Myndighetsnamn Adress P-nr Postadress Telefon växel Namn Tfn direkt Mobil E-post

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Myndighetsnamn Adress P-nr Postadress Telefon växel Namn Tfn direkt Mobil E-post"

Transkript

1 Myndighetsnamn Adress P-nr Postadress Telefon växel Namn Tfn direkt Mobil E-post Allmänna reklamationsnämnden, ARN Box Stockholm Elin Nilsson Arbetsdomstolen box Stockholm Per-Olof Persson (Jusek) Arbetsförmedlingen Stockholm Christer Gustafsson Arbetsgivarverket Box Stockholm Akademikerförbundet SSR Visas inte Arbetsmarknadsdepartementet Stockholm Arbetsmiljöverket Ekelundsvägen Solna Johnny Jonasson Barnombudsmannen Box Stockholm Jorge Rivera Blekinge tekniska högskola Karlskrona Mikael Åsman Bokföringsnämnden Box Stockholm Kerstin Peanberg (Jusek) Bolagsverket Sundsvall Gunilla Sundling Boverket Box Karlskrona Klara Falk Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Nadja Bogestam Brottsoffermyndigheten Box Umeå Ulrica Forsgren Centrala studiestödsnämnden, CSN Sundsvall Catherine Malmborg Chalmers tekniska högskola AB Göteborg Jan Linder Datainspektionen Box Stockholm Adolf Slama Diskrimineringsombudsmannen Box Stockholm Anna-Karin Brikell e-hälsomyndigheten Ringvägen Stockholm Ekobrottsmyndigheten Box Stockholm Henrik Lundin Ekonomistyrningsverket Box Stockholm Elisabeth Perntz Elsäkerhetsverket Box Stockholm Katarina Olofsson Energimarknadsinspektionen Box Eskilstuna Jonas Grape Ericastiftelsen Odengatan Stockholm Nikkie Vagnér Ersättningsnämnden Box Stockholm Tf: David Carvajal, ord: Elin Karlsson Expertgruppen för biståndsanalys, EBA Kansli ej klart Peter Wikander (Jusek) Exportkreditnämnden Box Stockholm Bo Lindgren Fastighetsmäklarinspektionen Box Stockholm Ola Gotting Finansdepartementet Stockholm Daniel Palm Finansinspektionen Box Stockholm Marianne Bonde Finanspolitiska rådet Box Stockholm Kristian Hernqvist (Jusek) Finsk-svenska gränsälvskommissionen Box Haparanda Folke Bernadotteakademin Sandövägen Sandöverken Kristin Sundqvist Folkhälsomyndigheten Östersund Ulrika Owen Formas- Forskningsrådet för miljö, areella näringa Box Stockholm Conny Rolén Forskningsrådet för arb.liv o soc vetenskap, FAS Box Stockholm Carin Håkansta Forskningsrådet hälsa arbetsliv o välfärd, Forte Box Stockholm Fortifikationsverket Eskilstuna Sören Fouganthine Forum för levande historia Box Stockholm Johan Perwe Försvarets materielverk, FMV Stockholm Hans Norinder Försvarets radioanstalt FRA Box Bromma Carl Lernberg Försvarsdepartementet Stockholm Thomas Eneström Försvarsexportsmyndigheten Box Stockholm Marcus Hallberg Försvarshögskolan Box Stockholm Bo Jifält Försvarsmakten Stockholm Susanne Abele Försvarsunderrättelsedomstolen Box Kista Lina Måndotter (Jusek) Försäkringskassan Stockholm Anna Malmström Förvaltningsavdelningen (RK) Stockholm Johan Strokirk Gentekniknämnden Retzius väg 13A Stockholm Sanna Johansson (Naturvetarna) Gymnastik & Idrottshögskolan i Stockholm, GIH Box Stockholm Lars Phil Göteborgs universitet Box Göteborg Martin Selander Handelshögskolan i Stockholm Box Stockholm Cecilia Frietsch

2 Handelssekreterarorganisationen Box Stockholm Havs- och vattenmyndigheten Box Göteborg Åsa Lindskog Högskolan i Borås Borås Carina Théen Högskolan i Dalarna Falun Christina Romlind Högskolan i Gävle Gävle Lilli André Högskolan i Halmstad Box Halmstad Kristina Hildebrand Högskolan i Jönköping, stiftelsen Box Jönköping Olle Thegeby Högskolan i Jönköping, stiftelsen Box Jönköping Anders Adolfsson Högskolan i Kristianstad Kristianstad Anders Håkansson Högskolan i Skövde Box Skövde Karin Kronberg Högskolan Väst Trollhättan Eva Velander-Sundin Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm Jenny Gustafsson Inspektionen för socialförsäkringen Startar 1 juli Nina Karnehed Inspektionen för strategiska produkter Box Stockholm Kerstin Peanberg (Jusek) Inspektionen för vård och omsorg Box Stockholm Lars-Olof Strågefors Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering Box Uppsala Helge Bennmarker Institutet för rymdfysik Box Kiruna Urban Brändström Institutet för språk och folkminne Box Uppsala Tommy Lyxell Justitiedepartementet Stockholm Linda Utterberg Justitiekanslern Box Stockholm Judit Farago Gontier Kammarkollegiet Box Stockholm Karin Edstrand Karlstads universitet Karlstad Markus Fellesson Karolinska institutet Stockholm Andreas Nyström Kemikalieinspektionen Box Sundbyberg Anna Lindberg Kommerskollegium Box Stockholm Pegah Sheikan Konjunkturinstitutet Box Stockholm Konkurrensverket Stockholm Chrisitan Blume Konstfack Box Stockholm Mari Willart (SULF) Konstnärsnämnden Box Stockholm Camilla Grön (DIK) Konsumentverket/ KO Box Karlstad Johan Jarelin Kriminalvården Norrköping Jars Jonsson Kronofogdemyndigheten Per Lindvall Kulturdepartementet Stockholm Sofia Granqvist Kungliga Akademien för de fria konsterna Box Stockholm Camilla Grön (DIK) Kungliga biblioteket Box Stockholm Karolin Engdahl Kungliga hovstaterna Kungliga slottet Stockholm Jan Blåberg Kungliga konsthögskolan Box Stockholm Björn Larsson Kungliga Musikhögskolan Box Stockholm Eva Wedin Kungliga Skogs/lantbruksakademien Box Stockholm Sanna Johansson (Naturvetarna) Kungliga tekniska högskolan, KTH Stockholm Hans Edin Kustbevakningen Box Karlskrona Jan Olsson Landsarkivet i Göteborg Box Göteborg Camilla Brodin Landsarkivet i Härnösand Box Härnösand Lina Marklund Landsarkivet i Lund Box Lund Pär Östlund Landsarkivet i Uppsala Box Uppsala Elisabeth Celander Landsarkivet i Vadstena Box Vadstena Peter Jansson Landsarkivet i Visby Brovägen Visby Anders Bergström Landsarkivet i Östersund Arkivvägen Östersund Landsbygdsdepartementet Stockholm Hans Rolandsson Lantmäteriverket Gävle Torsten Svärd LFV Holding AB Norrköping Eva-Britt Sandqvist Linköpings universitet Linköping Krzysztof Marciniak Linköpings universitet Holding AB Teknikringen Linköping Janerik Lundquist Linnéuniversitetet Kalmar Sheila Feldmanis

3 Livrustkammaren Skokloster Hallwylska Slottsbacken Stockholm Jonas Lindwall Livsmedelsverket Box Uppsala Åsa Kjellgren Livsmedelsverket (Besiktningsveterinärer) Fredrike Ritter Lotteriinspektionen Box Strängnäs Patrik Gustavsson Luftfartsverket Norrköping Gunnar Magnusson Luleå tekniska universitet Luleå Daina Dagis Lunds universitet Box Lund Lars-Åke Lööv Läkemedelsverket Box Uppsala Dag Isacson Länsstyrelsen i Blekinge län Karlskrona Victoria Carlsson-Wahlgren Länsstyrelsen i Dalarnas län Falun Stöt Ulrika Andersson Länsstyrelsen i Gotlands län Visby Annika Broms Länsstyrelsen i Gävleborgs län Gävle Ann-Charlotte Nyman Länsstyrelsen i Hallands län Halmstad Kristofer Sjöö Länsstyrelsen i Jämtlands län Östersund Tommy Dadell Länsstyrelsen i Jönköpings län Hamngatan Jönköping Ewelina Axell Länsstyrelsen i Kalmar län Kalmar Ulla Ekberg Länsstyrelsen i Kronobergs län Växjö Sara Lamme Länsstyrelsen i Norrbottens län Luleå Torsten Fors Länsstyrelsen i Skåne län Malmö Stefan Malmberg Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm Susanne Mellberg Länsstyrelsen i Södermanlands län Nyköping Christofer Cromnow Länsstyrelsen i Uppsala län Uppsala Elisabeth Schöning Länsstyrelsen i Värmlands län Karlstad Tanja Ekegren Länsstyrelsen i Västerbottens län Storgatan 71B Umeå Thorleif Eriksson Länsstyrelsen i Västernorrlands län Härnösand Torbjörn Westman Länsstyrelsen i Västmanlands län Västerås Kerstin Fogelberg Länsstyrelsen i Västra Götalands län Göteborg Sten Wolme Länsstyrelsen i Örebro län Örebro Nanny Andersson Sahlin Länsstyrelsen i Östergötlands län Linköping Magnus Melander Malmö högskola, Hälsa och Samhälle Malmö Mona Olshed Malmö Högskola, Lärarutbildningen Malmö Jerry Albihn Malmö Högskola, Saco-S rådet Malmö Johan Modée Marknadsdomstolen Box Stockholm Per-Olof Persson (Jusek) Medlingsinstitutet Box Stockholm Kristian Hernqvist (Jusek) Migrationsverket Norrköping John Andén Miljödepartementet Stockholm Patrik Brodd Mittuniversitetet Härnösand Ummis Jonsson Moderna Muséet Box Stockholm Johanna Holm Norrvik Mynd. för samhällsskydd & beredskap Karlstad Jörgen Mähler Myndigheten för delaktighet Box Sundbyberg Myndigheten för int. adoptionsfrågor, statens Box Stockholm Peter Wikander (Jusek) Myndigheten för kulturanalys Box Stockholm Camilla Grön (DIK) Myndigheten för radio o TV Box Haninge Tarek Touma Myndigheten för tillgängliga medier Box Johanneshov Christina Tånnander Myndigheten för vårdanalys Box Stockholm Myndigheten för yrkeshögskolan Box Västerås Abrham Bernharth Mälardalens högskola Box Västerås Elisabeth C. Andersson Nationalmuseum m Waldemars udde Box Stockholm Gertrud Nord Naturhistoriska riksmuseet Box Stockholm Anders Telenius Naturvårdsverket Stockholm Ulla Jennische Nordens Välfärdscenter Box Stockholm Nordic School of Public Health, NHV Box Göteborg Friedrich Heger (SULF) Nordic Unified Air Traffic Control, NUAC Norrköping Gunnar Magnusson Nordiska Afrikainstitutet Box Uppsala Ingela Dahlin

4 Nordiskt Genresurscenter, Nordgen Box Alnarp Sanna Johansson (Naturvetarna) Nordregio Box Stockholm Lisbeth Greve Harbo Notariesektionen Tove Morén Nämnden för hemslöjdsfrågor Box Stockholm Camilla Grön (DIK) Nämnden för statligt stöd till trossamfund Sundbyberg Näringsdepartementet Stockholm Andreas Giaever Patent o registreringsverket, PRV Box Stockholm Carolina Gomez Lagerlöf Patentbesvärsrätten Box Stockholm Anders Brinkman Pensionsmyndigheten Box Stockholm Maria Johansson Polarforskningssekretariatet Box Stockholm Sanna Johansson (Naturvetarna) Polismyndigheterna Staffan Tilling Post- och telestyrelsen Box Stockholm Nina Gustafsson Presstödsnämnd/Taltidningsnämnd Box Stockholm Peter Wikander (Jusek) Regeringskansliet Rosenban Stockholm Magnus C Jonsson Revisorsnämnden Box Stockholm Lina Månsdotter (Jusek) Riksantikvarieämbetet Instrument v Hägersten Thomas Gustafson Riksarkivet/lands-/krigsarkivet Stockholm Maud Almström-Blom Riksdagens ombudsmän, JO Box Stockholm Anna Edholm Riksdagsförvaltningen Stockholm Thomas Laure Riksgäldskontoret Norrlandsgatan Stockholm Kristian Hernqvist (Jusek) Rikspolisstyrelsen Box Stockholm Veronika Borg Riksrevisionen Nybrogatan Stockholm Per Dackenberg Riksutställningar Visby Eva Lundqvist Rymdstyrelsen Box Solna Peter Wikander (Jusek) Rättshjälpsmyndigheten Box Sundsvall Bengt Arnstam Rättsmedicinalverket Vasagatan Stockholm Maritha Torkildsen Nilsson Rättsmedicinalverket, avd för rättsgenetik Box Linköping Rättsmedicinska avdelningen Retziusväg Solna Rättspsykologiska avdelningen Box Huddinge Sameskolor Sameskolstyrelsen Box Jokkmokk Sametinget Adolf Hedinsvägen Kiruna Aina Negga Sida, Styrelsen för int. utvecklingsarb. Valhallavägen Stockholm Carin Zetterlund SIPRI, Sthom International Peace Research inst. Signalistgatan Solna Theresa Höghammar SIS, Statens institutionsstyrelse, Box Stockholm Catharina Linder SIUN, Statens insp för försvarsunderrättelse Box Kista Peter Wikander (Jusek) Sjöfartsverket Norrköping Hans Fotmeijer Skatteverket Solna Roger Castefelt Skatteverket, HK/VE Rolf Larsson Skatteverket, Mittregionen Carina Wilhelmsson Skatteverket, Mälardalsregionen Stefan Halvarsson Skatteverket, Norra regionen Thomas B Karlsson Skatteverket, Stockholmsregionen Magnus Ladulåsgatan Stockholm Carlos Saavedra Nilsson Skatteverket, Storföretagsregionen Jan-Peter Olsson Skatteverket, Södra regionen Roger Castefelt Skatteverket, Västra regionen Johan Almstrand Skatteverket, Östra regionen Per-Olof Karlsson SKL, Statens kriminaltekniska laboratorium Brigadgatan Linköping Nils Hydén Skogsstyrelsen Jönköping Amna Krupic Skolforskningsinstitutet SMHI, Sveriges meterologiska & hydrologiska inst Folkborgsvägen Norrköping Pontus Brander Socialdepartementet Stockholm Tarja Birkoff Socialstyrelsen Stockholm Rose-Marie Nylander Specialpedagogiska skolmynd Box Härnösand Åke Nilsson

5 Statens beredning för medicinsk utvärdering Box Stockholm Anna Attergren Granath Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen Stockholm Kristina Berg Statens energimyndighet Box Eskilstuna Jennica Broman Statens fastighetsverk Box Stockholm Lars Andersson Statens Försvarshistoriska muséer Box Stockholm Rickard Lindkvist Statens geotekniska institut Olaus Magnus väg Linköping Martin Holmén Statens haverikommission Box Stockholm Vincent Paciello Lundvall (Jusek) Statens historiska muséer Box Stockholm Ulrika Bornestaf Statens Jordbruksverk Jönköping Kirsi Heinonen Statens Jordbruksverk (Distriktsveterinärerna) Anna Bäckval Statens Konstråd Box Stockholm Inger Höjer Aspemyr Statens Kulturråd Box Stockholm Cecilia Eriksson Statens maritima museer Box Stockholm Siri Beer Boman Statens medieråd Box Stockholm Jan Christoffersson Statens muséer för världskultur Box Göteborg Karin Wästfelt Statens musikverk Box Stockholm David Jansson Statens Servicecenter Karlavägen Stockholm Theerese Rosén Statens skolinspektion Box Stockholm Jonas Nygren Visas inte Statens skolverk Stockholm Claes Prentius Statens tjänstepensionsverk, SPV Sundsvall Peder Bergsten Statens va-nämnd Box Stockholm Lina Månsdotter (Jusek) Statens vetrinärmed anstalt Uppsala Jan Chirico Statens väg o transportforskningsinstitut Linköping Åsa Forsman Statistiska centralbyrån, SCB Box Stockholm Dan Aho Lisai Statskontoret Box Stockholm Ulrika Strid Statsrådsberedningen Rosenbad Stockholm Linda Utterberg Stiftelsen Àjtte svenskt fjäll- och samemuseum Box Jokkmokk Kajsa Kuljok Stiftelsen Allmänna Barnhuset Box Stockholm Akademikerförbundet SSR Visas inte Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem Carl Milles väg Lidingö Camilla Grön (DIK) Stiftelsen Dansmuseifonden Gustav Adolfs torg Stockholm Camilla Grön (DIK) Stiftelsen föremålsvård i Kiruna Arent Grapegatan Kiruna Camilla Grön (DIK) Stiftelsen Nordiska museet Box Stockholm Thomas Adolfsson Stiftelsen Skansen Box Stockholm Tommy Lambrell Stiftelsen Svenska barnboksinst. Odengatan Stockholm Camilla Grön (DIK) Stiftelsen Tekniska museet Box Stockholm Agneta Sjöbom Stiftelsen Thielska galleriet Sjötullsbacken Stockholm Camilla Grön (DIK) Stiftelsen WHO Stora Torget Uppsala Helena Sköld Stockholms konstnärliga högskola Box Stockhlm Stockholms universitet Stockholm Anqi Lindblom-Ahlm Strålsäkerhetsmyndigheten Stockholm Lars Bennemo SWEDAC, Styrelsen för ackreditering & tekn kontr Box Borås Helene Rydling (Sveriges ingenjörer) Swedesurvey AB Gävle Svenska ESF-rådet Box Stockholm Susan Sundsqvist-Pettersson Svenska Inst. för europapolitiska studier, Sieps Universitetsv 10F, pl Stockholm Jonas Eriksson Svenska institutet Box Stockholm Matilda Axelsson Svenska Kraftnät Box Vällingby Oskar Engblom Sveriges Civilförsvarsförbund Box Solna Anders Lundin Sveriges Domstolar Jönköping Mats Persson Sveriges export- och investeringsråd, Business Swe Box Stockholm Sveriges Författarfond Box Stockholm Camilla Grön (DIK) Sveriges geologiska undersökning, SGU Box Uppsala Mugdim Islamovic Sveriges Lantbruksuniversitet Box Uppsala Lars Lundqvist Sveriges Riksbank Brunkebergstorg Stockholm Kristian Hernqvist (Jusek) Sveriges ständiga representation vid EU Magnus Nordström

6 Svevia AB Box Solna Säkerhets och integritetsskyddsnämnden Box Stockholm Lina Månsdotter (Jusek) Säkerhetspolisen Bolstomavägen Stockholm Södertörns högskola Huddinge Antonia Ribbing Tandvårds- & Läkemedelsförmånsverket Box Solna Jonathan Lind Martinsson Tillväxtanalys Studentplan Östersund Jörgen Lithander Tillväxtverket Box Stockholm Jon Karlberg Totalförsvarets forskningsinstitut Stockholm Fredrik Ringblom Totalförsvarets rekryteringsmyndigh Karolinen Karlstad Britta Törner Trafikanalys Akademigatan Östersund Björn Olsson Trafikverket Borlänge Christina Eklööf Transportstyrelsen Vikboplan Norrköping Martin Fridleifer Tullverket Box Stockholm Katarina Hernhut Umeå universitet Umeå Håkan Lindkvist Uminova Center AB Sandra Bergendorff (Jusek) Ungdomsstyrelsen Box Stockholm Berit Israelsson, Henrik Karlsson UNIVA AB Box Lund Sandra Bergendorff (Jusek) Universitet och högskolerådet Box Stockholm Torkel Holmström Universitetskanslersämbetet Box Stockholm Maria Malmström Uppsala universitet Box Uppsala Anders Grundström Utbildningsdepartementet Stockholm Christine Wälikangas Utrikesdepartementet Gustav Adolfs torg Stockholm Magnus Nordström Utrikesförvaltningen Magnus Nordström Valmyndigheten Box Solna Andreas Kanellopoulos Vetenskapsrådet Box Stockholm Teresa Ottinger VINNOVA, Verket för innovationssystem Stockholm Anders Brandt (Sveriges Ingenjörer) Zornsamlingarna Box Mora Camilla Grön (DIK) Åklagarmyndigheten Box Stockholm Erika Lejnefors Örebro universitet Örebro Owe L. Johansson Överklagandemämnden för studiestöd Box Härnösand Sandra Bergendorff (Jusek)

Tf: David Carvajal, Tf ordf: Toni Dufvenberg,

Tf: David Carvajal, Tf ordf: Toni Dufvenberg, Myndighetsnamn Adress P-nr Postadress Telefon växel Namn Tfn direkt Mobil E-post Allmänna reklamationsnämnden, ARN Box 174 10123 Stockholm 08-55501700 Elin Nilsson 08-508 860 33 elin.nilsson@arn.se Arbetsdomstolen

Läs mer

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn 2015-03-25 1(5) Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn A Alkoholsortimentsnämnden Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Andra AP-fonden Ansvarsnämnden för djurens

Läs mer

Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens.

Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Myndighet Referens E-bilaga Affärsverket svenska kraftnät Referenskod består av tre

Läs mer

av lokal- Redovisning 1/4 sdelen redovisas datera tecknats om samt under 2012-01-30 Stefan Gehlin Datum ESV Dnr 202100-5026 SE202100502601 (EU)

av lokal- Redovisning 1/4 sdelen redovisas datera tecknats om samt under 2012-01-30 Stefan Gehlin Datum ESV Dnr 202100-5026 SE202100502601 (EU) 1/4 Datum 2012-01-30 ESV Dnr 44-55/2012 Handläggare Stefan Gehlin Ert datum Er beteckning b Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLMM Redovisning av underlag för prisomräkning av lokal- kostnadsdelen i anslagsbaserna

Läs mer

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Texten har hämtats från regeringskansliets rättsdatabaser 2009-08-11 där det varnas för att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Analys Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2013 och 2014

Analys Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2013 och 2014 Analys Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2013 och 2014 ESV 2015:50 Analys nr 4 ESV:s analysserie innehåller fördjupade, egeninitierade analyser inom ESV:s olika verksamhetsområden.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2015:229 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 OM OFFENTLIG SEKTOR Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 Statskontoret, 2010 Innehåll Organisations- och strukturförändringar i staten Begrepp och definitioner Kartläggningens omfattning

Läs mer

Miljöledning i staten 2010. En redovisning

Miljöledning i staten 2010. En redovisning Miljöledning i staten 2010 En redovisning rapport 6422 april 2011 En redovisning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2010

Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(174) Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2010 AM0104 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

tes Organisationsnamn Organisationstyp Organisationstyp 2 Affärsverket svenska kraftnät Statlig myndighet Affärsverk

tes Organisationsnamn Organisationstyp Organisationstyp 2 Affärsverket svenska kraftnät Statlig myndighet Affärsverk Organisationsnamn Organisationstyp Organisationstyp 2 AB Bostadsgaranti Statligt aktiebolag AB Göta kanalbolag Statligt aktiebolag AB Swedcarrier Statligt aktiebolag AB Svensk Bilprovning Statligt aktiebolag

Läs mer

Adresser. LO-distriktet i Västmanland. LO-förbund. Landsorganisationen i Sverige www.lo.se

Adresser. LO-distriktet i Västmanland. LO-förbund. Landsorganisationen i Sverige www.lo.se LO-distrikten i länen LO-distriktet i Dalarna LO-distriktet på Gotland LO-distriktet i Gävleborg LO-distriktet i Jönköpings län LO-distriktet i Mellersta Norrland LO-distriktet i Norrbotten LO-distriktet

Läs mer

Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem

Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem Mänskliga verksamheter som formar framtiden. Innehåll: Sid 2-3 Tabeller med mänskliga verksamheter. 4-6 Antalet arbetsställen. 7-10 Förvärvsarbetande efter

Läs mer

Registrerade EHSS-medlemmar 141001 Förnamn Efternamn Arbetsgivare Epost Inger Abrahamsson Feelgood Företagshälsovård inger.abrahamsson@feelgood.

Registrerade EHSS-medlemmar 141001 Förnamn Efternamn Arbetsgivare Epost Inger Abrahamsson Feelgood Företagshälsovård inger.abrahamsson@feelgood. Registrerade EHSS-medlemmar 141001 Förnamn Efternamn Arbetsgivare Epost Inger Abrahamsson Feelgood Företagshälsovård inger.abrahamsson@feelgood.se Martin Ackeberg Feelgood martinackeberg@hotmail.com Niklas

Läs mer

Missbruks- och beroendevård i utveckling

Missbruks- och beroendevård i utveckling PROGRAM Missbruks- och beroendevård i utveckling samverkan för tillgänglig, jämlik och hållbar vård Nationell konferens för politiker och chefer den 11 12 november 2014 i Folkets Hus, Barnhusgatan 12 14,

Läs mer

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

Resultatlista Posttrampet Falköping 2011

Resultatlista Posttrampet Falköping 2011 8 Linda Johansson PIF Växjö D S 01:50:39 1 Ingela Kjällbring PIF Växjö D S 01:50:39 4 Åsa Lovèn PIF Södertälje D S 02:03:36 5 Josefine Hesselvall PIF Södertälje D S 02:03:36 3 Riitta Lindberg PIF Södertälje

Läs mer

Deltagarlista Samtit 2015

Deltagarlista Samtit 2015 Deltagarlista Samtit 2015 Efternamn Förnamn Företag Abel Mona Sahlgrenska Sjukhuset Abrahamsson Maggie Hässleholms sjukhus Abrahamsson Mats Astrid Lindgrens barnsjukhus Abreu Albertina Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Deltagarlista mäklarmässan 2013

Deltagarlista mäklarmässan 2013 Deltagarlista mäklarmässan 2013 Namn Företag Ort Mässa Galamiddag Årsmöte Abdi, Georges SkandiaMäklarna Vällingby Vällingby x Abou-Sweid, Lina Malmö Högskola x Abrahamsson, Emelie Högskolan i Gävle x Abrizeh,

Läs mer

Deltagarlista Mäklarmässan 2013

Deltagarlista Mäklarmässan 2013 Deltagarlista Mäklarmässan 2013 Namn Företag Ort Mässa Galamiddag Årsmöte Abdi, Georges SkandiaMäklarna Vällingby Vällingby x Abrahamsson, Emelie Högskolan i Gävle x af Jochnick, Therese Landahl Advokatbyrå

Läs mer

Redovisning förslagspunkter 2007/08:SkU28

Redovisning förslagspunkter 2007/08:SkU28 Redovisning förslagspunkter 2007/08:SkU28 Skatteutskottets betänkande 2007/08:SkU28 Beskattning av flygbränsle för privat ändamål Läs betänkande 2007/08:SkU28 Redovisning förslagspunkter 1. Beskattning

Läs mer

Deltagarförteckning. Specialpedagogiska skolmyndigheten anders.eklund@spsm.se. anders.frankenberg@yourdolphin.com

Deltagarförteckning. Specialpedagogiska skolmyndigheten anders.eklund@spsm.se. anders.frankenberg@yourdolphin.com Tillgänglighet framför allt! 13-14 november 2014 Deltagarförteckning Anders Eklund Anders Frankenberg Anders Åkerblom Anette Krengel Anna Fahlbeck Anna Grönlund Anna Gustafsson Chen Anna Mia Eborn Anna

Läs mer

SVUF konferens 2011. Den goda utvärderingen: trovärdig, användbar, etisk och effektiv PROGRAM. Uppdaterat 2011-10-17

SVUF konferens 2011. Den goda utvärderingen: trovärdig, användbar, etisk och effektiv PROGRAM. Uppdaterat 2011-10-17 SVUF konferens 2011 Den goda utvärderingen: trovärdig, användbar, etisk och effektiv Uppdaterat 2011-10-17 PROGRAM Försessioner 19 okt Försession 1. Försession 2. Evert Vedung María Bustelo, Ann-Charlott

Läs mer

Deltagarlista Nätverket Renare Marks konferens Sundsvall 12-14 april 2011 Förnamn Efternamn Företag Anna Abrahamsson Länsstyrelsen i Hallands län

Deltagarlista Nätverket Renare Marks konferens Sundsvall 12-14 april 2011 Förnamn Efternamn Företag Anna Abrahamsson Länsstyrelsen i Hallands län Deltagarlista Nätverket Renare Marks konferens Sundsvall 12-14 april 2011 Förnamn Efternamn Företag Anna Abrahamsson Länsstyrelsen i Hallands län Tomas Ahlberg Tyrens Ab Gabriella Ahlström Gabriella Ahlström

Läs mer

Kvalitetsmässan 2015. Konferensprogram. 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg. Svenska utmaningar

Kvalitetsmässan 2015. Konferensprogram. 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg. Svenska utmaningar Kvalitetsmässan 2015 Konferensprogram 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg Svenska utmaningar Du är vinnaren på Kvalitetsmässan PROGRAMGUIDE 3 Programöversikt och temaområden 4 Invigning 5 Avslutning

Läs mer

Deltagarförteckning per den 10 april 2015. Deltagarförteckning. Arbetsterapiforum 15 16 april 2015

Deltagarförteckning per den 10 april 2015. Deltagarförteckning. Arbetsterapiforum 15 16 april 2015 Deltagarförteckning Deltagarförteckning Arbetsterapiforum 15 16 april 2015 inspiration utveckling inspiration utveckling Deltagarförteckning A Abrahamsson Anna Gävle sjukhus, Arbetsterapienheten Abrahamsson

Läs mer

32. Samråd 2007 Inbjudan till samråd

32. Samråd 2007 Inbjudan till samråd 32. Samråd 2007 Inbjudan till samråd Innehåller: Inbjudan Sändlistor Samrådsplan Annons Förteckning över införda annonser Förteckning över information på hemsida 2007-10-01 ENLIGT SÄNDLISTA STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Lista över Linnaeus-Palme projekt som ska rapportera kontraktsperiod 2013-2014

Lista över Linnaeus-Palme projekt som ska rapportera kontraktsperiod 2013-2014 Diarenr Projektnummer Lärosätets namn Svensk institution Kontaktperson förnamn Kontaktperson efternamn IPK/2011:3912 BTH-009 Blekinge tekniska högskola Sektionen för hälsa Doris Bohman IPK/2011:3913 BTH-003

Läs mer

Öppna upp! - En konferens om företagande på lika villkor

Öppna upp! - En konferens om företagande på lika villkor Öppna upp! - En konferens om företagande på lika villkor 12 mars 2015 Efternamn Förnamn Myndighet/Organisation /Företag Af Geijerstam Ann Arbetsförmedlingen/Företagarna i Stockholms Län Ahlgren Yvonne

Läs mer

Fornamn Efternamn Foretag Achilles Loce Mande Ekon magasin. Handelshögskolans i Göteborg Acke Dahlman Studentkår Bassoe Technology Adam Johansson

Fornamn Efternamn Foretag Achilles Loce Mande Ekon magasin. Handelshögskolans i Göteborg Acke Dahlman Studentkår Bassoe Technology Adam Johansson Fornamn Efternamn Foretag Achilles Loce Mande Ekon magasin. Handelshögskolans i Göteborg Acke Dahlman Studentkår Bassoe Technology Adam Johansson Jordbruksverket Agneta Palmgren SEA-U Marint Kunskapscenter

Läs mer