Grundfakta: På Trumman har vi haft 16 barn i åldrarna 2-4 år. Under året har fyra pedagoger arbetat i barngruppen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundfakta: På Trumman har vi haft 16 barn i åldrarna 2-4 år. Under året har fyra pedagoger arbetat i barngruppen."

Transkript

1 Kvalitets redovisning för Notens Förskola Grundfakta: På Trumman har vi haft 16 barn i åldrarna 2-4 år. Under året har fyra pedagoger arbetat i barngruppen. Vi har delat in gruppen i två åldersgrupper då pedagogerna jobbat parvis i dem under en månads intervaller. På Fiolen har det varit 18 barn i åldrarna 4-5 år (5-6 i år). Där har det varit tre åldersindelade grupper, med tre pedagoger. Vi har haft en timme individuell planering+ två timmar gemensam/vecka. Samt kvällstid 2 tim./månad. Temat under året har varit LIKA-OLIKA Redovisning av måluppfyllelse Normer och värden: Vi lutar oss mot den GYLLENE REGELN och arbetar för att få trygga barn som inte slåss Gruppen på Trumman har fungerat väldigt bra! Vi har använt den gyllene regeln i samtal, stopphanden och att säga förlåt rent konkret. Vi har nått målet då gruppen har varit lugn och harmonisk. Barnen själva använder stopphanden till varandra! På Fiolen har vi arbetat mycket med hur man är en bra kompis. Men man blir aldrig klar, men vi är på väg! Åtgärder: vi vill framhäva begreppet den gyllene regeln ännu mer. Ha teman med berättelser som tar upp tacksamhet, JAG är värdefull, identiteten, och att man är älskad för den man är. Lärande mål Sång och musik SÅNGGLÄDJE. Vi rör oss och använder hela vår kropp. Alla ska våga vara med. Barnen ska känna pulsen i musik och handklapp. Vi har dansat till boken Knacka på med rekvisita från biblioteket. Då har vi bl.a dansat till olika slags musik samt haft apkalas som i boken. Vi ser att barnen sjunger mycket och uttrycker glädje och engagemang i musiken. Vi sjunger sånger kopplade till temat. Vi ger barnen tillfälle till eget skapande i sång och musik. 1

2 Barnen har varit mycket engagerade i eget musikskapande. På melodican har de gjort egna sånger med hjälp av färgprickar. De har gärna och ofta under den fria leken bildat orkester då de spelat, dansat och sjungit. Här känner vi att vi nått målet och barnen har verkligen tyckt det varit roligt. Åtgärder: Vi vill fortsätta att utveckla barnens musiköra genom nyanser i musiken, skapa stämningar i berättelser genom musik. Barnen själva ska få komma med förslag och önskemål om vad de vill göra. Lek Hjälpa barnen att komma igång med leken och känna ro till fortsatt lek. Under året har vi gjort lekstationer och det har varit bra och lett till utveckling av leken. Utveckla den fria leken och inspirera till gemensamma grupplekar Under hösten hade barnen lite svårt att komma igång med att leka tillsammans men leken har verkligen utvecklats under året. Utomhus har det varit en hjälp att komma igång genom att leka tillsammans i grupplekar ex. vargen och kycklingarna. Det har barnen verkligen uppskattat och det har varit lärorikt med regler och att vänta på sin tur. Skapande Barnen ska få utveckla sin skapande förmåga på ett lekfullt sätt Vi har använt vattenlek både ute och inne. Barnen har fått skapa i naturmaterial som de själva samlat in och sorterat. Att samla in materialet var något de tyckte om att göra. Att måla potatisar och trycka på papper var också uppskattat. Vi vill låta skapandet vara en del av lärprocessen Vi har använt skapandet genom att bl. a göra ett stort collage om skapelseberättelsen. Vi har gjort frukter, grönsaker och bär av saltdeg, men även målat av dem som stilleben. Äppeltryck på tyg blev också fint. Vi har även synliggjort fjärilens livscykel genom att måla olika former av pasta. Att göra fjärilar genom att fylla bara ena sidan av papperet med färg och sedan vika ihop och därefter öppna papperet var en aha upplevelse för många. Att måla ett papper med hjälp av en kula, låda och gravitation var också roligt! Att använda alla sinnen i lärprocessen gör att det blir lättare att komma ihåg och barnen är väldigt stolta över vad de gjort. Matematik Vi fokuserar på matematiska begrepp som stor-liten, tung-lätt, osv. Prepositioner. Olika färger och former. Vi har letat efter olika färger i naturen och jämfört med våra färgkartor. Så har vi tränat stor-liten och prepositioner med leksaksdjur. Vid lunch har vi placeringskort med olika färg och form, med barnens namn på. På så sätt känner de flesta barn igen färgerna och formerna. 2

3 De äldsta barnen får fortsätta med att lära sig känna igen siffror 1-7. Vi jobbar även med färger, former, antal, tid och förändring. Vi har jobbat med sju skapelselådor där varje siffra sitter på varje låda. Men de äldsta barnen hade inga problem med att känna igen siffror upp till tio. Färger har de inga problem med. En uppskattad lek har varit under hökens vingar kom. Vilken färg frågar man och då får de barn som har den färgen på kläderna gå till boet. Former som klot, triangel, cirkel har vi jobbat mycket med. Då vi jobbat med rymden har det blivit naturligt att prata om tid. Det tar en månad för månen att snurra runt jorden... och vi har snurrat ett varv runt solen mellan barnens födelsedagar. Lite svårt kanske, men barnen har varit mycket intresserade. Barnen har ett intresse för matematik och tycker om att få tänka till i små utmaningar! Naturvetenskap/Teknik Barnen ska få uppleva naturen och närmiljön samt de olika årstiderna. Vi har jobbat med årstiderna genom att göra olika årstidstavlorstavlor. Vi har besökt Freskatorpet och andra miljöer i vår närhet. På hösten har vi pratat om björnen som går i ide, samt haren ekorren och ugglan. Blåbär och lingon har vi målat med samt samlat olika löv som vi klistrat på årstidstavlan. Vi har gjort instrument av naturmaterial som vi sedan spelat på. På våren letade vi tussilago och kvistar till påskriset. Vi lär oss skilja på olika frukter, bär och grönsaker. Vikten att ta hand om vår jord på bästa sätt vill vi också belysa. Det bästa sättet att känna igen och skilja på frukter, bär och grönsaker att få vara med i ett naturligt sammanhang t.ex. plocka nypon, blåbär, äpplen. Att sen få vara med och tillreda det till nyponsoppa, sylt och äppelkaka gör att det kommer man ihåg! Vi har också sått frön från paprika, tomat och äpplen. Att följa den utvecklingen är också spännande. Barnen är intresserade när de får vara med och göra! Vi har också deltagit i skräpplockardagen och pratat om vikten att värna vår miljö. Tal/språk och kommunikation Ge barnen möjlighet och verktyg till att utveckla sitt ordförråd, göra sig förstådda samt att lära sig att kommunicera. Barnen fick under hösten titta på hur olika djur kan vara lika och olika på många sätt. Sagor om djur har fått vara en stor del i arbetet. Vi har även använt oss av upptäckarpromenader, rim/ramsor, sånger och skapande. En stor del av tiden har vi arbetat med projektet Doris den bortsprungna hunden där barnen blev engagerade. Under våren har vi arbetat med boken Knacka på då tanken har varit att bekanta oss med hemmet och se likheter och olikheter av olika rum. Vad kan man göra i rummen? Hur kan man bo? Hur ser en familj ut? Barnen har gjort egna böcker med bilder från sina egna hem. Vi vill utveckla barnens alla språkområden. 3

4 Barnen har fått samarbetat med det gemensamma skapelse collaget där de fått tycka och tänka hur det ska utföras. Barnen har också fått välja ett djur som de sedan berättat för sina kompisar om. Barnen har sökt på datorn och till hjälp för sitt berättande har barnen haft hjälpbilder på baksidan av djurbilden. Barnen har fått skriva djursagor, genom att välja en djurbild och sen fundera ut en handling, som vi sedan läst på samlingen. Sagorna har funnits uppsatta på väggen. Att skriva dikter har de fått pröva på, genom att gå en diktpromenad. Dikterna har sedan lästs på samlingen. Ett litet Astrid Lindgren tema, då vi också presenterade författaren hade vi på vårkanten. Barnen fick höra olika berättelser som de sedan fick svara på frågor om. Ex. Hur skulle ni vilja ha det på en Barnens dag? Vad skulle ni göra om ni var starka? Osv. Temat avslutades med en Astrid Lindgren dag då de som ville fick klä ut sig till en figur. Barnen har varit med och deras stolthet har vi märkt när vi presenterat vad de gjort. Alla ställde upp och berättade inför gruppen utan problem! Barns inflytande Vi skapar tillfällen då barnen får bestämma vad de vill göra. Barnen kan välja sånger, ramsor och aktiviteter efter eget intresse. Låta barnen känna sig sedda och hörda. Vi upplever att barnen får vara med och bestämma i situationer då det är möjligt. Det vi ser att barnen efterfrågar och vill ha mer av försöker vi tillgodose om vi kan. Förskola / hem Vi synliggör verksamheten för föräldrarna. Erbjuda barn och föräldrar en glad och trygg förskola. Tydliggöra läroplanen för alla föräldrar. Vi har läroplansmålen och aktiviteterna vi gör, uppsatta på väggen för att läsas av de som är intresserade. Vi har haft två utvecklingssamtal och ett föräldramöte där vi pedagoger tog upp: lek, beröm och gränssättning. Vi tar även upp verksamheten och vad vi har gjort på förskolan. Under året genomfördes en enkät då föräldrarna fick svara på olika frågor och svaren visade att föräldrarna är nöjda med vår verksamhet. Samverkan/ skolan Besöka varje förskola tillsammans med barnen så sent som möjligt på terminen. I år har vi besökt tre förskolor under maj månad. Det blev beslutat på överskolningskonferensen att inga lärare skulle besöka förskolorna i år p.g.a. tidsbrist. Besöken har gått bra och vi lämnar över barnen med fullt förtroende att det ska gå bra för barnen till hösten. 4

5 Uppföljning/utvärdering Vi har haft två planeringsdagar och två utvärderingsdagar under läsåret. Vi har också haft utvecklingssamtal både höst och vår. Året har varit speciellt på Trumman då många blev sjuka och det blev svårare att få in en bra rytm i arbetet. Ta med till nästa planeringsdag: Vi tar läroplanens mål och skriver in i verksamhetsplanen. Tillvägagångssättet blir mer färgat av oss hur vi planerar att nå målet. Vi skriver upp alla böcker vi har som gemensam högläsning. Edsbyn Åsa A Kuhles Pedagogisk ledare Notens förskola 5

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14 Akvarellens förskola Styrelse och verksamhetsansvariga: Claes Olsson, Ordförande Hasse Lundell, Ekonomiansvarig Birgitta Olsson, Arbetande styrelseledamot

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 2. Verksamhet: Fyrklöverns Montessoriförskola Ramlösa. Ansvarig förskolechef: Stellan Hagström 3. Förutsättningar Förskolan hyr lokaler belägna i Ramlösa Brunnshotell,

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Information från förskolan Båten Augusti 2014

Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information och viktiga datum Kajutan 070-169 85 18 Ankaret 070-169 83 98 Åran 070-169 83 99 Bojen 070-169 85 15 Bryggan 070-169 84 00 Seglet 070-169 85 14

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink Kvalitetsredovisning 2008/2009 Apelgården Ansvarig förskolechef Leif Brink Innehåll 1. Inledning 2 2. Grundfakta 3 3. System för kvalitetsarbete 3 4. Föregående års åtgärder för utveckling 4 5. Områden

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Presentation av verksamheten Rydebäcks Montessoriförskola finns i lummiga och natursköna Rydebäck. Vi startade

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Mall för pedagogisk dokumentation

Mall för pedagogisk dokumentation Mall för pedagogisk dokumentation Grupp: Alla barnen Tema/arbetsområde: Rymdnissarna Syfte och mål: Att göra barnen mer medvetna om deras egen påverkan i naturen. Att med hjälp av verktyg så som läsplattor

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan Bergendahl 2011 Enhet Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolans/skolans namn samt ev logga Barnstugan Bergendal Förskolechefens/rektorns namn Carina

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 2. Verksamhet/förskola: Fyrklöverns Montessoriförskola Ättekulla Ansvarig skolchef/rektor: Stellan Hagström 3. Organisation och förutsättningar Förskolan hyr

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4

Läs mer

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Malmö 080819 Vårberga Förskola AB Solbergagatan 6 212 30 MALMÖ 040 49 14 05 www.forskolorna.se KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLA Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Vårberga Förskola AB är belägen inom

Läs mer

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT?

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT? NORMER OCH VÄRDEN Kalvens förskola skall sträva efter att varje barn skall utveckla: Öppenhet och frihet Respekt Solidaritet Ansvar Hänsyn Etik och moral Jämlikhet Respekt mot djur och natur HUR NÅR VI

Läs mer

Hej Båtens föräldrar!

Hej Båtens föräldrar! Information från förskolan Båten november 2013 Information och viktiga datum Kajutan 070-169 85 18 Ankaret 070-169 83 98 Åran 070-169 83 99 Bojen 070-169 85 15 Bryggan 070-169 84 00 Seglet 070-169 85 14

Läs mer

UTVÄRDERING VT-10. PLANERING HT-10 Gullvivans förskola. Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig

UTVÄRDERING VT-10. PLANERING HT-10 Gullvivans förskola. Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig UTVÄRDERING VT-10 PLANERING HT-10 Gullvivans förskola Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig Trygghet för barn och föräldrar Lpfö-98 Arbetslaget skall ansvara för att varje barn tillsammans

Läs mer

bygg- och konstruktionsprojekt

bygg- och konstruktionsprojekt skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan bygg- och konstruktionsprojekt för barn 1-3 år Författare: Annika Johansson Kristina Laestander Roos Artikel nummer 9/2008 Denna artikel

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET Vt 2014 I grovplaneringen definieras hur verksamheten i stora drag ska läggas upp, sett till hur varje månad planeras samt vilket/vilka tema(n) som ska arbetas med under

Läs mer

SÅNGTRASTENS FÖRSKOLA LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET 2014-2015

SÅNGTRASTENS FÖRSKOLA LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET 2014-2015 SÅNGTRASTENS FÖRSKOLA Vårt systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET 2014-2015 LÄRKAN Lärkan Intro Den lokala utvecklingsplanen är en del i förskoleenhetens Arbetsplan-utbildningsplan.

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Ersboda skolområde Familjedaghemsgruppen Stjärnorna

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Ersboda skolområde Familjedaghemsgruppen Stjärnorna 1 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Ersboda skolområde Familjedaghemsgruppen Stjärnorna Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3-8 Beslutade mål och åtgärder 9

Läs mer