Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund"

Transkript

1 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund (Föregående möte var ) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban, Justeras, Christer Pettersson Fredrik Engström Karl Lampinen Jon Nilsson Anton Holmström Mötessekreterare mötesordförande mötesordförande mötesordförande justerare

2 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 2 1. Formalia Mötet öppnades. Röstlängden fastställdes. Mötet förklarades behörigt. Fredrik Engström valdes till mötesordförande för punkt 1, delar av punkt 2 och punkt 3. Karl Lampinen valdes till mötesordförande för punkt 4. Jon Nilsson valdes till mötesordförande för övriga punkter. Christer Chrisp Pettersson valdes till mötessekreterare. Anton Holmström valdes till justerare. Anton Holmström och Loella Mårtensson valdes till rösträknare. Dagordningen justerades löpande. Handlingar i ärendet Röstlängd. Adjungerade. Dagordning.

3 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 3 Röstlängd Närvarande ur förbundsstyrelsen var Jon Nilsson, förbundsordförande Wilhelm Wille Raab, vice ordförande Anton Holmström, ledamot Fredrik Engström, ledamot Thomas Davidsson, ledamot (punkt 1-4) Karl Lampinen, ledamot Loella Mårtensson, ledamot (punkt 1-7) Fredrik Axelzon, ledamot Karolina Andersson, ledamot (punkt 9-) Frånvarande ur förbundsstyrelsen var Andreas Brodin, ledamot Elin Gullberg Bohlin, ledamot Erik Hedberg, ledamot Adjungerade Christer Chrisp Pettersson, kanslichef (deltog ej under punkt 4) Lars Molle Johansson, utvecklingschef (punkt 1-3)

4 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 4 Dagordning 1. Formalia Rapporter...5 Rapport: Förbundsordförande...6 Rapport: distriktsansvarig Rapport: Riksmöte 2004 med mera...16 Rapport: Arbetsledning ordförande...17 Rapport: Sverox...18 Rapport: Marknadsföring...19 Rapport: Nationella Spelveckan...20 Rapport: Förbundskansliet...21 Rapport: LSU...27 Rapport: Verksamhetsgrupper: lajv...28 Rapport: Syftesutredningen Rapport: Vice ordförande...30 Rapport: Projektsamordnare...31 Rapport: Verksamhetsgrupp: airsoft...32 Rapport: Folkbildning...33 Rapport: Folkbildning slutrapport av rapportsystemsdemo...34 Rapport: Resultat Rapport: kansliansvarig...37 Rapport: Informationsansvarig Beslut: Folkbildning Beslut: Upphandling om förbundstidningen Sverox Beslut: Ratificering av Per Capsulam-omröstning om utveckling av demosystem för studiecirkelrapportering Beslut: Ratificering av inköp av dator till förbundsstyrelsen Beslut: Ratificering av antagna föreningar Beslut: Skapande av spelpanel Beslut: utestående fordringar Beslut: Bidragsutbetalningar över budget...66

5 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 5 2. Rapporter Mötet beslutade att lägga följande rapporter till handlingarna Rapport: ordförande Rapport: distriktsansvarig Rapport: Riksmöte 2004 med mera Rapport: Arbetsledning ordförande Rapport: Sverox Rapport: Marknadsföring Rapport: Nationella Spelveckan Rapport: Förbundskansliet Rapport: LSU Rapport: Verksamhetsgrupper: lajv Rapport: Syftesutredningen 2003 Rapport: Vice ordförande Rapport: Projektsamordnare Rapport: Verksamhetsgrupp: airsoft Rapport: Folkbildning Rapport: Folkbildning slutrapport av rapportsystemsdemo Rapport: Resultat Rapport: kansliansvarig Rapport från informationsansvarige

6 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 6 Rapport: Förbundsordförande av Jon Nilsson, Det har varit en intensiv period av arbete sedan styrelsens möte i juli. Mycket löpande kontakt med kansli, styrelsen och andra grupper inom förbundet. Överlag har det flutit på bra, och inga egentliga mottgångar eller stora problem finns att rapportera. Styrelsen Generellt sett har det varit en tät och omfattande kontakt med i stort sett samtliga styrelsemedlemmar, i synnerhet efter augustimötet. Har varit inblandad som stöd i flera olika personers arbete, vilket tagit tid men ändå varit nödvändigt. Visions- och halvtidsmötet har genomförts. Förberedelser (möteslokaler, förberedelsematerial, informationssamling) samt uppföljning (skrivande av sammanfattning, informering av övriga i styrelsen m.m.) har tagit en hel del tid. Två stycken Per Capsulum-omröstningar har genomförts angående arvodering av programmeringsarbete samt inköp av ytterligare dator. I samband med upphandlingen av Sverox har jag deltagit och diskuterat utformningen av informationsmaterial och delar av processen. Utredningen om valsystemet har sjösatts. Hanterat omfördelningen av vissa ansvarsområden i samband med Eriks flytt till Frankrike. Diskussioner med arbetsgivaralliansen angående hur arvodering av mindre uppdrag ska ske, och börjat arbeta med att ta fram en Sverok-praxis för detta. Inlett en diskussion med personer utanför förbundsstyrelsen för att utvärdera vårt arbete även ur ett externt och historiskt perspektiv. Representera förbundet externt samt internt Internt Tagit fram en beslutsammanfattning av styrelsens möten i juni och juli för hemsidan. Denna och ytterligare information har sedan arbetats om till dels ett informationsutskick till samtliga distriktsaktiva, och dels en version riktade mot föreningar och publicerad via hemsidan. Slag-förberedelser i diskussioner med Elin, Fredrik Engström och Anna Lundström. Sverox. Skrivit ledare till september numret, och blivit intervjuad för en artikel om läget i förbundet just nu. Distriktskontakt. Har haft kontakt minst en gång med samtliga distrikt, företrädesvis med respektive ordförande. Både om frågor specifika för det aktuella distriktet och olika generella frågor. Varit mötesordförande på Sverok GävleDalas årsmöte. Haft möte tre möten med tre olika personer ur valberedningen. Externt Med Fredrik Engström tagit fram ett pressmeddelande om medlemsutvecklingen, för publicering i samband med kommande styrelsemöte.

7 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 7 Träffat Björn Flintberg för att diskutera ett stort internetprojekt där en community för (roll-)spel ska byggas upp. Hjälpt Kamratposten ta fram en artikel om figurspel, och förberett en om nationella spelveckan. Blivit intervjuad av Fea Livia angående lajvhobbyns historia och framtida utveckling. Deltagit i kontakterna runt samarbetsprojektet En resa som ingen annan. Främst i de delar som rör lanseringen (premiären, mediakontakter m.m.) men även i att hantera den konflikt som uppstod under arbetet. Deltagit i premiäruppsättningen, tillsammans med ordförandena/cheferna på Historiska Museet, Riksteatern, Röda Korset samt Jan O Karlssons statssekreterare och journalister från ett tiotal nationella nyhetsmedier. Visions-, strategi- och förändringsarbete Agerat moderator för syftesutredningen, samt varit bollplank åt Karl i hans arbete med denna punkt. Med främst Karl och Erik diskuterat tankarna om att bygga ut sverok.se till en mer communityliknande sida där Sverok kan bli ett centrum för alla Sveriges spelare, även icke föreningsaktiva. Inför 2004 haft kontakter med Sifo, Temo och flera marknadsundersökningsföretag och disktuterat olika möjligheter för Sverok att få fram mer information om dels våra medlemmar, dels om spelare och dels om allmänheten eller specifika delar av den som ungdomar. Aktuella frågor är hur kände vi och delar av spelhobbyn är, hur många som utövar hobbyn, hur inställningen till delar av den förändras över tiden med flera. Diskuterat möjligheterna att få tillstånd en omfattande, universitetsbaserad, undersökning om rollspel och lajv och dess effekter på sina utövare. Frågan drivs av Åmåls kommun, som har mycket positiva erfarenheter av rollspel/lajv inom förebyggande insatser mot ungdomar i farozonen för att hamna i diverse problem. Nu ligger ärendet hos brottsförebyggande rådet som undersöker möjligheten att få loss pengar. Har tillsammans med Dan Sivnert och Fredrik Axelzon arbetat vidare på en handlingsplan för förbundets agerande vid kriser. Den är nu i det närmaste klar, och kommer presenteras för de berörda parterna inom kort. Har tagit fram ett remissvar till den utredning som Ungdomsstyrelsen i juni presenterade om den statliga ungdomspolitiken under de senaste två åren. Rapporten innhöll även förslag om framtida förändringar i politiken. Bidrag till remissyttrandet har kommit från flera håll, bland annat från Andreas Brodin, Hanna Jonsson, Wilhelm Raab, Lars Johansson och Christer Pettersson. Har inlett en genomgång och översyn av hur Sverok framställer sig själv i kontakten med sina aktiva, samt av det material som finns tillgängligt för att stödja föreningar som vill utveckla sin verksamhet. Målsättningen är att sammanställa gammalt material och komplettera med nytt i två häften. Ett vad är Sverok-häfte som är tänkt som en introduktion för nya aktiva på förbunds och riksnivå och ett utveckla er förening tänkte att ge tips och råd om hur man sköter en förening och hur den kan utvecklas. Tanken är att hitta en redaktör som kan hålla i detta under hösten, och att ha häftena klara under början av nästa år. Diskuterat lajvhobbyns framtid inom eller utanför Sverok med Mikael Lestander, ordförande i IFL (Intresseföreningen för lajv, tidigare lajvkommitén).

8 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 8 Deltagit i diskussioner och möten med drift-gruppen för att diskutera Sveroks it-verksamhet under 2004 och framöver. Målsättning att ta fram en konkret plan för 2004 och en genomarbetad strategi för arbetet på längre sätt. Projekt Folkbildningsarbetet har tagit upp mycket tid. Har deltagit i två möten med studiefrämjandet, det ena på ledningsnivå och det andra ett arbetsmöte. Har även deltagit i ett möte med folkbildningsgruppen, och haft ganska omfattande löpande kontakter med denna grupp. Har även haft kontakt med arrangörerna av folkrörelseforum samt LSU om att ta upp folkbildningsfrågan på den konferensen. För mer information om detta område, se särskild rapport. Under perioden har det arbetats en hel del med Nationella Spelveckan. Min del har varit som idégivare och bollplank åt de två huvudansvarig, samt att samla in och sammanställa information, dokument och kontakter från tidigare år. Har även varit skött kontakten med spelföretag, vilekt resulterat i at Games Workshop för första gången deltar i spelveckan. Trendus, Midgaard, Alga och förhoppningsvis Tradition är andra deltagande företag. Se rapporten för nsv för mer information. Övrigt Under rapport perioden har det varit täta kontakter med arbetsledningen, flera gånger per vecka via telefon, mejl och icq. Det har även varit fyra möten. Sedan förra styrelsemötet har det varit mycket resande, har sedan dess haft drygt 20 resdagar inräknat enbart de dagar där det rör sig om en heldag. Hade en knappt en knappt två veckor lång semester i början av augusti då vice ordförande höll ställningarna på ett utmärkt vis. Planering (oktober-november) Planeringen här är väldigt kort och sumarisk. En mer omfattande är under utarbetaning och kommer vara klar senare. Mer information ges under mötet. Fortsätta den löpande kontakten med styrelsen, kansliet och distrikten samt föreningar med flera i linje med vad som gjorts tidigare. Slag. Förberedelser och deltagande. Förbundsstyrelsemöte i november. Mediaarbete för att följa upp En resa som ingen annan samt inför Nationella spelveckan (NSV). Pressmeddelande och direktkontakt. Följa upp remissen genom ett möte med Lena Hallengren Stötta folkbildninggruppen, i arbete och under möten. Stötta NSV-gruppen. Hitta redaktörer för vad är sverok- samt utveckla din förening-häften samt inleda arbetet med förenings- och vad är sverok-häftet. Jobba med it-folket för att ta fram strategi, plan och värva folk. Träffa Fredrik Innings, Sveroks första ordförande

9 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 9 Kontakt med Intresseföreningen för lajv för att disktuera lajvhobbyns framtid. Delta i Sverok Västs årsmöte. Försöka besöka ett distriktsstyrelsemöte. Ev. delta i en LSU-kurs om ledarskap Följa upp Åmål-samarbete angående utvärdering av lajv/rollspel.

10 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 10 Rapport: distriktsansvarig av Elin Gullberg Bohlin, Sedan förra styrelsemötet har jag haft en intensiv kontakt med framförallt Anna Lundström, ordförande för väst. Detta p.g.a. det kommande slaget som väst är värdar för. Slaget kommer att handla om mediekommunikation och hållas i Varberg. Av den informationen jag fått av Anna bedömer jag att läget är under kontroll när det gäller slaget. Jag har även satsat hårt på att vara i kontakt med samtliga distrikt. Dels för att att följa upp slaggruppens arbete, kolla läget inför slaget i allmänhet, samt följa upp hur det gått efter sommaren med distriktsarbetet. Kommentarer om varje distrikt kommer sist i denna rapport. Jag har besökt Gävle Dalas sista styrelsemöte samt deras årsmöte och den spelhelg som var i samband med årsmötet. Även Stockholm har besökts och under besöket i Stockholm deltog jag på ett av deras årsmöten och hade dessutom ett möte med Stockholms ordförande Mirja Hagström. Planering Jag kommer att närvara på Väst slag. Där hoppas jag kunna genomföra en utvärdering av slaget samt slaggruppens arbete. Jag hoppas även kunna påbörja (om dock i liten skala) planeringen av nästa slag. Fokus för distriktsarbetet kommer framöver att vara de distrikt som visat sig behöva hjälp och peppning. Fortsatt regelbunden telefonkontakt samt om möjligt besök på deras möten. Jag kommer även att börja påminna de distrikt som ska ha årsmöten under våren att redan nu börja tänka på detta och vid behov stödja och hjälpa i det arbetet. Distriktsrapporter SKuD Niklas Bendelius är för närvarande väldigt upptagen och frånvarande så Paul Carlsson är tillförodnad ordförande i några månader. Skud arbetar just nu mest med att förbereda KalCon- konventen som ska gå av stapeln under NSV. Förutom det arbetas det mycket med att ta fram styrdokument etc så att föreningarna snabbt ska kunna fixa kurser. Dessutom satsar Skud på att utarbeta en grafisk profil för att trycka tröjor, pins och plancher. På styrelsemötena är stämningen bra och styrelseledamöterna deltar ofta i dessa. Föreningskontakten är inte riktigt slutförd men uppskattningsvis har Skud bara ett tjugotal föreningar kvar att kontakta. Ost Trots upprepade försök både telefonledes, via mail och icq har jag inte lyckats få tag på Petra Malmgren. Jag kommer att fortsätta bombardera henne med mail osv. men har ingen anledning att tro att distriktet mår dåligt.

11 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 11 Väst Väst gör reklam och mässor just nu, planerar, fixar material till och jobbar på. - Bok & Biblioteksmässan, GBG - Ung i Skaraborg, Mariestad - TUGG, GBG - Ungdomsmässan i Halmstad blir nog inte riktigt vad det var tänkt från början och väst ska som det ser ut nu inte vara med. (tid, folk osv.. räcker inte till) - BSK, Borås Övrigt - Väst gör ett Slag, planerar, fixar å donar. - Ska precis skicka ut DN no:50, kommer snart i era brevlådor. - Väst kassör har hoppat av, därför ska Väst ha extra årsmöte, kallelse kommer snart i era brevlådor. - Föreningsrundringning ligger lite efter i schemat och detta jobbar de på med så fort de kan. - Betalar ut bidrag, 3 föreningar sökte på mötet i söndags och tre föreningar fick beviljat. - Köper in hobbysaker, ska köpa bland annat nya Svenilboken och ASFs friformsboxar. - Tobias och Anna har varit på "Svenska möten" mässa i GBG om/med en massa kursgårdar och konferansanläggningar, trevligt och flådigt. - Anna har varit på möte angåenda Slaget vid namn "Förslaget" med Fredrik Engström, Karl Lampinen var också med. (givande och trevlig fika) - Tobias och Tomas håller just nu på och mer eller mindre river kansliet för tillfällig flytt till Svenska mässan och Bok&bib. Svealand Svealand har sen sommaren varit lite lågt. De har haft sitt andra IRC möte och haft en del problem med vi-känsla då den geografiska spridningen gjort det svårt att föra alla samman på ett bra sätt. Men det enskilda arbetet fortsätter med ganska bra utveckling och styrdokument för kursverksamhet har börjat ta sin form. Det har skett en del kurser också vilket känns väldigt positivt. En försvunnen revisor har hittat tillbaka. Detta tog dock lite slit men ordnade sig och vi hoppas det håller i sig. Svealand satsar nu på FriCon och NSV. De kommer ge slantar till de föreningar som har NSV och hoppas att dom kommer göra ännu bättre jobb nästa år. Stockholm Sedan förra styrelsemötet har Sthlm gjort färdigt och skickat ut ett bra Utskick tillderas föreningar. De har också haft en Inspiraton, som inte var så välbesökt, men ändå lyckad. Förfrågningar från spelsugna människor fortsätter att strömma in, och en och annan fritidsgård hör av sig med önskan om besök, spelinstruktörer eller annat.

12 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 12 Ett par bidragsansökningar har beviljats, Vila i frid och Operation Barbarossa. Sthml jobbar för närvarande med en mässa på Fryshuset (ID-mässan, Kultur i kvarteret 9-11 okt), där Hanna Johnsson ska sitta med i en panel/seminarium, och dom söker föreningar som vill demonstrera spel, annat hobbyrelaterat osv på plats samt hålla i ett infobord. Till Historiska museets utställning Memento Mori sökes det också föreningar för speldemonstrationer och liknande, samt att Sthlm ska fixa spelpjäser till ett stort schackslag som ska hållas (där pjäserna är människor). Det går väl hyfsat bra frammåt med detta, men det behöver mer folk. Sthlm kämpar med att hitta och få in alla nycklar till kansliet som är på vift av olika slag. Kanske måste låset bytas ut grund av borttappade nycklar tyvärr. Uppdatering av hemsidan går trögt. I övrigt i distriktet så fixas och grejas det ju ute i föreningarna, med lajv, spelhelger osv. Kansliet används mycket för möten och tryckerier. Någon dag kommer det att göras en rensning av kansliet, för det finns en hel del junk där som bara tar plats, och en massa kvarglömda kläder sen evigheter. Folk har fått veta detta och det som inte har hämtats upp och inte fyller någon funktion på kansliet, kommer styrelsen att göra vad dom finner mest lämpligt med... Jag kan också meddela att nu har vi inte bara en, utan två ledamöter på annan ort än Stockholm. Detta är en prövning för ett distrikt där alla brukar vara grannar. I mars är det något som kallas Ungkulturdagarna i Stockholm (rätt häftig grej verkar det som), och Sthlm (m.fl.) har bli tillfrågade om någon kan sitta med i styrgruppen för detta projekt. Men ännu är det ingen som har sagt sig hinna och vilja. Rent allmänt kan man säga att stämningen i styrelsen börjar bli betydligt bättre vilket jag tror beror på att de finansiella problemen verkar kunna lösas och att några projekt rotts iland. Stockholm kommer även att delta på slaget med preliminärt fem personer vilket förhoppningsvis blir lyckat. Ekonomi Kassör John har jobbat på bra med boken och de kompletterande handlingarna har skickats iväg till vår auktoriserade revisor, så nu väntar vi bara på revisionsberättelsen, innan Stockholm kan skicka in det sista till landstinget för att få den sista utbetalningen. Distriktet har börjat få in en del fordringar. Vi har gått ut med information i distriktet om att vi kommer att skriva av fodringar som finns på distriktet vid nyår, för att få ordning på ekonomin. Fram till dess har alla som vet sig ha fodringar på distriktet möjlighet att höra av sig. Vi har fortfarande svårt att betala ut bidrag vi beviljat. GävleDala GD har precis haft sitt årsmöte som gick väldigt smidigt. En ny styrelse valdes och alla papper var i ordning, med andra ord ingen extra årsmöte. Jon deltog även på detta möte som mötesordförande. GD har även under den senaste tiden slutfört flytten av deras kansli samt gjort en hel del renoveringsarbete. Även föreningskontakten har gått bra och det finns för närvarande mindre än 20 föreningar som inte är kontaktade i Gävle Dala. Den nya styrelsen kommer att ha en upptaktshelg samma helg som FS-mötet.

13 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 13 Nedre Norrland Nedre Norrland (NN) har just för tillfället svåra ekonomiska problem. Detta på grund av att det saknas en gammal revisionsberättelse. Jag har med anledning detta varit i kontakt med Peter Madsen och Jon har varit i kontakt med Kriss Andsten. Dessutom har jag ingående diskuterat problemet med NN:s ordförande Anton Lundin och jag hoppas att styrelsen nu känner sig motiverad att lösa dessa problem själv. Under den närmaste tiden kommer jag noggrant följa det arbetet. Förhoppningsvis kommer NN trots problemen ha två representanter på slaget. Övre Norrland Saker som har hänt t.o.m. 1/ En ledamot mindre Sverok Övre Norrland har förlorat en ledamot i och med att Patrik Petterson har valt att avsäga sig sin post i styrelsen av personliga skäl. Nytt i ÖN Distriktets nya tidning/nyhetsbullentin har än så länge kommit ut med ett nummer. Det innehöll mest information och inget spelrelaterat material, vilket vi hoppas på att kunna justera i framtiden, mycket med hjälp av ett avtal med föreningen TRAMS. Tidningen trycktes hos Sverok Väst. Spelträffar/konventsarrangörskurser Vi hade planerat att under juli hålla fyra stycken konventsarrangörskurser under två helger, men då vi fick återbud från den planerade kursledaren så omvandlade vi snabbt tre av kurserna (Skellefteå, Umeå och Piteå) till spelträffar, där vi träffades, spelade spel och snackade. Den fjärde blev en form av konvents-workshop i Luleå, där vi tillsammans med delar av arrangörsgruppen för NordKon och SnöKon-konventsgeneralen tillika förbundsstyrelseledamoten Anton Holmström diskuterade konvent utifrån det studiematerial som satts samman av Tobias Eliasson och Andreas Brodin. Stora Nolia Stora Nolia var i år, precis som tidigare år, en stor succé på alla plan. Bristande rutin hos en del av de föreningsmedlemmar som hjälpte oss som utställare kompenserades mer än väl av stor entusiasm och det fina material vi kunde dela ut i och med Sverox. Tidningen var fantastiskt bra att ha i sin nuvarande form, en mycket snygg publikation som man kunde dela ut till alla utan att skämmas, och som både innehöll intressanta artiklar och all den information man behöver för att ta reda på vad Sverok är och hur man får kontakt med oss. Mer utförlig information om mässan kommer i en separat rapport senare. SnöKon Arbetet med SnöKon har kommit igång ordentligt igen. Även om detta egentligen inte är ett styrelseprojekt så ligger det oss varmt om hjärtat, och dessutom kommer Hans att vara djupt insyltad i arbetet med konventet. Mer information hittar man på Landstingsbidrag

14 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 14 Distriktet har sökt landstingsbidrag från Norrbottens läns landsting (deadline 15/9). Ansökan till Västerbottens läns landsting (deadline 15/11) är så gott som klar och kommer att skickas in gott och väl i tid. Ny hemsida Nu i dagarna kommer Sverok Övre Norrlands gamla hemsida att ersättas av en ny och fräsch, där det övergripande målet är att sidan ska vara lätt att förstå och navigera, och alla distriktets medlemmar ska känna sig välkomna och delaktiga där. Den kommer, bland annat, att innehålla en möjlighet för besökare att skriva upp sig för att få Sverok Övre Norrlands nyhetsbrev, där styrelsen kommer att skicka ut information om olika saker som händer i distriktet. Självklart är den inte till för bara våra egna evenemang utan även för att utlysa andra spelrelaterade evenemang som sker i distriktet. Intentionen är dock att även denna hemsida bara ska vara temporär tills kan få upp en sida som är baserad på Typo3. Datorinköp En ny dator har införskaffats, vilken ska stå på vårt kansli i Umeå som en resurs för styrelsen och för våra medlemmar. Genom samarbetet med TBV kommer man även därigenom att ha tillgång till Internetuppkoppling och skrivare. Övriga för förbundsstyrelsen relevanta beslut 19/7 Styrelsen beslutar att byta ut distriktets gamla logotyp (snöflingan) mot den Sverok Övre Norrland-logotyp som specificeras av förbundets grafiska profil-dokument. 14/9 Styrelsen fastslår att vi bör öppna en dialog med förbundsstyrelsen om de brister som finns i det fastslagna utbetalningssystemet för distriktens grundgaranti. 14/9 Styrelsen är enig om att det SLAG-finansieringssystem vi skulle önska användes är det s.k systemet (tidigare kallat Marcins förslag ). Planerat i Sverok Övre Norrland Spelcafé 10/10 I samband med Go'morron Sverige, ambulerande teatershow i regi av Riksteatern. Den 10:e oktober kommer de till Umeå, och kommer hålla en föreställning på Midgårdsskolan under kvällen. I samband med detta vill de ha en bunt "sideshows" med lokalprägel, och dessa kommer då husera på Hamnmagasinet. TBV har ombetts hjälpa till att hitta intresserade individer som kan tänka sig att hjälpa till och se till att det händer massa häftiga saker där under dagen, och för detta har de bett oss om hjälp. Arbetshelg Styrelsen kommer att hålla kombinerat styrelsemöte/arbetshelg 17-19/10 i Luleå. Där kommer bland annat nästa nummer av Nytt i ÖN att produceras. Vill man ha med något i tidningen ombedes man kontakta omgående. Tidningen planeras komma ut i slutet av vecka 43. Workshop om rollspel Projekt Att spela roll Sverok Övre Norrland och Umeå Kommun håller tillsammans en workshop om rollspel, riktad till lärare och fritidsledare i Umeå. Den kommer att hållas på kvällen den 21/10 och Sverok Övre Norrland står för hela kvällens program. NSV

15 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 15 Distriktet kommer att synas på evenemang i Umeå, Skellefteå och Luleå. Umeå Spelcaféer kommer att hållas på HamnMagasinet under hela veckan., mycket tack vare samarbetet med TBV. Skellefteå Ej planerat ännu. Luleå I Luleå avslutas NSV väldigt passande med NordKon, där självklart distriktet kommer att vara representerat! Vi kommer att sprida information om förbundet och hur man startar en förening. Fansinkurs Vi har beviljat projektbidrag till föreningen TRAMS för att arrangera en kurs/workshop i hur man gör ett fansin, och vi kommer att samarbeta angående de praktiska detaljerna. Kursen kommer att hållas i Umeå, men inget datum är fastställt ännu. Halvslaget Vi planerar att hålla en inspirationsträff tillsammans med vårt vändistrikt Sverok Stockholm, samt eventuellt även Sverok Nedre Norrland och Sverok Väst. Förhoppningsvis kommer detta att äga rum någon gång under november. SävCon Även detta året får en egen upplaga av SävCon, äger rum den 2-5/11. Mer information på Inte heller detta är ett styrelseprojekt utan helt fristående.

16 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 16 Rapport: Riksmöte 2004 med mera av Loella Mårtensson, Vad har hänt? Möte med Jon Nilsson angående Riksmötet. Möte med Karl Lampinen, Andreas Brodin, och Jon Nilsson. Fika och diskutera möte och mötesform. Mötet kommer vara plenum plus. Anna Westerling är tillfrågad till redaktör för möteshandlingarna, så även Petra Malmgren. En lista är sammansatt på lämpliga ordförande och sekreterare. Mikael Enmalm försvann. Han skulle ha förhandlat med hotellet. Jag försöker reparera skadan. Bokat datum 12-14/ Vandrarhemspriset omförhandlat. Varit i Stockholm fyra dagar. Jobbat med En resa som ingen annan. En tveksam upplevelse ur arbetssynpunkt. Konferenslokal bokad och avbokad. Min spion sa att den sög nu letar jag efter något bättre. Beräkning på extra dag. Mind mapping om riksmötet. Nyckelband beställda. Blurb till Sverox om Riksmötet (Jon Nilsson). Vilka problem har tillstött? Jag har bara haft två problem. Det första är kommunikationsproblem. Det är svårt att nå människor det är svårt att få svar med mera. Det andra är att jag glömmer lita på min egen förmåga att fixa det här. Lite mer support hade varit nice. Hur ska arbetet fortsätta? Enligt tidsramen. Känner att arbetet intensifieras hela tiden. Det tycker jag är trevligt som känt mig lite tom på sysslor. Den tanken är inte aktuell längre.

17 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 17 Rapport: Arbetsledning ordförande av Fredrik Axelzon, Ansvarsområde Arbetsledning Rapportering Under denna period har jag och ordföranden haft flera personliga möten där vi har diskuterat arbetsledning. Under samtalen har både det dagliga arbetet berörts men även också övergripande planering/uppföljning och prioriteringsövervägande. Utöver detta har vi även haft telefonkontakt flera gånger i veckan i kombination med kontakter via mail. Jag har fått en större skriftlig planering av ordföranden och även sett till att den distribuerats till vice ordföranden och kansliet. Planering Jag är nöjd med frekvensen av möten och kontakter med ordföranden gällande arbetsplanering. Jag avser att vi ska fortsätta i samma utsträckning och upplägg även under nästa period.

18 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 18 Rapport: Sverox av Fredrik Axelzon, Rapportering Under denna period har merparten med arbetet med Sverox gällt Sverox-upphandlingen. Detta arbete mynnar ut i det beslutsunderlag som kommer presenteras på förbundsstyrelsemötet 3-5 oktober och som styrelsen sedan ska ta ställning till. Mer information om tillvägagångssättet i upphandlingen kommer att finnas i beslutsunderlaget. Det har kommit ut ytterligare ett nummer av tidningen Sverox (nr31) Vi har haft löpande kontakt med Sverox-redaktionen gällande arbetet med tidningen. Under bok och biblioteksmässan i Göteborg, september distribuerades 2500 Sveroxar. Under mässans första dagar är besökarna merparten branschfolk, lärare och bibliotekarier men under de övriga dagarna är fokus på allmänheten. För att utvärdera satsningen med tidningarna har vi bett om att få in en rapport hur tidningarna användes av Sverok Väst. Jag besökte mässan. Vi har trots påminnelser ännu inte fått in någon rapport ifrån Övre Norrlands distrikt gällande hur de använde de 2000 tidningar de fick till Nolia-mässan. Planering Under förbundsstyrelsemötet 3-5 oktober kommer det ta beslut om vem som ska få kontraktet att ge ut sex nya nummer av Sverox. Vi kommer att fortsätta att arbeta med Sverox på samma sätt som tidigare period. Arbetet kommer att bestå utav löpande kontakt med redaktionen i kombination med att arbeta med övriga frågor gällande Sverox. Vidare kommer vi att göra en utvärdering gällande användandet av tidningen Sverox på mässor.

19 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 19 Rapport: Marknadsföring av Anton Holmström, Möten och samtal med Stockholm inför Fryshusetmässan. Möten och samtal med Väst inför Bok och biblioteksmässan. Snabbt uppföljningssamtal med Övre Norrland (ÖN) om Stora Noliamässan. ÖN:s rapport av mässan kommer i dagarna. Återigen försökt få tag på vilsekommet material från mässkiten. Loella Mårtensson har kontaktat mejerier i Sverige angående annonsering på mjölkpaket. Enda mejeriet som ställde sig inte direkt negativ till att annonsera oss var Arla och Skånemejeriet. Skånemejeriet är dock endast intresserad av distriktrelaterat material. Annonsplaneringen är minst ett år i förväg. Loella Mårtensson har även kollat upp distrikts/kommuntidningar i södra Sverige angående billig och lokala annonssatsningar. Problem Både pengarna och informationsmaterial är nästan helt slut. Detta har till viss del lösts genom att belasta NSVbudgeten genom att trycka upp extra stora mängder för att användas efter NSV. Planering Till nästa möte skall marknadsföringsmaterial i form av starta-föreningshäften, logotyper, förslag till distrikslogotyper, mm finnas på vår hemsida. Material skall även finnas klart för att skickas på tryck. Uppföljning av Bok och biblioteksmässan och Västs övriga mässor.

20 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 20 Rapport: Nationella Spelveckan av Anton Holmström, Jag har haft möte med Åsa Roos, som tillsammans med mig bildar NSV-gruppen. Jag har haft möten och samtal med de flesta av distrikten om vad de ska/kan göra inför NSV. Åsa har kollat upp en tecknare som ska lämna förslag på NSV-affisch som vi funderar på att dela ut efter NSV som reklam för alla kommande NSV. Vi skapade en NSV-hemsida (nsv.sverok.se) och den ska innehålla allt för föreningar, företag och mediaintressant information och uppdateras löpande. Vi har gjort mail- och brevutskick till alla våra föreningar och till ungefär 130 intressanta företag. Jon Nilsson har haft uppföljande telefonkontakt med de större inblandade företagen. Drygt 150 föreningar har ansökt om spel och marknadsföringsmaterial. Ungefär 5 föreningar har ansökt om extra marknadsföringsstöd. Tröjor inför NSV är formgivna och beställda. Sverokflyers inför NSV är formgivna och beställda. Sverokaffischer är beställda. Problem Telefonuppföljning av föreningar är arbetskrävande och har gått halvbra. Dock blir föreningarna glada när någon från Sverok ringer för att prata med dem. Det andra planerade brevet till företagen har inte kommit iväg. Beställda t-shirts har råkat ut på villovägar. Kommer förhoppningsvis fram i tid för paketpackningen. Planering Packa informationspaketen på måndag vecka 41. Komma överens med företagen om hur föreningarna ska få spelen. Företag som själva kan svara för utskicken till föreningarna, måste få adresslistor och för de företag som vill att vi handhar utskicken måste jag ordna människor som kan paketera spelen och posta dem. Förhoppningen är att spel och hobbyrelaterat material skall vara föreningarna tillhanda senast vecka 42. Slutet av vecka 43 ska ett nationellt pressmeddelande skickas ut. Vecka 44; NSV. Efter NSV planering Ta fram en NSV-affisch för att marknadsföra NSV v.44. Genomförandet av en rollspelshelg för skribenter, tillverkare, företag, Sverok, mfl.

Protokoll styrelsemöte nr 11 2010-01-09 1(10)

Protokoll styrelsemöte nr 11 2010-01-09 1(10) Protokoll styrelsemöte nr 11 2010-01-09 1(10) Protokoll 2010-01-09 Styrelsemöte nr 11 Fastställd dagordning Protokoll 2010-01-09... 1 Styrelsemöte nr 11... 1 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande...

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014

Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014 Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014 STOCKHOLM Närvarande: Erland Nylund Agnes Ambrosiani Sebastian Krantz Zishan Ahmad Hedvig Lindström Närvarande från 7: John Lundhgren Ej Närvarande:

Läs mer

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Närvarande styrelsemedlemmar: Ordförande Lenita Hellman Sekreterare Jens Lindström Ledamot Linus Råde Kassör Adam Jonsson Vice

Läs mer

Extra Årsmöte. Hemsidan har uppdaterats och ett nytt IT-system för distriktsresorna är under utveckling.

Extra Årsmöte. Hemsidan har uppdaterats och ett nytt IT-system för distriktsresorna är under utveckling. 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av röstlängd 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Val av två justeringsmän och två rösträknare 7. Verksamhetsberättelse Under

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

DETTA ÄR EN DIGITAL VERSION AV DOKUMENTET. EN FYSISK, JUSTERAD KOPIA FINNS ATT BESES PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING.

DETTA ÄR EN DIGITAL VERSION AV DOKUMENTET. EN FYSISK, JUSTERAD KOPIA FINNS ATT BESES PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING. Sid 1 av (11) Protokoll Förbundsstyrelsens möte Plats och tid Juventum, Eksjö. 24 mars 2002 Närvarande: Hanna Jonsson Marcin Kucharski Elin Gullberg- Bolin Kriss Andsten Mikael Enmalm Fredrik Axelzon Jon

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11 1. Mötet öppnades. 2. Närvarande Andreas Ekeroot, Andreas Uppling, Catharina Tylleskär, David Karlsson, Maria M. Broman, Maud-Henrik Jonsson 3. Val av mötesordförande

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Brainstormanteckningar från Sverok Västs visionshelg, 2009-01-18

Brainstormanteckningar från Sverok Västs visionshelg, 2009-01-18 Brainstormanteckningar från Sverok Västs visionshelg, 2009-01-18 Närvarande: Johan Herrnsdorf, Sabina Braun, Johan Bjärsborn, Anna Malmér, Jörgen Engström, Malin Thorsson Hur vi gjorde Vi började med att

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Förbundsstyrelsens sammanträde 2001-03-25. Plats och tid Falu Folkets Hus, Falun, 25 mars 2001, klockan 16.30

Förbundsstyrelsens sammanträde 2001-03-25. Plats och tid Falu Folkets Hus, Falun, 25 mars 2001, klockan 16.30 SVEROK PROTOKOLL 1 Plats och tid Falu Folkets Hus, Falun, 25 mars 2001, klockan 16.30 Närvarande Hanna Jonsson, förbundsordförande Petra Malmgren, förbundssekreterare Magnus Alm Fredrik Bonander Peter

Läs mer

Protokoll styrelsemöte nr 7 2010-08-21 1

Protokoll styrelsemöte nr 7 2010-08-21 1 Protokoll styrelsemöte nr 7 2010-08-21 1 Protokoll 2010-08-21 Styrelsemöte nr 7 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia...2 1.1 Mötets öppnande...2 1.2 Val av mötesordförande...2 1.3 Val av mötessekreterare...2

Läs mer

Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26

Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26 Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande Nina valdes till ordförande 1.3 Val av mötessekreterare Christian valdes till sekreterare

Läs mer

Protokoll styrelsemöte nr 9 2010-10-24 1

Protokoll styrelsemöte nr 9 2010-10-24 1 Protokoll styrelsemöte nr 9 2010-10-24 1 Protokoll 2010-10-24 Styrelsemöte nr 9 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia...3 1.1 Mötets öppnande...3 1.2 Val av mötesordförande...3 1.3 Val av mötessekreterare...3

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 KALLELSE STYRELSEMÖTE Tid Måndagen 17:e Februari 2014 kl 18:30 Plats Ung Pirat - Stockholms kansli på Styrbjörnsvägen 3 i Hägersten Möteshandlingar Möteshandlingar

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-04-11.docx

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-04-11.docx Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll.docx Styrelsemöte Närvarande Robert Tiinus, Rasmus Palm, Jennie Carlsson, Vargman Bjärsborn (anländer vid punkt 8 och går efter punkt 15), Johan Herrnsdorf, Mikael Ölmestig

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2003-06-07 08 (Föregående möte var 2003-05-09) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban, Justeras, Justeras, Christer Pettersson

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 9 november 2009 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2003-12-07

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2003-12-07 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2003-12-07 (Föregående möte var 2003-11-08--09) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, mötessekreterare mötesordförande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok GävleDala Falun 2011-02-26

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok GävleDala Falun 2011-02-26 Protokoll fört vid årsmöte för Sverok GävleDala Falun 2011-02-26 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Lina Svensson förklarar årsmötet öppnat. 2. Mötets behörighet Mötet förklaras behörigt. 3. Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-05-15--16. (Föregående möte var 2004-04-18)

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-05-15--16. (Föregående möte var 2004-04-18) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-05-15--16 (Föregående möte var 2004-04-18) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, mötessekreterare mötesordförande

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04

Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04 Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04 Tid: måndag 4 juni Plats: FSAstuds nätbaserade rum på Adobe Connect PROTOKOLL Närvarande ledamöter: Sofie Ivarsson Helena Isacson Adina Cederblad Åsa Diös Ellemo Frida Bergman

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 7 2013-12-04

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 7 2013-12-04 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 7 2013-12-04 1. Mötet öppnades 2. Närvarande Andreas Ekeroot, Andreas Uppling, Catharina Tylleskär, Maria M. Broman, Maud-Henrik Jonsson 3. Val av mötesordförande Maria M. Broman

Läs mer

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Linn Carin Fröjd, Ann-Christine Troberg, Lovisa Nilsson och

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00 Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet Tid 2015 01 31 13:00 Fastställan av dagordning 1. Mötet öppnas 2. Formalia 2.1. Fråga om Mötets behörighet 2.2. Val av mötesordförande

Läs mer

Studentradion i Sverige

Studentradion i Sverige Studentradion i Sverige STYRELSEMÖTE 2015-10-15 Närvarande: Sangeeta Chauhan, Lisa Grettve, Eva Gustvfsson, Julia Lindström, Alexander Ljungqvist, Madeleine Ruuth Adjungerade: Sara Andrersson, Mary Atim,

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 för Sverok Stockholm 2014, den 10/3-2014

Styrelsemöte nr. 3 för Sverok Stockholm 2014, den 10/3-2014 Styrelsemöte nr. 3 för 2014, den 10/3-2014 Närvarande: Agnes Ambrosiani Erland Nylund Kajsa Harnesk John Lundhgren Sebastian Krantz Zishan Ahmad Hedvig Lindström Ej Närvarande Rasmus Storkamp 1 Inledande

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund.

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Årsmöte 2013 Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Den gröna markören visar platsen för årsmötet, Rådhusgatan 40 Den lila markören visar

Läs mer

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson.

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. 6. Val

Läs mer

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Torsdagen den 26 mars 2015, Karlavägen 66, Östermalm, Stockholm, Klockan 19.35 20.00 Närvarande: Göran Fjällborg, Jenny Kvam, Niklas Waitong, Dani Balladares,

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Styrelsemöte 14, Sverok Stockholm

Styrelsemöte 14, Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 14 2007-12-11 1( 7) Styrelsemöte 14, 2007-12-11 Närvarande: Anneli Henriksson, Nina Högberg, Olivia Totemark-Lindström, Alina Olestad, Frida Åhlvik, John Lundhgren, Petter Blomberg.

Läs mer

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 29:e mars 2015 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten sammanställer

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 26/3-06

Protokoll styrelsemöte 26/3-06 SVEROK GÄVLEDALA Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävlaDala-distriktet Protokoll styrelsemöte 26/3-06 Plats: Sverok GävleDalas kansli. Närvarande: Peter Engström, Andreas Hallqvist, Freddie Juza,

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 26 april 2014, kl. 14.15 Solidaritetsrörelsens hus, Stockholm Närvarande: Klas Eriksson, Emma Hyldéen, Rebecka Jalvemyr, Mikael Jonsson, Maja Magnusson, Ida Niskanen,

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Protokoll : Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll : Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 20150216: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 9 juni 2015 Telefonmöte

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 9 juni 2015 Telefonmöte Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 9 juni 2015 Telefonmöte Närvarande: Johan Robertson, Conny Thunberg, Suzan Edvardsson, John Hall, Frida Bulukin Wilén och Anders Dahlén, 1-15 Adjungerad: Peter Lundmark

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE 2008

Protokoll ÅRSMÖTE 2008 Sida 1 av 7 Protokoll ÅRSMÖTE 2008 1. Mötets öppnande 2. Val av a. Mötesordförande Anders Arvidsson b. Sekreterare c. Två protokolljusterare tillika rösträknare Olle Björquist, Daniel Johansson 3. Fråga

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (6) Styrelsemötesprotokoll Plats: Hos Monica, 2013-11-29, kl. 18.00 Deltagare: Monica Lindberg Ordförande Morgan Engdahl Ledamot Peter Höglund Kassör Jonas Mattsson-Frost Ledamot Monika ledel Sekreterare

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Mötets

Läs mer

Medicinska Föreningen Styrelsemöte Onsdagen den 10 september 2014, klockan 19.00. Rappesalen, Akademiska Sjukhuset, ingång 11.

Medicinska Föreningen Styrelsemöte Onsdagen den 10 september 2014, klockan 19.00. Rappesalen, Akademiska Sjukhuset, ingång 11. Medicinska Föreningen Styrelsemöte Onsdagen den 10 september 2014, klockan 19.00. Rappesalen, Akademiska Sjukhuset, ingång 11. 1. Mötets öppnande Ordförande Sarah Galien hälsade välkommen och förklarade

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2012

EKONOMISK BERÄTTELSE 2012 EKONOMISK BERÄTTELSE 2012 AVSEENDE HELÅRET 2012-01-01 2012-12-31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2012. Rapporten är en intern konstruktion som visar hur

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-05-24 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-05-24, 17:26 19:15 Plats 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande, D-09 Ledamot

Läs mer

Mallar till Föreningsårsmöte

Mallar till Föreningsårsmöte Mallar till Föreningsårsmöte 2016 INLEDNING I detta häfte finns förberedda mallar för ett årsmöte i er Vi Unga-förening. Mallarna är tänkta som ett stöd till ert årsmöte och finns också att ladda ned i

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2003-07-18--20 (Föregående möte var 2003-06-07--08) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban, Justeras, Justeras, Christer

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Johan Green, Ems Nydegger, Mikael Jönsson, Sigrid Max Svensson, Martin Brosser, Elias RFK Ytterbrink 1. Mötet öppnas Mötet öppnades klockan 19:04. 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Medlemsföreningsårsmöte

Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmötet är medlemsföreningens högsta beslutande organ, på samma vis som förbundsårsmötet är Svenska Celiakiungdomsförbundets (SCUF). De beslut som tas på medlemsföreningsårsmötet

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67)

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) 68 Öppnande av möte Ordförande öppnar mötet. 69 Diskussion om Tu Lajvs

Läs mer

PROTOKOLL Nr: 2013-004

PROTOKOLL Nr: 2013-004 Protokoll fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen för Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) enligt följande: Tid: 2013-05-25--26 Plats: Quality Hotell Prisma, Skövde Närvarande: Rangfors Vivi-Ann, ordf.

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 22/7-09 Närvarande: Andreas ( 35-47) Karin ( 35-47) Linnéa ( 35-47) Zolie ( 35-47)

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 22/7-09 Närvarande: Andreas ( 35-47) Karin ( 35-47) Linnéa ( 35-47) Zolie ( 35-47) Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 22/7-09 Närvarande: Andreas ( 35-47) Karin ( 35-47) Linnéa ( 35-47) Zolie ( 35-47) 35 Öppnande av möte Ordförande öppnar mötet. 36 Planering inför hösten v. 36 Carpe

Läs mer

Styrelsemöte nr. 5. Svenska Kendoförbundet. Datum: 2011-05-22 Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli Tid: Kl.

Styrelsemöte nr. 5. Svenska Kendoförbundet. Datum: 2011-05-22 Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli Tid: Kl. 1 Styrelsemöte nr. 5 Svenska Kendoförbundet Datum: 2011-05-22 Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli Tid: Kl.10:00-13:00 Kallade, närvarande Anette Persson Sunje, ordförande

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-04-03 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Sekr. Anna Henriksson Linnea Hjelte Karolina Lundh Eleonora Grönlund Dea Ternström Pernilla

Läs mer

Styrelsemöte 19/04 2008

Styrelsemöte 19/04 2008 Styrelsemöte 19/04 2008 SVEROK GÄVLEDALA Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävlaDala-distriktet Datum 19/04 2008 Plats Sverok GD:s kansli i Gävle Närvarande Markus Linde, Erik Aronson, Rikard Åslund

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 081208

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 081208 Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 081208 Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina Gustavsson

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Närvarande: Caroline Ekblad, Hanna Olin Petersson, Kristina Frisell, Konrad Ekenberg, och

Läs mer

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Inledning 2 Övergripande utgångspunkter 2-3 Delegationsordning 4-5 Förbundsstyrelsen 6 Arbetsutskottet 7 Förbundsordförande 8 Vice förbundsordförande 9 Arbetsgrupper

Läs mer

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi.

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Närvarande: Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Utom styrelsen: Jenny Luukkonen ( 17) Ej närvarande: Jakob Andrén Bilagor:

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Erik Helander förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Erik Helander valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Erik Helander förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Erik Helander valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2011-01-26 Tid: 17:15 Plats: P36 Närvarande: Erik Helander, Emilia Björe-Dahl, Petra Lange, Kristina Lam, Linda Gunnarsson, Nina Petrén, Tobias Gefors, Markus Engren, Andréas Göransson,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013

Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013 Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet - BoST Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013 Närvarande: Per Skedung Ulla Bohman Andreas Bakken Per-Anders Öhrn Stefan Eklund Åkerberg Zdenka Sramkova

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer