Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision"

Transkript

1 Systemtelefoner för MX-ONE Telephony System och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following settings: Width: 15,4 cm (Important!) Height: 11,2 cm (May be smaller) Top: 5,3 cm (Important!) Left: -0,3 cm (Important!) This text should then be hidden.

2 SV/LZT R6A Aastra Telecom Sweden AB Med ensamrätt.

3 Innehåll Innehåll Välkommen... 5 Viktig användarinformation... 7 Beskrivning... 8 Free Seating Inkommande samtal Utgående samtal Under samtal Samtalsmätning Vidarekoppling Frånvaroinformation Meddelanden Gruppfunktioner Andra användbara funktioner Inställningar Tillbehör Installation Felsökning Ordlista Register

4 Innehåll 4

5 Välkommen Välkommen Välkommen till användarhandboken för telefonerna Dialog 4223 Professional och Dialog 4225 Vision. Den här handboken beskriver funktionerna i telefonerna när de är anslutna till MX-ONE Telephony System eller MD110. Funktionerna i dessa telefoner kan användas i alla sorters telefonisituationer. Beroende på version och konfigurering av växeln som telefonen är ansluten till kan det hända att vissa funktioner som beskrivs i denna användarhandbok inte är tillgängliga. Det kan också finnas lokala skillnader i hur din telefon är programmerad. Kontakta systemadministratören om du behöver ytterligare information. I vissa länder används olika koder för en del funktioner. I den här användarhandboken beskrivs de koder som används i Sverige. Den senaste versionen av den här användarhandboken kan hämtas på: 5

6 Välkommen Copyright Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får kopieras, sparas i informationslagringssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, genom kopiering, inspelning eller på annat sätt, utan skriftligt medgivande från utgivaren. Följande undantag ges: Om denna publikation görs tillgänglig på ett Aastra-medium medger Aastra att innehållet i denna fil får laddas ned och skrivas ut för privat bruk. Innehållet får dock inte vidarebefordras till andra. Inga delar av denna publikation får ändras eller säljas. Aastra påtar sig inget ansvar för eventuella skador som uppkommit till följd av användning av en publikation som ändrats utan tillstånd. Aastra är ett registrerat varumärke som tillhör Aastra Technologies Limited. Alla övriga varumärken i denna publikation tillhör sina respektive ägare. Garanti Aastra lämnar inga garantier av något slag beträffande detta material, inklusive men inte begränsat till indirekta garantier för om det är säljbart eller lämpligt för ett visst ändamål. Aastra ansvarar inte för fel i detta material eller för oförutsedda skador eller följdskador i samband med anskaffning, framställning eller användning av detta material. Försäkran om överensstämmelse Aastra Telecom Sweden AB, SE Hägersten förklarar härmed att denna telefon uppfyller kraven och bestämmelserna i EU:s R&TTE-direktiv 1999/5/EG. Ytterligare information finns på 6

7 Viktig användarinformation Viktig användarinformation Säkerhetsinstruktioner Spara de här instruktionerna! Läs de här säkerhetsinstruktionerna innan du använder produkten! Obs! När du använder telefonen eller ansluten utrustning ska du alltid följa dessa grundläggande säkerhetsinstruktioner. Då minskar risken för brand, elchocker och personskador. Följ instruktionerna i användarhandboken till produkten eller annan dokumentation. Installera alltid utrustningen på en plats och i en miljö som den är avsedd för. För telefoner som förses med ström via ett vägguttag: Använd endast telefonen med den föreskrivna nätspänningen. Om du är osäker på vilken typ av ström som finns i byggnaden kontaktar du fastighetsförvaltaren eller det lokala elbolaget. För telefoner som förses med ström via ett vägguttag: Placera aldrig telefonens strömkabel där den kan utsättas för mekaniskt tryck eftersom den då kan skadas. Om strömkabeln eller kontakten är skadad ska du koppla ur produkten och kontakta ett godkänt serviceställe. Headset som används med produkten måste uppfylla kraven enligt EN/IEC (för Australien AS/NZS 60950: 2000). Gör inga ändringar på produkten utan föregående godkännande från den som ansvarar för att produkten uppfyller aktuella krav. Om otillåtna ändringar görs på produkten kan användaren fråntas befogenheten att använda produkten. Använd inte telefonen för att anmäla en gasläcka i närheten av läckan. Spill ingen vätska av något slag på produkten och använd den aldrig nära vatten, t.ex. intill ett badkar, handfat eller en diskbänk, i en fuktig källare eller intill en swimmingpool. För aldrig in några föremål i produktens öppningar som inte hör till produkten eller dess tillbehör. Montera inte isär produkten. Kontakta ett godkänt serviceställe om service eller reparationer behöver genomföras. Undvik att använda alla slags telefoner utom trådlösa modeller vid åskväder. Kassering av produkten Telefonen får inte slängas i hushållssoporna. Kontrollera vilka regler som gäller för kassering av elektroniska produkter. 7

8 Beskrivning Beskrivning Dialog 4223 Professional b Förfrågan Linje 2 Linje Display Se avsnittet Displayinformation på sidan Displaymenyknappar Knapparnas funktion beror på samtalssituationen. När du får anvisningen (se displayen) trycker du på knappen för motsvarande funktion på displayen. 3 Återuppringning Visar/aktiverar återuppringning. Se avsnittet Om du får en upptagetton på sidan 41. Systemadministratören kan flytta funktionen till en annan programmerbar funktionsknapp. 8

9 Beskrivning 4 Vidarekoppling Anger/aktiverar vidarekoppling. Se avsnittet Vidarekoppling på sidan 62. Systemadministratören kan flytta funktionen till en annan programmerbar funktionsknapp. 5 Programmerbara funktionsknappar Programmera nummer eller funktioner. Se avsnittet Programmering av funktionsknappar på sidan 97. Obs! Knappen som är markerad med b används även för att programmera en melodi. Se avsnittet Melodier på sidan Trevalslinje Hantera samtal. Linje 1 och 2 är tillgängliga för både inkommande och utgående samtal. Förfrågan kan endast användas för utgående samtal. 7 Mikrofon Används för samtal via högtalaren. 8 Nedkopplingsknapp Koppla bort samtal eller avsluta en funktion. Kan användas istället för att lägga på luren. 9 Knapp för headset Hantera headsetsamtal och aktivera förinställning för headset. Se avsnittet Headset (tillval) på sidan Högtalare på/av a. Aktivera samtal via högtalaren. Se avsnittet Under samtal på sidan 53. b. Aktivera förinställning för högtalaren. Se avsnittet Förinställning för headset på sidan Sekretess a. Koppla på/av mikrofonen under ett samtal. Se avsnittet Sekretess på sidan 54. b. Stänga av ringsignalen i standby-läge eller när det ringer. Se avsnitten Stänga av ringsignalen på sidan 107 och Tyst ringning på sidan Volymkontroll Ändra volymen. Se avsnittet Inställningar på sidan Högtalare 9

10 Beskrivning 14 Lur Försedd med hörslinga för hörselskadade som standard. En extra lur kan anslutas till telefonen. Se avsnittet Tillbehör på sidan 115. Obs! Hörluren är magnetisk, och det finns en risk att små metallföremål kan fastna och följa med till örat. 15 Utdragsskiva för snabbguide (tillval) Se avsnittet Utdragsskiva (tillval) på sidan Knappsats Med 17 programmerbara knappar. Upp till fyra knappsatser kan anslutas. Se avsnittet Knappsats på sidan 115. Använd Designation Card Manager för att tillverka och skriva ut egna signeringskort för knappsatsen. Se nedan. 17 Signeringskort Med programmet DCM (Designation Card Manager) kan du skapa och skriva ut egna signeringskort. DCM medföljer på cd-skivan Enterprise Telephone Toolbox. Det kan även hämtas på: Kontakta en auktoriserad Aastra-återförsäljare om du vill ha mer information. Information om D4-läget Telefonen Dialog 4223 Professional kan anslutas till växeln i två olika lägen (användargränssnitt), antingen i D3-läge eller i D4-läge. Det finns en användarhandbok för varje läge. Om du vill veta vilket läge din telefon är ansluten i kontrollerar du andra raden på höger sida i teckenfönstret (se bilden) när telefonen är i standby-läge. Inget anknytningsnummer visas (dvs. tomt) din telefon används i D4-läge = detta är rätt handbok. Anknytningsnummer visas din telefon används i D3-läge = detta är inte rätt handbok. Hämta användarhandboken på: Brown James :06 28 Aug 2008 Frånvaro Deb.kod Beh.kod FlerVal... Obs! Denna användarhandbok gäller inte för Dialog 4223 Professional i D3-läge. 10

11 Beskrivning Dialog 4225 Vision b Förfrågan Linje 2 Linje Display Se avsnittet Displayinformation på sidan Displaymenyknappar Knapparnas funktion beror på samtalssituationen. När du får anvisningen (se displayen) trycker du på knappen för motsvarande funktion på displayen. 3 Menykontrollknapp vänster Gå ett steg till vänster i toppmenyn. Se avsnittet Displayinformation på sidan Startsida Återgå till startsidan (i standby-läge) när du navigerar i toppmenyn. Se avsnittet Displayinformation på sidan Menykontrollknapp höger Gå ett steg till höger i toppmenyn. Se avsnittet Displayinformation på sidan

12 Beskrivning 6 Återuppringning Visar/aktiverar återuppringning. Se avsnittet Om du får en upptagetton på sidan 41. Systemadministratören kan flytta funktionen till en annan programmerbar funktionsknapp. 7 Vidarekoppling Anger/aktiverar vidarekoppling. Se avsnittet Vidarekoppling på sidan 62. Systemadministratören kan flytta funktionen till en annan programmerbar funktionsknapp. 8 Programmerbara funktionsknappar Programmera nummer eller funktioner. Se avsnittet Programmering av funktionsknappar på sidan 97. Obs! Knappen som är markerad med b används även för att programmera en melodi. Se avsnittet Melodier på sidan Trevalslinje Hantera samtal. Linje 1 och 2 är tillgängliga för både inkommande och utgående samtal. Förfrågan kan endast användas för utgående samtal. 10 Mikrofon Används för samtal via högtalaren. 11 Nedkopplingsknapp Koppla bort samtal eller avsluta en funktion. Kan användas istället för att lägga på luren. 12 Knapp för headset Hantera headsetsamtal och aktivera förinställning för headset. Se avsnittet Headset (tillval) på sidan Högtalare på/av a. Aktivera samtal via högtalaren. Se avsnittet Under samtal på sidan 53. b. Aktivera förinställning för högtalaren. Se avsnittet Förinställning för headset på sidan Sekretess a. Koppla på/av mikrofonen under ett samtal. Se avsnittet Sekretess på sidan 54. b. Stänga av ringsignalen i standby-läge eller när det ringer. Se avsnitten Stänga av ringsignalen på sidan 107 och Tyst ringning på sidan Volymkontroll Ändra volymen. Se avsnittet Inställningar på sidan Högtalare 12

13 Beskrivning 17 Lur Försedd med hörslinga för hörselskadade som standard. En extra lur kan anslutas till telefonen. Se avsnittet Tillbehör på sidan 115. Obs! Hörluren är magnetisk, och det finns en risk att små metallföremål kan fastna och följa med till örat. 18 Utdragsskiva för snabbguide (tillval) Se avsnittet Utdragsskiva (tillval) på sidan Knappsats Med 17 programmerbara knappar. Upp till fyra knappsatser kan anslutas. Se avsnittet Knappsats på sidan 115. Använd Designation Card Manager för att tillverka och skriva ut egna signeringskort för knappsatsen. Se nedan. 20 Signeringskort Med programmet DCM (Designation Card Manager) kan du skapa och skriva ut egna signeringskort. DCM medföljer på cd-skivan Enterprise Telephone Toolbox. Det kan även hämtas på: Kontakta en auktoriserad Aastra-återförsäljare om du vill ha mer information. 13

14 Beskrivning Lampindikeringar Ô Släckt lampa Funktionen är inte aktiv. ÕÔ Tänd lampa ÖÔ Långsamt blinkande lampa Funktionen är aktiv eller linjetagarlinjen är upptagen. Linjen (funktionen) har parkerats. ÖÔ Snabbt blinkande lampa Inkommande samtal. ÕÔ Tänd lampa med korta avbrott Pågående samtal. 14

15 Beskrivning Toner och signaler Följande toner och signaler skickas från växeln till din telefon. Kopplingston Toner Tonerna i det här avsnittet är de som oftast används runt om i världen. Många länder använder andra toner för vissa av dessa situationer. Speciell kopplingston Rington eller köton Upptagetton Spärrton Hänvisningston Samtal väntar-ton Påkopplingston Konferenston var 15:e sekund (till alla parter) Verifieringston Varningston, dyr extern linje 15

16 Beskrivning Intern ringsignal Ringsignaler Tre olika ringsignaler ger information om typen av inkommande samtal. Signalerna i det här avsnittet är de som oftast används runt om i världen. Många länder använder signaler som är anpassade efter lokal standard. Om du hör en signal som inte beskrivs här eller som du inte kan identifiera kan du fråga systemadministratören. Extern ringsignal Återuppringning (påminnelsesignal) Displayinformation På displayen får du information om t.ex. tid och datum, anslutningsstatus och telefonnummer. På följande sidor finns exempel på informationsdisplayer vid olika telefonstatus. Obs! Vilken ordning datumet anges i beror på växeln. Alla namn och nummer som visas på displayerna i den här användarhandboken är exempel. Din telefon har en grafisk display. Antalet rader och tecken per rad beror på vilken teckenstorlek och vilket teckensnitt som används. När displayen visar en lista eller när telefonen är i inställningsläge, anpassas mittfältet på displayen efter den aktuella situationen. 16

17 Beskrivning Toppmeny (Dialog 4225 Vision) Toppmenyn visas innanför den svarta ramen nedan. Program Inställn. Samtalslista Telefonbok Meddelande 11:06 28 Aug 2008 Brown James 2222 Frånvaro Deb.kod Beh.kod FlerVal... Följande texter och symboler kan förekomma i toppmenyn (se även avsnittet Menystruktur för Dialog 4225 Vision på sidan 27): Program Inställn. Samtalslista Gå till menyn Program. Se avsnittet Inställningar på sidan 97. Gå till menyn Inställn.. Se avsnitten Inställningar på sidan 97, Tillbehör på sidan 115 och Felsökning på sidan 130. Gå till menyn Samtalslista. Se avsnittet Samtalslista på sidan 95. Startläge (standby-läge). Telefonbok Meddelande Gå till menyn Telefonbok. Se avsnittet Ringa via telefonboken på sidan 46. Gå till menyn Meddelande. Se avsnittet Meddelanden på sidan 79. Lägesindikator (markerat objekt i toppmenyn). 17

18 Beskrivning Displaysymboler Trafikstatus visas med följande symboler på displayen: Dialog 4223 Professional: Brown James :06 28 Aug 2008 Medfl till 3333 Samtalslista Telefonbok EjVidarekpl FlerVal... Dialog 4225 Vision: Program Inställn. Samtalslista Telefonbok Meddelande Smith Bob >Vidarek 11:06 28 Aug 2008 Brown James Nelson Lord RingÅter Personsök Tidur Vidarekopplat samtal. Anger att samtalet har vidarekopplats till en annan anknytning än den du ringde. Se avsnittet Vidarekoppling på sidan 62. > Prefix före typen av vidarekoppling (vidarekoppling eller medflyttning). Se avsnittet Vidarekoppling på sidan 62. Meddelande. Anger att meddelande väntar. Se avsnittet Meddelanden på sidan 79. Telefonlås. Anger att telefonen är låst för otillåtna samtal. En behörighetskod måste anges innan det går att ringa. Se avsnittet Behörighet på sidan 50. Förinställning för headset. Anger att telefonen är inställd så att inkommande och utgående samtal kopplas till headsetet när du svarar eller ringer utan att lyfta på luren. Se avsnittet Headset (tillval) på sidan 116. Ringsignal av. Anger att ringsignalen har slagits av. Se avsnittet Tyst ringning på sidan 107. Volymindikator. Anger ringsignalens volym i standby-läge eller ringläge alternativt högtalarens eller lurens volym i samtalsläge. För Dialog 4223 Professional visas symbolen i ett par sekunder när du har tryckt på volymknappen. 18

19 Beskrivning Följande symboler kan visas i toppmenyn eller på andra displaylistor (exempel från menyn Samtalslista). Dialog 4223 Professional: Smith Bob :24 23 Aug 2008 Nelson Lord :33 23 Aug 2008 Ring Upp Ner FlerVal... Dialog 4225 Vision: Program Inställn. Samtalslista Telefonbok Meddelande Smith Bob :24 23 Aug 2008 Nelson Lord :33 23 Aug :11 22 Aug 2008 Carter Jim :06 21 Aug 2008 Ring Upp Ner FlerVal... Obesvarat samtal. Anger ett obesvarat men kontrollerat samtal. Inkommande samtal. Anger ett besvarat inkommande samtal. Utgående samtal. Anger ett utgående samtal. Stapelindikator. Anger vilken del av den totala listan som visas. Smith Bob Markeringsram. Markerar den post som ska ringas upp eller som är vald i listan. 19

20 Beskrivning Standby-läge Dialog 4223 Professional: När telefonen är i standby-läge visas allmän information på översta raden tillsammans med ditt anknytningsnummer. På den nedre raden visas aktuella texter till menyknapparna. I exemplet nedan är anknytningsnumret för James Brown Obs! Om namnet är långt visas inte numret. Brown James :06 28 Aug 2008 Frånvaro Deb.kod Beh.kod FlerVal... Dialog 4225 Vision: När telefonen är i standby-läge visas toppmenyn på displayen. Under toppmenyn visas tid, datum, namn och ditt anknytningsnummer till höger. Nedanför linjen visas aktuella texter för displaymenyknapparna. I exemplet nedan är anknytningsnumret för James Brown Program Inställn. Samtalslista Telefonbok Meddelande 11:06 28 Aug 2008 Brown James 2222 Frånvaro Deb.kod Beh.kod FlerVal... 20

21 Beskrivning Utgående samtal Dialog 4223 Professional: När du ringer från telefonen visas trafikinformation och det namn (om det är tillgängligt) och nummer du ringer. Ringer 11:06 28 Aug 2008 Smith Bob 3333 RingÅter Personsök Tidur Om personen du ringer har vidarekopplat sin telefon visas vidarekopplingssymbolen, namnet på anknytningen som samtalet vidarekopplas till (eller numret om inte namnet är tillgängligt) och vidarekopplingstypen. Smith Bob >Vidarek 11:06 28 Aug 2008 Nelson Lord 5555 RingÅter Personsök Tidur Samtalet till Smith vidarekopplas till Nelson (5555). Dialog 4225 Vision: När du ringer ett utgående samtal visas standby-informationen. Nedanför toppmenyn visas anslutningsinformation samt namn och telefonnummer (om det finns tillgängligt) på den som rings upp. Program Inställn. Samtalslista Telefonbok Meddelande Ringer 11:06 28 Aug 2008 Smith Bob 3333 Brown James 2222 RingÅter Personsök Tidur Om personen du ringer har vidarekopplat sin telefon visas vidarekopplingssymbolen, namnet på anknytningen som samtalet vidarekopplas till (eller numret om inte namnet är tillgängligt) och vidarekopplingstypen nedanför toppmenyn. Program Inställn. Samtalslista Telefonbok Meddelande Smith Bob >Vidarek 11:06 28 Aug 2008 Brown James Nelson Lord RingÅter Personsök Tidur Samtalet till Smith vidarekopplas till Nelson (5555). 21

22 Beskrivning Inkommande samtal Dialog 4223 Professional: Om du tar emot ett inkommande samtal blinkar anknytningsnumret för den som ringer (om namnet är tillgängligt visas det också). Om numret för ett externt samtal inte är tillgängligt visas Externt på displayen istället för ett blinkande nummer. 11:06 28 Aug 2008 Smith Bob 3333 Frånvaro Deb.kod Beh.kod FlerVal... Om en vidarekopplande anknytning ringer visas vidarekopplingssymbolen, den uppringda personens namn (eller nummer om namnet inte är tillgängligt), vidarekopplingstypen samt namn och nummer för den som ringer (blinkar). Smith Bob >Vidarek 11:06 28 Aug 2008 Carter Jim 4444 Frånvaro Deb.kod Beh.kod FlerVal... Carter (4444) har ringt till Smith och samtalet har vidarekopplats till dig. 22

23 Beskrivning Dialog 4225 Vision: När du får ett inkommande samtal visas standby-informationen. Under toppmenyn blinkar anknytningsnumret för den som ringer (om namnet är tillgängligt visas det också). Om numret för ett externt samtal inte är tillgängligt visas Externt på displayen istället för ett blinkande nummer. Program Inställn. Samtalslista Telefonbok Meddelande Smith Bob :06 28 Aug 2008 Brown James 2222 Frånvaro Deb.kod Beh.kod FlerVal... Om en vidarekopplande anknytning ringer visas vidarekopplingssymbolen, den uppringda personens namn (eller nummer om namnet inte är tillgängligt), vidarekopplingstypen samt namn och nummer för den som ringer (blinkar) nedanför toppmenyn. Program Inställn. Samtalslista Telefonbok Meddelande Smith Bob >Vidarek Jim Carter 4444 Frånvaro Deb.kod Beh.kod FlerVal... Carter (4444) har ringt till Smith och samtalet har vidarekopplats till dig. 23

24 Beskrivning Displaymenyknappar Följande texter kan visas för displaymenyknapparna: +/- Ändra kontrasten LoggaUt Logga ut </> Flytta markören när du programmerar melodier n Missade Antal obesvarade samtal i samtalslistan Aktivera Aktivera Ner Bläddra nedåt Anslut Ansluta NyMedlem Lägga till en medlem i en konferens AvslStörEj Inaktivera Stör ej Nästa Visa nästa nummer i samtalslistan Avsluta Gå ur den aktuella menyn Parkering Parkera samtalet Back* Återgå till föregående meny Prisinfo Visa kostnadsinformation Beh.kod Behörighetskod Prog.läge Program Change* Ändra en inställning Program* Gå till läget Programmera melodi Deb.kod Kontokod Påkoppling Påkoppling DöljMeny Dölj menyknapparnas texter Radera Nollställa samtalsmätaren EjVidarekpl Avbeställa frånvaro/ Radera Ta bort en post vidarekoppling Exit* Gå ur den aktuella menyn Ring Ringa upp det nummer som visas FlerVal... Fler menyalternativ RingÅter Återuppringning Frånvaro Hantera frånvaro/ vidarekoppling Samtalslista Gå till samtalslistan (Dialog 4223 Professional) Gruppsvar Svara i svarsgrupp SamtalVänt Samtal väntar Inaktivera Inaktivera Save&Exit* Spara inställning och gå ur menyn Info Visa information om det Save* Spara inställning markerade objektet Konf./Överf. Öppna en ny linje för konferens Skicka Ange värden eller överflyttning Konferens Ansluta en konferensdeltagare Spåra Spåra samtal LoggaIn Logga in Start/Stopp Starta/stoppa samtalsmätaren 24

25 Beskrivning Stega Göra mellanslag vid Upp Bläddra uppåt textskrivning Stäng Låsa telefonen Upprepa Repetera senast slagna nummer StörEj Stör ej VisaDatum Visa datum Svara Svara på samtal VisaMeny Visa menyknapparnas texter Sök Söka VisaTidur Visa tidur Tfnbok Gå till telefonboken Välj Välja en post i en lista (Dialog 4223 Professional) Tidur Visa tidsmätning Öppna Låsa upp telefonen Tillbaka Återgå till föregående meny Överflyttn. Överflytta ett samtal Tillbaka Återgå till föregående *Visas bara på engelska menyknappar Toner Tonsignalering under pågående samtal (tonvalskoder) 25

26 Beskrivning Menystruktur för Dialog 4223 Professional Menystruktur för de menyer som kan väljas på standby-menyn. När du bläddrar mellan menyerna markeras den aktiva menyn med en svart ram. Menyknappar i standby-läge n Missade* Samtalslista Telefonbok FlerVal... Samtalslista Obesvarade samtal Utgående samtal Inkommande samtal Förklaringar *Visas endast när det finns obesvarade samtal. n = Antal obesvarade samtal. **Det aktuella numret visas. ***Texten visas inte på displayen. Frånvaro Deb.kod Beh.kod Stäng/Öppna LoggaIn/ LoggaUt Tidur Upprepa Prog.läge Inställn. DöljMeny/ VisaMeny Välj profil Vidarekoppling till nnnn** Medflyttning Frånvaroorsak Extern medflyttn. Stör ej Vidk vid ej svar t nnnn** Vidk. vid uppt t. nnnn** Programmeringsläge Ringkar: Programmering av funktionsknappar*** Displaykontrast Programmera melodi Visa programversion Förinställa headset Lokalt testläge Adapterinställningar Ställ in volym 26

27 Beskrivning Menystruktur för Dialog 4225 Vision Menystruktur för de menyer som kan väljas på standby-menyn. När du bläddrar mellan menyerna markeras den aktiva menyn med en svart ram. Toppmeny Program Inställn. Samtalslista Telefonbok Meddelande Programmera knappar Displaykontrast Programmera melodi Visa programversion Förinställa headset Lokalt testläge Adapterinställningar Ställ in volym Central katalog Meddelande väntar Programmeringsläge Ringkar: Programmering av funktionsknappar*** Samtalslista Obesvarade samtal Utgående samtal Inkommande samtal Menyknappar i standby-läge n Missade* Frånvaro Deb.kod FlerVal... Förklaringar *Visas endast när det finns obesvarade samtal. n = Antal obesvarade samtal. **Det aktuella numret visas. ***Texten visas inte på displayen. Startsida. Återgå till startsidan när du navigerar i toppmenyn. Välj profil Vidarekoppling till nnnn** Medflyttning Frånvaroorsak Extern medflyttn. Stör ej Vidk vid ej svar t nnnn** Vidk. vid uppt t. nnnn** Beh.kod Stäng/Öppna LoggaIn/LoggaUt Tidur Upprepa DöljMeny/ VisaMeny 27

28 Beskrivning Displayspråk (tillval) Du kan välja att visa information på displayen på något av följande språk. Siffra 0 9 = språkkod: 0 engelska 1 franska 2 tyska 3 spanska 4 italienska Obs! Siffrorna 5 9 är programmerade till engelska som standard. Dessa kan ändras till andra språk. Välja språk: *08* Slå. (0 9) Ange språkkoden. #í Tryck. 28

29 Free Seating Free Seating Funktionen Free Seating används av personer som har ett anknytningsnummer på kontoret men ingen egen telefon. Detta gäller t.ex. personer som arbetar deltid eller utanför kontoret osv. En användare av Free Seating som arbetar inne på kontoret loggar in på vilken ledig telefon som helst, och telefonen tilldelas då den medarbetarens anknytningsnummer och behörigheter. Logga in *11* Slå. z* Ange behörighetskoden och tryck. z# Ange ditt anknytningsnummer och tryck. í Tryck för att slutföra. Ditt anknytningsnummer visas på displayen. Logga ut #11# Slå. í Tryck för att slutföra. 29

30 Inkommande samtal Inkommande samtal Besvara samtal En ringsignal och blinkande lampa visar ett inkommande samtal. Obs! Om parallell ringning är aktiverad ringer samtalet på mer än en telefon, se avsnittet Parallell ringning på sidan 34. u På Linje 1 Normalt kommer samtalet till Linje 1. Lyft luren. u Linje ÖÔ På annan linje Lyft luren. Tryck på den blinkande linjeknappen. Linje ÖÔ í Högtalande Tryck på den blinkande linjeknappen. Samtalet förmedlas direkt till den som ringer via mikrofon och högtalare. Tryck för att avsluta samtalet. 30

31 Inkommande samtal Från en annan telefon uz Du kan svara på samtal till en annan telefon. Slå numret till den telefon där det ringer. Upptagetton. Upptagen 11:06 28 Aug 2008 Smith Bob 3333 RingÅter Personsök Svara FlerVal... Program Inställn. Samtalslista Telefonbok Meddelande Upptagen Smith Bob :06 28 Aug 2008 Brown James 2222 RingÅter Personsök Svara FlerVal... Obs! Detta är ett exempel. Displayen kan se annorlunda ut. Svara Tryck för att svara (se displayen). Om Svara inte visas trycker du på FlerVal... tills det visas. Obs! Du kan även trycka på6 eller på Park/Svar. (Den här funktionsknappen programmerar du.) Finland, tryck8. 31

32 Inkommande samtal Svara på ett andra samtal under ett pågående samtal Ledig på annan linje Ô Om telefonen är förprogrammerad med knappen Ledig på annan linje kan du ta emot ytterligare ett samtal under pågående samtal. Tryck för att aktivera/inaktivera. Lampan lyser när funktionen är aktiv. Obs! Denna funktionsknapp förprogrammeras av systemadministratören. Linje 2 ÖÔ Linje 1 ÖÔ í Om du har ett samtal på Linje 1 och Linje 2 blinkar och visar ett nytt inkommande samtal: Tryck för att svara. Första samtalet parkeras. Tryck för att återgå till det första samtalet. Andra samtalet parkeras. Du kopplas till det första samtalet. Tryck för att avsluta det pågående samtalet. Samtal väntar Om den som ringer upp har aktiverat Samtal väntar kan du ta emot ett andra samtal även om Ledig på annan linje inte är aktiverad. í Linje ÖÔ Svara på det väntande samtalet: Tryck för att avsluta det pågående samtalet. Telefonen ringer för att ange att ett samtal väntar. Tryck på den blinkande linjeknappen om du vill besvara det nya samtalet. 32

33 Inkommande samtal Stör ej När du aktiverar Stör ej visas inga inkommande samtal till din anknytning. Du kan ringa utgående samtal som vanligt. StörEj Tryck för att aktivera eller inaktivera Stör ej (se displayen) Om StörEj inte visas trycker du på FlerVal... tills det visas. eller Frånvaro Ner eller Upp Aktivera Avsluta tryck (se displayen). Om Frånvaro inte visas trycker du på FlerVal... tills det visas. Tryck för att markera Stör ej (se displayen). Avbryta: EjVidarekpl Obs! Om din telefon är programmerad med Parallell vidarekoppling av linjer och stör ej (fråga systemadministratören), beställs och avbeställs Stör ej samtidigt på alla linjer. Du kan även trycka på Stör ej (funktionsknapp som förprogrammeras av systemadministratören) eller göra något av följande: Aktivera genom att slå *27# och trycka på nedkopplingsknappen. Inaktivera genom att slå #27# och trycka på nedkopplingsknappen. 33

34 Inkommande samtal Parallell ringning Parallell ringning gör att det kan ringa på flera telefoner samtidigt vid ett inkommande samtal och att samtalet kan besvaras på vilken som helst av telefonerna. Det största fördelen med denna funktion är att man inte riskerar att missa samtal. Funktionen kräver att alla telefoner som deltar anges i en lista för parallell ringning, som måste konfigureras och aktiveras av systemadministratören. Eftersom endast samtal till en huvudanknytning distribueras bland telefonerna i listan måste även denna huvudanknytning anges. Ett samtal till en specifik anknytning distribueras inte till andra telefoner i listan utan ringer bara på den specifika anknytningens telefon. Parallell ringning kan inaktiveras tillfälligt av telefonanvändaren med hjälp av funktionen Intern medflyttning. Se även avsnittet Intern medflyttning på sidan 66. Frånvaro Ner eller Upp Välj z Skicka Inaktivera parallell ringning tillfälligt Upprepa tills menyn Medflyttning markeras. Slå anknytningsnumret. Om du vill inaktivera parallell ringning för alla telefoner som är definierade i listan följer du proceduren för att inaktivera funktionen från telefonen med huvudanknytningsnumret och slår numret till svarsstället. Om du vill inaktivera parallell ringning för en enda telefon i listan följer du proceduren för att inaktivera funktionen från denna telefon, och matar in anknytningsnumret. Obs! Du kan även göra på följande sätt för att aktivera medflyttning: slå *21*, slå anknytningsnumret till telefonen, tryck på # och därefter på nedkopplingsknappen. Medflyttningsknappen kan inte användas för att inaktivera parallell ringning. Medflyttningsknappen tänds. 34

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner för Ericsson MX-ONE Telephony System och Ericsson MD110 D4-läge Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow.

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för MD110 och MX-ONE Telephony System Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Dialog 4223 Professional

Dialog 4223 Professional Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 D3-läge Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner för MX-ONE Telephony Server Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make

Läs mer

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken Den fullständiga

Läs mer

Dialog 4223 Professional

Dialog 4223 Professional Systemtelefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för Ericsson MX-ONE Telephony System och Ericsson MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office SIP-baserad IP-telefon för Ericsson MX-ONE och Ericsson MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics >

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER Bruksanvisning, och SYSTEMTELEFONER SYSTEMTELEFON, DIALOG, OCH BRUKSANVISNING SV/LZT 102 2552 RC Copyright 1999. Ericsson Business Networks AB. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i detta dokument

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MX-ONE Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

DT292. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110

DT292. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Aastra 6730i/6731i IP-telefon för MX-ONE. Snabbguide

Aastra 6730i/6731i IP-telefon för MX-ONE. Snabbguide Aastra 6730i/6731i IP-telefon för MX-ONE Snabbguide LZT 103 103 R1B Copyright Aastra Telecom Sweden 2010. Med ensamrätt. Viktig användarinformation Svenska Copyright Aastra Telecom Sweden AB 2010. Med

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Aastra 6757i SIP-telefon för MX-ONE. Snabbguide

Aastra 6757i SIP-telefon för MX-ONE. Snabbguide Aastra 6757i SIP-telefon för MX-ONE Snabbguide LZT 103107 R1B Copyright Aastra Telecom Sweden 2010. Med ensamrätt. Viktig användarinformation Svenska Copyright Aastra Telecom Sweden AB 2010. Med ensamrätt.

Läs mer

Aastra 6755i SIP-telefon för MX-ONE. Snabbguide

Aastra 6755i SIP-telefon för MX-ONE. Snabbguide Aastra 6755i SIP-telefon för MX-ONE Snabbguide LZT 103 106 R1B Copyright Aastra Telecom Sweden 2010. Med ensamrätt. Viktig användarinformation Svenska Copyright Aastra Telecom Sweden AB 2010. Med ensamrätt.

Läs mer

Dialog 4224 Operator/Dialog 3214

Dialog 4224 Operator/Dialog 3214 Dialog 4224 Operator/Dialog 3214 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik >

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Index A ACD-funktioner..... B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3904 D Datum och klocka i displayen.. Direktinslag av inkommande

Läs mer

DT412/DT422/DT432. Användarhandbok. Trådlösa telefoner för Aastra MX-ONE och Aastra MD110

DT412/DT422/DT432. Användarhandbok. Trådlösa telefoner för Aastra MX-ONE och Aastra MD110 Trådlösa telefoner för Aastra MX-ONE och Aastra MD110 Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik > Egenskaper och gör

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för Aastra MX-ONE och Aastra MD110

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för Aastra MX-ONE och Aastra MD110 Trådlös telefon för Aastra MX-ONE och Aastra MD110 Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik > Egenskaper och gör följande

Läs mer

DT290. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

DT290. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform DT290 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren,

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik > Egenskaper och gör följande

Läs mer

1210 IP Bordstelefon Användarmanual

1210 IP Bordstelefon Användarmanual 1210 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1210 IP Bordstelefon Figur 1: 1210 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Display screen Context-sensitive

Läs mer

Användarguide Avaya One-X

Användarguide Avaya One-X Användarguide Avaya One-X 9620 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren, eller tryck på Speaker

Läs mer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

BeoCom 2. Handledning

BeoCom 2. Handledning BeoCom 2 Handledning Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik > Egenskaper och gör följande

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Läs mer

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0987198 Utgåva 02 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2002 Internet Telephone får du röst- och datafunktioner

Läs mer

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0995234_01 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2002 Internet Phone får du röst- och datafunktioner på

Läs mer

Trådlös DT590. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Trådlös DT590. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Trådlös DT590 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

BeoCom 4. Handledning

BeoCom 4. Handledning BeoCom 4 Handledning Innan du börjar Så här använder du handboken Här ser du hur de olika knapparna och statusdisplayen avbildas i anvisningarna. Knappar på luren... Hjulet Knappen Samtalslista, som ger

Läs mer

Handbok för 2-trådstelefoner. (GDK version X.5) Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab

Handbok för 2-trådstelefoner. (GDK version X.5) Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab Handbok för 2-trådstelefoner (GDK version X.5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab Dokumentinformation Namn: Handbok för 2-trådstelefoner (GDK version X.5) Version:

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

DT292. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

DT292. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform DT292 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make

Läs mer

Aastra 7187a analog telefon

Aastra 7187a analog telefon Aastra 7187a analog telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 5 Samtalslista 5 Snabbknappar 6 Telefonboken 6 Telefoninställningar 7 Väggmontering

Läs mer

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 Analog telefon Användarhandbok Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 2 Användarhandbok för analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med ensamrätt. 2004. Informationen i det här dokumentet kan ändras

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0995222 01 Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2004 Internet Telephone får du röst- och datafunktioner

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Standard telefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 FUNKTIONSTABELL...2 ALLMÄN INFORMATION...2 FUNKTIONER...2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER...3 RINGA EXTERNT...3 RINGA INTERNT...3 BESVARA SAMTAL...3

Läs mer

Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 SIP T19 E2 & SIP T19P E2

Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 SIP T19 E2 & SIP T19P E2 1 Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 SIP T19 E2 & SIP T19P E2 2 Yealink Enterprise IP Telefon T19 Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 I detta häfte har vi sammanställt information som

Läs mer

Trådlös telefon DT412/DT422/DT432

Trådlös telefon DT412/DT422/DT432 Trådlös telefon DT412/DT422/DT432 Kommunikationplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik >

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3903

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3903 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3903 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod..... Bild på M3903 D Datum och klocka i displayen... Direktinslag av inkommande samtal i högtalare......

Läs mer

Snabbguide NCP DT321. Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked

Snabbguide NCP DT321. Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked 1 Snabbguide NCP DT321 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 6: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20 Cisco 6961 Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 370 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 370 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Dialog 4187 Plus BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Systemtelefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 EPS2 SYSTEMTELEFON...2 ALLMÄNT...2 DISPLAYEN OCH DISPLAY-KNAPPARNA...2 ANVÄNDA DISPLAYEN I EPS2 SYSTEMTELEFONEN...3 PROGRAMMERING AV EPS2 SYSTEMTELEFONENS

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A Snabbguide Ascom d43 DECT-handset 1. Översikt över handset 1. Översikt över handset Ascom d43 är ett extremt användarvänligt handset som utformats för att underlätta en effektiv och pålitlig kommunikation.

Läs mer

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Översikt 5 Använda bastjänster Översikt 7 Ringa internt, externt eller till telefonist

Läs mer

Business Communications Manager M7324N Användarkort

Business Communications Manager M7324N Användarkort Business Communications Manager M7324N Användarkort 2001 Nortel Networks P0911610 Utgåva 02 Telefonen Business Communications Manager M7324N Teckenfönstret När du vill använda den översta funktionen trycker

Läs mer

Användarhandbok för IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Användarhandbok för IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Användarhandbok för IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 01.01 Artikelnummer: NN40050-102-SW Datum: Augusti 2006 Copyright

Läs mer

Central Svarsposition (CAP) Användarhandbok

Central Svarsposition (CAP) Användarhandbok Central Svarsposition (CAP) Användarhandbok Artikelnr. N0068930 November 2005 Central svarsposition (CAP) Central svarsposition (CAP) består av en T7316E-telefon och en till nio T24- huvudindikatormoduler

Läs mer

Nortel Networks IP-telefon 2001. Användarhandbok

Nortel Networks IP-telefon 2001. Användarhandbok Artikelnr. P0609364 02 5 mars 2004 Business Communications Manager Nortel Networks IP-telefon 2001 Användarhandbok Komma igång 3 Med Nortel Networks IP-telefon 2001 får du röst- och datafunktioner på

Läs mer

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Version 1 1 1 ÖVERSIKT AV TJÄNSTEPAKETET INDIVID RÖRLIG...3 2 DE OLIKA TELEFONMODELLERNA FÖR TJÄNSTEN INDIVID RÖRLIG...3 3 ÖVERSIKT AV TELEFONEN SIEMENS

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition Lunds universitet 2012-04-05 one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon Avaya one-x Deskphone Edition 9630 Användarguide IP Telefon Användarguide LDC vid Lunds universitet 08-06-23 Översikt USB port Meddelande

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

Trådlösa telefoner DT400 / 410 / 420 / 430

Trådlösa telefoner DT400 / 410 / 420 / 430 rådlösa telefoner D400 / 410 / 420 / 430 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow.

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a Mobil anknytning Snabbreferensguide Version 1.0a Använda mobil anknytning På grund av systemets inbyggda flexibilitet kan dina uppringningskoder och funktionsmöjligheter skilja sig från vad som anges i

Läs mer

Snabb guide Telia Centrex Uppringd

Snabb guide Telia Centrex Uppringd Snabbguide Tilläggstjänster för Telia Centrex Uppringd Index Instruktioner forts. Användning Tjänster och begrepp Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla vidare ditt nummer till ett

Läs mer

MANUAL CELLIP SOFTPHONE

MANUAL CELLIP SOFTPHONE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Funktioner... 2 1. Starta Cellip Softphone... 2 2. Logga in... 2 3. Ringa med Cellip Softphone... 2 4. Dolt nummer... 3 5. Svara i Cellip Softphone... 3 6.

Läs mer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision SIP-aktiverad IP-telefon för MX-ONE Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 T2MVMe Tele2 Sverige AB, 691 79 KARLSKOGA Kundservice: Tel 0200-276 276, E-post: tele2foretagservice@tele2.se www.tele2.se Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 3 Välkommen

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise Användarmanual First REFLEXES Alcatel OmniPCX Enterprise Med apparaten First REFLEXES som du förfogar över i dag får du på ett enkelt och ergonomiskt sätt tillgång till samtliga

Läs mer

Dialog 4420 IP Basic. Användarhandbok. IP-telefon för MX-ONE och MD110

Dialog 4420 IP Basic. Användarhandbok. IP-telefon för MX-ONE och MD110 IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

ACD-agent. Användarhandbok. Kommunikationsplattformen BusinessPhone

ACD-agent. Användarhandbok. Kommunikationsplattformen BusinessPhone ACD-agent Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik > Egenskaper och gör följande

Läs mer

MVA Mobilt Växel Abonnemang

MVA Mobilt Växel Abonnemang 1 MVA Mobilt Växel Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång MVA:s specifika funktioner i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur du hanterar

Läs mer

DT190. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

DT190. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform DT190 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make

Läs mer