Personligt ombud. Erfarenheter från arbete med psykiskt funktionshindrade personer i Västra Götaland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personligt ombud. Erfarenheter från arbete med psykiskt funktionshindrade personer i Västra Götaland"

Transkript

1 Personligt ombud Erfarenheter från arbete med psykiskt funktionshindrade personer i Västra Götaland

2 FoU i Väst och författarna Första upplagan juni 2005 Layout: Infogruppen GR Tryckeri: Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke ISBN: Omslagsbild: Hinderlöparen. Tomas Niklasson FoU i Väst Göteborgsregionens kommunalförbund Box 5073, Göteborg e-post: 2

3 Personligt ombud Erfarenheter från arbete med psykiskt funktionshindrade personer i Västra Götaland 3

4 4

5 Prolog Av Marcus Erlandsson och Inger Unenge Den bok du håller i dina händer och de rader som ligger framför dig är faktiskt något unikt. De handlar om ett nytt yrke personligt ombud för psykiskt funktionshindrade. Länsstyrelsen i Västra Götalands län bad på hösten 2002 FoU i Väst/GR att anordna en forsknings- och utvecklingscirkel för att undersöka yrkesrollen personligt ombud. Kerstin Smedberg och Christina Foconi vid länstyrelsen har varit intresserade skyddsänglar för den här kunskapsutvecklingen. Tanken med cirkeln var bland annat att försöka beskriva utvecklingen av detta nya arbete. Att cirkelträffarna skulle utmynna i någon form av skrift var planerat från början. Ett trettiotal mer eller mindre nyrekryterade personliga ombud valde att delta i forskningen. Här är nu det skriftliga resultatet av många timmars intressant och intensivt diskuterande och skrivande. Att de personliga ombuden har fått möjlighet att reflektera och dela med sig av sina egna erfarenheter i ett nytt yrke har varit en fantastisk förmån. Det har varit givande på så många fler sätt än dessa texter kanske kan förmedla. Men ändå, texterna ger dig som läsare goda möjligheter att få en uppfattning om vad personligt ombud är och vad det kan innebära att leva som psykiskt funktionshindrad i Sverige idag. I Västra Götalandsregionen arbetar idag närmare 50 personliga ombud. I december 2004 fanns i hela landet 287 personliga ombud i 103 verksamheter, fördelade på 231 kommuner av landets 290. Under 2005 tillkommer ytterligare fem kommuner och sju personliga ombud. Vad man kan utläsa av detta är att många personliga ombud arbetar ensamma i sin kommun. Alla som deltagit i forskningscirkeln vill rikta ett varmt tack till vår handledare och inspiratör Lars Rönnmark, fil dr och forskningsledare på FoU Väst/ GR i Göteborg. 5

6 Innehåll Prolog... 5 Kapitel 1 Inledning... 9 Min roll som personligt ombud av Maria Jorfors...13 Tänk om av Maj, en uppdragsgivare...14 Kapitel 2. Uppdragsgivare berättar Finns det någon som lyssnar? av anonym kvinnlig uppdragsgivare...18 Lyssna på patienten av kvinnlig uppdragsgivare...21 Ingen av Ulf Jansson, från diktsamlingen Rösten inifrån...23 Där du är av Ulf Jansson, från diktsamlingen Rösten inifrån...24 Resa sig av anonym manlig klient...25 Det moderna undret av anonym manlig klient...25 Lyckomaskinen av anonym manlig klient...26 Mitt personliga ombud av anonym manlig klient...26 Makten över ditt liv av Ulf Jansson, från diktsamlingen Rösten inifrån...27 Individ i kollektiv rehab av Niklas Silinskis...28 Längtan att vara den jag är av Marie Nygårdh...29 Kapitel 3. Personligt ombud berättar om uppdragsgivarna Polisförhöret av Ywonne Brunkow och Martin Ek...35 Hotellet av Per Söderberg...38 Längs en krokig väg av Karin Hansson...43 När våld och maktlöshet styr av Maria Jorfors...46 Marianne av Ywonne Brunkow...49 Labyrinten av Maria Jorfors...56 Att definieras av andra av Annakarin Bergström...59 Kapitel 4. Bakgrund till personligt ombud Personligt ombud i historisk och juridisk belysning av Ann-Marie Werner...64 Personligt ombud och case management av Karin Hansson...69 Kapitel 5. Arbetssätt och metoder i vardagsarbetet a. Hur ett uppdrag blir till...74 Vad är arbete på klientens uppdrag? av Karin Hansson...75 Att handskas med förtrolig information av Catrin Johansson...82 Uppdragsgivare utan självinsikt av Catrin Johansson...85 Tre dilemman och en paradox av Christel Larsson...87 När barnskyddet tar över av Catrin Johansson b. Platsen Parkbänken av Jan-Åke Andersson och Mirjam Neuman Väntkuren av Lars Lundberg

7 5c. Att ge tid Skroten av Ywonne Brunkow Tid och fantasi av Catrin Johansson Badsjön av Rune Sjögren Soffan av Maria Jorfors d. Att förmedla hopp Hoppet och hållandet av Rune Sjögren Med rätt förklaring är halva jobbet gjort av Lars Lundberg Uppdrag Att få livet tillbaka av Marie Sormunen Kapitel 6. Systemfel att falla mellan stolarna Om att falla mellan stolarna av en ung kvinna. Inramning av Karin Hansson Hjälpsystemet av Maria Jorfors Vräkningen av Ywonne Brunkow Anna av Maria Jorfors Oskiljaktiga av Rune Sjögren Ombudsarbetet som ett förändringsuppdrag av Ann-Marie Werner och Christina Kirpensteijn Kapitel 7 Yrkesroller a. Rollrepertoarer Finna henne där hon är av Martin Ek Yrkesrollen av Jan Magnusson Personligt ombud som socialarbetare av Jan Magnusson b. Speglade roller Modet att gå vidare av en uppdragsgivare Personligt ombud speglat av en psykiater av Håkan Andersson Personligt ombud speglat av en PO-chef Intervju med Eva Claesson av Elisabeth Beijer Yrkesrollen speglad mot uppdragsdokumenten av Karin Hansson Ingenmanslandet av Catrin Johansson c. Yrkesutveckling En yrkesundersökning av Christina Hagberg och Magnus Liljegren Målgruppen en diskussionsfråga av Inger Unenge Reflektioner av Ann-Marie Werner Yrkesföreningen för personliga ombud av Marie Sormunen Kapitel 8. Undersökningsmetoder Praktiknära kunskapsutveckling av Lars Rönnmark

8 8

9 Kapitel 1 Inledning Personer med psykiska funktionshinder kan få stöd av så kallade personligt ombud. Det gäller personer som behöver hjälp att få det stöd och den behandling som behövs från sjukvården, socialtjänsten, arbetsförmedlingen, försäkringskassan eller andra verksamheter i samhället. Personligt ombud ska vara ett stöd under en begränsad tid, kanske 1-2 år för att en person ska börja få kontakter med myndigheter eller samordna de kontakter som redan finns. Personligt ombud är en person med stor kunskap om hur samhällets olika verksamheter fungerar och som arbetar tillsammans med den som är funktionshindrad att få bra kontakter med de myndigheter med flera som han eller hon behöver ha kontakt med. Denna beskrivning av ombudsfunktionen stod att läsa på Göteborgs kommuns hemsida i oktober Det var så man tänkte sig denna nya yrkesgrupp. Utgångspunkten är Socialstyrelsens meddelandeblad 14/2000. Detta meddelandeblad är statsmakternas dokument som redogör för intentionerna med personligt ombud. Meddelandebladets beskrivning av ombudets uppgifter lyder: att tillsammans med den enskilde identifiera och formulera dennes behov av vård, stöd och service. att tillsammans med den enskilde se till att olika huvudmäns insatser planeras, samordnas och genomförs. att bistå och om fullmakt finns företräda den enskilde i kontakterna med olika myndigheter etc. se till att den enskilde får vård, stöd och service utifrån egna önskemål, behov och lagliga rättigheter. Det fanns ingen manual kring hur uppgifterna skulle lösas. Den metodiska friheten var stor för hur man skulle lösa dessa arbetsuppgifter och i nästa led forma denna nya funktion i samhället. Man var i detta formande ombudet själv, tillsammans med sin klient. Det är där, i mötet mellan ombud och klient, 9

10 som hela arbetet har sin upptakt. Ombuden har haft styrgrupper, ledningsgrupper eller samverkansgrupper som på olika sätt deltagit i formandet av yrket. Det kollegiala stödet har också varit viktigt. Men det är i praktiken som formandet sker. Ombudsverksamheten är individbaserad. Det är individen, klienten, som bestämmer ombudets arbete. Erfarenhetskunskap I boken skildrar personliga ombud vardagssituationer och lyfter fram angelägna eller problematiska delar av yrkesutövningen. Ofta är texterna skrivna i jag-form och den berättarformen passar väl in när författaren vill återge upplevda yrkeserfarenheter. Ett möte sker sällan med en funktion eller en yrkesroll utan ett möte sker mellan personer, viljande och kännande subjekt med sina historier, kunskaper och preferenser. I äkta möten med uppdragsgivare finns denna subjektivitet med och det är en tillgång i yrkesutövningen. För att återspegla detta har de självframställande uttrycken fått plats i denna antologi. Det har dock visat sig att när det självupplevda delas finns det nästan alltid något som kollegor kan bekräfta och känna igen. I det enskilda finns även det allmänna. Berättelserna har kommit fram genom de undersökningar av yrkesrollen som ägt rum i FoU-cirkeln Personligt ombud en ny yrkesroll under framväxt. De har delats med kollegor genom uppläsning och författaren har fått respons kring innebörder och idéer på hur berättelsen kan utvecklas. Ofta har frågan: hur personligt ett personligt ombud kan och bör vara, kommit upp när kollegor lyssnat till uppläsningar av texterna och reflekterat kring deras budskap. Många texter handlar just om autentiska möten mellan uppdragsgivaren och personligt ombud, och i många texter återges äktheten i sådana möten med uppdragsgivare eller tillsammans med uppdragsgivare någonstans i hjälpsystemet. Om inte annat så kommer dessa nedtecknade erfarenheter att sparas som tidsdokument till eftervärlden, men vi hoppas att den har något viktigt att förmedla om utsatta människors villkor, hur personligt ombud kan hjälpa och om hur en ny yrkesroll utformas. En del berättelser är skrivna av de personer som ombuden hjälper. Dessa kallas i boken den enskilde, klienten eller uppdragsgivaren. Den senare beteckningen framhåller att den psykiskt funktionshindrade personen ger uppdraget, alltså bestämmer vad som skall göras. Begreppet myntades av samverkansgruppen som lade upp riktlinjerna för Göteborgs och Partille kommuns personligt ombudsverksamhet. 10

11 Boken innehåller närmare 60 texter skrivna av 35 författare. En del medverkar under pseudonym men de flesta signerar sitt bidrag med sitt namn. Författarna har själva valt ämnet och strukturen i boken har vuxit fram som ett försök att ge utrymme för olikheter och variationer hos ett yrke i vardande. Tillsammans belyser texterna olika delar av personligt ombuds yrkesroll utan anspråk på att lägga tillrätta ett slutligt mönster. Det är alldeles för tidigt att göra det i ett yrke som bara funnits i några år. Disposition I början av boken får läsarna en inblick i uppdragsgivarnas verklighet, först som korta berättelser och dikter av uppdragsgivare och senare som skildringar av personliga ombud. Där kan vi lära något om vad för slags lidande och svårigheter uppdragsgivare hanterar i sin vardag, och det framkommer hur hjälplöst hjälpsystemet ibland står inför detta lidande. Det finns ännu ingen etablerad metodrepertoar för yrket utan metoderna är ofta knutna till de personliga ombudens egen erfarenhet och stil. Arbetet i FoUcirkeln har varit att lokalt bidra till utveckling av en yrkesgemensam sortering av uppgifter, metodrepertoar och kunskapsbas. En poäng med arbetssättet är att metod och kunskapsbas växer fram i direkt relation till det praktiska arbetet. Det är ett exempel på vad man brukar kalla praktiknära kunskapsutveckling. I bokens mest omfattande del presenteras erfarenheter av metodanvändning och arbetssätt i vardagsarbetet. Det framkommer tydligt att personligt ombud ofta utför sina yrkesuppgifter på okonventionella platser, ofta platser som uppdragsgivaren har valt och där denne känner sig trygg. Det framkommer också att tiden är en viktig faktor, både när det gäller att få ett uppdrag och att utföra det i takt med uppdragsgivaren. Kapitlet om systemfel att falla mellan stolarna handlar om myndigheters ibland bristande förmåga att enskilt eller tillsammans hjälpa den psykiskt funktionshindrade på ett flexibelt och individanpassat sätt. En av personligt ombuds uppgifter är att påtala detta så att en förändring skall kunna komma till stånd. Målet för undersökningarna i FoU-cirkeln var att få kunskap om personligt ombuds yrkesroll. I kapitel 7 belyses yrkesrollen både inifrån och utifrån. Det finns exempel på den breda och fantasifulla rollrepertoar som ibland behövs för att möta klienters behov. Det finns många metaforer som används för att illustrera rollen som personligt ombud. Lotsen, den förtrogne och nätverksarbetaren är ett förslag från ett ombud. Repliken från ett annat ombud lyder: 11

12 När jag satt och spånade så dök det upp en massa andra ord och rolltolkningar såsom pedagog, vägvisare, lots, coach, advokat, samordnare, medvetandegörare, motiverare, ombudsman, språkrör, mäklare, kunskapsspridare, samhällsförändrare, brobyggare, grindöppnare, problemlösare, diplomat, förhandlare, pådrivare, uppföljare, marknadsförare, informator, bollplank, container, samtalspartner, ögon och öron, gränsöverskridare. Flera av dessa ord kan säkert kategoriseras in i rollerna spindel i nätetfunktionen, lindansarfunktionen, nätverksarbetaren, lotsen, eller den förtrogne som redan finns beskrivna eller så kan man få fram nya intressanta kategorier. Avslutningsvis redovisas undersökningsmetoder och lärandet i FoU-cirkeln. Så kära läsare, välkommen in i den spännande vardagen i detta nya yrke! Här följer två mycket personliga texter. Den första är skriven av ett personligt ombud och handlar om de egna tankarna kring hur det är att arbeta som personligt ombud. Den andra är skriven av en uppdragsgivare och beskriver hennes tankar om personligt ombud. /Redaktionsgruppen: Inger Unenge, Marcus Erlandsson och Lars Rönnmark 12

13 Min roll som personligt ombud av Maria Jorfors Jag kan inte se din värld utan att du förklarar för mig, Om du bara tillåter mig att se, får jag äran att vara nära dig. Det är du som bestämmer, och jag vandrar bredvid dig i din egen takt, Och det jag vill ge dig, är styrkan att överta din rättmätiga makt. Det är din värld, som ska möta världen där utanför, bakom neddragna persienner. Jag ska visa dig en del av den, utifrån den världen som jag på mitt sätt känner. Om vi tillsammans kan förstå dessa världars gemenskap och olikhet, Hoppas jag att din maktlöshet sakta ska växa till en inre säkerhet. Jag ska finnas hos dig och tillvarata just dina behov, efter dina egna mål, Och mina steg bredvid dig många uppförsbackar tål. Kanske går vi vilse, solen bränner, vi tar fel stig emellanåt. Kanske blåser det där ute, och av regn blir både du och jag våt. Vi kan bygga regnskydd och fånga vinden i väderkvarnar, Vi kan skydda oss i skuggan och gå på marken när sanden svalnat. Jag ska finnas kvar hos dig och vi gör nya kartor med alternativ, Tillsammans ska vi finna stigar som ger dig ett bättre liv. Om du bara tillåter mig att se din värld och förklara för mig. Om du bara tillåter mig att se, får jag äran att vara nära dig. 13

14 Tänk om? av Maj, uppdragsgivare Tänk om mitt personliga ombud inte varit det eller om hon varit min väninna som jag har saknat? Det är inte andras fel, det är mitt eget. Har fått många chanser att göra saker annorlunda Läkare, psykologer, en del har jag verkligen tyckt om. Men de försvinner, andra platser och så vidare. Varje gång gör det ont. Visste ej vad personligt ombud innebar, men jag vet nu. Det är ej som att gå till läkare då man har en bestämd tid, man vet man behöver mediciner och vad man skall göra. Att den lilla tiden är allvar och man blir för det mesta ledsen. Med mitt personliga ombud blir allting annorlunda, vi kan skratta, gråta. 14

15 Det svåra att ta kontakt med andra, i kommunen, viktiga samtal som är så svårt för mig, där kommer hon in som min ryggrad. Har alltid tyckt om och behöver en ledare, för mig är hon det bland annat. Det är vad jag behöver. På något vis känner jag, fast jag aldrig skulle missbruka det, att hon skulle lyssna på mig dygnet runt. Så är det inte, för hon har sin arbetstid, men jag känner det så och det är så viktigt för mig. Det är mycket kraft i mig har läkaren sagt. Jag har känt så också, men om inte mitt personliga ombud funnits för mig nu så tror eller vet jag min kraft skulle vara mycket liten. Det kanske kommer en dag då mitt personliga ombud inte kommer till mig, men det får jag inte tänka på nu. Mitt personliga ombud är hela vår stad. Bara hon inte flyttar för då blir min katt och jag arga. 15

16 16 Bild av Monica Persson.

17 Kapitel 2 Uppdragsgivare berättar I detta kapitel har uppdragsgivare bidragit med tankar och berättelser om sig själva och sin situation. Texterna andas av både vanmakt och kraft, kränkthet och upprättelse, ilska och glädje. Att få tillfälle att läsa sådant som är självupplevt och autentiskt ger en extra dimension. Människan bakom orden lever faktiskt här och nu. Hur ofta har personer med psykiska funktionshinder fått komma till tals genom åren? Vem har lyssnat uppmärksamt och nyfiket på deras tankar och åsikter? Varför är det så ovanligt att den som är i behov av själva hjälpen hörs så lite i psykiatridebatten? Det som framkommer i texterna väcker många frågor och funderingar. Varför skall det vara så svårt att få hjälp på lika villkor? Varför lyssnar vi så dåligt till vad den enskilde har att säga? Varför brister det så i inlevelseförmågan, trots goda kunskaper och god vilja? Detta är några av de många och olika frågor man kan ställa sig när man läser berättelserna. Låt frågorna leva vidare och ta med dem till din arbetsplats, dina vänner, men framför allt, låt dem sjunka in i dig själv. Förändringen av arbetssätt och samhällets attityder kan först bli verkliga efter det egna reflekterandet och ställningstagandet. Redan inrättandet av personligt ombud kan ju ses som ett tecken på en attitydförändring. Personer med psykiska funktionshinder har både ur ett historiskt och samhälleligt perspektiv varit marginaliserade. Deras status höjs nu genom att en yrkesgrupp tillsätts för att bevaka deras intressen och rättigheter. Viktigast av allt är kanske just att det är den enskildes röst som skall stärkas med hjälp av det personliga ombudet. Att på det sättet ge den enskilde makten tillbaka att själv mer kunna bestämma över sitt liv. 17

18 Finns det någon som lyssnar? av anonym kvinnlig uppdragsgivare Mitt största problem som jag upplever, är att ingen lyssnar på mig. Jag har känslan av att det jag har att säga, om mitt liv, om mina bekymmer, inte är någonting värt. Att alla andra människor vet bättre hur jag är och fungerar. Jag är inte viktig, min erfarenhet spelar ingen roll. Eftersom jag har den här extra känsligheten, tycks jag hela tiden få det bekräftat genom en mängd olika händelser. Nu när jag har ett personligt ombud känner jag att jag har någon som lyssnar på mig, som bekräftar mig. Han behöver inte säga så mycket, bara finnas där. Jag skriver det här för att andra ska förstå vad som händer när de professionella inte bekräftar mig. När jag bara får känslan av att vara ett namn, ett personnummer i en akt, som andra talar om för vad som är bäst, istället för att lyssna på vad jag vill ha hjälp med, vad jag vill ha sagt. * * * Jag har en dotter som lever med mig, och jag och mitt personliga ombud samtalar mycket kring hur hon har det. Vi bestämde att vi skulle kontakta socialförvaltningen angående en eventuell kontaktperson för min dotter. Jag har sedan tidigare en kontakt där så mitt ombud kontaktade henne för ett möte. Vi gick dit tillsammans för jag kände att jag behövde ett mänskligt stöd, någon som kände mig väl och som visste vad det var som jag bekymrade mig för. Jag trodde att jag skulle få träffa min tidigare kontakt där tillsammans med en praktikant, för hon hade frågat mitt ombud om en praktikant fick vara med. Istället möter jag två praktikanter och inte min ordinarie handläggare. Jag accepterade en av praktikanterna, bad den andra att gå. Jag blev fruktansvärt irriterad och ledsen. Det kändes som om jag inte var så viktig eftersom min ordinarie handläggare lämnat över mitt ärende till två praktikanter och inte 18

19 informerat mig om det. Dessutom togs ingen hänsyn till att jag tycker det är jobbigt att ständigt möta nya ansikten när jag behöver hjälp, råd och stöd. Jag framförde mitt ärende och fick svara på en massa frågor. Talade om för praktikanten att jag själv ville berätta för min dotter om det här med kontaktperson, när jag med säkerhet visste om det skulle bli så. Några dagar efter mötet ringde praktikanten och frågade om hon kunde komma hem till mig. Det var några frågor hon ville komplettera med. Jag sade att det gick bra. Nu träffade jag henne utan mitt personliga ombud. Maja, min dotter, var inte hemma. Under samtalet vid köksbordet upprepade jag flera gånger att det var viktigt att jag själv, ensam, fick berätta för Maja, när det fanns ett beslut om kontaktperson, vad det skulle innebära för henne. Under tiden vi satt där kom Maja hem. Praktikanten sade då att hon tyckte det var viktigt att Maja fick reda på vem hon var och varför hon var där. Hon reste sig upp och gick in på min dotters rum. Jag hörde att hon presenterade sig och sedan berättade hon just det jag inte ville att hon skulle säga. Min dotter började gråta och sade att hon inte ville ha någon kontaktperson. Jag förstod inte varför praktikanten utsatte mitt barn för detta. Jag känner min dotter bäst och hade vid upprepade tillfällen sagt åt praktikanten att låta mig berätta. På mitt sätt och när jag visste hur det skulle bli. Jag bad praktikanten att gå för att kunna trösta min dotter. Efter någon dag ringde praktikanten och undrade om hon kunde komma hem till mig igen. Nu ville hon diskutera med mig om hon kunde ta kontakt med Majas pappa. Kanske kunde han träffa Maja oftare? Jag blev oerhört ledsen eftersom detta inte var aktuellt och det hade jag upplyst henne om. Socialförvaltningen hade sedan tidigare information om Majas pappa och borde veta att det var uteslutet. Det kändes som om ingen lyssnade på mig och den information som jag hela tiden försökte ge. Återigen upplevde jag känslan av att vara överkörd, totalt avsågad och inte värd att lyssna på. * * * När mitt personliga ombud var med på mötet upplevde jag att de lyssnade på mig. Efter dessa samtal med praktikanten och de uteblivna samtalen från min handläggare, känner jag mig åter som en mindre vetande människa. Måste det vara såhär? När jag är ensam med sociala myndigheter lyssnar de inte på mig! För mig känns det som om jag likaväl kan prata med en vägg. Är det här ett riktigt bemötande av mig som människa? Jag var i behov av hjälp, men det betyder inte att jag inte är värd att lyssnas på. 19

20 Nu har jag igen fått bekräftat det som är mitt största bekymmer. De professionella tar mig inte på allvar. Det jag har att säga är inte av värde. Jag önskar att jag aldrig behöver ha med sociala myndigheter att göra igen, så ledsen och kränkt är jag av deras bemötande. * * * För några dagar sedan ringde jag upp praktikanten och sade att hon kunde riva ansökan om kontaktperson. Jag inser att mina känslor och handlingar drabbar min dotter, men tyvärr är jag inte mer än en vanlig människa. 20

21 Lyssna på patienten! av kvinnlig uppdragsgivare Även om jag har jättemycket att säga angående psykiatrin och dess vård efter sju år som jag haft med den att göra är jag lite rädd att sticka ut hakan. Funderar på att om man säger precis vad man tycker kanske det slår tillbaka om man nån gång skull behöva söka den hjälpen igen. Har dock två saker som jag tycker att jag vågar släppa fram. Ett. Personalen som jobbar på psykiatriska avdelningar borde ägna sin tid åt patienterna istället för att tycka att dom är i vägen och helst ska ligga i sina sängar. Två. Personalen skall inte passera förbi patienterna i korridorerna som om dom vore luft. Ta fem minuter och sätt er ner fråga, hur det är eller bara prata med dom, spelar ingen roll vad det är, visa att dom finns. Det är människor det handlar om. Under mina år med behov av psykiatrisk hjälp har jag träffat två personer som har hjälpt mig otroligt mycket. Först en kurator som jobbade på sjukhuset hon var otroligt bra det var inget trams där utan hon gjorde det som behövde göras och mer därtill. Jag har saknat henne många gånger när det varit jobbigt. 21

22 Tyvärr slutade hon flyttade och började jobba i en annan stad. Har under cirka två års tid haft psykologkontakt som jag än idag inte fattar varför jag har. Ger mig ingenting, tyvärr. För cirka ett år sedan fick jag reda på att det fanns nåt som hette Personligt ombud, vilket jag aldrig hört talas om förut. Var väl lite tveksam i början för jag visste inte vad hon skulle hjälpa mig med, men bestämde mig i alla fall för att kolla vem och hur hon var. Ett av mina bästa beslut jag har tagit. Ibland krävs det bara en person som man känner förtroende för. Att personen bemöter en som en människa, att man känner sig avspänd och kan vara sig själv, att hon är ärlig och att hon lyssnar på det jag har att säga oavsett vad det gäller, och att hon ger av sig själv. Många gånger kan det räcka för att man ska börja vända åt rätt håll med sin egen situation. Ibland så kan jag väl tycka att jag upptar lite för mycket av hennes tid för jag vet att det finns dom som behöver henne mycket mer än jag, men hon har aldrig någonsin uttryckt det utan hela tiden är det jag som avgör vad jag vill. Jag kan rakt från hjärtat säga att i mina ögon är hon guld värd. Det finns många inom psykiatrin som har mycket att lära av henne. 22

23 Ingen av Ulf Jansson Ingen som ser kan förstå den blinde Ingen som hör kan förstå den döve Ingen som mår bra kan förstå den med psykisk ohälsa När du förstår detta har du börjat förstå men hur mycket 23

24 Där du är av Ulf Jansson Ingen vill lyssna Du är ensam Möta dig med din integritet i behåll Ingen vill möta dig som människa Möta dig där du är och börjar där 24

25 Resa sig av anonym manlig klient Psykvården skall inte bota människor. Psykiatrin skall istället ge förutsättningar för den enskilde personen att med egen kraft kunna resa sig. Det moderna undret av anonym manlig klient Det moderna samhället trots trygghetssystem var inget för de svaga de föraktades, trampades ned. Orsakerna bakom var vaga. Experterna saknade ibland en led, en benflisa eller ett helt kranium. Ordning, system och linjer så raka. Så omänskligt, att ingen fick vara på sned eller vågade visa det naknaste nakna. 25

26 Lyckomaskinen av anonym manlig klient I min lyckomaskin är världen så enkel och fin Jag vet där ingenting om smärta och där har mitt hjärta en existens som inte känns. Det är skönt och bekvämt bara trycka på knappen. Sväva bort i en dimma skuld och ångest försvinna. Det sägs att den drivs med nån vätska som liknar morfin. Mitt personliga ombud av anonym manlig klient Utan henne hade jag inte klarat mig. Hon blev mycket mer är bara ett ombud. Hon blev min psykolog, bästa vän och någon att gråta med. När livet blev så rörigt som mitt blev, så kunde jag inte ta hand om mig själv. Då fanns hon hela tiden där och redde ut allt. Hon fick mig att tro på livet och gav mig tid att läka. 26

27 Makten över ditt liv av Ulf Jansson Att ta makten över ditt liv Att ha makten över ditt liv Forma ditt liv efter dina förutsättningar Du kan göra det Alla kan göra det Lär känna dig själv Lyssna till ditt inre Skapa ett liv där du själv har makten Ha makten över ditt liv Inte makten över andras Oavsett om du är funktionshindrad eller ej Utan insikt om dig själv kan du inte ta makten över ditt liv och finna mening och harmoni i livet 27

28 Individ i kollektiv rehab av Niklas Silinskis Det är inte rätt att sätta sig på individer, bara för att dom lider av en psykisk sjukdom eller någon typ av symtomkomplex. Jag som du är en människa, men bara för att du är sjuk så är du ju inte mindre värd. Ditt värde som människa kommer alltid att vara högt i mina ögon. Respekt är viktigt, även du som frisk får ta hänsyn till de sjuka, för en dag står du själv under dessa vansinniga regler som psykiatrin har. Är du inte tillräckligt sjuk kommer du aldrig att bli insläppt bakom muren till psykiatrin, är du inte tillräckligt fysiskt sjuk kommer du aldrig in i primärvården. Varför måste man bli allvarligt sjuk innan man kan få hjälp? Jag som människa och som en del av det här tokiga systemet undrar vart samhället är på väg och vart vi kommer att hamna om vi inte ser till att hjälpa varandra i de svåra perioder som vi alla har. Hjälp så blir du hjälpt, men står du här och inte bryr dig då faller systemet en vacker dag. Hjälp andra och på så vis hjälper du dig själv. Lyssna till varje persons egna önskemål och se till individens behov istället för att ge generella behandlingar som är lika för alla. 28

29 Längtan att vara den jag är av Marie Nygårdh Det är den 27 augusti 2002, min födelsedag. Ska träffa en av mina kontaktpersoner på mottagningen, är i stort behov av att få prata. Två månader tidigare tog en nära vän sitt liv, mina övriga vänner gick på semester. Ensam. Jag och teven, 5 till 10 timmar om dagen, ibland både natt och dag. Inget bra sällskap för den som grubblar. Det blir mörkare och svartare. Så kommer dråpslaget. När jag kommer till mottagningen träffar jag båda mina kontaktpersoner. Men... vad har jag nu gjort? Inom en timme får jag reda på att det var sista gången vi träffades. De säger att det var länge sedan vi möttes, att de inte ville starta upp något nytt. Starta upp något nytt? När avslutades det gamla? Du har ju dina vänner, säger de. Det är meningen att jag ska gå på en annan mottagning. Det kommer att dröja 4-5 månader innan jag får komma dit, säger de. Jag visar ingenting. Ingen reaktion på det de säger. Orkar inte ta det till mig. Får inte släppa fram vad jag känner. Pappa och min bror kommer ju på lördag för att fira att jag fyllt 35. Undrar vad det är för mening att födas egentligen. Ensam. Aktivitetshuset stängde i 4 veckor den 1 juli. Det är den första månaden av min väns död. Jag går själv in i en djup depression, detsamma som tog min väns liv. Två kanske tre månader senare går jag sönder inombords, det jag känner kräver att få komma ut. Jag har fått tid hos en läkare på min gamla mottagning, var det för att jag kontaktade patientombuds-mannen? Jag ber en vän följa med till läkaren och det gör hon. Kanske lyssnar de på mig då? De kan iallafall inte säga vad som helst när hon är med... Det gör han inte heller, han är försiktig med vad han säger. När jag undrar varför han inte har skickat remissen till den nya mottagningen ännu, säger han att han ville träffa mig först. Borde han inte ha gett mig en akuttid på 10 minuter så att remissen hade kunnat skickas iväg på en gång? Vad var det som tog 2 månader? Tror han att 29

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser En gemensam rapport från fem Länsstyrelser Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation antogs 1995 den s.k. psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

När personal i psykiatrin är till hjälp

När personal i psykiatrin är till hjälp När personal i psykiatrin är till hjälp Ur patientperspektivet Brukarinflytande-samordnare och Forsknings- och Utvecklingsenheten Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Innehåll Inledning

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 32 Nr 1 april 2014 Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna och fler intressanta artiklar I detta nummer Nr 1 2014 Mamma/barn i familjehem...

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Nummer 1, mars 2009. Föräldraskap

Nummer 1, mars 2009. Föräldraskap Nummer 1, mars 2009 Föräldraskap Det kom ett brev Hur ska föreningens arbete se ut framöver för att främja deltagande och inflytande för vuxna medlemmar med autism/aspergers syndrom? Riksföreningen Autisms

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling Första upplagan: 20 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter i samarbete med UMO.se Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 TEMA attention ung 23-åriga Victor: "När jag fotar kan jag vara mig själv" 25-åriga Jennifer: "Att vara hockeytränare är det roligaste jag

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Lärarhandledning Osynliga sår

Lärarhandledning Osynliga sår Lärarhandledning Lärarhandledning Osynliga sår Förord... 3 Inledning... 4 Inför användningen av programmen... 5 Inventera era styrkor och svagheter... 5 Fördomarna och verkligheten... 5 Frågor att reflektera

Läs mer

Tillfälligt uppbrott unga berättar. Om att rymma eller kastas ut hemifrån

Tillfälligt uppbrott unga berättar. Om att rymma eller kastas ut hemifrån Tillfälligt uppbrott unga berättar Om att rymma eller kastas ut hemifrån Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. 2011

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer