Arbetslivets spelregler 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetslivets spelregler 1"

Transkript

1 Arbetslivets spelregler 1

2 Medlemskap i facket ger många fördelar:» Lön och andra arbetsvillkor Det är fackförbundet som förhandlar för din del om lön och andra arbetsvillkor. I kollektivavtalet för din egen bransch kommer parterna överens om vad ditt arbete är värt. De kommer också överens om arbetstider, sjuklön, övertids- och skiftarbetesersättningar och semestrar.» Förtroendeman Arbetstagarna som hör till facket väljer bland sig en förtroendeman, som förhandlar, avtalar, medlar och förmedlar information mellan arbetstagarna och arbetsgivaren. Förtroendemannen är arbetstagarnas representant om det uppstår oenighet eller konflikter mellan arbetstagarna och arbetsgivaren. 2» Arbetslöshetsskydd När du hör till ett fackförbund hör du också till en arbetslöshetskassa. Om du blir arbetslös betalar kassan dig en dagpenning som står i proportion till dina inkomster.» Rådgivning, utbildning, verksamhet Fackförbunden erbjuder olika slags hjälp i arbetslivets utmaningar, allt från rättshjälp till språk- och adb-kurser. Du får mera information om detta t.ex. i medlemstidningen eller på förbundets webbplats.» Förmåner Fackförbunden erbjuder också många andra slags förmåner till sina medlemmar. Förbunden har förmånliga semesterplatser och man kan t.ex. få ekonomiskt bidrag för semesterfirande och resetjänster. I många förbund får medlemmarna också rabatter på t.ex. bensin och försäkringar. Du kan läsa mer om medlemsförmånerna på förbundets webbplats.

3 Ta vara på dina rättigheter I din hand har du nu en sorts handbok eller guide om spelreglerna i arbetslivet. Guiden ger dig information om grundläggande anställningsfrågor, såsom arbetsavtal, lön under sjukdomstid, semester och semesterersättningar, övertidsarbete och uppsägningsskydd. Det kan vara värt att spara boken! Man behöver inte sitta ensam och grunna över krumelurerna i arbetslivets spelregler. Råd kan man få av förtroendemannen, arbetarskyddsfullmäktige, arbetskamraterna och fackförbundet. Unga och snuttarbetare kan också ringa till FFC:s avgiftsfria telefonrådgivning Det är värt att alltid ta reda på vad branschens kollektivavtal säger om frågor som är aktuella för dig. I kollektivavtalet har man ofta kommit överens om saker som är bättre ordnade i just din bransch än vad lagen förutsätter och därför garanterar bättre förmåner. Om ingen på din arbetsplats känner till ert kollektivavtal finns det åtminstone på webben: Också FFC:s och fackförbundens gemensamma portal kan hjälpa dig att finna det kollektivavtal som gäller dig. 3

4 Arbetslivets spelregler Arbetsavtalet är A och O... 5 Vaddå, kollektivavtal?... 7 Prövotid... 8 Uppsägning eller hävande av arbetsavtal... 9 Uppsägningstider... 9 Semester och semesterlön Löneutbetalning Naturaförmåner Arbetsintyg Lön för sjukdomstid Olycksfallsförsäkring Hyrarbete Läroavtal Arbetspraktik Deltidsanställda arbetstagares rätt till tilläggsarbete Förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig Arbetstidslagen garant för din ork Arbetarskydd, arbetshälsa och företagshälsovård Lagen om unga arbetstagare skyddar personer under 18 år Pensionsskydd Permittering Arbetsgivarens konkurs Medlemskap i facket tryggar din framtid De FFC-anslutna fackförbunden

5 Arbetsavtalet är A och O Arbetsavtalet är för många det allra första avtalet som gäller ens eget liv. Därför lönar det sig att vara extra uppmärksam när avtalet görs upp. Arbetsavtalet är ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren där arbetstagaren förbinder sig att för en viss lön utföra ett arbete för arbetsgivaren, under dennes ledning och kontroll. (På finska heter detta avtal työsopimus.) Det lönar sig alltid att ingå ett skriftligt arbetsavtal, även om också ett muntligt avtal är bindande. Med ett skriftligt avtal är det nämligen lättare att kunna bevisa vad man kom överens om vid anställningens början, om det uppstår en konflikt. Om man inte har ett skriftligt avtal måste arbetsgivaren ge arbetstagaren en skriftlig redogörelse om arbetsvillkoren. 5 Harri Tahvanainen

6 I arbetsavtalet ska parterna komma överens om följande saker:» Vilka som är avtalets parter (arbetsgivarens och arbetstagarens namn och hem- eller verksamhetsort)» Eventuell prövotid och dess längd» Är det frågan om en fortlöpande anställning eller en visstidsanställning eller exempelvis praktik» Orsaken till att anställningen är tidsbunden, om det är frågan om ett arbetsavtal på viss tid» Tidpunkt för när arbetet inleds och vid visstidsavtal anställningens längd» Var arbetet utförs» För vilket slags arbetsuppgifter arbetstagaren har anställts» Löne- och naturaförmåner och lönebetalningsperiod» Arbetstid (om det bara är möjligt, undvik att ingå s.k. nollarbets- eller inkallningsavtal)» Hur semester och semesterpenning förtjänas» Lönebetalning under sjukdomstid» Uppsägningstid» Kollektivavtalet som tillämpas som en del av arbetsavtalet 6

7 En arbetsgivare som avsiktligt eller på grund av slarv inte presenterar en skriftlig redovisning över dessa centrala anställningsvillkor till arbetstagaren bryter mot arbetsavtalslagen. Arbetsavtal kan uppgöras på obestämd eller bestämd tid. Huvudregeln är att en anställning är bestående, dvs. gäller tillsvidare. I dessa fall kommer parterna inte överens om anställningens längd, utan anställningen avslutas genom uppsägning och med tillämpning av uppsägningstiderna. Arbetsavtal på viss tid kan göras upp endast av motiverade skäl. Exempelvis ett familjeledighetsvikariat kan vara ett sådant skäl. Ingendera parten kan säga upp ett visstidsavtal, utan det tar slut när avtalet upphör utan uppsägning, om inte parterna uttryckligen har kommit överens om en uppsägningstid. Arbetsavtalet får inte innehålla sämre villkor än vad som stadgas i branschens kollektivavtal eller är stiftat i lag. Ett sådant avtal är inte giltigt. Vaddå, kollektivavtal? Som ny arbetstagare lönar det sig för dig att så fort som möjligt bekanta dig med branschens kollektivavtal (på finska kallas det ofta TES, som är en förkortning av työehtosopimus). Där finner du de mi ni mivillkor som tillämpas i branschen, såsom minimilön och olika lönetillägg. Kollektivavtalet är ett riksomfattande avtal som branschernas respektive intressebevakande fackförbund ingår för en viss tid med det förbund som representerar branschens arbetsgivare. Största delen av kollektivavtalen i vårt land är allmänbindande. Det betyder att arbetsgivaren måste följa kollektivavtalets minimivillkor för sina arbetsavtal oberoende av om arbetstagaren eller arbetsgivaren själv är organiserad i förbundet i sin bransch. 7

8 Du kan fråga förtroendemannen på din arbetsplats eller ditt eget fackförbund om kollektivavtalet. De flesta kollektivavtal finner du på nätet: > på svenska > myndigheter > avgöranden om kollektivavtal eller på finska > viranomaiset > työehtosopimukset. Prövotid I arbetsavtalet kan parterna komma överens om en prövotid som får vara högst fyra månader och gäller från anställningens startdatum. I arbetsavtal under åtta månader kan prövotiden vara högst hälften av anställningens längd. Man kan komma överens om en sex månaders prövotid om arbetsgivaren arrangerar utbildning för de arbetsuppgifter som är aktuella, och utbildningen varar oavbrutet mer än fyra månader. Under prövotiden kan arbetsgivaren och arbetstagaren häva arbetsavtalet utan uppsägningstid, men endast på sakliga grunder. Om arbetstagaren ingår flera visstidsavtal med samma arbetsgivare får prövotiden gälla endast en gång, under för det första arbetsavtalet. Jyrki Komulainen 8

9 Uppsägning eller hävande av arbetsavtal Arbetsgivaren har rätt att säga upp arbetstagaren av ekonomiska eller produktionsmässiga skäl. I de största företagen (minst 20 arbetstagare) måste man först föra samarbetsförhandlingar (se på finska). Uppsägningstider enligt lagen Uppsägningstider då arbetstagaren säger upp sig: 14 dagar anställningen har varat högst fem år 1 månad anställningen har varat minst fem år Uppsägningstider då arbetsgivaren säger upp arbetstagaren: 14 dagar anställningen har varat högst ett år 1 månad anställningen har varat mellan ett och fyra år 2 månader anställningen har varat mellan fyra och åtta år 4 månader anställningen har varat mellan åtta och tolv år 6 månader anställningen har varat över tolv år 9

10 Arbetsgivaren har också rätt att säga upp en arbetstagare som har försummat sina arbetsförpliktelser, t.ex. regelbundet kommit för sent till arbetet. Innan arbetsgivaren kan säga upp arbetsavtalet måste han höra arbetstagaren i saken. I allmänhet förutsätter man att arbetstagaren först har fått en varning. Vid speciellt grova försummelser kan arbetsavtalet hävas utan uppsägningstid. Om arbetstagaren själv säger upp sig ska han eller hon överlämna sitt uppsägningsmeddelande till en representant för arbetsgivaren. Uppsägningen behöver inte motiveras. Under uppsägningstiden arbetar arbetstagaren som normalt och får full lön under tiden. Ett arbetsavtal på viss tid kan inte sägas upp om inte parterna gjorde upp om uppsägningsmöjligheten då arbetsavtalet slöts eller de kommer överens om det under avtalets gång. Arbetsgivaren kan häva en visstidsanställning om arbetstagaren väsentligen bryter mot eller försummar sina anställningsförpliktelser. 10 Semester och semesterlön Alla arbetstagare har rätt till semester eller ledighet som motsvarar semester. Semesterkvalifikationsåret är den 1 april 31 mars. Den som arbetar minst 35 timmar eller fjorton dagar i månaden förtjänar två semesterdagar per månad. Om anställningen har varat över ett år förtjänar arbetstagaren 2,5 dagar semester per månad. Också frånvaro, som har godtagbara skäl, t.ex. sjukdom, berättigar till semester. För semestertiden betalas semesterlön. De som arbetar minst 35 timmar i månaden på timlönsbasis får enligt lagen 9 % av sin bruttolön som semesterlön, om anställningen har varat under ett år. Om anställningen har varat över ett år är semesterlönen 11,5 %. De timavlönade som arbetar minst 14 dagar i månaden får en semesterlön som bestäms enligt medelförtjänst och koefficienter. Månadsavlönade får sin normala lön.

11 Utöver semesterlönen betalas en semesterpenning som är bestämd i kollektivavtalet. Den utgör i allmänhet halva semesterlönen. Semesterdagarna betalas som pengar, dvs. semesterersättning om det inte är möjligt att ge ut semester då anställningen upphör om t.ex. en tidsbunden sommaranställning tar slut och ingen semester har hållits. Semesterersättningen räknas på samma vis som semesterlönen. När man kräver semesterlön, semesterersättningar och semesterpremie eller penning gäller det att minnas att arbetstagarens rätt att kräva dessa föråldras inom två år efter att anställningen har upphört. De olika semesterpengarna är normal beskattningsbar inkomst som ska beaktas när skatteprocenten fastställs och också t.ex. när man söker studie- eller bostadsbidrag. Ytterligare information om semester får du på finska på 11

12 Löneutbetalning Månadsavlönade arbetstagare ska få sin lön en gång i månaden och timavlönade med två veckors mellanrum. När löneutbetalningsdagen infaller under helg, självständighetsdag eller 1 maj, under midsommar- eller julafton eller under en vardagslördag betalas lönen under de vardagar som föregår dessa. Minimilönen bestäms enligt kollektivavtalet i respektive bransch. Om arbetsgivaren inte är bunden av något som helst kollektivavtal bestäms lönen enligt arbetsavtalet. I samband med löneutbetalningen ska arbetstagaren ges en utredning över lönen (löneutdrag), varav framgår grundlönen, olika lönetillägg, naturaförmåner, övertidsersättningar, dagpenningar och andra ersättningar, semesterlön och de avgifter som har uppburits från lönen, dvs. socialskydds- och pensionsavgifter och eventuell medlemsavgift i fackförbundet. När en anställning upphör ska lönen och semesterersättningen betalas genast. Om slutlönen dröjer ska arbetsgivaren betala lön för väntetiden, dock högst för sex dagar. 12

13 Naturaförmåner Naturaförmåner kallas de förmåner som har ett värde i pengar och som arbetsgivaren bekostar för arbetstagaren, och som har överenskommits som en del av lönen eller istället för lön. Sådana förmåner är t.ex. bilförmån, måltidsförmån, telefonförmån eller bostadsförmån. De kan också vara olika varor och tjänster. Skattestyrelsen slår årligen fast värdet på naturaförmåner. Naturaförmånernas beskattningsvärde är löneinkomst, som beskattas på samma vis som normal penninglön. Arbetsintyg Arbetstagaren har rätt att få ett arbetsintyg vid anställningens slut. Av intyget ska framgå anställningens längd och arbetsuppgifter. Arbetstagaren kan om han eller hon så önskar, be arbets givaren skriva in också orsaken till att anställningen upphör och en uppskattning av arbetsinsatsen. Arbetsgivaren är skyldig att utfärda ett arbetsintyg ännu inom tio år efter att anställningen har upphört. Lön för sjukdomstid Enligt arbetsavtalslagen har arbetstagaren rätt till full lön den dag sjukdomen börjar och följande nio vardagar, då anställningen har varat över en månad. Om anställningen har varat under en månad, kan arbetstagaren få femtio procent av sin lön för dessa dagar. Kollektivavtalen bestämmer vanligen om bättre villkor än så här. Olycksfallsförsäkring Då det sker en olycka under arbetstid eller på väg till eller från jobbet får arbetstagaren en ersättning från arbetsgivarens obligatoriska olycksfallsförsäkring. Det samma gäller om arbetstagaren insjuknar i en yrkessjukdom. 13

14 Hyrarbete I hyrarbete är arbetstagaren anställd av bemanningsföretaget, fastän själva arbetsinsatsen görs i ett så kallat användarföretag. Användarföretaget har rätt att leda och övervaka arbetet. Dessutom ansvarar det för arbetshandledning och arbetarskydd tillsammans med bemanningsföretaget. Hyrarbetsgivaren omfattas av samma förpliktelser som gäller andra arbetsgivare. Arbetsavtalet ska i allmänhet gälla tillsvidare. Endast det faktum att det rör sig om hyrarbete berättigar inte bemanningsföretaget att sluta ett arbetsavtal på viss tid. I hyrarbete tillämpas användarföretagets kollektivavtal, om inte bemanningsföretaget är bundet till ett annat kollektivavtal. Läroavtal Läroavtal är ett sätt att skaffa sig själv ett yrke. I läroavtalsutbildningen ingår arbetstagaren ett arbetsavtal med arbetsgivaren. Utbildningen består av inlärning på arbetsplatsen och kunskapsgivande kursutbildning. Den studerande får lön när han eller hon är på arbetsplatsen och ekonomiskt stöd när han eller hon är på kurs. Till arbetsgivaren betalas en utbildningsersättning. Arbetspraktik Arbetspraktik ingår i flera olika utbildningsformer. Då arbetspraktiken sker inom ramen för ett anställningsförhållande ska arbetstagaren få lön. FFC har också gjort en guide om hyrarbete som finns på finska på 14

15 15

16 Deltidsanställda arbetstagares rätt till tilläggsarbete Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda extra arbete till de arbetstagare som är deltidsanställda, innan denne anställer nya arbetstagare. Arbetsgivaren ska också meddela om arbete som blir vakant på så sätt, att deltidsanställda och visstidsanställda arbetstagare har möjlighet att söka arbetet. Förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig Som arbetstagarnas representant på arbetsplatsen verkar förtroendemannen, som arbetstagarna har valt bland sig själva. Förtroendemannens uppgift är att fungera som förhandlare, avtalsslutare, medlare och som informationskanal mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Förtroendemannen känner till kollektivavtalet och arbetslagstiftningen samt andra aktuella frågor inom den egna branschen. Det lönar sig också att gå igenom arbetsavtalet med förtroendemannen innan du undertecknar det. Om det inte finns någon förtroendeman på arbetsplatsen är äldre arbetstagare en ovärderlig hjälp i anställningsfrågor. I problemsituationer lönar det sig ändå alltid att ta kontakt med sitt eget fackförbund, också om man ännu inte är medlem. Också regionförvaltningsverken erbjuder hjälp. På arbetsplatser med minst tio arbetstagare ska utöver en förtroendeman även en arbetarskyddsfullmäktig väljas. 16

17 Arbetstidslagen garant för din ork Arbetstidslagen omfattar alla arbetstagare. Arbetsgivaren måste föra bok över fullgjorda arbetstimmar och utbetalade ersättningar. Det är viktigt att följa arbetstidslagens bestämmelser om övertidstimmar och vilotider. När arbetstiden är mer än sex timmar per dygn ska arbetstagaren enligt arbetstidslagen erbjudas en måltidstimme. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens också om en kortare tid. Om arbetstagaren får lämna arbetsplatsen under pausen räknas vilotiden inte som arbetstid. Övertid är arbetstid som överstiger den regelbundna dygns- eller veckoarbetstiden. Arbetsgivaren måste alltid komma särskilt överens med arbetstagaren om övertidsarbete. Arbetstagaren behöver alltså inte gå med på att arbeta övertid, även om arbetsgivaren föreslår det. För dygnsövertid betalas lönen enligt lagen förhöjd med femtio procent för de två första timmarna. För följande timmar betalas lönen förhöjd med 100 procent. För veckoövertid betalas lönen förhöjd med femtio procent. Högst 138 timmar övertid får utföras under en fyra månaders period, ändå högst 250 timmar om året. 17

18 18

19 Arbetarskydd, arbetshälsa och företagshälsovård När en ny arbetstagare introduceras i arbetet måste särskild uppmärksamhet fästas vid de eventuella faror och risker som är förknippade med arbetet. Enligt lagen om arbetarskydd ska arbetsgivaren ge arbetstagaren den vägledning som arbetet och arbetsförhållandena förutsätter. Det innebär att arbetstagaren görs förtrogen med arbetsplatsens förhållanden, får utbildning i hur maskiner och anläggningar används och bekantar sig med säkerhetsföreskrifterna. Arbetstagaren är skyldig att tillämpa givna direktiv och omedelbart meddela arbetsgivaren om eventuell fara. Arbetstagaren har rätt att vägra en arbetsuppgift om den skulle medföra allvarlig fara för egen eller andra arbetstagares hälsa. Arbetsgivaren ska arrangera företagshälsovård för sina arbetstagare. Nya arbetstagare ska genomgå en hälsogranskning vid anställningen, om arbetet kan medföra fara eller skador för hälsan. Lagen om unga arbetstagare skyddar personer under 18 år Lagen om unga arbetstagare har stiftats för att skydda en ung arbetstagares mentala och fysiska tillväxt och utveckling. Lagen bestämmer bland annat hur långa arbetsskift unga får utföra och under vilka tider på dygnet. Man får anställa en person som har fyllt femton år och genomgått sin läroplikt. En person som fyllt fjorton får under vissa villkor utföra sådant lätt arbete som inte äventyrar hans eller hennes hälsa eller utveckling eller gör att skolgången blir lidande. 19

20 Arbetsavtalet för personer under femton år ingås av arbetstagarens förmyndare eller med förmyndarens lov av den unge själv. Pensionsskydd Pensionsskyddets syfte är att trygga utkomsten vid ålderdom, men likaså vid arbetsoförmåga, långvarig arbetslöshet eller familjeförsörjarens död. Arbetsgivaren ska teckna en försäkring för varje 18 år fylld arbetstagare vid någon arbetspensionsanstalt och betala arbetstagarens arbetspensionsavgift från och med den allra första arbetstimmen. Också arbetstagaren betalar en arbetspensionsavgift som bärs upp i samband med löneutbetalningen. Permittering Permittering innebär att arbetet och löneutbetalningen tillfälligt stoppas. Grunden för permittering är ekonomiska och produktionsmässiga faktorer. En permittering kan vara tidsbunden eller gälla tillsvidare. Arbetsgivaren ska ge arbetstagaren permitteringsbesked 14 dagar innan permitteringen träder i kraft. Arbetstagaren är berättigad till arbetslöshetsersättning under permitteringen. Arbetstagare i visstidsanställning kan inte permitteras. Undantaget är en visstidsanställd arbetstagare som arbetar som vikarie för en fast anställd arbetstagare som omfattas av permitteringen. 20

21 Arbetsgivarens konkurs Lönegarantin betalar arbetstagarens lönetillgodohavanden i de fall att arbetsgivaren på grund av konkurs inte kan betala dem. Tillgodohavandena ska sökas inom tre månader efter förfallodagen. Ansökningsblanketter finns hos arbetskraftsbyrån. Medlemskap i facket tryggar din framtid Kärnan i fackföreningsverksamheten finns på arbetsplatserna, där fackförbundet och arbetsgivarna kommer överens om arbetslivets spelregler. Anställningsskyddet är också det viktigaste skälet till att vara medlem i ett fackförbund. Fackförbundets synligaste aktörer på arbetsplatsen är förtroendemannen och fackavdelningen i och med dess verksamhet. Som medlem i förbundet får arbetstagaren ett brett nätverk av sakkunniga, till exempel hjälp och råd samt den rättshjälp fackförbundet beviljar vid eventuella konflikter med arbetsgivaren. En person som blir arbetslös får rätt till ersättning från arbetslöshetskassan efter att han eller hon har jobbat och varit medlem i sex månader (arbetsvillkor). Arbetsvillkoret kan också uppfyllas genom ett antal korta perioder i arbete. Medlemsavgiften i fackförbundet och a-kassan kan betalas genom att fylla i en uppbördsfullmakt till arbetsgivaren, vilket innebär att arbetsgivaren bär upp medlemsavgiften i förbundet och a-kassan direkt från lönen. Man kan också betala medlemsavgifterna själv. Avgifterna går att dra av i beskattningen. 21

22 Fackföreningsrörelsen har under årens lopp åstadkommit både ett och annat. Om inte fackförbunden fanns skulle finländarna sakna en hel del av de rättighet vi idag uppfattar som självklarheter.» Åtta timmars arbetsdag» Fem dagars arbetsvecka» Semester» Vintersemester» Sjuklön» Uppsägningsskydd» Moderskaps- och föräldraledighet» Övertidsersättningar» Semesterpenning» Alterneringsledigt Det är lätt att skriva in sig i ett fackförbund. Ett bra alternativ är att söka upp förtroendemannen på arbetsplatsen. Vem är han eller hon? Ta reda på. Du kan också fylla i en anslutningsblankett på fackförbundets webbplats eller via 22

23 De FFC-anslutna fackförbunden Vilket är ditt fackförbund? Nedan har vi en förteckning med FFC:s medlemsförbund och deras webb - adresser. På finns en sökrobot som hjälper dig att finna det förbund som är rätt för dig. Hjälp att finna rätt förbund får du också per telefon Allmänna journalistförbundet Bil- och transportbranschens Arbetarförbund AKT Byggnadsförbundet Elbranschernas fackförbund Fackförbundet för Kabinpersonal i Finland SLSY Finlands Elitidrottarens Union Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL Finlands Musikers Förbund Finlands post- och logistikunion Finlands Sjömans-Union FSU Finlands Socialdemokratiska Journalistförbund SSSL Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL organisationsanslutna förbund Fängelsefunktionärernas förbund VVL Gränssäkerhetsunionen Tullförbundet Underofficersförbundet Järnvägstjänstemannaförbundet Lokmannaförbundet Luftfartsunionen IAU Metallarbetarförbundet Pappersförbundet Servicefacket PAM TEAM Industribranschernas fackförbund Teater- och Mediearbetarna i Finland Trä- och specialbranschernas förbund Handelsbranschens föreståndarförbund KEY (via Servicebranschens union) 23

24 24 Painokarelia 2013

Arbetslivets spelregler

Arbetslivets spelregler Arbetslivets spelregler 1 Medlemskap i facket ger många fördelar:» Lön och andra arbetsvillkor Det är fackförbundet som förhandlar för din del om lön och andra arbetsvillkor. I kollektivavtalet för din

Läs mer

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA.

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. Servicefacket PAM är ditt fackförbund Om du arbetar eller studerar inom en privat servicebransch Handel, hotell- och restaurang, städ- och fastighetsservice, säkerhet,

Läs mer

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid 1. om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser 11 Villkor om varierande arbetstid Med villkor om varierande arbetstid avses ett arbetstidsarrangemang där arbetstagarens arbetstid under

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

fastighetsservicebranschens fickavtal

fastighetsservicebranschens fickavtal fastighetsservicebranschens fickavtal 1.12.2013 31.1.2017 De centrala bestämmelserna i fastighetsservicebranschens kollektivavtal 1.12.2013 31.1.2017 Innehåll FASTIGHETSSERVICEBRANSCHENS ARBETSVILLKOR...

Läs mer

Utländsk arbetstagare i Finland

Utländsk arbetstagare i Finland Utländsk arbetstagare i Finland Innehåll } Utländsk arbetstagares rätt att arbeta och lagring av uppgifter } Redogörelse för de centrala villkoren i arbetet } Arbetstid och arbetstidsbokföring } Vilotider

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING Bilaga 4 Avtal om grunderna för uppsägning och permittering 1/6 AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING I SJÖFARTSBRANSCHENS UTRIKESTRAFIK Organisationerna som undertecknat har - med beaktande av å ena sidan

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

För personer som arbetar i lastbilsbranschen

För personer som arbetar i lastbilsbranschen För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i inrikestrafik 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid

Läs mer

Lag. om ändring av arbetsavtalslagen

Lag. om ändring av arbetsavtalslagen Lag om ändring av arbetsavtalslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 1 kap. 4, 2 kap. 4, 11 och 17, 4 kap. 2, 6 kap. 6, 12 kap. 3 och 13 kap. 5, av dem 1 kap. 4 sådan

Läs mer

DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA

DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA I HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL 1.5.2014 31.1.2017 De viktigaste bestämmelserna i handelns kollektivavtal 1.5.2014 31.1.2017 Innehåll HANDELSBRANSCHENS ARBETSVILLKOR... 3 VAD ÄR

Läs mer

De viktigaste. bestämmelserna. i handelns. kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014

De viktigaste. bestämmelserna. i handelns. kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014 De viktigaste bestämmelserna i handelns kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014 Innehåll HANDELSBRANSCHENS ARBETSVILLKOR...3 VAD ÄR PAM...3 MEDLEMSKAP...3 BLI MEDLEM I PAM NÄR ANSTÄLLNINGEN BÖRJAR...4 VAD ÄR

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen

Lag. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen 1. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 2 kap. 11 och temporärt 13 kap. 7 samt fogas till 7 kap. en ny 13 som följer: 2 kap Arbetsgivarens skyldigheter

Läs mer

2015 En sammanfattning av löne- och de andra avtalsvillkoren finns i denna broschyr. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

2015 En sammanfattning av löne- och de andra avtalsvillkoren finns i denna broschyr. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i utlandstrafik 2015 En sammanfattning av löne- och de andra avtalsvillkoren finns i denna broschyr. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Regelbunden

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE KA 1 Cirkulär 15/2007 bilaga 1 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2007 2009 1 Avtalets giltighetstid 2 Lönejusteringar Det nya kommunala arbetskollektivavtalet

Läs mer

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN Semesterlagen ändras 1.5.2013. Bakgrunden till detta är EU-domstolens beslut, enligt vilket Finlands lagstiftning måste ändras så att den motsvarar EU-lagstiftningens krav. Lagändringen

Läs mer

DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA I FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER

DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA I FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA I KOLLEKTIVAVTALET FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER 1.5.2014 31.1.2017 De viktigaste bestämmelserna i kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För busspersonal 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar under

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER Ändringar av den ordinarie arbetstiden

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER Ändringar av den ordinarie arbetstiden 1 KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER 1.2.2017 31.1.2018 Kollektivavtalen för turism, restaurang- och fritidstjänster (arbetstagare och chefer) har förnyats enligt konkurrenskraftsavtalet

Läs mer

Konst- och kulturbranschen

Konst- och kulturbranschen Konst- och kulturbranschen Arbetsförhållandets villkor 1.4.2016 31.3.2017 Akavas Specialorganisationer rf och Fackorganisationen för konst- och kultursektorn TAKU rf har uppgjort denna rekommendation om

Läs mer

ARBETSMARKNADSPARTERNA

ARBETSMARKNADSPARTERNA ARBETSMARKNADSPARTERNA FFC Medlemsförbunden FTFC Medlemsförbunden AKAVA Medlemsförbunden Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund Servicearbetsgivarna KA Kommunala arbetsmarknadsverk SAMV Statens arbetsmarknadsverk

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän 1 2 Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän I samband med att den nya universitetslagen (558/2009) trädde

Läs mer

HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE

HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE Esbo stad Social- och hälsovårdssektorn Familje- och socialtjänster Handikappservice Handboken gäller från och med 1.3.2016 och ersätter Esbo stads handbok

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

JOURNALISTFÖRBUNDETS ANVISNINGAR FÖR HYRT ARBETE 23.5.2012

JOURNALISTFÖRBUNDETS ANVISNINGAR FÖR HYRT ARBETE 23.5.2012 JOURNALISTFÖRBUNDETS ANVISNINGAR FÖR HYRT ARBETE 23.5.2012 INLEDNING Hyrt arbete är en ny arbetsform som ser ut att breda ut sig på arbetsmarknaden, även inom det journalistiska arbetet. Särskilt i Sverige

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF MALL FÖR ARBETSAVTAL DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF Nedan nämnda arbetsgivare och övre tjänsteman (nedan tjänsteman) har avtalat om följande anställningsvillkor. Därtill ska bestämmelserna i ett eventuellt

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Finsk Handel FH rf och Servicefacket PAM rf:s gemensamma anvisningar för tillämpning av systemet för årsledighet

Finsk Handel FH rf och Servicefacket PAM rf:s gemensamma anvisningar för tillämpning av systemet för årsledighet Finsk Handel FH rf och Servicefacket PAM rf:s gemensamma anvisningar för tillämpning av systemet för årsledighet 21/10 2016 II Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... II BAKGRUNDEN ÄR KONKURRENSKRAFTSAVTALET

Läs mer

Guide. Guide om hyrt arbete

Guide. Guide om hyrt arbete Guide Guide om hyrt arbete Innehåll 1. Inledning 4 2. Allmänt om hyrt arbete 5 Vad innebär hyrt arbete? 5 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden? 5 När kan hyrd arbetskraft anlitas?

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

De viktigaste. bestämmelserna. i handelns. kollektivavtal

De viktigaste. bestämmelserna. i handelns. kollektivavtal De viktigaste bestämmelserna i handelns kollektivavtal 1.5.2014 31.1.2017 De viktigaste bestämmelserna i handelns kollektivavtal 1.5.2014 31.1.2017 Innehåll HANDELSBRANSCHENS ARBETSVILLKOR...3 VAD ÄR PAM...3

Läs mer

Arbetstagaren intjänar ledighet för varje 220 utförda arbetstimmar enligt tabellen nedan:

Arbetstagaren intjänar ledighet för varje 220 utförda arbetstimmar enligt tabellen nedan: 1 Systemet för årsledighet inom handeln 1 Intjäning av ledighet Arbetstagaren intjänar ledighet per kalenderår på basis av faktiskt utförda arbetstimmar. I antalet utförda arbetstimmar inräknas också annan

Läs mer

GUIDE OM HYRT ARBETE

GUIDE OM HYRT ARBETE GUIDE OM HYRT ARBETE Innehåll Inledning... 3 1. Allmänt om hyrt arbete... 4 Vad innebär hyrt arbete?... 4 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden?... 4 Är det tillåtet att ta ut förmedlingsarvode

Läs mer

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör A. LÖNEUTBETALNING A1 TIDPUNKTER FÖR LÖNEUTBETALNING Löneutbetalningstid Med lönebetalningsperiod avses den tid för vilken lön betalas. Lönebetalningsperioden får i regel vara högst en månad lång. Om arbetstagarens

Läs mer

Metallityöväen liitto pähkinänkuoressa

Metallityöväen liitto pähkinänkuoressa 1 Grundat 1899. Metallityöväen liitto pähkinänkuoressa Landets största fackförbund för industrier. Medlemmar över 166 000, som hör till 333 fackavdelningar. Av medlemmarna är ca 21 % kvinnor och en tredjedel

Läs mer

Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM

Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM PROTOKOLL Tid: 14.2.2014 Plats: Servicefacket PAM:s centralbyrå, Paasivuorigatan 4-6 Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM Ärende: AVTAL OM SOMMARPRAKTIKPROGRAM

Läs mer

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING MEDLEMSKAP Se till att du inte har några obetalda medlemsavgifter. Om du har betalat din medlemsavgift själv ber vi dig bifoga en kopia av det senaste betalningsverifikatet.

Läs mer

Post- och logistikunion PAU ry

Post- och logistikunion PAU ry Post- och logistikunion PAU ry Förbundets syfte är att bevaka och förbättra sina medlemmars ekonomiska och sociala intressen i arbetslivet och samhället. Förbundets medlemmar arbetar inom postoch kommunikationsbranschen,

Läs mer

KT Cirkulär 10/2014 bilaga 1 1 (9) KAPITEL III ARBETSTID Ordinarie arbetstider Periodarbetstid

KT Cirkulär 10/2014 bilaga 1 1 (9) KAPITEL III ARBETSTID Ordinarie arbetstider Periodarbetstid KT Cirkulär 10/2014 bilaga 1 1 (9) KAPITEL III ARBETSTID Ordinarie arbetstider Periodarbetstid KAPITEL III ARBETSTID 9 Periodarbetstid Ordinarie arbetstid I sådant arbete enligt 7 i arbetstidslagen där

Läs mer

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Alla som arbetar i Sverige har rätt till goda arbetsvillkor. Det spelar ingen roll om du har svenskt medborgarskap eller om du arbetar här en begränsad tid du

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 2 februari 2001 Nr 55 87 INNEHÅLL Nr Sidan 55 Arbetsavtalslag... 142 56 Lag om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan... 164

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans!

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Känner du dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Du kan göra skillnad! Det är lätt att känna sig osynlig i e-handelsbranschen eftersom du aldrig möter kunderna

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND STREJKPROMEMORIA 2007

APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND STREJKPROMEMORIA 2007 APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND STREJKPROMEMORIA 2007 Innehållsförteckning sida 1. Åtgärder innan strejken bryter ut 3 2. Deltagande i strejken 4 3. Hur man skall förhålla sig till strejkande arbetstagare

Läs mer

1.4.2012 30.4.2014 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2. ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE KOLLEKTIVAVTAL FÖR FÖRMÄN I BRANSCHEN FÖR TURISM, RESTAURANG OCH FRITIDSTJÄNSTER

1.4.2012 30.4.2014 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2. ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE KOLLEKTIVAVTAL FÖR FÖRMÄN I BRANSCHEN FÖR TURISM, RESTAURANG OCH FRITIDSTJÄNSTER Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ÖVERSÄTTNING KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ARBETSTAGARE Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.4.2012 30.4.2014 Sisältö 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE...

Läs mer

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Bestämmelserna i AKTA-avtaletför perioden 2005 2007 var inte anpassade till den nya semesterlagen. Nya bestämmelser som är anpassade till semesterlagen har

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för arbetstagare på 1.6.2014 31.1.2017. Servicefacket PAM www.pam.fi

KOLLEKTIVAVTAL. för arbetstagare på 1.6.2014 31.1.2017. Servicefacket PAM www.pam.fi 1.6.2014 31.1.2017 KOLLEKTIVAVTAL för arbetstagare på apotek 1.6.2014 31.1.2017 Servicefacket PAM www.pam.fi INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. AVTALETS OMFATTNING... 13 1 Tillämpningsområde... 13 2. ARBETSFÖRHÅLLANDE...

Läs mer

De viktigaste bestämmelserna i kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster

De viktigaste bestämmelserna i kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster De viktigaste bestämmelserna i kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster 1.5.2014 31.1.2017 De viktigaste bestämmelserna i kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

För personer som arbetar i lastbilsbranschen

För personer som arbetar i lastbilsbranschen För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i inrikestrafik 2017 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2017 31.1.2021 (31.1.2020). Ordinarie

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Alterneringsledighet. www.mol.fi. Alterneringsledighet

Alterneringsledighet. www.mol.fi. Alterneringsledighet Alterneringsledighet www.mol.fi Alterneringsledighet Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med det alterneringsavtal som han ingått med sin arbetsgivare för en viss tid befrias

Läs mer

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE?

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? ARBETSLIV VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? 1. Vilka yrken ska ha hög respektive låg lön enligt dig? 2. Vilken funktion har lönen förutom som inkomst? 3. Vad tror du är den främsta orsaken till att

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE Beräkningsregler för semesterlön Valet av beräkningsregel för semesterlön beror på vilket avlöningssätt och vilken intjäningsregel som har tillämpats

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller ( ).

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller ( ). För busspersonal 2017 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2017 31.1.2021 (31.1.2020). Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet Genom detta kollektivavtal verkställs de centrala arbetsmarknadsorganisationerna

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017

JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017 JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017 LÖN Grundtimlön Grundtimlöner 1.3.2016 eller från början av den närmast därpå följande löneperioden Lönegrupp Grundtimlön

Läs mer

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Anvisningar för årsanmälan för löner utbetalda år 2014 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia behöver årligen anställnings- och löneuppgifter från arbetsgivaren

Läs mer

APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND

APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND Kollektivavtal för arbetstagare på apotek a1.5.2012 31.5.2014 Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 1.5.2012 31.5.2014 Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 1.5.2012

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10. Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM

Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10. Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM PROTKOLL Tid: 14.3.2013 Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10 Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM ÄRENDE: AVTAL FÖR APOTEKSBRANSCHEN

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL SOM GÄLLER NÖJES, TEMA OCH ÄVENTYRSPARKER 1.4.2012 31.3.2014

KOLLEKTIVAVTAL SOM GÄLLER NÖJES, TEMA OCH ÄVENTYRSPARKER 1.4.2012 31.3.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 1 UNDERTECKNINGS TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2007 2009 1 Avtalets giltighetstid 2 Lönejusteringar Det nya kommunala arbetskollektivavtal för timavlönade (TIM-AKA)

Läs mer

Kollektivavtal för lager- och transportförmän

Kollektivavtal för lager- och transportförmän Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för arbetstagare på apotek

Kollektivavtal för arbetstagare på apotek Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 1.5.2011 30.4.2013 PB 340 (Södra kajen 10), 00131 Helsingfors Telefon (09) 172 853, Fax (09) 664 616 fornamn.efternamn@apta.fi www.apta.fi Verkställande direktör

Läs mer

PERMITTERING Tjänsteinnehavare/arbetstagare

PERMITTERING Tjänsteinnehavare/arbetstagare Tjänsteinnehavare/arbetstagare Permittering är ett oavlönat avbrott för viss tid eller tillsvidare Tjänsteutövningen / arbetet avbryts tillfälligt, men tjänsteförhållandet / arbetsavtalsförhållandet fortgår

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETSGIVARE TILL PERSONLIGA ASSISTENTER I HELSINGFORS

GUIDE FÖR ARBETSGIVARE TILL PERSONLIGA ASSISTENTER I HELSINGFORS HELSINGFORS STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET Handikapparbete 1.2.2016 GUIDE FÖR ARBETSGIVARE TILL PERSONLIGA ASSISTENTER I HELSINGFORS INNEHÅLL 1. INLEDNING... 1 2. SÖKANDE AV ASSISTENTER... 2 3. INGÅENDE

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING avdelningen Statens arbetsmarknadsverk FM/848/00.00.00/2015 Innehåll Anställningsfrågor som gäller tjänstemän och arbetstagare

Läs mer

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4)

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4) 1(11) STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4) 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser tillämpas vid statens ämbetsverk på såväl heltids- som

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND a. Kollektivavtal för arbetstagare på apotek

APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND a. Kollektivavtal för arbetstagare på apotek APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND a Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 1.6.2014 31.1.2017 Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 1.6.2014 31.1.2017 Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 1.6.2014

Läs mer

KT Cirkulär 10/2014 bilaga 2 1 (10) Tillämpningsanvisningar för de bestämmelser om periodarbetstid som träder i kraft

KT Cirkulär 10/2014 bilaga 2 1 (10) Tillämpningsanvisningar för de bestämmelser om periodarbetstid som träder i kraft KT Cirkulär 10/2014 bilaga 2 1 (10) Tillämpningsanvisningar för de bestämmelser om periodarbetstid som träder i kraft 1.6.2015 Innehåll 1. Ordinarie arbetstid ( 9 mom. 1) 1.1 Anställning som inte fortgår

Läs mer

Omställningsskydd för arbetssökande och arbetsgivare

Omställningsskydd för arbetssökande och arbetsgivare Omställningsskydd för arbetssökande och arbetsgivare te-tjanster.fi Verksamhetsmodell för sysselsättning och omställningsskydd Genom verksamhetsmodellen för sysselsättning och omställningsskydd förbättras

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA. Flyttning av semester och sparad ledighet på grund av arbetsoförmåga

Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA. Flyttning av semester och sparad ledighet på grund av arbetsoförmåga Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA Cirkulär 12-2014 Bilaga 5 1 (9) Vissa bestämmelser i semesterkapitlet i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA)

Läs mer