magasinet Så kom en guldmedaljör på plats LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "magasinet Så kom en guldmedaljör på plats LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2007"

Transkript

1 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2007 Så kom en guldmedaljör på plats Sidan 4-5 Grattis Schenker Paket 30 år! Sidan 8-9 Billeruds uppdelning gav utdelning Sidan Norden en enad marknad Sidan Tryckeriet som blev logistikföretag

2 VD har ordet Vi tar ansvaret för att minska vår miljöpåverkan Globalisering, urbanisering, ökad levnadsstandard och köpkraft bidrar till att varor transporteras över allt större avstånd. Transportindustrin kan inte styra över efterfrågan av transporter. Men vi har ett ansvar att effektivisera våra transporter. Därför har vi i Schenker Sverige fokuserat på sju områden där vi arbetar för att minska miljöpåverkan från våra transporter i linje med EU:s mål om 20 procents minskning av CO2- utsläppen till år Långa fordon Det höjs ibland röster som menar att kortare fordon innebär mindre miljöpåverkan. Vi menar att det är tvärtom. Idag tillåts fordon med en totallängd om 25,25 meter i Sverige. En sådan bil drar cirka 0,028 liter/mil och kubikmeter. Om vi skulle minska fordonslängden till EU:s standard, 18,75 meter, ökar bränsleåtgången med 25 procent per transporterad kubikmeter. Dessutom kommer antalet fordon att öka på vägarna. Vi ser gärna att det läggs resurser på att utreda effekterna av att tillåta ännu längre fordon i Sverige. Intermodalitet Schenker är idag en av de största användarna av kombitrafik inom Sverige. Runt 10 procent av Schenkers volymer (i tonkilometer) transporteras på räls. Under årets första kvartal har vi dessutom ökat användandet med 18 procent jämfört med samma period förra året. Vi tittar ständigt på möjligheten att lyfta över ännu mer trafik till järnväg. Vi ser järnväg som ett komplement till landsvägstrafiken, men det är ett misstag att tro att järnväg i någon större utsträckning kan ersätta andra landtransporter. Sparsam körning En förare som genomgått utbildning i sparsam körning sänker bränsleförbrukningen med mellan 4 och 10 procent. Utöver den praktiska utbildning i sparsam körning som krävs i Schenker transportörsavtal erbjuds samtliga chaufförer som kör för Schenker en kostnadsfri utbildning via Internet i sparsam körning. Sänkta hastigheter Om alla Schenkers chaufförer kunde sänka snitthastigheten med 2 kilometer i timmen skulle bränsleförbrukningen minska med cirka 1,5 procent. Med nuvarande förbrukning innebär en sådan besparing drygt 1,5 miljoner liter diesel mindre om året. Ökad fyllnadsgrad /kortare körsträcka Vi kallar det för kollektivtrafik för gods där flera varuslag från flera tillverkare samsas på samma flak. Sådana transporter är mer effektiva med mer transporterad vikt per kilometer än firmabilar som påverkar miljön negativt eftersom de inte når upp till samma fyllnadsgrader. Smartare citylogistik För att förbättra miljön och trängselsituationen i större städer behöver logistiken utvecklas. Ökad samordning av transporter till samma adress och nattdistribution är några exempel på hur citylogistiken kan förbättras. Nya fordon, bättre bränslen På kort sikt fasar vi ut fordon med äldre motorer vilket ger en bränslebesparing på cirka 10 procent jämfört med dagens förbrukning. På längre sikt ska vi öka användandet av biobränslen och hybridmotorer. Vi på Schenker ser hoppfullt på möjligheterna att utveckla Sveriges godstransporter i enlighet med de klimatmål som satts upp av FN och EU. Allt tyder på att vi klarar att effektivisera våra transporter helt i linje med EU:s mål. INGVAR NILSSON CEO SCHENKER REGION NORTH 2 Logistikmagasinet

3 Innehåll 4 En fin 30-årspresent. Schenkers paketverksamhet jubilerar och vid firandet med drygt 200 närvarande kunder klipptes bandet till en helt ny sorteringsanläggning. 12 Öppna gränser gynnar Norden. Affärsklimatet och marknaderna är väldigt lika i de nordiska länderna trots de stora geografiska avstånden. Schenker har välutvecklade transportlösningar för att överbrygga avstånden. 8 Uppdelning gav utdelning. Pappersföretaget Billerud minskade antalet leverantörer på sjösidan från 25 till 3 efter att ha delat upp världen i zoner. Något som både förenklade och sparade pengar åt företaget. 25 Transport med blomsterprakt. Den svenska Linnéträdgården vann guld under Chelsea Flower Show i London. Nu fraktas allt hem för att ställas ut i Botaniska Trädgården i Göteborg. 10 Kilometerskatten har många fördelar. Det menar Martin Flack, utredare på Institutet för tillväxtpolitiska studier, som har analyserat konsekvenserna för näringsliv och regioner av införandet av en kilometerskatt för tunga fordon. 20 Förnyelse. Det svenska tryckeriet Elanders har gått från att trycka telefonkataloger till att bli en stor internationell koncern som leverar personligt anpassade informationslösningar över hela världen. Logistikmagasinet är en tidning för kunder, Redaktör: Pierre Olsson, Schenker AB Redaktionens adress: Logistikmagasinet Adressändringar: Har du ny adress eller leverantörer och samarbetspartners till Schenker AB, Göteborg. om någon av dina kollegor vill ha tidningen Schenker och distribueras även till anställda Övriga i redaktionen: Tel: Fax: kostnadsfritt, meddela redaktionen via i företaget. ISSN Årgång 13. e-post till fax Citera oss gärna, men ange källan. Omslag: Eva Ralph , eller fyll i kupongen på sid 31. Ansv utgivare: Mats Nordin, Schenker AB Tryck och repro: Eskils Tryckeri AB, Borås Produktion: LTS Kommunikation AB. Upplaga: ex. Drottninggatan 22, Göteborg. Logistikmagasinet

4 Ny paketanläggning bästa Schenkers paketverksamhet fyller 30 år och födelsedagsbarnet fick den finaste av presenter: En ny sorteringsanläggning för paket. Den 30:e maj klipptes bandet inför drygt 200 närvarande kunder och Schenkerpersonal. Övergången från gammal till ny sorteringsanläggning har gått bättre än vad vi ens kunnat föreställa oss. Redan efter två veckor kunde vi konstatera en drastiskt ökad sorteringskvalitet. Från att ha sorterat 99,5% av kollina rätt sorteras nu 99,95 99,99% rätt, säger Peter Adolfsson ansvarig för paketverksamheten i Stockholm. Sorteringsanläggningen är utrustad med modern teknik för avläsning av streckkod och sortering baserat på EDI. För att få ut maximalt utnyttjandegrad krävs väl synlig STE etikett på varje kolli och att streckkoden inte är skadad. Det gäller alla Schenkers kunder med leveranser till och från Stockholm. Många av besökarna hade inte kunnat tänka sig hur en sådan här anläggning ser ut. Nu har de fått en annan förståelse för våra krav på märkning av kollin. Paket som inte är rätt märkta och har korrekt EDI skapar problem i denna nya automatiska sorteringsanläggning, säger Nisse Garlén, produkt- och marknadsansvarig för Schenker Paket. Varje halvtimma startade en ny rundvandring på hela Schenkerområdet, där den nya paketanläggningen, men även godsterminalen, indata och kundservice fick besök. Jag hade ingen aning om att det var så stort och att det är så många sändningar som passerar varje dag, sa en kund under rundvandringen. Även externa utställare fanns på plats. Petri Miettinen, försäljningschef på Christer Nöjd AB, var just det nöjd med dagen. Företaget levererar förpackningsmaterial och är både kund och leverantör till Schenker. Det är mycket positivt för oss att synas tillsammans med Schenker, vi fick in 15 nya prospects på bara några timmar, säger han med ett leende. En annan av utställarna Fromm Sverige AB räddade dagen för Schenkers distriktschef i Stockholm Bo Ohlson. När han skulle klippa bandet för att inviga den nya banan var saxen alldeles för slö. En vass kniv från Fromm löste snabbt det problemet. ROBERT BÖRJESSON OCH PIERRE OLSSON Gästerna lät sig väl smaka. Den nya sorteringsanläggningen. Björn Kjellbris och Petri Miettinen från Christer Nöjd AB var nöjda. Schenker Paket har det bredaste Vi är enklare och snabbare att jobba med än våra konkurrenter. Roligare också, säger Nisse Garlén, produkt- och marknadsansvarig för Schenker Paket. Han borde veta. Han har jobbat med paket i 15 år. Det var logistikprofessorn Jerzy Tarkowski, som lanserade idén att dåvarande Bilspedition även skulle erbjuda kunderna paketleveranser.på den tiden 1977 fick alla som ville skicka ett paket gå till Posten och lämna in det där. Men vi var ju ändå hos företagen och hämtade annat gods, vi kunde ju lika gärna Mer än 200 kunder och Schenkeranställda var på plats när den nya paketanläggningen invigdes i Stockholm. Vi är enklare och snabbare att jobba med än våra konkurrenter. Roligare också. ta med oss deras paket. På så vis slapp ju kunderna en onödig promenad till Posten, säger Nisse Garlén. Jerzy Tarkowski såg att sändningarna kunde hanteras i den befintliga organisationen. Nätverket fanns ju redan på plats. Den allra första kunden var Bibliotekstjänst i Stockholm. En annan tidig kund var KG Knutsson, dem har vi fortfarande kvar, säger Nisse Garlén. Det dröjde fem år innan Posten insåg att även de var tvungna att åka ut till företagen och hämta paket startade Schenker Privpak för att vi även skulle nå privatpersoner. Upplägget var att leverera till utläm- 4 Logistikmagasinet

5 30-årspresenten ColdSped en av Sveriges bästa arbetsplatser Peter Adolfsson och Bo Ohlson hjälptes åt att skära bandet. Paketanläggningen Kapacitet: 6000 kolli/tim (Den gamla klarade hälften under gynnsamma förhållanden) Brickor: 406 Total längd: 302 m Inbanor: 3 st Utbanor: 63 st Leverantör: FKI Logistex Hastighet: 1,7 m/sek Långt firande Nisse Garlén. Under året kommer Schenker att fira 30-åringen med en rad aktiviteter fram till den egentliga födelsedagen i oktober. Kronan på verket är tävling på Schenkers webbplats där du kan vinna en resa för två personer till OS i Beijing I priset ingår resa, hotell samt biljetter till ett antal tävlingar, exakt vilka är dock inte bestämt än. Gå in på om du vill vara med och tävla om biljetterna. Schenker ColdSped utrikes fick ett mycket bra resultat men missade knappt prispallen i tävlingen Stora Arbetsmiljöpriset med en hårsmån. Tyvärr stupade vi på mållinjen men vi är jättenöjda ändå, säger Lars Andersson, chef för Schenker Cold- Sped utrikes i Malmö. Arbetsplatsen blev nominerad till Stora Arbetsmiljöpriset av de anställda som tycker att arbetsplatsen uppfyller olika kriterier som bra stämning, låg sjukfrånvaro, tydliga mål, bra chefer, bra fysisk miljö, friskvård, inflytande med mera. Varje medarbetare fick besvara en enkät via e-post och efter analys av svaren gjordes telefonintervjuer med slumpmässigt vald personal. Deltagarna fick svara på frågor och betygssätta 30 olika områden som engagemang, vi-anda, delaktighet, ledarskap och sjukfrånvaro. Schenker ColdSped låg över genomsnittet inom samtliga områden och låg på de flesta mellan fyra och fem poäng, där fem är max. Tävlingen anordnades för sjätte året i följd. Syftet är att skapa uppmärksamhet för arbetsmiljö och lyfta fram goda exempel. I år deltog omkring 100 organisationer i tävlingen, som är indelad i två kategorier: privat och offentlig sektor. Vi jobbar ständigt med utveckling. Även om vi ligger bra till fortsätter vi att sträva framåt. Ingen är fullärd, arbetsvillkor och organisation går alltid att utveckla vidare. Vi kommer att använda mätningen tillsammans med medarbetarindex för att förbättra oss ytterligare, säger Lars Andersson. paketutbudet på marknaden ningsställen som butiker, bensinstationer och liknande så att mottagarna kunde hämta paket på tider som passade dem. Även här tog Posten så småningom efter. Kundkraven gör att vi ständigt utvecklar nya tjänster och servicenivåer som att vi kan ta hand om emballaget vid leverans eller att vi levererar privata paket till receptionen på ett kontor, om företaget godkänt det, säger Nisse Garlén. Vi kan erbjuda många olika leveranssätt beroende på kundens önskemål. Jag vill hävda att vi idag har det bredaste paketutbudet på marknaden. Nisse Garlén återkommer ofta till att kvalitetsarbetet står i ständigt fokus för att servicen ska vässas ytterligare. Bland annat har vi ett internt kvalitetsrevisionsprogram och egna kvalitetsrevisorer som besöker alla distriktskontoren flera gånger om året. Jag tror att våra kunder upplever oss som en stabil och tillförlitlig paketleverantör. För detta talar inte minst det faktum att vi idag har cirka frekventa paketkunder stora som små företag. Och att Schenker Paket förra året hanterade 23 miljoner paketkollin varav 4 miljoner var Privpaksändningar, säger Nisse Garlén. PIERRE OLSSON Nytt modernt logistikcenter i Åbo Schenker har öppnat Finlands första multimodala logistikcenter. Den nya anläggningen i Åbo är unik för Finland, den länkar samman lastbils-, flyg-, sjö- och järnvägstransporter samtidigt som den betjänar en ny distributionscentral. Anläggningen har en yta av kvadratmeter och är belägen Åbos hamn. Det nya logistikcentrumet har järnvägsförbindelser både med både Ryssland och övriga Europa. Vi räknar i framtiden med att kunna använda den Transsibiriska järnvägen för frakt av konsumentgods från Fjärran Östern till länder i Europa, säger Göran Åberg, Regional Director East i Schenker AG. Logistikmagasinet

6 Nytt och noterat Schenker har fördubblat omsättningen sedan 2002 Schenker fortsätter att öka omsättningen. Sedan införlivningen i Deutsche Bahn Logistics år 2002 har Schenker mer än fördubblat sin omsättning från 6,2 till 13,2 miljarder Euro förra året. Idag är Schenker nummer ett inom europeiska landtransporter, nummer två inom flygfrakt i världen och nummer tre inom sjöfrakt. Under det senaste året har Schenker lyckats stärka och utöka sin ledande marknadsposition inom alla affärsområden, säger Dr Norbert Bensel, styrelseordförande i DB Logistics. Köpet av BAX Global tillsammans med en fortsatt organisk ökning under 2006 har bidragit till att Schenker väsentligt ökat sin marknadsposition i de stora ekonomiska regionerna. I Europa ökade omsättningen från 7,2 till 9 miljarder Euro, i USA från 0,8 till 1,9 och i Asien från 0,8 till 2,2 miljarder Euro. I Sverige ökade omsättningen från 11,3 till 12,7 miljarder SEK. Schenker och DB Logistics kommer att fortsätta förädla sina internationella nätverk med sikte mot att svara på den ökande efterfrågan på integrerade transporter. Speciellt prioriterad är utvecklingen av tredjepartslogistik. Vi planerar att intensifiera vårt åtagande, på kort sikt är vårt mål att bli bland de fem främsta leverantörerna av tredjepartslogistik i världen, säger Dr Norbert Bensel. Johan Trouvé, längst till vänster, Schenkers distriktschef i Göteborg, fick förmånen att träffa Al Gore när han besökte Stockholm tidigare i våras. Al Gore vill sätta ett pris på miljöproblemen Jag tror att den sten som Al Gore satt i rullning kommer att få stor påverkan på världsopinionen såväl bland politiker som vanliga människor, säger Johan Trouvé, Schenkers distriktschef i Göteborg. Johan Trouvé träffade Al Gore när denne var i Stockholm i våras för att presentera sin nya bok med samma titel som hans Oscarbelönade film En obekväm sanning. Mötet skedde i samband med att Al Gore var inbjuden till Mistras (Miljöstrategiska stiftelsen), styrelsemöte för att diskutera hållbar kapitalförvaltning. Han är en mycket trevlig, öppen, prestigelös och avspänd person. Och det han har gjort under det senaste året tillsammans med de planer han har framöver gör att han kan komma En obekväm sanning av Al Gore i översättning av Kjell Waltman. Damm Förlag AB. att påverka hela klimatdiskussionen globalt, säger Johan Trouvé som är styrelseledamot och ställföreträdande ordförande i Mistra. Tillsammans med några kända finanspersoner har Al Gore startat investmentföretaget Generation. Tanken är att de enbart ska satsa i företag som bidrar positivt till att klimatpåverkan minskar. De har som plan att attrahera finansmarknadens stora drakar, vilket i sin tur kan påverka stor del av pensionsfonderna med mera, säger Johan Trouvé. Han hoppas på det sättet förändra näringslivets syn på klimatfrågan, att sätta ett pris på problemet och att få vanliga människor att vilja vara med och påverka var deras pensionspengar investeras. För att nå ut till gräsrötterna utbildar Al Gore föreläsare som kan presentera Den obekväma sanningen lokalt. Han har redan utbildat drygt personer i USA, Storbritannien och Australien. Men han har inga planer på att utbilda människor i Sverige eftersom han tycker att vi redan är medvetna om de miljöproblem som finns, säger Johan Trouvé. PIERRE OLSSON 6 Logistikmagasinet

7 Ingvar Nilsson ny ordförande i STIF Transportindustriförbundet (STIF) förnyar sig. Ny ordförande är Schenker Norths CEO Ingvar Nilsson. Dessutom tog STIF beslut på årsstämman den 22 maj att ansöka om medlemskap i Transportgruppen för att få större slagkraft i näringspolitiska frågor. Transportgruppen består av sju arbetsgivarorganisationer i transportbranschen. Det finns nu en önskan att skapa en starkare organisation som kan agera inom ramen för gemensamma frågor. Det finns också ett behov att fylla det tomrum som uppstått sedan Svenskt näringsliv inte längre arbetar aktivt med de näringspolitiska frågor som engagerar transportbranschen. Genom att samla hela Transportsverige under samma paraply hoppas vi få en helt annan tyngd, och bli en naturlig diskussionspart i frågor som berör våra verksamheter, säger Ingvar Nilsson. Ekocentrum i Göteborg är Sverige största permanenta miljöutställning och har blivit en mötesplats för forskning, industri, företag, förvaltningar, miljöorganisationer, skolor, institut, föreningar, uppfinnare, politiker och allmänhet. Här finns en företagsutställning samt miljöutbildningar som riktar sig till företag, skolbarn och ungdomar. Schenker är sedan många år tillbaka en av utställarna och i maj invigdes den nya montern. Montern är uppbyggd enligt senaste miljöteknologi med LED-lampor, miljögodkända material, sensor Ingvar Nilsson (th) tar över ordförandeskapet i STIF efter Jan Sundling (tv). Bilden togs under Transportoch logistikmässan i Göteborg. I samband med STIF:s årsmöte avgick också den tidigare ordföranden Jan Sundling, VD för Green Cargo som går i pension i höst. Några av pedagogerna på Ekocentrum testar Schenkers emissionskalkyl på pekskärm. Schenker syns på Sveriges största permanenta miljöutställning som släcker ned hela montern vid inaktivitet och så vidare. Här kan man beräkna utsläpp av koldioxid vid transport av gods i olika viktklasser och sträckor, en enkel emissionskalkyl. Ekocentrum har funnits sedan 1993 och arbetar för att skapa en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Förra året vann Toyota Göteborgs internationella Miljöpris och de donerade hela prissumman på en miljon kronor till Ekocentrum för att de fortsatt ska kunna bedriva ett aktivt utbildningsarbete. Ekocentrum är en stiftelse utan vinstintressen. EVA RALPH BILD: EVA RALPH Inside.Outside blir Logistikmagasinet Du har säkert redan lagt märke till att tidningen du håller i bytt namn från Inside.Outside till Logistikmagasinet. Vi ville ha ett namn som tydligt signalerar vad tidningen handlar om. Logistikmagasinet är faktiskt Sveriges största renodlade logistiktidning med en upplaga på exemplar, säger Pierre Olsson, redaktör för tidningen. Men någon större förändring av innehåll eller layout är inte aktuell. Nej, vi tror att vi ligger ganska rätt både vad det gäller innehåll, tilltal och utseende. Det märks inte minst på att fler och fler anmäler att de vill ha tidningen, säger Pierre Olsson. Skärpta krav på korrekt transportinstruktion Transportuppdrag med bristfällig information och märkning kostar pengar att rätta, märka om och hantera manuellt. Detta innebär att Schenker tvingas justera avgifterna för denna hantering från den 1 november Då börjar övergången till handdatorer med stöd för statusinformation i realtid för att ytterligare förbättra leveranssäkerheten för Schenkers kunder. Från den 1 november 2007 ändras Schenkers Transportvillkor enligt följande: Ofullständig eller felaktig transportinstruktion (Transportdokument: fraktsedel, CMR, etikett och EDI-överföring): 65 SEK/Sändning. Avgift för manuell transportinstruktion (ej EDI) justeras på inrikes gods och paketprodukter till 12 SEK/sändning och införs även på mottagarfrakter. Vid utrikes produkter är avgiften för ej EDI 45 SEK /sändning eller utebliven EDI debiteras som manuell transportinstruktion. För mer information gå in på Logistikmagasinet

8 Billerud lastar ut otroliga ton om dagen från de fyra bruken. Genom att dela upp världen i tre geografiska zoner har man reducerat antalet logistikleverantörer på sjösidan från 25 till 3. Schenker är en av dem. Till höger lastas en pappersrulle från tåg till container i Göteborg för vidare båttransport. Längst upp till höger bruket i Skärblacka utanför Norrköping. Nedan till höger Jan Zachrison, logistikchef, och Robert Klemedsson, traffic manager, Billerud. Enklare och billigare med färre Genom att dela upp världen utanför Europa i tre zoner och ge en enda leverantör ansvar för transporterna till varsin zon har Billerud gått från 25 leverantörer till tre på sjösidan. Det har gjort livet betydligt enklare för oss samtidigt som vi sparat en rejäl slant, säger Jan Zachrison, logistikchef på Billerud. Billerud är ett ungt företag som bildades 2001 när Assi Domän och Stora Enso sålde de tre bruken Gruvön, Skärblacka och Karlsborg och börsintroducerade företaget. Namnet Billerud är dock en gammal bekant i papperssammanhang. Redan 1931 startade dåvarande Billerud AB Gruvöns bruk. I slutet av 70-talet gick Billerud samman med Uddeholm, och i mitten på 1980-talet köpte STORA hela koncernen, där Gruvön ingick. Reducera antalet leverantörer Varje bruk har av tradition alltid haft sitt eget ansvar för produktion, logistik och inköp. Jan Zachrison började som logistikchef på Billerud Jag såg ganska snart att det fanns stora möjligheter med att koordinera verksamheterna. Vi hade alldeles för många leverantörer och var ofta själva inne och petade i flödena. På en transport från bruk till slutkund var det inte ovanligt att vi hade sex olika avtal med leverantörer. Det var naturligtvis besvärligt att hantera, säger han. Hans målsättning blev att reducera antalet leverantörer och öka deras åtaganden dramatiskt. Vi har delat upp sjöfrakten i tre geografiska områden där Schenker fått ansvaret för Mellanöstern och Sydostasien. Det underlättar mycket för oss att bara ha en partner att prata med. Och våra lokala representanter behöver aldrig fundera på vem som har ansvar för en viss sändning, säger Jan Zachrison. Nu använder vi logistiken för att addera värde och servicegrad gentemot våra kunder. På så vis kan vi särskilja oss som en viktig partner till våra kunder. Och i och med att en enda leverantör tar hand om hela kedjan är det lättare för dem att hjälpa oss genom att hitta nya lösningar, säger Jan Zachrison. Vi hade alldeles för många leverantörer och var ofta själva inne och petade i flödena. På en transport från bruk till slutkund var det inte ovanligt att vi hade sex olika avtal med leverantörer. Städa undan smågrejer Under inkörningsperioden har man haft möten var fjortonde dag där alla problem, stora som små, tagits upp för åtgärd. På så vis har vi lyckats städa undan alla smågrejer innan de blivit riktiga problem. Vi hjälps åt att leda varandra framåt. Det finns 8 Logistikmagasinet

9 BILDER: PIERRE OLSSON OCH BILLERUD Sårbara för oförutsedda händelser Med tanke på de enorma volymerna som produceras dagligen är pappersbruken oerhört beroende av ett jämnt flöde ut ifrån bruken. Vi fyller våra lager efter två, tre dagars produktion, säger Robert Klemedsson, traffic manager på Billerud. Maskinerna på de tre bruken går dygnet runt så när som en vecka var 12:e eller 18:e månad när maskinerna servas. Då kommer mellan 700 och entreprenörer till bruket och ser till att alla arbeten kan utföras under en vecka. Det är en jätteapparat att starta allt igen efter ett stillestånd, säger Robert Klemedsson. logistikleverantörer ett stort engagemang från båda sidor, säger Robert Klemedsson, traffic manager på Billerud. Liknande uppköp på bilsidan Avtalet löper över två år. Men vi har ambitionen att fortsätta att utvecklas tillsammans med våra leverantörer, säger Jan Zachrison. Det blir en lång inkörningsperiod där alla ska lära känna varandra. Det är viktigt att även Världsledande förpackningspappersföretag Billerud är ett förpackningspappersföretag och har en världsledande position inom ett flertal produktsegment, både inom papper till konsumentförpackningar och för industriella ändamål. Produktionen sker vid koncernens tre integrerade massa- och pappersbruk i Sverige och vid ett brittiskt pappersbruk. 80 procent av marknaden finns i Europa där Tyskland är de lokala representanterna i Mellanöstern och Sydostasien får träffas, det är också bra om Schenker lär känna våra kunder och få se hur deras behov ser ut för att öka förståelsen ytterligare. Billerud planerar att göra en liknande upphandling på bilsidan där man idag har 35 olika leverantörer. Ambitionen är att minska rejält även där. PIERRE OLSSON den största enskilda marknaden. Förra året producerade Billerud 1,4 miljoner ton massa och papper. Nästan fyra tusen ton om dagen lastas ut från de fyra pappersbruken. Till Gruvön, som är det största bruket med en årsproduktion på ton om året, kommer en timmerbil varannan minut. Koncernen har cirka anställda. Olika krav på pappersbredd Billerud producerar enbart papper mot order, alla kunder har olika krav på bredd på rullarna utifrån vilka maskiner de själva har. En del har nästan egna recept på papperskvalitet. Det krävs en enorm planering för att maskinerna ska gå dygnet runt utan att det blir något spill. Vi måste försöka utnyttja hela maskinbredden så det gäller att kombinera olika kundordrar på ett optimalt sätt, säger Robert Klemedsson. Sårbar med stora volymer Billerud producerar inget papper mot lager, däremot producerar de ton pappersmassa om året som säljs på den öppna marknaden. Med så stora volymer är man väldigt sårbar om något oförutsett inträffar. Vi har stora krav på utflödessystemen. Efter stormen Per, vägraset utanför Uddevalla och en stor urspårning i Tyskland fick vi väldiga problem eftersom tågen inte kom fram som de skulle, säger Robert Klemedsson. Logistikmagasinet

10 Gästtyckaren En kilometerskatt för tunga fordon har en potential att bli ett effektivt styrinstrument mot ett mer samhällsekonomiskt effektivt transportsystem. Det menar Martin Flack, utredare på Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS), som tillsammans med Göran Friberg på Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), analyserat konsekvenserna för näringsliv och regioner av en kilometerskatt för tunga fordon. Kilometerskatt skapar bättre transportsystem Transporter av människor och varor är i dag en oundgänglig del av det ekonomiska systemet, särskilt i ett land som Sverige där avstånden är relativt stora och befolkningstätheten låg. Sambandet mellan det totala transportarbetet (mätt i tonkilometer) och ekonomisk tillväxt är tydlig. Sedan 1950 har korrelationen dem emellan varit slående. Samtidigt orsakar varje extra vägtransportkilometer som utförs kostnader för samhället i form av ökad miljöbelastning, försämrad hälsa, kostnader för drift och underhåll av vägar samt, i vissa fall, ökad restid och försämrad säkerhet för övriga trafikanter. Denna typ av externaliteter, eller externa marginalkostnader, betalas idag inte fullt ut av vare sig trafikanter eller köpare av transporter vilket leder till en situation med överutnyttjande och samhällsekonomisk ineffektivitet. En marginalkostnadsbaserad kilometerskatt har potential att korrigera åtminstone delar av detta problem. Genom att synliggöra de externa kostnaderna för köpare och utförare kan kilometerskatten, förutsatt att den är rätt utformad, styra utvecklingen mot samhällsekonomiskt effektiva och hållbara transporter. Flera fördelar med skatten Detta är det huvudsakliga syftet med kilometerskatten, men även andra fördelar står Optimal prissättning har inget värde i sig, det viktiga är att priset leder till ett optimalt beteende att vinna. Bland dessa framhålls i den rapport som nyligen publicerades av SIKA och ITPS (SIKA Rapport 2007:2) följande: Rättvisare konkurrensvillkor mellan inhemska och utländska lastbilar. Idag betalar utländska åkare i Sverige endast vägavgift (Eurovinjett) för transporter på vissa delar av vägnätet, medan de svenska lastbilarna betalar avgifter och skatter för alla transporter. Förbättrade möjligheter att internalisera dieselpersonbilarnas externa marginalkostnader. Energiskatten på dieselbrännolja skulle kunna höjas till en nivå som motsvarar marginalkostnaderna för dieselpersonbilar. Kostnaden som då uppstår för tunga fordon bör då återställas. En mer rättvis internationell fördelning av skatteintäkterna. Med ett kilometerskattesystem hamnar skatteintäkten där kostnaderna uppstår, inte som idag där bränslet är billigast. Intäkterna från en kilometerskatt skulle kunna finansiera sänkningen av andra, snedvridande, skatter. Genom att införa en marginalkostnadsbaserad kilometerskatt och sänka snedvridande skatter, på till exempel arbete, uppnås en så kallad dubbel effektivitetsvinst. De potentiella fördelar som listas här ovan är i stor utsträckning beroende av kilometerskattens utformning. Det är viktigt att prissättningen blir så bra som möjligt, det vill säga att nivån på kilometerskatten faktiskt avspeglar marginalkostnaderna. Eftersom dessa varierar mellan olika platser i landet, framför allt mellan tätort och landsbygd, olika tider på dygnet, mellan olika typer av fordon samt mellan vägar av olika kvalitet, är det nödvändigt att i möjligaste mån differentiera skatten baserat på dessa faktorer. Samtidigt får inte kostnaderna för systemet bli för stora och eftersom ett enkelt system är billigare än ett komplicerat är en avvägning mellan dessa båda kriterier nödvändig. Många faktorer påverkar slutpriset Lägre kostnader är inte det enda som talar för ett enkelt system. För att prismekanismerna ska få de önskade effekterna, det vill säga ett förändrat beteende i samhällsekonomiskt effektiv riktning, krävs att berörda aktörer förstår och kan överblicka systemet. Optimal prissättning har inget värde i sig, det viktiga är att priset leder till ett optimalt beteende och för att detta ska vara möjligt krävs att effekterna av ett ändrat beteende är lätta att förutse. I en situation där för många faktorer påverkar slutpriset för en viss tranportsträcka är detta inte fallet. 10 Logistikmagasinet

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 Många miljölöften spikade på mässan Sidan 11 Sidan 15-17 Sidan 20-21 Sidan 25-27 Premiär för första etanollastbilen

Läs mer

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död magasinet LOGISTIK Nummer 3 september 2008 Globala och lokala transport- och logistiklösningar På turné med Götheborg Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress

Läs mer

magasinet Sidan 4-7 Göteborgs Hamn tog priset Sidan 12-13 Tåg och flakmoped för miljön Sidan 22-23 Markslöjd går bäst i mörka tider

magasinet Sidan 4-7 Göteborgs Hamn tog priset Sidan 12-13 Tåg och flakmoped för miljön Sidan 22-23 Markslöjd går bäst i mörka tider magasinet LOGISTIK Nummer 4 december 2008 Globala och lokala transport- och logistiklösningar Här råder ingen chaufförsbrist Sidan 4-7 Göteborgs Hamn tog priset Sidan 12-13 Tåg och flakmoped för miljön

Läs mer

logistik Kinas väg till ekonomisk supermakt magasinet Vinjett grå Logistikpriset till egen tåglösning Har vi drivit leantänket

logistik Kinas väg till ekonomisk supermakt magasinet Vinjett grå Logistikpriset till egen tåglösning Har vi drivit leantänket logistik NR 2 JUNI 2010 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Logistikpriset till egen tåglösning Har vi drivit leantänket för långt? Så tycker partierna i transportfrågor

Läs mer

logistik Och sedan då? Tema: Framtidens fordon och bränslen magasinet Vinjett grå Brist på politiska beslut bromsar utvecklingen

logistik Och sedan då? Tema: Framtidens fordon och bränslen magasinet Vinjett grå Brist på politiska beslut bromsar utvecklingen logistik NR 2 JUNI 2011 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Och sedan då? Tema: Framtidens fordon och bränslen Brist på politiska beslut bromsar utvecklingen Dyrt för

Läs mer

logistik Kriget mot Somalias pirater magasinet Vinjett grå DB Schenker-åkeri bland Europas bästa Logistik för dig som är småföretagare

logistik Kriget mot Somalias pirater magasinet Vinjett grå DB Schenker-åkeri bland Europas bästa Logistik för dig som är småföretagare logistik NR 1 MARS 2010 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Kriget mot Somalias pirater DB Schenker-åkeri bland Europas bästa Logistik för dig som är småföretagare

Läs mer

logistik Missing People söker och finner magasinet Vinjett grå Därför gillar Facebook Luleå Vietnam utmanar som industrination

logistik Missing People söker och finner magasinet Vinjett grå Därför gillar Facebook Luleå Vietnam utmanar som industrination logistik NR 1 MARS 2013 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Missing People söker och finner Därför gillar Facebook Luleå Vietnam utmanar som industrination Per Holst-Nielsen

Läs mer

logistik Norden som en gemensam marknad magasinet Vinjett grå Röntgen avslöjade granat på terminalen Den som kan leverera livsmedel klarar allt

logistik Norden som en gemensam marknad magasinet Vinjett grå Röntgen avslöjade granat på terminalen Den som kan leverera livsmedel klarar allt logistik NR 4 DEC 2014 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Röntgen avslöjade granat på terminalen Den som kan leverera livsmedel klarar allt Så växte julshowen med

Läs mer

logistik Svensk ved glödhet i vinter magasinet Vinjett grå Professionell logistik bakom godsstölder Enormt intresse för Lean bland svenska företag

logistik Svensk ved glödhet i vinter magasinet Vinjett grå Professionell logistik bakom godsstölder Enormt intresse för Lean bland svenska företag logistik NR 4 DEC 2010 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Professionell logistik bakom godsstölder Enormt intresse för Lean bland svenska företag Packa julklappen

Läs mer

logistik Vindkraftens bästa logistikläge finns i norr magasinet Vinjett grå Julas tågpendel till Falköping en succé

logistik Vindkraftens bästa logistikläge finns i norr magasinet Vinjett grå Julas tågpendel till Falköping en succé logistik NR 3 SEPT 2014 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Julas tågpendel till Falköping en succé Vitvaror en riktig utmaning att hantera Empire State Building ännu

Läs mer

logistik Detaljhandelns tuffa utmaningar magasinet Vinjett grå Växande aptit på lyxvaror i Kina Schenker AB:s nye VD ser ett spännande 2014

logistik Detaljhandelns tuffa utmaningar magasinet Vinjett grå Växande aptit på lyxvaror i Kina Schenker AB:s nye VD ser ett spännande 2014 logistik NR 1 MARS 2014 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Växande aptit på lyxvaror i Kina Schenker AB:s nye VD ser ett spännande 2014 Hemleverans av paket med tidningsbud

Läs mer

Intelligent Logistik. Lean vände plastfabriken. Logistikerna måste ta ökat miljöansvar. Västsverige vill rädda Vänersjöfarten

Intelligent Logistik. Lean vände plastfabriken. Logistikerna måste ta ökat miljöansvar. Västsverige vill rädda Vänersjöfarten Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 2 2010 inköp logistik PRODUKTION AFFÄRER Västsverige vill rädda Vänersjöfarten Lean vände plastfabriken Logistikerna måste ta ökat miljöansvar

Läs mer

INVESTERA MERA SVERIGE BLICKAR MOT ÖKAD TILLVÄXT. överste torgny henryson. järnväg 2050. Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok.

INVESTERA MERA SVERIGE BLICKAR MOT ÖKAD TILLVÄXT. överste torgny henryson. järnväg 2050. Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok. KUNDTIDNING FÖR ELMIA FUTURE TRANSPORT, ELMIA NORDIC RAIL & ELMIA NORDIC ROAD NR 1 2015 Profilen: överste torgny henryson järnväg 2050 vision utan floskler Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok

Läs mer

SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK. Blindtext: Für den Titel

SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK. Blindtext: Für den Titel logistik NR 4 DEC 2009 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Hiss till rymden kan bli verklighet Tänk rätt tänk om! Så viktigt är flexibilitet Höga krav på logistik från

Läs mer

Nu kommer resultaten

Nu kommer resultaten Annons Annons Nu kommer resultaten En tidning om hur den svenska godstransportnäringen ska halvera utsläppen av koldioxid posten logistik ica sverige ab logistik preem stora enso renova okq8 östgötafrakt

Läs mer

logistik Frida håller koll på Bygglov och Willy magasinet Vinjett grå Så utför organiserade ligor transportstölder

logistik Frida håller koll på Bygglov och Willy magasinet Vinjett grå Så utför organiserade ligor transportstölder logistik NR 4 DEC 2013 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Frida håller koll på Bygglov och Willy Så utför organiserade ligor transportstölder De kortade köerna till

Läs mer

Lönsam LOGISTIK nr 8. 09

Lönsam LOGISTIK nr 8. 09 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS Lönsam LOGISTIK nr 8. 09 Logistikens betydelse för miljön, näringslivet och samhället Foto: Göran Wink»»» E-HANDELN FORTSATT UPPÅT

Läs mer

Clas Ohlsons gröna resa. Detaljhandelsjätten satsar på expansion utan att tappa fokus på hållbarhet. EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #3 2014

Clas Ohlsons gröna resa. Detaljhandelsjätten satsar på expansion utan att tappa fokus på hållbarhet. EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #3 2014 En del e-handelsbolag har problem att ta steget från att bara fokusera på tillväxt. Staffan Mörndal, Verdane Capital TEKNIK Paketautomaterna är här GINA TRICOT Så minskar de returerna STADIUM Rullar in

Läs mer

Würth imponerar Så lyckas det världsledande industriföretaget hantera 200 000 artiklar i sortimentet utan att tappa några bollar.

Würth imponerar Så lyckas det världsledande industriföretaget hantera 200 000 artiklar i sortimentet utan att tappa några bollar. Som VD för Cervera, med förståelse för logistikfrågor ur ett ledningsperspektiv, blir hon en utmärkt representant för detaljhandeln Mats Abrahamsson om att Cerveras vd Yvonne Magnusson tar plats i juryn

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik annons hela denna bilaga är en annons från intelligent logistik annons Intelligent Logistik 19 14 www.intelligentlogistik.se Nummer 1 2008 2009 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Lastbilstransporterna har

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 4/5 maj 2008 Låt transporterna ta vattenvägen

www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 4/5 maj 2008 Låt transporterna ta vattenvägen Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 4/5 maj 2008 inköp logistik PRODUKTION AFFÄRER Sommarnummer Låt transporterna ta vattenvägen Lean på Scania, Volvo och i Vara Miljölogistik

Läs mer

Lönsam Logistik. Godspendlar tar hamnen till staden. Eric Nilsson, Göteborgs Hamn, berättar om railports en rationell transportlösning

Lönsam Logistik. Godspendlar tar hamnen till staden. Eric Nilsson, Göteborgs Hamn, berättar om railports en rationell transportlösning ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS Lönsam Logistik #6 EFFEKTIVITET, MILJÖ OCH EKONOMI I SAMSPEL FÖR KONKURRENSKRAFTIGA LOGISTIK- OCH GODSTRANSPORTLÖSNINGAR RFID-experten

Läs mer

okrönta rallydrottning Trafikutskottets Lång vägs färd mot Fehmarn Bält-bron Kombipendlar nyckeln till kundens hjärta

okrönta rallydrottning Trafikutskottets Lång vägs färd mot Fehmarn Bält-bron Kombipendlar nyckeln till kundens hjärta En tidning från Banverket om gods och affärer #2/2006 Trafikutskottets okrönta rallydrottning Många måsten när maten väljer väg Kombipendlar nyckeln till kundens hjärta Lång vägs färd mot Fehmarn Bält-bron

Läs mer

logistik ett lyckat julbord magasinet Vinjett grå E-handeln på väg mot nya rekord DB Schenker satsar på solceller i Jönköping

logistik ett lyckat julbord magasinet Vinjett grå E-handeln på väg mot nya rekord DB Schenker satsar på solceller i Jönköping logistik NR 4 DEC 2011 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Logistikrecept för ett lyckat julbord E-handeln på väg mot nya rekord DB Schenker satsar på solceller i Jönköping

Läs mer

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport Nr 1 2010 Future Transport Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Malm och Saxton leder nya trafikmyndigheterna

Läs mer

POSTNORD LOGISTICS AWARD

POSTNORD LOGISTICS AWARD Vi arbetar med att optimera hela flödet Anna Bergvall, Supply Chain Manager hos Nestlé Norden POSTNORD LOGISTICS AWARD Årets vinnare utsedd GUIDEN Förpackningstips TEKNIK Så fungerar lagersimulering POSTNORD

Läs mer

logistik uppdrag Full kontroll på varje leverans FORSKAREN Branschen kräver ett nytänkande tema Allt fler företag väljer att lägga ut lagret

logistik uppdrag Full kontroll på varje leverans FORSKAREN Branschen kräver ett nytänkande tema Allt fler företag väljer att lägga ut lagret uppdrag logistik EN TIDNING FRÅN POSTEN LOGISTIK NUMMER 3 2008 Nu kan DU NÅ DINA KUNDER I FINLAND PALLEN på plats Full kontroll på varje leverans PRODUKTEN Höga krav på suggan och transportkedjan tema

Läs mer

logistik lösning uppdrag CyberPhoto har äntligen hittat rätt miljöeffektiva utmaningen Mindre köer för Mekonomen

logistik lösning uppdrag CyberPhoto har äntligen hittat rätt miljöeffektiva utmaningen Mindre köer för Mekonomen uppdrag logistik EN TIDNING FRÅN POSTEN LOGISTIK NUMMER 4 2008 lantmännen: så blev våra transporter miljöeffektiva n rdisk lösning CyberPhoto har äntligen hittat rätt PRODUKTEN 18 miljoner liter popcorn

Läs mer

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #1 2014. Logistiken hjälper oss behålla vår position som premiummärke Jack Ruus Sundby, logistikchef, BMW

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #1 2014. Logistiken hjälper oss behålla vår position som premiummärke Jack Ruus Sundby, logistikchef, BMW Logistiken hjälper oss behålla vår position som premiummärke Jack Ruus Sundby, logistikchef, BMW TEKNIK Mobilanpassa e-handelssajten KLINGEL Giganten som lockas av flexibiltet INNIGHT Leverans över natten

Läs mer