AKADEMITJÄNSTEMÄNNENS FÖRENING PROTOKOLL nr 3 Sektionen Malmö Högskola Styrelsen (1) Närvarande: Anna-Carin Lundström ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKADEMITJÄNSTEMÄNNENS FÖRENING PROTOKOLL nr 3 Sektionen 214-33 Malmö Högskola Styrelsen 1999-04-21 1 (1) Närvarande: Anna-Carin Lundström ordförande"

Transkript

1 AKADEMITJÄNSTEMÄNNENS FÖRENING PROTOKOLL nr 3 Styrelsen (1) 1 Justerare utses att justera dagens protokoll. 3 Information Anna-Carin Lundström informerar: om lokalnämnder. och Inger Werner (AO LUT) ingår i lokalnämnden bibliotek/lärarutbildningen; om områdesstyrelserna för resp område. Diskuterades riktlinjer för områdeschefernas ansvarsområden och tillsättning, olika alternativ. 7 Avslutning Ordförande förklarar mötet avslutat.

2 AKADEMITJÄNSTEMÄNNENS FÖRENING PROTOKOLL nr 4 Styrelsen (2) 1 Justerare utses att justera dagens protokoll. 3 Ersättare Anna-Carin Lundström och samtliga styrelsemedlemmar söker ersättare för Yvonne Ljung Möller. Vid AO-utbildningen kommer ny ersättare försöka värvas. 4 Information Anna-Carin Lundström informerar: om Lönepolitiskt program och Förslag: Anställningsordning för lärare vid Malmö högskola, vilka delas ut till styrelseledamöterna (bil); om MBL, områdesstyrelserna, områdescheferna och Samverkansavtalet, där mycket fortfarande är oklart; om arbetsgrupp flextid för Tandvårdshögskolan, där Kristina Kroon AO och sekr ingår tillsammans med Göran Lindahl kanslichef TVH; om möte med valberedningen för dekanusval vid TVH. 5 Kurser (studorg) ordnar kurs för AO (990603) internt genom Regionen, även styrelsen kommer att utbildas genom Regionen, i höst. informerar: om IT-utbildning för anställda vid Mah; om AO-möte kl och ordnar kallelse m m. 6 Bärbar dator ansöker om medel hos avdelningsstyrelsen för bärbar dator för Anna-Carin Lundström. Datorn nödvändigt hjälpmedel speciellt vid löneförhandlingar. 7 Övriga ärenden ordnar med E-post till alla i styrelsen och lista för sändning. Expeditionstider meddelas medlemmarna. Följebrevet till rekrytering av nya medlemmar skall skrivas om. visar av honom utarbetad enkät för medlemmarna inför löneförhandlingarna. informerar om Nautilus Friskvårdscenters årskort.

3 forts protokoll Nästa möte Tisdagen den 1 juni 1999 kl 8.00, TVH Parodontologi 6:e vån. 9 Avslutning Ordförande förklarar mötet avslutat.

4 AKADEMITJÄNSTEMÄNNENS FÖRENING PROTOKOLL nr 5 Styrelsen (1) 1 Justerare utses att justera dagens protokoll. 3 Information Anna-Carin Lundström delar ut lönepolitiskt program och informerar om: MBL; utannonsering av områdeschefer/prefekter till IMER, HS, KK; förslag till intern organisation finns på sektionens lokal; flexgruppen; löner - områdena delas upp i förhandlingsområden; protokoll från Fakultetsstyelsen och Tandvårdsnämnden finns tillgängliga på lokalen. informerar om: Lokalnämnden; Kungsparken/- studentkårlokalen snart klar; nybyggnader för de olika områdena; 6 hyresvärdar finns vid Mah; Ordförande och informerar om: Ombudsmöte i Stockholm - ny avdelningsstyrelse vald, individuella ersättare i styrelsen utgår, istället 5 ersättare som successivt sätts in. 4 Rekrytering Beslut att sända ut rekryteringsbrev till nyanställda. 5 Övrigt Beslut om hemsida för sektionen Avslutning Ordförande förklarar mötet avslutat.

5 AKADEMITJÄNSTEMÄNNENS FÖRENING PROTOKOLL nr 6 Styrelsen (1) Närvarande: Frånvarande: Anna-Carin Lundström ordförande 1 Justerare utses att justera dagens protokoll. 3 Information från Lärarutbildning bl a om omorganisationer, tillsättning av tjänster. om lönearbetet; nya centralbibliotekshuset. om flexgruppens vid TVH möte. 4 Övrigt Handlingar delades ut till styrelsemedlemmarna: Handlingsplan, MBL; OFR/S arbetade grupper; områdesstyrelsernas ansvar. Kassörskapet skall snarast överföras från till. 5 Avslutning Ordförande förklarar mötet avslutat.

6 AKADEMITJÄNSTEMÄNNENS FÖRENING PROTOKOLL nr 7 Styrelsen (1) 1 Justerare utses att justera dagens protokoll. 3 Information Anna-Carin Lundström informerar om: MBL; annonsering för områdesprefekter för HS, KK, IMER, TS är klar, annonser för LUT och Odont kommer när det blir aktuellt; nya arbetsgrupper kommer att tillsättas, t ex servicegrupp; utbildning av skyddsombud. Rektorsmöte - rektor ordförande i centrala skyddskommittén, Thomas Strandberg för lokalvården; Margareta Troein medicinsk expert; gemensam grundkurs för samtliga forskare. Bankkontor på arbetsplatserna. Info om städbolag kontra anställd personal, vilket diskuterades. 4 Löner Avtalet klart men inte påskrivet. Löneskillnader diskuterades. 5 Samverkansavtal Avtalet klart men inte påskrivet, vilket skall ske Utbildning Höstens kurser diskuterades. 7 ST-avdstyrelse Protokoll från avdelning 214 placeras på lokalen. Kontaktperson till avdelningsstyrelsen är Kajsa Eriksson, Lund. Tre motioner har inkommit till Kongressen. 8 Sektion Beslutas om stämpel för inkommande post. Diskuterades rekryteringsbrevet till nyanställda. Beslutas tillse E-postadress till lokalen. 9 Nästa möte Beslut om kommande styrelsemöten: 7/9, 21/9, 5/ Avslutning Ordföranden förklarade mötet avslutat.

7 AKADEMITJÄNSTEMÄNNENS FÖRENING PROTOKOLL nr 8 Styrelsen (1) Frånvarande: 1 Justerare utses att justera dagens protokoll. 3 Val av suppleant Beslutas att Eva Nilsson, Teknik och Samhälle, väljs som suppleant i sektionsstyrelsen Vi hälsar Eva Nilsson välkomna. 4 Information Anna-Carin Lundström informerar om: Annonserna om områdesprefekterna ut i september i SDS, DN och SULF; grupp för befordringsgång adjunkt lektor; omorganisation vid LUT. IT-tekniker vid Mabiblioteket har fått lönelyft. Flexgruppens sammanträde. Nya lokalen klar, rum 251 A; skrivare skall installeras. 5 Övrigt Ordföranden påminner om kurser. Diskuterades support för hyresdatorer på nätet. Nyanställda kan få hyra. 6 Avslutning Ordförande förklarar mötet avslutat.

8 AKADEMITJÄNSTEMÄNNENS FÖRENING PROTOKOLL nr 9 Styrelsen (1) Frånvarande: 1 Justerare utses att justera dagens protokoll. 3 Information Anna-Carin Lundström informerar om: Högskolestyrelsen; fackliga representanter reduceras i de olika nämnderna vid Tandvårdshögskolan; nya avtal resor och arvoden m m skall läggas in på intranätet; rektorsmöte: etik i användning av datorerna, fackliga representanter och ledning skall sammanträda om detta, IT-nämnd, städorganisationen; facklig samverkan möte månd 18/10-99, Gäddan 8. 4 Samverkansavtalet Samverkansavtalet diskuterades. Det fungerar inte på områdena, ej heller arbetplatsträffar. SAN (Statlig sektors arbetsmiljönämnd) skall besöka Mah och diskutera med ledningen om samverkansavtalet och träffa områdeschefer. 5 Kurser Ordföranden informerar om kurser. A-C L deltar i ALFA-konferens i Stockholm. Ordföranden och en deltar i samplaneringskonferens i Ronneby. Ordföranden och en deltar i kongress om jämställdhet i oktober (en är jämställdhetsrepresentant i styrelsen). Övrigt Nästa möte föreslår en träff om försäkringar för arbetsplatsombuden. informerar om en bok "Att manipulera ett möte", som finns vid biblioteket, Avd B. Anna-Carin Lundström föreslår ett långt styrelsemöte, tid bestäms vid nästa möte. Ordföranden föreslår en representant från Lärarutbildningen till styrelsen. Tisdag 5/ , Cariologibiblioteket.

9 6 Avslutning Ordförande förklarar mötet avslutat.

10 1(2) AKADEMITJÄNSTEMÄNNENS FÖRENING PROTOKOLL nr 10 Styrelsen Eva Nilsson ersättare Frånvarande: 1 Justerare utses att justera styrelsens protokoll fram till årsmötet i mars Information Anna-Carin Lundström informerar om: SAN (Statliga sektorns arbetsmiljönämnd) som besöker Malmö högskola, vissa områden. IT-kunskapen vid Malmö högskola har ojämn kvalitet, utbildningen är i otakt med tiden. Utbildningen för nyanställd personal skall ses över. Kunskapsnivån hos anställda skall inventeras genom enkät. Lokalförsörjningen - ny ansvarig för projekteringen kommer att anställas. Kvalitetssäkringen vid Malmö högskola ligger bl.a. till grund för ansökan till universitet. Områdesstyrelsen K3 (Konst, kultur & kommunikation) - ACL närvarar vid sammanträdena. Deltagande i ALFA-konferens i Stockholm, där bl.a. lokala avtal gicks igenom, t.ex. Sveriges Lantbruksuniversitets avtal bra. Deltagande i Planeringskonferens i Ronneby med Elisabeth Thornqvist. ACL invald i Skånedistriktets styrelse. om Lokalnämnden, LUT (Lärarutbildningen), utvidgningen av Universitetsholmen. Fritidslokaler. Eva Nilsson om Teknik&Samhälles områdesstyrelse, mastersutbildning och annan utbildning som är på gång. 4 Rekrytering Diskuteras introduktionsbrevet och informationsmaterialet till nyanställda presumtiva medlemmar. och Marie Khokhar ansvarar. 5 Kurser Konferens i Arbetsrätt i Helsingborg - ACL deltar. Försäkringskonferens i Malmö diskuteras deltagande från styrelsen.

11 forts st-atf styrelsemöte protokoll Arbplombud 7 Övrigt Möte med arbetsplats- och skyddsombuden angeläget i höst. Elisabeth Thornqvist ansvarig. Diskussion inför Kongressen i november i Stockholm, material finns på lokalen. 8 Nästa möte Beslutas om "långmöte" tisdagen den 26 oktober 1999 Gäddan 8, kl Avslutning Ordförande förklarar mötet avslutat.

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson.

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson. Protokoll 214/06 STYRELSEMÖTE Tid: Torsdagen den 31 oktober 09.00-11.00 Plats: Kalmar Holken och Växjö UB3018 Närvarande: Annika Aronsson Anna Asplund Persson Sandra Bergsten Birgitta Johansson, från 5

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Närvarande: Anette Jellve, Marie Gustafsson, Britt-Marie Brattsell, Louise Heidenfors, Lars Jansson, Corinne Kristoffersson, Cristina Steen

Närvarande: Anette Jellve, Marie Gustafsson, Britt-Marie Brattsell, Louise Heidenfors, Lars Jansson, Corinne Kristoffersson, Cristina Steen ST inom Sveriges Domstolar PROTOKOLL NUMMER 7 avdelningsstyrelsens sammanträde i Umeå 2011-10-04 05 Närvarande: Jellve, Marie Gustafsson, Britt-Marie Brattsell, Louise Heidenfors, Lars Jansson, Corinne

Läs mer

Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär.

Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär. VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 2 2013-03-01 Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär. Ordföranden har ordet sidan

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde på Fackförbundet ST i Stockholm den 10 11 mars 2009 Närvarande Ledamöter Margaretha Hofvenstam Elsebeth

Läs mer

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Protokoll Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 031003 Närvarande: De fackliga företrädarna, Ann Gerhartz-Fa (ST-ATF), Inger Hedman (Lärarförbundet, TCO), Bengt-Åke

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av dagordning 4. Val

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemöte Tid: 2010-01-20--21 Plats: Närvarande: Ej närvarande:

Läs mer

MBL-information inför mötet genomfördes 060502. Synpunkter framfördes på Sökstatistik för ht 2006 7.

MBL-information inför mötet genomfördes 060502. Synpunkter framfördes på Sökstatistik för ht 2006 7. HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(5) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Veronica Gaspes lärare Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal Ullrika Sellman student Marcus Thulin

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas

Läs mer

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen Styrelseprotokoll nr 106 Datum 2011-04-14--15 Närvarande Frånvarande Johan Ahlfors Fredrik Andersson Lars Olsson Claes Petterson Johanna

Läs mer

Samverkan i Norrköpings kommun

Samverkan i Norrköpings kommun Samverkan i Norrköpings kommun AVTAL 2010 Innehåll Samverkansavtal i Norrköpings kommun 3 Medarbetarsamtal 3 Arbetsplatsträff 3 Samverkansråd 4 Förhandling enligt Medbestämmandelagen 4 Dokumentation 5

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 9-2011 Fört vid möte i 2011-03-11 Närvarande: Åsa Jacobsson Lena Svangren Lennart Roth Susanne Pettersson Mehrdad Athari Fard Rose-Marie Alnered Susanne Larsson Forman Heléne Hellström Mörk

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen Sammanträde Sektionsstyrelsen Tid Torsdag 26 september, 2013 kl 09.00-15.00 Plats Af Enköping Närvarande: Bengt, Carola, Cecilia, Ghada,

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 8-2009 Sid. 1 (6)

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 8-2009 Sid. 1 (6) Sid. 1 (6) 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde den 11-12 november 2009 i Stockholm (EBMs lokaler) Närvarande Margaretha Hofvenstam Ordförande Veronica Yng Gisslin Vice ordförande

Läs mer

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 MEDLEMSCENTER SKÄRHOLMEN Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 Sektion 27 omfattar förvaltningarna Östermalm, Södermalm, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, Social- Arbetsmarknadsförvaltningen. hemsida

Läs mer

1 (16) Version 2011-03-17

1 (16) Version 2011-03-17 1 (16) Version 2011-03-17 Råd och stöd för aktiv samverkan Råd och Stöd är ett partsgemensamt framtaget hjälpmedel vilket utgår från Samverkansavtalet. Innehållet i Råd och Stöd är inte kollektivavtalstext.

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 5-2008 Sid. 1 (6)

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 5-2008 Sid. 1 (6) Sid. 1 (6) 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde i ST s lokaler på Sturegatan i Stockholm den 20-21 maj 2008 Närvarande Ledamöter Margaretha Hofvenstam Ordförande Elsebeth Rosén

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar ST inom Sveriges Domstolar Sid 1 (4) PROTOKOLL NUMMER 4 avdelningsstyrelsens sammanträde i Alingsås den 16-17 juni 2015 Närvarande: Anette Jellve, Marie Gustafsson, Britt-Marie Brattsell, Lena Andersson,

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer