Varfö. ala 15% 50% Stöd Din förening, Ditt Lag eller Din klass genom att köpa Klubbrabatten. 15%ejRABATT. för. 15Kaffe. för. för.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varfö. ala 15% 50% Stöd Din förening, Ditt Lag eller Din klass genom att köpa Klubbrabatten. 15%ejRABATT. för. 15Kaffe. för. för."

Transkript

1 160 k 10 heck Väec Sehge coopse Boä u 0 k e e fö 100 i uik få Ku e Rivköp 0 ge u ugusi kupo gso u Gå ej koie e v efiig soiee o iye o kupog o Gäe fsko i Gäe e köpifäe ejue så få 10 10ä ej spe K ee g, äke, ii Giig o ej ok e e Gäe eju ee i uik e e Soi e Riv u ies Soi Upps soise kogäyig 4 ck köp e jo fö Vfö e T e fö Pis 1160:0 e? Gäe 1 s 0-1 ugusi 0 H 1 k fö 00 Gäe k köpöve 00 Soi Upps soise Gäe o coopse pis O o ko Gå ej e köpifäe Gäe (sp i 0 c e gäe e köp v vf koies eju e o 0-0 äe 1/8 e ye Bä Siyog 1Guvä Boäe Ske Sehge e e COOP Fou koies 08-1 K ej e e ej yck koi giig o o 0, os, gäe pis Gå ej g, giig äe o kupogsö-o o kupo Biy 100 k ie igse 0isow Suwys köp v Nä u h fö öve 70 k esuge i Upps c vfi 0 99: Me ig Supe vfi ivåseh fö juio0ekäek& juio1000sko T10 k fö Nä u h BTT I VR PÅ ENsVLFR e kupog å u öse i fåmegui peseko e Gäe é Gäe ej oiie pise pouk e e ejue ivås zuffsek kffe ej koies Giig ej koie 1 ugusi Gåpiz -08-1gäe o yck, ge g X-L poepo 0 k i s e ieuikeä e Riv u eju ue jui-ugusi gäe ge Giig o e köpifäe, Gäe Kupo oe & fäe få g, Kugsp e köpi Vks i Upps Gäe sko 49 kes i se vf vfi foossko : Öppeie g 8- Gäy pis Gäe es ues vå -isk eé oo äs 10:-/peso O pisx fö e peso Bosg e: REGNBY ikse Kupoge gäe eioch uik exoåe ÖppCK ej specikyssig Läs e o vå 10 (ej föokig) äck Giig PONG VÄRDEKU RBTT TRÖJ ug oe & Gis o gg kiosp gå ej g 1 kofe vfi köpifäe ogiigkupoo eo pis eeju e fö Gäe Gäe e koie 07 Bosg SLGS i uik LND ig SvFF e wy ENTk s vhä e kupog PÅ e å u öse i peseko pise Gäe ej g gäe oiie kupoe ejue fi sgäe e De 1Giig v6 oikksej koies vå 0 9 Kugsp Vksg, 0i Upps o UPPSL CITY,, GRÄNBY BOLÄNDERN G PON EKU VÄRD TT BV R R I 1 LFR k ku V PÅ ENpise å uuösee iegäe ej pese po g i wwwsiuse Ceu fö 1 K u ik e köp Riv u e i uike Gäe ej ok, iig, äkeee spe K ej koies e e ee ejue Giig o o 1 j ie o i e e Gä e s -0 i e Gi i g 0 ej ko se iig BY ) u få e, GRÄN oiie fö, NDERN e ej p sko e TY, BOLÄ Gä CI å UPPSL : (Bieh sko ( e Eju fö Byx T e ck i Regj ) Gäeköe e köpifäe koies e vfk iejv pepouk f gsöj RBTT e vpise 0e s 99es k TT ejue Gäe oiie s Siu C-pise Iku Vä 1 FF s RB siveyc psi ek,sv o ekffe ge_up TT hos Gäe e ork Kupoge ä es giig Sius i Upps kb S BI i Bskuike 1-1 M/up f Gäve vek 0 R o 77x44_ o-08-1 BTT Fo0 i R Giig o f v 0 BTT 0 R vfi sko piz sekes zuffé spe Gäe opis Gå eee ej iek, e ig, äk 0 Gäe e köpifä e Gäko ej o i g e - 1 u e o e g, uik s 0g 1 gii o e e i pifäekupo få 0 u k Riv www 100 e kö oseh eco iese Gäe ej ko k Gäy Ceu 149 g poepo hos Gäe 1 s giig e Gäe eju ge ä egiig o Kupo 17 sg 9 18, Bo ö UPPSL 7 0, ö-s e M å -f Gäe e pouk e köpifäe K ej koies e ejue Gäe es oiie pise s Siu C-pise Kupoge ä es giig hos Sius uike i Upps Giig o Öppe 8 Kugsg 70 Gis VLFRI REGNJ i uik PÅ 8- kupog i Tesse, g öse i e é oiie å u peseko pise Gäe ej Gäe kffe zuff ejue 1e ej koies pizsive yck K, s Giig X-Lge o 99 k Iku Gäeiigse få e u1- Gäe ej oiie ) Väefö, k fö esevio Ejue: (Biehå sko ( p sko e e u) e GRÄNBY Gäe T e fö BOLÄNDERN e, ej Kvo CITY, Byx Upps (gäe UPPSL e e köpe) -eeve vfi Regjck ej koi o RBTT s e v 9 k She/7 oiie pis Gå pis e vfi, giig Opise ejrbtt koieuecig öj sgs äe o kupog SvFF pisä ise e K Si e köpif 0 RBTT ifä s Gäe vfi Bskeo wwweiz i Upps piserbtt e köp ie0 uike 10-1 kupoge_uppsi Foo uk oi RBTT vfi 77x44_ve 0us Si e po es Vksg ise wwweiz 10-1 psi Vksg kupoge_up u k uk gpo gå ej ui kupog e e köpifäeeogiig o 0 M/S BIRK o eju Gäe e 0 koie su eé i so, poo yssig, RBTT fö 1 0 She 7-Eeve se iu wwws Fogsväge 99, Upps 7 jä cykeh 0 Öppe 8 ei vå g i få R D E K U P O N G å 1 V Ä - 1 Vf Vks i Riv u ug 1 s fö Nä ugäeh giig Gäe ej ok, k Väj Väe 79 köp öve 00 k k fö 1000 h köp öve 70 e 0 spehig 77x44_ve Gäe o pis Gå ej koie e Gäe e köpifä spe e e e o kupo ee g, äkg, giig o 0-08ok, ii e 1 ejwww eco seh ike Gäe e o u i e g 0 s Kugsg 70 0 pouke, 0 sivev vfi köp o Iku ej oiie ) gäe fö99ekhe ufå e iigse GäeKupoge Gäe fö, fö sko e k 1- Ejue: (Biehå sko ( pväe esevio, GRÄNBY e u) e T e fö BOLÄNDERN CITY,e Gäe UPPSL (gäe ej Kvo e vfi Regjck Byx köpe) -eeve UppsGå ej koie s e pise vfi 0 k She/7 pis 9v ierbtt e pis, giig o oiie ko RBTT u C- O ig öj äe o kupog K ej SiRBTT pisäsgs wwwispse ifäe e SvFF s0 e köpifsågjäsg ise e köp ie pise uik Gäe e i Upps vfi Bskeo wwweiz 0 RBTT uk psi1 oi kupoge_up 10-1 spe vfi Foo e po es hos Sius e i uike g 77x44_ve iig, Gäe äkeee 1 0 RBTT ug 0 wwwsiuse 100 k Gäe pko fö 1 Dgkip R fö 1 0 Tå ko fooss 1010 vkfi k Fogsväge 99, Upps k Öppe 8 ie 1 K ej ko 1 s 0 fäe få e köpi Öppe 8 ge She 7-Eeve giig o -äes Kyssig e 9:-/peso kyssigsey fö vuxe g X-L poepo se Riv u pis O 0 0 ä iu wwws ä u e, ejuk e få xe k49 e ey ies få e ik köpe Vfi På vu ko00 s K ejväe eys ki Be efe -10 fö k 10 Gäe o efee o80o sög e Väe v Gäe åg i uik v u e ge få Ku i 0 s 1000 k G köp köp v huvu juiokäe & juiosko Gäy Ceu fö 1 up) fö öjéo, (181å se heck Väec B k 1 pke isä u49h k) E g (sp c e kupo Riv 1 ugus e ese spe e köp e e övigkupog o ej koie äkee kece o e 99 k Gå iig,o koie 1 ugusi 0 O pis 169 k, u Gäeo ej ok, Upps Gå ej e köpifäe kupo O pis 18 k Gå kupog, gäe köpifäe g 66 uike e o kupog o ie Gäe Kugs e es e Gäe Gäe e köpifäe 1 ug Riv u Gäy Ceu upps K ej koi 1 s fe-sö 8-1 fågäe 170 äe oeysse/ Öppeie Kugsg å-o ie s Upps e köpif Fe 16-0 Öppe 01 e eju Öppe M/S BIRK Gäe eysse 16- e: 1/ McDo 0-0 es e Må-To 1 Sö 1- o Öppei Te 018ej koi e köpifäe01 0 e Soi K Lö 1-0 1/ 8- Biy e kupog Gäe 6 Te ye ispse g Rpsg sg Sågjäsg spe Bä Soi Dgu y ej ok, iig, äkeee IKE Gäe Si uike wwwsoise i 0 4 Gäyig Soi Upps Riv u e gäe ue s-pi Bik Isies 67 k Skeog g i hykegoi 4 ck Gäe e köpifäe, u e Gäe sög-os ig k, specikyss ejpis O pis 49:-/pes k yssig, o 0 s7 44 i Upps 17 O koies ge, giig icheckig e es -isk äs föe kkupoge Gäe K ej Hu köpe esuge e eé 08-1 e gäe e ik SMKLUBB eju Mc Fes få Suwys e uppge: g koie okig s väe o Gäe o Boks ikse, pis Gå ej Gäeo, giig o e OBS! Tis 10e Gäe v Be efe huge k g, giig ies Giig efe O sög ko kupo Gäe opis äe o kupog ej o peso o o K Sehge i Gäe åg hec e köpif p upp köpifäe 0 18 Gäe ej McDos Gäe wwwföose e säsk gäe e ese, Upps sg, e e Fogsväge kece e 99 åg-o ge Gå ej koie Gäe Gäe ej cksky kupo Upps o 1 ugusi 0 o kupog, gäe g 66 e Kugs Gäe e köpifäe 1 fö e spe ioäkee 10-0 esev, Gäy Ceu eiig 10- fe-sö s upps u) 70 ysse/ ie Kugsg ej ok, 81 å-o e ÖppeieFe oe - 1 ug 0 ko Gäe (gäe ej Kvo ÖppeMcDo s Upps 0 e e 01 ej se ejwww pise Upps 1 K 1 s 16- eys e i ejuike -eeve 8-1 e koi 1/8 köpe gå Cäe få M/S BIRK k She/7 k Må-To 1 Sö 1- Riv u o 0-0 upps kupog ie pis Gå köpif -08-, giig Siu 0 se e O pis 9 oigäe ekupog iig s fäe o o 0 Lö 1-0 1/ koiesyee få e u pisäig e köpifäe o e Giig e köpi k ej ie pise i Upps 000 ispse fö6, Te GäSågjäsg pis ejue Bä Gäe sg oi us uike e o s G u käe e hos Si Dg UPON Gäe äkeee spe E K e: e iig, 1 Siyog sko ee e Gäe V Ä R D ei Gäe ej ok, s giig uike koie T p Riv eju Öpp u eäie Ske ue j-jui 0 ge e köpifäe, ej specikyssig & Gisug Giig ogäe e KupoGäe 8- -isk yssig, Kugspoe ey ikse ues vå g Gäe es Sp se ehigs icheckig Vksg, häig Po i Upps äs Kupoge Läs e o vå She 7-Eeve sg 7 00, uppge SMKLUBB Bo iuse Boks e o Giig i uik wwws T p sko ee käe e fö, u få e iigse köpe K ej koies Gäe o pis Gå e ejue Gäe es oiie pise s Siu C-pise ej koie e e Gäe e köpifä Kupoge ä es giig hos Sius uike i Upps e o kupog, gii g o Giig o wwwosehe co Kugsg 70 ke Upps g 66 Kugs fe-sö ie 8-1 å-o Öppe McDo s Upps Öppe Te 018- Öppe 8 99:- Me k ik vxig 0 k vä Supe uvä cigsu fö 100 Gäe e, e köpif i ose peso hec köpifäe vä Gäe upp e suge www ig, säskp gäe fövfe fö e e 149 ejue Gäek ik ge ej koie e å) é, (o, giig o 100 k e e eju 49 k köpe få Ju1ioi ey e Vfi På 10ies väe få e ik ej ko e eys efe å Be k K k 10 Gäe o i uik sög e efe Väe 60 o e Ku ög ås Gäe u åg si Riv vg ge få ugusi 0 kupo köp Besä ie e övigkupog o ceese 99:- K ej Soi e köpif 01 1/ Rpsge kupog Gäe IKE ie 6 4 ck föfö 11 Väec s c Su E gis c 49 k) o spe K Gäe e köpifäe ee upps Ceug, äke o 0ysse/, ii Giig wwwoe ÖppeieFe Gäy ej ok e se 16- Kugsg uike Gäe ee i Må-To 1 Sö 1- e e 0 upps Lö 1-0 Riv u s e Te sg Soiko Dgu Gäyig Me ie 8-1 Öppe heck ge i Upps esu Suwys ge vä Supe ö pke u su ig, 149 k ik fövfe k så få Te 018- Biy Rpsg IKE e koies e Sehge 08-1 K ej yck 8-1o 0COOP Fou ej koie e gäe ej 0-0 g, giig, giig o pis Gå sö-os, o kupo e,kupog Gäe o äe o o köpif köpifäe i pesoose e ehec upp www Gäe säskp gäe fö e ejue e Gäe ej koie e ge kupo O pis 18 k Gå kupog o ej Guv e o koie Gå ej e köpifäe Gäe es o K ej koi e köpifäe Soi kupog e coopse 00 k köp öve Boäe 1 övig g o kupo 49 k) (sp c 0 c e vfi gäe köp v e ejue k H Sö Di föeig, Di Lg ee Di kss geo köp Kue köp öve 00 0 k fö k E gis c Su e COOP Fou PLU e 6 PLU köp ej spe K 1 ee g, äke o 0-08-, ii ej ok e Giig e Gäe ee eju i uik e e Riv u s e koie : Öppeie 8- g Coop Kosu Siosgei, Rigg 1, Väseog Sove coopse G PON EKU VÄRD TT B R 0 fö 1k Kffe es Vkfså få u köp e 00 g kffepke v HBefö 00 e -ä eso ef e i ey g ey gso i fåejhe X Gäe å vfi so fö sväk, 4 öo g o egäe k koie e Kyss ey 9:-/pBik IsJieCs K OCH REGNBYGäe sö h få e u 9 fsko i soiee o iye vefiig Gå ej ik e g ef e Riv u e i uike K ejkoies e ee ejue k 10 Gä köpe i EGN s o eg g R k ejue Gäe e köpifäe o kupog o i I e o hy i LFR Giig o g s V ig 0 s s s -o y ys k g Å i P k spec e sö ckig ku po g i u ik e ko es e se i ej p å u ö e Gä e Vksg 10-1 wwwsiuse p ise wwweizise 018es Gä ig, ej o i ie iche e ju e ä s s e O pis 49:-/p -i0skyss Gäpo eg 01-0 Ku i e s ko -08-1Gi i g 0 MK LUBB Gäe e K ej uppge: S o 0 ikse, e Boks Giig 0 iigs s få e ) 1 u ie, GRÄNBY i Soi Soi ERN, Coop Kosu Siosgei, Rigg 1, Väseog Sove coopse ej o sko e fö e BOLÄND McDo p Gäyig å Gä Rpsg CITY, eh s Upp L i ( PS (B o : is UP 9 s sk O p ue 4 ck j fö IKE E Soi Upps soise x e By T ck j g vfi Re köpe) i v G BTT j 0 R TT e vf sgsö PON B EKU i R TT e SvFF skeo _upps Väe 99 k Iku B B e i upoge VÄRD R sive0yc vf ies vek kffe k, ko 4_ s ej o TT x4 K 77 B Gäe e k R i Fo ej yck M/ S BI RK vf Gä o s, gäe o 0 BTT K ejko 0eR g, giig, sö-o uike ug 0 o kupo pesoe ie e i Be upp i köpifäe Riv u 1 s 0-1 e kupog s e eju e e 1/8 0 e säskp Gäe ef e ey gä fö h e få e Gä e e s väe e köpif ä åi ik 0 ug gäe o kg äe o e köpif sö Gäe e köpg x e i uike K ej få Riv Gäe 1/ kupoge ko i e kupo gp es e e u ik Gäe igse e s ys efej k O pis k Gå koie ejue e i å u ö kee : ej koies köpe 10 ejue e18 e o , ej spec kse e Gä e Gäe o Giig Öppeie sig i ie pyise Gäe e köpifäe o kupog o skys i gs e j u g o e i i i e Vks Gä e gg i -ck vå eih s e s 0 ic -0he pe se e Skeog Öp h s www g eizise ej ko poge ä Gi i 16Sp 7 s ue Fe K o s e pp P - Ku e/u ig16 Gäe hä-to MK LUBB woeyss S- 8-1 o våmå 00,1up pge 1 Sö ysse ww 0-0 Läs e e o Gäe Lö ps BY -0e 08-7 Suwys 0 up NDERN, GRÄN Giig 0 Boks esu Te LÄ s ge i Upps sg 6 PSL CITY, BO Soi Soi UP Dgu Coop Kosu Siosgei, Rigg 1, Väseog Sove coopse 149 Gäyig McD0o Rpsg s Upps is O p 4 ck soise IKE Soi Upps gföui1 E s1 pizz (spfféc c Su i k 49 k) v 0 i köp 99:- Tå ei g få vå 1 i Vfi å yee v vfi 0 c e Bä Siy Supe M e 99:- 10 Gäe 1/ yee Bä Siy Skeog vfi s T ke wy Väe 79 k Väj (spe vå 6 oik s De ckupo vi 4g9gäe kögäpeo k) es vhäig v 0 vf-08i1 0 c K ej ko ie gee fö e kupog s e eju X-L e köp g e ) e esevio h gä oif ou poep ä(geäoeej 0Kv-08- ee e e köp Riv u e i uike Gäe ej ok, iig, äkeee spe K ej koies e e ee ejue Giig o s Supe M e 1 0 E gfö is c Su 1/ :is O p COOP Fou Sehge Boäe coopse 8 0 1/ 1/ 0 Gäefö 00 k y e H Bä såefå u 100 k Siy Skeog Riv u e i uike Gäe ej ok, iig, äkeee spe K ej koies e e ee ejue Giig o e 1 Upps koi /7-eeve k She oiie pis Gå ej g, giig o 0 pis g OVks g10-1 po wwweiezis ä oeku if pisäi p kö e Gäe Gäe Suwys esu 17 ge i Upps spoe &, Kug Vksg E gis 1 (sp c c Su Gisug She 7-Ee 0 VJfi eisse RÖ y fåsuge STk 0 ig NDSLG k vä ik fövfeig, L F F v h spe PÅ EN S fö k u 0Guvä 0 s i ps ge_up upo vek 77x44_ Väeche ck s e ej koie -1 yck K, gäe ej 0-08, giig o sö-os g, po e ku so Be ef pe pifäe o upp i e kö Gäe e hug e säskp gäe åg o e Gäe fö Riveu Gå ejg sö s väe få e ko kupo ie e h e i uike e ik g ef e ej h gåejue ig, Gäe ej Gäe k Gå öv g 10 Gä OMpis 18 k ej koie ig kupo poe köpe skyss e köpifä eä cdo g o ku eo -i e é få e o ku vå Ku e if s ph o 8 Sköe Gäe e okupog o eköpifäe -0 pog o oe s 1 s o o pis ejugee Giig iee s ue so h 1ä u ikse pe gu Öp si e e 0 e Gä å 1 so Gä exo fö-0 e pe Fee16 pps e e 10:-/pe å-topo16g-e gä uik i yss koe/u O pis M Ku -s e o vå oe 1 ) Lä 1 Söig k yssig 0 Lö (ej -0ok ej speci - 01 o upps äckbo10-0, c e iy 0 ss g 01 Gii Te 018 Te i Te sg Öp peie 8Dgu SoiMcD 1 o Gäyig s Upps sg Bo Soi Upps soise 4 ck M/ S BI RK köp fö 1000 k o so, po eé i Mc Fe s H uge 149 k ik fövfeig, vä jä4 k eh4suge e cyk 100 k 0 Soi Rpsg IKE 4 0 s ej koie gäe K sokig ig o 0 e OBS! Ti gi so, pe g po p i o ku K ej ko säskp up köpifäe ie g, fö e e e g-os e kupog s e eju e gä fö Be Gäe å e köp eseviogå ej sä g i kupoge e ifäe o e gäe ) Riv e u ko gå ej äe ej Kvou 1 e Gäe e ie e övig kupoh e i uike pog 8-1 köpifäe ge få e e Upps(g äe o ku -0 Ku o kupo /7-eeve is Gå ej koi e köpif Giig o 0 e Sh g is e k e o p i p o e Öppe 1 ugu-0si1 O pis 9 g oiie g, giig Gäe so e eju Fe 16 0 e o kupo pp e - ä 16 e/u if pisäi ss p -To i y Må e kö woe ko 81 Sö 1- Gäe ysse ww Lö 1-01 Gäe 0 up Suwys Biy Te esu Te 018g 6 ge i Upps s 6 u 0 60 D0g Öppe sug köp v 49 k vfi ) 0 c e -Lge og X p e o p å p så 10 i oe & G, Kugsp ksg Upps V 7 köp v sögå -1 i uk igpo e u Kue k kså esäs vi: wwwkuese ie 8-1 Väeche c 1 pke k 7 seie Väecheis owig ä c G kköp v huvu ve i Upps ve i She 7-Ee COOP Fou Sehge Boäe coopse RBTT0 f ö 1 Guvä Öppe 8 PLU e PLU 6 Supe M Bosg

2 Iehåe föje ejue

3

4

5

6

7

8

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

5 % rab 50% Guldtvätt. Stöd Din förening, Ditt Lag eller Din klass genom att köpa Klubbrabatten. för. t batt 10% rabatt. för

5 % rab 50% Guldtvätt. Stöd Din förening, Ditt Lag eller Din klass genom att köpa Klubbrabatten. för. t batt 10% rabatt. för 60 k 0% j spl Kn 8 dl och g, läkm om 5-0-, idnin j ok dndn Gilig n Gä ju ill uik Riv u och s nd komin köp hck Vädc Hös Guldvä dn COOP Foum 0 k fö 50 så j spl Kn dl och -0-8 g, läkm om 5, idnin j ok dndn

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

a t a 21 50% Guldtvätt Guldtvätt Stöd Din förening, Ditt Lag eller Din klass genom att köpa Klubbrabatten. för Betala för 100

a t a 21 50% Guldtvätt Guldtvätt Stöd Din förening, Ditt Lag eller Din klass genom att köpa Klubbrabatten. för Betala för 100 50 k b 0% j spl K dl och, läk to 204-08-3, tidi j tobk dd Gilti Gäll ll bju till butik t b Riv ut och s d kobi j spl K dl och, läk to 204-08-3, tidi j tobk dd Gilti Gäll ll bju till butik t b Riv ut och

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

50% rabatt. på valfri innebandyklubba.

50% rabatt. på valfri innebandyklubba. Söd Din föening, Di Lg elle Din klss genom köp Klubbben Pis 1160:0 % bt 3 bel fö 2 vid köp öve 300 på juniokläde & juniosko k Gälle 1 sepembe 2015-29 febui 2016 T 3 p sko elle kläde bel fö 2, du få den

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

Mening med ditt liv G/H. o n G/H

Mening med ditt liv G/H. o n G/H =132 J f s s Meg ed d v /H s s s Kr-ur Svesso 1.De vr e gåg e - e po so yc-e v - e vr för 2.To-år - e gc så sbb för-b, h ev - de v - e så - so h / s s ss s s s s J J f b J f J p o o o J p o o o b s s s

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

Systemmätetal, mål och resultat 2014

Systemmätetal, mål och resultat 2014 Sä, å och R ä bä ä R ä vå (0) R ä ä ä Må ä, k j jäfö () Rfö o Ppkv Sä Må P ä v å S p c v å Mbo Mbo Poc och poko Kok våc, p o ko f på fo Må ä ppf Må ä v ppf Må ä ppf R -12- R - R 2012- / 12-12- (+/0/-/)

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

www.ifm.com/se E-nummerlista

www.ifm.com/se E-nummerlista www.ifm.com/se E-nummerlista 2014 3853000 IND GIVARE IA0004 IA0004 3853001 IND GIVARE IA0027 IA0027 3853002 IND GIVARE IA5082 IA5082 3853003 IND GIVARE IG5497 IG5497 3853004 IND GIVARE IA0032 IA0032 3853005

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

dalafrisören Dalarna nr 2 2012 Planket Hösten 2012 God Jul & Gott Nytt År!!! Håll dig uppdaterad på Dalafrisörena forumet & gruppen på Facebook!

dalafrisören Dalarna nr 2 2012 Planket Hösten 2012 God Jul & Gott Nytt År!!! Håll dig uppdaterad på Dalafrisörena forumet & gruppen på Facebook! dlfisöe 2 2012 Plket Höste 2012 Håll dig uppdted på lfisöe fouet & guppe på Fcebook! Augusti 23/8 Aftewok Leksd 28/8 Aftewok Boläge 29/8 Aftewok Mo 30/8 Aftewok Ludvik 30/8 Aftewok Ggef Septebe 25/9 Aftewok

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola Magnus Ferry GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

SCHEMA Vår 2016

SCHEMA Vår 2016 SCHEMA 15.12.14-16.06.12 Vår 2016 Utskriftsdatum 2015-12-21 Avvikande veckor Vikarier Vikarier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Vecka. BJ CW PA BW? RJ PO MK

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Dagsljuset är en vit falk

Dagsljuset är en vit falk Dagsuset är e vit ak ör kammarorkester oakim Sadgre Sart Ruar Vi Bort Frå Feste åkockora i skåe åkte hiss erör sia stäkar ag satt med ya skott i skae på ett dasgov som åat riora rå ett uppäkt amuasyg

Läs mer

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT1 0

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK P e rin a to lo g i VT1 0 Sida av Ebb a fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT Antal deltagare i enkäten: Antal erhållna enkätsvar: 2 Om kurs en ge s p å flera s ju kh us, an g e på v ilke t/v ilka s ju kh us du g ått ku rs e n: Karolinska

Läs mer

6 Strukturer hos tidsdiskreta system

6 Strukturer hos tidsdiskreta system 6 Sukue hos idsdiske ssem 6. Gudsuku Vi h se e idsdiske ssem i de fles fll k eskivs v diffeesekvioe [ ] [ ] [ ] De k uligvis häd de ol sseme eså v fle seie- elle pllellkopplde delssem, me de föäd ie esoemge.

Läs mer

På en punkt mellan tiden och evigheten

På en punkt mellan tiden och evigheten På en pun men iden och evigheen Kr-unnr Svensson och Ms Brown =126 n På en pun me - n id - en och ev - ig - he - en sår g en som - mr ff /H / F n n mf s s s s s n mf n n n n n s s s s s s s opyrigh 1981

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

Ångestrapporten 2013. Om kvinnors erfarenheter som patienter och anhöriga

Ångestrapporten 2013. Om kvinnors erfarenheter som patienter och anhöriga Ågestappote 2013 Om kvios efaehete som patiete och ahöiga 1 Måga eve sitt iv med ågest Måga fe kvio ä mä dabbas ågo gåg i ivet av e ågestsjukdom. Nämae 1 800 kvio ha i de hä udesökige svaat på vad de ha

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

Specifik ångbildningsentalpi (kj/kg) 10 0.012271 2477 20 0.023368 2453 30 0.042418 2406 40 0.073750 2592 10p. (bar)

Specifik ångbildningsentalpi (kj/kg) 10 0.012271 2477 20 0.023368 2453 30 0.042418 2406 40 0.073750 2592 10p. (bar) B yckfalle öve e ösysem som anspoea olja 60 km ä 6. a. e fösa 0 km anspoeas oljan i en pipeline och efe 0 km dela oljan sig i vå paallella pipelines, se figu. Röens diamee ä 0. m och oljans viskosie ä

Läs mer

E-nummerlista

E-nummerlista www.ifm.com/se E-nummerlista 2013 3853000 IND GIVARE IA0004 IA0004 3853001 IND GIVARE IA0027 IA0027 3853002 IND GIVARE IA5082 IA5082 3853003 IND GIVARE IG5497 IG5497 3853004 IND GIVARE IA0032 IA0032 3853005

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Pris 150:r? Betala 20 % 160 kr. Stöd Din förening, Ditt Lag eller Din klass genom att köpa Klubbrabatten.

Pris 150:r? Betala 20 % 160 kr. Stöd Din förening, Ditt Lag eller Din klass genom att köpa Klubbrabatten. 5 k ck Vädc tt b % m ttvätt Di t m g ilbu Stöd Di föig, Ditt Lg ll Di klss gom tt köp Klubbbtt fö k, få 4 v 6 sub d oc gäll köp s md d bjud -8 tom 3- K j kombi äll mot kupog tt köptillf uppsl ÖppttidF

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N ÅP + Å P I UTTI Ad + I I IVTA 3 P 48 P UTTI 2 A3 UTTI 2 A3 ATJÉ 2 A4 + 6 E 6 6 43 TYCUFT 8 I Å UTTI 42 CC - F A9 AT VETA A7 TTA VT ÅP 6 A3 A- T-F ÅP FA V A T- F V3-2 6 A--7 V 336 Ö A--7 V 348 Ö 3X 2X :

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige?

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? En empirisk studie av småföretagskonkurser under 1990-talet Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2003 SOU 2003:17 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2014 EK11 STGNELIUSSKOLN (90) Matema Matema Engelsk Matema Matema Engelsk WE C6 F 3 R C5 WE 3 F C6 R C5 gr2 gr2 9.20 (65) N 3 9.45 (75) 9.35 (80) 9.35 (80) (80) 10.25 Ent. o f

Läs mer

Så mycket. Så nära. Så mycket. Så nära. Smarta tips för miljön, plånboken och livspusslet. #1 2015 ELECTROLUX HUSQVARNA ELEKTRO HELIOS VOLTA #1 2015

Så mycket. Så nära. Så mycket. Så nära. Smarta tips för miljön, plånboken och livspusslet. #1 2015 ELECTROLUX HUSQVARNA ELEKTRO HELIOS VOLTA #1 2015 Så mycke. Så ä. Så mycke. Så ä. #1 215 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK ELECTROLUX HUSQVRN ELEKTRO HELIOS VOLT #1 215 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK ELECTROLUX HUSQVRN ELEKTRO HELIOS VOLT keeppii ss P Pk 4 1 14

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Regeländring Problembeskrivning Effekter av regleringen

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Regeländring Problembeskrivning Effekter av regleringen Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 0-0- --, - 0- och - 0- () Trafikverket Gotlandskontoret Polismyndigheten Gotland Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen Regelrådet i Stockholm Konsekvensutredning enligt

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

Alla hjärtans dag 14/2

Alla hjärtans dag 14/2 i äkta silve med Köp till kedja ja D 18 K G U L fån 129:- 67 679:- (159:-, *2284602) äkta silve med (129:-, *2734044) 4044)) med 6:(8:-, *1615582) Ring i 18K guld med 52 diamante 0,22 ct 4.9:- med 21 diamante

Läs mer

Från konsument till medproducent

Från konsument till medproducent Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Från konsument till medproducent Förekomsten och utvecklingen av Community Supported Agriculture i Sverige From consumer to co-producer

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 a b c d e f g h i j k 1 aska tomhet 1 2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 10 stygg lid 10 11 atle snigel 11 12

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer:

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer: Dragningsresultat den 02 december Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer