SYNAPSEN. Epilepsiföreningens medlemstidning. Överkörd av färdtjänsten. Fortsättning följer om Britta. Ali blev tagen för buse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SYNAPSEN. Epilepsiföreningens medlemstidning. Överkörd av färdtjänsten. Fortsättning följer om Britta. Ali blev tagen för buse"

Transkript

1 Epilepsiföreningens medlemstidning SYNAPSEN 2006 nr 1 Årgång 25 Överkörd av färdtjänsten Läs mer sid 4 6 Fortsättning följer om Britta Läs mer sid 7 Ali blev tagen för buse Läs mer sid Mötesplats för alla med epilepsi Läs mer sid NY BROSCHYR OM FÖRENINGEN sid 11 Dags för bowlingkväll Heldagsutflykt till Birka Läs mer på sid 9 UNGDOM 1

2 INNEHÅLL Aktivt liv med epilepsi 3 Mötesplats för alla med epilepsi 17 Överkörd av färdtjänsten 4 6 Fortsättning följer OM BRITTA 7 Vårutflykt 18 UNGDOM 9 Snabb hjälp till jobb 19 Info från föreningen _ Vad tycker du om vården? 20 Ali blev tagen för buse Årsmötet 21 FORSKNING Hur ser framtiden ut? 14 KRÖNIKA 22 Många kan göra mycket 15 SYNAPSEN medlemstidning för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm Anm. SYNAPSER är kontaktpunkter på hjärnans nervceller och de hjälper till att fånga upp signaler från andra nervceller. Synapserna är alltså nödvändiga för att nervcellerna ska kunna kommunicera. Kansli St Göransgatan 84, 3 tr Stockholm Tel Postgiro Bankgiro E-post Hemsida Ansvarig utgivare Katarina Nyberg Redaktör Katarina Nyberg E-post till redaktionen Foto: där annat ej anges, Katarina Nyberg Grafisk form Ord & Bildmakarna AB Tryck Multitryck AB, Eskilstuna ISSN Nästa nummer av Synapsen utkommer i vecka 22 och det är manusstopp 2 maj. 2 SYNAPSEN NR

3 AKTIVT LIV MED EPILEPSI Kunskap och information ger trygghet som i sin tur skänker ökad livskvalitet. Det var utgångspunkten för neurolog Sven Pålhagens föreläsning om hur man gör för att leva ett aktivt liv när man har epilepsi. Särskilt viktig är kunskapen om hur den egna epilepsin ser ut och hur den yttrar sig finns det till exempel samband mellan anfall och riskfaktorer som stress, trötthet, depression? Vad är epilepsi, egentligen? Det är viktigt att reda ut, säger Sven Pålhagen och fortsätter med den strikt medicinska definition som beskriver en störd hjärnfunktion, det vill säga en rubbad jämvikt mellan retning och hämning i en grupp hjärnceller i en större eller mindre del av hjärnan. När två sådana anfall uppträder spontant talar man om epilepsi. Men ett konstaterande om epilepsi är inte bara en diagnos rätt upp och ner utan för naturligtvis med sig en rad frågor. Kan jag leva som alla andra? Kan jag arbeta? Köra bil? Sporta? Bilda familj? Finns det risk att jag för vidare anlag till mina barn? Är det risk för komplikationer? Rädsla, hot, skam Sven Pålhagen har som verksam neurolog i över 30 år mött många patienter och vet utifrån sin kunskap och erfarenhet att diagnosen epilepsi kan aktivera olika känslor. Rädsla självklart. Hot ja ibland, mot den egna säkerheten framförallt. Skam häftar fortfarande vid sjukdomen på grund av fördomar, även om de värsta yttringarna finns bakom oss i tiden. Men ännu idag finns negativa attityder i samhället, ibland yttrar de sig som, kanske välment, överbeskydd som egentligen talar om att du klarar inte av det här. Att leva med epilepsi innebär ofta att självbilden förändras. Man ställer sig frågor om man duger, om man klarar av som alla andra. Det verkligt viktiga är upplevelsen att man duger lika bra även om man inte klarar allt. Läkaren behöver mer kunskap Epilepsi ställer krav på en helhetssyn inom sjukvården. Sven Pålhagen talar om patientens integritet. Att möta förståelse, att få en förklaring och att känna stöd är tillsammans med förtroende för läkaren det viktigaste, säger han och betonar värdet av att patienten är välinformerad och ställer frågor. Och därmed är motiverad att delta i sin behandling. Läkarens ansvar är att skapa förutsättningar för att patienten ska kunna ta ansvar för sitt eget liv. Därför SYNAPSEN NR Sven Pålhagen, neurolog sedan 30 år. måste även läkaren söka kunskap för att rätt utreda och behandla den här speciella patienten på bästa sätt. Han måste ställa en rad frågor om när anfallet inträffade, hade patienten förkänningar, hur uppträdde hon eller han före, under och efter anfallet. Hur lång tid varade det? Har patienten någon annan sjukdom? Finns det alkohol eller droger med i bilden? Tidiga trauman, som till exempel kuvösvård? Hormoner ställer till det Alla människor kan få ett epileptiskt anfall. Därför kan det första anfallet visa sig vara ett enstaka anfall orsakat av till exempel stress eller sömnbrist. Om det blir fler anfall och epilepsi konstateras måste neurologen försöka klarlägga orsaken, kartlägga anfallsprovocerande faktorer, så kallade riskfaktorer, och även klassificera typen av anfall. Allt detta bildar grunden för behandling och prognos. Kvinnor med epilepsi har hormonförändringar som påverkar anfallsrisken, vid menstruationer, graviditet och klimakterium. Östrogenet ökar risken medan progesteron kan minska risken. Helhetssyn kontra specialisering? Många kvinnor känner stor tveksamhet och oro vad beträffar medicinering i samband med graviditet. Men att avbryta medicineringen tvärt är farligare för fostret och kan ge skador i samband med eventuella stora anfall. Planera graviditeten och diskutera med neurologen om det går att sänka dosen, är doktorns råd. Avslutningsvis berörde Sven Pålhagen kravet på en helhetssyn inom vården samtidigt som man vill ha specialicerad kunskap. Jag vet inte om dessa krav går att förena, kanske är det en omöjlighet. TERESA JANZON 3

4 ÖVERKÖRD AV FÄRDTJÄNSTEN Eva har köksbordet fullt med färdtjänstpapper. Eva Gustafsson kämpar för att få färdtjänst. Trots intyg från två neurologer och två neuropsykologiska utredningar som stärker hennes sak så blir det bara avslag från Färdtjänsten och även från länsrätten. Eva Gustafsson har arbetat som barnskötare på förskolan Granen i Norsborg under många år förändrades livet för henne. Hon drabbades av en hjärnblödning med epilepsi som följd. Året därpå opererades hon för pulsåderbråck i hjärnan, aneurysm. Efter det fick hon en stroke, en hjärninfarkt. Eva har haft många epi-anfall men från maj 2005 har hon varit anfallsfri. Jag är jätteglad för det och håller tummarna för att det ska fortsätta så, säger hon. Men vad hon inte är glad över är kontakterna med Färdtjänsten. Från januari 2004 och ett år framåt hade Eva beviljad färdtjänst. När det tillståndet gick ut fick hon ett brev om att hon skulle komma in med en ny ansökan. Husläkaren skrev ett nytt intyg, precis som han gjort första gången. På medborgarkontoret skrev tjänstemannen under min ansökan och skickade den till Färdtjänsten. Ständiga avslag Efter en tid damp svaret ner i Evas brevlåda: Avslag. Och sedan har det rullat på med överklaganden. Till slut gick ärendet upp i länsrätten och domen kom i juni förra året. Det blev NEJ där också. Jag fick rådet att inte överklaga länsrättens dom utan istället göra en ny ansökan till Färdtjänsten, säger Eva. Och det gjorde hon. Hennes husläkare hade slutat så nu var det en neurolog på Huddinge sjukhus som skrev intyg. Det blev avslag igen från Färdtjänsten. För andra gången överklagade Eva till länsrätten. Trodde hon 4 SYNAPSEN NR

5 Det visade sig att intygen hon skickat till Länsrätten fastnat hos Färdtjänsten på grund av att hon missat att skriva Till Länsrätten överst på de intyg hon skickat in. Färdtjänsten skriver i sina instruktioner om överklaganden att skrivelsen ska ställas till Länsrätten men skickas till Färdtjänsten. Ingen på Färdtjänsten lyfte på luren och talade om för Eva att hon glömt skriva dessa två ord. Neurologintyg väger lätt Nu har hon i alla fall skickat in ett nytt överklagande till länsrätten via Färdtjänsten. Hon har skrivit Till länsrätten överst på alla papper och bifogat ett nytt läkarintyg från neurologiska rehabiliteringskliniken på Stora Sköndal. Om detta överklagande går min väg så ska jag samla ihop alla mina taxikvitton och kräva ersättning. Eva har inte vågat räkna ihop hur mycket hon lagt ner på att åka taxi på egen bekostnad. Om hon vill åka på en aktivitet som Epilepsiföreningen anordnar så kostar det henne 500 kronor tur och retur med taxi. Jag är helt beroende av att kunna åka taxi. Alternativet är att min son eller min man skjutsar mig och det gör dom så ofta dom kan. Om jag bara kunde åka kommunalt skulle jag självklart göra det. Det har jag gjort i alla år tidigare. Det jag nu lagt ut på taxiresor är ju osäkra pengar som jag kanske inte får tillbaka. Det känns som om Färdtjänsten misstror mig. Tack och lov så har jag fått sjukresekort. Sjukvården utfärdar det och dom misstror mig inte. ALLT FLER NEKAS FÄRDTJÄNST Antalet ansökningar Avslag Överklaganden till länsrätten Hur många får rätt i länsrätten? Enligt Monica Gyllenberg, Färdtjänsten, så går länsrätten i 93 procent av fallen på Färdtjänstens linje. Så i sju procent av fallen får den som överklagar rätt. SYNAPSEN NR Foto: Annika Thyselius VARNING FÖR FÄRDTJÄNSTENS TRAPPTEST Ta hissen om du vill ha en chans att få din ansökan om färdtjänst beviljad! Färdtjänsten har, efter vad Synapsen erfarit från flera olika håll, ett märkligt test där man hämtar besökare som vill ansöka om färdtjänst i entrén eller receptionen, det är lite olika beroende på vilken lokal man kommer till. Besökaren tillfrågas om han eller hon vill ta trappan eller hissen. Klarar man då att gå uppför eller nedför trappan kan det vändas emot en och bli ett argument för att man inte behöver färdtjänst. Detta tillvägagångssätt avslöjar mycket: Ett bemötande av människor som grundar sig på misstro, mycket dåliga kunskaper om hjärnskador och dolda funktionshinder och dessutom är det skamligt att i lönndom utsätta människor för test som de inte är medvetna om. Det hjälps alltså inte att Eva har intyg från två neurologer och två neuropsykologiska utredningar, en från 2003 och en från 2005, som visar en klar försämring. Ingenting tycks få Färdtjänsten att ändra sig. Neurologernas intyg väger lätt. Färdtjänstens handläggare förlitar sig helt på sin konsultläkare, som är specialist i internmedicin och hjärtsjukdomar. Han skriver i sin bedömning att Eva har en kognitiv funktionsnedsättning och där är det helt omöjligt att uttala sig om hur pass mycket hon klarar av att färdas med allmänna kommunikationer. Så då blir det avslag. 5

6 Överläkare Lena Nilsson, specialist i neurologi, Stora Sköndal, har tidigare skrivit ett intyg om Eva till Färdtjänsten. Med anledning av att Färdtjänsten inte anser att det är styrkt att Eva inte kan åka kollektivt skrev Lena Nilsson i november ett mer preciserat intyg: Eva Gustafsson klarar inte att resa med allmän kollektivtrafik p g a sin nedsatta kognitiva funktion. Hon kan inte läsa tidtabeller, inte hitta i miljöer som inte är helt bekanta och inte heller hantera inhämtad information, vare sig skriftlig eller muntlig i större mängd. Hon är kognitivt mycket störningskäns1ig, så att om allt för många stimuli eller för mycket information inkommer för hastigt, tappar Eva Gustafsson helt koncentration och uppmärksamhetsförmåga, och kan heller inte lösa problem i samband med detta. Så som påpekas i föregående intyg är dessa svårigheter verifierade såväl i neuropsykologisk utredning, som i praktiska test. Det är inte rimligt att Eva Gustavsson ska hänvisas till enbart kollektivtrafik, eftersom hon till följd av epilepsi och kognitiv skada ej får köra bil och alla hennes anhöriga yrkesarbetar och hon således till följd av hjärnskada inte kan resa kollektivt. Monica Gyllenberg är avdelningschef på Färdtjänstens tillståndsprövningsavdelning. Hon kan inte kommentera enskilda ärenden. På frågan om varför en hjärtmedicinares bedömning väger tyngre än vad två neurologer intygar och vad två neuropsykologiska utredningar visar svarar hon: Ingen diagnos i sig berättigar till färdtjänst. Hur många läkarintyg man har spelar heller ingen roll. Hon hänvisar till 7 i färdtjänstlagen: Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av det allmänna. I den här paragrafen finns ingenting som talar emot att Eva skulle kunna få sin ansökan om färdtjänst beviljad. Jag ger mig inte, säger Eva, som nu ställer sitt hopp till länsrätten. KATARINA NYBERG Krav på bättring Länsföreningarna Afasiföreningen, Strokeföreningen och Hjärnkraft skickade i november en gemensam skrivelse till Färdtjänstnämnden med krav på förändrad färdtjänstbedömning för personer med förvärvad hjärnskada. Där skrev man så här: En förvärvad hjärnskada kan påverka allt som är människans förmåga t ex rörelse-, tanke-, minnes-, och språkförmåga. Många har få eller inga synliga motoriska funktionshinder. Däremot är det vanligt med dolda funktionshinder. Man kan alltså se helt frisk ut utanpå, men ändå ha stora osynliga svårigheter. Vilka kvarvarande symtom man får beror på skadans lokalisering och omfattning. Kraven föreningarna ställde i skrivelsen var: att regelverket måste ändras för att passa in även för grupper med förvärvad hjärnskada. att större hänsyn måste tas till de kognitiva och kommunikativa svårigheterna. att färdtjänstintygsblankett för läkare kompletteras med frågor om kognitiva och kommunikativa svårigheter. att ansökningsblankett till kommunernas färdtjänsthandläggare kompletteras med frågor om kognitiva och kommunikativa svårigheter. att konsultläkare/förtroendeläkare med kunskaper om kognitiva svårigheter efter förvärvad hjärnskada anlitas. Möjlighet att konsultera en logoped i de fall sökanden har kommunikativa svårigheter. att beviljad ledsagare enl. LSS ska få följa med i bilen. att man inte ska bli fråntagen sin rätt till färdtjänst om man intermittent försöker åka i den ordinarie kollektivtrafiken. att vid utbildningar som anordnas för färdtjänstpersonal vill vi från våra föreningar medverka så att kunskapen om våra specifika funktionshinder ökar. 6

7 Fortsättning följer OM BRITTA I förra numret skrev Synapsen om Britta Blomqvist, om när hon i september fick ett svårt epilepsianfall på Brukshundklubben i Järfälla och vad som sedan hände med ambulanstransport och mottagande på Karolinska Universitetssjukhuset, KUS, i Solna. Bland annat är uppgifterna i hennes journal minst sagt motstridiga. Under rubriken Aktuellt står den rätta uppgiften: Enl ambulanspersonal har pat krampat i kväll när hon var på brukshundsklubben. Längre ner, vid rubriken Bedömning står det: Inkommer efter krampanfall i kväll på en pub, luktar ej etyl, desorienterad. Vårdpersonalen utgick från att det var uppgiften om puben som gällde. Britta försökte själv rätta till detta när hon var på avdelningen, men hon blev inte trodd. Väl hemma gjorde hon en anmälan till Patientvägledaren på KUS, Solna. Vad har hänt sedan? Britta har haft fler svåra anfall sedan denna händelse och kommit in med ambulans. Bemötandet har varit bättre än i september. Verksamhetschefen Lars-Olof Ronnevi, neurologiska kliniken, har fått information om Brittas anmälan. Enligt uppgifter från patientvägledaren bedömer verksamhetschefen händelseförloppet som allvarligt och ska inhämta yttranden från berörda. Han kommer att ha en personlig diskussion med alla inblandade. Vad gäller det som felaktigt står i journalen om puben så kan inte sjukhuset radera något i Brittas journal. Man får skriva in rättelser men inte ta bort skriven text. Om man som patient vill att en viss text helt ska tas bort ur journalen så måste man vända sig till Socialstyrelsen och begära detta. Det som står i journalen är ju så uppenbart fel, säger Britta. Det verkar lätt att få in något i journalen men svårt att rätta till det som är galet. Jag tycker att när det En av Brittas hundar, långhåriga colliern Atlas som syns på bilden tillsammans med matte, har blivit antagen till utbildning som service- och signalhund. Utbildningen pågår under ett år och Atlas ska lära sig att varna för epilepsianfall och att hämta hjälp om det behövs. Han blir den första hund i Sverige som utbildas just för epilepsi. Synapsen kommer att följa utbildningen av Atlas. är motstridiga uppgifter borde man kolla med patienten vad som är rätt. Synapsen fortsätter att rapportera om vad som händer med Brittas anmälan till Patientvägledaren. KATARINA NYBERG Patientnämnden, fristående problemlösare i vården I första hand bör den som inte är nöjd med vården försöka reda ut de problem som uppstått tillsammans med berörd personal. Om det inte lyckas kan man vända sig till patientnämnden som är en fristående och opartisk instans som kostnadsfritt ger stöd och hjälp. Nämnden arbetar med frågor, synpunkter och klagomål som rör all offentligt finansierad vård som utförs av landstinget, privata vårdgivare, kommuner, handikappoch habiliteringsverksamhet, folktandvården och privata tandhygienister. Nämnden utreder vad som orsakat problemen och föreslår lösningar. Personalen kan ge råd och information samt vid behov lotsa vidare till andra myndigheter och instanser. Det går bra att både ringa och skriva till nämnden. Efter överenskommelse kan även personliga besök göras. Nämnden finns på Hornsgatan 15 och nås på tel

8 SANKTA LUCIA LJUSKLARA HÄGRING Föreningens Luciafesttradition är uppskattad av många medlemmar. Den här gången kom luciakören från Kaggeholms folkhögskola på Ekerö. Elever från musiklinjen bjöd på ett stämningsfullt luciatåg med fin sång. Vid borden mumsade medlemmar på lussekatter och pepparkakor till kaffet. Som brukligt var det lotteri. Inger Karlsson och Birgitta Pigeon från kansliet hade dukat fint och pyntat borden och även varit på shoppingtur för att hitta vinster. Mest tur den här gången hade Eva Gustafsson och hennes son Jimmy. Dom tog hem högsta vinsten, en tavla, och ett antal andra vinster. MÖT VÅREN MED SÅNG Är du sugen på att sjunga i kör? Att sjunga ger glädje och att sjunga tillsammans med andra är ännu roligare och skapar en härlig gemenskap. Därför vill vi undersöka möjligheten att sätta upp en kör i föreningens regi. Är du är intresserad av att vara med och sjunga? Hör av dig till kansliet, tel Har du erfarenhet av körarbete och kan tänka dig att leda denna kör antingen själv eller tillsammans med en van körledare? Ring och berätta det för oss på samma telefonnummer. För sjätte året i rad anordnas sommarkollo i Småland för unga i åldern 12 till 18 år. För ungdomar med epilepsi handlar det om tidsperioden 4 till 13 augusti på kollogården Salsnäs utanför Målilla. Det finns plats för cirka 12 ungdomar och det är lika många ledare. För mer information, besök hemsidan eller ring Eva Remnert, tel SYNAPSEN NR

9 UNGDOM EPILEPSIFÖRBUNDETS UNGDOMSFORUM Svenska Epilepsiförbundet hälsar alla ungdomar välkomna på förbundets Ungdomsforum i Katrineholm i slutet av mars. En spännande mötesplats för ungdomar mellan år med epilepsi. Anmälan till: Mer info på förbundets hemsida, TRÄFFPUNKT VETEKATTEN Träffpunkten fortsätter som vanligt i vår. Första torsdagen i varje månad kl 17 ses vi på VeteKatten, Kungsgatan 55. Föreningen bjuder på kaffe/te och bulle. Det är bara att dyka upp och fika, prata och umgås. Ingen föranmälan behövs alltså. KONTAKT MED UNGDOMSGRUPPEN: Daniella (arbete, fungerar även som mobil) (hem) Bowling Nu är det dags för bowlingkväll! Tisdagen den 7 mars kl på Södra Bowlinghallen, Hornsgatan 54. Vi ses utanför bowlinghallen strax innan. Det står Flipper Café Bowling på skylten utanför. Vi har fyra banor bokade och kan spela max tolv personer, så det är först till kvarn som gäller. Anmäl dig senast 2 mars till Annika eller Daniella. Annika HEJ ELDSJÄLAR! (mobil) Ungdomsgruppen behöver fler stöttepelare (hem) som brainstormar, planerar aktiviteter och ser till att dom blir av. Är du intresserad av att delta i vår strävan för en fortsatt bra ungdomsgrupp och roliga aktiviteter? Vi vill gärna ta del av dina idéer och ditt engagemang så hjälp oss att ta vara på och skapa möjligheter. Intresserad? Hör av dig till Annika eller Daniella. Heldagsutflykt till Birka Söndag den 14 maj bär det av till vikingastaden Birka på Björkö i Mälaren. Det blir en spännande dag då vi får lära oss mer om Birka, vikingastaden som grundlades på 700-talet och som var ett viktigt handelscentrum och även centrum för kungamakten under 200 år. Idag finns en mängd arkeologiska lämningar och på muséet finns utställningar som visar hur Birka en gång såg ut. Vi får även en guidad visning kring det som en gång var staden Birka. Vi åker med Strömmabolaget, båten går från Stadshusbron kl 9.30 och är tillbaka på samma plats kl 17. Obs! Vi träffas 9.15 vid Stadshusbron så att vi inte missar båten! Epilepsiföreningen står för båtresa, inträde på muséet samt guidad vising på ön. Medtag lunchmatsäck eller en slant till lunch på plats. Anmälan till Epilepsiföreningens kansli, eller till någon av oss (Annika eller Daniella ) senast 30 april. SYNAPSEN NR

10 KALENDARIUM MARS Torsdag 2 Ungdomsgruppens träffpunkt, Vete-Katten, kl Tisdag 7 Bowling, Ungdomsgruppen, se sid 9 Onsdag 8 Öppet Hus, kl 18 20, tema: minnet, se sid 11 Torsdag 9 Föreläsning, ABF-huset, kl Fredag 10 Fikaträff för föräldrar, kl Tisdag 14 Årsmöte, kl APRIL Tisdag 4 Föräldranätverket, träff, kl Torsdag 6 Ungdomsgruppens träffpunkt, Vete-Katten, kl Torsdag 20 Föreläsning, ABF-huset, kl Torsdag 27 Öppet hus, kl Om ingen annan plats anges så är mötet på S:t Göransgatan 82A, i Handikappföreningarnas lokaler. Ungdomsgruppens Träffpunkt, första torsdagen i månaden, är på Konditori Vete-Katten, Kungsgatan 55, drop-in kl MAJ Söndag 14 Ungdomsgruppens utflykt till Birka, se sid 9 Lördag 20 Utflykt till Södertälje, se sid 18 JUNI Torsdag 1 Öppet hus, kl TEMAFÖRELÄSNINGAR VÅREN 2006 TORSDAG 20 APRIL Gabriella Gello, näringsterapeut, föreläser på temat Epilepsi, kost och motion. Gabriella Gello har samarbetat med naturläkaren Peter Wilhelmsson och skrivit böcker om näringens betydelse för hälsan. Föreläsningen handlar specifikt om epilepsi: Vilken betydelse har kosten för hjärnans funktion när man lever med epilepsi? Plats: ABF-huset, Fabiansalen, Svea 41, Stockholm Tid: Entré: 50 kronor TORSDAG 9 MARS JoAnne Dahl, psykologiprofessor, och Tobias Lundgren, leg. psykolog och blivande doktorand, Uppsala Universitet, föreläser om hur man kan använda alternativa metoder för att höja livskvaliteten hos människor med epilepsi. Ingen förhandsanmälan behövs Varmt välkomna! TILL DIG SOM INTE HAR BETALT MEDLEMSAVGIFT FÖR 2006 Nu är det hög tid att betala in medlemsavgiften till föreningen för Den ska vara inbetald senast 30 april Du kan betala in din medlemsavgift på föreningens bankgiro eller postgiro Medlemsavgiften är oförändrad. Avgiften för enskild medlem är 250 kronor, för familjemedlemskap 350 kronor. Som medlem i föreningen får du föreningens tidning Synapsen fyra gånger per år, Svenska Epilepsiförbundets tidning Epilepsia fyra gånger per år, inbjudningar till olika arrangemang och annan information. FÖRÄLDRANÄTVERKET Fikaträff på dagtid för föräldrar som har barn eller ungdomar med epilepsi och som är lediga på dagtid. Du kanske arbetar som assistent till sitt barn, är sjukskriven, har friår, fria arbetstider eller liknande. Första träffen är fredag 10 mars kl 13 till15, St Göransgatan. Du som är intresserad, kontakta gärna Barbro Carlberg, tel Vi träffas och fikar och pratar tisdagen den 4 april, kl 18 till SYNAPSEN NR

11 Nu börjar föreningen med ÖPPET HUS-KVÄLLAR Onsdagen den 8 mars kl slår vi upp portarna för den nya träffpunkten för alla medlemmar. Tanken är att det sedan ska vara Öppet Hus en gång i månaden med olika spännande och intressanta frågor i fokus. Det första mötet ägnar vi åt temat minne, koncentration och hjärngympa, det vill säga vad man själv kan göra för att hjälpa minnet på traven. Valet var lätt många som lever med epilepsi upplever sig ha svårigheter med sitt minne, i varierande grad. Fredrik Johansson från Resursteamet är föreläsare. Han arbetar dagligen med kognitiva problem till följd av hjärnskada och/eller epilepsi. Fredrik kommer att berätta lite om hur hjärnan och minnet fungerar och även presentera olika strategier för minnet. Till sist får vi pröva på några av Fredriks användbara minnesövningar som framförallt är kopplade till bildminnet. Vill du vara informationsombud? Under förra året satsade vi mycket på att fräscha upp medlemstidningen och göra en ny hemsida som ska fungera bättre. Nu är också en alldeles färsk informationsbroschyr om epilepsiföreningen klar. Vi behöver hjälpas åt att sprida information och kunskap om epilepsi så på detta möte tar vi också upp frågan om vem som vill vara informationsombud i föreningen och dela ut den nya broschyren, folder om självhjälpskursen samt tidningen Synapsen. VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS! VARSÅGOD! EN NY BROSCHYR OM FÖRENINGEN Lite lekfullt har den fått texten Har du också äppelepsi? Med hjälp av broschyren vill vi berätta om föreningen för intresserade och även få fler medlemmar. Vad kan vi göra för dig? Vad är epilepsi? Epilepsi är inte bara anfall. Vad du kan göra själv. När någon får ett anfall. Här får du veta mer om epilepsi. Det är rubrikerna i den 12-sidiga broschyren som är i A5- format. Fyra medlemmar har ställt upp i broschyren för att visa bredden i verksamheten. Det är Benyamin och hans familj, Annika som är aktiv i ungdomsgruppen, Carina och Bengt (syns med en Porsche på tidningens omslag) som båda deltagit i ens föreningsjälvhjälpskurser. Broschyren kommer att skickas ut till alla medlemmar. Du som redan är medlem kan hjälpa till att sprida information om föreningen genom att kanske ha några broschyrer tillhands att dela ut. Vill du hjälpa till med det kan du kontakta kansliet. Du kan också få fler ex av broschyren i samband med att du deltar i någon av föreningens aktiviteter. Broschyren kommer också att spridas till neurologmottagningar, vårdcentraler m m. SYNAPSEN NR

12 ALI BLEV TAGEN FÖR BUSE ALI BLEV TAGEN FÖR BUSE Söndagen den 20 november besökte Ali Heneker gallerian i Skärholmen för att handla på Clas Ohlson. Sedan skulle han till Ikea för att träffa sin hustru Britta-Maria som slutade sitt arbete kl 14. Men så fick han ett anfall och blev bryskt omhändertagen av några vakter. En polisbil som befann sig i närheten fick vakternas larm om att en bråkig person omhändertagits i Skärholmens centrum. Poliserna kom till platsen och förstod genast att den omhändertagne mannen inte var någon bråkstake. Det här var en person som behövde hjälp. En av poliserna var kriminalinspektör Tonny E. Carlsson. När vi kom var han kontaktbar och sa att han hade epilepsi. I plånboken hade han också ett märke som visar att han har epilepsi. Vakterna sa att han hade gjort våldsamt motstånd. Mannen sa att han varit på väg till sin fru som jobbar på Ikea. Vi skjutsade honom dit och han hade två anfall till i bilen. Tonny E. Carlsson menar att vakterna nog gör så gott dom kan men att dom har lätt att se allt som bus. Är man sjuk så är man. Det är viktigt att både poliser och vakter har utbildning så att de kan göra en bedömning om det handlar om ett sjukdomsfall. Jag har jobbat i 28 år som polis och jag har lärt mig att om man tittar någon i ögonen så säger det ganska mycket om en persons tillstånd. Då ser man ju om någon har ett epilepsianfall, till exempel. Tonny E. Carlsson menar också att Ali bör ha ett synligt märke som visar att han har epilepsi. Det räcker 12 SYNAPSEN NR

13 nog inte att ha det i plånboken, särskilt om man ofta har anfall. En sådan knapp hindrar onödiga missförstånd och gör också att man snabbare får den hjälp man behöver. Vaktbolaget Securitas har hand om ordningen i Skärholmens centrum. Per Holmberg på Securitas har tagit reda på vad som hände, enligt de tjänstgörande vakterna. Vakterna fick larm från städföretaget i Skärholmens centrum om att det låg en man på golvet utanför Lindex. Vakterna kom dit och uppfattade att mannen antagligen var sjuk på något sätt. Eftersom det var musikunderhållning och mycket folk i rörelse i centrumet denna söndag ville de flytta honom till ett rum vid sidan om och kalla på ambulans. När vakterna försökte hjälpa mannen till detta rum blev han våldsam, sparkade mot dem och mot ett skyltfönster. Han belades då med handfängsel. När de kom till rummet kallade vakterna på polis. Han lugnade ner sig och sa att han har epilepsi. Polispatrullen kom och tog honom med sig. Vakterna tror att mannen haft ett anfall innan städföretaget hittade honom utanför Lindex. Om någon rör Ali i samband med anfall så kan han ibland, inte alltid, bli våldsam, säger Alis hustru Britta- Maria. Vakterna hade nog otur att det var ett sådant anfall den här gången. Efter ett anfall är han ganska borta i cirka 20 minuter. Han kan han också vara förvirrad och gå omkring och göra saker. Därför har familjen genom kommunen fått sin bostad i Huddinge säkerhetsanpassad på olika sätt. Ali brukar ha pin-märket på ytterkläderna. Jag har tappat bort jättemånga märken, dom verkar sitta dåligt, säger Ali. Han efterlyser nålar som fäster ordentligt. Ett armband vore bättre, säger Britta-Maria. Ett sådant är lätt att hitta och man har det på sig hela tiden även om man byter kläder. Ali påpekar att det är bra med märken men att det måste kombineras med mer information om vad märket betyder. En gång blev jag tillfrågad om jag var med i uppfinnarföreningen! När Synapsen i samband med denna artikel ringde runt till några vaktbolag för att hitta det bolag som vaktar i Skärholmen kom positiva reaktioner från flera. Man vill ha in mer kunskap om epilepsi i vakternas utbildning, något som Epilepsiföreningen kan hjälpa till med. KATARINA NYBERG SYNAPSEN NR

14 FORSKNING om alternativ medicin Hur ser framtiden ut? Jag tycker riktningen är ganska klar. Den alternativa medicinen blir alltmer seriös och utövare av olika alternativa behandlingar legitimeras. Det finns också ett tryck på forskning och utvärdering. Detta speglas tydligt av att USA inrättat The National Center for Complementary and Alternative medicine, med budget på 50 miljoner dollar till forskning om alternativa behandlingar. Stockholms Läns Landsting har också inrättat ett Centrum för alternativ och komplementär behandling. Individuell medicin En professor i medicin från USA, som är inriktad på alternativmedicin, bjöds år 2000 in av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Han pekade på en ökad individualisering inom forskningen. Varje individ svarar så olika på både mediciner och andra behandlingar. Det vet alla vi som har epilepsi. En del får mer och en del mindre biverkningar utav medicinerna. EU föreslår att alternativmedicin ska tas upp i läkarutbildningen och på Karolinska Institutet har man också gjort detta. Både Storbritannien och Tyskland har professurer i komplementär respektive naturmedicin. Enligt gällande svensk lagstiftning (1993), som är samordnad med EU:s, så har man infört begreppet naturläkemedel och skärpt kraven på bevisad effekt för dessa. Kraven är dock klart lägre ställda än på vanliga läkemedel. I maj 1998 hade 48 naturläkemedel godkänts. De nuvarande naturläkemedlen säljs under en övergångstid som så kallade frilistade naturmedel. Om de kallas för kosttillskott behöver de inte godkännas. Vad är alternativmedicin? Enligt en statlig utredning (SBU, Alternativmedicin 1989:237), är alternativmedicin åtgärder som syftar till att medicinskt förebygga, utreda eller behandla sjukdomar och skador som inte har godtagits i hälso- och sjukvården. Många naturläkemedel är idag godkända av Läkemedelsverket och successivt blir fler godkända. Under de senaste åren verkar det som om alternativa behandlingsmetoder mer och mer uppmärksammas av läkarvetenskapen. I naturen finns många substanser med aktiva, positiva farmakologiska effekter, inte minst ingredienser som förekommer i alternativa mediciner. Omgivande miljöfaktorer har stor betydelse, inte minst när det gäller samspelet med arvsanlagen. Epilepsi och näring Fettsyror, aminosyror och antioxidanter är lika viktiga som vitaminerna för hälsan. Mest uppmärksammat för personer med epilepsi är aminosyrorna. Berit Köhler, medlem i föreningen, skriver om sina tankar om alternativ medicin. Hos vissa personer med epilepsi fungera inte glutamatmottagarna bra. Det är inget märkvärdigt med det. Alla personer har en obalans i kroppen. Balansen mellan vitaminer och mineraler måste fungera för att få en inre balans. Det är vetenskapligt bevisat att en av mineralerna är svår att bevara tillsammans med övriga vitaminer och mineraler för personer med epilepsi. Möjligen kan forskning leda till nya läkemedel. Annars finns det naturmedel som påverkar den inre balansen. Det är känt att ketogen diet fungerar för vissa barn med epilepsi. Jag tycker det vore bra om forskningen också kan ge vuxna den hjälpen. Under de senaste åren har medicinstuderande vid Karolinska institutet kunnat välja en kurs i komplementär och alternativ medicin. Kurserna leds av en doktor i farmakologi, Torkel Falkenberg. Trenden att vända sig mer och mer till alternativa terapeuter är densamma i Sverige som till exempel i USA. BERIT KÖHLER 14 SYNAPSEN NR

15 MÅNGA KAN GÖRA MYCKET Nu väntar många viktiga frågor, bl a ska en fokusrapport om epilepsi snart presenteras. Jag hoppas vi får till stånd en hearing där alla parter får möjlighet att bidra med sina synpunkter på epilepsivården. På landstinget diskuteras hur man ska lösa uppgiften att bedriva både specialistvård och akutsjukvård. Där måste vi vara med och värna om våra intressen. Det finns stora brister idag som drabbar våra medlemmar hårt. E-posta eller ring gärna till kansliet och berätta om dina erfarenheter (se även sid. 20). Andra intressanta projekt är ett samarbete som vi hoppas få till stånd med uppsalaforskarna Tobias Lundgren och JoAnne Dahl som handlar om ACT-metoden och yoga. I föregående nummer av Synapsen presenterades deras forskning. ACT-metoden syftar bland annat till att ge en person verktyg att själv kontrollera sina anfall i större utsträckning och möjligheter att förverkliga sina drömmar. ACT står för acceptance and comittment therapy. Synapsen hälsar Helena Lif, föreningens ombudsman, välkommen tillbaka efter föräldraledighet. Hur känns det att vara tillbaka och vad ser du framför dig? Det känns inspirerande att vara tillbaka. Speciellt roligt är att styrelsen har prioriterat att arbeta med hemsidan och Synapsen under det senaste året. För allmänheten och vissa medlemmar är tidningen och hemsidan det man ser av föreningen. Då är det viktigt att materialet är tilltalande, lättillgängligt och informativt. Det gläder mig också att föreningen har fått en utökad styrelse med fler representanter för medlemsgrupper som ungdomar och föräldrar till barn och ungdomar med epilepsi. Det verkar vara ett intresserat gäng som alla har hjärtefrågor som de vill arbeta med. Sen sist har kansliet bytt lokaler.på kansliet finns två medarbetare som jag känner sen tidigare, Teresa Janzon, som bland annat arbetar med självhjälpsgrupperna och Inger Karlsson, föreningens klippa när det gäller det administrativa. Vi tre kompletterar varandra på ett bra sätt. SYNAPSEN NR Vi arbetar också för att kunskaperna om kognition och inlärning hos barn med epilepsi ska bli överförda till ett pedagogiskt material med mål att hjälpa skolans personal att anpassa studiesituationen för elever med epilepsi. Där kan vi bland annat ta tillvara psykologen Birgitta Böhms forskning så att den kommer till praktisk användning i undervisningen. Hälsa, kost och näring är ett annat område som många är intresserade av. Vi ska därför försöka belysa vilken betydelse kosten har för vår hälsa och hjärnans funktioner. Nu kommer en ny broschyr från föreningen, om föreningen och om att leva med epilepsi. Vi behöver hjälp med att sprida den. Du kan bidra genom att dela ut broschyren på närmaste vårdcentral, tandläkarmottagning, bibliotek, skola eller kanske arbetsplats. Tag kontakt med kansliet ( ) så skickar vi några broschyrer eller besök oss. Du som är intresserad av att sprida information om epilepsi är speciellt välkommen på ett möte onsdagen den 8 mars kl 18 då vi har öppet hus. Vi behöver fler informationsombud. Om alla gör lite kan vi åstadkomma mycket! ANNIKA THYSELIUS 15

16 Data 1 (grundkurs) 7 tisdagar Start 14/3 25/ kl Inga förkunskaper behövs. DATA KURSER Data 2 (grunder i ordbehandling) 7 onsdagar 15/3 26/4. Kl eller alternativt 7 tisdagar 2/5 13/6. kl Data 3 (e-post & Internet) 7 torsdagar 16/3 27/4 kl Lokal: Datasalen Härjedalen i ABF-huset, Svea 41, Stockholm Lärare: Sylvia Leitz. Kostnad: 525 kr/kurs I lugn takt, utan stress och med förstående och pedagogiska lärare lotsas Du genom datorns fantastiska möjligheter. Salen är anpassad för dig med ett funktionshinder. Anmälan kan göras till Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm Kansliet telefon Antalet platser i datasalen är begränsat anmäl ditt intresse så fort som möjligt. 16 SYNAPSEN NR

17 MÖTESPLATS FÖR ALLA MED EPILEPSI Epilepsiforum är ett diskussionsforum på internet för alla som vill diskutera epilepsi. Alla är välkomna att vara med och säga sin mening eller ställa frågor. Att få diagnosen epilepsi påverkar ofta inte bara den som är drabbad. Epilepsi berör familj, släkt, vänner, arbetskamrater eller skolkompisar. Det finns många frågor och ett stort behov av att få diskutera med andra i samma situation eller bara få information om epilepsi. Epilepsiforum kan endast vara ett komplement till den vård du får av din läkare. Det är privatpersoner som är medlemmar på forumet och forumet gör inga anspråk på att ersätta läkarvård eller medicinska råd från läkare eller annan vårdpersonal. Forumet är också ett komplement till de epilepsiföreningar som finns och kan ge personer som bor långt ifrån närmaste epilepsiförening en möjlighet att få diskutera med andra. Finns dygnet runt Om någon har en medicin som inte är så vanlig så kan det också ge en större möjlighet att hitta andra att dela sina erfarenheter med. Det handlar om att dela och att ta del av erfarenheter, man kan få stöd av andra i samma situation när det känns jobbigt med sjukdomen. Det kanske också är så att man har ett behov av att vara anonym i någon situation. Epilepsiforum finns dessutom tillgängligt dygnet runt och man kan skriva in en fråga eller svara på inlägg när det passar en själv. Epilepsiforum är uppdelat i olika kategorier, anhöriga har till exempel en egen kategori. Att ha epilepsi påverkar ju också människor olika beroende på ålder och därför finns det även olika kategorier för barn och epilepsi, ungdomar och epilepsi, föräldraskap och epilepsi, med mera. Hur fungerar ett diskussionsforum? På ett diskussionsforum kan man anonymt diskutera med andra via internet och det enda du behöver för att registrera dig och bli medlem är en e-postadress. Du väljer ett användarnamn som inte behöver ha något med ditt eget namn att göra, och som därmed ger anonymitet. Din e-postadress behöver du heller inte visa för någon annan än den som administrerar forumet. Sedan får du ett eget lösenord till forumet som inte ens administratören känner till. Med namnet du valt och lösenordet loggar du in på forumet. Skulle du tappa bort ditt lösenord går det att via diskussionsforumet beställa ett nytt som automatiskt kommer till din e-postadress. Om du enbart är intresserad av att läsa vad andra skriver krävs inget medlemskap, men du måste vara medlem för att skriva egna inlägg eller för att svara på andras inlägg. Om du vill vara medlem i Epilepsiforum men inte har tillgång till en dator hemma eller på jobbet så har exempelvis biblioteken datorer med internetuppkoppling som är tillgängliga för allmänheten. Ta del av andras erfarenheter Jag, Susanne, som startat Epilepsiforum fick själv diagnosen epilepsi när jag var 27 år. Då jag fick beskedet och tyvärr ett närmast obefintligt stöd från sjukvården, ingen information alls om min sjukdom eller vad den innebar. Jag hade en mycket jobbig tid med svåra medicinbiverkningar och jag hade ingen att vända mig till med mina frågor. Jag har alltid varit ganska duktig på internet och datorer och hittade ett forum för människor med epilepsi. Det var mycket givande att diskutera med andra människor och få ta del av erfarenheter. Tyvärr lades detta diskussionsforum ner en kort tid senare. Jag saknade det mycket och startade därför ett eget diskussionsforum Epilepsiforum. Epilepsiforum hittar du på SUSANNE EKLUND OCH ROGER AVERDAHL, MODERATOR SYNAPSEN NR

18 VÅRUTFLYKT TILL SÖDERTÄLJE PÅ TEMAT VETENSKAP, NATUR OCH KULTUR FÖR MEDLEMMAR I ALLA ÅLDRAR. LÖRDAGEN DEN 20 MAJ TOM TITS EXPERIMENT Här får du som besökare själv prova och undersöka fenomen med anknytning till vatten, luft, ljus, ljud, rörelse och mycket annat. Upptäck människokroppen och testa hörsel, syn, balans. Se utvecklingen från ägg till människa i riktiga anatomiska modeller. Upplev naturvetenskap och teknik på ett nytt sätt under mycket aktivitet, spänning och lek. Ingen är för liten, för klok eller för gammal för ett besök på Tom Tits Experiment. WENDELA HEBBES HUS Foto: Gustav Fresk Foto: Anna Alfredsson SALTSKOG GÅRD På en skogsklädd höjd till vänster om Scania. byggde industrimannen och mecenaten Carl Fredrik Liljevalch J:r ( ) sitt hem, Saltskog gård. Numera är det galleri och konstnärsateljéer i huset. Liljevalch grundade Bergvik & Ala och var en av initiativtagarna till Grängesbergskoncernen. Han donerade avsevärda medel till högskolorna i Stockholm och till Stockholms stad för uppförande av Liljevalchs konsthall. Saltskog Gård utvecklades under Liljevalchs ledning till en mönstergård. TOREKÄLLBERGET Dagen avslutas på Torekällberget med utsikt över stora delar av Södertälje. Kan kallas lilla Skansen. Här finns hantverkskvarter, utställningar och flera av de djur som en gång fanns på en sörmländsk bondgård. Wendela Hebbe ( ) var Sveriges första kvinnliga yrkesverksamma journalist. Hon skrev om teater, musik och litteratur för Aftonbladet och hon introducerade socialreportaget i svensk press. Hon tonsatte även sånger och skrev sagoböcker. Vi äter lunch i Wendela Hebbes Hus. Samling kl 8.30 utanför kansliet, St Göransgatan 84. Avresa med buss kl 9. Utflykten subventioneras av föreningen. Det man får betala själv är 250 kr, 150 kr för barn och ungdomar. För barn under 10 år är det gratis. Utflykten innefattar förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe. Anmälan (bindande) till kansliet, telefon SYNAPSEN NR

19 Snabb hjälp till jobb A-reco är ett litet arbetsrehabiliteringsföretag på Södermalm som under en relativt kort tid om två, tre månader arbetar med vägledning, aktivering och arbetsprövning för att hjälpa arbetslösa och långtidssjuka personer ut i arbetslivet igen. Uppdragsgivare är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller privata företag. Det krävs fantasi och pusslande och vi sätter alltid den enskilda personen i centrum, säger Anneli Sundström som startade A-reco för sex år sedan. Utgångspunkten är att undersöka vad den enskilde klarar av. En huvudkonsult utses för varje person som ska utredas och tillsammans lägger man upp en handlingsplan. I de fall det finns en arbetsgivare åker vi alltid ut till arbetsplatsen för en analys av arbetsförhållandena, säger Anneli Det kan handla om att anpassa arbetsuppgifterna eller hitta andra, såväl som att finna ut om en person behöver någon form av tekniska hjälpmedel för att klara sitt arbete. Raggar jobb För de personer som inte har någon arbetsplats blir uppgiften ofta att helt enkelt hjälpa till att ragga arbetsplatser, något som A-reco är bra på, enligt Anneli. Det kan börja med en begränsad praktik på några veckor. I en tredjedel av alla tillfällen leder praktiken vidare till någon form av anställning, oftast timvikariat eller längre vikariat. Vi är också noga med att stötta både den enskilde arbetstagaren och arbetsgivaren med personliga besök och telefonsamtal under den tid arbetsträningen pågår, säger Anneli. Det kan uppstå många frågetecken och oklarheter och det är vår uppgift att hjälpa båda parter så att det kan bli en bra fortsättning. Utnyttja restarbetsförmågan Men uppdraget är begränsat i första hand får A-reco åtta veckor på sig att utreda vad en person klarar av. Det är alldeles för kort tid för rehabilitering och stöd för den som varit borta från arbetslivet i många år, medger Anneli, men tiden sträcks ofta ut med några veckor. I dessa fall ger vi en rekommendation om fortsatta insatser efter tiden på A-reco. Programmet på A-reco erbjuder träning på åtta träningsplatser på Arenan, A-recos särskilda mottagning, SYNAPSEN NR där den enskilde kan träna på lättare monteringsarbeten. Även övningar i basal kroppskännedom samt olika motivationsskapande övningar för att stärka självförtroendet kan ingå. Vi arbetar utifrån den övertygelsen att alla kan arbeta med något och vi skulle vilja se större möjligheter att skapa arbete utifrån en persons restarbetsförmåga, till exempel för personer med funktionshinder. Vi försöker skapa en plattform via de företagskontakter vi har men det skulle behövas många fler arbetstillfällen. Rehabnätverk Anneli Sundström som driver A-reco. A-reco gör också så kallade funktionsutredningar som ska ge svar på frågan om en person kan komma vidare med nuvarande resurser eller om det behövs andra åtgärder. Här är arbetspsykolog och arbetsterapeut inkopplade för att pröva till exempel koncentration, arbetsställningar och leda djupsamtal om en persons hela situation. Anneli, som startat företaget A-reco, har själv ett förflutet inom AMI, Arbetsmarknadsinstitutet, sedermera Af Rehabilitering. Hon arbetar tillsammans med flera arbetstidskonsulter med lång erfarenhet av arbetslivsträning, vägledning och rehabilitering. Två av dem har tidigare jobbat på Unga handikappade, Arbetsförmedlingens speciella enhet för ungdomar med funktionshinder. Företaget har dessutom ett nätverk av specialister knutna till sig, såsom rehabläkare, arbetsterapeut och arbetsrättsjurist. I övrigt har A-reco ingen särskild kompetens när det gäller neurologiska funktionshinder men Anneli vet att man under företagets verksamma år haft flera personer med epilepsi för utredning. TERESA JANZON Anm. Sedan 1 januari 2006 har Af rehabilitering upphört som en separat enhet och sorterar nu under Arbetsförmedlingen som en särskild avdelning. 19 Foto: Teresa Janzon

20 VAD TYCKER DU OM VÅRDEN? För två år sedan gjorde föreningen en medlemsenkät som bland annat innehöll frågor om vården. Vad tycker du nu? Har det blivit bättre eller sämre? Enkätsvaren 2004 gav följande information: Av de som svarade går 96 personer på besök till neurolog fler än en gång per år. 75 procent går hos neurolog på sjukhus, 25 procent går hos privatpraktiserande neurolog. Ett överraskande resultat var att mer än hälften inte hade kontakt med epilepsisjuksköterska. Det stämmer dåligt med förhoppningarna på satsningen på epilepsiteam. En avsikt med team var att patienterna skulle få stöd och hjälp genom epilepsisjuksköterskan och kanske inte alltid behöva träffa neurologen. De flesta som svarat på enkäten känner rent allmänt förtroende för vårdgivarna, speciellt för neurologerna. Men 15 personer uttrycker att de inte har förtroende för sin neurolog. Elva personer känner sig tveksamma eller inte väl bemötta av sin neurolog. Elva personer som blivit opererade har inte fått tillräcklig information om effekterna av kirurgiska ingrepp. Många enkätsvar tar upp problem med mediciner utredning av bieffekter av epilepsi och mediciner och inställning av mediciner. Hur ser det ut idag, i epilepsivården? Synapsen ställer frågan till dig som medlem. Epilepsiföreningens styrelse har tagit beslut om att anordna en hearing i anslutning till att Fokusrapporten om epilepsivården ska presenteras i vår. Fokusrapporten ger en översyn av epilepsivården i länet och ska beskriva viktiga problem. I praktiken innebär det att rapporten blir en viktig vägledning för politiska beslut om vården. Så dina synpunkter behövs. Ansvarig för Fokusrapporten är professor Torbjörn Tomson. Rapporten innehåller en kartläggning av förändringar sedan Epilepsirapporten 1995 och baseras på fyra olika vårdnivåer: akut omhändertagande, neurologiska specialiteten inom öppenvården, neurologiska specialiteten vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge samt Södersjukhuset, och epilepsisektionen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Exempel på frågor Hur ofta har du kontakt med din läkare/neurolog, eller annan person som ingår i ett epilepsiteam? Upplever du att det är lagom ofta? Om inte, hur tät kontakt skulle du vilja ha? Är det svårt att få tid/ komma fram på den mottagning där du går? Hur ser dina behov ut, vad är viktigt för just dig i epilepsivården? Hur förnyar du ditt medicinrecept? Vid besök eller genom telefonkontakt? Var vänder du dig i en akut situation? Till din epilepsimottagning eller till en sjukhusakut? Vad är du nöjd med? Saknar du något i epilepsivården idag? Har du några biverkningar av din medicin? Hur upplever du att du blir bemött i vården? Det här är exempel på frågor som du kan besvara, antingen genom att skriva brev till föreningen eller e- posta. Du kan också ringa till kansliet och säga vad du tycker. Om du e-postar, skriv gärna Svar om vården i ämnesraden. Du kan givetvis skriva ner dina synpunkter helt fritt, utan att följa frågorna ovan. Kontakt med kansliet: uppgifter finns i redaktionsrutan på sid 2. KATARINA NYBERG JOBBA I STYRELSEN? Känner du till någon person som skulle kunna engagera sig i Epilepsiföreningens styrelse? Kanske du själv skulle vara intresserad? I så fall: hör av dig till valberedningen, senast 10 mars. Det kan du göra genom att kontakta Teresa Janzon på kansliet, tel , eller via e-post 20 SYNAPSEN NR

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2012

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2012 Medlemsblad för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm År 2012 nr 1, Årgång 31 Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2012 JANUARI Torsdag 5 januari Ungdomarnas träffpunkt, Måndag 9 januari

Läs mer

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2014

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2014 Medlemsblad för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm År 2014 nr 1, Årgång 33 Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2014 Januari Kursstart: Österländsk gymnastik Kursstart: Träslöjd Torsdag

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm januari-maj 2015

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm januari-maj 2015 Medlemsblad för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm År 2015 nr 1, Årgång 34 Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm januari-maj 2015 Januari Kursstart: Österländsk gymnastik Kursstart: Träslöjd

Läs mer

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor -Stockholm våren 2011

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor -Stockholm våren 2011 Medlemsblad för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm År 2011 nr 1, Årgång 30 Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor -Stockholm våren 2011 Torsdag 13 januari Tisdag 25 januari Måndag 31 januari Torsdag

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning utbildning Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning text: Anna Franklin foto: teymor zarré Sjukgymnasten Virpi Johansson är nyutexaminerad vårdhundförare. Hon gick den nya utbildbildningen

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor -Stockholm hösten 2011

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor -Stockholm hösten 2011 Medlemsblad för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm År 2011 nr 3, Årgång 30 Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor -Stockholm hösten 2011 Augusti-september Torsdag 1 september Måndag 5 september Tisdag

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning UTBILDNING Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning text: ANNA FR ANKLIN foto: TEYMOR Z ARRÉ Sjukgymnasten Virpi Johansson är nyutexaminerad vårdhundförare. Hon gick den nya utbildbildningen

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Män och epilepsi. Information till män om epilepsi. Brought to you by

Män och epilepsi. Information till män om epilepsi. Brought to you by Män och epilepsi Information till män om epilepsi Brought to you by Broschyrer och övrig information Du kan leva bra med epilepsi Brought to you by som tillhandahålls av: Epilepsi är den vanligaste sjukdomen

Läs mer

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT Dina rättigheter under tvångsvård Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

2014-12. Söka färdtjänsttillstånd

2014-12. Söka färdtjänsttillstånd 2014-12 Söka färdtjänsttillstånd 1 Vad är färdtjänst? Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och är till för personer som på grund av ett funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att åka med

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering?

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? 38 Träff6. Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? Mål för den sjätte träffen är att få kunskap om vart jag vänder mig om mina rättigheter kränkts få kunskap om hur jag kan anmäla diskriminering

Läs mer

HÄLSOBROBLADET. Special. Innehåll. Nr 1 årg 1. Fyra gånger per år är det gruppstart. Vill man bara träna i gymmet kan man börja när som helst.

HÄLSOBROBLADET. Special. Innehåll. Nr 1 årg 1. Fyra gånger per år är det gruppstart. Vill man bara träna i gymmet kan man börja när som helst. TRÄNING SAMVARO INSPIRATION HÄLSOBROBLADET Special Nr 1 årg 1 Hälsobro Hälsobro är ett lite gym med stor känsla, du hittar oss i centrala Örebro alldeles bredvid Oskarsparken. Hit är alla välkomna att

Läs mer

Vår uppgift. är en fråga om förtroende

Vår uppgift. är en fråga om förtroende Vår uppgift är en fråga om förtroende Patientnämnden Patientnämndens ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får

Läs mer

Har du synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården? Har du synpunkter på vården? Patientnämnden Patientnämnden ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får du kontakt

Läs mer

Fyrbodals-Nytt. Fyrbodals Fibromyalgiförening. Nr 1, våren 2017 Årgång 3

Fyrbodals-Nytt. Fyrbodals Fibromyalgiförening. Nr 1, våren 2017 Årgång 3 Fyrbodals-Nytt Fyrbodals Fibromyalgiförening Nr 1, våren 2017 Årgång 3 Fyrbodals-Nytt nr 1 våren 2017 Hej! Vi hoppas att ni alla har haft det lugnt och skönt i jul! Det är inte lönt att stressa, för det

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada

Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada Utbildar INBJUDAN till Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada Tema: Konsekvenser vid förvärvad hjärnskada. Plats: Missionskyrkan i Uppsala. Tid: Tisdagen den 8 mars 2016 kl. 9.00 17.00 (registrering

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Att leva med Ataxier

Att leva med Ataxier Att leva med Ataxier Att leva med ataxier Jag kan fortfarande göra allt på mitt eget sätt Johanna Nordbring, 47 år i dag, gick tredje årskursen på gymnasiet när hon märkte att hon hade problem med balansen.

Läs mer

Regler för sjukresor 1

Regler för sjukresor 1 Regler för sjukresor 1 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor -Stockholm hösten 2010

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor -Stockholm hösten 2010 Medlemsblad för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm År 2010 nr 3, Årgång 29 Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor -Stockholm hösten 2010 Onsdag 1 september Torsdag 2 september Tisdag 7 september Söndag

Läs mer

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Vilken hjälp från skolan kan mitt barn få? Vart vänder jag mig för att få en utredning? Hur kan jag få hjälpmedel? Forum funktionshinder

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:45 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2000:49 av Inger Persson (v) om att ytterligare rehabiliteringsteam skall inrättas för patienter som drabbats av Parkinsons sjukdom

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev vintern 2012

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev vintern 2012 Hunden i Söderköping Hundföretagare i samarbete Det mesta för din hunds bästa AlphaOhm Fysioterapi Carinas Hundvård Catharinas Agilitycenter Hundforum Hund & Katt shopen Pensionat Tass & Hov Nyhetsbrev

Läs mer

PRIMA PRIMÄRVÅRD! En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar

PRIMA PRIMÄRVÅRD! En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar PRIMA PRIMÄRVÅRD! En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar Diskussionsunderlag för patientorganisationer inför möten med vårdcentraler Mål Att skapa en modell för hur patientorganisationer

Läs mer

neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson

neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson Om oss Neurologiska rehabiliteringkliniken är en del av stiftelsen Stora Sköndal som ligger en mil söder om Stockholm city. Kliniken

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientlag; utfärdad den 19 juni 2014. SFS 2014:821 Utkom från trycket den 1 juli 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter Äldreomsorgen 1 januari-30 april 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016 PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016 PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2016 i PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE Tid: Lördagen den 12 mars 2016, klockan 12.00 15.00 Plats: Närvarande: Föreläsningssalen, R64, Karolinska sjukhuset, Huddinge Enligt närvarolista

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

Vårt arbete med brukarna

Vårt arbete med brukarna Kompletterande övning: Vårt arbete // Situationer i vardagen Dilemman och konfliktsituationer Samtalsledarmaterial Vårt arbete med brukarna Ditt sätt att bemöta brukarna Du arbetar hos pensionären Maria

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) Innehåll Redaktören har ordet! 2 HSO kanslis öppettider under jul och nyår 3 HSO Uppsala läns styrelse/ordförandemöten våren 2016

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2016 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2016. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 NÖJDHET 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Välkommen till AKC Årsmöte

Välkommen till AKC Årsmöte Nr 127, mars 2015 Välkommen till AKC Årsmöte Datum: söndag den 15 mars 2015 Tid: 14:00 Plats: Föreningens lokaler I och med detta meddelas följande: 1- Kallelse, dagordning, verksamhetsrapport * Du kallas

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad Kommunal färdtjänst 2015 Samhällsbyggnad Vad är färdtjänst? FÄRDTJÄNST är en form av kollektivtrafik för människor med väsentliga funktionsnedsättningar. Många människor med rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade.

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. LSS LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. I LSS står att människor med stora och varaktiga funktionshinder har rätt till hjälp. Det står också att människor som

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Välkommen senior! Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Kanske har vi alla någon gång i livet tittat oss i spegeln och mötts av ett ansikte vars ålderstecken inte riktigt stämmer överrens med känslan

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxan är densamma som motsvarande resa med kollektivtrafiken plus en avgift på 18 kr/enkelresa. Kommunstyrelsen informerar Färdtjänst Aktuellt taxa finns på närmaste busstation,

Läs mer

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Information om Habilitering & Hälsas stöd till dig som har en autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Det kan vara autism, Aspergers

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med en varaktigt funktionsnedsättning och som

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Uppdaterad 2012-03-06

Uppdaterad 2012-03-06 Uppdaterad 2012-03-06 20 INNEHÅLL Sidan Vad är LSS? 3 Vem gäller lagen för? 4 Råd och stöd 5 Personlig assistent 6 Ledsagarservice 7 Kontaktperson 8 Hjälp till familjer 9 Korttidshem eller extra familj

Läs mer

Information till vuxna med epilepsi. Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm www.epistockholm.nu 2011-10-26 1

Information till vuxna med epilepsi. Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm www.epistockholm.nu 2011-10-26 1 Information till vuxna med epilepsi 2011-10-26 1 Vilka möjligheter finns när livet förändrats? Hur hittar jag information, råd och stöd? Om du nyligen fått epilepsi är det naturligt att du har många frågor

Läs mer

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi ger råd, stöd och behandling Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi gör det lättare Habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting ger

Läs mer

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet - en information till dig som är arbetsgivare Lättläst svenska 1 Pontus Johansson Bild: Magnus Pehrsson 2 Med hjälpmedel orkar Pontus jobba heltid Pontus Johansson

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

Program våren 2014. Foto: Britt Tellow

Program våren 2014. Foto: Britt Tellow Program våren 2014 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Rehabiliteringsmedicin Dagrehabilitering / öppenvård

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Rehabiliteringsmedicin Dagrehabilitering / öppenvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Rehabiliteringsmedicin Dagrehabilitering / öppenvård Informationen ska vara en vägledning för dig under din rehabiliteringsperiod hos oss. Är det något

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

Stöd från socialtjänsten för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid

Stöd från socialtjänsten för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-02-12 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Sommarkurser 2010 för elever i skolår 8

Sommarkurser 2010 för elever i skolår 8 Sommarkurser 2010 för elever i skolår 8 Gävle Sjukhus Primärvården Det är din framtid det handlar om Sommaren 2010 anordnas fyra sommarkurser. Syftet med kurserna är bland annat att du ska få möjlighet

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare (ו) 1 HANDLÄGGARE Röntgenkliniken, LL 2005-09-23 Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 22 september 2005 kl 8.00-9.00. Plats Malmömässan

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Principärende. Patientförsäkringsvillkor. Ärendet

Principärende. Patientförsäkringsvillkor. Ärendet Handläggare: Gunilla Larsdotter PaN 2015-02-03 P 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-20 PaN V1303-0128359 Principärende Patientförsäkringsvillkor Ärendet En kvinna opererade sin fot för tredje gången, till följd

Läs mer