För 15 år sedan startades det första Viktor Rydberg Gymnasium,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För 15 år sedan startades det första Viktor Rydberg Gymnasium,"

Transkript

1 stiftelsen viktor rydbergs skolor 2008/2009

2 K o n s t o c h v e t e n s k a p g å r h a n d i h a n d Bakre raden: Pernilla Hemmingsson, Kerstin Hallén, Louisa Rolandsdotter och Bo Kristoffersson, rektorer, Viktor Rydbergs skolor. Främre raden Louise Andersson och Louise Westerberg, grundare och arbetande styrelseledamöter, Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor. stiftelsens VISION Att leda utvecklingen inom den svenska skolan och att bidra till att kvaliteten på den i stort förbättras. Stiftelsens skolor ska vara föregångare på skolans alla områden. Verksamhetsidé, Viktor Rydberg Gymnasium Att, utifrån en helhetssyn och med individen i centrum, förmedla utbildning på hög akademisk nivå och med konstnärlig kreativitet, med sikte på framtida studier och arbetsliv i Sverige och utomlands. Verksamhetsidé, Viktor Rydbergs Samskola Att med eleven i centrum förmedla kunskap med en pedagogik som utgår från elevens förutsättningar och hjälper eleven såväl att utveckla sina sociala och kreativa förmågor som att lägga en stabil grund för fortsatta studier i gymnasiet. In the back: Pernilla Hemmingsson, Kerstin Hallén, Louisa Rolandsdotter and Bo Kristoffersson, principals, the Viktor Rydberg schools. In the front: Louise Andersson and Louise Westerberg, founders and working boardmembers of the Viktor Rydberg Schools Foundation. The Vision of Stiftelsen To lead the development in Swedish schools and to contribute to the improvement of quality in Swedish schools on the whole. The foundation s schools shall be forerunners in all areas. Concept, Viktor Rydberg Gymnasium Based on an overall view with focus on the individual, to offer an advanced academic level education that includes artistic creativity, with an aim to future studies and working life in Sweden and abroad. Concept, Viktor Rydbergs Samskola With the student in focus, to convey knowledge with teaching that is based on student prerequisites and which helps students develop their social and creative capabilities and to form a stable foundation for high school level studies. För 15 år sedan startades det första Viktor Rydberg Gymnasium, med högt ställda ambitioner. Vi ville åstadkomma en skola som ger en stabil grund för fortsatta studier och inspirerar och utvecklar elevernas kreativitet. Antalet sökande, elevernas avgångsbetyg, såväl som externa och interna utvärderingar, ger oss bekräftelse på att vi har lyckats. SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, rankade under året Sveriges gymnasieskolor efter slutbetyg. VRG rankades på första plats på Naturvetenskapsprogrammet och Estetiska programmet och på andra plats på Samhällsvetenskapsprogrammet. Vår uppgift är nu att se till att denna positiva utveckling fortgår. En annan ambition är att stiftelsen vill bidra till och leda utvecklingen inom den svenska skolan. Stiftelsen har under året lämnat en ansökan till regeringen om att, i samarbete med Åbo Akademi, få starta lärarutbildning på det s.k. korta programmet, utgörande 1,5 års studier för examen till lärare på högstadiet och gymnasiet. hjärnan vill ha roligt entertain your brain C itatet kommer ur programmet från Future of Learning, som vi besökte på Harvard i augusti. Det var roligt att då kunna konstatera att stiftelsens skolor ligger långt framme när det gäller såväl globalisering som IKT och att de nya rönen inom hjärnforskningen ger belägg för Viktor Rydbergs skolors koppling mellan konst och vetenskap och devisen Hjärnan vill ha roligt. Något som vi sett som en av våra viktigaste uppgifter under året har också varit att arbeta för att det lilla utrymme för konstnärligt uttryck som finns på de studieförberedande programmen inte begränsas i den gymnasiereform som träder i kraft Under året blev stiftelsens skolor utvalda av Microsoft till Innovative Schools, som är ett internationellt samarbete kring utbildning och IKT-pedagogik, med internationella forskare knutna till projektet. Stiftelsens skolor anses ligga långt framme inom området, och har därför valts ut som några av de få skolorna från Sverige. Globaliseringen har också satt sina spår i språkutbudet på Viktor Rydbergs skolor. Förutom spanska, tyska och franska undervisas ryska och kinesiska/mandarin på både gymnasie- och högstadienivå. T he first Viktor Rydberg Gymnasium opened its doors 15 years ago, with high ambitions. We wanted to create a school that offers a solid foundation for continued study and inspires and develops the creativity of its students. The number of applicants, the students final grades and both external and internal evaluations are proof that we have succeeded. During the year, the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SKL) ranked Sweden s upper secondary schools by their final grades. VRG received the highest ranking for its Natural Sciences and Fine Arts programs and the second highest ranking for its Social Sciences program. Our job is now to ensure that this positive development continues. Another goal is that the Foundation would like to contribute to and lead the development within the Swedish school system. During the year, the Foundation submitted an application to the Government to start a short teaching program in cooperation with Åbo Akademi University. This program will consist of 1.5 years of study and will result in a teaching degree at the secondary and upper secondary levels. In today s rapidly changing world, people must continually come up with creative solutions to unexpected problems. More than ever before, success and satisfaction are based, not on what you know, but on your ability to think and act creatively. In other words, we are living in the Creative Society. Bertil Hult, styrelseordförande/chairman of the Board T his is a quote taken from the Future of Learning program, which we visited at Harvard in August. What was really rewarding was being able to determine that the Foundation s schools are well ahead in terms of glo ba liza tion and ICT, and that the new areas of brain research are supporting the connection Viktor Rydberg schools have drawn between art and science as well as their motto, entertain your brain. We have also considered it to be one of our most important tasks during the year to advocate that the limited space given to artistic expression in study preparation programs not be limited in the secondary school reform that enters into force in During the year, Microsoft selected the Foundation s schools for participation in its Innovative Schools Program, which is an international cooperation for education and ICT pedagogy and involves international researchers. The Foundation s schools are considered to be advanced in this area and were therefore some of the few schools in Sweden to earn such a distinction. Globalization has also left its mark on the selection of languages at Viktor Rydberg schools. In addition to Spanish, German and French, Russian and Chinese/Mandarin are now taught at both high school as well as middle school level. Louise & Louise A r t a n d s c i e n c e w o r k i n g t o g e t h e r

3 VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM, DJURSHOLM VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM, ODENPLAN VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM, JARLAPLAN VIKTOR RYDBERGS SAMSKOLA, djursholm Viktor Rydbergs väg 29, Djursholm Norrtullsgatan ö.g., Stockholm Kungstensgatan 6, 1 25 Stockholm Viktor Rydbergs väg 2, Djursholm Bo Kristoffersson Louisa Rolandsdotter Pernilla Hemmingsson Kerstin Hallén NV inriktning natur/natural Science, Natural Science Branch SP inriktning ekonomi/social Science, Economics Branch 430 från kommuner/430 students from municipalities NV, inriktning natur/natural Science, Natural Science Branch NV, inriktning natur & musik/natural Science and Music Branch SP, inriktning samhälle/social Science, Social Science Branch SP, inriktning ekonomi/social Science, Economics Branch 365 från 30 kommuner/365 students from 30 municipalities SP, inriktning samhälle/social Science, Social Science Branch Estetiskt, inriktning dans/arts, Dance Branch Estetiskt, inriktning teater/arts, Theater Branch Estetiskt, inriktning bild och form/arts, Visual Arts Branch Estetiskt, inriktning musik/arts, Music Branch 430 från 27 kommuner/430 students from 27 municipalities Högstadium åk 7 9/Junior high school, grades Elevenkät åk Student survey 2008, 3rd year students Elevenkät åk Student survey 2008, 3rd year students Elevenkät åk Student survey 2008, 3rd year students Elevenkät VRS år Student survey 2008, year 9 students VRG motsvarar de krav man kan ha på en bra skola. VRG meets the demands for what a good school VRG motsvarar de krav man kan ha på en bra skola. VRG meets the demands for what a good school VRG motsvarar de krav man kan ha på en bra skola. VRG meets the demands for what a good school 96% VRS motsvarar de krav man kan ha på en bra skola. VRS meets the demands for what a good school 94% 90% 87% 93% 87% 96% 81% Jag kan rekommendera VRG till kommande elever. I can recommend VRG to future students. Jag kan rekommendera VRG till kommande elever. I can recommend VRG to future students. 83% Jag kan rekommendera VRG till kommande elever. I can recommend VRG to future students. 95% Jag kan rekommendera VRS till kommande elever. I can recommend VRS to future students. Bo Kristoffersson, VRG Djursholm. Louisa Rolandsdotter, VRG Odenplan. Pernilla Hemmingsson, VRG Jarlaplan. Kerstin Hallén, VRS Djursholm.

4 MVG VRG är landets bästa gymnasieskolor Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, rankar årligen alla gymnasieskolor i Sverige utifrån slutbetyg. Viktor Rydbergs skolor ligger i år i topp på NV- SP och Estetiska programmet.. VRG has the country s best upper secondary schools The Swedish Association of Local Authorities and Regions (SKL) annually ranks all of the upper secondary schools in Sweden based on their final grades. Viktor Rydberg s schools received the highest ranking in NV-SP and the Fine Arts program. VRG och VRS utvalda till Innovative Schools av Microsoft Innovative Schools Project är ett internationellt samarbete kring utbildning och IKT-pedagogik som hålls i Microsofts regi, med internationella forskare knutna till projektet. VRG anses ligga långt framme inom området och har valts ut som en av de få skolorna från Sverige. VRG and VRS designated Innovative Schools by Microsoft The Innovative Schools Project is an international cooperation for education and IKT pedagogy that is run by Microsoft. The project is linked to international researchers. VRG is considered be extremely advanced in this area and was one of the few schools in Sweden to earn such a distinction. HÄNDELSER/highlights Kinesiska och Chinese Bridge 2009 På Viktor Rydbergs skolor läser över 0 elever kinesiska. För eleverna på gymnasieskolan ordnas sedan ett par år en mycket uppskattad studieresa till Chengdu-regionen och Leshan universitet i Kina. I april tävlade elever från hela Sverige i den nationella uttagningen till International Chinese Bridge, en tävling som arrangeras av The Office of Chinese Language Council International i Beijing. I tävlingen för gymnasister vann elever från VRG både första- och andrapriset. I tävlingen för elever på grundskolan fick två elever från VRS dela på andrapriset. Alla priserna bestod av stipendier för språkstudier i Kina. Förstapristagaren kommer även att delta i den internationella tävlingen i oktober 2009 i Chongqing, Kina. Chinese and the Chinese Bridge 2009 More than 0 students are studying Chinese at Viktor Rydberg s schools. For the past few years, a popular field trip has been organized to the Chengdu region and the Leshan University in China for students at the upper secondary schools. In April, students from across all of Sweden participated in the national competition for the International Chinese Bridge, a competition arranged by The Office of Chinese Language Council International in Beijing. Students from VRG won both the first and second prize in the competition for upper secondary school students. Two students from VRS shared the second prize in the competition for secondary school students. All of the prizes consisted of scholarships to study language in China. The first place winners will also participate in the international competition in October! Robotprogrammering För andra året genomfördes ett ämnesövergripande projekt i årskurs 8 på Viktor Rydbergs Samskola. Eleverna programmerade legorobotar, samtidigt som man lärde sig om miljö och klimat. Projektgrupperna tävlade sedan i regionala tävlingar i robotprogrammering, First Lego League (FLL), där årets tema var Climate connections. VRS vann fem priser, varav ett var första pris, vilket betingade en resa till den skandinaviska finalen i november Robot programming For the second consecutive year, a crossdisciplinary project for 8th grade students was offered at Viktor Rydbergs Samskola. Students programmed Lego robots while at the same time learning about the environment and the climate. The project groups then competed in regional competitions in robot programming, First Lego League (FLL), which this year had the theme Climate connections. VRS won five prizes, of which one was first prize, thereby clinching a spot in the Scandinavian final in November l Miljögala på Berns elever i åk 3 på VRG startade under hösten en miljökommitté, vilket resulterade i miljögalan East Sea på Berns. Galan anordnades i samarbete med Världsnaturfonden och intäkterna skänktes till WWF:s Östersjöprojekt. Kvällen bjöd på artister, modevisning och en fotoutställning. Kvällens konferencier var Alex Shulman. Environmental Gala at Berns During the fall, third-year students at VRG started an environmental committee, which culminated with the environmental gala, East Sea, at Berns. The gala was organized in cooperation with the WWF and revenues were donated to the WWF s Baltic Sea Project. The evening s entertainment included musical artists, a fashion show and a photo exhibition, and the Master of Ceremonies was Alex Shulman. Elever läser ryska i Moskva Utbildningsdepartementet i Moskva inbjöd, för andra året i rad, elever från VRG att gratis gå en sommarkurs i ryska utanför Moskva. Av de svenska eleverna på kursen kom sex från VRG och två från Vimmerby kommun i Småland. Students study Russian in Moscow For the second year, the Ministry of Education in Moscow invited students from VRG to attend a free summer course in Russian outside of Moscow. Of the Swedish students that attended the course, six were from VRG and two from Vimmerby Municipality in Småland. SM i Ung Företagsamhet I april avgjordes SM i Ung Företagsamhet, där tre avgångselever från VRG ställde upp med sitt 100-poängsprojekt, företaget Mobil Utbildning. Affärsidén är att sälja utbildningstjänster i mobilformat. I SM fick företaget pris för både Bästa Webbplats och Framtidspriset. Totalt har Mobil utbildning belönats med 7 utmärkelser i Ung Företagsamhet. Company of the Year Competition by Young Enterprise Sweden The Company of the Year Competition by Young Enterprise Sweden was held in April and three final year students from VRG entered their 100-point project, the company Mobile Education. The business concept was to sell education services in a mobile format. At the competition, the company received the prize for Best Website and Product of the Future. In total, Mobile Education received seven awards at the Young Enterprise competition. q Musikalen Little Shop of Horrors I linje med tanken att konst och vetenskap går hand i hand har VRG varje år satt upp en musikal. De senaste åren har skolorna satt upp musikalerna We Will Rock You och City of Angels. I januari 2009 gjorde Little Shop of Horrors succé på Maximteatern i Stockholm. Musikalen fick mycket uppmärksamhet och fina recensioner i TV och tidningar. Elever från de tre VRG-skolornas alla program ansöker varje år om att delta i musikalen som sitt 100 poängs projekt. Little Shop of Horrors, the musical VRG believes that art and science work together and arranges a musical every year in this spirit. In recent years, the schools produced the musicals We Will Rock You and City of Angels. In January 2009, Little Shop of Horrors wowed audi ences at the Maxim Theater in Stockholm. The musical received considerable attention and strong reviews by television programs and in the newspapers. Students from all of the programs at the three VRG upper secondary schools apply each year to participate in the musical as their 100-point project. N Elever till Global Young Leaders Conference Nils Lindstrand och Carolina Fredin Haslum i åk 2 fick var sitt stipendium av Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor för att representera VRG vid The Global Young Leaders Conference i USA i juni. Under dagar fick ungdomar från hela världen möjligheten att träffa välkända profiler från näringsliv och politik i Washington DC och i New York. Konferensens teman var Human Rights, Peace and Security, International Business och Leadership. Läs mer på Students attend the Global Young Leaders Conference Second-year students Nils Lindstrand and Carolina Fredin Haslum each received a scholarship from Foundation Victor Rydberg Schools to represent VRG at The Global Young Leaders Conference in USA in June. Over a period of days, youth from all corners of the world were given the opportunity to meet well-known members of the business world and politics in Washington, D.C. and New York. The conference s themes were Human Rights, Peace and Security, International Business and Leadership. Read more at 4 Idrott och Hälsa På VRG lägger vi stor vikt vid elevernas fysiska och mentala hälsa. Därför läser alla elever på VRG en fördjupningskurs i Idrott & Hälsa. Skollagen tränar en till två gånger per vecka och ställer upp i olika mästerskap. VRG:s flicklag i volleyboll har vunnit DM och Ultimate Frisbee-laget har tagit guld i SM för juniorer och silver i SM för seniorer. VRG har skollag i fotboll, basket, volleyboll, ultimate frisbee, friidrott, golf, tennis, dressyr och hoppning samt 2009 in Chongqing, China. innebandy.

5 Sports and Health At VRG, we place considerable importance on the physical and mental health of our students. As a part of this objective, all VRG students must take a deepened course in Sports & Health. The school teams train one to two times a week and enter a number of competitions. VRG s girl s volleyball team has won the district championships and the Ultimate Frisbee team has won the gold medal at the Junior National Champion ships and the silver medal at the Senior National Championships. VRG has teams in soccer, basketball, volleyball, ultimate frisbee, track and field, golf, tennis, dressage and jumping and floorball. E Min Stora Konsert en välgörenhetsgala Som projektarbete under sista året i gymnasiet anordnade två elever en familjekonsert till förmån för MinStoraDag på Oscarsteatern i Stockholm. Martin Timell var konferencier och en rad olika artister ställde upp ideellt. Universitetssjukhusen i Stockholm och Uppsala fick biljetter till sjuka barn. Biljettintäkterna gick till Stiftelsen MinStoraDag. Min Stora Konsert a charity gala For their project work during their last year at the upper secondary school, two students organized a family concert at Oscarsteatern in Stockholm to benefit the organization, MinStoraDag. Martin Timell was the Master of Ceremonies and a number of musical artists donated their performances. The university hospitals in Stockholm and Uppsala received tickets to give to sick children. Ticket revenues went to The Foundation MinStoraDag. - Learning Generation-projektet Learning Generation är ett projekt som drivs av Stiftelsen Företagsam och som syftar till att hjälpa ungdomar att omsätta sina idéer kring IT i företagande och projekt. VRG har med en grupp elever och lärare deltagit i projektet under året. En av skolans elever har fått stor uppmärksamhet för sitt initia tiv till webb-baserad IT-support. VRG kommer att fortsätta projektet under nästa läsår. Learning Generation project Learning Generation is a project run by the Swedish Foundation for Enterprise Education with the aim of helping young adults bring their ideas about IT in business and projects to life. VRG participated in the project during the year with a group of students and teachers. One of the school s students received considerable attention for an initiative for web-based IT support. VRG will continue with the project during the next school year.?jubileum VRG Odenplan och VRG Jarlaplan jubilerade med sina 10 år respektive 5 år. Födelsedagarna firades med alumnimingel, föreläsningar där före detta elever och etablerade föreläsare kom och talade för elever och lärare. Anniversary VRG Odenplan and VRG Jarlaplan celebrated their respective 10-year and 5-year anniversaries. The celebrations included an alumni mingle and lectures for both the students and teachers by alumni and professional lecturers. t Läger för VRG:s nya elever Varje läsår inleds höstterminen med att alla elever ur årskurs ett, deras mentorer och s.k. guider, speciellt utvalda elever ur årskurs två eller tre, reser på ett tvådagarsläger. Syftet med lägret är att hjälpa alla nya elever att lära känna varandra och sina mentorer, genom teambuildingövningar, gemensam matlagning och sång runt lägerelden. Trip for VRG s new students Every school year, the fall term starts with a two-day trip for all of the first-year students, their mentors and guides and selected second and third-year students. The purpose of the trip is to help new students get to know one another and their mentors through teambuilding exercises, food preparation in teams and songs around the campfire. Föreläsare i skolan Föreläsare i skolan är ett mycket välkommet inslag i skolans verksamhet. Under året har vi haft många intressanta talare på skolorna, dels ett stort antal föräldrar som har ställt upp med sina kunskaper i enskilda ämnen, dels professionella talare som Oren Lyons, professor och indianhövding; EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt; Brian Palmer, lärare på Harvard; Karin Johannisson, professor i idéhistoria; Kimmo Eriksson, professor i matematik. Guest lecturers at school Guest lecturers are a very welcome addition to the schools activities. During the year we have had a number of interesting speakers at the schools, including not only a large number of parents who have offered their knowledge in a number of subject areas, but also professional lecturers such as Oren Lyons, professor and Indian chief, EU parliament member Anna Maria Corazza Bildt, Brian Palmer, teacher at Harvard, Karin Johannisson, professor in idea history and Kimmo Eriksson, professor in mathematics. Rollspel Kurserna MEP, Model European Parliament, och MUN, Model United Nations, har rollspel som inlärningsmetod. Man genomför parlament och sessioner enligt samma protokoll som i verkligheten, deltar i utskottsarbete, bereder frågor och avslutar sedan i debatt. Tanken med verksamheten i MEP är att höja unga människors intresse och förståelse för det europeiska samarbetet och syftet med MUN är att ge en förståelse för hur FN fungerar, hur internationella konflikter uppstår och hur man försöker lösa dem. Över 200 elever på skolorna gick dessa kurser under läsåret och VRG representerades av elever i MEP i Bratislava, Cypern, Rennes, Rotterdam, St Petersburg och Torùn. Till MUN EA (East Africa)i Nairobi åkte en grupp på 20 elever och skolorna representerades i EYP, European Youth Parliament, i Rennes och Rotterdam. Role playing Two courses, Model European Parliament (MEP) and Model United Nations (MUN), utilize role-playing as a method of instruction. Parliamentary sessions are held, following the same procedures as in real life. Students participate in committee work, prepare questions and conclude with a debate. The purpose of MEP is to increase the interest and understanding of young people for European cooperation and the purpose of MUN is to provide insight into how the UN functions, how international conflicts arise and how attempts can be made to solve such conflicts. More than 200 students at the schools attended these courses during the school year and a number of them represented VRG at the MEPs in Bratislava, Cyprus, Rennes, Rotterdam, St. Petersburg and Torún. A group of 20 students traveled to MUN EA (East Africa) in Nairobi and the schools were represented in EYP (European Youth Parliament) in Rennes and Rotterdam. Engelsk skuggminister besökte VRG Michael Gove, parlamentsledamot och englands skuggminister för skolfrågor, besökte i september några av stiftelsens skolor. Bakgrunden är att det brittiska oppositionspartiet intresserar sig för mångfalden inom det svenska skolväsendet. Michael Gove, som besökte lektioner i matematik och kulturhistoria och talade med elever och rektorer, ansåg att England har mycket att lära av Sveriges system. English shadow school minister visited VRG Michael Gove, Member of Parliament and England s shadow Minister for educational issues, visited several of the Foundation s schools in September. The reason for his visit was the British opposition party s interest in the diversity within the Swedish educational system. Michael Gove, who sat in on mathematics and cultural history classes and spoke with students and principals, declared that England had a lot to learn from Sweden s Skolportalen SharePoint På VRG behöver eleverna bara logga in på SharePoint för att komma åt sitt webbschema, sina kurssidor, sin e-post och sina dokument. Skolportalen fungerar också som en anslagstavla, där lärare eller skolledning lägger ut all information. Elevernas provresultat med kommentarer ligger också på portalen, synliga bara för läraren och den enskilda eleven. För hela klasser finns läsanvisningar, provdagar och hänvisningar till länkar i varje enskilt ämne. För att lagra informationen som går att hämta på portalen använder många elever organisationsprogrammet OneNote. Eleverna skapar sina egna digitala läroböcker och portfolios genom att spara och organisera ljud, bild, film och anteckningar. Istället för på lösa blad och i pärmar är allt samlat i datorn. The school portal, SharePoint At VRG, students need only to log into SharePoint to gain access to their web schedule, course websites, and documents. The school portal also functions as a bulletin board where teachers and the school management can post information. The student s test results and comments are also available on the portal and are visible for only the teacher and the individual student. Study instructions, test dates and links for each individual subject are available for entire classes. In order to store information that can be downloaded from the portal, many students use the organizational program, OneNote. Students can create their own digital textbooks and portfolios by saving and organizing sound files, pictures, videos and notes. All of the information is gathered on the computer rather than on loose sheets of paper.

6 VRG Djursholm Antal förstahandssökande per plats/ Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch Number of first choice applicants per place Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ekonomi/social science program, economics branch Intagningspoäng per program (medianen)/ Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch Admission points per program (median) Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch Max = 320/Maximum = 320 Avgångspoäng i medeltal/final points, average Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch Max = 20.0/Maximum = 20.0 Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch Antal uttagna slutbetyg/number of issued final grades 100% 93% 99% Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut/final grades can be issued up to one year following date of graduation VRG odenplan Antal förstahandssökande per plats/ Naturv prog, inr naturv, musikprofil/nat. sci. prog., nat. sci. branch, music profile Number of first choice applicants per place Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch (en naturklass extra 2008)/ Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. branch (one extra class in Natural science 2008) Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch Intagningspoäng per program (medianen)/ Naturv prog, inr naturv, musikprofil/nat. sci. prog., nat. sci. branch, music profile Admission points per program (median) Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch Max = 320/Maximum = 320 Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. branch Naturvetenskapsprogrammet med musikprofil, maxpoäng Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch = antagningsprov = 420/Natural science program with music profile, maximum number of points = admission test = 420 Avgångspoäng i medeltal/final points, average Naturvetenskapsprogrammet/Natural science program Max = 20.0/Maximum = 20.0 Samhällsvetenskapsprogrammet/Social science program Antal uttagna slutbetyg/number of issued final grades 97% 94% 97% Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut/final grades can be issued up to one year following date of graduation VRG jarlaplan Antal förstahandssökande per plats/ Estetiskt program inr bild/arts program, art branch Number of first choice applicants per place Estetiskt program inr musik/arts program, music branch Estetiskt program inr dans/arts program, dance branch Estetiskt program inr teater/arts program, theater branch Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. branch Intagningspoäng per program (medianen)/ estetiskt program inr bild/arts program, art branch Admission points per program (median) Estetiskt program inr musik/arts program, music branch Estetiska programmets maxpoäng= i antagnings- Estetiskt program inr dans/arts program, dance branch prov = 640/Arts program, maximum number of points Estetiskt program inr teater/arts program, theater branch = admission test = 640 Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. branch Avgångspoäng i medeltal/final points, average Estetiskt program/arts program Max = 20.0/Maximum = 20.0 Samhällsvetenskapsprogrammet/Social science program Antal uttagna slutbetyg/number of issued final grades 94% 95% 94% Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut/final grades can be issued up to one year following date of graduation Viktor Rydbergs Samskola Avgångspoäng i snitt åk 9 (medianen)/final points in grade 9 (median) Max = 320/Maximum = 320 årets siffror/annual figures 2008/2009 miljoner sek/sek million 2007/2008 miljoner sek/sek million Stiftelsens intäkter/foundation s revenues Personalkostnader/Staff costs Övriga kostnader/other costs Resultat/Results

7

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2012/2013 Främst i Sverige / Sweden s premiere schools FRÄMST I SVERIGE Viktor Rydberg Gymnasium har en uttalad ambition att höja nivån på svensk gymnasieutbildning. Vi

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR THE VIKTOR RYDBERG SCHOOLS FOUNDATION 2013/2014 Ledningen har ordet / Words from management Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor drivs utifrån tanken att vetenskap och konst

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Art & Technology ECHNOLOGY

Art & Technology ECHNOLOGY f i n a l r e p o r t D e c e m b e r 2 0 1 4 Art & Technology RT& ECHNOLOGY A collaboration between free-thinking artists and the manufacturing industry Samarbetet mellan fritänkande konstnärer och tillverkningsindustrin

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013. Annual Report and Financial Statement for 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013. Annual Report and Financial Statement for 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Annual Report and Financial Statement for 2013 Friluftsmuseet Skansen lustfyllt ska vara i världsklass, och tillgängligt för alla. Skansen shall be a world-class

Läs mer

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm PROGRAM Block 1 Görel Thurdin, ordförande för Svenska Unescorådet, hälsar välkomna. Samtal om

Läs mer

Utbildningar hösten 2015. Din upptäcktsvärld börjar här

Utbildningar hösten 2015. Din upptäcktsvärld börjar här Utbildningar hösten 2015 Din upptäcktsvärld börjar här 2 Katedralskolan, utbildningsprogram 2015/2016 Välkommen till Katedralskolan! Möten inspirerar! De utvecklar dig och ger dig nya erfarenheter. På

Läs mer

HABARI INFORMATION OM TANZANIA. 38 årg. Ur innehållet: Utbildningssituationen, Privata skolformer, Skolsamarbete Sverige-Tanzania

HABARI INFORMATION OM TANZANIA. 38 årg. Ur innehållet: Utbildningssituationen, Privata skolformer, Skolsamarbete Sverige-Tanzania HABARI INFORMATION OM TANZANIA 38 årg Nr 4 2006 Tema: Utbildning Ur innehållet: Utbildningssituationen, Privata skolformer, Skolsamarbete Sverige-Tanzania TIDNINGEN HABARI utges av SVENSK-TANZANISKA FÖRENINGEN

Läs mer

du din idé ditt företag? you your idea your business?

du din idé ditt företag? you your idea your business? du din idé ditt företag? you your idea your business? Många studenter på Högskolan i Jönköping är egentligen inte studenter. Visst, rent tekniskt kan de kanske definieras så, men i själ och hjärta är

Läs mer

Fortbildning 2013 språk, kultur, didaktik, internationalisering

Fortbildning 2013 språk, kultur, didaktik, internationalisering Fortbildning 2013 språk, kultur, didaktik, internationalisering Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Formgivning och produktion Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Anna Nordling Ingrid Nohlgren 2010-04-26 Förord Nätverket Olja & Gas har sedan starten 2001 arrangerat ett antal seminarium per år i syfte att skapa en plattform för utbyte och

Läs mer

Kontakt Tamam Org. nr. 802441-7563 Sölvegatan 29 www.tamam.se PG: 476213-4 223 62 Lund info@tamam.se BG: 307-3244

Kontakt Tamam Org. nr. 802441-7563 Sölvegatan 29 www.tamam.se PG: 476213-4 223 62 Lund info@tamam.se BG: 307-3244 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 TAMAM - VÄNSKAP UTAN GRÄNSER! Tamam är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation med huvudsäte i Lund. Vi arbetar för att skapa mötesplatser präglade av mångfald,

Läs mer

12 Praktikfall Nike. Praktikfall till Bruzelius/Skärvad, Integrerad organisationslära, åttonde uppl. Studentlitteratur www.studentlitteratur.

12 Praktikfall Nike. Praktikfall till Bruzelius/Skärvad, Integrerad organisationslära, åttonde uppl. Studentlitteratur www.studentlitteratur. 12 Praktikfall Nike Detta fall har utarbetats av Fabian Skärvad och Magnus Olander under handledning av docent Lars H. Bruzelius och docent Per-Hugo Skärvad. Syftet med fallet är att det ska utgöra underlag

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet S T I F T E L S E N F Ö R S T R AT E G I S K F O R S K N I N G 1 Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet SSF-rapport nr 14 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-55-7

Läs mer

Arkitektprogrammet verksamhet vid utbildningsnämnden för arkitektur.04

Arkitektprogrammet verksamhet vid utbildningsnämnden för arkitektur.04 Arkitektprogrammet verksamhet vid utbildningsnämnden för arkitektur.04 Arkitektprogrammet 2004 Arkitektprogrammet 2004: Programövergripande Innehåll Förord 3 Om arkitektprogrammet Utbildningsnämnden för

Läs mer

Sjöfartsåret. Sveriges Redareförenings verksamhet

Sjöfartsåret. Sveriges Redareförenings verksamhet 08 09 Sjöfartsåret Sveriges Redareförenings verksamhet 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2008 2009 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Forskning och utbildning...9 Miljö...10

Läs mer

Distanskurs i multimedia

Distanskurs i multimedia Rapport Distanskurs i multimedia Uppsala universitet Växjö universitet Umeå universitet KTH With English translation {1} Innehåll 1. Bakgrund...3 Tidigare kurser...3 De aktuella kurserna...3 2. Distansutbildning...4

Läs mer

Sebastian Persson Political Science and Sociology

Sebastian Persson Political Science and Sociology Sebastian Persson Political Science and Sociology 1. The right to represent your self - this is bound to the spoken langue at meetings, which today at the University is Swedish, which excludes a majority

Läs mer

KALLELSE MDH 6.1-26/ /13 2013-11-06. Datum och tid: Konferensru. ordförande akademichef EST. Damir Isovic Thomas Wahl HVV UKK

KALLELSE MDH 6.1-26/ /13 2013-11-06. Datum och tid: Konferensru. ordförande akademichef EST. Damir Isovic Thomas Wahl HVV UKK KALLELSE MDH 6.1-26/ /13 2013-11-06 1 (3) Rådet för internationell verksamhet Datum och tid: Onsdagen den 6 november, kl. 9. 15-12.00 Plats: Konferensru um B212, Eskilstuna Ledamöter: Peter Dobers Damir

Läs mer

PM-International AG. PM-International AG. Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful.

PM-International AG. PM-International AG. Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful. PM-International AG PM-International AG Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful. 1 PM Världsledande på marknaden vad gäller distribution av hög- kvalitativa produkter för hälsa, motion och skönhet. Market

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

Åbo Akademi. Från diplomingenjör till matematiklärare II. I. Bakgrund

Åbo Akademi. Från diplomingenjör till matematiklärare II. I. Bakgrund Åbo Akademi Från diplomingenjör till matematiklärare II I. Bakgrund I den svenskspråkiga utbildningen (grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och grundläggande yrkesutbildning) arbetar ca 400 lärare

Läs mer

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start!

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start! Högt spel på kompetensmarknaden Mycket har skrivits om hur allt färre arbetstagare och allt fler i pension kommer att innebära väldiga belastningar på offentlig sektor, men mycket lite har skrivits om

Läs mer

internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R

internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R & internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R & internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv

Läs mer

K U L T U R - R E V O L U - T I O N E N

K U L T U R - R E V O L U - T I O N E N K U L T U R - R E V O L U - T I O N E N I B O D A cultural revolution in Boda Från: Petter Eklund Skickat: Torsdag, 5 Maj, 2011 9:49 Till: Sara Korlen Ämne: En liten plats på B mitt i skogen From: Petter

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012. Annual Report and Financial Statement for 2012

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012. Annual Report and Financial Statement for 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Annual Report and Financial Statement for 2012 Friluftsmuseet Skansen lustfyllt ska vara i världsklass, och tillgängligt för alla. Skansen shall be a world-class

Läs mer

PISA 2000. Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv

PISA 2000. Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv PISA 2000 Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv 1 Förord Hur väl rustade är dagens unga att möta framtidens utmaningar? Klarar de

Läs mer