Information till boende i fastigheten Tors Mur Västeråsgatan 3 i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till boende i fastigheten Tors Mur Västeråsgatan 3 i Stockholm"

Transkript

1 Information till boende i fastigheten Tors Mur Västeråsgatan 3 i Stockholm Innehållsbeskrivning Till att börja med vill vi som arbetar i styrelsen för bostadsrättsföreningen Tors Mur hälsa Dig välkommen. Vi hoppas att Du snabbt ska finna Dig tillrätta och att trivsel och hemkänsla snart ska infinna sig. För att aktivt bidra till förverkligandet av denna förhoppning har vi här sammanställt information av olika slag som vi hoppas kan vara till nytta. Säkert kommer det att dyka upp andra problem och frågor med tiden, men det här torde räcka en bit i alla fall. Vi har föreställt oss, delvis grundat på egna erfarenheter, att när man är ny i huset behöver man få reda på en del saker ganska omgående, helt enkelt rörande hur man bor på detta ställe. Därutöver tänker vi oss att det finns andra uppgifter som inte är av det akuta slaget, men som ändå kan vara värdefulla att ta del av. För överskådlighetens skull har dokumentet delats in på följande sätt: Historik Föreningens ekonomiska situation Projekt och aktiviteter Föreningens styrelsemedlemmar Viktig information, trivsel- och ordningsregler Bostadsrättsföreningen Tors Mur Historik Fastigheten på Västeråsgatan stod färdig anno 1916, och var under många år ett hem för ensamstående kvinnor. Bruzelius bostadsstiftelse hette hyresvärden på den 1

2 tiden. Huset bestod från början av idel enrummare, en del med litet kök, andra med minimal kokvrå. Gemensamma toaletter fanns i varje trapphus, duscha fick man göra i källaren. Det finns ännu några hyresgäster i huset som har erfarenheter från denna tid i fastighetens historia. Efter gediget, källkritiskt forskningsarbete har några styrelseledamöter kunnat lägga i dagen att så sent som 1971 betingade en etta på 22 m 2 64 kr/mån i hyra. Husets helt unika och väl genomtänkta gårdsträdgård lär enligt obekräftad uppgift ha planlagts och anlagts av trädgårdsarkitekt redan i ganska tidigt skede. I mitten av 1970-talet köptes fastigheten av Familjebostäder som under åren byggde om huset helt och hållet invändigt. Istället för enkelrummen så byggdes ett antal normalstora lägenheter. Nya el- och vattenstammar drogs in och nya ventilationskanaler byggdes. På vinden, plan 5, fanns tidigare två tvättstugor och vindsförråd. Dessa togs nu bort och istället byggdes 7 vindslägenheter. Resultatet blev 47 stycken lägenheter: 7 fyror, 12 tvåor, en etta och resten treor. När förvandlingen var genomförd flyttade några av de gamla hyresgästerna tillbaka, men de flesta av lägenheterna fylldes av nyinflyttade köptes huset av den sedan ett par år bildade bostadsrättsföreningen. Trettioen av hyresgästerna gick med och köpte sina lägenheter och sexton blev kvar som hyresgäster. Sju av dessa hyreslägenheter har sedan dess sålts av föreningen. Efter att övertagandet var klart och de akuta praktiska problemen var lösta (städbolag, fastighetsskötare, hissunderhåll, försäkringsbolag, etc.) började styrelsen lägga upp en plan för upprustningen av fastighetens yttre. Under 1997 renoverades först fasaden, därefter målades trapphusen invändigt. I juli 1999 anlades rabatter längs med muren på den inre delen av gården, och jord och lera ersattes av grus på resten av denna del av gården. Under 2000 lades stenbeläggningen om på gården. Del av taket blev omlagt 2002/2003. Föreningens ekonomiska situation Föreningens ekonomiska situation är god. Lån finns på endast kr. Under 2003 samt 2004 har avgifterna höjts med 10% resp 5% för att täcka befintligt underskott främst pga ökade skattekostnader. Tidigare höjning av avgifterna var Projekt och aktiviteter Renovering av gemensamhetslokal i källaren. Hyreslägenheterna har fått en ansiktslyftning i början av Löpande information från styrelsen Styrelsen skriver löpande information som delas ut alternativt sätts upp på vår gemensamma informationstavla mitt emot brevlådan i portiken. Styrelsen tar gärna emot förslag och synpunkter och då gärna i skriftlig form. Vi har en Tors Murs brevlåda mittemot anslagstavlan vid portiken. 2

3 Styrelsen verksamhetsåret Ordförande: Johan Kiessling, uppg A, tel: Sekreterare: Gunnar Söderqvist uppg C, tel: Kassör: Anneli Modin, uppg A, tel: Löpande förvaltning, info: Kjell Jarmlinger, uppg A, tel: Projekt, hyresgästkontakter: Christina Hesselbäck, uppg D, tel: Övriga ärenden: Jennika Gill, uppg A, tel: Viktig information för alla boende i fastigheten 1. Portkoden Portkoden är f.n Mellan kl och öppnas porten endast med nyckel. Vi brukar ändra portkoden en gång per år under våren. 2. Porttelefonen Att ringa till den man besöker via porttelefonen är numera urkopplad. Porttelefonen används bara för inpassering med portkod mellan och Fastighetsskötsel För fastighetens löpande underhåll har föreningen kontrakterat företaget Fastighetsägarna. Varannan xxxdag (ojämna? veckor) gör de rutinbesök för tillsyn och skötsel, och i samband med det åtgärdas normalt de reparationer och justeringar som blivit beställda. Telefonnumret för felanmälan är , måndag-torsdag till 15.00, fredag , lunchstängt Övriga tider jour, telefonnummer Felanmälan bör om möjligt göras till Johan Kiessling eller Kjell Jarmlinger , utom i extremt brådskande fall som vattenläcka etc. Om Du har synpunkter på hur fastigheten sköts, tag kontakt med den som ansvarar för den löpande förvaltningen i styrelsen. Det är också Fastighetsägarna som ser till att byta namnskyltar i dörrar och vid porten. 4. Tvättstugan Fler och fler installerar egna tvättmaskiner i lägenheten. Det är dock fortfarande ont om tider i tvättstugan. Man bör därför försöka hålla sig till maximalt 2 bokningar i veckan. Vidare instruktioner för tvättstugans användning finns anslaget i densamma på en anslagstavla. 5. Hissarna Hissarna ses efter av OTIS hiss. 6. Balkongerna Balkongerna får utnyttjas av samtliga boende, även de möbler som eventuellt är utställda. De översta balkongerna i varje trapphus är försedda med lås och hålls på grund av inbrottsrisk för det mesta låsta. Alla boende på våning 4 och 5 har 3

4 varsin nyckel och ansvarar gemensamt för att minimera inbrottsrisken. Det är tillåtet att pynta med blommor och möbler. Mattor bör inte piskas och vädras på balkongerna, dock får kläder vädras. För mattpiskning finns det piskställningar på övre gården. Låt inte balkongdörrar stå öppna under den kalla årstiden. Vi eldar för kråkorna då och många får kallt och dragit inne i sina lägenheter. 7. Åverkan på gemensam egendom Vid eventuell skadegörelse på Tors Murs gemensamma egendom kommer kostnaderna för nödvändiga reparationer att debiteras den som åsamkat skadan. 8. Grovsopor Grovsoporna bör paketeras kompakt eftersom brf får betala för bortforslandet per kubikmeter. Spis/Kylskåp etc fraktas bort av dig själv, lämpligen till Vanadisberget. Ställ absolut inte in tidningar eller andra grovsopor som kan källsorteras. Källsorteringsstation finns tvåhundra meter från fastigheten i hörnet Dannemoragatan-Ynglingagatan. 9. Hushållssopor Vid några tillfällen sedan föreningen tog över har råttor tagit sin boning i fastigheten. Råttor attraheras som bekant av avfall av allehanda slag, och alltså av hushållssopor. Det är därför väldigt viktigt att man tillsluter soppåsen ordentligt innan man slänger den i sopnedkastet i portiken Cyklar i portiken Parkera inte cyklar eller andra fordon i portiken eftersom det försämrar framkomligheten och försvårar städning. Parkering sker i cykelställ på gården. Om cykeln inte används under en period var snäll och ställ ner den i det gemensamma cykelförrådet mitt emot tvättstugan. 11. Trapphusen Med undantag för barnvagnar är det ej tillåtet att förvara egendom i trapphusen, utanför den egna dörren. Denna skarpa förmaning rekommenderades av Stockholms Brandförsvar efter en brandsyn i huset. Posters o.dyl. får heller inte sättas upp i allmänna utrymmen, även om det görs med de bästa av intentioner. Eventuell utsmyckning av sker endast i regi av styrelsen, på medlemmarnas samlade uppdrag. 12. Katter I huset finns ett antal katter och det har bildats en kattgrupp. Kattgruppen och den dåvarande styrelsen kom 2005 överens om följande ordningsregler för kattägare: Kattgruppen ansvarar för att ta bort eventuellt kattbajs från sandlåda och gungställning (även om den är begravd). Kattgruppen ser till att det alltid finns en jourhavande kattansvarig som man kan kontakta om det är något kattrelaterat problem. Katten får bara vistas ute då ägaren finns hemma. Katterna får bara vistas ute en begränsad tid så att de inte skall tvingas uträtta sina behov på gården. 4

5 Dessutom gäller att ägare av katt som vistas på gården ansvarar för att katten inte befinner sig i trapphusen. Nya boende med utegående katter kontaktar Lena Borgström eller Pia Wass. För oss andra gäller att vi inte släpper in katter när vi går in eller ut i trapphusen samt undviker att ställa upp dörrarna i onödan. Föräldrar bör tillse att sandlådan täcks över med det för ändamålet införskaffade sandlådenätet som hindrar att katterna uträttar behov där barnen leker. 13. Källaren Det är inte tillåtet att "förvara" egendom löst i källargångarna. Det försvårar framkomlighet och ökar brandrisken. 14. Gården med rabatter; höst- och vårstädningarna Skötseln av rabatter och gräsmattor är ytterst alla boendes ansvar. Varje vår och höst genomförs en gårdsstädning (i ca 2 tim) där en person från varje bostadsrättslägenhet förväntas att delta. En speciell trädgårdsgrupp finns för att främja en gynnsam långsiktig utveckling av vår unika gårdsmiljö. Denna grupp ansvarar bland annat för att buskar och träd beskärs, för utväljande och plantering av nya växter vid behov, samt för ledningen av arbetet vid de gemensamma höst- och vårstädningarna. Är man intresserad av att delta i trädgårdsgruppens arbete kontakta någon i styrelsen. 15. Snöskottning Alla bostadsrättsägare (under 60 år) hjälps åt under vintern att skotta snö och sanda. Man får en skottningsvecka tillsammans med en annan lägenhet. Se till att byt med någon om ni inte är hemma aktuell vecka. Schemat sätts upp i november. 16. Muren på gården Det är ej tillåtet att sparka boll mot muren. Färg och puts lossnar tyvärr lätt. 17. Snickarrummet Mitt emot grovsoprummet i källaren, i vad som har varit ett mangelrum, finns ett utrymme för snickeri- och målningsarbeten. 18. Hobbyrummet I källaren disponerar husets boende över ett hobbyrum, som för närvarande är oanvändbart. Rummet är ca 50 m 2 med ett pentry i anslutning. Under 1997 upptäcktes fuktskador under golvmattan, och sedan det strax därpå sanerades har det inte återställts. Under 2008 planeras det en renovering för att få det i användbart skick igen. 19. Bastun I källargången mellan trapphusen B och C, innan förrådsutrymmena, finns föreningens bastu med dusch. Om man vill nyttja denna facilitet skriver man upp sig på bokningslistan på dörren, och använder källar/ portnyckeln. Varje användare tar givetvis ansvar för att lokalen lämnas i rent och fräscht skick. 20. Tjuvar och andra objudna gäster 5

6 Vi har varit relativt förskonade från brott senaste åren, men det är självklart viktigt att alltid vara på sin vakt. Du kan bidra genom att se till att ytterporten och källardörrar hålls stängda och genom att vara observant på vilka som går in och ut ur huset. Var aktsam om portkoden - ropa den inte ut genom fönstret. Den egna lägenheten och det som hör därtill 1. Juridisk person Användning av lägenhet till annat syfte än boende strider mot föreningen Tors Murs syfte. Juridisk person godkänns inte som medlem i föreningen Tors Mur. 2. Andrahandsuthyrning Upplåtande av lägenhet i andrahand till ett företag, ex kontor, godkänns inte inom föreningen Tors Mur. Detta har av styrelsen för föreningen Tors Mur prejudicerats enligt referens. 1 För att få tillåtelse att upplåta lägenheten i andrahand bör synnerliga skäl föreligga (t.ex. utlandstjänst eller studier på annan ort) och då är andrahandsuthyrning endast tillåten i ett år. En skriftlig ansökan med tid, skäl och hyresgäst skall inlämnas till styrelsen. 3. Försäkring Försäkring för bostadsrätt bör bostadsrättsinnehavare ha i sin hemförsäkring, bl a för att slippa betala föreningens självrisk (ca kr) vid t ex vattenskada som lägenhetsinnehavaren förorsakat. 4. Källarförråden Till varje lägenhet hör ett källarförråd. Utöver det finns det tre förråd som föreningen hyr ut till medlemmar i femårsperioder. Just nu är de upptagna. 5. Köksfläkt Varje lägenhet har en separat rökutgång från köket. Det är därmed fritt fram för varje boende att installera köksfläkt. 6. Brandvarnare Alla lägenheter är skyldiga att ha brandvarnare installerade samt fungerande fr o m 1 januari Bostadsrätt, 7 Kap, BRL. 6

Brf Kvarteret Södermanland Solstigen 4, LIDINGÖ.

Brf Kvarteret Södermanland Solstigen 4, LIDINGÖ. Brf Kvarteret Södermanland Solstigen 4, LIDINGÖ. Informationsskrift till medlemmar Allmänt Huset är byggt 1955 och har varit en del av Foresta Hotels fastigheter. Bostadsrättsföreningen bildades 1988 och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40

VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40 VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40 Kungsholmen som tidigare kallades Munklägret var från början ett centrum för garvarna som sysslade med beredning av skinn.

Läs mer

Trivselregler för Brf Gnejsen 2. Första version, maj 2005. Reviderade i januari 2008. Reviderade 2013. Reviderade 2014.

Trivselregler för Brf Gnejsen 2. Första version, maj 2005. Reviderade i januari 2008. Reviderade 2013. Reviderade 2014. Trivselregler för Brf Gnejsen 2 Första version, maj 2005. Reviderade i januari 2008. Reviderade 2013. Reviderade 2014. Brf Gnejsen 2 Innehåll Brf Gnejsen 2... 4 Bakgrund och historik... 4 Fakta, antal

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Information & ordningsregler

Information & ordningsregler Uppdaterad: 2015-01-19 Information & ordningsregler HSB Brf Martallen Genom denna information önskar styrelsen i bostadsrättsföreningen HSB Martallen ge dig information om föreningen och de förhållningsregler

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Informationsblad Brf. Körsbäret

Informationsblad Brf. Körsbäret John Ericssonsgatan 15 112 22 Stockholm Informationsblad Brf. Körsbäret Här följer information som är viktig att känna till som bostadsrättsinnehavare i Brf. Körsbäret. Vi har försökt göra informationen

Läs mer

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6 Innehållsförteckning Avsnitt Att bo i en bostadsrätt 1 Föreningens arbete 2 Lägenheten 3 Gemensamma lokaler och utrustning 4 Sopor och returpapper 5 Förvaring och parkering 6 Systematiskt Brandskyddsarbete

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Lägenheter och föreningens utrymmen får inte användas för annat än avsett ändamål.

Lägenheter och föreningens utrymmen får inte användas för annat än avsett ändamål. Brf. Almens ordningsregler fr. november 2010 Allmänt om reglerna Förutom Sveriges lagar och föreningens stadgar gäller följande regler i föreningen. Är du osäker på vad som gäller i olika situationer eller

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 17. Ordningsregler

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 17. Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 17 Ordningsregler Eftersom det varit mycket svårt att få tillräckligt många intresserade av styrelsearbete i föreningen har styrelsen beslutat handla upp tjänster

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället.

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. HUSBOK Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. För att alla ska trivas och ha ett trevligt och säkert boende finns det en del saker som vi tillsammans bör tänka på. Vi kallar

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Detta dokument har tagits fram i syfte att informera dig som medlem i Brf Verdandigården om vår förening, fastigheten och de regler som finns. Dokumentet

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Hej! Varmt välkommen till BRF Birka. Vi vill med detta välkomstbrev passa på att ge Dig som ny medlem i föreningen lite praktisk information.

Hej! Varmt välkommen till BRF Birka. Vi vill med detta välkomstbrev passa på att ge Dig som ny medlem i föreningen lite praktisk information. Stockholm 2006-12-05 Lägenhet nr. Hej! Varmt välkommen till BRF Birka. Vi vill med detta välkomstbrev passa på att ge Dig som ny medlem i föreningen lite praktisk information. Bostadsrättsföreningen Birka

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Ordningsregler Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg

för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg Detta är en allmän information som ger svar på de vanligaste frågorna för medlemmar i Brf Silvieberg. En hel del av det som finns i ABC behandlas även

Läs mer

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser Brf Pennteckningen 3 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2013 Innehållsförteckning 1. En handbok för föreningsmedlemmar och hyresgäster... 3 2. Om föreningen och huset... 3 3. Föreningsstämma...

Läs mer