Krokom idag 01/14. Information från Krokoms kommun till hushåll, företag och fritidshusägare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krokom idag 01/14. Information från Krokoms kommun till hushåll, företag och fritidshusägare"

Transkript

1 Krokom idag 01/14 Information från Krokoms kommun till hushåll, företag och fritidshusägare CAFE VILAN EN OAS FÖR FIKASUGNA VEM TYCKER DU ÄR GULD VÄRD? TEMA: OMSORG MED VÄRDIGHETSGARANTI PORTRÄTTET: JONAS NORD EN SANN ENTREPRENÖR

2 INSPARK KROKOM IDAG Krokom idag skickas ut till alla hushåll och företag i kommunen och till fritidshusägare som inte bor i kommunen. Krokom idag kommer ut med fyra nummer per år. Nästa nummer kommer vecka 25/2014. Krokom idag finns också att hämta på servicekontoren i Föllinge och Änge, i kommunhusets reception, på bibliotek, i bokbussen och på turistbyrån i Krokomsviken samt att läsa och ladda ner på Ansvarig utgivare: Ola Skyllbäck, kommunchef Telefon: E-post: Redaktör: Åsa Sjödin, kommunikationschef Telefon: E-post: Omslagsbild: Mostphoto Maria har ordet Kommunalrådet Maria Söderberg (C) Den tragiska händelsen för snart fyra år sedan då en medarbetare i kommunen tog sitt liv har medfört att stor uppmärksamhet har riktats mot Krokom den senaste månaden. Störst är familjens sorg. Arbetsmiljömålet har avgjorts i tingsrätten. Jag har för kommunfullmäktige, medarbetare, de fackliga företrädarna och allmänheten redovisat politikens ställningstagande och det öppna brevet som publicerades i ÖP och LT finns även att läsa i sin helhet på kommunens hemsida. I en så stor organisation som kommunen med många olika verksamheter måste vi alla varje dag arbeta oförtrutet vidare för att utveckla och förbättra vår kommun och våra verksamheter. Vi kan konstatera att befolkningen glädjande nog fortsätter att växa. Den 31 december 2013 var vi innevånare. Krokom är den kommun norr om Tierp i Uppland som har högst andel små barn i åldern 0 6 år. Det innebär förstås stora förväntningar på en bra barnomsorg och en bra skola. Den här terminen granskar Skolinspektionen kommunens skolor och förskolor. Kritik kommer nog att framföras på vissa områden, inspektionens uppgifter är att lyfta fram brister för att förbättringar ska göras. Tillstånd att sätta igång en ombyggnad av gamla Konsum i Krokom beviljades av kommunstyrelsen i februari. Meningen är att skapa en ny plats för kommunbiblioteket, möjlighet till olika kulturarrangemang, ett fik och att mindre möten ska rymmas i lokalerna. Målet är en öppen mötesplats för många unga och gamla att träffas, trivas och hänga på. Inom äldreomsorg och hemtjänst ökar behoven. Sex nya platser för demensboende kommer att byggas det här året. Socialnämnden har också antagit värdighetsgarantier för äldreomsorgen som du kan läsa mer om på mittuppslaget. Öppna enheten inom individoch familjeomsorgen utvecklar sin verksamhet för att tidigt möta och hjälpa personer som har särskilt behov av hjälp och stöd. Fem snabba till Ola: Året har börjat tufft med två händelser som har fått genomslag på riksnivå. Hur kommenterar du det? Förtroendet för Krokom har skadats. Det viktigaste är trots allt det jobb som görs av medarbetarna varje dag inom skola, vård och omsorg. Det är där förtroende skapas. Kan du peka på något positivt som har hänt i kommunen? Vi har flera företag som expanderar, i det här numret av kommuntidningen kan du läsa om GarageCenter och Belamo. Att affären i Föllinge fick ny ägare och därmed kan drivas vidare är ytterligare ett positivt exempel. Nu är översiktsplanen ute på samråd. Vad händer just nu? Planförslaget har diskuterats på möten runt om i kommunen under mars månad. De synpunkter som har kommit in på mötena kommer att redovisas i en så kallad samrådsredogörelse. Därefter kommer planen att ställas ut för granskning under minst två månader och beslut beräknas antas av kommunfullmäktige i oktober. Bredbandsfrågan är högaktuell. Hur långt har arbetet kommit? Det pågår ett intensivt arbete runt om i kommunen för att säkra utbyggnaden av bredband. Krokoms kommun stöttar byalagen i arbetet med att hitta möjliga lösningar. Sedan årsskiftet har Laxsjö ett eget byanät och i Valsjöbyn och Hotagen är planen att man ska börja gräva i vår. På flera håll i kommunen arbetar ideella föreningar med att ta fram en förstudie över sitt område. Förstudien är ett första steg på vägen mot ett eget byanät. Vi lyfter vården av äldre med fokus på kvalitet. Det finns många ljusglimtar här. Ja, det är glädjande att vi har fått flera erkännanden på vårt kvalitetsarbete från nationellt håll. Det finns pengar att söka där insatserna bedöms utifrån vissa kriterier. Om man uppfyller dessa får man mer pengar. Vi har fått 2,2 miljoner kronor vilket vi är mycket glada för. 2 KROKOM IDAG 01/2014

3 Välkommen till Café Vilan Känner du dig extra fikasugen en vardag i Krokom? Ta då en sväng förbi Café Vilan i Krokoms kyrka. Det var i september 2013 som portarna öppnades till den nya kyrkan i Krokom, i samma veva öppnades också Café Vilan i de fräscha lokalerna. Vi var intresserade av att skapa en samlingspunkt i Krokom där alla skulle känna sig välkomna, vi kom då fram till att ett café vore på sin plats, säger diakon Alexandra Gelland, en av intiativtagarna bakom caféet. Till en början drevs caféet enbart av Rödöns församling, men sen den 2 december är också Fristad Entreprenad en del av verksamheten. Jag och några fler gick en kurs som handlade om arbetsintegrerande för sociala företag, efter det hade vi lite olika förslag om vad vi kunde jobba med, och till slut kom vi på idén med ett café. Och genom kontakter kunde vi samarbeta med kyrkan, säger Andreas Fredriksson från Fristad. Alexandra Gelland berättar att det passade bra att knyta upp ett samarbete. Idag sköter Fristad köksdelen medan kyrkans personal finns för att prata och hjälpa människor. Caféet hade nog inte överlevt utan Fristad, men det hade nog inte heller gått utan oss, så det blev en win-win situation för oss båda, säger hon. Alla människor är varmt välkomna till caféet, men huvudmålgruppen är personer som är långt ifrån arbetsmarknaden av diverse orsaker och att skapa en mötesplats för dem. Nyttiga lärdomar efter storm på Facebook Året har börjat tufft för Krokoms kommun med två negativa händelser som fick stort genomslag i riksmedia. På Krokoms Facebooksida uppstod en omfattande debatt med röster från hela Sverige. Det var i slutet av januari i samband med avslöjandet av personerna bakom främlingsfientliga kommentarer på nätsajten Avpixlat som debatten på Facebook startade. Över hundra inlägg kom in på kort tid och ett fåtal av dessa bedömdes vara av den karaktären att de måste plockas bort. Detta blåste igång ytterligare en debatt, den här gången handlade det om att kommunen censurerade och tog bort inlägg som inte passar. Vi vill veta vad medborgarna tycker om vår kommun, det är därför vi har ett öppet forum. Däremot vill vi att folk följer vår policy för hur vi hanterar sidan och naturligtvis Utöver billigt fika och lättare lunch erbjuder också Fristad arbetsträning. Vi har gett människor möjligheten att arbetsträna hos oss, det är inte lätt för alla att komma ut i arbetslivet och börja arbeta fulltid direkt, vi ger dem därför möjligheten att arbeta hundra procent av sin egen förmåga i stället, säger Andreas Fredriksson. Hur har responsen varit hos gästerna? Den har varit bra, många säger att maten är god, men det kanske de bara säger för att vara snälla, säger Andreas. Det positiva jag har hört från många är att de tycker det är skönt att vara här, att det är en mysig och trivsam stämning, och det är ett av huvudsyftena med verksamheten, fyller Alexandra Gelland i. Dagen till ära slogs också besöksrekordet på caféet med över femtio gäster. Det blir lite stressigt då, men är samtidigt kul, det visar att vi gör något som folk uppskattar, avslutar Andreas Fredriksson. Caféet har öppet måndag, tisdag och onsdag i Krokoms nya kyrka. Text och foto: Felix Persson måste den lagstiftning som finns på det här området respekteras. Mot den bakgrunden var vi tvungna att ta bort fem inlägg, säger kommunikationschefen Åsa Sjödin. Ur det tråkiga har det trots allt uppstått nyttiga lärdomar som kommunen tar med sig. Att sidan ska stängas på grund av detta är inte ett alternativ. Nej, det hoppas jag verkligen inte. Vi vill ha högt i tak och det är väldigt sällan som det går för långt. Nu tittar vi framåt i stället och funderar på hur vi ytterligare kan förbättra vår kommunikation med medborgarna, säger Åsa Sjödin. VAD ÄR POSOM- GRUPPEN? POSOM-gruppen är en frivillig organisation och en extra resurs i vår kommun vid oväntade och akuta händelser. Gruppens uppgift är att försöka lindra i akuta situationer och förebygga psykisk ohälsa på lång sikt. I samband med olyckor, dödsfall och liknande plötsliga händelser blir vi utsatta för starka intryck och känslomässiga påfrestningar. Många upplever olika efterverkningar under en lång tid efteråt. Det är viktigt att få stöd och hjälp att bearbeta det som har inträffat för att kunna gå vidare i livet. Om det svåra som har inträffat plötsligt undanträngs är risken stor att vi längre fram i livet fortsätter att må dåligt och till och med må sämre. Oftast krävs det större åtgärder att bearbeta det upplevda om man väntar. SOS kallar in POSOM-gruppen Initiativet att dra igång POSOM-gruppens arbete kommer från SOS via räddningstjänsten, polisen, ambulansen eller jourhavande läkare. Det operativa arbetet utförs av en krisstödsgrupp som består av personer från socialtjänsten, sjukvården, kyrkan och skolan. Krokoms kommun har fyra POSOM-samordnare och det är någon av dessa personer som kallar ut krisstödsgruppen vid en akut händelse. POSOM-gruppen kan exempelvis fungera som stödpersoner till enskilda och till familjer, upprätta ett informations och stödcentrum eller hjälpa människor vidare efter akuta insatser till andra resurser i samhället för hjälp på längre sikt. Anm. POSOM är en förkortning för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrof VEM TYCKER DU ÄR GULD VÄRD? NYHETER Du som läser detta är viktig. Du känner säkert till någon person, något företag eller en förening som gjort något bra genom åren, någon som bör uppmärksammas. OBS! Nomineringar ska vara inlämnade senast 31 augusti Läs mer på KROKOM IDAG 01/2014 3

4 TEMA: OMSORG MED VÄRDIGHETSGARANTI Antalet äldre ökar. Det ställer krav på nya sätt att tillgodose och finansiera det växande behovet av vård och omsorg med bibehållen hög kvalitet. Alla ska vara nöjda med vården Det pågår ett ständigt arbete för att säkerställa en god kvalitet i vården och omsorgen. Men äldreomsorgen står inför en stor utmaning. Antalet äldre kommer att fördubblas under perioden Det ställer stora krav på en effektiv organisation. Befolkningsprognoser från Statistiska centralbyrån visar att befolkningen i vår kommun i åldrarna år kommer att minska kontinuerligt från drygt 8100 personer 2012 till 7500 år Befolkningen i åldrarna 65 och äldre ökar däremot från 2900 till 3300 under samma tidsperiod. En viktig fråga att lösa är förstås hur kommunen ska planera för att möta utvecklingen med allt fler äldre i befolkningen. Det har gjorts beräkningar på att skatten skulle behöva höjas med kronor per hundralapp för att samhället ska ha möjlighet att tillgodose den äldre befolkningens behov. Kenneth Österberg är kvalitetscontroller i Krokoms kommun och han säger att utvecklingen inte enbart är negativ. Vi har en växande marknad i den här sektorn och möjligheterna att driva företag är goda eftersom kundunderlaget ökar. Dessutom visar forskningen att en stor del av våra gamla kommer att vara friska och oberoende till livets slut, säger Kenneth Österberg. För att säkerställa att arbetet inom socialtjänsten bedrivs med hög kvalitet görs regelbundna mätningar på nationell och lokal nivå. Den senaste kundnöjdhetsmätningen i Krokom visar att drygt åttio procent av vårdtagarna inom särskilt boende och hemtjänst är nöjda. Det är en bra siffra men vi slår oss inte till ro med den. Alla ska vara nöjda med vården. Vi jobbar systematiskt med kvaliten för att förstå varför en negativ händelse har inträffat och se till att det inte händer igen, säger Kenneth Österberg. Värdighetsgarantier en nyhet Ett viktigt led i kvalitetsarbetet är värdighetsgarantierna som började gälla vid årsskiftet. Socialnämnden i Krokom har fattat beslut om en värdegrund och värdighetsgarantier för äldreomsorgen och syftet är att tydliggöra för den äldre vad han eller hon har rätt att kräva. (Läs mer om värdighetsgarantierna på nästa sida.) En annan viktig del är avvikelserapporteringen inom ramen för Lex Sarah. Varje negativ händelse ska rapporteras och om den bedöms som allvarlig ska en utredning göras. Med utgångspunkt från utredningen görs en bedömning om en anmälan till Institutionen för vård och omsorg (IVO) ska göras. Kenneth Österberg berättar att rapporteringen är en viktig del i ett ständigt lärande. Vi följer upp avvikelserapporteringen varje år för att på så sätt dra lärdom av våra misstag, säger han. Det är inte konfliktfritt att arbeta inom socialtjänsten och personalen står ofta inför svåra avvägningar. Inom äldreomsorgen kan det handla om att försöka genomföra insatser som personalen anser att det finns behov av samtidigt som vårdtagaren tydligt visar att han eller hon har en helt annan uppfattning. Bilden som media målar upp handlar tyvärr ofta om brister och begreppet vanvård är inte ovanligt. Vi kan försäkra alla om att vi noga går igenom alla ärenden och utreder och anmäler i de fall det är berättigat, säger Kenneth Österberg. Åsa Sjödin 4 KROKOM IDAG 01/2014

5 APRIL E2014 V O E R H T J 1 TISDAG Dæjsta 2 ONSDAG Gaskevåhkoe 3 Om Hästens historia, Gamla Lanthandeln Krokom Bingo, Trångsvikens bygdegård Bingo, Laxvikens bygdegård Fisketävling, Laxviken SÖNDAG Aejlege 7 Information om S:t Olavsleden, Grönänge Dvärsätt Kommunstyrelsen 10 Bingo, Trångsvikens bygdegård Motionsdans, Trångsvikens bygdegård (Löpsjötorparn) 12 Påskmarknad, Gamla Lanthandeln Krokom Årsmöte Krokoms Byförening Påskmarknad, Gamla Lanthandeln Krokom ONSDAG Gaskevåhkoe 17 Bingo, Trångsvikens bygdegård Långfredagen Långfredagspimpel, Rörvattnet Påskdagsmässa med Näskottskören, Näskotts kyrka Annandag påsk Bingo, Trångsvikens bygdegård Torgmöte, Krokom (Krokoms kommuns socialdemokrater) Kommunfullmäktige 30 Majbrasa, Gamla Lanthandeln Krokom 19.00

6 MAJ S U E H P E D E TORSDAG Duarsta Första maj Bingo, Kluksgården :a majfirande, Krokoms Wärdshus 9.00 (Krokoms kommuns socialdemokrater) 2 Bingo, Laxvikens bygdegård Motionsdans, Trångsvikens bygdegård (G-Mix) 3 LÖRDAG Lavvadahke 4 5 MÅNDAG Måanta 6 TISDAG Dæjsta 7 Kommunstyrelsen Europaparlamentsval, förtidsröstning startar 8 Bingo, Kluksgården FREDAG Bearjadahke Bingo, Kluksgården Torgmöte, Krokom (Krokoms kommuns socialdemokrater) 17 Folkrace, Offerdals Motorstadion Näskottskörens vårkonsert, Näldens bygdegård Arlajoggen, Ås 19 Invigning Café Rosen Krokom 11.00, öppet tom 25/6 (Krokoms kommuns socialdemokrater) Bingo, Kluksgården Torgmöte i Krokom (Krokoms kommuns socialdemokrater) Valdag Europaparlamentet ONSDAG Gaskevåhkoe Kommunstyrelsen 29 Kristi himmelfärds dag Bingo, Kluksgården Gökotta, Tibrandshögen 8.00 Danskväll, Aspåsnäsets sommarloge (Blender) 30 31

7 JUNI R U F F I E SÖNDAG Aejlege 2 MÅNDAG Måanta 3 TISDAG Dæjsta 4 5 Bingo, Kluksgården FREDAG Dvärsättsdagen Nationaldagsfirande, Krokoms Centrum och Krokoms kyrka Tacobuffé, Laxviken 10 Bearjadahke Nationaldagen Kommunfullmäktige 7 11 Flottarminnen, Laxvikens bygdegård Pingstdagen 12 Bingo, Kluksgården Flottarminnen, Laxvikens bygdegård Sommarkul, Åparken Ytterån Flottarminnen, Laxvikens bygdegård Flottarminnen, Laxvikens bygdegård Flottarminnen, Laxvikens bygdegård Offerdalsmilen, Kaxås 18 Kommunstyrelsen 19 Bingo, Kluksgården Danskväll, Aspåsnäsets sommarloge (Umbrella o Mickeys) 20 Midsommarfirande, Rödöns bygdegård och vid Gamla Lanthandeln, Krokom Midsommardagen /6 S:t Olavsloppet, Trondheim-Östersund 26 Bingo, Kluksgården Botvidgänget Par i Damer, Föllinge hembygdsgård Botvidgänget Par i Damer, Föllinge hembygdsgård Botvidgänget Par i Damer, Föllinge hembygdsgård Botvidgänget Par i Damer, Föllinge hembygdsgård

8 Storåbränna LOFTERUDS NEDSLAG För tjugo år sedan var jag i Storåbränna för första gången i mitt liv. Anledningen var att få lite kunskaper inför att skriva det åttonde häftet i serien Sevärt i Krokoms kommun. Besöket gjorde stort intryck. I Storåbränna fanns framåtanda, samhörighet och idéer. Två bröder, Fritjof och Helge Jonsson, blev förgrundsgestalter genom sina engagemang för ett kraftverk som byggdes redan 1921 och var i drift i femtio år. Så var det jämthundsintresset som faktiskt var med och räddade hundrasen. Detta i samarbete med Aksel Lindström och konstnären Lindorm Liljefors. Ett annat resultat av samarbetet var den magnifika oljemålningen till den då på 1950-talet nybyggda bygdegården. Lindorm Liljefors I dag är tavlan värd en förmögenhet arvode var kostnaderna för duk och färg. Idag är tavlan värd en förmögenhet. Detta var starka upplevelser av Storåbränna från tal. Hur är läget idag? Byn har ju inte det allra centralaste läget i kommunen och man kan befara svårigheter. Tvärtom, här finns företagaranda som inte väjer för svårigheter. Ett bra exempel är att få träffa Berne Brenje i Big River Camps stora matsal. Berne startade för sju år sedan och har i stort sett med egna idéer, egna händer och obändig tro på sig själv och sin känsla åstadkommit denna gedigna centrumanläggning, sju mindre stugor, grillkåta och en affär med kläder och utrustning för friluftsliv. Dessutom cirka trettio skotrar för uthyrning. Dessa körs till hugade hyrare på många mils avstånd. Dessutom har Berne ansvar för jakt och uthyrning av många stugor i Lakavattnet. Tala om att vara aktiv! Företaget har tre anställda och har i stort sett fullbelagt i campingen, tack vare aktiviteter för gäster från företag och föreningar. Önskemål om prickskytte, skoterlektioner för kvinnor, enkel grillning under en skotertur organiseras efter önskemål. Plus jakter på björn, älg, skogsfågel. Att bo avsides är säkert en tillgång för Big River Camp. Här är riktiga vildmarksmiljöer nära. Tvärtom borde det vara för skoterföretaget i byn. Men så är det inte. Sedan många år har skoterförsäljning och reparationer varit en framgångssaga. Ingenting är omöjligt att reparera och reparationerna har skapat ett gediget rykte om kunnighet och färdighet utöver det vanliga. Därför är människor villiga att göra resan till Storåbränna för att få skotern servad. Och kniper det med reservdelar för gamla skotrar kan reparatörerna tillverka dem. Fyra årsarbeten, minst, har skoterfirman skapat. Självklart finns andra företag i byn även om de ännu inte vuxit sig stora. Idag har Storåbränna cirka 70 invånare och av dem är 24 barn under 14 år! Och det är i stort sett byns egna invånare som skapat folkningen. Skolgången ordnas i Laxjsö och när det gäller högstadiet i Föllinge. Förvånansvärt få människor har flyttat in i byn, det är alltså i stort sett de ursprungliga byborna som förökat sig. För att byns äldre inte ska behöva flytta från byn har byborna kämpat för att själva få bygga byns eget äldreboende. Och med gemensamma krafter har det gått att ordna. För närvarande bor endast tre äldre på Storågården och där finns plats för tre till. Skoter i fokus Storåbränna ligger vid vägs ände på gränsen till Hotagens naturreservat. Sedan många år har skoterföretaget i byn varit en framgångssaga. Hit kör skoteråkare från när och fjärran för att få sin skoter servad. Storåbränna har under senare tid gjort sig känd som ett skotereldorado. Det visste du inte om Storåbränna Storån avvattnar stora delar av Hotagsfjällen. I Hammerdal byter Storån namn till Ammerån. Storåbränna grundades år 1783 av nybyggare från grannbyarna. Bränna betyder svedja. Vid nybyggen svedjade man för att få bort ris och sly, alltså början till att skapa nya åkrar. Storån blir på engelska Big River. Bland nya företag i Storåbränna finns ett med hantverksverksamhet.

9 TEMA: OMSORG MED VÄRDIGHETSGARANTI MÅNADENS TÅRTA GICK TILL KROKOM Krokom inför värdighetsgaranti Nu har Krokoms äldre garanti på sin service i hemtjänst eller särskilt boende. Från årsskiftet gäller sju värdighetsgarantier som ska tydliggöra vad den äldre har rätt till. Värdighetsgarantierna utgår ifrån socialnämndens värdegrund: Vi ska respektera självbestämmande och bidra till att tillvaron känns trygg och meningsfull, våra insatser ska präglas av gott bemötande och god kvalitet. Värdighetsgarantierna har arbetats fram i samarbete mellan personalen, de äldre och deras anhöriga. Projektledare har Sara Comén varit och hon berättar att det här är ett första steg på något som kommer att utvecklas kontinuerligt. Succé för Blomstergårdens Må bra-dag Det blev succé för Blomstergårdens Må bra-dag som arrangerades för första gången i höstas. Det här måste vara Sveriges bästa äldreboende, sa Gerda Sandås som njöt av att bli ordentligt ompysslad av personalen. I mitten av september var det dags för Blomstergårdens första Må bra-dag för de boende. Lena Lind är undersköterska på Blomstergården och det var hon som väckte idén. Det här med må bra-dagar är ju lite aktuellt både i tv och tidningar nu för tiden och jag tänkte att det borde vi absolut prova här hos oss. Mina kollegor nappade direkt Socialnämnden kommer att noga följa upp arbetet med värdighetsgarantierna med utgångspunkt från de synpunkter vi får in. Verksamheterna kommer förstås också att följa upp och justera rutiner vid behov, berättar Sara. Informationen om värdighetsgarantierna sprids nu via olika kanaler för att alla äldre ska få vetskap om att de finns. I de fall det inte fungerar som det ska finns flera olika vägar att rapportera. I broschyren finns en blankett som kan fyllas i och skickas in till kommunen. Blanketten finns också på hemsidan. Man kan även ringa eller mejla till kommunens kvalitetscontroller. Det är värdefullt för oss att veta om värdighetsgarantierna inte uppfylls. På det sättet kan vi utveckla vår verksamhet så att vi gör ett ännu bättre jobb, säger Sara. så vi började köpa in lite varor, bland annat handkräm, fotkräm, ansiktskräm, nagellack och doftljus, berättar Lena Lind. På programmet för dagen stod manikyr, ansiktsbehandling och fotvård och bland kunderna fanns både män och kvinnor. Det doftade äppelblom i lokalen och stämningen var lugn och harmonisk. Även fikat var lite lyxigare än vanligt med bubblig läsk, frukt och choklad. En dam som snart fyller hundra år talade om att detta var andra gången i sitt liv som hon målade sina naglar, och hon var så nöjd med sitt resultat. Det var så härligt att höra, säger Lena. Blomstergårdens första Må bra-dag var sannolikt inte den sista. Alla ville gärna göra om det, så vi planerar att arrangera ännu en Må bra-dag, avslutar Lena Lind. Krokom arbetar framgångsrikt med stöd av olika kvalitetsregister inom vård och omsorg. Hemvården i Krokom har nyligen uppmärksammats nationellt för sitt goda arbete. Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Målsättningen är att arbeta för att förebygga fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen för äldre människor. Sedan 2010 görs mätningar på riksnivå för att stimulera kommunerna till att bli allt bättre på det förebyggande arbetet. Det är fantastiskt roligt att just vi har uppmärksammats som ett gott exempel och en förebild, säger distriktssköterskan Helena Lindberg. Anna Hestner är sjuksköterska samt regionkoordinator för Senior Alert och hon berättar att det pågår ett arbete med stöd av kvalitetsregister även inom andra områden för att förbättra vården för de mest sjuka äldre. För vården i livets slutskede ser vi en förbättring från en redan tämligen hög nivå. Det här är ett viktigt arbete, säger hon. Gerda Sandås njöt av att bli ompysslad av personalen under Må bra-dagen. Det här måste vara Sveriges bästa äldreboende, sa Gerda Sandås KROKOM IDAG 01/2014 5

10 NYHETER Vatten och Renhållning informerar Glöm inte slamtömningen! Slamtömning för hushåll sker återkommande en gång per år efter en planerad turlista. Ändringar från föregående år, det vill säga beställning och avbeställning till eller från ordinarie tur, ska anmälas till Vatten och Renhållning senast den 30 april. En tömning per hushåll ingår i ordinarie tur. För tömning som beställs efter 30 april samt för extra tömning tillkommer en tilläggsavgift. Vi har en ny entreprenör som tömmer slam från enskilda avlopp i kommunen, Avloppsservice AB. För frågor och beställning av slamtömning kontaktar du Vatten och Renhållnings kundtjänst. Du som har vattenmätare! Titta till din mätare då och då så den fungerar som den ska. Kom ihåg att läsa av vattenmätaren när avläsningskortet kommer. Avvikelser från öppettider på ÅVC Krokoms återvinningscentral har stängt den 17 april (skärtorsdag) Åse och Föllinge återvinningscentral har stängt den 21 april (annandag påsk) Krokoms återvinningscentral har öppet kl den 30 april. Från och med maj är det ändrade öppettider på återvinningscentralerna, se vidare på hemsidan eller i broschyren Bra att veta om renhållningen. Hämtning av grovsopor Insamling av grovsopor från hushåll och fritidshus sker i samband med ordinarie sophämtningstur under veckorna 21 och 22 (19 30 maj). Mer information finns på vår hemsida Vi annonserar även i lokaltidningarna några veckor innan. Observera! Farligt avfall ska lämnas in på miljöstationerna som finns på alla återvinningscentraler. Säckar med blandat avfall måste sorteras. Kompostera mera! Du bidrar till bättre miljö och minskar dina hushållssopor med cirka en tredjedel om du hemkomposterar. Ansök/anmäl kompost hos Bygg- och Miljönämden i Krokoms kommun. Vatten och Renhållnings kundtjänst Telefon: E-post: Mer information finns på vår hemsida: www. krokom.se/avfall VI HAR NÅGOT FÖR ALLA SÖK NU! KROKOM BJUDER IN TILL SAMVERKAN SLÄCK LJUSET LÖRDAG 29 MARS! Vi erbjuder undervisning i en mängd musikinstrument samt sång, dans och teater/drama. Mer information finns på kulturskolans hemsida där du också hittar det digitala ansökningsformuläret. Sista ansökningsdatum: 15 april 2014 För mer information: telefon Under Krokoms kulturvecka 2013 genomförde Jämtlands Kulturkompani en rad samtal om hur vi konkret utvecklar vår landsbygd. En tydlig önskan om att samarbeta mer mellan byar och föreningar och i januari hölls den första samverkansdagen. Nu tar vi nästa steg och bjuder in till en uppföljningsdag den 5 april i Alsens bygdegård. Läs mer på hemsidan där du även hittar information om hur du anmäler dig. Välkomna! WWF Earth Hour är världens största miljömanifestation då hundratals miljoner människor världen över visar sitt engagemang för klimatet genom att släcka ljuset under en timme. Släckningen är en politisk symbolhandling som skickar en viktig signal till makthavarna om att ta klimatförändringarna på allvar. Var med i Earth Hour och släck för en ljusare framtid du också! 6 KROKOM IDAG 01/2014

11 PORTRÄTTET Jonas Nord har alltid varit en sann entreprenör och hans yrkesbana avslöjar att han testat det mesta. Entreprenör som vågar satsa Våga satsa och ha bra rådgivare. Det är Jonas Nords ledord för att lyckas som entreprenör. I dag är hans företag, Garage- Center, Sveriges största tillverkare av takskjutsportar. Jonas Nord har alltid varit en sann entreprenör och hans yrkesbana avslöjar att han testat det mesta. Efter uppväxten i Ås stod han som ung grabb på torget i Östersund och sålde potatis och efter en kort sejour på en plastfabrik arbetade han sedan tio år som militär. Efter militärkarriären bar det utomlands, han sålde och rekryterade internettjänster och telefonabonnemang åt det amerikanska företaget ACN, som nu är världens största inom direktförsäljning. Efter drygt tio år utomlands och några sabbatsår startade Jonas GarageCenter i Krokom. Jonas berättar hur han fick idén: Som fastighetsägare har man många gånger behövt byta en port på grund av att den helt enkelt gått sönder. Leveranstiden på garageportar är då oftast 6 12 veckor eftersom företagen oftast har fabriker utomlands. Men och om något går sönder vill man helst åtgärda det snabbt. Och då kläcktes den här idén. I dag kan vi ibland leverera portar inom 48 timmar tack vare att vårt lager finns i Krokom, berättar Jonas. Snabb utveckling Företaget har nu tolv anställda och sedan starten i augusti 2012 har omsättningen nästan fördubblats. I Krokom finns det väldigt billiga lokaler och det är även lätt att hitta bra arbetskraft, därför är det perfekt att bedriva en industri här. Människor som sitter på bra idéer men inte vet hur de ska gå till väga, vad ska de tänka på? I början kunde jag absolut ingenting om garageportar, men efter att ha läst på och sett att det finns en marknad valde jag att satsa. Det gäller att prata med sakkunniga, ha bra rådgivare och samtidigt se det positiva och inte det negativa. Man måste helt enkelt våga för att lyckas, säger han. Jonas berättar också om en resa han gjorde med sina anställda. Vi köpte en limousin och åkte på en Europaturné. Vi var bland annat i Danmark och Tyskland och besökte våra leverantörer. Det var en häftig upplevelse, avslutar Jonas. Text och foto: Felix Persson FAKTA: JONAS NORD Familj: Ogift, fyra barn Född: I Ås, mamman var lärarinna och pappan bonde och affärsman. Motto: Om man försöker vara som alla andra, då finns en stor risk att man blir som alla andra. Ålder: 46 år Aktuell: VD för GarageCenter, Sveriges största tillverkare av takskjutsportar. Framtidsplaner: Bo kvar i Krokom i minst fem år till och driva upp Garage- Center till en omsättning på 50 miljoner. KROKOM IDAG 01/2014 7

12 Visste du att Krokom som en av få kommuner i Sverige faktiskt ökade vår befolkning under 2013? Vi vill rikta ett stort tack till alla invånare, företag och medarbetare i kommunen som står för kraften och gör det möjligt. Källa: SCB befolkningssiffror 2013 NÄRINGSLIV UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER I VÄGLÖST LAND Patrik Blomkvist tog över Belamo vid årsskiftet som ny ägare och VD efter grundaren Roland Larsamo. Lyckad generationsväxling i Nälden Avståndet på 90 mil avskräckte honom inte. Nu har Patrik Blomkvist, 47 från Jönköping tagit över Belamo i Nälden. Med familjen kvar i Jönköping veckopendlar Patrik Blomkvist till Nälden, men att resa mycket är något Patrik är van vid från sitt tidigare arbete. Jag var försäljning- och marknadschef förut och hade södra Sverige som min region. Då kunde jag pendla mellan Malmö och Stockholm, så jag är ganska härdad, säger han. Det var för två år sedan han upptäckte Jämtland och Nälden via en jobbresa. Han fastnade för omgivningen och såg en stor potential i området. Många människor brukar fråga mig hur jag hittade hit till lilla Nälden, men för mig är det inte så. I storstäderna är det oftast en väldig ytlighet, här finns det däremot en ryggrad hos folk och det upplever jag som något riktigt stort, säger Patrik. Det var vid årsskiftet som generationsskiftet skedde i elektronikfirman Belamo. Patrik Blomkvist tog över som ny ägare och VD efter grundaren Roland Larsamo, som dock fortfarande kommer jobba vid sidan om Patrik de tre kommande åren. Jag är förvånad över hur enkelt det har gått att komma in i detta. Det måste jag tacka bygden och Roland för, säger Patrik. Nästan vart fjärde företag står inför en generationsväxling och därför är personkemin väldigt viktig för att det ska bli bra. Man måste kliva in i uppgiften med en stor portion ödmjukhet och för att lyckas med en generationsväxling måste man ha tålamod. Det är två parter som ska bli nöjda, både den som köper och säljer. Framtid i Jämtland Patrik trycker också hårt på att företaget ska bli detsamma. Jag vill inte komma in och förändra något, utan Belamo ska fortsätta precis som det har varit. Det enda vi kollar på nu är att i framtiden kunna anställa en till elektriker, berättar Patrik. Men resorna behöver inte bli allt för långa i fortsättningen. Han och familjen planerar att flytta permanent till Jämtland. Det är ren och skär livskvalité här uppe, det är inte alls lika stressigt som på andra ställen. Sedan är både naturen och människorna väldigt rogivande. För mig är det fantastiskt att få vara en promille av Jämtland. Text och foto: Felix Persson Håkan och Randi Olofsson Lund driver Almdalens fjällgård, en mil från närmaste väg. Utmaningarna som företagare i yttersta glesbygd stod på agendan vid ett seminarium i Almdalen den 15 mars. År 2012 gick priset Årets Margareta till Randi Olofsson Lund i Almdalen för sitt engagemang och företagande i glesbygd. Almdalen är en fjällägenhet vackert belägen tio kilometer in i väglös fjällvärld där Randi har levt och verkat i stort sett nästan hela sitt liv. Lördagen den 15 mars anordnade föreningen Årets Margareta ett seminarium hos Randi och hennes make Håkan i Almdalen för att förstå och lära om deras utmaningar som företagare i fjäll och glesbygd. Späckat program På programmet stod bland annat att Randi och Håkan berättade om förutsättningarna för att driva företag i Almdalen. Susanne Löfgren, tf landshövding höll ett föredrag om Jämtland som turistparadis. Björn Wangerud från länsstyrelsen informerade om vad en fjällägenhet är för något. Slutligen berättade Krokoms kommuns presidie, Maria Söderberg, Rolf Lilja och Lisa Sallin, om kommunens tankar för liv i glesbygd och turism. Det var en mycket givande och intressant dag där fjället bjöd på alla olika sorters väder, sade Gunilla Gisslén, näringslivsrådgivare i Krokoms kommun. Vi gör plats för växtkraft

lla kan! Elin Lindberg sprang för laget Alla kan i St Olavsloppet 2013. Som en del i

lla kan! Elin Lindberg sprang för laget Alla kan i St Olavsloppet 2013. Som en del i 2013 i korthet Varje år gör Krokoms kommun en årsredovisning som beskriver året som gått. Den här populärversionen är en sammanfattning av det viktigaste i årsredovisningen. KROKOMS KOMMUN 2013 i bilder

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok Förord Innehåll 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Förord Utvecklande för brukarrörelsen Anita Rinman Vi vill att människor ska växa och komma vidare Anna-Lena

Läs mer

2014 i bilder. Den gamla återvinningscentralen. Elham Ahmed och Abdiwahab. Konstnären Susanne Perry 2014 I KORTHET

2014 i bilder. Den gamla återvinningscentralen. Elham Ahmed och Abdiwahab. Konstnären Susanne Perry 2014 I KORTHET 2014 i korthet Varje år gör Krokoms kommun en årsredovisning som beskriver året som gått. Den här populärversionen är en sammanfattning av det viktigaste i årsredovisningen. 2014 i bilder Elham Ahmed och

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

KLÖVERBLADET. Klippans historia - i vykortsform. Årgång 10 Nr 4-2008. Marie flyttade från stressen sid 3. Kommunala servicegarantier sid 11

KLÖVERBLADET. Klippans historia - i vykortsform. Årgång 10 Nr 4-2008. Marie flyttade från stressen sid 3. Kommunala servicegarantier sid 11 Årgång 10 Nr 4-2008 KLÖVERBLADET Klippans historia - i vykortsform Marie flyttade från stressen sid 3 Kommunala servicegarantier sid 11 Familjeenheten samlad sid 12-13 Blickpunkt Klippan Klöverbladet i

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 Denna tidning är en Del av Projekt FramtiD Ånge etablering

Läs mer

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 32 Nr 1 april 2014 Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna och fler intressanta artiklar I detta nummer Nr 1 2014 Mamma/barn i familjehem...

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik R E S P E K T K O M P E T E N S H E L H E T S S Y N EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014 Medarbetarundersökningen KaSam på Cypern Förflyttningsteknik Vi fortsätter att utvecklas tillsammans! början

Läs mer

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL glada hudik HUDIKSVALL här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun Sociala medier Hon följs av 35 000 på Instagram Hudiksvalls recept Nytänkande hjärta & vatten. Hjärtat finns i Hudiksvall Guide Så fungerar

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Ett skepp kommer lastat...

Ett skepp kommer lastat... 6 0kt 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Ett skepp kommer lastat......med uppsökare från Ko m m u n a l Sid 15-17 Jeanette fick 17 000 Sid 7 H e l t i d s l ö f t

Läs mer

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011 HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011 Ordförandekonferens läs mer inne i tidningen Gatuvåldets ekonomi 6 Kartläggning av hjärnskaderehabilitering 10 Sveriges största företag

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN Bra liv och nära till allt 2 ETT ÖREBRO FÖR ALLA! Krönika Gör din röst hörd! "Vem ska man

Läs mer

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen Ditt Landsting Nr 4 2011 Kalle fick dö hemma Kalle Berglund var en äkta Hemsjöbo och ville dö hemma. Tack vare insatser från landstinget fick han och hustrun Lillemor Bonde både medicinsk hjälp och medmänskligt

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Tony tror på ett gott bemötande BÄTTRE RESULTAT I BRUKARUNDERSÖKNINGEN

Tony tror på ett gott bemötande BÄTTRE RESULTAT I BRUKARUNDERSÖKNINGEN INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 4/2010 Årets ledare finns i äldreomsorgen sid6 Lyckat boendestöd för äldre med psykisk ohälsa sid4 BÄTTRE RESULTAT I BRUKARUNDERSÖKNINGEN sid14 Hannes är popmusiker och

Läs mer

Elever lär sig umgås på nätet. vi på. Fast styrka hos Räddningstjänsten. Stort intresse för Almöstrand sid 5. sid 16. sid 8.

Elever lär sig umgås på nätet. vi på. Fast styrka hos Räddningstjänsten. Stort intresse för Almöstrand sid 5. sid 16. sid 8. vi på Tjörn Nr 3/2014 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Elever lär sig umgås på nätet sid 16 Fast styrka hos Räddningstjänsten sid 8 Stort intresse för Almöstrand sid 5 Hitta ditt

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 2014 Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 1 Innehåll FSF:s styrelse 2014 Inger Wolf Sandahl, ordförande

Läs mer

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas...

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas... LEDARE Roger Psajd. Arbetslivet ska förmedla till skolan hur man omsätter kunskap till kompetens. Hur använder jag, eleven, min kunskap. SID 2 KRÖNIKA Mattias Olson. Västervik har företag och personer

Läs mer

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL. Nummer 6 2014. Hotet. Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL. Nummer 6 2014. Hotet. Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Nummer 6 2014 Hotet Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus 1 Inre och yttre murar Vid nyår för tjugofem år sedan befann jag mig med några vänner Vid Brandenburger

Läs mer

Patienten ska få leva sitt liv så länge det går. Jag kände direkt att något gick sönder. Studenten som lämnade media för vårdyrket sid 13

Patienten ska få leva sitt liv så länge det går. Jag kände direkt att något gick sönder. Studenten som lämnade media för vårdyrket sid 13 en tidning om sophiahemmet nr 2 november 2013 FOTO: SAMIR SOUDAH BB SOPHIA ÖPPNAR TILL VÅREN sid 3 FOTO: OSKAR OMNE FOTO: OSKAR OMNE HEMSJUKVÅRD NÄR PATIENTEN BEHÖVER sid 10 FOTO: SAMIR SOUDAH Alpinstjärnan

Läs mer