Nr DiarieNr Ärendemening Anmärkning 1. Val av justerare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr DiarieNr Ärendemening Anmärkning 1. Val av justerare"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kultur- och fritidsnämnden Tid och plats: Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde kl. 13:00 på Koordinaten, Stora mötet Lotta Johnsson Fornarve Ordförande Kristina Sköld Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening Anmärkning 1. Val av justerare 2. KFN Information om granskning av Kultur-och fritidsnämndens arbete med styrning och kontroll Inga handlingar 3. KFN Kulturstipendium KFN Eldsjälsstipendium Kultur KFN Eldsjälsstipendium Idrott KFN Idrottsstipendium KFN Biblioteksplan KFN Sammanträdesdagar KFN Remiss Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring KFN Ekonomisk uppföljning per oktober KFN Kultur- och fritidsnämndens egna mål och mått KFN Delgivningar KFN Anmälan delegationsbeslut KFN Verksamhetschefen informerar Inga handlingar 15. KFN Information och rapporter Inga handlingar 16. KFN Ledamöternas frågor Inga handlingar 1 Se medtagande pärm 2 Se medtagande pärm

2

3 Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum Kultur- och fritid Kultur- och fritidskontoret Conny Zetterlund Telefon , Fax Kulturstipendium 2011 Kultur-och fritidskontoret förslag till beslut - Kultur-och fritidsnämndens beslut - beslutet fattas på sammanträdet 1. Bakgrund och sammanfattning På nämndens sammanträde beslutas om kulturstipendium. Kulturstipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom olika kulturella områden. 2. Ärendet En arbetsgrupp som består av politiker från Kultur- och fritidsnämnden samt ansvariga tjänstemän har förberett stipendiehanteringen. Gruppens förslag presenteras på sammanträdet. Kultur- och fritidsnämnden kan även nominera ytterligare kandidater. Arbetsgruppen består av Alice Nordlander (m), Berndt Johansson (s), Marie Anstadius, kultursekreterare och Fredrik Sköld, fritidssekreterare. Beslutet delas upp i fyra delar, som innebär att varje stipendium beslutas var för sig. Beslutsunderlag - sammanställning över stipendiater för kultur och fritid - sammanställning över förslag till stipendiater delas ut på sammanträdet - reglemente för stipendier antaget av Kommunfullmäktige - reviderat reglemente beslut i Kommunfullmäktige Conny Zetterlund Fredrik Sköld Marie Anstadius Kultur- och fritidschef Fritidssekreterare Kultursektreterare OXL200 v Beslut till: Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Koordinaten, Järntorget (vx) Kultur och fritid OXELÖSUND (fax)

4 Tjänsteskrivelse 2 (2) Datum Kultur- och fritidschefen (FK) Fritidssekreteraren (FÅ) Kultursekreteraren (FÅ)

5

6 OXELÖSUNDS KOMMUNS Normer kulturstipendium 1 (1) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 6.A KS 74/ KS 75/ NORMER FÖR KULTURSTIPENDIER 1 Oxelösunds kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden såsom litteratur, musik, konst, teater, foto, konsthantverk, hembygdsverksamhet och andra därmed jämförbara områden. Oxelösunds kommun har även ett stipendium för eldsjälar som syftar till att uppmuntra människor som genom ideellt engagemang gör goda insatser inom kulturområdet. 2 Stipendiat skall vara bosatt i Oxelösunds kommun eller ha annan anknytning till kommunen. 3 Stipendium kan delas mellan flera mottagare. 4 Den årliga stipendiesumman uppgår till belopp, som av Kultur- och Fritidsnämnden anvisas för ändamålet. 5 Stipendiat utses av Oxelösunds kommuns Kultur- och Fritidsnämnd. Kultur- och Fritidsnämnden skall årligen utlysa stipendierna lediga till ansökan genom annons eller på annat lämpligt sätt senast den 15 september. Ansökan om stipendium liksom förslag till stipendiat skall vara Kultur- och Fritidsnämnden tillhanda senast den 1 november. Ansökan om kulturstipendium och eldsjälsstipendium kan lämnas såväl av sökanden själv som av annan förslagsställare. Kultur- och Fritidsnämndens ledamöter har också rätt att föreslå kandidater. Sådana förslag behöver inte väckas inom angiven tid. 6 Utdelning sker vid högtidlighet anordnad av Kommunfullmäktige om ej speciella skäl föranleder annat.

7

8

9 Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum Kultur- och fritid Kultur- och fritidskontoret Conny Zetterlund Telefon , Fax Eldsjälsstipendium kultur 2011 Kultur-och fritidskontoret förslag till beslut Kultur-och fritidsnämndens beslut - beslutet fattas på sammanträdet 1. Bakgrund och sammanfattning På nämndens sammanträde beslutas om eldsjälsstipendium kultur Eldsjälsstipendiet är till för att uppmuntra människor som genom idiella insatser gör goda och bra prestationer för kulturen. 2. Ärendet En arbetsgrupp som består av politiker från Kultur- och fritidsnämnden samt ansvariga tjänstemän har förberett stipendiehanteringen. Gruppens förslag presenteras på sammanträdet. Kultur- och fritidsnämnden kan även nominera ytterligare kandidater. Arbetsgruppen består av Alice Nordlander (m), Berndt Johansson (s), Marie Anstadius, kultursekreterare och Fredrik Sköld, fritidssekreterare. Beslutet delas upp i fyra delar, som innebär att varje stipendium beslutas var för sig. Beslutsunderlag - sammanställning över stipendiater för kultur och fritid - sammanställning över förslag till stipendiater delas ut på sammanträdet. - reglemente för stipendier antaget av Kommunfullmäktige - reviderat reglemente beslut i Kommunfullmäktige Conny Zetterlund Fredrik Sköld Marie Anstadius Kultur- och fritidschef Fritidssekreterare Kultursektreterare OXL200 v Beslut till: Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Koordinaten, Järntorget (vx) Kultur och fritid OXELÖSUND (fax)

10 Tjänsteskrivelse 2 (2) Datum Kultur- och fritidschefen (FK) Fritidssekreteraren (FÅ) Kultursekreteraren (FÅ)

11 OXELÖSUNDS KOMMUNS Normer kulturstipendium 1 (1) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 6.A KS 74/ KS 75/ NORMER FÖR KULTURSTIPENDIER 1 Oxelösunds kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden såsom litteratur, musik, konst, teater, foto, konsthantverk, hembygdsverksamhet och andra därmed jämförbara områden. Oxelösunds kommun har även ett stipendium för eldsjälar som syftar till att uppmuntra människor som genom ideellt engagemang gör goda insatser inom kulturområdet. 2 Stipendiat skall vara bosatt i Oxelösunds kommun eller ha annan anknytning till kommunen. 3 Stipendium kan delas mellan flera mottagare. 4 Den årliga stipendiesumman uppgår till belopp, som av Kultur- och Fritidsnämnden anvisas för ändamålet. 5 Stipendiat utses av Oxelösunds kommuns Kultur- och Fritidsnämnd. Kultur- och Fritidsnämnden skall årligen utlysa stipendierna lediga till ansökan genom annons eller på annat lämpligt sätt senast den 15 september. Ansökan om stipendium liksom förslag till stipendiat skall vara Kultur- och Fritidsnämnden tillhanda senast den 1 november. Ansökan om kulturstipendium och eldsjälsstipendium kan lämnas såväl av sökanden själv som av annan förslagsställare. Kultur- och Fritidsnämndens ledamöter har också rätt att föreslå kandidater. Sådana förslag behöver inte väckas inom angiven tid. 6 Utdelning sker vid högtidlighet anordnad av Kommunfullmäktige om ej speciella skäl föranleder annat.

12

13 Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum Kultur- och fritid Kultur- och fritidskontoret Conny Zetterlund Telefon , Fax Eldsjälsstipendium Idrott 2011 Kultur-och fritidskontoret förslag till beslut Kultur-och fritidsnämndens beslut - beslutet fattas på sammanträdet 1. Bakgrund och sammanfattning På nämndens sammanträde beslutas om eldsjälsstipendium idrott Eldsjälsstipendiet är till för att uppmuntra människor som genom idiella insatser gör goda och bra prestationer för idrotten. 2. Ärendet En arbetsgrupp som består av politiker från Kultur- och fritidsnämnden samt ansvariga tjänstemän har förberett stipendiehanteringen. Gruppens förslag presenteras på sammanträdet. Kultur- och fritidsnämnden kan även nominera ytterligare kandidater. Arbetsgruppen består av Alice Nordlander (m), Berndt Johansson (s), Marie Anstadius, kultursekreterare och Fredrik Sköld, fritidssekreterare. Beslutet delas upp i fyra delar, som innebär att varje stipendium beslutas var för sig. Beslutsunderlag - sammanställning över stipendiater för kultur och fritid - sammanställning över förslag till stipendiater delas ut på sammanträdet. - reglemente för stipendier antaget av Kommunfullmäktige - reviderat reglemente beslut i Kommunfullmäktige Conny Zetterlund Fredrik Sköld Marie Anstadius Kultur- och fritidschef Fritidssekreterare Kultursektreterare OXL200 v Beslut till: Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Koordinaten, Järntorget (vx) Kultur och fritid OXELÖSUND (fax)

14 Tjänsteskrivelse 2 (2) Datum Kultur- och fritidschefen (FK) Fritidssekreteraren (FÅ) Kultursekreteraren (FÅ)

15 OXELÖSUNDS KOMMUNS Normer idrottsstipendium 1 (1) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 6.C KS 74// KS 75/ NORMER FÖR IDROTTSSTIPENDIER 1 Oxelösunds kommuns idrottsstipendium är avsett att stödja och uppmuntra såväl aktiva idrottare som idrottsledare, vilka gjort insatser som bedöms vara något utöver det vanliga. Oxelösunds kommun har även ett stipendium för eldsjälar som syftar till att uppmuntra människor som genom ideellt engagemang gör goda insatser inom idrottsområdet. 2 Stipendiat skall vara bosatt i Oxelösund eller ha annan anknytning till kommunen. 3 Stipendium kan delas mellan flera mottagare. 4 Den årliga stipendiesumman uppgår till belopp som av Kultur- och Fritidsnämnden anvisas för ändamålet. 5 Stipendiat utses av Oxelösunds kommuns Kultur- och Fritidsnämnd. Kultur- och Fritidsnämnden skall årligen utlysa stipendierna lediga till ansökan genom annons eller på annat lämpligt sätt senast den 15 september. Ansökan om stipendium liksom förslag till stipendiat skall vara Kultur- och Fritidsnämnden tillhanda senast den 1 november. Ansökan om idrottsstipendium och eldsjälsstipendium kan lämnas såväl av sökanden själv som av annan förslagsställare. Kultur- och Fritidsnämndens ledamöter har också rätt att föreslå kandidater. Sådana förslag behöver inte väckas inom angiven tid. 6 Utdelning sker vid högtidlighet anordnad av Kommunfullmäktige om ej speciella skäl föranleder annat.

16

17 Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum Kultur- och fritid Kultur- och fritidskontoret Conny Zetterlund Telefon , Fax Idrottsstipendium 2011 Kultur-och fritidskontoret förslag till beslut Kultur-och fritidsnämndens beslut - beslutet fattas på sammanträdet 1. Bakgrund och sammanfattning På nämndens sammanträde beslutas om idrottsstipendium. Idrottsstipendiet är avsett att stödja och uppmuntra såväl aktiva idrottare som idrottsledare, vilka gjort insatser utöver det vanliga. 2. Ärendet En arbetsgrupp som består av politiker från Kultur- och fritidsnämnden samt ansvariga tjänstemän har förberett stipendiehanteringen. Gruppens förslag presenteras på sammanträdet. Kultur- och fritidsnämnden kan även nominera ytterligare kandidater. Arbetsgruppen består av Alice Nordlander (m), Berndt Johansson (s), Marie Anstadius, kultursekreterare och Fredrik Sköld, fritidssekreterare. Beslutet delas upp i fyra delar, som innebär att varje stipendium beslutas var för sig. Beslutsunderlag - sammanställning över stipendiater för kultur och fritid - sammanställning över förslag till stipendiater delas ut på sammanträdet - reglemente för stipendier antaget av Kommunfullmäktige - reviderat reglemente beslut i Kommunfullmäktige Conny Zetterlund Fredrik Sköld Marie Anstadius Kultur- och fritidschef Fritidssekreterare Kultursektreterare OXL200 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Koordinaten, Järntorget (vx) Kultur och fritid OXELÖSUND (fax)

18 Tjänsteskrivelse 2 (2) Datum Beslut till: Kultur- och fritidschefen (FK) Fritidssekreteraren (FÅ) Kultursekreteraren (FÅ)

19

20 OXELÖSUNDS KOMMUNS Normer idrottsstipendium 1 (1) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 6.C KS 74// KS 75/ NORMER FÖR IDROTTSSTIPENDIER 1 Oxelösunds kommuns idrottsstipendium är avsett att stödja och uppmuntra såväl aktiva idrottare som idrottsledare, vilka gjort insatser som bedöms vara något utöver det vanliga. Oxelösunds kommun har även ett stipendium för eldsjälar som syftar till att uppmuntra människor som genom ideellt engagemang gör goda insatser inom idrottsområdet. 2 Stipendiat skall vara bosatt i Oxelösund eller ha annan anknytning till kommunen. 3 Stipendium kan delas mellan flera mottagare. 4 Den årliga stipendiesumman uppgår till belopp som av Kultur- och Fritidsnämnden anvisas för ändamålet. 5 Stipendiat utses av Oxelösunds kommuns Kultur- och Fritidsnämnd. Kultur- och Fritidsnämnden skall årligen utlysa stipendierna lediga till ansökan genom annons eller på annat lämpligt sätt senast den 15 september. Ansökan om stipendium liksom förslag till stipendiat skall vara Kultur- och Fritidsnämnden tillhanda senast den 1 november. Ansökan om idrottsstipendium och eldsjälsstipendium kan lämnas såväl av sökanden själv som av annan förslagsställare. Kultur- och Fritidsnämndens ledamöter har också rätt att föreslå kandidater. Sådana förslag behöver inte väckas inom angiven tid. 6 Utdelning sker vid högtidlighet anordnad av Kommunfullmäktige om ej speciella skäl föranleder annat.

21 Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum Kultur- och fritid Kultur- och fritidskontoret Conny Zetterlund Telefon , Fax Revidering av Biblioteksplan Kultur-och fritidskontoret förslag till beslut - anta reviderat förslag till biblioteksplan 1. Bakgrund och sammanfattning I bibliotekslagen ingår att kommuner skall anta en biblioteksplan. Den första biblioteksplanen antogs 2008 och den reviderades 2010 p.g.a. besparingar. Dagens förslag till biblioteksplan bygger på föregående plan men är reviderad i flera avseenden. Biblioteksplanen gäller till Ärendet Grunden för en biblioteksplan är bibliotekslagen. Till detta finns ett antal styrdokument t.ex. Unescos skolbiblioteksmanifest, Unescos folkbiblioteksmanifest samt FN s barnkonvention. Nuvarande biblioteksplan behöver ses över pga att samhället förändras. Digitaliseringen av bibliotekstjänster ökar i omfattning t.ex. Oxelösundssamlingen finns delvis på hemsidan, E-böcker kommer till biblioteket mm Nuvarande biblioteksplan föreslås förändringar på sju punkter. Beslutsunderlag - Förslag till reviderad biblioteksplan Biblioteksplan 2010 OXL200 v Conny Zetterlund Kultur och fritidschef Kerstin Nordén Bibliotekarie/samordnare Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Koordinaten, Järntorget (vx) Kultur och fritid OXELÖSUND (fax)

22 Tjänsteskrivelse 2 (2) Datum Beslut till: Kerstin Nordén, Kerstin Forsell, Malin Göthberg (FÅ) Kultur- och fritidschef (FÅ)

23 1 (5) Datum Kultur- och fritid Bibliotek Kerstin Nordén Telefon Fax Biblioteksplan 2010 för Oxelösunds kommun 1. Bibliotekets verksamhet skall styras av demokratiska värderingar Biblioteket skall värna den grundlagsfästa yttrandefriheten. All personal på biblioteket och alla som besöker biblioteket skall bemötas lika oberoende av ålder, kön, religion eller etnicitet. 2. Särskild tonvikt skall läggas på värdskaps-, bemötande- och delaktighetsfrågor Alla besökare och invånare i Oxelösund skall känna att de är välkomna till biblioteket. De ska ges lika möjligheter att ta del av bibliotekets tjänster. Bibliotekets information skall vara bemannat med serviceinriktad, kunnig tillmötesgående och positiv personal. Besökaren skall ges möjlighet att påverka och vara delaktig i biblioteksverksamheten. Besökaren skall uppmuntras att lämna synpunkter på verksamheten, (Säg vad du tycker) både skriftligt och muntligt. Synpunkterna skall tas emot, diarieföras, beaktas och besvaras. 3. Barn och unga skall prioriteras för en trygg och säker uppväxt FN:s Barnkonvention och Unescos skolbiblioteksmanifest skall vara vägledande för barn- och ungdomsverksamheten. Alla barn i Oxelösund ska känna sig välkomna, trygga och sedda på biblioteket. Barn ska ges goda möjligheter till läsande. Biblioteket skall ägna stor omsorg åt att stimulera och väcka läslust hos barn och unga. Biblioteket skall ha ett aktivt samarbete kring böcker och läsning med kommunens förskolor. Stor vikt skall läggas på att stödja och utveckla barn och ungas språkutveckling och kunskaps- och informationsinhämtning. Barn och unga skall erbjuda kulturupplevelser för att stimulera fantasi och kreativitet. Alla barn ska känna att de har möjlighet att påverka barn- och ungdomsverksamheten på biblioteket. Biblioteket skall samverka med de kommunala verksamheter, föreningar, studieförbund, företag och intresseorganisationer som arbetar med barn- och ungdomsfrågor. OXL200 v Skolbiblioteksverksamhet Unescos skolbiblioteksmanisfest skall vara vägledande för skolbiblioteksverksamheten. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Koordinaten, Järntorget (vx) Kultur och fritid OXELÖSUND (fax)

24 2 (5) Datum Biblioteket skall tillsammans med skolan arbeta aktivt för att stimulera barns och ungdomars läs- och skrivutveckling. Biblioteket skall i samförstånd med skolan undervisa eleverna i informationssökning och kritisk granskning av informationskällor. Avtal mellan skola och bibliotek bör upprättas för att garantera barns och ungdomars tillgång till väl fungerande skolbiblioteksverksamhet. Biblioteket skall verka för att det på varje skola finns en skolbiblioteksgrupp som särskilt värnar om skolbiblioteket och fungerar som länk och samarbetspartner för biblioteket. 5. Biblioteket skall vara ett informationscentrum och en mötesplats för alla Samhällsinformation i alla dess former, både tryckt information och information via Internet och databaser, skall finnas tillgänglig. Oxelösunds medborgare ska ha tillgång till konsumentinformation med en konsumentinformatör. Personal vid informationen skall kunna hjälpa till med enklare konsumentfrågor. Kommuninformation skall finnas tillgänglig och väl synlig. De kommunala verksamheterna skall ges utrymme i Koordinaten att informera om sin verksamhet samt utrymme när så efterfrågas att kunna möta kommunens invånare för information och informella möten. Invånarna i Oxelösund skall på biblioteket kunna ta del av Miljö- och samhällsbyggnadskontorets planutställningar. Oxelösunds föreningar och studieförbund skall ges möjlighet att informera om sin verksamhet samt ges utrymme att göra mindre utställningar om sin verksamhet när så önskas. Bibliotekspersonalen i information ska kunna ge tillfredsställande svar på biblioteks-, samhälls-, turist-, boknings- och fritidsfrågor, samt frågor kring kulturevenemang. Bibliotekspersonalen skall vara kunnig i bokningssystemet FRI och biljettprogrammet Transticket för att på bästa sätt kunna serva och hjälpa kunder/besökare. 6. Biblioteket skall erbjuda god tillgång till publika datorer För att motverka att IT-användning och kunskap i IT-användning blir en fråga om den enskilda individens tillgång till datorer skall biblioteket avgiftsfritt erbjuda god tillgång till publika datorer. Datorerna ska hålla hög kvalitet och de ska regelbundet underhållas för att erbjuda användarna bästa möjliga IT-service. 7. Biblioteket skall ha ett rikt och mångsidigt medieutbud som avspeglar invånarnas behov och önskningar Urvalet av medier skall ske på demokratisk grund för att spegla vår komplexa värld och för att motverka att fördomar sprids och får fäste i ämnen rörande kön, ålder, ras, religion, politik, kultur, sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller samhällsklass. Urvalet av medier till biblioteket får inte ske med någon form av censur, varken politisk, ideologisk eller religiös så länge de inte strider mot våra demokratiska grundvärderingar. Bibliotekets medier skall vara en inspirationskälla för lässtimulans, fantasi, upplevelser, kultur i alla dess former, information, utbildning och kunskap. Biblioteket skall kunna erbjuda många olika typer av medier förutom den

25 3 (5) Datum tryckta boken såsom tidskrifter, hörböcker, musik, film, elektronisk media mm. Biblioteket skall hålla sig uppdaterad kring utbudet av nya medieformer och utifrån en kritisk granskning bedöma vad som skall tas in till biblioteket. Medieutbudet skall vara mångsidigt och hålla hög kvalitet. Mediebeståndet skall vara aktuellt men även äldre medier med kvalitativt eller kulturellt värde skall ges utrymme. Utbudet skall till stor del styras av besökarnas behov och önskemål. Biblioteket skall även kunna tillhandahålla mindre efterfrågad litteratur. 8. Biblioteket och bibliotekets tjänster skall vara tillgängliga för alla invånare i Oxelösund Biblioteket skall ha generösa öppettider anpassade till invånarnas behov. Lokalerna skall vara tillgängliga för alla. Det skall vara lätt att hitta i biblioteket. Biblioteket skall ha en väl fungerande hemsida som gör biblioteket tillgängligt dygnet runt via Internet. Biblioteket skall bedriva uppsökande verksamhet till dem som inte själva kan ta sig till biblioteket. 9. Bibliotekets hemsida 24 timmars- biblioteket skall vara målet för arbetet med bibliotekets hemsida. Bibliotekets hemsida skall vara lättillgänglig, lättöverskådlig, aktuell, informativ, användarvänlig och interaktiv. Det skall vara lätt för användaren att reservera och låna om böcker, lämna inköpsförslag och att göra fjärrlån. Arbetet med bibliotekets nya webbportal Arena med hemsida, katalog och blogg på samma webbplats skall ha hög prioritet i biblioteksarbetet. Tillgång till databaser och elektronisk media via hemsidan skall utgå från användarnas behov och önskningar. 10. Publika arrangemang Till främjande av kulturella upplevelser skall publika arrangemang genomföras. Arrangemangen kan ske tillsammans med Koordinatens verksamheter eller i samarbete med föreningar, intresseorganisationer, studieförbund, engagerade personer eller andra kommunala verksamheter. Partnerskap med företag är positivt. 11. Biblioteket skall bidra till att Folkhälsan blir bättre Genom att tillhandahålla litteratur med information, upplysning och kunskap kring folkhälsofrågor bidrar biblioteket till att förbättra invånarnas hälsa. Biblioteket skall samverka med landsting, statliga myndigheter, vårdinrättningar, kommunala verksamheter, föreningar, studieförbund, intresseorganisationer och företag i folkhälsofrågor när tillfälle erbjuds. 12. Släktforskning Biblioteket skall erbjuda särskilda studieplatser för besökare som önskar släktforska samt litteratur och databaser. 13. Lokalsamlingen Till främjande för dokumentering och bevarande av Oxelösunds historia och nutid är det är av största vikt att kommunens lokalsamling omsorgsfullt och noggrant vårdas och att nya medier och ny dokumentering om Oxelösund görs tillgänglig för invånarna.

26 4 (5) Datum Lokalsamlingen digitaliseras successivt på hemsidan för att öka tillgängligheten. Oxelösundsarkivet och lokalsamlingen är en del av bibliotekets hemsida. Oxelösundsarkivet innehåller bilder fårn händelser i Oxelösund men även dokumentation av föremål i t.ex. föreningars samlingar. 14. Bibliotekets tjänster för äldre och personer med funktionshinder Äldre och funktionshindrade kommunmedborgare skall ges likvärdiga möjligheter att ta del av bibliotekets tjänster som övriga Oxelösundsmedborgare. Biblioteket ska i möjligaste mån erbjuda anpassad biblioteksverksamhet och anpassade medier till personer som har behov av detta. Biblioteket skall erbjuda ett brett utbud av talböcker. Biblioteket skall erbjuda Boken Kommer till personer som bor hemma men inte kan komma till biblioteket. Bibliotekets lokaler skall vara handikappanpassade utifrån tillgänglighetsmålen för allmänna lokaler Hörslinga och hörhjälp skall finnas i bibliotekets lokaler. Biblioteket skall aktivt verka för att hitta väl fungerande samarbetsformer med Omsorgen och dess brukare. Synskadade skall ha tillgång till inläst litteratur och information. Biblioteket skall ha ett brett och aktuellt bestånd av lättlästa medier. Biblioteket skall ha regelbunden verksamhet på kommunens äldreboenden och erbjuda de boende att ta del av bibliotekets tjänster och medier. Biblioteket skall aktivt medverka till att hitta samarbetsformer med de aktörer som finns i kommunen som professionellt eller på frivillig basis arbetar med äldre och funktionshindrade. 15. Bibliotekets tjänster för personer med läs- och skrivsvårigheter Biblioteket ska i möjligaste mån erbjuda anpassad biblioteksverksamhet och anpassade medier till personer som har behov av detta. Rekommendationer för social biblioteksverksamhet vid kommunbiblioteken i Södermanlands län innebär ett riktmärke men hänsyn tas till lokala prioriteringar På biblioteket skall finnas anpassad litteratur för personer med läs- och skrivsvårigheter. Personer med läs- och skrivsvårigheter skall upplysas om att de kan få hjälp med litteratur- kunskaps- och informationsfrågor på biblioteket. Biblioteket skall aktivt medverka till att hitta samarbetsformer med de aktörer som finns i kommunen som professionellt eller på frivillig basis arbetar för att underlätta tillvaron för personer med läs- och skrivsvårigheter. 16. Biblioteket tjänster för invånare med utländsk bakgrund Information skall finnas om vilka tjänster biblioteket kan erbjuda till invånare som ej har svenska som modersmål. Biblioteket skall tillhandahålla ett mångkulturellt utbud av medier. Litteratur på det egna modersmålet skall finnas tillgängligt på biblioteket, antingen via eget bestånd eller inlån från andra bibliotek och lånecentraler. Biblioteket skall tillhandahålla läroböcker och övrigt kursmateriel i svenska för dem som skall och vill lära sig svenska. 17. Det livslånga lärandet Biblioteket skall vara ett redskap och en resurs för individens möjlighet till

27 5 (5) Datum studier, fortbildning och utveckling. Att som vuxen kunna studera och bo kvar i Oxelösund är av stor vikt för att höja kunskaps- och yrkeskompetensen bland kommunens invånare. Ett lärcenter utrustat med studieplatser och datorer med skrivprogram och Internet skall finnas i biblioteket. Biblioteket och lärcenter skall fungera både som en studieplats och en mötesplats för studerande. Bibliotekets personal skall vid behov erbjuda studenter hjälp med litteraturoch informationssökning. Biblioteket skall i mån av ekonomiska resurser tillhandahålla databaser som är efterfrågade av och viktiga för studerande. 18. Samverkan med kommunens verksamheter Biblioteket skall samverka med kommunens verksamheter i barn- och ungdomsfrågor, utbildningsfrågor, vård- och omsorgsfrågor, miljö- och samhällsbyggnadsfrågor samt andra kommunala frågor De kommunala verksamheterna skall känna sig välkomna att använda biblioteket för information till invånarna och för möten med invånarna. 19. Samverkan med föreningar, intresseorganisationer och studieförbund Biblioteket skall alltid vara öppet för olika former av samarbete och samverkan kring frågor som rör Oxelösund och Oxelösunds invånare. Föreningar, studieförbund och intresseorganisationer skall känna sig välkomna att använda biblioteket som plattform och mötesplats för att nå ut till Oxelösunds invånare. Oxelösunds bibliotek skall vara en mötesplats och ett forum för möten mellan föreningar, folkbildning organisationer och invånare. 20. Samarbete med näringslivet Företag skall erbjudas möjlighet att komma till biblioteket för att möta och diskutera sak- och intressefrågor med invånarna i Oxelösund. Biblioteket skall informera om och utveckla arbetsplatsutlåning. 21. Allaktivitetshuset Koordinaten Biblioteket skall tillsammans med Koordinatens verksamheter fortsätta att utveckla samarbetet för att ge invånarna ett allaktivitetshus de kan känna sig stolta över. Ett hus som erbjuder kultur, kunskap, information, glädje och upplevelser. En mötesplats där alla är välkomna. 22. Kommunens miljömål Information om miljöfrågor skall finnas tillgänglig på biblioteket. Bibliotekets personal skall på den egna arbetsplatsen aktivt bidra till att uppnå kommunens miljömål.

28 1 (6) Datum Kultur- och fritid Bibliotek Kerstin Nordén Telefon Fax Biblioteksplan 2012 för Oxelösunds kommun 1. Bibliotekets verksamhet skall styras av demokratiska värderingar Biblioteket skall värna den grundlagsfästa yttrandefriheten. All personal på biblioteket och alla som besöker biblioteket skall bemötas lika oberoende av ålder, kön, religion eller etnicitet. 2. Särskild tonvikt skall läggas på värdskaps-, bemötande- och delaktighetsfrågor Alla besökare och invånare i Oxelösund skall känna att de är välkomna till biblioteket. De ska ges lika möjligheter att ta del av bibliotekets tjänster. Bibliotekets information skall vara bemannat med serviceinriktad, kunnig tillmötesgående och positiv personal. Besökaren skall ges möjlighet att påverka och vara delaktig i biblioteksverksamheten. Besökaren skall uppmuntras att lämna synpunkter på verksamheten, (Säg vad du tycker) både skriftligt och muntligt. Synpunkterna skall tas emot, diarieföras, beaktas och besvaras. 3. Barn och unga skall prioriteras för en trygg och säker uppväxt FN:s Barnkonvention och Unescos skolbiblioteksmanifest skall vara vägledande för barn- och ungdomsverksamheten. Alla barn i Oxelösund ska känna sig välkomna, trygga och sedda på biblioteket. Barn ska ges goda möjligheter till läsande. Biblioteket skall ägna stor omsorg åt att stimulera och väcka läslust hos barn och unga. Biblioteket skall ha ett aktivt samarbete kring böcker och läsning med kommunens förskolor. Stor vikt skall läggas på att stödja och utveckla barn och ungas språkutveckling och kunskaps- och informationsinhämtning. Barn och unga skall erbjuda kulturupplevelser för att stimulera fantasi och kreativitet. Alla barn ska känna att de har möjlighet att påverka barn- och ungdomsverksamheten på biblioteket. Biblioteket skall samverka med de kommunala verksamheter, föreningar, studieförbund, företag och intresseorganisationer som arbetar med barn- och ungdomsfrågor. OXL200 v Skolbiblioteksverksamhet Unescos skolbiblioteksmanisfest skall vara vägledande för skolbiblioteksverksamheten. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Koordinaten, Järntorget (vx) Kultur och fritid OXELÖSUND (fax)

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan Det här var uppdraget Kommunstyrelsen beslöt 2007-03-27 82 efter en motion

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 1 (19) Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-19 2 (19) Innehållsförteckning Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017...1 Bakgrund och syfte...4 Verksamhetsbeskrivning...4

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07. Biblioteksplan 2014-2016

BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07. Biblioteksplan 2014-2016 BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07 Biblioteksplan 2014-2016 Innehåll 1. Inledning 5 2. Nulägesbeskrivning 6 Folkbibliotek 6 Skolbibliotek 8 3. Samverkan 10 4. Omvärldsfaktorer 9 5. Utvecklingsområden 10

Läs mer

Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek

Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek Innehållsförteckning

Läs mer

Biblioteksplan 2010-2014

Biblioteksplan 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (7.22) 2009-09-15 BUN/2009:120 600 Biblioteksplan 2010-2014 Dokumenttyp: Planer Förvaltning: KSF, FO samhällsutveckling Ämnesområde: Bibliotek Dnr: BUN/2009:120 600 Ägare/ansvarig:

Läs mer

Biblioteksplan för Nora kommun

Biblioteksplan för Nora kommun Biblioteksplan för Nora kommun Del 1 Vad är en biblioteksplan? En biblioteksplan skall ses som en möjlighet att formulera en lokal bibliotekspolitik, som inte bara lyfter fram de traditionella värdena

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN INNEHÅLL INLEDNING... 3 OMVÄRLDSANALYS AV KOMMUNEN... 3 Geografiskt läge... 3 Befolkning och boende... 3 Arbete och näringsliv... 4 Kulturliv och kulturinstitutioner... 4 Hälsovård

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Antagen av kommunfullmäktige 2008-09-23, 79 1. Inledning.sid 2 2. Styrande och vägledande dokument sid 3 3. Uppdrag och nuläge sid 5 4. Dals-Eds

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011

Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011 Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande -2011 Antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 19 Gemensam vision: Alla invånare i Ljungby kommun

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 INLEDNING Mycket händer i biblioteksvärlden just nu och det är mycket som påverkar dagens folkbibliotek.

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

för Katrineholms kommun 2010-2012

för Katrineholms kommun 2010-2012 Kultur- och turismnämndens handling nr 11/09 Antagen av kultur- och turismnämnden 2009-12-09 33 Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2010-2012 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-11-20 Reviderad

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN På biblioteket kan man alltid hitta en lugn vrå om man vill vara ifred och oftast någon att prata med om man är på det humöret Anonym låntagare Februari 2008 1 BIBLIOTEKSPLAN

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Beslutad av kommunfullmäktige den 25 november 2013, 225. Adress Box 610, 391 26 Kalmar Besök Tullslätten 4 Tel 0480-45 00 00 vx 1 Bibliotek och utveckling Biblioteksplan för Kalmar

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN. Hjo kommun. Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek

BIBLIOTEKSPLAN. Hjo kommun. Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek BIBLIOTEKSPLAN Hjo kommun Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek Hjo kommuns biblioteksverksamhet 2007-2010 Innehåll - Bakgrund - Syfte - Arbetsgrupp - Vision - Övergripande mål - Omvärldsanalys

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

5 KS.2014.76 Infrastrukturstrategi för Gislaveds kommun 2010-2020, revidering 2014 med handlingsplan 2014-2017

5 KS.2014.76 Infrastrukturstrategi för Gislaveds kommun 2010-2020, revidering 2014 med handlingsplan 2014-2017 OBS! Se tiden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar måndagen den 23 juni 2014, klockan 10:00 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund VAXHOLMS STAD BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte 2. Biblioteksverksamheten i Vaxholm i dag 3. Biblioteksbehov i framtiden 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer