OFFENSIV O KOOPERATIONK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OFFENSIV O KOOPERATIONK"

Transkript

1 OFFENSIV O KOOPERATIONK OK EKONOMISK FÖRENING VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013/2014

2 Om OK ekonomisk förening OK:S VERKSAMHET Försäljning av traditionella och förnybara drivmedel, biltillbehör, livsmedel samt biluthyrning och servicetjänster på framförallt OKQ8s bensinstationer. Försäljning av nya och begagnade bilar hos bilåterförsäljare samt verkstäder med verksamhet på ett 20-tal orter i Sverige. Utgivning av ett flertal motortidningar och webbportaler, bland annat Vi Bilägare och motorvarlden.se. Produktion av förnybar energi som pellets samt utveckling av cellulosabaserad etanol. Förvaltning av fastigheter. Försäljning av butiksdataprogram, bl a till bensinstationer. FÖRETAGSFORM OCH ÄGARE OK ekonomisk förening är ett kooperativt företag som ägs av strax under 1 miljon medlemmar tillsammans. GEOGRAFISKT OMRÅDE OK ekonomisk förening är den största av Sveriges sju OK-föreningar och är verksam i stora delar av Sverige. Några av intresse och dotterbolagen finns även i övriga nordiska länder. AFFÄRSIDÉ Att själva, eller i samverkan, ge god service och ekonomisk nytta till medlemmar och kunder. VISION OK gör en ansvarsfull och effektiv bil- och energianvändning möjlig. ANDRA OK-FÖRENINGAR Utöver OK ekonomisk förening finns sex självständiga OK-föreningar som driver OKQ8-stationer inom sina respektive geografiska områden: OK Köping OK Norrbotten OK Piteå OK Värmland OK Västerbotten OK Örnsköldsvik Denna verksamhetsberättelse berör enbart OK ekonomisk förening.

3 Året som gått VIKTIGA HÄNDELSER Sammanslagningen mellan OKQ8 i Sverige och Q8 Danmark har stått i fokus och den pågående integrationsprocessen har gått snabbare än väntat. Ett antal synergieffekter har redan slagit igenom och koncernen redovisar ett bra resultat. En omstrukturering av ANA-bolagen har genomförts för att få bättre fokus och styrning på de lönsamma verksamheterna. Till följd av detta har ett nytt bolag startats, ANA Group AB. För fjärde året i rad utsågs OKQ8 till det varumärke som bedöms vara bäst på miljöarbete och socialt ansvarstagande bland drivmedelsbolagen enligt Sustainable Brands Sveriges största varumärkesundersökning om hållbarhet. ÅTERBÄRING Styrelsen föreslår en återbäring på 20 öre per liter drivmedel på bemannade stationer. På obemannade stationer (OKQ8 Minipris) lämnas 5 öre per liter. På övriga inköp där återbäring ges föreslås 2,0 procent återbäring. Styrelsen föreslår 2,5 procents ränta på medlemmars insatskapital 2013/ Rörelseresultat, Nettoomsättning, MKR 3 3 3, 2 MKR Soliditet, 5 0, 0 % procent Nettoomsättning Mkr Resultat efter finansiella poster Mkr Soliditet % / /09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14

4 Sid 15 Matti Riukka, Ägarombud i region 19, Göteborg Sid 25 Maria Eriksson- Olsson Ägarombud och sammankallande i region 6, Gästrikland Sid 29 Ouzine Kettane Ägarombud och sammankallande i region 11, Nordvästra Sthlm Sid 35 Sune Hylén Ägarombud och sammankallande i region 28, Södra Skåne Sid 37 Ines Uusmann Styrelseordförande i OK ekonomisk förening ORDKARG KUGGE OKUVLIGT KURAGE OUZINE KETTANE OBOTLIG KOOPERATÖR OVANLIG KARISMA Matti hör till veteranerna i OK ekonomisk förening och har varit med av ideologisk övertygelse sedan början av 70-talet. Han valdes in till valberedningen på 90-talet. Jag tror på att det går att hålla fast vid kooperationens grundvärderingar som solidaritet och demokrati och samtidigt behålla framförhållningen och anpassa verksamheten till samhällets förändrade förutsättningar. Ledningen har försvarat marknadsandelarna i en tuff marknad samtidigt som föreningen gått i bräschen för miljö och socialt ansvar. Det applåderar jag. Nu måste vi också jobba för att medlemskåren ska bli en spegel av samhället i övrigt och jag har arbetat mycket för att vi ska få med fler kvinnor, nyanlända svenskar och ungdomar i föreningen. Här ligger ett stort ansvar hos valberedningarna. Framförallt behövs en föryngring. Ungdomarna är framtiden och de kan se till att vi lägger rälsen i rätt riktning. Föreningen är inne i ett spännande skede där vi bland annat måste avgöra vilken uppgift våra regionråd ska ha. Det finns mycket vi kan göra bara fantasin sätter gränserna. Maria har varit medlem i OK sedan hon köpte sin första bil för ett tjugotal år sedan. Och sedan dess har hon stannat kvar. Maria blir varm i hjärtat av att se många bilar utanför OKQ8:s servicestation i Gävle. När jag blev tillfrågad att kandidera till ägarombud var min första tanke: Vad roligt! För mig var det självklart att tacka ja. Jag har med mig engagemanget och erfarenheten att jobba för andra från min fackliga bakgrund. Nu vill jag lära mig så mycket som möjligt och verka för att vi ska bli fler medlemmar. Mina bästa upplevelser så långt är nog stämman i Stockholm och så dialogträffen som var suverän. Jag lärde mig otroligt mycket och hoppas verkligen att det kommer att bli en återkommande händelse. På stämman kom det också upp många bra saker och jag kände mig så delaktig. Jag kom hem med så mycket jag ville dela med mig. Ouzine är politiskt engagerad och har bott, studerat och jobbat i flera olika länder, bland annat Algeriet, Kanada, Frankrike, Egypten och Kina. Han är sammankallande för OK:s regionråd nr 11, i Nordvästra Stockholm, och engagerad medlem sedan 18 år tillbaka. Jag är stolt över att få jobba som ägarombud och ambassadör för ett företag som är knivskarpt i affärssammanhang och samtidigt kan behålla och utveckla folkrörelseprofilen och samhällsengagemanget. Att hjälpa världen att bli lite bättre det är vad livet handlar om. Och det gör OK varje dag med hjälp av sina samarbetspartner nationellt och internationellt. Företagets starka engagemang för miljön och samhället ger OK en profil som jag tror vi kan ha nytta av även affärsmässigt om vi expanderar längre ut i Europa. Miljörörelsen växer i många länder, men det är få företag som svarar upp så som OK. Här hemma hoppas jag att profilen ska kunna leda till att fler kvinnor och unga vill ansluta sig till föreningen och delta aktivt. Det behövs för att vi ska kunna fortsätta att jobba för en positiv framtid. Sune är numera pensionär, men fortfarande starkt engagerad i OK ekonomisk förening, och i mycket annat också för den delen. Jag skulle vilja säga att jag är en sann kooperatör. Jag tycker om det gemensamma engagemanget, att kunna förändra och förbättra saker tillsammans. Det finns en väldig kraft i det. I föreningen jobbar jag för att vi ska bli bättre ambassadörer för den kooperativa tanken. Alla som möter kunder måste även se dem som framtida medlemmar. Det är väl självklart att vi ska fråga om en kund är medlem, informera om vårt fantastiska OKQ8- kort och så vidare. Som medlemmar måste vi också förstå att vi faktiskt äger föreningen och att alla kan påverka. Under hösten bjöd styrelsen in till dialogmöten där frågan om inflytande lyftes och diskuterades. Den nya tekniken utnyttjades på ett föredömligt sätt och fick alla deltagare att engagera sig mycket mer än vid de traditionella mötena. Men vi får komma ihåg att styrelsen inte ensam kan åstadkomma förändring och utveckling. Det är också upp till oss medlemmar att jobba för det vi tror på. Ines Uusmann är ordförande i OK ekonomisk förening. Hon har stor erfarenhet från både näringslivet och politiken, bland annat som kommunikationsminister. Till OK:s styrelse kom hon När jag fick frågan om att sitta i styrelsen för OK ekonomisk förening var det inte helt självklart att tacka ja. Kooperationen som företagsform har jag alltid varit positiv till, men kunde jag med mitt miljöintresse sätta mig i styrelsen för en bilistisk organisation? När jag väl hade satt mig in i organisationens arbetssätt och historia insåg jag, att som miljömedveten bilist fanns det ingen bättre aktör att engagera sig i. Det finns inget företag i branschen som drivit miljöfrågorna tillnärmelsevis lika engagerat och bestämt som OK. Och jag är glad och stolt över att vara en del av detta. Vi står nu inför en spännande tid, då det gäller att övertyga också den yngre delen av befolkningen att bli engagerade medlemmar. Jag är övertygad om att vårt starka engagemang för miljö och samhälle, både i och utanför branschen, kommer att spela en betydande roll i hur vi lyckas med det.

5 Innehåll 2 VD har ordet: 1+1= mer än 2 4 Grön innovation: Vår historia är framtiden 6 Framtidens mobila stad: OK tror på människor i rörelse 8 Affärsidé, vision och kärnvärden 10 Medlemskap och ägande: Din nytta är vår drivkraft 12 Medlemskap och ägande: Beslutande organ 14 OK:s huvudsakliga verksamhetsgrenar 16 Drivmedel/stationsrörelse: OKQ8 ett skandinaviskt drivmedelsbolag 18 Drivmedel/stationsrörelse: Servicestationen mer än ett tankställe. 22 Drivmedel/stationsrörelse: Förhöjd kundupplevelse i butiken ger merförsäljning 24 Drivmedel/stationsrörelse: Strategiskt placerade automatstationer för tung trafik 26 Bilhandel: Kunderna vill ha miljövänliga och bensinsnåla bilar 30 Media: OK-Förlagets motortidningar växer digitalt 32 Energi: Växande marknad för pellets 34 Konsult och förvaltning: Bedege utvecklas med kunden 36 Fastigheter: Nya idéer för effektiv energianvändning utvärderas 38 Hållbarhet: Vi arbetar även för framtida medlemmar 40 Hållbarhet: Miljöansvar 42 Hållbarhet: Mot mer hållbara drivmedel 44 Hållbarhet: Samhällsansvar 46 Hållbarhet: En ovanligt frisk arbetsplats 48 Hållbarhet: Ekonomiskt ansvar 49 Organisationsschema 50 Styrelse OK 51 Revisorer/kansli 52 Ledning OKQ8 53 Styrelse OKQ8 54 OK på nätet 55 Regionstämmor 56 Adresser VI ÄR OK VERKSAMHETSOMRÅDEN HÅLLBARHET ÖVRIGT OK ekonomisk förening 1

6 VD har ordet 1+1 = mer än 2 Det är tre saker som gör mig alldeles extra varm inför årets stämmor i föreningen och som jag med stor glädje delar med er: Koncernen som helhet gör ett bra resultat. Styrelsen kan därför föreslå en höjning av återbäringen på drivmedel på bemannade stationer till 20 öre per liter. Därmed uppnås ett gammalt önskemål från många medlemmar att kostnaden efter återbäring blir densamma oavsett om man tankar på bemannade OKQ8 servicestationer eller automatnätverket OKQ8 Minipris. Övriga återbäringsnivåer föreslås oförändrade, två procent på varor och tjänster och 5 öre per liter på OKQ8 Minipris. OKQ8 har för fjärde året i rad utsetts av Sustainable Brands till det mest hållbara bolaget i branschen. Det är ett fint kvitto på företagets uthålliga hållbarhetsarbete. Det handlar både om miljö, ekonomi och sociala initiativ. Tidigare under verksamhetsåret utsågs OKQ8 till årets miljöinitiativ på den stora Återvinningsgalan för det nya bränslet DieselBioMax, som testas för tung trafik tillsammans med Volvo, DHL och Renova. Ung På Väg är ett samarbete mellan OKQ8, OK-föreningarna och Arbetsförmedlingen för att ge arbetslösa unga (16-24 år) praktik. Ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast på en alldeles för hög nivå. Många som gått ut skolan har inte fått ett första jobb. De saknar erfarenhet från en vanlig arbetsplats. I det treåriga programmet erbjuds totalt omkring 1500 unga arbetslösa en tre månaders praktik i OK- och OKQ8-bolagen. För en del av dem ger det en fortsättning i form av ett semestervikariat eller en anställning. För andra är det åtminstone en första referenspunkt i CV:et. Det finns naturligtvis många fler saker i år är de faktiskt fler än vanligt som på olika sätt bidrar till våra framgångar i marknaden. Små, men ack så viktiga, ljusglimtar i det slitsamma vardagslivet. Redan förra året kunde vi berätta om den första fasen i OKQ8s utvidgning till den danska marknaden genom sammanslagningen med Q8 i Danmark. Nu kan vi redovisa det första hela verksamhetsåret. På nästan alla punkter har integrationsprocessen kunnat genomföras helt i linje med eller till och med något bättre än förväntningarna. Det tillhör inte vanligheterna i fusioner över gränserna i det nordiska affärslivet. Kulturskillnader och interna maktkamper har förpestat många goda ansatser de senaste decennierna. Det kom tydliga varningssignaler från erfarna män och kvinnor inför vårt frieri över Sundet. Här kan jag bidra med helt andra erfarenheter. Vi har utan alltför stort besvär kunnat överbrygga sådana tendenser och istället kunnat dra nytta av det stora kunnande som funnits i respektive organisation. OKQ8 har överfört viktiga kunskaper inom det bilistiska sortimentet till de danska butikerna. Omvänt har Q8s café- och fastfoodkoncept i hög grad inspirerat förnyelsen av de svenska OKQ8-butikerna. 1+1 har blivit något mer än 2. Trots att den danska marknaden under året varit hårt pressat av ett nationellt priskrig har vi skapat ett totalt resultat som är bättre än budget. Integrationsprocessen, som under fyra år innefattar hemtagande av synergier inom inköp, IT och administration, ligger före den planerade tidtabellen. OKQ8 Bilverkstad har återuppstått i en ny och modern skepnad. 2 OK ekonomisk förening

7 OKQ8 har för fjärde året i rad utsetts av Sustainable Brands till det mest hållbara bolaget i branschen. Det är ett fint kvitto på företagets uthålliga hållbarhetsarbete. Över 90 verkstäder i samarbete med Meca står nu redo att hjälpa till med allehanda service och reparationer för alla bilmärken. Det blir ytterligare något tiotal verkstäder innan hela kedjan är komplett. Det stärker OKQ8s bilistiska profil. Bilverksamheten I föreningens helägda bilbolag slickar vi fortfarande såren efter Saab-kraschen. Det tar många år av omställning och återuppbyggnad av de företag som tidigare varit fullserviceanläggningar för Saab. Vi har möjligen något underskattat tidsaspekten och komplexiteten i ett sådant enormt förändringsarbete. I Bilcity Kristianstad har förändringen genomförts på ett utmärkt sätt. Där bygger man idag verksamheten kring varumärkena Kia, Opel och Subaru. I de större bolagen ANA respektive Biva är resan mot lönsamhet längre. Vi får tåla oss ytterligare något år innan allt gammalt är utvädrat och det på nytt blåser friska vindar. ANA-gruppen har i år delats i två koncerner för att skapa ett tydligare uppdrag för respektive ledning och anställda. ANA Group AB fokuserar på märkena BMW och Hyundai i västra Sverige. Om det återuppståndna Saab Nevs har en framtid i Sverige är i skrivande stund inte helt klart. För närvarande sker produktion i Trollhättan av ett fåtal bilar per dag. Om planerna hålls avser Saab Nevs att tillverka en elbil, i huvudsak för Kinamarknaden. För de två bolagen, som representerar Toyota i Dalarna-Västmanland respektive Kristianstad, går det allt bättre. Här har vi positiva rörelseresultat, om än inte riktigt i nivå med föreningens avkastningskrav. För övrigt vill jag gärna passa på att gratulera Bilcity i Kristianstad, som firar 100-årsjubleum, och Biva AB, som fyller 50 år under Totalt räknar Bil Sweden med att bilmarknaden i Sverige i år växer till sålda nya personbilar. Det inger vissa förhoppningar. Pelletsverksamheten är ett fortsatt resultatmässigt bekymmer. Men bolagen följer den överenskomna flerårsplanen i år till och med en aning bättre. Förlustsiffrorna minskar nu för varje år och närmar sig mer hanterbara nivåer. Det behövs emellertid en mer uthållig förändring av pelletsmarknaden i Sverige för att skapa resultat. Den starka svenska kronan försvårar i dagsläget konkurrenskraften på exportmarknaderna, framför allt Danmark och England. Övriga bolag För OK Förlaget ser det något ljusare ut. Förlaget kämpar tappert med omställningen från papperstidningar till digitala medier, i likhet med hela tidningsbranschen. Men det finns fortfarande utrymme för nischade magasin. Under året har man också tillfört ett nytt segment kundtidningar. Tidningen Vi bilägare är Sveriges största motortidning och är mycket uppskattad av läsarna. Bedege har inte presterat i enlighet med budget, men har på senare år etablerat resultatet på en högre nivå än tidigare. Det finns goda förutsättningar för en utveckling i bolaget i takt med att konjunkturen förbättras. OKQ8 Visa Totalt medlemmar har skaffat ett OKQ8 Visa-kort. Det blir allt fler för varje dag som upptäcker fördelarna med kortet. Det tål att upprepas: inga avgifter, fungerar överallt i världen, ger en procent i bonus på allt du handlar utanför OKQ8-kedjan (frisören, tandläkaren, restaurangen, utlandsresan, dagliga inköp i stort och smått). Berätta gärna för nära och kära hur enkelt de kan spara några hundralappar varje kvartal pengarna kommer som en bonuscheck som kan lösas in på OKQ8-stationen. I början av maj är det dags för föreningens regionstämmor. Tid och plats står att läsa längre bak i den här verksamhetsberättelsen. Information finns också på ok.se och Facebook. Väl mött på regionstämmorna. Göran Lindblå VD och koncernchef VI ÄR OK VERKSAMHETSOMRÅDEN HÅLLBARHET ÖVRIGT OK ekonomisk förening 3

8 Grön innovation Vår historia är framtiden IC tal 1950-tal 1960-tal 1970-tal 1980-tal OK-rörelsen föds med att Bilägarnas Inköpscentral (IC) bildas På tio år har IC pressat Sveriges bensinpriser till att 1936 vara Europas lägsta Sveriges oljekonsumenters riksförbund (OK) bildas, med IC som en av medlemmarna. Privatbilismen ökar explosionsartat, och det gör även IC:s medlemmar och bilisternas behov av bensinstationer. OK:s miljöarbete startar med import av lågsvavliga eldningsoch villaoljor. IC och OK slås ihop till Oljekonsumenterna (OK). OK öppnar Sveriges första bilvaruhus, BIVA, och startar egen reservdelsimport. De första gör-detsjälv-hallarna uppfördes. Med tidens mått erbjöd de ett miljövänligt alternativ. OK blir Sveriges största försäljare av bensin. Miljöarbetet tar fart och OK är först med att lansera lågblybensin. De första försöken med att blanda in etanol i bensin genomförs. De första miljöstationerna för farligt avfall sätts upp på OK:s mark och OK ansvarar för driften. OK ekonomisk förenings historia är en uppvisning i grön innovation. En naturlig följd av föreningens existens, eftersom vår vision är att möjliggöra en ansvarsfull, effektiv bil- och energianvändning. Att arbeta för miljön är både ansvarsfullt och lönande ur alla aspekter. Det är också nödvändigt om vi ska kunna svara upp mot framtida medlemmars behov och krav. OK ekonomisk förening har en historia av entreprenörskap och samhällsbyggande. Redan 1915 reagerade droskägarna i Stockholm på att tillgången till bensin i Sverige var låg och priset högt. Några få, stora internationella aktörer hade marknaden i sin hand. Droskägarna bildade en inköpsförening, den första i sitt slag i världen. Våren 1926 beslöt Sveriges yrkesbilister att starta en riksomfattande inköpsorganisation för att starkare kunna påverka pris och tillgång på olja, bensin och andra förnödenheter. Bilägarnas Inköps- 4 OK ekonomisk förening

9 VI ÄR OK 1990-tal 2000-tal 2010-tal ED95 VERKSAMHETSOMRÅDEN OK:s industridel utvinning och raffinering av oljeprodukter säljs och verksamheten inriktas på bensinstationer. En lågkonjunktur medför att ett antal OKföreningar fusioneras 1994 och bildar OK ekonomisk förening. Ett samarbete mellan OK och Q8 påbörjas som sedan leder till att de två kedjorna går samman 1999 och bildar ett av Sveriges idag största bensinbolag OKQ8. OK är först med att sälja blyfri bensin. Nya smörjoljor och en bilvårdsserie som baseras på nedbrytbara vegetabiliska oljor lanseras. Första etanolpumpen installeras på OK i Örnsköldsvik och Sveriges första försäljningsställe för biogas invigs i Årsta, Stockholm. OK börjar producera pellets som används för uppvärmning av bostäder. OKQ8 inför källsortering på servicestationerna, troligen som det första drivmedelsbolaget i världen. Miljöbilar av hybrid- och etanoltyp introduceras i OKQ8 Hyrbilars vagnpark, och antalet miljöbilar passerar 50 procent OKQ8s fordonsgasnät börjar utvecklas i Sydoch Västsverige. Europas största etanolstation, OKQ8 Globen, invigs i Stockholm. OK utbildar tankbilsförare i sparsam körning (Heavy ECO Driving). Svanenmärkta bilvårdsprodukter, baserade på vegetabiliska oljor som raps och soja, lanserades på OKQ8s tvättanläggningar i Sverige. OK är bäst i branschen på att tillhandahålla miljöklassade hyrbilar. ED95- anläggning (biodrivmedel för dieselmotorer) invigs i Jordbo, Haninge. Europas första hållbara drivmedelsstation färdigställs av OKQ8 i Häggvik, Sollentuna. OK-Q8 AB i Sverige förvärvar Q8 Danmark. HÅLLBARHET central (IC) bildades och det har också fått bli OK-rörelsens födelsedag. Tio år senare, 1936, hade Sverige Europas lägsta bensinpris. I kooperationens idé ligger att vara långsiktig. Vi jobbar även för kommande generationer. Vår långsiktighet har gjort att vi tidigt tagit hänsyn till att jordens resurser är ändliga och att vi måste anpassa oss efter det. Genom historien kan vi se att vi varit först med en rad miljövänliga alternativ. Man skulle kunna säga att hållbarhet ligger i våra gener. ÖVRIGT OK ekonomisk förening 5

10 Framtidens mobila stad OK tror på människor i rörelse En av framtidens största utmaningar för OK ekonomisk förening är hur vi ska kunna ge bästa service till våra medlemmar i städer som blir allt trängre och där marken blir en bristvara. Det gäller att kunna visa upp framtidens servicestation som står för trygghet, hållbarhet och utmärkt service. Mobilitet i den förtätade staden I Stockholm där befolkningen växer med två SL-bussar om dagen har staden brett ut sig och står inför en dramatisk förtätning de kommande årtiondena. Många av OKQ8:s servicestationer som förr låg i förort har allt eftersom staden ätit sig utåt blivit grannar med bostäder och skolor och nu ska ytterligare hundratusentals bostäder byggas. Med det följer också att städerna har blivit mer ovilliga att förlänga servicestationernas kontrakt och att planera för nya stationer. OK vet att även människor i storstäderna behöver bilen. Storstadsborna använder den för att ta sig till aktiviteter av olika slag, inte bara till jobbet. De tar bilen för att storhandla, transportera möbler och köra barnen till skolan eller fritidsaktiviteter. Många anser att bilen är helt nödvändig för att klara av livspusslet. Men om bilen ska ha ett fortsatt berättigande i staden med omnejd, inser vi att prioriteringen mer än någonsin måste ligga på hälsa, miljö och säkerhet. Där många stadsplanerare känner oro för buller, brandrisk och miljöfarliga kemikalier, ska OKQ8 kunna bidra med den trygga servicestationen som har sin givna plats i staden. Framtidens medlemmar och kunder kommer också att begära mer av oss än att kunna tanka bilen på våra stationer. De kommer att vilja ha fullständig service inför och omkring resandet. OKQ8 ska därför fortsätta att utveckla sitt erbjudande med tjänster och varor som underlättar olika typer av mobilitet och bidrar till en starkt positiv kundupplevelse. 2 5 % Var fjärde person i Stockholm anser sig vara helt beroende av bil Två av tre hushåll i Stockholm har tillgång till bil. 75 procent av Stockholmarna använder bilen till vardagsärenden. Var tredje person i Stockholm kör bil till egna eller andras aktiviteter. Var fjärde person i Stockholm anser sig vara helt beroende av bil. 75 procent av Stockholmarna tycker det är viktigt att tänka mobilitet när samhället utvecklas. 60 procent av Stockholmarna vill ha goda förutsättningar för bilen. 1 procent av Stockholmarna använder bilpool i dag. 6 OK ekonomisk förening

11 VI ÄR OK VERKSAMHETSOMRÅDEN Skiss: Nyréns Arkitektkontor Seminarium för samarbete och nya idéer OKQ8 visar att OK som ägare är en samhällsbyggare som tror på kreativa samarbeten och som driver hållbarhetsutvecklingen framåt. Därför tog vi initiativet till två seminariedagar om mobilitet i den förtätade staden. Seminariedagarna ägde rum under hösten och inbjudna var politiker och tjänstemän från stad och kommuner, föreningsfolk, pr-människor samt arkitektbyråer. Arkitektbyråerna hade i uppdrag att ta fram ett förslag på morgondagens hållbara servicestation, ett utmanande och samtidigt väldigt angeläget arbete. Stadsplanerare och politiker välkomnade OKQ8:s initiativ, och menade att det kom i precis rätt tid. Planeringen för framtidens Stockholm är i full gång. Förslagen från arkitektfirmorna mottogs mycket positivt både av företrädare från Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret och av OKQ8:s egna representanter. Stockholms stads stadsarkitekt uppskattade särskilt att människor och service hade satts i centrum. Den sammanlagda upplevelsen var att förslagen hade hjälpt till att öka förståelsen för att en servicestation i staden faktiskt är möjlig, och hur uppfattningen om servicestationerna ska kunna skiftas från alla behöver men ingen vill ha till en önskad granne som bidrar till en levande stadsmiljö. Arkitektbyråerna hade i uppdrag att ta fram ett förslag på morgondagens hållbara servicestation, ett utmanande och samtidigt väldigt angeläget arbete. HÅLLBARHET ÖVRIGT OK ekonomisk förening 7

12 8 Xxxxxxxxxxxxxx Affärsidé Vision Kärnvärden En ekonomiskt sund och ansvarstagande verksamhet OK ekonomisk förenings viktigaste uppgift är att ge god service och ekonomisk nytta till medlemmar och kunder. Basen för verksamheten är ett ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande, våra beslut ska därför vara nytänkande och långsiktiga. FINNS DET NÅGOT VI KAN GÖRA BÄTTRE? Gå in på och klicka på den här symbolen. Eller besök oss på vår Facebook-sida. 8 OK ekonomisk förening OK ekonomisk förening

13 Affärsidén anger syftet med verksamheten och visionen visar vartåt föreningen strävar. Kärnvärdena är en konkret påminnelse om vad OK ekonomisk förening är och arbetar för. OK ekonomisk förening finns till för medlemmar och kunder, som ska få god service och tjäna ekonomiskt på att äga och välja oss. Nyckelord som kvalitet, fackkunskap, hög servicegrad och prisvärda produkter är vägledande för verksamheten. Föreningen ska bedriva verksamhet på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt så att tillgångarna och verksamheten även i framtiden kan fortsätta att ge nytta till medlemmar och kunder. Vinst är inte ett mål utan ett medel för fortsatt handlingskraft. Att inte vara skyldig så mycket pengar är ett sätt att skaffa sig oberoende. Historiskt sett är det våra medlemmar som har tankat till lägst kostnad, tack vare att vi tillsammans i föreningen kan göra effektiva inköp, pressa kostnaderna och dela ut överskottet i form av återbäring. AFFÄRSIDÉ Att själva eller i samverkan ge god service och ekonomisk nytta till våra medlemmar och kunder. VISION OK gör en ansvarsfull och effektiv bil- och energianvändning möjlig. Kärnvärdena finns med oss i verksamheten varje dag. Att äga tillsammans och dela på överskottet beskriver i mycket den kooperativa tanken. OK ekonomisk förenings verksamhet är gemensam och demokratisk. Det tredje kärnvärdet Vi leder miljöarbetet har varit med föreningen sedan starten, med entreprenörer som har sett möjligheter och vågat vara först och med medlemmar som efterfrågat miljövänliga alternativ. Gång på gång har OK ekonomisk förening varit först med gröna initiativ och har tagit ord till handling. KÄRNVÄRDEN Vi äger tillsammans. Vi delar på överskottet. Vi leder miljöarbetet. OK ekonomisk förening tar ansvar för miljön. Ett hållbart förhållningssätt är av yttersta vikt i verksamheten. Föreningen har som målsättning att vara ledande på miljöområdet och ska bland annat ta en aktiv roll i utfasningen av fossila bränslen till förmån för mer hållbara alternativ. Frågor kring rättvis, etisk handel och andra sociala ansvarsfrågor är angelägna, och bland annat ställer vi kontinuerligt allt högre krav på våra leverantörer. OK ekonomisk förening är en demokratisk organisation, och det är viktigt att det genomsyrar verksamheten. Medlemmarna ska känna att de har möjlighet att påverka. OK ekonomisk förening 9

14 Medlemskap och ägande Din nytta är vår drivkraft OK ekonomisk förening ägs av medlemmarna tillsammans. Varje medlem har samma möjlighet att påverka och alla ska tjäna ekonomiskt på föreningens verksamhet. I februari 2014 var vi drygt medlemmar. OK ekonomisk förening (OK) är en kooperation. En kooperation är en form av ekonomisk samverkan där medlemmarna både äger och driver verksamheten. Kooperationen kan drivas i olika företagsformer men den vanligaste är ekonomisk förening. Det unika med den kooperativa organisationsformen är att varje medlem har en röst oavsett hur mycket kapital han eller hon har insatt hos föreningen. Och föreningen är öppen för alla. I OK ekonomisk förening fattar vi besluten tillsammans, och eventuellt överskott delar vi på i form av återbäring. Det är många som har insett fördelarna med att vara medlem i föreningen. Medlemskap 250 kr är insatsen för att bli medlem i OK ekonomisk förening. Som medlem är du delägare i OK och kan påverka verksamheten. Bland annat är du med och äger hälften av ett av Sveriges största drivmedelsbolag, OKQ8. Som medlem får du många förmåner: Återbäring på gjorda inköp. Återbäringen betalas ut efter föreningsstämman i juni varje år. Medlemserbjudanden på OKQ8s stationer. Bonus på villaolja och el hos OKQ8. Medlemsrabatt på prenumeration av Sveriges största biltidning Vi Bilägare. OK Sparkonto med god ränta samt avgiftsfria insättningar och uttag. Återbäring som inte tas ut växer på sparkontot. Förmånliga försäkringar via OKQ8 Bilförsäkring, Villaförsäkring och Olycksfallsförsäkring samt tilläggsförsäkringen BackUp för personbilar respektive husbilar. Premierna är återbärings- eller bonusgrundande. OKQ8 VISA, ett kort som gäller på 24 miljoner köpställen världen över. Du får bonus på allt du handlar utanför OKQ8. Återbäring utgår naturligtvis på köp i OKQ8-kedjan. Tidsbegränsade rabatter från OKQ8s samarbetspartner, till exempel rabatt på nöjesaktiviteter och hotellvistelser OK ekonomisk förening

15 2 4 milj OKQ8 VISA är ett kort som gäller på 24 miljoner köpställen världen över. VI ÄR OK DE SJU KOOPERATIVA PRINCIPERNA Precis som aktiebolag och handelsbolag har sina grundregler för hur sådana företag ska agera och uppträda på marknaden så har de ekonomiska föreningarna sina. De olika företagsformerna har en hel del gemensamt. Alla har exempelvis samma krav på affärsmässighet och lönsamhet. Men i det kooperativa företaget finns det inga huvudägare. I stället ska tre eller flera ägare ha lika stort inflytande och del i eventuellt överskott. 1:a principen: Frivilligt och öppet medlemskap Kooperativa föreningar är frivilliga organisationer, öppna för alla som kan använda deras tjänster och ta på sig medlemskapets ansvar. 2 2:a principen: Demokratisk medlemskontroll Kooperativa föreningar är demokratiska organisationer. De styrs av medlemmarna, som aktivt deltar i fastställandet av mål och riktlinjer samt i beslutsfattande. Grunden är en medlem en röst. 3:e principen: Medlemmarnas ekonomiska deltagande Medlemmarna bidrar på ett rättvist sätt till föreningens kapital och utövar kontroll över det i demokratisk ordning. 4 4:e principen: Självständighet och oberoende Kooperativa föreningar är fristående organisationer för självhjälp, styrda av medlemmarna. Om de ingår avtal ska det göras under villkor som säkerställer demokratisk medlemskontroll och bevarar den kooperativa självständigheten. 5 6:e principen: Samarbete mellan kooperativa föreningar Kooperativa föreningar tjänar sina medlemmar mest effektivt, och stärker den kooperativa rörelsen, genom att samarbeta på lokal och nationell samt regional och internationell nivå. 7 7:e principen: Samhällshänsyn Kooperativa föreningar arbetar för en hållbar utveckling av sina lokalsamhällen enligt riktlinjer som godtagits av medlemmarna. VERKSAMHETSOMRÅDEN HÅLLBARHET 5:e principen: Utbildning, praktik och information Kooperativa föreningar erbjuder utbildning och praktik till sina medlemmar, förtroendevalda, chefer och anställda så att de effektivt kan bidra till utvecklingen av föreningen. ÖVRIGT OK ekonomisk förening 11

16 Medlemskap och ägande Beslutande organ Nära medlemmar äger OK ekonomisk förening. Kontrollen och beslutsfattandet i föreningen ser ut så här: DIALOG- MÖTEN FÖRENINGS- STÄMMAN STYRELSEN VD OCH KONCERN- CHEF REGION- RÅDET REGION- STÄMMOR ENSKILD MEDLEM Föreningsstämman är högsta beslutande organ. Fastställer resultat- och balansräkning, hur stor återbäringen ska bli, utser ledamöter till styrelsen, beslutar om motioner m m. Äger rum i maj/juni varje år. Styrelsen ska leda OK enligt stadgarna samt genomföra de övergripande mål som beslutas på föreningsstämman. Styrelsen ansvarar också för att verksamheten drivs affärsmässigt och har en finansiell stabilitet. Styrelsen utser VD och ledning. Den behandlar motioner och samarbetar med regionråden. VD och koncernchef ska leda och utveckla den löpande verksamheten efter styrelsens riktlinjer och anvisningar. Till sin hjälp har han ett kansli. Regionrådet följer och rapporterar om utvecklingen i regionens omvärld och sköter kontakterna med föreningens styrelse och ledning. Regionstämmor arrangeras i maj varje år i de 28 regionerna. Här väljs förtroendevalda till regionrådet respektive ägarombud till föreningsstämman. Varje medlem har en röst och har rätt att lämna in motioner till föreningsstämman och välja representanter på regionstämman. MOTIONER Motioner skrivs av medlemmarna, behandlas av styrelsen och beslutas om på föreningsstämman. Dialogmöten för att värna och utveckla demokratin För att ta ytterligare ett steg i organisationsutvecklingen genomfördes under november 2013 ett antal så kallade dialogträffar. Samtliga regionråd var inbjudna och mötena ägde rum i Gävle, Stockholm, Södertälje, Göteborg och Växsjö. De fyra huvudområdena som diskuterades var: kommunikationsfrågor, organisationsutveckling och rekrytering, den ekonomiska föreningen som företagsform samt regionrådens uppdrag. OK ekonomisk förenings styrelseordförande Ines Uusmann var en av dem som var med på träffarna och hon sammanfattar nedan vad som ledde fram till träffarna, vad som diskuterades och hur processen går vidare: Efter den senaste organisationsförändringen har vi fått signaler om att ägarombuden vill ha fler möjligheter till samtal med föreningsstyrelsen och med ägarombud från andra delar av landet. Därför presenterade vi idén med regionala träffar på stämman förra året, och det mottogs mycket positivt. På träffarna ville vi ha en dialog på riktigt, där 12 OK ekonomisk förening

17 alla fick diskutera frågor som kändes angelägna och viktiga. Deltagare från styrelsen och kansliet höll i frågorna. Vice ordförande Lennart Hjalmarsson talade om den ekonomiska föreningen som företagsform samt vikten av entreprenörskap och nya idéer för att föra verksamheten framåt. Själv höll jag i ämnet organisationsutveckling och rekrytering, och Anna Marinder från kansliet talade om kommunikation. Föreningen står inför nya utmaningar. En av de största är att föryngra medlemskåren. Där måste vi jobba både med Region MEDLEMSORGANISATION Antal medlemmar Antal ägarombud 1 Jämtland/Härjedalen Västernorrland Hälsningland Norra Dalarna Södra/Mellersta Dalarna Gästrikland Uppland Västmanland Närke Sörmland Nordvästra Stockholm Nordöstra Stockholm Sydöstra Stockholm Stockholm Sydvästra Stockholm Östergötland Skaraborg Fyrstad Göteborg Södra Älvsborg Jönköping Gotland Kalmar Kronoberg Halland Norra Skåne Blekinge Södra Skåne Utlandsadresser och oadresserbara SUMMA hur vi rekryterar och med nya mötesplatser för kommunikation och samtal i framtiden. Informationen från dialogträffarna kommer nu att finnas tillgänglig på regionrådsrummet, som är regionrådens forum på nätet, och nästa steg blir att återkoppla och följa upp på föreningsstämman. Till hösten blir det sen nya träffar, kanske med ett lite annat upplägg. En lärdom från dialogträffarna är att förändring tar tid. Medlemmarna sitter på massor av makt. Men det är inte produktplaceringen på den lokala servicestationen som regionråden ska jobba med idag, utan med större, mer övergripande frågor. Vi är inne i en process där det gäller att förändra attityder. FOKUS- GRUPPS MÖTEN Fokusgruppsmöten visar vikten av rätt paketerad information För att medlemmar och framtida medlemmar ska vilja och kunna ta till sig information från föreningen krävs att informationen går ut i rätt kanaler. Med syfte att ta reda på mer om hur olika åldersgrupper tar till sig information, och vilka kanaler de föredrar för olika typer av information, utfördes under hösten en fokusgruppsundersökning för OK ekonomisk förenings räkning. Både traditionella och digitala kommunikationskanaler diskuterades. Resultaten var både förväntade och oväntade. Det fanns tydliga skillnader mellan olika åldersgrupper men också likheter. Det mest förvånande var att den yngre målgruppen speciellt uppmärksammade information som inte kom i digitalt format, eftersom den bröt av mot det vanliga och förväntade. Fokusgruppsundersökningen har bidragit till idéer om hur informationen lämpligen paketeras för olika målgrupper vid olika tillfällen. Till den yngre målgruppen har föreningen bland annat börjat skicka personliga inbjudningar via brev. 22 VI ÄR OK VERKSAMHETSOMRÅDEN HÅLLBARHET ÖVRIGT OK ekonomisk förening 13

18 OK:s huvudsakliga verksamhetsgrenar BILHANDEL Försäljning av nya och begagnade bilar, med stor tonvikt på säkra och drivmedelssnåla bilar, samt verkstadstjänster. Här ingår ett 10-tal bilåterförsäljare, bl a ANA Trollhättan, BIVA, BIVA Bergslagen och Bilcity i Kristiansstad med dotterbolag ,5 s 26 KONSULT OCH FÖRVALTNING Försäljning och implementering av affärs- och butiksdatasystem. Här ingår IT-bolaget Bedege AB. DRIVMEDEL & STATIONSRÖRELSE Försäljning av bensin och andra drivmedel, biltillbehör, livsmedel, biltvätt, bilservice samt biluthyrning genom varumärket OKQ8. Här ingår intressebolaget OK-Q8 AB med dotterbolag, OK Detaljhandel samt Bensinpumpen BENFA Fastigheter ,1 s 20 OK EKONOMISK FÖRENING Strax under 1 miljon ägare MEDIA/ OK FÖRLAGET Förlagsverksamhet, biltidningar och webbportaler för motorintresserade. Här ingår OK-Förlaget inklusive dotterbolag. 47 0,9 s 30 FASTIGHETER Förvaltning av kontors-, butiks- och industrifastigheter. Här ingår Fastighets AB Norrtull med dotterbolaget Laxå Logistikpark AB. 37 0,5 s 34 ENERGI Produktion av framförallt biobränslen. Här ingår Norrtull Energi AB med dotterbolagen Laxå Pellets och Helsinge Pellets samt SEKAB Holding som ägs till 9,9 procent. 2 0,5 s 36 OK ekonomisk förening började som ett inköpsförbund för bensin, oljor, gummi och driftsförnödenheter, och fortfarande är Drivmedel och stationsrörelse den största verksamheten. Men med åren har kunskap i organisationen, och strävan efter kontroll i olika produktions- och serviceled, lett till att fem ytterligare verksamhetsgrenar kommit till. 28 1,5 s 32 Antal årsanställda Andel av nettoomsättningen, % Läs mer på sid 14 OK ekonomisk förening

19 ORDKARGO KUGGEK LÄS MER om Matti Riukka på omslagets insida Nu måste vi också jobba för att medlemskåren ska bli en spegel av samhället i övrigt och jag har arbetat mycket för att vi ska få med fler kvinnor, nyanlända svenskar och ungdomar i föreningen. MATTI RIUKKA ÄGAROMBUD I REGIONRÅD 19, GÖTEBORG OK ekonomisk förening 15

20 Drivmedel och stationsrörelse OKQ8 ett skandinaviskt drivmedelsbolag En av OK ekonomisk förenings kärnverksamheter är att sälja drivmedel och bedriva stationsrörelse genom bolaget OKQ8, som föreningen äger till 50 procent. Bolaget finns i Danmark och Sverige och driver servicestationer under namnet OKQ8, Q8 och F24 samt IDS i bägge länderna. Att sälja drivmedel har varit OK:s kärnverksamhet ända sedan 1926, då några droskägare tröttnade på att köpa dyr olja och bensin av importörer i monopolställning. Istället startade de en inköpsförening som de ägde tillsammans. Under mer än ett halvt sekel har föreningen ägt och drivit drivmedelsstationer. Dotterbolaget OKQ8 bildades 1999 och ägs till 50 procent vardera av OK ekonomisk förening och Kuwait Petroleum International. Under 2012 slogs OKQ8 i Sverige ihop med Q8 i Danmark, till en gemensam skandinavisk organisation där OK ekonomisk förening och Kuwait Petroleum International äger 50 procent vardera. Det skandinaviska drivmedelsbolaget har 964 drivmedelsstationer i Sverige och Danmark och cirka medarbetare. Bolaget omsätter cirka 37 miljarder svenska kronor, exklusive moms och inklusive punktskatter. Varumärken och produkter I Sverige drivs såväl de bemannande drivmedelsstationerna som automatstationerna under namnet OKQ8. I Danmark drivs de OKQ8/Q8 har 964 drivmedelsstationer i Sverige och Danmark och cirka medarbetare OK ekonomisk förening

VI HAR SPANAT IN DIG...

VI HAR SPANAT IN DIG... VI HAR SPANAT IN DIG... Anledningen är att vi tror att du kan vara rätt person att representera våra en miljon medlemmar och drygt nio miljarder kronor. Tycker du att bilen och energifrågorna är viktiga

Läs mer

VI HAR SPANAT IN DIG...

VI HAR SPANAT IN DIG... VI HAR SPANAT IN DIG... Anledningen är att vi tror att du kan vara rätt person att representera våra en miljon medlemmar och drygt nio miljarder kronor. Tycker du att bilen och energifrågorna är viktiga

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 OK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 2 OK ekonomisk förening OM OK EKONOMISK FÖRENING ÅRET SOM GÅTT MISSA INTE ÅRETS REGIONSTÄMMOR! Se sid 54 Nettoomsättning, MKR VIKTIGA HÄNDELSER Sammanslagningen mellan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 /2013 OFFENSIV O KOOPERATIONK

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 /2013 OFFENSIV O KOOPERATIONK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 /2013 OFFENSIV O KOOPERATIONK B OK ekonomisk förening Om OK ekonomisk förening OK:S verksamhet Försäljning av traditionella och förnybara drivmedel, biltillbehör, livsmedel samt

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening Hej! Jag undrar varför vårat gamla system med återbäring har försämrats, Det kunde generera återbäring årligen mellan 2-3 % på inköp

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! Frågor och svar drivmedel Innan OK Masergatan

Läs mer

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Dalarna, Gävleborg och Värmland i samverkan ... Ekonomisk förening - en företagsform för er? En ekonomisk förening ägs och drivs av minst tre medlemmar. Medlemmar

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

KF som konsumenternas röst

KF som konsumenternas röst Konsumentplattform KF som konsumenternas röst Konsumentkooperationens uppgift är att skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmen att med sin konsumtion bidra till hållbar utveckling.

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Ur ett detaljhandelsbolags perspektiv. Erik Stenströmer Moglia Miljö- & Kvalitetskoordinator

Ur ett detaljhandelsbolags perspektiv. Erik Stenströmer Moglia Miljö- & Kvalitetskoordinator 2030 Ur ett detaljhandelsbolags perspektiv Erik Stenströmer Moglia Miljö- & Kvalitetskoordinator OKQ8 Direktdivisionen 2030 - UR ETT DETALJHANDELSBOLAGS PERSPEKTIV Vilka är OKQ8 idag och var står vi? Vad

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Strategiplan för Motormännen-koncernen. Strategiplan för Motormännen-koncernen

Strategiplan för Motormännen-koncernen. Strategiplan för Motormännen-koncernen Strategiplan 2015 2017 för Motormännen-koncernen Strategiplan 2015-2017 för Motormännen-koncernen Beslutad av styrelsen för Motormännens Riksförbund 2014-10-21 Vision M 2020-150 000 medlemmar Mission Bilistens

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

FONUS i förändring. Förslag från styrelsen på ny parlamentarisk organisation.

FONUS i förändring. Förslag från styrelsen på ny parlamentarisk organisation. FONUS i förändring Förslag från styrelsen på ny parlamentarisk organisation. Organisationen in i framtiden Genom åren har vi genomfört flera förändringar av Fonus demokratiska organisation utifrån idéer

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

MED HÅLLBARHET I TANKEN.

MED HÅLLBARHET I TANKEN. ÅRSBERÄTTELSE 2015 MED HÅLLBARHET I TANKEN. FORIAs övergripande miljömål är att minska verksamhetens klimatpåverkan. Under 2015 har vi fortsatt att jobba aktivt med att öka användningen av förnybara drivmedel,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

opinionsbildning i konsumentfrågor.

opinionsbildning i konsumentfrågor. Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en medlemsstyrd ekonomisk förening och en av de största av Sveriges 54 konsumentföreningar. KfS grundades 1916 och har idag 580 000 medlemmar och närmare 450 förtroendevalda.

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 2 IKEA VISION & AFFÄRSKONCEPT »Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsprodukter till så låga priser att så många

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

förening 11/12 Verksamhetsåret 2011/2012 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida.

förening 11/12 Verksamhetsåret 2011/2012 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida. verksamheten 2011 2012 OK ekonomisk förening Verksamhetsåret 2011/2012 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida. Nettoomsättningen uppgick till 9 867 Mkr

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs Fastställd av: Styrelsen i Landshypotek Bank Innehållsförteckning 1 Bankens affärsmodell...

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 5 februari 2009 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Export Marknad Transporter

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

UHPOI samarbete med. Möt din inköpscoach. Inköp på dina villkor. Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig

UHPOI samarbete med. Möt din inköpscoach. Inköp på dina villkor. Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig UHPOI samarbete med Privattandläkarna Inköp på dina villkor Möt din inköpscoach Tomas hjälper dig att handla rätt Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig Magnus Isberg på Privattandläkarna

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 270 i Kalmar

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

BLI EN AV OSS. En presentation om tjänster, produkter och avtal

BLI EN AV OSS. En presentation om tjänster, produkter och avtal BLI EN AV OSS En presentation om tjänster, produkter och avtal TILLSAMMANS ÄR VI STARKA! Vi är Sveriges äldsta fackhandelskedja men med ett nytt och ungt gemensamt varumärke, Happy Homes. Detta fyller

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Innehållsförteckning Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Inköpsprocessen Miljökrav tunga transporter Rätt

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Förnybara drivmedel Per Wollin

Förnybara drivmedel Per Wollin Förnybara drivmedel Per Wollin 2017-10-25 Transportutmaningen % fossilt Andel fossila bränslen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Inrikes

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Företagsamheten 2014 Uppsala län

Företagsamheten 2014 Uppsala län Företagsamheten 2014 län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159 : Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel På uppdrag av Etanolpartiet TNS -06- P-525 Innehåll Sammanfattning av resultaten 0 2 Miljöpåverkan genom bilkörning 0 Kunskap om olika drivmedels

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

79:e verksamhetsåret i bilismens tjänst. Årsredovisning. Piteå. OK Piteå ekonomisk förening

79:e verksamhetsåret i bilismens tjänst. Årsredovisning. Piteå. OK Piteå ekonomisk förening 79:e verksamhetsåret i bilismens tjänst Årsredovisning 2014 Piteå Föreningschefen har ordet Nu har precis 2014 passerat och vi har ett intressant 2015 framför oss. Under det gångna året har vi investerat

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Mekonomen Group. Januari juni augusti 2016

Mekonomen Group. Januari juni augusti 2016 Mekonomen Group Januari juni 2016 26 augusti 2016 Sammanfattning Q2 2016 2 Svagt rörelseresultat i Mekonomen God underliggande tillväxt i Q2 2016 Förutsättningar för en växande totalmarknad Försäljning

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet.

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet. 1 2 Svenskar om bilen Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Utan bilen skulle vi inte få ihop livspusslet eller kunna sköta våra arbeten. Utan bil och buss skulle vi inte hinna med våra fritidssysselsättningar

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Framtiden är vår viktigaste marknad Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Står för 80 % av Sveriges raffineringskapacitet 30 % av totala raffineringskapaciteten

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

tillsammans Starta företag i Västmanland!

tillsammans Starta företag i Västmanland! Starta företag tillsammans i Västmanland! Vårt skivbolag gav oss rådet att starta en ekonomisk förening. Då ringde vi Coompanion. - musikbandet 5th Avenue, Västerås Förverkliga din dröm om att starta företag,

Läs mer

Trendbrott för privatleasing

Trendbrott för privatleasing Trendbrott för privatleasing För första halvåret i år ser vi ett trendbrott för privatleasing. Antalet privatleasing som levererats ut har fortsatt på en hög nivå, men den starka ökningen som vi har kunnat

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar?

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? En intervjustudie med privatbilister och förmånsbilister, samt några leasingbolag 2014-05-02 FÖRORD Miljöförvaltningen i Stockholm stad vill ha ett underlag

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Bakgrund Motsvarande statistik togs fram 2013 och föreliggande undersökning är en jämförelse mellan åren. Denna sammanfattande rapport inleds

Läs mer