KURIRENTEKNIK, QVALITET, IDÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURIRENTEKNIK, QVALITET, IDÉ"

Transkript

1 Nr KURIRENTEKNIK, QVALITET, IDÉ TJUGO HÄNDELSERIKA ÅR MED TQI! Göran Carlsson om digital fastighetsdokumentation Guld och silver till ny- och ombyggnadsprojekt på KTH Söderdalen ny stadsdel i Jakobsberg TQI projekterar logistikbyggnad

2

3 Digital fastighetsdokumentation ett värdefullt verktyg i fastighetsförvaltningens verktygslåda Foto: Alison De Mars Redan för drygt tjugo år sedan började Göran Carlsson, ansvarig för drift och underhållssidan på TQI, att undersöka möjligheterna med digital fastighetsdokumentation. Utgångspunkten var att öka tillgängligheten samt att underlätta versionshanteringen i samband med uppdatering av dokumentationen. Trots att vi producerade upp till tre omgångar av varje projekt (en originalpärm samt två kopior) så var det inte alltid så att dokumentationen fanns tillgänglig när den behövdes, vilket ledde till problem i samband med uppdateringar etc., berättar Göran. Ofta uppdaterades en eller två pärmar men man missade den sista omgången. När vi nu arbetar med digital fastighetsdokumentation så tar vi fram en digital version och en fysisk pärmomgång. AKTUELL, TILLGÄNGLIG OCH SÄKER INFORMATION Några av TQI:s kunder inom digital fastighetsdokumentation är bl. a. SL och Statens Fastighetsverk. Gemensamma nämnare är en underhållsintensiv verksamhet och ett uppenbart behov av tillgänglig och uppdaterad fastighetsdokumentation. Den förbättrade säkerhet som digital fastighetsdokumentation erbjuder är också I slutet av nittiotalet var det relativt svårt att övertyga våra beställare om fördelarna med digital fastighetsdokumentation. Idag finns en helt annan datorvana. Vi förväntar oss att den information vi behöver ska vara tillgänglig på ett snabbt och enkelt sätt. Driftteknikern vill exempelvis kunna ta fram en installationsritning på läsplattan eller i telefonen när han befinner sig på plats, säger Göran. Digital fastighetsdokumentation ger oss de här möjligheterna. viktig. Göran berättar exempelvis om när en översvämning i en undercentral, vid en av Sveriges ambassader, gjorde pärmarna oanvändbara och lättnaden hos den ansvarige förvaltaren när han insåg att det faktiskt fanns en digital backup som gjorde att det kunde levereras en ny fysisk pärmomgång inom ett par timmar efter det att skadan upptäckts. BRA ATT BEVARA VISS HISTORIK När TQI startar upp ett nytt projekt är första steget att gå igenom och göra en aktualitets-/kvalitetsbedömning av befintlig dokumentation. Ofta är det en blandning av gammalt och nytt som behöver rensas och uppdateras. Detta sker oftast i samarbete med driftpersonal eller annan ansvarig som kan anläggningen bäst. Det är en balansgång mellan vad som ska sparas respektive kastas. Dokumentationen ska spegla de aktuella förutsättningarna så väl som möjligt, samtidigt gäller det att inte slänga för mycket. Ibland är det av stort intresse att även behålla inaktuella/historiska dokument. 3

4 MÅLET ATT SNABBT HITTA TELE2 ARENA FYLLER ÖVER 120 PÄRMAR saknas eller är av bristande kvalitet av olika RÄTT INFORMATION På TQI:s kontor står just nu 124 pärmar orsaker. Om det upptäcks för sent blir det När materialet har rensats och uppdaterats fyllda med driftdokumentation för Tele2 svårt för oss att i nästa skede göra ett bra blir nästa steg att skapa en fastighetsan- Arena. Det som saknas är en sista kom- jobb. Ju bättre underlag vi får, desto bättre passad pärmstruktur. I det sista steget plettering av material och sedan är det blir helheten och slutresultatet. digitaliseras dokumentationen till en PDF- dags för slutleverans i projektet som på- fil som motsvarar den fysiska pärmstruk- börjades redan Vi levererar alltid NYA MÖJLIGHETER I MOLNET turen. Målet är att användaren ska kunna en fysisk kopia av den digitala dokumenta- Teknikutvecklingen skapar kontinuerligt hitta fram till rätt information så snabbt tionen. Men när valet står mellan att söka nya möjligheter för digital fastighetsdoku- och enkelt som möjligt. Klickbara inne- information i 124 pärmar eller enkelt klicka mentation. Idag distribueras den färdiga hållsförteckningar, bokmärken och fritext- sig fram till samma information på datorn dokumentationen ofta på USB-minnen sökning ger användaren möjlighet att eller läsplattan, är det inte svårt att förstå eller CD-skivor men nu utvärderas alterna- snabbt navigera i informationen via dator varför digital fastighetsdokumentation bli- tiven med metoder för att lagra de färdiga eller läsplatta. vit en allt viktigare del i fastighetsförvalt- filerna i molntjänster. Säkrare versions- ningens verktygslåda. hantering och smidigare tillgänglighet för Göran är en av fyra medarbetare på TQI stora grupper av användare är några av som ägnar sig åt driftinstruktioner/digital fastighetsdokumentation på heltid. Vi STÄLL KRAV PÅ DOKUMENTATIONEN fördelarna. Vi strävar hela tiden efter att som jobbar med digital fastighetsdoku- Det är alltid viktigt att ställa krav på do- bli bättre, säger Göran. Det är viktigt att mentation på TQI har skaffat oss en prak- kumentationen. Men i stora projekt med alla i arbetsgruppen är med i utvecklingsar- tisk inblick i det mesta som rör fastighets- många inblandade entreprenörer från olika betet och bidrar med sina erfarenheter så drift. Har man exempelvis en bakgrund discipliner är det ännu viktigare att tänka att arbetet drivs framåt i en positiv och ut- som drifttekniker/driftingenjör så vet man till från början, det är bra att utse någon vecklande inriktning, såväl mot kunderna hur dokumentationen kommer att använ- ansvarig för att besiktiga entreprenörer- som mot marknaden. das. Då blir det självklart enklare att skapa nas dokumentation, säger Göran. Det en vettig struktur. är relativt vanligt med dokumentation som Vi förstår hur dokumentationen ska användas och med hjälp av den erfarenheten kan vi skapa vettiga informationsstrukturer. 4

5 Det är viktigt att alla i arbetsgruppen är med i utvecklingsarbetet och bidrar med sina erfarenheter så att arbetet drivs framåt i en positiv och utvecklande inriktning, såväl mot kunderna som mot marknaden. Fördelarna med digital fastighetsdokumentation är bland annat: enklare versionshantering back-up (dokumentationen finns sparad digitalt) enklare att dela med sig av informationen till andra utanför den egna organisationen, exempelvis genom att maila dokument/ritningar direkt ifrån den digitala versionen möjligheten till fritextsökning i den digitala versionen 5

6 Guld och silver till ny- och ombyggnadsprojekt på Kungliga Tekniska Högskolan Foto: TQI TQI har arbetat för Akademiska Hus i flera olika projekt på KTH-området. I de större ombyggnadsprojekten och vid nybyggnadsprojekt använder Akademiska Hus verktyget Miljöbyggnad i projekteringsskedet. Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som administreras av Sweden Green Building Council, en ideell förening som ägs av företag inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Föreningen verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. TILLBYGGNADEN AV HUS 43:11 RITAT AV PÄR AHRBOM/BO ERICSON KLARAR MILJÖBYGGNAD GULD En av de senaste fastigheterna i raden av till- och ombyggnadsprojekt på KTH är Hus 43:11, som stod klart för inflyttning i december TQI har här ansvarat för projektering av VVS samt styr och övervakning. Hus 43:11 uppfördes för Arkitektur- och Väg- och Vattenbyggnadsavdelningarna på Kungliga Tekniska Högskolan. Arkitekten Nils Ahrbom, som ritade den äldre delen av Hus 43:11, studerade själv på Tekniska Högskolan och är känd för att ha ritat flera svenska skolbyggnader. Tillbyggnaden knyter ihop de bägge flyglarna i söder och skapar välbehövligt utrymme för skolkansli, utbildningsadministrationen och den akademiska verksamheten. Ny fjärrvärme- och fjärrkylcentral har installerats som även betjänar be- fintlig byggnad med kyla, värme- och tappvatten. Byggnaden värms via radiatorer och kyla tillförs byggnaden via behovsstyrd ventilation. Målet för nybyggnaden som uppfördes i anslutning till Hus 43:11 var att vi skulle nå certifieringsklassen Miljöbyggnad Silver, berättar Johnny Tengvall, ansvarig handläggare på TQI. Det var ett tufft mål som innebär höga krav på bland annat energieffektiva VVS-installationer. Därför 6

7 är det glädjande att slutresultatet blev så bra att vi nu kan certifiera huset i Miljöbyggnad Guld. LABORATORIUM BLIR KONTOR MED MÅLET ATT NÅ MILJÖBYGGNAD SILVER Christer Xerri jobbar på Midroc har varit projekterings- och projektledare i ombyggnaden av Hus 94:1. Christer har arbetat med många olika projekt för Akademiska Hus på KTH de senaste åren och är väl förtrogen med de krav som Akademiska Hus har kring exempelvis elinstallationer och ventilation, men Hus 94:1 visade sig ändå vara en utmaning. Vi växlade av två plan med stålpelare och stålbalkar, där sedan alla installationerna skulle passas in. Det var lite knepigt! Hus 94:1 uppfördes ursprungligen för Institutet för metallforskning 1946 och förlängdes 1965 med en tillbyggnad åt norr. Projekteringen av den aktuella ombyggnaden startade 2012 och när ombyggnationen är klar i slutet av juni 2014 kommer KTHs lokalserviceavdelning, med bland annat postmottagning, paketutlämning och IT-avdelning, att flytta in. Fastigheten har tidigare huserat laboratorieverksamhet med dragskåp och processventilation. Eftersom syftet med ombyggnaden var att öka flexibiliteten och få större kontorsytor behövdes nya centrala ventilationsschakt i byggnaden, vilket i sin tur medförde ett helt nytt ventilationssystem. Nya energieffektiva luftbehandlingsaggregat utrustade med roterande värmeväxlare och fläktar med EC-motorer har installerats. Dessutom finns nya centraler för fjärrkyla och fjärrvärme på plats. Målet för nybyggnaden som uppfördes i anslutning till Hus 43:11 var att vi skulle nå certifieringsklassen Miljöbyggnad Silver, berättar Johnny Tengvall, ansvarig handläggare på TQI. Det var ett tufft mål som innebär höga krav på bland annat energieffektiva VVS-installationer. Därför är det glädjande att slutresultatet blev så bra att vi nu kan certifiera huset i Miljöbyggnad Guld. TQI har, förutom projektering av VVS samt styr och övervakning, även ansvarat för miljösamordningen och certifieringen av Hus 94:1. Fastigheten var innan ombyggnaden en stor energislukare med en energiprestanda på 238 kwh/m 2. (Energiprestanda är den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden under ett år.) Vi projekterade för att uppfylla Miljöbyggnad Silver vilket var en riktig utmaning! säger Johnny. Huset var från 40-talet med en tillbyggd del från 60-talet och klimatskalet var dåligt. Efter färdig projektering beräknas energiprestandan sjunka till 91 kwh/m 2. Hus 94:1 blir det första ombyggnadsprojektet inom KTH som man certifierar enligt Miljöbyggnad Silver, berättar Christer. Jag anlitade TQI för att de verkade vara kunniga och proffsiga, och det har visat sig stämma bra! NYA PROJEKT PÅ KTH TQI deltar just nu i projekteringen av två större projekt på KTH. Ett nybyggnadsprojekt om cirka kvm, och ett ombyggnadsprojekt om cirka kvm. Ombyggnadsprojekt Hus 43:01, en före detta kanslibyggnad, kommer när det står färdigt att fungera som en mötesplats för samhälle och studenter. 7

8 händelserika år med TQI 1994 I augusti registeras TQI Consult AB hos bolagsverket Nu är vi fler än 20 medarbetare! TQI projekterar Campus Konradsberg, Lärarhögskolan TQI går samman med VVS Konstruktioner vid Mälaren AB och bildar TQI:s Södertäljekontor. TQI projekterar för nya Försvarshögskolan på Campus KTH. Nu är vi fler än 30 medarbetare! 1995 I januari går flyttlasset till Ektorp Centrum, Nacka. Våra första egna lokaler! 2000 Vi inviger vårt Solnakontor och projekterar Stockholmsmässans nya C-hall Verksamheten i TQI Projekt AB startar. TQI projekterar ombyggnaden av SEB:s bankpalats i Kv. Hästskon. 8

9 2006 I augusti flyttar kontoren i Solna och Nacka ihop i härliga lokaler i Nacka Strand. Vi är stolta över att få delta i det stora arbetet med moderniseringen av Stockholms Centralstation som påbörjas detta år TQI projekterar Nya Djurgårdsvarvet på uppdrag av Kungliga Djurgårdsförvaltningen. Vi deltar i det spännande arbetet med nydaningen av Terminal 2 på Arlanda. Nu är vi fler än 40 medarbetare! 2012 TQI projekterar utbyggnaden av Marinmuseum i Karlskrona I augusti öppnar vi kontor i Varberg. TQI Consult Väst ser dagens ljus! Omprojekteringen av Huvudsta Centrum och Kv Härden pågår för fullt TQI får uppdraget att samordna dokumentationen i samband med bygget av Tele2 Arena. Och nu är vi klara! Läs mer om projektet på sidan Vi vinner Swegon Invitational Floorball Cup och är nu fler än 50 medarbetare! Vi ser fram emot nya spännande projekt. 9 Foto: Alison De Mars, Lena Skogsberg, 3dVision Johan Bournonville AB, TQI

10 Bostäder ersätter gammalt industriområde när en ny stadsdel växer fram i Jakobsberg Illustration: Visionsbild JM/Carbonwhite Projekteringen av Söderdalen, den nya stadsdelen i södra Jakobsberg, startade under 2012 och nu har själva bygget dragit igång. Det pålas för fullt och våren 2015 beräknas de första lägenheterna vara inflyttningsklara i kvarteret Kvarnbacken. Ett år senare rullar de första flyttlassen till grannkvarteret Väderkvarnen. JM är byggherre för de nya bostadsområdena som totalt kommer att omfatta cirka lägenheter, närservice, skolor och mötesplatser. TQI är ansvarig för projekteringen av VVS-lösningarna. DEN FÖRSTA VIKTIGA FASEN KLAR Robert Söderberg, projekteringsledare på JM, har precis lämnat över stafettpinnen till produktionen. Även om förutsättningarna har ändrats några gånger under projekteringen är han är nöjd med hur den första viktiga fasen, i vad som så småningom ska bli 15 nya kvarter, har avlöpt. Det är alltid en utmaning att skapa ett helt nytt bostadsområde. Den första etappen sätter ramarna för det som kommer, säger Robert. Det handlar som om att hitta så smarta och kostnadseffektiva lösningar som möjligt, utan att för den skull pruta på kvaliteten. Då är det tryggt att ha med konsulter som känner till vårt sätt att arbeta. TQI har jobbat med oss i flera andra projekt och vi har alltid varit nöjda med resultatet. Den här gången är inget undantag. NÄRHETEN TILL MÄLARBANAN KRÄVER BULLERSMARTA LÖSNINGAR I takt med att staden förtätas blir det allt vanligare att bullerhänsyn måste tas vid projekteringen. Det är också en av utmaningarna i Söderdalen där bostäder kommer att uppföras i nära anslutning till väg och järnväg. I detaljplanen har husen fått vända ryggen åt bullret och tysta uteplatser har på så sätt skapats på innergårdarna. (Tyst innebär i det här fallet att ljudnivån understiger 50 decibel.) Ett parkeringshus som kommer att fungera som bullerskydd har också projekterats i anslutning till järnvägen. För vår del har närheten till Mälarbanan bland annat inneburit att luftintagen i fasaden valts med tanke på ljuddämpningen. Dessutom har speciella fönster och väggar fått användas, säger Richard Jonsson, ansvarig handläggare och konstruktör på TQI. JM strävar alltid efter att skapa en tyst boendemiljö. Det här betyder att inte enbart komponentvalet är viktigt utan också att lufthastigheterna över donen inte får vara för höga och att vi också undviker att skapa höga tryckfall över radiatorventiler. MILJÖHÄNSYN OCH HÅLLBART BYGGANDE I byggprojektet tas stor hänsyn till den känsliga Bällstaån som rinner i sydostlig riktning genom planområdets allra sydligaste del. Bällstaån ska breddas och bryggor kommer att uppföras så det blir trevligare att promenera längs med den. Vi kommer också att leda allt dagvatten från 10

11 området till en liten damm som tar hand JM har en klar uppfattning om hur tek- arbetat med JM längre än vad jag själv har om föroreningar så att de inte rinner ut i niska problem som detta ska tacklas bästa gjort. Han är lyhörd och bra på att hitta lös- ån och så småningom hamnar i Mälaren, sätt. De har också många egna metoder ningar som överensstämmer med vårt ar- berättar Robert. som återkommer från projekt till projekt. betssätt. Men självklart handlar det också Hållbarhet är ett begrepp som genom- Bilden av en standardiserad projekterings- mycket om personkemi, säger Robert. syrar JM:s byggprojekt. Ett synsätt som process bekräftas av Robert. Våra projek- inte bara sätter miljön i främsta rummet teringsanvisningar hjälper oss att hålla en utan också ger lägre kostnader i form av jämn och hög kvalitet. Alla konsulter som energi- vi anlitar får gå en kurs i vårt sätt att jobba. och vattensnåla installationer. Konkret betyder det här bland annat att Det blir en slags certifiering. ventilationslösningarna utformas så att luf- Vid sidan av de tekniska utmaningarna ten värms upp till en viss temperatur innan är ett gott samarbete självklart också vik- den kommer in i rummet, säger Richard. tigt för slutresultatet. Richard på TQI har 11 Våra projekteringsanvisningar hjälper oss att hålla en jämn och hög kvalitet. Alla konsulter som vi anlitar får gå en kurs i vårt sätt att jobba. Det blir en slags certifiering.

12 TQI projekterar logistikbyggnad för Galliker Transport Vid Arendalsområdet i Göteborg uppför Logistic Contractor en logistikbyggnad för det schweiziska företaget Galliker Transport och det tyska företaget Dachser. Fastigheten om cirka kvm 2 kommer att utnyttjas för kontor, omlastning av gods, utrymmen för chaufförer samt lastbilsunderhåll. På uppdrag av Runevads VVS-teknik utför TQI projektering av rörinstallationerna i byggnaden som ska stå klar redan i juni Anläggningen, som bland annat omfattar en underhållshall och en tvättanläggning för lastbilar, är teknikintensiv och kräver många installationer. Vi har projekterat lösningar av den här typen tidigare, bland annat tvättanläggningar för bussar, säger Peter Larsson, ansvarig handläggare på TQI. Ofta finns en utsedd leverantör av anläggningen och det blir vår uppgift att se till att rätt teknisk försörjning blir installerad. Rördragningen för media mellan tvätthall och tvätteknikrum ingår också i den här typen av projektering. En utmaning i projektet har varit att anpassa Gallikers specifikation av anläggningen, som var utformad efter förutsättningar som råder på kontinenten, till svensk byggpraxis. VVS-projektörens roll ser annorlunda ut i Sverige än i exempelvis Tyskland, men alla inblandade i projektet har varit engagerade i att samordna slutkundens ambition med den entreprenadform som är vald. Det har också varit mycket intressant att träffa Gallikers representant i VVS-frågor och diskutera de tekniska lösningarna. En utmaning i projektet har varit att anpassa Gallikers specifikation av anläggningen, som var utformad efter förutsättningar som råder på kontinenten, till svensk byggpraxis." TQI är rådgivande ingenjörer med ett helhetsperspektiv på fastigheter. Vi engagerar oss gärna i allt som rör fastighetens tekniska välmående. Det kan handla om att ansvara för projektering, projektledning och upphandling vid ny- eller ombyggnad, att utvärdera och effektivisera energi förbrukningen, eller att förvandla dammiga dokumentationspärmar till smarta digitala informationspaket. Våra medarbetare har en genomsnittlig branscherfarenhet på mer än 20 år, och vi använder den för att skapa enkla, säkra och funktionella lösningar som ger ett rationellt hus under lång tid framöver. Självklart är vi certifierade enligt ISO och TQI CONSULT VVS AB / TQI PROJEKT AB FABRIKÖRVÄGEN 8, BOX NACKA STRAND T / F TQI CONSULT VVS AB KÖPMANGATAN SÖDERTÄLJE T / F TQI CONSULT VÄST AB BIRGER SVENSSONS VÄG 28D VARBERG T , / F E W

Projektutveckling kan starta överallt. Mitt i skogen...

Projektutveckling kan starta överallt. Mitt i skogen... PROJEKTUTVECKLING Projektutveckling kan starta överallt. Mitt i skogen... Wästbygg arbetar med projekutveckling inom alla sina affärsområden kommersiella fastigheter, bostäder och logistikanläggningar.

Läs mer

#40 2016. Teknik, Qvalitet, Idé KURIREN

#40 2016. Teknik, Qvalitet, Idé KURIREN #40 2016 Teknik, Qvalitet, Idé KURIREN TQI förvärvar API-teknik / Gamla industribyggnader i Hagalund får nytt liv och nya hyresgäster / Luftverkstaden gör återigen skäl för sitt namn / Full fart på bostadsbyggandet

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 SNABBFAKTA Adress: Östra Hamngatan 16 Kontorsyta: 1 200 4 800 kvm Våning: Plan 4 och 5 Beräknad inflyttning: Sommaren 2017 Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver

Läs mer

Operahögskolan OMBYGGNAD STOCKHOLM

Operahögskolan OMBYGGNAD STOCKHOLM OMBYGGNAD STOCKHOLM FOTO: ÅKE E: SON LINDMAN Jurymotivering: I en spännade konvertering har KTHs Elkraftcentrum förvandlats till sångstudio åt Operahögskolan. Här har inte minst den akustiska utmaningen

Läs mer

Nya moderna kontor mitt i Linköping

Nya moderna kontor mitt i Linköping Nya moderna kontor mitt i Linköping Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping LBE-0584-bofakta-Braxen.indd 1 2013-11-14 14.07 Stadskärnan förvandlas och knyter an till nya

Läs mer

Miljöcertifiering Miljöcertifiering En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda.

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Miljöledning inom staten, Waterfront 29 sep 2014 Tove Malmqvist KTH avd. för Miljöstrategisk analys - FMS tove.malmqvist@abe.kth.se Utvecklingen av miljöcertifiering av byggnader

Läs mer

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus K O N T O R Snabbaste sättet att få kontoret att växa Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus Enkelt och bekymmersfritt Att hyra moduler är den idealiska lösningen på tillfälliga

Läs mer

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt S K O L A Flexibla lokaler för en bra skolmiljö Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt Stabil konstruktion och hög kvalitet Om elevantalet förändras eller om förutsättningarna

Läs mer

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra!

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra! Inte som alla andra! Kort Fakta! Total yta: 21 000 kvm Varav utställningshall: 14 000 kvm Konferensavdelning: 300, 200 och 200 personer ( 650 och 200) Restauranger och kök: 2 st. Grönt sedumtak: 17 000

Läs mer

Nya bostäder på hög höjd i Brf Vasatornet. Bostadsrätter i centrala Linköping

Nya bostäder på hög höjd i Brf Vasatornet. Bostadsrätter i centrala Linköping Nya bostäder på hög höjd i Brf Vasatornet Bostadsrätter i centrala Linköping Svensk Fastighetsförmedling Brf Vasatornet - Livskvalité i hjärtat av Övre Vasastaden! Med bästa läge i den nya stadsdelen har

Läs mer

Gånglåten OMBYGGNAD GÖTEBORG

Gånglåten OMBYGGNAD GÖTEBORG OMBYGGNAD GÖTEBORG Jurymotivering: Goda exempel av omdaningar och upprustningar av rekordårens bostadsbestånd. I fallet Gångalåten handlar det om ganska drastiska ingrepp med tillbyggnader och hissinstallationer.

Läs mer

Stor miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen miljoner ton vatten miljarder m 3 luft

Stor miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen miljoner ton vatten miljarder m 3 luft Stor miljöpåverkan Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen 1 000 miljoner ton vatten 8 000 miljarder m 3 luft 15 % av växthusgaserna 15 % av avfallet Påverkan på

Läs mer

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

Ditt nästa kontor? Torggatan 4

Ditt nästa kontor? Torggatan 4 Ditt nästa kontor? Torggatan 4 340 kvm, Centrum Torggatan 4 Centrum Ledig yta: 340 m 2 Typ: Kontor Miljömärkning: LEED Guld (2014) Tillträde: Enligt överenskommelse Utsikt Garage Miljöcertifierad byggnad

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

MountEEs pilotprojekt

MountEEs pilotprojekt MountEEs pilotprojekt MountEEs pilotprojekt i Norrbotten och Västerbotten Nya Vegaskolan i Vännäs Nya Vegaskolan i Vännäs är en skola för årskurs 1-6, fritids, särskoleklasser och ortens nya huvudbibliotek.

Läs mer

Vissa konstruktiva ändringar gjordes i huset, bl.a. revs en betongsilo från 1950-talet och husets övre del, som var vattenskadad, byggdes om.

Vissa konstruktiva ändringar gjordes i huset, bl.a. revs en betongsilo från 1950-talet och husets övre del, som var vattenskadad, byggdes om. BESKRIVNING AV PROJEKT LAGERHUSET, ESLÖV HISTORIA I slutet av första världskriget rådde livsmedelsbrist i Sverige. Riksdagen beslutade då att på nio platser i landet med järnvägsanknytning uppföra lagerhus

Läs mer

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET N VVS ARKITEKT KONSTRUKTÖR KVALITETSSÄKRING AV HANDLINGAR EL BYGGHERRE PROJEKTLEDARE KVALITETSSÄKRING AV BYGGPROCESS ENTREPRENÖR UPPFÖLJNING UTBILDNING/STÖD AV PROJEKTGRUPP ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I

Läs mer

Tjänster Projektering

Tjänster Projektering Tjänster Projektering VVE-Teknik projekterar, installerar, kontrollerar och underhåller klimatanläggningar. Vi utför även analyser, besiktningar och statuskontroller på alla typer av fastigheter och system.

Läs mer

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Dag Hammarskjölds väg 30, 200 kvm Dag Hammarskjölds väg 30, Uppsala Science Park Ledig yta Typ: Kontor 200 m 2 Byggt/ombyggt: 1910/1997 Ledigt fr.o.m: Omgående Restaurang

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 907 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Läs mer

HE VIEW. Följ med och njut av utsikten från Jakobsgatan 6.

HE VIEW. Följ med och njut av utsikten från Jakobsgatan 6. HE VIEW Följ med och njut av utsikten från Jakobsgatan 6. HE VIEW Följ med och njut av utsikten från Jakobsgatan 6. THE VIEW Jakobsgatan 6 Unika lokaler när läget är centralt Ditt kontor säger en hel del

Läs mer

Proffs på proj. Kaplan: Kommunerna får stå för mångfalden

Proffs på proj. Kaplan: Kommunerna får stå för mångfalden Kaplan: Kommunerna får stå för mångfalden SVERIGES ARKITEKTERS BRANSCH- OCH MEDLEMSTIDNING NUMMER 4 MAJ 2015 Debatt! Finns det ens jämställda byggda miljöer? Livet på platsen centralt i Iwan Baans fotografi

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Planeten ska med! Energianvändning i nyproduktion

Planeten ska med! Energianvändning i nyproduktion Planeten ska med! Energianvändning i nyproduktion Kort om Riksbyggen Kärnaffär Bygger fastigheter med bostadsrätt Skapar bostadsrättsföreningar Förvaltar fastigheterna åt bostads- rättföreningarna Antal

Läs mer

Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad

Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad Åsa Wahlström CIT Energy Management LTH 2015-06-23 Varför Lågan? Bidra till att Sverige ska nå sina energimål genom att bostadsoch lokalsektorn starkt

Läs mer

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet av aluminium har vunnit stort förtroende hos arkitekter,

Läs mer

4 Villa Lunda, Lovön, Nybyggnad, Grand Villa Projektledare 2012-13. 5 Utbyggnad av Idrottsplats Röstu Hage i Botkyrka Projektledare 2012-13

4 Villa Lunda, Lovön, Nybyggnad, Grand Villa Projektledare 2012-13. 5 Utbyggnad av Idrottsplats Röstu Hage i Botkyrka Projektledare 2012-13 PROJEKT REFERENSER Gunnar Möller Civilingenjör Skidbacksvägen 4 133 36 Saltsjöbaden Projektreferenser i urval 1 Biomedicum, 63 000 m2 LOA Laboratorium till Akademiska Hus och karolinska Institutet, Grundläggning,

Läs mer

Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm

Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm Statens fastighetsverk hyr ut tre kontorslokaler på det forna verkstadsområdet Kungliga myntet i centrala Stockholm. Lokalerna har en karakteristisk

Läs mer

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm Kontorsyta 489-1150 kvm Antal arbetsplatser 25-27 alt 60 TILLTRÄDE Omgående Adress Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 Fastighetsbeteckning Benzelius

Läs mer

Värme & ventilation Brf Bågen

Värme & ventilation Brf Bågen Värme & ventilation Studerat tidigare utredningar betr problem med ventilationen (1993 1995) Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) genomförd. Samtliga anmärkningar dokumenterade i protokoll. Många anmärkningar

Läs mer

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning Stockholm, 16 November 2006 THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME Riktlinjer för energiledning Innehåll 1. Introduktion... 1 2. Energipolicy... 2 3. Mål... 2 4. Energiansvarig... 3 5. Arbetssätt... 3 6.

Läs mer

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Lilla Bommen 1, våning 13, 285 kvm Lilla Bommen 1, våning 13, Lilla Bommen-Gullbergsvass Ledig yta Typ: kontor 285 m 2 Antal arbetsplatser: 15 19 Tillträde:

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 BÅTBYGGARGATAN

ÅRETS BYGGEN 2003 BÅTBYGGARGATAN 72 BOSTAD STOCKHOLM Jurymotivering: Med noggranhet detaljskärpa, trygga och gedigna materialval och med innovationer som Bokaler har Familjebostäder med White arkitekter skapat attraktiva och ekologiskat

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 HASSELBLAD

ÅRETS BYGGEN 2003 HASSELBLAD 72 HUS GÖTEBORG FOTO: ULF CELANDER Jurymotivering: Glasarkitekturen regerar, så också när det gäller Hasselblads nya kontors- och produktionsbyggnader på norra älvstranden i Göteborg. Formspråkets spänst

Läs mer

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd afgruppen.se Bygger för framtiden AF Gruppen ASA är en ledande entreprenörsoch industrikoncern. Vår verksamhet omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning,

Läs mer

Utformning av ett energieffektivt glaskontor. Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH

Utformning av ett energieffektivt glaskontor. Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH Utformning av ett energieffektivt glaskontor Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH Uppföljning under system- och bygghandlingsskedet: Vilka möjligheter finns det i en ny glaskontorsbyggnad?

Läs mer

VÄGGAR, TAK, SNICKERIER OCH FASADER SOM HÖJER VÄRDET PÅ DIN FASTIGHET. Material som ger din fastighet mervärde

VÄGGAR, TAK, SNICKERIER OCH FASADER SOM HÖJER VÄRDET PÅ DIN FASTIGHET. Material som ger din fastighet mervärde VÄGGAR, TAK, SNICKERIER OCH FASADER SOM HÖJER VÄRDET PÅ DIN FASTIGHET Material som ger din fastighet mervärde GUSTAFS, A FIRE-SAFE CHOICE EUROCLASS A2-s1, d0 GUSTAFS, FOR EYES AND EARS GUSTAFS, INCREASES

Läs mer

Byggmaterialinformation i digitalt format

Byggmaterialinformation i digitalt format Byggmaterialinformation i digitalt format BIM-hantering av material i hela byggkedjan från råvaruutvinning, tillverkning, förvaltning och slutligen återvinning. WSP Environmental, Byggnadsfysik Sthlm Byggvaruinformation

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

HISINGEN LOGISTIKPARK

HISINGEN LOGISTIKPARK HISINGEN LOGISTIKPARK Mikael Svensson/Johnér Bildbyrå/Naturbild/Etsabild år 2005 publicerade tidningen intelligent logistik den första listan över sveriges bästa logistiklägen. det året korades stor-göteborg

Läs mer

KURIRENTEKNIK, QVALITET, IDÉ

KURIRENTEKNIK, QVALITET, IDÉ Nr 39. 2015 KURIRENTEKNIK, QVALITET, IDÉ Stadens Dike 7: Flexibel ventilation redo för alla scenarier TQI erbjuder ny tjänst Nu får husen ID-kort Bussdepåer synades inför upphandling Ny bilhall värms från

Läs mer

DB Schenker kör för fullt med låg energi

DB Schenker kör för fullt med låg energi DB Schenker tror på en ljusare framtid och på bättre ljus till lägre kostnad. Det är resultatet av ett lyckat samarbetsprojekt. Inte bara i halverade kostnader, utan också i trevligare arbetsmiljö med

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering

4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering 4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering 4.1 Litteraturuppgifter Dessa uppgifter kan lösas med hjälp av läroboken. 1. Varför behöver en verksamhet organiseras och vilka fördelar finns?

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 907 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Läs mer

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö Renovering med fokus på energi och innemiljö Fastigheten på Katjas Gata 119 efter ombyggnad. Kan man göra lågenergihus av ett befintligt bostadshus från miljonprogrammet? Vi tänker göra ett allvarligt

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK NYA KURSTILLFÄLLEN KURSINBJUDAN 2016 2016 > 22-23 september i Stockholm > 6-7 december i Stockholm BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka och förstå byggnader, teknik, energi- och miljöfrågor

Läs mer

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN JONEBERG Kvarteret Joneberg ligger på en höjd nära Simrishamns centrum, inbäddat i ett äldre villaområde,

Läs mer

ett företag i Wäst-Bygg Gruppen

ett företag i Wäst-Bygg Gruppen ett företag i Wäst-Bygg Gruppen ProLogis Park DC1 och DC2 i Jönköping. Beställare ProLogis, total byggyta: 85 000 m 2 Vi utvecklar, bygger och tillhandahåller moderna, effektiva logistikanläggningar i

Läs mer

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01 BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION Daterad: 2008-09-01 Antal sidor 7 st. Upprättad av: WSAB Konsult AB Norrbyvägen 32, 169 82 Bromma Tele 08-80 20 40 : Peter Lundberg SAMMANFATTNING...3

Läs mer

Simonsland. Ett fastighetsutvecklingsprojekt.

Simonsland. Ett fastighetsutvecklingsprojekt. Simonsland Ett fastighetsutvecklingsprojekt. En ny stadsdel. I nästan 100 år har Simonsland pulserat av industriellt liv. Här har företagsamma män och kvinnor utvecklat sina idéer och presenterat en rad

Läs mer

Storsjö Strand - stadens pärla

Storsjö Strand - stadens pärla Storsjö Strand - stadens pärla Med utsikt över Oviksfjällen och Frösön bor du bara ett stenkast från centrum. Den nya stadsdelen blir ett unikt bostadsområde men också en plats för Östersundare och besökare

Läs mer

Fastighetsägare i framkant

Fastighetsägare i framkant Energi Fastighetsägare i framkant energieffektivisering för kommersiella lokaler 1 energieffektivisering för kommersiella lokaler Fastighetsägare i framkant är namnet på energieffektiviseringsprojektet

Läs mer

MILJÖBYGGNAD - KOMMUNIKATIONSPLATTFORM: FÖRDELAR, POSITIONERING OCH MÅLGRUPP

MILJÖBYGGNAD - KOMMUNIKATIONSPLATTFORM: FÖRDELAR, POSITIONERING OCH MÅLGRUPP WWW.SGBC.SE MILJÖBYGGNAD - KOMMUNIKATIONSPLATTFORM: FÖRDELAR, POSITIONERING OCH MÅLGRUPP INLEDNING 3 mars 2014 I detta dokument sammanställs hårda och mjuka fakta om Miljöbyggnad i form av en bruttolista

Läs mer

FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN. Råå södra förskola. Peter Wetterlöv- Sida 1

FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN. Råå södra förskola. Peter Wetterlöv- Sida 1 FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Råå södra förskola - Sida 1 Agenda Presentation Fastighetsförvaltningen Råå Södra förskola Sida 2 Presentation 42 år Projektchef Fastighetsförvaltningen (2016) Bakgrund från Entreprenörsledet

Läs mer

grön obligation Återrapportering av

grön obligation Återrapportering av Återrapportering av grön obligation Som första landsting i Sverige emitterade Stockholms läns landsting i maj 2014 en grön obligation. Obligationen finansierade två miljöinriktade investeringsprojekt:

Läs mer

Brf frej I frej TAr Du HISSEN NEr på STAN

Brf frej I frej TAr Du HISSEN NEr på STAN Brf frej I frej TAr Du HISSEN NEr på STAN HSB Är INTE SOM ANDRA BYGGBOLAG TILL ATT BÖRJA MED ÄR VI INTE ETT BYGGBOLAG Vi på HSB bygger över hela landet från norr till söder, och vi bygger i olika stilar,

Läs mer

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm Öppen planlösning Industrihus Egen lastport Nacka Strand Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm LOKALEN Kontor och showroom i äldre industrihus Kontorsyta 345 kvm Antal arbetsplatser 20 arbetsplatser

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 CENTRALHUSET

ÅRETS BYGGEN 2003 CENTRALHUSET 72 HUS GÖTEBORG Jurymotivering: Den spännande omvandlingsprocessen av Centralstationsområdet i Göteborg fortsätter. Här i form av kontor och hotell i norsk trend- och materialkänslig design. FOTO: ULF

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

Esplanaden 3C. Sundbyberg

Esplanaden 3C. Sundbyberg Esplanaden 3C Sundbyberg 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor i

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09

niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09 niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09 Uppdragsområden: Byggherreombud Fastighetsutveckling Projektkoordination Asset Management Förvaltning Arbetsledande befattningar Stefan Dahlgren NIOBE Fastighetsutveckling

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Dag Hammarskjölds väg 54, 200 428 kvm Dag Hammarskjölds väg 54, Uppsala Science Park Ledig yta 200 428 m 2 Typ: kontor/labb Antal arbetsplatser: 18 Tillträde: omgående

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer

STOCKHOLM ARLANDA LOGISTIC CENTRE

STOCKHOLM ARLANDA LOGISTIC CENTRE STOCKHOLM ARLANDA LOGISTIC CENTRE Stockholm är en av de snabbast växande städerna i Västeuropa och det finns ett behov av en ledande internationell knutpunkt för transport och kommunikationer. Maria Rankka

Läs mer

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET B B1 BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET Ålands landskapsregering har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att leda projekteringen av en tillbyggnad av det s.k. Nya internatet vid

Läs mer

ETT NYTT KAPITEL I HELSINGBORGS HISTORIA NU BYGGER VI KVARTERET METROPOL.

ETT NYTT KAPITEL I HELSINGBORGS HISTORIA NU BYGGER VI KVARTERET METROPOL. ETT NYTT KAPITEL I HELSINGBORGS HISTORIA NU BYGGER VI KVARTERET METROPOL. Kvarteret Metropol och Filmstaden Helsingborg med ingång i väster som vetter mot Järnvägsgatan och Öresund. Som hyresgäst får du

Läs mer

Ditt nästa kontor? Bohusgatan 15

Ditt nästa kontor? Bohusgatan 15 Ditt nästa kontor? Bohusgatan 15 617 kvm, Centrum Bohusgatan 15 Centrum Ledig yta: 617 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 35 45 Miljömärkning: LEED Guld Tillträde: Omgående Restaurang Miljöcertifierad

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK KURSINBJUDAN 2015 > 7-8 maj i Göteborg > 24-25 september i Stockholm > 13-14 oktober i Malmö > 1-2 december i Stockholm 2015 NYA KURSTILLFÄLLEN BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka

Läs mer

EXPERTIS E BY EXENGO

EXPERTIS E BY EXENGO EXPERTISE BY EXENGO EXENGO EXPANDERAR EXENGO STARTADE 2011 OCH HAR SEDAN DESS HAFT EN STADIG TILLVÄXT. IDAG ÄR VI FLER ÄN 50 MEDARBETARE I VÅRA TOPPMODERNA LOKALER I CENTRALA STOCKHOLM. VÅR SPECIALKOMPETENS

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Det blev inte riktigt som det var tänkt. Tack för det, kära kunder och medarbetare. När jag var med och startade

Läs mer

Arkitektens roll i byggprocessen

Arkitektens roll i byggprocessen 1 Arkitektens roll i byggprocessen Hur upplevs arkitektens roll i byggprocessen och hur kan arkitektens roll förändras eller förbättras? Inledning Sedan arkitekturens begynnelse har arkitektens roll varit

Läs mer

Ditt nästa kontor? Karlavägen 108

Ditt nästa kontor? Karlavägen 108 Ditt nästa kontor? Karlavägen 108 Plan 6, 860 kvm, Östermalm Karlavägen 108 Östermalm Ledig yta: 860 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 65 70 Miljömärkning: LEED Guld (2014) Tillträde: Omgående Konferens

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Norra Djurgården 1:49 i stadsdelen Norra Djurgården (Kontor, utbildning)

Startpromemoria för planläggning av Norra Djurgården 1:49 i stadsdelen Norra Djurgården (Kontor, utbildning) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2012-05-07 Handläggare: Martin Edfelt Tfn +46 08-50827219 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Norra Djurgården

Läs mer

Hållbara städer - så bygger vi nytt

Hållbara städer - så bygger vi nytt Hållbara städer - så bygger vi nytt Kvillebäcken Staffan Bolminger, Älvstranden utveckling AB Krokslätts Fabriker Lennart Larsson, Husvärden AB Berth Olsson, Bengt Dahlgren AB Hållbar kunskapsstad Lund

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

HANDLINGSPLAN BIM GREEN BOX www.bimgreenbox.org Databas för material och kemikalier inom bygg och anläggning

HANDLINGSPLAN BIM GREEN BOX www.bimgreenbox.org Databas för material och kemikalier inom bygg och anläggning HANDLINGSPLAN BIM GREEN BOX www.bimgreenbox.org Databas för material och kemikalier inom bygg och anläggning 1 Innehåll Introduktion...3 Bakgrund...3 Nackdelar med analog informationshantering...4 Fördelar

Läs mer

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 340 kvm

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 340 kvm Jakobsbergsgatan 16 Stockholm 340 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 16 Yta: 340 kvm. Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan 2006-2008.

Läs mer

Gamla Staden OMBYGGNAD LANDSKRONA

Gamla Staden OMBYGGNAD LANDSKRONA OMBYGGNAD LANDSKRONA Jurymotivering: Konvertering från rustik industrimiljö till bostäder står sig som trend. Här ett gammalt tryckeri vars äldsta byggnadsdelar härstammar från 1752, som känsligt omvandlats

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Förbättrad samordning av installationstekniska system Bakgrund Projektet avser att identifiera brister i samordningen mellan olika delsystem i en byggnad. Med brister

Läs mer