SATO LABEL GALLERY LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSVILLKOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SATO LABEL GALLERY LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSVILLKOR"

Transkript

1 Snabbstartguide

2 SATO LABEL GALLERY LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSVILLKOR VIKTIGT! DETTA AVTAL INNEHÅLLER LICENSVILLKOR OCH GARANTI FÖR SATO CORPORATION S LABEL GALLERY-PROGRAMVARA I PAKET. OM DU LADDAR PROGRAMVARUPAKETET INNEBÄR DET ATT DU GODKÄNNER DETTA AVTAL. OM DU INTE GODKÄNNER DETTA AVTAL MÅSTE DU RETURNERA PROGRAMVARUPAKETET TILL DIN ÅTERFÖRSÄLJARE. LICENS 1. LICENSBEVILJANDE Äganderätten till SATO Corporation programvara som medföljer i paketet ("Licensprogramvaran") överförs inte till Kunden. Härmed beviljar SATO Corporation Kunden en icke-exklusiv, ickeöverförbar licens att använda Licensprogramvaran på en dator. Om Licensprogramvaran delas mellan flera datorarbetsstationer i ett nätverk, måste varje datorarbetsstation ha en egen, separat Licensprogramvara. 2. KOPIERINGSRESTRIKTIONER Kunden får kopiera Licensprogramvaran, helt eller delvis, enbart som säkerhetskopia och för arkivering. Högst två (2) kopior får finnas åt gången. Varje kopia ska inkludera, i läsligt format, eventuella och alla konfidentiella, egendomsrättsliga och meddelanden eller märken som finns i den ursprungliga Licensprogramvaran. 3. KUNDKOMMUNIKATION OM RESTRIKTIONER Kunden ska kommunicera villkoren i detta Licensavtal till de av sina anställda eller som under Kundens ledning och kontroll ska använda Licensprogramvaran.

3 4. KUNDEFTERLEVNAD OCH OBEHÖRIG ANVÄNDNING Kunden godkänner att göra allt för att säkerställa att sina anställda eller som står under Kundens ledning och kontroll, följer villkoren i detta Licensavtal, inklusive utan begränsning, att vetande tillåta någon att använda någon del av Licensprogramvaran i syfte att härleda dess källkod. Om Kunden blir medveten om att Licensprogramvaran används av sådana personer på ett sätt som ej auktoriserats i detta Avtal, ska Kunden omedelbart göra allt för att sådan oauktoriserad användning genast ska upphöra. Kunden ska underrätta SATO Corporation skriftligt om den ej aukjtoriserade användningen i händelse av att sådan ej auktoriserad användning fortgår under en orimligt lång tid efter det att den kommit till Kundens kännedom. 5. PROGRAMVARA FRÅN TREDJE PART Licensprogramvaran skyddas av copyright och andra egendomsrättsliga skydd för SATO Corporation och, beroende på den tillhandahållna Licensprogramvaran, en tredje part. Kunden kan ställas till direkt ansvar av sådan tredje part för handlingar utförda av Kunden eller för Kundens räkning i relation till Licensprogramvaran som ej auktoriserats av detta Avtal. 6. BEGRÄNSAD GARANTI SATO Corporation utfäster ingen garanti om att Licensprogramvarans drift kommer att fortgå utan avbrott eller fel, eller att Licensprogramvaran kommer att uppfylla Kundens krav, eller fungera i den kombination som Kunden valt. 7. FRISKRIVNING SATO CORPORATION BEVILJAR INGA ANDRA GARANTIER FÖR LICENSPROGRAMVARAN OCH SATO CORPORATION AVSÄGER SIG SIG UTTRYCKLIGEN ALLT ANSVAR FÖR BROTT MOT NÅGON ANNAN GARANTI ELLER VILLKOR, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, VARE SIG LAGSTIFTAT ELLER ANNAT, INKLUSIVE NÅGOT SOM HELST ANSVAR FÖR INDIREKT ELLER FÖLJAKTLIG FÖRLUST ELLER SKADA (INKLUSIVE FÖRLUST AV DATA) SOM UPPSTÅTT VID ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV LICENSPROGRAMVARAN. DESSUTOM FRISKRIVER SIG SATO CORPORATION FRÅN ANSPRÅK OCH GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER AV ANDRA PERSONER ÄN SATO CORPORATION (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SATOS DOTTERBOLAG, DISTRIBUTÖRER OCH ÅTERFÖRSÄLJARE).

4 COPYRIGHT Rev: Rev Copyright 2009 SATO CORPORATION. All rights reserved. Informationen i detta dokument kan omma att ändras utan att detta meddelas. Programvaran som beskrivs i detta dokument tillhandahålls under ett licensavtal eller avtal om icke-yppande. Programvaran får endast användas eller kopieras i enlighet med villkoren i dessa avtal. Ingen del av denna publikation får reproduceras, lagras i ett upphämtningssystem eller överföras i någon som helst form vare sig eloektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering och inspelning för något annat syfte utöver användarens personliga bruk utan skriftligt tillstånd från SATO Corporation. SATO åtar sig inget ansvar för eventuella fel som kan förekomma. VARUMÄRKEN SATO Label Gallery är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhörf SATO CORPORATION. i Japan och andra länder. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Övriga märken och deras produktvarumärken eller registrerade varumärken tillhör sina respektive innehavare och ska utmärkas som sådana.

5 Innehäll 1. Introduktion Välkommen till Label Gallery Label Gallery Produktöversikt Label Gallery Standard Series Label Gallery Developer Series Label Gallery-programvarupaket Om denna manual Typografiska konventioner Programvarurestriktioner Installation och aktivering System- och programvarukrav Label Gallery-utgåva för en användare Label Gallery TruePro-nätverksutgåva Pocket Label Gallery Edition Installera Label Gallery-programvara Stäng alla programvaruapplikationer Kör installationsprogrammet Definiera installationsalternativ Installera skrivardrivrutin Installera Label Gallery TruePro Network-programvara Installera Label Gallery på servern Installera Label Gallery på arbetsstationen Aktivera Label Gallery-programvara Aktivera Label Gallery-licens för en enda användare Aktivera Label Gallery med dongel Aktivera Label Gallery Network-utgåva Aktivera ytterligare nätverksklient Label Gallerys demoläge Installera Label Gallery-uppgraderingar Installera Label Gallery-uppgradering (Mindre versionsuppgradering) Installera Label Gallery-uppgradering (Större versionsuppgradering) Installera Label Gallery-utgåveuppgradering Installera Label Gallery Network-uppgraderingar Installera Label Gallery Network-uppgradering (Mindre versionsuppgradering) Installera Label Gallery Network-uppgradering (Större versionsuppgradering) Installera Label Gallery Network-uppgradering

6 Innehäll (uppgradering från en enda användare) Aktivera Label Gallery-uppgraderingar Installera Label Gallery Network-uppgradering (Mindre versionsuppgradering) Aktivera Label Gallery-uppgradering (Större versionsuppgradering) Aktivera Label Gallery-utgåveuppgradering Aktivera Label Gallery Network-utgåva (större versionsuppgradering) Aktivera Label Gallery Network-utgåva (uppgradering från en enda användare) Aktivera Label Gallery Network-utgåva (licensuppgraderingspaket) Etikettdesign och -utskrift Designa en enkel etikett Skapa en enkel etikett Lägg till variabelfält till en etikett Ändra vanliga skrivaregenskaper Länka en etikett till textdatabaser Koppla till en databas Formatera data med textfilguiden Placera databasfält på en etikett Använda utskriftsförhandsvisning för att välja data och visa en etikett Skriva ut en etikett Designa en avancerad etikett Skapa en etikett med EAN.UCC 128- efterlevnad Länka en etikett till avancerade databaser Använda avancerade objekt och funktioner i Label Gallery Designa en RFID Smart-etikett Skapa en RFID Smart-etikett Koda RF-tagg Övriga Label Gallery-applikationer Etikettutskrift med anpassade formulär Skapa ett formulär Modifiera ett formulär Etiketttutskrift med GalleryPrint Automatisk etikettutskrift Lagra teckensnitt och grafik till skrivaren Hantera databaser Teknisk support Online-support Kontaktinformation Index 89

7 Kapitel 1:0BIntroduktion 1. Introduktion 1.1 Välkommen till Label Gallery Label Gallery är en serie professionella programvaruprodukter för etikettering som ger en komplett lösning för streckkodsutskrift och RFID Smart Labelutskrift till stationära, mobila och kommersiella användare. Label Gallery erbjuder ett lättanvänt gränssnitt och tillgodoser alla krav på etikettdesign och utskrift för effektiva etikettutskriftslösningar för användare inom detaljhandel, logistik, sjukvård, kemikalie-, fordons- och andra branscher. Huvudproduktlinjerna inkluderar Label Gallery Easy, Label Gallery Plus, Label Gallery TruePro, Label Gallery Plus Print Only, Label Gallery TruePro Print Only, Label Gallery TruePro Network, Label Gallery Dynamic Plus, Label Gallery Dynamic TruePro, Label Gallery Dynamic Plus Print Only, Label Gallery Dynamic TruePro Print Only och Label Gallery Dynamic TruePro Network. Label kallery användas med alla 32-bitars eller 64-bitars Windowsoperativsystem: Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista och Windows 7. Den senaste programvaruversionen finns tillgänglig för kostnadsfri nerladdning på Label Gallerys webbplats på 1.2 Label Gallery Produktöversikt Label Gallery Standard Series Label Gallery TruePro Den kompletta programvarulösningen för alla typer av etikettdesign och utskriftskrav. Flera anslutningsmöjligheter låter användaren utföra fristående utskrift eller integrera etikettutskriften i en befintlig nätverksmiljö. Label Gallery TruePro tillhandahåller interaktiv etikettutskriftskapacitet som t.ex. låter dig integrera etikettutskrift i befintliga applikationer (ActiveX) eller programmeringsfri inbäddning av etikettutskrift i befintliga system (GalleryWatch). Label Gallery - Snabbstartguide 1

8 Kapitel 1:0BIntroduktion Label Gallery TruePro inkluderar följande moduler: Label Gallery Plus: Huvudapplikation för etikettdesign och utskrift. GalleryForm: Skapa egna skräddarsydda data-ingångsapplikationer helt utan programmeringskunskaper. GalleryWatch: Integrera och automatisera etikettutskrift i vilket befintligt informationsystem som helst. GalleryMemMaster: Ladda ner teckensnitt och grafik till skrivarens minneskort för optimerad etikettutskrift. GalleryData: Hantera dina databaser. GalleryPrint: Hantera snabb och enkel etikettutskrift. GalleryPrintQueue: Utskriftsjobbhanterare. Label Gallery Plus Programvara med alla funktioner avsedda för professionell etikettdesign och - utskrift, inklusive komplett databasstöd och ActiveX-integreringsmöjligheter. Ett brett urval av funktioner och alternative gör Label Gallery Plus till ett perfekt och lättanvänt verktyg för alla etiketteringskrav. Label GalleryPlus inkluderar följande moduler: Label Gallery Plus: Huvudapplikation för etikettdesign och utskrift. GalleryMemMaster: Ladda ner teckensnitt och grafik till skrivarens minneskort för optimerad etikettutskrift. GalleryData: Hantera dina databaser. GalleryPrintQueue: Utskriftsjobbhanterare. Label Gallery Easy Guidebaserad programvara som tillgodoser grundläggande behov av streckkodsetikettering. Programvaran på ingångsnivå inkluderar många designelement från TruePro-utgåvan med betoning på förenklad interaktion med användaren. Label Gallery - Snabbstartguide 2

9 Kapitel 1:0BIntroduktion Label Gallery Free Guidebaserad programvara som tillgodoser grundläggande behov av streckkodsetikettering. Denna utgåva är fullt funktionell men levereras med begränsad funktionalitet. ** Ingen nyckel krävs för denna utgåva. Label Gallery Plus Print Only Label Gallery Plus Print Only erbjuder utskrift av för-designade etiketter men kan inte användas för att designa och ändra befintliga etiketter. Inga avancerade inställningar för att ändra etiketter är tillgängliga. Label Gallery TruePro Print Only Label Gallery TruePro Print Only erbjuder utskrift av för-designade eiketter, med användning av för-designade formulär och automatisk utskrift från för-designade trigger-åtgärder Label Gallery TruePro Print Only kan inte användas för att designa och äändra befintliga etiketter, formulär och triggerkonfiguration. Inga avancerade inställningar för att ändra etiketter är tillgängliga. Pocket Label Gallery Pocket Label Gallery är ett programpaket för Windows CE som ger etikettutskriftskapacitet till bärbara Windows CE-datorer (Windows Mobile Device) Label Gallery Developer Series Label Gallery SDK Label Gallery SDK är en ActiveX-integrerad utgåva av Label Galleryprogramvaran som utvecklats för programvaruutgivare som behöver etikettutskriftskapacitet i sin programvara. Label Gallery SDK kan bäddas in i befintliga informationsystem eller befintliga applikationer för att tillhandahålla stöd för etikettutskrift. Label Gallery SDK tillhandahåller alla etikettutskriftsfunktioner som finns i Label Gallery-programvaran. Label Gallery - Snabbstartguide 3

10 Kapitel 1:0BIntroduktion För mer detaljerad information om Label Gallery SDK, kontakta oss på Pocket Label Gallery SDK Pocket Label Gallery SDK är en ActiveX-integrerad utgåva av Label Galleryprogramvaran som utvecklats för programvaruutgivare som behöver etikettutskriftskapacitet i sin programvara för mobila enheter. Pocket Label Gallery SDK kan bäddas in i befintliga informationsystem eller befintliga applikationer för att tillhandahålla stöd för etikettutskrift. För mer detaljerad information om Pocket Label Gallery SDK, kontakta oss på 1.3 Label Gallery-programvarupaket Innan du börjar installera Label Gallery-programvaran, kontrollera att innehållet i förpackningen är komplett. Förpackningen ska innehålla: - CD-skiva med Label Gallery - Installationsguide - Programvarunyckelnummer för en användare (standard) Kontakta din programvaruåterförsäljare om någon av artiklarna saknas i förpackningen. 1.4 Om denna manual Label Gallery Snabbstartguide hjälper dig att designa och skriva ut etiketter snabbt. Label Gallery Snabbstartguide är ett utdrag av den kompletta Label Gallery Bruksanvisning som finns på CD-skivan med Label Gallery eller online på Typografiska konventioner Text i fetstil gäller menynamn, filnamn som SETUP.EXE och knappar som OK. Text i kursiv gäller bekräftande åtgärder som t.ex. skrivskydd och plaster som t.ex. mapp. Text omgiven av <mindre-än- och större-än-tecken> gäller tangenter på den stationära PC:ns tangentbord som t.ex. <Enter>. Variabler omges av [klamrar] som [variabel]. Label Gallery - Snabbstartguide 4

11 Kapitel 1:0BIntroduktion Programvarurestriktioner Alla funktioner som beskrivs i snabbstartguiden är tillgängliga i Label Gallery TruePro-utgåvan. Men vissa funktioner är inte tillgängliga i Label Gallery Plus- eller Label Gallery Easy-utgåvorna. Avsnitt som tar upp funktioner som inte är tillgängliga i Label Gallery Plus, Label Gallery Easy eller Label Gallery Free åtföljs av påminnelser som denna: Denna funktion är inte tillgänglig i utgåvorna av Label Gallery Free, Easy & Plus. Label Gallery - Snabbstartguide 5

12 Kapitel 2:1BInstallation och aktivering 2. Installation och aktivering 2.1 System- och programvarukrav Label Gallery-utgåva för en användare För att köra programmet måste du ha minst följande: Pentium-baserad dator med minst 64 MB ledigt RAM. Ett av 32-bitars eller 64-bitars Windows-operativsystem: Microsoft Windows 2000, XP, 2003, Vista och Windows 7. Hårddisk med 75 till 550 MB ledigt hårddiskutrymme (beroende på installationsalternativen). CD-ROM-enhet. Stöd för OLE DB-databasdrivrutiner. Senare Windowsoperativsystem har inkluderat OLE DB-databasdrivrutiner. Om ditt operativsystem saknar databasstöd, kommer installationsguiden uppmana dig att installera det. Administratörsrättigheter till den lokala datorn under installation Label Gallery TruePro-nätverksutgåva För att köra nätverksutgåvan måste du uppfylla följande: Alla krav för Label Gallery-utgåva för en användare (se ovan). Nätverksgränssnittskort i varje arbetsstation. En dator som fungerar som en Label Gallery-server. Ett serveroperativsystem som tillåter fildelning med Windowssystem (Windows, UNIX eller Netware). Varje klient måste ha beviljats full åtkomst (läsa, skriva, ta bort) till Labell Gallerys systemmapp på servern. Label Gallery - Snabbstartguide 6

13 Kapitel 2:1BInstallation och aktivering Pocket Label Gallery Edition För att kunna arbeta med Pocket Label Gallerybehöver du följande: A. Stationär PC för att designa etiketter och formulär med ett av följande Windows-operativsystem: Windows 2000 Professional med Service Pack1 eller högre Windows XP Windows 2003 Windows Vista Windows 7 B. Windows Mobile Device som uppfyller följande krav: Installerad ActiveSync version 4.0 eller högre Ett av följande Windows-operativsystem: Pocket PC 2003 Pocket PC 2003 SE Windows CE 4.2 (CF SP 1) Windows CE 5.0 Windows Mobile Installera Label Gallery-programvara När du placerar CD-skivan med Label Gallery i din CD-ROM-enhet, startar installation/demonstrationsprogrammet automatiskt. Du kan söka i CD-skivans katalog, titta på broschyrer och teknisk dokumentation, exempelfiler och andra dokument. Om du använder 2000, XP, 2003,Vista eller Windows 7, måste du logga in med administratörsrättigheter för att kunna utföra installationen. Label Gallery - Snabbstartguide 7

14 Kapitel 2:1BInstallation och aktivering Stäng alla programvaruapplikationer För att säkerställa en komplett installation av Label Gallery-programvaran, stäng alla öppna programvaruapplikationer innan du börjar installera Label Gallery-programvaran Kör installationsprogrammet Använd installationsguiden för att installera Label Gallery-programvaran på din stationära PC. Gör följande för att installera Label Galleryprogramvaran: 1. Placera CD-skivan med Label Gallery i din CD-ROM-enhet. Ett installationsfönster öppnas automatiskt. Köra Label Gallerys applikation med automatisk körning från CD-skivan Om installationsguiden inte startar automatiskt, gå till huvudkatalogen på CD-skivan med Label Gallery och dubbelklicka på filen START.EXE. 2. Klicka på Installera. Ett nytt fönster öppnas och visar alla Label Gallery-utgåvor. Label Gallery - Snabbstartguide 8

15 Kapitel 2:1BInstallation och aktivering Välja Label Gallery-utgåvor för installation 3. Klicka på den Label Gallery-programara du vill installera. Följ uppmaningarna. Var noga med att välja rätt installationstyp i iinstallationsguiden. Samma installationsguide används för alla Label Gallery-utgåvor Definiera installationsalternativ Du kan välja komponenter för den valda Label Gallery-utgåva som du vill installera. Du kan välja mellan följande tre typer av installation: Fullständig installation - installerar alla Label Gallerykomponenter på alla tillgängliga språk. Kompakt installation - installerar endast en minimal uppsättning av de komponenter som krävs för att Label Gallery-applikationen ska fungera korrekt. Hjälp- och exempelfiler installeras inte. Anpassad installation - ger dig möjlighet att själv välja vilka individuella komponenter som ska installeras. Label Gallery - Snabbstartguide 9

16 Kapitel 2:1BInstallation och aktivering Du fortsätter installationen så här: 1. Klicka på knappen Nästa. 2. Specificera om du vill att genvägar till Label Gallery-programvaran ska skapas på skrivbordet eller på snabbstartsområdet. 3. Klicka på knappen Nästa. 4. Om du använder Windows-brandvägg, lägg till npgra av Label Gallerykomponenterna till brandväggens undantagslista så att de kan kommunicera med de övriga komponenterna. Du rekommenderas att inte ändra standardalternativen. 5. Klicka först på knappen Nästa och därefter på knappen Install för att slutföra installationen. 6. Start-menyn i Windows visar en ny programgrupp för Label Galleryprogramvaran som innehåller genvägar till alla Label Galleryapplikationer Installera skrivardrivrutin Du kan installera GalleryDriver för SATO termoskrivare på ett av följande tre sätt: - Installera inom Label Gallery-programvaruinstallation. - Använd Windows guide Lägg till skrivare. - Använd skrivarinstallationsguiden. Du kan använda Label Gallery-programvaran (Dynamic Edition) för att designa och skriva ut etiketter till standardkontorsskrivare (laser, bläck eller matris osv.). GalleryDriver-installation inom Label Gallery-programvaruinstallation Gör så här för att fortsätta installera GalleryDriver efter det att installationsprogrammet har slutfört installatonen av Label Galleryprogramvaran: 1. Välj alternativet Run Printer Installation Wizard (kör skrivarinstallationsguide). 2. Klicka på knappen Slutför. Label Gallery - Snabbstartguide 10

17 Kapitel 2:1BInstallation och aktivering Installera GalleryDriver för SATO termoskrivare 3. Skrivarinstallationsguiden öppnas. 4. Välj din skrivare från listan. Klicka på knappen Nästa. 5. Välj den port till vilken du har ansllutit din skrivare och klicka på knappen Slutför. Denna typ av skrivarinstallation är bara tillgänglig när du kör installationen från CD-skivan med Label Gallery. GalleryDriver installation med skrivarinstallationsguiden 1. Placera CD-skivan med Label Gallery i din CD-ROM-enhet. Huvudinstallationsapplikationen ska starta automatiskt. Om inte, öppna Windows Utforskaren, sök reda på CD-skivan och dubbelklicka på filen START.EXE. 2. Klicka på Installation. Ett nytt fönster öppnas och visar alla Label Gallery-utgåvor. 3. Klicka på Skrivardrivrutin. Skrivarinstallationsguiden startar. 4. Välj din skrivare från listan. Klicka på knappen Nästa. Label Gallery - Snabbstartguide 11

18 Kapitel 2:1BInstallation och aktivering Välja termoskrivare 5. Välj den port till vilken du har ansllutit din skrivare och klicka på knappen Slutför. Om du har laddat ner installationen av GalleryDriver från Label Gallery-webbplatsen, kör den nerladdade.exe-filen och följ steg fyra (4) och fem (5). GalleryDriver-installation med Windows-guiden Lägg till skrivare. 1. Öppna Kontrollpanelen från alternativet Inställningar på Start-menyn. 2. Öppna Skrivare (Skrivare och Fax) och välj Lägg till en skrivare. 3. Följ uppmaningarna i guiden Lägg till skrivare. De faktiska stegen kan variera beroende på vilken version du har av Windows-operativsystem. Det är bara viktigt att klicka på knappen Har skiva i det steg då du kan välja skrivartillverkare och modell. 4. Placera CD-skivan med Label Gallery i CD-ROM-enheten (om du inte redan gjort det) och bläddra till mappen \Drivers. Label Gallery - Snabbstartguide 12

19 Kapitel 2:1BInstallation och aktivering 5. Välj mappen med ditt skrivarnamn och klicka på knapparna Öppna/OK för att återgå till guiden Lägg till skrivare. Du kan nu se en lista över alla tillgängliga skrivarmodeller av den valda skrivaren. 6. Välj din modell, klicka på knappen Nästa och slutför installationen. Alla GalleryDrivers är digitalt signerade av Microsoft 2.3 Installera Label Gallery TruePro Networkprogramvara Label Gallery TruePro Network-programvaran består av två delar: servern och klienten. Label Gallery Network kör inte omf server och klienter är anslutna över WAN, Internet eller liknande fjärranslutningar. Innan du installerar båda delar måste du bevilja fullständigt åtkomsttillstånd till mappen på serverdatorn där du vill installera Label Gallery-programvaran. Installera därefter Label Gallery-programvaran på serverdatorn. Installera därefter Label Gallery-programvaran (klient) på arbetsstationen. Klientinstallation är möjlig från Label Gallery-servern eller från CD-skivan med Label Gallery. Utgåvorna Label Gallery Easy och Label Gallery Plus har inte nätverkslicenser. Endast Label Gallery TruePro-utgåvan har nätverkslicens. Label Gallery - Snabbstartguide 13

20 Kapitel 2:1BInstallation och aktivering Installera Label Gallery på servern Följ dessa steg för att installera Label Gallery på serverdatorn: 1. Kontrollera att mappen på din server där du vill installera Label Gallery har fullständig åtkomstadministration. 2. Placera CD-skivan med Label Gallery i din CD-ROM-enhet. Ett installationsfönster öppnas automatiskt. Om installationsguiden inte startar automatiskt, gå till huvudkatalogen på CD-skivan med Label Gallery och dubbelklicka på filen START.EXE. 3. Klicka på Installera. Ett nytt fönster öppnas och visar alla Label Gallery-utgåvor. 4. Klicka på Label Gallery TruePro Network (Server) 5. Följ installationsuppmaningarna. 6. När du uppmanas till Välj serverplats, skriv in (eller sök) den nätverksplats där du vill installera serverdelen av Label Gallery Networkutgåvan och klicka på Nästa. Var noga med att använda UNC-syntax vid hänvisning till serverplatsen, även om du installerar serverdelen på den lokala disken. Använd syntaxen \\server\share\file och inte syntaxen med den mappade enheten som W:\share\file. Label Gallery - Snabbstartguide 14

21 Kapitel 2:1BInstallation och aktivering Välja nätverkssökväg för Label Gallery-serverinstallation 7. Du kan ange platsen för en sekundär server som tar över när den primära servern misslyckas. Om du har en dator som kan fungera som en sekundär Label Gallery-server, ange UNC-sökvägen till lämplig mapp. Om du är osäker, lämna redigeringsfältet tomt. Den sekundära servern är valfri. 8. Klicka på knappen Nästa för att slutföra installationen. Du ska välja en server och diskdelning som är synlig för alla arbetsstationer i den domän där du tänker använda Label Gallery Installera Label Gallery på arbetsstationen Det finns två sätt på vilka du kan installera Label Gallery TruePro Network-klienten på arbetsstationen: Label Gallery - Snabbstartguide 15

22 Kapitel 2:1BInstallation och aktivering - Installera klienten från CD. Installera Label Gallery TruePro-programvara för en användare från CD-skivan med Label Gallery enligt beskrivning i kapitlet Installera Label Gallery-programvara. - Installera klienten från nätverket. Installera Label Gallery-klienten genom att köra installationsfilen Label Gallery 3.exe från Label Gallery-servern. Följ dessa steg för att installera klienten från nätverket: 1. Öppna Windows Utforskaren. 2. Sök efter Label Gallery-serverdatorn i Mina nätverksplatser. 3. Gå till mappen där Label Gallery-programvaran är installerad på servern. 4. Dubbelklicka på filen Label Gallery 3.exe. 5. Följ instruktionerna på skärmen. För detaljerade instruktioner kan du även se installation av utgåva för en användare i kapitlet Installera Label Gallery-programvara. Label Gallery-klienten som är installerad på arbetsstationen måste ha fullständig åtkomst (läsa, skriva, ta bort) till Label Gallerys systemundermapp på serverdatorn. 7. Klicka på knappen Slutför för att slutföra installationen. 2.4 Aktivera Label Gallery-programvara Följande aktiveringsinstruktioner är avsedda för Label Gallery-utgåvor för enskilda användare och nätverk. Du måste aktivera Label Gallery-programvaran för att kunna använda den. Om du inte slutför aktiveringsprocessen kommer Label Gallery att köras i demoläge. Programaktiveringsassistenten körs alltid efter installation. Om du vill ändra aktiveringstyp eller lägga till fler licenser till din nätverksutgåva, kan du även starta aktiveringen från Label Gallery-programvaran genom att öppna fönstret Hantera licens under menyn Hälp. Label Gallery - Snabbstartguide 16

23 Kapitel 2:1BInstallation och aktivering Det finns tre aktiveringstyper för Label Gallery-programvaran: - Licens för en enda användare (standard) - Dongel - Nätverkslicens Licens för en enda användare: Label Gallery-programvaruutgåva med licens för en enda användare måsre köra Label Gallerys aktiveringsapplikation för att erhålla full funktionalitet. Licensnumret för en enda användare är en sekvens med 25 tecken. Dongel: Label Gallery-programvaruutgåvor med dongel kan användas omedelbart efter installation. Se kapitlet Aktivera Label Gallery med dongel. Nätverkslicens: Du kan aktivera serverdelen av Label Gallery Networkutgåvan på samma sätt som Label Gallery-utgåvan med licens för en enda användare. Nätverkslicensnumret är en klient på den aktuella arbetsstationen. Om du uppgraderar nätverksutgåvan med ytterligare användare, måste du installera och aktivera varje tillagd arbetstation separat. Se kapitlet Aktivera ytterligare nätverksklienter Aktivera Label Gallery-licens för en enda användare Du kan aktivera Label Gallery genom Aktiveringsserver eller manuellt genom webbplatsen Key Number Activation. Aktivering av Label Gallery på Internet fungerar endast för licens för en enda användare och nätverkslicens. Om datorn som använder Label Gallery-programvaran inte är ansluten till Internet, måste du öppna sidan Activation Web på datorn med Internet-åtkomst och hämta aktiveringsinformationen. Innan du startar aktiveringsprocessen för Label Gallery-programvaran, bekanta dig med följande terminologi: Licensnummer: Den sekvens med 25 tecken som medföljer Label Gallery-programvaran. Registreringsnummer: Unikt nummer som genereras under aktiveringsprocessen. Registreringsnumret validerar den angivna licensnyckeln. Activation code: Utfärdas på webbplatsen för aktivering av Label Gallery. Aktiveringskoden aktiverar Label Gallery-programvaran på din dator. Label Gallery - Snabbstartguide 17

24 Kapitel 2:1BInstallation och aktivering Gör följande för att aktivera Label Gallery-programvaran: 1. När installationen är slutförd, kör Label Gallery-programvaran. Fönstret Varning öppnas. 2. Klicka på Hantera licens. Fönstret Hantera licens öppnas. 3. Välj Activate the package och klicka på Nästa. Välja aktivering av licens för en enda användare 4. Välj Licens för en enda användare och klicka på Nästa. 5. Ange erforderlig kundinformation och licensnummer. 6. Klicka på knappen Nästa. Fönstret Hantera licens: Aktiveringskod öppnas. Label Gallery - Snabbstartguide 18

25 Kapitel 2:1BInstallation och aktivering Validera licensnummer 7. För att aktivera programvaran automatiskt, klicka på länken Koppla upp till aktiveringsservern. (rekommenderas). 8. Du aktiverar programvaran manuellt genom att klicka på Internetlänken för aktivering via webbsida. Din Internet-webbläsare kommer att öppna Label Gallerys webbplats Key Number Activation. a. Ange licensnummer och registreringsnummer. Ange annan användarinformation, om du uppmanas till det. b. Klicka på knappen Aktivera för att hämta aktiveringskoden. c. Kopiera aktiveringskoden och klistra in den i fältet Aktiveringskod i det fönstret Hantera licens: Aktiveringskod i den öppna Label Gallery-programvaran. Label Gallery - Snabbstartguide 19

NetSupport School 11.41 NetSupport School

NetSupport School 11.41 NetSupport School NetSupport School Handbok Version 11.41 1 COPYRIGHT (C) för handbok 2014 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport

Läs mer

NetSupport Notify Handbok

NetSupport Notify Handbok NetSupport Notify Handbok COPYRIGHT (C) för handbok 2015 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport Ltd. förbehåller

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Norman Security Suite för arbetsstationer. Version 7. Användarhandboken

Norman Security Suite för arbetsstationer. Version 7. Användarhandboken Norman Security Suite för arbetsstationer Version 7 Användarhandboken ii Norman Security Suite användarhandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen inte har

Läs mer

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Produkthandbok Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra

Läs mer

C520, C522, och C524. Användarhandbok. Juni 2005 www.lexmark.com

C520, C522, och C524. Användarhandbok. Juni 2005 www.lexmark.com C520, C522, och C524 Användarhandbok Lexmark och Lexmarks logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., registrerade i USA och andra länder. 2005 Lexmark International, Inc. Alla rättigheter

Läs mer

Norton. AntiVirus. Produkthandbok

Norton. AntiVirus. Produkthandbok Norton TM AntiVirus Produkthandbok Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra produkter.

Läs mer

Global Protection 2011

Global Protection 2011 Global Protection 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0, tillämpningsprogra och hjälpprogram

Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0, tillämpningsprogra och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0, tillämpningsprogra och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0,

Läs mer

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Anm.

Läs mer

Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort

Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort Komma igång med BarTender Application Suite Översikt, installation och grundläggande användning (Svensk version) Rev.

Läs mer

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara Installationshandbok McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Kopiera inte utan tillstånd. VARUMÄRKEN McAfee, McAfee logotypen, McAfee Active Protection, McAfee

Läs mer

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2. You'll find the answers to all your questions on the KASPERSKY

Läs mer

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Anm: Innan du använder produkten och informationen till den bör du läsa

Läs mer

JAWS for Windows. Snabbstart guide. Freedom Scientific, Inc. 440541-001 Rev. C

JAWS for Windows. Snabbstart guide. Freedom Scientific, Inc. 440541-001 Rev. C JAWS for Windows Snabbstart guide Freedom Scientific, Inc. 440541-001 Rev. C Publicerad av Freedom Scientific 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide Panda Antivirus Pro 2013 Snabbstartguide Viktigt! På cd-fodralet hittar du Aktiveringskoden som du aktiverar produkten med. Förvara den på ett säkert ställe. Om du köpte produkten på Internet, så har du

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

// Mamut Business Software. Uppdateringsguide

// Mamut Business Software. Uppdateringsguide // Mamut Business Software Uppdateringsguide Innehåll Om uppdatering till ny version 2 Hur skapas en säkerhetskopia? 4 Uppdatera till den senaste versionen 6 Flytta programmet till en annan dator/server

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

4'.'#5'&1-7/'06. )GOKPK & 6GTTäPI 'PVTGRTGPöT 8GTUiQP

4'.'#5'&1-7/'06. )GOKPK & 6GTTäPI 'PVTGRTGPöT 8GTUiQP 4'.'#5'&1-7/'06 )GOKPK & 6GTTäPI 'PVTGRTGPöT 8GTUiQP Innehåll INLEDNING... 3 SYSTEMKRAV... 4 TA BORT PROGRAM... 5 INSTALLATION... 6 MAPPSTRUKTUR... 7 Alternativ mappstruktur... 8 Användning av nätverksenheter...

Läs mer

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5. HansaWorld FirstOffice Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.3 2007-10-09 Förord FirstOffice är ett kraftfullt affärssystem för Windows och

Läs mer

OPTAC Fleet Viewer. Bruksanvisning

OPTAC Fleet Viewer. Bruksanvisning OPTAC Fleet Viewer Bruksanvisning Stoneridge Limited Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB Supportnummer: 08 50578446 E-post: optacse@stoneridge.com Documentversion 4.0 Part Number: 6939-161 Page

Läs mer

FileMaker. Installation och nya funktioner. för FileMaker Pro 13 och FileMaker Pro 13 Advanced

FileMaker. Installation och nya funktioner. för FileMaker Pro 13 och FileMaker Pro 13 Advanced FileMaker Installation och nya funktioner för FileMaker Pro 13 och FileMaker Pro 13 Advanced 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054,

Läs mer

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG Användarhandbok Nero Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer