El utan nätanslutning - ett exempel från skärgårdshavet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "El utan nätanslutning - ett exempel från skärgårdshavet"

Transkript

1 El utan nätanslutning - ett exempel från skärgårdshavet -hybridkraftverket på Tunhamn Professor Tapio Westerlund Laboratoriet för anläggnings- och systemteknik Åbo Akademi Korpoström 7 maj 2010 TW/

2 TW/ = Tunhamn A = Kasnäs 2

3 Bakgrund Flera utredningar om elektrifiering avtunhamn har gjorts (Länsi-Suomen sähkö m.fl.) Åren begärdes offert för sjöelkabelanslutning (Fortum och Sähkö Lehmus.) (Elkabelalternativet är det bästa, men kostnaderna alltför höga!) (Fortums offert Euro) TEKES Teknologiprogram DENSY (Teknologier för distribuerade energisystem) HIM beviljade företaget Nanon /Sunwind Oy 40% energistöd för en s.k. hybridanläggning. Anslaget beviljades under förutsättning att projektet påbörjas före den och avslutas före TW/

4 Projektet i korthet Startades som ett diplomarbete den , efter att Handels- och industriministeriet beviljat Nanon Oy stöd för projektet. Parter: De fast bosatta på Tunhamn (två familjer), Nanon Oy/Sunwind Oy, Åbo Akademi. Invigning den (Elalstring för kontinuerlig elförbrukning startade några veckor tidigare) uppföljning av kraftverkets prestanda projektet avslutades, uppföljningstiden slut. Elalstring för kontinuerlig elförbrukning fortsätter. TW/

5 TW/ Förbindelsebåten Rosala-2. Kasnäs-Vänö-Tunhamn-Kasnäs.

6 Tunhamn, hemviken TW/

7 TW/ Tunhamn 7

8 Grundkarta TW/

9 Närmaste punkt till elstamnätet - Vänö i syd ca. 6km från Tunhamn TW/

10 TW/

11 TW/

12 TW/

13 TW/

14 TW/

15 Grunden gjuts Bild: Från vänster Yrsa Gustavsson, diplomarbetare Jonas Nylund och Kaj Brunström. TW/

16 Byggnadsskedet TW/

17 Byggnaden med solpaneler börjar ta form TW/

18 TW/

19 Sol Utsläpp Inverter El Hushåll Energilager Värme Värmepanna Ved Elalstring för kontinuerlig elförbrukning (24h/dygn, 365dagar/år)? (Inte möjligt enbart med solenergi 365 dagar/år utan ett enormt energilager, p.g.a. att inflödet av solenergi är mycket litet under långa tidsperioder.) TW/

20 Sol, (Åbo) Solintensiteten i Åbo under ett år (uttryckt som soleffekt /yta i enheten kwh/(m2*dygn). Ett års varaktighetskurva för soleffekten/yta. TW/

21 Sol Vind Utsläpp Inverter El Hushåll Värmepanna Energilager Värme Ved Batteribank Elalstring för kontinuerlig elförbrukning (24h/dygn, 365dagar/år)? (Inte möjligt enbart med sol- och vindenergi 365 dagar/år utan en mycket stor batteribank, p.g.a. att inflödet av solenergi är mycket litet under långa tidsperioder och då även TW/ vindhastigheten är lägre än 2,5m/s långa tider under samma perioder) 21

22 Vind (Åbo) Vindhastigheten i Åbo under ett år. Ett års varaktighetskurva för vindhastigheten. TW/ (Obs! Åbo enbart som exempel då data för Tunhamn saknas. Tunhamn givetvis högre.)

23 Vindkraft Effekten är proportionell mot vindhastigheten i kubik! Obs! Elalstringen vid 2.5 m/s är mindre än 1% av elalstringen vid 12 m/s! - Försumbar elastring vid lägre vindhastigheter än 2,5 m/s och maximal effekt fås vanligen för mindre vindturbiner vid vindhastigheten ca 11m/s Exempel: Rotordiameter 3,7 m (Svepyta 10,7 m2) Vindhastighet Effekt (eta=30%, 20oC) m/s kw 2,5 0,03 5 0, , ,56 ( 12 3,32 ) * * Rörelseenergiström = 1/2*masström*hastighet**2 Masström = densitet*volymström; Volymström = tvärsnittsarea*hastighet => Rörelseenergiström = Effekt = 1/2*densitet*tvärsnittsarea*hastighet**3 Ovanstående i luftströmmen. En vindturbin (med rotor) kan maximalt ha en verkningsgrad som är lite lägre än 60%.

24 Sol Vind Utsläpp Inverter El Hushåll Reservkraft Dieselaggregat Värmepanna Energilager 1 450kg 6x305Ah blybatterier Värme Ved Elalstring för kontinuerlig elförbrukning (24h/dygn, 365dagar/år)? (Möjligt 365 dagar/år med sol-, vind- och reservkraft med en rimligt stor batteribank + ett lämpligt stort energilager för reservkraften. Inflödet av energi till batteribanken kan tryggas med reservkraften under de perioder då sol- och vindkraften inte klarar av att upprätthålla en tillräckligt laddad batteribank. TW/

25 Sol Vind Utsläpp Inverter El Hushåll 2 Energilager l diesel Reservkraft Dieselaggregat Energilager 1 450kg 6x305Ah blybatterier Värme El Värme Hushåll 1 Energilager l vatten Värme Värmepanna Värmepanna Ved Utsläpp Ved TW/ Ca. 40% av bränsleenergin kan ytterligare tas tillvara 25 som fjärrvärme från dieselaggregatets kylvatten.

26 Utsläpp Sol Vind Utsläpp Värme Värme Inverter El Hushåll 2 Värme Energilager l diesel Reservkraft Dieselaggregat Energilager 1 450kg 6x305Ah blybatterier (motsvarar ca 2 l diesel) Värme Värme El Värme Hushåll 1 Energilager l vatten (20->60oC motsvarar ca10 l diesel) Värme Värmepanna Värmepanna Ved Värme Utsläpp Ved TW/ Diesel Ytterligare ca. 20% av bränsleenergin kan tas tillvara för uppvärmning av kraftverksbyggnaden 26 från dieselaggregatets spillvärme.

27 TW/

28 Vindgeneratorerna TW/

29 Vindgeneratorerna TW/

30 Vad finns inne i kraftverket? TW/

31 Först några synpunkter och fakta Om inflödet av sol- och vindenergi inte motsvarar elförbrukningen måste man minska på elförbrukningen, eller ha tillgång till energilager (ett eller flera) ur vilket elenergi kan alstras för att balansera strömmarna. För att säkerställa tillgången av energi i en batteribank krävs för kontinuerlig elförbrukning en mycket stor batteribank (redan vid moderat förbrukning) om man inte har tillgång till reservkraft (med annan primärenergikälla) som kan fylla på batteribanken om den sinar. Storleken av energilagren är givetvis beroende av tillämpningen. Exempel: Ingen sol och ingen vind under en veckas tid och en elförbrukning om 1,7 kw ( kwh/år) kräver att 288 kwh kan tas ur energilagren. Ett 305Ah/12V batteri väger 75kg och motsvarar i energi omräknat 3,6 kwh => Minst 80st 75 kg tunga batterier skulle krävas (om de skulle vara fulla och därefter tömmas helt) för att täcka en veckas elförbrukning (288kWh). D.v.s. en batteribank som väger minst 6 ton!! om enbart en batteribank används. (I praktiken skulle krävas en minst dubbelt så stor batteribank för att upprätthålla en tillräckligt lång livstid för den.) 288 kwh motsvarar energiinnehållet i ca. 26 liter dieselolja! För att garantera energitillgången finns i hybridkraftverket både en batteribank och ett dieselaggregat som reservkraft (med ett bränslelager) för att fylla på batteribanken om den sinar. TW/

32 Först några synpunkter och fakta. forts Sol- och vind matar i hybridkraftverket primärt in energi i en 450 kg tung batteribank (ursprunglig batteribank) med kapaciteten 22kWh (motsvarar i energi räknat det som är lagrat i ca 2 liter dieselolja). Ifall batteribanken har för låg spänning fylls den automatiskt på med dieselaggregatet. El kan på det här sättet alstras för varierande elförbrukning 24h/dygn 365 dygn per år. Dieselaggregatet går enbart då batteribanken måste fyllas och går då alltid med lämplig belastning och med hög verkningsgrad, vilket ger god energiekonomi. Dieselaggregatet går alltså inte 8760 h/år utan enbart någon timme per dag eller vecka vilket ger lång livstid för aggregatet. Driftstiden för dieselaggregatet är beroende av batteribankens storlek, övrig utrustning, elförbrukning och väderförhållanden. Drifts-& investeringskostnaderna bestämmer den driftstid som ekonomiskt sätt är den lämpligaste. För att förbättra kraftverkets energiekonomi har dieselmotorns vätskeburna kylsystem integrerats i ett fjärrvärmesystem där en stor del av bränsleenergin ytterligare kan tas tillvara. Kylvattenenergin matas in i en fjärrvärmeackumulator (3000 liter) Värt att minnas: TW/ Ett 60Ah bilbatteri motsvarar i energi omräknat det som finns lagrat i ca 0,7 dl dieselolja. Ett 750 l bränslelager innehåller energi motsvarande en full ca 170 ton tung batteribank. 32

33 Dieselgenerator: Motor: Mitsubishi S4S Märkeffekt: 29,4 kw Effekt/1500rpm: 28 kw Generator: ECO32 Effekt: 27 kva Kontinuerlig effekt: 21,6 kw TW/

34 Termostaterat T-stycke för utgående fjärrvärme Utgående fjärrvärme ca 68 o C (Max 80 o C) Via kylare vid temperatur över 80 o C TW/ S.g.s. all värmeenergi via kylvattnet (glykol-vatten) tas tillvara som fjärrvärme.

35 Fjärrvärmerör och elanslutning till hus 1 TW/

36 Fjärrvärmeväxlare Alfa Laval CB26-16L, 15 kw En tillförd energimängd på 30kWh höjer temperaturen i den 3000 liter stora värmeackumulatorn Ca. 8,5 o C TW/

37 Fjärrvärmeretur Flöde ca 15 l/min, temperatur ca 58 o C Ett glykol-vattenflöde 15 l/min med en temperaturdifferens på 10 o C motsvarar ett fjärrvärmeflöde ca.10 kw TW/

38 Batteribank: 6 st Concorde AGM a 305Ah/12V = 22 kwh, 450 kg (10 st => 36,6 kwh, 750 kg) Inverter/Laddare: Xantrex SW 3024E Kontinuerlig effekt: 2 x 3300 VA Toppeffekt (5s) : 2 x 7700 VA TW/ Batterieribanken utvidgades senare med batterierna på golvet.

39 Elskåp TW/

40 Solenoiden* utbyttes i juni 2005 TW/ Elektrisk manövermagnet som kopplar ihop startmotorn med motorns svänghjul och släpper 40 på en stark ström från startbatteriet till startmotorn så att motorn dras runt och startar.

41 Att beakta vid maximering av dieselmotorns verkningsgrad * Dieselmotorns belastning * Maximal strömstyrka från laddare * Maximal laddningsström till batteribanken Verkningsgrad (%) Verkningsgrad (%) Belastning (%) Belastning (%) Nuvarande elförbrukning Ca kwh/år Batteribank 6x305Ah Elförbrukning kWh/år Batteribank 14x305Ah Diesel: Mitsubishi S4S, Varvtal 1500rpm, Aggregattyp: Poweri 27DMW4, Generator: ECO32 Batteribank: AGM Concorde nx305ah Vid dimensionerad belastning (till höger) (större förbrukning och planerad större batteribank) TW/ kan dieselaggregatets verkningsgrad höjas till ca 30%. Bränsleförbrukningen för varje laddning av batteribanken sjunker då med en tredjedel. 41

42 Genom att integrera dieselmotorns vätskeburna kylsystem till ett fjärrvärmesystem höjs nyttoverkningsgraden avsevärt! Bränsleförbrukning (l/min) 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 Bränsleförbrukningen 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, Motoreffekt (kw) En laddning (nuvarande elförbrukning och batteribank med 6 batterier): Ca. 7 liter /laddning (3 h) Ca. 2,4 liter/h Laddningstid: ca. 3 h Laddningscykel: ca. 35 h Energibalans för en laddning av batteribanken med dieselaggregatet (omräknat i liter bränsle) Inkommande: 7 liter bränsle Utgående: 1,2 liter i batteribanken 2,8 liter som fjärrvärme Ca. 57% 1,4 liter nyttovärmeförlust i kraftverket 1,6 liter med rökgasen 1,2 liter bränsle motsvarar i energi beräknat ca 13 kwh TW/ (Data i figuren: Röd enligt uppgifter av konsumenten. Mörka uppmätta av dieselaggregatets tillverkare. )

43 STATISTISKA DATA Preliminära provkörningar Invigning Provkörningsperiod Driftstörningar: ,5 dag ur drift (solenoiden korr.) dagar ur drift (solenoiden utbytt) 220h elavbrott (varav 3,5dygn+5 dygn=204h driftsstopp) Periodens längd: 6480 h Elleverans: 6260 h (97% av provperioden.) Bränsleförbrukning 1545 liter Antal driftstimmar för dieselgeneratorn 613 h Elförbrukning: 2335 kwh (9 månader) Fjärrvärmealstring: 4980 kwh TW/

44 Kostnader INVESTERINGSKOSTNADER Byggnad (byggdes på entreprenad av de fast bosatta) euro Dieselaggregat euro Övrig utrustning (Invertrar,batteribank,solpaneler, euro vindsnurror, fjärrvärmesystem,elskåp, etc) Energistöd från HIM (40% exkl dieselaggregat) euro Totalt (inkl moms) : euro, DRIFTSKOSTNADER (uppskattat för år 2005 utgående från provperioden) Elförbrukning 3200 kwh/år (0,162 euro/kwh) 520 euro/år Fjärrvärme (ca 30% värme för ett hushåll) 6980 kwh/år 400 euro/år Totalt (inkl moms):. 920 euro/år (sammanlagt för två hushåll) * Provperioden : Elföbrukning : 2335 kwh 395 euro => 0,169 euro/kwh Fjärrvärme : 4980 kwh 285 euro 0,057 euro/kwh ** Bränsle: 1545 l * 0,44 euro/l = 680 euro * Beräknat med 2005 års oljepris. 44 ** Fjärvärmepriset beräknat som om värmeenergin skulla ha producerats med en oljepanna med 70% verkningsgrad.

45 Jämförelse mellan olika alternativ Alternativ för 24h el/dygn 365 dagar/år Alternativ Investerings- Livslängd Driftkostnad kostnad Sjöelkabel Euro ca. 50 år + ca. 0,08 Euro/kWh ( Euro (HIM energistöd 25%) ) Dieselaggregat Euro ca 5 år + ca. 0,70 Euro/kWh* Hybridkraft Euro ca. 25 år + ca. 0,12 Euro/kWh* ( Euro (HIM energistöd 40% för förnybara energikällor) ) Kommentarer: * Beräknat med bränslepriset 0,44 euro/l (2005) och för hybridkraften med den större batteribanken (14st) (se folie 41). Enbart sol- och/eller vindkraft (utan integrering med dieselkraft) klarar inte av en kontinuerlig elförbrukning utan en oproportionerligt stor batteribank (över tio ton vid en elförbrukning på kwh/år) Hybridkraftverket är dimensionerat för en elförbrukning på kwh/år. Den sammanlagda årliga elförbrukningen för de båda hushållen är för närvarande ca kwh/år. TW/

46 Tunhamns hybridkraftverk i augusti 2005 TW/

47 Projektet förverkligades som ett Diplomarbete tillsammans med företagen Nanon Oy och Sundwind Oy. Jonas Nylund (2005). Uppförande av ett sol-, vind- och dieseldrivet hybridkraftverk. Anläggningsteknik (5/7) Handledare professor Tapio Westerlund Industriell ekonomi (2/7) Handledare professor K. Wikström Projektet har för Nanon/Sunwind Oy även varit en del i TEKES teknologiprogram DENSY (Teknologier för distribuerade energisystem). TW/

48 Projektet Tunhamns hybridkraftverk var en del i en större helhet där målsättningen var att undersöka olika tekniska lösningar med vilka man kan alstra elektricitet (i liten skala) 24h/dygn året om till ett rimligt pris utan att vara ansluten till elstamnätet. I casefallet Tunhamns hybridkraftverk kunde man uppfylla kravet (med hybridkraft) för två fastbosatta familjer i Åbolands yttre skärgård som inte ännu år 2004 hade tillgång till el via stamnätet. TW/

49 HÄR TOG PROJEKTET SLUT FÖR ÅBO AKADEMIS DEL TW/

50 År 2005 och förändringar därefter bakgrund För att få HIMs energistöd (40% av investeringskostnaderna) uppfördes hybridkraftverket av förtaget Sunwind/Nanon Oy som arrenderade en tomt av de fast bosatta, anhöll om byggnadstillstånd, lät bygga kraftverksbyggnaden (på entreprenad av de fast bosatta), finansierade kraftverket och sålde el till självkostnadspris åt de två hushållen. Företagets kommersiella intresse var att få erfarenhet av nya energilösningar. 1) Ett nytt företag Reps Oy kom aktivt in på marknaden år ) Företaget Sunwind/Nanon Oy avslutade verksamheten och sålde kraftverket till självkostnadspris åt de fast bosatta, hösten TW/

51 Förändringarna i kraftverket efter år Batteribanken förstorades år 2006 från10st slutna Concorde AGM batterier (ca 75kg/st, a 305Ah/12V (ca. 650USD/st)) till 16 batterier (av samma typ). + De ursprungliga vindgeneratorerna ersattes år 2006 med en större Whisper500 (Ca 3kW vid 10,5m/s och ca 0,5 kw vid 5.4m/s. Pris ca 8.000USD+installation). Vindgeneratorn har senare utbytts till en vindgenerator av typen Skystream3.7 (Ca 2,4 kw vid 12 m/s och ca 0,3 kw vid 5 m/s. Rotordiameter 3,72m. Pris ca 7.000USD+installation). Ett längre avbrott vårvintern 2009 då den senare vindgeneratorn byttes till en ny motsvarande. o De två ursprungliga 24/230V invertrarna byttes till tre 48/230V invertrar år Två solpaneler togs ner i samband med inverterbytet (10 solpaneler reducerades till 8 st p.g.a. ändrad spänning (24V->48V)). - Reservkraften kopplas efter inverterbytet 2006 inte mer automatiskt på, utan styrs manuellt. (Risken för stora urladdningar har ökat och därigenom risken för förkortad livstid för batteribanken om den inte hålls tillräckligt fylld.) - P.g.a. försämrad lagringskapacitet hos batteribanken har de16 slutna Concorde AGM batterierna ersatts år 2010 med 8st öppna 6Volts Rolls CS25P batterier (ca 145kg/st, a 820Ah/6V (ca USD/st)). Tillverkaren anger att Rolls batterier klarar fler laddingscykler. (Efter bytet har batteribankens max lagringskapacitet minskas med ca. 30%. De nya batterierna är öppna och vätskenivån i batterierna bör därför regelbundet kontrolleras. Det finns även en risk för vätgasbildning vid överladdning). Förändringarna är både positiva (reducerad driftstid och reducerade driftkostnader för dieselaggregatet) men även negativa (betydande tilläggsinvesteringskostnader och tilläggsosäkerhet). Livslängden (speciellt) för vindgeneratorn och batteribanken är oviss. => Lönsamhet för tilläggsinvesteringarna? (återbetalningstid > 15 år?) TW/

52 Jämförelse av driften år 2005 och åren I slutet av år 2013 (efter 9 års drift) Två kombipannor (ved/olja) installerade, en i vardera huset; 2012 resp 2013 Det kumulativa antalet driftstimmar för dieseaggregatet ca h Den kumulativa elförbrukningen ca kwh Driften år 2005 Driftstimmar för dieselaggregatet ca. 800 h/år Bränsleförbrukningen ca liter/år Värmealstringen ca kwh/år Värmealstringen motsvarar ca liter brännolja om värmen alstras i en värmepanna med 70% verkningsgrad Elförbrukningen ca kwh/år Nettobränsleförbrukningen för el = ( ) = 1165 liter/år Driften i genomsnitt åren Driftstimmar för dieselaggregatet ca. 410 h/år Bränsleförbrukningen ca liter/år Värmealstringen ca kwh/år Värmealstringen motsvarar ca. 510 liter brännolja om värmen alstras i en värmepanna med 70% verkningsgrad Elförbrukningen ca kwh/år Nettobränsleförbrukningen för el = ( ) = 590 liter/år Jämförelse (ST1:s pris för lätt brännolja i december 2013 = 1,023 euro/liter) => Elpriset 0,37 euro/kwh år 2005 (beräknat med 2013 års bränslepris) och provperiodens utrustning ( 0,28 euro/kwh med en 14x305Ah batteribank, men i övrigt provperiodens utrustning ) => Elpriset 0,19 euro/kwh enligt driften i genomsnitt åren (beräknat med 2013 års bränslepris) och alla tilläggsinvesteringar gjorda åren , dock utan att beakta kostnaderna för dessa Förändrade driftkostnader efter alla tilläggsinvesteringar gjorda för elalstringen åren Minskad oljeförbrukning för el = ( ) = 575 liter/år => Minskade bränslekostnader för el = 575 liter/år * 1,023 euro/liter = 590 euro/år => Återbetalningstiden för alla tilläggsinvesteringar gjorda för elalstringen åren > 35 år! TW/

53 SLUTKOMMENTAR Det viktigaste målet som nåddes i projektet var att de fast bosatta fick tillgång till el (till överkomligt pris) 24h/dygn, 365dagar/år, då hybridkraftverket startades hösten 2004! Kraftverket har nu levererat el s.g.s. utan avbrott, sedan starten hösten TW/

54 TW/

Lagring av energi. Hanna-Mari Kaarre

Lagring av energi. Hanna-Mari Kaarre Lagring av energi Hanna-Mari Kaarre Allmänt Lagring av energi blir allt viktigare då förnybara energikällor, som vind- och solenergi, blir vanligare Produktionen av förnybar energi är oregelbunden, ingen

Läs mer

Hur räknar man energimängden i en batteribank?

Hur räknar man energimängden i en batteribank? 22.4.2012, s. 1 Hur räknar man energimängden i en batteribank? 1) Jämför först med vilken tömningstid (urladdningstid) försäljaren meddelar batterikapaciteten. Det oftast använda värdet är 20-timmarsvärdet,

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Solenergi och solekonomi,

Solenergi och solekonomi, Solenergi och solekonomi, lite storleksordningar och siffernörderi Solen vräkerursig svårgreppbaramängder energi. Vad är en kilowattimme i världen omkring oss? Om man sparar pengar på banken. Eller om

Läs mer

Hur blåser vindarna. Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter. Power Väst - Chalmers, 5 september 2014

Hur blåser vindarna. Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter. Power Väst - Chalmers, 5 september 2014 Hur blåser vindarna Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter Power Väst - Chalmers, 5 september 2014 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH Vindkraft

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Lönsamhetsberäkning för småskalig biodiesel CHP

Lönsamhetsberäkning för småskalig biodiesel CHP Inledning Lönsamhetsberäkning för småskalig biodiesel CHP I förstudie kommer lönsamhetsberäkningar att göras för ett biodieselaggregat som har möjlighet att producera både el och värme hädanefter CHP.

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

Grundläggande energibegrepp

Grundläggande energibegrepp Grundläggande energibegrepp 1 Behov 2 Tillförsel 3 Distribution 4 Vad är energi? Försök att göra en illustration av Energi. Hur skulle den se ut? Kanske solen eller. 5 Vad är energi? Energi används som

Läs mer

Räkneövning/Exempel på tentafrågor

Räkneövning/Exempel på tentafrågor Räkneövning/Exempel på tentafrågor Att lösa problem Ni får en formelsamling Huvudsaken är inte att ni kan komma ihåg en viss den utan att ni kan använda den. Det finns vissa frågor som inte kräver att

Läs mer

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING Energin i vinden som blåser, vattnet som strömmar, eller i solens strålar, måste omvandlas till en mera användbar form innan vi kan använda den. Tyvärr finns

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA Översikt DEN MEST EKONOMISKA LÖSNINGEN FÖR BÅDE ON- OCH OFF-GRID Den perfekta lösningen för sommarhusägaren som vill ha varmvatten och/eller el året runt:

Läs mer

SMÅSKALIG VINDKRAFT FÖR FASTIGHETER. Nov 20 th 2013 Morgan Widung, InnoVentum

SMÅSKALIG VINDKRAFT FÖR FASTIGHETER. Nov 20 th 2013 Morgan Widung, InnoVentum SMÅSKALIG VINDKRAFT FÖR FASTIGHETER Nov 20 th 2013 Morgan Widung, InnoVentum Agenda Definition av Småskalig vindkraft (SWT) Varför är SWT intressant för Fastigheter? Utvecklingen senaste åren : Problem

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Miljöfysik vt2009. Mikael Syväjärvi, IFM

Miljöfysik vt2009. Mikael Syväjärvi, IFM Miljöfysik vt2009 Mikael Syväjärvi, IFM Vind uppstår från solen Solen Värmer upp luft Jorden är rund och roterar Moln ger skillnader i uppvärmning Områden med olika temperaturer Högtryck och lågtryck Luft

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

Solgården. Stefan Larsson

Solgården. Stefan Larsson Solgården Stefan Larsson Bakgrund Stefan Larsson (FoU solenergi + lokal småskalig energiproduktion ) Björn Karlsson, Bengt Perers, & Andreas Fieber (FoU energi i byggnader, LTH) Georg Lagnerius, David

Läs mer

GIRAFFE 2.0 FÖRNYBAR ENERGI FÖRNYBARA MATERIAL PERFEKT SYNERGI

GIRAFFE 2.0 FÖRNYBAR ENERGI FÖRNYBARA MATERIAL PERFEKT SYNERGI GIRAFFE 2.0 FÖRNYBAR ENERGI FÖRNYBARA MATERIAL PERFEKT SYNERGI Översikt InnoVentums Giraffe 2.0 är ett fristående hybridkraftverk för generation av förnybar el från sol och vind. Lösningen passar utmärkt

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Horst Kampner Fastighetsbeteckning: Ormboet 5 Adress: Heidenstams Gata 8 Postadress: 58437 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area: Uppvärmning:

Läs mer

GIRAFFEN FÖRNYELSEBAR ENERGI FÖRNYELSEBARA MATERIAL PERFEKT SYNERGI

GIRAFFEN FÖRNYELSEBAR ENERGI FÖRNYELSEBARA MATERIAL PERFEKT SYNERGI GIRAFFEN FÖRNYELSEBAR ENERGI FÖRNYELSEBARA MATERIAL PERFEKT SYNERGI Översikt Under ett år har Giraffen (som elbilsladdstation) i Västra Hamnen i Malmö dragit över 20.000 besökare ifrån hela Världen. Giraffen

Läs mer

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter.

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. FACIT Instuderingsfrågor 1 Energi sid. 144-149 1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. Utan solen skulle det bli flera hundra minusgrader kallt på jorden

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

***** Testa laddbara batterier

***** Testa laddbara batterier ***** Testa laddbara batterier Kort version Ett laddbart batteri laddar man upp med energi från solceller eller från elnätet. Men får man tillbaka lika mycket energi som man stoppar in? Så här kan du göra

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Facit/Lösningsförslag till Tentamen (TEN1) TSFS11 Energitekniska System. 23:e Aug, 2014, kl. 14.00-18.00

Facit/Lösningsförslag till Tentamen (TEN1) TSFS11 Energitekniska System. 23:e Aug, 2014, kl. 14.00-18.00 ISY/Fordonssystem Facit/Lösningsförslag till Tentamen (TEN1) TSFS11 Energitekniska System 23:e Aug, 2014, kl. 14.00-18.00 OBS: Endast vissa lösningar är kompletta Tillåtna hjälpmedel: TeFyMa, Beta Mathematics

Läs mer

Förnyelsebar energi, 7,5 högskolepoäng

Förnyelsebar energi, 7,5 högskolepoäng 1 (6) Förnyelsebar energi, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TK2511 Tentamen ges för: En1, Htep2 Tentamensdatum: Tisdag 10/4, 2012 Tid: 09.00 13.00 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består

Läs mer

Vår främsta energikälla.

Vår främsta energikälla. Vår främsta energikälla. Solen är en enorm tillgång! Med våra långa sommardagar har Sverige under sommaren lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet! Ett vanligt villatak tar emot ca 5 gånger

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Partiell Skuggning i solpaneler

Partiell Skuggning i solpaneler Partiell Skuggning i solpaneler Amir Baranzahi Solar Lab Sweden 60222 Norrköping Introduktion Spänningen över en solcell av kristallint kisel är cirka 0,5V (vid belastning) och cirka 0,6V i tomgång. För

Läs mer

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning Fem huvudfunktioner för bästa driftsekonomi 1. 2. Ger larm vid

Läs mer

Energisatsningar på gårdsnivå

Energisatsningar på gårdsnivå Energisatsningar på gårdsnivå Det går inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna öppna bilden eller så är bilden skadad. Starta om datorn och öppna sedan filen igen.

Läs mer

Hur mycket vet du om ditt batteri?

Hur mycket vet du om ditt batteri? smart Battery monitors WE MAKE BATTERY TESTING EAS Hur mycket vet du om ditt batteri? Kunskap är kraft. Öka kunskapen om ditt batteri. Förstå ditt batteri och öka dess livslängd. Med en Battery Bug använder

Läs mer

Effektiv användning av olika bränslen för maximering av lönsamheten och minimering av koldioxidutsläppet.

Effektiv användning av olika bränslen för maximering av lönsamheten och minimering av koldioxidutsläppet. 2008-04-23 S. 1/5 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 ERMATHERM AB/ Eero Erma

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Det handlar om hybrid. HybrId systemet

Det handlar om hybrid. HybrId systemet Det handlar om hybrid HybrId systemet det HaNdLar Om HybrId sedan 2003 geesinknorba erbjuder hybridsystem för sina geesinknorba baklastare. under 2009 vann Hybrid plug-in systemet CIWm recycling Award

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 892 Datum: 2014-05-22 Fastighetsbeteckning: Öringen 6 Adress: Augustivägen 12, 302 60 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av: Hanna

Läs mer

A C E. ACE gör att elbilar kan laddas snabbt och effektivt utan att riskera utlösta huvudsäkringar och maximerar energiuttaget.

A C E. ACE gör att elbilar kan laddas snabbt och effektivt utan att riskera utlösta huvudsäkringar och maximerar energiuttaget. Energiförbrukningen i fastigheter förändras hela tiden. Ny elutrustning ersätter gammal samtidigt som allt fler apparater hamnar i våra hem. Köksutrustning som tidigare belastat flera faser ansluts numera

Läs mer

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen Solenergi en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar på ett helt år! Ett vanligt villatak tar emot

Läs mer

Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar

Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar Anders Erngren PR- och produktchef Mitsubishi Motors: Miljövision 2020 Utveckla elbilstekniken n Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar (300 000 bilar) Reducera miljöpåverkan under

Läs mer

Vedpärmen. B12. Dimensionering

Vedpärmen. B12. Dimensionering Sidan B12. 1 B12. Dimensionering Det är mycket viktitigt att en värmeanläggning blir någorlunda rätt dimensionerad. Det är väldigt vanligt att pannor har för stor effekt och att skorstenar och ackumulatortankar

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne!

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne! H 2 Skåne Vi vill öka den skånska tillväxten inom miljöteknikområdet och med stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden arbetar vi i projektet Vätgassamverkan i Skåne. Genom nätverkande och gemensamma

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw

SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw Erbjudande 4 olika Paket SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw Naps BigPack -system är pålitligt och mångsidigt Naps BigPack -växelströmssystem Solel är

Läs mer

V112-3.0 MW. En vindturbin som passar hela världen. vestas.com

V112-3.0 MW. En vindturbin som passar hela världen. vestas.com V112-3.0 MW En vindturbin som passar hela världen vestas.com VI LEVERERAR TILLFÖRLITLIG VINDKRAFT EN EFFEKTIV, PÅLITLIG VINDTURBIN SOM PASSAR I HELA VÄRLDEN Effektiv och pålitlig V112-3.0 MW är en effektiv,

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264 Adress/ort: Sjöbovägen 1 / Ingared Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Elförsörjning med hjälp av solceller

Elförsörjning med hjälp av solceller Elförsörjning med hjälp av solceller Av: Hanna Kober 9B Datum: 2010-05-20 Handledare: Olle & Pernilla 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bakgrund sid 3 Syfte/Frågeställning sid 3 Metod sid 3 Resultat

Läs mer

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB20 RB50 RB70 R B - P e l l e t s b r ä n n a r e... ger dig en koldioxidneutral eldning och bidrar inte till global uppvärmning eller klimatförändringar. Askan kan

Läs mer

LuLeå Energi AB And reas Andersson andreas. andersson tu[eaenergi se Swedcert 3070-3070- Normat

LuLeå Energi AB And reas Andersson andreas. andersson tu[eaenergi se Swedcert 3070-3070- Normat 4 Luleé Energi Energiutredning/ Energidek[aration Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: Henry Wätitato Stadsön 1:766 Företag som utfört energiutredningen: Energiexpert: E-postadress: Certifieringsorgan:

Läs mer

Solenergi - Ett lysande energialternativ

Solenergi - Ett lysande energialternativ Solenergi - Ett lysande energialternativ Bild: istockphoto. Intro Denna broschyr syftar till att ge en introduktion till hur solenergi fungerar, vilka användningsområden som är fördelaktiga samt vilka

Läs mer

Kretslopp Follo Sammanfattning av Rapport daterad 2009-09-29 kompletterad med approximativa konsekvenser vid behandling av avfall från MOVAR

Kretslopp Follo Sammanfattning av Rapport daterad 2009-09-29 kompletterad med approximativa konsekvenser vid behandling av avfall från MOVAR 1 (9) Kretslopp Follo Sammanfattning av Rapport daterad 2009-09-29 kompletterad med approximativa konsekvenser vid behandling av avfall från MOVAR Torrötning. Datum som ovan Peter Svensson 2 (9) Innehållsförteckning

Läs mer

Lektion: Undersök inomhustemperatur

Lektion: Undersök inomhustemperatur Lektion: Undersök inomhustemperatur I den här lektionen undersöker eleverna hur temperatur påverkar oss och hur man kan värma och kyla byggnader. Material Termometrar, gärna digitala Fuktig tygbit/fuktig

Läs mer

Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen.

Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen. Olaus Petriskolan Örebro BOD/JÖN Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen. Vattenkraftverk och kärnkraftverk producerar huvuddelen av den el vi använder. Kraftverk som eldas med biobränsle (ved och

Läs mer

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft SOLENERGI Solvärme, solel, solkraft Innehållsförteckning Historik/användning s. 2 Miljöpåverkan s. 6 Solvärme s. 7 Solel s. 10 Solkraft s. 16 Fördelar s. 18 Nackdelar s. 19 Framtid s. 20 Källförteckning

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna Information om bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler Nu kan du få bidrag om du byter från elvärme till annan individuell uppvärmning

Läs mer

Allmänna anvisningar: Del A och B: För att påskynda rättningen skall nytt blad användas till varje ny del.

Allmänna anvisningar: Del A och B: För att påskynda rättningen skall nytt blad användas till varje ny del. Vindkraftteknik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: tentamen 41No1B En2, En3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2012-03-14 Tid: 9-13 Hjälpmedel:

Läs mer

dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA

dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA 365 dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA HUSBIL BÅT STUGA En EFOY COMFORT laddar upp ditt förbrukningsbatteri helautomatiskt. Detta garanterar att du alltid har

Läs mer

InnoVentums idé. Vårt Solar Power Set består av. 8 fotovoltaiska (PV) paneler. 8 mikroinverter. Monteringssystem för PV panelerna. Konstruktion i trä

InnoVentums idé. Vårt Solar Power Set består av. 8 fotovoltaiska (PV) paneler. 8 mikroinverter. Monteringssystem för PV panelerna. Konstruktion i trä SOLAR POWER SET GRÖN OCH HÅLLBAR ELPRODUKTION InnoVentums idé InnoVentums Solar Power Set är en solpanelsmodul med en kapacitet på 2kWp. Den är perfekt anpassad för både privat och industriellt bruk. PV

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson GLOBAL ENERGIANVÄNDNING 1.2 DEN LOKALA KRAFTEN? SMÅ I VÄRLDEN STORA I SALA/HEBY SHE S AFFÄRSIDÉ Att vara ett långsiktigt modernt hållbart energi- och datakommunikationsföretag

Läs mer

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät v 7.5x Trender Mikro-generering Små och mångskalig kraftgenerering Elcertifikat som stimulerar produktion av förnybar energi Dubbla

Läs mer

Projektuppgift i Simulering Optimering av System. Simulering av kraftvärmeverk med olika bränslen.

Projektuppgift i Simulering Optimering av System. Simulering av kraftvärmeverk med olika bränslen. Projektuppgift i Simulering Optimering av System Simulering av kraftvärmeverk med olika bränslen. Projektuppgift inom kursen Simulering Optimering av System D, 5 poäng Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Bränsleceller - Framtid eller återvändsgränd?

Bränsleceller - Framtid eller återvändsgränd? Bränsleceller - Framtid eller återvändsgränd? Dr. Maria Saxe, ÅF Energi- och systemanalys Agenda Vad är en bränslecell? Vilka sorter finns och vilka bränslen kan användas? Bränslecellsystem i energisystem.

Läs mer

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Agenda Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Vad är el och elpris? Så fungerar en solcell! Elproduktion av solceller i Sverige? Sol-el-ekonomi! Frågor? Sol-el Genererar

Läs mer

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Vilken typ av produkt är solel? Det beror på Fyra exempel på olika affärsmodeller: - storskalig produktion

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Vindkraftteknik F1. Disposition. Varför vindkraft

Vindkraftteknik F1. Disposition. Varför vindkraft Vindkraftteknik F1 Varför vindkraft Disposition Vindkraft i Sverige och övriga världen - Historik och Trender Typer av vindkraftverk Vindkraftverkets delar Grundläggande begrepp Vinden 1 Det bästa med

Läs mer

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla Datablad serien Datablad låg 3 10 7 6 5 4 8 2 9 1 700 1000 600 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla 6. Framledningbrine 7. Returledningbrine 8.

Läs mer

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Säker laddning av elfordon

Säker laddning av elfordon Säker laddning av elfordon Gustav Gustavsson, Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Faktum Energidilemmat Behov Efterfrågan År 2050 Elförbrukning år 2030 Källa: IEA 2007 vs

Läs mer

Egen Sol och Vind. Hybridsolcellssystem med batterilagring. Fördelar jämfört med et vanligt solcellssystem:

Egen Sol och Vind. Hybridsolcellssystem med batterilagring. Fördelar jämfört med et vanligt solcellssystem: Egen Sol och Vind Hybridsolcellssystem med batterilagring Fördelar jämfört med et vanligt solcellssystem: 40% bättre totalekonomi i systemets livslängd 50-70% mer energibesparingar, med betydligt högre

Läs mer

* Elförsörjning med solceller

* Elförsörjning med solceller * Elförsörjning med solceller Kort version Denna utrustning får endast demonstreras av personal. Vad kan man använda elenergin från solcellen till Vad händer med elenergin från solcellen om man inte använder

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

Teknik, kostnader och ekonomi i en solcellsanläggning

Teknik, kostnader och ekonomi i en solcellsanläggning Teknik, kostnader och ekonomi i en solcellsanläggning Vår egen solcellsanläggning Energi/ekonomisnurr : Ett annat sätt att tänka, (kommer lite här och där). Pågående solcellsinstallation i Leksand Stödmöjligheter

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne

VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne PROGRAM Marknadsundersökning Kalendarium Vindkraft Solenergi Mingel och julfika MARKNADSUNDERSÖKNING Jag kommer från

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power TENSOR.»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet«

Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power TENSOR.»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet« Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet« Motive Power > Det unika högeffektbatteriet för maximalt ekonomiskt utbyte Prestanda

Läs mer

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

Laborationer i miljöfysik. Solcellen Laborationer i miljöfysik Solcellen Du skall undersöka elektrisk ström, spänning och effekt från en solcellsmodul under olika förhållanden, och ta reda på dess verkningsgrad under olika förutsättningar.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gjutaregatan 14, 281 51 Hässleholm Hässleholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: 660977

ENERGIDEKLARATION. Gjutaregatan 14, 281 51 Hässleholm Hässleholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: 660977 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gjutaregatan 14, 281 51 Hässleholm Hässleholms kommun Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: 660977 Energiprestanda: 168 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

DIN ENERGIPROFIL. Grunduppgifter. Husuppgifter. Antal Personer 4 Boyta 150 m2. Kommun Huddinge Biyta 10 m2. Byggnadsår 1975 Ytterväggsarea 129 m2

DIN ENERGIPROFIL. Grunduppgifter. Husuppgifter. Antal Personer 4 Boyta 150 m2. Kommun Huddinge Biyta 10 m2. Byggnadsår 1975 Ytterväggsarea 129 m2 Grunduppgifter I rapporten redovisas uppgifterna som du matat in i Energiguiden. Du ser vilka åtgärder du utfört, det senaste årets energiförbrukning, uppgift om värmesystemet och en nulägesanalys för

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer