Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 26 mars 2001 å Bosön Lidingö.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 26 mars 2001 å Bosön Lidingö."

Transkript

1 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 26 mars 2001 å Bosön Lidingö. Närvarande: Hans Åke Starck, ordförande Roger Eriksson Bengt Olof Holmberg Margaretha Holmgren Hans Peter Hylander Claes Lundin Sven Lundström Bo Samuelsson Anmält förhinder Göran Andersson Vid protokollet: Per Ulander 12. Sammanträdet öppnas. Ordförande hälsade de närvarande välkomna. Sammanträdet förklarades öppnat. 13. Justering av dagordning. Föredrogs förslag till dagordning. arbeta enligt den dagordning med följande tillägg: - Information och hemsida - Kappseglingar som arrangeras utan för klubbarna - Medlem ombord - Klassförbundskonferens 14. Genomgång av föregående protokoll. lägga protokollet till handlingarna utan anmärkning. 15. Ekonomi Föredrogs bokslutsrapport från februari rapporten inte föranleder någon åtgärd och läggs till handlingarna.

2 16. Seminarier a) Centrala seminariet. utvärderingen med kommentarer var positiv till det som genomförts. rapport från workshops och föredragningar översänts till deltagarna. genomföra nästa centrala seminarie på Västkusten som temat blir Teambuilding en arbetsgrupp Hans Åke Starck, B O Holmberg och Hans P Hylander utarbetar ett förslag på hur seminariet bör genomföras. undersöka om seminariet kan genomföras som en tävling där moment kring en kappsegling sammankopplas med teambuilding. b) Regionala seminarier regional seminarier genomförts av Mellannorrland, Norr/Västerbotten, Skåne och Västergötland. 17. Tävlingsreglementet Föredrogs förslag på slutversion av tävlingsreglementet. styrelsen godkänt principerna i ett nytt tävlingsreglemente. tävlingsreglementet med gjorda justeringar kommer tryckas under vecka Sanktioner/regaplanering det genomförts en klassförbundskonferens. Någon rapport har inte lämnats till kommittén det i tidningar och på mässor informerats om företagskappseglingar utan sammankoppling med till SSF:s anslutna klubbar. i SSF:s nyhetsbrev har det lämnats information som berör arrangörsklubbar.

3 till styrelsen framföra önskemål om Arrangörskommittén bör vara representerad och gärna tilldelas egna informationspunkter när det genomförs klassförbundskonferenser. på SSF:s hemsida årligen från 1 september ange en lista på vilka klasser som normalt har SM/RM. I takt med sanktionsansökningar lämnats för klassens mästerskap tas denna bort från listan. föreslå styrelsen anvisningar på SSF:s hemsida när det gäller få datum för kappseglingar och finna resultat sker endast via SSF:s och ISAF:s sökmotorer i anslutning till sanktionstider sända påminnelse mail till de klassförbund som inte placerat sina mästerskap. fr o m 2002 får mästerskapsarrangörer själva bekosta plaketter om sanktionsansökan inkommer efter i tävlingsreglementet angiven sanktionstid. verka för samtliga kappseglingar arrangeras i samverkan med till förbundets anslutna klubbar. I detta ingår meddela om de konsekvenser ett deltagande i andra former av kappseglingar innebär. föreslå styrelsen den information som lämnas i SSF:s organ inklusive hemsida och berör arrangemang bör fackgranskas av kommittén innan den publiceras. enligt ansökan sanktionera följande tävlingar och mästerskap. Int SM E-jolle herr och dam Motala SS Lag-SM Mirror - Enångers BS Lag-SM E-Jolle - JK Västerås RM M 25 - SS Aros RM Formula Vindsurfing - Järfälla Brädseglingssällskap RM 14 Foot One Design - Norrköpings SK JRM Laser - Varbergs SS Int. Rega Vättersnipen - Motala SS Int Rega Karlskrona Sail Cup - Nättraby BK 19. Licenser Föredrogs ansökningar för erhålla licens som tävlings-seglingsledare. tilldela nedanstående licenser Distriktsseglingsledare Anders Nordin Örnsköldsvik Kid-Åke Angland Gryt Distriktstävlingsledare Christer Schlegel Strängnäs

4 20. Jubileumsåret Per-Olov Kvick Strängnäs Dan Wallin Uppsala Ulf Karlsson Nättraby Bo Rydell Motala Anders Nordin Örnsköldsvik Jessica Thornström Göteborg Jan Rinman Lerum Ingemar Fredriksson V:a Frölunda Kid-Åke Angland Gryt Bo Cederholm Helsingborg Christer Persson Lomma Ulf Rasmusson Rydebäck Cecilia Sjöstedt Rydebäck Jochakim Hammerö Viken Förbundstävlingsledare Börje GrentzeliusStenungsund Arbetsgruppen B O Holmberg/Göran Andersson lämnade förslag på punkter som kan ingå i Svenska Seglarförbundets 100 års jubileum. - Utnämna en tävling som det markering av förbundets 100-årsjubileum. Denna tävling bör utgöra den formella punkten för förbundet jubileum när det gäller arrangemang. Förslag på tävling JSM - Undersöka vilka klubbar som firar 100 år 2005 och försöka placera så många mästerskap som möjligt till dessa. - Att tillsammans med Breddkommittén försöka medverka till det organiseras ett jubileumsarrangemang på samtliga klubbar. överlämna arbetsgruppens förslag till Historiska Utskottet. 21 Internationella ärenden B O Holmberg efterlyste eventuella frågor som bör anmälas för Internationella Rådet. det bör undersökas hur andra nationella förbund behandlar företagsseglingar. Sverige bör agera för beslutet om krav på alla ombord ska vara medlem ändras för nationella tävlingar. det i NoM-bestämmelsernas 4 förtydligas om nationalitet. Detta gäller särskilt matchracing.

5 22. Verksamhetsplan Behandlades de projekt som ska genomföras under 2001 baserad på de ekonomiska förutsättningar som lämnats av styrelsen. genomföra följande: Administration 1) Kommitténs sammanträden 5 sammanträden. För detta budgeteras 60000:- 2.) Plaketter till SM-arrangörer. För detta budgeteras 25000:- 3) Kappseglingskalender Utvecklingskostnader för tillägg enligt synpunkter från användarna 10000:- Funktionärsutveckling 1) Kvalitetssäkring Utvecklingskostnader anvisas senare ur kostnadsreserven. 2) Internationella besök Erhåller en arbetsram för kunna påbörja planering av internationella besök. Tänkta projekt Lagkappsegling och en större tävling i Europa sam t om ekonomin tillåter sända en representant till ISAF:s årsmöte Avs ram 10000:- 3) Seminarier Projektet genomfört. Beräknad kostnad 10000:- 4) ISAF Race Officers Erhåller en arbetsram 5000:- 5) Funktionärsutbyte Erhåller en arbetsram 5000:- 6) Projekt Baltikum En första undersökning genomförs för inhämta information om inriktning på projektet. Det uppdrogs till Margaretha Holmgren tillsamman med övriga kommittéer som har projekt Baltikum i sin

6 verksamhetsplan besöka länderna för inhämta de önskemål som kan finnas. Erhåller en arbetsram 10000:- Tävlingsutveckling 1) Tävlingsbesök och kontakter med klassförbund Erhåller en arbetsram 10000:- 2) Kvalitetssäkring av tävlingar Utvecklingskostnader anvisas senare ur kostnadsreserven. 3) Resultatredovisning Bestrider kostnader enligt avtal. Erhåller en arbetsram 7000:- 4) Distriktsbesök Erhåller en arbetsram 6000:- 5) Tävlingsreglementet Erhåller en arbetsram 2000:- 6) Seglingens idrottsplats Projektet pågår genom ett examensarbete. Erhåller en arbetsram 10000:- 7) Nya tävlingsformer Erhåller en arbetsram 5000:- får användas för kostnader genomföra pilotprojektet Sprint SM 8) Säkerhetsutbildning Erhåller en arbetsram för ta fram underlag för utformning av denna utbildning 5000:- Kostnadsreserven För senare anvisa medel till projekten avsätts 25000:- 23. Arrangörskommitténs hemsida och information det finns behov av uppdatering av kommitténs del av hemsidan och uppföljning av information från kommitténs sammanträden.

7 samtliga ledamöter bör medverka med uppföljning av information som kan presenteras på förbundets hemsida och i Segling och Nyhetsbrev. Informationen på hemsidan kanaliseras via Per Ulander. Per Ulander i slutet av protokollet anger lämpliga informationspunkter samt anger vilka ärenden som ska anmälas till styrelsen. senaste nytt och protokoll ska läggas ut på kommitténs del av hemsidan. 24. Nästa sammanträden genomföra kommande sammanträden : - 10 maj Arlanda med start oktober Göteborg med start december Stockholm heldag. under året försöka få sammanträden med Regel och Breddkommittéerna. 25. Sammanträdet avslutas Ordförande tackade ledamöterna för dagens sammanträde Sammanträdet förklarades avslutat. Vid protokollet Justeras Per Ulander Hans Åke Starck

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Punkt 1-8.1, Madelene Lidmalm (ML) Erik Massih (EM) Mikaela Rydberg (MR) Moa Wall, (MW) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Handbok för kappseglingsfunktionärer

Handbok för kappseglingsfunktionärer Handbok för kappseglingsfunktionärer 2005 Utgiven mars 2005 Svenska Seglarförbundet Arrangörskommittén 1 Tom sida 2 Innehållsförteckning Förord... 8 Inledning... 10 1. Klubbens roll vid en kappsegling...

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 68-85 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd fredagen den 30 augusti 2013. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Angela

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro Carlsson, BC, Peter

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet nr 84-106 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 12 november 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf),

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 10, 2014 Datum och tid: Lördag 2014-09- 13, kl 9.10 13.00 På Lindesberg Arena, Lindesberg Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT V. ordförande Kristiina

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

Protokolljusterare Bodil Berntsson utses till protokolljusterare.

Protokolljusterare Bodil Berntsson utses till protokolljusterare. Protokoll fört vid styrelsemöte för Gymnastikförbundet Väst, torsdag den 2 februari 2012 klockan 17.30 på Östra Hamngatan 52. Närvarande: Christer Holmgren, ordf, Bodil Berntsson, Sofia Blom 3-8, Margaretha

Läs mer

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012)

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

SVENSKA JUDOFÖRBUNDET. Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 1, den 29-30 januari 2000 på Idrottens Hus i Farsta.

SVENSKA JUDOFÖRBUNDET. Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 1, den 29-30 januari 2000 på Idrottens Hus i Farsta. SVENSKA JUDOFÖRBUNDET Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 1, den 29-30 januari 2000 på Idrottens Hus i Farsta. rev 000309.LÖ/DDJ/JB Närvarande: Dick D. Johansson, DDJ (mötesordförande),

Läs mer

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson Protokoll nr: 2/2011 för sammanträde med SISU-styrelsen Datum: 21 februari 2011 Tid: Lokal: kl.17.00-19.00 Badvillan, Solbergabadet Paragrafer: 1-12 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent

Läs mer

Mötet diskuterade vårt 40-årsjubileum, idéer kom fram. Elisabeth, Anna, Rebecca och Helena arbetar vidare.

Mötet diskuterade vårt 40-årsjubileum, idéer kom fram. Elisabeth, Anna, Rebecca och Helena arbetar vidare. UR 1/2015 Mötesprotokoll fört vid Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd möte den 20150124-20150125 i Uppsala Närvarande: Malin Broman, ordförande Sara Svanerg, skattmästare Helena Falk, ledamot Nathalie Frisendahl,

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 23 juni 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Sandra Dauksz Albin Askman Junhede Henric

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) 2006-03-13. Tid 2006-03-04 kl 10.00-17.45 Plats SVEMO kansli, Norrköping

PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) 2006-03-13. Tid 2006-03-04 kl 10.00-17.45 Plats SVEMO kansli, Norrköping PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) PROTOKOLL STY 2/2006 Sammanträdesdata Tid 2006-03-04 kl 10.00-17.45 Plats SVEMO kansli, Norrköping Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

Beslutades att förändra ordningsföljden på punkterna och lägga rapportpunkterna sist då POE hade förhinder att medverka under hela mötet.

Beslutades att förändra ordningsföljden på punkterna och lägga rapportpunkterna sist då POE hade förhinder att medverka under hela mötet. Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 130829 i Södertälje Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV Jan Kamras JKA P O Eriksson POE Carl Ragnarsson CRA Lasse Persson LPE Christer Grahs CGR Helena Axelsson

Läs mer

Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm.

Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-15 1(6) Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm. Värd: Åke Skarendahl,

Läs mer

Gällande 78 MR-hjärna-remmiss påmindes generalsekreteraren att införa och publicera beslutade ändringar.

Gällande 78 MR-hjärna-remmiss påmindes generalsekreteraren att införa och publicera beslutade ändringar. Stockholm 2012-06-04 Protokoll 8 Protokoll 8 för SBF:s ordinarie styrelsemöte måndagen den 4 juni 2012. Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Fredrik Nordqvist, ledamot

Läs mer

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer