För 15 år sedan startades det första Viktor Rydberg Gymnasium,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För 15 år sedan startades det första Viktor Rydberg Gymnasium,"

Transkript

1 stiftelsen viktor rydbergs skolor 2008/2009

2 K o n s t o c h v e t e n s k a p g å r h a n d i h a n d Bakre raden: Pernilla Hemmingsson, Kerstin Hallén, Louisa Rolandsdotter och Bo Kristoffersson, rektorer, Viktor Rydbergs skolor. Främre raden Louise Andersson och Louise Westerberg, grundare och arbetande styrelseledamöter, Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor. stiftelsens VISION Att leda utvecklingen inom den svenska skolan och att bidra till att kvaliteten på den i stort förbättras. Stiftelsens skolor ska vara föregångare på skolans alla områden. Verksamhetsidé, Viktor Rydberg Gymnasium Att, utifrån en helhetssyn och med individen i centrum, förmedla utbildning på hög akademisk nivå och med konstnärlig kreativitet, med sikte på framtida studier och arbetsliv i Sverige och utomlands. Verksamhetsidé, Viktor Rydbergs Samskola Att med eleven i centrum förmedla kunskap med en pedagogik som utgår från elevens förutsättningar och hjälper eleven såväl att utveckla sina sociala och kreativa förmågor som att lägga en stabil grund för fortsatta studier i gymnasiet. In the back: Pernilla Hemmingsson, Kerstin Hallén, Louisa Rolandsdotter and Bo Kristoffersson, principals, the Viktor Rydberg schools. In the front: Louise Andersson and Louise Westerberg, founders and working boardmembers of the Viktor Rydberg Schools Foundation. The Vision of Stiftelsen To lead the development in Swedish schools and to contribute to the improvement of quality in Swedish schools on the whole. The foundation s schools shall be forerunners in all areas. Concept, Viktor Rydberg Gymnasium Based on an overall view with focus on the individual, to offer an advanced academic level education that includes artistic creativity, with an aim to future studies and working life in Sweden and abroad. Concept, Viktor Rydbergs Samskola With the student in focus, to convey knowledge with teaching that is based on student prerequisites and which helps students develop their social and creative capabilities and to form a stable foundation for high school level studies. För 15 år sedan startades det första Viktor Rydberg Gymnasium, med högt ställda ambitioner. Vi ville åstadkomma en skola som ger en stabil grund för fortsatta studier och inspirerar och utvecklar elevernas kreativitet. Antalet sökande, elevernas avgångsbetyg, såväl som externa och interna utvärderingar, ger oss bekräftelse på att vi har lyckats. SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, rankade under året Sveriges gymnasieskolor efter slutbetyg. VRG rankades på första plats på Naturvetenskapsprogrammet och Estetiska programmet och på andra plats på Samhällsvetenskapsprogrammet. Vår uppgift är nu att se till att denna positiva utveckling fortgår. En annan ambition är att stiftelsen vill bidra till och leda utvecklingen inom den svenska skolan. Stiftelsen har under året lämnat en ansökan till regeringen om att, i samarbete med Åbo Akademi, få starta lärarutbildning på det s.k. korta programmet, utgörande 1,5 års studier för examen till lärare på högstadiet och gymnasiet. hjärnan vill ha roligt entertain your brain C itatet kommer ur programmet från Future of Learning, som vi besökte på Harvard i augusti. Det var roligt att då kunna konstatera att stiftelsens skolor ligger långt framme när det gäller såväl globalisering som IKT och att de nya rönen inom hjärnforskningen ger belägg för Viktor Rydbergs skolors koppling mellan konst och vetenskap och devisen Hjärnan vill ha roligt. Något som vi sett som en av våra viktigaste uppgifter under året har också varit att arbeta för att det lilla utrymme för konstnärligt uttryck som finns på de studieförberedande programmen inte begränsas i den gymnasiereform som träder i kraft Under året blev stiftelsens skolor utvalda av Microsoft till Innovative Schools, som är ett internationellt samarbete kring utbildning och IKT-pedagogik, med internationella forskare knutna till projektet. Stiftelsens skolor anses ligga långt framme inom området, och har därför valts ut som några av de få skolorna från Sverige. Globaliseringen har också satt sina spår i språkutbudet på Viktor Rydbergs skolor. Förutom spanska, tyska och franska undervisas ryska och kinesiska/mandarin på både gymnasie- och högstadienivå. T he first Viktor Rydberg Gymnasium opened its doors 15 years ago, with high ambitions. We wanted to create a school that offers a solid foundation for continued study and inspires and develops the creativity of its students. The number of applicants, the students final grades and both external and internal evaluations are proof that we have succeeded. During the year, the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SKL) ranked Sweden s upper secondary schools by their final grades. VRG received the highest ranking for its Natural Sciences and Fine Arts programs and the second highest ranking for its Social Sciences program. Our job is now to ensure that this positive development continues. Another goal is that the Foundation would like to contribute to and lead the development within the Swedish school system. During the year, the Foundation submitted an application to the Government to start a short teaching program in cooperation with Åbo Akademi University. This program will consist of 1.5 years of study and will result in a teaching degree at the secondary and upper secondary levels. In today s rapidly changing world, people must continually come up with creative solutions to unexpected problems. More than ever before, success and satisfaction are based, not on what you know, but on your ability to think and act creatively. In other words, we are living in the Creative Society. Bertil Hult, styrelseordförande/chairman of the Board T his is a quote taken from the Future of Learning program, which we visited at Harvard in August. What was really rewarding was being able to determine that the Foundation s schools are well ahead in terms of glo ba liza tion and ICT, and that the new areas of brain research are supporting the connection Viktor Rydberg schools have drawn between art and science as well as their motto, entertain your brain. We have also considered it to be one of our most important tasks during the year to advocate that the limited space given to artistic expression in study preparation programs not be limited in the secondary school reform that enters into force in During the year, Microsoft selected the Foundation s schools for participation in its Innovative Schools Program, which is an international cooperation for education and ICT pedagogy and involves international researchers. The Foundation s schools are considered to be advanced in this area and were therefore some of the few schools in Sweden to earn such a distinction. Globalization has also left its mark on the selection of languages at Viktor Rydberg schools. In addition to Spanish, German and French, Russian and Chinese/Mandarin are now taught at both high school as well as middle school level. Louise & Louise A r t a n d s c i e n c e w o r k i n g t o g e t h e r

3 VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM, DJURSHOLM VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM, ODENPLAN VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM, JARLAPLAN VIKTOR RYDBERGS SAMSKOLA, djursholm Viktor Rydbergs väg 29, Djursholm Norrtullsgatan ö.g., Stockholm Kungstensgatan 6, 1 25 Stockholm Viktor Rydbergs väg 2, Djursholm Bo Kristoffersson Louisa Rolandsdotter Pernilla Hemmingsson Kerstin Hallén NV inriktning natur/natural Science, Natural Science Branch SP inriktning ekonomi/social Science, Economics Branch 430 från kommuner/430 students from municipalities NV, inriktning natur/natural Science, Natural Science Branch NV, inriktning natur & musik/natural Science and Music Branch SP, inriktning samhälle/social Science, Social Science Branch SP, inriktning ekonomi/social Science, Economics Branch 365 från 30 kommuner/365 students from 30 municipalities SP, inriktning samhälle/social Science, Social Science Branch Estetiskt, inriktning dans/arts, Dance Branch Estetiskt, inriktning teater/arts, Theater Branch Estetiskt, inriktning bild och form/arts, Visual Arts Branch Estetiskt, inriktning musik/arts, Music Branch 430 från 27 kommuner/430 students from 27 municipalities Högstadium åk 7 9/Junior high school, grades Elevenkät åk Student survey 2008, 3rd year students Elevenkät åk Student survey 2008, 3rd year students Elevenkät åk Student survey 2008, 3rd year students Elevenkät VRS år Student survey 2008, year 9 students VRG motsvarar de krav man kan ha på en bra skola. VRG meets the demands for what a good school VRG motsvarar de krav man kan ha på en bra skola. VRG meets the demands for what a good school VRG motsvarar de krav man kan ha på en bra skola. VRG meets the demands for what a good school 96% VRS motsvarar de krav man kan ha på en bra skola. VRS meets the demands for what a good school 94% 90% 87% 93% 87% 96% 81% Jag kan rekommendera VRG till kommande elever. I can recommend VRG to future students. Jag kan rekommendera VRG till kommande elever. I can recommend VRG to future students. 83% Jag kan rekommendera VRG till kommande elever. I can recommend VRG to future students. 95% Jag kan rekommendera VRS till kommande elever. I can recommend VRS to future students. Bo Kristoffersson, VRG Djursholm. Louisa Rolandsdotter, VRG Odenplan. Pernilla Hemmingsson, VRG Jarlaplan. Kerstin Hallén, VRS Djursholm.

4 MVG VRG är landets bästa gymnasieskolor Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, rankar årligen alla gymnasieskolor i Sverige utifrån slutbetyg. Viktor Rydbergs skolor ligger i år i topp på NV- SP och Estetiska programmet.. VRG has the country s best upper secondary schools The Swedish Association of Local Authorities and Regions (SKL) annually ranks all of the upper secondary schools in Sweden based on their final grades. Viktor Rydberg s schools received the highest ranking in NV-SP and the Fine Arts program. VRG och VRS utvalda till Innovative Schools av Microsoft Innovative Schools Project är ett internationellt samarbete kring utbildning och IKT-pedagogik som hålls i Microsofts regi, med internationella forskare knutna till projektet. VRG anses ligga långt framme inom området och har valts ut som en av de få skolorna från Sverige. VRG and VRS designated Innovative Schools by Microsoft The Innovative Schools Project is an international cooperation for education and IKT pedagogy that is run by Microsoft. The project is linked to international researchers. VRG is considered be extremely advanced in this area and was one of the few schools in Sweden to earn such a distinction. HÄNDELSER/highlights Kinesiska och Chinese Bridge 2009 På Viktor Rydbergs skolor läser över 0 elever kinesiska. För eleverna på gymnasieskolan ordnas sedan ett par år en mycket uppskattad studieresa till Chengdu-regionen och Leshan universitet i Kina. I april tävlade elever från hela Sverige i den nationella uttagningen till International Chinese Bridge, en tävling som arrangeras av The Office of Chinese Language Council International i Beijing. I tävlingen för gymnasister vann elever från VRG både första- och andrapriset. I tävlingen för elever på grundskolan fick två elever från VRS dela på andrapriset. Alla priserna bestod av stipendier för språkstudier i Kina. Förstapristagaren kommer även att delta i den internationella tävlingen i oktober 2009 i Chongqing, Kina. Chinese and the Chinese Bridge 2009 More than 0 students are studying Chinese at Viktor Rydberg s schools. For the past few years, a popular field trip has been organized to the Chengdu region and the Leshan University in China for students at the upper secondary schools. In April, students from across all of Sweden participated in the national competition for the International Chinese Bridge, a competition arranged by The Office of Chinese Language Council International in Beijing. Students from VRG won both the first and second prize in the competition for upper secondary school students. Two students from VRS shared the second prize in the competition for secondary school students. All of the prizes consisted of scholarships to study language in China. The first place winners will also participate in the international competition in October! Robotprogrammering För andra året genomfördes ett ämnesövergripande projekt i årskurs 8 på Viktor Rydbergs Samskola. Eleverna programmerade legorobotar, samtidigt som man lärde sig om miljö och klimat. Projektgrupperna tävlade sedan i regionala tävlingar i robotprogrammering, First Lego League (FLL), där årets tema var Climate connections. VRS vann fem priser, varav ett var första pris, vilket betingade en resa till den skandinaviska finalen i november Robot programming For the second consecutive year, a crossdisciplinary project for 8th grade students was offered at Viktor Rydbergs Samskola. Students programmed Lego robots while at the same time learning about the environment and the climate. The project groups then competed in regional competitions in robot programming, First Lego League (FLL), which this year had the theme Climate connections. VRS won five prizes, of which one was first prize, thereby clinching a spot in the Scandinavian final in November l Miljögala på Berns elever i åk 3 på VRG startade under hösten en miljökommitté, vilket resulterade i miljögalan East Sea på Berns. Galan anordnades i samarbete med Världsnaturfonden och intäkterna skänktes till WWF:s Östersjöprojekt. Kvällen bjöd på artister, modevisning och en fotoutställning. Kvällens konferencier var Alex Shulman. Environmental Gala at Berns During the fall, third-year students at VRG started an environmental committee, which culminated with the environmental gala, East Sea, at Berns. The gala was organized in cooperation with the WWF and revenues were donated to the WWF s Baltic Sea Project. The evening s entertainment included musical artists, a fashion show and a photo exhibition, and the Master of Ceremonies was Alex Shulman. Elever läser ryska i Moskva Utbildningsdepartementet i Moskva inbjöd, för andra året i rad, elever från VRG att gratis gå en sommarkurs i ryska utanför Moskva. Av de svenska eleverna på kursen kom sex från VRG och två från Vimmerby kommun i Småland. Students study Russian in Moscow For the second year, the Ministry of Education in Moscow invited students from VRG to attend a free summer course in Russian outside of Moscow. Of the Swedish students that attended the course, six were from VRG and two from Vimmerby Municipality in Småland. SM i Ung Företagsamhet I april avgjordes SM i Ung Företagsamhet, där tre avgångselever från VRG ställde upp med sitt 100-poängsprojekt, företaget Mobil Utbildning. Affärsidén är att sälja utbildningstjänster i mobilformat. I SM fick företaget pris för både Bästa Webbplats och Framtidspriset. Totalt har Mobil utbildning belönats med 7 utmärkelser i Ung Företagsamhet. Company of the Year Competition by Young Enterprise Sweden The Company of the Year Competition by Young Enterprise Sweden was held in April and three final year students from VRG entered their 100-point project, the company Mobile Education. The business concept was to sell education services in a mobile format. At the competition, the company received the prize for Best Website and Product of the Future. In total, Mobile Education received seven awards at the Young Enterprise competition. q Musikalen Little Shop of Horrors I linje med tanken att konst och vetenskap går hand i hand har VRG varje år satt upp en musikal. De senaste åren har skolorna satt upp musikalerna We Will Rock You och City of Angels. I januari 2009 gjorde Little Shop of Horrors succé på Maximteatern i Stockholm. Musikalen fick mycket uppmärksamhet och fina recensioner i TV och tidningar. Elever från de tre VRG-skolornas alla program ansöker varje år om att delta i musikalen som sitt 100 poängs projekt. Little Shop of Horrors, the musical VRG believes that art and science work together and arranges a musical every year in this spirit. In recent years, the schools produced the musicals We Will Rock You and City of Angels. In January 2009, Little Shop of Horrors wowed audi ences at the Maxim Theater in Stockholm. The musical received considerable attention and strong reviews by television programs and in the newspapers. Students from all of the programs at the three VRG upper secondary schools apply each year to participate in the musical as their 100-point project. N Elever till Global Young Leaders Conference Nils Lindstrand och Carolina Fredin Haslum i åk 2 fick var sitt stipendium av Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor för att representera VRG vid The Global Young Leaders Conference i USA i juni. Under dagar fick ungdomar från hela världen möjligheten att träffa välkända profiler från näringsliv och politik i Washington DC och i New York. Konferensens teman var Human Rights, Peace and Security, International Business och Leadership. Läs mer på Students attend the Global Young Leaders Conference Second-year students Nils Lindstrand and Carolina Fredin Haslum each received a scholarship from Foundation Victor Rydberg Schools to represent VRG at The Global Young Leaders Conference in USA in June. Over a period of days, youth from all corners of the world were given the opportunity to meet well-known members of the business world and politics in Washington, D.C. and New York. The conference s themes were Human Rights, Peace and Security, International Business and Leadership. Read more at 4 Idrott och Hälsa På VRG lägger vi stor vikt vid elevernas fysiska och mentala hälsa. Därför läser alla elever på VRG en fördjupningskurs i Idrott & Hälsa. Skollagen tränar en till två gånger per vecka och ställer upp i olika mästerskap. VRG:s flicklag i volleyboll har vunnit DM och Ultimate Frisbee-laget har tagit guld i SM för juniorer och silver i SM för seniorer. VRG har skollag i fotboll, basket, volleyboll, ultimate frisbee, friidrott, golf, tennis, dressyr och hoppning samt 2009 in Chongqing, China. innebandy.

5 Sports and Health At VRG, we place considerable importance on the physical and mental health of our students. As a part of this objective, all VRG students must take a deepened course in Sports & Health. The school teams train one to two times a week and enter a number of competitions. VRG s girl s volleyball team has won the district championships and the Ultimate Frisbee team has won the gold medal at the Junior National Champion ships and the silver medal at the Senior National Championships. VRG has teams in soccer, basketball, volleyball, ultimate frisbee, track and field, golf, tennis, dressage and jumping and floorball. E Min Stora Konsert en välgörenhetsgala Som projektarbete under sista året i gymnasiet anordnade två elever en familjekonsert till förmån för MinStoraDag på Oscarsteatern i Stockholm. Martin Timell var konferencier och en rad olika artister ställde upp ideellt. Universitetssjukhusen i Stockholm och Uppsala fick biljetter till sjuka barn. Biljettintäkterna gick till Stiftelsen MinStoraDag. Min Stora Konsert a charity gala For their project work during their last year at the upper secondary school, two students organized a family concert at Oscarsteatern in Stockholm to benefit the organization, MinStoraDag. Martin Timell was the Master of Ceremonies and a number of musical artists donated their performances. The university hospitals in Stockholm and Uppsala received tickets to give to sick children. Ticket revenues went to The Foundation MinStoraDag. - Learning Generation-projektet Learning Generation är ett projekt som drivs av Stiftelsen Företagsam och som syftar till att hjälpa ungdomar att omsätta sina idéer kring IT i företagande och projekt. VRG har med en grupp elever och lärare deltagit i projektet under året. En av skolans elever har fått stor uppmärksamhet för sitt initia tiv till webb-baserad IT-support. VRG kommer att fortsätta projektet under nästa läsår. Learning Generation project Learning Generation is a project run by the Swedish Foundation for Enterprise Education with the aim of helping young adults bring their ideas about IT in business and projects to life. VRG participated in the project during the year with a group of students and teachers. One of the school s students received considerable attention for an initiative for web-based IT support. VRG will continue with the project during the next school year.?jubileum VRG Odenplan och VRG Jarlaplan jubilerade med sina 10 år respektive 5 år. Födelsedagarna firades med alumnimingel, föreläsningar där före detta elever och etablerade föreläsare kom och talade för elever och lärare. Anniversary VRG Odenplan and VRG Jarlaplan celebrated their respective 10-year and 5-year anniversaries. The celebrations included an alumni mingle and lectures for both the students and teachers by alumni and professional lecturers. t Läger för VRG:s nya elever Varje läsår inleds höstterminen med att alla elever ur årskurs ett, deras mentorer och s.k. guider, speciellt utvalda elever ur årskurs två eller tre, reser på ett tvådagarsläger. Syftet med lägret är att hjälpa alla nya elever att lära känna varandra och sina mentorer, genom teambuildingövningar, gemensam matlagning och sång runt lägerelden. Trip for VRG s new students Every school year, the fall term starts with a two-day trip for all of the first-year students, their mentors and guides and selected second and third-year students. The purpose of the trip is to help new students get to know one another and their mentors through teambuilding exercises, food preparation in teams and songs around the campfire. Föreläsare i skolan Föreläsare i skolan är ett mycket välkommet inslag i skolans verksamhet. Under året har vi haft många intressanta talare på skolorna, dels ett stort antal föräldrar som har ställt upp med sina kunskaper i enskilda ämnen, dels professionella talare som Oren Lyons, professor och indianhövding; EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt; Brian Palmer, lärare på Harvard; Karin Johannisson, professor i idéhistoria; Kimmo Eriksson, professor i matematik. Guest lecturers at school Guest lecturers are a very welcome addition to the schools activities. During the year we have had a number of interesting speakers at the schools, including not only a large number of parents who have offered their knowledge in a number of subject areas, but also professional lecturers such as Oren Lyons, professor and Indian chief, EU parliament member Anna Maria Corazza Bildt, Brian Palmer, teacher at Harvard, Karin Johannisson, professor in idea history and Kimmo Eriksson, professor in mathematics. Rollspel Kurserna MEP, Model European Parliament, och MUN, Model United Nations, har rollspel som inlärningsmetod. Man genomför parlament och sessioner enligt samma protokoll som i verkligheten, deltar i utskottsarbete, bereder frågor och avslutar sedan i debatt. Tanken med verksamheten i MEP är att höja unga människors intresse och förståelse för det europeiska samarbetet och syftet med MUN är att ge en förståelse för hur FN fungerar, hur internationella konflikter uppstår och hur man försöker lösa dem. Över 200 elever på skolorna gick dessa kurser under läsåret och VRG representerades av elever i MEP i Bratislava, Cypern, Rennes, Rotterdam, St Petersburg och Torùn. Till MUN EA (East Africa)i Nairobi åkte en grupp på 20 elever och skolorna representerades i EYP, European Youth Parliament, i Rennes och Rotterdam. Role playing Two courses, Model European Parliament (MEP) and Model United Nations (MUN), utilize role-playing as a method of instruction. Parliamentary sessions are held, following the same procedures as in real life. Students participate in committee work, prepare questions and conclude with a debate. The purpose of MEP is to increase the interest and understanding of young people for European cooperation and the purpose of MUN is to provide insight into how the UN functions, how international conflicts arise and how attempts can be made to solve such conflicts. More than 200 students at the schools attended these courses during the school year and a number of them represented VRG at the MEPs in Bratislava, Cyprus, Rennes, Rotterdam, St. Petersburg and Torún. A group of 20 students traveled to MUN EA (East Africa) in Nairobi and the schools were represented in EYP (European Youth Parliament) in Rennes and Rotterdam. Engelsk skuggminister besökte VRG Michael Gove, parlamentsledamot och englands skuggminister för skolfrågor, besökte i september några av stiftelsens skolor. Bakgrunden är att det brittiska oppositionspartiet intresserar sig för mångfalden inom det svenska skolväsendet. Michael Gove, som besökte lektioner i matematik och kulturhistoria och talade med elever och rektorer, ansåg att England har mycket att lära av Sveriges system. English shadow school minister visited VRG Michael Gove, Member of Parliament and England s shadow Minister for educational issues, visited several of the Foundation s schools in September. The reason for his visit was the British opposition party s interest in the diversity within the Swedish educational system. Michael Gove, who sat in on mathematics and cultural history classes and spoke with students and principals, declared that England had a lot to learn from Sweden s Skolportalen SharePoint På VRG behöver eleverna bara logga in på SharePoint för att komma åt sitt webbschema, sina kurssidor, sin e-post och sina dokument. Skolportalen fungerar också som en anslagstavla, där lärare eller skolledning lägger ut all information. Elevernas provresultat med kommentarer ligger också på portalen, synliga bara för läraren och den enskilda eleven. För hela klasser finns läsanvisningar, provdagar och hänvisningar till länkar i varje enskilt ämne. För att lagra informationen som går att hämta på portalen använder många elever organisationsprogrammet OneNote. Eleverna skapar sina egna digitala läroböcker och portfolios genom att spara och organisera ljud, bild, film och anteckningar. Istället för på lösa blad och i pärmar är allt samlat i datorn. The school portal, SharePoint At VRG, students need only to log into SharePoint to gain access to their web schedule, course websites, and documents. The school portal also functions as a bulletin board where teachers and the school management can post information. The student s test results and comments are also available on the portal and are visible for only the teacher and the individual student. Study instructions, test dates and links for each individual subject are available for entire classes. In order to store information that can be downloaded from the portal, many students use the organizational program, OneNote. Students can create their own digital textbooks and portfolios by saving and organizing sound files, pictures, videos and notes. All of the information is gathered on the computer rather than on loose sheets of paper.

6 VRG Djursholm Antal förstahandssökande per plats/ Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch Number of first choice applicants per place Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ekonomi/social science program, economics branch Intagningspoäng per program (medianen)/ Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch Admission points per program (median) Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch Max = 320/Maximum = 320 Avgångspoäng i medeltal/final points, average Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch Max = 20.0/Maximum = 20.0 Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch Antal uttagna slutbetyg/number of issued final grades 100% 93% 99% Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut/final grades can be issued up to one year following date of graduation VRG odenplan Antal förstahandssökande per plats/ Naturv prog, inr naturv, musikprofil/nat. sci. prog., nat. sci. branch, music profile Number of first choice applicants per place Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch (en naturklass extra 2008)/ Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. branch (one extra class in Natural science 2008) Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch Intagningspoäng per program (medianen)/ Naturv prog, inr naturv, musikprofil/nat. sci. prog., nat. sci. branch, music profile Admission points per program (median) Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch Max = 320/Maximum = 320 Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. branch Naturvetenskapsprogrammet med musikprofil, maxpoäng Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch = antagningsprov = 420/Natural science program with music profile, maximum number of points = admission test = 420 Avgångspoäng i medeltal/final points, average Naturvetenskapsprogrammet/Natural science program Max = 20.0/Maximum = 20.0 Samhällsvetenskapsprogrammet/Social science program Antal uttagna slutbetyg/number of issued final grades 97% 94% 97% Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut/final grades can be issued up to one year following date of graduation VRG jarlaplan Antal förstahandssökande per plats/ Estetiskt program inr bild/arts program, art branch Number of first choice applicants per place Estetiskt program inr musik/arts program, music branch Estetiskt program inr dans/arts program, dance branch Estetiskt program inr teater/arts program, theater branch Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. branch Intagningspoäng per program (medianen)/ estetiskt program inr bild/arts program, art branch Admission points per program (median) Estetiskt program inr musik/arts program, music branch Estetiska programmets maxpoäng= i antagnings- Estetiskt program inr dans/arts program, dance branch prov = 640/Arts program, maximum number of points Estetiskt program inr teater/arts program, theater branch = admission test = 640 Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. branch Avgångspoäng i medeltal/final points, average Estetiskt program/arts program Max = 20.0/Maximum = 20.0 Samhällsvetenskapsprogrammet/Social science program Antal uttagna slutbetyg/number of issued final grades 94% 95% 94% Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut/final grades can be issued up to one year following date of graduation Viktor Rydbergs Samskola Avgångspoäng i snitt åk 9 (medianen)/final points in grade 9 (median) Max = 320/Maximum = 320 årets siffror/annual figures 2008/2009 miljoner sek/sek million 2007/2008 miljoner sek/sek million Stiftelsens intäkter/foundation s revenues Personalkostnader/Staff costs Övriga kostnader/other costs Resultat/Results

7

Världen ser annorlunda ut idag, jämfört med när vi startade. Verksamheten i stiftelsens skolor har det här året, som vanligt,

Världen ser annorlunda ut idag, jämfört med när vi startade. Verksamheten i stiftelsens skolor har det här året, som vanligt, STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2009/2010 K O N S T O C H V E T E N S K A P G Å R H A N D I H A N D FOTOGRAF TINA AXELSSON Världen ser annorlunda ut idag, jämfört med när vi startade vår första skola

Läs mer

hjärnan vill ha roligt entertain your brain

hjärnan vill ha roligt entertain your brain stiftelsen viktor rydbergs skolor 2010/2011 K o n s t o c h v e t e n s k a p g å r h a n d i h a n d Styrelsen/The board: Thomas Hvid, Louise Andersson Ankarcrona, Fredrik Palmstierna, Stefan Persson,

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Konst och vetenskap går hand i hand

Konst och vetenskap går hand i hand stiftelsen viktor rydbergs skolor 2007/2008 Konst och vetenskap går hand i hand Art and science go hand in hand Louise Andersson och Louise Westerberg, grundare och arbetande styrelseledamöter, Stiftelsen

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2012/2013 Främst i Sverige / Sweden s premiere schools FRÄMST I SVERIGE Viktor Rydberg Gymnasium har en uttalad ambition att höja nivån på svensk gymnasieutbildning. Vi

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Mukono - Vimmerby. Young peoples voices in developing a youth center

Mukono - Vimmerby. Young peoples voices in developing a youth center Mukono - Vimmerby Young peoples voices in developing a youth center Lena Hallengren, former Swedish Minister of Youth. Lena Hallengren, tidigare svenska Ungdomsministern. Background On May 5, 2006 former

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Stiftelsen Viktor RydbergS Skolor

Stiftelsen Viktor RydbergS Skolor Stiftelsen Viktor RydbergS Skolor 2012/2013 Kerstin Jakobsson Hallén - Skolchef/CED, Louise Westerberg - Grundare/Founder, Louise Ankarcrona - Grundare/Founder Grundarna har ordet / Words from the founders

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR THE VIKTOR RYDBERG SCHOOLS FOUNDATION 2013/2014 Ledningen har ordet / Words from management Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor drivs utifrån tanken att vetenskap och konst

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION lennart.schon@tech.oru.se IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION A SWEDISH CASE STUDY May 2004 Ingela Bäckström Görgen Edenhagen Lennart Schön

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012 ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34 20 August 2012 27 August 2012 Thanks to: Thanks to the SASSE product sponsors Lennart Bogren, our ever hard-working, never tiring premises administrator

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT)

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) Person 119 Basic Information 1. Name Maria Nehlin 2. E-mail address: maria nehlin@hotmail.com 3. Exchange university Nagoya University 4. City Uppsala 5. Country Sverige 6. First semester of your exchange

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

8. What subject area/s did you study during your exchange? Sustainability, Business Management,

8. What subject area/s did you study during your exchange? Sustainability, Business Management, Person 69 Basic Information 1. Name Sandra Ly 2. E-mail address: sandra.ly90@gmail.com 3. Exchange university The University of Queensland 4. City Brisbane 5. Country Australien 6. First semester of your

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng)

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) Programme descriptor for Master of Business Administration 60 ECTS credit points (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) 1. General information The programme offers broad knowledge of Business Administration

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Storyline & Maths Courses

Storyline & Maths Courses Storyline & Maths Courses Utbildningsforvaltningens Matematiksatsning Medioteket, Stockholm City, Sweden May & September 2010 At the invitation of advisers led by Mait Adegard working with curriculum development

Läs mer

.Eftertidning. Lördag 10 november

.Eftertidning. Lördag 10 november .Eftertidning En tidning för dig som är utställare Lördag 10 november BILDER FRÅN MÄSSAN 10 495* *TOTALT ANTAL BESÖKARE 2012 TORSDAG: 3 466 FREDAG: 4 187 LÖRDAG: 2 842 totalt antal besökare 2011: 10 129

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm Höstmöte 7 oktober 2014 Kungliga Myntkabinettet Slottsbacken, Stockholm Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Quality above all Welcome to a two day seminar on quality in international collaboration 2015-09-21

Quality above all Welcome to a two day seminar on quality in international collaboration 2015-09-21 Quality above all Welcome to a two day seminar on quality in international collaboration 2015-09-21 The Global School Education for Sustainable Development Mathias Demetriades & Johanna Lund Rockliffe

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14

Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14 Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14 Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings Universitet Valberedningens nomineringar till styrelsen 2013/2014 The election committee s nominations for the

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Nominerade till Årets Rookies 2012: Alice Fine, Johanna Pihl, Lobra, Scho Collection och Stutterheim.

PRESSMEDDELANDE. Nominerade till Årets Rookies 2012: Alice Fine, Johanna Pihl, Lobra, Scho Collection och Stutterheim. SVENSKA MODERÅDET DROTTNINGGATAN 81 A SE-111 60 STOCKHOLM E-mail rookies@moderadet.se www.moderadet.se / www.rookies.se ROOKIES showroom 13-14 augusti I Rookies Showroom den 13-14 augusti presenteras 2012

Läs mer

8. What did you study during your exchange? Statskunskap och sociologi. 10. What are you studying at Uppsala University? Politices masterprogrammet

8. What did you study during your exchange? Statskunskap och sociologi. 10. What are you studying at Uppsala University? Politices masterprogrammet Person 259 Basic Information 1. Name Cecilia Grabos 2. E-mail address: ceciliagrabos@gmail.com 3. Exchange university Pontificia Universidad Católica de Chile 4. City Santiago de Chile 5. Country Chile

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer