SATO LABEL GALLERY LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSVILLKOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SATO LABEL GALLERY LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSVILLKOR"

Transkript

1 Snabbstartguide

2 SATO LABEL GALLERY LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSVILLKOR VIKTIGT! DETTA AVTAL INNEHÅLLER LICENSVILLKOR OCH GARANTI FÖR SATO CORPORATION S LABEL GALLERY-PROGRAMVARA I PAKET. OM DU LADDAR PROGRAMVARUPAKETET INNEBÄR DET ATT DU GODKÄNNER DETTA AVTAL. OM DU INTE GODKÄNNER DETTA AVTAL MÅSTE DU RETURNERA PROGRAMVARUPAKETET TILL DIN ÅTERFÖRSÄLJARE. LICENS 1. LICENSBEVILJANDE Äganderätten till SATO Corporation programvara som medföljer i paketet ("Licensprogramvaran") överförs inte till Kunden. Härmed beviljar SATO Corporation Kunden en icke-exklusiv, ickeöverförbar licens att använda Licensprogramvaran på en dator. Om Licensprogramvaran delas mellan flera datorarbetsstationer i ett nätverk, måste varje datorarbetsstation ha en egen, separat Licensprogramvara. 2. KOPIERINGSRESTRIKTIONER Kunden får kopiera Licensprogramvaran, helt eller delvis, enbart som säkerhetskopia och för arkivering. Högst två (2) kopior får finnas åt gången. Varje kopia ska inkludera, i läsligt format, eventuella och alla konfidentiella, egendomsrättsliga och meddelanden eller märken som finns i den ursprungliga Licensprogramvaran. 3. KUNDKOMMUNIKATION OM RESTRIKTIONER Kunden ska kommunicera villkoren i detta Licensavtal till de av sina anställda eller som under Kundens ledning och kontroll ska använda Licensprogramvaran.

3 4. KUNDEFTERLEVNAD OCH OBEHÖRIG ANVÄNDNING Kunden godkänner att göra allt för att säkerställa att sina anställda eller som står under Kundens ledning och kontroll, följer villkoren i detta Licensavtal, inklusive utan begränsning, att vetande tillåta någon att använda någon del av Licensprogramvaran i syfte att härleda dess källkod. Om Kunden blir medveten om att Licensprogramvaran används av sådana personer på ett sätt som ej auktoriserats i detta Avtal, ska Kunden omedelbart göra allt för att sådan oauktoriserad användning genast ska upphöra. Kunden ska underrätta SATO Corporation skriftligt om den ej aukjtoriserade användningen i händelse av att sådan ej auktoriserad användning fortgår under en orimligt lång tid efter det att den kommit till Kundens kännedom. 5. PROGRAMVARA FRÅN TREDJE PART Licensprogramvaran skyddas av copyright och andra egendomsrättsliga skydd för SATO Corporation och, beroende på den tillhandahållna Licensprogramvaran, en tredje part. Kunden kan ställas till direkt ansvar av sådan tredje part för handlingar utförda av Kunden eller för Kundens räkning i relation till Licensprogramvaran som ej auktoriserats av detta Avtal. 6. BEGRÄNSAD GARANTI SATO Corporation utfäster ingen garanti om att Licensprogramvarans drift kommer att fortgå utan avbrott eller fel, eller att Licensprogramvaran kommer att uppfylla Kundens krav, eller fungera i den kombination som Kunden valt. 7. FRISKRIVNING SATO CORPORATION BEVILJAR INGA ANDRA GARANTIER FÖR LICENSPROGRAMVARAN OCH SATO CORPORATION AVSÄGER SIG SIG UTTRYCKLIGEN ALLT ANSVAR FÖR BROTT MOT NÅGON ANNAN GARANTI ELLER VILLKOR, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, VARE SIG LAGSTIFTAT ELLER ANNAT, INKLUSIVE NÅGOT SOM HELST ANSVAR FÖR INDIREKT ELLER FÖLJAKTLIG FÖRLUST ELLER SKADA (INKLUSIVE FÖRLUST AV DATA) SOM UPPSTÅTT VID ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV LICENSPROGRAMVARAN. DESSUTOM FRISKRIVER SIG SATO CORPORATION FRÅN ANSPRÅK OCH GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER AV ANDRA PERSONER ÄN SATO CORPORATION (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SATOS DOTTERBOLAG, DISTRIBUTÖRER OCH ÅTERFÖRSÄLJARE).

4 COPYRIGHT Rev: Rev Copyright 2009 SATO CORPORATION. All rights reserved. Informationen i detta dokument kan omma att ändras utan att detta meddelas. Programvaran som beskrivs i detta dokument tillhandahålls under ett licensavtal eller avtal om icke-yppande. Programvaran får endast användas eller kopieras i enlighet med villkoren i dessa avtal. Ingen del av denna publikation får reproduceras, lagras i ett upphämtningssystem eller överföras i någon som helst form vare sig eloektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering och inspelning för något annat syfte utöver användarens personliga bruk utan skriftligt tillstånd från SATO Corporation. SATO åtar sig inget ansvar för eventuella fel som kan förekomma. VARUMÄRKEN SATO Label Gallery är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhörf SATO CORPORATION. i Japan och andra länder. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Övriga märken och deras produktvarumärken eller registrerade varumärken tillhör sina respektive innehavare och ska utmärkas som sådana.

5 Innehäll 1. Introduktion Välkommen till Label Gallery Label Gallery Produktöversikt Label Gallery Standard Series Label Gallery Developer Series Label Gallery-programvarupaket Om denna manual Typografiska konventioner Programvarurestriktioner Installation och aktivering System- och programvarukrav Label Gallery-utgåva för en användare Label Gallery TruePro-nätverksutgåva Pocket Label Gallery Edition Installera Label Gallery-programvara Stäng alla programvaruapplikationer Kör installationsprogrammet Definiera installationsalternativ Installera skrivardrivrutin Installera Label Gallery TruePro Network-programvara Installera Label Gallery på servern Installera Label Gallery på arbetsstationen Aktivera Label Gallery-programvara Aktivera Label Gallery-licens för en enda användare Aktivera Label Gallery med dongel Aktivera Label Gallery Network-utgåva Aktivera ytterligare nätverksklient Label Gallerys demoläge Installera Label Gallery-uppgraderingar Installera Label Gallery-uppgradering (Mindre versionsuppgradering) Installera Label Gallery-uppgradering (Större versionsuppgradering) Installera Label Gallery-utgåveuppgradering Installera Label Gallery Network-uppgraderingar Installera Label Gallery Network-uppgradering (Mindre versionsuppgradering) Installera Label Gallery Network-uppgradering (Större versionsuppgradering) Installera Label Gallery Network-uppgradering

6 Innehäll (uppgradering från en enda användare) Aktivera Label Gallery-uppgraderingar Installera Label Gallery Network-uppgradering (Mindre versionsuppgradering) Aktivera Label Gallery-uppgradering (Större versionsuppgradering) Aktivera Label Gallery-utgåveuppgradering Aktivera Label Gallery Network-utgåva (större versionsuppgradering) Aktivera Label Gallery Network-utgåva (uppgradering från en enda användare) Aktivera Label Gallery Network-utgåva (licensuppgraderingspaket) Etikettdesign och -utskrift Designa en enkel etikett Skapa en enkel etikett Lägg till variabelfält till en etikett Ändra vanliga skrivaregenskaper Länka en etikett till textdatabaser Koppla till en databas Formatera data med textfilguiden Placera databasfält på en etikett Använda utskriftsförhandsvisning för att välja data och visa en etikett Skriva ut en etikett Designa en avancerad etikett Skapa en etikett med EAN.UCC 128- efterlevnad Länka en etikett till avancerade databaser Använda avancerade objekt och funktioner i Label Gallery Designa en RFID Smart-etikett Skapa en RFID Smart-etikett Koda RF-tagg Övriga Label Gallery-applikationer Etikettutskrift med anpassade formulär Skapa ett formulär Modifiera ett formulär Etiketttutskrift med GalleryPrint Automatisk etikettutskrift Lagra teckensnitt och grafik till skrivaren Hantera databaser Teknisk support Online-support Kontaktinformation Index 89

7 Kapitel 1:0BIntroduktion 1. Introduktion 1.1 Välkommen till Label Gallery Label Gallery är en serie professionella programvaruprodukter för etikettering som ger en komplett lösning för streckkodsutskrift och RFID Smart Labelutskrift till stationära, mobila och kommersiella användare. Label Gallery erbjuder ett lättanvänt gränssnitt och tillgodoser alla krav på etikettdesign och utskrift för effektiva etikettutskriftslösningar för användare inom detaljhandel, logistik, sjukvård, kemikalie-, fordons- och andra branscher. Huvudproduktlinjerna inkluderar Label Gallery Easy, Label Gallery Plus, Label Gallery TruePro, Label Gallery Plus Print Only, Label Gallery TruePro Print Only, Label Gallery TruePro Network, Label Gallery Dynamic Plus, Label Gallery Dynamic TruePro, Label Gallery Dynamic Plus Print Only, Label Gallery Dynamic TruePro Print Only och Label Gallery Dynamic TruePro Network. Label kallery användas med alla 32-bitars eller 64-bitars Windowsoperativsystem: Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista och Windows 7. Den senaste programvaruversionen finns tillgänglig för kostnadsfri nerladdning på Label Gallerys webbplats på 1.2 Label Gallery Produktöversikt Label Gallery Standard Series Label Gallery TruePro Den kompletta programvarulösningen för alla typer av etikettdesign och utskriftskrav. Flera anslutningsmöjligheter låter användaren utföra fristående utskrift eller integrera etikettutskriften i en befintlig nätverksmiljö. Label Gallery TruePro tillhandahåller interaktiv etikettutskriftskapacitet som t.ex. låter dig integrera etikettutskrift i befintliga applikationer (ActiveX) eller programmeringsfri inbäddning av etikettutskrift i befintliga system (GalleryWatch). Label Gallery - Snabbstartguide 1

8 Kapitel 1:0BIntroduktion Label Gallery TruePro inkluderar följande moduler: Label Gallery Plus: Huvudapplikation för etikettdesign och utskrift. GalleryForm: Skapa egna skräddarsydda data-ingångsapplikationer helt utan programmeringskunskaper. GalleryWatch: Integrera och automatisera etikettutskrift i vilket befintligt informationsystem som helst. GalleryMemMaster: Ladda ner teckensnitt och grafik till skrivarens minneskort för optimerad etikettutskrift. GalleryData: Hantera dina databaser. GalleryPrint: Hantera snabb och enkel etikettutskrift. GalleryPrintQueue: Utskriftsjobbhanterare. Label Gallery Plus Programvara med alla funktioner avsedda för professionell etikettdesign och - utskrift, inklusive komplett databasstöd och ActiveX-integreringsmöjligheter. Ett brett urval av funktioner och alternative gör Label Gallery Plus till ett perfekt och lättanvänt verktyg för alla etiketteringskrav. Label GalleryPlus inkluderar följande moduler: Label Gallery Plus: Huvudapplikation för etikettdesign och utskrift. GalleryMemMaster: Ladda ner teckensnitt och grafik till skrivarens minneskort för optimerad etikettutskrift. GalleryData: Hantera dina databaser. GalleryPrintQueue: Utskriftsjobbhanterare. Label Gallery Easy Guidebaserad programvara som tillgodoser grundläggande behov av streckkodsetikettering. Programvaran på ingångsnivå inkluderar många designelement från TruePro-utgåvan med betoning på förenklad interaktion med användaren. Label Gallery - Snabbstartguide 2

9 Kapitel 1:0BIntroduktion Label Gallery Free Guidebaserad programvara som tillgodoser grundläggande behov av streckkodsetikettering. Denna utgåva är fullt funktionell men levereras med begränsad funktionalitet. ** Ingen nyckel krävs för denna utgåva. Label Gallery Plus Print Only Label Gallery Plus Print Only erbjuder utskrift av för-designade etiketter men kan inte användas för att designa och ändra befintliga etiketter. Inga avancerade inställningar för att ändra etiketter är tillgängliga. Label Gallery TruePro Print Only Label Gallery TruePro Print Only erbjuder utskrift av för-designade eiketter, med användning av för-designade formulär och automatisk utskrift från för-designade trigger-åtgärder Label Gallery TruePro Print Only kan inte användas för att designa och äändra befintliga etiketter, formulär och triggerkonfiguration. Inga avancerade inställningar för att ändra etiketter är tillgängliga. Pocket Label Gallery Pocket Label Gallery är ett programpaket för Windows CE som ger etikettutskriftskapacitet till bärbara Windows CE-datorer (Windows Mobile Device) Label Gallery Developer Series Label Gallery SDK Label Gallery SDK är en ActiveX-integrerad utgåva av Label Galleryprogramvaran som utvecklats för programvaruutgivare som behöver etikettutskriftskapacitet i sin programvara. Label Gallery SDK kan bäddas in i befintliga informationsystem eller befintliga applikationer för att tillhandahålla stöd för etikettutskrift. Label Gallery SDK tillhandahåller alla etikettutskriftsfunktioner som finns i Label Gallery-programvaran. Label Gallery - Snabbstartguide 3

10 Kapitel 1:0BIntroduktion För mer detaljerad information om Label Gallery SDK, kontakta oss på Pocket Label Gallery SDK Pocket Label Gallery SDK är en ActiveX-integrerad utgåva av Label Galleryprogramvaran som utvecklats för programvaruutgivare som behöver etikettutskriftskapacitet i sin programvara för mobila enheter. Pocket Label Gallery SDK kan bäddas in i befintliga informationsystem eller befintliga applikationer för att tillhandahålla stöd för etikettutskrift. För mer detaljerad information om Pocket Label Gallery SDK, kontakta oss på 1.3 Label Gallery-programvarupaket Innan du börjar installera Label Gallery-programvaran, kontrollera att innehållet i förpackningen är komplett. Förpackningen ska innehålla: - CD-skiva med Label Gallery - Installationsguide - Programvarunyckelnummer för en användare (standard) Kontakta din programvaruåterförsäljare om någon av artiklarna saknas i förpackningen. 1.4 Om denna manual Label Gallery Snabbstartguide hjälper dig att designa och skriva ut etiketter snabbt. Label Gallery Snabbstartguide är ett utdrag av den kompletta Label Gallery Bruksanvisning som finns på CD-skivan med Label Gallery eller online på Typografiska konventioner Text i fetstil gäller menynamn, filnamn som SETUP.EXE och knappar som OK. Text i kursiv gäller bekräftande åtgärder som t.ex. skrivskydd och plaster som t.ex. mapp. Text omgiven av <mindre-än- och större-än-tecken> gäller tangenter på den stationära PC:ns tangentbord som t.ex. <Enter>. Variabler omges av [klamrar] som [variabel]. Label Gallery - Snabbstartguide 4

11 Kapitel 1:0BIntroduktion Programvarurestriktioner Alla funktioner som beskrivs i snabbstartguiden är tillgängliga i Label Gallery TruePro-utgåvan. Men vissa funktioner är inte tillgängliga i Label Gallery Plus- eller Label Gallery Easy-utgåvorna. Avsnitt som tar upp funktioner som inte är tillgängliga i Label Gallery Plus, Label Gallery Easy eller Label Gallery Free åtföljs av påminnelser som denna: Denna funktion är inte tillgänglig i utgåvorna av Label Gallery Free, Easy & Plus. Label Gallery - Snabbstartguide 5

12 Kapitel 2:1BInstallation och aktivering 2. Installation och aktivering 2.1 System- och programvarukrav Label Gallery-utgåva för en användare För att köra programmet måste du ha minst följande: Pentium-baserad dator med minst 64 MB ledigt RAM. Ett av 32-bitars eller 64-bitars Windows-operativsystem: Microsoft Windows 2000, XP, 2003, Vista och Windows 7. Hårddisk med 75 till 550 MB ledigt hårddiskutrymme (beroende på installationsalternativen). CD-ROM-enhet. Stöd för OLE DB-databasdrivrutiner. Senare Windowsoperativsystem har inkluderat OLE DB-databasdrivrutiner. Om ditt operativsystem saknar databasstöd, kommer installationsguiden uppmana dig att installera det. Administratörsrättigheter till den lokala datorn under installation Label Gallery TruePro-nätverksutgåva För att köra nätverksutgåvan måste du uppfylla följande: Alla krav för Label Gallery-utgåva för en användare (se ovan). Nätverksgränssnittskort i varje arbetsstation. En dator som fungerar som en Label Gallery-server. Ett serveroperativsystem som tillåter fildelning med Windowssystem (Windows, UNIX eller Netware). Varje klient måste ha beviljats full åtkomst (läsa, skriva, ta bort) till Labell Gallerys systemmapp på servern. Label Gallery - Snabbstartguide 6

13 Kapitel 2:1BInstallation och aktivering Pocket Label Gallery Edition För att kunna arbeta med Pocket Label Gallerybehöver du följande: A. Stationär PC för att designa etiketter och formulär med ett av följande Windows-operativsystem: Windows 2000 Professional med Service Pack1 eller högre Windows XP Windows 2003 Windows Vista Windows 7 B. Windows Mobile Device som uppfyller följande krav: Installerad ActiveSync version 4.0 eller högre Ett av följande Windows-operativsystem: Pocket PC 2003 Pocket PC 2003 SE Windows CE 4.2 (CF SP 1) Windows CE 5.0 Windows Mobile Installera Label Gallery-programvara När du placerar CD-skivan med Label Gallery i din CD-ROM-enhet, startar installation/demonstrationsprogrammet automatiskt. Du kan söka i CD-skivans katalog, titta på broschyrer och teknisk dokumentation, exempelfiler och andra dokument. Om du använder 2000, XP, 2003,Vista eller Windows 7, måste du logga in med administratörsrättigheter för att kunna utföra installationen. Label Gallery - Snabbstartguide 7

14 Kapitel 2:1BInstallation och aktivering Stäng alla programvaruapplikationer För att säkerställa en komplett installation av Label Gallery-programvaran, stäng alla öppna programvaruapplikationer innan du börjar installera Label Gallery-programvaran Kör installationsprogrammet Använd installationsguiden för att installera Label Gallery-programvaran på din stationära PC. Gör följande för att installera Label Galleryprogramvaran: 1. Placera CD-skivan med Label Gallery i din CD-ROM-enhet. Ett installationsfönster öppnas automatiskt. Köra Label Gallerys applikation med automatisk körning från CD-skivan Om installationsguiden inte startar automatiskt, gå till huvudkatalogen på CD-skivan med Label Gallery och dubbelklicka på filen START.EXE. 2. Klicka på Installera. Ett nytt fönster öppnas och visar alla Label Gallery-utgåvor. Label Gallery - Snabbstartguide 8

15 Kapitel 2:1BInstallation och aktivering Välja Label Gallery-utgåvor för installation 3. Klicka på den Label Gallery-programara du vill installera. Följ uppmaningarna. Var noga med att välja rätt installationstyp i iinstallationsguiden. Samma installationsguide används för alla Label Gallery-utgåvor Definiera installationsalternativ Du kan välja komponenter för den valda Label Gallery-utgåva som du vill installera. Du kan välja mellan följande tre typer av installation: Fullständig installation - installerar alla Label Gallerykomponenter på alla tillgängliga språk. Kompakt installation - installerar endast en minimal uppsättning av de komponenter som krävs för att Label Gallery-applikationen ska fungera korrekt. Hjälp- och exempelfiler installeras inte. Anpassad installation - ger dig möjlighet att själv välja vilka individuella komponenter som ska installeras. Label Gallery - Snabbstartguide 9

16 Kapitel 2:1BInstallation och aktivering Du fortsätter installationen så här: 1. Klicka på knappen Nästa. 2. Specificera om du vill att genvägar till Label Gallery-programvaran ska skapas på skrivbordet eller på snabbstartsområdet. 3. Klicka på knappen Nästa. 4. Om du använder Windows-brandvägg, lägg till npgra av Label Gallerykomponenterna till brandväggens undantagslista så att de kan kommunicera med de övriga komponenterna. Du rekommenderas att inte ändra standardalternativen. 5. Klicka först på knappen Nästa och därefter på knappen Install för att slutföra installationen. 6. Start-menyn i Windows visar en ny programgrupp för Label Galleryprogramvaran som innehåller genvägar till alla Label Galleryapplikationer Installera skrivardrivrutin Du kan installera GalleryDriver för SATO termoskrivare på ett av följande tre sätt: - Installera inom Label Gallery-programvaruinstallation. - Använd Windows guide Lägg till skrivare. - Använd skrivarinstallationsguiden. Du kan använda Label Gallery-programvaran (Dynamic Edition) för att designa och skriva ut etiketter till standardkontorsskrivare (laser, bläck eller matris osv.). GalleryDriver-installation inom Label Gallery-programvaruinstallation Gör så här för att fortsätta installera GalleryDriver efter det att installationsprogrammet har slutfört installatonen av Label Galleryprogramvaran: 1. Välj alternativet Run Printer Installation Wizard (kör skrivarinstallationsguide). 2. Klicka på knappen Slutför. Label Gallery - Snabbstartguide 10

17 Kapitel 2:1BInstallation och aktivering Installera GalleryDriver för SATO termoskrivare 3. Skrivarinstallationsguiden öppnas. 4. Välj din skrivare från listan. Klicka på knappen Nästa. 5. Välj den port till vilken du har ansllutit din skrivare och klicka på knappen Slutför. Denna typ av skrivarinstallation är bara tillgänglig när du kör installationen från CD-skivan med Label Gallery. GalleryDriver installation med skrivarinstallationsguiden 1. Placera CD-skivan med Label Gallery i din CD-ROM-enhet. Huvudinstallationsapplikationen ska starta automatiskt. Om inte, öppna Windows Utforskaren, sök reda på CD-skivan och dubbelklicka på filen START.EXE. 2. Klicka på Installation. Ett nytt fönster öppnas och visar alla Label Gallery-utgåvor. 3. Klicka på Skrivardrivrutin. Skrivarinstallationsguiden startar. 4. Välj din skrivare från listan. Klicka på knappen Nästa. Label Gallery - Snabbstartguide 11

18 Kapitel 2:1BInstallation och aktivering Välja termoskrivare 5. Välj den port till vilken du har ansllutit din skrivare och klicka på knappen Slutför. Om du har laddat ner installationen av GalleryDriver från Label Gallery-webbplatsen, kör den nerladdade.exe-filen och följ steg fyra (4) och fem (5). GalleryDriver-installation med Windows-guiden Lägg till skrivare. 1. Öppna Kontrollpanelen från alternativet Inställningar på Start-menyn. 2. Öppna Skrivare (Skrivare och Fax) och välj Lägg till en skrivare. 3. Följ uppmaningarna i guiden Lägg till skrivare. De faktiska stegen kan variera beroende på vilken version du har av Windows-operativsystem. Det är bara viktigt att klicka på knappen Har skiva i det steg då du kan välja skrivartillverkare och modell. 4. Placera CD-skivan med Label Gallery i CD-ROM-enheten (om du inte redan gjort det) och bläddra till mappen \Drivers. Label Gallery - Snabbstartguide 12

19 Kapitel 2:1BInstallation och aktivering 5. Välj mappen med ditt skrivarnamn och klicka på knapparna Öppna/OK för att återgå till guiden Lägg till skrivare. Du kan nu se en lista över alla tillgängliga skrivarmodeller av den valda skrivaren. 6. Välj din modell, klicka på knappen Nästa och slutför installationen. Alla GalleryDrivers är digitalt signerade av Microsoft 2.3 Installera Label Gallery TruePro Networkprogramvara Label Gallery TruePro Network-programvaran består av två delar: servern och klienten. Label Gallery Network kör inte omf server och klienter är anslutna över WAN, Internet eller liknande fjärranslutningar. Innan du installerar båda delar måste du bevilja fullständigt åtkomsttillstånd till mappen på serverdatorn där du vill installera Label Gallery-programvaran. Installera därefter Label Gallery-programvaran på serverdatorn. Installera därefter Label Gallery-programvaran (klient) på arbetsstationen. Klientinstallation är möjlig från Label Gallery-servern eller från CD-skivan med Label Gallery. Utgåvorna Label Gallery Easy och Label Gallery Plus har inte nätverkslicenser. Endast Label Gallery TruePro-utgåvan har nätverkslicens. Label Gallery - Snabbstartguide 13

20 Kapitel 2:1BInstallation och aktivering Installera Label Gallery på servern Följ dessa steg för att installera Label Gallery på serverdatorn: 1. Kontrollera att mappen på din server där du vill installera Label Gallery har fullständig åtkomstadministration. 2. Placera CD-skivan med Label Gallery i din CD-ROM-enhet. Ett installationsfönster öppnas automatiskt. Om installationsguiden inte startar automatiskt, gå till huvudkatalogen på CD-skivan med Label Gallery och dubbelklicka på filen START.EXE. 3. Klicka på Installera. Ett nytt fönster öppnas och visar alla Label Gallery-utgåvor. 4. Klicka på Label Gallery TruePro Network (Server) 5. Följ installationsuppmaningarna. 6. När du uppmanas till Välj serverplats, skriv in (eller sök) den nätverksplats där du vill installera serverdelen av Label Gallery Networkutgåvan och klicka på Nästa. Var noga med att använda UNC-syntax vid hänvisning till serverplatsen, även om du installerar serverdelen på den lokala disken. Använd syntaxen \\server\share\file och inte syntaxen med den mappade enheten som W:\share\file. Label Gallery - Snabbstartguide 14

21 Kapitel 2:1BInstallation och aktivering Välja nätverkssökväg för Label Gallery-serverinstallation 7. Du kan ange platsen för en sekundär server som tar över när den primära servern misslyckas. Om du har en dator som kan fungera som en sekundär Label Gallery-server, ange UNC-sökvägen till lämplig mapp. Om du är osäker, lämna redigeringsfältet tomt. Den sekundära servern är valfri. 8. Klicka på knappen Nästa för att slutföra installationen. Du ska välja en server och diskdelning som är synlig för alla arbetsstationer i den domän där du tänker använda Label Gallery Installera Label Gallery på arbetsstationen Det finns två sätt på vilka du kan installera Label Gallery TruePro Network-klienten på arbetsstationen: Label Gallery - Snabbstartguide 15

22 Kapitel 2:1BInstallation och aktivering - Installera klienten från CD. Installera Label Gallery TruePro-programvara för en användare från CD-skivan med Label Gallery enligt beskrivning i kapitlet Installera Label Gallery-programvara. - Installera klienten från nätverket. Installera Label Gallery-klienten genom att köra installationsfilen Label Gallery 3.exe från Label Gallery-servern. Följ dessa steg för att installera klienten från nätverket: 1. Öppna Windows Utforskaren. 2. Sök efter Label Gallery-serverdatorn i Mina nätverksplatser. 3. Gå till mappen där Label Gallery-programvaran är installerad på servern. 4. Dubbelklicka på filen Label Gallery 3.exe. 5. Följ instruktionerna på skärmen. För detaljerade instruktioner kan du även se installation av utgåva för en användare i kapitlet Installera Label Gallery-programvara. Label Gallery-klienten som är installerad på arbetsstationen måste ha fullständig åtkomst (läsa, skriva, ta bort) till Label Gallerys systemundermapp på serverdatorn. 7. Klicka på knappen Slutför för att slutföra installationen. 2.4 Aktivera Label Gallery-programvara Följande aktiveringsinstruktioner är avsedda för Label Gallery-utgåvor för enskilda användare och nätverk. Du måste aktivera Label Gallery-programvaran för att kunna använda den. Om du inte slutför aktiveringsprocessen kommer Label Gallery att köras i demoläge. Programaktiveringsassistenten körs alltid efter installation. Om du vill ändra aktiveringstyp eller lägga till fler licenser till din nätverksutgåva, kan du även starta aktiveringen från Label Gallery-programvaran genom att öppna fönstret Hantera licens under menyn Hälp. Label Gallery - Snabbstartguide 16

23 Kapitel 2:1BInstallation och aktivering Det finns tre aktiveringstyper för Label Gallery-programvaran: - Licens för en enda användare (standard) - Dongel - Nätverkslicens Licens för en enda användare: Label Gallery-programvaruutgåva med licens för en enda användare måsre köra Label Gallerys aktiveringsapplikation för att erhålla full funktionalitet. Licensnumret för en enda användare är en sekvens med 25 tecken. Dongel: Label Gallery-programvaruutgåvor med dongel kan användas omedelbart efter installation. Se kapitlet Aktivera Label Gallery med dongel. Nätverkslicens: Du kan aktivera serverdelen av Label Gallery Networkutgåvan på samma sätt som Label Gallery-utgåvan med licens för en enda användare. Nätverkslicensnumret är en klient på den aktuella arbetsstationen. Om du uppgraderar nätverksutgåvan med ytterligare användare, måste du installera och aktivera varje tillagd arbetstation separat. Se kapitlet Aktivera ytterligare nätverksklienter Aktivera Label Gallery-licens för en enda användare Du kan aktivera Label Gallery genom Aktiveringsserver eller manuellt genom webbplatsen Key Number Activation. Aktivering av Label Gallery på Internet fungerar endast för licens för en enda användare och nätverkslicens. Om datorn som använder Label Gallery-programvaran inte är ansluten till Internet, måste du öppna sidan Activation Web på datorn med Internet-åtkomst och hämta aktiveringsinformationen. Innan du startar aktiveringsprocessen för Label Gallery-programvaran, bekanta dig med följande terminologi: Licensnummer: Den sekvens med 25 tecken som medföljer Label Gallery-programvaran. Registreringsnummer: Unikt nummer som genereras under aktiveringsprocessen. Registreringsnumret validerar den angivna licensnyckeln. Activation code: Utfärdas på webbplatsen för aktivering av Label Gallery. Aktiveringskoden aktiverar Label Gallery-programvaran på din dator. Label Gallery - Snabbstartguide 17

24 Kapitel 2:1BInstallation och aktivering Gör följande för att aktivera Label Gallery-programvaran: 1. När installationen är slutförd, kör Label Gallery-programvaran. Fönstret Varning öppnas. 2. Klicka på Hantera licens. Fönstret Hantera licens öppnas. 3. Välj Activate the package och klicka på Nästa. Välja aktivering av licens för en enda användare 4. Välj Licens för en enda användare och klicka på Nästa. 5. Ange erforderlig kundinformation och licensnummer. 6. Klicka på knappen Nästa. Fönstret Hantera licens: Aktiveringskod öppnas. Label Gallery - Snabbstartguide 18

25 Kapitel 2:1BInstallation och aktivering Validera licensnummer 7. För att aktivera programvaran automatiskt, klicka på länken Koppla upp till aktiveringsservern. (rekommenderas). 8. Du aktiverar programvaran manuellt genom att klicka på Internetlänken för aktivering via webbsida. Din Internet-webbläsare kommer att öppna Label Gallerys webbplats Key Number Activation. a. Ange licensnummer och registreringsnummer. Ange annan användarinformation, om du uppmanas till det. b. Klicka på knappen Aktivera för att hämta aktiveringskoden. c. Kopiera aktiveringskoden och klistra in den i fältet Aktiveringskod i det fönstret Hantera licens: Aktiveringskod i den öppna Label Gallery-programvaran. Label Gallery - Snabbstartguide 19

SATO LABEL GALLERY LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSVILLKOR

SATO LABEL GALLERY LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSVILLKOR Snabbstartguide SATO LABEL GALLERY LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSVILLKOR VIKTIGT! DETTA AVTAL INNEHÅLLER LICENSVILLKOR OCH GARANTI FÖR SATO CORPORATION S LABEL GALLERY-PROGRAMVARA I PAKET. OM DU

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 1 (10) Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 2 (10) Installationsguide ROPA ROPA version Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utbildning,

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system INSTALLATIONSGUIDE Uppdatering av ditt Mamut-system DETALJERAD GUIDE OM HUR DU STEG-FÖR-STEG UPPDATERAR DIN VERSION AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRÅN VERSION 9.0 ELLER SENARE Mamut Kunskapsserie, nr. 5-2007

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.04 Upphovsrätt 2000-2007 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.08 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista och Windows 7. Om du vill installera en MSI-installation finns en separat

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista, Windows 7 och Windows 8. Om du vill installera en MSI-installation finns

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

Uppgradering avavigilon Control Center 6

Uppgradering avavigilon Control Center 6 Uppgradering avavigilon Control Center 6 När du uppgraderar till programvaran ACC 6, måste din programvara och dina licenser uppgraderas. OBS: Du kan endast uppgradera ACC 5.x till ACC 6. Om du kör en

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide Panda Antivirus Pro 2013 Snabbstartguide Viktigt! På cd-fodralet hittar du Aktiveringskoden som du aktiverar produkten med. Förvara den på ett säkert ställe. Om du köpte produkten på Internet, så har du

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB VIDA ON WEB INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation från DVD-skivan med VIDA... 4 2.2 Installation från webbplatsen VIDA ISS eller Dealer Development Portal... 5 3 VERIFIERA INSTALLATIONEN...

Läs mer

Ställa in en anslutning till skrivaren

Ställa in en anslutning till skrivaren Phaser 4400 laserskrivare Skrivarhantering Översikt Följ procedurerna nedan om du vill starta Xerox-installationen för ditt operativsystem. Följande avsnitt innhåller också nödvändig information: Hantera

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Star TSP100 futureprnt Viktig information om kassalagen

Star TSP100 futureprnt Viktig information om kassalagen Star TSP100 futureprnt Viktig information om kassalagen På grund av den exceptionella prestandan hos Star Micronics moderna futureprnt -programvara, har Skatteverket begärt att vissa av programsvitens

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem

Installation av. Vitec Mäklarsystem Installation av Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Installera Vitec Mäklarsystem... 3 3. Inställningar av rättigheter i Windows Vista och Windows 7... 7 4. Första gången du startar...

Läs mer

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express Din guide till Byte av databas 123 Från MSDE till SQL Express Innehållsförteckning 1. Tekniska krav... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Kundservice/Teknisk support... 2 4. Byte av MSDE till SQL Express...

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL VIDA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER VIDA 2015 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 FÖRE INSTALLATION... 4 2.1 Checklista för åtgärder före installation... 4 2.2 Tredjepartsprodukter... 4 2.2.1 Adobe Reader... 5 2.3

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering "Via programvaran CentreWare" på sida 3-9 "Via funktioner för skrivarhantering" på sida 3-11 Via programvaran CentreWare CentreWare Internet Services (IS) (CentreWare Internet-tjänster)

Läs mer

Net id OEM Användarhandbok för Windows

Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker AB Klassning: Publik Version: 5.6 1 / 8 Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION 2014-05-21 Installation av Viewklient för VDI Dokumentation för installation och anslutning till Region Skånes VDI miljö INSTRUKTION VMWARE VIEW... 2 Inledning... 2

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Checklista Kontrollera Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 Ladda ner och starta installationen av HogiaLön Plus Installera SQL komponenterna i rätt ordning Starta HogiaLön

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

Installationsanvisning från Visma Spcs. Visma löneprogram. Innehåll. Inledning

Installationsanvisning från Visma Spcs. Visma löneprogram. Innehåll. Inledning Installationsanvisning från Visma Spcs Visma löneprogram Innehåll Inledning... 1 Standardinstallation... 2 Steg 1... 2 Steg 2... 2 Steg 3... 3 Steg 4... 3 Steg 5... 3 Steg 6... 4 Installation på arbetsstation...

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Installationsguide

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Installationsguide Xerox Device Agent, XDA-Lite Installationsguide Introduktion XDA-Lite XDA-Lite är ett program avsett för insamling av data från skrivare. Det används framför allt för att automatiskt skicka in mätaravläsningar

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Checklista Kontrollera Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 Ladda ner och starta installationen av HogiaLön Plus Installera SQL komponenterna i rätt ordning Starta HogiaLön

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Installation av Topocad

Installation av Topocad Installation av Topocad Hämta programmet Topocad 12.0 kan hämtas från adtollo.se/systems/mat-kart/ladda-ner-program/ Installation Programmet installeras från Installera Topocad Topocad 12.0. Installationsfilen

Läs mer

HASP-felsökningsguide

HASP-felsökningsguide HASP-felsökningsguide Huvudkontor: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright och varumärken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited. Med ensamrätt.

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

Installationsanvisning fr o m version 2014.1

Installationsanvisning fr o m version 2014.1 Installationsanvisning fr o m version 2014.1 Innehåll Hämta aktuell version från Kundtorget... 1 Detaljerad beskrivning för nedladdning av programmet från Kundtorget... 1 Kontrollera Microsoft.Net Framework

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

1. Säkerhetskopiera den eller de byråer du har arbetat med via i Visma Klient.

1. Säkerhetskopiera den eller de byråer du har arbetat med via i Visma Klient. Visma Byråstöd Installationsanvisning Innehåll Viktigt att tänka på innan du påbörjar installationen... 1 Nya versioner... 1 Uppdatering från Visma Klient i samband med datorbyte... 1 Gör så här när du

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

LICENSAKTIVERINGSGUIDE. Design Collaboration Suite

LICENSAKTIVERINGSGUIDE. Design Collaboration Suite LICENSAKTIVERINGSGUIDE Design Collaboration Suite 2014 Varje kapitel representerar en viss typ av licensmetod. På ditt licenscertifikat står det vilken licenstyp du har. Hitta din licenstyp i listan nedan

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 Programmet som beskrivs i den här boken tillhandahålls

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Innehåll 1. 1. Installationsprocess för Windows 8 2. Systemkrav 3. Förberedelser 2. 3. ESD 4. 5. 6. 1. Anpassa 2. Trådlös 3. Anpassa inställningar

Läs mer

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 9234594 Upplaga 2 Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office Installation av Vitec Mäklarsystem Office 2016-02-18 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 A. Förberedelser... 3 B. Läs noga igenom manualen... 3 C. Systemkrav - minimum... 3 D. Programsupport/Teknisk

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Server (nätverk)

Installation av FEBDOK version 5.4 Server (nätverk) FEBDOK 2014-01-07 Sida 1/9 Installation av FEBDOK version 5.4 Server (nätverk) Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 lokal klientinstallation. För andra operativsystem kan skärmbilderna vara annorlunda

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Information till användaren att han/hon måste aktivera mjukvaran.

Information till användaren att han/hon måste aktivera mjukvaran. Produktaktivering Startfönster Information till användaren att han/hon måste aktivera mjukvaran. Denna guide visas efter att installationen avslutats och first time setup är slutförd. Guiden kommer att

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide Version 3.5.01

Sharpdesk V3.5. Installationsguide Version 3.5.01 Sharpdesk V3.5 Installationsguide Version 3.5.01 Upphovsrätt 2000-2015 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Schemalätt 6.0 Installationsanvisning

Schemalätt 6.0 Installationsanvisning Schemalätt 6.0 Installationsanvisning Inledning Här följer en kort instruktion över hur du som ny kund installerar och aktiverar Schemalätt 6.0. Observera att Schemalätt 6.0 är ett Windows program och

Läs mer

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P B R U K S A N V I S N I N G A I - 7 0 7 9 4 5 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 PLM Group Sverige AB www.plmgroup.se Stenfalksvägen 2 info@plmgroup.se 331 41 Värnamo, Sverige VAT: SE 556420145601 Telefon: +46 370 69 09 50 Telefax

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

JAWS Nätverksauktorisering

JAWS Nätverksauktorisering Nätverksauktorisering snabbstart Guide Freedom Scientific programvaror behöver riktig auktorisering för att fungera. Klient datorer som använder programvaran kommer att ansluta till en licens server vilken

Läs mer

Foptec Internet Supervisor

Foptec Internet Supervisor Foptec Internet Supervisor Installation och aktivering 2010 Foptec AB. Vi förbehåller oss rätten att göra andringar i produkten utan medddela detta på förhand Version: 1.0 2 Version 1.0, 2010-08-26 Innehållsförteckning

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsinstruktioner Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alla rättigheter förbehållna. Andra företagsnamn och produkter är varumärken eller

Läs mer

Design Collaboration Suite

Design Collaboration Suite Design Collaboration Suite 2012 IRONCAD IRONCAD DRAFT INOVATE NLM- Network License Manager LICENSAKTIVERINGSGUIDE Innehållsförteckning Viktig information innan installation 1 Installation av NLM- Network

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

ZoomText 11 USB. Installation

ZoomText 11 USB. Installation ZoomText 11 USB Installation Copyright ZoomText Magnifier Copyright 2017, Freedom Scientific, Inc. Alla rättigheter förbehållna. ZoomText Magnifier/Reader Copyright 2017, Freedom Scientific, Inc. Alla

Läs mer