Föreningen Sveriges socialchefer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen Sveriges socialchefer"

Transkript

1 Föreningen Sveriges socialchefer ÅRSREDOVISNING 2014 /2015 FÖRENINGEN SVERIGES SOCIALCHEFER

2 Styrelsen för Föreningen Sveriges socialchefer, organisationsnummer avger här årsredovisning för 2014/2015 INNEHÅLL Innehåll...2 Verksamhetsberättelse...3 Ordförande reflekterar...3 Om föreningen...4 FSS riksstyrelse...4 Nationellt arbete...5 Internationellt arbete...12 Resultaträkning...13 Balansräkning...13 Noter (14) Föreningen Sveriges socialchefer, org nr

3 Verksamhetsberättelse 1 juli 2014 till 30 juni 2015 ORDFÖRANDE REFLEKTERAR Det här verksamhetsåret har liksom tidigare år präglats av att FSS är med i många olika aktiviteter, framförallt nationellt men också internationellt. Jag har förmånen att få vara ordförande i en aktiv förening som gör sig hörd i många olika socialpolitiska sammanhang. Styrelsen arbetar fokuserat i grupper med de av årsmötet beslutade strategiska frågorna och kan samtidigt medverka i den offentliga debatten i andra, lika viktiga, frågor. Vi är efterfrågade för de kompetenser vi besitter som beslutsfattare i socialtjänstens olika områden. Därför blir vi inbjudna av departement och myndigheter att besvara remisser och delta i expertgrupper och kommittéer. Vi är flitiga deltagare i det europeiska socialchefsnätverkets olika plattformar för påverkans- och policyarbete. FSS har utvecklat sina instrument för kommunikation, vilket innebär att både FSS som förening och FSS viktigaste arena Socialchefsdagarna har blivit mer synliga genom nya webbplatser. Socialchefsdagarna är den stora årliga händelsen för FSS års konferens i Göteborg, med temat Ledare i nöd och lust, blev en höjdpunkt både innehållsligt och deltagarmässigt. Som ordförande är jag, precis som övriga personer i styrelsen, verksam på heltid som beslutsfattare inom socialtjänstens olika verksamhetsområden. Vi kombinerar vårt ideella engagemang i föreningen med våra ordinarie jobb. Det gör vi för att vi vill göra skillnad. Vi är övertygade om att vi kan bidra med våra synpunkter och kompetens för att påverka socialpolitiken och bygga framtidens socialtjänst. Det kommer vi fortsätta göra även kommande år. Karl Gudmundsson, ordförande Föreningen Sveriges Socialchefer, org nr (14)

4 OM FÖRENINGEN Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) är en socialpolitisk förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. FSS verkar för utveckling och nyskapande inom den svenska välfärden. Föreningens medlemmar är chefer och ledare i socialtjänstens olika verksamhetsgrenar och närliggande verksamheter. FSS RIKSSTYRELSE Föreningen hade vid räkenskapsårets utgång 565 (562) medlemmar och 198 (197) stödmedlemmar. Vid årsmötet i oktober 2014 valdes följande 18 personer till ledamöter. Karin Bodlund, Västerås Helén Eurenius, Östersund Anders Fredriksson, Nacka Inger Fröman, Lund Karl Gudmundsson (ordförande), Norrköping Alexandra Göransson, Stockholm Lars-Göran Jansson (sekreterare), Göteborgsregionens kommunalförbund Pia Joelson (vice ordförande), Falun Anette Johannesson, Göteborg/Örgryte-Härlanda Inger Kyösti, Regionförbundet Norrbotten Kerstin Lidman, Sollentuna Lars Liljedahl (kassör), Östersund Lisbeth Nilsson, Göteborg Karin Olsson, Söderhamn Monica Persson, Karlstad Per Sandberg, Växjö Marianne Saur-Hedlund, Sundbyberg Petra West Stenkvist, Sjöbo. Revisorer: Anne Levirinne, Eskilstuna och Graham Owen, Trosa. Revisorsers.: David Grahn, Robertsfors och Roland Persson, Simrishamn. Sammankallande för valberedningen: Gunnel Pettersson, Heby. Styrelsen har träffats sex gånger på heldagsmöten eller flerdagsmöten. Däremellan har styrelseledamöterna drivit föreningens frågor ideellt. Föreningens sekreterare, Lars-Göran Jansson, har varit anställd på 25 procent och man har anlitat en konsult för kommunikationsfrågor. Under året har riksstyrelsen bjudit in bland andra: Cecilia Grefve, nationell samordnare för den kommunala barn- och ungdomsvården Göran Axén, tidigare ordförande i Socialförsäkringsutredningen Martin Valfridsson, nationell samordnare för arbetet med utsatta EU-medborgare John Halloran, VD European Social Network Åsa Furén Thulin, SKL Lidija Kolouh-Söderlund och Fredrik Hjulström, Nordens Välfärdscenter Per-Anders Sunesson, avdelningschef Socialdepartementet. 4 (14) Föreningen Sveriges socialchefer, org nr

5 NATIONELLT ARBETE Verksamheten i regionerna FSS är verksam både nationellt och i tio regioner i Sverige. Flera regioner har haft medlemsmöten med särskilda teman, utöver styrelse- och nätverksmöten. Varje regionansvarig har normalt en plats i föreningens riksstyrelse: Skåne Petra West Stenkvist Sydost Per Sandberg Väst Anette Johannesson Värmland Örebro Monica Persson Södermanland Östergötland Graham Owen Västmanland Uppsala Karin Bodlund Stockholm Gotland Kerstin Lidman Gävle Dala Pia Joelson Jämtland Västernorrland Lars Liljedahl Norra Inger Kyösti Socialchefsdagarna 2014 i Göteborg: Ledare i nöd och lust Socialchefsdagarna 2014 som hölls på Svenska Mässan i Göteborg lockade så många som 710 deltagare och 65 utställarföretag. Det är det högsta deltagarantalet på många år och solklart rekord under tiden som konferensen gått under namnet Socialchefsdagarna. Med temat Ledare i nöd och lust ville FSS sätta ljuset på lusten att leda socialt arbete, på lusten att ge människor hopp och tilltro till sin inneboende förmåga att förändra livet. Några av föreläsarna var Bo Rothstein, Hans Abrahamsson, Lotta Löfgren-Mårtenson, Allan Wade, Cormac Russell, Stefan Fölster och Annika Härenstam. FSS årsmöte I samband med Socialchefsdagarna höll FSS sitt årsmöte som samlade 30 deltagare. Årsmötet beslutade om fyra strategiska frågor verksamhetsåret 2014/2015: Försäkringssystemens förändring med fokus på konsekvenserna för särskilt utsatta Kompetens och kvalitet i socialtjänsten med särskilt fokus på socionomutbildningen Tidiga insatser för barn Innovationer inom äldreområdet Vidare fick styrelsen i uppdrag att i sitt arbete genomgående ha ett socialt hållbarhetsperspektiv. Insatser för traumatiserade barn ingår i prioriteringen Tidiga insatser för barn. Föreningen Sveriges Socialchefer, org nr (14)

6 Strategiska frågor Under året har särskilda arbetsgrupper i styrelsen drivit de strategiska frågorna framåt. Nedan beskriver respektive arbetsgrupp arbetet närmare. Försäkringssystemens förändring med fokus på konsekvenserna för särskilt utsatta (Monica Persson, Lisbeth Nilsson, Anette Johannesson och Lars- Göran Jansson) Uppdraget om att utreda socialförsäkringssystemet kom 2010 och redan då blev det en prioriterad fråga för FSS. En arbetsgrupp av styrelsemedlemmar bildades. Utgångspunkten var välfärdsmodellens förändringar. Från 2010 fram till och med 2015 har arbetsgruppen arbetat med frågan. Utredarna har bjudits in till styrelsemöten för en direkt dialog. Inledningsvis var inriktningen att förfäkta att socialförsäkringssystemet skulle vara av försäkringskaraktär och en viktig fråga var den om införande av obligatorisk a-kassa. Sedan 2010 har FSS skrivit sex debattartiklar kring ämnet. FSS har också lämnat ett remissyttrande över SOU 2013:74 Unga som varken arbetar eller studerar. Den utredningen hade många beröringspunkter med socialförsäkringsutredningen. Gunnar Axén, som har varit ordförande i socialförsäkringsutredningen, besökte FSS styrelse några dagar innan han skulle överlämna betänkandet under våren 2015 och gav styrelsen insyn i hur förslagen såg ut. Styrelsen gjorde bedömningen inför sommaren 2015 att avsluta arbetet med denna strategiska fråga då betänkandet är överlämnat och den naturliga plattformen för arbetet därmed upphört. Kompetens- och kvalitet i socialtjänsten (Kerstin Lidman, Karl Gudmundsson, Alexandra Göransson och Inger Fröman) Under året har FSS bedrivit påverkansarbete på tre arenor: Den nationella handlingsplanen för den sociala barnavården utifrån nationella samordnaren Cecilia Grefves arbete; en kommande översyn av socialtjänstlagen; och att verka för en gedigen nationell yrkesintroduktion för nyanställda socialsekreterare som ska arbeta med myndighetsutövning. Frukostmöte: FSS bjöd in till ett välbesökt frukostmöte den 19 maj om kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården, och yrkesintroduktion för nyanställda socialsekreterare. Här medverkade Sara Roxell, Socialdepartementet; Lena Hübner, Stockholms universitet; Cecilia Grefve, nationell samordnare för den kommunala barn- och ungdomsvården, Petra Lindman, ämnessakkunnig; Veronica Karlsson, Vision; Kristina Folkesson, Vision; Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR med kollegorna Titti Fränkel och Josefine Johansson; Kerstin Bergman, SKL med kollegan Karin Falk; samt Marie Sallnäs, Stockholms universitet. Samtalet handlade om hur man kan hitta en långsiktigt hållbar struktur inom den sociala barn-och ungdomsvården. Arbetsbelastning och bristen på socialsekreterare utgör ofta ett hinder för utveckling och kompetens. Vidare samtalades om hur man bygger kunskap och hur man för in den evidensbaserade praktiken i kommunerna. Hur utformas en bra yrkesintroduktion var en annan viktig fråga. 6 (14) Föreningen Sveriges socialchefer, org nr

7 Kvalitativ undersökning: Eftersom FSS ser med oro på rapporteringen om hur tillståndet är inom den sociala barn- och ungdomsvården i Sveriges kommuner svårt att rekrytera erfarna socionomer, hög arbetsbelastning och stress gjorde vi under maj en mindre kvalitativ undersökning bland medlemmarna för att ta reda på vad kommunerna gör för att motverka detta. Syftet var att lyfta fram goda exempel och nyansera den bild som sprids i media. Underlaget blir en viktig del i FSS arbete med att driva på kompetensutvecklingen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Debattartikel i Social Qrage den 2 juni 2015: FSS lyfte i denna fram vikten av en nationell kompetensstrategi för socialsekreterare både i form av gedigen introduktion för nyanställda, likt läkarnas AT-tjänstgöring och vidareutbildning för dem som jobbat några år. Tidiga insatser för barn och unga (Per Sandberg, Inger Kyösti, Karin Olsson, Petra West Stenkvist och Helén Eurenius) Gruppen har haft kontinuerliga egna träffar i samband med FSS styrelsemöten. Vi har fortsatt haft dialog med SKL om listan Tidiga insatser. En workshop planerades med SKL och Ingmarie Wieselgren, vilken tyvärr inte blev av, men kontakterna med SKL fortsätter och Tidiga listan lever i allra högsta grad. Två av gruppens medlemmar ingår i Åsa Regnérs och Cecilia Grevfes nationella samrådsgrupp för den sociala barn- och ungdomsvården. Petra West Stenkvist medverkade den 30 juni tillsammans med SKL, nationella samordnaren Cecilia Grefve, Barnombudsmannen m.fl. på ett seminarium om familjehemsvård under Almedalsveckan i Visby. Under våren satte gruppen två mål för det arbete som görs under tidiga hösten fram till årsmötet: Att söka samverkan med Folkhälsomyndighetens generaldirektör och att skriva debattartiklar. Ett mycket bra första möte hölls i augusti 2015 med generaldirektör Johan Carlson på FHM, där vi konstaterade att vi kommer att ha fortsatt dialog och att FSS ses som en viktig samverkanspartner. En debattartikel om ensamkommande barn och unga publicerades på Dagens Samhälles debattsajt i augusti 2015 och en annan debattartikel planeras för publicering i Dagens Nyheter och Dagens Samhälle. Innovationer inom äldreområdet (Karin Bodlund, Pia Joelson, Anders Fredriksson och Lars Liljedahl) För att klara framtidens utmaningar med anledning av demografin, med färre personer som ska sköta hälso- och sjukvården och omvårdnaden över en åldrande befolkning, behöver arbetet med innovativa lösningar inom äldreområdet få ett ökat fokus. Innovationer är inte bara teknik utan också arbetssätt, olika metoder och system som ska kunna kommunicera med varandra. För kunden/brukaren ska tekniken öka självständigheten, alla vill klara sig själva. Tekniken ska vara tillgänglig, underlätta och vara ett komplement i personalarbetet. Detta är ett område som har tagit fart de senaste åren men som fortfarande bara är i sin linda. Det är svårt att få överblick över vad som görs och vem som gör vad. Gruppen har under året haft kontakt med olika myndigheter och där skapat kontakter med olika nyckelpersoner som vi kommer att fortsätta att hålla kontakt med för att följa utvecklingen. Föreningen Sveriges Socialchefer, org nr (14)

8 Några av gruppens medlemmar är via sina kommuner medarrangörer med SKL kring en konferens som handlar om innovativa arbetssätt inom rehabiliteringsområdet. Konferensen Man vill ju kunna klara sig själv hålls den 9 september Kontakt har tagits med Socialstyrelsen som har ett uppdrag från regeringen gällande etik och juridik inom välfärdsteknologiområdet. En av gruppens medlemmar deltar i en expertgrupp till regeringens samordnare inom Life Science där hittills ett möte har ägt rum. Vi följer uppdraget som Myndigheten för delaktighet har erhållit från regeringen avseende digitala tjänster och teknik inom socialtjänst och hemsjukvård. Vi följer även ett antal testbäddar, dvs. miljöer där man provar olika innovationer. En av deltagarnas kommuner går in i Användarföreningen för välfärdsteknologi, för att utvärdera om fler bör ansluta. Allt påbörjat arbete föreslås fortsätta under kommande verksamhetsår. Skrivelser och svar på remisser FSS har lämnat synpunkter till Socialstyrelsens arbete med att bygga upp ett kunskapsunderlag för socialtjänsten. Föreningen har också lämnat en skrivelse till Socialdepartementet om att det arbete som påbörjades i Assistanskommittén behöver aktualiseras i en ny utredning. FSS har under året besvarat sex remisser: Registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48), Arbetsmarknadsdepartementet Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49), Justitiedepartementet Privat införsel av alkoholdrycker (SOU 2014:58), Socialdepartementet Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23), Socialdepartementet Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden (Dnr 40184/2014), Socialstyrelsen Krav på privata aktörer i välfärden Ägarprövningsutredningen (SOU 2015:7), Finansdepartementet. För att läsa respektive yttrande, gå in på socialchefer.se. Kommunikation Webb: En stor satsning har gjorts på webbplatsen socialchefer.se, som under sommaren 2015 har fått nytt utseende och ny teknisk plattform, vilket underlättar för de besökare som använder läsplatta eller mobil. Socialchefens blogg har fått en mer framträdande plats på webbens startsida, och har en kommentarsfunktion som är öppen för alla till skillnad från den gamla webbplatsen där var man tvungen att vara inloggad medlem/prenumerant för att kunna kommentera blogginlägg. Ledamöterna i FSS riksstyrelse turas om att skriva i Socialchefens blogg i tvåveckorsperioder. Under året gjordes närmare 100 blogginlägg. Socialchefsdagarna har fått en egen webbplats, socialchefsdagarna.se, för att lättare fånga in nya deltagare som känner till konferensens namn men inte arrangörens. 8 (14) Föreningen Sveriges socialchefer, org nr

9 Nyhetsbrevet Socialchefen e-postas till medlemmar och prenumeranter varannan vecka, ca 750 mottagare. Under året har 25 nummer skickats ut. Även nyhetsbrevet har fått nytt utseende och en design som gör att det lätt kan läsas både på dator och på olika mobila enheter. Ny design för Socialchefsdagarna lägger tonvikten vid konferensens namn och inte som tidigare vid respektive års tema och värdstad. Syftet är att ytterligare stärka varumärket. Det tryckta programmet/inbjudan har kraftigt utökats för att kunna användas som en inspirationskälla under lång tid. Den bär till stor del sina egna kostnader genom annonsintäkter. Andra mediekanaler som FSS har funnits med i är: SVT Rapport, Kerstin Lidman intervjuad i nyhetsinslag om välgörenhetsorganisationer, 16 juli 2014 SVT Östnytt, intervju med Karl Gudmundsson av hur människor påverkats av förändringarna i socialförsäkringarna, augusti 2014 SVT Västnytt, intervju med Per Sandberg om hur bostadsbristen påverkar socaltjänsten, september 2014 SVT Västnytt, Akut bostadsbrist skapar nya grupper av hemlösa, intervju med Lisbeth Nilsson, 14 oktober 2014 (http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/den-nya-hemlosheten) Dagens Samhälles debattsajt, Missbruksvården klarar inte nätdrogerna, debattartikel av Karl Gudmundsson, 6 november 2014 (http://www.dagenssamhalle.se/debatt/missbruksvarden-klarar-inte-avnaetdrogerna-11861) Dagens Samhälles debattsajt, Tänk om Socialstyrelsen (om bemanningsföreskrifterna), debattartikel av Karl Gudmundsson, Lars-Göran Jansson, Pia Joelson och Lars Liljedahl, 9 januari 2015 (http://www.dagenssamhalle.se/debatt/taenk-om-socialstyrelsen-12960) Dagens Samhälles debattsajt, Inte bättre äldrevård med fler regler, debattartikel av Karl Gudmundsson, Pia Joelson, Lars Liljedahl och Lars- Göran Jansson, 10 april 2015 (http://www.dagenssamhalle.se/debatt/aeldrevarden-blir-inte-baettremed-fler-detaljregleringar-14889) Öppet brev till IVO den 22 april 2015, Östergötlands socialchefer önskar dialog med IVO om tillståndsgivning och bemanningskrav Social Qrage, Strategi för kompetens, debattartikel om nationell kompetensstrategi för socialsekreterare av Karl Gudmundsson, Inger Fröman, Alexandra Göransson och Kerstin Lidman, juni Styrelseinitiativ, representation, hearings m.m. Styrelsen har vid två tillfällen träffat Per-Anders Sunesson, Socialdepartementet, för en diskussion om översynen av socialtjänstlagen. FSS stödjer professor Verner Denvall i en undersökning om socialchefernas inställning till att socialtjänsten deltar i samhällsplaneringen. FSS har träffat de nationella samordnarna Cecilia Grefve (den kommunala barn- och ungdomsvården) och Martin Valfridsson (arbetet med utsatta EU-medborgare). Med SKL har diskuterats förslaget om bemanning i äldreomsorgen och arbetet med utsatta EU-medborgare och ensamkommande barn. Föreningen Sveriges Socialchefer, org nr (14)

10 Lars-Göran Jansson har deltagit vid en intern hearing på Socialdepartementet och framfört FSS syn på hur samhället förändrats sedan lagens tillkomst på ett sätt som bör påverka översynen av socialtjänstlagen. Lars-Göran Jansson har ingått i ESN:s arbete med The European Semester Process som utmynnar i rekommendationer till varje lands regering. Från FSS sida har särskilt lyfts fram behovet av att motverka de ökande socioekonomiska klyftorna. Karl Gudmundsson och Lars-Göran Jansson har talat på Svenska Vårds årskonferens. Petra West Stenkvist och Kerstin Öhman har för FSS räkning deltagit i Almedalsveckan. Flera av styrelseledamöterna har deltagit på European Social Services Conference i Lissabon. Kerstin Lidman har talat på Svensk Socialpolitisk Förenings studiedag. Alexandra Göransson har deltagit i Socialdepartementets hearing om inriktning av strategi för ANDT-arbetet. Karl Gudmundsson har talat på STQM:s konferens om socialtjänst i öppnare former och utan biståndsbedömning. Inger Fröman har deltagit i Socialdepartementets hearing om åldersgräns i lagen om sprutor och kanyler. Karin Bodlund och Marie Lundqvist har deltagit i dialog med Socialdepartementet angående den framtida inriktningen på arbetet inom området psykisk hälsa. Lars-Göran Jansson har talat på myndigheten Vårdanalys internkonferens. Lars-Göran Jansson har talat på serbiska regeringens konferens i Subotica på temat Social Protection and social services and Civil Society Organisations and Providers EU standards and Local Practices. Representanter för den belgiska socialchefsföreningen besökte Stockholm och Stenungsund under vecka 25. FSS representation i arbetsgrupper och organisationer CSA, Centralförbundet för Alkohol- och narkotikaupplysning; Helén Eurenius CSA, Centralförbundet för Socialt Arbete; Lotta Persson, ersättare Kerstin Lidman ESN, European Social Network; Karl Gudmundsson, Lars-Göran Jansson, ersättare från VU ESN:s arbete med The European Semester Process; Lars-Göran Jansson ESN:s arbetsgrupp Ageing & Care; Lars Liljedahl FEAD:s övervakningskommitté; Alexandra Göransson ICSW, International Council on Social Welfare; Lars Liljedahl Referensgrupp knuten till den nationella samordnaren för den kommunala barn- och ungdomsvården; Inger Kyösti, Per Sandberg Regeringens expertgrupp för den nationella samordningen av Life Science; Lars Liljedahl 10 (14) Föreningen Sveriges socialchefer, org nr

11 Ledamot i SiS forskningsråd; Kerstin Lidman SKL, samarbete om EU-migrationen; Anders Fredriksson, Alexandra Göransson, Kerstin Lidman Socialchefsdagarna 2015 i Norrköping; Karl Gudmundsson, Per Sandberg, Lars-Göran Jansson, Kerstin Öhman Socialdepartementets expertkommitté knuten till nationell samordnare för effektivare sjukvård; Jonas Hampus Socialdepartementets referensgrupp om spelmissbruk; Alexandra Göransson Socialstyrelsens projekt Nationellt fackspråk för vård och omsorg; Jonas Hampus Socialstyrelsens referensgrupp för föreskrifter och allmänna råd om bemanning i särskilda boenden; Pia Joelson Socialstyrelsens referensgrupp avseende Utredning om beslutsoförmögna personers ställning i vård, omsorg och forskning; Karin Bodlund Socialstyrelsens råd för etiska frågor; Gunnel Gyllander Planering av konferensen Socialtjänstforum; Camilla Blomqvist Jurymedlem till SVEA-priset; Kerstin Lidman Forskaren Pia Thams referensgrupp för projektet om socialsekreterares arbetsvillkor; Kerstin Lidman. Föreningen Sveriges Socialchefer, org nr (14)

12 INTERNATIONELLT ARBETE FSS har en stark internationell profil i sitt arbete, vilket främst kommer till uttryck genom att aktivt delta i olika aktiviteter inom European Social Network. På detta sätt har FSS uppnått en internationaliseringsgrad och har ett europeiskt kontaktnät som är mycket värdefullt. ESN har haft en positiv utveckling med ett ökande antal medlemsorganisationer, har över 100 medlemmar varav ett antal finns i länder utanför Europa. FSS ordförande Karl Gudmundsson och Lars-Göran Jansson har under året deltagit i ESN:s styrelsemöten. Lars-Göran Jansson har också under verksamhetsåret varit ESN:s ordförande. I mars genomförde FSS styrelse en planeringsresa till Brighton där ESN:s kontor är beläget. Styrelsen fick en genomgång av ESN:s arbete och breda kontaktytor skapades mellan styrelsen och ESN:s stab. Lars Liljedahl deltar som en av fem fasta deltagare i ESN:s arbetsgrupp Ageing and Care. Arbetsgruppen ska ta fram goda exempel på hälsofrämjande äldrevård som kan tjäna som goda exempel för utvecklingsarbete på både nationell, regional och lokal nivå. Under året har gruppen träffats två gånger i Brighton kring temat samarbete mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. I april deltog Lars Liljedahl i ett halvdagslångt samtal mellan ESN och Lieve Fransen (en av EU-kommissionär Marianne Thyssens närmaste medarbetare) med syfte att utröna om det finns en europeisk gemensam nivå på kvalitativt acceptabel socialtjänst och hur en sådan nivå kan beskrivas och följas upp. FSS har följt upp sin tradition med att ha internationella talare på Socialchefsdagarna. På konferensen i Göteborg talade ESN:s VD John Halloran samt talare från Irland, Kanada och Danmark. Styrelsen har förlagt ett av sina möten till Nordens Välfärdscenter, där olika samverkansfrågor tagits upp. 12 (14) Föreningen Sveriges socialchefer, org nr

13 Resultaträkning NOT INTÄKTER (budget) Medlemsavgifter (10 000) Socialchefsdagarna ( ) Räntor/avkastning (50 000) Bidrag/sponsring ( ) Övriga intäkter (2 500) SUMMA INTÄKTER ( ) KOSTNADER Styrelsen ( ) Förvaltningskostnader ( ) Personalkostnader ( ) SUMMA KOSTNADER ( ) ÅRETS RESULTAT (0) Balansräkning NOT TILLGÅNGAR Bankgiro Placeringskonto Obligationsfond Mega (avslutad) Kapitalinvest (avslutad) Europafonden (avslutad) Action (avslutad) Fasträntekonto Etisk Aktiefond SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL/SKULDER Vinst/förlust föregående år SUMMA EGET KAPITAL/SKULDER ÅRETS RESULTAT Föreningen Sveriges Socialchefer, org nr (14)

14 Noter Not 1: Medlemsintäkterna kommer från nätverksregionerna i Norrbotten/- Västerbotten och Värmland/Örebro (regioner som i dagsläget saknar regionstyrelser). Regionerna med styrelser behåller sina medlemsintäkter för att finansiera sina regionala aktiviteter. Totalt har 39 medlemmar (25 föregående år) betalt sin medlemsavgift på riksstyrelsens bankgiro. En genomgång av medlemsregistret har gjorts under verksamhetsåret vilket sannolikt är en anledning till den glädjande ökningen av antalet medlemmar jämfört med föregående år. Under nästkommande verksamhetsår kommer Norrbotten/Västerbotten att bilda en regionstyrelse. Not 2: Styrelsen fattade i mars 2015 beslut om att föreningens medel skall placeras i etiska fonder och på räntebärande konton som idag ger en låg men samtidigt säker avkastning. Börsutvecklingen under våren och försommaren och de extremt låga räntenivåerna har inneburit att föreningens tillgångar inte hunnit ge någon avkastning fram till bokslut Not 3: Sponsors/samarbetsavtal finns för närvarande tecknade med Tieto, PwC och JP Infonet: Summan är högre pga att faktureringen det senaste verksamhetsåret nu åter är i fas med gällande avtal dvs kassören har fakturerat första halvåret 2015 med förfallodag 30 juni Not 4: Övriga intäkter kommer i huvudsak från annonsplatsförsäljning, återföring från European Social Network för resekostnader som Lars Liljedahl haft i samband med arbeten i arbetsgruppen Ageing and Care samt styrelsemedlemmars återbetalning för privata rese- och logikostnader (make, hustru, barn). Not 5: Under rubriken Styrelsen finns alla kostnader knutna till föreningens styrelsemöten inkluderat den (v)årliga planeringsresan samt styrelsens deltagande på ESN:s årliga konferens (Lissabon 2015). Här ligger även styrelseledamöters resekostnader i samband med seminarier och/eller andra uppdrag på nationell nivå där FSS medverkan efterfrågats av departement, nationella myndigheter eller andra nationellt/internationellt aktiva föreningar/förbund. Jämfört med föregående verksamhetsår har styrelsen varit minst lika aktiv och det har också varit fortsatt god uppslutning vid samtliga styrelsemöten. Not 6: Kostnadsposten Personalkostnader avser dels sekreteraruppdraget som idag tillika innehåller planeringsansvaret för Socialchefsdagarna, dels arvodet till ordförande och kassör. Anledningen till att beloppet är högre än föregående år är att en samlingsfaktura för perioden april juni 2014 inkom och betalades först i juli 2014 (dvs tre månaders arbete under föregående budgetår har belastat årets bokslut). Not 7: Årets resultat blir därmed ett överskott på kr jämfört med den 0-budget som lades inför året. Överskottet kommer i huvudsak från det överskott som Socialchefsdagarna 2014 gav till föreningen. 14 (14) Föreningen Sveriges socialchefer, org nr

Föreningen Sveriges Socialchefer

Föreningen Sveriges Socialchefer Föreningen Sveriges Socialchefer ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRENINGEN SVERIGES SOCIALCHEFER Styrelsen för Föreningen Sveriges Socialchefer avger här årsredovisning för 2013/2014. INNEHÅLL Innehåll...2 Verksamhetsberättelse...

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN Verksamhetsår: 2012-02-02 2013-03-19 Sammanfattning av verksamhetsåret Det har varit ett händelserikt verksamhetsår. De långa listorna över föreningens

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Flygvapenfrivilliga region väst överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-01-01 tom. 2014-12-31 1 Organisation 2014-01-01 2014-12-31 Regionsordförande

Läs mer

VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN

VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR I ALMEDALEN 2015 Är dubbelarbete roten till kvinnors psykiska ohälsa? Dubbelarbetet medför hälsorisker även när männen utför det. Det är arbetsbelastningen,

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d Styrelseprotokoll nr 1/2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Mari Carlsson ledamot Lillemor Nordenhammar ledamot

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Utsatta EU-medborgare. Ove Ledin, SKL, avdelningen för vård och omsorg ove.ledin@skl.se

Utsatta EU-medborgare. Ove Ledin, SKL, avdelningen för vård och omsorg ove.ledin@skl.se Utsatta EU-medborgare Ove Ledin, SKL, avdelningen för vård och omsorg ove.ledin@skl.se Kansliuppdrag 2014-03-14 Uppdrag att studera frågan om utsatta EU-medborgare och avrapportera till beredning och AU:

Läs mer

Verksamhetsplan, VP. För Kost & Näring år 2012 2012-12-31

Verksamhetsplan, VP. För Kost & Näring år 2012 2012-12-31 Verksamhetsplan, VP För Kost & Näring år 2012 2012-12-31 Föreningens mål Kost & Näring skall stödja föreningens medlemmar i yrkesrollen genom kollegial gemenskap, kunskapsförmedling och utveckling. Genom

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn

Socialstyrelsens tillsyn Socialstyrelsens tillsyn Tillsynsavdelningen Tillsyn Per-Anders Sunesson Ort: Stockholm AC-stöd Chefssekreterare: Lena Ånmark Sakkunnig i rättsfrågor: Ewa Gustafsson Ledningsstöd: Anne Holm Gulati Ledningssamordnare:

Läs mer

Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009

Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009 Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009 alla medlemmar i styrelsen för FoU Välfärd! Årets första styrelsemöte blev inställt. Därför skickar jag ändå här

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Dagordning årsmöte 2011-02-03 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Utdanning til sosialt arbeid - sett fra Sverige. Föredrag vid Sosialfagsprojektets konferanse i Oslo 5 maj 2015

Utdanning til sosialt arbeid - sett fra Sverige. Föredrag vid Sosialfagsprojektets konferanse i Oslo 5 maj 2015 Utdanning til sosialt arbeid - sett fra Sverige Föredrag vid Sosialfagsprojektets konferanse i Oslo 5 maj 2015 Martin Börjeson Department of Social and Welfare Studies, Linköping University martin.borjeson@liu.se

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Mötesdag: Torsdag den 30 augusti kl. 9.30-11.15 Mötesplats: Yasuragi Hasseludden, Stockholm 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014 1 ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 214 Medlemsutvecklingen Vid årsskiftet hade ProSkandia drygt 6 medlemmar. Det var färre än kalkylerat orsakat av att utskicken av ProSkandias

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Närvarande:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Styrelsens sammansättning och arbete Vid årsmötet 2012 fick undertecknad förtroendet att ta över som ordförande i föreningen efter Ingemar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Öppna jämförelser. din guide på nätet för snabba jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård

Öppna jämförelser. din guide på nätet för snabba jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård Öppna jämförelser din guide på nätet för snabba jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård Är du en socialchef eller enhetschef som söker under lag för att följa upp och förbättra din verksamhet? Är

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-03-17 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 RealStars IF 1(5) Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 Innehållsförteckning 1. Om RealStars, vision, syfte 2. Verksamhet 2010 Resultatuppfyllelse

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 65. Förslag till dagordning för Årsmöte 2014

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 65. Förslag till dagordning för Årsmöte 2014 Förslag till dagordning för Årsmöte 2014 1. Årsmötets öppnande 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Närvarande: Elisabeth Beijer, Madeleine Blusi, Lena Chirico, Carina Forsman Björkman, Lisbeth Eriksson, Birgit Häger och Jenny Malmsten Anmält förhinder: Catharina

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Frågan om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013 Dagordning årsmöte 2013-04-26 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR 2012!...

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Dat. 2014-03-12 Dat. 2015-03-11 Utgåva 1.0 Utgåva2.0 1 1 Kulturföreningen Ebenesers ändamål Kulturföreningen Ebeneser ska erbjuda ett mångkulturellt utbud i en inspirerande

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014

STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014 STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014 Plats: Datum: SRATs kansli, Stockholm 22 23 oktober 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Mari Carlsson sekreterare Anna Magnusson

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 1 Mötets öppnande. 2 Till mötesordförande valdes Maria Lundberg. 3 Till mötessekreterare valdes

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2012-06-03 VILMERGRUPPEN 1 ( Minnesanteckningar Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Distriktsstyrelsen i Västerbotten 2014-11-04. Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31

Verksamhetsberättelse 2014. Distriktsstyrelsen i Västerbotten 2014-11-04. Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31 2014-11-04 Verksamhetsberättelse 2014 Distriktsstyrelsen i Västerbotten Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31 Styrelsen har bestått av: Agneta Emilsson, sekreterare och webbansvarig David Salmi, ledamot

Läs mer

Ordförandekonferens 11-14/10 2012. TanumStrand

Ordförandekonferens 11-14/10 2012. TanumStrand Ordförandekonferens 11-14/10 2012 TanumStrand HW 11-14/10 2012 Sid 1 (6) Deltagarförteckning... 3 Torsdag 11/10... 4 Inledning... 4 Information från sektionerna... 4 Fredag 12/10... 5 Information... 5

Läs mer

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1/7 2011 30/6 2012 BAS in Swedens styrelsen har under året bestått av ordförande Maria Leiner, kassör Per

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 2011-02- 23 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010.. Nätverket Genusföretagarna är Sveriges enda branschorganisation inom jämlikhet. Vi utgör ett viktigt nätverk för dem som arbetar med jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Minnesanteckningar från SKYREVs utbildningskommitté 2006-04-28. Thomas Andersson, ordförande; Ulf Persson, Lennart Ledin och Lena Joelsson

Minnesanteckningar från SKYREVs utbildningskommitté 2006-04-28. Thomas Andersson, ordförande; Ulf Persson, Lennart Ledin och Lena Joelsson Minnesanteckningar från SKYREVs utbildningskommitté 2006-04-28 Plats: Ernst & Young, Stockholm Tid: 2006-04-28, klockan 10.00 14.00 Deltagare: Thomas Andersson, ordförande; Ulf Persson, Lennart Ledin och

Läs mer