Redovisning av enkätfrågor ställda till deltagare i SVPL pilotgenomförande i Landskrona stad, Svalövs kommun, Lasarettet i Landskrona samt 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av enkätfrågor ställda till deltagare i SVPL pilotgenomförande i Landskrona stad, Svalövs kommun, Lasarettet i Landskrona samt 5"

Transkript

1 Redovisning av enkätfrågor ställda till deltagare i SVPL pilotgenomförande i Landskrona stad, Svalövs kommun, Lasarettet i Landskrona samt 5 vårdcentraler.

2 Svarsfrekvens Svarat 150 Ej svarat 132 Ej svarat 132 Svarat 150 Procentuell fördelning Ej svarat 47% Svarat 53%

3 1. Jag jobbar som Arbetsterapeut 14 Biståndshandläggare 7 Läkare 12 Medicinsk sekr hef Sjukgymnast 14 Sjuksköterska Undersköt/skötare 60 2 Socialsekr Socialsekr 1 Undersköt/skötare 2 Verksamhet/enhetschef 18 Annan roll 7 Verksamhet/enhetsc Annan roll 7 Arbetsterapeut 14 Läkare 12 Medicinsk sekr 15 Biståndshandläggare 7 Sjuksköterska 60 Sjukgymnast 14 Verksamhet/enhetsc hef 12% Undersköt/skötare 1% Socialsekr 1% Procentuell fördelning Annan roll 5% Arbetsterapeut 9% Biståndshandläggare 5% Läkare 8% Medicinsk sekr 10% Sjuksköterska 40% Sjukgymnast 9%

4 2. Jag jobbar inom Slutenvård 28 Öppenvård 27 Kommun 95 Slutenvård 28 Kommun 95 Öppenvård 27 Procentuell fördelning Slutenvård 19% Kommun 63% Öppenvård 18%

5 3. Har du arbetat i det nya ITstödet, SVPL-tjänsten? Ja 98 Nej 52 Nej 52 Ja 98 Procentuell fördelning Nej 35% Ja 65%

6 Hur ofta arbetar du i IT-stödet? Dagligen 57 Någon gång i veckan 19 Sporadiskt 39 Inte alls 35 Inte alls 35 Dagligen 57 Sporadiskt 39 Procentuell fördelning Någon gång i veckan 19 Inte alls 23% Dagligen 38% Sporadiskt 26% Någon gång i veckan 13%

7 Fick du den information som du behövde inför SVPL-starten? Ja 119 Nej Vet ej 5 16 Vet ej 5 Nej 16 Ja 119 Vet ej 4% Procentuell fördelning Nej 11% Ja 85%

8 Kommentarer till frågan: Fick du den information som du behövde inför SVPL-starten D v s jag visste ju inte förrän programmet var i gång om jag hade fått den info jag behövde, men som jag förstår det hade jag det. Jag har inte arbetat i systemet men varit inne och kollat nästan varje dag, oftast flera gånger/dag. Mycket information att ta in. Bristfällig info om vad som gäller just sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Jag tycker det är väldigt rörigt och det tar otroligt mycket tid då vi ska bevaka och kolla fastän de är "gröna" i och med att vi inte kan ta en utskrift och scanna förrän alla har signerat. Om man inte behöver scanna in vårdplanen hade det varit enklare. Fick god information, men då det inte varit många inskrivningar under perioden har det varit svårt att veta hur långt ens kunskaper räcker. Vi skulle få en manual men jag har inte sett någon Pedagogiskt upplagd undervisning med duktiga handledare. Delvis. Lite för mycket information. genomgång av moment som jag inte utför. Det är bara ett par sekreterare som har arbetat med programmet nu i början eftersom det strulat mycket. Jag har dock tittat på och tycker det verkar vara tidskrävande eftersom man hela tiden måste bevaka ärendet. Kort inmformation Går in 2 ggr/dag för att se om jag har några patienter. Har hitills bara haft en patient och var ej med på vårdplaneringen. Kan inte säga att jag gjort mer än tittat. Har inte haft tillfälle att "arbeta" med systemet. Jag har inte behövt använda mina kunskaper än men infon var bra. Hade varit bra med ett testprogram. För lite information innan allt startade. Fick dock bra information när det väl startat. Jag bevakar tre gånger per dag. Har ännu inte haft ett ärende. Lite förvirrande dock då vi fick öva på det som sjuksköterska ska göra, kvittera etc. Och nu ska vi inte göra det. Kunde varit er lämpligt att få informtionen tillsammans med enbart arbetsterapeuter och sjukgymnaster för en tydligare genomgång hur det fungerar för oss. Fick utbildning därför att jag tillhör sjukgymnastgruppen, arbetar dock som enhetschef just nu och använder mig i dagsläget inte av funktionen. Det var för lite möjlighet o träna när man fick öva.för lite o klicka på=för lite möjligheter o göra ngt realistiskt. Förstår att det kan vara svårt att göra utbildning bara för oss Rehabpersonal, men det kändes som det var mycket som vi fick utbildning om som vi i självs verket inte gör sen, utan som ssk och handläggare har ansvar för. Men det är ändå bra att ha en bild över hur det fungerar i det stora hela. Var bara lite förvirrande i början då vi trodde att vi skulle göra alla dessa uppgifter som i själva verket alltså inte, som regel, ligger på oss Rehabpersonal. Oklar information kring vad vi som sjukgymnaster/arbetsterapeuter förväntas göra. Har under testperioden inte hunnit ha så många ärenden i systemet tyvärr, men loggar in dagligen. Trots åtskilliga påstötningar på IT-avdelning kan jag fortfarande inte logga in i systemet!!!!!! Fick information men långt ifrån tillräckligt saknar "lathund" vid varje arbetsenhet, då det är mycket att hålla reda på Jag tyckte att det hade räckt att en sekreterare och en läkare från varje vårdcentral hade gått utbildningen och sedan lärt vidare. Lite "slöseri" med tiden att alla sekr och läk skulle åka in på utbildning. Har nu svårigheter att riktigt veta när och om jag som sjuksköterska ska göra något. Arbetar fn enbart med LSS Mycket oklart vilken personal som förväntas ta kontakt ex vid hjälpmedelsbehov. Om rehabpersonalen förväntas kontakta handläggare/ssk eller om dessa hör av sig till oss. Ja men tyvärr inget skriftligt. liten lathund skulle def vara befogat till samtl som ska jobba i detta!! det var bra att större delen ait Men det underlättar när man själv har gjort de olika momenten. Bra information.

9 Fick du informationen i rätt tid inför SVPLstarten? Ja 134 Nej Vet ej 7 9 Vet ej Nej 9 7 Ja 134 Procentuell fördelning Nej 6% Vet ej 5% Ja 89%

10 Kommentarer till frågan: Fick du informationen i rätt tid inför SVPL-starten? För tidigt eftersom starten an projektet inte blev när det var tänkt. Jag hann glömma en del som vi gick igenom på utbildningen. I nära anslutning till att SVPL-projektet skulle starta. Det blev tyvärr viss försening vilket kanske påverkade minnet om kunskaperna som man erhållit vid utbildningstillfället. Skulle varit närmare starten Bra att tiden var kort mellan utbildning och start. Den kom ganska tidigt innan,hade hunnit glömma en hel del. Men har sen inte arbetar inte med systemet för närvarande Uppstarten blev dock försenad så man hann blev lite ringrostig men det var ju inget man kunde veta då. I samband med uppstart och vid första ärendet Det tog ett tag innan det kom igång och på den tiden hann jag glömma en del. Eftersom starten hela tiden sköts upp så tog det lite för lång tid från informationsdagen tills det hela startade upp. x Hade varit bättre med allmän information innan och att sedan när testen väl satte igång få yrkesspecifik utbildning. Vi sjg/at var med på samma utbildning som sjuksköterskorna. Detta blev förvirrande då vi inte ska göra samma saker i programmet. Starten uppsköts flera ggr Nu när jag handskat lite med detta skulle det vara bra att få en riktig genomgång från början till slut på ett ärende I god tid. Eftersom SVPL-starten skjöts upp flera veckor kändes det inte aktuellt längre när det väl körde igång. Då var det bortglömt till viss del. Efter att det startat har jag endast haft en eller max två patienter, varför det är svårt att bilda sig en uppfattning om det. För tidigt Starten blev försenad och svårigheter att komma in i systemet

11 Har utbildningen gett dig den kunskap du behöver för ditt SVPL-arbete? uppfattning 36 Inte alls 4 Ibland 30 Oftast 53 Alltihop 27 Alltihop 27 uppfattning 36 Inte alls 4 Oftast 53 Ibland 30 Procentuell fördelning Alltihop 18% uppfattning 24% Inte alls 3% Oftast 35% Ibland 20%

12 Kommentarer till frågan: Har utbildningen gett dig den kunskap du behöver för ditt SVPLarbete?? Det kom upp ett ärende i mitt namn. Jag signerade åtgärden.biståndshandläggaren skulle jag kontaktat innan jag signerade.avdelningen reagerade. Har varit oklart vilken roll sjukgymnasten har. Utbildningen riktade sig till all HSL-personal trots att vi har olika roller. utbildnigen var omfattande och jag upplever att vi gick igenom moment som jag inte behöver göra. Detta är förvirrande eftersom jag har svårt att veta vilka åtgärder jag förväntas göra. Svårt att bedöma eftersom jag inte har arbetat med det änu, kommer att göra det det till sommaren. Isabella och Jenny var väldigt kunniga. Gick lång tid mellan utbildning och igångsättning ( pga försenad start). x Eftersom jag inte kommit in vet jag inte. Har inte fått någon manual och själv utbildningen kommer jag inte ihåg mycket av. vg se tidigare punkt Eftersom jag deltog själv som utbildare Är svårt att dra någon slutsats då vi endast haft 1 ärende, då psykistrin ju inte är inkopplat

13 Vilken typ av utbildning fick du? Praktiska övningar 9 Visning 20 Både och 121 alls 0 alls 0 Praktiska övningar 9 Visning 20 Både och 121 Procentuell fördelning alls 0% Praktiska övningar 6% Visning 13% Både och 81%

14 Kommentarer till frågan: Vilken typ av utbildning fick du? Väldigt kort. Mycket bra utbildningsledare. Bra balans och gjort på ett pedagogiskt sätt. Bra att få lösa uppgifter. Arbetar inte med systemet för närvarande Lite praktiska övningar. kanske skulle behövt mera tid. se punkt 6 Det praktiska kändes lite ostrukturerat, svårt för våra yrkesgrupper att veta vad vi skulle göra då det var inriktat på sköterskorna. Utbildningen var bra, bra med "learning by doing-uppgifter". De praktiska övningarna var redan ifyllda. Praktisk övning skall jag hinna med så fort som möjligt Tyckte att utbildningen var bra. Som sagt, mest visning och endast ett stycken patientfall att träna på. På grund av något tekniskt missöde fick jag inte den praktiska övningen vid utbildningstillfället. Värdelöst Mycket fokuserades på områden där vår förvaltning inte är aktuell och därmed blev utbildningen inte så relevant är utbildare själv

15 Var det något du saknade i utbildningen eller något du tycker kan utgå? Ja 26 Nej 68 Vet ej 56 Ja 26 Vet ej 56 Nej 68 Procentuell fördelning Ja 17% Vet ej 37% Nej 46%

16 Följfråga till frågan: Vilken typ av utbildning fick du? VAD SAKNADE DU? Specifikt vad jag som sjukgymnast ska göra, eller inte göra. Saknade specifik utbildning för vad det innebär med IT-stöd för just min arbetskategori, nu var vi blandade allihopa och alla fick samma information (SSK, SJG m.fl), vilket har varit lite förvirrande i efterhand. En mer specifik utbildning för oss som inte arbetar i SVPL, det blev mycket information som vi sedan inte visste vad vi skulle göra med. Eventuellt skulle man kunna ha en utbildning enbart för arbetsterapeuter och sjukgymnaster eftersom den då hade kunnat vara mer riktad mot hur vi ska jobba med IT-stöd och vad vi faktiskt ska göra. Hade varit bättre om vi koncentrerat oss på "vår" del. Mer info om vad jag som arbetsterapeut skall göra och inte göra i systemet. Manal Hur jag kommer att använda svpl. Arbetar inte med systemet för närvarande se punkt 6 Vg se svar på fråga 6. Se kommertarer ovan. Segt och långt. Ge mig en manual istället så kan jag göra det själv i skarpt läge. Praktiska övningar, så man ser när bilden öppnar sig och vad man ska göra Se tidigare kommentarer. Mer praktiskt i anslutning till arbetsplatsen skriftlig info!! Lathund! Det var för få praktiska övningar Praktisk övning hade inte varit fel. Praktisk övning Praktisk övning. Fler praktiska övningar. Praktisk Mer praktisk träning Det handlade för lite om det som är aktuellt för min yrkesgrupp. Övningar som fungerade. Inget Det var så oinspirerande att jag knappt kommer ihåg något av det. I min egen utb var det mycket om slutenvården, mycket lite för öppenvården.

17 Följfråga till frågan: Vilken typ av utbildning fick du? VAD KAN UTGÅ? Utbildningen innehöll mycket information och övningar som rörde ssk och SVPL-teamet. När IT-stödet väl kom igång blev jag osäker på vad jag som arbetsterapeut skulle göra. Vi hade inte behövt göra alla de övningar som inte rörde oss särskilt mycket. Det var avsatt fyra timmar och tog knappt två. Räkna på det med en timkostnad på tusen kronor. Tycker att utb kunde ha gjorts lokalt på Vc för att minska tidsförlusten på mottagningen Alla de moment som jag inte ska utföra. Det kanske hade varit bättre om man utbildad varje yrkeskategori för sig istället för blandade grupper. Arbetar inte med systemet för närvarande x Renodlad utbildning för oss Rehabpersonal och vilket ansvar vi har i processen. Det praktiska momenten när man sitter blandade yrkeskategorier. Alldeles för lång tid avsatt. man kunde kommit till vårdcentralen istället och kört detta på en timme istället för att avsätta 4 timmar värdefull patienttid. Att bara titta på en bild på storbild, ger inte mycket lärdom och hågkomst. För mycket tid las på sådan som jag aldrig kommer att göra. Inget. Det behövs inte mycket information för att klarar av denna uppgift. Vet ej Kan inte svara just nu Att få slutenvårdens del, inget vi behöver då vi inte är dem som skickar inskrivning od.

18 Skulle du kunna rekommendera utbildningen till en kollega som har en liknande arbetssituation som du? Ja 108 Nej 14 Vet ej 28 Vet ej 28 Nej 14 Ja 108 Procentuell fördelning Vet ej 19% Nej 9% Ja 72%

19 Kommentarer till frågan: Vilken typ av utbildning fick du? Även om jag som chef inte arbetar i systemet så är det viktigt att få en uppfattning om hur det fungerar. Arbetar inte med systemet för närvarande Vi fick visat hur det fungerade. Det är ju nödvändigt om man ska arbeta med det. För utan utb är det omöjligt att förstå sig på det nya systemet Har inte hunnit arbeta i det så länge att jag kan utvärdera det. x Tycker upplägget med både teori och praktik var bra. Man kan lära varandra, så invecklat var det inte. Det sägs att detta system skulle spara oss ssk 50 % i adm-tid, men det är snarare tvärtom. Bör ligga lokalt Tror en bra skriftlig info tills med datakunnig pers på mottagn hade räckt bra! Det verkar till att vara väldigt bra, när man väl kommer in i det Då vi chefer inte har så mycket med detta att göra. Vi får informationen via handläggare och ssk. Ja det är ju ett måste om man ska jobba med det. Men som jag kommenerat tidigare inte blandat med andra profesioner. Tar mycket tid, på en inriktning man inte använder i det dagliga arbetet

20 Hur upplever du överskådligheten på startsidan? uppfattning 37 Underkänt 3 Mindre bra 17 Bra 93 uppfattning 37 Bra 93 Mindre bra 17 Underkänt 3 Procentuell fördelning Bra 62% uppfattning 25% Mindre bra 11% Underkänt 2%

21 Kommentarer till frågan: Hur upplever du överskådligheten på startsidan? Saknar telefonnummer till vårdavdelningen. I början var jag lite tafatt. Visste inte hur jag kom vidaremen lärde efter hand. Arbetar inte med systemet för närvarande Tar för lång tid Det känns hela tiden som om något saknas. Kan bero på att allt inte fungerade från början och att jag fortfarande inte litar på det helt och hållet. x Har ej kunnat komma in på sidan Som handläggare har jag flera olika (geografiska) områden och det tar tid att byta mellan dem, skulle vilja ha "Att göra" för alla områdena samtidigt, alltså kunna välja flera. Om systemet varit inaktivt en längre stund måste man uppdatera sidan för att kunna byta område, irriterande. Svårt att få en snabb uppfattning om vad som ska göras. Blir kanske lättare när man vant sig vid programmet. Har aldrig kunnat nå SVPL-IT programet med mitt SITHS-kort! Har tyvärr ej jobbat dagligen ännu i detta program. Det känns inte tydligt var man får fram den informationen man vill ha. Omständigt att leta upp enheter, särskilt de lite mer specifika. Sidan är ett stort lakan utan överskådlighet. När den sedan skrivs ut för att scannas, vilket ålagts oss, kommer texten i musformat. Jobbigt att se alla patienter. Vill bra se den jag arbetar med eller de jag har i min grupp. Katastrof Synd att man måste scrolla, man mister helhetsynen då.

22 Tycker du att arbetsgången i applikationen är enkel att följa? uppfattning 45 Underkänt 3 Mindre bra 23 Bra 79 Bra 79 uppfattning 45 Mindre bra 23 Underkänt 3 Procentuell fördelning Bra 53% uppfattning 30% Mindre bra 15% Underkänt 2%

23 Kommentarer till frågan: Tycker du att arbetsgången i applikationen är enkel att följa? Som sjukgymnast ska jag sällan göra något aktivt. Svårt att direkt säga vad som är bra och dåligt då systemet int varit igång så länge. Översikt och meddelande är inte alltid lätta att följa, kan bero på att man inte är van. Kan ej svara på detta eftersom att jag i mycket liten del arbetat med systemet. Har bara provat i samband med undervisningen och då var det inte svårt. Det är stressande när där står att göra: När det inte är jag som ska göra det. Arbetar inte med systemet för närvarande Tar för lång tid jmf gamal systemet med att underteckna ett papper. Arbetat för lite i systemet för att ha en klar uppfattning. x Kan inte uttala mig eftersom jag som sjukgymnast inte har en aktiv roll i detta. Har som sagt inte haft så många ärenden under testperioden, endast hunnit fullföja en förenklad. Det var relativt enkelt att följa. Har ännu inte fått någon större vana. Behöver fortfarande hjälp. Ibland svårt att veta vem i kommunen som skulle "svara". "Att göra" aktivt och visste inte vem som hade bollen Känner mig fortfarande osäker på var jag ska klicka och skriva.vi har bara använt programmet aktivt ca 14 dagar. Man vet vad som ska göras eftersom gången är ungefär densamma som med gamla systemet och på så vis kan man luska fram hur man ska gå tillväga. Även här en lathund hade gjort detta mkt enklare Har aldrig kunnat nå SVPL-IT programet med mitt SITHS-kort! Jag har för lite träning Ok vid första anblicken, men sedan är det inte så självklart. Rörigt, oklart vem inom kommunen som skulle göra vad!!

24 Är systemets layout (utseende) tydligt och informativt? uppfattning 39 Underkänt 7 Mindre bra 18 Bra 86 uppfattning 39 Bra 86 Mindre bra 18 Underkänt 7 Procentuell fördelning uppfattning 26% Bra 57% Underkänt 5% Mindre bra 12%

25 Kommentarer till frågan: Är systemets layout (utseende) tydligt och informativt? Svårt att få övergripande blick, mkt "skrollande" och texter "överallt". Önskar mer tydlig information vad brukaren lider av. Bra med färger. Bra med färgerna. Arbetar inte med systemet för närvarande Tar för lång tid x Men jag skulle önska att det tydligare framgick om det finns ett nytt meddelande, det är ganska lätt att missa. Annars tydligt, framför allt startsidan. För mig är det inte tydligt, kanske när jag får större vana. Alldeles för mkt att scrolla när pat:s ärende behandlas, man får ingen överblick. Systemet är drygt att arbeta i, mkt väntan.många punkter att fylla i. Har aldrig kunnat nå SVPL-IT programet med mitt SITHS-kort! Hur vet man att saker man skickat verkligen är skickade? Tidsödande, scrollande och klickande Tycker att man måste "scrolla" för mycket.

26 Ger applikationen (IT-stödet) ett bra stöd att följa SVPLprocessen? uppfattning 50 Underkänt 4 Mindre bra 14 Bra 82 Bra 82 uppfattning; 50 Underkänt 4 Mindre bra 14 Procentuell fördelning Bra 55% uppfattning 33% Underkänt 3% Mindre bra 9%

27 Kommentarer till frågan: Ger applikationen (IT-stödet) ett bra stöd att följa SVPL-processen? Tycker det är svårt att få grepp om vad som är gjort, vad förväntas av mig. Eftersom jag bara varit inne och titta upplever jag det som ett bra stöd att se hur långt ärendet fortskridit, är förberedd inför hemgång Så länge det utförs som det ska. Fortfarande skrivs patienter ut och är hemma, fast det står att de ej är utskrivna ännu i IT-stödet. Jag tror att man måste kunna regelverket ordentligt ändå. Det som kom fram på utbildningen, var att man får en helhetsyn runt patienten och att allt blir nerskrivet vad man har kommit överens om. Tar för lång tid Jag har haft patienter som redan kommit hem och på it-stöd är de inte ens utskrivningsklara. Den första uppgiften som jag fick i verkligheten, kom alldrig upp. Inte heller fick jag ngn pappers kopia som tidigare. har informerat Eva Bergh. Antagligen inte systemet,utan Sjukvården som missa både IT stödet kring en inläggning och det gamla vanliga via fax. Jag har haft ca 5 patienter att följa under testperioden, har därför svårt att uttala mig. Gången är ju densamma som tidigare men än mer omständigt än tidigare. Svåröverskådligt och långsamt system. Har aldrig kunnat nå SVPL-IT programet med mitt SITHS-kort! Bättre än vi haft tidigare, men kan säkert göras ännu bättre. Har inte hunnit arbeta med det så mycket än. Man mister alla utskrivningar för snabbt

28 Upplever du några fördelar med IT-stödet jämfört med tidigare arbetssätt? Ja 60 Nej 21 Vet ej 69 Vet ej 69 Ja 60 Nej 21 Procentfördelning Vet ej 46% Ja 40% Nej 14%

29 Kommentarer till frågan: Upplever du några fördelar med IT-stödet jämfört med tidigare arbetssätt? Mycket enklare att kommunicera mellan förvaltningarna. Snabbare process Hade även tidigare bra stöd från hendläggaren som oftast meddelade om vårdplaneringar och att hemgång var planerad Kan se direkt vad jag behöver göra. Det går fortare. Mindre papper. Minskar mängden av papper, går snabbare med ärenden. Handläggningen går mycket snabbare och man behöver ej jaga sjuksköterskor på telefon och så ser man vem som äger ärendet och var det i så fall stoppar upp processen. Får mer information. både från kommun och sluten vård procesen blir tydlig för alla inblandade. Mindre risk för informationsmissar För tidigt ännu att se administrativa fördelar. En klar fördel är att vi har uppmärksammat regelverket. En annan är att läkarkollegiet är tvugna att ta sitt ansvar i processen. har inte använt det så mycket ännu. Mitt arbete i SVPL-teamet innebar tidigare mycket faxade papper angående hela vårdplaneringsprocessen. ITstödet innebär en arbetsbesparing då kända ärenden nu lämnas över till berört område. Arbetar inte med systemet för närvarande Inga som heslt fördelar från min sida sett, tar flera minuter från en redan tidspressad arbetssituation. Mindre pappersexersis Mycket mer lättöverskådligt. Spar en del tid och det är skönt att slippa faxa Man kan logga in i lugn ro, blir inte så mycket papper att hålla reda på.man kan lätt gå tillbaka i arkivet och läsa om pat. Man kan skicka meddelande till varandra på ett sätt som man inte kunnat tidigare. Enkelt att följa prossesen All information kommer till rätt person. Mindre pappershantering. Hoppas på en bra kommunikation och överrrapportering med paramedicinarna på lasarettet. Förhoppningsvis leder de till mindre tid i telefon och att man slipper "ringa om varandra" Kollat på kollegans fall och det blir ju mera överskådligt. mera insyn vilka som är involverade bla Att man har koll på processen och på hur övriga vårdgivare i kedjan tagit del av information. En annan bra grej är att man kan kommunicera med varandra via IT-stödet. Det kommer säkert att bli ett bättre informationsutbyte mellan region och kommun, dock svårt att att säga något om detta efter denna korta testperiod. Använt för lite för att ha uppfattning Något minskad pappershantering. Att jag måste kolla flera olika områden gör att jag tappar lite av överskådligheten som annars hade varit en klar fördel. Alla måste utföra alla steg och i rätt ordning. Bättre sekretessäkerhet, t.ex. ingen risk att faxa fel. Kunde följa processen Hanteringen blir tydligare och man kan följa alla parter. Leder i längden till färre telefonsamtal samt mindre missförstånd. Underlättar vårt arbete. markerar läkarnas ansvar på ett annat sätt Att man slipper hantera så mycket papper via fax. Även primärvården får kännedom om ärendet Mindre papper. Dock kvarstår många problem som fanns tidigare ex dålig kommunikation mellan slutenvård och kommun. Alla måste vara delaktiga i processen - både från sluten vård, primärvård och kommun. Det är bra.genom att man hela tiden får bocka av, så missas ingenting i kommunikationen mindrer papper som riskerar att komma bort Behöver mer erfarenhet innan jag svarar Har aldrig kunnat nå SVPL-IT programet med mitt SITHS-kort!

30 Snabbare hantering, bättre överblick Mindre pappershantering/fax. Bra att det går via nätet och skönt att slippa hantera en massa papper i onödan. hittar info om Vt i datorn istället för att leta i papper Att slippa pappren. Efter inläggning av patientens personnummer finns uppgifter om patienten som vi tidigare fick leta efter. Bättre än faxkommunikation. Mailfunktionen Att kommunen får göra sitt, öppenvården sitt och slutenvården sitt. Innan fick vi(slutenvården) göra även kommunens jobb. Absolut inga fördelar. Tar en mängd resurser i anspråk. Överskådligt Kan arbeta med vårdplanering när jag kan. Inte beroende av andra. Inte hunnit se dem än. Mindre papper att kasta Bättre kontakt med kommunen genom meddelande etc. Att man snabbt och lätt får överenskommelserna med regionen på pränt. det blir lättare att konunisera kring vårdtagare Mindre pappershantering. Bra med möjligheten att skicka adm meddelanden. Lättöverskådligt. Bra med meddelandefunktion. Samma system för alla tre parter. Sparar tid. Visar tydligt vilka processer som är igång. Bra att själv skriva kommunens insatser.sätter press på öppenvården att vara delaktiga. Överskådligt och enkel. Minskad administration. Kan kontakta ssk på avd. via meddelandefunktionen vilket spar tid, dessutom finns meddelandet kvar till nästa person som skall ansvara för brukaren/patienten.

31 Upplever du några nackdelar med IT-stödet jämfört med tidigare arbetssätt? Ja 29 Nej 42 Vet ej 79 Ja 29 Vet ej 79 Nej 42 Procentuell fördelning Ja 19% Vet ej 53% Nej 28%

32 Kommentarer till frågan: Upplever du några nackdelar med IT-stödet jämfört med tidigare arbetssätt? Tycker som vid fråga 25 samt tycker jag det är tidsödande. Att detta ska spara tid för oss har jag svårt att se, känns som jag lägger betydligt mer tid nu. Väldigt mkt mer att fylla i och skriva. Har inte kunnat komma in i systemet vid upprepade tillfällen Många gånger kom vi inte in i systemet. Förstår ej nödvändigheten i att logga in tre ggr per dag för att titta när man inte har en aktiv roll. För sjg och at borde det räcka med någon gång per dag. ibland vet man inte riktigt vad man skall göra i ett ärende. Förut var det mer lättöverskådligt och kontakten fungerade bra. Det var mycket enklare förut och tog nästan ingen tid. Läkaren får dock mer info nu. Tar tid. Man ska in i ett program till i datorn. Tar längre tid. Förutser ökad tidsåtgång dvs tidsförlust fra från mottagningsarbetet Som ovan. Det finns inget med systemet som har gjort vårt arbete enklare, eftersom det inte kan överföras till journalen direkt, måste vi ju göra samma arbetsuppgifter som med det gamla systemet. Arbetar inte med systemet för närvarande Se punkt 27 att man måste scanna i jl. Det tar alldeles för lång tid att både starat upp och skicka iväg information. Att mitt kort blir låst i datorn. Måste logga ut för att komma åt mitt kort. x Upplever inte att det är nödvändigt för oss sjukgymnaster/arbetsterapeuter att gå in och titta 3 gånger/dag, då vi inte har en aktiv roll. se ovanstående Ännu så länge tar det mera tid, men jag tror att det kommer gå snabbare med tiden. Betydligt mer tidskrävande antar jag. Får göras på övertid eller rast. Att man måste kolla ofta och vara i god tid hålla sin deadline kl 12, ibland är det svårt att hinna med allt på förmiddagen så det blir lätt att man missar något som är på gång,lite svårt utan det vanliga telefonkontakten. För tidigt att utvärdera. Tar mer tid.inte kopplat till melior och pat direkt via jrl samt inloggning med kort gör det hela mer omständigt.kan inte tycka att det är ngn nytta för mig att det skrivs i systemet när det blir SVPL, för mig fungerar ett telefonsamtal bättre, då som sagt jag inte går in i systemet gång på gång och inte sitter vid datorn hela dagen. Tidskrävnade, ger sällan ngn info som är betydelsefull, mkt viktigare saker finns att lägga tid på. SVPL regiemn alldelses för resurskrävande jfr med medicinska fördelar - även för pat!! Men "pat säkerhet" är ju numera ett heligt ord!! Har aldrig kunnat nå SVPL-IT programet med mitt SITHS-kort! Vi fick bra information innan detta startade, här kan jag i och för sig följa hela processen men det ger mig inget tidsperspektiv och det är kanske det jag skulle vara hjälpt av. Tycker det är dåligt att det inte är kopplat till patientens journal samt att informationen inte sparas utan måste tas ut på papper och sparas i journal. Det är inte kopplat till Melior, vilket gör att det är svårare att arbeta med. Var tydliggare när man fick ett komihåg från svpl i omsorg. Då det enbart är till mig. Lättare att ha koll och överblick över Komihåg-kommunikation. Tycker det är lättare att ringa och bestämma än att sitta och vänta på meddelande. Visst kan man ringa oxå, men då blir det dubbelarbete. Man kan inte skicka ut1 när som helst i processen. Överskådligheten är sämre. Jag blir förvirrad av alla patienter på översikten och glömmer ibland bort vad jag ska göra när jag kommer in. Dåligt att den inte är lämkad från melior. Se ovan Långsam inloggning

33 Vet inte än. Vi missar utskrivningarna Varit lite problem med att personal i kommunen ej haft inloggning etc. Kräver nya rutiner. Vuxenförvaltningen hade lättare att följa ärendet via papperskallelserna. Tar mycket tid att kolla i systemet, då det inte finns någon avsatt administrativ tjänst för detta.

34 Hur upplever du inloggning fungerar med SITHS-kort? uppfattning 23 Underkänt 4 Mindre bra 29 Bra 94 uppfattning 23 Underkänt 4 Bra 94 Mindre bra 29 Procentuell fördelning uppfattning 15% Underkänt 3% Bra 63% Mindre bra 19%

35 Kommentarer till frågan: Hur upplever du inloggning fungerar med SITHS-kort? Se ovan. Jag vet inte om det är pga kortet fungerar godtyckligt, ibland blir man inloggad utan att ens ha behövt skriva in sin säkerhetskod, vilket ju inte känns så bra... Ibland kommer man inte in trots flera omstart av datorn. Har varit svårt att komma in på sidan, tagit så lång tid att jag stängt ner det istället, vissa dagar har det funkat men inte andra. Jobbar på ett ställe där vi inte har mycket av detta, som tur är. Det var lite problem att komma in i systemet ifrån början, men nu fungerar det bra. Inte alltid kontakt. Ibland får man starta om. Det går inte att komma in på första försöket. Svårtigheter i början med tangentbord som inte fungerade. Arbetar inte med systemet för närvarande Tar tid, se punkt 27 Många klick för att komma in. Har ännu i testat detta Problem första gångerna, men sen fungerat ua. Har inte kunnat komma in och använda kortet dator säjer att det är säkerhetsproblem I början var det svårt att komma in men det har blivit bättre. Får prova x flera innan datan godkänner Det har mestadels fungerat bra, utom precis i början. Någon gång fick jag beskedet "No access", någon gång hängde det helt enkelt upp sig. KOmmer ej in. Ibland strular det att logga in och det är väldigt provocerande. Det fungerar bra att logga in med kortet men det är alldeles för omständigt att göra gång på gång, vilket l/t att man inte går in så ofta. Då man som ssk använder kortet till annat samt att det är en id-handling och således inte bör sitta kvar i datorn. Bra men tar också tid, nu har vi fn nästa 10 olika moduler vi ska in och ut i!! Min dator kan inte anv kortet än.det kommer att gå lång tid mellan utbildning och praktik eftersom IT-stödet inte hänger med fungerar bra men ytterliggare ett lösenord att komma ihåg. Har aldrig kunnat nå SVPL-IT programet med mitt SITHS-kort! Tog tid att logga in. Tar ibland för lång tid Några gånger har det inte fungerat dock. Inloggningen fungerar inte alltid Lite struligt nu i början.

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

1. SAMORDNAD VÅRDPLANERING SVPL-IT påverkar inte regelverket för Samordnad Vårdplanering

1. SAMORDNAD VÅRDPLANERING SVPL-IT påverkar inte regelverket för Samordnad Vårdplanering 1. SAMORDNAD VÅRDPLANERING SVPL-IT påverkar inte regelverket för Samordnad Vårdplanering 2. SVPL-IT Inloggning Öppna och logga in på din dator som vanligt. Stoppa in ditt SITHS - kort i kortläsaren Gå

Läs mer

COSMIC LINK Lathund för slutenvården i Kalmar län

COSMIC LINK Lathund för slutenvården i Kalmar län Utformad av BAL och samverkansgruppen i Kalmar län Godkänd av Styrgruppen 2011-09-26 Reviderad 2014-10-20 Upplaga 2 COSMIC LINK Lathund för slutenvården i Kalmar län Ett Link-ärende öppnar du genom att

Läs mer

Rutin för Samordnad vårdplanering i verktyget Mina Planer (fd. SVPL-IT)

Rutin för Samordnad vårdplanering i verktyget Mina Planer (fd. SVPL-IT) Ansvarig Anna-Lisa Simonsson verksamhetschef Dokumentnamn Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina vårdplaner Upprättad av Gunilla Marcusson och Liselott Trinse Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9

Läs mer

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (8)

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (8) Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS 2017-03-07 1.1 1 (8) Link Psykiatrisk öppenvård Samordnad vårdplanering i Cosmic Link är det verktyg som ger möjlighet för slutenvård, primärvård, här ersatt med psykiatrisk

Läs mer

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för utbildare. i öppenvården

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för utbildare. i öppenvården SVPL-IT Region Skåne Övningsmaterial för utbildare i öppenvården Eva Alfredsson Marcus Johansson 2011-08-17 Version 1.2 Utb ÖV 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida Övningsuppgift 1 Samordnad vårdplanering...3

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Tillgänglighet

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Tillgänglighet Bilaga 2. Samtliga kommentarer till frågorna om TILLGÄNGLIGHET Härnösands kommun -Varierar beroende på vilken person man kontaktar. -dsk svarar defenitivt inte på mobilen alla gånger. är naturligtvis upptagen

Läs mer

Deltagarnas utvärdering av 23 saker

Deltagarnas utvärdering av 23 saker Deltagarnas utvärdering av 23 saker 2008-08-19 I sammanställningen har tagits med vad alla skrivit men i de fall där flera personer skrivit samma sak eller ungefär samma sak redovisas detta endast en gång.

Läs mer

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Samverkan

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Samverkan Bilaga 5. Samtliga kommentarer till frågorna om SAMVERKAN Härnösand -Vi skulle behöva träffas regelbundet, tex 1g/mån. och gå igenom brukare vi är oroliga över. Sådana möten hade vi förr. ( 10 år sen!!)

Läs mer

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för. Kommunens användare

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för. Kommunens användare SVPL-IT Region Skåne Övningsmaterial för Kommunens användare Eva Alfredsson 2011-08-19 Version 1.4 K anv 1(5) INNEHÅLL Sida Inledning och förutsättningar...2 Övningsuppgift 1 Kvitteringar och skriva vårdplan.....3

Läs mer

HEJ. Johanna Berg, Underläkare, Akutmottagningen SUS Malmö

HEJ. Johanna Berg, Underläkare, Akutmottagningen SUS Malmö HEJ Johanna Berg, Underläkare, Akutmottagningen SUS Malmö Är tiden ur led? En dag på akuten Damen som älskade Maria Lang SSK från övervaket ringer. 83 år gammal, bor hemma, änka. Kommer med ambulans pga

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

Frågor och svar Införande PMO

Frågor och svar Införande PMO Frågor och svar Införande PMO 2013-10-29 Version 1.1 Frågor och svar Införande PMO Sidan 1 av 6 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Förberedelser och möten... 4 Vilka förberedelser ska vi på enheten

Läs mer

OFVI Förenklad process i KLARA SVPL för patienter med oförändrat vård-och omsorgsbehov.

OFVI Förenklad process i KLARA SVPL för patienter med oförändrat vård-och omsorgsbehov. OFVI Förenklad process i KLARA SVPL för patienter med oförändrat vård-och omsorgsbehov. Funktionen finns sedan april 2011 Används endast inom LGS som Pilotprojekt - Kallelse skickas med förslag att använda

Läs mer

Samordnad Individuell Plan

Samordnad Individuell Plan Så här fungerar det när en Samordnad individuell plan ska genomföras. Samordnad Individuell Plan En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten

Läs mer

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN INSTRUKTION Sid: 1 (16) GENOMFÖRANDEWEBB -16 Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 1 2014-11-25 Chef utföraravdelningen Instruktion Genomförandewebb Godkänd

Läs mer

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för sjuksköterska i. slutenvården

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för sjuksköterska i. slutenvården SVPL-IT Region Skåne Övningsmaterial för sjuksköterska i slutenvården Eva Alfredsson Marcus Johansson 2011-08-18 Version 1.4 SV ssk 1(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida Inledning, Förutsättningar, Anvisningar...2

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Bakgrund Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för alla patienter som bor permanent i särskilda boendeformer eller vistas tillfälligt

Läs mer

Vilket ansvar har de olika huvudmännen? Hällefors pilotprojekt SIP kommun, primärvård Lindesbergs lasarett

Vilket ansvar har de olika huvudmännen? Hällefors pilotprojekt SIP kommun, primärvård Lindesbergs lasarett Hur kan ett samarbete se ut? Vilket ansvar har de olika huvudmännen? Hällefors pilotprojekt SIP kommun, primärvård Lindesbergs lasarett 2017-09-27 Inskrivningsmeddelande Inskrivningsmeddelande skall skickas

Läs mer

Användarmanual SIP i Prator Slutligt dokument, antagen Bilaga 3.2

Användarmanual SIP i Prator Slutligt dokument, antagen Bilaga 3.2 SIP i Prator Avsnitt Kommentar Samtycke Menprövning Samtycke ska alltid inhämtas innan uppstart av SIP om samtycke tas från annan än den enskilde så ska denna person namnges Allmänt EVRY Prator 5.0.0 finns

Läs mer

Diarienummer Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina Planer

Diarienummer Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina Planer Ansvarig Jakob Thorsteinsson verksamhetschef Dokumentnamn Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina vårdplaner Upprättad av Gunilla Marcusson och Anna- Lisa Simonsson Ledningssystem Enligt SOSFS

Läs mer

Utvärdering APL frågor till praktikant

Utvärdering APL frågor till praktikant Utvärdering APL frågor till praktikant Jag studerar på A. Vård och Omsorgsprogrammet för 23 34,8 ungdomar åk 1 B. Vård och Omsorgsprogrammet för 0 0 ungdomar åk 2 C. Vård och Omsorgsprogrammet för 0 0

Läs mer

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (10)

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (10) Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS 2017-03-03 1.0 1 (10) Link Slutenvård psykiatri Samordnad vårdplanering i Cosmic Link är det verktyg som ger möjlighet för slutenvård, primärvård, här ersatt med psykiatrisk

Läs mer

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Inledning Hälso- och sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem

Läs mer

Vanliga frågor gällande Meddix SIP - öppenvård

Vanliga frågor gällande Meddix SIP - öppenvård Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Instruktion Hälso och sjukvårdensledningens 1.0 6 administrativa enhet Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Annika Lind Annika Lind

Läs mer

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Rutin Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2011-03-29 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: årligen Följas upp: årligen RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Innehåll

Läs mer

Frågor och svar. I detta dokument finner ni svaren på de vanligaste frågorna kring problem som ibland uppstår i SVPL-IT

Frågor och svar. I detta dokument finner ni svaren på de vanligaste frågorna kring problem som ibland uppstår i SVPL-IT Frågor och svar I detta dokument finner ni svaren på de vanligaste frågorna kring problem som ibland uppstår i SVPL-IT Får följande felmeddelande vid inloggning Http 403 Åtkomst nekas SVAR: Detta beror

Läs mer

Utvärdering ht-13 KUA Helsingborg

Utvärdering ht-13 KUA Helsingborg Utvärdering ht-13 KUA Helsingborg UTBILDNING Läkare Totalt 21 läkarstudenter, 100 % Sjuksköterska Totalt 21 sjuksköterskestudenter, 100 % TEAMARBETE. Kommunikation: Jag har insett att kommunikation är

Läs mer

Utvärdering av handledarutbildning HT12

Utvärdering av handledarutbildning HT12 Utvärdering av handledarutbildning HT12 Utvärdering handledarutbildning grupp 3 HT12 1. Jag gick handledarutbildningen A. Vårterminen 2012 B. Höstterminen 2012 31 88,6 4 11,4 2. Jag arbetar inom A. Äldreomsorgen

Läs mer

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för utbildare. i slutenvården

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för utbildare. i slutenvården SVPL-IT Region Skåne Övningsmaterial för utbildare i slutenvården Eva Alfredsson Marcus Johansson 2011-08-16 Version 1.2 Utb SV 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida Övningsuppgift 1 Samordnad vårdplanering...3

Läs mer

Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator?

Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator? Inför start Inför start av att etablera en tydlig utskrivningsprocess kan följande frågor vara bra att diskutera och ta ställning till. Frågorna handlar om hur arbetet ska organiseras och vilka kompetenser

Läs mer

Kursutvärdering HT 14. Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029

Kursutvärdering HT 14. Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029 Kursutvärdering HT 14 Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029 Hur svarade kursen mot kursbeskrivningen? fördelning 0% 0% 0% 10% 25% 65% antal (0) (0) (0) (2) (5) (13) Medelvärde (för

Läs mer

1SJ012 Ledarskap, pedagogik och samverkan i sjuksköterskansyrkesutövning (7,5 hp) Sjuksköterskeprogrammet termin 5 (distans), HT13 vecka 51-03

1SJ012 Ledarskap, pedagogik och samverkan i sjuksköterskansyrkesutövning (7,5 hp) Sjuksköterskeprogrammet termin 5 (distans), HT13 vecka 51-03 2014-2-3 HT13 1SJ012 Ledarskap, pedagogik samver i sjuksköterss yrkesutövning (7,5hp) V51-03 Enkätresultat Enkät: Status: Distans: Kursutvärdering LPS öppen Datum: 2014-02-03 15:36:25 Grupp: Besvarad av:

Läs mer

Nätverksträff. maj 2014 NPÖ, NATIONELL PATIENTÖVERSIKT

Nätverksträff. maj 2014 NPÖ, NATIONELL PATIENTÖVERSIKT Nätverksträff maj 2014 NPÖ, NATIONELL PATIENTÖVERSIKT Stimulansbidrag kommuner 5 målområden ehälsa E-tjänster för medborgarna Säker roll- och behörighetsidentifikation Övergång till digitala trygghetslarm

Läs mer

När skrivs de första proven i studentexamen på dator?

När skrivs de första proven i studentexamen på dator? Enkäten skickades till en lärare/skola i Vi7 (olika ämnen), som bad en grupp ettor fylla i. Enkäten är alltså ett stickprov. Kicki Häggblom 2015 När skrivs de första proven i studentexamen på dator? Hösten

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

Utbildningsprocessen

Utbildningsprocessen Utbildningsprocessen Planering av utbildning Innehåll i utbildningen Under ett möte med vårdnära service arbetsgrupp informerar utbildningsansvarig att det ska skräddarsys en utbildning till vårdnäraservice

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Särskilt boende Senast reviderad 2008-06-25 Syfte och ansvar Syftet med en samordnad vårdplanering är att den enskilde tillsammans med alla berörda enheter skall

Läs mer

Vad tycker du om kursen som helhet? 1 - Mycket dålig 0 0% 2 1 2% 3 0 0% % 5 - Mycket bra 25 57%

Vad tycker du om kursen som helhet? 1 - Mycket dålig 0 0% 2 1 2% 3 0 0% % 5 - Mycket bra 25 57% 44 svar Sammanfattning Se hela svar Hur stor andel av undervisningen har du deltagit i? Ingen undervisning All undervisning 1 - Ingen undervisning 0 0% 2 0 0% 4 0 0% 5 1 2% 6 0 0% 7 3 7% 8 1 2% 9 20 45%

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

1(10) Samordnad vårdplanering. Styrdokument

1(10) Samordnad vårdplanering. Styrdokument 1(10) Styrdokument 2(10) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 112 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-11-27 Reviderad 2013-12-16,

Läs mer

Medicinska sekreterare VC Husie

Medicinska sekreterare VC Husie Medicinska sekreterare VC Husie Vi hinner inte med att skriva journaler Vad kan vi göra för att få mer skrivtid? Vi valde att fokusera på vit tid (vit tid innebär att vi sitter på våra platser och gör

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Bredbandsbolaget suger, del 2: Den välförtjänta kängan!

Bredbandsbolaget suger, del 2: Den välförtjänta kängan! Bredbandsbolaget suger, del 2: Den välförtjänta kängan! I en tidigare post Bredbandsbolaget Suger berättade jag lite om Bredbandsbolagets usla support och lovade er en redovisning av de mailkonversationer

Läs mer

Informationsträff för piloter. Treserva Genomförandewebb 3 mars 2016

Informationsträff för piloter. Treserva Genomförandewebb 3 mars 2016 Informationsträff för piloter Treserva Genomförandewebb 3 mars 2016 Avvikelsemodulen Avvikelse på missad medicin, ingen SSK var med på meddelandelistan. Vilka får meddelande om avvikelsen? Avvikelser ska

Läs mer

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10 Projekt Rapport RaidPlanner Jeanette Karlsson UD10 Abstrakt: Denna rapport handlar om mitt projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklings projekt. Rapporten kommer att ta upp hur jag gått tillväga,

Läs mer

Fungerande team med den enskilde i centrum

Fungerande team med den enskilde i centrum Fungerande team med den enskilde i centrum Andra undersökningen Peter Mattsson 2013-10-01 Resultatet visar att 92 % tycker att samarbetet mellan yrkesprofessionerna är mycket gott/gott. Det är en procent

Läs mer

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Från och med version 5.3 har Baltzar Business Arena bytt namn till PaletteArena. Anledningen till namnbytet är att

Läs mer

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Huvudtränare: David: huvudtränare Medtränare: Emese Deltagare: David, Nathanael, Robert, Julia, Mujje, Hassan 1 Planering innan lektionen: David

Läs mer

RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION

RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION Reviderad 101108 VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090916 RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION Biståndsärende bedömer och beslutar efter ansökan från den enskilde. n skickar uppdraget till enhetschefen

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Manual att registrera i 2015-09-23

Manual att registrera i 2015-09-23 Manual att registrera i 2015-09-23 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare i registret Logga in 1.

Läs mer

Hälso- och sjukvården Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner

Hälso- och sjukvården Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner MANUAL 1(7) Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner Samverkan vid in och utskrivning av patienter i slutenvård. (SOSFS 2005:27 ) 1) Signal till socialtjänsten vid inläggning. Vid inskrivning av samtliga

Läs mer

Samordnad individuell plan (SIP) för alla åldrar och alla hjälpbehov i Västmanland den enskildes egen plan

Samordnad individuell plan (SIP) för alla åldrar och alla hjälpbehov i Västmanland den enskildes egen plan Lathund IT-stöd SIP-Prator Samordnad individuell plan (SIP) för alla åldrar och alla hjälpbehov i den enskildes egen plan En tydlig situation när en samordnad individuell plan behövs är när insatser från

Läs mer

Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL) med IT-stöd

Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL) med IT-stöd 1(24) RUTIN HSL/SOL Ansvarig för rutin: MAS samt Myndighetschef, SoL 2011-10-05 HUMANISTISK SERVICE VÅRD OCH OMSORG Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL) med IT-stöd 2(24) 1. Rutin för Samordnad vårdplanering

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2015 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg

Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg Samverkansprojekt Sollefteå sjukhus - slutenvården Primärvård i Sollefteå och Kramfors kommun Äldreomsorgen i Sollefteå och Kramfors kommun Pågår april

Läs mer

Jag får felmeddelande HTTP 403 Åtkomst nekas när jag ska logga in?

Jag får felmeddelande HTTP 403 Åtkomst nekas när jag ska logga in? Frågor & svar Innehåll Jag får felmeddelande HTTP 403 Åtkomst nekas" när jag ska logga in Kan logga in i SVPL men ser inga ärenden Är inloggad och befinner mig på rätt enhet, d.v.s. där patienten/erna

Läs mer

Snabb uppföljning efter utskrivning från sjukhus. Uppföljande samtal inom 48 72 timmar efter utskrivning från medicinavdelning 4 SkaS Lidköping, 2014

Snabb uppföljning efter utskrivning från sjukhus. Uppföljande samtal inom 48 72 timmar efter utskrivning från medicinavdelning 4 SkaS Lidköping, 2014 Snabb uppföljning efter utskrivning från sjukhus Uppföljande samtal inom 48 72 timmar efter utskrivning från medicinavdelning 4 SkaS Lidköping, 2014 Innehåll: Bakgrund Arbetsgrupp Beskrivning av arbetsmetod

Läs mer

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Flödesschema från ansökan till flytt till 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Vem: Bistånds -handläggare : Ta emot ansökan Skicka broschyr till VT med info om Boka tid för hembesök Inleda ärende i Utreda

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL

Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Uppdragsgivare: Regional SAMSA Version: version 3.0 baserad på Gemensam Rutin i Västra Götaland

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23 Manual Invånare Stöd och Behandling version 1.4 Stockholm, 2015-11-23 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna vara aktiv

Läs mer

Kursutvärdering Distans

Kursutvärdering Distans HT12 1SJ012 Ledarskap, pedagogik samverkan i sjuksköterskans yrkesutövning (7,5hp) V46-50 Enkätresultat Enkät: Status: Distans: Kursutvärdering stängd Datum: 2013-04-26 13:29:21 Aktiverade deltagare (HT12

Läs mer

Sammanställning av Kursvärdering för VFU Normal motorik och sjukgymnastisk undersökning (3SG075)

Sammanställning av Kursvärdering för VFU Normal motorik och sjukgymnastisk undersökning (3SG075) undersökning (SG075) Sammanställning av Kursvärdering för VFU Normal motorik och sjukgymnastisk undersökning (SG075) Sammanställd 01-0-1 av Hanna Momats Olsson (Hanna.Momatz O lsson.9798@student.uu.se)

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Ge kniven vidare vad visade enkäten?

Ge kniven vidare vad visade enkäten? Ge kniven vidare vad visade enkäten? Som en del i kampanjen Ge kniven vidare har ni av OGU- styrelsen blivit tillfrågade att under februari och mars 2013 svara på en enkät. Vi var intresserade av hur vi

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013. 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat

Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013. 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013 Totalt ligger svarsfrekvensen på 73% Svarsfrekvensen på fråga

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö

Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö Berith Kjellén, Eva-Karin Elkjaer, Roger Svensson, Ann-Charlotte

Läs mer

Effektivare vårdadministration Kvinnokliniken

Effektivare vårdadministration Kvinnokliniken Effektivare vårdadministration Kvinnokliniken Detta är vår verklighet Kvinnoklinikens vid CSK upptagningsområde inbegriper nordöstra Skåne. Uppdraget och verksamheten syftar till att befrämja en god hälsa

Läs mer

5 tips för en mer harmonisk arbetsdag

5 tips för en mer harmonisk arbetsdag 5 tips för en mer harmonisk arbetsdag Innehållsförteckning Förord...4 Steg 1...6 Börja varje vecka med en tydlig plan...6 Steg 2...8 Skriv upp allt du ska göra på ett ställe...8 Steg 3...10 Lär dig att

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

informationsöverföring Fastställd av Fastställd datum Omprövas Ansvarig för omprövning

informationsöverföring Fastställd av Fastställd datum Omprövas Ansvarig för omprövning Användarmanual Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer Vård och omsorg 1 2014-03-17 Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av Kommunikation och MAS/MAR/SAS informationsöverföring

Läs mer

Hållbart arbete. Att nå, få och behålla ett jobb

Hållbart arbete. Att nå, få och behålla ett jobb Hållbart arbete Att nå, få och behålla ett jobb Studie om Supported employment 317 personer som fått stöd, influerat av Supported employment, till arbete. Studien visar att stödet från en stödorganisation

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler

Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler I den här lathunden finns detaljerade instruktioner om hur du gör för att skicka rapporter och ljudfiler till din handledare. Först kommer en beskrivning

Läs mer

Ansvarig: FO Meddix i Halland Senast uppdaterad: Sida 1

Ansvarig: FO Meddix i Halland Senast uppdaterad: Sida 1 Ansvarig: FO Meddix i Halland Senast uppdaterad: 2012-11-16 Sida 1 Ändringsförteckning Version Datum Ändring Ändrat av 1.0 Annika Wallentin 1.1 2012-06-27 Uppdatering med aktuella skärmbilder 1.2 2012-11-16

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Utvärdering FAKTA utbildning för allmänläkare och sjuksköterskor

Utvärdering FAKTA utbildning för allmänläkare och sjuksköterskor Utvärdering FAKTA utbildning för allmänläkare och sjuksköterskor 2015 11 11 Utvärdering FAKTA utb 11 nov 2015 Nytt beslutsstöd i Hemsjukvården hur påverkar det oss? 1 Mindre bra 5 5,6 2 8 8,9 3 7 7,8 4

Läs mer

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Manual KundRad Webb Datum: 2009-04-14 Skapad av: Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Innehåll: Inloggning och Ansökan om access. (användarkonto)

Läs mer

Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation

Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation Journalhandling En journalhandling är alla handlingar och anteckningar som innehåller uppgifter om patientens tillstånd och de åtgärder som genomförts eller

Läs mer

Bild 1. När du är inloggad som dig själv med ditt HSA-ID i datorn öppnar du Lisa. Där klickar du på System applikationer.

Bild 1. När du är inloggad som dig själv med ditt HSA-ID i datorn öppnar du Lisa. Där klickar du på System applikationer. Inrapportering av en avvikelse/förbättringsförslag/misstänkt läkemedelsbiverkan av personer som inte alltid arbetar på samma plats men som har sin anställning på en och samma enhet ex AT-läkare, ST-läkare

Läs mer

Handi. För att livet ska funka

Handi. För att livet ska funka Handi För att livet ska funka Handi är ett hjälpmedel som fungerar som ett kognitivt stöd i vardagen. Handi hjälper dig att få struktur på din dag och dina rutiner. Handi är till för dig som behöver hjälp

Läs mer

1 Min arbetstid hittar du på lärarförbundets webbplats lararforbundet.se.

1 Min arbetstid hittar du på lärarförbundets webbplats lararforbundet.se. 1 Min arbetstid hittar du på lärarförbundets webbplats lararforbundet.se. Du loggar in med användarnamn (personnummer) och lösenord = (medlemsnummer eller det lösenord du själv valt). Medlemsnumret hittar

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Hallänningen ska kunna känna sig trygg med att få sina behov av hälso och sjukvård tillgodosedda. Målsättningen är att möta upp behoven på ett så tidigt stadium

Läs mer

Riktlinjer för akuta läkarbesök

Riktlinjer för akuta läkarbesök Riktlinjer för akuta läkarbesök gällande från 2009-01-12 Komplettering till SAMORDNAD VÅRDPLANERING Rutiner vid samordnad vårdplanering i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Upprättad

Läs mer

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Arbets- och fysioterapeuter i kommun o

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Arbets- och fysioterapeuter i kommun o Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Arbets- och fysioterapeuter i kommun o slutenvård Smida vårdkedjan för de mest sköra äldre Arbetsterapeuter,

Läs mer

BILAGA TILL FOU-RAPPORT 2014:1. Hemsjukvården ur patientperspektiv, Sundsvalls kommun

BILAGA TILL FOU-RAPPORT 2014:1. Hemsjukvården ur patientperspektiv, Sundsvalls kommun BILAGA TILL FOU-RAPPORT 2014:1 Hemsjukvården ur patientperspektiv, Sundsvalls kommun KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet; FoU Västernorrland Järnvägsgatan 2 871 45 Härnösand Tfn: 0611-55 54

Läs mer

Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten

Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten Sammanfattning Hemtjänsten i Göteborg ville effektivisera sin administration och komma bort från trasslet med lösa lappar för schemautskrifter

Läs mer

Uteblivna besök Vårdcentralen Fröslunda År 2013

Uteblivna besök Vårdcentralen Fröslunda År 2013 EXAMENSARBETE 2013-05-23 Susanna Dagson Nordström Medicinsk Sekreterare, 400 yh-poäng Uteblivna besök Vårdcentralen Fröslunda År 2013 Stora torget 7 611 83 Nyköping Tfn 0155-24 87 85 info@campusnykoping.se

Läs mer

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår hemsida

Läs mer