På församlingsgården Sön 23 mars kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På församlingsgården Sön 23 mars kl. 19.00"

Transkript

1 På församlingsgården Sön 23 mars kl Det är viktigt att så många som möjligt av samfällighetens medlemmar kommer på årsmötet eftersom vi ska fatta beslut i ekonomiska frågor. Både nya och gamla gårdsombud kallas till mötet då byte av gårdsombud sker i samband med årsmötet. OBSERVERA! Allt beslutsunderlag finns tillgängligt på vår hemsida: Handlingarna hittar man i mappen 2014 vidare i Årsmöteshandlingar, mappar man klickar på för att öppna. Om man inte har tillgång till dator, finns handlingarna att tillgå hos samtliga styrelsemedlemmar. Vi bjuder på fika VÄLKOMNA!

2 Södergårds samfällighetsförening i Brunflo Samtliga medlemmar kallas till årsmöte/stämma söndag den 23 mars 2014 kl i församlingsgården, Brunflo. Samfälligheten bjuder på fika. Dagordning Dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av kallelsen till årsstämman. 3. Val av stämmofunktionärer. a) Ordförande. b) Sekreterare. c) 2 justerare/rösträknare. 4. Godkännande av dagordningen. 5. Fastställande av röstlängd. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse. 7. Ekonomisk redogörelse. 8. Revisorernas berättelse. 9. Fastställande av resultat och balansräkning. 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 11. Framställanden från styrelsen och motioner från medlemmarna. Framställan från styrelsen: a) Grannsamverkan. Motioner från medlemmar: a) Intresse av samordning vid upphandling av takrenovering. b) Återplantering av träd mellan Lagmansvägen och Tolvmansvägen. c) Framtidsvisioner för Södergård. Hur utvecklar vi området, vad saknar vi, vad vill vi eventuellt ändra på. 12. Ersättning till styrelsen, valberedningen och revisorerna. 13. Investeringskontot. 14. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd. 15. Val: a) Styrelseledamöter 2 år 2 år 2 år b) Styrelsesuppleanter 1 år 1 år 1 år c) Revisorer 1 år 1 år d) Revisorssuppleanter 1 år 1 år e) Valberedning 1 år 1 år 16. Övriga frågor. 17. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. 18. Mötets avslutande.

3 Verksamhetsberättelse Södergårds samfällighet Ordförande Roger Månsson avsade sig ordföranderollen efter ett år, ingen var villig att ta på sig att vara ordförande. Ordförande blev tillslut tillsatt. Extra årsstämma på begäran av medlemmarna, där vi tog upp anbud från 2 banker inför lån till garage dörrar och belysning. Nordea fick förtroende före Swedbank som har varit samfällighetens bank i nästan 40 år. En avbetalningsplan lades fram. Sju styrelsemöten har vi haft under verksamhetsåret Träff med gamla och nya gårdsombud för genomgång av vad som skulle göras under sommaren. Allt är inte genomfört. Fortsatta arbeten under 2014 på de gårdar som har arbeten kvar. Problem med kluckande avlopp, styrelsen tog hit Rangsells för att kolla upp vart stoppet eventuellt kunde vara. Informationen vi fick var att om det var stopp, så var det i avloppen i husen som var igensatt med fett, om det inte var i det egna så kunde det vara grannens. Eget ansvar som gäller. Avverkning av träd inom samfälligheten, försäljning av virke till Gällö såg och riset till Jämtkraft. Byte av garageportar och belysning blev klart under hösten. Justeringar och besiktning är gjord på garageportarna. Belysningen besiktas under Leif Åberg har haft en genomgång med Jämtkraft av återställande av mark efter fjärvärmeutbyggnad, ingen slutbesiktning var gjord, under maj-juni 2014 ska återställande av mark slutföras. Styrelsen har tagit in anbud på snöröjning och sandning, beslutet blev att fortsätta med samma som tidigare. Stormen Ivar slet med sig en del plåt från våra garage, som ett par medlemmar lagade. Vi har fått fem nya husägare under året Brunflo För styrelsen Eva-Britt Frånlund Ordförande

4 Resultaträkning 2013 Intäkter kr Budget 2013 Medlemsavgifter El fasta avgifter + belysning Upplåtelseavgift för mark Motorvärmarplatser Motorvärmare Varmgarage Sopavgifter Sparränta Investeringskonto Övriga intäkter Summa Kostnader kr El garage & motorvärmare El fasta avgifter + belysning Snöröjning & sandning Underhåll & inköp Underhåll & inköp inv.kontot Sopavgifter Försäkring Administration & kontor Arvoden & arbetsgivaravgifter Övriga kostnader Bankavgifter Räntekostnader Avskrivningar Summa Årets resultat kr

5

6 Grannsamverkan Minskar brott och störningar i våra bostadsområden! Grannsamverkan är ett nationellt koncept där Polisen är motor med hjälp av andra samverkanspartners. I Jämtlands län har vi arbetat med Grannsamverkan sedan hösten Grannsamverkan organiseras genom att ett huvudkontaktombud för bostadsområdet eller föreningen utses och håller kontakten med Polisen. Till huvudkontaktombudet utses ett eller flera kontaktombud, vilka har ansvar för cirka hushåll vardera i villaområden och kanske något fler i ett flerfamiljshus. Varför skall vi då Grannsamverka? Grannsamverkan är ett sätt att bli medveten om hur brottsligheten kan se ut och vad man kan göra för att förebygga den. Förutom att minska brottsligheten och öka tryggheten, är ett viktigt mål att bygga sociala nätverk och öka engagemanget i ett område. Grannsamverkan är en metod som ger effekt och forskning visar att brottsligheten minskar. Undersökningar visar även att potentiella gärningspersoner är mera försiktiga eller helst undviker områden där grannsamverkan finns. Om vi alla börjar med att vara allmänt vaksamma och kontaktar Polisen när vi ser något som är fel samt meddelar grannar och kontaktombuden när vi reser bort, då är vi igång med grannsamverkan. Polisen i samarbete med: Stöldskyddsföreningen, Försäkringsbolag, Villaägarna och Brandskyddsföreningen samt Mobilisering mot droger (Polisen, länets kommuner, Lanstinget, Länsstyrelsen, Regionförbundet, Trafikverket, frivilligorganisationer)

7 SMS-tjänst Vi från Polisen har installerat en SMS-tjänst där huvudkontaktombud/kontaktombudens mobilnummer ingår. Vi har lagt upp tjänsten i de bostadsområden som har grannsaverkan i Jämtlands län. Att använda sig av SMS är ett sätt för Polisen att snabbt få ut information och få hjälp med tips och iakttagelser. Tjänsten kommer endast att användas vid akuta tillfällen, till exempel under pågående brott. När ni får ett SMS från Polisen vill vi att ni sprider informationen vidare till era grannar samt kontaktar polisen om ni har någon information i ärendet. Kom ihåg att aldrig utsätta er själva eller andra för fara, gör en observation från håll och ta kontakt med Polisen! Observera! Ett SMS från Polisen går inte att svara på! Grannsamverkans e-postadress När informationen inte är brådskande kommer vi att använda oss av e-postadressen vilket vi även vill att ni ska göra. Via ovan e-postadress skickar vi även ut informationsbrev fem gånger per år till huvudkontakt/ kontaktombud. Dessa vidarebefordrar i sin tur informationen ut i sina bostadsområden. Om du är intresserad av att bli huvudkontaktombud eller kontaktombud för ditt bostadsområde, skicka in ditt namn, bostadsort, mobiltelefonnummer samt e-postadress till oss via grannsamverkans e-postadress. Därefter kontaktar vi dig! Läs mer på och Tack för ditt intresse! Fotograf: Jan Andersson, Länstidningen Birgitta Persson Polisinspektör Ansvarig för Grannsamverkan Polismyndigheten i Jämtlands län E-post: Polisen i samarbete med: Stöldskyddsföreningen, Försäkringsbolag, Villaägarna och Brandskyddsföreningen samt Mobilisering mot droger (Polisen, länets kommuner, Lanstinget, Länsstyrelsen, Regionförbundet, Trafikverket, frivilligorganisationer)

8

9

10 Arvoden 2014 Arvodeshöjningar Kategori Ordförande kr kr kr kr kr kr kr kr kr Kassör kr kr kr kr kr kr kr kr kr Sekreterare kr kr kr kr kr kr kr kr kr Valberedning kr kr kr kr kr Revisorer kr kr kr kr kr kr kr kr kr Sammanträdesarvode 150 kr 150 kr 200 kr 200 kr 200 kr 200 kr 200 kr 320 kr 320 kr Antal sammanträden Antal sammanträden Antal deltagare totalt Antal deltagare per sammanträde 4,8 4,8 4 4,1 4,4 4,6 4,8 5,6 5,7 Kostnader Kategori Ordförande kr kr kr kr kr kr kr kr kr Kassör kr kr kr kr kr kr kr kr kr Sekreterare kr kr kr kr kr kr kr kr kr 2 Revisorer kr kr kr kr kr kr kr kr kr 2 Valberedning kr kr kr kr kr kr kr kr kr Sammanträdesarvode kr kr kr kr kr kr kr kr kr Totalt kr kr kr kr kr kr kr kr kr Arvodekostnader till budget Arvoden kr Arbetsgivaravgifter 31,24% kr Avdrag regionalt stöd 10,00% kr Totalt kr

11 Investeringskonto 2013/2014 SALDO Investeringskonto ,42 kr ,88 kr UTGIFTER Byte av säkringar 10A till 6A 7 505,00 kr Nya elmätare för varmgarage och motorvärmare 9 538,00 kr Nya garageportar ,00 kr Nya belysningsarmaturer ,00 kr 2 nya motorvärmarplatser 3 156,00 kr Induktionslampor till nya armaturerna ,00 kr Omsättning lån ,00 kr SUMMA ,00 kr 888,00 kr INKOMSTER Överföring januari 2013 Överföring februari 2013 Överföring mars 2013 Överföring april 2013 Överföring maj 2013 Överföring juni 2013 Överföring juli 2013 Överföring augusti 2013 Överföring september 2013 Utbetalning av lån Överföring oktober 2013 Överföring november 2013 Överföring december 2013 Sparränta ,00 kr 3 750,00 kr 195,00 kr ,00 kr 2 750,00 kr 250,00 kr ,00 kr 4 250,00 kr 2 750,00 kr ,00 kr ,00 kr 2 750,00 kr 1 100,00 kr 3 095,78 kr SUMMA ,78 kr ,88 kr SALDO Investeringskonto ,20 kr ,88 kr Kommentar: Överföring görs i slutet av varje månad om det finns någon medlemsinbetalning den månaden. Avsättningar ,00 kr ,00 kr Styrelsen förslag till avsättningen för 2014: ,00 kr - varav används för amortering och ränta på lån: ,00 kr

12 Avgifter 2014 Antal Avg per inbet.period kr Helår kr Helår kr 2013 Hyra parkeringsplats motorvärmare kr kr kr Arrende av samfälldmark kr 200 kr 200 kr El fasta avgifter + belysning/värme kr 324 kr 364 kr El motorvärmare med timer, 6A kr 260 kr 260 kr El garageportöppnare 4 15 kr 60 kr 0 kr El varmgarage kr kr kr Medlemsavgift kr kr kr Investeringskonto kr kr kr Sopavgifter kr kr kr Uppgifter till budgeten Intäkter från hyra motorvärmarstolpe Intäkter el från motorvärmare: Intäkter el från varmgarage: Intäkter el fasta avgifter + belysning Intäkter el från garageportöppnare Intäkter från arrenden Intäkter från medlemsavgifter: Investeringskonto: Intäkter från sopavgift: kr kr kr kr 240 kr kr kr kr kr

13 Budgetförslag 2014 Budgetförslag 2014 Resultat 2013 Budget 2013 Intäkter kr Medlemsavgifter El fasta avgifter + belysning Upplåtelseavgift för mark Motorvärmarplatser Motorvärmare Varmgarage Sopavgifter Sparränta Investeringskonto Övriga intäkter Summa Kostnader kr El garage & motorvärmare El fasta avgifter + belysning Snöröjning & sandning Underhåll & inköp Underhåll & inköp inv.kontot Sopavgifter Försäkring Administration & kontor Arvoden & arbetsgivaravgifter Övriga kostnader Bankavgifter Räntekostnader Avskrivningar Summa Budgeterat resultat

14 Debiteringslängd för 2014 Totalt utdebiteras ,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: Påminnelseavgift om 50 kronor kan komma att utgå vid påminnelse om försenad inbetalning. OBS! Uttaxerade belopp som inte inbetalas efter en påminnelse kommer att överlämnas för utmätning ur medlemmens fastighet. Södergård 1:39 Södergård 1:40 Södergård 1:41 Fastighetsägare Aronsson Evy & Aronsson Bengt-Sören Strand Sven Åke & Strand Gunilla Bergström Åsa & Bennmarker Lars-Göran Fastighetsbeteckning Medlemsnummer Förfallodatum SUMMA L L L Södergård 1:42 Ström Annika & Willesgård Marcus L Södergård 1:43 Bäckström Leif & Elofsson Anneli L Södergård 1:44 Green Jerker & Green Anna-Kerstin L Södergård 1:45 Gidlund Örjan L Södergård 1:46 Schmidt Lars L Södergård 1:47 Wängman Thomas L Södergård 1:48 Forsberg Håkan & Bugge Inger L Södergård 1:49 Nilsson Jenny L Södergård 1:50 Berglund Annica & Hjalmarsson Fredrik L Södergård 1:51 Johansson Sören & Johansson Britt-Inger L Södergård 1:52 Molander Anders & Molander Bodil L Södergård 1:53 Edvinsson Sven Åke & Edvinsson Elisabeth L Södergård 1:54 Månthén Morgan L Södergård 1:55 Eriksson Magnus & Vejdegren Susanne L Södergård 1:56 Andersson Fredrik & Jonsson Angelica L Södergård 1:57 Skoglund Patrik L Södergård 1:58 Fjällström Margareta & Andersson Jan L Södergård 1:59 Johansson Marlene L Södergård 1:60 Eldebro Sture & Eldebro Åsa L Södergård 1:61 Kalén Mikael & Kalén Erica Margaretha L Södergård 1:62 Nilsson Johannes L Södergård 1:63 Eriksson Thommy & Svedlund Monica L Södergård 1:64 Stugholm Martin & Berg Pia L

15 Debiteringslängd för 2014 Fastighetsägare Fastighetsbeteckning Medlemsnummer Förfallodatum SUMMA Södergård 1:65 Nordin Arne & Nyberg Anneli L Södergård 1:66 Meriläinen Aarre & Hyttsten Meriläinen Iréne L Södergård 1:67 Widenström Helena & Holmberg Tomas L Södergård 1:68 Andersson Annika L Södergård 1:69 Ottosson Tomas L Södergård 1:70 Andersson Per & Gissler Andersson Annica L Södergård 1:71 Lundstam Inger L Södergård 1:72 Dolenius Britt-Marie L Södergård 1:73 Gunnmo Allan & Gunnmo Elizabeth L Södergård 1:74 Sundström Jörgen & Näslund Karin L Södergård 1:75 Ljung Hans-Eric & Ljung Ingela L Södergård 1:76 Flod Lillemor & Jönsson Morgan L Södergård 1:77 Lindqvist Sigrid & Lindqvist Max L Södergård 1:78 Hedman Johanna & Hedman Andreas L Södergård 1:79 Johansson Erik & Hellström Ann-Louise L Södergård 1:80 Norberg Sverre L Södergård 1:81 Johansson Lima Tore & Ejneborn Åsa L Södergård 1:82 Landin Folke & Landin Ulla-Britt L Södergård 1:83 Andersson Tord & Andersson Birgitta L Södergård 1:84 Nilsson Jan & Markusson Monika L Södergård 1:85 Jonsson Raymond & Jonsson Anita L Södergård 1:86 Marklund Malin L Södergård 1:87 Erlandsson Peter & Sundberg Anna-Karin L Södergård 1:88 Hultqvist Anna & Flodin Åke L Södergård 1:89 Elofsson Astrid L Södergård 1:90 De Val-Olsson Ylva & Olsson Lars-Olov L Södergård 1:91 Rosendahl Rune & Rosendahl Marianne L Södergård 1:92 Nilsson Johanna & Nilsson Erik L Södergård 1:93 Anteskog Tomas & Lövenås Anteskog L Susanne Södergård 1:94 Johansson Ulrika & Holm Pierre L Södergård 1:95 Wangby Erik & Wangby Carina L

16 Debiteringslängd för 2014 Fastighetsägare Fastighetsbeteckning Medlemsnummer Förfallodatum SUMMA Södergård 1:96 Malmsten Magnus L Södergård 1:97 Persson Roger & Nilsson Camilla L Södergård 1:98 Sjödin Örjan & Tander Eva-Lotta L Södergård 1:99 Hansson Annica & Andersson Lennart L Södergård 1:100 Olovsson Mikael & Alfredsson Julia Anette L Södergård 1:101 Svensson Sören & Svensson Helén L Södergård 1:102 Hallman Karl Olof & Hallman Grazyna L Södergård 1:103 Ifrén Roland L Södergård 1:104 Ekeljung Mattias & Svensson Åsa L Södergård 1:105 Kristoffersson Jimmy & Åsén Linda L Södergård 1:106 Träskvik Carina L Södergård 1:107 Burvall Gunilla & Nordqvist Lars-Ola L Södergård 1:108 Rindberg Ingela L Södergård 1:109 Nilsson Carl-Johan & Röstel Daniela L Södergård 1:110 Edholm Yvonne & Edholm Alvar L Södergård 1:111 Månsson Roger & Magnusson Eva L Södergård 1:112 Jonsson Jenny & Jonsson Robert L Södergård 1:113 Eriksson Helena & Eriksson Jörgen L Södergård 1:114 Klich Anna L Södergård 1:115 Höglund Pernilla & Höglund Christer L Södergård 1:116 Wickam Magnus & Martinsson Lena L Södergård 1:117 Marcusson Marie & Marcusson Thomas L Södergård 1:118 Rud Anette & Magnusson Stefan L Södergård 1:119 Gärdlund Gunilla L Södergård 1:120 Färdvall Johansson Johnny L Södergård 1:121 Wåglin Karin & Roos Wåglin Mikael L Södergård 1:122 Jokobsson Rikard & Holmlund Sara L Södergård 1:123 Persson Stefan & Törnvall Sonja L Södergård 1:124 Norin Håkan & Norin Marianne L Södergård 1:125 Viberg Daniel & Leffler Catrine L Södergård 1:126 Höglund Håkan & Höglund Elly L

17 Debiteringslängd för 2014 Fastighetsägare Fastighetsbeteckning Medlemsnummer Förfallodatum SUMMA Södergård 1:127 Boije Lina & Bergetoft Robin T Södergård 1:128 Andersson Martin & Östensson Caroline T Södergård 1:129 Rydén Erik Olov & Rydén Britt T Södergård 1:130 Savander Shalini & Savander Leif T Södergård 1:131 Karttunen Niklas & Marten Caroline T Södergård 1:132 Fors Patrik & Fors Lyrén Cecilia T Södergård 1:133 Larsson Björn T Södergård 1:134 Hägglund Jöran & Hägglund Kersti T Södergård 1:135 Almqvist Christina & Nilsson Tommy T Södergård 1:136 Sandberg Stefan & Johansson Jennie T Södergård 1:137 Stänkelström Anita T Södergård 1:138 Nilsson Anna & Jonsson Johan T Södergård 1:139 Johansson Börje & Johansson Siv T Södergård 1:140 Sandberg Sune & Sandberg Karin T Södergård 1:141 Landgren Johanna & Olander Mattias T Södergård 1:142 Björklund Dorothy T Södergård 1:143 Lindqvist Hanna & Barkestam Johan T Södergård 1:144 Eriksson Birger & Eriksson Britt Marie T Södergård 1:145 Aronsson Malin & Åkerlund Marcus T Södergård 1:146 Thyrell Patrik & Thyrell Petra T Södergård 1:147 Rönning Hanna T Södergård 1:148 Björkbacka Stefan & Eriksson Mirja T Södergård 1:149 Söderlund Paul & Vesterlund Ingrid T Södergård 1:150 Håkansson Carina & Persson Michael T Södergård 1:151 Öhrbom Stig Olof & Öhrbom Harriet T Södergård 1:152 Isvén Karin Ulrika & Johansson Peder Thomas T Södergård 1:153 Strömqvist Niklas & Sundqvist Linnéa T Södergård 1:154 Moberg Sverker T Södergård 1:155 Höglund Per & Höglund Anna-Lisa T Södergård 1:156 Näsström Arne & Näsström Karin T Södergård 1:157 Frånlund Eva-Britt & Frånlund Conny T

18 Debiteringslängd för 2014 Fastighetsägare Fastighetsbeteckning Medlemsnummer Förfallodatum SUMMA Södergård 1:158 Johnsson Thore T Södergård 1:159 Olsson Pär-Olov & Olsson Cecilia T Södergård 1:160 Meriläinen Anders T Södergård 1:161 Olsson Sonja T Södergård 1:162 Persson Linnea & Eriksson Henrik T Södergård 1:163 Söder Marja & Olsson Niklas T Södergård 1:164 Göransson Magnus T Södergård 1:165 Åberg Ingrid T Södergård 1:166 Jarhulf Lennart & Jarhulf Eva T SUMMA: Ägaruppgifter hämtade ur Lantmäteriets fastighetsregister och uppdaterade

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

På församlingsgården Sön 22 mars kl. 18.30

På församlingsgården Sön 22 mars kl. 18.30 På församlingsgården Sön 22 mars kl. 18.30 OBSERVERA! Allt beslutsunderlag finns tillgängligt senast den 8/3-2015på vår hemsida: http://sodergard.nu/dokument/ Handlingarna hittar man i mappen 2015 vidare

Läs mer

På församlingsgården Sön 25 mars kl. 18.30

På församlingsgården Sön 25 mars kl. 18.30 År 2011 & 2012 På församlingsgården Sön 25 mars kl. 18.30 Det är viktigt att så många som möjligt av samfällighetens medlemmar kommer på årsmötet eftersom vi ska fatta beslut i ekonomiska frågor och redogöra

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2013 2 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid 2014-05-24 kl 09.30

Läs mer

Bilagor till årsmöte 2013

Bilagor till årsmöte 2013 Verksamhetsberättelse för år 2012, Grimsta samfällighetsförening Styrelsen har under 2012 bestått av följande ledamöter. Monica Jacobsson Sten (74) ordförande Björn Lindquist (63) sekreterare Ola Granqvist

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2010 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid Lördag 21 maj kl 09.30 Plats Hörsalen CFL Söderhamn Dagordning 1 Sammanträdets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2010 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag acks Vägsamfällighet 1 Cecilia Pierrou 1 600 0,91 1:19 546 kr 20 kr 566 kr 2 Aina Sundin 1 1800 0,91 1:111 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 3 Erene Sundberg 1 1800 0,91 1:126 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 4 Vanja & Chrisitna

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet RÖRMÖSTVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget. Styrelsen önskar alla

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämma med Fågelsudds Samfällighetsförening

Protokoll fört vid Årsstämma med Fågelsudds Samfällighetsförening Protokoll fört vid Årsstämma 2015 2016 med Fågelsudds Samfällighetsförening Datum: 2016-07-24 Mötesplats: Slakmöre Bygdegård 1 Mötets öppnande Samfällighetens ordförande Anders Elowson hälsar alla närvarande

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Hasselnötens Samfällighetsförening

Hasselnötens Samfällighetsförening Hasselnötens Samfällighetsförening Föreningsstämma 090505 Närvarande: Linda Nyström (94:56) Thomas Persson (94:73) Monica Lännbjer (94:48) Leif Tell (94:48) Håkan Persson (94:62) Margit Piotrowski (94:85)

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA ONSDAGEN DEN 25 APRIL 2012 Protokoll vid Gessie Villastads Samfällighetsförenings årsstämma Org nr 717905-4346 Plats: Samfällighetsförenings

Läs mer

Protokoll årsmöte 2011-08-13 Stare samfällighetsförening

Protokoll årsmöte 2011-08-13 Stare samfällighetsförening Protokoll årsmöte 2011-08-13 Stare samfällighetsförening 1. Val av ordförande för stämman Till ordförande på mötet valdes Thomas Carlsson. 2. Val av sekreterare för stämman Till sekreterare valdes Pelle

Läs mer

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening Kallelse Kvarteret Myggans Samfällighet håller ordinarie föreningsstämma Söndagen den 26 februari 2012 kl. 18.00 i Blå lokalen. Välkomna 1. Öppnande. 2. Mötets behöriga utlysande. 3. Förslag till dagordning.

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Resultatlista, enskild rond - netto Polfärskt Trophy 202 Klass Placering A klass Namn Rond Spel.kat. Spelform Slagtävling Klubb CBA -4/RO S-HCP Datum 202-07-25 Resultat Petter Ölund AM Sommarro Golf 4

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

Signatur, tränare el styrelse. Vecka Datum Tränande och föräldrar Telefon Signatur, egen

Signatur, tränare el styrelse. Vecka Datum Tränande och föräldrar Telefon Signatur, egen 12 2016-03-21 mån Meja Backlund Marlene Backlund 070-0639200 Miranda Wiklund 070-5738828 Annica Wiklund 070-5738828 0660-17434 Mikael Wiklund 070-3430694 0660-17434 0660-80448 2016-03-22 tis Emma Holma

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Vårslaget. Datum: 2014-05-31. Rond:

Vårslaget. Datum: 2014-05-31. Rond: Datum 2014-05-31 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Karin Orav 12,8 64.2 1 Karin Orav Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 64.2 1 Helena Hägg Örnsköldsviks Golfklubb Puttom

Läs mer

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan 13.00 World Trade Center, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Plac Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S:a Snitt Andreas Frejborn BGK Laxen 19 20 18 22 20 - - - - 99 19,8

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE 1988-03-07 Senior Elit 1 Per Hansson Vellinge 587 2 Rolf Persson Ystad 584 3 Göran Sivertsen Genarp 583 4 Gert Johansson Kvidinge 581 5 Anders Mårtensson Åkarp 579 6 Sverker

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Nyköpings Segelsällskaps årsmöte

Nyköpings Segelsällskaps årsmöte Nyköpings Segelsällskaps årsmöte 2015-11-11 1 Mötets öppnande Ordföranden, Karl-Inge Forslund hälsade alla välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 2 Fastställande av röstlängd för

Läs mer

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014 Startlista, par/lag SN Golfen 204 Datum 204-07-, 0700 Bana Östra banan Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0700 T Gerber/M Lang 8 A X Mikael Lang Katrineholms Golfklubb 0,7 59 Tommy Gerber

Läs mer

Årsstämma 28 november 2013

Årsstämma 28 november 2013 Handlingar för årsstämma 28:e november 2013 sida 1 av 14 Årsstämma 28 november 2013 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6)

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Deltagare: Enligt rösträkning Kopiemottagare: HT 1,2, 3 och samtliga andelsägare Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-26 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: ÅMÅL Plats: Mötesplats Fasetten, Trollhättan Dnr: 201-16687-2010 Rösträkningen och

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Val/sunds Samfällighetsförening i OIK's klubblokal.

Protokoll fört vid årsmöte i Val/sunds Samfällighetsförening i OIK's klubblokal. Protokoll fört vid årsmöte i Val/sunds Samfällighetsförening 2013-04-16 i OIK's klubblokal. 1. Mötets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 2. Fastställande av dagordning/årsmötets

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. ! 1 Hökerum - Öndarps Protokoll fört vid föreningsstämma med Hökerum Öndarps, 2016-09-17 Plats: Församlingshemmet Hökerum Närvarande: 41 medlemmar representerande 30 fastigheter 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Revisorer Revisorer har varit Alex Larsen och Peter Datek.

Revisorer Revisorer har varit Alex Larsen och Peter Datek. Protokoll årsmöte 2010-08-08 Stare samfällighetsförening Deltagare på mötet: Malin Strand, Thomas Carlsson, Fredrik Jacobsson, Anders Cavalli Björkman, Jerker Lindhav, Kaj sa Oderbrandt, Johan Emterling,

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

3 Val av ordförande för stämman Beslut att välja Hans-Erik Lindeblad till ordförande för stämman.

3 Val av ordförande för stämman Beslut att välja Hans-Erik Lindeblad till ordförande för stämman. Protokoll fört vid föreningsstämman med Ankarsmeden/Låssmedens Samfällighetsförening söndagen den 24 mars 2013 klockan 18.00 i Högalids Folkhögskolans matsal. 1 Mötets öppnande och upprop Ordförande Hans-Erik

Läs mer

Skebokvarnsvägen Bandhagen

Skebokvarnsvägen Bandhagen 2016-11-22 1 (7) Detaljplan för del av fastigheten Örby 4:1 område vid Bedaröbacken i stadsdelarna Högdalen och Örby Fastigheter inom planområdet Stockholms kommun Exploateringskontoret Box 8189 104 20

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya 08:00 - Törning / Törning 31,7 27 56 TÖRNING, Håkan Golfklubb 8,4 7 48 TÖRNING, Eva Golfklubb 23,3 20 - Bäckbom / Bäckbom 21,8 19 48 BÄCKBOM, Catrin Golfklubb 22,1 20 56 BÄCKBOM, Patrik Golfklubb +0,3-1

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014 Startlista, par/lag SN Golfen 204 Datum 204-07-0, 0700 Bana ÖÖ_Jönåkers GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0700 072 07 0736 P Granström/R Lundström 5 A X Per Granström Kiladalens

Läs mer

Referenslista. E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501

Referenslista. E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501 Fakturareferenser Hässleholms kommun E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501 Pappersfaktura; Hässleholms Kommun Fakturor,

Läs mer

Långsele vuxen slutresultat

Långsele vuxen slutresultat Långsele vuxen slutresultat Vuxen Placering Efternamn Förnamn Ort Vikt i gr Minsta fisk 1 Båtsman Kjell-Åke Långsele 5300 2 Axelsson Martin Lycksele 1012 3 Wännström Staffan Lycksele 883 4 Sigefelt Lena

Läs mer

J ÖDIK P70-71 år 1979 Bakre raden ledarna: Dan Jonsson, Per-Olof Hjalmarsson, Stefan Berglund Övre raden från vänster: Joakim Widstrand, Patric

J ÖDIK P70-71 år 1979 Bakre raden ledarna: Dan Jonsson, Per-Olof Hjalmarsson, Stefan Berglund Övre raden från vänster: Joakim Widstrand, Patric J ÖDIK P70-71 år 1979 Bakre raden ledarna: Dan Jonsson, Per-Olof Hjalmarsson, Stefan Berglund Övre raden från vänster: Joakim Widstrand, Patric "Janne" Olsson, Magnus Blom, Peter Dahlberg, Henrik Jonsson,

Läs mer

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2008-09-14 Falu Sport- och Pistolskytteklubb vill härmed tacka alla deltagare och funktionärer för sina insatser. Foto: Hans Hedström Standardmedaljer: Vapengrupp Silver Brons

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2012-09-27 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

Ringsekreterare Start Helen Schutz Ringsekreterare 1, 2, 3 Lena Andersson. Köket servering Viveka Lohman, Carola Boqvist

Ringsekreterare Start Helen Schutz Ringsekreterare 1, 2, 3 Lena Andersson. Köket servering Viveka Lohman, Carola Boqvist 2017 10 15/FunkUtvKom/Inki Funktionärer vid 2017 års tävlingar och prov Bruksprov, lydnadsprov, månadstävlingar, agility, rally och MT/MH Auktoriserad funktionär Extern funktionär xxxxxxx Funktionär 2016

Läs mer

Namn Förening Omg. 3 Bärfendal Harestad Bärfendal Kville Kville Bärfendal Bärfendal Uddevalla Bärfendal Herrestad Bärfendal Uddevalla Uddevalla

Namn Förening Omg. 3 Bärfendal Harestad Bärfendal Kville Kville Bärfendal Bärfendal Uddevalla Bärfendal Herrestad Bärfendal Uddevalla Uddevalla Namn Förening Omg. 3 1 Oliver Blad Bärfendal 182 2 Annie Andersson Harestad 182 3 Oscar Hansson Bärfendal 180 4 Neo Carlqvist Kville 180 5 Jesper Linsten Kville 175 6 Filip Forsberg Bärfendal 174 7 Gabriel

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-06 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-19.20 Beslutande Douglas Roth, ordförande, Lennart Westdahl, Bo-Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Johan Barnekow, Gunnel Persson,

Läs mer

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp 2015-03-04 FASTIGHETSFÖRTECKNING TIERP 1:1 (12) Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Andelar i samfällighet Svanby

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Bondemilen 2010 RESULTATLISTA

Bondemilen 2010 RESULTATLISTA Bondemilen 2010 RESULTATLISTA Startnr Klass Namn Ort Sluttid 6 M Samuelsson, Johan Falun 00:36:07 152 M Karlsson, Henric Tranemo 00:40:47 65 K Kristiansson, Frida Borås 00:43:14 121 M Algebäck, Markus

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2012 Klass Parklass Rond 1 Spelform Greensome, CBA Poängbogey Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Datum 2012-06-17 Resultat Särskiljning 1 S Malek/Y

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Likalydande beslut fattas på partidistriktet i Jämtlands distriktskongress.

Likalydande beslut fattas på partidistriktet i Jämtlands distriktskongress. 2 (7) a) Arvode 2017 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att arvode till revisorerna utgår med 500 kronor/revision b) Extern revisor Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen

Läs mer

Ton En het och år. Väglängd Km. Andelar redovisade som tonkm-tal. Fastighet Ägare Trafikslag. Andelar redovisade i procent av totala antalet tonkm 0%

Ton En het och år. Väglängd Km. Andelar redovisade som tonkm-tal. Fastighet Ägare Trafikslag. Andelar redovisade i procent av totala antalet tonkm 0% Gemensamsanläggning Tibro Söroset GA 2 Andelstalslängd beräkning enligt tonkilometermetoden Beräkningsalternativ 150401 Summa 52419 Noloset 1:8 Bent Olov Valdemar Johansson 1/2 Kerstin Ingegerd Johansson1/2

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 07:00 01 - L Hillerstig / U Lindblom 32,7 Gul HILLERSTIG, Lars Enköpings Golfklubb 670504-041 8,1 Gul LINDBLOM, Urban Enköpings Golfklubb 481121-012 24,6 - K Johansson / A Wåhlstedt 31,6 Röd JOHANSSON,

Läs mer

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström 1 Hultman / Rundström 21-9 61 HULTMAN, Maria RUNDSTRÖM, Stefan Öijared Golfklubb Öijared Golfklubb 2 Gemzell / Gemzell 29-5 65 GEMZELL, Patrik GEMZELL, Cecilia Bro-Bålsta Golfklubb Bro-Bålsta Golfklubb

Läs mer

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng Resultat Öppen 1 130 Bengt Davidsson Skärblacka 158 2 1 Stefan Arfvedsson Finspång 157 3 69 Mats Gustavsson Finspång 156 4 79 Tomas Persson Vingåker 156 5 100 Hans Björling Norrköping 156 6 92 Rolf Gillstam

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

PERSONAL NYA RAKETSKOLANS REKTORSOMRÅDE 2014/15. Rektor åk 4-5 Conny Persson 703 34 Delfinen, adm. särskolan. Rektor Annika Andersson 702 33 åk 6-9

PERSONAL NYA RAKETSKOLANS REKTORSOMRÅDE 2014/15. Rektor åk 4-5 Conny Persson 703 34 Delfinen, adm. särskolan. Rektor Annika Andersson 702 33 åk 6-9 PERSONAL NYA RAKETSKOLANS REKTORSOMRÅDE 2014/15 Rektor åk 4-5 Conny Persson 703 34 Delfinen, adm. särskolan Rektor Annika Andersson 702 33 åk 6-9 Rektor Riitta Kotavuopio Olsson 70 332 F-åk 3 Fritids Förskolechef

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Plats: Hembygdsgården, Krokek 1 STÄMMANS ÖPPNANDE, FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Ordföranden

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Anmälningslista Norrtälje klassikern Löpning Vår 2014

Anmälningslista Norrtälje klassikern Löpning Vår 2014 Anmälningslista Norrtälje klassikern Löpning Vår 2014 Namn Klass Klubb/Företag Startnr Närvaro (x) Adam Persson Herrar Norrtälje Kommun 1 Hans Zalander Herrar Klubblös 2 Sofia Engberg Damer Klubblös 3

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal.

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. Protokoll Årsstämma 2009 Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. 1. MÖTETS ÖPPNANDE Björn Ericsson öppnade stämman och

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening

ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening Dagordning 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Fastställande av röstlängd samt val av två rösträknare 4. Val av två justerare

Läs mer