Östersund - Sveriges bästa klimatkommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Östersund - Sveriges bästa klimatkommun"

Transkript

1

2 Östersund - Sveriges bästa klimatkommun Östersund är bästa klimatkommun tack vare ett omfattande och ambitiöst klimatarbete på alla områden. Naturskyddsföreningens motivering Naturskyddsföreningen utsåg 2010 Östersund till Sveriges bästa klimatkommun i deras jämförelse Klimatindex, som sammanställs vart tredje år. Svante Axelsson är generalsekreterare på Naturskyddsföreningen. Han har arbetat med undersökningen och säger så här om varför Östersund blev Sveriges bästa klimatkommun. Östersund har ett väldigt brett och genomtänkt klimatarbete. Kommunen var inte bäst i alla områden som vi undersökte, men man ligger bra till i samtliga. Om man skulle jämföra vår utmärkelse med Oscarsgalan så skulle Östersund kanske inte vinna pris för bästa huvudroll, men för bästa regi. Nu går vi vidare och vässar klimatarbetet ytterligare! Att bli utnämnd till Sveriges bästa klimatkommun gör oss stolta. Det ger oss också hopp och tro inför framtiden och det arbete som ligger framför oss. Hänsynen till kommande generationer lägger ett ansvar på oss att vara aktiva nu för att kunna ge dem ett hållbart samhälle i framtiden. Att bli etta är ganska svårt. Vi är inte den enda kommunen som har klimatarbetet högt på agendan. Men vi har arbetat hårt i många år inom den kommunala organisationen och skapat ett system som fungerar väldigt bra. Det finns också många företag, organisationer och privatpersoner i Östersund som bidragit till att minska utsläppen. Utnämningen ger oss ett fint kvitto på vårt långsiktiga arbete. Ett kvitto på att vi är på rätt väg! För arbetet har faktiskt bara börjat. Ett klimatarbete med höga ambitioner är en förutsättning för Östersunds tillväxt. Om AnnSofie Andersson framtidens generationer ska Kommunstyrelsens välja att bo och verka här ska ordförande vi fortsätta ligga i täten på vägen mot ett hållbart samhälle! 2

3 Varför fick vi utmärkelsen? Ett långsiktigt och gediget arbete ligger bakom att vi fått utmärkelsen. Arbetet sker överallt, i alla enheter, och även bland företag och organisationer i Östersund. Vi är den första kommunen i landet som miljöcertifierat hela sin verksamhet enligt ISO och EMASregistrerats. De största minskningarna av klimatpåverkande utsläpp har gjorts inom ramen för lokala investeringsprogrammet (LIP) och klimatinvesteringsprogrammet (KLIMP). Men vad är det vi faktiskt gör? Varför är vi Sveriges bästa klimatkommun? Här är några goda exempel. Fjärrvärmenätet är väl utbyggt och vid kraftvärmeverket används i huvudsak biobränsle. Därutöver finns en ackumulatortank som ger ökad drift och leveranssäkerhet och som minskar utsläppen. Fastighetsenheten arbetar med att effektivisera energianvändningen, att ställa om från fossila till förnybara energislag och att skapa engagemang hos personal och hyresgäster. Vid nybyggnation ställs energikrav för att kunna miljöklassa byggnaden. Enheten Grön Trafik arbetar för en omställning till hållbara resor och transporter på flera olika sätt. Busstrafiken ställer om till miljöbränslen och minskar sina koldioxidutsläpp med tre fjärdedelar. Kommunen deltar i projektet Tid för Tåg och har en överenskommelse om samarbete med Trafikverket. Vi källsorterar vårt avfall och sorterar ut matavall.vi planerar för att förädla matavfallet till fordonsgas i en gemensam anläggning tillsammans med Sundsvall. Vid Gövikens avloppsreningsverk producerar vi fordonsbränsle ur avloppsslammet och här finns en anläggning där man kan tanka biogas. På Gräfsåsens avfallsanläggning utvinns biogas som används för att producera el och värme. Miljö- och samhällsnämden stimulerar byggande av energisnåla hus genom avgiftsbefrielse av passivhus. Vi uppmuntrar också till köp av miljöbilar genom att erbjuda gratis parkering. Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till arrangemang och kräver som motprestation att en miljöplan tas fram och följs. Utbyte av hälften av kommunens gatubelysning mot energieffektiv belysning pågår. Men detta är bara början. Kommunen satsar vidare. Genom att underteckna Borgmästaravtalet har vi åtagit oss att minska våra utsläpp mer än EU:s mål, som är en minskning av utsläppen av koldioxid med 20% till 2020 jämfört med Östersunds eget klimatmål är att minska utsläppen av växthusgaser med 60 % mellan år 1990 och 2020 och enligt de beräkningar som gjorts har utsläppen av växthusgaser (inklusive koldioxid) redan minskat med 50 % mellan 1990 och Fakta Klimatindex: Utmärkelsen grundar sig på en enkätundersökning som omfattade 222 kommuner. Naturskyddsföreningen har poängsatt svaren och Östersunds arbete resulterade i 67 poäng av 90 möjliga, vilket var den högsta poängen av alla kommuner. Kommunerna utvärderades ifrån dessa huvudområden: Klimatmål och historiska utsläppsförändringar, smarta transporter, kommunikation och samhällsplanering, energiomställning och kommunens fastigheter samt matens klimatpåverkan, internationellt samarbete, gröna jobb och goda exempel i klimatarbetet. 3

4 Grön Trafik Trafiken och transporterna är den största utsläppskällan av klimatgaser i Östersund. Därför satsar vi på omställning av trafik och transporter i mer klimatsmart och förnyelsebara riktning. Enheten Grön Trafik informerar och inspirerar och bedriver konkreta projekt och aktiviteter i samverkan med andra både inom kommunen och utanför. Gröna Bilister har 2010 rankat Östersunds kommun som fjärde bästa kommun i Sveriges när det gäller miljöbilsarbete. Vid bilköp köper kommunen miljöbilar och bilparken är nu uppe i 157 miljöbilar. I många upphandlingar av tjänster ställs krav på både förnyelsebara bränslen och miljöbilar. Miljöbilar parkerar gratis i Östersund. Biogaspionjär Östersund är en av biogaspionjärerna i Norrland och producerar egen biogas, och det finns ett tankställe. Omkring 260 biogasfordon rullar på gatorna och kommunen kör själv 83 gasfordon. Stadsbussarna kör under 2011 sina 30 bussar på de förnyelsebara bränslena etanol, biogas och rapsdiesel. Även Länstrafiken kör 34 av sina 80 bussar på rapsdiesel. Cykelsatsningar Kommunen stimulerar till ökad cykling genom att bygga cykelvägar ta fram cykelkarta, bra vägvisning och genom att ha bra rutiner för att snöröja huvudcykelstråken. Dessutom bedrivs olika projekt för att stimulera cykling. Eltrafiksatsningar Östersunds kommun och Jämtkraft driver fler elbilsprojekt. Jämtkraft bygger också upp en lokal infrastruktur, bland annat norra Europas första snabbladdare av Chademotyp finns i Östersund. Östersunds kommun har 23 elcyklar inom den kommunala verksamheten i alltifrån hemtjänst till gatukontoret som delvis ersätter bilresor. Varje september arrangerar Östersund tillsammans med tusentals andra städer i Europa den Europeiska trafikantveckan för inspirera till hållbart resande. Under veckan informerar och inspirerar vi våra medborgare att välja ett mer klimatsmart resande. Och fyra år i rad har Östersund blivit nominerad till European Mobility Award för arrangemangets kvalitet. Mer information: eller Facebook: Vi som vill ha grönare trafik 4

5 Åk fossilfritt från Bottenhavet till Norskehavet! Vägen mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim är en gammal pilgrimsled. Här har handel bedrivits och varor transporterats sedan vikingatiden med olika färdsätt. Idag ger trafik och transporter upphov till klimatpåverkande utsläpp och luftföroreningar. De tre städerna Sundsvall-Östersund-Trondheim (SÖT), kraftbolagen på svenska och norska sidan samt flera företag längs sträckan samarbetar för att klimatanpassa trafiken. Fossilbränslefri transportkorridor Satsningen på projektet kallas Green Highway. Målet är att skapa en grön fossilbränslefri transportkorridor tvärs över den skandinaviska halvön. Det gör vi genom att använda mer energieffektiva fordon, gå över från bil till andra transportslag, ersätta resor med smart teknik och köra fordon med el eller förnyelsebara bränslen. I regionen finns goda förutsättningar för produktion av fordonsbränsle och el med minimal klimatpåverkan. Här produceras exempelvis biomassa för biogasproduktion, vind- och vattenkraft. Vintertestcenter för elbilar Green Highway är ett projekt som också har målsättningen att stimulera näringslivsutvecklingen inom regionen. Bland annat genom att utveckla Östersund till en ort för vintertester av elbilar och andra miljöbilar. Inom fordonsklustret VTC, Vehicle Technical Center, bedrivs ett elskoterprojekt och utbildning av elbilstekniker, här finns till exempel ett EMC-lab, som bland annat mäter elektromagnetiska störningar. Laddstationer är uppsatta längs Green Highway och vägen är utsedd till en av två nationella teststräckor för att underlätta elbilskörning mellan Sverige och Norge. Längs vägen finns också möjlighet att tanka biogas och etanol. Läs mer på Lieme Symbolförklaring Dorotea Steinkjer Verdal Strömsund Levanger Trondheim Stjørdal Meråker Storlien Åre Järpen Krokom Storsjön Östersund Ragunda Sollefteå Gällö Svenstavik Bräcke Røros Härnösand Borgsjö Ånge Timrå Fränsta Vattjom Sundsvall Sveg Rendalen Ljusdal Hudiksvall Trysil Karta över ladd- och tankstationer längs Green Highway Orsa 5 Trysil Ringsaker Elverum Mora Bollnäs Söderhamn

6 Förnyelsebar och energieffektiv energiproduktion Klimatarbete handlar mycket om hur effektiva vi är i energianvändningen och om vilka bränslen som används för uppvärmning. Energiförsörjningen i Östersunds kommun sker idag i hög utsträckning via fjärrvärme och förnyelsebar el. Bland annat tack vare en kraftig utbyggnad av fjärrvärmen i tätorterna Östersund och Brunflo. Förnyelsebara bränslen Fjärrvärmen får till mycket stor del sin energi från förnyelsebara bränslen till hetvattencentralen. Under 2010 var cirka 90 procent av det tillförda bränslet förnyelsebart. I hetvattencentralen produceras samtidigt el vid sidan av hetvatten det vill säga förnyelsebar el. Elbehovet för Östersundsborna klaras därmed i huvudsak genom vattenkraft och el från hetvattencentralen för fjärrvärme energi från förnyelsebara råvaror. Ackumulatortank Effektiviteten i hetvattenförsörjningen har också ökat genom att en ackumulatortank har byggts. Arctura, som ligger vid skidstadion, innehåller 26 miljoner liter hetvatten. Det är en värmereserv som gör att vi kan maximera nyttan av vår värdefulla elproduktion, trygga fjärrvärmeleveranser och minska behovet av olja. Hetvattenproduktionen, och därigenom förbränningen, kan nu hållas på en jämn och effektiv nivå. Något som har stor betydelse för utsläppen av luftföroreningar. Fjärrvärmens utveckling i Östersund ENERGITILLFÖRSEL SAM T SVAVEL OCH NOx -UTSLÄPP FJÄRRVÄRM E ÖSTERSUND OLJA 1200 KOL RÖKGASKOND TORV SVAVEL TRÄD ELPANNOR VÄRMEPUMP SPILLV.,GAS DEPONIGAS 200 NOx Elproduktion KVV+ deponigasmotor NOX-UTSLÄPP SVAVELEMISSON Som diagrammet visar har oljeberoendet har upphört, och det helt dominerande bränslet till hetvattencentralen är numera träbränslen. Samtidigt har utsläppen från förbränningen minskat kraftigt. 6

7 Minskat energianvändande sparar miljö och pengar Östersunds kommun vill och ska vara ett föredöme i miljöarbetet och i energiomställningen. Ett minskat energianvändande är avgörande för ett framgångsrikt klimatarbete, och lyckas vi sparar samhället både på miljö och pengar. Energibesparingar Sedan slutet av 1990-talet har vi arbetat offensivt med energifrågan. Under de senaste åren har arbetet tagit flera kliv framåt och målen har blivit allt tuffare. Oljeanvändningen ska bort och elvärmeanvändningen ska minska. Fastigheterna ska spara 15 procent energi per kvadratmeter från 2004 till För att göra energibesparingar arbetar vi med att minska energiåtgången i kommunala och allmänna lokaler. Vi gör också besparingar i belysningsnätet längs våra gator och vägar, bland annat genom ny klimatsmart teknik i kombination med en tydligare prioritering av behoven. Till följd av mer energieffektiv gatubelysning har 10 % energibesparing gjorts mellan 2009 och För att bli framgångsrik i det här arbetet har Östersunds kommun kvalitetssäkrat arbetet enligt den relativt nya energiledningsstandarden ISO Den ser till att verksamheter har energimål och ständigt jobbar för att förbättra dem. Och certifieringen hjälper verksamheten att göra rätt prioriteringar. Det är en kvalitetsstämpel på vårt arbete. Rådgivning till allmänheten och företag Vi ansvarar dock inte för alla fastigheter, lokaler och bostäder runt om i Östersunds kommun. Vi måste ha vårt näringsliv, våra organisationer och inte minst våra medborgare med oss. Alla måste dra sitt strå till stacken för att vi ska förbruka mindre energi och bidra till ett hållbart samhälle. Därför sker en stor del av arbetet med energibesparingar och energieffektiviseringar genom rådgivning till allmänhet och företag. Med kommunens expertis inom området kan vi påverka andra till att också tänka klimatsmart. Det är viktigt att boendets energibehov är så effektivt och sparsamt som möjligt för att ge utrymme för det nödvändiga energibehovet i industrin. För att stimulera nytänkande i bostadsbyggandet ur energisynpunkt är så kallade passivhus hus med extremt lågt behov av tillförd energi - befriade från bland annat avgifter för bygglov, nybyggnadskartor i Östersund. Resultat Arbetet med energibesparingar och effektiviseringar har resulterat i att elförbrukningen mellan minskat med sju procent och från 2007 till 2008 med fem procent per invånare. Kommunen har som mål att elförbrukningen ska fortsätta att minska med en procent per år. 7

8 Technical Tours Om du vill besöka någon av de anläggningar som bidrar till att göra Östersund till Sveriges bästa klimatkommun kontaktar du Östersund Turist & Kongress Tel Jämtkrafts snabbladdare av Chademotyp Återvinningscentralen i Odenskog Jämtkrafts biogasmotor Siv Foto: Jämtkraft Foto: Katarina Rehnsbo Jämtkrafts Arctura Biogasanläggningen i Göviken Jämtkrafts kraftvärmeverk Foto: Stefan Linnerhag Foto: Magnus Engdahl Östersunds kommun, Östersund, Tel

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT Växjö 2008-02-28 Klimatkommissionens slutrapport Klimatkommissionen startades under 2007 med syfte att peka på vad som behöver göras i Växjö för att de ambitiösa klimatmålen

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Klimatkommunerna

Hela denna bilaga är en annons från Klimatkommunerna Hela denna bilaga är en annons från Klimatkommunerna KKLIMATKOMMUNERNA Vi vill dela 2 med oss Trähusbyggare i 4 världsklass Kommunernas 6 klimatpåverkan Byggkrav 8 eller dialog Vi valde Klimatkommunerna

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Rapport Klimatindex 2010. Rankning av kommunernas klimatarbete

Rapport Klimatindex 2010. Rankning av kommunernas klimatarbete Rapport Klimatindex 2010 Rankning av kommunernas klimatarbete Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Den globala klimatomställningen börjar lokalt 4 3. Inom vilka områden kan kommunerna minska klimatpåverkan

Läs mer

Energiplan 2013. Lerums kommun 2013-04-30

Energiplan 2013. Lerums kommun 2013-04-30 Lerums kommun 2013-04-30 Innehåll Lerums Vision 2025 och Klimatstrategin 6 Lerums vision 2025... 6 Klimatstrategin... 6 Energiplan 2013 7 Syfte 7 Struktur... 7 Sammanfattning mål... 8 Geografisk kommun...

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Lokala spjutspetsar och utmaningar

Lokala spjutspetsar och utmaningar Lokala spjutspetsar och utmaningar Klimatkommunernas erfarenheter och idéer till arbetet med Färdplan 2050 Klimatkommunerna rapport 2012 1 Bakgrund Sveriges regering inledde hösten 2011 det långsiktiga

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun Handlingsplan för Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun...med koppling till Energi- och Klimatstrategin i arbetet att förverkliga Utvecklingsstrategin 2011-2020 ( US2011) Inledning Det kommer aldrig att vara

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

GREEN HIGHWAY magasin

GREEN HIGHWAY magasin sundsvall östersund Trondheim En utvecklingszon för framtidens transporter www.greenhighway.nu GREEN HIGHWAY magasin Biogas 2012/2013 >> TestArena GREEN HIGHWAY magasin I det här magasinet kan du läsa

Läs mer

Energistrategi 2011-2020

Energistrategi 2011-2020 www.gislaved.se Samrådsupplaga Energistrategi 2011-2020 Sammanfattning En energistrategi har tagits fram för Gislaveds kommun. Strategin avser åren 2011-2020 och redovisar nuvarande energiflöden i kommunen

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13. www.mjolby.se

ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13. www.mjolby.se ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13 www.mjolby.se Förord Energi är viktigt för vår livskvalitet och för att samhället ska fungera. Samtidigt påverkar vår energianvändning

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Sundsvalls kommun

Energi- och klimatstrategi för Sundsvalls kommun Energi- och klimatstrategi för Sundsvalls kommun Strategin omfattar följande delar: A: Prioriterade åtgärder B: Förutsättningar för energi- och klimatstrategi C: Den totala energianvändningen i Sundsvall

Läs mer

YDRE ENERGIPLAN 2011-2014

YDRE ENERGIPLAN 2011-2014 a YDRE ENERGIPLAN 2011-2014 Foto Karin Westerberg Kickan Grimstedt 2011 januari YDRE ENERGIPLAN SAMMANFATTNING Ydres nuvarande energiplan är gammal och det är dags för en uppdatering. Framtagande av denna

Läs mer

VALET ÄR DITT! HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK

VALET ÄR DITT! HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN VÄSTERNORRLAND HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK VALET ÄR DITT! Vårens bilaga från Framtidsveckan Västernorrland fokuserar

Läs mer

Remiss. Energi- och klimatstrategi

Remiss. Energi- och klimatstrategi Remiss Energi- och klimatstrategi Illustrationer: Ida Brogren Innehåll Energi- och klimatstrategi... 5 Framtidsbild 2035 - fokus energi och klimat... 6 Strategier för att nå framtidsbilden... 8 Skapa förutsättningar

Läs mer

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...1 VISION, MÅL OCH STRATEGI LÅNGSIKTIGT OCH ÖVERGRIPANDE...3 VISION OCH MÅL...3 STRATEGISKA OMRÅDEN...4 KOMMUNALA RIKTLINJER...7

Läs mer

Nulägesanalys. Foto: Roger Stenström. Till Energiplan 2014-2018 Uddevalla Kommun

Nulägesanalys. Foto: Roger Stenström. Till Energiplan 2014-2018 Uddevalla Kommun Nulägesanalys Foto: Roger Stenström Till Energiplan 2014-2018 Uddevalla Kommun 1 Innehållsförteckning Nulägesbeskrivning... 4 Energiutblick i omvärlden... 4 Energiläget i Uddevalla kommun... 9 Andel förnybar

Läs mer

Ett annorlunda uppdrag

Ett annorlunda uppdrag Vi har energi över. Ett annorlunda uppdrag Våra ägare är märkligt ointresserade av stora vinster. Erhard Borgren, init iativtagare till Öster sunds Elektriska Belysnin gsaktiebolag 1889. Jämtkraft är ett

Läs mer

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM för göteborg Version 2014-06-03 Ett klimatstrategiskt program för Göteborg Göteborg ska vara en av världens mest progressiva städer i att åtgärda klimatproblem. Vi inom Göteborgs

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Miljöredovisning. Skövdebostäder satsar på passivhusteknik. Klimatdialog med unga. Bilaga till kommunstyrelsens. årsredovisning

Miljöredovisning. Skövdebostäder satsar på passivhusteknik. Klimatdialog med unga. Bilaga till kommunstyrelsens. årsredovisning Miljöredovisning Bilaga till kommunstyrelsens 2014 årsredovisning sid. 6 Första spadtaget för fossilfri fjärrvärme sid. 10 Skövdebostäder satsar på passivhusteknik sid. 12 Klimatdialog med unga sid. 18

Läs mer

ENERGIPLAN KINDA 2011-2015

ENERGIPLAN KINDA 2011-2015 ENERGIPLAN KINDA 2011-2015 Foto Ture Göransson Författare Kickan Grimstedt December 2010 2 INNEHÅLL Visioner och strategier för kommunens fortsatta energi- och klimatarbete... 4 Sammanfattning... 5 Inledning...

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer