Föreningen Sveriges socialchefer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen Sveriges socialchefer"

Transkript

1 Föreningen Sveriges socialchefer ÅRSREDOVISNING 2014 /2015 FÖRENINGEN SVERIGES SOCIALCHEFER

2 Styrelsen för Föreningen Sveriges socialchefer, organisationsnummer avger här årsredovisning för 2014/2015 INNEHÅLL Innehåll...2 Verksamhetsberättelse...3 Ordförande reflekterar...3 Om föreningen...4 FSS riksstyrelse...4 Nationellt arbete...5 Internationellt arbete...12 Resultaträkning...13 Balansräkning...13 Noter (14) Föreningen Sveriges socialchefer, org nr

3 Verksamhetsberättelse 1 juli 2014 till 30 juni 2015 ORDFÖRANDE REFLEKTERAR Det här verksamhetsåret har liksom tidigare år präglats av att FSS är med i många olika aktiviteter, framförallt nationellt men också internationellt. Jag har förmånen att få vara ordförande i en aktiv förening som gör sig hörd i många olika socialpolitiska sammanhang. Styrelsen arbetar fokuserat i grupper med de av årsmötet beslutade strategiska frågorna och kan samtidigt medverka i den offentliga debatten i andra, lika viktiga, frågor. Vi är efterfrågade för de kompetenser vi besitter som beslutsfattare i socialtjänstens olika områden. Därför blir vi inbjudna av departement och myndigheter att besvara remisser och delta i expertgrupper och kommittéer. Vi är flitiga deltagare i det europeiska socialchefsnätverkets olika plattformar för påverkans- och policyarbete. FSS har utvecklat sina instrument för kommunikation, vilket innebär att både FSS som förening och FSS viktigaste arena Socialchefsdagarna har blivit mer synliga genom nya webbplatser. Socialchefsdagarna är den stora årliga händelsen för FSS års konferens i Göteborg, med temat Ledare i nöd och lust, blev en höjdpunkt både innehållsligt och deltagarmässigt. Som ordförande är jag, precis som övriga personer i styrelsen, verksam på heltid som beslutsfattare inom socialtjänstens olika verksamhetsområden. Vi kombinerar vårt ideella engagemang i föreningen med våra ordinarie jobb. Det gör vi för att vi vill göra skillnad. Vi är övertygade om att vi kan bidra med våra synpunkter och kompetens för att påverka socialpolitiken och bygga framtidens socialtjänst. Det kommer vi fortsätta göra även kommande år. Karl Gudmundsson, ordförande Föreningen Sveriges Socialchefer, org nr (14)

4 OM FÖRENINGEN Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) är en socialpolitisk förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. FSS verkar för utveckling och nyskapande inom den svenska välfärden. Föreningens medlemmar är chefer och ledare i socialtjänstens olika verksamhetsgrenar och närliggande verksamheter. FSS RIKSSTYRELSE Föreningen hade vid räkenskapsårets utgång 565 (562) medlemmar och 198 (197) stödmedlemmar. Vid årsmötet i oktober 2014 valdes följande 18 personer till ledamöter. Karin Bodlund, Västerås Helén Eurenius, Östersund Anders Fredriksson, Nacka Inger Fröman, Lund Karl Gudmundsson (ordförande), Norrköping Alexandra Göransson, Stockholm Lars-Göran Jansson (sekreterare), Göteborgsregionens kommunalförbund Pia Joelson (vice ordförande), Falun Anette Johannesson, Göteborg/Örgryte-Härlanda Inger Kyösti, Regionförbundet Norrbotten Kerstin Lidman, Sollentuna Lars Liljedahl (kassör), Östersund Lisbeth Nilsson, Göteborg Karin Olsson, Söderhamn Monica Persson, Karlstad Per Sandberg, Växjö Marianne Saur-Hedlund, Sundbyberg Petra West Stenkvist, Sjöbo. Revisorer: Anne Levirinne, Eskilstuna och Graham Owen, Trosa. Revisorsers.: David Grahn, Robertsfors och Roland Persson, Simrishamn. Sammankallande för valberedningen: Gunnel Pettersson, Heby. Styrelsen har träffats sex gånger på heldagsmöten eller flerdagsmöten. Däremellan har styrelseledamöterna drivit föreningens frågor ideellt. Föreningens sekreterare, Lars-Göran Jansson, har varit anställd på 25 procent och man har anlitat en konsult för kommunikationsfrågor. Under året har riksstyrelsen bjudit in bland andra: Cecilia Grefve, nationell samordnare för den kommunala barn- och ungdomsvården Göran Axén, tidigare ordförande i Socialförsäkringsutredningen Martin Valfridsson, nationell samordnare för arbetet med utsatta EU-medborgare John Halloran, VD European Social Network Åsa Furén Thulin, SKL Lidija Kolouh-Söderlund och Fredrik Hjulström, Nordens Välfärdscenter Per-Anders Sunesson, avdelningschef Socialdepartementet. 4 (14) Föreningen Sveriges socialchefer, org nr

5 NATIONELLT ARBETE Verksamheten i regionerna FSS är verksam både nationellt och i tio regioner i Sverige. Flera regioner har haft medlemsmöten med särskilda teman, utöver styrelse- och nätverksmöten. Varje regionansvarig har normalt en plats i föreningens riksstyrelse: Skåne Petra West Stenkvist Sydost Per Sandberg Väst Anette Johannesson Värmland Örebro Monica Persson Södermanland Östergötland Graham Owen Västmanland Uppsala Karin Bodlund Stockholm Gotland Kerstin Lidman Gävle Dala Pia Joelson Jämtland Västernorrland Lars Liljedahl Norra Inger Kyösti Socialchefsdagarna 2014 i Göteborg: Ledare i nöd och lust Socialchefsdagarna 2014 som hölls på Svenska Mässan i Göteborg lockade så många som 710 deltagare och 65 utställarföretag. Det är det högsta deltagarantalet på många år och solklart rekord under tiden som konferensen gått under namnet Socialchefsdagarna. Med temat Ledare i nöd och lust ville FSS sätta ljuset på lusten att leda socialt arbete, på lusten att ge människor hopp och tilltro till sin inneboende förmåga att förändra livet. Några av föreläsarna var Bo Rothstein, Hans Abrahamsson, Lotta Löfgren-Mårtenson, Allan Wade, Cormac Russell, Stefan Fölster och Annika Härenstam. FSS årsmöte I samband med Socialchefsdagarna höll FSS sitt årsmöte som samlade 30 deltagare. Årsmötet beslutade om fyra strategiska frågor verksamhetsåret 2014/2015: Försäkringssystemens förändring med fokus på konsekvenserna för särskilt utsatta Kompetens och kvalitet i socialtjänsten med särskilt fokus på socionomutbildningen Tidiga insatser för barn Innovationer inom äldreområdet Vidare fick styrelsen i uppdrag att i sitt arbete genomgående ha ett socialt hållbarhetsperspektiv. Insatser för traumatiserade barn ingår i prioriteringen Tidiga insatser för barn. Föreningen Sveriges Socialchefer, org nr (14)

6 Strategiska frågor Under året har särskilda arbetsgrupper i styrelsen drivit de strategiska frågorna framåt. Nedan beskriver respektive arbetsgrupp arbetet närmare. Försäkringssystemens förändring med fokus på konsekvenserna för särskilt utsatta (Monica Persson, Lisbeth Nilsson, Anette Johannesson och Lars- Göran Jansson) Uppdraget om att utreda socialförsäkringssystemet kom 2010 och redan då blev det en prioriterad fråga för FSS. En arbetsgrupp av styrelsemedlemmar bildades. Utgångspunkten var välfärdsmodellens förändringar. Från 2010 fram till och med 2015 har arbetsgruppen arbetat med frågan. Utredarna har bjudits in till styrelsemöten för en direkt dialog. Inledningsvis var inriktningen att förfäkta att socialförsäkringssystemet skulle vara av försäkringskaraktär och en viktig fråga var den om införande av obligatorisk a-kassa. Sedan 2010 har FSS skrivit sex debattartiklar kring ämnet. FSS har också lämnat ett remissyttrande över SOU 2013:74 Unga som varken arbetar eller studerar. Den utredningen hade många beröringspunkter med socialförsäkringsutredningen. Gunnar Axén, som har varit ordförande i socialförsäkringsutredningen, besökte FSS styrelse några dagar innan han skulle överlämna betänkandet under våren 2015 och gav styrelsen insyn i hur förslagen såg ut. Styrelsen gjorde bedömningen inför sommaren 2015 att avsluta arbetet med denna strategiska fråga då betänkandet är överlämnat och den naturliga plattformen för arbetet därmed upphört. Kompetens- och kvalitet i socialtjänsten (Kerstin Lidman, Karl Gudmundsson, Alexandra Göransson och Inger Fröman) Under året har FSS bedrivit påverkansarbete på tre arenor: Den nationella handlingsplanen för den sociala barnavården utifrån nationella samordnaren Cecilia Grefves arbete; en kommande översyn av socialtjänstlagen; och att verka för en gedigen nationell yrkesintroduktion för nyanställda socialsekreterare som ska arbeta med myndighetsutövning. Frukostmöte: FSS bjöd in till ett välbesökt frukostmöte den 19 maj om kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården, och yrkesintroduktion för nyanställda socialsekreterare. Här medverkade Sara Roxell, Socialdepartementet; Lena Hübner, Stockholms universitet; Cecilia Grefve, nationell samordnare för den kommunala barn- och ungdomsvården, Petra Lindman, ämnessakkunnig; Veronica Karlsson, Vision; Kristina Folkesson, Vision; Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR med kollegorna Titti Fränkel och Josefine Johansson; Kerstin Bergman, SKL med kollegan Karin Falk; samt Marie Sallnäs, Stockholms universitet. Samtalet handlade om hur man kan hitta en långsiktigt hållbar struktur inom den sociala barn-och ungdomsvården. Arbetsbelastning och bristen på socialsekreterare utgör ofta ett hinder för utveckling och kompetens. Vidare samtalades om hur man bygger kunskap och hur man för in den evidensbaserade praktiken i kommunerna. Hur utformas en bra yrkesintroduktion var en annan viktig fråga. 6 (14) Föreningen Sveriges socialchefer, org nr

7 Kvalitativ undersökning: Eftersom FSS ser med oro på rapporteringen om hur tillståndet är inom den sociala barn- och ungdomsvården i Sveriges kommuner svårt att rekrytera erfarna socionomer, hög arbetsbelastning och stress gjorde vi under maj en mindre kvalitativ undersökning bland medlemmarna för att ta reda på vad kommunerna gör för att motverka detta. Syftet var att lyfta fram goda exempel och nyansera den bild som sprids i media. Underlaget blir en viktig del i FSS arbete med att driva på kompetensutvecklingen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Debattartikel i Social Qrage den 2 juni 2015: FSS lyfte i denna fram vikten av en nationell kompetensstrategi för socialsekreterare både i form av gedigen introduktion för nyanställda, likt läkarnas AT-tjänstgöring och vidareutbildning för dem som jobbat några år. Tidiga insatser för barn och unga (Per Sandberg, Inger Kyösti, Karin Olsson, Petra West Stenkvist och Helén Eurenius) Gruppen har haft kontinuerliga egna träffar i samband med FSS styrelsemöten. Vi har fortsatt haft dialog med SKL om listan Tidiga insatser. En workshop planerades med SKL och Ingmarie Wieselgren, vilken tyvärr inte blev av, men kontakterna med SKL fortsätter och Tidiga listan lever i allra högsta grad. Två av gruppens medlemmar ingår i Åsa Regnérs och Cecilia Grevfes nationella samrådsgrupp för den sociala barn- och ungdomsvården. Petra West Stenkvist medverkade den 30 juni tillsammans med SKL, nationella samordnaren Cecilia Grefve, Barnombudsmannen m.fl. på ett seminarium om familjehemsvård under Almedalsveckan i Visby. Under våren satte gruppen två mål för det arbete som görs under tidiga hösten fram till årsmötet: Att söka samverkan med Folkhälsomyndighetens generaldirektör och att skriva debattartiklar. Ett mycket bra första möte hölls i augusti 2015 med generaldirektör Johan Carlson på FHM, där vi konstaterade att vi kommer att ha fortsatt dialog och att FSS ses som en viktig samverkanspartner. En debattartikel om ensamkommande barn och unga publicerades på Dagens Samhälles debattsajt i augusti 2015 och en annan debattartikel planeras för publicering i Dagens Nyheter och Dagens Samhälle. Innovationer inom äldreområdet (Karin Bodlund, Pia Joelson, Anders Fredriksson och Lars Liljedahl) För att klara framtidens utmaningar med anledning av demografin, med färre personer som ska sköta hälso- och sjukvården och omvårdnaden över en åldrande befolkning, behöver arbetet med innovativa lösningar inom äldreområdet få ett ökat fokus. Innovationer är inte bara teknik utan också arbetssätt, olika metoder och system som ska kunna kommunicera med varandra. För kunden/brukaren ska tekniken öka självständigheten, alla vill klara sig själva. Tekniken ska vara tillgänglig, underlätta och vara ett komplement i personalarbetet. Detta är ett område som har tagit fart de senaste åren men som fortfarande bara är i sin linda. Det är svårt att få överblick över vad som görs och vem som gör vad. Gruppen har under året haft kontakt med olika myndigheter och där skapat kontakter med olika nyckelpersoner som vi kommer att fortsätta att hålla kontakt med för att följa utvecklingen. Föreningen Sveriges Socialchefer, org nr (14)

8 Några av gruppens medlemmar är via sina kommuner medarrangörer med SKL kring en konferens som handlar om innovativa arbetssätt inom rehabiliteringsområdet. Konferensen Man vill ju kunna klara sig själv hålls den 9 september Kontakt har tagits med Socialstyrelsen som har ett uppdrag från regeringen gällande etik och juridik inom välfärdsteknologiområdet. En av gruppens medlemmar deltar i en expertgrupp till regeringens samordnare inom Life Science där hittills ett möte har ägt rum. Vi följer uppdraget som Myndigheten för delaktighet har erhållit från regeringen avseende digitala tjänster och teknik inom socialtjänst och hemsjukvård. Vi följer även ett antal testbäddar, dvs. miljöer där man provar olika innovationer. En av deltagarnas kommuner går in i Användarföreningen för välfärdsteknologi, för att utvärdera om fler bör ansluta. Allt påbörjat arbete föreslås fortsätta under kommande verksamhetsår. Skrivelser och svar på remisser FSS har lämnat synpunkter till Socialstyrelsens arbete med att bygga upp ett kunskapsunderlag för socialtjänsten. Föreningen har också lämnat en skrivelse till Socialdepartementet om att det arbete som påbörjades i Assistanskommittén behöver aktualiseras i en ny utredning. FSS har under året besvarat sex remisser: Registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48), Arbetsmarknadsdepartementet Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49), Justitiedepartementet Privat införsel av alkoholdrycker (SOU 2014:58), Socialdepartementet Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23), Socialdepartementet Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden (Dnr 40184/2014), Socialstyrelsen Krav på privata aktörer i välfärden Ägarprövningsutredningen (SOU 2015:7), Finansdepartementet. För att läsa respektive yttrande, gå in på socialchefer.se. Kommunikation Webb: En stor satsning har gjorts på webbplatsen socialchefer.se, som under sommaren 2015 har fått nytt utseende och ny teknisk plattform, vilket underlättar för de besökare som använder läsplatta eller mobil. Socialchefens blogg har fått en mer framträdande plats på webbens startsida, och har en kommentarsfunktion som är öppen för alla till skillnad från den gamla webbplatsen där var man tvungen att vara inloggad medlem/prenumerant för att kunna kommentera blogginlägg. Ledamöterna i FSS riksstyrelse turas om att skriva i Socialchefens blogg i tvåveckorsperioder. Under året gjordes närmare 100 blogginlägg. Socialchefsdagarna har fått en egen webbplats, socialchefsdagarna.se, för att lättare fånga in nya deltagare som känner till konferensens namn men inte arrangörens. 8 (14) Föreningen Sveriges socialchefer, org nr

9 Nyhetsbrevet Socialchefen e-postas till medlemmar och prenumeranter varannan vecka, ca 750 mottagare. Under året har 25 nummer skickats ut. Även nyhetsbrevet har fått nytt utseende och en design som gör att det lätt kan läsas både på dator och på olika mobila enheter. Ny design för Socialchefsdagarna lägger tonvikten vid konferensens namn och inte som tidigare vid respektive års tema och värdstad. Syftet är att ytterligare stärka varumärket. Det tryckta programmet/inbjudan har kraftigt utökats för att kunna användas som en inspirationskälla under lång tid. Den bär till stor del sina egna kostnader genom annonsintäkter. Andra mediekanaler som FSS har funnits med i är: SVT Rapport, Kerstin Lidman intervjuad i nyhetsinslag om välgörenhetsorganisationer, 16 juli 2014 SVT Östnytt, intervju med Karl Gudmundsson av hur människor påverkats av förändringarna i socialförsäkringarna, augusti 2014 SVT Västnytt, intervju med Per Sandberg om hur bostadsbristen påverkar socaltjänsten, september 2014 SVT Västnytt, Akut bostadsbrist skapar nya grupper av hemlösa, intervju med Lisbeth Nilsson, 14 oktober 2014 (http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/den-nya-hemlosheten) Dagens Samhälles debattsajt, Missbruksvården klarar inte nätdrogerna, debattartikel av Karl Gudmundsson, 6 november 2014 (http://www.dagenssamhalle.se/debatt/missbruksvarden-klarar-inte-avnaetdrogerna-11861) Dagens Samhälles debattsajt, Tänk om Socialstyrelsen (om bemanningsföreskrifterna), debattartikel av Karl Gudmundsson, Lars-Göran Jansson, Pia Joelson och Lars Liljedahl, 9 januari 2015 (http://www.dagenssamhalle.se/debatt/taenk-om-socialstyrelsen-12960) Dagens Samhälles debattsajt, Inte bättre äldrevård med fler regler, debattartikel av Karl Gudmundsson, Pia Joelson, Lars Liljedahl och Lars- Göran Jansson, 10 april 2015 (http://www.dagenssamhalle.se/debatt/aeldrevarden-blir-inte-baettremed-fler-detaljregleringar-14889) Öppet brev till IVO den 22 april 2015, Östergötlands socialchefer önskar dialog med IVO om tillståndsgivning och bemanningskrav Social Qrage, Strategi för kompetens, debattartikel om nationell kompetensstrategi för socialsekreterare av Karl Gudmundsson, Inger Fröman, Alexandra Göransson och Kerstin Lidman, juni Styrelseinitiativ, representation, hearings m.m. Styrelsen har vid två tillfällen träffat Per-Anders Sunesson, Socialdepartementet, för en diskussion om översynen av socialtjänstlagen. FSS stödjer professor Verner Denvall i en undersökning om socialchefernas inställning till att socialtjänsten deltar i samhällsplaneringen. FSS har träffat de nationella samordnarna Cecilia Grefve (den kommunala barn- och ungdomsvården) och Martin Valfridsson (arbetet med utsatta EU-medborgare). Med SKL har diskuterats förslaget om bemanning i äldreomsorgen och arbetet med utsatta EU-medborgare och ensamkommande barn. Föreningen Sveriges Socialchefer, org nr (14)

10 Lars-Göran Jansson har deltagit vid en intern hearing på Socialdepartementet och framfört FSS syn på hur samhället förändrats sedan lagens tillkomst på ett sätt som bör påverka översynen av socialtjänstlagen. Lars-Göran Jansson har ingått i ESN:s arbete med The European Semester Process som utmynnar i rekommendationer till varje lands regering. Från FSS sida har särskilt lyfts fram behovet av att motverka de ökande socioekonomiska klyftorna. Karl Gudmundsson och Lars-Göran Jansson har talat på Svenska Vårds årskonferens. Petra West Stenkvist och Kerstin Öhman har för FSS räkning deltagit i Almedalsveckan. Flera av styrelseledamöterna har deltagit på European Social Services Conference i Lissabon. Kerstin Lidman har talat på Svensk Socialpolitisk Förenings studiedag. Alexandra Göransson har deltagit i Socialdepartementets hearing om inriktning av strategi för ANDT-arbetet. Karl Gudmundsson har talat på STQM:s konferens om socialtjänst i öppnare former och utan biståndsbedömning. Inger Fröman har deltagit i Socialdepartementets hearing om åldersgräns i lagen om sprutor och kanyler. Karin Bodlund och Marie Lundqvist har deltagit i dialog med Socialdepartementet angående den framtida inriktningen på arbetet inom området psykisk hälsa. Lars-Göran Jansson har talat på myndigheten Vårdanalys internkonferens. Lars-Göran Jansson har talat på serbiska regeringens konferens i Subotica på temat Social Protection and social services and Civil Society Organisations and Providers EU standards and Local Practices. Representanter för den belgiska socialchefsföreningen besökte Stockholm och Stenungsund under vecka 25. FSS representation i arbetsgrupper och organisationer CSA, Centralförbundet för Alkohol- och narkotikaupplysning; Helén Eurenius CSA, Centralförbundet för Socialt Arbete; Lotta Persson, ersättare Kerstin Lidman ESN, European Social Network; Karl Gudmundsson, Lars-Göran Jansson, ersättare från VU ESN:s arbete med The European Semester Process; Lars-Göran Jansson ESN:s arbetsgrupp Ageing & Care; Lars Liljedahl FEAD:s övervakningskommitté; Alexandra Göransson ICSW, International Council on Social Welfare; Lars Liljedahl Referensgrupp knuten till den nationella samordnaren för den kommunala barn- och ungdomsvården; Inger Kyösti, Per Sandberg Regeringens expertgrupp för den nationella samordningen av Life Science; Lars Liljedahl 10 (14) Föreningen Sveriges socialchefer, org nr

11 Ledamot i SiS forskningsråd; Kerstin Lidman SKL, samarbete om EU-migrationen; Anders Fredriksson, Alexandra Göransson, Kerstin Lidman Socialchefsdagarna 2015 i Norrköping; Karl Gudmundsson, Per Sandberg, Lars-Göran Jansson, Kerstin Öhman Socialdepartementets expertkommitté knuten till nationell samordnare för effektivare sjukvård; Jonas Hampus Socialdepartementets referensgrupp om spelmissbruk; Alexandra Göransson Socialstyrelsens projekt Nationellt fackspråk för vård och omsorg; Jonas Hampus Socialstyrelsens referensgrupp för föreskrifter och allmänna råd om bemanning i särskilda boenden; Pia Joelson Socialstyrelsens referensgrupp avseende Utredning om beslutsoförmögna personers ställning i vård, omsorg och forskning; Karin Bodlund Socialstyrelsens råd för etiska frågor; Gunnel Gyllander Planering av konferensen Socialtjänstforum; Camilla Blomqvist Jurymedlem till SVEA-priset; Kerstin Lidman Forskaren Pia Thams referensgrupp för projektet om socialsekreterares arbetsvillkor; Kerstin Lidman. Föreningen Sveriges Socialchefer, org nr (14)

12 INTERNATIONELLT ARBETE FSS har en stark internationell profil i sitt arbete, vilket främst kommer till uttryck genom att aktivt delta i olika aktiviteter inom European Social Network. På detta sätt har FSS uppnått en internationaliseringsgrad och har ett europeiskt kontaktnät som är mycket värdefullt. ESN har haft en positiv utveckling med ett ökande antal medlemsorganisationer, har över 100 medlemmar varav ett antal finns i länder utanför Europa. FSS ordförande Karl Gudmundsson och Lars-Göran Jansson har under året deltagit i ESN:s styrelsemöten. Lars-Göran Jansson har också under verksamhetsåret varit ESN:s ordförande. I mars genomförde FSS styrelse en planeringsresa till Brighton där ESN:s kontor är beläget. Styrelsen fick en genomgång av ESN:s arbete och breda kontaktytor skapades mellan styrelsen och ESN:s stab. Lars Liljedahl deltar som en av fem fasta deltagare i ESN:s arbetsgrupp Ageing and Care. Arbetsgruppen ska ta fram goda exempel på hälsofrämjande äldrevård som kan tjäna som goda exempel för utvecklingsarbete på både nationell, regional och lokal nivå. Under året har gruppen träffats två gånger i Brighton kring temat samarbete mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. I april deltog Lars Liljedahl i ett halvdagslångt samtal mellan ESN och Lieve Fransen (en av EU-kommissionär Marianne Thyssens närmaste medarbetare) med syfte att utröna om det finns en europeisk gemensam nivå på kvalitativt acceptabel socialtjänst och hur en sådan nivå kan beskrivas och följas upp. FSS har följt upp sin tradition med att ha internationella talare på Socialchefsdagarna. På konferensen i Göteborg talade ESN:s VD John Halloran samt talare från Irland, Kanada och Danmark. Styrelsen har förlagt ett av sina möten till Nordens Välfärdscenter, där olika samverkansfrågor tagits upp. 12 (14) Föreningen Sveriges socialchefer, org nr

13 Resultaträkning NOT INTÄKTER (budget) Medlemsavgifter (10 000) Socialchefsdagarna ( ) Räntor/avkastning (50 000) Bidrag/sponsring ( ) Övriga intäkter (2 500) SUMMA INTÄKTER ( ) KOSTNADER Styrelsen ( ) Förvaltningskostnader ( ) Personalkostnader ( ) SUMMA KOSTNADER ( ) ÅRETS RESULTAT (0) Balansräkning NOT TILLGÅNGAR Bankgiro Placeringskonto Obligationsfond Mega (avslutad) Kapitalinvest (avslutad) Europafonden (avslutad) Action (avslutad) Fasträntekonto Etisk Aktiefond SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL/SKULDER Vinst/förlust föregående år SUMMA EGET KAPITAL/SKULDER ÅRETS RESULTAT Föreningen Sveriges Socialchefer, org nr (14)

14 Noter Not 1: Medlemsintäkterna kommer från nätverksregionerna i Norrbotten/- Västerbotten och Värmland/Örebro (regioner som i dagsläget saknar regionstyrelser). Regionerna med styrelser behåller sina medlemsintäkter för att finansiera sina regionala aktiviteter. Totalt har 39 medlemmar (25 föregående år) betalt sin medlemsavgift på riksstyrelsens bankgiro. En genomgång av medlemsregistret har gjorts under verksamhetsåret vilket sannolikt är en anledning till den glädjande ökningen av antalet medlemmar jämfört med föregående år. Under nästkommande verksamhetsår kommer Norrbotten/Västerbotten att bilda en regionstyrelse. Not 2: Styrelsen fattade i mars 2015 beslut om att föreningens medel skall placeras i etiska fonder och på räntebärande konton som idag ger en låg men samtidigt säker avkastning. Börsutvecklingen under våren och försommaren och de extremt låga räntenivåerna har inneburit att föreningens tillgångar inte hunnit ge någon avkastning fram till bokslut Not 3: Sponsors/samarbetsavtal finns för närvarande tecknade med Tieto, PwC och JP Infonet: Summan är högre pga att faktureringen det senaste verksamhetsåret nu åter är i fas med gällande avtal dvs kassören har fakturerat första halvåret 2015 med förfallodag 30 juni Not 4: Övriga intäkter kommer i huvudsak från annonsplatsförsäljning, återföring från European Social Network för resekostnader som Lars Liljedahl haft i samband med arbeten i arbetsgruppen Ageing and Care samt styrelsemedlemmars återbetalning för privata rese- och logikostnader (make, hustru, barn). Not 5: Under rubriken Styrelsen finns alla kostnader knutna till föreningens styrelsemöten inkluderat den (v)årliga planeringsresan samt styrelsens deltagande på ESN:s årliga konferens (Lissabon 2015). Här ligger även styrelseledamöters resekostnader i samband med seminarier och/eller andra uppdrag på nationell nivå där FSS medverkan efterfrågats av departement, nationella myndigheter eller andra nationellt/internationellt aktiva föreningar/förbund. Jämfört med föregående verksamhetsår har styrelsen varit minst lika aktiv och det har också varit fortsatt god uppslutning vid samtliga styrelsemöten. Not 6: Kostnadsposten Personalkostnader avser dels sekreteraruppdraget som idag tillika innehåller planeringsansvaret för Socialchefsdagarna, dels arvodet till ordförande och kassör. Anledningen till att beloppet är högre än föregående år är att en samlingsfaktura för perioden april juni 2014 inkom och betalades först i juli 2014 (dvs tre månaders arbete under föregående budgetår har belastat årets bokslut). Not 7: Årets resultat blir därmed ett överskott på kr jämfört med den 0-budget som lades inför året. Överskottet kommer i huvudsak från det överskott som Socialchefsdagarna 2014 gav till föreningen. 14 (14) Föreningen Sveriges socialchefer, org nr

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Innehåll 1. Inledning... 3 2. Att utveckla kunskap från forskning och praktik... 6 3. Övriga insatser... 20 4. Forskning... 23

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Förord 3 Kongress i Ronneby 5 Event 6 SPF engagerat i Almedalsveckan 6 SPF:s tävling Seniorvänlig kommun 6 Två seminarier väcker uppmärksamhet 7 Träffa SPF på mässan

Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Innehåll Innehåll... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1. Inledning... 2 2. Att utveckla kunskap från forskning och praktik...

Läs mer

Årsberättelse 2013. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Foto: Dreamstime

Årsberättelse 2013. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Foto: Dreamstime Årsberättelse 2013 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Foto: Dreamstime INNEHÅLL Ett liv som räddas ska också levas Så bildades Hjärnkraft 3 Ordförande 4 Förvärvad hjärnskada 5 Detta är Hjärnskadeförbundet

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

UNIZON. Verksamhetsberättelse 2014. Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon.

UNIZON. Verksamhetsberättelse 2014. Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon. UNIZON Verksamhetsberättelse 2014 Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon.se Unizon Verksamhetsberättelse 2014 1 Framsida: Josefine, Tjejjouren

Läs mer

PROs VERKSAMHET 2011

PROs VERKSAMHET 2011 PROs VERKSAMHET 2011 PROs VERKSAMHET 2011 Årsredovisning för Pensionärernas Riksorganisation inklusive resultatenheterna PROs folkhögskola i Gysinge och Intresseföreningen PROs folkhögskola Gysinge. Manus:

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2014

Reflexioner. Årsredovisning 2014 Reflexioner Årsredovisning 2014 Neuroförbundet i sociala media facebook.com/nervsystemet @neurosweden @neuroforbundet och @brainbus_se Neuroförbundet Svensk Insamlingskontroll Neuroförbundets 90-konton

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Gör det ännu lättare att leva med diabetes! Diabetesförbundets historia är lång och innehåller mycket som är

Läs mer

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Mötesdag: Torsdag den 30 augusti kl. 9.30-11.15 Mötesplats: Yasuragi Hasseludden, Stockholm 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare

Läs mer

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val Del 2 Rapporter Motioner Propositioner Val Fullmäktige 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2012 1(86) Förbundsstyrelsens rapport Verksamheten 1 januari 31 augusti 2012... 3 Motion nr

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

SOCIAL/HÅLLBARHET/ FÄRDVÄG/VÄLFÄRD

SOCIAL/HÅLLBARHET/ FÄRDVÄG/VÄLFÄRD SOCIAL/HÅLLBARHET/ FÄRDVÄG/VÄLFÄRD NORRKÖPING 30 SEPTEMBER 2 OKTOBER PROGRAM 1 2 Social hållbarhet på Socialchefsdagarna 2015 i Norrköping Årets socialchefskonferens är historisk. 1945 höll FSS sina första

Läs mer

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-03-26 Tid 2013-03-26, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information 2 Presentation

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 ST inom Arbetsförmedlingen Verksamhetsberättelse för avdelning 101, ST inom Arbetsförmedlingen, verksamhetsåret 2012 Mål och uppdrag för 2012 Förbundets övergripande mål Förbundets

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Bilden på framsidan: I mitten av maj firade SRF 125 år med cirka 750 deltagare från hela landet. Bland de speciellt inbjudna gästerna fanns SRF:s

Bilden på framsidan: I mitten av maj firade SRF 125 år med cirka 750 deltagare från hela landet. Bland de speciellt inbjudna gästerna fanns SRF:s Verksamhetsberättelse 2014 1 Bilden på framsidan: I mitten av maj firade SRF 125 år med cirka 750 deltagare från hela landet. Bland de speciellt inbjudna gästerna fanns SRF:s tidigare ordföranden, representanter

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31 för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Godkänd av förbundsstyrelsen 2015-03-05. 2 Innehållsförteckning sid Samordningsförbundets

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Avdelning Stockholm Innehållsförteckning 1 Ordförande har ordet... 3 2 Ledning och organisation... 7 3 Medlemsutveckling... 13 4 Uppföljning av kongressens strategier... 17 6

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2013

Reflexioner. Årsredovisning 2013 Reflexioner Årsredovisning 2013 Svenska PostkodLotteriet Neuroförbundet blev förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet 2009. Stödet stärker Neuroförbundet som intresseorganisation och bidrar till att

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Riksföreningen Autism Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2008 Ordföranden har ordet 3 Organisation 6 Ordförande har ordet Allmän verksamhet 8 Ekonomi 20 Så var det dags att summera ytterligare ett

Läs mer