PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM-examinatorer och PIM-deltagare Carola Rehn-Lindberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM-examinatorer och PIM-deltagare Carola Rehn-Lindberg"

Transkript

1 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 2 PIM-examinatorer och PIM-deltagare Carola Rehn-Lindberg UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Grundskoleavdelningen Hantverkargatan 2F Box Stockholm Tel E-post:

2 Innehåll PIM-examinatorerna... 3 En examinator på varje skola... 3 Det stockholmsspecifika i PIM-projektet har varit:... 3 Skolverkets stöd... 3 Handlingsplan... 4 Framgångsfaktorer i PIM-satsningen kommunicerades innan start... 4 Stadens pedagoger har även fått erfarenhet av webbaserat lärande PIMometern blev PIM-modulen Min Portfolio i Skolwebben... 5 Min Portfolio Min sida... 6 Portfoliodelen - Sökbart på personer och skolor... 7 Programvaror... 8 Andra satsningar samtidigt med PIM-arbetet... 9 Examinatorsträffar Erfarenhetsbyte... 9 Enkätutvärderingar med PIM-examinatorerna... 9 Helhetsintrycket av PIM Examinera sina kollegor lätt eller svårt i PIM? Digital kompetens Har PIM ökat användningen av it i undervisningen? PIM-examinatorerna beskriver sitt arbete och redogör sina synpunkter Hur har det varit att arbeta som PIM-examinator? Vad har varit roligast i PIM-projektet? Vad har varit svårast i PIM-projektet? Hur har dina förutsättningar varit att klara av ditt uppdrag som PIM-examinator? Synpunkter från examinatorerna till projektgruppen: Aktiviteter för PIM-examinatorerna Upphovsrättsfrågor - samarbete med Skolverkets Kolla Källan Film, från PIM-examinatorernas utbildningsdag Tycker du att det märks på din skola att skolledarna också gör PIM? DIPLOM seminarier, examination och tårta! PIM bloggen PIM-uppgifter på nivå 4 och 5 i Stockholms grundskolor av 30

3 PIM-examinatorerna En examinator på varje skola Vid projektplaneringen beslutades efter överläggningar med Skolverket att en examinator per grundskola skulle utbildas istället för att ha en grupp examinatorer som arbetade centralt i staden. Examinatorerna på skolorna skulle istället bistås centralt ifrån staden via Mediotekets projektsamordnare samt ingå i ett nätverk av examinatorer i Stockholm. I ett nationellt perspektiv hör detta till ovanligheterna men erfarenheter från tidigare PIM-arbete i staden (Gymnasieskolan samt Östermalms stadsdel) hade visat på fördelarna med en examinator på varje skola. Detta har visat sig vara en viktig framgångsfaktor då det har bidragit till en stark förankring för PIM-projektet på grundskolorna. Varje skola har fått ett större ansvar för sitt eget PIMprojekt. Examinatorerna har varit kontaktpersoner för skolornas PIM-arbete mot Medioteket och grundskoleavdelningen på utbildningsförvaltningen. Skolverket har utbildat samtliga PIM-examinatorer. Utbildningen har omfattat två heldagar med eget arbete och examination mellan utbildningsdagarna. I och med detta säkerställdes en likvärdig nationell nivå på utbildningen och därmed rollen som PIM-examinator, även om projektet är lokalt och Stockholmsspecifikt. Det stockholmsspecifika i PIM-projektet har varit: att varje skola har en egen PIM-examinator att varje skola därmed har ägt sitt eget PIM-projekt att varje skola och PIM-examinator har haft stöd från centrala projektsamordnare på Medioteket att varje skola har arbetat efter en egen handlingsplan. I den har målen beskrivits, en tidsplan för genomförandet upprättats och examinationsuppgifter definierats. I handlingsplanen fanns också en plan för pedagogernas kompetensutvecklingstid att Medioteket anordnade Förberedande Grundkurser inför PIM. Den riktade sig till de allra osäkraste deltagarna. Varje skola fick maximalt ha med fem deltagare. Totalt har 165 deltagare genomgått denna 9 timmars grundkurs. att Medioteket har examinerat pedagoger som ville gå vidare till nivå 4 och 5 att ett digitalt kommunalt statistikverktyg skapats för stadens skolor Skolverkets stöd Projektmedlemmarna är mycket nöjda med samarbetet med Skolverket. Det har även haft betydelse att Skolverkets utbildningsdagar för examinatorerna har genomförts på Medioteket 3 av 30

4 tillsammans med projektmedarbetarna. Projektmedlemmarna har därmed haft goda chanser att etablera bra kontakter både med Skolverket och med examinatorerna. Handlingsplan Varje skola har skrivit sin egen handlingsplan inför kommande arbete med PIM. I den har målen och förutsättningarna för examinatorn beskrivits, en tidsplan för genomförandet upprättats och examinationsuppgifter definierats. I handlingsplanen fanns också en plan för pedagogernas kompetensutvecklingstid. De flesta skolor gav pedagogerna 40 timmars kompetensutvecklingstid för att genomföra PIM på de tre nivåerna. I bilaga 3:1 Handlingsplan följer tre exempel på handlingsplaner. Framgångsfaktorer i PIM-satsningen kommunicerades innan start Eftersom projektmedlemmarna hade erfarenheter av PIM sedan tidigare, samt ett gott nationellt nätverk, kunde framgångsfaktorer kommuniceras till både skolledare och examinatorer vid introduktionen. De punkter som presenterades som framgångsfaktorer och var tänkta som ett stöd i arbetet med att ta fram en tydlig struktur för PIM-arbetet var: Skolan börjar sitt PIM-arbete när handlingsplanen är skriven Handlingsplanen görs i samarbete mellan skolledare, PIM examinatorn och ITgruppen Etappmål PIM ska vara en stående punkt på arbetslagsmöten/ konferenser - visa exempel! Examinatorn bör ha vissa delar av sitt schema flexibelt PIM är den prioriterade fortbildningen under året Se till att hålla liv i lågan! Arbetslaget har en PIM-coach som träffar PIM-coacher från andra arbetslag Ordna tid för arbete med PIM för arbetslagen eftermiddagar/studiedagar Kalendarium för PIM Skolan har en fungerande IT-grupp Symbolhandlingar PIM - statistik anslås Framgångsfaktorerna kompletterades av den första gruppen skolledare, vars skolor genomförde PIM i den första omgången. 4 av 30

5 Stadens pedagoger har även fått erfarenhet av webbaserat lärande. Examinatorerna har haft uppgiften att inspirera, handleda, organisera och examinera sina kollegor på skolan. Examinationen bygger både på praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper. Varje pedagog har arbetat på två olika webbplatser, den öppna kursmiljön samt en webbplats där det har krävts registrering med inloggning, den så kallade examinationsmiljön. I examinationsmiljön har pedagogerna utfört teoritester i form av webbaserade filmer. Efter avklarade frågefilmer har de sedan fått tillgång till en praktisk uppgift. Det är dessa praktiska färdigheter på tre olika nivåer som examinatorerna har bedömt och godkänt. Varje godkänd uppgift har genererat en stjärna på deltagarens personliga profil i pimtest. Projektet vill lyfta fram detta webbaserade arbete, eftersom även det har inneburit en kompetenserfarenhet för pedagogerna. Genom att arbeta i ett forum har de själva fått uppleva webbaserat lärande. De har varit tvungna att ladda upp filer/uppgifter som skickas iväg i forumet och invänta respons från examinatorn. Denna process är inte att underskatta i den samlade digitala erfarenheten omkring PIM-projektet. PIMometern blev PIM-modulen Min Portfolio i Skolwebben Under projekttiden har ett digitalt verktyg för att kunna se PIM-statistik för varje skola tagits fram. I Skolverkets examinationsmiljö har det funnits ett statistikverktyg för samtliga av stadens registrerade pedagoger. Detta verktyg var inte transparent och kunde endast hanteras av projektsamordnarna. Projektet behövde ett bättre verktyg för att kunna ha regelbunden uppföljning av varje skolas nivå. Dessutom behövde PIM-examinatorerna få möjlighet att ta del av andra skolors aktuella statistik utan att behöva gå via projektsamordnarna. Det skapades en sammanhängande excelapplikation som fick namnet PIMometern. Där kunde man lätt och tydligt se varje skolas framåtskridande. Vid införandet av GSIT (Gemensam IT Service) blev det problem med att komma åt denna gemensamma applikation. Under projektets gång har därför istället en webbaserad PIM-modul som utvecklats i samarbete med företaget Learnify tagits fram. I den modulen finns nu en portfoliodel samt ett statistikverktyg som i form av stapeldiagram visar hela stadens nivå samt varje grundskolas nivå vad gäller avklarade och godkända PIM-uppgifter. 5 av 30

6 I Min Portfolio som hittas via Skolwebben, kan jag som anställd i grundskolan se PIMstatistik på tre olika nivåer. min egen andra personer, pedagoger eller skolledare min skola separat eller i jämförelse med hela staden Det finns även en möjlighet för en enskild person anställd på grundskolan att se samtliga stockholmspedagogers resultat i PIM. Att åstadkomma denna transparens och tillgänglighet med ett statistikverktyg för PIM var viktigt för projektet. Min Portfolio Min sida PIM-examinatorn har här registrerat sina PIM-deltagare för att kunna föra in statistik över genomförda och examinerade nivåer i PIM. Varje pedagog och skolledare på grundskolan som är registrerad i PIM har en egen portfoliosida vilken är sökbar i Min Portfolio. 6 av 30

7 Portfoliodelen - Sökbart på personer och skolor Personer Sökbart på personnivå, samt i kategorier till exempel sökbart på matematik eller som på bilden PIM-examinatorer. Skolor - Sökbart på skolor 7 av 30

8 På skolfliken kan man se PIM-statistik för avklarade nivåer på den enskilda skolan men även för samtliga grundskolors registrerade resultat. Programvaror Vidare ville projektet säkerställa en stabil och enhetlig it-miljö med god tillgänglighet vad gäller programvaror för alla deltagare. Projektet såg till att de programvaror, förutom Officepaketet, paketerades och fanns tillgängliga i en PIM-mapp. 8 av 30

9 Andra satsningar samtidigt med PIM-arbetet Det har varit två andra satsningar samtidigt med PIM som har påverkat PIM-arbetet på skolorna under projekttiden. Det första var införandet av GSIT på skolorna samtidigt som en digital kompetensutveckling pågick. (Det påverkade i första hand de som startade 2009). Det andra var de nya kursplanerna som skulle implementeras i lärarkåren. För några skolor blev det väl tungt med två så stora kompetensutbildningsinsatser samtidigt. Examinatorsträffar Erfarenhetsbyte Under projekttiden har projektsamordnarna träffat examinatorerna ett flertal gånger i smågrupper. Dels för att gå igenom praktisk hantering i den webbaserade examinationsmiljön, programhantering, kunna hantera PIM-modulen i Min Portfolio, men också för att erbjuda ett erfarenhetsutbyte. Enkätutvärderingar med PIM-examinatorerna Ett av projektmålen var att utbilda 120 examinatorer tillsammans med Skolverket. I Stockholm finns det vid projektavslutet 137 examinatorer på grundskolan. PIM-projekt - samordnarna har tillsammans med Skolverket utbildat PIM-examinatorer under sammanlagt 25 utbildningsdagar. Efter varje projektomgång har utvärderingar gjorts, sammanlagt tre olika enkätsammanställningar finns att tillgå. Projektmedlemmarna har valt att visa dessa utvärderingar med grafikbilder där samtliga tre års enkätsvar slås samman. 9 av 30

10 Helhetsintrycket av PIM På frågan om vad examinatorerna tyckte om PIM generellt, deras helhetsintryck av PIM svarade de så här: 25 Hur är ditt helhetsintryck av PIM? Mindre bra Mycket bra Examinatorerna Svaren för de tre åren sammanlagt visar att av de 111 responderande examinatorerna tyckte 104 av dem mycket bra eller bra angående helhetsintrycket av PIM. Av dessa svarade 63 att de har ett mycket bra helhetsintryck. Första omgången examinatorer, , Svaren visar att responderande examinatorer, 41 av 42 tycker att de har ett mycket bra eller bra helhetsintryck av PIM. Andra omgången examinatorer, Svaren visar att responderande examinatorer, 35 av 36 tycker att det har ett mycket bra eller bra Kommentar: helhetsintryck av PIM. PIM-examinatorernas förutsättningar för att utföra ett bra arbete ökar när de själva har ett mycket Tredje bra omgången eller bra examinatorer, helhetsintryck 2011 av PIM-satsningen Överlag så har både examinatorer och pedagoger Svaren visar uppskattat responderande att det har examinatorer, varit webbaserade 28 av kurser, 33 tycker som att ger det möjlighet har ett mycket att bra eller bra kompetensutveckla helhetsintryck av PIM. sig oberoende I tredje omgången av plats har och fler tid. än Examinatorerna tidigare år uttryckt har också att de fått inte in har sina så PIMuppgifter helhetsintryck i ett webbaserat av PIM, 5 av gränssnitt 33. vilket har möjliggjort flexibilitet när de ska ge gensvar på bra och bedöma uppgifterna. 10 av 30

11 Examinera sina kollegor lätt eller svårt i PIM? Det är en ovan situation och kanske en svårighet att examinera sina kollegor därför ställdes denna fråga på samtliga utvärderingar de tre åren till examinatorerna. Uppskatta hur svårt det har varit att bedöma PIM-uppgifterna för dig som examinator? 30 Uppskatta hur svårt det har varit att bedöma PIM-uppgifterna för dig som examinator? Mycket lätt Mycket svårt Examinatorerna Svaren för de tre åren sammanlagt visar att responderande examinatorer 98 av 111, tycker att det har varit mycket lätt eller lätt att bedöma kollegornas PIM-uppgifter. Endast 12 examinatorer har svarat att det har varit svårt och 1mycket svårt. Första omgången examinatorer, Svaren visar att responderande examinatorer, 39 av 42 tycker att det har varit mycket lätt eller lätt att bedöma kollegornas PIM-uppgifter. Andra omgången examinatorer, Svaren visar att responderande examinatorer, 32 av 36 tycker att det har varit mycket lätt eller lätt att bedöma kollegornas PIM-uppgifter. Tredje omgången examinatorer, Svaren visar att responderande examinatorer, 27 av 33 tycker att det har varit mycket lätt eller lätt att bedöma kollegornas PIM-uppgifter. 11 av 30

12 Kommentar: Under samtliga år har den överväldigande majoriteten av PIM-examinatorerna tyckt att det har varit mycket lätt eller lätt att bedöma sina kollegors uppgifter. Detta visar att PIMexaminatorerna fick en bra och trygg grund av Skolverket och Mediotekets samordnare. De var trygga i sin bedömarroll och projektet hoppas därmed att det har blivit en likvärdig bedömning av pedagogernas inlämnade arbeten och förhoppningsvis också i deras digitala kompetens. Utvärderingen visar att själva bedömningen inte varit någon stor svårighet. Däremot har flera av examinatorerna utryckt att det har varit en svårighet att få in uppgifterna i tid. Det har varit en obekväm roll för examinatorn att behöva tjata på kollegor som inte har gjort sina uppgifter. Här har många examinatorer haft stöd av skolledarna. Ju tydligare direktiv och tydligt kommunicerade mål för genomförandet av PIM, desto lättare har det varit för examinatorerna att genomföra sitt uppdrag. I detta avseende har det haft betydelse att även skolledarna har genomgått PIM-examination och deltagit i seminariedagar parallellt med pedagogerna. 12 av 30

13 Digital kompetens Har PIM ökat användningen av it i undervisningen? Det övergripande målet med PIM-projektet är att pedagogerna ska få ökad digital kompetens så att de kan använda it i undervisningen och att de ska kunna stödja eleverna när de använder sig av digitala verktyg. På utvärderingarna efter varje projektomgång ställdes därför frågan till PIM-examinatorerna, I vilken grad har PIM ökat intresset hos dina kollegor att använda it i undervisningen? De svarade: I vilken grad har PIM ökat intresset hos dina kollegor att använda it i undervisningen? I liten grad I mycket hög grad Examinatorerna Svaren för de tre åren sammanlagt visar att av de 110 responderande examinatorer tycker 74 att det i hög grad har ökat kollegornas intresse att använda it i undervisningen. 11 examinatorer tycker att det har ökat i hög grad och endast 2 att det har ökat i liten grad. Första omgången examinatorer, Svaren visar att responderande examinatorer, 34 av 42 svarar att intresset att använda it i undervisningen har ökat i mycket hög och i hög grad. Andra omgången examinatorer, Svaren visar att responderande examinatorer, 27 av 36 svarar att intresset att använda it i Kommentar: undervisningen har ökat i mycket hög och i hög grad. 2 examinatorer har svarat att det är i Många liten grad examinatorer som intresset har uttryckt har ökat. att pedagogerna har varit både stolta och glada över sin egen digitala prestation för att nå nivå tre. Majoriteten av examinatorerna tror att kollegornas deltagande Tredje omgången i PIM har examinatorer, ökat deras intresse för 2012 att använda IT i undervisningen. Vilket är ett av huvudmålen Svaren visar med att responderande att nå nivå tre i examinatorer, PIM-projektet. 23 av 33 svarar att intresset att använda it i undervisningen har ökat i hög grad, endast en svarar i mycket hög grad. 13 av 30

14 PIM-examinatorerna beskriver sitt arbete och redogör sina synpunkter I de tre utvärderingsenkäterna ställdes också öppna frågor. Syftet med att ställa öppna frågor var att få in så många personliga synpunkter som möjligt så att examinatorerna fick möjligheten att beskriva sin roll och lämna sina personliga åsikter. Hur har det varit att arbeta som PIM-examinator? Här efterfrågades endast öppna svar för att få personliga svar från responderande examinatorer. Kommentar: Flertalet av examinatorerna har svarat att det har varit stimulerande och utvecklande, att det har varit roligt och kul med arbetet som examinator på skolan. Det var så många examinatorer som använde sig av superlativer i sin beskrivning med orden: mycket roligt, roligt, stimulerande, kul, givande eller intressant att ordens frekvens räknades. Av 101 svarande examinatorer är det 55 som har använt något av de två orden roligt eller kul i sin svarsformulering. Det ska för den delen inte tolkats som att det har varit en lätt uppgift. Det som ska lyftas fram här är att examinatorerna i samma andetag som de har skrivit att det var roligt också har beskrivit att det har varit en ojämn arbetsbörda som bidragit till stora arbetstoppar. De beskriver också att det har tagit rejält med tid i anspråk, mer än förväntat. Några citat : Det har varit givande att få ta del av personalens arbeten. Många roliga, intressanta och tankeväckande arbeten på nivå 3. Svårt att motivera kollegor när vi har mycket stor brist på datorer och andra it-verktyg på skolan Rolig och spännande att leda ett större projekt. Jag tror att jag utvecklats i min ledarroll. Lite svårt att nu i slutändan av projektet få ledningen på skolan att göra upp deadlines för när alla pedagoger ska vara klara. Lite oklart också från ledningen angående kompensation för nedlagt arbete. 14 av 30

15 Kul. Lärt känna många på nytt sätt. Kul att se glädjen när de klarar det. Svårt, då datakompetensen har varit så otroligt varierande bland personalen. På många sätt väldigt givande då det är väldigt roligt att se personalen på skolan utvecklas och bli mindre rädd för it. Dock är det likväl jobbigt att få stångas med de i personalen som inte är positiva och lite rädda för it och få dessa inspirerade. Det är ju väldigt få personer men oftast de som tar mycket energi. 15 av 30

16 Vad har varit roligast i PIM-projektet? Här efterfrågade vi endast öppna svar för att få personliga synpunkter från de 104 responderande examinatorerna. Kommentar: Det som flertalet PIM-examinatorerna har svarat att de tyckt varit roligast i projektet var: givande att få ta del av kollegors framsteg givande att ta del av kollegors PIM-arbeten fått bra och god kännedom om kollegors arbetssätt, ämnen genom PIM-uppgifterna bra kontakt med kollegorna som har uppskattat hjälpen från skolans examinator det har varit utvecklande för dem själva Några citat: Nivå 3 Att de som stretat mot mest tyckte att det var så roligt att de gjorde fler PIM3or. En lärare körde PIM3 med alla sina elever i åk 4 på temaveckan. Kontakten med PIM:arna Att se allas alster och få ge feedback. Det har också varit roligt att kunna ge konstruktiv handledning och se att medarbetarna växer när de lyckas. Att kunna inspirera de som varit skeptiska från början, samt att få in alla färdiga PIMuppgifter. Bra kunskapsutbyte har vi haft. Jag har lärt mig mycket. PIM-seminarierna som naturligt blir över stadiegränserna har varit mycket trevliga. 16 av 30

17 Det har varit kul att bedöma och ge feedback och se hur glada alla blivit. Jag har verkligen tänkt på det ni pratade om; PIM-andan. Att lära sig programmet Photo Story Roligast har varit att få vara lite kunnig och i vår workshop kunna finnas till hands och vara behjälplig. Roligt också att ordna examinationsseminarier. Bra med återträffar med andra PIM-examinatorer. Kul med positiv feedback från pimmare. 17 av 30

18 Vad har varit svårast i PIM-projektet? Här efterfrågade vi endast öppna svar för att få personliga svar från de 104 responderande examinatorerna. Det absolut svåraste har varit att motivera de som varit ovilliga till att genomföra kompetensutbildningen. Ibland har det upplevts som svårt att bemöta kollegor som inte gjort det som förväntas av dem. berömma sina kollegor. Några citat: Bemöta de mycket olika förutsättningarna på skolan. På min enhet finns en det trådlöst nätverk och projektorer i klassrummen och en annan har knappt en fungerande dator Datorkrångel, att skolan fick nya datorer och Office 2007 efter en termin. Lärare har arbetat med privata datorer vilket medfört krångel Att bedöma kvalité och upphovsrätt Svårast har varit att entusiasmera de kollegor som ser PIM som ett tråkigt måste. Lyckligtvis är de få. Tråkigast har varit att bedöma examinationsuppgifter med låg kvalité som dock följer alla krav 18 av 30

19 Att motivera vissa och att en del har så låg kunskap att det är svårt för dem att arbeta självständigt Att bedöma alster som bara gjorts för att få det gjort, där man lagt ner minsta möjliga energi men följt instruktionerna fast med minsta möjliga marginal. Trist. En annan trist omständighet var att vår skolledning inte beviljade dem som ville gå blåbärskursen tid för detta under arbetstid, vilket gjorde att få om ens någon från oss gick på den kursen 19 av 30

20 Hur har dina förutsättningar varit att klara av ditt uppdrag som PIMexaminator? Här begärde vi endast in öppna svar för att få personliga svar från responderande examinatorer. Måluppfyllelsen för Stockholms grundskolors treåriga PIM-satsning skiljer sig en del från skola till skola. PIM-examinatorns förutsättningar tillsammans med engagerade och tydliga skolledare har varit den viktigaste faktorn för att lyckas med alla till nivå 3. Examinatorernas förutsättningar har varit olika. Flertalet har uttryckt att de har fått förutsättningar, det vill säga tid för uppdraget. Några har till och med uttryckt att de har fått bra med tid för uppdraget och då har det oftast varit omkring 20 % av tjänst för PIMexaminationsarbetet. Detta har skolorna, skolledningen avgjort. Ett fåtal examinatorer har endast fått 1tim /vecka för uppdraget, vilket har varit för lite. Några citat: Bra! Vi har haft ganska mycket gemensam tid på skolan för at komma igång med PIMandet. Jag har haft handledningstid två ggr/vecka inlagd i min tjänst, vilket jag tror har varit bra för dem som har liten datorvana, speciellt när vi fick GSIT och många inte längre kände igen sig i datormiljön Inte så bra. Vi har haft knapp tillgång till ITutrustning på skolan och jag har inte heller fått någon möjlighet att påverka rent materiellt vad som behövs. Framgången och likaså min egen drivkraft ligger i så fall i enskilda lärarnas ambitioner För oss har det varit bra med ett antal korte gemensamma genomgångar, där jag tipsat om em del grejer och vi har kunnat diskutera uppgifterna. Ett arbetslag på skolan hade PIM-kväll med mat och dryck, det blev lyckat och produktivt Jag har haft 20 % nedsättning på 100 elever, pimmare, det känns som om det är lite, jag har jobbat mycket hemma 20 av 30

21 Jag har fått de förutsättningar jag behövt. Skolledningen förstod vikten av att vårt arbete också innebar tid för planering och genomförande Mycket tid till PIM-examinatorerna- flera schemalagda kvällar för alla med mat/fika och både gemensamt o enskilt arbetetydliga deadlines generös kompenstion till personalen två examinatorer som har kul och stöttar varandra Min rektor har stöttat massor med tid, samt en morot att få ha en PIMgala på Fårö Bra förutsättningar som undervisningsfri tid. Tre framgångsfaktorer: Att skolledningen gjort PIM. Att det finns en PIM-examinator i skolvardagen, det är lätt att hantera uppkomna frågor. Att skolledarna tydligt talat om att detta läsår är PIM den kompetensutveckling som gäller, den ska gå först Bra. Planen har följts och jag har fått den tid jag behöver dock brist på datorer 21 av 30

22 Synpunkter från examinatorerna till projektgruppen: På samtliga tre års enkäter fanns det en möjlighet för PIM-examinatorer att lämna sina egna synpunkter till projektmedlemmarna. Överlag har examinatorerna lämnat positiva synpunkter. Framförallt har de uttryckt att PIM är välplanerat och pedagogiskt upplagt. De har också skrivit att det är bra att det finns en examinator/skola. Flertalet har också uttryckt sin uppskattning över de träffar som har ordnats på Medioteket för examinatorerna. Några har haft synpunkter på innehållet i kursmiljön, ett antal examinatorer har efterlyst att det skulle ha funnits mer av Excel i kursmiljön och i uppgifterna. Men detta är inget som projektet kan styra över. Det som har bekymrat en del examinatorer är deras skolledares agerande med uppföljning och slutförandet. Att de har dragit igång PIM-satsningen stort på skolan och därefter har engagemanget avtagit och närapå ingen uppföljning av lärarnas avklarade PIM-nivåer har skett. Några citat: Det känns som om PIM är så välplanerat och pedagogiskt att allt bara flyter. Det är inget som vi är vana vid i skolan. Man tror nästan inte att det är sant PIM är en fantastisk idé. Det som kom i vägen var faktum att man har så mycket som man ska göra hela tiden. Flera av mina kollegor prioriterade bort PIM för att göra annat de ansåg var mer pressande Bästa datorutbildningen någonsin. Jag har inte hört någon som tycker att det är dåligt Tydligare definiera för skolledarna tidsåtgången för examinatorerna 22 av 30

23 Våra träffar inledningsvis var bra, liksom de uppföljningar vi hade i smågrupper. Bra att kunna få låna rollupen när jag ville det. Också bra att kunna ringa och fråga om saker som man undrade över längs vägen så att säga Stöd hos skolledningen. Välplanerade terminer Bland de vettigare kurser som gjorts som jag har deltagit i Fortsätt med träffarna och pusha rektorerna! Det har varit mycket roligt att vara examinator, PIMarbetet har betytt mycket för skolan kanske framförallt som ett gemensamt mål och arbete, teambuilding Vi fick nya datorer mitt under tiden och med det ett nytt officepaket. Vi var även utan vissa program som PhotoFiltre ett tag. Det orsakade en del grus i maskineriet. I övrigt tycker jag att det har varit superbra! 23 av 30

24 Aktiviteter för PIM-examinatorerna PIM-examinatorer har erbjudits några aktiviteter utöver projektträffar med andra PIMexaminatorer och samordnare. Upphovsrättsfrågor - samarbete med Skolverkets Kolla Källan Projektsamordnarna fick ett otal frågor av examinatorerna angående källhanteringen i de PIMuppgifter som lämnades in. Även pedagogerna kunde ibland göra som eleverna, att de angav Google som källa. Här upptäcktes att det fanns ett stort behov av mer kunskap både för examinatorerna och pedagogerna på skolan. För att PIM-examinatorerna ska kunna kommunicera på ett likvärdigt och kunnigt sätt med sina kollegor om ett källkritiskt förhållningssätt i klassrummet ordnade projektet ett antal träffar för examinatorerna så att kunskapen om upphovsrättsfrågor och säkerhet i bedömningen av källor skulle öka. Med den första projektomgången deltog examinatorer och projektsamordnarna på ett seminarium på Stiftlesen.SE och fick en genomgång av ett källkritiskt synsätt samt om Creative Commons licenssystemet. Vid detta tillfälle deltog 35 examinatorer, 35 skolor var representerade. Under det andra projektåret inleddes ett samarbete med Skolverkets Kolla Källan redaktör, Anette Holmqvist. Föreläsning samt workshops erbjöds PIM-examinatorerna. Målet var ökad kunskap i upphovsrätt, hur vi kan använda bilder, filmer, tv- och radioprogram, musik, internet och texter i skolan. Vid dessa tillfällen har sammanlagt 45 examinatorer deltagit en heldag vardera. Film, från PIM-examinatorernas utbildningsdag En film gjordes för att dokumenterade delar av dessa dagar, här är länken: 24 av 30

25 Tycker du att det märks på din skola att skolledarna också gör PIM? På de årliga enkätutvärderingarna ställde vi följande fråga till PIM-examinatorerna. Tycker du att det märks på din skola att skolledarna också gör PIM? Ja 2. Nej Examinatorerna har en delad mening när det gäller skolledarnas ökade digitala kompetens. I den första projektomgången svarar fler responderande examinatorer Ja än i de två följande projektomgångarna. I den första projektomgången var det skolledare som också var måna om att deras skola skulle delta i den första omgången. 25 av 30

26 DIPLOM seminarier, examination och tårta! Den avslutande delen av PIM är det obligatoriska diplomseminariet. På diplomseminarierna tar man del av varandras produktioner och erfarenheter. De har fungerat som ett redovisningstillfälle, men de har också använts till att diskutera it som pedagogiskt verktyg. Att leda dessa diplomseminarier var en av grundbultarna på examinatorernas utbildningsdagar. I Stockholm har det sammanlagt varit flera hundra diplomseminarier ute på skolorna och på de flesta av dessa har det delats ut diplom, klappats i händerna och ätits massor av PIM-tårtor. Citat från en rektor Efter genomförda diplomseminarier på skolan, kom det här citatet från en rektor via e-post till projektgruppen: Denna vecka har vi haft redovisningar av PIM 3. Det har varit en helt fantastisk vecka! Jag, vår examinator och biträdande rektor har sett 54 st PIM 3-filmer, och kvalitén är otroligt bra. Pedagogerna har gjort jättebra filmer, alla olika och personliga. De har tyckt att arbetet varit jätteroligt, och jag känner att det här med PIM-utbildningen verkligen är något vi har lyckats mycket bra med! Alla lärare, förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare har gjort PIM 3 utom sju st på särskolan och några på grundskolan, men de kommer att få redovisa senare. Jag har haft min IT-samordnare som PIM-examinator, och det har varit jättebra att ha en duktig examinator på plats. Han har gjort en otrolig arbetsinsats. Vi har firat med tårta i varje arbetslag, och alla har högtidligt fått diplom underskrivna av rektor och examinator. På måndag har vi PIM-gala kl 17, då vi kommer att tacka alla och särskilt våra PIMsamordnare, vi har haft en i varje arbetslag. Jag kommer att tacka examinatorn, och vi kommer att utse fyra stycken PIM 3-filmer i kategorierna: 1) Egen saga med egna bilder 2) Direkt till hemsidan marknadsföring 3) Instruktionsfilm pyssel 4) Extra hederspris Dessa fyra filmer kommer alla att få se, och de som gjort dem kommer att få pokal och applåder. Sen blir det snittar, Pommac och salta pinnar 26 av 30

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät.

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. I mitten på höstterminen 2011 svarade PIM-examinatorerna på några frågor om hur de upplevt PIM-arbetet hitintills på sin skola. Det var frågor riktade

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 3 PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet)

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN SLUTRAPPORT PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) SLUTRAPPORT Projekt Författare Version

Läs mer

Utveckla din IT- kompetens

Utveckla din IT- kompetens Utveckla din IT- kompetens PIM www.pim.skolutveckling.se PIM PIM Praktisk IT och Mediekompetens Arbetar du i förskola eller skola och vill utveckla ditt arbete med IT i verksamheten? PIM - www.pim.skolutveckling.se

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIMprojektet)

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIMprojektet) PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIMprojektet) BILAGA 3:1 Handlingsplan Efter mallen från 2009 följer tre exempel på skolors ifyllda handlingsplaner UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Grundskoleavdelningen

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BÄTTRE UTVECKLING OCH LÄRANDE GENOM IT I ÖSTERMALMS FÖRSKOLOR 2012

HANDLINGSPLAN FÖR BÄTTRE UTVECKLING OCH LÄRANDE GENOM IT I ÖSTERMALMS FÖRSKOLOR 2012 ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM SID 1 (8) 2011-11-07 HANDLINGSPLAN FÖR BÄTTRE UTVECKLING OCH LÄRANDE GENOM IT I ÖSTERMALMS FÖRSKOLOR 2012 Barn kommer tidigt i kontakt med IT och det är

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet)

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 5 Projektplanen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Grundskoleavdelningen Hantverkargatan 2F Box 22049

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Totalt 174 lärare har svarat på enkätundersökningen fördelat på

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Nätbaskommitténs vision. Målgruppen. Metoder

Nätbaskommitténs vision. Målgruppen. Metoder Tillsatt 4.2.2004 Vision (2007) Nätbaserad undervisning ska vara en naturlig del av varje examensinriktad utbildning på Åland och möjlighet ska finnas även inom annan utbildning och inom den fria bildningen

Läs mer

Storvretaskolans IT-plan 2013/14

Storvretaskolans IT-plan 2013/14 s IT-plan 2013/14 I det moderna samhället blir informationsteknik och datorer allt vanligare. Vi vill skapa förutsättningar för våra elever att lyckas i dagens samhälle och använder oss därför av IT i

Läs mer

Praktisk IT- och mediekompetens i förskolan PROJEKTPLAN

Praktisk IT- och mediekompetens i förskolan PROJEKTPLAN BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING VERKSAMHETSOMRÅDE FÖRSKOLA OCH TEKNIK PROJEKTPLAN PIM DNR: 370-11-1.2.3. i förskolan PROJEKTPLAN Projekt Praktisk IT- och Mediekompetens Bromma stadsdelsförvaltning Verksamhetsområde

Läs mer

Utvärdering av Att skriva sig till läsning läsåret 2012-13

Utvärdering av Att skriva sig till läsning läsåret 2012-13 Utvärdering av Att skriva sig till läsning läsåret 2012-13 Vilka förändringar har utvecklingsarbetet medfört gällande undervisning och/eller klassrumsorganisation? Jag tycker att eleverna har kommit igång

Läs mer

Deltagarnas utvärdering av 23 saker

Deltagarnas utvärdering av 23 saker Deltagarnas utvärdering av 23 saker 2008-08-19 I sammanställningen har tagits med vad alla skrivit men i de fall där flera personer skrivit samma sak eller ungefär samma sak redovisas detta endast en gång.

Läs mer

Workshop RUN konferens Sundsvall

Workshop RUN konferens Sundsvall Minnesanteckningar Workshop RUN konferens 20161116 Sundsvall Vad vi har lyckats bra med När det varit tydligt i uppdraget, t ex mattelyft och läslyft, handledaruppdrag eller annat projekt. Tid i tjänsten

Läs mer

Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare. Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen

Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare. Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen Välkommen till Matematiklyftet en fortbildning i didaktik för dig som undervisar i matematik i grundskolan,

Läs mer

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT-Handlingsplan för grundskolan Jag använder internet till att chatta med vänner kolla instagram, youtube och ibland kanske jag gör läxor på datorn, ipad,mobil

Läs mer

Så fortsätter vi med Matematiklyftet Borås Stad

Så fortsätter vi med Matematiklyftet Borås Stad Så fortsätter vi med Matematiklyftet Borås Stad Gr Borås Stad har i flera år arbetat med kollegialt lärande på olika sätt. Vi brukar skoja och säga att matematiken kokar i Borås stad, säger Maria Maschmann

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning

Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning Med Learnifys enkla verktyg kan du och dina elever skapa och publicera egna digitala lärresurser, starta bloggar för till exempel tema, laborationer

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Kursvärdering Palliativ vård - November

Kursvärdering Palliativ vård - November Kurs: VA632B - Palliativ vård Svarsfrekvens: 17/17 (100,0%) Startdatum: 2013-11-07 Slutdatum: 2013-11-15 Kursvärdering Palliativ vård - November - 2013 Hälsa och samhälles kursvärderingar är ett led i

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för elever och pedagoger. Filmskapande i PhotoStory 3

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för elever och pedagoger. Filmskapande i PhotoStory 3 PIM Examination 5 Inspirationsmaterial för elever och pedagoger Filmskapande i PhotoStory 3 Innehållsförteckning Inledning... 3 Hämta programmet... 4 Steg 1 hämta och fixa dina bilder... 5 Steg 2 skriv

Läs mer

FriMiT Fritidsverksamhet med Media och IKT som verktyg

FriMiT Fritidsverksamhet med Media och IKT som verktyg FriMiT Fritidsverksamhet med Media och IKT som verktyg INLEDNING Höstterminen 2014 inleder CMiT:s mediepedagoger i samarbete med fritidspedagogistorna ett skolutvecklingsprojekt: en IKT/mediepedagogisk

Läs mer

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN Författare:Tove Andersson Innehåll Inledning:... 2 Syfte:... 2 Frågeställningar:...

Läs mer

Läromedlen på Stockholms skolor

Läromedlen på Stockholms skolor Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-07-21 Handläggare Ann-Katrin Averstedt Telefon: 08-508 33 629 Till Utbildningsnämnden 2014-08-21 Läromedlen på Stockholms

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet

Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet Styrelsebeslut 2014-06-13 Dnr: ST 2014/231-1.1 Fakulteten för teknik Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet Syftet med riktlinjerna är att få en enhetlig

Läs mer

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för musikvetenskap RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS Kurs: Musikteori 1/Musikvetenskap A Delkurs: Satslära/funktionsanalys Termin: VT 211 Totalt besvarade

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2015-2016

IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2015-2016 IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2015-2016 BAKGRUND OCH NULÄGE Vartoftaenheten arbetar för att integrera och naturalisera användningen av IKT i skolan och att hitta sätt att fortsätta arbeta framåt med

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Konstverket Air av Curt Asker

Konstverket Air av Curt Asker Konstverket Air av Curt Asker 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...s 1 2 Syfte och mål...s 2 3 Genomförande...s 3 4 Resultat...s 4 5 Diskussion...s 5 2 1 Bakgrund Kulltorpsskolan ligger i ett villaområde

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! För huvudmän inom skolväsendet Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! Innehåll Fortbildning för alla matematiklärare 2 Läraren

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

PD104A - Introduktion för Produktuteckling och design

PD104A - Introduktion för Produktuteckling och design PD104A - Introduktion för Produktuteckling och design Antal svar: 13 (41) 1. Flervalsfråga Andel Allmänt Hur tycker du kursen har varit? 1. Dålig 0% 2. Ganska bra 23,1% 3. Bra 69,2% 4. Mycket bra 7,7%

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Mätbandet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Mätbandet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Mätbandet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun. Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen

Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun. Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen Tidplan inför Läsåret 2016/17 Okt-nov -15 Rektorer planerar

Läs mer

Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016

Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för informatik Lärare: Rikard Harr, Angelica Svelander oktober 6, 2016 Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016 Sammanlagt lämnades 36 utvärderingar

Läs mer

Kursutvärdering Digital kompetens/it-ämnen vt11

Kursutvärdering Digital kompetens/it-ämnen vt11 Kursutvärdering Digital kompetens/it-ämnen vt11 Digital kompetens och lärande/it-ämnen vt11 Results of survey Startade: June 1, 2011 Avslutad: June 30, 2011 Svarsfrekvens: 11% ( 9 / 84 ) Cambros elektroniska

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

Hur kan vi skapa en bra inskolning -för barnen, föräldrarna och verksamheten? Solbacken Tallen

Hur kan vi skapa en bra inskolning -för barnen, föräldrarna och verksamheten? Solbacken Tallen Kvalitetsarbete Hur kan vi skapa en bra inskolning -för barnen, föräldrarna och verksamheten? Solbacken Tallen 2014 Förskolor Syd Lek, lärande och omsorg för att Växa och utvecklas Munkedals kommun Erika

Läs mer

VT-16. Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter!

VT-16. Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter! VT-16 Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Matematiklyftet i förskoleklassen. Lärportalen. för matematik

Matematiklyftet i förskoleklassen. Lärportalen. för matematik Matematiklyftet i förskoleklassen Lärportalen för matematik Matematiklyftet i förskole klassen är en del av en unik satsning på fortbildning i mate matikdidaktik och riktar sig till personal i förskoleklass.

Läs mer

Utvärdering deltagare

Utvärdering deltagare Utvärdering deltagare 37 svar, 325 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 99 1 Ja Nej Varför, varför inte? - Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela. -

Läs mer

Ökad kvalitet i fritidshem. Åsa Åhlenius

Ökad kvalitet i fritidshem. Åsa Åhlenius Ökad kvalitet i fritidshem Åsa Åhlenius 1 2 3 Åsa Åhlenius Fritidspedagog klar 1988 Uppdragspeda gog för fritidshem ht2012-vt 2016 Har arbetet i stort sett i alla verksamheter på och kring fritidshemmet

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN Syftet med den här IT-planen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att göra användandet av IT till en naturlig del av den dagliga undervisningen.

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

TDDD39-Perspektiv på informationsteknologi

TDDD39-Perspektiv på informationsteknologi 1 (6) TDDD39-Perspektiv på informationsteknologi Sändlista Inger Erlander Klein Tea Nygren Siv Söderlund Fredrik Wiklund Ola Leifler Peter Dalenius Kurskod TDDD39 Examinator Ola Leifler Kursen gavs Årskurs

Läs mer

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV FRÅN INTE AKTIV TILL INTERAKTIV OCH KREATIV En IT-plan för utvecklande av ett digitalt lärande i förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Sjöbo kommun 2014-1016 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Bakgrund I januari 2010 antog Lunds Kommun styrdokumetet IKT-strategi för Lunds skolor från förskola till vuxenutbildning. Skriften

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2014-2015

IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2014-2015 IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2014-2015 BAKGRUND OCH NULÄGE Vartoftaenheten arbetar för att integrera och naturalisera användningen av it i skolan och att hitta sätt att fortsätta arbeta framåt med

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt.

Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt. Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt. Rapport från Förskolan Regnbågen, Emmaboda. Emmaboda 2008-2009 1 Slutrapport/utvärdering: Barns tidiga språk- och matematikutveckling

Läs mer

Utvecklingsplan för IT inom BUN

Utvecklingsplan för IT inom BUN Utvecklingsplan för IT inom BUN 2006 2009 Godkänd i BUN 060615, 104 Inledning Med visionen i fokus; Barnet/eleven i centrum för bildning och fostran, är det av största vikt att man följer med i samhällsutvecklingen.

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter!

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med

Läs mer

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Datum: 2011-07-05 10:22:32 Besvarad av: 14(20) (70%) 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

Jonas Detterfelt Siv Söderlund Johan Högdahl Joakim Arnlind Göran Forsling. Föreläsningar Lektioner Laborationer Projekt

Jonas Detterfelt Siv Söderlund Johan Högdahl Joakim Arnlind Göran Forsling. Föreläsningar Lektioner Laborationer Projekt 1 (5) Matematisk grundkurs Sändlista Kurskod Examinator Inger Klein Jonas Detterfelt Siv Söderlund Johan Högdahl Joakim Arnlind Göran Forsling TTIT02 Joakim Arnlind Kursen gavs Årskurs 1 Kursens delar

Läs mer

- Den kollegiala kraften vid implementering av digitalt lärande

- Den kollegiala kraften vid implementering av digitalt lärande - Den kollegiala kraften vid implementering av digitalt lärande Åsa Portelius Rektor Sickla skola Daniel Eklund Skolutvecklare/eMentor Nacka Sickla skola Liten skola som växer, snart treparallellig 500

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson Deltagarutvärdering 1 (7) Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson Utvärdering av utbildning i oktober 21 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 8 8 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se.

Läs mer

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK. Planera och organisera för kollegialt lärande

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK. Planera och organisera för kollegialt lärande NATURVETENSKAP OCH TEKNIK Planera och organisera för kollegialt lärande ISBN: 978-91-7559-230-5 Grafisk form: Typisk form och AB Typoform Foto: Elke Welzbacher och Lena Katarina Johansson Tryck: Elanders

Läs mer

Studieguide Kvalitetsarbete genom aktionsforskning, inriktning mot integrering av nyanlända i skolan, ht 10-vt 11

Studieguide Kvalitetsarbete genom aktionsforskning, inriktning mot integrering av nyanlända i skolan, ht 10-vt 11 Studieguide Kvalitetsarbete genom aktionsforskning, inriktning mot integrering av nyanlända i skolan, ht 10-vt 11 Kursen Kvalitetsarbete genom aktionsforskning har fokus på verksamhetsutveckling. Den har

Läs mer

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande 1. PLE för livslångt lärande Västerås folkhögskola Projektledare Mathias Anbäcken e-postadress info@vfhsk.se Tel 021-14 07 05 Syfte och deltagare 2. Projektets syfte Idag styrs lärandet i våra folkhögskolekurser

Läs mer

Fortbildning för förskolechefer MÅLDOKUMENT

Fortbildning för förskolechefer MÅLDOKUMENT Fortbildning för förskolechefer MÅLDOKUMENT Beställningsuppgifter: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@wolterskluwer.se www.skolverket.se/publikationer

Läs mer

Alla elever ska bli Kunskapsvinnare!

Alla elever ska bli Kunskapsvinnare! KUNSKAPSVINNARE Vad är Kunskapsvinnare? Varje skola är unik och behöver göra sin digitala resa i den takt som passar skolans organisation bäst. Vårt utbildningskoncept Kunskapsvinnare möter och utgår från

Läs mer

Välkommen till Df academy och våra utbildningar!

Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Som Premium Partner till Promethean och ActivBoard samt certifierad utbildare för SMART Board erbjuder vi på Df academy ett antal utbildningar, som planeras

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

Ett år med satsningar på matematik

Ett år med satsningar på matematik Ett år med satsningar på matematik Matematiksatsningar i förskolan och grundskolan läsåret 05/06 Under detta läsår prövas en rad olika insatser för att utveckla matematikundervisningen och därmed förbättra

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

Resultat enkät 2014/15 Lomma kommun Det har

Resultat enkät 2014/15 Lomma kommun Det har Resultat enkät 2014/15 Lomma kommun Det har Det har varit tydligt att kollegiala samtal mellan lärare i olika årskurser, skolor och mellan de två tätorterna är mycket viktigt för kommunen. När vi känner

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Årsberättelse 2013/2014 Bomhus förskoleområde Förskolechef Ewa Åberg Biträdande förskolechefer Ingrid Ahlén Nina Larsson Eva Lindgren 1 Bomhus förskoleområde 2013/2014 Inom Bomhus förskoleområde finns

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Grundkurs kalkylering i MS Excel 2002, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2014-2015 Bo förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förutsättningar för genomförande... 3 Metoder/verktyg som har använts för uppföljning

Läs mer

Loggbok. Måndag 28/1. Tisdag 5/2

Loggbok. Måndag 28/1. Tisdag 5/2 Loggbok Måndag 28/1 Vi hade först tänkt göra ett arbete om tandhygienistens arbetsförhållanden, vi hade då tänkt oss att i en klinisk undersökning för att se hur olika tandhygienister arbetar. Men på Lena

Läs mer

Kursutvärdering BIMA37 HT14

Kursutvärdering BIMA37 HT14 Kursutvärdering BIMA37 HT14 Antal respondenter: 19 : 13 Svarsfrekvens: 68,42 % Kursen byggde vidare på mina tidigare kunskaper Kursen byggde vidare på mina tidigare kunskaper 3. 3 (23,1%) 4. 4 (30,8%)

Läs mer

Kursutvärdering HT 14. Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029

Kursutvärdering HT 14. Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029 Kursutvärdering HT 14 Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029 Hur svarade kursen mot kursbeskrivningen? fördelning 0% 0% 0% 10% 25% 65% antal (0) (0) (0) (2) (5) (13) Medelvärde (för

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011

IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011 IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011 2010-10-20 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Inventering av IT struktur... 3 4. Datorer...3 5. Personal PC... 4 6. Interaktiva skrivtavlor,

Läs mer

ITIS-rapport Önnestad skola Vt-02. Djuren på bondgården. Lena Johnsson Stina Ljunggren Linda Pålsson

ITIS-rapport Önnestad skola Vt-02. Djuren på bondgården. Lena Johnsson Stina Ljunggren Linda Pålsson ITIS-rapport Önnestad skola Vt-02 Djuren på bondgården Lena Johnsson Stina Ljunggren Linda Pålsson Innehållsförteckning Inledning s.3 Syfte..s.3 Mål s.4 Genomförande..s.4 Resultat.s.6 Diskussion s.8 2

Läs mer

Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013

Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013 Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013 Här kommer en sammanfattning av utvärderingar från de som gick gruppledarutbildningen under våren 2013. Deltagarnas

Läs mer

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola.

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Åh, nu förstår jag verkligen sa en flicka på 10 år efter att ha arbetat med bråk i matematikverkstaden. Vår femåriga erfarenhet av

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

IT-plan för Förskolan Äventyret

IT-plan för Förskolan Äventyret IT-plan för Förskolan Äventyret 2015-2016 Inledning Idag är multimedia ett självklart verktyg i vardagen, både på arbetet och fritiden, på samma sätt som papper, penna och böcker. Vi använder datorn både

Läs mer

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 1 (10) UTBILDNINGSNÄMNDEN SÖDE RMALMSSKOLAN 2011-11-18 Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 2 (10) Inledning Södermalmsskolan är en F-9 skola som ligger vid Mariatorget i hjärtat av Södermalm.

Läs mer

Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund

Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Eva Westergren Holgén Nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - 2012-10-10 Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - Med betoning

Läs mer

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin.

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin. 2011-11-21 1(4) Dnr: 2011/1965-PL-013 Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011 Irsta förskolor Ansvarig: Katriina Hamrin Anne Persson 1. Utveckling, lärande och kunskaper Mål: Den pedagogiska utvecklingen

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 RAPPORT ENKÄT 1 (10) Datum 6/5 2013 Barn och utbildningsnämnden Monica Andersson IT-pedagog 0640-16 377, monica.andersson@krokom.se Rapport från satsningen En dator per elev

Läs mer

Ingesunds folkhögskola Hans Hellström

Ingesunds folkhögskola Hans Hellström Bättre svenska Ingesunds folkhögskola 2012-12-27 Hans Hellström hans.hellstrom.ingesund@folkbildning.net 0703-927599 2. Projektets syfte Projektets huvudsakliga syfte var tvådelat. Dels ville vi pröva

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Grundsärskolan Växthuset Läsåret 2015/2016 Identifierade utvecklingsområden som verksamheten arbetat med utifrån föregående läsårs analys 2(5) Att arbeta

Läs mer