KURIRENTEKNIK, QVALITET, IDÉ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURIRENTEKNIK, QVALITET, IDÉ"

Transkript

1 Nr KURIRENTEKNIK, QVALITET, IDÉ TJUGO HÄNDELSERIKA ÅR MED TQI! Göran Carlsson om digital fastighetsdokumentation Guld och silver till ny- och ombyggnadsprojekt på KTH Söderdalen ny stadsdel i Jakobsberg TQI projekterar logistikbyggnad

2

3 Digital fastighetsdokumentation ett värdefullt verktyg i fastighetsförvaltningens verktygslåda Foto: Alison De Mars Redan för drygt tjugo år sedan började Göran Carlsson, ansvarig för drift och underhållssidan på TQI, att undersöka möjligheterna med digital fastighetsdokumentation. Utgångspunkten var att öka tillgängligheten samt att underlätta versionshanteringen i samband med uppdatering av dokumentationen. Trots att vi producerade upp till tre omgångar av varje projekt (en originalpärm samt två kopior) så var det inte alltid så att dokumentationen fanns tillgänglig när den behövdes, vilket ledde till problem i samband med uppdateringar etc., berättar Göran. Ofta uppdaterades en eller två pärmar men man missade den sista omgången. När vi nu arbetar med digital fastighetsdokumentation så tar vi fram en digital version och en fysisk pärmomgång. AKTUELL, TILLGÄNGLIG OCH SÄKER INFORMATION Några av TQI:s kunder inom digital fastighetsdokumentation är bl. a. SL och Statens Fastighetsverk. Gemensamma nämnare är en underhållsintensiv verksamhet och ett uppenbart behov av tillgänglig och uppdaterad fastighetsdokumentation. Den förbättrade säkerhet som digital fastighetsdokumentation erbjuder är också I slutet av nittiotalet var det relativt svårt att övertyga våra beställare om fördelarna med digital fastighetsdokumentation. Idag finns en helt annan datorvana. Vi förväntar oss att den information vi behöver ska vara tillgänglig på ett snabbt och enkelt sätt. Driftteknikern vill exempelvis kunna ta fram en installationsritning på läsplattan eller i telefonen när han befinner sig på plats, säger Göran. Digital fastighetsdokumentation ger oss de här möjligheterna. viktig. Göran berättar exempelvis om när en översvämning i en undercentral, vid en av Sveriges ambassader, gjorde pärmarna oanvändbara och lättnaden hos den ansvarige förvaltaren när han insåg att det faktiskt fanns en digital backup som gjorde att det kunde levereras en ny fysisk pärmomgång inom ett par timmar efter det att skadan upptäckts. BRA ATT BEVARA VISS HISTORIK När TQI startar upp ett nytt projekt är första steget att gå igenom och göra en aktualitets-/kvalitetsbedömning av befintlig dokumentation. Ofta är det en blandning av gammalt och nytt som behöver rensas och uppdateras. Detta sker oftast i samarbete med driftpersonal eller annan ansvarig som kan anläggningen bäst. Det är en balansgång mellan vad som ska sparas respektive kastas. Dokumentationen ska spegla de aktuella förutsättningarna så väl som möjligt, samtidigt gäller det att inte slänga för mycket. Ibland är det av stort intresse att även behålla inaktuella/historiska dokument. 3

4 MÅLET ATT SNABBT HITTA TELE2 ARENA FYLLER ÖVER 120 PÄRMAR saknas eller är av bristande kvalitet av olika RÄTT INFORMATION På TQI:s kontor står just nu 124 pärmar orsaker. Om det upptäcks för sent blir det När materialet har rensats och uppdaterats fyllda med driftdokumentation för Tele2 svårt för oss att i nästa skede göra ett bra blir nästa steg att skapa en fastighetsan- Arena. Det som saknas är en sista kom- jobb. Ju bättre underlag vi får, desto bättre passad pärmstruktur. I det sista steget plettering av material och sedan är det blir helheten och slutresultatet. digitaliseras dokumentationen till en PDF- dags för slutleverans i projektet som på- fil som motsvarar den fysiska pärmstruk- börjades redan Vi levererar alltid NYA MÖJLIGHETER I MOLNET turen. Målet är att användaren ska kunna en fysisk kopia av den digitala dokumenta- Teknikutvecklingen skapar kontinuerligt hitta fram till rätt information så snabbt tionen. Men när valet står mellan att söka nya möjligheter för digital fastighetsdoku- och enkelt som möjligt. Klickbara inne- information i 124 pärmar eller enkelt klicka mentation. Idag distribueras den färdiga hållsförteckningar, bokmärken och fritext- sig fram till samma information på datorn dokumentationen ofta på USB-minnen sökning ger användaren möjlighet att eller läsplattan, är det inte svårt att förstå eller CD-skivor men nu utvärderas alterna- snabbt navigera i informationen via dator varför digital fastighetsdokumentation bli- tiven med metoder för att lagra de färdiga eller läsplatta. vit en allt viktigare del i fastighetsförvalt- filerna i molntjänster. Säkrare versions- ningens verktygslåda. hantering och smidigare tillgänglighet för Göran är en av fyra medarbetare på TQI stora grupper av användare är några av som ägnar sig åt driftinstruktioner/digital fastighetsdokumentation på heltid. Vi STÄLL KRAV PÅ DOKUMENTATIONEN fördelarna. Vi strävar hela tiden efter att som jobbar med digital fastighetsdoku- Det är alltid viktigt att ställa krav på do- bli bättre, säger Göran. Det är viktigt att mentation på TQI har skaffat oss en prak- kumentationen. Men i stora projekt med alla i arbetsgruppen är med i utvecklingsar- tisk inblick i det mesta som rör fastighets- många inblandade entreprenörer från olika betet och bidrar med sina erfarenheter så drift. Har man exempelvis en bakgrund discipliner är det ännu viktigare att tänka att arbetet drivs framåt i en positiv och ut- som drifttekniker/driftingenjör så vet man till från början, det är bra att utse någon vecklande inriktning, såväl mot kunderna hur dokumentationen kommer att använ- ansvarig för att besiktiga entreprenörer- som mot marknaden. das. Då blir det självklart enklare att skapa nas dokumentation, säger Göran. Det en vettig struktur. är relativt vanligt med dokumentation som Vi förstår hur dokumentationen ska användas och med hjälp av den erfarenheten kan vi skapa vettiga informationsstrukturer. 4

5 Det är viktigt att alla i arbetsgruppen är med i utvecklingsarbetet och bidrar med sina erfarenheter så att arbetet drivs framåt i en positiv och utvecklande inriktning, såväl mot kunderna som mot marknaden. Fördelarna med digital fastighetsdokumentation är bland annat: enklare versionshantering back-up (dokumentationen finns sparad digitalt) enklare att dela med sig av informationen till andra utanför den egna organisationen, exempelvis genom att maila dokument/ritningar direkt ifrån den digitala versionen möjligheten till fritextsökning i den digitala versionen 5

6 Guld och silver till ny- och ombyggnadsprojekt på Kungliga Tekniska Högskolan Foto: TQI TQI har arbetat för Akademiska Hus i flera olika projekt på KTH-området. I de större ombyggnadsprojekten och vid nybyggnadsprojekt använder Akademiska Hus verktyget Miljöbyggnad i projekteringsskedet. Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som administreras av Sweden Green Building Council, en ideell förening som ägs av företag inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Föreningen verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. TILLBYGGNADEN AV HUS 43:11 RITAT AV PÄR AHRBOM/BO ERICSON KLARAR MILJÖBYGGNAD GULD En av de senaste fastigheterna i raden av till- och ombyggnadsprojekt på KTH är Hus 43:11, som stod klart för inflyttning i december TQI har här ansvarat för projektering av VVS samt styr och övervakning. Hus 43:11 uppfördes för Arkitektur- och Väg- och Vattenbyggnadsavdelningarna på Kungliga Tekniska Högskolan. Arkitekten Nils Ahrbom, som ritade den äldre delen av Hus 43:11, studerade själv på Tekniska Högskolan och är känd för att ha ritat flera svenska skolbyggnader. Tillbyggnaden knyter ihop de bägge flyglarna i söder och skapar välbehövligt utrymme för skolkansli, utbildningsadministrationen och den akademiska verksamheten. Ny fjärrvärme- och fjärrkylcentral har installerats som även betjänar be- fintlig byggnad med kyla, värme- och tappvatten. Byggnaden värms via radiatorer och kyla tillförs byggnaden via behovsstyrd ventilation. Målet för nybyggnaden som uppfördes i anslutning till Hus 43:11 var att vi skulle nå certifieringsklassen Miljöbyggnad Silver, berättar Johnny Tengvall, ansvarig handläggare på TQI. Det var ett tufft mål som innebär höga krav på bland annat energieffektiva VVS-installationer. Därför 6

7 är det glädjande att slutresultatet blev så bra att vi nu kan certifiera huset i Miljöbyggnad Guld. LABORATORIUM BLIR KONTOR MED MÅLET ATT NÅ MILJÖBYGGNAD SILVER Christer Xerri jobbar på Midroc har varit projekterings- och projektledare i ombyggnaden av Hus 94:1. Christer har arbetat med många olika projekt för Akademiska Hus på KTH de senaste åren och är väl förtrogen med de krav som Akademiska Hus har kring exempelvis elinstallationer och ventilation, men Hus 94:1 visade sig ändå vara en utmaning. Vi växlade av två plan med stålpelare och stålbalkar, där sedan alla installationerna skulle passas in. Det var lite knepigt! Hus 94:1 uppfördes ursprungligen för Institutet för metallforskning 1946 och förlängdes 1965 med en tillbyggnad åt norr. Projekteringen av den aktuella ombyggnaden startade 2012 och när ombyggnationen är klar i slutet av juni 2014 kommer KTHs lokalserviceavdelning, med bland annat postmottagning, paketutlämning och IT-avdelning, att flytta in. Fastigheten har tidigare huserat laboratorieverksamhet med dragskåp och processventilation. Eftersom syftet med ombyggnaden var att öka flexibiliteten och få större kontorsytor behövdes nya centrala ventilationsschakt i byggnaden, vilket i sin tur medförde ett helt nytt ventilationssystem. Nya energieffektiva luftbehandlingsaggregat utrustade med roterande värmeväxlare och fläktar med EC-motorer har installerats. Dessutom finns nya centraler för fjärrkyla och fjärrvärme på plats. Målet för nybyggnaden som uppfördes i anslutning till Hus 43:11 var att vi skulle nå certifieringsklassen Miljöbyggnad Silver, berättar Johnny Tengvall, ansvarig handläggare på TQI. Det var ett tufft mål som innebär höga krav på bland annat energieffektiva VVS-installationer. Därför är det glädjande att slutresultatet blev så bra att vi nu kan certifiera huset i Miljöbyggnad Guld. TQI har, förutom projektering av VVS samt styr och övervakning, även ansvarat för miljösamordningen och certifieringen av Hus 94:1. Fastigheten var innan ombyggnaden en stor energislukare med en energiprestanda på 238 kwh/m 2. (Energiprestanda är den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden under ett år.) Vi projekterade för att uppfylla Miljöbyggnad Silver vilket var en riktig utmaning! säger Johnny. Huset var från 40-talet med en tillbyggd del från 60-talet och klimatskalet var dåligt. Efter färdig projektering beräknas energiprestandan sjunka till 91 kwh/m 2. Hus 94:1 blir det första ombyggnadsprojektet inom KTH som man certifierar enligt Miljöbyggnad Silver, berättar Christer. Jag anlitade TQI för att de verkade vara kunniga och proffsiga, och det har visat sig stämma bra! NYA PROJEKT PÅ KTH TQI deltar just nu i projekteringen av två större projekt på KTH. Ett nybyggnadsprojekt om cirka kvm, och ett ombyggnadsprojekt om cirka kvm. Ombyggnadsprojekt Hus 43:01, en före detta kanslibyggnad, kommer när det står färdigt att fungera som en mötesplats för samhälle och studenter. 7

8 händelserika år med TQI 1994 I augusti registeras TQI Consult AB hos bolagsverket Nu är vi fler än 20 medarbetare! TQI projekterar Campus Konradsberg, Lärarhögskolan TQI går samman med VVS Konstruktioner vid Mälaren AB och bildar TQI:s Södertäljekontor. TQI projekterar för nya Försvarshögskolan på Campus KTH. Nu är vi fler än 30 medarbetare! 1995 I januari går flyttlasset till Ektorp Centrum, Nacka. Våra första egna lokaler! 2000 Vi inviger vårt Solnakontor och projekterar Stockholmsmässans nya C-hall Verksamheten i TQI Projekt AB startar. TQI projekterar ombyggnaden av SEB:s bankpalats i Kv. Hästskon. 8

9 2006 I augusti flyttar kontoren i Solna och Nacka ihop i härliga lokaler i Nacka Strand. Vi är stolta över att få delta i det stora arbetet med moderniseringen av Stockholms Centralstation som påbörjas detta år TQI projekterar Nya Djurgårdsvarvet på uppdrag av Kungliga Djurgårdsförvaltningen. Vi deltar i det spännande arbetet med nydaningen av Terminal 2 på Arlanda. Nu är vi fler än 40 medarbetare! 2012 TQI projekterar utbyggnaden av Marinmuseum i Karlskrona I augusti öppnar vi kontor i Varberg. TQI Consult Väst ser dagens ljus! Omprojekteringen av Huvudsta Centrum och Kv Härden pågår för fullt TQI får uppdraget att samordna dokumentationen i samband med bygget av Tele2 Arena. Och nu är vi klara! Läs mer om projektet på sidan Vi vinner Swegon Invitational Floorball Cup och är nu fler än 50 medarbetare! Vi ser fram emot nya spännande projekt. 9 Foto: Alison De Mars, Lena Skogsberg, 3dVision Johan Bournonville AB, TQI

10 Bostäder ersätter gammalt industriområde när en ny stadsdel växer fram i Jakobsberg Illustration: Visionsbild JM/Carbonwhite Projekteringen av Söderdalen, den nya stadsdelen i södra Jakobsberg, startade under 2012 och nu har själva bygget dragit igång. Det pålas för fullt och våren 2015 beräknas de första lägenheterna vara inflyttningsklara i kvarteret Kvarnbacken. Ett år senare rullar de första flyttlassen till grannkvarteret Väderkvarnen. JM är byggherre för de nya bostadsområdena som totalt kommer att omfatta cirka lägenheter, närservice, skolor och mötesplatser. TQI är ansvarig för projekteringen av VVS-lösningarna. DEN FÖRSTA VIKTIGA FASEN KLAR Robert Söderberg, projekteringsledare på JM, har precis lämnat över stafettpinnen till produktionen. Även om förutsättningarna har ändrats några gånger under projekteringen är han är nöjd med hur den första viktiga fasen, i vad som så småningom ska bli 15 nya kvarter, har avlöpt. Det är alltid en utmaning att skapa ett helt nytt bostadsområde. Den första etappen sätter ramarna för det som kommer, säger Robert. Det handlar som om att hitta så smarta och kostnadseffektiva lösningar som möjligt, utan att för den skull pruta på kvaliteten. Då är det tryggt att ha med konsulter som känner till vårt sätt att arbeta. TQI har jobbat med oss i flera andra projekt och vi har alltid varit nöjda med resultatet. Den här gången är inget undantag. NÄRHETEN TILL MÄLARBANAN KRÄVER BULLERSMARTA LÖSNINGAR I takt med att staden förtätas blir det allt vanligare att bullerhänsyn måste tas vid projekteringen. Det är också en av utmaningarna i Söderdalen där bostäder kommer att uppföras i nära anslutning till väg och järnväg. I detaljplanen har husen fått vända ryggen åt bullret och tysta uteplatser har på så sätt skapats på innergårdarna. (Tyst innebär i det här fallet att ljudnivån understiger 50 decibel.) Ett parkeringshus som kommer att fungera som bullerskydd har också projekterats i anslutning till järnvägen. För vår del har närheten till Mälarbanan bland annat inneburit att luftintagen i fasaden valts med tanke på ljuddämpningen. Dessutom har speciella fönster och väggar fått användas, säger Richard Jonsson, ansvarig handläggare och konstruktör på TQI. JM strävar alltid efter att skapa en tyst boendemiljö. Det här betyder att inte enbart komponentvalet är viktigt utan också att lufthastigheterna över donen inte får vara för höga och att vi också undviker att skapa höga tryckfall över radiatorventiler. MILJÖHÄNSYN OCH HÅLLBART BYGGANDE I byggprojektet tas stor hänsyn till den känsliga Bällstaån som rinner i sydostlig riktning genom planområdets allra sydligaste del. Bällstaån ska breddas och bryggor kommer att uppföras så det blir trevligare att promenera längs med den. Vi kommer också att leda allt dagvatten från 10

11 området till en liten damm som tar hand JM har en klar uppfattning om hur tek- arbetat med JM längre än vad jag själv har om föroreningar så att de inte rinner ut i niska problem som detta ska tacklas bästa gjort. Han är lyhörd och bra på att hitta lös- ån och så småningom hamnar i Mälaren, sätt. De har också många egna metoder ningar som överensstämmer med vårt ar- berättar Robert. som återkommer från projekt till projekt. betssätt. Men självklart handlar det också Hållbarhet är ett begrepp som genom- Bilden av en standardiserad projekterings- mycket om personkemi, säger Robert. syrar JM:s byggprojekt. Ett synsätt som process bekräftas av Robert. Våra projek- inte bara sätter miljön i främsta rummet teringsanvisningar hjälper oss att hålla en utan också ger lägre kostnader i form av jämn och hög kvalitet. Alla konsulter som energi- vi anlitar får gå en kurs i vårt sätt att jobba. och vattensnåla installationer. Konkret betyder det här bland annat att Det blir en slags certifiering. ventilationslösningarna utformas så att luf- Vid sidan av de tekniska utmaningarna ten värms upp till en viss temperatur innan är ett gott samarbete självklart också vik- den kommer in i rummet, säger Richard. tigt för slutresultatet. Richard på TQI har 11 Våra projekteringsanvisningar hjälper oss att hålla en jämn och hög kvalitet. Alla konsulter som vi anlitar får gå en kurs i vårt sätt att jobba. Det blir en slags certifiering.

12 TQI projekterar logistikbyggnad för Galliker Transport Vid Arendalsområdet i Göteborg uppför Logistic Contractor en logistikbyggnad för det schweiziska företaget Galliker Transport och det tyska företaget Dachser. Fastigheten om cirka kvm 2 kommer att utnyttjas för kontor, omlastning av gods, utrymmen för chaufförer samt lastbilsunderhåll. På uppdrag av Runevads VVS-teknik utför TQI projektering av rörinstallationerna i byggnaden som ska stå klar redan i juni Anläggningen, som bland annat omfattar en underhållshall och en tvättanläggning för lastbilar, är teknikintensiv och kräver många installationer. Vi har projekterat lösningar av den här typen tidigare, bland annat tvättanläggningar för bussar, säger Peter Larsson, ansvarig handläggare på TQI. Ofta finns en utsedd leverantör av anläggningen och det blir vår uppgift att se till att rätt teknisk försörjning blir installerad. Rördragningen för media mellan tvätthall och tvätteknikrum ingår också i den här typen av projektering. En utmaning i projektet har varit att anpassa Gallikers specifikation av anläggningen, som var utformad efter förutsättningar som råder på kontinenten, till svensk byggpraxis. VVS-projektörens roll ser annorlunda ut i Sverige än i exempelvis Tyskland, men alla inblandade i projektet har varit engagerade i att samordna slutkundens ambition med den entreprenadform som är vald. Det har också varit mycket intressant att träffa Gallikers representant i VVS-frågor och diskutera de tekniska lösningarna. En utmaning i projektet har varit att anpassa Gallikers specifikation av anläggningen, som var utformad efter förutsättningar som råder på kontinenten, till svensk byggpraxis." TQI är rådgivande ingenjörer med ett helhetsperspektiv på fastigheter. Vi engagerar oss gärna i allt som rör fastighetens tekniska välmående. Det kan handla om att ansvara för projektering, projektledning och upphandling vid ny- eller ombyggnad, att utvärdera och effektivisera energi förbrukningen, eller att förvandla dammiga dokumentationspärmar till smarta digitala informationspaket. Våra medarbetare har en genomsnittlig branscherfarenhet på mer än 20 år, och vi använder den för att skapa enkla, säkra och funktionella lösningar som ger ett rationellt hus under lång tid framöver. Självklart är vi certifierade enligt ISO och TQI CONSULT VVS AB / TQI PROJEKT AB FABRIKÖRVÄGEN 8, BOX NACKA STRAND T / F TQI CONSULT VVS AB KÖPMANGATAN SÖDERTÄLJE T / F TQI CONSULT VÄST AB BIRGER SVENSSONS VÄG 28D VARBERG T , / F E W

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Miljöledning inom staten, Waterfront 29 sep 2014 Tove Malmqvist KTH avd. för Miljöstrategisk analys - FMS tove.malmqvist@abe.kth.se Utvecklingen av miljöcertifiering av byggnader

Läs mer

Nya moderna kontor mitt i Linköping

Nya moderna kontor mitt i Linköping Nya moderna kontor mitt i Linköping Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping LBE-0584-bofakta-Braxen.indd 1 2013-11-14 14.07 Stadskärnan förvandlas och knyter an till nya

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

KURIRENTEKNIK, QVALITET, IDÉ

KURIRENTEKNIK, QVALITET, IDÉ Nr 39. 2015 KURIRENTEKNIK, QVALITET, IDÉ Stadens Dike 7: Flexibel ventilation redo för alla scenarier TQI erbjuder ny tjänst Nu får husen ID-kort Bussdepåer synades inför upphandling Ny bilhall värms från

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET N VVS ARKITEKT KONSTRUKTÖR KVALITETSSÄKRING AV HANDLINGAR EL BYGGHERRE PROJEKTLEDARE KVALITETSSÄKRING AV BYGGPROCESS ENTREPRENÖR UPPFÖLJNING UTBILDNING/STÖD AV PROJEKTGRUPP ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I

Läs mer

Värme & ventilation Brf Bågen

Värme & ventilation Brf Bågen Värme & ventilation Studerat tidigare utredningar betr problem med ventilationen (1993 1995) Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) genomförd. Samtliga anmärkningar dokumenterade i protokoll. Många anmärkningar

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 907 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Läs mer

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Dag Hammarskjölds väg 30, 200 kvm Dag Hammarskjölds väg 30, Uppsala Science Park Ledig yta Typ: Kontor 200 m 2 Byggt/ombyggt: 1910/1997 Ledigt fr.o.m: Omgående Restaurang

Läs mer

ETT NYTT KAPITEL I HELSINGBORGS HISTORIA NU BYGGER VI KVARTERET METROPOL.

ETT NYTT KAPITEL I HELSINGBORGS HISTORIA NU BYGGER VI KVARTERET METROPOL. ETT NYTT KAPITEL I HELSINGBORGS HISTORIA NU BYGGER VI KVARTERET METROPOL. Kvarteret Metropol och Filmstaden Helsingborg med ingång i väster som vetter mot Järnvägsgatan och Öresund. Som hyresgäst får du

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09

niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09 niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09 Uppdragsområden: Byggherreombud Fastighetsutveckling Projektkoordination Asset Management Förvaltning Arbetsledande befattningar Stefan Dahlgren NIOBE Fastighetsutveckling

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm

Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm Statens fastighetsverk hyr ut tre kontorslokaler på det forna verkstadsområdet Kungliga myntet i centrala Stockholm. Lokalerna har en karakteristisk

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus K O N T O R Snabbaste sättet att få kontoret att växa Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus Enkelt och bekymmersfritt Att hyra moduler är den idealiska lösningen på tillfälliga

Läs mer

Arkitektens roll i byggprocessen

Arkitektens roll i byggprocessen 1 Arkitektens roll i byggprocessen Hur upplevs arkitektens roll i byggprocessen och hur kan arkitektens roll förändras eller förbättras? Inledning Sedan arkitekturens begynnelse har arkitektens roll varit

Läs mer

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt S K O L A Flexibla lokaler för en bra skolmiljö Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt Stabil konstruktion och hög kvalitet Om elevantalet förändras eller om förutsättningarna

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö Renovering med fokus på energi och innemiljö Fastigheten på Katjas Gata 119 efter ombyggnad. Kan man göra lågenergihus av ett befintligt bostadshus från miljonprogrammet? Vi tänker göra ett allvarligt

Läs mer

4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering

4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering 4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering 4.1 Litteraturuppgifter Dessa uppgifter kan lösas med hjälp av läroboken. 1. Varför behöver en verksamhet organiseras och vilka fördelar finns?

Läs mer

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm Esplanaden 3C Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm Välkommen till Diligentia Esplanaden 3 C Här finns lediga lokaler från 937 6 000 kvm. Lokalerna är flexibla och delbara från 937 kvadratmeter. Se översiktsritningen

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS

DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS Första spadtaget för Kretsloppsparken, Alelyckan 2006. I EN BYGGPROCESS ÄR VI MÅNGA SOM SAMVERKAR När man genomför ett byggprojekt är många människor med vitt skilda kompetenser

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Tjänster Projektering

Tjänster Projektering Tjänster Projektering VVE-Teknik projekterar, installerar, kontrollerar och underhåller klimatanläggningar. Vi utför även analyser, besiktningar och statuskontroller på alla typer av fastigheter och system.

Läs mer

Hållbara städer - så bygger vi nytt

Hållbara städer - så bygger vi nytt Hållbara städer - så bygger vi nytt Kvillebäcken Staffan Bolminger, Älvstranden utveckling AB Krokslätts Fabriker Lennart Larsson, Husvärden AB Berth Olsson, Bengt Dahlgren AB Hållbar kunskapsstad Lund

Läs mer

Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor

Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor Välkommen till Diligentia Esplanaden 3A Yta: 1732 kvm Våning: BV Husets karaktär Huset på Esplanaden byggdes i början på 1980-talet och har en total uthyrningsbar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013

Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013 Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013 På Briggen vill vi bidra till en positiv samhällsutveckling. Vårt arbete med hållbarhetsfrågor är en viktig komponent för att nå dit. Hållbarhetsperspektivet som

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01 BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION Daterad: 2008-09-01 Antal sidor 7 st. Upprättad av: WSAB Konsult AB Norrbyvägen 32, 169 82 Bromma Tele 08-80 20 40 : Peter Lundberg SAMMANFATTNING...3

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Humlegårdsgatan 20 Ledig kontorslokal på 405 kvm. Yta Våning 405 kvm Plan 2 Husets karaktär Huset är byggt år 1972 och genomgick en

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK KURSINBJUDAN 2015 > 7-8 maj i Göteborg > 24-25 september i Stockholm > 13-14 oktober i Malmö > 1-2 december i Stockholm 2015 NYA KURSTILLFÄLLEN BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka

Läs mer

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 340 kvm

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 340 kvm Jakobsbergsgatan 16 Stockholm 340 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 16 Yta: 340 kvm. Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan 2006-2008.

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 339 kvm

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 339 kvm Jakobsbergsgatan 16 Stockholm 339 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 16 Yta: 339 kvm. Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan 2006-2008.

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Humlegårdsgatan 20 Ledig kontorslokal på 405 kvm. Yta Våning 405 kvm Plan 2 Husets karaktär Huset är byggt år 1972 och genomgick en

Läs mer

Kalkyl reinvestering Stadshuset

Kalkyl reinvestering Stadshuset Kalkyl reinvestering Stadshuset Ombyggnad Stadshuset 2012-11-27 Entreprenadkostnad Planvis Kostnad /Flygel (b,c,d) Inv Arbeten Utv Arbeten Bygg 1 600 000 Bygg 4 800 000 Fönster förbindelsegång 960 000

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand Sundsåker 20 lägenheter vid ljusnans strand Bo bekvämt vid Ljusnans strand Strikt och modern arkitektur i kombination med trivsel har varit i fokus. Här ska det vara bekvämt att leva. Med ett unikt läge

Läs mer

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Lilla Bommen 1, våning 6, 518 kvm Lilla Bommen 1, våning 6, Lilla Bommen-Gullbergsvass Ledig yta Typ: Kontor 518 m 2 Antal arbetsplatser: 20 23 Byggt/ombyggt:

Läs mer

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Certifieringssystem En miljöcertifiering är ett verktyg som möjliggör en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Ett certifieringssystem ger

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 1050-2160 kvm

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 1050-2160 kvm Jakobsbergsgatan 16 Stockholm 1050-2160 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 16 Yta: 1050-2160 kvm. Plan: 5 Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick

Läs mer

Innehåll. VD har ordet 3 Referens 4 Miljö och Kvalitet 5 Året i siffror 6 Historik 7

Innehåll. VD har ordet 3 Referens 4 Miljö och Kvalitet 5 Året i siffror 6 Historik 7 Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet 3 Referens 4 Miljö och Kvalitet 5 Året i siffror 6 Historik 7 2 VD HAR ORDET Bästa året någonsin trots tufft byggklimat Byggbranschen i Sverige ligger fortfarande

Läs mer

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor?

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor? Centrum Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 30-34, Centrum Ledig yta Typ: kontor 230 m 2 Antal arbetsplatser: 12 15 Tillträde: omgående Restaurang Utsikt Buss 10 m Ett stenkast

Läs mer

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet av aluminium har vunnit stort förtroende hos arkitekter,

Läs mer

Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader

Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader ByggaF L E www.fuktcentrum.se www.lufttathet.se Finansiärer till ByggaE ByggaE utvecklas i samverkan med företagen inom FoU Väst. Finansieras av:

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Energikrav för lokalbyggnader

Energikrav för lokalbyggnader Tidigare versioner: Version 1, Augusti 2006 Version 2, Januari 2008 Energikrav för lokalbyggnader Version 3, Augusti 2011 Bakgrund Beställargruppen lokaler, BELOK, är en av Energimyndigheten initierad

Läs mer

Byggmaterialinformation i digitalt format

Byggmaterialinformation i digitalt format Byggmaterialinformation i digitalt format BIM-hantering av material i hela byggkedjan från råvaruutvinning, tillverkning, förvaltning och slutligen återvinning. WSP Environmental, Byggnadsfysik Sthlm Byggvaruinformation

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG BOSTAD HELSINGBORG Jurymotivering: Mariastaden i Helsingborg fortsätter att växa. Under året har NCC färdigställt ett 100-tal bostäder i en attraktiv mix av villor, radhus och kedjehus. Allt med den engelska

Läs mer

Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling

Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling Sida 2 av 2 Inbjuden projekttävling om bostadshus i park TÄVLINGEN AB Stockholmshem inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling

Läs mer

HISINGEN LOGISTIKPARK

HISINGEN LOGISTIKPARK HISINGEN LOGISTIKPARK Mikael Svensson/Johnér Bildbyrå/Naturbild/Etsabild år 2005 publicerade tidningen intelligent logistik den första listan över sveriges bästa logistiklägen. det året korades stor-göteborg

Läs mer

Projekteringsanvisning Energiberäkning FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA! " JUNI "$%& %% SIDOR

Projekteringsanvisning Energiberäkning FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA!  JUNI $%& %% SIDOR Projekteringsanvisning Energiberäkning FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA! " JUNI "$%& %% SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Att tänka på... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet?

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Norrmalmsmoderaternas Stadsbyggnadsgrupp Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se Exempel: Kvarteret Riddaren Pågående planering

Läs mer

Solavskärmning RÅDGIVANDE REFERENS

Solavskärmning RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Solavskärmning I takt med att våra byggnader blir allt mer välisolerade och energieffektiva, uppstår ibland konflikter med solvärmelaster som blir besvärande för lokalernas användare

Läs mer

Välkommen till Vikingstad bara några minuter från Linköping

Välkommen till Vikingstad bara några minuter från Linköping Välkommen till Vikingstad bara några minuter från inköping www.hem1.se 40 bostadsrätter v Bankeberg, udruns gata. v Bankeberg bättre boende med inköping som granne. HE1 BYER 40 ÄENHETER fördelat på två

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Kortrapport Totalmetodiken Skellefteå Kommun februari 2014. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten.

Kortrapport Totalmetodiken Skellefteå Kommun februari 2014. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten. Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Anderstorpskolan Skellefteå Kommun Apoidea AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1976 Area: 19 141 m 2 A temp Verksamhet:

Läs mer

konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se

konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se space studio arkitekt Måns Hallén konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se Företagspresentation Space studio är ett litet dynamiskt

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning En elritning är elinstallatörens (elektrikerns) underlag för elinstallationen. Med en genomtänkt ritning underlättas dennes arbete och

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT

ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT Sidantal 5 Fastighetsbeteckning: Kungsängens kyrkby 2:292, Upplands Bro Kommun Fastighetsägare: 1 Energibesiktning Inventerad av: GOLFVÄGEN 4B, BOX 512, 182 15 DANDERYD Uppdragsnr:

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Gå med + www.plushuset.com

Gå med + www.plushuset.com Gå med + Tanken med Plushuset är ganska enkel. Du som hyr kontor här ska alltid få lite extra i form av service, valmöjligheter och lägre hyra. Första inflyttning är planerad att ske vid årsskiftet 2015/16.

Läs mer

Jakobsbergsgatan 18. Stockholm 232 kvm

Jakobsbergsgatan 18. Stockholm 232 kvm Jakobsbergsgatan 18 Stockholm 232 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 18 Yta: 232 kvm. Plan: 7 Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1960. En omfattande renovering av hela fastigheten

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Ditt nästa kontor? Solna-Sundbyberg

Ditt nästa kontor? Solna-Sundbyberg Ditt nästa kontor? Solna-Sundbyberg Solna strandväg 96, 1 680 kvm Solna strandväg 96, Solna-Sundbyberg Ledig yta Typ: kontor 1680 m 2 Antal arbetsplatser: 95-130 Tillträde: 2015-07- 01 Restaurang Garage

Läs mer

Erfarenheter från ett renoveringsprojekt

Erfarenheter från ett renoveringsprojekt Erfarenheter från ett renoveringsprojekt Arne Elmroth Professor em. i Byggnadsfysik Brf. Storuven, Rekorderlig Renovering Åtgärder som genomförts 1. Ny takvåning på en av byggnaderna med energieffektiv

Läs mer

ÅF Ljud och Vibrationer Akustik

ÅF Ljud och Vibrationer Akustik ÅF Ljud och Vibrationer Akustik Tillsynsträff 2012-10-10. Buller i och kring flerbostadshus Anna Berglöw Maikel Rofail Tel +46 (0)10 505 60 62 Tel +46 (0)10 505 60 28 anna.berglow@afconsult.com maikel.rofail@afconsult.com

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering. 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1

Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering. 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1 Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1 Utgångspunkt i de boendes behov Helhetssyn på samhällsutveckling Attraktiv och modern boendemiljö

Läs mer

Nya kontor, hotell och restaurang på historisk mark i expansiv miljö.

Nya kontor, hotell och restaurang på historisk mark i expansiv miljö. KVARTERET SPINNHUSET Nya kontor, hotell och restaurang på historisk mark i expansiv miljö. Möjligheterna du inte behöver leta efter. De bästa möjligheterna behöver inga förskönande omskrivningar. Du som

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet.

700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. 700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. Stockholmsbyggmästarna Tio företag med en mycket stark och traditionell

Läs mer

4.2.3 MINERGIE URSPRUNG OCH ORGANISATION

4.2.3 MINERGIE URSPRUNG OCH ORGANISATION Som tidigare beskrivits, beräknas den aktuella byggnadens energiprestanda och jämförs med kraven för det valda Minergie-klassningssystemet. Beräkningarna skickas till en Minergie-handläggare som bemyndigats

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Centrala FTX-lösningar

Centrala FTX-lösningar Swegon Home Solutions Centrala FTX-lösningar www.swegonhomesolutions.se HOME VENTILATION www.swegonhomesolutions.se Centrala FTX-lösningar för bostadsventilation SVENSKA BOSTADSMARKNADEN Statistiken visar

Läs mer

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm Nyrenoverat ljust kontor i Tornet Nacka Strand Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm LOKALEN Nyrenoverat ljust kontor i tornet I Tornet i Nacka Strand erbjuder vi en ljus och fin lokal på femte våningen.

Läs mer

www.igpassivhus.se Världens första passivhustennishall Kent Pedersen Tommy Wesslund 131017 IG Passivhus Sverige

www.igpassivhus.se Världens första passivhustennishall Kent Pedersen Tommy Wesslund 131017 IG Passivhus Sverige www.igpassivhus.se Kent Pedersen Världens första passivhustennishall Tommy Wesslund 131017 IG Passivhus Sverige IG Passivhus Sverige Det är vi idag: Certifierade passivhusexperter 30 år erfarenheter med

Läs mer

Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus

Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 09 BESLUT 1 (6) VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2015-09-14 LOC 1406-0526 Projektnr: 93104775 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus Ärendet Ärendet

Läs mer

KVARTERET DRIVBÄNKEN

KVARTERET DRIVBÄNKEN DRIVBÄNKEN KVARTERET DRIVBÄNKEN På gamla Möllevägsskolan bygger FaBo ett nytt kvarter med moderna passivhus, kontorslokaler och parkeringshus. Kvarteret Drivbänken är FaBos nya och attraktiva område.

Läs mer

MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå

MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå ISBN 978-91-7333-683-3 9 789173 336833 MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer