EKONOMISK PLAN. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Gunillbacken Org. nr ÅRE KOMMUN. Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKONOMISK PLAN. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Gunillbacken Org. nr 769624-7548 ÅRE KOMMUN. Innehållsförteckning"

Transkript

1 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Gunillbacken Org. nr ÅRE KOMMUN Innehållsförteckning Sid A. Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning av fastigheten 2 C. Beräknade kostnader för föreningens fastighet 4 D. Finansiering och beräkning av föreningens årliga kostnader 4 E. Beräkning av föreningens årliga intäkter 5 F. Ekonomisk prognos 6 G. Känslighetsanalys 6 H. Särskilda förhållanden 7

2 A. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Bostadsrättsföreningen Gunillbacken, som har sitt säte i Åre kommun, Jämtlands län och som registrerats hos Bolagsverket den (org. nr ) har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrättsföreningen förvärvar samtliga andelar i Brf Gunnilhöjden 2, som äger marken som byggnaderna skall upprättas på. Under vintern 2013 kommer Brf Gunilhöjden 2 fusioneras in i Brf Gunillbacken. Uppförande av 20 lägenheter i 5 st huskroppar sker på fastigheterna Åre Berge 1:184, Åre Berge 1:185, Åre Berge 1:186, Åre Berge 1:187 samt Åre Berge 1:188. Byggnation av 2 hus startar under sommaren 2012 och beräknas inflyttningsklara mars Resterande hus beräknas byggstart till våren 2013 med inflyttning december Upplåtelse av bostadsrätter beräknas ske under hösten I enlighet med vad som stadgas i 3 kap 1 bostadsrättslagen har styrelsen upprättat följande ekonomiska plan för föreningens verksamhet. Uppgifterna i planen grundar sig ifråga om kostnaderna för förvärv på avtalad köpeskilling samt beräkning av föreningens årliga driftkostnader samt intäkter på kända eller bedömda förhållanden vid tidpunkten för planens upprättande, dvs maj Planen redovisar föreningens slutliga kostnader för förvärvet. Bostadsrättsinnehavarna skall själva bekosta hushållsel, uppvärmning, sotning. Kostnaderna varierar stort mellan olika hus beroende på bl.a familjesammansättning och sätten att bruka husen, men beräknas genomsnittligt uppgå till 7000:-/år för 88 kvm. B. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN Fastighetsbeteckning: Åre-Berge 2:184, Åre-Berge 2:185, Åre-Berge 2:186, Åre-Berge 2:187 samt Åre-Berge 2:188 Adress: Åre, Tegefjäll Län: Jämtland Tomtens areal: 3302 m 2 Boarea: ca 1470 m2 (BOA) Antal lgh: 20 st Förråd: 20 st Byggnadernas antal och utformning: 5 byggnader om vardera 4 lägenheter i 3 plan Nybyggnadsår: 2012 Beräknat taxvärde: (beräknat hyreshus ) Planbestämmelser: För markområdet gäller detaljplan som vunnit laga kraft. Planen medger ingen ytterligare byggrätt. Gemensamma anordningar på tomtmark Beträffande belysning, körytor, parkeringsplatser, ledningar för v/a, el, tele och Kabel-TV, mm framgår detta av tecknat servitutsavtal. Gemensamhetsanläggning (Samfällighetsanläggning) Fastigheten ingår i Åre Berge GA:19 väg samt Åre Berge GA:20 vatten VA och sopor förvaltas av Tege samfällighetsförening. 2

3 Kortfattad byggnadsbeskrivning Grundläggning Stomme Stomkomplettering Yttertak Installationer Betongplatta på mark med underliggande isolering Sluttningsplan, prefab betong, isolering, reglar av trä, gipsskivor Prefabricerad trästomme med ytterväggar av träpanel Lägenhetsskiljande bjälklag av betong/trä Fönster av trä, 3-glas fasta och öppningsbara Innertakshöjd i lght 2,4m Mellanväggar av gipsskivor på stomme av träreglar. Innertak av gipsskivor, målade. Innerdörrblad och karmar, täckmålade. Takstomme av trä. Takbeläggning betongtaktegel Frånluftspump med vattenburen golvvärme i sluttningsplan och entréplan samt vattenburna radiatorer i överplan. Typrumsbeskrivning Golv: Väggar: Tak: Kök: Bad/tvätt: Bastu: Parkettgolv i alla torra utrymmen. Klinker på golv i entré, bad, WC samt bastu. Målad microlit, Kakel i bad och WC Målade i betong alt målad gips. Vita släta köksskåp, Häll, kyl, frys, mikro, ugn samt diskmaskin Tvättmaskin, torkskåp, kommod, WC-stol, handfat samt duschanordning Helglasad bastudörr, bastuaggregat och lavar. Granpanel i väggar och tak En omgång ritningar finns tillgängliga hos föreningens styrelse. 3

4 C. BERÄKNADE KOSTNADER FÖR FÖRENINGENS FASTIGHET Förvärv Brf Gunnilhöjden 2 Nybyggnation byggnader Kassa Summa slutlig anskaffningskostnad kr kr kr kr FÖRSÄKRING OCH KONSUMENTSKYDD Fastigheten är försäkrad under byggtiden genom entreprenören. När entreprenaden godkänns vid slutbesiktning kommer styrelsen att teckna fullvärdesförsäkring. Förskottsgarantiförsäkringen från GAR-BO garanterar att bostadsrättsföreningen har fullgjort sin skyldighet att återbetala förskott enligt kap 5 5 i bostadsrättslagen. Därutöver har exploatören tecknat en färdigställande och byggfelförsäkring hos GAR-BO Försäkring AB. Föreningens hus omfattas även av en tvåårig garanti som löper två år från slutbesiktning. D. FINANSIERING OCH BERÄKNING AV FÖRENINGENS ÅRLIGA KOSTNADER Finansiering Insatser kr Finansiering summa kr Beräknade driftskostnader inkl moms i förekommande fall Gemensam el Rep/underhåll löpande Fastighetsskötsel Föreningens administration Ekonomisk förvaltning Försäkringar Samfällighetsavgifter Summa beräknade driftkostnader kr kr kr kr Skatter Fastighetsavgift Ingen fastighetsavgift utgår de fem första åren ( ). Därefter halv avgift under och från 2023 full avgift. Avgiften är för hyreshus 0,4% av taxeringsvärdet, dock max 1365kr/lägenhet. Avskrivningar Byggnader kr x 0,1% kr Fondavsättningar Avsättning yttre underhåll enligt stadgar kr x 0,3% kr Summa avskrivningar och fondavsättningar kr Summa beräknade kostnader år 1 E. BERÄKNING AV FÖRENINGENS ÅRLIGA INTÄKTER kr 4

5 I enlighet med vad som föreskrivs i föreningens stadgar skall föreningens löpande kostnader och avsättningar täckas av årsavgifter som fördelas efter bostadsrätternas insatser och faktisk gemensam förbrukning. Insatserna, här även redovisade i andelstal, avser att motsvara lägenheternas boarea. I följande tabell lämnas en specifikation över samtliga lägenheters huvuddata såsom boarea, andelstal, insats, årsavgift och månadsavgift. Boarean är avrundad till hela kvadratmeter. Insatser, månadsavgifter, areor mm Totalt Adress Lgh nr Typ Lgh- area (Hela) m2 Andelstal % Insats kr Upplåtelse avgift Totalt Årsavgift kr Lägenhetsbeskrivning Månadsavgift kr 1 A 90 4 RoK 6, B 90 4 RoK 6, C 57 3 RoK 3, D 57 3 RoK 3, A 90 4 RoK 6, B 90 4 RoK 6, C 57 3 RoK 3, D 57 3 RoK 3, A 90 4 RoK 6, B 90 4 RoK 6, C 57 3 RoK 3, D 57 3 RoK 3, A 90 4 RoK 6, B 90 4 RoK 6, C 57 3 RoK 3, D 57 3 RoK 3, A 90 4 RoK 6, B 90 4 RoK 6, C 57 3 RoK 3, D 57 3 RoK 3, Summa beräknade intäkter år 1: kr 5

6 F. EKONOMISK PROGNOS Fasta priser År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 11 Intäkter Årsavgift/m² Årsavgifter Summa intäkter Kostnader Avsättningar Avskrivningar Kommunal fastighetsavgift Driftskostnader inkl löpande underhåll Summa kostnader Resultat Återförda avsättningar Återförda avskrivningar Betalningsnetto Ackumulerad avsättning till yttre reparationsfond Diverse variabler Total BOA Avsättningsprocent 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% Fastighetsavgift procentsats 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% Fastighetsavgift fast belopp/lght Inkomstbasbelopp Beräknad procentuell höjning inkomstbasbelopp 100,00% 102,00% 104,04% 106,12% 108,24% 110,41% 121,90% Beräknad inflationstakt 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% G. KÄNSLIGHETSANALYS Fasta priser År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 11 (Avser prisläge år 2012) Genomsnittliga årsavgift per m² om: Antagen inflationsnivå + 1 % Antagen inflationsnivå + 2 % Antagen inflationsnivå - 1 % Antagen inflationsnivå - 2 %

7 H. SÄRSKILDA FÖRHÅLLANDEN Medlem som innehar bostadsrätt skall erlägga insats och upplåtelseavgift med belopp som ovan angivits och årsavgift med belopp som ovan angivits eller som styrelsen annorlunda beslutar. Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan, i enlighet med föreningens stadgar, uttagas efter beslut av styrelsen. Ändring av insats skall dock alltid beslutas av föreningsstämma. 1. Några andra avgifter än de som här redovisas utgår icke, vare sig regelbundna eller av särskilt beslut beroende. Det åligger styrelsen att bevaka sådana förändringar i kostnadsläget som kan kräva höjningar av föreningens årsavgifter för att föreningens ekonomi inte skall äventyras. 2. Bostadsrättshavaren skall till det inre hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i överenskommet skick. 3. Bostadsrättshavaren bör på egen bekostnad teckna hemförsäkring för bostadsrättslägenheten intill fullvärde. 4. Vid bostadsrättsföreningens upplösning skall föreningens tillgångar skiftas på sätt som föreningens stadgar föreskriver. 5. De i denna ekonomiska plan lämnade uppgifter angående fastighetens utförande, beräknade kostnader och intäkter mm hänför sig till vid tidpunkten för planens upprättande kända förhållanden och förutsättningar. 6. Bostadsrättshavaren svarar själv för avgifter och kostnader för hushållsel, uppvärmning och sotning. Bostadsrättsföreningen Gunillbacken Magnus Florin Linda Brodd Florin Yngve Brodd 7

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. LAXNÄS nr 3

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. LAXNÄS nr 3 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXNÄS nr 3 Storumans kommun ORG NR xxxxxx-xxxx Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker Sid A. Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning

Läs mer

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN /449615/13 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN BoKlok Apotekaren Växjö Växjö kommun GRG NR 769623~5139 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker Sid A. Allmänna förutsättningar

Läs mer

Kostnadskalkyl FÖR. bostadrättsföreningen. Sommerwind. Org. nr 769624-8173. Uppsala Kommun

Kostnadskalkyl FÖR. bostadrättsföreningen. Sommerwind. Org. nr 769624-8173. Uppsala Kommun Kostnadskalkyl FÖR bostadrättsföreningen Sommerwind Org. nr 769624-8173 Uppsala Kommun Innehållsförteckning Sida A Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning av fastigheten 3-5 C. Beräknade kostnader för

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR Kalmar kommun Org. nr 769621-1577 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2 B. Beskrivning

Läs mer

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Salems kommun 1 [10] Innehållsförteckning Sid 1. Allmänna förutsättningar 3 2. Besivning av fastigheten 3 3. Beräknad kostnad

Läs mer

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1

Läs mer

Ekonomisk plan Preliminär

Ekonomisk plan Preliminär Ekonomisk plan Preliminär Denna ekonomiskaplan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar... 2 2. Beskrivning av fastigheten... 2 3. Kostnader för föreningens fastighetsförvärv...

Läs mer

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683...1 1. Allmänna

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C. Beräknade kostnader

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) VÄNNERNA

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) VÄNNERNA Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) VÄNNERNA Örebro kommun Organisationsnummer 6622 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna förutsättningar. B. Beskrivning

Läs mer

KOSTNADSKALKYL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EDSGATAN I KARLSTAD

KOSTNADSKALKYL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EDSGATAN I KARLSTAD KOSTNADSKALKYL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EDSGATAN I KARLSTAD Org.nr: 769621-8218 Karlstad kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna förutsättningar... 2 B. Beskrivning av fastigheterna... 3 C. Kostnader

Läs mer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö kommun Org.nr. 769617-7885 Upprättad av Civilekonom Anders Gullbrandsson Borättsbildarna Tel 08-410 064 74 Innehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

EKONOMISK PLAN TJÖRN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS. Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 ... N... O N 396934/12. Brf Tångehus Orq.

EKONOMISK PLAN TJÖRN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS. Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 ... N... O N 396934/12. Brf Tångehus Orq. Orq.nr 769621-0215 396934/12 00 ("t') ~ I.() O \O... O... N... O N EKONOMISK PLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS TJÖRN Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning - förutsättningar,

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRILJANTERNA 2

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRILJANTERNA 2 Kostnadskalkyl för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRILJANTERNA 2 Örebro kommun Organisationsnummer 769629-3864 Denna kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna förutsättningar.

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. Evald Köpman. Org nr 769625-3462

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. Evald Köpman. Org nr 769625-3462 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Evald Köpman Org nr 769625-3462 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. FÖRVÄRVSKOSTNADER... 6 4. FINANSIERINGSPLAN...

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1 Organisationsnummer 76 96 19 3346 Upprättad den 2010-01-30 Som registrerats ursprungligen 2008-09-23 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande

Läs mer

2010-04-21. Ekonomisk plan Brf Södrabruket VÄRDERINGSBYRÅN AB. Brf. Södrabruket

2010-04-21. Ekonomisk plan Brf Södrabruket VÄRDERINGSBYRÅN AB. Brf. Södrabruket Ekonomisk plan Brf Södrabruket 2010-04-21 VÄRDERINGSBYRÅN AB Brf. Södrabruket Sida 2 av 18 Brf. Södrabruket Ekonomisk plan enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Bostadsrättsföreningen Södrabruket org.

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen StudioApt. 46 Org.nr.769619-1613 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING...

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 Holbergsgatan 90 & Björnsonsgatan 58, Bromma Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Engelsmannen 4 biträdda av Ombildningskonsulten

Läs mer

Ekonomisk plan för Brf Aspgärdan

Ekonomisk plan för Brf Aspgärdan Ekonomisk plan för Brf Aspgärdan Kråkbärsvägen 1A-H, Umeå Bostadsrättsföreningen Aspgärdan, 904 34 UMEÅ, org. nr: 769627-1068 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING...

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING... 5 5. TAXERINGSVÄRDE... 5 6. FÖRVÄRVSKOSTNADER... 5 7. FINANSIERINGSPLAN...

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö Forellgränd 1-72 och Trålargränd 1-61, Järfälla Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Glädjen i Viksjö biträdda av Ombildningskonsulten

Läs mer

Ekonomisk plan för Brf Geten 31

Ekonomisk plan för Brf Geten 31 Ekonomisk plan för Brf Geten 31 Döbelnsgatan 58, 60 samt Tulegatan 49, Stockholm Bostadsrättsföreningen Geten 31, 113 52 Stockholm, org. nr: 769615-3290 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande

Läs mer

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN 2 1.1 Fastighetens beteckning och areal m.m. 2 1.2 Byggnadens typ, användningssätt

Läs mer

Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639

Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639 Ekonomisk plan får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14 Organisationsnummer 769608-7639 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: l. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen.

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av SBR Svensk Bostadsrättsbildning part of Innehåll 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LISÖ 1 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769616-5641 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). 2010-03-10 EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER:

Läs mer

Bofakta Brf. Kärnträdgården Åby, Norrköping. www.karnhem.se. Skapa livsrum! Info Så här går det till... 2 Mall för bokningsavtal...

Bofakta Brf. Kärnträdgården Åby, Norrköping. www.karnhem.se. Skapa livsrum! Info Så här går det till... 2 Mall för bokningsavtal... www.karnhem.se Bofakta Brf. Kärnträdgården Åby, Norrköping Info Så här går det till... 2 Mall för bokningsavtal... 3 Beskrivningar Rumsbeskrivning... 4 Teknisk beskrivning... 6 Garantier och försäkringar...

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal. Föreningens organisationsnummer är:769619-3965. Föreningen

Läs mer