OFFENSIV O KOOPERATIONK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OFFENSIV O KOOPERATIONK"

Transkript

1 OFFENSIV O KOOPERATIONK OK EKONOMISK FÖRENING VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013/2014

2 Om OK ekonomisk förening OK:S VERKSAMHET Försäljning av traditionella och förnybara drivmedel, biltillbehör, livsmedel samt biluthyrning och servicetjänster på framförallt OKQ8s bensinstationer. Försäljning av nya och begagnade bilar hos bilåterförsäljare samt verkstäder med verksamhet på ett 20-tal orter i Sverige. Utgivning av ett flertal motortidningar och webbportaler, bland annat Vi Bilägare och motorvarlden.se. Produktion av förnybar energi som pellets samt utveckling av cellulosabaserad etanol. Förvaltning av fastigheter. Försäljning av butiksdataprogram, bl a till bensinstationer. FÖRETAGSFORM OCH ÄGARE OK ekonomisk förening är ett kooperativt företag som ägs av strax under 1 miljon medlemmar tillsammans. GEOGRAFISKT OMRÅDE OK ekonomisk förening är den största av Sveriges sju OK-föreningar och är verksam i stora delar av Sverige. Några av intresse och dotterbolagen finns även i övriga nordiska länder. AFFÄRSIDÉ Att själva, eller i samverkan, ge god service och ekonomisk nytta till medlemmar och kunder. VISION OK gör en ansvarsfull och effektiv bil- och energianvändning möjlig. ANDRA OK-FÖRENINGAR Utöver OK ekonomisk förening finns sex självständiga OK-föreningar som driver OKQ8-stationer inom sina respektive geografiska områden: OK Köping OK Norrbotten OK Piteå OK Värmland OK Västerbotten OK Örnsköldsvik Denna verksamhetsberättelse berör enbart OK ekonomisk förening.

3 Året som gått VIKTIGA HÄNDELSER Sammanslagningen mellan OKQ8 i Sverige och Q8 Danmark har stått i fokus och den pågående integrationsprocessen har gått snabbare än väntat. Ett antal synergieffekter har redan slagit igenom och koncernen redovisar ett bra resultat. En omstrukturering av ANA-bolagen har genomförts för att få bättre fokus och styrning på de lönsamma verksamheterna. Till följd av detta har ett nytt bolag startats, ANA Group AB. För fjärde året i rad utsågs OKQ8 till det varumärke som bedöms vara bäst på miljöarbete och socialt ansvarstagande bland drivmedelsbolagen enligt Sustainable Brands Sveriges största varumärkesundersökning om hållbarhet. ÅTERBÄRING Styrelsen föreslår en återbäring på 20 öre per liter drivmedel på bemannade stationer. På obemannade stationer (OKQ8 Minipris) lämnas 5 öre per liter. På övriga inköp där återbäring ges föreslås 2,0 procent återbäring. Styrelsen föreslår 2,5 procents ränta på medlemmars insatskapital 2013/ Rörelseresultat, Nettoomsättning, MKR 3 3 3, 2 MKR Soliditet, 5 0, 0 % procent Nettoomsättning Mkr Resultat efter finansiella poster Mkr Soliditet % / /09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14

4 Sid 15 Matti Riukka, Ägarombud i region 19, Göteborg Sid 25 Maria Eriksson- Olsson Ägarombud och sammankallande i region 6, Gästrikland Sid 29 Ouzine Kettane Ägarombud och sammankallande i region 11, Nordvästra Sthlm Sid 35 Sune Hylén Ägarombud och sammankallande i region 28, Södra Skåne Sid 37 Ines Uusmann Styrelseordförande i OK ekonomisk förening ORDKARG KUGGE OKUVLIGT KURAGE OUZINE KETTANE OBOTLIG KOOPERATÖR OVANLIG KARISMA Matti hör till veteranerna i OK ekonomisk förening och har varit med av ideologisk övertygelse sedan början av 70-talet. Han valdes in till valberedningen på 90-talet. Jag tror på att det går att hålla fast vid kooperationens grundvärderingar som solidaritet och demokrati och samtidigt behålla framförhållningen och anpassa verksamheten till samhällets förändrade förutsättningar. Ledningen har försvarat marknadsandelarna i en tuff marknad samtidigt som föreningen gått i bräschen för miljö och socialt ansvar. Det applåderar jag. Nu måste vi också jobba för att medlemskåren ska bli en spegel av samhället i övrigt och jag har arbetat mycket för att vi ska få med fler kvinnor, nyanlända svenskar och ungdomar i föreningen. Här ligger ett stort ansvar hos valberedningarna. Framförallt behövs en föryngring. Ungdomarna är framtiden och de kan se till att vi lägger rälsen i rätt riktning. Föreningen är inne i ett spännande skede där vi bland annat måste avgöra vilken uppgift våra regionråd ska ha. Det finns mycket vi kan göra bara fantasin sätter gränserna. Maria har varit medlem i OK sedan hon köpte sin första bil för ett tjugotal år sedan. Och sedan dess har hon stannat kvar. Maria blir varm i hjärtat av att se många bilar utanför OKQ8:s servicestation i Gävle. När jag blev tillfrågad att kandidera till ägarombud var min första tanke: Vad roligt! För mig var det självklart att tacka ja. Jag har med mig engagemanget och erfarenheten att jobba för andra från min fackliga bakgrund. Nu vill jag lära mig så mycket som möjligt och verka för att vi ska bli fler medlemmar. Mina bästa upplevelser så långt är nog stämman i Stockholm och så dialogträffen som var suverän. Jag lärde mig otroligt mycket och hoppas verkligen att det kommer att bli en återkommande händelse. På stämman kom det också upp många bra saker och jag kände mig så delaktig. Jag kom hem med så mycket jag ville dela med mig. Ouzine är politiskt engagerad och har bott, studerat och jobbat i flera olika länder, bland annat Algeriet, Kanada, Frankrike, Egypten och Kina. Han är sammankallande för OK:s regionråd nr 11, i Nordvästra Stockholm, och engagerad medlem sedan 18 år tillbaka. Jag är stolt över att få jobba som ägarombud och ambassadör för ett företag som är knivskarpt i affärssammanhang och samtidigt kan behålla och utveckla folkrörelseprofilen och samhällsengagemanget. Att hjälpa världen att bli lite bättre det är vad livet handlar om. Och det gör OK varje dag med hjälp av sina samarbetspartner nationellt och internationellt. Företagets starka engagemang för miljön och samhället ger OK en profil som jag tror vi kan ha nytta av även affärsmässigt om vi expanderar längre ut i Europa. Miljörörelsen växer i många länder, men det är få företag som svarar upp så som OK. Här hemma hoppas jag att profilen ska kunna leda till att fler kvinnor och unga vill ansluta sig till föreningen och delta aktivt. Det behövs för att vi ska kunna fortsätta att jobba för en positiv framtid. Sune är numera pensionär, men fortfarande starkt engagerad i OK ekonomisk förening, och i mycket annat också för den delen. Jag skulle vilja säga att jag är en sann kooperatör. Jag tycker om det gemensamma engagemanget, att kunna förändra och förbättra saker tillsammans. Det finns en väldig kraft i det. I föreningen jobbar jag för att vi ska bli bättre ambassadörer för den kooperativa tanken. Alla som möter kunder måste även se dem som framtida medlemmar. Det är väl självklart att vi ska fråga om en kund är medlem, informera om vårt fantastiska OKQ8- kort och så vidare. Som medlemmar måste vi också förstå att vi faktiskt äger föreningen och att alla kan påverka. Under hösten bjöd styrelsen in till dialogmöten där frågan om inflytande lyftes och diskuterades. Den nya tekniken utnyttjades på ett föredömligt sätt och fick alla deltagare att engagera sig mycket mer än vid de traditionella mötena. Men vi får komma ihåg att styrelsen inte ensam kan åstadkomma förändring och utveckling. Det är också upp till oss medlemmar att jobba för det vi tror på. Ines Uusmann är ordförande i OK ekonomisk förening. Hon har stor erfarenhet från både näringslivet och politiken, bland annat som kommunikationsminister. Till OK:s styrelse kom hon När jag fick frågan om att sitta i styrelsen för OK ekonomisk förening var det inte helt självklart att tacka ja. Kooperationen som företagsform har jag alltid varit positiv till, men kunde jag med mitt miljöintresse sätta mig i styrelsen för en bilistisk organisation? När jag väl hade satt mig in i organisationens arbetssätt och historia insåg jag, att som miljömedveten bilist fanns det ingen bättre aktör att engagera sig i. Det finns inget företag i branschen som drivit miljöfrågorna tillnärmelsevis lika engagerat och bestämt som OK. Och jag är glad och stolt över att vara en del av detta. Vi står nu inför en spännande tid, då det gäller att övertyga också den yngre delen av befolkningen att bli engagerade medlemmar. Jag är övertygad om att vårt starka engagemang för miljö och samhälle, både i och utanför branschen, kommer att spela en betydande roll i hur vi lyckas med det.

5 Innehåll 2 VD har ordet: 1+1= mer än 2 4 Grön innovation: Vår historia är framtiden 6 Framtidens mobila stad: OK tror på människor i rörelse 8 Affärsidé, vision och kärnvärden 10 Medlemskap och ägande: Din nytta är vår drivkraft 12 Medlemskap och ägande: Beslutande organ 14 OK:s huvudsakliga verksamhetsgrenar 16 Drivmedel/stationsrörelse: OKQ8 ett skandinaviskt drivmedelsbolag 18 Drivmedel/stationsrörelse: Servicestationen mer än ett tankställe. 22 Drivmedel/stationsrörelse: Förhöjd kundupplevelse i butiken ger merförsäljning 24 Drivmedel/stationsrörelse: Strategiskt placerade automatstationer för tung trafik 26 Bilhandel: Kunderna vill ha miljövänliga och bensinsnåla bilar 30 Media: OK-Förlagets motortidningar växer digitalt 32 Energi: Växande marknad för pellets 34 Konsult och förvaltning: Bedege utvecklas med kunden 36 Fastigheter: Nya idéer för effektiv energianvändning utvärderas 38 Hållbarhet: Vi arbetar även för framtida medlemmar 40 Hållbarhet: Miljöansvar 42 Hållbarhet: Mot mer hållbara drivmedel 44 Hållbarhet: Samhällsansvar 46 Hållbarhet: En ovanligt frisk arbetsplats 48 Hållbarhet: Ekonomiskt ansvar 49 Organisationsschema 50 Styrelse OK 51 Revisorer/kansli 52 Ledning OKQ8 53 Styrelse OKQ8 54 OK på nätet 55 Regionstämmor 56 Adresser VI ÄR OK VERKSAMHETSOMRÅDEN HÅLLBARHET ÖVRIGT OK ekonomisk förening 1

6 VD har ordet 1+1 = mer än 2 Det är tre saker som gör mig alldeles extra varm inför årets stämmor i föreningen och som jag med stor glädje delar med er: Koncernen som helhet gör ett bra resultat. Styrelsen kan därför föreslå en höjning av återbäringen på drivmedel på bemannade stationer till 20 öre per liter. Därmed uppnås ett gammalt önskemål från många medlemmar att kostnaden efter återbäring blir densamma oavsett om man tankar på bemannade OKQ8 servicestationer eller automatnätverket OKQ8 Minipris. Övriga återbäringsnivåer föreslås oförändrade, två procent på varor och tjänster och 5 öre per liter på OKQ8 Minipris. OKQ8 har för fjärde året i rad utsetts av Sustainable Brands till det mest hållbara bolaget i branschen. Det är ett fint kvitto på företagets uthålliga hållbarhetsarbete. Det handlar både om miljö, ekonomi och sociala initiativ. Tidigare under verksamhetsåret utsågs OKQ8 till årets miljöinitiativ på den stora Återvinningsgalan för det nya bränslet DieselBioMax, som testas för tung trafik tillsammans med Volvo, DHL och Renova. Ung På Väg är ett samarbete mellan OKQ8, OK-föreningarna och Arbetsförmedlingen för att ge arbetslösa unga (16-24 år) praktik. Ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast på en alldeles för hög nivå. Många som gått ut skolan har inte fått ett första jobb. De saknar erfarenhet från en vanlig arbetsplats. I det treåriga programmet erbjuds totalt omkring 1500 unga arbetslösa en tre månaders praktik i OK- och OKQ8-bolagen. För en del av dem ger det en fortsättning i form av ett semestervikariat eller en anställning. För andra är det åtminstone en första referenspunkt i CV:et. Det finns naturligtvis många fler saker i år är de faktiskt fler än vanligt som på olika sätt bidrar till våra framgångar i marknaden. Små, men ack så viktiga, ljusglimtar i det slitsamma vardagslivet. Redan förra året kunde vi berätta om den första fasen i OKQ8s utvidgning till den danska marknaden genom sammanslagningen med Q8 i Danmark. Nu kan vi redovisa det första hela verksamhetsåret. På nästan alla punkter har integrationsprocessen kunnat genomföras helt i linje med eller till och med något bättre än förväntningarna. Det tillhör inte vanligheterna i fusioner över gränserna i det nordiska affärslivet. Kulturskillnader och interna maktkamper har förpestat många goda ansatser de senaste decennierna. Det kom tydliga varningssignaler från erfarna män och kvinnor inför vårt frieri över Sundet. Här kan jag bidra med helt andra erfarenheter. Vi har utan alltför stort besvär kunnat överbrygga sådana tendenser och istället kunnat dra nytta av det stora kunnande som funnits i respektive organisation. OKQ8 har överfört viktiga kunskaper inom det bilistiska sortimentet till de danska butikerna. Omvänt har Q8s café- och fastfoodkoncept i hög grad inspirerat förnyelsen av de svenska OKQ8-butikerna. 1+1 har blivit något mer än 2. Trots att den danska marknaden under året varit hårt pressat av ett nationellt priskrig har vi skapat ett totalt resultat som är bättre än budget. Integrationsprocessen, som under fyra år innefattar hemtagande av synergier inom inköp, IT och administration, ligger före den planerade tidtabellen. OKQ8 Bilverkstad har återuppstått i en ny och modern skepnad. 2 OK ekonomisk förening

7 OKQ8 har för fjärde året i rad utsetts av Sustainable Brands till det mest hållbara bolaget i branschen. Det är ett fint kvitto på företagets uthålliga hållbarhetsarbete. Över 90 verkstäder i samarbete med Meca står nu redo att hjälpa till med allehanda service och reparationer för alla bilmärken. Det blir ytterligare något tiotal verkstäder innan hela kedjan är komplett. Det stärker OKQ8s bilistiska profil. Bilverksamheten I föreningens helägda bilbolag slickar vi fortfarande såren efter Saab-kraschen. Det tar många år av omställning och återuppbyggnad av de företag som tidigare varit fullserviceanläggningar för Saab. Vi har möjligen något underskattat tidsaspekten och komplexiteten i ett sådant enormt förändringsarbete. I Bilcity Kristianstad har förändringen genomförts på ett utmärkt sätt. Där bygger man idag verksamheten kring varumärkena Kia, Opel och Subaru. I de större bolagen ANA respektive Biva är resan mot lönsamhet längre. Vi får tåla oss ytterligare något år innan allt gammalt är utvädrat och det på nytt blåser friska vindar. ANA-gruppen har i år delats i två koncerner för att skapa ett tydligare uppdrag för respektive ledning och anställda. ANA Group AB fokuserar på märkena BMW och Hyundai i västra Sverige. Om det återuppståndna Saab Nevs har en framtid i Sverige är i skrivande stund inte helt klart. För närvarande sker produktion i Trollhättan av ett fåtal bilar per dag. Om planerna hålls avser Saab Nevs att tillverka en elbil, i huvudsak för Kinamarknaden. För de två bolagen, som representerar Toyota i Dalarna-Västmanland respektive Kristianstad, går det allt bättre. Här har vi positiva rörelseresultat, om än inte riktigt i nivå med föreningens avkastningskrav. För övrigt vill jag gärna passa på att gratulera Bilcity i Kristianstad, som firar 100-årsjubleum, och Biva AB, som fyller 50 år under Totalt räknar Bil Sweden med att bilmarknaden i Sverige i år växer till sålda nya personbilar. Det inger vissa förhoppningar. Pelletsverksamheten är ett fortsatt resultatmässigt bekymmer. Men bolagen följer den överenskomna flerårsplanen i år till och med en aning bättre. Förlustsiffrorna minskar nu för varje år och närmar sig mer hanterbara nivåer. Det behövs emellertid en mer uthållig förändring av pelletsmarknaden i Sverige för att skapa resultat. Den starka svenska kronan försvårar i dagsläget konkurrenskraften på exportmarknaderna, framför allt Danmark och England. Övriga bolag För OK Förlaget ser det något ljusare ut. Förlaget kämpar tappert med omställningen från papperstidningar till digitala medier, i likhet med hela tidningsbranschen. Men det finns fortfarande utrymme för nischade magasin. Under året har man också tillfört ett nytt segment kundtidningar. Tidningen Vi bilägare är Sveriges största motortidning och är mycket uppskattad av läsarna. Bedege har inte presterat i enlighet med budget, men har på senare år etablerat resultatet på en högre nivå än tidigare. Det finns goda förutsättningar för en utveckling i bolaget i takt med att konjunkturen förbättras. OKQ8 Visa Totalt medlemmar har skaffat ett OKQ8 Visa-kort. Det blir allt fler för varje dag som upptäcker fördelarna med kortet. Det tål att upprepas: inga avgifter, fungerar överallt i världen, ger en procent i bonus på allt du handlar utanför OKQ8-kedjan (frisören, tandläkaren, restaurangen, utlandsresan, dagliga inköp i stort och smått). Berätta gärna för nära och kära hur enkelt de kan spara några hundralappar varje kvartal pengarna kommer som en bonuscheck som kan lösas in på OKQ8-stationen. I början av maj är det dags för föreningens regionstämmor. Tid och plats står att läsa längre bak i den här verksamhetsberättelsen. Information finns också på ok.se och Facebook. Väl mött på regionstämmorna. Göran Lindblå VD och koncernchef VI ÄR OK VERKSAMHETSOMRÅDEN HÅLLBARHET ÖVRIGT OK ekonomisk förening 3

8 Grön innovation Vår historia är framtiden IC tal 1950-tal 1960-tal 1970-tal 1980-tal OK-rörelsen föds med att Bilägarnas Inköpscentral (IC) bildas På tio år har IC pressat Sveriges bensinpriser till att 1936 vara Europas lägsta Sveriges oljekonsumenters riksförbund (OK) bildas, med IC som en av medlemmarna. Privatbilismen ökar explosionsartat, och det gör även IC:s medlemmar och bilisternas behov av bensinstationer. OK:s miljöarbete startar med import av lågsvavliga eldningsoch villaoljor. IC och OK slås ihop till Oljekonsumenterna (OK). OK öppnar Sveriges första bilvaruhus, BIVA, och startar egen reservdelsimport. De första gör-detsjälv-hallarna uppfördes. Med tidens mått erbjöd de ett miljövänligt alternativ. OK blir Sveriges största försäljare av bensin. Miljöarbetet tar fart och OK är först med att lansera lågblybensin. De första försöken med att blanda in etanol i bensin genomförs. De första miljöstationerna för farligt avfall sätts upp på OK:s mark och OK ansvarar för driften. OK ekonomisk förenings historia är en uppvisning i grön innovation. En naturlig följd av föreningens existens, eftersom vår vision är att möjliggöra en ansvarsfull, effektiv bil- och energianvändning. Att arbeta för miljön är både ansvarsfullt och lönande ur alla aspekter. Det är också nödvändigt om vi ska kunna svara upp mot framtida medlemmars behov och krav. OK ekonomisk förening har en historia av entreprenörskap och samhällsbyggande. Redan 1915 reagerade droskägarna i Stockholm på att tillgången till bensin i Sverige var låg och priset högt. Några få, stora internationella aktörer hade marknaden i sin hand. Droskägarna bildade en inköpsförening, den första i sitt slag i världen. Våren 1926 beslöt Sveriges yrkesbilister att starta en riksomfattande inköpsorganisation för att starkare kunna påverka pris och tillgång på olja, bensin och andra förnödenheter. Bilägarnas Inköps- 4 OK ekonomisk förening

9 VI ÄR OK 1990-tal 2000-tal 2010-tal ED95 VERKSAMHETSOMRÅDEN OK:s industridel utvinning och raffinering av oljeprodukter säljs och verksamheten inriktas på bensinstationer. En lågkonjunktur medför att ett antal OKföreningar fusioneras 1994 och bildar OK ekonomisk förening. Ett samarbete mellan OK och Q8 påbörjas som sedan leder till att de två kedjorna går samman 1999 och bildar ett av Sveriges idag största bensinbolag OKQ8. OK är först med att sälja blyfri bensin. Nya smörjoljor och en bilvårdsserie som baseras på nedbrytbara vegetabiliska oljor lanseras. Första etanolpumpen installeras på OK i Örnsköldsvik och Sveriges första försäljningsställe för biogas invigs i Årsta, Stockholm. OK börjar producera pellets som används för uppvärmning av bostäder. OKQ8 inför källsortering på servicestationerna, troligen som det första drivmedelsbolaget i världen. Miljöbilar av hybrid- och etanoltyp introduceras i OKQ8 Hyrbilars vagnpark, och antalet miljöbilar passerar 50 procent OKQ8s fordonsgasnät börjar utvecklas i Sydoch Västsverige. Europas största etanolstation, OKQ8 Globen, invigs i Stockholm. OK utbildar tankbilsförare i sparsam körning (Heavy ECO Driving). Svanenmärkta bilvårdsprodukter, baserade på vegetabiliska oljor som raps och soja, lanserades på OKQ8s tvättanläggningar i Sverige. OK är bäst i branschen på att tillhandahålla miljöklassade hyrbilar. ED95- anläggning (biodrivmedel för dieselmotorer) invigs i Jordbo, Haninge. Europas första hållbara drivmedelsstation färdigställs av OKQ8 i Häggvik, Sollentuna. OK-Q8 AB i Sverige förvärvar Q8 Danmark. HÅLLBARHET central (IC) bildades och det har också fått bli OK-rörelsens födelsedag. Tio år senare, 1936, hade Sverige Europas lägsta bensinpris. I kooperationens idé ligger att vara långsiktig. Vi jobbar även för kommande generationer. Vår långsiktighet har gjort att vi tidigt tagit hänsyn till att jordens resurser är ändliga och att vi måste anpassa oss efter det. Genom historien kan vi se att vi varit först med en rad miljövänliga alternativ. Man skulle kunna säga att hållbarhet ligger i våra gener. ÖVRIGT OK ekonomisk förening 5

10 Framtidens mobila stad OK tror på människor i rörelse En av framtidens största utmaningar för OK ekonomisk förening är hur vi ska kunna ge bästa service till våra medlemmar i städer som blir allt trängre och där marken blir en bristvara. Det gäller att kunna visa upp framtidens servicestation som står för trygghet, hållbarhet och utmärkt service. Mobilitet i den förtätade staden I Stockholm där befolkningen växer med två SL-bussar om dagen har staden brett ut sig och står inför en dramatisk förtätning de kommande årtiondena. Många av OKQ8:s servicestationer som förr låg i förort har allt eftersom staden ätit sig utåt blivit grannar med bostäder och skolor och nu ska ytterligare hundratusentals bostäder byggas. Med det följer också att städerna har blivit mer ovilliga att förlänga servicestationernas kontrakt och att planera för nya stationer. OK vet att även människor i storstäderna behöver bilen. Storstadsborna använder den för att ta sig till aktiviteter av olika slag, inte bara till jobbet. De tar bilen för att storhandla, transportera möbler och köra barnen till skolan eller fritidsaktiviteter. Många anser att bilen är helt nödvändig för att klara av livspusslet. Men om bilen ska ha ett fortsatt berättigande i staden med omnejd, inser vi att prioriteringen mer än någonsin måste ligga på hälsa, miljö och säkerhet. Där många stadsplanerare känner oro för buller, brandrisk och miljöfarliga kemikalier, ska OKQ8 kunna bidra med den trygga servicestationen som har sin givna plats i staden. Framtidens medlemmar och kunder kommer också att begära mer av oss än att kunna tanka bilen på våra stationer. De kommer att vilja ha fullständig service inför och omkring resandet. OKQ8 ska därför fortsätta att utveckla sitt erbjudande med tjänster och varor som underlättar olika typer av mobilitet och bidrar till en starkt positiv kundupplevelse. 2 5 % Var fjärde person i Stockholm anser sig vara helt beroende av bil Två av tre hushåll i Stockholm har tillgång till bil. 75 procent av Stockholmarna använder bilen till vardagsärenden. Var tredje person i Stockholm kör bil till egna eller andras aktiviteter. Var fjärde person i Stockholm anser sig vara helt beroende av bil. 75 procent av Stockholmarna tycker det är viktigt att tänka mobilitet när samhället utvecklas. 60 procent av Stockholmarna vill ha goda förutsättningar för bilen. 1 procent av Stockholmarna använder bilpool i dag. 6 OK ekonomisk förening

11 VI ÄR OK VERKSAMHETSOMRÅDEN Skiss: Nyréns Arkitektkontor Seminarium för samarbete och nya idéer OKQ8 visar att OK som ägare är en samhällsbyggare som tror på kreativa samarbeten och som driver hållbarhetsutvecklingen framåt. Därför tog vi initiativet till två seminariedagar om mobilitet i den förtätade staden. Seminariedagarna ägde rum under hösten och inbjudna var politiker och tjänstemän från stad och kommuner, föreningsfolk, pr-människor samt arkitektbyråer. Arkitektbyråerna hade i uppdrag att ta fram ett förslag på morgondagens hållbara servicestation, ett utmanande och samtidigt väldigt angeläget arbete. Stadsplanerare och politiker välkomnade OKQ8:s initiativ, och menade att det kom i precis rätt tid. Planeringen för framtidens Stockholm är i full gång. Förslagen från arkitektfirmorna mottogs mycket positivt både av företrädare från Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret och av OKQ8:s egna representanter. Stockholms stads stadsarkitekt uppskattade särskilt att människor och service hade satts i centrum. Den sammanlagda upplevelsen var att förslagen hade hjälpt till att öka förståelsen för att en servicestation i staden faktiskt är möjlig, och hur uppfattningen om servicestationerna ska kunna skiftas från alla behöver men ingen vill ha till en önskad granne som bidrar till en levande stadsmiljö. Arkitektbyråerna hade i uppdrag att ta fram ett förslag på morgondagens hållbara servicestation, ett utmanande och samtidigt väldigt angeläget arbete. HÅLLBARHET ÖVRIGT OK ekonomisk förening 7

12 8 Xxxxxxxxxxxxxx Affärsidé Vision Kärnvärden En ekonomiskt sund och ansvarstagande verksamhet OK ekonomisk förenings viktigaste uppgift är att ge god service och ekonomisk nytta till medlemmar och kunder. Basen för verksamheten är ett ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande, våra beslut ska därför vara nytänkande och långsiktiga. FINNS DET NÅGOT VI KAN GÖRA BÄTTRE? Gå in på och klicka på den här symbolen. Eller besök oss på vår Facebook-sida. 8 OK ekonomisk förening OK ekonomisk förening

13 Affärsidén anger syftet med verksamheten och visionen visar vartåt föreningen strävar. Kärnvärdena är en konkret påminnelse om vad OK ekonomisk förening är och arbetar för. OK ekonomisk förening finns till för medlemmar och kunder, som ska få god service och tjäna ekonomiskt på att äga och välja oss. Nyckelord som kvalitet, fackkunskap, hög servicegrad och prisvärda produkter är vägledande för verksamheten. Föreningen ska bedriva verksamhet på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt så att tillgångarna och verksamheten även i framtiden kan fortsätta att ge nytta till medlemmar och kunder. Vinst är inte ett mål utan ett medel för fortsatt handlingskraft. Att inte vara skyldig så mycket pengar är ett sätt att skaffa sig oberoende. Historiskt sett är det våra medlemmar som har tankat till lägst kostnad, tack vare att vi tillsammans i föreningen kan göra effektiva inköp, pressa kostnaderna och dela ut överskottet i form av återbäring. AFFÄRSIDÉ Att själva eller i samverkan ge god service och ekonomisk nytta till våra medlemmar och kunder. VISION OK gör en ansvarsfull och effektiv bil- och energianvändning möjlig. Kärnvärdena finns med oss i verksamheten varje dag. Att äga tillsammans och dela på överskottet beskriver i mycket den kooperativa tanken. OK ekonomisk förenings verksamhet är gemensam och demokratisk. Det tredje kärnvärdet Vi leder miljöarbetet har varit med föreningen sedan starten, med entreprenörer som har sett möjligheter och vågat vara först och med medlemmar som efterfrågat miljövänliga alternativ. Gång på gång har OK ekonomisk förening varit först med gröna initiativ och har tagit ord till handling. KÄRNVÄRDEN Vi äger tillsammans. Vi delar på överskottet. Vi leder miljöarbetet. OK ekonomisk förening tar ansvar för miljön. Ett hållbart förhållningssätt är av yttersta vikt i verksamheten. Föreningen har som målsättning att vara ledande på miljöområdet och ska bland annat ta en aktiv roll i utfasningen av fossila bränslen till förmån för mer hållbara alternativ. Frågor kring rättvis, etisk handel och andra sociala ansvarsfrågor är angelägna, och bland annat ställer vi kontinuerligt allt högre krav på våra leverantörer. OK ekonomisk förening är en demokratisk organisation, och det är viktigt att det genomsyrar verksamheten. Medlemmarna ska känna att de har möjlighet att påverka. OK ekonomisk förening 9

14 Medlemskap och ägande Din nytta är vår drivkraft OK ekonomisk förening ägs av medlemmarna tillsammans. Varje medlem har samma möjlighet att påverka och alla ska tjäna ekonomiskt på föreningens verksamhet. I februari 2014 var vi drygt medlemmar. OK ekonomisk förening (OK) är en kooperation. En kooperation är en form av ekonomisk samverkan där medlemmarna både äger och driver verksamheten. Kooperationen kan drivas i olika företagsformer men den vanligaste är ekonomisk förening. Det unika med den kooperativa organisationsformen är att varje medlem har en röst oavsett hur mycket kapital han eller hon har insatt hos föreningen. Och föreningen är öppen för alla. I OK ekonomisk förening fattar vi besluten tillsammans, och eventuellt överskott delar vi på i form av återbäring. Det är många som har insett fördelarna med att vara medlem i föreningen. Medlemskap 250 kr är insatsen för att bli medlem i OK ekonomisk förening. Som medlem är du delägare i OK och kan påverka verksamheten. Bland annat är du med och äger hälften av ett av Sveriges största drivmedelsbolag, OKQ8. Som medlem får du många förmåner: Återbäring på gjorda inköp. Återbäringen betalas ut efter föreningsstämman i juni varje år. Medlemserbjudanden på OKQ8s stationer. Bonus på villaolja och el hos OKQ8. Medlemsrabatt på prenumeration av Sveriges största biltidning Vi Bilägare. OK Sparkonto med god ränta samt avgiftsfria insättningar och uttag. Återbäring som inte tas ut växer på sparkontot. Förmånliga försäkringar via OKQ8 Bilförsäkring, Villaförsäkring och Olycksfallsförsäkring samt tilläggsförsäkringen BackUp för personbilar respektive husbilar. Premierna är återbärings- eller bonusgrundande. OKQ8 VISA, ett kort som gäller på 24 miljoner köpställen världen över. Du får bonus på allt du handlar utanför OKQ8. Återbäring utgår naturligtvis på köp i OKQ8-kedjan. Tidsbegränsade rabatter från OKQ8s samarbetspartner, till exempel rabatt på nöjesaktiviteter och hotellvistelser OK ekonomisk förening

15 2 4 milj OKQ8 VISA är ett kort som gäller på 24 miljoner köpställen världen över. VI ÄR OK DE SJU KOOPERATIVA PRINCIPERNA Precis som aktiebolag och handelsbolag har sina grundregler för hur sådana företag ska agera och uppträda på marknaden så har de ekonomiska föreningarna sina. De olika företagsformerna har en hel del gemensamt. Alla har exempelvis samma krav på affärsmässighet och lönsamhet. Men i det kooperativa företaget finns det inga huvudägare. I stället ska tre eller flera ägare ha lika stort inflytande och del i eventuellt överskott. 1:a principen: Frivilligt och öppet medlemskap Kooperativa föreningar är frivilliga organisationer, öppna för alla som kan använda deras tjänster och ta på sig medlemskapets ansvar. 2 2:a principen: Demokratisk medlemskontroll Kooperativa föreningar är demokratiska organisationer. De styrs av medlemmarna, som aktivt deltar i fastställandet av mål och riktlinjer samt i beslutsfattande. Grunden är en medlem en röst. 3:e principen: Medlemmarnas ekonomiska deltagande Medlemmarna bidrar på ett rättvist sätt till föreningens kapital och utövar kontroll över det i demokratisk ordning. 4 4:e principen: Självständighet och oberoende Kooperativa föreningar är fristående organisationer för självhjälp, styrda av medlemmarna. Om de ingår avtal ska det göras under villkor som säkerställer demokratisk medlemskontroll och bevarar den kooperativa självständigheten. 5 6:e principen: Samarbete mellan kooperativa föreningar Kooperativa föreningar tjänar sina medlemmar mest effektivt, och stärker den kooperativa rörelsen, genom att samarbeta på lokal och nationell samt regional och internationell nivå. 7 7:e principen: Samhällshänsyn Kooperativa föreningar arbetar för en hållbar utveckling av sina lokalsamhällen enligt riktlinjer som godtagits av medlemmarna. VERKSAMHETSOMRÅDEN HÅLLBARHET 5:e principen: Utbildning, praktik och information Kooperativa föreningar erbjuder utbildning och praktik till sina medlemmar, förtroendevalda, chefer och anställda så att de effektivt kan bidra till utvecklingen av föreningen. ÖVRIGT OK ekonomisk förening 11

16 Medlemskap och ägande Beslutande organ Nära medlemmar äger OK ekonomisk förening. Kontrollen och beslutsfattandet i föreningen ser ut så här: DIALOG- MÖTEN FÖRENINGS- STÄMMAN STYRELSEN VD OCH KONCERN- CHEF REGION- RÅDET REGION- STÄMMOR ENSKILD MEDLEM Föreningsstämman är högsta beslutande organ. Fastställer resultat- och balansräkning, hur stor återbäringen ska bli, utser ledamöter till styrelsen, beslutar om motioner m m. Äger rum i maj/juni varje år. Styrelsen ska leda OK enligt stadgarna samt genomföra de övergripande mål som beslutas på föreningsstämman. Styrelsen ansvarar också för att verksamheten drivs affärsmässigt och har en finansiell stabilitet. Styrelsen utser VD och ledning. Den behandlar motioner och samarbetar med regionråden. VD och koncernchef ska leda och utveckla den löpande verksamheten efter styrelsens riktlinjer och anvisningar. Till sin hjälp har han ett kansli. Regionrådet följer och rapporterar om utvecklingen i regionens omvärld och sköter kontakterna med föreningens styrelse och ledning. Regionstämmor arrangeras i maj varje år i de 28 regionerna. Här väljs förtroendevalda till regionrådet respektive ägarombud till föreningsstämman. Varje medlem har en röst och har rätt att lämna in motioner till föreningsstämman och välja representanter på regionstämman. MOTIONER Motioner skrivs av medlemmarna, behandlas av styrelsen och beslutas om på föreningsstämman. Dialogmöten för att värna och utveckla demokratin För att ta ytterligare ett steg i organisationsutvecklingen genomfördes under november 2013 ett antal så kallade dialogträffar. Samtliga regionråd var inbjudna och mötena ägde rum i Gävle, Stockholm, Södertälje, Göteborg och Växsjö. De fyra huvudområdena som diskuterades var: kommunikationsfrågor, organisationsutveckling och rekrytering, den ekonomiska föreningen som företagsform samt regionrådens uppdrag. OK ekonomisk förenings styrelseordförande Ines Uusmann var en av dem som var med på träffarna och hon sammanfattar nedan vad som ledde fram till träffarna, vad som diskuterades och hur processen går vidare: Efter den senaste organisationsförändringen har vi fått signaler om att ägarombuden vill ha fler möjligheter till samtal med föreningsstyrelsen och med ägarombud från andra delar av landet. Därför presenterade vi idén med regionala träffar på stämman förra året, och det mottogs mycket positivt. På träffarna ville vi ha en dialog på riktigt, där 12 OK ekonomisk förening

17 alla fick diskutera frågor som kändes angelägna och viktiga. Deltagare från styrelsen och kansliet höll i frågorna. Vice ordförande Lennart Hjalmarsson talade om den ekonomiska föreningen som företagsform samt vikten av entreprenörskap och nya idéer för att föra verksamheten framåt. Själv höll jag i ämnet organisationsutveckling och rekrytering, och Anna Marinder från kansliet talade om kommunikation. Föreningen står inför nya utmaningar. En av de största är att föryngra medlemskåren. Där måste vi jobba både med Region MEDLEMSORGANISATION Antal medlemmar Antal ägarombud 1 Jämtland/Härjedalen Västernorrland Hälsningland Norra Dalarna Södra/Mellersta Dalarna Gästrikland Uppland Västmanland Närke Sörmland Nordvästra Stockholm Nordöstra Stockholm Sydöstra Stockholm Stockholm Sydvästra Stockholm Östergötland Skaraborg Fyrstad Göteborg Södra Älvsborg Jönköping Gotland Kalmar Kronoberg Halland Norra Skåne Blekinge Södra Skåne Utlandsadresser och oadresserbara SUMMA hur vi rekryterar och med nya mötesplatser för kommunikation och samtal i framtiden. Informationen från dialogträffarna kommer nu att finnas tillgänglig på regionrådsrummet, som är regionrådens forum på nätet, och nästa steg blir att återkoppla och följa upp på föreningsstämman. Till hösten blir det sen nya träffar, kanske med ett lite annat upplägg. En lärdom från dialogträffarna är att förändring tar tid. Medlemmarna sitter på massor av makt. Men det är inte produktplaceringen på den lokala servicestationen som regionråden ska jobba med idag, utan med större, mer övergripande frågor. Vi är inne i en process där det gäller att förändra attityder. FOKUS- GRUPPS MÖTEN Fokusgruppsmöten visar vikten av rätt paketerad information För att medlemmar och framtida medlemmar ska vilja och kunna ta till sig information från föreningen krävs att informationen går ut i rätt kanaler. Med syfte att ta reda på mer om hur olika åldersgrupper tar till sig information, och vilka kanaler de föredrar för olika typer av information, utfördes under hösten en fokusgruppsundersökning för OK ekonomisk förenings räkning. Både traditionella och digitala kommunikationskanaler diskuterades. Resultaten var både förväntade och oväntade. Det fanns tydliga skillnader mellan olika åldersgrupper men också likheter. Det mest förvånande var att den yngre målgruppen speciellt uppmärksammade information som inte kom i digitalt format, eftersom den bröt av mot det vanliga och förväntade. Fokusgruppsundersökningen har bidragit till idéer om hur informationen lämpligen paketeras för olika målgrupper vid olika tillfällen. Till den yngre målgruppen har föreningen bland annat börjat skicka personliga inbjudningar via brev. 22 VI ÄR OK VERKSAMHETSOMRÅDEN HÅLLBARHET ÖVRIGT OK ekonomisk förening 13

18 OK:s huvudsakliga verksamhetsgrenar BILHANDEL Försäljning av nya och begagnade bilar, med stor tonvikt på säkra och drivmedelssnåla bilar, samt verkstadstjänster. Här ingår ett 10-tal bilåterförsäljare, bl a ANA Trollhättan, BIVA, BIVA Bergslagen och Bilcity i Kristiansstad med dotterbolag ,5 s 26 KONSULT OCH FÖRVALTNING Försäljning och implementering av affärs- och butiksdatasystem. Här ingår IT-bolaget Bedege AB. DRIVMEDEL & STATIONSRÖRELSE Försäljning av bensin och andra drivmedel, biltillbehör, livsmedel, biltvätt, bilservice samt biluthyrning genom varumärket OKQ8. Här ingår intressebolaget OK-Q8 AB med dotterbolag, OK Detaljhandel samt Bensinpumpen BENFA Fastigheter ,1 s 20 OK EKONOMISK FÖRENING Strax under 1 miljon ägare MEDIA/ OK FÖRLAGET Förlagsverksamhet, biltidningar och webbportaler för motorintresserade. Här ingår OK-Förlaget inklusive dotterbolag. 47 0,9 s 30 FASTIGHETER Förvaltning av kontors-, butiks- och industrifastigheter. Här ingår Fastighets AB Norrtull med dotterbolaget Laxå Logistikpark AB. 37 0,5 s 34 ENERGI Produktion av framförallt biobränslen. Här ingår Norrtull Energi AB med dotterbolagen Laxå Pellets och Helsinge Pellets samt SEKAB Holding som ägs till 9,9 procent. 2 0,5 s 36 OK ekonomisk förening började som ett inköpsförbund för bensin, oljor, gummi och driftsförnödenheter, och fortfarande är Drivmedel och stationsrörelse den största verksamheten. Men med åren har kunskap i organisationen, och strävan efter kontroll i olika produktions- och serviceled, lett till att fem ytterligare verksamhetsgrenar kommit till. 28 1,5 s 32 Antal årsanställda Andel av nettoomsättningen, % Läs mer på sid 14 OK ekonomisk förening

19 ORDKARGO KUGGEK LÄS MER om Matti Riukka på omslagets insida Nu måste vi också jobba för att medlemskåren ska bli en spegel av samhället i övrigt och jag har arbetat mycket för att vi ska få med fler kvinnor, nyanlända svenskar och ungdomar i föreningen. MATTI RIUKKA ÄGAROMBUD I REGIONRÅD 19, GÖTEBORG OK ekonomisk förening 15

20 Drivmedel och stationsrörelse OKQ8 ett skandinaviskt drivmedelsbolag En av OK ekonomisk förenings kärnverksamheter är att sälja drivmedel och bedriva stationsrörelse genom bolaget OKQ8, som föreningen äger till 50 procent. Bolaget finns i Danmark och Sverige och driver servicestationer under namnet OKQ8, Q8 och F24 samt IDS i bägge länderna. Att sälja drivmedel har varit OK:s kärnverksamhet ända sedan 1926, då några droskägare tröttnade på att köpa dyr olja och bensin av importörer i monopolställning. Istället startade de en inköpsförening som de ägde tillsammans. Under mer än ett halvt sekel har föreningen ägt och drivit drivmedelsstationer. Dotterbolaget OKQ8 bildades 1999 och ägs till 50 procent vardera av OK ekonomisk förening och Kuwait Petroleum International. Under 2012 slogs OKQ8 i Sverige ihop med Q8 i Danmark, till en gemensam skandinavisk organisation där OK ekonomisk förening och Kuwait Petroleum International äger 50 procent vardera. Det skandinaviska drivmedelsbolaget har 964 drivmedelsstationer i Sverige och Danmark och cirka medarbetare. Bolaget omsätter cirka 37 miljarder svenska kronor, exklusive moms och inklusive punktskatter. Varumärken och produkter I Sverige drivs såväl de bemannande drivmedelsstationerna som automatstationerna under namnet OKQ8. I Danmark drivs de OKQ8/Q8 har 964 drivmedelsstationer i Sverige och Danmark och cirka medarbetare OK ekonomisk förening

VI HAR SPANAT IN DIG...

VI HAR SPANAT IN DIG... VI HAR SPANAT IN DIG... Anledningen är att vi tror att du kan vara rätt person att representera våra en miljon medlemmar och drygt nio miljarder kronor. Tycker du att bilen och energifrågorna är viktiga

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 OK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 2 OK ekonomisk förening OM OK EKONOMISK FÖRENING ÅRET SOM GÅTT MISSA INTE ÅRETS REGIONSTÄMMOR! Se sid 54 Nettoomsättning, MKR VIKTIGA HÄNDELSER Sammanslagningen mellan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 /2013 OFFENSIV O KOOPERATIONK

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 /2013 OFFENSIV O KOOPERATIONK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 /2013 OFFENSIV O KOOPERATIONK B OK ekonomisk förening Om OK ekonomisk förening OK:S verksamhet Försäljning av traditionella och förnybara drivmedel, biltillbehör, livsmedel samt

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening Hej! Jag undrar varför vårat gamla system med återbäring har försämrats, Det kunde generera återbäring årligen mellan 2-3 % på inköp

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! Frågor och svar drivmedel Innan OK Masergatan

Läs mer

förening 11/12 Verksamhetsåret 2011/2012 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida.

förening 11/12 Verksamhetsåret 2011/2012 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida. verksamheten 2011 2012 OK ekonomisk förening Verksamhetsåret 2011/2012 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida. Nettoomsättningen uppgick till 9 867 Mkr

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

Ur ett detaljhandelsbolags perspektiv. Erik Stenströmer Moglia Miljö- & Kvalitetskoordinator

Ur ett detaljhandelsbolags perspektiv. Erik Stenströmer Moglia Miljö- & Kvalitetskoordinator 2030 Ur ett detaljhandelsbolags perspektiv Erik Stenströmer Moglia Miljö- & Kvalitetskoordinator OKQ8 Direktdivisionen 2030 - UR ETT DETALJHANDELSBOLAGS PERSPEKTIV Vilka är OKQ8 idag och var står vi? Vad

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

UHPOI samarbete med. Möt din inköpscoach. Inköp på dina villkor. Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig

UHPOI samarbete med. Möt din inköpscoach. Inköp på dina villkor. Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig UHPOI samarbete med Privattandläkarna Inköp på dina villkor Möt din inköpscoach Tomas hjälper dig att handla rätt Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig Magnus Isberg på Privattandläkarna

Läs mer

OK ekonomisk förening Verksamheten 2010/2011 AR OK

OK ekonomisk förening Verksamheten 2010/2011 AR OK VI OK ekonomisk förening Verksamheten 2010/2011 AR OK OK ekonomisk förening Verksamhetsåret 2010/2011 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida. Nettoomsättningen

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Dalarna, Gävleborg och Värmland i samverkan ... Ekonomisk förening - en företagsform för er? En ekonomisk förening ägs och drivs av minst tre medlemmar. Medlemmar

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159 : Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel På uppdrag av Etanolpartiet TNS -06- P-525 Innehåll Sammanfattning av resultaten 0 2 Miljöpåverkan genom bilkörning 0 Kunskap om olika drivmedels

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

Historik. Historisk tidsaxel

Historik. Historisk tidsaxel Historik Alla medarbetare, tillfälligheter och händelser genom åren har format och byggt upp företagskulturen och den verksamhet som idag bedrivs inom Helmia. Historiken sträcker sig flera decennier tillbaka

Läs mer

OK EKONOMISK FÖRENING VERKSAMHETEN 2010/2011

OK EKONOMISK FÖRENING VERKSAMHETEN 2010/2011 R OK EKONOMISK FÖRENING VERKSAMHETEN 2010/2011 OK EKONOMISK FÖRENING Verksamhetsåret 2010/2011 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida. till 9 801 Mkr (9

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

opinionsbildning i konsumentfrågor.

opinionsbildning i konsumentfrågor. Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en medlemsstyrd ekonomisk förening och en av de största av Sveriges 54 konsumentföreningar. KfS grundades 1916 och har idag 580 000 medlemmar och närmare 450 förtroendevalda.

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Vilken konsumentinformation ger bolagen om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung?

Vilken konsumentinformation ger bolagen om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung? Vilken konsumentinformation ger bolagen om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung? En granskning av OKQ8, Preem, St1 och Statoil Juli 2015 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Box 7070 Org.nr.

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF)

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) Detta är KF Kooperativa Förbundet är förbund för landets 58 konsumentföreningar med sammanlagt drygt tre miljoner medlemmar. Kooperativa Förbundet (KF) har

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura.

Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura. SIMPLY CLEVER Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura. Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos SKODA. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Lantmännen ett bondeägt företag

Lantmännen ett bondeägt företag Lantmännen ett bondeägt företag Alnarp den 27 februari 2014 Bengt-Olov Gunnarson, ordförande, Lantmännen Agenda Aktuellt ekonomiskt läge Utdelning och ägarnytta Omvärld Frågor och diskussion 2 Distriktsstämma

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Innehållsförteckning Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Inköpsprocessen Miljökrav tunga transporter Rätt

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Du kör bil vi sköter resten

Du kör bil vi sköter resten Du kör bil vi sköter resten Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos Volkswagen. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större vagnpark. Business Flex samlar: finansiering,

Läs mer

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions ...DU Tillsammans arbetar vi i ett norrländskt företag med stora delar av världen som spelplan. Vi producerar och säljer kemikalieprodukter samt utvecklar

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100%

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% Index för Hållbar bilism hållbar bilism 2015 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Begagnatbarometern Kvartal 4 2012

Begagnatbarometern Kvartal 4 2012 Begagnatbarometern Kvartal 4 2012 Kontakt: Blocket: Linnéa Aguero, 072-503 32 31, linnea.aguero@blocket.se HUI Research: Jonas Arnberg, 08-762 72 90, jonas.arnberg@hui.se Andrahandsknaden på nätet går

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011-2013

VERKSAMHETSPLAN 2011-2013 VERKSAMHETSPLAN 2011-2013 Tvätteriförbundets övergripande uppgift är att leverera största nytta till sina medlemmar och därmed bidra till att förbättra villkoren för att driva verksamhet inom tvätt- och

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

Alla bilkostnader på en faktura.

Alla bilkostnader på en faktura. Alla bilkostnader på en faktura. Du kör bil vi sköter resten Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos Audi. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större vagnpark. Business

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Resultat Juli/Augusti 2012

Resultat Juli/Augusti 2012 Resultat Juli/Augusti 2012 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

AR OK. OK ekonomisk förening Verksamheten 2009/2010

AR OK. OK ekonomisk förening Verksamheten 2009/2010 VI Mycket har förändrats sedan OK startades men fördelarna med gemensamt ägande är lika stora nu som då. Det är vi som är OK. AR OK OK ekonomisk förening Verksamheten 2009/2010 OK ekonomisk förening Verksamhetsåret

Läs mer

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2 Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari september Tillväxten för Mat.se ökar markant Tredje kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till 28 692 ksek (13 128), en tillväxt på 118,6 procent Rörelseresultat

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer