OFFENSIV O KOOPERATIONK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OFFENSIV O KOOPERATIONK"

Transkript

1 OFFENSIV O KOOPERATIONK OK EKONOMISK FÖRENING VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013/2014

2 Om OK ekonomisk förening OK:S VERKSAMHET Försäljning av traditionella och förnybara drivmedel, biltillbehör, livsmedel samt biluthyrning och servicetjänster på framförallt OKQ8s bensinstationer. Försäljning av nya och begagnade bilar hos bilåterförsäljare samt verkstäder med verksamhet på ett 20-tal orter i Sverige. Utgivning av ett flertal motortidningar och webbportaler, bland annat Vi Bilägare och motorvarlden.se. Produktion av förnybar energi som pellets samt utveckling av cellulosabaserad etanol. Förvaltning av fastigheter. Försäljning av butiksdataprogram, bl a till bensinstationer. FÖRETAGSFORM OCH ÄGARE OK ekonomisk förening är ett kooperativt företag som ägs av strax under 1 miljon medlemmar tillsammans. GEOGRAFISKT OMRÅDE OK ekonomisk förening är den största av Sveriges sju OK-föreningar och är verksam i stora delar av Sverige. Några av intresse och dotterbolagen finns även i övriga nordiska länder. AFFÄRSIDÉ Att själva, eller i samverkan, ge god service och ekonomisk nytta till medlemmar och kunder. VISION OK gör en ansvarsfull och effektiv bil- och energianvändning möjlig. ANDRA OK-FÖRENINGAR Utöver OK ekonomisk förening finns sex självständiga OK-föreningar som driver OKQ8-stationer inom sina respektive geografiska områden: OK Köping OK Norrbotten OK Piteå OK Värmland OK Västerbotten OK Örnsköldsvik Denna verksamhetsberättelse berör enbart OK ekonomisk förening.

3 Året som gått VIKTIGA HÄNDELSER Sammanslagningen mellan OKQ8 i Sverige och Q8 Danmark har stått i fokus och den pågående integrationsprocessen har gått snabbare än väntat. Ett antal synergieffekter har redan slagit igenom och koncernen redovisar ett bra resultat. En omstrukturering av ANA-bolagen har genomförts för att få bättre fokus och styrning på de lönsamma verksamheterna. Till följd av detta har ett nytt bolag startats, ANA Group AB. För fjärde året i rad utsågs OKQ8 till det varumärke som bedöms vara bäst på miljöarbete och socialt ansvarstagande bland drivmedelsbolagen enligt Sustainable Brands Sveriges största varumärkesundersökning om hållbarhet. ÅTERBÄRING Styrelsen föreslår en återbäring på 20 öre per liter drivmedel på bemannade stationer. På obemannade stationer (OKQ8 Minipris) lämnas 5 öre per liter. På övriga inköp där återbäring ges föreslås 2,0 procent återbäring. Styrelsen föreslår 2,5 procents ränta på medlemmars insatskapital 2013/ Rörelseresultat, Nettoomsättning, MKR 3 3 3, 2 MKR Soliditet, 5 0, 0 % procent Nettoomsättning Mkr Resultat efter finansiella poster Mkr Soliditet % / /09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14

4 Sid 15 Matti Riukka, Ägarombud i region 19, Göteborg Sid 25 Maria Eriksson- Olsson Ägarombud och sammankallande i region 6, Gästrikland Sid 29 Ouzine Kettane Ägarombud och sammankallande i region 11, Nordvästra Sthlm Sid 35 Sune Hylén Ägarombud och sammankallande i region 28, Södra Skåne Sid 37 Ines Uusmann Styrelseordförande i OK ekonomisk förening ORDKARG KUGGE OKUVLIGT KURAGE OUZINE KETTANE OBOTLIG KOOPERATÖR OVANLIG KARISMA Matti hör till veteranerna i OK ekonomisk förening och har varit med av ideologisk övertygelse sedan början av 70-talet. Han valdes in till valberedningen på 90-talet. Jag tror på att det går att hålla fast vid kooperationens grundvärderingar som solidaritet och demokrati och samtidigt behålla framförhållningen och anpassa verksamheten till samhällets förändrade förutsättningar. Ledningen har försvarat marknadsandelarna i en tuff marknad samtidigt som föreningen gått i bräschen för miljö och socialt ansvar. Det applåderar jag. Nu måste vi också jobba för att medlemskåren ska bli en spegel av samhället i övrigt och jag har arbetat mycket för att vi ska få med fler kvinnor, nyanlända svenskar och ungdomar i föreningen. Här ligger ett stort ansvar hos valberedningarna. Framförallt behövs en föryngring. Ungdomarna är framtiden och de kan se till att vi lägger rälsen i rätt riktning. Föreningen är inne i ett spännande skede där vi bland annat måste avgöra vilken uppgift våra regionråd ska ha. Det finns mycket vi kan göra bara fantasin sätter gränserna. Maria har varit medlem i OK sedan hon köpte sin första bil för ett tjugotal år sedan. Och sedan dess har hon stannat kvar. Maria blir varm i hjärtat av att se många bilar utanför OKQ8:s servicestation i Gävle. När jag blev tillfrågad att kandidera till ägarombud var min första tanke: Vad roligt! För mig var det självklart att tacka ja. Jag har med mig engagemanget och erfarenheten att jobba för andra från min fackliga bakgrund. Nu vill jag lära mig så mycket som möjligt och verka för att vi ska bli fler medlemmar. Mina bästa upplevelser så långt är nog stämman i Stockholm och så dialogträffen som var suverän. Jag lärde mig otroligt mycket och hoppas verkligen att det kommer att bli en återkommande händelse. På stämman kom det också upp många bra saker och jag kände mig så delaktig. Jag kom hem med så mycket jag ville dela med mig. Ouzine är politiskt engagerad och har bott, studerat och jobbat i flera olika länder, bland annat Algeriet, Kanada, Frankrike, Egypten och Kina. Han är sammankallande för OK:s regionråd nr 11, i Nordvästra Stockholm, och engagerad medlem sedan 18 år tillbaka. Jag är stolt över att få jobba som ägarombud och ambassadör för ett företag som är knivskarpt i affärssammanhang och samtidigt kan behålla och utveckla folkrörelseprofilen och samhällsengagemanget. Att hjälpa världen att bli lite bättre det är vad livet handlar om. Och det gör OK varje dag med hjälp av sina samarbetspartner nationellt och internationellt. Företagets starka engagemang för miljön och samhället ger OK en profil som jag tror vi kan ha nytta av även affärsmässigt om vi expanderar längre ut i Europa. Miljörörelsen växer i många länder, men det är få företag som svarar upp så som OK. Här hemma hoppas jag att profilen ska kunna leda till att fler kvinnor och unga vill ansluta sig till föreningen och delta aktivt. Det behövs för att vi ska kunna fortsätta att jobba för en positiv framtid. Sune är numera pensionär, men fortfarande starkt engagerad i OK ekonomisk förening, och i mycket annat också för den delen. Jag skulle vilja säga att jag är en sann kooperatör. Jag tycker om det gemensamma engagemanget, att kunna förändra och förbättra saker tillsammans. Det finns en väldig kraft i det. I föreningen jobbar jag för att vi ska bli bättre ambassadörer för den kooperativa tanken. Alla som möter kunder måste även se dem som framtida medlemmar. Det är väl självklart att vi ska fråga om en kund är medlem, informera om vårt fantastiska OKQ8- kort och så vidare. Som medlemmar måste vi också förstå att vi faktiskt äger föreningen och att alla kan påverka. Under hösten bjöd styrelsen in till dialogmöten där frågan om inflytande lyftes och diskuterades. Den nya tekniken utnyttjades på ett föredömligt sätt och fick alla deltagare att engagera sig mycket mer än vid de traditionella mötena. Men vi får komma ihåg att styrelsen inte ensam kan åstadkomma förändring och utveckling. Det är också upp till oss medlemmar att jobba för det vi tror på. Ines Uusmann är ordförande i OK ekonomisk förening. Hon har stor erfarenhet från både näringslivet och politiken, bland annat som kommunikationsminister. Till OK:s styrelse kom hon När jag fick frågan om att sitta i styrelsen för OK ekonomisk förening var det inte helt självklart att tacka ja. Kooperationen som företagsform har jag alltid varit positiv till, men kunde jag med mitt miljöintresse sätta mig i styrelsen för en bilistisk organisation? När jag väl hade satt mig in i organisationens arbetssätt och historia insåg jag, att som miljömedveten bilist fanns det ingen bättre aktör att engagera sig i. Det finns inget företag i branschen som drivit miljöfrågorna tillnärmelsevis lika engagerat och bestämt som OK. Och jag är glad och stolt över att vara en del av detta. Vi står nu inför en spännande tid, då det gäller att övertyga också den yngre delen av befolkningen att bli engagerade medlemmar. Jag är övertygad om att vårt starka engagemang för miljö och samhälle, både i och utanför branschen, kommer att spela en betydande roll i hur vi lyckas med det.

5 Innehåll 2 VD har ordet: 1+1= mer än 2 4 Grön innovation: Vår historia är framtiden 6 Framtidens mobila stad: OK tror på människor i rörelse 8 Affärsidé, vision och kärnvärden 10 Medlemskap och ägande: Din nytta är vår drivkraft 12 Medlemskap och ägande: Beslutande organ 14 OK:s huvudsakliga verksamhetsgrenar 16 Drivmedel/stationsrörelse: OKQ8 ett skandinaviskt drivmedelsbolag 18 Drivmedel/stationsrörelse: Servicestationen mer än ett tankställe. 22 Drivmedel/stationsrörelse: Förhöjd kundupplevelse i butiken ger merförsäljning 24 Drivmedel/stationsrörelse: Strategiskt placerade automatstationer för tung trafik 26 Bilhandel: Kunderna vill ha miljövänliga och bensinsnåla bilar 30 Media: OK-Förlagets motortidningar växer digitalt 32 Energi: Växande marknad för pellets 34 Konsult och förvaltning: Bedege utvecklas med kunden 36 Fastigheter: Nya idéer för effektiv energianvändning utvärderas 38 Hållbarhet: Vi arbetar även för framtida medlemmar 40 Hållbarhet: Miljöansvar 42 Hållbarhet: Mot mer hållbara drivmedel 44 Hållbarhet: Samhällsansvar 46 Hållbarhet: En ovanligt frisk arbetsplats 48 Hållbarhet: Ekonomiskt ansvar 49 Organisationsschema 50 Styrelse OK 51 Revisorer/kansli 52 Ledning OKQ8 53 Styrelse OKQ8 54 OK på nätet 55 Regionstämmor 56 Adresser VI ÄR OK VERKSAMHETSOMRÅDEN HÅLLBARHET ÖVRIGT OK ekonomisk förening 1

6 VD har ordet 1+1 = mer än 2 Det är tre saker som gör mig alldeles extra varm inför årets stämmor i föreningen och som jag med stor glädje delar med er: Koncernen som helhet gör ett bra resultat. Styrelsen kan därför föreslå en höjning av återbäringen på drivmedel på bemannade stationer till 20 öre per liter. Därmed uppnås ett gammalt önskemål från många medlemmar att kostnaden efter återbäring blir densamma oavsett om man tankar på bemannade OKQ8 servicestationer eller automatnätverket OKQ8 Minipris. Övriga återbäringsnivåer föreslås oförändrade, två procent på varor och tjänster och 5 öre per liter på OKQ8 Minipris. OKQ8 har för fjärde året i rad utsetts av Sustainable Brands till det mest hållbara bolaget i branschen. Det är ett fint kvitto på företagets uthålliga hållbarhetsarbete. Det handlar både om miljö, ekonomi och sociala initiativ. Tidigare under verksamhetsåret utsågs OKQ8 till årets miljöinitiativ på den stora Återvinningsgalan för det nya bränslet DieselBioMax, som testas för tung trafik tillsammans med Volvo, DHL och Renova. Ung På Väg är ett samarbete mellan OKQ8, OK-föreningarna och Arbetsförmedlingen för att ge arbetslösa unga (16-24 år) praktik. Ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast på en alldeles för hög nivå. Många som gått ut skolan har inte fått ett första jobb. De saknar erfarenhet från en vanlig arbetsplats. I det treåriga programmet erbjuds totalt omkring 1500 unga arbetslösa en tre månaders praktik i OK- och OKQ8-bolagen. För en del av dem ger det en fortsättning i form av ett semestervikariat eller en anställning. För andra är det åtminstone en första referenspunkt i CV:et. Det finns naturligtvis många fler saker i år är de faktiskt fler än vanligt som på olika sätt bidrar till våra framgångar i marknaden. Små, men ack så viktiga, ljusglimtar i det slitsamma vardagslivet. Redan förra året kunde vi berätta om den första fasen i OKQ8s utvidgning till den danska marknaden genom sammanslagningen med Q8 i Danmark. Nu kan vi redovisa det första hela verksamhetsåret. På nästan alla punkter har integrationsprocessen kunnat genomföras helt i linje med eller till och med något bättre än förväntningarna. Det tillhör inte vanligheterna i fusioner över gränserna i det nordiska affärslivet. Kulturskillnader och interna maktkamper har förpestat många goda ansatser de senaste decennierna. Det kom tydliga varningssignaler från erfarna män och kvinnor inför vårt frieri över Sundet. Här kan jag bidra med helt andra erfarenheter. Vi har utan alltför stort besvär kunnat överbrygga sådana tendenser och istället kunnat dra nytta av det stora kunnande som funnits i respektive organisation. OKQ8 har överfört viktiga kunskaper inom det bilistiska sortimentet till de danska butikerna. Omvänt har Q8s café- och fastfoodkoncept i hög grad inspirerat förnyelsen av de svenska OKQ8-butikerna. 1+1 har blivit något mer än 2. Trots att den danska marknaden under året varit hårt pressat av ett nationellt priskrig har vi skapat ett totalt resultat som är bättre än budget. Integrationsprocessen, som under fyra år innefattar hemtagande av synergier inom inköp, IT och administration, ligger före den planerade tidtabellen. OKQ8 Bilverkstad har återuppstått i en ny och modern skepnad. 2 OK ekonomisk förening

7 OKQ8 har för fjärde året i rad utsetts av Sustainable Brands till det mest hållbara bolaget i branschen. Det är ett fint kvitto på företagets uthålliga hållbarhetsarbete. Över 90 verkstäder i samarbete med Meca står nu redo att hjälpa till med allehanda service och reparationer för alla bilmärken. Det blir ytterligare något tiotal verkstäder innan hela kedjan är komplett. Det stärker OKQ8s bilistiska profil. Bilverksamheten I föreningens helägda bilbolag slickar vi fortfarande såren efter Saab-kraschen. Det tar många år av omställning och återuppbyggnad av de företag som tidigare varit fullserviceanläggningar för Saab. Vi har möjligen något underskattat tidsaspekten och komplexiteten i ett sådant enormt förändringsarbete. I Bilcity Kristianstad har förändringen genomförts på ett utmärkt sätt. Där bygger man idag verksamheten kring varumärkena Kia, Opel och Subaru. I de större bolagen ANA respektive Biva är resan mot lönsamhet längre. Vi får tåla oss ytterligare något år innan allt gammalt är utvädrat och det på nytt blåser friska vindar. ANA-gruppen har i år delats i två koncerner för att skapa ett tydligare uppdrag för respektive ledning och anställda. ANA Group AB fokuserar på märkena BMW och Hyundai i västra Sverige. Om det återuppståndna Saab Nevs har en framtid i Sverige är i skrivande stund inte helt klart. För närvarande sker produktion i Trollhättan av ett fåtal bilar per dag. Om planerna hålls avser Saab Nevs att tillverka en elbil, i huvudsak för Kinamarknaden. För de två bolagen, som representerar Toyota i Dalarna-Västmanland respektive Kristianstad, går det allt bättre. Här har vi positiva rörelseresultat, om än inte riktigt i nivå med föreningens avkastningskrav. För övrigt vill jag gärna passa på att gratulera Bilcity i Kristianstad, som firar 100-årsjubleum, och Biva AB, som fyller 50 år under Totalt räknar Bil Sweden med att bilmarknaden i Sverige i år växer till sålda nya personbilar. Det inger vissa förhoppningar. Pelletsverksamheten är ett fortsatt resultatmässigt bekymmer. Men bolagen följer den överenskomna flerårsplanen i år till och med en aning bättre. Förlustsiffrorna minskar nu för varje år och närmar sig mer hanterbara nivåer. Det behövs emellertid en mer uthållig förändring av pelletsmarknaden i Sverige för att skapa resultat. Den starka svenska kronan försvårar i dagsläget konkurrenskraften på exportmarknaderna, framför allt Danmark och England. Övriga bolag För OK Förlaget ser det något ljusare ut. Förlaget kämpar tappert med omställningen från papperstidningar till digitala medier, i likhet med hela tidningsbranschen. Men det finns fortfarande utrymme för nischade magasin. Under året har man också tillfört ett nytt segment kundtidningar. Tidningen Vi bilägare är Sveriges största motortidning och är mycket uppskattad av läsarna. Bedege har inte presterat i enlighet med budget, men har på senare år etablerat resultatet på en högre nivå än tidigare. Det finns goda förutsättningar för en utveckling i bolaget i takt med att konjunkturen förbättras. OKQ8 Visa Totalt medlemmar har skaffat ett OKQ8 Visa-kort. Det blir allt fler för varje dag som upptäcker fördelarna med kortet. Det tål att upprepas: inga avgifter, fungerar överallt i världen, ger en procent i bonus på allt du handlar utanför OKQ8-kedjan (frisören, tandläkaren, restaurangen, utlandsresan, dagliga inköp i stort och smått). Berätta gärna för nära och kära hur enkelt de kan spara några hundralappar varje kvartal pengarna kommer som en bonuscheck som kan lösas in på OKQ8-stationen. I början av maj är det dags för föreningens regionstämmor. Tid och plats står att läsa längre bak i den här verksamhetsberättelsen. Information finns också på ok.se och Facebook. Väl mött på regionstämmorna. Göran Lindblå VD och koncernchef VI ÄR OK VERKSAMHETSOMRÅDEN HÅLLBARHET ÖVRIGT OK ekonomisk förening 3

8 Grön innovation Vår historia är framtiden IC tal 1950-tal 1960-tal 1970-tal 1980-tal OK-rörelsen föds med att Bilägarnas Inköpscentral (IC) bildas På tio år har IC pressat Sveriges bensinpriser till att 1936 vara Europas lägsta Sveriges oljekonsumenters riksförbund (OK) bildas, med IC som en av medlemmarna. Privatbilismen ökar explosionsartat, och det gör även IC:s medlemmar och bilisternas behov av bensinstationer. OK:s miljöarbete startar med import av lågsvavliga eldningsoch villaoljor. IC och OK slås ihop till Oljekonsumenterna (OK). OK öppnar Sveriges första bilvaruhus, BIVA, och startar egen reservdelsimport. De första gör-detsjälv-hallarna uppfördes. Med tidens mått erbjöd de ett miljövänligt alternativ. OK blir Sveriges största försäljare av bensin. Miljöarbetet tar fart och OK är först med att lansera lågblybensin. De första försöken med att blanda in etanol i bensin genomförs. De första miljöstationerna för farligt avfall sätts upp på OK:s mark och OK ansvarar för driften. OK ekonomisk förenings historia är en uppvisning i grön innovation. En naturlig följd av föreningens existens, eftersom vår vision är att möjliggöra en ansvarsfull, effektiv bil- och energianvändning. Att arbeta för miljön är både ansvarsfullt och lönande ur alla aspekter. Det är också nödvändigt om vi ska kunna svara upp mot framtida medlemmars behov och krav. OK ekonomisk förening har en historia av entreprenörskap och samhällsbyggande. Redan 1915 reagerade droskägarna i Stockholm på att tillgången till bensin i Sverige var låg och priset högt. Några få, stora internationella aktörer hade marknaden i sin hand. Droskägarna bildade en inköpsförening, den första i sitt slag i världen. Våren 1926 beslöt Sveriges yrkesbilister att starta en riksomfattande inköpsorganisation för att starkare kunna påverka pris och tillgång på olja, bensin och andra förnödenheter. Bilägarnas Inköps- 4 OK ekonomisk förening

9 VI ÄR OK 1990-tal 2000-tal 2010-tal ED95 VERKSAMHETSOMRÅDEN OK:s industridel utvinning och raffinering av oljeprodukter säljs och verksamheten inriktas på bensinstationer. En lågkonjunktur medför att ett antal OKföreningar fusioneras 1994 och bildar OK ekonomisk förening. Ett samarbete mellan OK och Q8 påbörjas som sedan leder till att de två kedjorna går samman 1999 och bildar ett av Sveriges idag största bensinbolag OKQ8. OK är först med att sälja blyfri bensin. Nya smörjoljor och en bilvårdsserie som baseras på nedbrytbara vegetabiliska oljor lanseras. Första etanolpumpen installeras på OK i Örnsköldsvik och Sveriges första försäljningsställe för biogas invigs i Årsta, Stockholm. OK börjar producera pellets som används för uppvärmning av bostäder. OKQ8 inför källsortering på servicestationerna, troligen som det första drivmedelsbolaget i världen. Miljöbilar av hybrid- och etanoltyp introduceras i OKQ8 Hyrbilars vagnpark, och antalet miljöbilar passerar 50 procent OKQ8s fordonsgasnät börjar utvecklas i Sydoch Västsverige. Europas största etanolstation, OKQ8 Globen, invigs i Stockholm. OK utbildar tankbilsförare i sparsam körning (Heavy ECO Driving). Svanenmärkta bilvårdsprodukter, baserade på vegetabiliska oljor som raps och soja, lanserades på OKQ8s tvättanläggningar i Sverige. OK är bäst i branschen på att tillhandahålla miljöklassade hyrbilar. ED95- anläggning (biodrivmedel för dieselmotorer) invigs i Jordbo, Haninge. Europas första hållbara drivmedelsstation färdigställs av OKQ8 i Häggvik, Sollentuna. OK-Q8 AB i Sverige förvärvar Q8 Danmark. HÅLLBARHET central (IC) bildades och det har också fått bli OK-rörelsens födelsedag. Tio år senare, 1936, hade Sverige Europas lägsta bensinpris. I kooperationens idé ligger att vara långsiktig. Vi jobbar även för kommande generationer. Vår långsiktighet har gjort att vi tidigt tagit hänsyn till att jordens resurser är ändliga och att vi måste anpassa oss efter det. Genom historien kan vi se att vi varit först med en rad miljövänliga alternativ. Man skulle kunna säga att hållbarhet ligger i våra gener. ÖVRIGT OK ekonomisk förening 5

10 Framtidens mobila stad OK tror på människor i rörelse En av framtidens största utmaningar för OK ekonomisk förening är hur vi ska kunna ge bästa service till våra medlemmar i städer som blir allt trängre och där marken blir en bristvara. Det gäller att kunna visa upp framtidens servicestation som står för trygghet, hållbarhet och utmärkt service. Mobilitet i den förtätade staden I Stockholm där befolkningen växer med två SL-bussar om dagen har staden brett ut sig och står inför en dramatisk förtätning de kommande årtiondena. Många av OKQ8:s servicestationer som förr låg i förort har allt eftersom staden ätit sig utåt blivit grannar med bostäder och skolor och nu ska ytterligare hundratusentals bostäder byggas. Med det följer också att städerna har blivit mer ovilliga att förlänga servicestationernas kontrakt och att planera för nya stationer. OK vet att även människor i storstäderna behöver bilen. Storstadsborna använder den för att ta sig till aktiviteter av olika slag, inte bara till jobbet. De tar bilen för att storhandla, transportera möbler och köra barnen till skolan eller fritidsaktiviteter. Många anser att bilen är helt nödvändig för att klara av livspusslet. Men om bilen ska ha ett fortsatt berättigande i staden med omnejd, inser vi att prioriteringen mer än någonsin måste ligga på hälsa, miljö och säkerhet. Där många stadsplanerare känner oro för buller, brandrisk och miljöfarliga kemikalier, ska OKQ8 kunna bidra med den trygga servicestationen som har sin givna plats i staden. Framtidens medlemmar och kunder kommer också att begära mer av oss än att kunna tanka bilen på våra stationer. De kommer att vilja ha fullständig service inför och omkring resandet. OKQ8 ska därför fortsätta att utveckla sitt erbjudande med tjänster och varor som underlättar olika typer av mobilitet och bidrar till en starkt positiv kundupplevelse. 2 5 % Var fjärde person i Stockholm anser sig vara helt beroende av bil Två av tre hushåll i Stockholm har tillgång till bil. 75 procent av Stockholmarna använder bilen till vardagsärenden. Var tredje person i Stockholm kör bil till egna eller andras aktiviteter. Var fjärde person i Stockholm anser sig vara helt beroende av bil. 75 procent av Stockholmarna tycker det är viktigt att tänka mobilitet när samhället utvecklas. 60 procent av Stockholmarna vill ha goda förutsättningar för bilen. 1 procent av Stockholmarna använder bilpool i dag. 6 OK ekonomisk förening

11 VI ÄR OK VERKSAMHETSOMRÅDEN Skiss: Nyréns Arkitektkontor Seminarium för samarbete och nya idéer OKQ8 visar att OK som ägare är en samhällsbyggare som tror på kreativa samarbeten och som driver hållbarhetsutvecklingen framåt. Därför tog vi initiativet till två seminariedagar om mobilitet i den förtätade staden. Seminariedagarna ägde rum under hösten och inbjudna var politiker och tjänstemän från stad och kommuner, föreningsfolk, pr-människor samt arkitektbyråer. Arkitektbyråerna hade i uppdrag att ta fram ett förslag på morgondagens hållbara servicestation, ett utmanande och samtidigt väldigt angeläget arbete. Stadsplanerare och politiker välkomnade OKQ8:s initiativ, och menade att det kom i precis rätt tid. Planeringen för framtidens Stockholm är i full gång. Förslagen från arkitektfirmorna mottogs mycket positivt både av företrädare från Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret och av OKQ8:s egna representanter. Stockholms stads stadsarkitekt uppskattade särskilt att människor och service hade satts i centrum. Den sammanlagda upplevelsen var att förslagen hade hjälpt till att öka förståelsen för att en servicestation i staden faktiskt är möjlig, och hur uppfattningen om servicestationerna ska kunna skiftas från alla behöver men ingen vill ha till en önskad granne som bidrar till en levande stadsmiljö. Arkitektbyråerna hade i uppdrag att ta fram ett förslag på morgondagens hållbara servicestation, ett utmanande och samtidigt väldigt angeläget arbete. HÅLLBARHET ÖVRIGT OK ekonomisk förening 7

12 8 Xxxxxxxxxxxxxx Affärsidé Vision Kärnvärden En ekonomiskt sund och ansvarstagande verksamhet OK ekonomisk förenings viktigaste uppgift är att ge god service och ekonomisk nytta till medlemmar och kunder. Basen för verksamheten är ett ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande, våra beslut ska därför vara nytänkande och långsiktiga. FINNS DET NÅGOT VI KAN GÖRA BÄTTRE? Gå in på och klicka på den här symbolen. Eller besök oss på vår Facebook-sida. 8 OK ekonomisk förening OK ekonomisk förening

13 Affärsidén anger syftet med verksamheten och visionen visar vartåt föreningen strävar. Kärnvärdena är en konkret påminnelse om vad OK ekonomisk förening är och arbetar för. OK ekonomisk förening finns till för medlemmar och kunder, som ska få god service och tjäna ekonomiskt på att äga och välja oss. Nyckelord som kvalitet, fackkunskap, hög servicegrad och prisvärda produkter är vägledande för verksamheten. Föreningen ska bedriva verksamhet på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt så att tillgångarna och verksamheten även i framtiden kan fortsätta att ge nytta till medlemmar och kunder. Vinst är inte ett mål utan ett medel för fortsatt handlingskraft. Att inte vara skyldig så mycket pengar är ett sätt att skaffa sig oberoende. Historiskt sett är det våra medlemmar som har tankat till lägst kostnad, tack vare att vi tillsammans i föreningen kan göra effektiva inköp, pressa kostnaderna och dela ut överskottet i form av återbäring. AFFÄRSIDÉ Att själva eller i samverkan ge god service och ekonomisk nytta till våra medlemmar och kunder. VISION OK gör en ansvarsfull och effektiv bil- och energianvändning möjlig. Kärnvärdena finns med oss i verksamheten varje dag. Att äga tillsammans och dela på överskottet beskriver i mycket den kooperativa tanken. OK ekonomisk förenings verksamhet är gemensam och demokratisk. Det tredje kärnvärdet Vi leder miljöarbetet har varit med föreningen sedan starten, med entreprenörer som har sett möjligheter och vågat vara först och med medlemmar som efterfrågat miljövänliga alternativ. Gång på gång har OK ekonomisk förening varit först med gröna initiativ och har tagit ord till handling. KÄRNVÄRDEN Vi äger tillsammans. Vi delar på överskottet. Vi leder miljöarbetet. OK ekonomisk förening tar ansvar för miljön. Ett hållbart förhållningssätt är av yttersta vikt i verksamheten. Föreningen har som målsättning att vara ledande på miljöområdet och ska bland annat ta en aktiv roll i utfasningen av fossila bränslen till förmån för mer hållbara alternativ. Frågor kring rättvis, etisk handel och andra sociala ansvarsfrågor är angelägna, och bland annat ställer vi kontinuerligt allt högre krav på våra leverantörer. OK ekonomisk förening är en demokratisk organisation, och det är viktigt att det genomsyrar verksamheten. Medlemmarna ska känna att de har möjlighet att påverka. OK ekonomisk förening 9

14 Medlemskap och ägande Din nytta är vår drivkraft OK ekonomisk förening ägs av medlemmarna tillsammans. Varje medlem har samma möjlighet att påverka och alla ska tjäna ekonomiskt på föreningens verksamhet. I februari 2014 var vi drygt medlemmar. OK ekonomisk förening (OK) är en kooperation. En kooperation är en form av ekonomisk samverkan där medlemmarna både äger och driver verksamheten. Kooperationen kan drivas i olika företagsformer men den vanligaste är ekonomisk förening. Det unika med den kooperativa organisationsformen är att varje medlem har en röst oavsett hur mycket kapital han eller hon har insatt hos föreningen. Och föreningen är öppen för alla. I OK ekonomisk förening fattar vi besluten tillsammans, och eventuellt överskott delar vi på i form av återbäring. Det är många som har insett fördelarna med att vara medlem i föreningen. Medlemskap 250 kr är insatsen för att bli medlem i OK ekonomisk förening. Som medlem är du delägare i OK och kan påverka verksamheten. Bland annat är du med och äger hälften av ett av Sveriges största drivmedelsbolag, OKQ8. Som medlem får du många förmåner: Återbäring på gjorda inköp. Återbäringen betalas ut efter föreningsstämman i juni varje år. Medlemserbjudanden på OKQ8s stationer. Bonus på villaolja och el hos OKQ8. Medlemsrabatt på prenumeration av Sveriges största biltidning Vi Bilägare. OK Sparkonto med god ränta samt avgiftsfria insättningar och uttag. Återbäring som inte tas ut växer på sparkontot. Förmånliga försäkringar via OKQ8 Bilförsäkring, Villaförsäkring och Olycksfallsförsäkring samt tilläggsförsäkringen BackUp för personbilar respektive husbilar. Premierna är återbärings- eller bonusgrundande. OKQ8 VISA, ett kort som gäller på 24 miljoner köpställen världen över. Du får bonus på allt du handlar utanför OKQ8. Återbäring utgår naturligtvis på köp i OKQ8-kedjan. Tidsbegränsade rabatter från OKQ8s samarbetspartner, till exempel rabatt på nöjesaktiviteter och hotellvistelser OK ekonomisk förening

15 2 4 milj OKQ8 VISA är ett kort som gäller på 24 miljoner köpställen världen över. VI ÄR OK DE SJU KOOPERATIVA PRINCIPERNA Precis som aktiebolag och handelsbolag har sina grundregler för hur sådana företag ska agera och uppträda på marknaden så har de ekonomiska föreningarna sina. De olika företagsformerna har en hel del gemensamt. Alla har exempelvis samma krav på affärsmässighet och lönsamhet. Men i det kooperativa företaget finns det inga huvudägare. I stället ska tre eller flera ägare ha lika stort inflytande och del i eventuellt överskott. 1:a principen: Frivilligt och öppet medlemskap Kooperativa föreningar är frivilliga organisationer, öppna för alla som kan använda deras tjänster och ta på sig medlemskapets ansvar. 2 2:a principen: Demokratisk medlemskontroll Kooperativa föreningar är demokratiska organisationer. De styrs av medlemmarna, som aktivt deltar i fastställandet av mål och riktlinjer samt i beslutsfattande. Grunden är en medlem en röst. 3:e principen: Medlemmarnas ekonomiska deltagande Medlemmarna bidrar på ett rättvist sätt till föreningens kapital och utövar kontroll över det i demokratisk ordning. 4 4:e principen: Självständighet och oberoende Kooperativa föreningar är fristående organisationer för självhjälp, styrda av medlemmarna. Om de ingår avtal ska det göras under villkor som säkerställer demokratisk medlemskontroll och bevarar den kooperativa självständigheten. 5 6:e principen: Samarbete mellan kooperativa föreningar Kooperativa föreningar tjänar sina medlemmar mest effektivt, och stärker den kooperativa rörelsen, genom att samarbeta på lokal och nationell samt regional och internationell nivå. 7 7:e principen: Samhällshänsyn Kooperativa föreningar arbetar för en hållbar utveckling av sina lokalsamhällen enligt riktlinjer som godtagits av medlemmarna. VERKSAMHETSOMRÅDEN HÅLLBARHET 5:e principen: Utbildning, praktik och information Kooperativa föreningar erbjuder utbildning och praktik till sina medlemmar, förtroendevalda, chefer och anställda så att de effektivt kan bidra till utvecklingen av föreningen. ÖVRIGT OK ekonomisk förening 11

16 Medlemskap och ägande Beslutande organ Nära medlemmar äger OK ekonomisk förening. Kontrollen och beslutsfattandet i föreningen ser ut så här: DIALOG- MÖTEN FÖRENINGS- STÄMMAN STYRELSEN VD OCH KONCERN- CHEF REGION- RÅDET REGION- STÄMMOR ENSKILD MEDLEM Föreningsstämman är högsta beslutande organ. Fastställer resultat- och balansräkning, hur stor återbäringen ska bli, utser ledamöter till styrelsen, beslutar om motioner m m. Äger rum i maj/juni varje år. Styrelsen ska leda OK enligt stadgarna samt genomföra de övergripande mål som beslutas på föreningsstämman. Styrelsen ansvarar också för att verksamheten drivs affärsmässigt och har en finansiell stabilitet. Styrelsen utser VD och ledning. Den behandlar motioner och samarbetar med regionråden. VD och koncernchef ska leda och utveckla den löpande verksamheten efter styrelsens riktlinjer och anvisningar. Till sin hjälp har han ett kansli. Regionrådet följer och rapporterar om utvecklingen i regionens omvärld och sköter kontakterna med föreningens styrelse och ledning. Regionstämmor arrangeras i maj varje år i de 28 regionerna. Här väljs förtroendevalda till regionrådet respektive ägarombud till föreningsstämman. Varje medlem har en röst och har rätt att lämna in motioner till föreningsstämman och välja representanter på regionstämman. MOTIONER Motioner skrivs av medlemmarna, behandlas av styrelsen och beslutas om på föreningsstämman. Dialogmöten för att värna och utveckla demokratin För att ta ytterligare ett steg i organisationsutvecklingen genomfördes under november 2013 ett antal så kallade dialogträffar. Samtliga regionråd var inbjudna och mötena ägde rum i Gävle, Stockholm, Södertälje, Göteborg och Växsjö. De fyra huvudområdena som diskuterades var: kommunikationsfrågor, organisationsutveckling och rekrytering, den ekonomiska föreningen som företagsform samt regionrådens uppdrag. OK ekonomisk förenings styrelseordförande Ines Uusmann var en av dem som var med på träffarna och hon sammanfattar nedan vad som ledde fram till träffarna, vad som diskuterades och hur processen går vidare: Efter den senaste organisationsförändringen har vi fått signaler om att ägarombuden vill ha fler möjligheter till samtal med föreningsstyrelsen och med ägarombud från andra delar av landet. Därför presenterade vi idén med regionala träffar på stämman förra året, och det mottogs mycket positivt. På träffarna ville vi ha en dialog på riktigt, där 12 OK ekonomisk förening

17 alla fick diskutera frågor som kändes angelägna och viktiga. Deltagare från styrelsen och kansliet höll i frågorna. Vice ordförande Lennart Hjalmarsson talade om den ekonomiska föreningen som företagsform samt vikten av entreprenörskap och nya idéer för att föra verksamheten framåt. Själv höll jag i ämnet organisationsutveckling och rekrytering, och Anna Marinder från kansliet talade om kommunikation. Föreningen står inför nya utmaningar. En av de största är att föryngra medlemskåren. Där måste vi jobba både med Region MEDLEMSORGANISATION Antal medlemmar Antal ägarombud 1 Jämtland/Härjedalen Västernorrland Hälsningland Norra Dalarna Södra/Mellersta Dalarna Gästrikland Uppland Västmanland Närke Sörmland Nordvästra Stockholm Nordöstra Stockholm Sydöstra Stockholm Stockholm Sydvästra Stockholm Östergötland Skaraborg Fyrstad Göteborg Södra Älvsborg Jönköping Gotland Kalmar Kronoberg Halland Norra Skåne Blekinge Södra Skåne Utlandsadresser och oadresserbara SUMMA hur vi rekryterar och med nya mötesplatser för kommunikation och samtal i framtiden. Informationen från dialogträffarna kommer nu att finnas tillgänglig på regionrådsrummet, som är regionrådens forum på nätet, och nästa steg blir att återkoppla och följa upp på föreningsstämman. Till hösten blir det sen nya träffar, kanske med ett lite annat upplägg. En lärdom från dialogträffarna är att förändring tar tid. Medlemmarna sitter på massor av makt. Men det är inte produktplaceringen på den lokala servicestationen som regionråden ska jobba med idag, utan med större, mer övergripande frågor. Vi är inne i en process där det gäller att förändra attityder. FOKUS- GRUPPS MÖTEN Fokusgruppsmöten visar vikten av rätt paketerad information För att medlemmar och framtida medlemmar ska vilja och kunna ta till sig information från föreningen krävs att informationen går ut i rätt kanaler. Med syfte att ta reda på mer om hur olika åldersgrupper tar till sig information, och vilka kanaler de föredrar för olika typer av information, utfördes under hösten en fokusgruppsundersökning för OK ekonomisk förenings räkning. Både traditionella och digitala kommunikationskanaler diskuterades. Resultaten var både förväntade och oväntade. Det fanns tydliga skillnader mellan olika åldersgrupper men också likheter. Det mest förvånande var att den yngre målgruppen speciellt uppmärksammade information som inte kom i digitalt format, eftersom den bröt av mot det vanliga och förväntade. Fokusgruppsundersökningen har bidragit till idéer om hur informationen lämpligen paketeras för olika målgrupper vid olika tillfällen. Till den yngre målgruppen har föreningen bland annat börjat skicka personliga inbjudningar via brev. 22 VI ÄR OK VERKSAMHETSOMRÅDEN HÅLLBARHET ÖVRIGT OK ekonomisk förening 13

18 OK:s huvudsakliga verksamhetsgrenar BILHANDEL Försäljning av nya och begagnade bilar, med stor tonvikt på säkra och drivmedelssnåla bilar, samt verkstadstjänster. Här ingår ett 10-tal bilåterförsäljare, bl a ANA Trollhättan, BIVA, BIVA Bergslagen och Bilcity i Kristiansstad med dotterbolag ,5 s 26 KONSULT OCH FÖRVALTNING Försäljning och implementering av affärs- och butiksdatasystem. Här ingår IT-bolaget Bedege AB. DRIVMEDEL & STATIONSRÖRELSE Försäljning av bensin och andra drivmedel, biltillbehör, livsmedel, biltvätt, bilservice samt biluthyrning genom varumärket OKQ8. Här ingår intressebolaget OK-Q8 AB med dotterbolag, OK Detaljhandel samt Bensinpumpen BENFA Fastigheter ,1 s 20 OK EKONOMISK FÖRENING Strax under 1 miljon ägare MEDIA/ OK FÖRLAGET Förlagsverksamhet, biltidningar och webbportaler för motorintresserade. Här ingår OK-Förlaget inklusive dotterbolag. 47 0,9 s 30 FASTIGHETER Förvaltning av kontors-, butiks- och industrifastigheter. Här ingår Fastighets AB Norrtull med dotterbolaget Laxå Logistikpark AB. 37 0,5 s 34 ENERGI Produktion av framförallt biobränslen. Här ingår Norrtull Energi AB med dotterbolagen Laxå Pellets och Helsinge Pellets samt SEKAB Holding som ägs till 9,9 procent. 2 0,5 s 36 OK ekonomisk förening började som ett inköpsförbund för bensin, oljor, gummi och driftsförnödenheter, och fortfarande är Drivmedel och stationsrörelse den största verksamheten. Men med åren har kunskap i organisationen, och strävan efter kontroll i olika produktions- och serviceled, lett till att fem ytterligare verksamhetsgrenar kommit till. 28 1,5 s 32 Antal årsanställda Andel av nettoomsättningen, % Läs mer på sid 14 OK ekonomisk förening

19 ORDKARGO KUGGEK LÄS MER om Matti Riukka på omslagets insida Nu måste vi också jobba för att medlemskåren ska bli en spegel av samhället i övrigt och jag har arbetat mycket för att vi ska få med fler kvinnor, nyanlända svenskar och ungdomar i föreningen. MATTI RIUKKA ÄGAROMBUD I REGIONRÅD 19, GÖTEBORG OK ekonomisk förening 15

20 Drivmedel och stationsrörelse OKQ8 ett skandinaviskt drivmedelsbolag En av OK ekonomisk förenings kärnverksamheter är att sälja drivmedel och bedriva stationsrörelse genom bolaget OKQ8, som föreningen äger till 50 procent. Bolaget finns i Danmark och Sverige och driver servicestationer under namnet OKQ8, Q8 och F24 samt IDS i bägge länderna. Att sälja drivmedel har varit OK:s kärnverksamhet ända sedan 1926, då några droskägare tröttnade på att köpa dyr olja och bensin av importörer i monopolställning. Istället startade de en inköpsförening som de ägde tillsammans. Under mer än ett halvt sekel har föreningen ägt och drivit drivmedelsstationer. Dotterbolaget OKQ8 bildades 1999 och ägs till 50 procent vardera av OK ekonomisk förening och Kuwait Petroleum International. Under 2012 slogs OKQ8 i Sverige ihop med Q8 i Danmark, till en gemensam skandinavisk organisation där OK ekonomisk förening och Kuwait Petroleum International äger 50 procent vardera. Det skandinaviska drivmedelsbolaget har 964 drivmedelsstationer i Sverige och Danmark och cirka medarbetare. Bolaget omsätter cirka 37 miljarder svenska kronor, exklusive moms och inklusive punktskatter. Varumärken och produkter I Sverige drivs såväl de bemannande drivmedelsstationerna som automatstationerna under namnet OKQ8. I Danmark drivs de OKQ8/Q8 har 964 drivmedelsstationer i Sverige och Danmark och cirka medarbetare OK ekonomisk förening

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 OK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 2 OK ekonomisk förening OM OK EKONOMISK FÖRENING ÅRET SOM GÅTT MISSA INTE ÅRETS REGIONSTÄMMOR! Se sid 54 Nettoomsättning, MKR VIKTIGA HÄNDELSER Sammanslagningen mellan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 /2013 OFFENSIV O KOOPERATIONK

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 /2013 OFFENSIV O KOOPERATIONK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 /2013 OFFENSIV O KOOPERATIONK B OK ekonomisk förening Om OK ekonomisk förening OK:S verksamhet Försäljning av traditionella och förnybara drivmedel, biltillbehör, livsmedel samt

Läs mer

förening 11/12 Verksamhetsåret 2011/2012 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida.

förening 11/12 Verksamhetsåret 2011/2012 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida. verksamheten 2011 2012 OK ekonomisk förening Verksamhetsåret 2011/2012 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida. Nettoomsättningen uppgick till 9 867 Mkr

Läs mer

AR OK. OK ekonomisk förening Verksamheten 2009/2010

AR OK. OK ekonomisk förening Verksamheten 2009/2010 VI Mycket har förändrats sedan OK startades men fördelarna med gemensamt ägande är lika stora nu som då. Det är vi som är OK. AR OK OK ekonomisk förening Verksamheten 2009/2010 OK ekonomisk förening Verksamhetsåret

Läs mer

OK ekonomisk förening

OK ekonomisk förening 6/07 OK ekonomisk förening VÅR VERKSAMHET 6/07 Vår verksamhet 06/07 OK ekonomisk förening ägs av 1,3 miljoner medlemmar. Det motsvarar nästan var sjunde svensk. Tillsammans äger de hälften av Sveriges

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2011/12 E85 D 95 Hållbarhet i drivmedelsbranschen är det möjligt? Varför hållbarhetsredovisning? OKQ8 inser att arbetet med miljö, etik och mänskliga rättigheter

Läs mer

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé.

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. HSB hållbarhetsredovisning 2010 17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. 2 Hållbarhetsredovisning 2010 Innehåll Ordförande tycker till 4 HSB en hållbar kooperation 6 Marknaden framöver

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2012 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

ICA-koncernens årsberättelse 2010. Vi gör varje dag lite enklare

ICA-koncernens årsberättelse 2010. Vi gör varje dag lite enklare ICA-koncernens årsberättelse 2010 Vi gör varje dag lite enklare Innehåll i ICA-koncernens Årsberättelse 2010 ICAs Goda Affärer Kommande generationer ska också kunna njuta av ren miljö och ett samhälle

Läs mer

6 Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en medlemsstyrd ekonomisk förening och en av de största av Sveriges 54 konsumentföreningar. KfS grundades 1916 och har idag 580 000 medlemmar och närmare 450 förtroendevalda.

Läs mer

ICA-koncernens årsredovisning 2006

ICA-koncernens årsredovisning 2006 ICA-koncernens årsredovisning 2006 Innehållsförteckning Detta är ICA 1 Vd-ord 6 Mål och strategier 9 Omvärld och trender 12 ICAs organisation koncernfunktioner 16 ICA Sverige 22 ICA Norge 24 Rimi Baltic

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 10 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2010 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar och en möjlighet att påverka samhället

Läs mer

2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett

2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett 2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett mindre bolag och ett av flera på en ny marknad. Efter

Läs mer

Bilprovningen Års- och hållbarhetsredovisning 2012

Bilprovningen Års- och hållbarhetsredovisning 2012 Bilprovningen Års- och hållbarhetsredovisning 2012 2012 2012 var ett ovanligt år för Bilprovningen. Det präglades av stora förändringar genom försäljningen av 70 stationer och 144 fastigheter. Samtidigt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse 2008 Konsumentkooperationen ska skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö.

Läs mer

Tema: Glass & konfektyr. På besök hos finska förbundet. SPIMFABs 1 000e sanering. Olika gasbränslen. Nr 2 2009

Tema: Glass & konfektyr. På besök hos finska förbundet. SPIMFABs 1 000e sanering. Olika gasbränslen. Nr 2 2009 Nr 2 2009 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L På besök hos finska förbundet SPIMFABs 1 000e sanering Olika gasbränslen Tema: Glass & konfektyr Glöm

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

En hållbar berättelse 2011

En hållbar berättelse 2011 Riksbyggen Huvudkontor: Kungsbron 21 106 18 Stockholm Tel 0771-860 860 Dag&Natt www.riksbyggen.se info@riksbyggen.se En hållbar berättelse 2011 Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning Riksbyggen

Läs mer

Lantmännens Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2009

Lantmännens Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2009 Lantmännens Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2009 Innehåll Koncernen Viktiga händelser 2 Divisioner i korthet 3 Ordförande har ordet 5 Vd har ordet 6 Strategi med tonvikt på effektivisering 8

Läs mer

Tema: Kaffe & bröd. Ny VD på 7-Eleven. Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet. Nr 1 2009

Tema: Kaffe & bröd. Ny VD på 7-Eleven. Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet. Nr 1 2009 Nr 1 2009 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Ny VD på 7-Eleven Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet Tema: Kaffe & bröd Kurser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 HSB NORR DRÖMMER DU OM EN NY BOSTAD? HÄR BYGGER HSB NORR! KUNDANSVARIGA - MED UPPDRAG ATT KOMMUNICERA HSB KONVENTET 2011 I BILDER

ÅRSREDOVISNING 2011 HSB NORR DRÖMMER DU OM EN NY BOSTAD? HÄR BYGGER HSB NORR! KUNDANSVARIGA - MED UPPDRAG ATT KOMMUNICERA HSB KONVENTET 2011 I BILDER ÅRSREDOVISNING 2011 HSB NORR DRÖMMER DU OM EN NY BOSTAD? HÄR BYGGER HSB NORR! SID 12-14 KUNDANSVARIGA - MED UPPDRAG ATT KOMMUNICERA SID 20-21 HSB KONVENTET 2011 I BILDER SID 22-23 HSB - där möjligheterna

Läs mer

Arla Foods Corporate Social Responsibility Rapport

Arla Foods Corporate Social Responsibility Rapport VÅRT ANSVAR Arla Foods Corporate Social Responsibility Rapport Arla Foods hanterar frågor som rör etik och kvalitet på ett hållbart och ansvarsfullt sätt för att säkerställa företagets anseende och lönsamhet.

Läs mer

Irina Lindqvist är glasblåsare. Hon älskar materialet och har som mål att kunna livnära sig som glaskonstnär i framtiden. Nu har hon hälsat på ett

Irina Lindqvist är glasblåsare. Hon älskar materialet och har som mål att kunna livnära sig som glaskonstnär i framtiden. Nu har hon hälsat på ett SJ AB ÅRSREDOVISNING 2005 Irina Lindqvist är glasblåsare. Hon älskar materialet och har som mål att kunna livnära sig som glaskonstnär i framtiden. Nu har hon hälsat på ett par studiekamrater som öppnat

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010.

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010. ÅRSREDOVISNING 2010. Innehåll Peab i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Visionen Nordens samhällsbyggare 4 Nordisk Byggmarknad 6 Affärsmodellen 9 Verksamheten 18 Hållbarhet 32 Förvaltningsberättelse

Läs mer

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 En hållbar berättelse Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 Hemma Annonsbyrå och JLP! Foto: Bertil Höders, Kari Kohvakka, Eric Lundquist, Malms, Jan Olsson, Kristian Pohl och Sune Sundahl.

Läs mer