Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012"

Transkript

1 Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Svarsfrekvens Ålder: Kön Område Totalt 48 svar varav 23 fullständiga Cirka 48% har besvarat hela enkäten % ,35% ,04% ,09% ,78% ,74% 70 eller äldre 0% 43,48% kvinnor 56,52% män Område 1: 34,78% Område 2: 43,48% Område 3: 4,35% Område 4: 13,04% Bor ej i kommunen: 4,35%

2 Gator och vägar Belysning av gator och vägar: 30,43% nöjda, 60,87% missnöjda, 8,7% inget svar Underhåll och skötsel av gator och vägar: 21,74% nöjda, 69,57% missnöjda, 8,7% inget svar Snöröjning av gator och vägar: 30.43% nöjda, 65,22 % missnöjda, 4,35% inget svar Trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun: 52,17% nöjda, 43,48% missnöjda, 4,35% inget svar Övrigt gator och vägar kommentarer: Väldigt lång tid innan snöröjning sker. Plogas dåligt, stor del av vägen oplogad när snöröjare anser sig vara klar. ( Område 1) Vi har dålig snöröjning, då det i slutet av säsongen knappast går att mötas två bilar i bredd (Område 4) Jag tycker att det är ett dåligt underhåll av vägar (asfalt som spruckit sönder och det har bildats gropar). Dessutom tycker jag att kommunen bör fokusera mer på miljön! (Område 2) Vägen mellan Nordmaling och Norrfors är under all kritik. Dåligt underhållen, snöröjningen undermåligt utförd. Kommun verkar inte tänka på att den används inte bara av personbilar, men också mycket timmertrafik. Den måste rustas upp! (Område 4) Gatorna är bedrövliga.i samhällena (Område 2) kolsvart har där jag bor. plogningen i år är dålig, väg är som tvättbräda. många gator här på orten är bedrövliga (Område 2) Snöröjning under all kritik, snö plogas in på uppfarter, postlådor förstörs. Helger ingen plogning,alla är inte helglediga, utan behöver sin bil. (Område 2) Vi har varit helt utan gatubelysning idag och igår (27,28 dec ). När det fungerar är det OK. (Område 1)

3 Gång- och cykelvägar Belysning av gång- och cykelvägar: 43,48% nöjda, 34,78% missnöjda, 21.74% inget svar Underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar: 39,13% nöjda, 34,78% missnöjda, 26,09% inget svar Snöröjning av gång- och cykelvägar: 34,78% nöjda, 30,43% missnöjda, 34,78% inget svar Trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar: 34,78% nöjda, 26,09% missnöjda, 39,13% inget svar Övrigt gång- och cykelvägar kommentarer: med missnöjg menar jag att jag är missnöjd med att ni inte planerar att ploga cykelvägen från Rundvik in till Nordmaling. Dessutom är cykelvägen inte upplyst på kvällarna. Se kommentar ovan Finns inga gång/cykelvägar där jag bor Finns ju knappt ngr cykelvägar!!! Vägen från pumpstn till reningsverket i Rundvik är en enda sörja vid regnväder.

4 Miljö- och hälsoskyddsenheten Handläggningstider: 26,09% nöjda, 26,09% missnöjda, 47,83% inget svar Bemötandet: 43,48% nöjda, 17,39% missnöjda, 39,13% inget svar Tillgängligheten (e-post, telefon o.s.v.): 39,13% nöjda, 26,09% missnöjda, 35,78% inget svar Jag har försökt ta kontakt med miljökontorer och ekonomiavdelningen flera gånger utan framgång. Det är bara ett fåttal gånger jag har kunnat kontakta dem. adressen till kommunen besvaras aldrig! Den elektroniska "telefonkatalogen" har aldrig fungerat när jag har använt den. När jag informerar den ansvarige personen får jag svaret att den "aldrig riktigt fungerat". Detta anser jag är högst uppseendeväckande att ni vet om att en tjänst som ni tillhandahåller, för att kommuninvånarna snabbt ska kunna ta kontakt med tjänstemän, inte fungerar!! Har aldrig haft kontakt med denna enhet Jag undrar om det går att hålla ngn form av telefontid - när ansvarig SKA svara i telefonen? Räddningstjänst Hur nöjd är du med räddningstjänsten: 78,26% nöjda, 0% är missnöjda, 21,7% inget svar Trevligt med besök i förebyggande syfte

5 Idrott och motion Öppettider idrottshallar: 56,52% nöjda, 4,35% missnöjda, 39,13% inget svar Öppettider simhall: 52,17% nöjda, 4,35% missnöjda, 43,48% inget svar Utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar: 39,13% nöjda, 21,47% missnöjda, 39,13% inget svar Belysningen i kommunen motionsspår: 43,48% nöjda, 17,39% missnöjda, 39,13% inget svar Släck lyset på rödviksspåret Använder inte sim/idrottshall/motionsspår eller motionsanäggningar Många trasiga lampor som inte lagas, det tar lång tid. Trasig belysning och stolpar vilket är en riskfaktor, kommunen ger bidrag till föreningen och borde kolla upp säkerheten Renhållning och sopor Sophämtning: 91,3% nöjda, 4,35% missnöjda, 4,35% inget svar Tillgänglighet återvinningscentral/återvinningsstationer: 60,87% nöjda, 34,78% missnöjda, 4,35% inget svar Åtgärder mot klotter och skadegörelse: 43,48% nöjda, 8,7% missnöjda, 47,83% inget svar Renhållning av parker och allmänna platser: 47,83% nöjda, 39,43% missnöjda, 21,74% inget svar Skulle vilja ha fler dagar öppna på återvinningscentralen, helst då en helgdag. Det är väldigt smutsigt runt återvinningsstationerna. Något jag tycker är mycket konstigt då det är ni "miljöenheten" som ska utöva tillsynsen av dessa stationer och kan ålägga återvinningsföretaget att städa upp! Allt detta kan ni läsa om i Miljöbalken! Borde finnas återvinningsstationer även ute i byarna så man slipper spara ihop ett berg av återvinningsmaterial innan det är lönt att lämna in det. lekparkerna och dagis områden är under all kritik Dålig grönområderna klipps max 1-2ggr pär sommar här medans på annan ort mer. lekparker sköts ej om fast folk ringer in och säger till.

6 Vatten och avlopp Dricksvatten: 91,3% nöjda, 0% missnöjda, 8,7% inget svar Vattenförsörjning: 86,96% nöjda, 4,35% missnöjda, 8,7% inget svar Avloppssystem: 60,87% nöjda, 30,43% missnöjda, 8,7% inget svar Har eget vatten/avlopp Avlopp bör bytas ut Men det måste investeras och förbättras VA. Plan- och bygglov Handläggningstiderna: 43,48% nöjda, 4,35% missnöjda, 52,8% inget svar Bemötande: 52,17% nöjda, 8,7% missnöjda, 39,13% inget svar Tillgängliget (e-post, telefon o.s.v): 43,48% nöjda, 17,39% missnöjda, 39,13% inget svar har ej varit i kontakt med plan- och byggenheten så jag har inge uppfattning om hur lång handlägningstid, bemötande och tillgänglighet. Har aldrig haft kontakt med denna enhet

7 Administration Tillgänglighet: 38,13% nöjda, 26,09% missnöjda, 34,78% inget svar Bemötande: 47,83% nöjda, 13,04% missnöjda, 39,13% inget svar Service: 43,48% nöjda, 12,04% missnöjda, 43,48 inget svar Har inge uppfattning Har aldrig haft kontakt med denna förvaltning Helhetsbedömning Är du nöjd?: 30,43% håller med, 34,78% håller ej med, 34,78% inget svar Uppfyller förväntningar: 30,43% håller med, 34,78% håller ej med, 34,78% inget svar Har inge uppfattning Ser inte bra ut vid vissa kommunala fastigheter, ingen snöskottning på vintern och dåligt rensat och ej klippta gräsmattor på sommaren Privata avloppsanläggningar en tickande bomb. Det fuskas för mycket av medborgarna, vattendrag växer igen. BÄTTRE KONTROLL.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Lunds kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Lunds kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Lunds kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Mora kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Mora kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Mora kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer medborgarna

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Ulricehamns kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Ulricehamns kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Ulricehamns kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Svalövs kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Svalövs kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Svalövs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Laholms kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Laholms kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Laholms kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Sunne kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Sunne kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Sunne kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lindesbergs kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lindesbergs kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Lindesbergs kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Bollebygds kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Bollebygds kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Bollebygds kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tjörns kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tjörns kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tjörns kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Grums kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Grums kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Grums kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Staffanstorps kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Staffanstorps kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Staffanstorps kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Danderyds kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Danderyds kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Danderyds kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Järfälla kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Järfälla kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Järfälla kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 UResultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Robertsfors kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Robertsfors kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Robertsfors kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Jönköpings kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Jönköpings kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Jönköpings kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 UResultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Haninge kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Haninge kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Haninge kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 UResultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Södertälje kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Södertälje kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Södertälje kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Värmdö kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Värmdö kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Värmdö kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Alvesta kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Alvesta kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Alvesta kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Nässjö kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Nässjö kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Nässjö kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Mölndals stad. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Mölndals stad. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Mölndals stad Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tanums kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tanums kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tanums kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

NY Kundundersökning skärgård

NY Kundundersökning skärgård NY Kundundersökning skärgård Informationen om skärgården är tillräcklig 3 9,4 B. 2 8 25 C. 3 7 21,9 D. 4 11 34,4 E. 5 0 0 1 3,1 G. Vet ej 2 6,2 Medelvärde 3 Median 3 Synpunkter och förbättringsförslag

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Dals-Eds kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Dals-Eds kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Dals-Eds kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Jokkmokks kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Jokkmokks kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Jokkmokks kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Vimmerby kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Vimmerby kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Vimmerby kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer