SUMMA Södergård 1:127 Boije Lina & Bergetoft Robin T Södergård 1:128 Andersson Martin & Östensson Caroline T Södergård 1:129 Rydén Erik Olov & Rydén Britt T Södergård 1:130 Savander Shalini & Savander Leif T Södergård 1:131 Karttunen Niklas & Marten Caroline T Södergård 1:132 Fors Patrik & Fors Lyrén Cecilia T Södergård 1:133 Larsson Björn T Södergård 1:134 Hägglund Jöran & Hägglund Kersti T Södergård 1:135 Almqvist Christina & Nilsson Tommy T Södergård 1:136 Sandberg Stefan & Johansson Jennie T Södergård 1:137 Stänkelström Anita T Södergård 1:138 Nilsson Anna & Jonsson Johan T Södergård 1:139 Johansson Börje & Johansson Siv T Södergård 1:140 Sandberg Sune & Sandberg Karin T Södergård 1:141 Landgren Johanna & Olander Mattias T Södergård 1:142 Björklund Dorothy T Södergård 1:143 Lindqvist Hanna & Barkestam Johan T Södergård 1:144 Eriksson Birger & Eriksson Britt Marie T Södergård 1:145 Aronsson Malin & Åkerlund Marcus T Södergård 1:146 Thyrell Patrik & Thyrell Petra T Södergård 1:147 Rönning Hanna T Södergård 1:148 Björkbacka Stefan & Eriksson Mirja T Södergård 1:149 Söderlund Paul & Vesterlund Ingrid T Södergård 1:150 Håkansson Carina & Persson Michael T Södergård 1:151 Öhrbom Stig Olof & Öhrbom Harriet T Södergård 1:152 Isvén Karin Ulrika & Johansson Peder Thomas T Södergård 1:153 Strömqvist Niklas & Sundqvist Linnéa T Södergård 1:154 Moberg Sverker T Södergård 1:155 Höglund Per & Höglund Anna-Lisa T Södergård 1:156 Näsström Arne & Näsström Karin T Södergård 1:157 Frånlund Eva-Britt & Frånlund Conny T

18 Debiteringslängd för 2014 Fastighetsägare Fastighetsbeteckning Medlemsnummer Förfallodatum SUMMA Södergård 1:158 Johnsson Thore T Södergård 1:159 Olsson Pär-Olov & Olsson Cecilia T Södergård 1:160 Meriläinen Anders T Södergård 1:161 Olsson Sonja T Södergård 1:162 Persson Linnea & Eriksson Henrik T Södergård 1:163 Söder Marja & Olsson Niklas T Södergård 1:164 Göransson Magnus T Södergård 1:165 Åberg Ingrid T Södergård 1:166 Jarhulf Lennart & Jarhulf Eva T SUMMA: Ägaruppgifter hämtade ur Lantmäteriets fastighetsregister och uppdaterade

På församlingsgården Sön 22 mars kl. 18.30

På församlingsgården Sön 22 mars kl. 18.30 På församlingsgården Sön 22 mars kl. 18.30 OBSERVERA! Allt beslutsunderlag finns tillgängligt senast den 8/3-2015på vår hemsida: http://sodergard.nu/dokument/ Handlingarna hittar man i mappen 2015 vidare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2010 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid Lördag 21 maj kl 09.30 Plats Hörsalen CFL Söderhamn Dagordning 1 Sammanträdets

Läs mer

Bilagor till årsmöte 2013

Bilagor till årsmöte 2013 Verksamhetsberättelse för år 2012, Grimsta samfällighetsförening Styrelsen har under 2012 bestått av följande ledamöter. Monica Jacobsson Sten (74) ordförande Björn Lindquist (63) sekreterare Ola Granqvist

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Hasselnötens Samfällighetsförening

Hasselnötens Samfällighetsförening Hasselnötens Samfällighetsförening Föreningsstämma 090505 Närvarande: Linda Nyström (94:56) Thomas Persson (94:73) Monica Lännbjer (94:48) Leif Tell (94:48) Håkan Persson (94:62) Margit Piotrowski (94:85)

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet RÖRMÖSTVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget. Styrelsen önskar alla

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening

ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening Dagordning 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Fastställande av röstlängd samt val av två rösträknare 4. Val av två justerare

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6)

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Deltagare: Enligt rösträkning Kopiemottagare: HT 1,2, 3 och samtliga andelsägare Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Revisorer Revisorer har varit Alex Larsen och Peter Datek.

Revisorer Revisorer har varit Alex Larsen och Peter Datek. Protokoll årsmöte 2010-08-08 Stare samfällighetsförening Deltagare på mötet: Malin Strand, Thomas Carlsson, Fredrik Jacobsson, Anders Cavalli Björkman, Jerker Lindhav, Kaj sa Oderbrandt, Johan Emterling,

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Protokoll årsmöte 2011-08-13 Stare samfällighetsförening

Protokoll årsmöte 2011-08-13 Stare samfällighetsförening Protokoll årsmöte 2011-08-13 Stare samfällighetsförening 1. Val av ordförande för stämman Till ordförande på mötet valdes Thomas Carlsson. 2. Val av sekreterare för stämman Till sekreterare valdes Pelle

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

HARAKÄRRS SAMFÄLLIGHET

HARAKÄRRS SAMFÄLLIGHET HARAKÄRRS SAMFÄLLIGHET SAMFÄLLIGHETEN Protokoll fört vid Harakärrs Samfällighets årsstämma Datum: 28 april 2015 kl. 19.00 Plats: Lindhaga, Åkarp Närvarande vid stämman: Se bilaga 1 Lämnade fullmakter:

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Närvarande på årsmötet: Pernilla Ohlson, Kristina Kjell, Saija Vasenius, Christina Nilsson, Christina Larsson, Angelica Pettersson Weigl,

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013 Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2 Sidan 1 av 7 PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Klevbergets samfällighetsföreningar nr 1 och 2, torsdagen den 25

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Protokoll fört vid kvarterssamfälligheten Hamborg - Lybäcks ordinarie föreningsstämma 26 april, 2012.

Protokoll fört vid kvarterssamfälligheten Hamborg - Lybäcks ordinarie föreningsstämma 26 april, 2012. Protokoll fört vid kvarterssamfälligheten Hamborg - Lybäcks ordinarie föreningsstämma 26 april, 2012. 1 Stämmans öppnande Ordförande Domingo Paine hälsade alla välkomna och förklarade stämman för öppnad.

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Närvarande enligt bilaga 1. Föreningens ordförande Håkan Eriksson öppnar stämman och hälsar deltagarna välkomna. 1 Fråga om

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kyrkans gård-lockörn. kl 19.00 20.00 Beslutande Kjell Hjalmarsson Holger Gustavsson Gertrud Ulleryd Greger Ulleryd Mari Ann Stensdotter-Pettersson

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11 Föreningsstämma Sanne Fiber Ekonomisk Förening Version 1.0 2011-05-11 AGENDA 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av två justeringspersoner 4. Fråga om

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2010

Protokoll för årsmöte 2010 1 Protokoll för årsmöte 2010 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 9 mars 2010 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: representerade för 39 fastigheter Fullmakter: 3 st 1. Mötets öppnande Kerstin Lönnberg hälsade

Läs mer

Vårdkasens vägförening

Vårdkasens vägförening Orgnr: 717904-4727 Årsmöte Sida 1 (4) Datum 2008-03-18, kl 19.00-20.20 Plats Stockbygården 1. Öppnande av stämman: Styrelsens ordförande Ulf Gladh hälsade välkommen och öppnade stämman 2. Val av ordförande

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman.

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman. FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av två justeringsmän.

Läs mer

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 12 maj 2013 kl 16:00 Brf Lönnparkens lokal Grusåsgränd 47-139 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Mötet beslutade att röstlängden justeras om omröstning krävs.

Mötet beslutade att röstlängden justeras om omröstning krävs. Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening Tisdag 18juni 2013 kl 19.001 Skarstad bygdegård 1. Mötets öppnande Kenneth Blomstervall öppnade mötet 2.

Läs mer

TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Årsstämma torsdagen den 27 maj 2010 kl 18.30 i Tekniska nämndhusets hörsal, Flemminggatan 4, Stockholm Närvarande se bilaga 1. Öppnande Ordföranden Åke Amundin förklarade

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Plats: Föreningslokalen, Drottninggatan Tid: 2011-05-05 kl 18.00. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnas av föreningens ordförande Stefan Grönqvist, som hälsar de

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämma år 2013 Frösakull Ängar ekonomisk förening Dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Öppnande 1. Skandinaviska Klubbens ordförande, Jens Ole Jespersen, hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Skandinaviska Klubbens

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE 12 mars 2014 TILLSAMMANS FÖR AFFÄRER & SAMHÄLLSANSVAR Protokoll för årsstämma i den icke- vinstdrivande föreningen (Public & Private Social Responsibility Initiative)

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.15 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen och berättar om sin syn

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014.

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014. Kallelse samt dagordning till årsstämma med Fjällbyns i Åkersjön Samfällighetsförening Långfredag den 18 April 2014 kl. 09. 00. Plats: Kapellet Åkersjön. 1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Rådsmöte 2005-03-16 1 (15) Plats och tid Ljusdal, klockan 11.00 15.00 Beslutande Hudiksvalls kommun Bente Sandström Kjell Jansson Stefan Bäckström Kent Sjöberg Ljusdals kommun Roland Bäckman Sven-Olle

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

1 januari 25 maj 25 maj 31 december

1 januari 25 maj 25 maj 31 december Art Kallelse till föreningsstämma i Svensboda samfällighetsförening Tid Lördagen den 31 maj 2014 kl 10.00-11.30 Plats Föreningshuset vid fotbollsplanen Dagordning 1 Föreningsstämmans öppnande 2 Fråga om

Läs mer

Kallelse till ordinarie årsstämma i Mörsils Vägsamfällighetsförening! Tid för stämman: onsdagen 25/4-2012, kl 1900 Plats: Församlingshemmet i Mörsil.

Kallelse till ordinarie årsstämma i Mörsils Vägsamfällighetsförening! Tid för stämman: onsdagen 25/4-2012, kl 1900 Plats: Församlingshemmet i Mörsil. Mörsils Vägsamfällighetsförening c/o Marcus Elf Horneyvägen 57 830 04 Mörsil Mörsil 2012-04-05 Kallelse till ordinarie årsstämma i Mörsils Vägsamfällighetsförening! Tid för stämman: onsdagen 25/4-2012,

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

2 (7) a) Arvode 2016 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att arvode till revisorerna utgår med 500 kronor/revision

2 (7) a) Arvode 2016 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att arvode till revisorerna utgår med 500 kronor/revision 2 (7) a) Arvode 2016 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att arvode till revisorerna utgår med 500 kronor/revision b) Medlemsavgifter 2016 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen

Läs mer

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Årsredovisning för Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Räkenskapsåret 2011-01-01---2011-12-31 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2011 Styrelsen för Seraljens samfällighetsförening lämnar härmed

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson.

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson. Hulta Samfällighetsförening Protokoll för ordinarie föreningsstämma 2011-06-15 1. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen justerades med punkt 12a val av ordförande

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården.

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. 1. Stämman öppnas. Ordförande Sune Andersson hälsar medlemmarna välkomna varefter han förklarar mötet öppnat.

Läs mer

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 0BKallelse till Pixbo Vägförenings ordinarie föreningsstämma 2014 Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid 17 Mars 2014 klockan 19.00 Plats Pixbo Montessori

Läs mer