För 15 år sedan startades det första Viktor Rydberg Gymnasium,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För 15 år sedan startades det första Viktor Rydberg Gymnasium,"

Transkript

1 stiftelsen viktor rydbergs skolor 2008/2009

2 K o n s t o c h v e t e n s k a p g å r h a n d i h a n d Bakre raden: Pernilla Hemmingsson, Kerstin Hallén, Louisa Rolandsdotter och Bo Kristoffersson, rektorer, Viktor Rydbergs skolor. Främre raden Louise Andersson och Louise Westerberg, grundare och arbetande styrelseledamöter, Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor. stiftelsens VISION Att leda utvecklingen inom den svenska skolan och att bidra till att kvaliteten på den i stort förbättras. Stiftelsens skolor ska vara föregångare på skolans alla områden. Verksamhetsidé, Viktor Rydberg Gymnasium Att, utifrån en helhetssyn och med individen i centrum, förmedla utbildning på hög akademisk nivå och med konstnärlig kreativitet, med sikte på framtida studier och arbetsliv i Sverige och utomlands. Verksamhetsidé, Viktor Rydbergs Samskola Att med eleven i centrum förmedla kunskap med en pedagogik som utgår från elevens förutsättningar och hjälper eleven såväl att utveckla sina sociala och kreativa förmågor som att lägga en stabil grund för fortsatta studier i gymnasiet. In the back: Pernilla Hemmingsson, Kerstin Hallén, Louisa Rolandsdotter and Bo Kristoffersson, principals, the Viktor Rydberg schools. In the front: Louise Andersson and Louise Westerberg, founders and working boardmembers of the Viktor Rydberg Schools Foundation. The Vision of Stiftelsen To lead the development in Swedish schools and to contribute to the improvement of quality in Swedish schools on the whole. The foundation s schools shall be forerunners in all areas. Concept, Viktor Rydberg Gymnasium Based on an overall view with focus on the individual, to offer an advanced academic level education that includes artistic creativity, with an aim to future studies and working life in Sweden and abroad. Concept, Viktor Rydbergs Samskola With the student in focus, to convey knowledge with teaching that is based on student prerequisites and which helps students develop their social and creative capabilities and to form a stable foundation for high school level studies. För 15 år sedan startades det första Viktor Rydberg Gymnasium, med högt ställda ambitioner. Vi ville åstadkomma en skola som ger en stabil grund för fortsatta studier och inspirerar och utvecklar elevernas kreativitet. Antalet sökande, elevernas avgångsbetyg, såväl som externa och interna utvärderingar, ger oss bekräftelse på att vi har lyckats. SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, rankade under året Sveriges gymnasieskolor efter slutbetyg. VRG rankades på första plats på Naturvetenskapsprogrammet och Estetiska programmet och på andra plats på Samhällsvetenskapsprogrammet. Vår uppgift är nu att se till att denna positiva utveckling fortgår. En annan ambition är att stiftelsen vill bidra till och leda utvecklingen inom den svenska skolan. Stiftelsen har under året lämnat en ansökan till regeringen om att, i samarbete med Åbo Akademi, få starta lärarutbildning på det s.k. korta programmet, utgörande 1,5 års studier för examen till lärare på högstadiet och gymnasiet. hjärnan vill ha roligt entertain your brain C itatet kommer ur programmet från Future of Learning, som vi besökte på Harvard i augusti. Det var roligt att då kunna konstatera att stiftelsens skolor ligger långt framme när det gäller såväl globalisering som IKT och att de nya rönen inom hjärnforskningen ger belägg för Viktor Rydbergs skolors koppling mellan konst och vetenskap och devisen Hjärnan vill ha roligt. Något som vi sett som en av våra viktigaste uppgifter under året har också varit att arbeta för att det lilla utrymme för konstnärligt uttryck som finns på de studieförberedande programmen inte begränsas i den gymnasiereform som träder i kraft Under året blev stiftelsens skolor utvalda av Microsoft till Innovative Schools, som är ett internationellt samarbete kring utbildning och IKT-pedagogik, med internationella forskare knutna till projektet. Stiftelsens skolor anses ligga långt framme inom området, och har därför valts ut som några av de få skolorna från Sverige. Globaliseringen har också satt sina spår i språkutbudet på Viktor Rydbergs skolor. Förutom spanska, tyska och franska undervisas ryska och kinesiska/mandarin på både gymnasie- och högstadienivå. T he first Viktor Rydberg Gymnasium opened its doors 15 years ago, with high ambitions. We wanted to create a school that offers a solid foundation for continued study and inspires and develops the creativity of its students. The number of applicants, the students final grades and both external and internal evaluations are proof that we have succeeded. During the year, the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SKL) ranked Sweden s upper secondary schools by their final grades. VRG received the highest ranking for its Natural Sciences and Fine Arts programs and the second highest ranking for its Social Sciences program. Our job is now to ensure that this positive development continues. Another goal is that the Foundation would like to contribute to and lead the development within the Swedish school system. During the year, the Foundation submitted an application to the Government to start a short teaching program in cooperation with Åbo Akademi University. This program will consist of 1.5 years of study and will result in a teaching degree at the secondary and upper secondary levels. In today s rapidly changing world, people must continually come up with creative solutions to unexpected problems. More than ever before, success and satisfaction are based, not on what you know, but on your ability to think and act creatively. In other words, we are living in the Creative Society. Bertil Hult, styrelseordförande/chairman of the Board T his is a quote taken from the Future of Learning program, which we visited at Harvard in August. What was really rewarding was being able to determine that the Foundation s schools are well ahead in terms of glo ba liza tion and ICT, and that the new areas of brain research are supporting the connection Viktor Rydberg schools have drawn between art and science as well as their motto, entertain your brain. We have also considered it to be one of our most important tasks during the year to advocate that the limited space given to artistic expression in study preparation programs not be limited in the secondary school reform that enters into force in During the year, Microsoft selected the Foundation s schools for participation in its Innovative Schools Program, which is an international cooperation for education and ICT pedagogy and involves international researchers. The Foundation s schools are considered to be advanced in this area and were therefore some of the few schools in Sweden to earn such a distinction. Globalization has also left its mark on the selection of languages at Viktor Rydberg schools. In addition to Spanish, German and French, Russian and Chinese/Mandarin are now taught at both high school as well as middle school level. Louise & Louise A r t a n d s c i e n c e w o r k i n g t o g e t h e r

3 VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM, DJURSHOLM VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM, ODENPLAN VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM, JARLAPLAN VIKTOR RYDBERGS SAMSKOLA, djursholm Viktor Rydbergs väg 29, Djursholm Norrtullsgatan ö.g., Stockholm Kungstensgatan 6, 1 25 Stockholm Viktor Rydbergs väg 2, Djursholm Bo Kristoffersson Louisa Rolandsdotter Pernilla Hemmingsson Kerstin Hallén NV inriktning natur/natural Science, Natural Science Branch SP inriktning ekonomi/social Science, Economics Branch 430 från kommuner/430 students from municipalities NV, inriktning natur/natural Science, Natural Science Branch NV, inriktning natur & musik/natural Science and Music Branch SP, inriktning samhälle/social Science, Social Science Branch SP, inriktning ekonomi/social Science, Economics Branch 365 från 30 kommuner/365 students from 30 municipalities SP, inriktning samhälle/social Science, Social Science Branch Estetiskt, inriktning dans/arts, Dance Branch Estetiskt, inriktning teater/arts, Theater Branch Estetiskt, inriktning bild och form/arts, Visual Arts Branch Estetiskt, inriktning musik/arts, Music Branch 430 från 27 kommuner/430 students from 27 municipalities Högstadium åk 7 9/Junior high school, grades Elevenkät åk Student survey 2008, 3rd year students Elevenkät åk Student survey 2008, 3rd year students Elevenkät åk Student survey 2008, 3rd year students Elevenkät VRS år Student survey 2008, year 9 students VRG motsvarar de krav man kan ha på en bra skola. VRG meets the demands for what a good school VRG motsvarar de krav man kan ha på en bra skola. VRG meets the demands for what a good school VRG motsvarar de krav man kan ha på en bra skola. VRG meets the demands for what a good school 96% VRS motsvarar de krav man kan ha på en bra skola. VRS meets the demands for what a good school 94% 90% 87% 93% 87% 96% 81% Jag kan rekommendera VRG till kommande elever. I can recommend VRG to future students. Jag kan rekommendera VRG till kommande elever. I can recommend VRG to future students. 83% Jag kan rekommendera VRG till kommande elever. I can recommend VRG to future students. 95% Jag kan rekommendera VRS till kommande elever. I can recommend VRS to future students. Bo Kristoffersson, VRG Djursholm. Louisa Rolandsdotter, VRG Odenplan. Pernilla Hemmingsson, VRG Jarlaplan. Kerstin Hallén, VRS Djursholm.

4 MVG VRG är landets bästa gymnasieskolor Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, rankar årligen alla gymnasieskolor i Sverige utifrån slutbetyg. Viktor Rydbergs skolor ligger i år i topp på NV- SP och Estetiska programmet.. VRG has the country s best upper secondary schools The Swedish Association of Local Authorities and Regions (SKL) annually ranks all of the upper secondary schools in Sweden based on their final grades. Viktor Rydberg s schools received the highest ranking in NV-SP and the Fine Arts program. VRG och VRS utvalda till Innovative Schools av Microsoft Innovative Schools Project är ett internationellt samarbete kring utbildning och IKT-pedagogik som hålls i Microsofts regi, med internationella forskare knutna till projektet. VRG anses ligga långt framme inom området och har valts ut som en av de få skolorna från Sverige. VRG and VRS designated Innovative Schools by Microsoft The Innovative Schools Project is an international cooperation for education and IKT pedagogy that is run by Microsoft. The project is linked to international researchers. VRG is considered be extremely advanced in this area and was one of the few schools in Sweden to earn such a distinction. HÄNDELSER/highlights Kinesiska och Chinese Bridge 2009 På Viktor Rydbergs skolor läser över 0 elever kinesiska. För eleverna på gymnasieskolan ordnas sedan ett par år en mycket uppskattad studieresa till Chengdu-regionen och Leshan universitet i Kina. I april tävlade elever från hela Sverige i den nationella uttagningen till International Chinese Bridge, en tävling som arrangeras av The Office of Chinese Language Council International i Beijing. I tävlingen för gymnasister vann elever från VRG både första- och andrapriset. I tävlingen för elever på grundskolan fick två elever från VRS dela på andrapriset. Alla priserna bestod av stipendier för språkstudier i Kina. Förstapristagaren kommer även att delta i den internationella tävlingen i oktober 2009 i Chongqing, Kina. Chinese and the Chinese Bridge 2009 More than 0 students are studying Chinese at Viktor Rydberg s schools. For the past few years, a popular field trip has been organized to the Chengdu region and the Leshan University in China for students at the upper secondary schools. In April, students from across all of Sweden participated in the national competition for the International Chinese Bridge, a competition arranged by The Office of Chinese Language Council International in Beijing. Students from VRG won both the first and second prize in the competition for upper secondary school students. Two students from VRS shared the second prize in the competition for secondary school students. All of the prizes consisted of scholarships to study language in China. The first place winners will also participate in the international competition in October! Robotprogrammering För andra året genomfördes ett ämnesövergripande projekt i årskurs 8 på Viktor Rydbergs Samskola. Eleverna programmerade legorobotar, samtidigt som man lärde sig om miljö och klimat. Projektgrupperna tävlade sedan i regionala tävlingar i robotprogrammering, First Lego League (FLL), där årets tema var Climate connections. VRS vann fem priser, varav ett var första pris, vilket betingade en resa till den skandinaviska finalen i november Robot programming For the second consecutive year, a crossdisciplinary project for 8th grade students was offered at Viktor Rydbergs Samskola. Students programmed Lego robots while at the same time learning about the environment and the climate. The project groups then competed in regional competitions in robot programming, First Lego League (FLL), which this year had the theme Climate connections. VRS won five prizes, of which one was first prize, thereby clinching a spot in the Scandinavian final in November l Miljögala på Berns elever i åk 3 på VRG startade under hösten en miljökommitté, vilket resulterade i miljögalan East Sea på Berns. Galan anordnades i samarbete med Världsnaturfonden och intäkterna skänktes till WWF:s Östersjöprojekt. Kvällen bjöd på artister, modevisning och en fotoutställning. Kvällens konferencier var Alex Shulman. Environmental Gala at Berns During the fall, third-year students at VRG started an environmental committee, which culminated with the environmental gala, East Sea, at Berns. The gala was organized in cooperation with the WWF and revenues were donated to the WWF s Baltic Sea Project. The evening s entertainment included musical artists, a fashion show and a photo exhibition, and the Master of Ceremonies was Alex Shulman. Elever läser ryska i Moskva Utbildningsdepartementet i Moskva inbjöd, för andra året i rad, elever från VRG att gratis gå en sommarkurs i ryska utanför Moskva. Av de svenska eleverna på kursen kom sex från VRG och två från Vimmerby kommun i Småland. Students study Russian in Moscow For the second year, the Ministry of Education in Moscow invited students from VRG to attend a free summer course in Russian outside of Moscow. Of the Swedish students that attended the course, six were from VRG and two from Vimmerby Municipality in Småland. SM i Ung Företagsamhet I april avgjordes SM i Ung Företagsamhet, där tre avgångselever från VRG ställde upp med sitt 100-poängsprojekt, företaget Mobil Utbildning. Affärsidén är att sälja utbildningstjänster i mobilformat. I SM fick företaget pris för både Bästa Webbplats och Framtidspriset. Totalt har Mobil utbildning belönats med 7 utmärkelser i Ung Företagsamhet. Company of the Year Competition by Young Enterprise Sweden The Company of the Year Competition by Young Enterprise Sweden was held in April and three final year students from VRG entered their 100-point project, the company Mobile Education. The business concept was to sell education services in a mobile format. At the competition, the company received the prize for Best Website and Product of the Future. In total, Mobile Education received seven awards at the Young Enterprise competition. q Musikalen Little Shop of Horrors I linje med tanken att konst och vetenskap går hand i hand har VRG varje år satt upp en musikal. De senaste åren har skolorna satt upp musikalerna We Will Rock You och City of Angels. I januari 2009 gjorde Little Shop of Horrors succé på Maximteatern i Stockholm. Musikalen fick mycket uppmärksamhet och fina recensioner i TV och tidningar. Elever från de tre VRG-skolornas alla program ansöker varje år om att delta i musikalen som sitt 100 poängs projekt. Little Shop of Horrors, the musical VRG believes that art and science work together and arranges a musical every year in this spirit. In recent years, the schools produced the musicals We Will Rock You and City of Angels. In January 2009, Little Shop of Horrors wowed audi ences at the Maxim Theater in Stockholm. The musical received considerable attention and strong reviews by television programs and in the newspapers. Students from all of the programs at the three VRG upper secondary schools apply each year to participate in the musical as their 100-point project. N Elever till Global Young Leaders Conference Nils Lindstrand och Carolina Fredin Haslum i åk 2 fick var sitt stipendium av Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor för att representera VRG vid The Global Young Leaders Conference i USA i juni. Under dagar fick ungdomar från hela världen möjligheten att träffa välkända profiler från näringsliv och politik i Washington DC och i New York. Konferensens teman var Human Rights, Peace and Security, International Business och Leadership. Läs mer på Students attend the Global Young Leaders Conference Second-year students Nils Lindstrand and Carolina Fredin Haslum each received a scholarship from Foundation Victor Rydberg Schools to represent VRG at The Global Young Leaders Conference in USA in June. Over a period of days, youth from all corners of the world were given the opportunity to meet well-known members of the business world and politics in Washington, D.C. and New York. The conference s themes were Human Rights, Peace and Security, International Business and Leadership. Read more at 4 Idrott och Hälsa På VRG lägger vi stor vikt vid elevernas fysiska och mentala hälsa. Därför läser alla elever på VRG en fördjupningskurs i Idrott & Hälsa. Skollagen tränar en till två gånger per vecka och ställer upp i olika mästerskap. VRG:s flicklag i volleyboll har vunnit DM och Ultimate Frisbee-laget har tagit guld i SM för juniorer och silver i SM för seniorer. VRG har skollag i fotboll, basket, volleyboll, ultimate frisbee, friidrott, golf, tennis, dressyr och hoppning samt 2009 in Chongqing, China. innebandy.

5 Sports and Health At VRG, we place considerable importance on the physical and mental health of our students. As a part of this objective, all VRG students must take a deepened course in Sports & Health. The school teams train one to two times a week and enter a number of competitions. VRG s girl s volleyball team has won the district championships and the Ultimate Frisbee team has won the gold medal at the Junior National Champion ships and the silver medal at the Senior National Championships. VRG has teams in soccer, basketball, volleyball, ultimate frisbee, track and field, golf, tennis, dressage and jumping and floorball. E Min Stora Konsert en välgörenhetsgala Som projektarbete under sista året i gymnasiet anordnade två elever en familjekonsert till förmån för MinStoraDag på Oscarsteatern i Stockholm. Martin Timell var konferencier och en rad olika artister ställde upp ideellt. Universitetssjukhusen i Stockholm och Uppsala fick biljetter till sjuka barn. Biljettintäkterna gick till Stiftelsen MinStoraDag. Min Stora Konsert a charity gala For their project work during their last year at the upper secondary school, two students organized a family concert at Oscarsteatern in Stockholm to benefit the organization, MinStoraDag. Martin Timell was the Master of Ceremonies and a number of musical artists donated their performances. The university hospitals in Stockholm and Uppsala received tickets to give to sick children. Ticket revenues went to The Foundation MinStoraDag. - Learning Generation-projektet Learning Generation är ett projekt som drivs av Stiftelsen Företagsam och som syftar till att hjälpa ungdomar att omsätta sina idéer kring IT i företagande och projekt. VRG har med en grupp elever och lärare deltagit i projektet under året. En av skolans elever har fått stor uppmärksamhet för sitt initia tiv till webb-baserad IT-support. VRG kommer att fortsätta projektet under nästa läsår. Learning Generation project Learning Generation is a project run by the Swedish Foundation for Enterprise Education with the aim of helping young adults bring their ideas about IT in business and projects to life. VRG participated in the project during the year with a group of students and teachers. One of the school s students received considerable attention for an initiative for web-based IT support. VRG will continue with the project during the next school year.?jubileum VRG Odenplan och VRG Jarlaplan jubilerade med sina 10 år respektive 5 år. Födelsedagarna firades med alumnimingel, föreläsningar där före detta elever och etablerade föreläsare kom och talade för elever och lärare. Anniversary VRG Odenplan and VRG Jarlaplan celebrated their respective 10-year and 5-year anniversaries. The celebrations included an alumni mingle and lectures for both the students and teachers by alumni and professional lecturers. t Läger för VRG:s nya elever Varje läsår inleds höstterminen med att alla elever ur årskurs ett, deras mentorer och s.k. guider, speciellt utvalda elever ur årskurs två eller tre, reser på ett tvådagarsläger. Syftet med lägret är att hjälpa alla nya elever att lära känna varandra och sina mentorer, genom teambuildingövningar, gemensam matlagning och sång runt lägerelden. Trip for VRG s new students Every school year, the fall term starts with a two-day trip for all of the first-year students, their mentors and guides and selected second and third-year students. The purpose of the trip is to help new students get to know one another and their mentors through teambuilding exercises, food preparation in teams and songs around the campfire. Föreläsare i skolan Föreläsare i skolan är ett mycket välkommet inslag i skolans verksamhet. Under året har vi haft många intressanta talare på skolorna, dels ett stort antal föräldrar som har ställt upp med sina kunskaper i enskilda ämnen, dels professionella talare som Oren Lyons, professor och indianhövding; EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt; Brian Palmer, lärare på Harvard; Karin Johannisson, professor i idéhistoria; Kimmo Eriksson, professor i matematik. Guest lecturers at school Guest lecturers are a very welcome addition to the schools activities. During the year we have had a number of interesting speakers at the schools, including not only a large number of parents who have offered their knowledge in a number of subject areas, but also professional lecturers such as Oren Lyons, professor and Indian chief, EU parliament member Anna Maria Corazza Bildt, Brian Palmer, teacher at Harvard, Karin Johannisson, professor in idea history and Kimmo Eriksson, professor in mathematics. Rollspel Kurserna MEP, Model European Parliament, och MUN, Model United Nations, har rollspel som inlärningsmetod. Man genomför parlament och sessioner enligt samma protokoll som i verkligheten, deltar i utskottsarbete, bereder frågor och avslutar sedan i debatt. Tanken med verksamheten i MEP är att höja unga människors intresse och förståelse för det europeiska samarbetet och syftet med MUN är att ge en förståelse för hur FN fungerar, hur internationella konflikter uppstår och hur man försöker lösa dem. Över 200 elever på skolorna gick dessa kurser under läsåret och VRG representerades av elever i MEP i Bratislava, Cypern, Rennes, Rotterdam, St Petersburg och Torùn. Till MUN EA (East Africa)i Nairobi åkte en grupp på 20 elever och skolorna representerades i EYP, European Youth Parliament, i Rennes och Rotterdam. Role playing Two courses, Model European Parliament (MEP) and Model United Nations (MUN), utilize role-playing as a method of instruction. Parliamentary sessions are held, following the same procedures as in real life. Students participate in committee work, prepare questions and conclude with a debate. The purpose of MEP is to increase the interest and understanding of young people for European cooperation and the purpose of MUN is to provide insight into how the UN functions, how international conflicts arise and how attempts can be made to solve such conflicts. More than 200 students at the schools attended these courses during the school year and a number of them represented VRG at the MEPs in Bratislava, Cyprus, Rennes, Rotterdam, St. Petersburg and Torún. A group of 20 students traveled to MUN EA (East Africa) in Nairobi and the schools were represented in EYP (European Youth Parliament) in Rennes and Rotterdam. Engelsk skuggminister besökte VRG Michael Gove, parlamentsledamot och englands skuggminister för skolfrågor, besökte i september några av stiftelsens skolor. Bakgrunden är att det brittiska oppositionspartiet intresserar sig för mångfalden inom det svenska skolväsendet. Michael Gove, som besökte lektioner i matematik och kulturhistoria och talade med elever och rektorer, ansåg att England har mycket att lära av Sveriges system. English shadow school minister visited VRG Michael Gove, Member of Parliament and England s shadow Minister for educational issues, visited several of the Foundation s schools in September. The reason for his visit was the British opposition party s interest in the diversity within the Swedish educational system. Michael Gove, who sat in on mathematics and cultural history classes and spoke with students and principals, declared that England had a lot to learn from Sweden s Skolportalen SharePoint På VRG behöver eleverna bara logga in på SharePoint för att komma åt sitt webbschema, sina kurssidor, sin e-post och sina dokument. Skolportalen fungerar också som en anslagstavla, där lärare eller skolledning lägger ut all information. Elevernas provresultat med kommentarer ligger också på portalen, synliga bara för läraren och den enskilda eleven. För hela klasser finns läsanvisningar, provdagar och hänvisningar till länkar i varje enskilt ämne. För att lagra informationen som går att hämta på portalen använder många elever organisationsprogrammet OneNote. Eleverna skapar sina egna digitala läroböcker och portfolios genom att spara och organisera ljud, bild, film och anteckningar. Istället för på lösa blad och i pärmar är allt samlat i datorn. The school portal, SharePoint At VRG, students need only to log into SharePoint to gain access to their web schedule, course websites, and documents. The school portal also functions as a bulletin board where teachers and the school management can post information. The student s test results and comments are also available on the portal and are visible for only the teacher and the individual student. Study instructions, test dates and links for each individual subject are available for entire classes. In order to store information that can be downloaded from the portal, many students use the organizational program, OneNote. Students can create their own digital textbooks and portfolios by saving and organizing sound files, pictures, videos and notes. All of the information is gathered on the computer rather than on loose sheets of paper.

6 VRG Djursholm Antal förstahandssökande per plats/ Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch Number of first choice applicants per place Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ekonomi/social science program, economics branch Intagningspoäng per program (medianen)/ Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch Admission points per program (median) Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch Max = 320/Maximum = 320 Avgångspoäng i medeltal/final points, average Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch Max = 20.0/Maximum = 20.0 Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch Antal uttagna slutbetyg/number of issued final grades 100% 93% 99% Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut/final grades can be issued up to one year following date of graduation VRG odenplan Antal förstahandssökande per plats/ Naturv prog, inr naturv, musikprofil/nat. sci. prog., nat. sci. branch, music profile Number of first choice applicants per place Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch (en naturklass extra 2008)/ Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. branch (one extra class in Natural science 2008) Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch Intagningspoäng per program (medianen)/ Naturv prog, inr naturv, musikprofil/nat. sci. prog., nat. sci. branch, music profile Admission points per program (median) Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch Max = 320/Maximum = 320 Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. branch Naturvetenskapsprogrammet med musikprofil, maxpoäng Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch = antagningsprov = 420/Natural science program with music profile, maximum number of points = admission test = 420 Avgångspoäng i medeltal/final points, average Naturvetenskapsprogrammet/Natural science program Max = 20.0/Maximum = 20.0 Samhällsvetenskapsprogrammet/Social science program Antal uttagna slutbetyg/number of issued final grades 97% 94% 97% Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut/final grades can be issued up to one year following date of graduation VRG jarlaplan Antal förstahandssökande per plats/ Estetiskt program inr bild/arts program, art branch Number of first choice applicants per place Estetiskt program inr musik/arts program, music branch Estetiskt program inr dans/arts program, dance branch Estetiskt program inr teater/arts program, theater branch Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. branch Intagningspoäng per program (medianen)/ estetiskt program inr bild/arts program, art branch Admission points per program (median) Estetiskt program inr musik/arts program, music branch Estetiska programmets maxpoäng= i antagnings- Estetiskt program inr dans/arts program, dance branch prov = 640/Arts program, maximum number of points Estetiskt program inr teater/arts program, theater branch = admission test = 640 Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. branch Avgångspoäng i medeltal/final points, average Estetiskt program/arts program Max = 20.0/Maximum = 20.0 Samhällsvetenskapsprogrammet/Social science program Antal uttagna slutbetyg/number of issued final grades 94% 95% 94% Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut/final grades can be issued up to one year following date of graduation Viktor Rydbergs Samskola Avgångspoäng i snitt åk 9 (medianen)/final points in grade 9 (median) Max = 320/Maximum = 320 årets siffror/annual figures 2008/2009 miljoner sek/sek million 2007/2008 miljoner sek/sek million Stiftelsens intäkter/foundation s revenues Personalkostnader/Staff costs Övriga kostnader/other costs Resultat/Results

7

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Världen ser annorlunda ut idag, jämfört med när vi startade. Verksamheten i stiftelsens skolor har det här året, som vanligt,

Världen ser annorlunda ut idag, jämfört med när vi startade. Verksamheten i stiftelsens skolor har det här året, som vanligt, STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2009/2010 K O N S T O C H V E T E N S K A P G Å R H A N D I H A N D FOTOGRAF TINA AXELSSON Världen ser annorlunda ut idag, jämfört med när vi startade vår första skola

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

hjärnan vill ha roligt entertain your brain

hjärnan vill ha roligt entertain your brain stiftelsen viktor rydbergs skolor 2010/2011 K o n s t o c h v e t e n s k a p g å r h a n d i h a n d Styrelsen/The board: Thomas Hvid, Louise Andersson Ankarcrona, Fredrik Palmstierna, Stefan Persson,

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Konst och vetenskap går hand i hand

Konst och vetenskap går hand i hand stiftelsen viktor rydbergs skolor 2007/2008 Konst och vetenskap går hand i hand Art and science go hand in hand Louise Andersson och Louise Westerberg, grundare och arbetande styrelseledamöter, Stiftelsen

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Teenage Brain Development

Teenage Brain Development Teenage Brain Development In adults, various parts of the brain work together to evaluate choices, make decisions and act accordingly in each situation. The teenage brain doesn't appear to work like this.

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Person 33. Basic Information. Studies. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange Report

Person 33. Basic Information. Studies. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange Report Person 33 Basic Information 1. Name Jessica Almgren 2. E-mail address: jessicaalmgren@hotmail.com 3. Exchange university York University 4. City Toronto 5. Country Canada 6. First semester of your exchange

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor Denna enkät syftar till att ge en bild av lärares arbete med hållbar utveckling i Högskolan Dalarnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den vänder sig till dig som varit eller kommer att vara

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2014/2015 THE VIKTOR RYDBERG SCHOOLS FOUNDATION

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2014/2015 THE VIKTOR RYDBERG SCHOOLS FOUNDATION STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2014/2015 THE VIKTOR RYDBERG SCHOOLS FOUNDATION LEDNINGEN HAR ORDET Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor kan glädja sig åt att det nationellt svåra läget som lärarbristen

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2012/2013 Främst i Sverige / Sweden s premiere schools FRÄMST I SVERIGE Viktor Rydberg Gymnasium har en uttalad ambition att höja nivån på svensk gymnasieutbildning. Vi

Läs mer

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev.

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev. Anders Persson Philosophy of Science (FOR00F) Response rate = 0 % Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=no. of responses av.=mean

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Kursplan. FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Written Proficiency I

Kursplan. FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Written Proficiency I Kursplan FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 French Written Proficiency I 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursen syftar till att utveckla

Läs mer

1 och 1 eller 1+1 1 and 1 or 1+1. Odense 26 maj 2014 Jorryt van Bommel Karlstads Universitet

1 och 1 eller 1+1 1 and 1 or 1+1. Odense 26 maj 2014 Jorryt van Bommel Karlstads Universitet 1 och 1 eller 1+1 1 and 1 or 1+1 Odense 26 maj 2014 Jorryt van Bommel Karlstads Universitet Prata med grannen Talk to your neighbour 2 minuter 2 minutes Upplägg - Content Mötesplatser och samtal Meeting

Läs mer

Contact by

Contact by SSA111 - Swedish as a Second Language, 1-5 points file:////vxufs1/group/adm/utb_kat/exam.../svenska som andraspråk/ec_ssa111.html Code: SSA111 Date: June Name: Swedish as a Second Language, 1-5 points

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

WasaNytt v 8 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter

WasaNytt v 8 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter 4 WasaNytt v 8 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter Nyhetsbrev 2014 Barn och utbildning Information om val Vi kommer att besöka våra ettor och tvåor för att presentera valen inför nästa läsår.

Läs mer

Kursplan. KI2006 Kinesisk traditionell filosofi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 2. Chinese Traditional Philosophy

Kursplan. KI2006 Kinesisk traditionell filosofi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 2. Chinese Traditional Philosophy Kursplan KI2006 Kinesisk traditionell filosofi 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 2 Chinese Traditional Philosophy 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 2 Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

Arbetsplatsträff 8 mars 2011

Arbetsplatsträff 8 mars 2011 Arbetsplatsträff 8 mars 2011 1. Vetenskapsrådets utvärdering. 2. Rapport från rekryteringsgruppen för matematisk statistik. 3. Pågående rekryteringar. 4. Procentsatser för stödverksamhet. 5. Ny studierektor

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Dr. Andreas Fejes Senior Lecturer/Postdoctoral Fellow Linköping University, Sweden Step for skills -

Läs mer

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos Helping people learn Martyn Sloman Chartered Institute of Personnel and Development Carmel Kostos Zest for Learning i d k/ t ti www.cipd.co.uk/presentations www.cipd.co.uk/helpingpeoplelearn Some propositions

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

Viktor Rydberg Gymnasium

Viktor Rydberg Gymnasium Viktor Rydberg Gymnasium Hjärnan vill ha roligt Välkommen till Viktor Rydberg Gymnasium VETENSKAP och Konst går hand i hand på Viktor Rydberg Gymnasium På Viktor Rydberg Gymnasium får du en mycket bra

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2015/2016

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2015/2016 STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2015/2016 THE VIKTOR RYDBERG SCHOOLS FOUNDATION ARSBERATTELSE_2016_180x255_ORG.indd 1 2016-12-14 09:10 LEDNINGEN HAR ORDET FROM MANAGEMENT Med 22 års verksamhet bakom

Läs mer

Zambiaprojektet. Kungsholmens gymnasium/ Stockholms Musikgymnasium. Chinika High School, Lusaka. Hillcrest Technical High School, Livingstone

Zambiaprojektet. Kungsholmens gymnasium/ Stockholms Musikgymnasium. Chinika High School, Lusaka. Hillcrest Technical High School, Livingstone Zambiaprojektet Kungsholmens gymnasium/ Stockholms Musikgymnasium Chinika High School, Lusaka Monze Boarding High School Hillcrest Technical High School, Livingstone Gästlärarprogram Möten och utbyte mellan

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

INTERNATIONAL BACCALAUREATE SANNARPSGYMNASIET

INTERNATIONAL BACCALAUREATE SANNARPSGYMNASIET INTERNATIONAL BACCALAUREATE SANNARPSGYMNASIET IB at Sannarpsgymnasiet Halmstad You can take your first steps into the wider world with us! In choosing the International Baccalaureate programme at Sannarpsgymnasiet,

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people -

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - The story Världen förändras allt snabbare och vi behöver göra saker på ett annorlunda sätt Tänk dig en arbetsplats som

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR THE VIKTOR RYDBERG SCHOOLS FOUNDATION 2013/2014 Ledningen har ordet / Words from management Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor drivs utifrån tanken att vetenskap och konst

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15)

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15) IAK5 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design &2, 4 hp (H5) Antal respondenter: 6 : Svarsfrekvens: 6,25 %. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer