Bostadsrättsföreningen Börje. Information om föreningen. Aktuell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen Börje. Information om föreningen. Aktuell 2011-12-01"

Transkript

1 Bostadsrättsföreningen Börje Information om föreningen Aktuell

2 Historik 3 1 Organisation och regelverk Styrelse och organisation Föreningsstämma Medlemmarnas avgifter Stadgar och ordningsregler Entréer, lås och nycklar Portkod och porttelefon Nycklar Namnskyltar Garage Allmänt Ordningsföreskrifter Kösystem Fjärrkontroll till garageport ,5 Förråd för förvaring av däck.5 4 Yttre och inre skötsel Fastighetsskötsel Inre reparationer och underhåll Felanmälan Försäkringar Vicevärd Renhållning och sopor Städning i allmänna lokaler Sopsortering Grovsoprum Tvättavdelning och andra gemensamma utrymmen Tvättavdelningarna Förråd Cykelrum Trappuppgång och hissar Gården och den övre gräsmattan Gästrum 7 7. Balkonger Markiser Inglasning Kabel-TV och bredband Kabel-TV Bredband Kontaktuppgifter Styrelsen i Brf Börje Vicevärd och garage Andra kontakter... 8 Bilagor: Föreningens stadgar Information om försäkringar Ordningsregler Garageregler Tvättstugeregler Gästrumsregler

3 Kort historik over Bostadsrättsföreningen Börje Bostadsrättsföreningen Börje bildades av Byggnadsfirman Anders Diös AB. Föreningens första stadga godkändes av länsstyrelsen den 23 april Avtal om uppförande av fastigheten i kvarteret Vindhem tecknades den 27 augusti 1963, Det totala kostnaden uppgick enligt kontraktet till kronor, I beloppet ingick priset för tomten ( kr), Eftersom grunden består av ett ca trettio meter tjockt lerlager krävdes en omfattande pålning ner till fast berggrund. Denna utfördes med betongpålar. Många litet äldre fastigheter i grannskapet står på träpålar, vilka med tiden ger problem. Det slipper vår fastighet. Arbetet med bygget gick planenligt. En ovanligt mild vinter 1963/64 bidrog till att tidsplanen kunde hållas. Chef och ansvarig för bygget var den närmast legendariske verkmästaren Lars-Harry Gustafsson. Han var mycket rejäl och synnerligen skicklig men hade ett lättrörligt temperament och en stark röst som hördes när han var missnöjd med något som inte blev som han ville. Han lär då ha kunnat höras från vårt kvarter nästan ända till Fyris torg! Arkitekt för fastigheten var den kände arkitekten SAR Björn Hedvall, Stockholm, som ofta anlitades av Byggnadsfirman Diös och så känd att han finns omnämnd i Nationalencyklopedin. Enligt entreprenadkontraktet skulle inflyttning kunna påbörjas före julhelgen 1964, men redan under november 1964 hade de allra flesta kunnat flytta in. Chefsbyggmästaren (han tilltalades alltid så av sina underlydande) Anders Diös gjorde sin vana trogen många besök under arbetet med fastigheten för att övertyga sig om att allt var av högsta kvalitet det var något som hans företag var känt för. Det kan nämnas att från början hade fler butikslokaler än de nu tre befintliga planerats. I bottenvåningen Sysslomansgatan 18 hade två butiker ritats in. Så blev det inte men Stig Danielssons Ingenjörsbyrå, som svarat för fastighetens VVS-ritningar, hade under några år sina kontorslokaler i dessa utrymmen som sedan blev en lägenhet. En lägenhet intill var under flera år personalbostad för anställda vid Turitz & Co, mer känt som ägare till de dåtida EPA-varuhusen, av vilka ett fanns i Uppsala. I den stora butikslokalen, som nu Myrorna äger, flyttade Luthagens Livs in men redan efter några år var utrymmena för små. Den kommunägda Salabacketvätten höll till på hörnet där nu Enköpingstvättens efterträdare finns. En tobaksaffär inrymdes från början i den minsta lokalen och efter tre ägare i den branschen finns nu där en hudvårdsklinik. I en lägenhet i Sysslomansgatan 16 inryms en tandläkarmottagning, som 2008 byggdes om till en lägenhet. Detta har sin grund i att Uppsala stad då Jernbrogatan breddades och blev S:t Olofsgatan måste skaffa en ersättningslokal sedan den Mellbinska villan med bl.a. en tandläkarmottagning belägen strax väster om ån revs för att ge plats för den breddade bron. Byggnadsfirman Diös löste på detta sätt smidigt kommunens problem. Redan 1964 var efterfrågan på bostäder i Uppsala mycket stor. Beträffande Brf Börje fanns det 4 5 gånger så många intressenter som bostadsrätter. Insatserna var med dåtida penningvärde höga: Exempelvis varierade de mellan knappt kr för den allra minsta lägenheten om 24 kvm till kring kr för de största femrummarna med 148 kvm. Årsavgiften uppgick till runt 70 kr/kvm. Trots höjningar under åren var Brf Börjes årsavgifter länge bland de allra lägsta i Uppsala. Vilka kom att utväljas som ägare till de femtio bostadsrätter som föreningen omfattade? Den som hos Diös skötte kontakterna med intressenterna vilka helst personligen skulle uppvakta i byggnadsfirmans kontor vid Stora Torget var den barske kapten Lidberg. Hur urvalet skedde torde vara en affärshemlighet men en god gissning kan vara att det styrdes av hänsyn till behov av bostad, solvens och prognos om vilka som skulle trivas väl tillsammans i föreningen. Av de femtio utvalda bor fortfarande ett halvdussin medlemmar kvar

4 1 Organisation och regelverk 1.1 Styrelse och organisation Bostadsrättsföreningens styrelse består av fem ordinarie ledamöter och en suppleant. Styrelserummet ligger i källaren vid Odensgatan 15. Har Du något Du vill framföra, kontaktar Du den som är kontaktperson i din trappuppgång eller lägger en lapp i brevlådan utanför styrelserummet märkt styrelsen. Styrelsens arbete skall kännetecknas av öppenhet samverkan delaktighet. Detta synsätt ska prägla föreningen. Vi är alla delansvariga, var och en på sitt sätt, för att föreningen skall utvecklas på ett optimalt sätt. För att nå detta önskar vi att Du aktivt medverkar med Dina synpunkter. Styrelsen är Ditt verktyg för att kunna samordna insatser för allas vårt bästa!. 1.2 Föreningsstämma Föreningsstämma hålls en gång per år, vanligen under november månad. 1.3 Medlemmarnas avgifter Bostadsrättsinnehavarens avgift till föreningen betalas månadsvis eller kvartalsvis i förskott. 1.4 Stadgar och ordningsregler Bostadsrättsföreningen Börje har antagit de stadgar och ordningsregler som finns i bilaga till denna information. 2. Entréer, lås och nycklar 2.1 Portkod och porttelefon Entréportarna hålls låsta dygnet runt. Portkoden fungerar dygnet runt. 2.2 Nycklar Till varje lägenhet hör en uppsättning portnycklar. Huvudnyckel till lägenheterna förvaras hos SWESAFE tel Har Du låst Dig ute kan Du, mot en avgift, få en nyckel dygnet runt Namnskyltar Kontakta vicevärden (se kontaktinformation) för ny eller ändringar av namnskylt på dörren eller på tavlan i trappuppgången. 3. Garage 3.1 Allmänt Garaget har 50 platser. För garageplats gäller separat hyreskontrakt. Platser i garaget är inte knutna till lägenheter eller lokaler. Garaget har infart från Odensgatan. Dörren kan öppnas med fjärrkontroll eller manuellt. Hyra debiteras månadsvis i förskott. Hyresvärden tillhandahåller hyresavi. Hyran kan ändras med en månaders varsel. Garageansvarig framgår av kontaktinformationen sidan

5 3.2 Ordningsföreskrifter För att alla parter skall veta vad som gäller finns särskilda regler för garaget. Dessa bifogas denna information. 3.3 Kösystem Medlemmar har företräde till garageplats. Vidare information finns i garagereglerna. 3.4 Fjärrkontroll till garageport Garageporten öppnas manuellt eller med fjärrkontroll Externa hyresgäster får också två nycklar till garageporten. Vid avtalets utgång skall hyresgästen återställa nycklar och fjärrkontroll till garageporten. 3.5 Förråd avsett för däckförvaring I garaget är ett av förrådsrummen märkt med däck och avsett för förvaring av vinterrespektive sommardäck. Förvaring sker på egen risk. 4 Yttre och inre skötsel 4.1 Fastighetsskötsel Föreningen har anlitat en fastighetsskötare som sköter löpande underhåll på fastigheten. Han är här cirka 1 tim måndag-fredag. Snöskottning sker vid behov, även på helgerna. Finner Du att något inte är som det ska (till exempel trasig lampa) lägg en lapp i brevlådan märkt Fastighetsskötare utanför styrelserummet i källaren. Avtalet med fatighetsskötaren innefattar: Daglig tillsyn av fastigheten med avseende på gångbanor och gård, som skall snöröjas, sandas och sopas vid behov. Belysningen kontrolleras (i praktiken gör fastighetsskötaren en gång i veckan en runda i trappuppgångarna och skall då byta trasiga lampor). Under sommarhalvåret klipps och vattnas gräsmattorna. Buskar beskärs och trädgårdsmöblerna placeras ut på våren och tas in på hösten. I undercentralen kontrolleras dagligen att allt är normalt beträffande värme och vatten. Fläktarnas funktion (i garaget, utsuget från lägenheterna samt aggregaten i trappuppgångar) kontrolleras, Tillsyn av maskinerna i tvättstugor och torkrum sker en gång i veckan. Garaget skall rengöras höst och vår. Torrsopning får icke förekomma utan dammsugning och/eller våtsopning skall tillämpas. Källargångarna sopas en gång i månaden

6 4.2 Inre reparationer och underhåll Bostadsrättsföreningen Börje har ingen inre reparationsfond. 4.3 Felanmälan Vid fel som rör fastigheten kontakta alltid vicevärd eller styrelsens kontaktperson i din trappuppgång eller ordföranden, för råd om handläggning. (se kontaktinformation) Om du inte når någon av dessa under dagtid bör du kontakta fastighetsskötaren. Vid akuta problem under övrig tid och om du inte kan nå vicevärd, ansvarig styrelsemedlem eller ordförande hänvisas till jourföretag som föreningen har avtal med. (se kontaktinformation). 4.4 Försäkringar Själva fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Trygg-Hansa. Föreningen har tecknat ett kollektivt bostadstillägg till fastighetsförsäkringen. Varje lägenhetsinnehavare behöver inte ha en s.k. tilläggsförsäkring för bostadsrättsinnehavare. Alla medlemmar är dock skyldiga att teckna en hemförsäkring. 4.5 Vicevärd Vicevärd, se kontaktinformationen på sidan 9. Vicevärden kan ge en viss service för oss boende och för hantverkare som utför underhåll eller reparation på fastigheten. 5. Renhållning och sopor 5.1 Städning i allmänna lokaler Trappstädning utförs av egen anställd städerska en gång per vecka. Tvättstugorna städas av städföretag varannan vecka. 5.2 Sopsortering I Uppsala kommun är alla skyldiga att sortera sopor. Bostadsrättsföreningen Börje har en sopstation på innergården. Här finns kärl för brännbart, komposterbart, glas och tidningar. 5.3 Grovsoprum Föreningen har iordningställt ett grovsoprum. Vi måste hjälpas åt att tömma rummet vid de tillfällen när föreningen har container på gården. 6 Tvättavdelning och andra gemensamma utrymmen. 6.1 Tvättavdelningarna Tvättavdelningarna bokas på lista utanför respektive tvättstuga i Odensgatan 15/Sysslomansgatan 18 och Sysslomansgatan 16. Även för tvättavdelningarna har styrelsen separat anvisningar för användandet, avsedda att underlätta utnyttjandet av dessa gemensamma utrymmen Se bilaga

7 6.2 Förråd Varje lägenhet har ett källarförråd (matkällare) samt vindsförråd. I Sysslomansgatan 16 ligger några vindförråd i källarplanet. Det är inte tillåtet att förvara någonting utanför det egna utrymmet. 6.3 Cykelrum Förutom cykelparkering på gården och i hörnet Sysslomansgatan-Odensgatan finns tre cykelrum i källaren. Med viss regelbundenhet kommer dessa förråd att rensas på ej använda cyklar. 6.4 Trappuppgång och hissar Observera att enligt brandskyddsbestämmelser får inga föremål förvaras i trappor eller hissar. Undantag görs för hjälpmedel som förvaras i anslutning till entréerna. Affischer eller andra meddelanden får inte sättas upp utan styrelsens godkännande. 6.5 Gården och den övre gräsmattan Gården och den övre gräsmattan är till för medlemmarnas rekreation, solbad och fester. Vid utnyttjande av dessa utrymmen måste full hänsyn tas till andra medlemmar och våra grannar. Passagen in på gården får inte användas som parkeringsplats annat än för avoch pålastning. 6.6 Gästrum Sedan december 2010 har styrelsen ställt i ordning ett gästrum. Det finns i korridoren vid tvättavdelningen i Odensgatan 15. Gästrummet innehåller två bäddar med utrustning. Se vidare regler för gästrum. 7. Balkonger 7.1 Markiser Markiser får sättas upp vid balkonger och övriga fönster. Utseendet skall överensstämma med befintliga markiser i fastigheten. 7.2 Inglasning Medlemmar som önskar glasa in sina balkonger söker om tillstånd hos styrelsen. Observera att man dessutom måste söka bygglov. 8. Kabel-TV och bredband För uppsättning av utomhusantenn fordras styrelsens (och i vissa fall byggnadsnämndens) godkännande. 8.1 Kabel-TV Föreningen har ett avtal med Comhem om kabel-tv (basutbud). 8.2 Bredband Föreningen har ett s k Gruppavtal med Comhem vad gäller bredband. Detta innebär att en viss servicenivå (bredbandshastighet) ingår utan kostnad för medlemmen (föreningen betalar). För närvarande är det hastigheter på10mbit/s nedladdning som ingår i avtalet. Om du som medlem vill ha en högre hastighet kan du välja det. Du får då betala själv

8 men du har då en rabatt på 280 kronor jämfört med det ORDINARIE pris som Comhem uppger på sin hemsida för en viss hastighet 9 Kontaktuppgifter 9.1 Styrelsen i Brf Börje Namn Per Bohlin Kassaförvaltare Ansvar IT Lars Borgström Kontakt O 15 Ansvar tvättavd Ingrid Bramstorp Sekreterare Kontakt S16 Martin Larhammar Ansvar hemsidan Georg Stenborg ordförande Jan-Olov Willerström Kontakt S18 Tel nr hem Tel nr arb Mobilnr Vicevärd och garage Heikki Kajander är vicevärd. Han bor på Sysslomansgatan 18; tel: Du kan också lämna meddelanden till vicevärden i lådan utanför styrelserummet som ligger i källargången Odensgatan 15/Sysslomansgatan 18. Kontakta annars kontaktpersonen i din trappuppgång, se ovan kontakt O15, S18 och S16. Garageansvarig är Jan-Olov Willerström (se kontaktuppgifter ovan) 9.3 Andra kontakter Vi har avtal med följande firmor: VVS: JF Jansson Rör AB Tel dagtid: , Bravida Jourtelefon: SWESAFE Huvudnyckel tel: (egen avgift!) Upplands Boservice har hand om fastighetens skötsel. Fastighetsskötaren heter Roger Karlsson Områdesförman är Sandra Qvarnström tfn UBS växel ; KONE (hissar och garageport)

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Detta dokument har tagits fram i syfte att informera dig som medlem i Brf Verdandigården om vår förening, fastigheten och de regler som finns. Dokumentet

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 HUSGUIDE

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 HUSGUIDE BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 HUSGUIDE Uppdaterad mars 2012 BRF Grev Ture 1 Innehållsförteckning Fakta om huset... 3 Reparation och ombyggnad samt yttre och inre underhåll..... 3 Försäkringar och

Läs mer

Informationsblad Brf. Körsbäret

Informationsblad Brf. Körsbäret John Ericssonsgatan 15 112 22 Stockholm Informationsblad Brf. Körsbäret Här följer information som är viktig att känna till som bostadsrättsinnehavare i Brf. Körsbäret. Vi har försökt göra informationen

Läs mer

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser Brf Pennteckningen 3 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2013 Innehållsförteckning 1. En handbok för föreningsmedlemmar och hyresgäster... 3 2. Om föreningen och huset... 3 3. Föreningsstämma...

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 ABC för boende Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

FLUNDRAN Information och ordningsregler 2014

FLUNDRAN Information och ordningsregler 2014 FLUNDRAN Information och ordningsregler 2014 1 Ordningsregler för BRF FLUNDRAN Akuta skador och fel. Vid akuta skador, fel eller problem som inte kan vänta tills ordinarie kontaktperson eller fastighetsskötare

Läs mer

Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna av föreningens medlemmar på extra föreningsstämma 2011-09-30.

Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna av föreningens medlemmar på extra föreningsstämma 2011-09-30. Bra att veta för dig som är medlem i Brf Kamelian 2 Uppdaterad av styrelsen 2015-01-14 Informationen finns också på vår hemsida www.kamelian2.se Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÅNEN

ATT BO I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÅNEN ATT BO I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÅNEN Viktig information för såväl nyinflyttade som gamla medlemmar Bostadsrättsföreningen Månen i Alingsås (org. nr 716409-7409) är sedan 1/1 1999 fristående och ej medlem

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BRF BERGET

VÄLKOMMEN TILL BRF BERGET VÄLKOMMEN TILL BRF BERGET Som nyinflyttad är det säkert en del praktiska frågor ni undrar över. Vi vill med detta informationsblad besvara de vanligaste frågorna. För mer information se vår hemsida: www.hsb.se/norr/berget

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Trivselregler för Brf Gnejsen 2. Första version, maj 2005. Reviderade i januari 2008. Reviderade 2013. Reviderade 2014.

Trivselregler för Brf Gnejsen 2. Första version, maj 2005. Reviderade i januari 2008. Reviderade 2013. Reviderade 2014. Trivselregler för Brf Gnejsen 2 Första version, maj 2005. Reviderade i januari 2008. Reviderade 2013. Reviderade 2014. Brf Gnejsen 2 Innehåll Brf Gnejsen 2... 4 Bakgrund och historik... 4 Fakta, antal

Läs mer

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler 1 Innehållsförteckning 1 Permanent boende... 3 2 Andrahandsuthyrning... 3 Rutiner vid andrahandsuthyrning.... 3 3 Anslagstavlor... 4 4 Autogiro... 5 5 Brandskydd...

Läs mer

BRF Stockholmshus nr 3

BRF Stockholmshus nr 3 BRF Stockholmshus nr 3 Information till bostadsrättsföreningens medlemmar Med detta informationshäfte vill vi i Styrelsen ge dig information om brf Stockholmshus nr 3! Här finner du en mängd praktisk information

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand måste bostadsrättsinnehavaren få tillstånd av styrelsen.

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand måste bostadsrättsinnehavaren få tillstånd av styrelsen. 1 Brf Hammarby Strand 2013-01-10 Vad är en bostadsrättsförening? En kooperativ bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som äger en eller flera fastigheter. Den som flyttar in i en lägenhet med bostadsrätt

Läs mer

Information & ordningsregler

Information & ordningsregler Uppdaterad: 2015-01-19 Information & ordningsregler HSB Brf Martallen Genom denna information önskar styrelsen i bostadsrättsföreningen HSB Martallen ge dig information om föreningen och de förhållningsregler

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

www.stugan4.com Uppdaterad: 2015-05-07 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTS FÖRENINGEN STUGAN 4

www.stugan4.com Uppdaterad: 2015-05-07 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTS FÖRENINGEN STUGAN 4 VÄLKOMMEN TILL OSTADSRÄTTS ÖRENINGEN STUGAN 4 1 Innehåll Innehållsförteckning 1. OPÄRMENS SYTE 4 1.1 Om bopärmen 4 1.2 Allmänt om Stugan 4 4 2. STYRELSEN 5 2.1 Kontakt med styrelsen 5 2.2 Informationsblad

Läs mer

LINKÖPINGSHUS 34 FRÅN A TILL Ö

LINKÖPINGSHUS 34 FRÅN A TILL Ö LINKÖPINGSHUS 34 FRÅN A TILL Ö I detta informationsblad har vi sammanställt information som rör vår bostadsrättsförening. Om du har frågor eller förslag till förbättringar av informationsbladet är du alltid

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

Har Du funderingar över något som tas upp i medlemsinformationen eller förslag på förändringar, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du funderingar över något som tas upp i medlemsinformationen eller förslag på förändringar, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Medlemsinformation från A till Ö Att bo i en bostadsrättsförening innebär samma ansvar som att bo i ett eget hus. Alla måste ta sitt ansvar för att hålla huset helt och rent. Därför har vi samlat viktig

Läs mer

VAD GÄLLER I HSB Växtriket?

VAD GÄLLER I HSB Växtriket? VAD GÄLLER I HSB Växtriket? Organisationsnummer 716401-3703 Styrelsen i HSB Växtriket, Uppsala, har upprättat denna sammanställning av ordningsregler, allmän information, bestämmelser gällande reparationer,

Läs mer

för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg

för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg Detta är en allmän information som ger svar på de vanligaste frågorna för medlemmar i Brf Silvieberg. En hel del av det som finns i ABC behandlas även

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer