1. Konsekvenser för Edens Garden's verksamheten och dess arbetsområdet Svartådalen v.s. vindkraftverk "Projekt Norrberget".

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Konsekvenser för Edens Garden's verksamheten och dess arbetsområdet Svartådalen v.s. vindkraftverk "Projekt Norrberget"."

Transkript

1 Hällsjö lördag den 17:e december 2011 Uttalande angående Vindkraftpark Projekt Norrbeget. Edens Garden B&B, Cottages and Tourist Activities" är ett företag inom branschen för natur-, cultur,- och friluftsliv. Företaget ägs av familjen de Jong och familjen har ett Holländsk bakgrund. Edens Garden marknadsför sig national-, såväl international. Edens Garden är oupplöslig förenad med Svartådalens bygdeutveckling och medlem i styrgruppen för "Visit Svartådalen". Edens Garden är ett aktiv företag inom regional utveckling för naturturism-, och besöksnäringen. Edens Garden är certifierad enligt "Naturens Bästa" vilket är en viktig varumärke inom Svenska ekoturismen. Edens Garden är mycket medvetande om det globala miljöproblematik och står därmed absolut inte negativ till förnyelsebara energi. Men...: 1. Konsekvenser för Edens Garden's verksamheten och dess arbetsområdet Svartådalen v.s. vindkraftverk "Projekt Norrberget". Det som Edens Garden (och Svartådalen) marknadsför är bl.a. "vidderna", "tystnaden", "stillheten", "mörker" m.m., Dessa begrepp elimineras ommegående vid närvaro av ett vindkraftverk. Risken är därmed realistisk att Edens Garden kommer att hamna i intresskonflikter med bl.a. Svartådalens bygdeutveckling och Sala kommun (Sala Turist). Risken är realistisk att våra utländska samarbetspartners entydigt avbrytar samarbetet om det blir utbyggnad av vindkraftverk som stör. Edens Garden bildade år 2005 och attraherar ett intressant kontaktnätverk av utländksa samarbetespartners och kunder (bl.a. i Holland, Tyskland, England, Schweiz, Frankrike m.m). Kontaktnätverket av utländska samarbetespartners och kunder är inte enbart viktig för Edens Garden men är även av viktig intress för hela regionen. Läs till exempel vad WWF säger om Svartådalen: Dyrbar-, och kostbar tid togs för att framkalla marknadsföringsmaterial. Vilket innebär att det unika oförstörda landskap står i fokus. (Texter, fotoverk, hemsidor, broschyr, bildpresentationer, YouTubefilmer, sociala media). Allt material måste göras om på nytt om landskapet kommer förvandlas till ett industri liknade landskapsbild. Det handlar om att ens hela livsverk slås i spillror! Familjen de Jong utvalde entreprenörskap i Svartådalen pga det oförstöra naturmiljön och det unika oförstörda öppna landskap! Edens Garden är fortfarande under "byggskedet". Risken är realistisk att Edens Garden's förlorar intakter eftersom turister och besökare håller sig borta eftersom det unika oförstörda landskap är inte så unik längre pga en vindkraftverk (eller pga fler vkv i framtiden). Med nedgående financiella intäckter kan Edens Garden hamna i financiell konflikt med tidigare bidragfinansiärer (LST) och är sanktionkrav realistisk. Under de kommande 2 år befinner Edens Garden sig i en beslutfas att ev. kunna anställa personal. Det ligger rakt i linje med Edens Gardens företagsplan och beskrevs målet i det tidigare inlämnad bidragsansökandet. Det är självklart att Edens Garden inte kan anställa personal om intäkter minskar. Risken att lägga ned verksamheten är realistisk om det blir vindkraftverk. 2a. Edens Garden's åsikter om natur- och kulturvärden.

2 Tack vore familjens de Jong's Holländska bakgrund är de mycket medvetande vad vindkraft betyder. Familjen de Jong födds-, vaxt upp-, och har levt i ett land där vind-, storm-, och hav dominerar. Holland är ett litet land, är överbefolkad, har en enorm infrastruktur, har mycket industri och ett krimpande landsbygd. Pga av alla utvecklingar och det snabba 24/7 livsmiljön valde familjen de Jong att flytta bort från röran och valde Sverige pga lugnet-, stillheten och dess kvarvarande unika oförstörda naturmiljön. Familjen de Jong är mycket medvetande om vindkraftverkets debatten. Holland har nästans 2000 st vindturbiner. Dock det behövs minst 4000st till, och ska vara i full drift, för att uppnå Kyotomålet! Energi-, och utsläpproblemet måste lösas och "acceptans" av befolkningen krävs. Dock är ordet "acceptans" fel uttryckt, det kräver nämligen "assimilering" för att kunna leva med ett industriell landskap. Ny infrastruktur för industi-, och urbanliknade miljöer bör sikta sig på redan exploiterade industriella-, och urbaniserade områden. Därmed ligger prioriteten att industri liknade vindkraftverk bör planeras i ett befintligt exploiterad industriell-, och urbaniserad området. Bevis och innovationer inom industriell-, stads-, och landskaparkitektur finns redan gott om. Många industriella-, stads-, och landskapsarkitekter är känd med begreppet "assimilering". Därför skiljer arkitekter industri och landsbygden pga natur-, kultur-, och friluftsvärden. De är mycket väl medveten om att motstandet kan öka om vissa arktitekturformer har en störande effekt i vissa miljöer...."när vindkraften yttrar sig som en urbanfråga, uppstår perspektiv med oändliga möjligheter"... (Referens: 308 sidigt publikation "Vindkraftverk i det holländska landskapet" - Riksdagadvisör för Landskapet). Vindkraftverk som är omkring 180 meter högt, 20st med dess blinkande varningslampsystem för flyg, syns redan på ca 5 mil distans - speciellt om det finns på en berg (dag och natt). Ett liknade vindkraftverk kommer att förvandla Svartådalens karaktär och dess unika natur-, och kulturbygd rejäl. Sverige och vårt region har mycket att vinna pga sin kvarvarande unika natur-, och kulturmiljön. Västmanland har en rik histori gällande industi, järn-, och silverbruk. Men naturen tog tillbaka och skapades ett unikt rikedom som nu är internationell klassad (Svartådalen, Ängelsberg UNESCO, Åskoviken, mm.). 2b. Natur,- och fågelliv: En aktuell rapport (september 2011) visar numera miljöskador och fågeldödsfall pga vindkraftverk: 97 fall av miljöskador har rapporterats - de flesta sedan 2007 (rapporteringskrav inträdes). 39 myndigheter rapporterade och bekräftade dödsfall av skyddade fågelarter. Dödsfall är dock kända för att vara mycket högre. Vid "Altamont Pass" - Kalifornien med 5000 vkv - har 2400 skyddade kungsörnar dödats i 20 år och omkring skyddade rovfåglar (Dr Smallwood, 2004). I Tyskland har 32 skyddade havsörnar hittats döda, dödas av vindkraftverk (Brandenburg State Records). I Australien har 22 akut hotade Tasmanian örnar dödas av en vindkraftspark (Woolnorth). Listan är numera lång. Information om fler förekommande migrations-, och rovfåglar fattas på VKS Vind AB's PDF-blad "Naturvärden Fågel och Fauna". Fler värdefulla (listade) fåglar förekommer i Svartådalen: Svarttärna, Lappuggla, Havsörn, Kungsörn, Tranor, Bivråk, Fiskgjuse, Gråspett. m.m. Edens Garden får gäster från olika länder. Många av dessa gäster är naturintresserad och numera är amatör-, och profesionella natur-, och fågellivfotografer. Ett mycket starkt säljargument är det genuina öppna landskapsmiljön vilket bekraftas av dessa kunder. Närmaste gräns mellan Svartådalens Natura2000 området och "Projekt Norrberg" är knappast 2,5 km. Det

3 ligger alldeles för nära och sannolikt kommer ett viktig natur-, och fågelmiljö i konflikt med "Projekt Norrberget". Ett större skyddande radius krävs - åtminstone 5 km - att ge garanterier för ett oförstört naturliv av bl.a. migrationsfåglar, våtmarksfåglar och rovfåglar. Rekommendationen av Svenska ekoturism - se länken längst ner. 3. Edens Garden's åsikter om konsekvenser för turist- och friluftslivet eftersom det blir buller-, flimmer och att horisonten (landskapsbilden) förstörs. Det som marknadsför av Edens Garden bl.a. "vidderna", "tystnaden", "stillheten", "mörker" m.m., elimineras ommegående. Risken är realistisk att våra utländska samarbetspartners entydigt avbrytar samarbetet om det blir utbyggnad av vindkraftverk som stör. Turism är idag vår näst största exportbransch och förväntas växa. Många från Europas storstäder söker sig till Sveriges relativt opåverkade natur. Department of Agriculture i USA visar att buller uppnås på 60-65db i stället för det mest lovande 40 db gräns inom en radius av 3 km. Ljudnivåer utöver 40 db upplevs som störande. Svartådalen marknadsför sig med vidderna, tystnaden, natur m.m. Ljudnivåer under liknade begrepp ligger ju under 40 db. (http://www.ruralenergy.wisc.edu/images/wind/wind_noise.jpg) Nummera rapporter finns att hälsöproblematik efter vindkraftverk uppfördes. Hälsoproblematik kommer troligen inte påverkas turister. Men det är realistisk att de befintliga turistentreprenör, i närheten av Projekt Norrberget, kommer att uppleva hälsoproblemer. Risken är realistisk att dessa entreprenör lägger ner sitt företag vilket genererar ett utarmning av bl.a. aktiviteter och upplevelser. Risken är därmed att Edens Garden kommer förlara sin lokala samarbetspartners. Edens Garden kräver att VKS Vind AB ska inventera höjdsektioner via kartor och lägga in alla tänkbara siktlinjer för att kartlägga "flimmer-, stroboskop-, ljus och ljud effekter" på nära håll och på lång håll. Projekt Norrberget kommer att drabbas Svartådalens vandringsled mot Nisses Mattsons torn. Vindkraft innebär en kraftig inskränkning av allemansrätten. Kring varje verk upprättas en skyddszon på 1 km i diameter, som beträdes på egen risk. Övriga funderningar och Edens Garden vill ha svar på är...: Angående SUNE...: SUNE's uttalande:..."föreningens är positivt inställd till utvecklingen med förnybar energi. Svartådalens bygdeutveckling är idag projektägare till ett projekt som går ut på att förmå företag och hushåll i bygden att ställa om från fossil energi till förnybar energianvändning. Projektet heter Svartådalens UtsläppsNeutrala Energi, SUNE-Projektet, läs gärna mer på Projekt Norrberget är på så sätt helt i linje med SUNE-Projektets mål och visioner avseende förnybar energi"... SUNE's uttalande:..."det finns medlemmar i föreningen som är positivt inställda och de som är negativt inställda till projektet"... Edens Garden förstår inte hur SUNE "vet" vilka medlemmar i föreningen är positivt inställda och vilka är negativ inställda till projektet. Det ska vara baserad på en inventering, vilket Edens Garden inta ha varit medvetande om eller fick tagit del i som medlem i föreningen. Det verkar att inblandade personer och medlemmar inom Svartådalens Bygdeutvekling inte har full koll vad "Projekt

4 Norrberget" innebär och vilka konsekvenser det kan har (bl.a. för natur,- och kulturliv, förminskning av tomt,- och bostadvärde, förvandlingen till ett industriel liknade landskap). SUNE's målgrupperna är: lantbrukare, turistentreprenörer och offentliga organisationer såsom skolor, äldreboenden och kyrkor. VKS Vindkraft AB är inte ett lokalt företag, men etableras in Motola kommun. Sedan har VKS Vindkraft AB ryggstöd av det tyska WKN AG (Vattenfall - EON). Anknytningar till dessa företag ligger långt utanför bygdens "lokala" gränser och mål! Edens Garden inser inte den kopplingen mellan SUNE's målgrupperna och VKS Vindkraft AB. SUNE's stöd för "Projekt Norrberget" överkör härmed direkt Svartådalens lokala entreprenör vilka ständigt jobbar för- och viljan att utveckla förnyelsebar energi (bl.a. Bio-Mass, Gengas, flis, m.m). Edens Garden förstår inte vilka ekonomiska fördelar / vinster kommer det att tillbringa för lokala entreprenör och bygden. Är en del av SUNE's projektpengar,- och tid investerad i ett icke lokalt företag alltså i VKS Vindkraft AB intress? Angående Sala Kommun...: Risken är realistisk att Edens Garden kommer att hamna i intresskonflikter med Sala kommun när beslut ska fattas på kommunal nivå. Så ställs små enskilda naturturismföretagare mot mäktiga kraftbolag. Edens Garden inser inte varför Sala kommun kan tänka sig att ge bygglov till "Projekt Norrberg", medan Sala Heby Energi utvecklar sig ständigt inom energiproduktionen med en avancerad miljövänligt Bio- Massteknik (Co2 neutral - slutet cirkel). Konsumenter i Sala kommun kommer aldrig få något el direkt från VKS Vindkraft AB's vindpark. Elen som kommer att produceras överförs alltid först till det stora elnätet. Sedan kan elen förhandlas och distributeras (handel export - import). Det flesta el-leveransen sker direkt till industrien. Konsumenter kommer till slut betala (det dyra) marknadens elpris. (http://www.ekoturism.org/nyheter/detalj.asp?id=432) FAKTA...: trots allt nytt "grönt-el" framkallad av innovativa teknik-, och trots alla energisnåla lampor-, energieffektivare elvaror-, trots energi saneringar har elpriset fördubblat i det senaste 10 år. Varför?... eftersom elmarknaden är kopplad med oljemarknaden. Dock vind kostar ju ingenting, därför skulle el, producerad av vindkarftverk, inte vara kopplad med oljemarknaden!!! Sala kommun, Länsstyrelse Västmanland och VKS Vindkraft AB...: Kommuner, regioner och länsstyrelsen måste skaffa sig kompetens om naturturismens värde. Det måste tas hänsyn till denna näringsbehov vid översiktsplaneringar. Det kan behövas en skyddszon på minst fem kilometer beroende på de naturgivna förutsättningar och befintliga turismverksamhetens inriktning. Vindkraftsexploatörer måste förhandla med numera turismföretag som påverkas. Enligt WHO kommer stressrelaterade sjukdomar vara de vanligaste år Modern forskning vittnar om

5 skogens påverkan på hälsan och naturens läkande effekt. Vindparkar "lever" enbart på 80% bidrag, alltså - "Big Money" för Elbolag (skriver Michael J. Trebilcock. Professor of Law and Economics, University of Toronto). Bra att veta...: Föroreningar och utsläpp under 2006 ökade med 36%. Nielse Flemming* säger...:..."vindturbiner genererar inga minskning på CO2-utsläpp"... *Nielse Flemming är chef för utvecklingen i Väst Danska Elsam - ett av Danmarks största vindkraftverk (heter nu DONG-Energy). Ekoturismföreningens generalsekreterare Dan Jonasson skriver:..."vi vill att regionala och lokala turismansvariga skaffar sig kompetens om naturturism och är med och för turismens talan vid översiktsplanering. Kommunala översiktsplaner ska innehålla planering för naturturism. Vindkraftsexploatörer ska förhandla med turismföretag som påverkas. Låt inte vindkraften underminera hållbar naturturism. Sysselsättning behövs även när utbyggnaden är klar"... (http://www.ekoturism.org/nyheter/detalj.asp?id=432). Referenser till Naturens Bästa och Svenska Ekoturismföreningen: John och familjen de Jong Edens Garden Bed & Breakfast, Cottage's and Tourist Activities Hällsjö Skultuna Tel: 0046 (0) Mobil: 0046 (0) E-post: Hemsida:

Synpunkter och frågor kring vindkraft på Alfta södra Finnskog

Synpunkter och frågor kring vindkraft på Alfta södra Finnskog 1 2013-03-09 Till Kommunstyrelsens kontor och ledamöter i Ovanåkers kommun Kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun Bygg och Miljönämnden, Ovanåkers kommun Länsstyrelsen Dalarna, Miljöenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Uppvidinge. Kallelse/underrättelse. Bilaga. Ärende 12. Upphandling av personalsystem Dnr. 2013-000168. 13. Arbetsmarknadsåtgärder Dnr.

Uppvidinge. Kallelse/underrättelse. Bilaga. Ärende 12. Upphandling av personalsystem Dnr. 2013-000168. 13. Arbetsmarknadsåtgärder Dnr. Uppvidinge KOMMUN Kallelse/underrättelse 2013-06-04 Sammanträde med: Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-11 Tid: 9.00 OBS! Plats: Kommunhuset, sal Våraskruv Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda Dokumentnamn Sida Samrådsredogörelse 1(21) Från Datum D-nr V-1109-05 E.ON Vind Sverige AB 2011-09-19 Författare Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Tillhörande Tillståndsansökan Palsbo Vindkraftpark Samrådsredogörelse

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT Tore Wizelius Lokalt ägd VINDKRAFT Handbok för KOMMUNER Tore Wizelius Vindform förlag Research: Carin Persson Foto: Falkenberg kommun: omslag och s. 28. Gunnar Britse: s. 4. Vindpark Vänern: s. 48. Daniel

Läs mer

E-ON Vind Sverige AB Att: Stina Albing 205 09 Malmö Kopia till Jönköpings Kommun och Länsstyrelsen i Jönköping Angående E.ONs Vindkraftprojekt Örserum - Krav från fastighetsägarna till Örserum 2:133 Refererande

Läs mer

Bevara Svartedalen Projekt Dalen

Bevara Svartedalen Projekt Dalen Bevara Svartedalen Projekt Dalen S A M M A N F A T T N I N G Att bygga vindkraftverksparker i våra tysta boendemiljöer med rikt natur- och friluftliv är som att tömma havet på vatten och fortfarande säga

Läs mer

Vår syn på vindkraften

Vår syn på vindkraften Vår syn på vindkraften 2013-04-30 Föreningen Svenskt Landskapsskydd 1. Allmänna synpunkter på vindkraften 1.1 Vindkraften och landskapet Våra politiker, myndigheter och även aktörer inom vindkraftsindustrin

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

Investeringsbeslut för småskalig vindkraft

Investeringsbeslut för småskalig vindkraft Investeringsbeslut för småskalig vindkraft En fallstudie Carl Berg Hannes Rydmark SLU, Department of Economics Thesis No 569 Degree Thesis in Business Administration Uppsala, 2009 C-level, 15 ECTS credits

Läs mer

Björn Carlén Målare och grafiker

Björn Carlén Målare och grafiker Björn Carlén Målare och grafiker carlen.bjorn@telia.com Nolbygatan 5 662 33 Åmål, Sweden Tfn 46(0)532-141 91 / 0708-35 08 31 www.bjorn-carlen.se Dalslandskommunernas kommunalförbund Dalsland Center 464

Läs mer

Natur. på Gotland. Nr 4 2011

Natur. på Gotland. Nr 4 2011 Nr 4 2011 Natur på Gotland Lergeting Speglingar Avloppsmes Gotlandshöna Vad är detta? Frågor och svar Bilder från arkivet Vad sälskit berättar Sälskador - för vem? 10 år som Kravbönder Saxat från nyhetsflödet

Läs mer

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna Så många vindkraftverk ska byggas Kommunerna tjänar på vindkraften sid 4 sid 18 sid 34

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna Så många vindkraftverk ska byggas Kommunerna tjänar på vindkraften sid 4 sid 18 sid 34 v i n d k r a f nummer 1 västerbotten 2012 ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna sid 4 Så många vindkraftverk ska byggas sid 18 Kommunerna tjänar på vindkraften sid 34 2 v i n d k r a f t tidningen

Läs mer

Vindkraft i Malå och Norsjö

Vindkraft i Malå och Norsjö Samrådsredogörelse Vindkraft i Malå och Norsjö Tillägg till översiktsplaner för Malå och Norsjö kommuner Granskningshandling 2015-06-10 MALÅ/NORSJÖ 2014-09-01 2 Miljö och byggavdelning Vindkraft i Malå

Läs mer

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Boverket Handbok Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Datum 2012-10-23 Diarienummer Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk

Läs mer

Tillväxt med kulturen som motor

Tillväxt med kulturen som motor Del B Tillväxt med kulturen som motor Geoturism och destinationsutveckling Våren 2010 Klas Bergman Per Branthle Sponsorer: Förord Under våren har vi som studenter på Linnéuniversitetet fått möjlighet

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

Del 2. Om vindkraft - 57 -

Del 2. Om vindkraft - 57 - Del 2 Om vindkraft - 57 - - 58 - Vindkraften i nationell och europeisk politik 1.1 Energibehov och förnybar energi i EU EU-länderna konsumerar alltmer energi. Energiproduktionen inom EU räcker inte för

Läs mer

...och den växer så det knakar. Här får du veta vad det betyder för dig och din miljö.

...och den växer så det knakar. Här får du veta vad det betyder för dig och din miljö. Vindkraften VINDKRAFTEN VÄXER VÄXER...och den växer så det knakar. Här får du veta vad det betyder för dig och din miljö. 1 En rapport från Nätverket för vindbruk www.natverketforvindbruk.se Förord Den

Läs mer

Skånes vindkraftsakademi www.vindkraftsakademin.se

Skånes vindkraftsakademi www.vindkraftsakademin.se En seminarieserie om vindkraft Skånes vindkraftsakademi www.vindkraftsakademin.se Om seminarieserien: I samband med att de reviderade riksintressena för vindkraft presenteras, bjöd Skånes vindkraftsakademi,

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism

Framtidsbygd mat, måltid och turism Framtidsbygd mat, måltid och turism Sammanfattning av en serie symposier och en fortlöpande dialog 2013-01-14 Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin (i samarbete

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Vindkraft i Svalövs kommun Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Utställningshandling 2013 Sammanfattning Svalövs kommun har med detta tematiska tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft pekat ut

Läs mer

Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014

Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014 Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014 Inledning Den tid vi lever i Aldrig förr har så många sin bostad och arbetsplats på en annan ort än där vi växte upp, gick i skola och de som

Läs mer