Handledarutbildning/yrkesbevis utgåva SRY. Grundkrav för utfärdande. av SRYs yrkesbevis

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handledarutbildning/yrkesbevis utgåva 6 2009-10 SRY. Grundkrav för utfärdande. av SRYs yrkesbevis"

Transkript

1 Handledarutbildning/yrkesbevis utgåva SRY Grundkrav för utfärdande av SRYs yrkesbevis 1

2 Handledarutbildning 1. För att bli godkänd som handledare krävs följande: Genomfört godkänt prov för yrkesbevis. Genomgått en av SRY anordnad pedagogisk/metodisk handledarutbildning för städbranschen. Kunskap om rutiner för yrkesbevis. 3-5 års dokumenterad branscherfarenhet (SRY godkänner underlaget). 2. Vid uppenbara brister i handledarrollen kan godkännandet återkallas. Beslut fattas av SRY. 3. Rutiner för genomförande/utfärdande av yrkesbevis tillhandahålls av SRY. Handledaren svarar för att rutinerna följs. Yrkesbevis 1. För att kunna genomgå test för yrkesbevis krävs att man ska kunna kommunicera, läsa och förstå svenska språket. En av SRY godkänd handledare har det fulla ansvaret för att den som genomgår utbildningen har tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för att erhålla yrkesbevis. Test för yrkesbevis får endast genomföras under överinseende av SRY godkänd handledare. Handledaren ansvarar för att testen utförs enligt givna regler. 2. Förteckning över godkänd litteratur upprätthålls av SRY. 3. Förteckning över utfärdade yrkesbevis upprätthålls av SRY. 4. Testfrågor samt krav på praktisk test fastställs av SRY och uppdateras vid behov. Remissrunda av frågor och krav genomförs löpande i branschen. 5. Teoretiska och praktiska kunskaper ska testas innan yrkesbevis utfärdas. Kravnivån framgår av bilaga 1A, 1B och Testens genomförande: Den teoretiska testen kan antingen skrivas sammanhängande med undantag för paus eller uppdelat på två tillfällen. Vid uppdelning på två tillfällen ska modul 1 4 skrivas vid första testen och modul 5 8 vid den andra testen. Det finns ingen tidsbegränsning. 2

3 Frågorna ska besvaras individuellt utan samverkan eller hjälp av andra och utan tillgång till hjälpmedel i form av böcker eller annat stöd. Resultatet granskas och bedöms av handledaren. Minst 70 % av varje delmoment måste vara riktigt besvarat. Vid test vid ett enda sammanhängande tillfälle gäller: a) Om den testade inte uppnår 70 % på tre av de totalt åtta modulerna eller färre, kan han/hon skriva om de moduler som inte uppnått 70 % rätt. b) Om någon av dessa moduler inte blir godkända är han/hon icke godkänd. c) Är det fyra eller fler moduler som inte är godkända ska hela provet skrivas om. d) Om den testade då inte klarar alla moduler, följer man riktlinjerna för a) och b). Det går alltså inte att skriva om hela testen en tredje gång. Vid test uppdelat på två olika tillfällen gäller: a) Om den testade inte uppnår 70 % på en av de fyra modulerna i delprovet, kan han/hon skriva om den modulen. b) Är det två eller fler moduler som inte är godkända ska hela delprovet skrivas om. 7. All dokumentation över genomförd test skickas in till SRY (original eller kopior). I detta material ska finnas datum för test, provfrågor, provsvar, namn och personnummer på de som deltagit i testet samt namn på ansvarig hand ledare. 8. SRY genomför stickprovskontroll av insända provskrivningar. 9. Den praktiska testen genomförs under handledarens överinseende. Praktiskt och teoretiskt test behöver ej genomföras vid samma tillfälle. 10. Handledaren ansvarar för att den praktiska testen genomförs i lämpliga lokaler med tillgång till all utrustning för att de olika momenten i bilaga 2 ska kunna genomföras. 11. Handledaren ansvarar för att godkänna eller underkänna resultatet av den praktiska testen. Vid underkänt resultat kan testen göras om separat, den teore tiska delen behöver ej omprövas om den är godkänd. 12. Godkänd praktisk test intygas av handledaren och skickas in till SRY tillsammans med övrig dokumentation (enligt p7). Av intyget ska framgå vilka moment som prövats och när testen genomfördes. 3

4 MONA GRAFISK FORM TRYCK Rentryck Y r k e s b e v i s s t ä d a r e Har genomgått SRYs grundutbildning för städare. Syftet med utbildningen har varit att deltagarna efter godkänt teoretiskt och praktiskt prov ska kunna arbeta självständigt i sin yrkesroll. Utbildningen har behandlat bland annat Service/kvalitet Arbetsplanering Arbetsmiljö Ergonomi Städmetoder Kemisk-tekniska produkter Materialkännedom Städredskap/maskiner sry s ervicebranschens Yrkesnämnd Stockholm den sry servicebranschens Yrkesnämnd Servicebranschens yrkesnämnd består av: Almega Serviceentreprenörerna, tel Fastighetsanställdas Förbund, tel Svenska Kommunalarbetareförbundet, tel Box 55545, Stockholm e-post: Internet:

5 Handledarutbildning/yrkesbevis utgåva sry bilaga 1A Teoretisk test Modul Service och kvalitet Kunna förklara begreppen service/kvalitet och ange vad begrepp som kunskap, hänsyn, servicevilja, ansvar etc innebär och kunna ge konkreta exempel på dessa. Kunna redovisa vilka faktorer som påverkar kvalitetsnivån. 2. Organisation och ekonomi Ha kunskap om arbetets organisation inom olika städföretag/organisationer och kunna redovisa det egna företagets organisation och verksamhet. Ha kunskap om grundläggande ekonomiska termer samt vilka kostnader som kan uppstå vid felaktig städning. 3. Lärande organisation Ha kunskap om betydelsen av samverkan inom och mellan grupper. 4. Ergonomi, friskvård och fysisk arbetsmiljö Kunna de olika arbetssätten, inställning av redskap, arbetsteknik och lyft teknik. Inneha allmänna kunskaper om förebyggande åtgärder, vilka kropps delar som är mest utsatta och skillnaden mellan statisk och dynamisk belastning. Ha kunskap om hur stress uppstår. Känna till huvuddragen i arbetsmiljölagstiftningen och miljölagstiftningen vad avser arbetsgivarens/arbetstagarens rättigheter och skyldigheter gällande miljön. Förstå innebörden av begreppen miljöpolicy och naturligt kretslopp. Känna till verkningar och risker vid kemikaliehantering.

6 Handledarutbildning/yrkesbevis utgåva sry bilaga 1B Teoretisk test Modul Städningens grunder Kunna förklara varför vi städar och förstå en städinstruk tion. Känna till INSTA 800 samt olika spridningsvägar för mikroorganismer. 6. Kemisk-tekniska produkter Ha kunskap om piktogram, ph-skalan, innehåll och funktion för pro dukten, indelning i huvudgrupper, val av produkt, användnings område, varu - informa tion, skyddsföreskrifter, skyddsutrustning, hantering, dosering, miljöaspekter och allergier. 7. Redskap och maskiner Ha kunskap om de vanligast förekommande städmaskinerna/redskapen, fackuttryck, funktion och användningsområde. Ha kunskap om tillbehör, vård, hantering, skydds- och säkerhets bestämmelser. Särskild uppmärksamhet riktas mot elsäkerheten. 8. Golv och inredningsmaterial Kunna identifiera de vanligaste golv- och inredningsmaterialen såsom natur sten, keramik, linoleum, plast, trä, laminat och textila material samt deras egenskaper och skötsel. I tillämpliga delar kunna redovisa vad som är skadligt för de olika materialen. Ha kunskaper om behandling med polish, vax och olja.

7 Handledarutbildning/yrkesbevis utgåva sry bilaga 2 PRAKTISK TEST Manuell test Deltagaren ska själv välja kemisk-teknisk produkt och utrusta en städvagn efter en arbetsinstruktion som ska innehålla: korridor, möblerat rum med whiteboardtavla, toalettutrymme och trappa. Deltagaren ska efter avslutat test återställa städvagnen till städutrymmet och göra erforderlig eftervård. Moppteknik Ha kunskap om torra och fuktiga metoder, skjutmetoden, svirvelmetoden, flermoppsystemet samt arbetsplanering och ergonomiskt utförande. Sanitetsstädning Ha kunskap om arbetsplanering, val av kemisk-teknisk produkt och inneha hygienmedvetande. Ha kunskap om användning av mikrofiberduk. Maskinell test Deltagarna ska iordningställa maskinen, fylla på vatten, dosera och bearbeta en yta så att en bedömning kan göras och sedan återställa maskinen. Med återställning avses rengöring och eftervård av maskinen, rondeller, sladdupphängning samt laddning av batterier. Maskiner Ha kunskap om planering, dosering, ergonomiskt användande och eftervård för: liten och stor kombimaskin högvarvsmaskin singelmaskin vattensug

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation En vägledning för dig som har elever eller lärlingar Våra mål är att Glasmästeribranschen ska hålla högsta kvalitet inom grund- och lärlingsutbildning.

Läs mer

Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden

Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden En unik möjlighet att säkra kompetens Yrkesintroduktionsanställning (YA) är en ny anställningsform.

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Innehåll. Din utbildningspartner. Kunskap är en skatt som följer ägaren överallt!

Innehåll. Din utbildningspartner. Kunskap är en skatt som följer ägaren överallt! 2 3 Din utbildningspartner Innehåll Papyrus Supplies Cleaning Academy är Papyrus Supplies och StädgrossImportens gemensamma utbildningsprogram. Erfarna kursledare med gedigen kunskap och modernt tänkande

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Städservice. Introduktion. och Hemservice

Städservice. Introduktion. och Hemservice Städservice Introduktion och Hemservice Innehåll Välkommen till städservice och hemservice! 1 Ditt nya jobb 2 Den första tiden 2 Ansvar för introduktionen 3 Det handlar om din anställning 4 Kollektivavtalet

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Styrelsen har till uppgift att årligen revidera och uppdatera policydokumentet så att det hålls fräscht och levande.

Styrelsen har till uppgift att årligen revidera och uppdatera policydokumentet så att det hålls fräscht och levande. POLICYDOKUMENT FÖR AKTIVA SYNSKADADE Inledning Policydokumentet beskriver beslutade riktlinjer för föreningens aktiviteter och funktionärsorganisation. Syftet är att öka tydligheten avseende förutsättningar

Läs mer

Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter

Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter RÅDGIVANDE REFERENS Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter Förord Hur man städar skolorna och vilka kemikalier man använder påverkar både dem som vistas i lokalerna, fastighetens kondition och miljön.

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

Skapa en bra arbetsmiljö vid. omvårdnadsarbete i boendemiljö

Skapa en bra arbetsmiljö vid. omvårdnadsarbete i boendemiljö Skapa en bra arbetsmiljö vid omvårdnadsarbete i boendemiljö Den här broschyren riktar sig till dig som leder verksamheter där arbete med människor utförs i boendemiljö. Det kan vara till exempel hemtjänst,

Läs mer

Kursplaner för grundkurs och vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus

Kursplaner för grundkurs och vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus Kursplaner för grundkurs och vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus 1. Definitioner och gemensamma krav Huvudman Länsstyrelsen i respektive län är huvudman för kurserna. Huvudmannen har

Läs mer

Rehabilitering inom Alvesta Kommun

Rehabilitering inom Alvesta Kommun Rehabilitering inom Alvesta Kommun Innehållsförteckning Innehåll: Rehabilitering rutin 3 Friskfaktorer och tidiga signaler 3 Rutiner i samband med sjukfrånvaro 4 Rehabiliteringskedjan 5 Rutiner i samband

Läs mer

GESÄLLPROVBESTÄMMELSER FÖR SLÖJDARYRKET - TRÄ

GESÄLLPROVBESTÄMMELSER FÖR SLÖJDARYRKET - TRÄ GESÄLLPROVBESTÄMMELSER FÖR SLÖJDARYRKET - TRÄ Provbestämmelserna framtagna av branschen 2014 och fastställda av Sveriges Hantverksråd 2014-09-24 (reviderade 2015-03-18) ANSVARIG BRANSCH/YRKESORGANISATION:

Läs mer

Anbudsförfrågan utbildning av ledare och medarbetare i callcenterverksamhet.

Anbudsförfrågan utbildning av ledare och medarbetare i callcenterverksamhet. Stockholm den 29 december 2011 Anbudsförfrågan utbildning av ledare och medarbetare i callcenterverksamhet. 1. Bakgrund Previa bedriver projektet ALERT (Arbete för Lärande och Engagemang som Resulterar

Läs mer

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS Att använda checklistan Arbetstagarnas arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar. Arbetsmiljöansvaret är detsamma oavsett om det finns en eller flera personer anställda

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte BYGG OCH ANLÄGGNING Ämnet bygg och anläggning behandlar byggandet från planeringsstadiet till färdigställande och drift. Det behandlar även bygg- och anläggningsbranschens olika yrken och arbetsvillkor.

Läs mer

Välj rätt kurs med. Atlet Utbildning

Välj rätt kurs med. Atlet Utbildning Välj rätt kurs med Atlet Utbildning Att arbeta säkert på rätt sätt. Att hjälpa företag reda ut och uppfylla snåriga krav. Det är vad vi lär ut. Vi ger även inblick i, och förståelse för, varför regelverket

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Service Manager - for future tourism

Service Manager - for future tourism Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Service Manager - for future tourism 400 YH-poäng Malmö Utbildningsnummer: 200931410 Insänd till Myndigheten för yrkeshögskolan 2010-02-23 15:41:14 Gäller utbildningsomgång

Läs mer

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Femte upplagan Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Arbetsmiljöverket Text: Carin Frostberg

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Block 1, Hemuppgift Block 2, Förkravskontroll Block 3, Tillämpat Instruktörsskap Block 4, Utrustningskunskap

Block 1, Hemuppgift Block 2, Förkravskontroll Block 3, Tillämpat Instruktörsskap Block 4, Utrustningskunskap Denna handledning är tänkt att vara ett stöd och en informationskälla för den som siktar på att via Svenska Klätterförbundet (SKF) examinera sig och därigenom bli auktoriserad inomhusklätterinstruktör.

Läs mer

TSFS 2014:87 LUFTFART. Serie SEC

TSFS 2014:87 LUFTFART. Serie SEC LUFTFART Serie SEC Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:18) om säkerhetsprövning, kompetenskrav samt certifiering av instruktörer och validerare luftfartsskydd

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Introduktion till. saneringsbranschen

Introduktion till. saneringsbranschen Introduktion till saneringsbranschen Välkommen till saneringsbranschen! Du är nu en betydelsefull medarbetare i ett serviceyrke som hela tiden utvecklas snabbt och där du kommer i kontakt med många människor.

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer