KURIRENTEKNIK, QVALITET, IDÉ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURIRENTEKNIK, QVALITET, IDÉ"

Transkript

1 Nr KURIRENTEKNIK, QVALITET, IDÉ TJUGO HÄNDELSERIKA ÅR MED TQI! Göran Carlsson om digital fastighetsdokumentation Guld och silver till ny- och ombyggnadsprojekt på KTH Söderdalen ny stadsdel i Jakobsberg TQI projekterar logistikbyggnad

2

3 Digital fastighetsdokumentation ett värdefullt verktyg i fastighetsförvaltningens verktygslåda Foto: Alison De Mars Redan för drygt tjugo år sedan började Göran Carlsson, ansvarig för drift och underhållssidan på TQI, att undersöka möjligheterna med digital fastighetsdokumentation. Utgångspunkten var att öka tillgängligheten samt att underlätta versionshanteringen i samband med uppdatering av dokumentationen. Trots att vi producerade upp till tre omgångar av varje projekt (en originalpärm samt två kopior) så var det inte alltid så att dokumentationen fanns tillgänglig när den behövdes, vilket ledde till problem i samband med uppdateringar etc., berättar Göran. Ofta uppdaterades en eller två pärmar men man missade den sista omgången. När vi nu arbetar med digital fastighetsdokumentation så tar vi fram en digital version och en fysisk pärmomgång. AKTUELL, TILLGÄNGLIG OCH SÄKER INFORMATION Några av TQI:s kunder inom digital fastighetsdokumentation är bl. a. SL och Statens Fastighetsverk. Gemensamma nämnare är en underhållsintensiv verksamhet och ett uppenbart behov av tillgänglig och uppdaterad fastighetsdokumentation. Den förbättrade säkerhet som digital fastighetsdokumentation erbjuder är också I slutet av nittiotalet var det relativt svårt att övertyga våra beställare om fördelarna med digital fastighetsdokumentation. Idag finns en helt annan datorvana. Vi förväntar oss att den information vi behöver ska vara tillgänglig på ett snabbt och enkelt sätt. Driftteknikern vill exempelvis kunna ta fram en installationsritning på läsplattan eller i telefonen när han befinner sig på plats, säger Göran. Digital fastighetsdokumentation ger oss de här möjligheterna. viktig. Göran berättar exempelvis om när en översvämning i en undercentral, vid en av Sveriges ambassader, gjorde pärmarna oanvändbara och lättnaden hos den ansvarige förvaltaren när han insåg att det faktiskt fanns en digital backup som gjorde att det kunde levereras en ny fysisk pärmomgång inom ett par timmar efter det att skadan upptäckts. BRA ATT BEVARA VISS HISTORIK När TQI startar upp ett nytt projekt är första steget att gå igenom och göra en aktualitets-/kvalitetsbedömning av befintlig dokumentation. Ofta är det en blandning av gammalt och nytt som behöver rensas och uppdateras. Detta sker oftast i samarbete med driftpersonal eller annan ansvarig som kan anläggningen bäst. Det är en balansgång mellan vad som ska sparas respektive kastas. Dokumentationen ska spegla de aktuella förutsättningarna så väl som möjligt, samtidigt gäller det att inte slänga för mycket. Ibland är det av stort intresse att även behålla inaktuella/historiska dokument. 3

4 MÅLET ATT SNABBT HITTA TELE2 ARENA FYLLER ÖVER 120 PÄRMAR saknas eller är av bristande kvalitet av olika RÄTT INFORMATION På TQI:s kontor står just nu 124 pärmar orsaker. Om det upptäcks för sent blir det När materialet har rensats och uppdaterats fyllda med driftdokumentation för Tele2 svårt för oss att i nästa skede göra ett bra blir nästa steg att skapa en fastighetsan- Arena. Det som saknas är en sista kom- jobb. Ju bättre underlag vi får, desto bättre passad pärmstruktur. I det sista steget plettering av material och sedan är det blir helheten och slutresultatet. digitaliseras dokumentationen till en PDF- dags för slutleverans i projektet som på- fil som motsvarar den fysiska pärmstruk- börjades redan Vi levererar alltid NYA MÖJLIGHETER I MOLNET turen. Målet är att användaren ska kunna en fysisk kopia av den digitala dokumenta- Teknikutvecklingen skapar kontinuerligt hitta fram till rätt information så snabbt tionen. Men när valet står mellan att söka nya möjligheter för digital fastighetsdoku- och enkelt som möjligt. Klickbara inne- information i 124 pärmar eller enkelt klicka mentation. Idag distribueras den färdiga hållsförteckningar, bokmärken och fritext- sig fram till samma information på datorn dokumentationen ofta på USB-minnen sökning ger användaren möjlighet att eller läsplattan, är det inte svårt att förstå eller CD-skivor men nu utvärderas alterna- snabbt navigera i informationen via dator varför digital fastighetsdokumentation bli- tiven med metoder för att lagra de färdiga eller läsplatta. vit en allt viktigare del i fastighetsförvalt- filerna i molntjänster. Säkrare versions- ningens verktygslåda. hantering och smidigare tillgänglighet för Göran är en av fyra medarbetare på TQI stora grupper av användare är några av som ägnar sig åt driftinstruktioner/digital fastighetsdokumentation på heltid. Vi STÄLL KRAV PÅ DOKUMENTATIONEN fördelarna. Vi strävar hela tiden efter att som jobbar med digital fastighetsdoku- Det är alltid viktigt att ställa krav på do- bli bättre, säger Göran. Det är viktigt att mentation på TQI har skaffat oss en prak- kumentationen. Men i stora projekt med alla i arbetsgruppen är med i utvecklingsar- tisk inblick i det mesta som rör fastighets- många inblandade entreprenörer från olika betet och bidrar med sina erfarenheter så drift. Har man exempelvis en bakgrund discipliner är det ännu viktigare att tänka att arbetet drivs framåt i en positiv och ut- som drifttekniker/driftingenjör så vet man till från början, det är bra att utse någon vecklande inriktning, såväl mot kunderna hur dokumentationen kommer att använ- ansvarig för att besiktiga entreprenörer- som mot marknaden. das. Då blir det självklart enklare att skapa nas dokumentation, säger Göran. Det en vettig struktur. är relativt vanligt med dokumentation som Vi förstår hur dokumentationen ska användas och med hjälp av den erfarenheten kan vi skapa vettiga informationsstrukturer. 4

5 Det är viktigt att alla i arbetsgruppen är med i utvecklingsarbetet och bidrar med sina erfarenheter så att arbetet drivs framåt i en positiv och utvecklande inriktning, såväl mot kunderna som mot marknaden. Fördelarna med digital fastighetsdokumentation är bland annat: enklare versionshantering back-up (dokumentationen finns sparad digitalt) enklare att dela med sig av informationen till andra utanför den egna organisationen, exempelvis genom att maila dokument/ritningar direkt ifrån den digitala versionen möjligheten till fritextsökning i den digitala versionen 5

6 Guld och silver till ny- och ombyggnadsprojekt på Kungliga Tekniska Högskolan Foto: TQI TQI har arbetat för Akademiska Hus i flera olika projekt på KTH-området. I de större ombyggnadsprojekten och vid nybyggnadsprojekt använder Akademiska Hus verktyget Miljöbyggnad i projekteringsskedet. Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som administreras av Sweden Green Building Council, en ideell förening som ägs av företag inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Föreningen verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. TILLBYGGNADEN AV HUS 43:11 RITAT AV PÄR AHRBOM/BO ERICSON KLARAR MILJÖBYGGNAD GULD En av de senaste fastigheterna i raden av till- och ombyggnadsprojekt på KTH är Hus 43:11, som stod klart för inflyttning i december TQI har här ansvarat för projektering av VVS samt styr och övervakning. Hus 43:11 uppfördes för Arkitektur- och Väg- och Vattenbyggnadsavdelningarna på Kungliga Tekniska Högskolan. Arkitekten Nils Ahrbom, som ritade den äldre delen av Hus 43:11, studerade själv på Tekniska Högskolan och är känd för att ha ritat flera svenska skolbyggnader. Tillbyggnaden knyter ihop de bägge flyglarna i söder och skapar välbehövligt utrymme för skolkansli, utbildningsadministrationen och den akademiska verksamheten. Ny fjärrvärme- och fjärrkylcentral har installerats som även betjänar be- fintlig byggnad med kyla, värme- och tappvatten. Byggnaden värms via radiatorer och kyla tillförs byggnaden via behovsstyrd ventilation. Målet för nybyggnaden som uppfördes i anslutning till Hus 43:11 var att vi skulle nå certifieringsklassen Miljöbyggnad Silver, berättar Johnny Tengvall, ansvarig handläggare på TQI. Det var ett tufft mål som innebär höga krav på bland annat energieffektiva VVS-installationer. Därför 6

7 är det glädjande att slutresultatet blev så bra att vi nu kan certifiera huset i Miljöbyggnad Guld. LABORATORIUM BLIR KONTOR MED MÅLET ATT NÅ MILJÖBYGGNAD SILVER Christer Xerri jobbar på Midroc har varit projekterings- och projektledare i ombyggnaden av Hus 94:1. Christer har arbetat med många olika projekt för Akademiska Hus på KTH de senaste åren och är väl förtrogen med de krav som Akademiska Hus har kring exempelvis elinstallationer och ventilation, men Hus 94:1 visade sig ändå vara en utmaning. Vi växlade av två plan med stålpelare och stålbalkar, där sedan alla installationerna skulle passas in. Det var lite knepigt! Hus 94:1 uppfördes ursprungligen för Institutet för metallforskning 1946 och förlängdes 1965 med en tillbyggnad åt norr. Projekteringen av den aktuella ombyggnaden startade 2012 och när ombyggnationen är klar i slutet av juni 2014 kommer KTHs lokalserviceavdelning, med bland annat postmottagning, paketutlämning och IT-avdelning, att flytta in. Fastigheten har tidigare huserat laboratorieverksamhet med dragskåp och processventilation. Eftersom syftet med ombyggnaden var att öka flexibiliteten och få större kontorsytor behövdes nya centrala ventilationsschakt i byggnaden, vilket i sin tur medförde ett helt nytt ventilationssystem. Nya energieffektiva luftbehandlingsaggregat utrustade med roterande värmeväxlare och fläktar med EC-motorer har installerats. Dessutom finns nya centraler för fjärrkyla och fjärrvärme på plats. Målet för nybyggnaden som uppfördes i anslutning till Hus 43:11 var att vi skulle nå certifieringsklassen Miljöbyggnad Silver, berättar Johnny Tengvall, ansvarig handläggare på TQI. Det var ett tufft mål som innebär höga krav på bland annat energieffektiva VVS-installationer. Därför är det glädjande att slutresultatet blev så bra att vi nu kan certifiera huset i Miljöbyggnad Guld. TQI har, förutom projektering av VVS samt styr och övervakning, även ansvarat för miljösamordningen och certifieringen av Hus 94:1. Fastigheten var innan ombyggnaden en stor energislukare med en energiprestanda på 238 kwh/m 2. (Energiprestanda är den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden under ett år.) Vi projekterade för att uppfylla Miljöbyggnad Silver vilket var en riktig utmaning! säger Johnny. Huset var från 40-talet med en tillbyggd del från 60-talet och klimatskalet var dåligt. Efter färdig projektering beräknas energiprestandan sjunka till 91 kwh/m 2. Hus 94:1 blir det första ombyggnadsprojektet inom KTH som man certifierar enligt Miljöbyggnad Silver, berättar Christer. Jag anlitade TQI för att de verkade vara kunniga och proffsiga, och det har visat sig stämma bra! NYA PROJEKT PÅ KTH TQI deltar just nu i projekteringen av två större projekt på KTH. Ett nybyggnadsprojekt om cirka kvm, och ett ombyggnadsprojekt om cirka kvm. Ombyggnadsprojekt Hus 43:01, en före detta kanslibyggnad, kommer när det står färdigt att fungera som en mötesplats för samhälle och studenter. 7

8 händelserika år med TQI 1994 I augusti registeras TQI Consult AB hos bolagsverket Nu är vi fler än 20 medarbetare! TQI projekterar Campus Konradsberg, Lärarhögskolan TQI går samman med VVS Konstruktioner vid Mälaren AB och bildar TQI:s Södertäljekontor. TQI projekterar för nya Försvarshögskolan på Campus KTH. Nu är vi fler än 30 medarbetare! 1995 I januari går flyttlasset till Ektorp Centrum, Nacka. Våra första egna lokaler! 2000 Vi inviger vårt Solnakontor och projekterar Stockholmsmässans nya C-hall Verksamheten i TQI Projekt AB startar. TQI projekterar ombyggnaden av SEB:s bankpalats i Kv. Hästskon. 8

9 2006 I augusti flyttar kontoren i Solna och Nacka ihop i härliga lokaler i Nacka Strand. Vi är stolta över att få delta i det stora arbetet med moderniseringen av Stockholms Centralstation som påbörjas detta år TQI projekterar Nya Djurgårdsvarvet på uppdrag av Kungliga Djurgårdsförvaltningen. Vi deltar i det spännande arbetet med nydaningen av Terminal 2 på Arlanda. Nu är vi fler än 40 medarbetare! 2012 TQI projekterar utbyggnaden av Marinmuseum i Karlskrona I augusti öppnar vi kontor i Varberg. TQI Consult Väst ser dagens ljus! Omprojekteringen av Huvudsta Centrum och Kv Härden pågår för fullt TQI får uppdraget att samordna dokumentationen i samband med bygget av Tele2 Arena. Och nu är vi klara! Läs mer om projektet på sidan Vi vinner Swegon Invitational Floorball Cup och är nu fler än 50 medarbetare! Vi ser fram emot nya spännande projekt. 9 Foto: Alison De Mars, Lena Skogsberg, 3dVision Johan Bournonville AB, TQI

10 Bostäder ersätter gammalt industriområde när en ny stadsdel växer fram i Jakobsberg Illustration: Visionsbild JM/Carbonwhite Projekteringen av Söderdalen, den nya stadsdelen i södra Jakobsberg, startade under 2012 och nu har själva bygget dragit igång. Det pålas för fullt och våren 2015 beräknas de första lägenheterna vara inflyttningsklara i kvarteret Kvarnbacken. Ett år senare rullar de första flyttlassen till grannkvarteret Väderkvarnen. JM är byggherre för de nya bostadsområdena som totalt kommer att omfatta cirka lägenheter, närservice, skolor och mötesplatser. TQI är ansvarig för projekteringen av VVS-lösningarna. DEN FÖRSTA VIKTIGA FASEN KLAR Robert Söderberg, projekteringsledare på JM, har precis lämnat över stafettpinnen till produktionen. Även om förutsättningarna har ändrats några gånger under projekteringen är han är nöjd med hur den första viktiga fasen, i vad som så småningom ska bli 15 nya kvarter, har avlöpt. Det är alltid en utmaning att skapa ett helt nytt bostadsområde. Den första etappen sätter ramarna för det som kommer, säger Robert. Det handlar som om att hitta så smarta och kostnadseffektiva lösningar som möjligt, utan att för den skull pruta på kvaliteten. Då är det tryggt att ha med konsulter som känner till vårt sätt att arbeta. TQI har jobbat med oss i flera andra projekt och vi har alltid varit nöjda med resultatet. Den här gången är inget undantag. NÄRHETEN TILL MÄLARBANAN KRÄVER BULLERSMARTA LÖSNINGAR I takt med att staden förtätas blir det allt vanligare att bullerhänsyn måste tas vid projekteringen. Det är också en av utmaningarna i Söderdalen där bostäder kommer att uppföras i nära anslutning till väg och järnväg. I detaljplanen har husen fått vända ryggen åt bullret och tysta uteplatser har på så sätt skapats på innergårdarna. (Tyst innebär i det här fallet att ljudnivån understiger 50 decibel.) Ett parkeringshus som kommer att fungera som bullerskydd har också projekterats i anslutning till järnvägen. För vår del har närheten till Mälarbanan bland annat inneburit att luftintagen i fasaden valts med tanke på ljuddämpningen. Dessutom har speciella fönster och väggar fått användas, säger Richard Jonsson, ansvarig handläggare och konstruktör på TQI. JM strävar alltid efter att skapa en tyst boendemiljö. Det här betyder att inte enbart komponentvalet är viktigt utan också att lufthastigheterna över donen inte får vara för höga och att vi också undviker att skapa höga tryckfall över radiatorventiler. MILJÖHÄNSYN OCH HÅLLBART BYGGANDE I byggprojektet tas stor hänsyn till den känsliga Bällstaån som rinner i sydostlig riktning genom planområdets allra sydligaste del. Bällstaån ska breddas och bryggor kommer att uppföras så det blir trevligare att promenera längs med den. Vi kommer också att leda allt dagvatten från 10

11 området till en liten damm som tar hand JM har en klar uppfattning om hur tek- arbetat med JM längre än vad jag själv har om föroreningar så att de inte rinner ut i niska problem som detta ska tacklas bästa gjort. Han är lyhörd och bra på att hitta lös- ån och så småningom hamnar i Mälaren, sätt. De har också många egna metoder ningar som överensstämmer med vårt ar- berättar Robert. som återkommer från projekt till projekt. betssätt. Men självklart handlar det också Hållbarhet är ett begrepp som genom- Bilden av en standardiserad projekterings- mycket om personkemi, säger Robert. syrar JM:s byggprojekt. Ett synsätt som process bekräftas av Robert. Våra projek- inte bara sätter miljön i främsta rummet teringsanvisningar hjälper oss att hålla en utan också ger lägre kostnader i form av jämn och hög kvalitet. Alla konsulter som energi- vi anlitar får gå en kurs i vårt sätt att jobba. och vattensnåla installationer. Konkret betyder det här bland annat att Det blir en slags certifiering. ventilationslösningarna utformas så att luf- Vid sidan av de tekniska utmaningarna ten värms upp till en viss temperatur innan är ett gott samarbete självklart också vik- den kommer in i rummet, säger Richard. tigt för slutresultatet. Richard på TQI har 11 Våra projekteringsanvisningar hjälper oss att hålla en jämn och hög kvalitet. Alla konsulter som vi anlitar får gå en kurs i vårt sätt att jobba. Det blir en slags certifiering.

12 TQI projekterar logistikbyggnad för Galliker Transport Vid Arendalsområdet i Göteborg uppför Logistic Contractor en logistikbyggnad för det schweiziska företaget Galliker Transport och det tyska företaget Dachser. Fastigheten om cirka kvm 2 kommer att utnyttjas för kontor, omlastning av gods, utrymmen för chaufförer samt lastbilsunderhåll. På uppdrag av Runevads VVS-teknik utför TQI projektering av rörinstallationerna i byggnaden som ska stå klar redan i juni Anläggningen, som bland annat omfattar en underhållshall och en tvättanläggning för lastbilar, är teknikintensiv och kräver många installationer. Vi har projekterat lösningar av den här typen tidigare, bland annat tvättanläggningar för bussar, säger Peter Larsson, ansvarig handläggare på TQI. Ofta finns en utsedd leverantör av anläggningen och det blir vår uppgift att se till att rätt teknisk försörjning blir installerad. Rördragningen för media mellan tvätthall och tvätteknikrum ingår också i den här typen av projektering. En utmaning i projektet har varit att anpassa Gallikers specifikation av anläggningen, som var utformad efter förutsättningar som råder på kontinenten, till svensk byggpraxis. VVS-projektörens roll ser annorlunda ut i Sverige än i exempelvis Tyskland, men alla inblandade i projektet har varit engagerade i att samordna slutkundens ambition med den entreprenadform som är vald. Det har också varit mycket intressant att träffa Gallikers representant i VVS-frågor och diskutera de tekniska lösningarna. En utmaning i projektet har varit att anpassa Gallikers specifikation av anläggningen, som var utformad efter förutsättningar som råder på kontinenten, till svensk byggpraxis." TQI är rådgivande ingenjörer med ett helhetsperspektiv på fastigheter. Vi engagerar oss gärna i allt som rör fastighetens tekniska välmående. Det kan handla om att ansvara för projektering, projektledning och upphandling vid ny- eller ombyggnad, att utvärdera och effektivisera energi förbrukningen, eller att förvandla dammiga dokumentationspärmar till smarta digitala informationspaket. Våra medarbetare har en genomsnittlig branscherfarenhet på mer än 20 år, och vi använder den för att skapa enkla, säkra och funktionella lösningar som ger ett rationellt hus under lång tid framöver. Självklart är vi certifierade enligt ISO och TQI CONSULT VVS AB / TQI PROJEKT AB FABRIKÖRVÄGEN 8, BOX NACKA STRAND T / F TQI CONSULT VVS AB KÖPMANGATAN SÖDERTÄLJE T / F TQI CONSULT VÄST AB BIRGER SVENSSONS VÄG 28D VARBERG T , / F E W

KURIRENTEKNIK, QVALITET, IDÉ

KURIRENTEKNIK, QVALITET, IDÉ Nr 39. 2015 KURIRENTEKNIK, QVALITET, IDÉ Stadens Dike 7: Flexibel ventilation redo för alla scenarier TQI erbjuder ny tjänst Nu får husen ID-kort Bussdepåer synades inför upphandling Ny bilhall värms från

Läs mer

Lärarhandledning Byggprocessen

Lärarhandledning Byggprocessen Lärarhandledning Byggprocessen 1.Introduktion (Introbild, vid start namnet på föreläsaren) (I bilden kommer i tur och ordning följande ledord fram: Grundat 1934, 82 ägare från branschen, informationsverktyg

Läs mer

skolor Lugnets skola och Mariehällsskolan.

skolor Lugnets skola och Mariehällsskolan. Årsredovisning 2014 STOCKHOLM DECEMBER 2014 Engagemanget för oss framåt Stockholm växer och det betyder att staden både behöver nya bostäder och skolplatser. För SISAB:s del innebär det att vi bygger om,

Läs mer

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

THOMAS VIKTORSSON, DISTRIKTSSÄLJARE, GYPROC:

THOMAS VIKTORSSON, DISTRIKTSSÄLJARE, GYPROC: Gyproc Hållbart byggande med lättbyggnadsteknik #1 2015 Tema Certifiering Habito flyttar gränserna Umeå fortsätter att växa Musiken i fokus på Malmö Live Skillnader på ljudreglar Ett hållbart samhälle

Läs mer

Framtiden har flytande gas i tankarna. En adress som förpliktigar 3. Hårda krav på billigt boende 5. Tidningshus med öppna spjäll 8

Framtiden har flytande gas i tankarna. En adress som förpliktigar 3. Hårda krav på billigt boende 5. Tidningshus med öppna spjäll 8 En adress som förpliktigar 3 Hårda krav på billigt boende 5 Tidningshus med öppna spjäll 8 Framtiden har flytande gas i tankarna En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Invigning av kontoret

Läs mer

Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation

Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation Tekniska lösningar för dina behov vi kan el, vs och ventilation Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens inom el, vs och ventilation tillför våra kunder daglig

Läs mer

4/13. Projekt. Affärer UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

4/13. Projekt. Affärer UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 4/13 UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP FOTO: PER-ERIK ADAMSSON UNITED BY OUR DIFFERENCE ELVA FANTASTISKA ÅR Som ni kan se på annan plats här i tidningen så kommer WSP Sverige

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÅLLBAR STADSUTVECKLING

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÅLLBAR STADSUTVECKLING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 10 HÅLLBAR STADSUTVECKLING 3STEG SAMVERKAN FÖR HÅLLBARHET Lena

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Hjärtat i byggprocessen

Hjärtat i byggprocessen Hjärtat i byggprocessen Förord Tillsammans med några kollegor var jag med och grundade Projektel 1987. Vårt mål var att bygga upp ett starkt och nytänkande företag inom elteknisk konsultverksamhet. Idag

Läs mer

Idé, text och foton: Grafisk form:

Idé, text och foton: Grafisk form: BYGG FÖR FRAMTIDEN För att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader finns en sökbar webbsida med goda exempel LÅGANbygg Marknadsöversikt. Här kan byggherrar och entreprenörer

Läs mer

Öppethus F21. Vassa på skydd. Tieto sid 8 Nordiska länder delar kunskap sid 9 Bat forts sid 19. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 6

Öppethus F21. Vassa på skydd. Tieto sid 8 Nordiska länder delar kunskap sid 9 Bat forts sid 19. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 6 Öppethus ett magasin från experten på skyddsteknik nr.2 2009 F21 Läs mer på sidan 4 Vassa på skydd Läs mer på sidan 6 Tieto sid 8 Nordiska länder delar kunskap sid 9 Bat forts sid 19 Öppet Hus LEDARE Foto:

Läs mer

energilösning i världsklass

energilösning i världsklass ett magasin om och från Stockholm waterfront waterfront#1 Stockholm Waterfront ger drömmarna liv I ett land där mycket är lagom märks Stockholms stads vision för år 2030 litet extra ett Stockholm i världsklass.

Läs mer

Nytt landmärke växer fram i Värtan Nytt huvudkontor

Nytt landmärke växer fram i Värtan Nytt huvudkontor Nr 1 2015 Nytt landmärke växer fram i Värtan Nytt huvudkontor för Tele2 Hundanpassat byggande vid Ärna flygplats Ringen Centrum får ny food court LEDARE Spännande och komplexa byggprojekt År 2o14 var ett

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt Boverket Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder och kooperativa hyresrättsföreningar Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Välkommen till det kompletta VVS-företaget med kylkompetens

Välkommen till det kompletta VVS-företaget med kylkompetens Välkommen till det kompletta VVS-företaget med kylkompetens Oscar Hanson VVS 1 INLEDNING Vi har gått från att vara en ren installatör till ett teknikföretag med installationskompetens vårt ledord är att

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL 47 49 ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA

Läs mer

Nr 1 2014. Storsatsning på nytt akutsjukhus i Södertälje IN3PRENÖR etablerar sig i Uppsala Möt Erik och Martin, våra två nya arbetschefer

Nr 1 2014. Storsatsning på nytt akutsjukhus i Södertälje IN3PRENÖR etablerar sig i Uppsala Möt Erik och Martin, våra två nya arbetschefer Nr 1 2014 Storsatsning på nytt akutsjukhus i Södertälje IN3PRENÖR etablerar sig i Uppsala Möt Erik och Martin, våra två nya arbetschefer LEDARE Flexibilitet och struktur I vår vision säger vi att IN3PRENÖR

Läs mer

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Innehåll 4. Vår roll som samhällsbyggare 12. Byggprocesser med resurseffektivitet i centrum 6. Planering ger möjlighet till utveckling 8. Stadsdel med stark identitet

Läs mer

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun 1 (14) Dnr MSN 2008/57 2009-11-19 Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun Sammanfattning Projektet syftar till att hitta vägar för kommunen att stimulera

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2010 ARENA-TIDER FÖR PEAB Två stora arenor ska byggas av Peab i Stockhomsregionen. Dessutom har Peab och Fabege köpt Råsundastadion. Sid 6 PROFILERNA

Läs mer

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Vi tog flera kliv framåt 2 Varje medarbetare är en viktig resurs 3 Forsen är allt oftare med från början 4 Historiskt ansiktslyft för Naturhistoriska riksmuseet 6 Konsten

Läs mer

Specialist på bostadsrätt

Specialist på bostadsrätt Specialist på bostadsrätt Vi anser oss vara specialister Specialister på att underlätta ditt arbete. Tack vare vår nästan 100-åriga erfarenhet av att arbeta med bostadsrätter så vet vi hur betydelsefullt

Läs mer