ma sig att arbetarna i Hofors är så insiktsfulla att de förstår att även smärtsamma strukturomvandlingar ibland är nödvändiga?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ma sig att arbetarna i Hofors är så insiktsfulla att de förstår att även smärtsamma strukturomvandlingar ibland är nödvändiga?"

Transkript

1 junkturcykel har tjänat Sverige väl. Men nu finns det skäl att ompröva överskottsmålet. Statsskulden har nått en så låg nivå att det inte längre finns skäl att amortera av den i samma utsträckning som förr. Det gäller istället, som professor Assar Lindbeck den 20 januari 2008 skrev i Dagens Nyheter, att stabilisera skuldkvoten alltså den offentliga sektorns skulder i förhållande till BNP på en rimlig nivå. En sådan omläggning kan verka som en teknisk och inte särskilt politisk åtgärd. I själva verket kan den få mycket stor betydelse för politikens möjligheter att bidra till ökad trygghet och frihet och utjämna skillnader och orättvisor. De första tjugo åren under socialdemokratins andra århundrade har präglats av nittiotalets ekonomiska kris. Det var inte alla gånger lätt att hävda jämlikheten under den tiden. Nu, när Sverige åter står på fast mark, är det dags för en jämlikhetsoffensiv. Det är inte bara mellan länder som klyftorna är för stora det gäller också inom vårt eget land. Under valrörelsen 2006 försökte jag många gånger, särskilt på gymnasieskolor, berätta om min syn på jämlikhet. Till min stora glädje lyssnade eleverna uppmärksamt. För tretton år sedan föddes min äldsta dotter. Det som slog mig på BB var hur små alla bebisar var. Hur sköra de var. Hur lika de var. Visst några var blonda, andra mörka. Men ändå så lika, sade jag och fortsatte: Då kom jag att tänka på långvården i Åkersberga utanför Stockholm. Där tillbringade min mormor sina sista år i livet. När jag hälsade på henne slog det mig hur små de gamla var. Hur sköra de var. Hur lika de var. Men, frågade jag retoriskt, är det inte märkligt hur olika det är däremellan? Så lika i början och i slutet. Så olika i 348

2 så mycket däremellan. En del barn har åkt jorden runt på semester innan de har fyllt tio år. Andra får nöja sig med att åka till morfar eller farmor därför att mamma och pappa jobbar skift och inte har semester samtidigt. En del människor tvingas arbeta hela livet i svaveloset vid masugnen. Andra åker omkring i limousiner med tonade rutor så att de inte ska bli bländade av solen, sade jag. På skolgården utanför stod den svarta statsrådsbilen med tonade rutor och väntade. * Det var ett typiskt rum i ett typiskt Folkets hus. På väggarna satt de obligatoriska gamla valaffischerna. Bredvid hängde fotografiet på Olof Palme, det där med Bommersviks björkar i bakgrunden, ned mot sjön Yngern. Det luktade linoleummatta. I ena fönstret stod arbetarekommunens standar. Hur klarar ni detta? Jag menar rent mänskligt? Det är ju era arbetskamrater, era grannar, era barns föräldrar, som ni så att säga ska förhandla bort, sade jag lite frågande. De sju åtta personerna runt bordet tittade på varandra, som om de inte riktigt hade förstått vad jag menade. Så tog en av styrelseledamöterna i brukets metallklubb till orda: Tja, du förstår. Om vi inte ställer upp på den här neddragningen är risken att bruket dör. Och dör bruket, då dör Hofors. Jag var på statsrådsbesök i Gästriklands inland, i en av dessa många små orter som är helt beroende av en stor industri. I det här fallet Ovako Steel. Företagsledningen hade just lagt ett varsel om uppsägning av hundra arbetare. MBL-förhandlingar mellan facket och arbetsgivaren skulle avgöra om några undantag skulle ske från principen sist in, först ut. Fundersam återvände jag till Stockholm. Hur kan det kom- 349

3 ma sig att arbetarna i Hofors är så insiktsfulla att de förstår att även smärtsamma strukturomvandlingar ibland är nödvändiga? Ju mer jag tänkte på frågan, desto mer övertygad blev jag att svaret hade att göra med det svenska välfärdssamhällets konstruktion. Under många år har vi byggt stabila broar att gå på från jobb som inte längre är konkurrenskraftiga, till nya jobb. En planka i bron kallar vi för a-kassa även de arbetslösa skall ha ekonomisk trygghet från det ena jobbet till det andra. En annan planka benämns aktiv arbetsmarknadspolitik en arbetslös skall inte behöva fastna i långvarig arbetslöshet, utan få påfyllning av nya kunskaper och färdigheter. Den bärande idén i Sverige har varit att skydda och rusta enskilda individer i en föränderlig värld inte att slåss för enskilda jobb eller industrier. Andra länder har valt motsatt väg. I Tyskland och Frankrike finns lagar som gör det kostsamt för företag att lägga ned verksamheter och strukturomvandla. Men hur kan det komma sig att facket ställer upp på en sådan politik? frågade Ségolène Royal, det franska socialistpartiets presidentkandidat, när vi åt lunch på svenska ambassaden i Paris hösten 2005 och diskuterade den svenska modellen. Hon var van vid fackliga organisationer som är emot varje form av strukturomvandling som bara organiserar missnöje. Jag försökte beskriva de sociala broarna, och lade till att de fackliga organisationerna har mycket hög anslutningsgrad i Sverige. Nästan åttio procent av löntagarna i Sverige var fackligt anslutna 2005 mot sju procent i Frankrike och arton procent i Tyskland. När facket försöker maximera sina medlemmars nytta måste de i princip ta hänsyn till hela sam- 350

4 hällets nytta. Gör de inte det kommer reaktionen omedelbart i form av högre inflation, som gröper ur köpkraften hos de egna medlemmarna. Ett annat exempel jag lyfte fram i vårt lunchsamtal var Electrolux. Det stora svenska vitvaruföretaget, med verksamhet över hela världen, hamnade i rejält blåsväder för några år sedan. En stor fabrik lades ned i Bayern i Tyskland. Nedläggningen ledde till strejker och höga kostnader för företaget. Nästan samtidigt lade Electrolux ned en fabrik i Västervik. Ingen gillade den nedläggningen alls inte. Men i Sverige samspelade facket, företaget, kommunen och staten för att finna nya möjligheter för de uppsagda. Ségolène Royal fascinerades över den rationella, svenska samsynen på arbetsmarknaden. Hon tyckte att vi har hanterat den eviga konflikten mellan arbete och kapital som varje avtalsrörelse är ett uttryck för mer begåvat än andra länder. Det har gjort Sverige konkurrenskraftigt. Men hur blir det med den saken i framtiden? Om de sociala broarna i Sverige undermineras och verkar instabila kommer inte människor att våga ge sig ut på dem. Risken är då att nästa generation stålverksarbetare som varslas kommer att strejka och bjuda motstånd mot nödvändiga strukturrationaliseringar. Det är ett rationellt beteende i länder där det sociala medborgarskapet är underutvecklat, där det varken finns någon a-kassa eller komvux. Den genomförda försämringen av a-kassan handlar med andra ord lika mycket om konkurrenskraft som om köpkraft. Det har dessutom blivit dyrare att vara med i facket och a-kassan. Det har gjort att anslutningsgraden till facket har sjunkit, till sjuttiotre procent Det är fortfarande en hög siffra. Men om utvecklingen fortsätter är det risk för att den 351

5 delikata balansen mellan arbete och kapital kommer att rubbas. Det gagnar i långa loppet ingens intresse. Starka arbetsgivarorganisationer och starka löntagarorganisationer och starka sociala broar. Så blir Sverige konkurrenskraftigt även i framtiden. Socialdemokratins självbild Under valrörelsen 2006 träffade jag på Linda, tjugofem år gammal. Hon satt utmed linan, som man kallar löpande bandet på Volvos Torslandafabrik. De stora motorerna kom sakta åkande. Några snabba moment med skruvdragaren, så nästa motor. Och nästa. Tidigare jobbade jag i äldreomsorgen, men lönen var för dålig. Och så var det stressigt. Man gick alltid hem från jobbet dödstrött och med dåligt samvete. Här tjänar jag mer och behöver inte slita lika hårt, berättade Linda medan hon vred om muttrarna. På en annan turné, i en annan del av landet, mötte jag Maj- Lis. Hon jobbade på det kommunala gruppboendet Vilan i Kiruna. På nedre botten fanns en matsal, pelargoner stod i fönstren, på väggarna hängde reproduktioner av kända tavlor och längst upp fanns en låst avdelning för dementa. Ett äldreboende bland många andra. Också personalen var sig lik. Den bestod till nittio procent av kvinnor, den enda anställde mannen syntes inte till. Jag har arbetat i trettiofem år och tjänar drygt tjugotusen kronor i månaden, berättade Maj-Lis. Att skruva ihop motorer eller vårda gamla villkoren ser olika ut. Lönestatistiken bekräftar bilden. Ju fler kvinnor som arbetar i en sektor desto lägre är relativlönen, det vill säga 352

6 medellönen inom en viss sektor i förhållande till medellönen för samtliga. De sex sektorer som har mer än femtio procent kvinnor anställda har de klart lägsta relativlönerna. Kön och lön hänger ihop. I kvinnodominerade yrken är dessutom lönespridningen skillnaden mellan lägsta och högsta lön betydligt mindre än i mansdominerade sektorer. Det gör det svårare för kvinnor att göra lönekarriär. Efter trettiofem år i omsorgen på Vilans servicehus tjänade Maj-Lis bara drygt femtusen kronor mer i månaden än sina nyanställda arbetskamrater, som kom direkt från gymnasiets vårdprogram. Sverige är världens mest jämställda land. Ändå har vi inte kommit längre på arbetsmarknaden. Varför? Det kan ha att göra med att socialdemokratin ibland har missuppfattat sin roll. Jag brukar återberätta Kjell-Olof Feldts historia om en landstingspolitiker som hade för vana att tillbringa lördagarna på länssjukhuset. Som sjukvårdspolitiker ville han ha kontakt med sina väljare. Han ställde sig därför i entrén och hälsade patienter och anhöriga välkomna till sjukhuset. Ett trevligt inslag, kan man tycka. Men Feldt var inte helt imponerad: Din uppgift är den motsatta att vara patienternas och deras anhörigas ombud gentemot sjukhuset. Inte att vara sjukhusets ansikte gentemot patienterna, sade Feldt uppfordrande. Under en lång maktutövning är det lätt att glömma bort rollerna. Ibland har socialdemokrater fått för sig att partiet är en arbetsgivarallians bestående av kommunalråd och statsråd som styr över stora offentliga förvaltningar med de anställda som motpart. Ibland har partiet uppfattat sig som en facklig organisation för de anställda i offentlig sektor. Ingetdera är riktigt. 353

7 Varje morgon överlämnar tusentals föräldrar det bästa de har sina barn till dagis och skolor. Vi låter våra gamla föräldrar tas om hand av äldreomsorgens personal. Året runt, dygnet runt behöver gamla som unga plåstras om, opereras, vändas, medicineras och tröstas av dem som arbetar i vården. Det är i rollen som förälder, anhörig eller sjuk alltså i rollen som medborgare och som medborgarnas företrädare, inte som arbetsgivare eller facklig företrädare som en självkritisk socialdemokrati måste ställa frågan: Vilka arbetsvillkor är rimliga för dem som utför välfärden i praktiken? Svaret på den frågan avgör framtiden för den svenska välfärdsmodellen. Den offentliga sektorn står inför att rekrytera en ny generation medarbetare, som skall ersätta de kvinnor som tog steget ut i arbetslivet på sjuttiotalet. Florence Nightingale håller på att gå i pension. Och hennes döttrar och söner är inte beredda att göra om resan från femtontusen till tjugotusen i månaden på trettiofem år. Fråga Linda på Volvo i Göteborg. Om allt färre vill arbeta i den offentliga sektorn därför att arbetsvillkoren är oskäliga, samtidigt som villkoren i den privata tjänstesektorn är fördelaktigare, kommer kvaliteten i vården, skolan och omsorgen att sjunka. Då kommer de som har råd att köpa en köfri vård och tryggare omsorg. Den offentliga sektorn kommer att förlora i legitimitet. Till sist blir skatterevolten omöjlig att hejda: Varför ska vi betala världens högsta skatter när vi inte har världens bästa välfärd? Visst är det bra att socialdemokraterna anordnar ett jobbtoppmöte om entreprenörskap. Men hur vore det med ett toppmöte om villkoren i vården? Eller varför inte om jämlikhet? Och var skall dagens aktiva socialdemokrater placera sig i entrén till sjukhuset eller i kön utanför? 354

8 * Det är inte bara i förhållande till sina uppdragsgivare som ett politiskt parti måste förstå sin roll. Det finns också skäl att identifiera den parlamentariska positionen. Från tid till annan brukar borgerliga debattörer och miljöpartister driva tesen att socialdemokraterna måste bli ett parti som alla andra. Det är inget att förvånas över att politiska motståndare vill att socialdemokraterna skall bli ett mindre parti. Men ett parti som alla andra har en vidare innebörd än så. Förhoppningen är att socialdemokraterna skall bli ett parti som inte kan styra Sverige i en enpartiregering. Det är definitionen på ett vanligt parti. Socialdemokraterna har i decennier på goda grunder identifierat sig som ett statsbärande fyrtioprocentsparti. Ibland har resultatet inte blivit fyrtio procent. Men självbilden och målbilden har alltid varit minst fyrtio procent av väljarna. Och det har gått att regera Sverige utan att ha en majoritet av väljarna bakom sig. Den negativa parlamentarismen att det räcker med att en riksdagsmajoritet tolererar en regering har gjort det möjligt och dessutom framgångsrikt. Det var en minoritetsregering som förde Sverige ur den ekonomiska krisen. Först samarbetade den med centerpartiet, sedan med vänsterpartiet och miljöpartiet. Det finns inga historiska erfarenheter som talar för att en majoritetsregering bättre än en minoritetsregering kan hantera ekonomin och välfärden. Se på Fälldin-regeringarna , som var i majoritet. Och vi får väl se hur det blir med folkets dom över den nuvarande majoritetsregeringen, som konsekvent trumfar igenom sina förslag utan hänsyn till minoritetens uppfattning. Ett fyrtioprocentsparti är per definition en koalition i sig 355

9 själv. Det går följdriktigt att finna socialdemokrater både till höger och vänster, med både moderna och traditionella uppfattningar. Somliga kommer från arbetarklassen, andra från mer välbärgade omständigheter. I ett så stort parti är det naturligt att det finns en palett av olika åsikter. Det skapar en unik dynamik men också motsättningar. Historiskt har det svenska socialdemokratiska partiet klarat att hantera sådana spänningar bättre än många av sina systerpartier. Vi har lyckats undvika det norska Arbeiderpartiets och det nederländska PvdA:s erodering. Framgångsrikt har de svenska socialdemokraterna förhindrat uppkomsten av stora populistiska partier till vänster och höger. Men i slutet av nittiotalet levde socialdemokraterna farligt. När vänsterpartiet och Gudrun Schyman stod på topp kunde ett tioprocentsparti till vänster om socialdemokraterna ha permanentats i riksdagen. Att vi lyckades förhindra detta i 2002 års val har det inte talats särskilt mycket om. Men det var långsiktigt och strategiskt oerhört viktigt för socialdemokraterna. Den egna fyrtioprocentskoalitionen kunde hållas intakt. Nu utmanas socialdemokratin framför allt av högerpopulistiska krafter. Det är bland traditionella socialdemokratiska väljargrupper som högerextremisterna försöker göra inbrytningar. Då gäller det på nytt att försvara den egna koalitionen inte snegla på koalitioner med andra. Tids nog när väljarna har sagt sitt efter valet blir den frågan aktuell. Att partierna före ett val låser de parlamentariska möjligheterna efter valet tror jag egentligen inte väljarna gillar. Det ligger heller inte i Sveriges intresse. Samarbete mellan partierna och breda uppgörelser är viktiga ingredienser i en vital demokrati. Pensionsuppgörelsen, överenskommelsen om 356

10 Riksbanken och strävan efter samsyn i författningsfrågan har gagnat Sverige. Vårt land skulle må bra av att blockpolitiken luckrades upp i riksdagsarbetet. I Västra Götaland har partier över blockgränsen lyckats forma stabila majoriteter som avlöser varandra från ett val till ett annat. Det har lett till att man har kunnat genomföra nödvändiga strukturrationaliseringar av sjukvården och kunnat staga upp regionens ekonomi. I Stockholmsregionen, däremot, råder stenhård konfrontation mellan blocken. De brukar avlösa varandra efter fyra år i majoritet. Under ena mandatperioden skall en viss driftsform i sjukvården prövas. Mandatperioden därefter ägnas åt att återställa vad den gamla majoriteten beslutade. Pingpong-demokratin är förödande. De som förlorar är medborgarna. Jag tycker inte att socialdemokraterna i förväg skall låsa sig för vilka man skall samarbeta med efter valet Låt väljarna först säga sitt. Parlamentarisk handlingsfrihet är det bästa för både landet och partiet. Det socialdemokratiska partiet bör begära väljarnas mandat för att Sverige skall ledas av en socialdemokratisk statsminister. Vi de socialdemokratiska väljarna bör ge henne frihet att forma den regering som är bäst för landet. Återerövra ordet Mitt politiska engagemang väcktes framför teverutan och på skolgården under det tidiga sjuttiotalet. Då fanns inte Europa och Östersjön på näthinnan eller för den delen pappas Estland. Allting handlade om kriget i Vietnam. För eller emot USA stod i fokus. Så var det även 1985, tio år efter den stora demonstratio- 357

11 nen mot USA:s krigföring i Vietnam. På nytt var tiotusentals unga människor samlade. Denna gång i Göteborg. Framme på scen inledde Bruce Springsteen med en dånande Born in the USA. Arenan, som var draperad i amerikanska flaggor, fullständigt exploderade. Ingen hade en tanke på att elda upp själva hjärtesymbolen för övergreppet i Vietnam. På ett decennium hade bilden av USA bland unga svenskar radikalt förändrats. Ullevi bokstavligt talat vibrerade sönder av dansande och hoppande ungdomar. Springsteen i Göteborg 1985 det var åttiotalets största fest. Några dagar efter konserten stod Olof Palme i riksdagens talarstol: Jag har hört bekanta som var där berätta om en enastående upplevelse, om en energisk, himlastormande gemenskap i musik och dans, om en fest i glädje och rytm. Från scenen sändes ljudet ut med en oherrans massa watt. Den mänskliga energin kunde mätas i ännu större tal. Lite lakoniskt meddelade Göteborgspolisen att det var en lugn helg. En januarikväll några år senare intog rebellerna lyxhotellens lyxhotell, Waldorf-Astoria på Park Avenue i New York. Det måste ha varit en fantastisk upplevelse. Lärjungen talade till mästaren: Det finns inte en levande själ i det här rummet som inte står i tacksamhetsskuld till dig, sade Bruce Springsteen och vände sig till Bob Dylan. Det var kvällen då Dylan trädde in i Rock and Roll Hall of Fame. Springsteen artikulerade en hel generations tack till Bob Dylan som förebild och inspiratör. För oss som föddes när The Beatles slog igenom rangeras inte historien i årtal över kröningar och presidentinstallatio- 358

12 ner. Vi sorterar tiden genom att erinra oss när en viss skiva släpptes, en konsert trollband oss eller då vi dansade tryckare till en särskild låt med en viss person. De bildar ett slags pärlband av tidsmarkörer. Kärlek och politik, känslor och engagemang musiken är vår tids stora uttrycksform. Vi är det vi lyssnar på och det vi sjunger. Visa mig din ipod och jag ska berätta vem du är. För många unga människor är musiken vägen till språket. Dagens poesi är tonsatt. Den förmedlar en ny tids tankar. Alla måste ha ett språk som man kan uttrycka sin mening med och som når fram till andra. Jag skulle inte se dig, och du skulle inte se mig, om det inte vore för orden. Ingen skulle se det nya, kunna förstå det gamla. På en och samma gång är kulturen en förankring i historien och ett känselspröt mot framtiden. Det viktigaste redskapet i en demokrati är ordet. För att en demokrati skall kunna leva upp till sitt ideal folkstyre måste alla kunna uttrycka sin mening. För att folket skall kunna erövra makten måste de erövra språket. Det i sin tur kräver läsning. Den insikten fanns i arbetarrörelsens vagga. Pionjärerna byggde folkbibliotek, öppnade boklådor och gick i studiecirklar. Vi byggde landet i gärning och ord, sjöng de bildade arbetarna. Orden byggde landet. Genom orden blev människor sedda. Jag hade förmånen att 2007 få dela ut fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris och fick läsa upp juryns motivering: Solidariteten med de lägst stående i samhället har varit ett genomgående tema i Kjell Johanssons författarskap. I sin förnyelse av den realistiska romanen har han på en skimrande prosa pendlat mellan den fabulerande skrönan, det litterärt intrikata och en handfast vardagsskildring. I sitt 359

13 360 senaste verk, trilogin De utsatta som i fjol avslutades med romanen Rummet under golvet (2006), ger han kropp och röst åt välfärdssamhällets parias, de som lever en marginaltillvaro och som sällan syns, än mindre räknas. Med sina engagerande och inkännande skildringar av de svaga i det sociala kollektivet är Kjell Johansson en författare som verkar i Ivar Lo-Johanssons anda. Kjell Johanssons böcker finns i många svenska hem trots att hans verk inte handlar om ond bråd död eller innehåller hårdkokta romanfigurer som Jarnebring, Hamilton eller Wallander. Han skriver om andra människor, som inte tar så stor plats, men som finns. Och som finns mitt ibland oss. Jag blir sorgsen när jag ser hur dagens fackföreningsrörelse slår igen sina kursgårdar och hur partiet drar ned på sin studieverksamhet. Bildningen anses för dyr. Samtidigt investeras miljoner i det som skall transportera orden datorer, modem och mobiltelefoner. Det är en oroväckande utveckling. Risken är att någon annan som har talets gåva, men inte demokratiska värderingar artikulerar samtidens missnöje. Jag vet hur farliga ord kan vara, vilken makt de rymmer. Ofta har jag blivit offer för mina egna, drastiska formuleringar. Vass tunga, spetsig näsa och bister uppsyn har inte alla gånger varit så vägvinnande. Den hårda vägen har jag fått lära mig att ironi är politikens bumerang. Politikens värld kan verka hård och oförsonlig. Medieberusade politiker tycks sträva efter makt för egen vinnings skull. Det framställs ibland som om strävan att påverka samhällsutvecklingen bara är en läpparnas bekännelse. Det är inte sant. I politikens själ och hjärta finns ett ärligt uppsåt och en stark vilja att påverka och förändra till det bättre.

14 Man skulle kunna tro att många år i politiken gör en människa uppgiven. För mig är det precis tvärtom. Det går att påverka och åstadkomma förändringar både i kommunalpolitiken och på global nivå. Människor i samverkan kan göra skillnad. Under tolv år satt jag i kommunstyrelsen i Österåker. Jag fick vara med och påverka mitt eget samhälle. Vi byggde skolor, bostadsområden, förskolor och äldreboenden. Varje kväll när jag gick förbi det nybyggda kvarteret Skeppet brukade jag tänka: Det där huset har jag byggt. Inte för att jag hade slagit i en enda spik, tapetserat väggarna eller dragit fram elledningar. Men jag hade varit med i den politiska processen den långa, tröga, grå beslutsprocessen, som till slut ledde fram till nya lägenheter i Åkersberga centrum. Vem vet, kanske kommer mina döttrar en dag att flytta hemifrån till det hus som arkitekter, planeringsingenjörer, snickare, elektriker, betongarbetare och jag som beslutsfattare tillsammans uppförde. Jag har haft förmånen att få ägna mig åt politik i dess totala bredd från lokal till central nivå, både nationellt och internationellt, från de breda penseldragens retorik till myriaderna av detaljer i enskilda sakfrågor. Alla dimensioner har varit lika stimulerande the joy of politics. Jag är stolt, men inte nöjd. Nya arbetsuppgifter väntar hela tiden. Lusten att bygga vidare är politikens starkaste drivkraft. Det börjar ljusna över Trälhavet.

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT S-KVINNOR I SKÅNE 2014 1 Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just denna: samhället går att förändra Med dessa

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Nytt läge i väljaropinionen

Nytt läge i väljaropinionen Nytt läge i väljaropinionen 3 juli 2012 Arne Modig Sida 2 Opinionsutvecklingen 2011-2012 Stödet för partierna Betyg på regeringen och oppositionen Framtidsförväntningar på partierna Kommer regeringen klara

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2006. Sveriges akademiker om den nya regeringen

Akademikerbarometer 3-2006. Sveriges akademiker om den nya regeringen Akademikerbarometer 3-2006 Sveriges akademiker om den nya regeringen 2006 Akademikerbarometer 3-2006 Sveriges akademiker om den nya regeringen Av Jonas Bengtsson Denna rapport är framtagen på uppdrag av,

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission SKTFs rapport Slut på rean i kommuner och landsting dags för en jämställdhetskommission Mars 2011 Inledning SKTF fortsätter sitt arbete med att påvisa hur ojämställd den svenska arbetsmarknaden är och

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk 1 1 2 15 4 3 5 31 Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

livspusslet Foto: Andy Prhat

livspusslet Foto: Andy Prhat livspusslet Foto: Andy Prhat 2 TCO och livspusslet TCO driver livspusselfrågorna eftersom vi vill se ett arbetsliv som går att kombinera med familjeliv, utan att någotdera behöver stå i skuggan av det

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR 2 (8) 3 (8) PAPPA PÅ RIKTIGT Jag tror att de allra flesta som skaffar barn vill vara förälder på

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Varför har kvinnor lägre lön än män?

Varför har kvinnor lägre lön än män? februari 2012 Varför har kvinnor lägre lön än män? En rapport om strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Varför har kvinnor lägre lön än män? Lönerna är lägre i sektorer

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Synen på fackets roll

Synen på fackets roll Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader.

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Vision fortsätter

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra?

Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra? Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra? Datum: 28 okt, kl 9.30 Plats: Symfonin, Unionen, Olof Palmesgata 17 Form: Öppningsanförande, 20 min INTRO ALLAS LIKA

Läs mer

Allians för Sverige Samverkan för maktskifte 2006

Allians för Sverige Samverkan för maktskifte 2006 Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Centerpartiet Högfors 2004-08-31 Allians för Sverige Samverkan för maktskifte 2006 Sverige är värt en bättre regering. Sverige behöver

Läs mer

Svenskarnas syn på politiska frågor

Svenskarnas syn på politiska frågor Svenskarnas syn på politiska frågor I februari är väljarnas viktigaste politiska frågor Sysselsättning och jobb (3), Utbildning och skola (3) och Flyktingar & Invandring (2). Väljarna anser att moderaterna

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna Fördelning av antal mandat i landstingsfullmäktige efter valet 2010. Kommun Socialdemokraterna, 33 ledamöter Vänsterpartiet 6 ledamöter, Miljöpartiet de gröna 2 ledamöter, Norrbottens sjukvårdsparti 13

Läs mer

Island - fortfarande ett krisland

Island - fortfarande ett krisland Island - fortfarande ett krisland Tidningarna lider av minskat förtroende och sjunkande upplagor En kvinna samlar burkar i skräpkorgarna på gatan utanför presidentens hus i Reykjavík. Burksamlare finns

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Jämställda löner och avtalsrörelsen

Jämställda löner och avtalsrörelsen Kvinnors lägre avlöning i förhållande till män hör till de mest konstanta lagbundenheterna inom det ekonomiska livet. Prof. Eli Heckscher, 1914 Jämställda löner och avtalsrörelsen Konferens Polstjärnan,

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer