Informationen i broschyren hittar du även i Nybilsguiden på internet. Nybilsguiden kan du nå från Konsumentverkets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationen i broschyren hittar du även i Nybilsguiden på internet. Nybilsguiden kan du nå från Konsumentverkets"

Transkript

1 2009

2 Användningen av drivmedel till fordon påverkar jordens klimat, försurar och göder marken och skadar hälsan. I denna broschyr finner du fakta om personbilar som underlättar val av en miljöanpassad modell. Informationen i broschyren hittar du även i Nybilsguiden på internet. Nybilsguiden kan du nå från Konsumentverkets och Vägverkets webbplatser, och Där kan du också söka bilmodeller efter märke, miljöklass och bränsleförbrukning med mera. Nybilsguiden 2009 Konsumentverket ISBN Layout: Konsumentverkets redaktion Tryck: Elanders Sverige AB, 2009

3 Hjälp till! Människan påverkar klimatet på jorden, det är forskarna eniga om. Våra utsläpp till atmosfären ger en ökad växthuseffekt som kan leda till stora klimatförändringar. I Sverige står vägtrafiken för en tredjedel av utsläppen av koldioxid, den gas som bidrar mest till växthuseffekten. Våra nyregistrerade personbilar är dessutom betydligt mer bränsletörstiga än EU:s genomsnitt. Väljer du en miljöanpassad bil och kör smartare så minskar bränsleåtgången och har mindre påverkan på klimatet. Och du sparar pengar. Vi hjälper dig! I den här broschyren och i webbtjänsten Nybilsguiden som du hittar via Konsumentverkets och Vägverkets webbplatser finns bilarna som går på alternativa drivmedel och de med lägst bensin- och dieselförbrukning. Här hittar du information om och miljöklass för de vanligaste nya personbilsmodellerna på den svenska marknaden tillsammans med pris, fordonsskatt och tekniska data. Om någon bilmodell inte finns med beror det på att vi inte hade tillgång till fullständiga uppgifter om bilen när broschyren togs fram. Du får också tips om hur du kan köra både billigare och mer miljöanpassat. info Denna broschyr är framtagen i enlighet med ett EU-direktiv. Motsvarande översikt ges ut i varje EU-land. EU-direktivet (betecknat 1999/94/EG) säger att marknadsförare av nya personbilar ska informera om bränsleförbrukning på säljstället och i annonsering. Utöver detta ska det på säljstället finnas en lättillgänglig översikt och dessutom ska alla enskilda nya personbilar vara märkta med information om bränsleförbrukning, och miljöklass. Även i annonser, andra broschyrer, instruktionsböcker och affischer ska informationen finnas. 3

4 Innehåll Vad händer med klimatet?... Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt... 6 Miljöklasser för bilar... 7 Om miljöbilar...8 Om alternativa teknologier... 9 er Bilskrotning och återvinning...11 Undersök garantin...11 Köp- och körtips info TABELLER Tabellguide Vad står i tabellerna?...1 Koldioxidlistan Miljöbilar (tabell)...17 Alternativa teknologier (tabell)...26 bilar (tabell) Dieselbilar (tabell)... 9 Mer information Tala med din bilhandlare eller konsumentvägledaren i din kommun om du vill veta mer. Information finns även hos: Konsumentverket, Vägverket, Naturvårdsverket, Transportstyrelsen, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF), Föreningen Gröna bilister, Storstadskommunernas webbplats om miljöbilar, 4

5 info Vad händer med klimatet? FN:s klimatpanel IPCC är överens om att vår användning av fos sila bränslen förstärker växthuseffekten. Enligt klimatpanelen kan jordens medeltemperatur öka fyra grader de kommande 100 åren. Koldioxid är den gas som bidrar mest till denna process. Utsläpp från bland annat användning och förbränning av bensin, diesel och naturgas i trafiken har gjort att halten av koldioxid i atmosfären ökat med 3 procent sedan mitten av 1800-talet. Även användning av biobränslen bidrar i någon mån till klimatförändringen genom att skogar huggs ned, att växthusgaser som metan och lustgas avgår vid odling, och att markberedning kan minska innehållet av orga niskt kol i marken. Temperaturhöjningar som beror på den ökade växthuseffekten kommer troligtvis att leda till att extrema väderförhållanden blir vanligare. Det blir svårare att producera mat och få fram vatten. Ökenområden kan breda ut sig långt upp i Sydeuropa. Havsytan förväntas stiga. Länderna kring ekvatorn, där en stor del av värl dens befolkning bor, kommer att drabbas värst. I större delen av Sverige leder uppvärmningen troligtvis till ökad nederbörd och hastiga väderförändringar.

6 Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt Växthuseffekten går att begränsa om vi hjälper till. En majoritet av världens i-länder har skrivit under Kyotoprotokollet från 1997 och lovat att minska utsläppen av växthusgaser. EU har infört en lag som tvingar den europeiska bilindustrin att till 2012 minska det genomsnittliga utsläppet av koldioxid från nya personbilar till 130 gram per kilometer. Om lagen efterlevs kommer personbilar med förbränningsmotor inom EU att i genomsnitt dra cirka 18 procent mindre bränsle jämfört med idag. Kompletterande åtgärder som inblandning av biobränslen och lättrullande däck föreslås sänka nivån ytterligare till 120 gram per kilometer. Det motsvarar en bränsleförbrukning på cirka liter bensin och 4, liter diesel per 100 kilometer. info År 2007 var genomsnittsutsläppen för nya bilar i EU-länderna 18 gram koldioxid per kilometer (Bulgarien och Rumänien inte inräknade). Koldioxidvärdet visar utsläppen av klimatpåverkande gaser från en fossilbränsledriven bil. Det avspeglar också hur mycket energi som går åt för att köra såväl fossildrivna som förnybart drivna modeller. För Sverige var motsvarande siffra 181 gram år Under 2008 minskade utsläppen från de bilar som köptes i Sverige till 173 gram, men de ligger fortfarande 10 procent över EU-genomsnittet. Anledningen är att vi köper stora, tunga och effektstarka bilar. I Sverige är dessutom andelen, som generellt är mer bränslesnåla än, relativt låg. Glädjande nog har andelen bilar som kan köras på förnybara drivmedel fortsatt att öka i nybilsregistreringarna under det senaste året kunde 22 procent av nya sålda personbilar drivas med etanol eller gas. År 2007 var siffran 12 procent. 6

7 Miljöklasser för bilar Bilen släpper ut andra ämnen än koldioxid som är farliga för miljön och hälsan. I Sverige finns en miljöklassindelning av personbilar som ger ett mått på bilens utsläpp av kolmonoxid, kväveoxider och kolväten. För ingår även utsläpp av partiklar. Enkelt uttryckt har miljöklasser att göra med de avgaser som smutsar ner luften så att de påverkar hälsa och miljö. Miljöbilsbegreppet är mer knutet till klimatfrågan. En miljöbil ska ha låga utsläpp av växthusgasen koldioxid. Men den ska också vara så ren som möjligt ur avgassynpunkt, vilket betyder att den framför allt ska ha låga utsläpp av kolmonoxid, kolväten, kväveoxider och partiklar. Miljöklasser för personbilar 200 Obligatorisk för alla nya bilar som säljs 200 PM Dieselbilar med partikelutsläpp på högst mg/ km. Obligatorisk för nya modeller med nya motorgodkännanden f.o.m. 1 sep 2009 och för alla nya bilar 1 jan 2011 El Bilar som enbart drivs med elektricitet från batterier Hybrid Bilar som drivs med förbränningsmotor och elektricitet från batterier Miljöklasserna utgår från utsläppsnivåer som anges i EU:s regelverk. I EU-förordning 71/2007 finns en strängare miljöklassnivå kallad Euro, som ännu inte fått ett svenskt namn. Vissa nya bilar uppfyller redan nu kraven för Euro. info Observera att bränsleförbrukning och utsläpp av klimatpåverkande koldioxid inte ingår i miljöklassningen. Välj därför en bränslesnål modell oavsett teknik. Om du köper en dieseldriven modell, försök undvika modeller som tillhör miljöklass 200. De släpper ut upp till tio gånger mer partiklar än modeller med partikelfilter som tillhör miljöklass 200 PM. 7

8 Om miljöbilar Det finns två olika nationella definitioner av miljöbil. Den definition som är mest intressant för privatpersoner finns i Förordning (2007:380) om miljöbilspremie, samt i Förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor. Skrivningarna är något olika i dessa två förordningar men i praktiken omfattas samma typ av fordon. Definitionerna avser endast inköp av nya personbilar med maximalt fyra sittplatser utöver förarplats. Följande betraktas som miljöbil: - och vars inte överstiger 120 gram/km (motsvarar cirka,0 lit bensin och 4, lit diesel per 100 km). Dieselbilar ska dessutom tillhöra miljöklass 200 PM. För bilar som kan drivas med andra bränslen än bensin/diesel gäller att bränsleförbrukningen inte får överstiga 9,2 liter bensin/100 km eller 9,7 kubikmeter gas/100 km. Automatväxlade versioner får dra mer om det finns en manuell version som klarar kravet och inte skiljer sig utöver transmission. Elbilar som tillhör miljöklass el och vars förbrukning per 100 kilometer inte är högre än 37 kilowattimmar. info Den andra nationella definitionen finns i skattelagstiftningen, där det ges rabatt på förmånsvärden till innehavare av miljöbilar. Där avses modeller som helt eller delvis kan drivas med etanol, metangas eller el. Bra information om miljöbilar och olika miljöbilsdefinitioner finns på Förmåner kopplade till miljöbilar Möjligheten till en premie på kronor för de privatpersoner som köper en miljöbil (definierad i förordningen SFS 2007:380) finns kvar till och med 30 juni 2009 då den så kallade miljöbilspremien upphör. Transportstyrelsen betalar automatiskt ut bidraget sex månader efter köpet, förutsatt att inte bilen sålts vidare. Miljöbilar som registrerades före 1 jan 2009 ges undantag från trängselskatt i Stockholm fram till 1 augusti Nya miljöbilar ges inget undantag från trängselskatt. I vissa kommuner får miljöbilar parkera rabatterat eller gratis. Definitionen av miljöbil, och vilka förmåner man som miljöbilsägare lokalt kan få, kan dock variera från kommun till kommun. Eftersom styrmedel för miljöbilar är en relativt ny företeelse får man räkna med att regler på området kan komma att ändras. 8

9 Om alternativa teknologier Det finns utöver vanliga bilar, som enbart tankas med bensin eller diesel, flera andra tekniker som börjar få genomslag på marknaden. De vanligaste av dessa presenteras nedan. Observera att de alternativa drivmedel som presenteras nedan endast ska användas i bilar som är avsedda för dessa. Etanol (E8) E8 (etanol med 1 procent inblandning av bensin, 2 procent vintertid) är ett bränsle som tillverkas av förnybara råvaror, exempelvis sockerrör och spannmål. Etanol har lägre energiinnehåll än bensin. Förbrukningen per mil blir därför cirka 3 procent högre. Etanol framställs på en rad olika sätt, och miljövinsterna varierar därför. Då bilen körs på etanol (E8) är en från avgasröret ungefär lika stora som om bilen körs på bensin. Utsläppen av fossil koldioxid vid användning av etanol minskar dock med upp till 80 procent beroende av hur etanolen framställts. Utsläppen av andra ämnen som är farliga för miljö och hälsa är ungefär lika stora som för bensindrivna bilar. Bilar som kan köras på E8 kallas flexifuelbilar eftersom de kan köras på valfri blandning av bensin och E8. Antalet tankställen med E8 ökar snabbt över landet och i början av 2009 fanns cirka stycken. Fordonsgas Fordonsgas består till största delen av metan. Den kan ha fossilt ursprung (naturgas) eller vara förnybar (biogas, tillverkat av organiskt material som slam, gödsel och avfall). Försäljningen i Sverige är ungefär hälften biogas, hälften naturgas. Naturgas minskar en ungefär lika mycket som diesel jämfört med bensin, det vill säga cirka 20 procent. Ren biogas ger i princip inga fossila utsläpp men små mängder av växthusgasen metan frigörs vid tillverkningen. Även biogasdrivna fordon påverkar därför klimatet men info 9

10 utsläppen är procent lägre än vid bensindrift. En stor del av biogasen produceras och distribueras lokalt. Antalet tankställen för fordonsgas var i början av 2009 cirka 90 stycken. Tanknätet är mest utbyggt i södra Sverige. Många modeller startas och körs också en kortare sträcka på bensin innan motorn slår om till gasdrift. tanken kan i vissa fall vara liten (1 liter) medan andra har större bensintank, så kallad bi-fuel, och man kan då köra en längre sträcka på bensin. Elhybridbilar I hybridbilar kombineras en vanlig förbränningsmotor med en eller flera elmotorer samt batterikapacitet för att lagra energi som återvinns vid inbromsningar. På detta sätt blir bränsleförbrukningen lägre. Eftersom förbränningsmotorn stannar automatiskt när man stoppar vid exempelvis rött ljus blir det ingen tomgångskörning. Elhybridbilar har sina största fördelar i tät stadstrafik då antalet stopp och starter är stort, men även vid landsvägsdrift är bränsleförbrukningen relativt låg eftersom hybridfordon vanligen är utrustade med jämförelsevis små förbränningsmotorer. Hybridfordon är bland de tystaste bilarna på marknaden. Så kallade laddhybrider, som kan laddas via elnätet, visas för närvarande på bilmässor världen över och enligt tillverkarna kommer de att finnas på marknaden om några år. info er ens storlek när det gäller personbilar beror på, och beräknas utifrån, en rad faktorer. Följande faktorer kan ha inverkan på skattens storlek: skattevikt drivmedel antal axlar hemkommun miljöklass När det gäller nya bilar kan man i stora drag säga att låga premieras med lägre fordonsskatt. Uppgifter om fordonsskatten och vad som gäller kring denna finns på Transportstyrelsens webbplats, Bra information finns också på Skatteverkets webbplats 10

11 Bilskrotning och återvinning Sedan ett par år tillbaka har biltillverkarna ansvar för att bilar återvinns. Den tidigare skrotningspremien är avskaffad och nu kan alla bilägare kostnadsfritt lämna uttjänta bilar till mottagningsställen för återvinning. Om fordonet saknar väsentliga delar, till exempel motor eller växellåda, får en avgift tas ut. Bilproducenternas system för mottagning av skrotbilar heter Refero. Du hittar mottagningsställen nära dig på Referos webbplats Undersök garantin I broschyrens tabelldel finns bland annat garantierna som gäller för varje bilmärke. Här är några generella råd: Garantin får inte vara utformad så att den ger sämre skydd än konsumentköplagen. En garanti får inte kombineras med självrisk. Garantin gäller för fel som uppstår under garantitiden och för de komponenter som omfattas av den. Garantin gäller inte om näringsidkaren kan göra sannolikt att det är ditt fel att bilen har gått sönder eller att skadan beror på en olyckshändelse. Krav kan ställas på dig som köpare att utföra regelbunden och fackmässig översyn av bilen. Berätta för näringsidkaren så fort som möjligt om du inte är nöjd. Näringsidkaren har då inte bara skyldighet utan också rätt att få åtgärda påtalade brister. Du har rätt att kräva ett snabbt, men inte omedelbart, svar på din reklamation. Låter du bli att reklamera förlorar du din rätt till rättelse. Det finns standardavtal för nybilsgarantierna som är anpassade till bestämmelserna i konsumentköplagen. Fråga din bilhandlare eller konsumentvägledaren i din kommun. Går det inte att nå en uppgörelse med näringsidkaren så kan du anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. info 11

12 Köp- och körtips Här finns några tips som kanske passar dig: info Tänk efter vilken bil du egentligen behöver. En lika rymlig, fast lättare bil, drar mindre bränsle. Om du bara behöver en större bil vid enstaka tillfällen går det alltid att hyra. Genom att välja den bränslesnålaste motorn kan man ofta spara 10 procent eller mer i bränsleförbrukning och ändå få plats med lika mycket last. Till exempel kan så vara fallet om du väljer en 1,8 liters motor framför en på 2 liter. Kolla i kolumnen i tabellerna längre fram i denna broschyr. Fyrhjulsdrift och automatlåda ökar oftast bränsleförbrukningen. Det finns automatlådor som inte ökar förbrukningen, till exempel de steglösa (CVT). Klimatanläggning ökar bränsleförbrukningen med 3 8 procent. Bilar bullrar ta reda på bilens ljudnivå och välj en så tyst modell som möjligt. Hur ofta behöver du en egen bil? Det kan vara bättre för både plånboken och miljön att i stället hyra bil vid behov eller vara med i en bilpool. Om du anammar ett mjukare körsätt minskar bränsleåtgången och du släpper ut mindre koldioxid. Du sparar dessutom pengar och trafiken blir säkrare! Om du kör med framförhållning och undviker stopp så spar du bränsle. Ju fortare du kör, desto mer ökar bränsleförbrukningen. Även utsläpp av klimatgaser, luftföroreningar och buller ökar när du kör fortare. Det går åt mindre bränsle vid låga motorvarv. Prova att växla upp till så hög växel som möjligt innan motorn når varv per minut. Motorbromsa (= släpp gasen) i stället för att använda fotbroms. Takräcke och takbox ökar luftmotståndet och bränsleförbrukningen. En lättare bil utan tunga saker i bagageutrymmet drar mindre bränsle. Har du rätt lufttryck i däcken minskar rullmotståndet och bränsleförbrukningen. Däcken håller dessutom längre. Kontrollera lufttrycket på kalla däck och var tredje gång du tankar. Regelbunden service håller bilen i trim. En kontrollerad bilverkstad märkt med den gröna punkten är kvalitetssäkrad av oberoende organ, mer information finns på Glöm inte att byta luftfilter. 12

13 En motorvärmare minskar bränsleförbrukningen och utsläppen vid kallstart om den används rätt. Vid alltför långa inkopplings tider ger inte motorvärmaren någon miljövinst. Bilen drar mer bränsle vid korta resor och katalysatorn fungerar inte när den är kall. Många bilresor kan ersättas med cykel, gång, kollektivtrafik eller samåkning. Utsläppen är större om motorn går på tomgång än om den stängs av och startas om. Dessutom tar det längre tid för katalysatorn att fungera om bilen går på tomgång. Om du skrapar rutan med motorn igång utsätter du andra och även dig själv för hälsofarliga utsläpp. info Tankställena för gas och E8 blir allt fler. Mackar nära dig hittar du enkelt på 13

14 Tabellguide På följande sidor finns fakta om nya personbilsmodeller på den svenska marknaden Uppgifterna är sammanställda i samarbete med företaget Bilfakta. VAD STÅR I TABELLERNA? Förklaring till innehållet i tabellerna 1 KOLDIOXIDLISTAN - och na med lägst 16 MILJÖBILAR Bilar som uppfyller definitionen för miljöbilar enligt SFS 2007:380 och 2009:1 17 info BENSINBILAR Alfa Romeo 27 Audi 27 Bentley 30 BMW 30 Cadillac 33 Chevrolet 34 Chrysler 34 Citroën 3 Dodge 3 Fiat 3 Ford 36 Honda 36 Hyundai 37 Jaguar 38 Jeep 38 Kia 38 Koenigsegg 39 Lamborghini 39 Rover 39 Lexus 39 Lotus 40 Mazda 40 Mercedes 41 MINI 44 Mitsubishi 4 Nissan 4 Opel 46 Peugeot 48 Porsche 49 Renault 49 Saab 0 Seat 1 Skoda 2 Smart 3 Subaru 3 Suzuki 3 Toyota 4 Volkswagen Volvo 7 DIESELBILAR Alfa Romeo 9 Audi 9 BMW 61 Cadillac 63 Chevrolet 63 Chrysler 63 Citroën 64 Dodge 6 Fiat 6 Ford 6 Honda 66 Hyundai 66 Jaguar 66 Jeep 67 Kia 67 Rover 67 Lexus 68 Mazda 68 Mercedes 68 MINI 70 Mitsubishi 70 Nissan 70 Opel 70 Peugeot 72 Renault 73 Saab 74 Seat 74 Skoda 7 Smart 76 SsangYong 76 Subaru 76 Suzuki 76 Toyota 76 Volkswagen 77 Volvo 79 14

15 Vad står i tabellerna? GARANTIER Garantier för de olika modellerna redovisas för varje bilmärke. BRÄNSLEFÖRBRUKNING Bränsleförbrukning vid stadskörning, landsvägskörning och blandad körning. Testerna har gjorts enligt en speciell EU-körcykel. Förbrukning anges i liter per 100 kilometer, eller kubikmeter per 100 km för gasbilar. Den faktiska bränsleförbrukningen avgörs av en mängd omständigheter som körsätt, bilens utrustning, däck, klimat och vägförhållanden. KOLDIOXID Mängden koldioxid (CO 2 ) som släpps ut vid blandad körning enligt EU:s testkörcykel. Anges i gram per kilometer. REKOMMENDERAT CIRKAPRIS Rekommenderat cirkapris våren 2009 inklusive 2 procent moms. Reservation för lokala variationer. ÅRLIG FORDONSSKATT baserad på CO 2 -utsläpp. Mer information om fordonsskatt finns på sidan 10. info TJÄNSTEVIKT Vikt hos en standardutrustad, körklar bil med vatten, olja, full tank och förare (70 kg). VÄXELLÅDA M betecknar manuell växellåda och A automatisk. Siffrorna i beteckningen anger antalet växlar. DÖRRAR Antal dörrar för modellvarianten. CYLINDRAR OCH CYLINDERVOLYM Antal cylindrar för modellvarianten. är sammanlagd cylinderarea multiplicerad med slaglängden. Anges i kubikcentimeter (cm 3 ). EFFEKT Anges i kilowatt (kw). Multiplicera med 1,36 för att räkna om till hästkrafter (hk). 1

16 Koldioxidlistan drivna bilar med LÄGST Märke Modell Bränsleförbrukning och CO 2 -utsläpp (l/100 km) (g/km) Effekt (kw) TOYOTA iq 1.0 VVT-i 4, M SUZUKI Alto 1.0 4, M 0 - TOYOTA Prius HSD 4,3 104 Hybrid A PEUGEOT , M CITROËN C1 1.0i 4, M TOYOTA Aygo 1.0 VVT-i 4, M PEUGEOT , A HONDA Civic Hybrid 1.3 i-vtec 4,6 109 Hybrid A TOYOTA Yaris 4, M TOYOTA iq 4, A Dieseldrivna bilar med LÄGST koldioxidlistan Märke Modell Bränsleförbrukning och CO 2 -utsläpp (l/100 km) (g/km) Miljöklass Miljöklass Effekt (kw) SMART Fortwo CDI 3, M Volkswagen Polo BlueMotion 3, PM M MINI Cooper D 3, M MINI Cooper Clubman D 4, M OPEL Corsa 1.3 CDTI ecoflex 4, M SKODA Fabia TDI Greenline 4, M TOYOTA Yaris 1.4 D-4D 4, M FIAT MJT 4, PM M TOYOTA Yaris 1.4 D-4D 4, M MAZDA DE 4, PM M

17 Miljöbilar Så läser du tabellen för miljöbilar I kolumnen Bränsle visas det bränsle bilen är avsedd för. För gasbilar visas bränsleförbrukning och för gasdrift i kubikmeter per 100 kilometer. För etanolbilar visas endast förbrukning och vid bensindrift eftersom det idag inte finns några officiella mätvärden för drift med E8. Räkna med att förbrukningen av E8 är ungefär 3 procent högre än bensinåtgången. Räkna med att utsläppen av fossil koldioxid vid användning av E8 är upp till 80 procent lägre än för bensin, beroende av hur etanolen framställts. Det finns ett fåtal bilar som har det vi kallar alternativa teknologier, men som inte uppfyller kriterierna för miljöbil som de definieras i förordning SFS 2007:380. Dessa bilar kommer i en egen tabell efter miljöbilarna. Miljöbilar Bilar som uppfyller definitionen för miljöbilar enligt SFS 2007:380 För gasbilar anges förbrukningen i kubikmeter och för gasdrift. För etanolbilar visas endast förbrukning och för bensindrift eftersom det idag inte finns några officiella mätvärden för drift med E8. Modell Miljöbilar Bränsle (m 3 eller liter/100 km) AUDI A3 1.6 e A3 1.6 esportback PM 2 års nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 12 års rostskyddsgaranti 3 års lackgaranti Mobilitetsgaranti* * Gäller vid driftstopp som inte vållats av föraren och omfattar hjälp på plats, hyrbil eller övernattning på hotell. Förnyas varje grundservice.,3 9,4 6, M ,4 9, 6, M A3 1.9 TDI e-power Diesel 3,8,8 4, M A3 1.9 TDI e- powersportback Diesel 3,8,8 4, M miljöbilar BMW 2 års nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 12 års rostskyddsgaranti 3 års lackgaranti 3 år / 8000 mil fri service 3 års driftstopphjälp BMW Service Jourtjänst PM 1-SERIE 118d Diesel 4,4 4, M SERIE 118d Diesel 4,4 4, M Om du kör planerat och mjukt minskar bränsleförbrukningen. 17

18 Miljöbilar Bilar som uppfyller definitionen för miljöbilar enligt SFS 2007:380 För gasbilar anges förbrukningen i kubikmeter och för gasdrift. För etanolbilar visas endast förbrukning och för bensindrift eftersom det idag inte finns några officiella mätvärden för drift med E8. Modell Miljöbilar Bränsle (m 3 eller liter/100 km) CADILLAC 3 års eller mil nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 6 års rostskyddsgaranti 3 års GM Assistance BLS 2.0 T Flexpower BLS 2.0 T Flexpower BLS 2.0 T Flexpower BLS 2.0 T Flexpower 6,4 11, 8, M ,4 11, 8, M ,7 12, A ,9 13,3 9, A CHEVROLET 3 års eller mil nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 6 års rostskyddsgaranti 3 års assistansförsäkring MATIZ 0.8 4,2 6,9, M CITROËN 2 års nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 12 års rostskyddsgaranti 3 års lackgaranti 3 års assistans miljöbilar miljöbilar C1 1.0i 4,1, 4, M C1 1.0i 4,1, 4, M C1 1.0i 4,1, 4, M C3 HDi FAP Diesel 3,8,7 4, M C4 1.6i 16V,7 9, 7, M C4 HDi 110 Diesel 3,8,8 4, M C4 HDi 110 Diesel 3,7,8 4, M C 2.0i 16V BioFlex C 2.0i 16V BioFlexBREAK 6,3 12 8, M ,4 12,1 8, M FIAT 2 års nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 8 års rostskyddsgaranti 3 års lackgaranti ,3 6,4, M PM MJT Diesel 3,6,3 4, M BRAVO 1.6 MJT 10 Diesel 3,8,8 4, M GRANDE PUNTO 1.3 MJT 7 Diesel 3, 6,2 4, M GRANDE PUNTO 1.3 MJT 7 Diesel 3, 6,2 4, M Svårt att välja? Gör ett eget urval i Nybilsguiden på

19 Miljöbilar Bilar som uppfyller definitionen för miljöbilar enligt SFS 2007:380 För gasbilar anges förbrukningen i kubikmeter och för gasdrift. För etanolbilar visas endast förbrukning och för bensindrift eftersom det idag inte finns några officiella mätvärden för drift med E8. Modell Miljöbilar Bränsle (m 3 eller liter/100 km) FORD 2 års nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 12 års rostskyddsgaranti (6år Ka, Maverick) 3 års Assistansservice FOCUS 1.8 Flexifuel FOCUS 1.8 Flexifuel FOCUS 1.8 Flexifuel C-MAX,6 9, M ,6 9, M ,6 9,6 7, M FUSION 1.4 TDCi Diesel 3,9,6 4, M GALAXY 2.0 Flexifuel MONDEO 2.0 Flexifuel MONDEO 2.0 Flexifuel MONDEO 2.0 Flexifuel S-MAX 2.0 Flexifuel 6, 11,2 8, M ,2 7, M ,2 7, M ,2 7, M ,4 11 8, M HONDA 3 års eller mil nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 6 års rostskyddsgaranti (12år Civic, S2000, Accord) 3 års lackgaranti Miljöklass HYBRID CIVIC 1.3 i-vtec HYBRID HYUNDAI / El 4,3,2 4, A års nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 10 års rostskyddsgaranti (6 år Getz/Matrix/Coupe/Tucson) 3 års lackgaranti 3 års assistansservice 9 år eller mil elektronikgaranti miljöbilar miljöbilar GETZ 1. CRDi Diesel 3,9, 4, M i ,4 6, M i ,3 6, M PM i CRDi Diesel 3,7,3 4, M i CRDi Diesel 4,1,4 4, M KIA 3 års nybilsgaranti (cee'd 7 år) 3 års vagnskadegaranti 6 års rostskyddsgaranti 3 års lackgaranti 3 års Non Stop Assistans garanti PICANTO 1.1 4,3 6, M CEE'D 1.6 CRDi Diesel 4,1,4 4, M RIO 1. CRDi Diesel 4,1,4 4, M Lågt lufttryck i däcken ökar rullmotståndet och bränsleförbrukningen. 19

20 Miljöbilar Bilar som uppfyller definitionen för miljöbilar enligt SFS 2007:380 För gasbilar anges förbrukningen i kubikmeter och för gasdrift. För etanolbilar visas endast förbrukning och för bensindrift eftersom det idag inte finns några officiella mätvärden för drift med E8. Modell Miljöbilar Bränsle (m 3 eller liter/100 km) LEXUS 3 års eller mil nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 12 års rostskyddsgaranti 3 års lackgaranti 3 års Lexus Euro Assistans Miljöklass HYBRID GS 40h RX 400h / El / El 7,1 9,1 7, A ,6 9,1 8, A MAZDA 3 års eller mil nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 12 års rostskyddsgaranti 3 års lackgaranti 3 års eller mil Non Stop garanti PM 21.6 DE Diesel 3,7,1 4, M MERCEDES 2 års nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 30 års rostskyddsgaranti 30 år Mercedes-Benz Mobilo-life (inkl. rostskyddsgaranti mot genomrostning inifrån) miljöbilar miljöbilar A-KLASS 160 CDI BlueEFFICIENCY B-KLASS 170 NGT CST BlueEFFICIENCY B-KLASS 170 NGT CST BlueEFFICIENCY MINI Diesel 3,8,3 4, M Gas/ Gas/ 6 9,7 7, M ,3 9,8 7, A års nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 12 års rostskyddsgaranti 3 års driftstoppsassistans COOPER D Diesel 3,,6 3, M COOPER D CLUBMAN Diesel 3,6 4,9 4, M MITSUBISHI 3 års eller mil nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti (ej Lancer Evo) 12 års rostskyddsgaranti (Lancer, Outlander 10 år) (Pajero, Lancer Evo 6 år) 3 års Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 10 års elektronikgaranti eller mil (ej Lancer Evo) COLT1.3 Plus Cleartec COLT1.3 Plus Cleartec 7, M ,, A OPEL 2 års nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 12 års rostskyddsgaranti AGILA1.0 Twinport M ASTRA 1.7 CDTI ecoflex Diesel 3,9,6 4, M Svårt att välja? Gör ett eget urval i Nybilsguiden på

21 Miljöbilar Bilar som uppfyller definitionen för miljöbilar enligt SFS 2007:380 För gasbilar anges förbrukningen i kubikmeter och för gasdrift. För etanolbilar visas endast förbrukning och för bensindrift eftersom det idag inte finns några officiella mätvärden för drift med E8. Modell Miljöbilar OPEL forts. ASTRA 1.7 CDTI ecoflex Diesel 3,9,6 4, M ASTRA 1.7 CDTI ecoflex Diesel 3,9,6 4, M COMBO 1.6 CNG TOUR Gas/,9 10,1 7, M CORSA 1.3 CDTI ecoflex Diesel 3,8,7 4, M CORSA 1.3 CDTI ecoflex Diesel 3,4,3 4, M CORSA 1.3 CDTI ecoflex Diesel 3,8,7 4, M ZAFIRA 1.6 CNG ZAFIRA 1.6 CNG Bränsle Gas/ Gas/ (m 3 eller liter/100 km) 4,2 6, M ,1 7,3, M PEUGEOT 2 års nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti (ej Partner) 12 års rostskyddsgaranti (6 år Partner) 3 års lackgaranti 2 år Peugeot Assistance ,1, 4, M ,1, 4, M ,1, 4, A ,1, 4, A BioFlex Bioflex Bioflex BioflexSW Bioflex BioflexSW PM 6,3 9,9 7, M ,4 9, M ,8 10,7 7, M ,2 11, M ,4 11 8, M , 11,3 8, M HDi Diesel 3,9,9 4, A HDi Diesel 3,9 6 4, M miljöbilar miljöbilar RENAULT 2 års eller mil nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 12 års rostskyddsgaranti 3 års Renault Assistans KANGOO V E8 MÉGANE V Eco2 Flex Fuel MÉGANE V Eco2 Flex Fuel 6,7 10, 8, M ,3 7, M ,1 9,4 7, M Fråga efter bilens ljudnivå - en bil med låg ljudnivå är bättre för omgivningen. 21

Informationsklass: Öppen 2010 IIWPG

Informationsklass: Öppen 2010 IIWPG 2010 IIWPG Notes Alfa Romeo 159 2006 - Mellanstora bilar Bra Gammalt test Alfa Romeo Brera 2006 - Större småbilar Bra Gammalt test Alfa Romeo MiTo 2008 - Större småbilar Bra Nytt test Alfa Romeo Spider

Läs mer

4 5 Miljöklasser för personbilar 2005 Obligatorisk för alla nya bilar som säljs 2005 PM Dieselbilar med partikelutsläpp på högst 5 mg/ km El Bilar som enbart drivs med elektricitet från batterier Hybrid

Läs mer

Informationen i broschyren hittar du även i Nybilsguiden på internet. Nybilsguiden kan du nå från Konsumentverkets

Informationen i broschyren hittar du även i Nybilsguiden på internet. Nybilsguiden kan du nå från Konsumentverkets 2009 Användningen av drivmedel till fordon påverkar jordens klimat, försurar och göder marken och skadar hälsan. I denna broschyr finner du fakta om personbilar som underlättar val av en miljöanpassad

Läs mer

Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari

Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari 2009-02-02 2009-02-02 Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari - Dieselbilarna gick mot strömmen och ökade sina registreringar under januari med 4 %, samtidigt som totalmarknaden sjönk med 34 %. Dieselandelen

Läs mer

Webasto Monteringssatser & Thermo Plus 2009

Webasto Monteringssatser & Thermo Plus 2009 Alfa 166 Diesel 2,4 1998> Thermo Plus med Tidur W 901 251 0B - - Ingår Audi A3 Bensin 2,0TFSI 2003.05> Monteringssats W 901 560 3A E - Valfri Audi A3 Diesel 1,9 / 2,0 2003.05> Monteringssats W 901 560

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2011-01-10 Definitiva nyregistreringar under 2010 Under december registrerades enligt BIL Sweden 29 770 nya personbilar vilket är en ökning med 53,7% jämfört med samma månad förra

Läs mer

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april 2009-05-04 Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april Registreringarna av både personbilar och lastbilar fortsatte att sjunka i april. Även om man tar hänsyn till att april i år hade två färre registreringsdagar

Läs mer

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt 2010 Denna broschyr är framtagen i enlighet med ett EU-direktiv. Motsvarande översikt ges ut i varje EUland. EU-direktivet (betecknat 1999/94/EG) säger att marknadsförare av nya personbilar ska informera

Läs mer

P-tillstånd för miljöfordon i Göteborg

P-tillstånd för miljöfordon i Göteborg 2009-02-04 P-tillstånd för miljöfordon i Göteborg Göteborg ger p-subventioner till personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar som uppfyller stadens definition av miljöfordon och övriga krav för användandet.

Läs mer

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt 2010 Denna broschyr är framtagen i enlighet med ett EU-direktiv. Motsvarande översikt ges ut i varje EUland. EU-direktivet (betecknat 1999/94/EG) säger att marknadsförare av nya personbilar ska informera

Läs mer

Stark fordonsmarknad i november

Stark fordonsmarknad i november 2010-12-01 Stark fordonsmarknad i november - Den positiva utvecklingen på fordonsmarknaden fortsatte i november och registreringarna av både personbilar och lastbilar ökade kraftigt. Det här visar att

Läs mer

Het julimånad för fordonsregistreringarna

Het julimånad för fordonsregistreringarna 2010-08-02 Het julimånad för fordonsregistreringarna - Den positiva utvecklingen på fordonsmarknaden fortsatte med oförändrad styrka i juli. Registreringarna av både personbilar och lätta lastbilar ökade

Läs mer

Äntligen plus för tunga lastbilar

Äntligen plus för tunga lastbilar 2010-07-01 Äntligen plus för tunga lastbilar - Efter 14 månader i rad med minus visade registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton äntligen ett plus i juni. Även om det var en marginell ökning är det

Läs mer

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning blandad (l/100 km, gas: Nm3/100km) counter, internt bruk. Modellbeteckning. Drivmedel.

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning blandad (l/100 km, gas: Nm3/100km) counter, internt bruk. Modellbeteckning. Drivmedel. counter, internt bruk Märke Modellbeteckning Drivmedel Bränsleförbrukning blandad (l/100 km, gas: Nm3/100km) 1 Opel Astra Kombi CNG BIOGAS 6,9 9 2 Opel Zafira 5D 1.6 CNG BIOGAS 7,5 10 3 Volkswagen Golf

Läs mer

Rekord för miljöbilar i juni

Rekord för miljöbilar i juni 2009-07-01 Rekord för miljöbilar i juni Både antalet och andelen miljöbilar nådde sin högsta nivå någonsin under juni. Det beror på att många passat på att tidigarelägga sina planerade höstinköp av bil

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2007-01-08 Definitiva nyregistreringar under 2006 Under december registrerades enligt BIL Swedens definitiva siffror 23 879 nya personbilar vilket är en minskning med 4,5% jämfört

Läs mer

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt 2011 Denna broschyr är framtagen i enlighet med ett EU-direktiv. Motsvarande översikt ges ut i varje EU-land. EU-direktivet (betecknat 1999/94/EG) säger att marknadsförare av nya personbilar ska informera

Läs mer

Kickstart på bilåret 2011

Kickstart på bilåret 2011 2011-02-01 Kickstart på bilåret 2011 - Bilåret 2011 har börjat mycket bra och registreringarna av både personbilar och lastbilar ökade kraftigt i januari. Det här ligger i linje med våra prognoser om ökade

Läs mer

Dieselbilar dominerade registreringarna i mars

Dieselbilar dominerade registreringarna i mars 2009-04-01 Dieselbilar dominerade registreringarna i mars Under mars månad registrerades fler dieselbilar jämfört med bensinbilar. Både dieselbilar och miljöbilar ökade sina andelar av totalmarknaden under

Läs mer

Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2%

Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2% 2010-04-01 Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2% - Den positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsatte i mars och personbilsregistreringarna ökade kraftigt för femte månaden i rad. Detta är helt

Läs mer

Säkert och hållbart Höst 2011

Säkert och hållbart Höst 2011 Säkert och hållbart Höst 2011 De säkraste bilarna med bra miljöprestanda Nyhet! Beställ listan med säkra och miljöanpassade bilar soh@folksam.se Säkra bilar med bra miljöprestanda Trafikskador innebär

Läs mer

Passlista för Mimsafe Variocage 2012-09-04

Passlista för Mimsafe Variocage 2012-09-04 Audi A3 * Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 700/ Tröskel 20 cm Audi A3 5d Sportback 2005- * Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Tröskel 20 cm Audi A4 Avant 1997.10- * Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 760/795 Audi A4

Läs mer

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass MINIBIL 1 CITROĖN C1 VTi 68 S&S 3,8 4,5 3,4 88 - PEUGEOT 108 PureTech 68 3,8 4,5 3,4 88 - TOYOTA AYGO 1,069 hk Stop&Start Manuell 3,8 4,5 3,4 88 4 SKODA CITIGO MPI 60 hk - ASG5 4,0 ingen info ingen info

Läs mer

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden!

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! 2010-09-01 Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! - Utvecklingen på fordonsmarknaden är en viktig konjunkturmätare. Den kraftiga uppgången i augusti för personbilar och lätta lastbilar med 44 respektive

Läs mer

Kraftigt ökad bilförsäljning

Kraftigt ökad bilförsäljning 2005-10-03 Kraftigt ökad bilförsäljning Nybilsförsäljningen ökade i september med 11,6 % jämfört med samma månad förra året till 25 076 bilar. Hittills i år har försäljningen ökat med 3,8 %. Lastbilsförsäljningen,

Läs mer

Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25

Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25 Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25 = Importцrens uppgifter = Fordon kontrollerat * = Ny modell Rцd text = Fordonstillverkaren har ej rapporterat fordonet eller gjort fordon tillgдngligt fцr

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar 2005-09-01 Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i augusti med 14,2 % jämfört med samma månad förra året till 20 361 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar

Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar 2007-05-02 - Bilmarknaden fortsatte att utvecklas positivt i april, med ökade registreringar av både personbilar och lätta lastbilar. Företag och

Läs mer

*Förtydligande ej avdelare A6 Allround 2000- S / M MB M2 Large Q5 2009- S / M MB M2 Small Q7 2005- S / M MB

*Förtydligande ej avdelare A6 Allround 2000- S / M MB M2 Large Q5 2009- S / M MB M2 Small Q7 2005- S / M MB Passlista för ARTFEX HUNDBURAR & GRINDAR 10/7-2014* Om ER bil inte finns med på listan kandet beror på att burar /grindar inte har provats i just er bilmodell. Mät själva eller prova med butikens ev demo

Läs mer

Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar

Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar 2007-11-01 Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar - Oktober var en mycket bra månad på bilmarknaden, med kraftiga uppgångar för både personbilar och lastbilar. Fordonsregistreringarna

Läs mer

Bästa junimånaden någonsin för lastbilar

Bästa junimånaden någonsin för lastbilar 2007-07-02 Bästa junimånaden någonsin för lastbilar - Lastbilsregistreringarna nådde den högsta nivån någonsin för en junimånad. Detta är ett tecken på en fortsatt stark svensk konjunktur, säger Bertil

Läs mer

Arbetsvarsel påverkar bilmarknaden

Arbetsvarsel påverkar bilmarknaden 2011-11-01 Arbetsvarsel påverkar bilmarknaden - Personbilsregistreringarna minskade i oktober med 5 procent. Hittills har bilmarknaden i Sverige inte påverkats av den finansiella oron med börsnedgång och

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2004-01-12 Definitiva nyregistreringar under 2003 Under december registrerades enligt BIL Sweden 20 984 nya personbilar vilket är oförändrat jämfört med samma månad förra året. Under

Läs mer

Fälglås sid 27. Spacers sid 28 FÄLGAR SOM SKILJER DIG FRÅN MÄNGDEN!

Fälglås sid 27. Spacers sid 28 FÄLGAR SOM SKILJER DIG FRÅN MÄNGDEN! 2011 Fälglås sid 27 Spacers sid 28 Tillbehör sid 29 Bilvård sid 30 Textilmattor sid 31 Säkerhet sid 30 FÄLGAR SOM SKILJER DIG FRÅN MÄNGDEN! Lättmetallfälgar översikt 2011 1. GTR-2 2. Hockenheim GP 3. Apollo

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar 2005-12-01 Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i november med 4,0 % jämfört med samma månad förra året till 24 617 bilar. Hittills i år, januari-november, har försäljningen

Läs mer

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Miljöbilar 2016. BIL Sweden 2016-01-04

Miljöbilar 2016. BIL Sweden 2016-01-04 Miljöbilar 2016 BIL Sweden 2016-01-04 Miljöbilar 2016 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Rapport Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005

Rapport Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005 2005-01-24 Sid 1(7) Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005 De bilval som görs idag kommer ha effekt på den svenska bilparken i 15 20 år. För så länge finns i genomsnitt en bil på våra vägar. Genom att

Läs mer

Statistiken över nyregistreringar av miljöbilar och specialstatistik kring dieselbilarna presenteras omkring kl

Statistiken över nyregistreringar av miljöbilar och specialstatistik kring dieselbilarna presenteras omkring kl ÖKADE REGISTRERINGAR AV BÅDE PERSONBILAR OCH LASTBILAR Under april registrerades 25 809 nya personbilar, vilket är en ökning med 0,4 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-april,

Läs mer

Lättmetallfälgar Textilmattor Säkerhet Bilvård

Lättmetallfälgar Textilmattor Säkerhet Bilvård 2010 Lättmetallfälgar Textilmattor Säkerhet Bilvård FÄLGAR SOM SKILJER DIG FRÅN MÄNGDEN! Katalog 2010 3 Lättmetallfälgar översikt 4-23 Lättmetallfälgar 24 Spacers 25 Fälglås 26 Dolda ventiler 27 Bult &

Läs mer

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning stad (l/100 km) storleksklass. Växellåda

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning stad (l/100 km) storleksklass. Växellåda Färgkod: Övre rad: Blå: Bilinformation, Grön: Storleksklass, CO2 beräknad, Gul: plats, mått, Orange: säkerhet Färgkod: Kolumn 1&2: Grön - klarar krav för miljöbästa oavsett storleksklass (144 g fossilt

Läs mer

Raketstart på bilåret 2016

Raketstart på bilåret 2016 2016-02-01 Raketstart på bilåret 2016 - Bilåret 2016 har inletts på ett mycket bra sätt. Registreringarna av nya personbilar ökade med sex procent i januari. Det är den tjugofemte månaden i rad med plussiffror

Läs mer

Privatpersoner försiktigare med bilinköp i februari

Privatpersoner försiktigare med bilinköp i februari 2012-03-01 Privatpersoner försiktigare med bilinköp i februari - En ökad oro på arbetsmarknaden med fler varsel har gjort att privatpersoner har blivit litet försiktigare med sina bilinköp, samtidigt som

Läs mer

Miljöbästa bilar 2013

Miljöbästa bilar 2013 Miljöbästa bilar 213 Urvalskriterier Klimat Enligt regeringens förslag till ny miljöbilsdefinition, som planeras införas den 1 januari 213. Koldioxidutsläppen ur avgasröret ska vara mindre än 95 +,457*(M

Läs mer

Nya bränslen dominerar septemberregistreringarna

Nya bränslen dominerar septemberregistreringarna 2009-10-01 Nya bränslen dominerar septemberregistreringarna - Det har varit en dramatisk omställning på bilmarknaden under senare år. Av nybilsregistreringarna under september hade 65 procent något annat

Läs mer

Miljöbästa bilar 2014

Miljöbästa bilar 2014 Miljöbästa bilar 214 Urvalskriterier Klimat För bilar som kan drivas av etanol E85 eller fordonsgas får koldioxidutsläppen ur avgasröret vara högst 15 g/km. Elbilar och laddhybrider får förbruka högst

Läs mer

Ordertelefon: 0300-729 00 Orderfax: 0300-108 80

Ordertelefon: 0300-729 00 Orderfax: 0300-108 80 Nr 2 Kungsbacka 2013-03-15 Bästa återförsäljare! Här kommer ett uppdaterat Klippet 2. En del har tagit slut men fortfarande finns det många godbitar kvar! Skynda att fynda! Som vanligt gäller först till

Läs mer

Bra fart på fordonsregistreringarna i mars

Bra fart på fordonsregistreringarna i mars Bra fart på fordonsregistreringarna i mars 2007-04-02 - De ökade registreringarna av både personbilar och lastbilar under mars är ett gott tecken på en fortsatt mycket stark svensk konjunktur, säger Bertil

Läs mer

Fortsatt uppgång på bilmarknaden

Fortsatt uppgång på bilmarknaden 2010-03-01 Fortsatt uppgång på bilmarknaden - Personbilsregistreringarna fortsatte att öka i februari. Det här är den fjärde månaden i rad som registreringarna ökar och det ligger helt i linje med våra

Läs mer

Bästa oktober någonsin för personbilar

Bästa oktober någonsin för personbilar 2015-11-02 Bästa oktober någonsin för personbilar - Bilmarknaden fortsätter att gå mycket starkt. I oktober ökade registreringarna av nya personbilar med tolv procent. Det är tjugoandra månaden i rad som

Läs mer

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt 2012 Denna broschyr med en översikt över nya personbilar som säljs på den svenska marknaden är framtagen i enlighet med ett EU-direktiv. Motsvarande översikt ges ut i varje EU-land. EU-direktivet (betecknat

Läs mer

Heta bilhallar i mars

Heta bilhallar i mars 2016-04-01 Heta bilhallar i mars - Nybilsregistreringarna fortsätter att utvecklas starkt. Registreringarna av nya personbilar ökade med tio procent i mars, vilket är den tjugosjunde månaden i rad med

Läs mer

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari 2016-03-01 Tidig våryra i bilhallarna redan i februari - Det var fortsatt bra fart i bilhallarna i februari. Registreringarna av nya personbilar ökade med 13 procent i februari. Det är den tjugosjätte

Läs mer

info Välj en bil med låg bränsleförbrukning det är viktigt för miljön! Eller varför inte pröva att köra snålt med en bil på ett förnybart bränsle?

info Välj en bil med låg bränsleförbrukning det är viktigt för miljön! Eller varför inte pröva att köra snålt med en bil på ett förnybart bränsle? info Välj en bil med låg bränsleförbrukning det är viktigt för miljön! Eller varför inte pröva att köra snålt med en bil på ett förnybart bränsle? Hjälp till! Människan påverkar klimatet på jorden, det

Läs mer

Bilarna kan finnas med antingen modellkod eller handelsbeteckning i Vägtrafikregistret.

Bilarna kan finnas med antingen modellkod eller handelsbeteckning i Vägtrafikregistret. Handelsbeteckningar Bilarna kan finnas med antingen modellkod eller handelsbeteckning i Vägtrafikregistret. Fabrikat Modell Handelsbeteckning Kommentar Alfa-romeo GT 937 Audi A1 8X OBS Audi vissa modeller

Läs mer

ett mycket starkt bilår

ett mycket starkt bilår 2008-01-02 2007 - ett mycket starkt bilår 306 000 nya personbilar - femte bästa året någonsin Rekord för lastbilsregistreringarna Rekord för dieselbilsregistreringarna Rekordhög dieselandel i december

Läs mer

Nu har det vänt uppåt för nya personbilar

Nu har det vänt uppåt för nya personbilar 2009-12-01 Nu har det vänt uppåt för nya personbilar - Nu har det definitivt vänt uppåt på nybilsmarknaden, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden, i en kommentar till de ökade bilregistreringarna i november.

Läs mer

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Passlista för ARTFEX HUNDBURAR & GRINDAR 5/11-2015*

Passlista för ARTFEX HUNDBURAR & GRINDAR 5/11-2015* Passlista för ARTFEX HUNDBURAR & GRINDAR 5/11-2015* Om ER bil inte finns med på listan beror det på att burar /grindar inte har provats i just er bilmodell. Mät själva eller prova med butikens ev demo

Läs mer

Hur säker är bilen? 2015

Hur säker är bilen? 2015 Hur säker är bilen? 2015 Här är bilarna som får bäst betyg i vår undersökning. Audi A4 08- Ford Tourneo Connect 13- Mercedes M-Klass 11- Toyota Avensis 09-15 Audi A3 12- Honda Accord 08-13 Mitsubishi Outlander

Läs mer

Faktablad KVD Bilpriser.se

Faktablad KVD Bilpriser.se Faktablad KVD Bilpriser.se Om topplistorna I topplistorna nedan presenteras bilmodeller som vi kommer att se mer av på den svenska begagnatmarknaden inom den närmsta tiden, till följd av det pågående bilmodellårsskiftet

Läs mer

2013! 2011" Hur säker är bilen?

2013! 2011 Hur säker är bilen? Hur säker är bilen? 2013! 2011" Hur säker är bilen? 1 Titel på presentationen 2013-09-03! Baseras på verkliga olyckor" Nationell trafikolycksdata (STRADA):! 1) STRADA polis!!polisrapporterade tvåbilskrockar

Läs mer

Nytt rekord för både miljöbils- och dieselandelen i juli

Nytt rekord för både miljöbils- och dieselandelen i juli 2007-08-01 Nytt rekord för både miljöbils- och dieselandelen i juli - Rekordnoteringen för andelen miljöbilar förklaras till stor del av införandet av miljöbilspremien, säger Bertil Moldén, vd för BIL

Läs mer

Minskad personbilsförsäljning fortsatt uppåt för lastbilar. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material.

Minskad personbilsförsäljning fortsatt uppåt för lastbilar. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material. Information 2005-04-01 Minskad personbilsförsäljning fortsatt uppåt för lastbilar Nybilsförsäljningen minskade i mars med 5,0 % jämfört med samma månad förra året till 23 936 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror)

Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror) 2015-08-03 Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror) - Den mycket starka bilmarknaden fortsatte i juli då nyregistreringarna av personbilar ökade enligt definitiva siffror med 18 procent, vilket är den

Läs mer

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-06-04

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-06-04 Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-06-04 = Importörens uppgifter D = Motsvarar ej kraven - Negativ premiepåverkan = Fordon kontrollerat A = Godkänd * = Ny modell E = Överträffar kraven - Positiv

Läs mer

Bilregistreringarna i maj enligt prognos

Bilregistreringarna i maj enligt prognos 2013-06-03 Bilregistreringarna i maj enligt prognos - Personbilsregistreringarna visade på en liten ökning i maj, vilket är andra månaden i rad med plussiffror. Det var samma antal registreringsdagar både

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2008:26) om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2009 Skatteverket lämnar med stöd av 2

Läs mer

Miljöbilar BIL Sweden

Miljöbilar BIL Sweden Miljöbilar 2017 BIL Sweden 2017-07-01 Miljöbilar 2017 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Miljöbästa bilar 2016

Miljöbästa bilar 2016 Miljöbästa bilar 216 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

Högtryck på fordonsmarknaden

Högtryck på fordonsmarknaden 2014-05-02 Högtryck på fordonsmarknaden - Det råder högtryck på fordonsmarknaden och i april ökade personbilsregistreringarna för fjärde månaden i rad och de totala lastbilsregistreringarna ökade för femte

Läs mer

Ökad bilförsäljning i juni. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material.

Ökad bilförsäljning i juni. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material. Information 2004-07-01 Ökad bilförsäljning i juni Nybilsförsäljningen ökade i juni med 10,7 % jämfört med samma månad förra året till 27 179 bilar. Trots den starka juniförsäljningen är det ackumulerade

Läs mer

Hur säker är bilen? Titel på presentationen

Hur säker är bilen? Titel på presentationen Hur säker är bilen? 2011 1 Titel på presentationen 2011-08-30 Rapporten bygger på verkliga olyckor Två olycksmaterial: 1) polisrapporterade tvåbilskrockar i Sverige, 115 000 sedan 1995 2) skadade personer

Läs mer

- Det är positivt att lastbilsförsäljningen ökar. Det är ett tecken på att den generella konjunkturen är på väg uppåt, tillägger Ulf Perbo.

- Det är positivt att lastbilsförsäljningen ökar. Det är ett tecken på att den generella konjunkturen är på väg uppåt, tillägger Ulf Perbo. Pressmeddelande 2004-08-02 Minskad bilförsäljning i juli Nybilsförsäljningen minskade i juli med 8,1 % jämfört med samma månad förra året, till 16 703 personbilar. Hittills i år har försäljningen minskat

Läs mer

* Förutsatt att rad 3 är nedfällt * Förutsatt att rad 3 är nedfällt

* Förutsatt att rad 3 är nedfällt * Förutsatt att rad 3 är nedfällt Passlista för ARTFEX HUNDBURAR & GRINDAR 15/12-2014* Om ER bil inte finns med på listan beror det på att burar /grindar inte har provats i just er bilmodell. Mät själva eller prova med butikens ev demo

Läs mer

Personbilar - kontrollbesiktningar 2000 och 2012 Andel underkända med efterkontroll

Personbilar - kontrollbesiktningar 2000 och 2012 Andel underkända med efterkontroll Bilprovningen avslöjar hur olika bilmodeller klarade besiktningen 2012. Under 2012 kom mer än 3,1 miljoner personbilar till Bilprovningen för kontrollbesiktning. Bilprovningen testar bilarna med fokus

Läs mer

Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar

Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar 2014-10-01 Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar - Den positiva trenden på fordonsmarknaden fortsatte i september. Nyregistreringarna av personbilar ökade med sju procent, vilket är nionde månaden

Läs mer

Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar

Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar 2015-09-01 Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar - Augusti var ytterligare en mycket stark månad på bilmarknaden. Nyregistreringarna av personbilar ökade med nästan elva procent, vilket är den tjugonde

Läs mer

Sjuttonde månaden i rad med ökade bilregistreringar

Sjuttonde månaden i rad med ökade bilregistreringar 2015-06-01 Sjuttonde månaden i rad med ökade bilregistreringar - Bilmarknaden fortsätter att utvecklas mycket starkt och i maj ökade nyregistreringarna av personbilar med 6,5 procent, vilket innebär den

Läs mer

Bonus-malus, bonusen

Bonus-malus, bonusen Bonus-malus, bonusen Kr 70000 60000 50000 Bonus 40000 30000 20000 10000 0 CO2, g/km 0 10 20 30 40 50 60 Bonus, exempel personbilar Modell NEDC-värden Bonus (CO 2 g/km) (kr) Nissan Leaf 0 60 000 BMW i3

Läs mer

Information. Nyregistreringar under juli 2002. Till Pressen 2002-08-01

Information. Nyregistreringar under juli 2002. Till Pressen 2002-08-01 Information Till Pressen 2002-08-01 Nyregistreringar under juli 2002 Under juli registrerades enligt BIL Sweden 17 410 nya personbilar vilket är en ökning med 17,2 % jämfört med samma månad förra året.

Läs mer

ÅR 2007. Fakta om bränsleförbrukning, koldioxid och miljöklass. Omfattar de vanligaste nya personbilarna. NYBILSGUIDEN. Bränsleförbrukning & vår miljö

ÅR 2007. Fakta om bränsleförbrukning, koldioxid och miljöklass. Omfattar de vanligaste nya personbilarna. NYBILSGUIDEN. Bränsleförbrukning & vår miljö ÅR 2007 Fakta om bränsleförbrukning, koldioxid och miljöklass. Omfattar de vanligaste nya personbilarna. NYBILSGUIDEN & vår miljö info Förbränningen av bensin och diesel förstärker växthuseffekten och

Läs mer

Hur säker är bilen? 2011. Hur säker är bilen? Folksam 2011 1(28)

Hur säker är bilen? 2011. Hur säker är bilen? Folksam 2011 1(28) Hur säker är bilen? 2011 Hur säker är bilen? 2011 1(28) Teckenförklaring minst 30 % högre säkerhet än medelbilen. Bra säkerhet minst 20 % högre säkerhet än medelbilen. Medelhög säkerhet. Undvik lägre säkerhet

Läs mer

Här är nya årets. De ekonomiska frågorna borde

Här är nya årets. De ekonomiska frågorna borde Här är nya årets En ny våg av nya miljöbilar är på väg in. Men vad är bäst hybridbil, etanolbil eller biogasbil? Eller kanske en vanlig bensin- eller dieselmodell? Privata Affärer ger dig tips om dagens

Läs mer

Bästa maj någonsin för nya bilar

Bästa maj någonsin för nya bilar 2016-06-01 Bästa maj någonsin för nya bilar - Det var full fart i bilhallarna i maj, då registreringarna av nya personbilar ökade med 17 procent. Det är den tjugonionde månaden i rad som registreringarna

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2006:34) om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m.

Läs mer

Folksam Hur säker är bilen 2015

Folksam Hur säker är bilen 2015 Folksam Hur säker är bilen 2015 Presentation av: Anders Kullgren Tylösand, 8 sep 2015 Varför publicerar vi rapporten? Engagerade i våra kunders och övriga bilisters bilval Säkerhet en av de viktigaste

Läs mer

Passlista för ARTFEX HUNDBURAR & GRINDAR 31/8-2015*

Passlista för ARTFEX HUNDBURAR & GRINDAR 31/8-2015* Passlista för ARTFEX HUNDBURAR & GRINDAR 31/8-2015* Om ER bil inte finns med på listan beror det på att burar /grindar inte har provats i just er bilmodell. Mät själva eller prova med butikens ev demo

Läs mer

Passlista för ARTFEX HUNDBURAR & GRINDAR 3/7-2015*

Passlista för ARTFEX HUNDBURAR & GRINDAR 3/7-2015* Passlista för ARTFEX HUNDBURAR & GRINDAR 3/7-2015* Om ER bil inte finns med på listan beror det på att burar /grindar inte har provats i just er bilmodell. Mät själva eller prova med butikens ev demo ex.

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2007 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt

Läs mer

I vilka personbilsmodeller kan man tanka E10-bränsle?

I vilka personbilsmodeller kan man tanka E10-bränsle? I vilka personbilsmodeller kan man tanka E10-bränsle? BIL Sweden 2011-02-15 Innehållsförteckning VILKA PERSONBILSMODELLER KAN ANVÄNDA E10?...3 Alfa Romeo...4 Audi...4 BMW...4 Chevrolet...4 Chrysler...5

Läs mer

Bästa november någonsin för personbilar

Bästa november någonsin för personbilar 2015-12-01 Bästa november någonsin för personbilar - Det var fortsatt mycket bra fart i bilhallarna i november, då registreringarna av nya personbilar ökade med 21 procent. Det är tjugotredje månaden i

Läs mer

2013 blev ett riktigt bra bilår

2013 blev ett riktigt bra bilår 2014-01-02 2013 blev ett riktigt bra bilår 269 000 personbilar och 37 000 lätta lastbilar nyregistrerades under 2013 Prognos för 2014: 275 000 personbilar och 40 000 lätta lastbilar - 2013 blev ett riktigt

Läs mer

Hur säker är bilen? Maj 2009

Hur säker är bilen? Maj 2009 Hur säker är bilen? Maj 2009 Hoppas att du inte deltagit...................................................................... 6 Säkrast val...7 Det har hänt. På riktigt...10 Alla 395 bilarna...15 Varför

Läs mer

BILSTEIN BTS B12 KOMPLETTA VÄGHÅLLNINGSSATSER

BILSTEIN BTS B12 KOMPLETTA VÄGHÅLLNINGSSATSER ALFA ROMEO ALFA 147 1.6 16V-2.0 16V/JTD -980kg 937 1.01-35mm SE5-B365 ALFA 147 1.6 16V-2.0 16V/JTD 981-1040kg 937 1.01-35mm SE5-B366 ALFA 156/156SW 1.6 16V-3.2 GTA/JTD -960kg 932 9.97-45mm SE5-B296 ALFA

Läs mer

Nackstödsfäste Passar nackstöd med följande avstånd mellan pinnarna: Min. innermått 123 mm, Max. yttermått 183 mm.

Nackstödsfäste Passar nackstöd med följande avstånd mellan pinnarna: Min. innermått 123 mm, Max. yttermått 183 mm. 26 April, 2012, www.brodit.com, 2012 Brodit AB Product 811020 811020 Nackstödsfäste Passar nackstöd med följande avstånd mellan pinnarna: Min. innermått 123 mm, Max. yttermått 183 mm. Headrest mount OBS!

Läs mer

Det finns några riktiga god bitar så skynda att fynda!

Det finns några riktiga god bitar så skynda att fynda! Nr 2 Kungsbacka 2014-03-20 Bästa återförsäljare! Här kommer Klippet 2 2014! Denna gång har vi fyllt på med ytterligare 10 modeller som utgått! Det finns några riktiga god bitar så skynda att fynda! Som

Läs mer

Det var fortsatt högtryck på fordonsmarknaden i augusti

Det var fortsatt högtryck på fordonsmarknaden i augusti 2016-09-01 Det var fortsatt högtryck på fordonsmarknaden i augusti - Det var fortsatt bra tryck på fordonsmarknaden i augusti. Årets augusti var den bästa augustimånaden någonsin för personbilar och den

Läs mer

Artikel nr Nackstödsfäste med skärmfäste - Subaru G3X Justy Headrest mount För multimedia-skärmar med ett vertikalt spår på baksidan.

Artikel nr Nackstödsfäste med skärmfäste - Subaru G3X Justy Headrest mount För multimedia-skärmar med ett vertikalt spår på baksidan. 10 juli, 2016, www.brodit.se, 2016 Brodit AB Lista för Nackstödsfäste med skärmfäste Nackstödsfäste med skärmfäste Nackstödsfäste med skärmfäste - Subaru G3X Justy 04-07 Nackstödsfäste med skärmfäste -

Läs mer