Krokom idag 01/14. Information från Krokoms kommun till hushåll, företag och fritidshusägare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krokom idag 01/14. Information från Krokoms kommun till hushåll, företag och fritidshusägare"

Transkript

1 Krokom idag 01/14 Information från Krokoms kommun till hushåll, företag och fritidshusägare CAFE VILAN EN OAS FÖR FIKASUGNA VEM TYCKER DU ÄR GULD VÄRD? TEMA: OMSORG MED VÄRDIGHETSGARANTI PORTRÄTTET: JONAS NORD EN SANN ENTREPRENÖR

2 INSPARK KROKOM IDAG Krokom idag skickas ut till alla hushåll och företag i kommunen och till fritidshusägare som inte bor i kommunen. Krokom idag kommer ut med fyra nummer per år. Nästa nummer kommer vecka 25/2014. Krokom idag finns också att hämta på servicekontoren i Föllinge och Änge, i kommunhusets reception, på bibliotek, i bokbussen och på turistbyrån i Krokomsviken samt att läsa och ladda ner på Ansvarig utgivare: Ola Skyllbäck, kommunchef Telefon: E-post: Redaktör: Åsa Sjödin, kommunikationschef Telefon: E-post: Omslagsbild: Mostphoto Maria har ordet Kommunalrådet Maria Söderberg (C) Den tragiska händelsen för snart fyra år sedan då en medarbetare i kommunen tog sitt liv har medfört att stor uppmärksamhet har riktats mot Krokom den senaste månaden. Störst är familjens sorg. Arbetsmiljömålet har avgjorts i tingsrätten. Jag har för kommunfullmäktige, medarbetare, de fackliga företrädarna och allmänheten redovisat politikens ställningstagande och det öppna brevet som publicerades i ÖP och LT finns även att läsa i sin helhet på kommunens hemsida. I en så stor organisation som kommunen med många olika verksamheter måste vi alla varje dag arbeta oförtrutet vidare för att utveckla och förbättra vår kommun och våra verksamheter. Vi kan konstatera att befolkningen glädjande nog fortsätter att växa. Den 31 december 2013 var vi innevånare. Krokom är den kommun norr om Tierp i Uppland som har högst andel små barn i åldern 0 6 år. Det innebär förstås stora förväntningar på en bra barnomsorg och en bra skola. Den här terminen granskar Skolinspektionen kommunens skolor och förskolor. Kritik kommer nog att framföras på vissa områden, inspektionens uppgifter är att lyfta fram brister för att förbättringar ska göras. Tillstånd att sätta igång en ombyggnad av gamla Konsum i Krokom beviljades av kommunstyrelsen i februari. Meningen är att skapa en ny plats för kommunbiblioteket, möjlighet till olika kulturarrangemang, ett fik och att mindre möten ska rymmas i lokalerna. Målet är en öppen mötesplats för många unga och gamla att träffas, trivas och hänga på. Inom äldreomsorg och hemtjänst ökar behoven. Sex nya platser för demensboende kommer att byggas det här året. Socialnämnden har också antagit värdighetsgarantier för äldreomsorgen som du kan läsa mer om på mittuppslaget. Öppna enheten inom individoch familjeomsorgen utvecklar sin verksamhet för att tidigt möta och hjälpa personer som har särskilt behov av hjälp och stöd. Fem snabba till Ola: Året har börjat tufft med två händelser som har fått genomslag på riksnivå. Hur kommenterar du det? Förtroendet för Krokom har skadats. Det viktigaste är trots allt det jobb som görs av medarbetarna varje dag inom skola, vård och omsorg. Det är där förtroende skapas. Kan du peka på något positivt som har hänt i kommunen? Vi har flera företag som expanderar, i det här numret av kommuntidningen kan du läsa om GarageCenter och Belamo. Att affären i Föllinge fick ny ägare och därmed kan drivas vidare är ytterligare ett positivt exempel. Nu är översiktsplanen ute på samråd. Vad händer just nu? Planförslaget har diskuterats på möten runt om i kommunen under mars månad. De synpunkter som har kommit in på mötena kommer att redovisas i en så kallad samrådsredogörelse. Därefter kommer planen att ställas ut för granskning under minst två månader och beslut beräknas antas av kommunfullmäktige i oktober. Bredbandsfrågan är högaktuell. Hur långt har arbetet kommit? Det pågår ett intensivt arbete runt om i kommunen för att säkra utbyggnaden av bredband. Krokoms kommun stöttar byalagen i arbetet med att hitta möjliga lösningar. Sedan årsskiftet har Laxsjö ett eget byanät och i Valsjöbyn och Hotagen är planen att man ska börja gräva i vår. På flera håll i kommunen arbetar ideella föreningar med att ta fram en förstudie över sitt område. Förstudien är ett första steg på vägen mot ett eget byanät. Vi lyfter vården av äldre med fokus på kvalitet. Det finns många ljusglimtar här. Ja, det är glädjande att vi har fått flera erkännanden på vårt kvalitetsarbete från nationellt håll. Det finns pengar att söka där insatserna bedöms utifrån vissa kriterier. Om man uppfyller dessa får man mer pengar. Vi har fått 2,2 miljoner kronor vilket vi är mycket glada för. 2 KROKOM IDAG 01/2014

3 Välkommen till Café Vilan Känner du dig extra fikasugen en vardag i Krokom? Ta då en sväng förbi Café Vilan i Krokoms kyrka. Det var i september 2013 som portarna öppnades till den nya kyrkan i Krokom, i samma veva öppnades också Café Vilan i de fräscha lokalerna. Vi var intresserade av att skapa en samlingspunkt i Krokom där alla skulle känna sig välkomna, vi kom då fram till att ett café vore på sin plats, säger diakon Alexandra Gelland, en av intiativtagarna bakom caféet. Till en början drevs caféet enbart av Rödöns församling, men sen den 2 december är också Fristad Entreprenad en del av verksamheten. Jag och några fler gick en kurs som handlade om arbetsintegrerande för sociala företag, efter det hade vi lite olika förslag om vad vi kunde jobba med, och till slut kom vi på idén med ett café. Och genom kontakter kunde vi samarbeta med kyrkan, säger Andreas Fredriksson från Fristad. Alexandra Gelland berättar att det passade bra att knyta upp ett samarbete. Idag sköter Fristad köksdelen medan kyrkans personal finns för att prata och hjälpa människor. Caféet hade nog inte överlevt utan Fristad, men det hade nog inte heller gått utan oss, så det blev en win-win situation för oss båda, säger hon. Alla människor är varmt välkomna till caféet, men huvudmålgruppen är personer som är långt ifrån arbetsmarknaden av diverse orsaker och att skapa en mötesplats för dem. Nyttiga lärdomar efter storm på Facebook Året har börjat tufft för Krokoms kommun med två negativa händelser som fick stort genomslag i riksmedia. På Krokoms Facebooksida uppstod en omfattande debatt med röster från hela Sverige. Det var i slutet av januari i samband med avslöjandet av personerna bakom främlingsfientliga kommentarer på nätsajten Avpixlat som debatten på Facebook startade. Över hundra inlägg kom in på kort tid och ett fåtal av dessa bedömdes vara av den karaktären att de måste plockas bort. Detta blåste igång ytterligare en debatt, den här gången handlade det om att kommunen censurerade och tog bort inlägg som inte passar. Vi vill veta vad medborgarna tycker om vår kommun, det är därför vi har ett öppet forum. Däremot vill vi att folk följer vår policy för hur vi hanterar sidan och naturligtvis Utöver billigt fika och lättare lunch erbjuder också Fristad arbetsträning. Vi har gett människor möjligheten att arbetsträna hos oss, det är inte lätt för alla att komma ut i arbetslivet och börja arbeta fulltid direkt, vi ger dem därför möjligheten att arbeta hundra procent av sin egen förmåga i stället, säger Andreas Fredriksson. Hur har responsen varit hos gästerna? Den har varit bra, många säger att maten är god, men det kanske de bara säger för att vara snälla, säger Andreas. Det positiva jag har hört från många är att de tycker det är skönt att vara här, att det är en mysig och trivsam stämning, och det är ett av huvudsyftena med verksamheten, fyller Alexandra Gelland i. Dagen till ära slogs också besöksrekordet på caféet med över femtio gäster. Det blir lite stressigt då, men är samtidigt kul, det visar att vi gör något som folk uppskattar, avslutar Andreas Fredriksson. Caféet har öppet måndag, tisdag och onsdag i Krokoms nya kyrka. Text och foto: Felix Persson måste den lagstiftning som finns på det här området respekteras. Mot den bakgrunden var vi tvungna att ta bort fem inlägg, säger kommunikationschefen Åsa Sjödin. Ur det tråkiga har det trots allt uppstått nyttiga lärdomar som kommunen tar med sig. Att sidan ska stängas på grund av detta är inte ett alternativ. Nej, det hoppas jag verkligen inte. Vi vill ha högt i tak och det är väldigt sällan som det går för långt. Nu tittar vi framåt i stället och funderar på hur vi ytterligare kan förbättra vår kommunikation med medborgarna, säger Åsa Sjödin. VAD ÄR POSOM- GRUPPEN? POSOM-gruppen är en frivillig organisation och en extra resurs i vår kommun vid oväntade och akuta händelser. Gruppens uppgift är att försöka lindra i akuta situationer och förebygga psykisk ohälsa på lång sikt. I samband med olyckor, dödsfall och liknande plötsliga händelser blir vi utsatta för starka intryck och känslomässiga påfrestningar. Många upplever olika efterverkningar under en lång tid efteråt. Det är viktigt att få stöd och hjälp att bearbeta det som har inträffat för att kunna gå vidare i livet. Om det svåra som har inträffat plötsligt undanträngs är risken stor att vi längre fram i livet fortsätter att må dåligt och till och med må sämre. Oftast krävs det större åtgärder att bearbeta det upplevda om man väntar. SOS kallar in POSOM-gruppen Initiativet att dra igång POSOM-gruppens arbete kommer från SOS via räddningstjänsten, polisen, ambulansen eller jourhavande läkare. Det operativa arbetet utförs av en krisstödsgrupp som består av personer från socialtjänsten, sjukvården, kyrkan och skolan. Krokoms kommun har fyra POSOM-samordnare och det är någon av dessa personer som kallar ut krisstödsgruppen vid en akut händelse. POSOM-gruppen kan exempelvis fungera som stödpersoner till enskilda och till familjer, upprätta ett informations och stödcentrum eller hjälpa människor vidare efter akuta insatser till andra resurser i samhället för hjälp på längre sikt. Anm. POSOM är en förkortning för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrof VEM TYCKER DU ÄR GULD VÄRD? NYHETER Du som läser detta är viktig. Du känner säkert till någon person, något företag eller en förening som gjort något bra genom åren, någon som bör uppmärksammas. OBS! Nomineringar ska vara inlämnade senast 31 augusti Läs mer på KROKOM IDAG 01/2014 3

4 TEMA: OMSORG MED VÄRDIGHETSGARANTI Antalet äldre ökar. Det ställer krav på nya sätt att tillgodose och finansiera det växande behovet av vård och omsorg med bibehållen hög kvalitet. Alla ska vara nöjda med vården Det pågår ett ständigt arbete för att säkerställa en god kvalitet i vården och omsorgen. Men äldreomsorgen står inför en stor utmaning. Antalet äldre kommer att fördubblas under perioden Det ställer stora krav på en effektiv organisation. Befolkningsprognoser från Statistiska centralbyrån visar att befolkningen i vår kommun i åldrarna år kommer att minska kontinuerligt från drygt 8100 personer 2012 till 7500 år Befolkningen i åldrarna 65 och äldre ökar däremot från 2900 till 3300 under samma tidsperiod. En viktig fråga att lösa är förstås hur kommunen ska planera för att möta utvecklingen med allt fler äldre i befolkningen. Det har gjorts beräkningar på att skatten skulle behöva höjas med kronor per hundralapp för att samhället ska ha möjlighet att tillgodose den äldre befolkningens behov. Kenneth Österberg är kvalitetscontroller i Krokoms kommun och han säger att utvecklingen inte enbart är negativ. Vi har en växande marknad i den här sektorn och möjligheterna att driva företag är goda eftersom kundunderlaget ökar. Dessutom visar forskningen att en stor del av våra gamla kommer att vara friska och oberoende till livets slut, säger Kenneth Österberg. För att säkerställa att arbetet inom socialtjänsten bedrivs med hög kvalitet görs regelbundna mätningar på nationell och lokal nivå. Den senaste kundnöjdhetsmätningen i Krokom visar att drygt åttio procent av vårdtagarna inom särskilt boende och hemtjänst är nöjda. Det är en bra siffra men vi slår oss inte till ro med den. Alla ska vara nöjda med vården. Vi jobbar systematiskt med kvaliten för att förstå varför en negativ händelse har inträffat och se till att det inte händer igen, säger Kenneth Österberg. Värdighetsgarantier en nyhet Ett viktigt led i kvalitetsarbetet är värdighetsgarantierna som började gälla vid årsskiftet. Socialnämnden i Krokom har fattat beslut om en värdegrund och värdighetsgarantier för äldreomsorgen och syftet är att tydliggöra för den äldre vad han eller hon har rätt att kräva. (Läs mer om värdighetsgarantierna på nästa sida.) En annan viktig del är avvikelserapporteringen inom ramen för Lex Sarah. Varje negativ händelse ska rapporteras och om den bedöms som allvarlig ska en utredning göras. Med utgångspunkt från utredningen görs en bedömning om en anmälan till Institutionen för vård och omsorg (IVO) ska göras. Kenneth Österberg berättar att rapporteringen är en viktig del i ett ständigt lärande. Vi följer upp avvikelserapporteringen varje år för att på så sätt dra lärdom av våra misstag, säger han. Det är inte konfliktfritt att arbeta inom socialtjänsten och personalen står ofta inför svåra avvägningar. Inom äldreomsorgen kan det handla om att försöka genomföra insatser som personalen anser att det finns behov av samtidigt som vårdtagaren tydligt visar att han eller hon har en helt annan uppfattning. Bilden som media målar upp handlar tyvärr ofta om brister och begreppet vanvård är inte ovanligt. Vi kan försäkra alla om att vi noga går igenom alla ärenden och utreder och anmäler i de fall det är berättigat, säger Kenneth Österberg. Åsa Sjödin 4 KROKOM IDAG 01/2014

5 APRIL E2014 V O E R H T J 1 TISDAG Dæjsta 2 ONSDAG Gaskevåhkoe 3 Om Hästens historia, Gamla Lanthandeln Krokom Bingo, Trångsvikens bygdegård Bingo, Laxvikens bygdegård Fisketävling, Laxviken SÖNDAG Aejlege 7 Information om S:t Olavsleden, Grönänge Dvärsätt Kommunstyrelsen 10 Bingo, Trångsvikens bygdegård Motionsdans, Trångsvikens bygdegård (Löpsjötorparn) 12 Påskmarknad, Gamla Lanthandeln Krokom Årsmöte Krokoms Byförening Påskmarknad, Gamla Lanthandeln Krokom ONSDAG Gaskevåhkoe 17 Bingo, Trångsvikens bygdegård Långfredagen Långfredagspimpel, Rörvattnet Påskdagsmässa med Näskottskören, Näskotts kyrka Annandag påsk Bingo, Trångsvikens bygdegård Torgmöte, Krokom (Krokoms kommuns socialdemokrater) Kommunfullmäktige 30 Majbrasa, Gamla Lanthandeln Krokom 19.00

6 MAJ S U E H P E D E TORSDAG Duarsta Första maj Bingo, Kluksgården :a majfirande, Krokoms Wärdshus 9.00 (Krokoms kommuns socialdemokrater) 2 Bingo, Laxvikens bygdegård Motionsdans, Trångsvikens bygdegård (G-Mix) 3 LÖRDAG Lavvadahke 4 5 MÅNDAG Måanta 6 TISDAG Dæjsta 7 Kommunstyrelsen Europaparlamentsval, förtidsröstning startar 8 Bingo, Kluksgården FREDAG Bearjadahke Bingo, Kluksgården Torgmöte, Krokom (Krokoms kommuns socialdemokrater) 17 Folkrace, Offerdals Motorstadion Näskottskörens vårkonsert, Näldens bygdegård Arlajoggen, Ås 19 Invigning Café Rosen Krokom 11.00, öppet tom 25/6 (Krokoms kommuns socialdemokrater) Bingo, Kluksgården Torgmöte i Krokom (Krokoms kommuns socialdemokrater) Valdag Europaparlamentet ONSDAG Gaskevåhkoe Kommunstyrelsen 29 Kristi himmelfärds dag Bingo, Kluksgården Gökotta, Tibrandshögen 8.00 Danskväll, Aspåsnäsets sommarloge (Blender) 30 31

7 JUNI R U F F I E SÖNDAG Aejlege 2 MÅNDAG Måanta 3 TISDAG Dæjsta 4 5 Bingo, Kluksgården FREDAG Dvärsättsdagen Nationaldagsfirande, Krokoms Centrum och Krokoms kyrka Tacobuffé, Laxviken 10 Bearjadahke Nationaldagen Kommunfullmäktige 7 11 Flottarminnen, Laxvikens bygdegård Pingstdagen 12 Bingo, Kluksgården Flottarminnen, Laxvikens bygdegård Sommarkul, Åparken Ytterån Flottarminnen, Laxvikens bygdegård Flottarminnen, Laxvikens bygdegård Flottarminnen, Laxvikens bygdegård Offerdalsmilen, Kaxås 18 Kommunstyrelsen 19 Bingo, Kluksgården Danskväll, Aspåsnäsets sommarloge (Umbrella o Mickeys) 20 Midsommarfirande, Rödöns bygdegård och vid Gamla Lanthandeln, Krokom Midsommardagen /6 S:t Olavsloppet, Trondheim-Östersund 26 Bingo, Kluksgården Botvidgänget Par i Damer, Föllinge hembygdsgård Botvidgänget Par i Damer, Föllinge hembygdsgård Botvidgänget Par i Damer, Föllinge hembygdsgård Botvidgänget Par i Damer, Föllinge hembygdsgård

8 Storåbränna LOFTERUDS NEDSLAG För tjugo år sedan var jag i Storåbränna för första gången i mitt liv. Anledningen var att få lite kunskaper inför att skriva det åttonde häftet i serien Sevärt i Krokoms kommun. Besöket gjorde stort intryck. I Storåbränna fanns framåtanda, samhörighet och idéer. Två bröder, Fritjof och Helge Jonsson, blev förgrundsgestalter genom sina engagemang för ett kraftverk som byggdes redan 1921 och var i drift i femtio år. Så var det jämthundsintresset som faktiskt var med och räddade hundrasen. Detta i samarbete med Aksel Lindström och konstnären Lindorm Liljefors. Ett annat resultat av samarbetet var den magnifika oljemålningen till den då på 1950-talet nybyggda bygdegården. Lindorm Liljefors I dag är tavlan värd en förmögenhet arvode var kostnaderna för duk och färg. Idag är tavlan värd en förmögenhet. Detta var starka upplevelser av Storåbränna från tal. Hur är läget idag? Byn har ju inte det allra centralaste läget i kommunen och man kan befara svårigheter. Tvärtom, här finns företagaranda som inte väjer för svårigheter. Ett bra exempel är att få träffa Berne Brenje i Big River Camps stora matsal. Berne startade för sju år sedan och har i stort sett med egna idéer, egna händer och obändig tro på sig själv och sin känsla åstadkommit denna gedigna centrumanläggning, sju mindre stugor, grillkåta och en affär med kläder och utrustning för friluftsliv. Dessutom cirka trettio skotrar för uthyrning. Dessa körs till hugade hyrare på många mils avstånd. Dessutom har Berne ansvar för jakt och uthyrning av många stugor i Lakavattnet. Tala om att vara aktiv! Företaget har tre anställda och har i stort sett fullbelagt i campingen, tack vare aktiviteter för gäster från företag och föreningar. Önskemål om prickskytte, skoterlektioner för kvinnor, enkel grillning under en skotertur organiseras efter önskemål. Plus jakter på björn, älg, skogsfågel. Att bo avsides är säkert en tillgång för Big River Camp. Här är riktiga vildmarksmiljöer nära. Tvärtom borde det vara för skoterföretaget i byn. Men så är det inte. Sedan många år har skoterförsäljning och reparationer varit en framgångssaga. Ingenting är omöjligt att reparera och reparationerna har skapat ett gediget rykte om kunnighet och färdighet utöver det vanliga. Därför är människor villiga att göra resan till Storåbränna för att få skotern servad. Och kniper det med reservdelar för gamla skotrar kan reparatörerna tillverka dem. Fyra årsarbeten, minst, har skoterfirman skapat. Självklart finns andra företag i byn även om de ännu inte vuxit sig stora. Idag har Storåbränna cirka 70 invånare och av dem är 24 barn under 14 år! Och det är i stort sett byns egna invånare som skapat folkningen. Skolgången ordnas i Laxjsö och när det gäller högstadiet i Föllinge. Förvånansvärt få människor har flyttat in i byn, det är alltså i stort sett de ursprungliga byborna som förökat sig. För att byns äldre inte ska behöva flytta från byn har byborna kämpat för att själva få bygga byns eget äldreboende. Och med gemensamma krafter har det gått att ordna. För närvarande bor endast tre äldre på Storågården och där finns plats för tre till. Skoter i fokus Storåbränna ligger vid vägs ände på gränsen till Hotagens naturreservat. Sedan många år har skoterföretaget i byn varit en framgångssaga. Hit kör skoteråkare från när och fjärran för att få sin skoter servad. Storåbränna har under senare tid gjort sig känd som ett skotereldorado. Det visste du inte om Storåbränna Storån avvattnar stora delar av Hotagsfjällen. I Hammerdal byter Storån namn till Ammerån. Storåbränna grundades år 1783 av nybyggare från grannbyarna. Bränna betyder svedja. Vid nybyggen svedjade man för att få bort ris och sly, alltså början till att skapa nya åkrar. Storån blir på engelska Big River. Bland nya företag i Storåbränna finns ett med hantverksverksamhet.

9 TEMA: OMSORG MED VÄRDIGHETSGARANTI MÅNADENS TÅRTA GICK TILL KROKOM Krokom inför värdighetsgaranti Nu har Krokoms äldre garanti på sin service i hemtjänst eller särskilt boende. Från årsskiftet gäller sju värdighetsgarantier som ska tydliggöra vad den äldre har rätt till. Värdighetsgarantierna utgår ifrån socialnämndens värdegrund: Vi ska respektera självbestämmande och bidra till att tillvaron känns trygg och meningsfull, våra insatser ska präglas av gott bemötande och god kvalitet. Värdighetsgarantierna har arbetats fram i samarbete mellan personalen, de äldre och deras anhöriga. Projektledare har Sara Comén varit och hon berättar att det här är ett första steg på något som kommer att utvecklas kontinuerligt. Succé för Blomstergårdens Må bra-dag Det blev succé för Blomstergårdens Må bra-dag som arrangerades för första gången i höstas. Det här måste vara Sveriges bästa äldreboende, sa Gerda Sandås som njöt av att bli ordentligt ompysslad av personalen. I mitten av september var det dags för Blomstergårdens första Må bra-dag för de boende. Lena Lind är undersköterska på Blomstergården och det var hon som väckte idén. Det här med må bra-dagar är ju lite aktuellt både i tv och tidningar nu för tiden och jag tänkte att det borde vi absolut prova här hos oss. Mina kollegor nappade direkt Socialnämnden kommer att noga följa upp arbetet med värdighetsgarantierna med utgångspunkt från de synpunkter vi får in. Verksamheterna kommer förstås också att följa upp och justera rutiner vid behov, berättar Sara. Informationen om värdighetsgarantierna sprids nu via olika kanaler för att alla äldre ska få vetskap om att de finns. I de fall det inte fungerar som det ska finns flera olika vägar att rapportera. I broschyren finns en blankett som kan fyllas i och skickas in till kommunen. Blanketten finns också på hemsidan. Man kan även ringa eller mejla till kommunens kvalitetscontroller. Det är värdefullt för oss att veta om värdighetsgarantierna inte uppfylls. På det sättet kan vi utveckla vår verksamhet så att vi gör ett ännu bättre jobb, säger Sara. så vi började köpa in lite varor, bland annat handkräm, fotkräm, ansiktskräm, nagellack och doftljus, berättar Lena Lind. På programmet för dagen stod manikyr, ansiktsbehandling och fotvård och bland kunderna fanns både män och kvinnor. Det doftade äppelblom i lokalen och stämningen var lugn och harmonisk. Även fikat var lite lyxigare än vanligt med bubblig läsk, frukt och choklad. En dam som snart fyller hundra år talade om att detta var andra gången i sitt liv som hon målade sina naglar, och hon var så nöjd med sitt resultat. Det var så härligt att höra, säger Lena. Blomstergårdens första Må bra-dag var sannolikt inte den sista. Alla ville gärna göra om det, så vi planerar att arrangera ännu en Må bra-dag, avslutar Lena Lind. Krokom arbetar framgångsrikt med stöd av olika kvalitetsregister inom vård och omsorg. Hemvården i Krokom har nyligen uppmärksammats nationellt för sitt goda arbete. Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Målsättningen är att arbeta för att förebygga fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen för äldre människor. Sedan 2010 görs mätningar på riksnivå för att stimulera kommunerna till att bli allt bättre på det förebyggande arbetet. Det är fantastiskt roligt att just vi har uppmärksammats som ett gott exempel och en förebild, säger distriktssköterskan Helena Lindberg. Anna Hestner är sjuksköterska samt regionkoordinator för Senior Alert och hon berättar att det pågår ett arbete med stöd av kvalitetsregister även inom andra områden för att förbättra vården för de mest sjuka äldre. För vården i livets slutskede ser vi en förbättring från en redan tämligen hög nivå. Det här är ett viktigt arbete, säger hon. Gerda Sandås njöt av att bli ompysslad av personalen under Må bra-dagen. Det här måste vara Sveriges bästa äldreboende, sa Gerda Sandås KROKOM IDAG 01/2014 5

10 NYHETER Vatten och Renhållning informerar Glöm inte slamtömningen! Slamtömning för hushåll sker återkommande en gång per år efter en planerad turlista. Ändringar från föregående år, det vill säga beställning och avbeställning till eller från ordinarie tur, ska anmälas till Vatten och Renhållning senast den 30 april. En tömning per hushåll ingår i ordinarie tur. För tömning som beställs efter 30 april samt för extra tömning tillkommer en tilläggsavgift. Vi har en ny entreprenör som tömmer slam från enskilda avlopp i kommunen, Avloppsservice AB. För frågor och beställning av slamtömning kontaktar du Vatten och Renhållnings kundtjänst. Du som har vattenmätare! Titta till din mätare då och då så den fungerar som den ska. Kom ihåg att läsa av vattenmätaren när avläsningskortet kommer. Avvikelser från öppettider på ÅVC Krokoms återvinningscentral har stängt den 17 april (skärtorsdag) Åse och Föllinge återvinningscentral har stängt den 21 april (annandag påsk) Krokoms återvinningscentral har öppet kl den 30 april. Från och med maj är det ändrade öppettider på återvinningscentralerna, se vidare på hemsidan eller i broschyren Bra att veta om renhållningen. Hämtning av grovsopor Insamling av grovsopor från hushåll och fritidshus sker i samband med ordinarie sophämtningstur under veckorna 21 och 22 (19 30 maj). Mer information finns på vår hemsida Vi annonserar även i lokaltidningarna några veckor innan. Observera! Farligt avfall ska lämnas in på miljöstationerna som finns på alla återvinningscentraler. Säckar med blandat avfall måste sorteras. Kompostera mera! Du bidrar till bättre miljö och minskar dina hushållssopor med cirka en tredjedel om du hemkomposterar. Ansök/anmäl kompost hos Bygg- och Miljönämden i Krokoms kommun. Vatten och Renhållnings kundtjänst Telefon: E-post: Mer information finns på vår hemsida: www. krokom.se/avfall VI HAR NÅGOT FÖR ALLA SÖK NU! KROKOM BJUDER IN TILL SAMVERKAN SLÄCK LJUSET LÖRDAG 29 MARS! Vi erbjuder undervisning i en mängd musikinstrument samt sång, dans och teater/drama. Mer information finns på kulturskolans hemsida där du också hittar det digitala ansökningsformuläret. Sista ansökningsdatum: 15 april 2014 För mer information: telefon Under Krokoms kulturvecka 2013 genomförde Jämtlands Kulturkompani en rad samtal om hur vi konkret utvecklar vår landsbygd. En tydlig önskan om att samarbeta mer mellan byar och föreningar och i januari hölls den första samverkansdagen. Nu tar vi nästa steg och bjuder in till en uppföljningsdag den 5 april i Alsens bygdegård. Läs mer på hemsidan där du även hittar information om hur du anmäler dig. Välkomna! WWF Earth Hour är världens största miljömanifestation då hundratals miljoner människor världen över visar sitt engagemang för klimatet genom att släcka ljuset under en timme. Släckningen är en politisk symbolhandling som skickar en viktig signal till makthavarna om att ta klimatförändringarna på allvar. Var med i Earth Hour och släck för en ljusare framtid du också! 6 KROKOM IDAG 01/2014

11 PORTRÄTTET Jonas Nord har alltid varit en sann entreprenör och hans yrkesbana avslöjar att han testat det mesta. Entreprenör som vågar satsa Våga satsa och ha bra rådgivare. Det är Jonas Nords ledord för att lyckas som entreprenör. I dag är hans företag, Garage- Center, Sveriges största tillverkare av takskjutsportar. Jonas Nord har alltid varit en sann entreprenör och hans yrkesbana avslöjar att han testat det mesta. Efter uppväxten i Ås stod han som ung grabb på torget i Östersund och sålde potatis och efter en kort sejour på en plastfabrik arbetade han sedan tio år som militär. Efter militärkarriären bar det utomlands, han sålde och rekryterade internettjänster och telefonabonnemang åt det amerikanska företaget ACN, som nu är världens största inom direktförsäljning. Efter drygt tio år utomlands och några sabbatsår startade Jonas GarageCenter i Krokom. Jonas berättar hur han fick idén: Som fastighetsägare har man många gånger behövt byta en port på grund av att den helt enkelt gått sönder. Leveranstiden på garageportar är då oftast 6 12 veckor eftersom företagen oftast har fabriker utomlands. Men och om något går sönder vill man helst åtgärda det snabbt. Och då kläcktes den här idén. I dag kan vi ibland leverera portar inom 48 timmar tack vare att vårt lager finns i Krokom, berättar Jonas. Snabb utveckling Företaget har nu tolv anställda och sedan starten i augusti 2012 har omsättningen nästan fördubblats. I Krokom finns det väldigt billiga lokaler och det är även lätt att hitta bra arbetskraft, därför är det perfekt att bedriva en industri här. Människor som sitter på bra idéer men inte vet hur de ska gå till väga, vad ska de tänka på? I början kunde jag absolut ingenting om garageportar, men efter att ha läst på och sett att det finns en marknad valde jag att satsa. Det gäller att prata med sakkunniga, ha bra rådgivare och samtidigt se det positiva och inte det negativa. Man måste helt enkelt våga för att lyckas, säger han. Jonas berättar också om en resa han gjorde med sina anställda. Vi köpte en limousin och åkte på en Europaturné. Vi var bland annat i Danmark och Tyskland och besökte våra leverantörer. Det var en häftig upplevelse, avslutar Jonas. Text och foto: Felix Persson FAKTA: JONAS NORD Familj: Ogift, fyra barn Född: I Ås, mamman var lärarinna och pappan bonde och affärsman. Motto: Om man försöker vara som alla andra, då finns en stor risk att man blir som alla andra. Ålder: 46 år Aktuell: VD för GarageCenter, Sveriges största tillverkare av takskjutsportar. Framtidsplaner: Bo kvar i Krokom i minst fem år till och driva upp Garage- Center till en omsättning på 50 miljoner. KROKOM IDAG 01/2014 7

12 Visste du att Krokom som en av få kommuner i Sverige faktiskt ökade vår befolkning under 2013? Vi vill rikta ett stort tack till alla invånare, företag och medarbetare i kommunen som står för kraften och gör det möjligt. Källa: SCB befolkningssiffror 2013 NÄRINGSLIV UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER I VÄGLÖST LAND Patrik Blomkvist tog över Belamo vid årsskiftet som ny ägare och VD efter grundaren Roland Larsamo. Lyckad generationsväxling i Nälden Avståndet på 90 mil avskräckte honom inte. Nu har Patrik Blomkvist, 47 från Jönköping tagit över Belamo i Nälden. Med familjen kvar i Jönköping veckopendlar Patrik Blomkvist till Nälden, men att resa mycket är något Patrik är van vid från sitt tidigare arbete. Jag var försäljning- och marknadschef förut och hade södra Sverige som min region. Då kunde jag pendla mellan Malmö och Stockholm, så jag är ganska härdad, säger han. Det var för två år sedan han upptäckte Jämtland och Nälden via en jobbresa. Han fastnade för omgivningen och såg en stor potential i området. Många människor brukar fråga mig hur jag hittade hit till lilla Nälden, men för mig är det inte så. I storstäderna är det oftast en väldig ytlighet, här finns det däremot en ryggrad hos folk och det upplever jag som något riktigt stort, säger Patrik. Det var vid årsskiftet som generationsskiftet skedde i elektronikfirman Belamo. Patrik Blomkvist tog över som ny ägare och VD efter grundaren Roland Larsamo, som dock fortfarande kommer jobba vid sidan om Patrik de tre kommande åren. Jag är förvånad över hur enkelt det har gått att komma in i detta. Det måste jag tacka bygden och Roland för, säger Patrik. Nästan vart fjärde företag står inför en generationsväxling och därför är personkemin väldigt viktig för att det ska bli bra. Man måste kliva in i uppgiften med en stor portion ödmjukhet och för att lyckas med en generationsväxling måste man ha tålamod. Det är två parter som ska bli nöjda, både den som köper och säljer. Framtid i Jämtland Patrik trycker också hårt på att företaget ska bli detsamma. Jag vill inte komma in och förändra något, utan Belamo ska fortsätta precis som det har varit. Det enda vi kollar på nu är att i framtiden kunna anställa en till elektriker, berättar Patrik. Men resorna behöver inte bli allt för långa i fortsättningen. Han och familjen planerar att flytta permanent till Jämtland. Det är ren och skär livskvalité här uppe, det är inte alls lika stressigt som på andra ställen. Sedan är både naturen och människorna väldigt rogivande. För mig är det fantastiskt att få vara en promille av Jämtland. Text och foto: Felix Persson Håkan och Randi Olofsson Lund driver Almdalens fjällgård, en mil från närmaste väg. Utmaningarna som företagare i yttersta glesbygd stod på agendan vid ett seminarium i Almdalen den 15 mars. År 2012 gick priset Årets Margareta till Randi Olofsson Lund i Almdalen för sitt engagemang och företagande i glesbygd. Almdalen är en fjällägenhet vackert belägen tio kilometer in i väglös fjällvärld där Randi har levt och verkat i stort sett nästan hela sitt liv. Lördagen den 15 mars anordnade föreningen Årets Margareta ett seminarium hos Randi och hennes make Håkan i Almdalen för att förstå och lära om deras utmaningar som företagare i fjäll och glesbygd. Späckat program På programmet stod bland annat att Randi och Håkan berättade om förutsättningarna för att driva företag i Almdalen. Susanne Löfgren, tf landshövding höll ett föredrag om Jämtland som turistparadis. Björn Wangerud från länsstyrelsen informerade om vad en fjällägenhet är för något. Slutligen berättade Krokoms kommuns presidie, Maria Söderberg, Rolf Lilja och Lisa Sallin, om kommunens tankar för liv i glesbygd och turism. Det var en mycket givande och intressant dag där fjället bjöd på alla olika sorters väder, sade Gunilla Gisslén, näringslivsrådgivare i Krokoms kommun. Vi gör plats för växtkraft

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats: Kl. 13.15 16.00. Sunnanåsrummet/Förvaltningshuset Beslutande: Markus Evensson Ordförande (S) MonaWandel SRD Maj-Britt Tönners (C) Bo Hammarsten Anna-maria Winblad Ingvar Pettersson Sören

Läs mer

Framtidens sparform TIPS

Framtidens sparform TIPS Framtidens sparform Bli Miljönär-vänlig! Genom att hyra, låna, laga och reparera kan du spara pengar och samtidigt bidra till att förebygga avfall. Allt du konsumerar blir ett avfall, förr eller senare.

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Kenneth Österberg informerar 4-5 Information från socialnämnden 6 Tjänsteutlåtande, upphandling av samhällsbetalda

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Strömsborg Strömsborg Strömsborgs vårdboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd och service. Vi arbetar utifrån kontaktmannaskap. Det innebär att din kontaktman har ett

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier - äldreomsorgens löfte till dig För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss har vi så kallade värdighetsgarantier för vissa av

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Björktrasten Björktrasten Björktrastens vårdboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd och service. Vi arbetar utifrån kontaktmannaskap. Det innebär att din kontaktman har

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

lla kan! Elin Lindberg sprang för laget Alla kan i St Olavsloppet 2013. Som en del i

lla kan! Elin Lindberg sprang för laget Alla kan i St Olavsloppet 2013. Som en del i 2013 i korthet Varje år gör Krokoms kommun en årsredovisning som beskriver året som gått. Den här populärversionen är en sammanfattning av det viktigaste i årsredovisningen. KROKOMS KOMMUN 2013 i bilder

Läs mer

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som NÄRINGSLIV 12/13 Hoppas på en södra infart 1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som företagare på

Läs mer

Frösundas fototävling.

Frösundas fototävling. > VD har ordet: Ett viktigt steg mot ett kundfokuserat Frösunda > Välkommen Mjölby! > Från personlig assistent till verksamhetschef Det här fotot av Maria Wahlgren är en av tre vinnare i Frösundas fototävling.

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola ÖPPEN FÖRSKOLA Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 www.lund.se/kulan Email : kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Strandvägen Strandvägen Vårdboende Strandvägen erbjuder tillfälligt boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd och service. Vi arbetar utifrån kontaktmannaskap. Det innebär att din kontaktman

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Trygghetsboende Trygghetsboende Trygghetsboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd, service och en trygghetsskapande vardags miljö. Syftet är att kombinera ett självständigt

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet. Februari 2010

PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet. Februari 2010 Föreningsnytt Februari 2010 PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet Uppsala föreningsråd Svartbäcksgatan 58 753 33 Uppsala Telefon: 018 14 49 14 E-post: info@uppsalaforeningsrad.se Hemsida:

Läs mer

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön 1 2 3 4 5 6. 10 Manikyr dag 4. 11 Manikyr dag 5. Nagelspecialist 4. Nagelspecialist 5

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön 1 2 3 4 5 6. 10 Manikyr dag 4. 11 Manikyr dag 5. Nagelspecialist 4. Nagelspecialist 5 Februari 3 5 Manikyr dag Manikyr dag Manikyr dag 3 Nagelspecialist Nagelspecialist Nagelspecialist 3 Nagelspecialist Nagelspecialist 5 Akryl dag Nagelspecialist 5 Akryl dag Akryl Proffs dag Nagelspecialist

Läs mer

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra Kommentar om ridningen: -man fick rida hur mycket som helst, olika slags turer.

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra Kommentar om ridningen: -man fick rida hur mycket som helst, olika slags turer. Namn: Andrea Renström Resa: Arizona Datum: 9/3 2014 Kommentar mottagande: - Kommentar boende: -underbar stuga, sängarna är jättesköna. Städning varje dag om man vill. Kommentar maten: Maten är grymt god.

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

Krokom idag 01/15. Information från Krokoms kommun till hushåll, företag och fritidshusägare

Krokom idag 01/15. Information från Krokoms kommun till hushåll, företag och fritidshusägare Krokom idag 01/15 Information från Krokoms kommun till hushåll, företag och fritidshusägare MÖTESPLATS KROKOM VÄXER FRAM TEMA: UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER I SKOLAN SVERIGE OCH ERITREA MÖTS I NÄLDEN PORTRÄTTET:

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60 Sammansta llning Landsbygd 2.0 I Landsbygd 2.0 lyfts idéer för lokal utveckling fram genom samtal mellan generationer. Metoden är enkel, har bra hjälpmedel och går ut på att alla är med och diskuterar

Läs mer

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland HAMMARLANDS BIBLIOTEK ÖPPETTIDER TISDAG O TORSDAG 17.00-20.00 (även under sommaren) NÄSTA INFOBLAD UTKOMMER VECKA 42 DEADLINE 4 OKTOBER HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 Kontakt: Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 Hemsida: www.lund.se/kulan E-post: kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se

Läs mer

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta frågorna handlar

Läs mer

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 1 Plats och tid Gripens sammanträdesrum, Stationsallén 5 A, Gislaved Bengt Petersson Lis Melin Kjell Thelin Majken Larsson Rigo Fredriksson Siv Sandahl Uno Ekberg Egon Johansson Rolf Handberg Ordförande

Läs mer

God jul och gott nytt år

God jul och gott nytt år God jul och gott nytt år > VD har ordet: Kundfokus vad betyder det för oss? > Ny rutin för sjuk- och friskanmälan > 5 frågor: Jarmo Löflund DECEMBER 2014 Nyhetsblad med aktuell information till dig som

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Kommunbladet sommaren 2014

Kommunbladet sommaren 2014 Kommunbladet sommaren 2014 Ett urval av information från Norsjö kommun på lättläst svenska. National-dagen i Norsjö Den 6 juni är det Sveriges national-dag och det firar vi med olika aktiviteter i Norsjö.

Läs mer

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro Kommun Telefon 0481-456 69 Ingen fråga är för liten Ni som förlorat er närstående

Läs mer

Stödundervisning Stödundervisning för mer information besök Rudbeckianska gymnasiets hemsida.

Stödundervisning Stödundervisning för mer information besök Rudbeckianska gymnasiets hemsida. Stödundervisning Stödundervisning för mer information besök Rudbeckianska gymnasiets hemsida. Stödfranska Obs! Ingen stödfranska v.13 och 14. Hälsningar Margareta Danielsson Information om lärverktyg Alla

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Vi är Anhörigcentrum s.5 Det här erbjuder vi s.7 Någon nära mig är äldre eller långvarigt sjuk s.9 Jag

Läs mer

Värdighetsgarantier. inom Vård och omsorg

Värdighetsgarantier. inom Vård och omsorg Värdighetsgarantier inom Vård och omsorg Om Hjo kommuns värdighetsgarantier Värdighetsgarantierna för Vård och Omsorg är garantier som mer konkret talar om vad brukarna inom Vård och Omsorg i Hjo kommun

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Hur det är att leva med NPF

Hur det är att leva med NPF Hur det är att leva med NPF Göteborg 22 oktober 2015 Föreläsare: Anders Moberg www.attention-utbildning.se Vägen till diagnos Lekar Mamma VS Mig Mamma VS Barnavårdscentralen 2 ADHD klass Egen undervisning

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga Älvgården särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Älvgården I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 16 oktober 2014 Deltagare i Karlfeldtgymnasiets krisgrupp Rolf Engman Gymnasiechef Bo Larsson Mikael Andersson Utvecklingsledare Jan Vennberg Intendent Åsa

Läs mer

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Inbjudan till Sveriges företag Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Kära företag! Lördag den 31 mars 2012 klockan 20.30 är det dags att släcka! År 2011 deltog över 5 000 städer i 135 länder i Earth Hour.

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Aktivism och feministiska frizoner på nätet

Aktivism och feministiska frizoner på nätet Aktivism och feministiska frizoner på nätet Alla fattar inte riktigt varför jag gör det här, säger Joanna som är en av de fem nätaktivister jag pratat med. Hon och många andra lägger varje dag flera timmar

Läs mer

Öppen förskola. Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. kulansoppnaforskola@live.se

Öppen förskola. Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. kulansoppnaforskola@live.se Öppen förskola Höstterminen 2014 Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 E-mail : kulansoppnaforskola@live.se Hemsida: www.lund.se/kulan Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga Granbacken särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Granbacken I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Tre månader i Modena

Tre månader i Modena Tre månader i Modena Jag läser sjuksköterskeprogrammet på Hälsouniversitetet i Linköping och jag har spenderat 12 veckor i italienska Modena. Universitetet där heter Università degli studi di Modena e

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR HÄLSOVECKA Den 6-13 september ordnar kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR Hälsoveckan inleds söndagen den 6/9 med Aktivera loppet, och avslutas

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V06

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V06 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V06 Vecka 06 201302 09-10 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 maj - 31 augusti 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer en närstående

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Till dig som varit med om en allvarlig händelse

Till dig som varit med om en allvarlig händelse Till dig som varit med om en allvarlig händelse 1 REAKTIONER Akut reaktion Under den första tiden efter en allvarlig händelse har många en känsla av overklighet. Det som inträffat känns ofattbart. Vanligt

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse Postens Gruppförsändelse 2015 01 14 Årg. 42 v. 3 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi finns även på facebook Ekumeniska gudstjänster Pingstkyrkan

Läs mer

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar 2014 Är du man eller kvinna? 13% 11% Man Kvinna 76% Ålder? 11% 6% 11% 26% 20-30 31-45 40-60 Över 61 46% Hur hittade ni AHA (Anhöriga Hjälper Anhöriga)? 11% 3% 8% 22%

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA?

HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA? HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA? Detta är en sammanfattning av slutrapporten från samverkansprojektet Värmebölja Perioder med ovanligt varmt väder kallas värmeböljor. I takt med att klimatet

Läs mer

Studera på distans. boka en tid innan ditt besök. Du bokar tid på telefon: 090-785 91 16. Personer som blir akut sjuka får alltid hjälp först.

Studera på distans. boka en tid innan ditt besök. Du bokar tid på telefon: 090-785 91 16. Personer som blir akut sjuka får alltid hjälp först. Kommunbladet april år 2014, information från Norsjö kommun. Kommunens överförmyndar-nämnd har anställt en ny handläggare som heter Helén Ask. De som arbetar på överförmyndar-nämnden ska se till att de

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet 2013 Jenny Andén Angelström & Anna Sundström Ansvarig utgivare: Jenny Andén Angelström ISBN: 978-91-637-2882-2

Läs mer

Öppen förskola. Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. E-mail : kulansoppnaforskola@live.

Öppen förskola. Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. E-mail : kulansoppnaforskola@live. Öppen förskola Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 E-mail : kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan Omöjligt Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan 19-22 nov Entreprenörskapsveckan är en del av Global Entrepreneurship Week. tisdag 19 nov Invigning och Open innovation

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka EFTER OLYCKAN Information för dig som råkat ut för en olycka DU HAR TRÄFFAT: JAG HAR TELEFONNUMMER: 018-727 30 70 Att drabbas av en olycka När du har varit med om en olycka kan det vara svårt att veta

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl. 15.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson, SN, ordförande Elisabeth Holmer, SN Boel Rosdahl, BN, tjänstgörande

Läs mer