INK. 'gi2 -g- 22. KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Gabriel KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN. Förbudsföreläggande. Skäl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INK. 'gi2 -g- 22. KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Gabriel KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN. Förbudsföreläggande. Skäl"

Transkript

1 KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Gabriel KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. 'gi2 -g- 22 Dnr - eeeeeeee nia eeeee MNIN FÖRELÄGGANDE FF 2012:8a Dnr 2012/94 0 rd ninr IBM IMINNIMINNII As ressa edbergs Guld & Silver AB Organisationsnummer Förbudsföreläggande Konsumentombudsmannen (KO) förbjuder Hedbergs Guld & Silver AB (Hedbergs) att vid marknadsföring av varor till konsument använda uttrycket "Lägsta pris garanti" eller andra formuleringar med väsentligen samma innebörd. Föreläggandet är förenat med ett vite på femhundratusen ( ) kr. Föreläggandet ska godkännas och vara KO till handa senast den 23 augusti 2012 (se sista sidan). Skäl Bakgrund Hedbergs marknadsför och säljer smycken och andra varor via den egna webbplatsen I marknadsföringen i tidskrifter, radio och på webbplatsen har Hedbergs använt prisnedsättningsutfåstelsen "Lägsta pris garanti". Enligt uppgift på Hedbergs webbplats innebär garantin att konsumenten alltid kan handla till marknadens bästa priser som är upp till % lägre. För det fall konsumenten skulle hitta varan billigare i annan svensk butik återbetalas mellanskillnaden. Konsumenten behöver därmed aldrig betala mer än nödvändigt när denne handlar hos Hedbergs. Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post/webbadress Giro Org.nr Box 48 Tage Erlandergatan 8A Post: Karlstad Bank:

2 2 (4) Rättslig reglering I enlighet med 5 marknadsföringslagen (2008:486, MFL) ska marknadsföring överensstämma med god marknadsföringssed. Med god marknadsföringssed avses bl.a. god affärssed och Marknadsdomstolens praxis. I 6 MFL anges att marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed är att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Av 10 MFL framgår att en näringsidkare vid marknadsföring inte får använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet. Detta gäller särskilt framställningar som rör bl.a. produktens pris, grunderna för prisberäkningen och särskilda prisfördelar. Av 8 MFL framgår att marknadsföring som är vilseledande enligt 10 är att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Av Marknadsdomstolens praxis (MD 1986:7, MD 1988:21 och MD 1994:20) framgår att det är vilseledande och otillbörligt att som näringsidkare marknadsföra produkter med utfästelsen "lägsta-pris-garanti". Av 23 och 28 MFL framgår att KO kan förbjuda en näringsidkare att fortsätta med otillbörlig marknadsföring genom att utfärda ett s.k. förbudsföreläggande. Föreläggandet ska förenas med vite. KO:s bedömning Marknadsföring ska vara vederhäftig. I Hedbergs marknadsföring utlovas en "Lägsta pris garanti". En utfästelse som ger intryck av att Hedbergs garanterar de lägsta priserna på marknaden. Hedbergs har dock inte kunnat visa att påståendet är vederhäftigt vad gäller samtliga varor i sortimentet. Om en näringsidkare inte kan styrka ett påståendes riktighet är påståendet vilseledande och ska förbjudas. Hedbergs har inte visat att bolagets samtliga varor erbjuds till lägre pris än andra konkurrenters vid varje gällande tidpunkt vilket medför att marknadsföringen är vilseledande. De påtalade marknadsföringsåtgärderna är vilseledande i och med att den kategoriska utfästelsen medför att konsumenterna uppfattar att något lägre pris inte kan erhållas. Detta får till följd att konsumenter förlitar sig på garantin och avstår från att göra egna prisjämförelser. Konsumenten utgår därmed ifrån att Hedbergs garanterat erbjuder lägsta pris på samtliga smycken och varor. Den

3 konsument som skulle upptäcka varan till ett lägre pris hos någon annan näringsidkare erhåller dessutom endast mellanskillnaden från Hedbergs. Eftersom utfästelsen faktiskt inte innebär att konsumenten alltid får det lägsta priset hos Hedbergs får uttrycket "Lägsta pris garanti" inte användas. 3 (4) Mot bakgrund av vad som anförts ovan är marknadsföringen vilseledande. Marknadsföringen är dessutom otillbörlig då den, i märkbar mån (6 MFL), påverkar eller sannolikt påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut (8 MFL). För att säkerställa att Hedbergs upphör med den otillbörliga marknadsföringen förbjuds Hedbergs att vid marknadsföring av smycken och andra varor använda uttrycket "Lägsta pris garanti" eller andra formuleringar med väsentligen samma innebörd. Föreläggandet förenas med vite., rocessråd 9a riella Fenge Bilagor: 1. Kopia (skärindump) av Hedbergs marknadsföring och avtalsvillkor på den egna webbplatsen den 23 januari Kopia av Hedbergs tidningsannons införd i tidskriften Amelia, nr 6 den 1 mars 2012.

4 OSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN GODKÄNNANDE K a bir aoac;o:j2 oopoaaooaaloco-o-n op0000loomoco.ou000uou000cc000u. Ovanstående ffireläggancle,ff 2012:8a. godkänn ), S Ordn nr _ d en 23 asu,st, kA-'1a -0(4\i s LtO i I 96ds.F cs (11)12-45 Före ay. t CSS POSOW POstadress 17 i unateclaiarens narantee Th.00 C-ec-- Naninförty(Ilitgincle Firinalecknarens namleckaing Naninforlyclligancle INFORMATION OM FÖRELÄGGANDET KO har utfärdat ett föreläggande med stöd av 23 och 28 marknadsföringslagen (2008:486). Ett godkänt föreläggande gäller som ett förbud meddelat av domstol För att föreläggandet ska gälla ska det godkännas och vara KO till handa inotn,ing,iven tid. Förebligt.,andet är upprättat i två exemplar och godkänns genom ritt de undertecknas av behörig(a) firmatecknare. Enligt KO utgör godkännande av förelägganden inte en sådan löpande förvaltningsåtgärd som ingår i den verkställande direktörens behörighet enligt 8 kap. 29 aktiebolagslagen (2005:551). Bifoga registreringsbevis för företaget med uppgift om bolagets firmatecknare. Ett undertecknat exemplar av föreläggandet ska, tillsammans med registreringsbeviset. återsändas till KO på nedanstående adress, KonsuMentombudsmannen Box Karlstad -- Godkänner adressaten föreläggandet och rättar sig efter det konunc..r inga ytterligare åtgärder att vidtas. Bryter adressaten mot ett godkänt föreläggande k,',111 domstol döma adressaten att betala vitet. ciodkänner adressaten inte föreläggandet kommer KO överväga att föra ärendet vidare till dorngtol.

5 i I Köpvillkor - Hedbergs Guld & Silver - Sida 1 av 4 H IBERGS [1 Logga ln 11 I Varukorg FårA± uieldarna eller malla oss på inf oqhedbergs glild. se varukorgen Innehåller 0 varor MC,N i Atoo, y 4,1. i* kf, 41 SO' 'WC Kategorier Förlovningsringar Vigsolringar Ringar övriga > Örhängen> Armband > Guldkedjor> Halsband Berlocker> Hängsmycken '<fock«övriga Smycken Silverbestick> Tillbehör Presentartiklar> Teman KÖPVILLKOR Kontaktuppgifter Hedbergs Guld & SilverAB I3oråsvägen Dalajöfors Org. Nr: Hedbergs kundservice. Har ni några frågor angående er beställning eller våra produkten så tveka inte att höra av er. Vår kundtjänst svarar normalt sett omgående på mall, dock senast Inom 48 timmar, Ni kah även nå obs på telefon eller fax. Storsäljare > Tel: Nyheter> Fas: Bröllop E-post infoohedberasguld,se Dop Konfirmation Oppellider. Examen Vardagar För henne Helger ,00 Får honom För barn Guldvaruhuset I Dalsjöfors REA Oppettider. Guldbytarpaketet Vardagar Lördag 10,00, Varumärken Aagaard > Baglady > Cahvalk Dlamondo > Edblad Esprit Flemming Uziel > Good Works (Humanity) Guldbolaget Kalas Matsilver MEMA/GAB > NDC Milano Pilgrim> Police Schalins ringar > Scoop. Snö of Sweden > Spinning Jewelry Garantier Alla våra produkter har ett (1) års garanti mot material och fabrikationsfel. Konsumentköplagen ger dig dessutom möjlighet att reklamera en vara inom tre (3) år, om den visar sig ha varit felaktig vid leveranstillfället. Om du upplever problem med någon av våra produkter år du alltid välkommen att kontakta Vår kundservice via infohedbernsould.se Köp För att få handla hos Hedbergs Guld ska du ha fyllt 18 år, I dagsläget levererar vi endast till kunderi Sverige. Klarna faktura 414 klarna FAKTURA Hedbergs Guld erbjuder möjlighet att betala mot faktura via Klema, När du betalar via Klarna faktura handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter, och betalar alltid efter att du fått hem dina varor. Facebook Storsäljare 1. Silverring 2. Berlockarmband I silver 3. Silverring 4. Silverhalsband 5. Bordsbesticklinda Prisklass Välj prisklass : : ' : Få alltid hem varan innan du betalar Betalningstid - alltid 14 dagar Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter Alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagerr Ladda ner dina fakturor från klama.se Möjlighet till delbetalning Om betalningen uteblir tillkommer en paminnelseavgift om 50,00 kr samt dröjsmålsränta om %, Vid köptillfället görs en kreditprövning som lvissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du få dn kopia på kreditupplysningen per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning, Klama behandlar personuppgliter i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll och marknadsföring. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte. Gäller ej för alla varor och tjänster, ( ex. flygresor, evenemang och specialtillverkade varor, Obs' 30 dagars returrätt (Se ytterligare Information nedan). Klarna Konto Vill du dela upp din betalning så erbjuder Hedbergs Guld möjligheten att göra del via Klarna Konto. Betalsätlet för dig som sjäiv vill välja hur mycket du betalar varje månad. Men Klarna konto är morän så. Förutom att du alltid får hem dina varor innan du betalar, samlar du alla'dina köp på ett konto. Detta gäller även om du har handlat.i flera Olika butiker via Klarna konto. Det betyder en enda faktum, oavsett antalet köp.. http ://www.hedbergsguld:se/kopvillkor-ezp-23.html?zenid=3dn1 8culcfnrkbkpoa6jp

6 Köpvillkor - Hedbergs Guld & Silver - Sida 2 av 4 Nyh ets brev Håll dig uppdaterad och ta del av våra VIP-erbjudanden! Fyll i e-post 4HTML C>TEXT (PRENUMERERA) Få alltid hem varan innan du betalar Betala från 50 kr/mån eller 1/24 av totalbeloppet Du behöver aldrig lämna ut.kortuppgifter Alla dina köp samlas på ett konto och på en faktura Handla nu - betalat slutet av nästkommande månad En aviavgift om 29 kr, oavsett antalet köp Du kan når som helst betala hela beloppet på en gång Logga In Ii I Varukorg varukorgen innehåller 0 varor Vid ett köp om kr med Klarna Konto basvillkor är uppläggningsavgiften 0 kr. Den gällande årsräntan är 1990, % vilket motsvarar en effektiv ränta om 2922%. Kreditköpspriset år kr. Antalet delbetalningar är 12 stycken och varje delbelopp år 955 kr. Exemplet förutsätter att avbetalning sker under ett års tid, Vid köptillfället görs en kreditprövning som I vissa fall innebär att en kreditupplysning las. Du kommer då få en kopia på kreditupplysningen per post samarbete med Klarna kan vi erbjuda flera olika delbetalningsaltemaliv. Oavsett vilket alternativ du väljer samlas alla dina köp på en faktum som du sen betalar i slutet av månaden., Olika dalbetalningsallemativ Delbetalning via Klarna konto till 19,5 % ränta (ingen uppläggningsavgift). Betala från 50 kr/mån, dock lägst 1/24 av totalbeloppet 3 månader med 0 % ränta (uppläggninasavgift 95 kr) 6 månader med 0 % ränta (uppläggningsavgift 195 kr) 12 månader med 0 % ränta (uppläggningsavgift 295 kr) 24 månader med 9,95 % ränta (uppläggningsavgift 295 kr) Aviavgift om 29 kr tillkommer. Effeklivränta vid köp om kr med 0% ränta i 12 månader år 14,30 %. Vid ansökan om delbetalning kommer en sedvanlig kreditprövning att göras vilket kan innebära all Klarna inhämtar en kreditupplysning, En kopia av upplysningen kommer i så fall att skickas till dig, När du väljer delbetalning 1. Efter att du har valt delbetalning i kassan görs en sekundsnabb upplysning. Detta för att godkänna ditt köp. 2, Du får din beställning. -3, En faktura skickas till dig i slutet av nästkommande månad. Har du frågor ellerfunderingar är du Välkonimen att ringa Klarna på vardagar mellan 08:30 20:00, samt helger mellan 10:00 17:00, Läs allmänna kontovillkor för delbetalning Allmänna villkor hittar du här Standardiserad europeisk konsumeritkraditinformation hittar du här Betala med kort: vrsis, Köp med VISA och Mastercard kan genomföras på Hedbergs Guld genom Dibs betaltjänster. Denna betalning sker då direkt och säkert via Dlbs betaltjänst, som uppfyller kraven för PCI-DSS. Summan reserveras sedan och dras från kontot när paketet skickas. Endast kort utfärdade (norden kan användap på HedberRsguld,se. För mer information angående säkerheten Via Dlbs betaltjänst,besök gärna httolavww.dibs,saiteknikkakerhel/ Postförskott En kostnad om 65:-tillkommer för betalning med postförskott. För uthämtade försändelser debiteras en frakt- och hanteringskostnad på Outhåmlade försändelser omfattas Inte utav ängerrätten. Förskottsbetalning och Handpenning Vi förbehåller oss rätten att Ivissa fall be om förskottsbetalning eller handpenning. Pris och frakt Alla priser på Hedbergs Guld är angivna 1 svenska kronor (kr) inklusive 25% moms. Vad du ska betala för dina,varor framgår alltid i kassan, innan du skickar iväg din order. Fraktkostnaden är 29:- per beställning. Handlar du för över 1000:- betalar du ingen fraktavgift Lägsta prisgaranti Hos oss behöver du aldrig betala mer än nödvändigt( Med vår lägsta pris garanti kan du alltid handla till marknadens bästa priser- upp till 30-40% lägre priser! Hittar du din vara billigare i en annan svensk butik återbetalar vi mellanskillnaden. Garantin gäller vid ordinarie pris, ej rea eller kampanjer, 1 alla svenska butiker, så väl fysiska som intemetbaserade. Butiken ska ha svenskt organisationsnummer och svensk adress, Prisgaraniin gäller upp till 10 dagar efter köpet. Har du hittat din vara billigare i en annan butik? Kontakta vår kundservice på inforfflhedberosauld.se eller lel: och ange webbadress till dän aktuella butiken så återbetalar vi mellanskillnaden. Gäller det en fysisk butik ska du Istället för webbadress meddela organisationsnummer och telefonnummer så att vi kan kontrollera priset

7 Köpvillicor - Hedbergs Guld 84 Silver - Sida 3 av 4 Realisations- och kampanjvaror Logga in Varukorg varukorgen innehåller 0 varor cps Priser på realisationsvaror (rea-varor) och kampanjvaror är gällande till utsatt sista datum. Då inget sista datum för realisation eller kampanj år utsatt gäller respektive erbjudande tills varan. är slut på vårt fager. i Leveranstid Varorna paketeras och skickas inom 1-3 arbetsclagar, med undantag för specialbeställda varor ochgravyrer. För förlovnings- och vigselringar är leveranstiden 5-15 arbetsdagar, Vi kontaktar dig om en vara är försenad eller saknas. Transport Om varan skadas eller kommer bort under transporten till dig är Hedbergs Guld betalningsansvarig. Du måste dock meddela vår kundservice alt varan är felaktig inom skälig lid. Om försändelse skadas eller kommer bort då du returnerar den är du som kund betainingsansvarig. Bytes- och ångerrrätt inom 1 månad Som kund hos Hedbergs Guld har du rätt att byta eller ångra ditt köp inom 1 månad från och med den dag du tog emot varan, För alt bytet/returen ska gbdkänhas ska varan vara oanvänd och returneras I väsentligt oförändrat skick. Varan ska förpackas i originalförpackningen med tillhörande emballage och tillsammans med eventuella tillbehör. Returnera varan tillsammans med retursedeln :samt dina eventuella nya önskemål. Har du ångrat ditt köp så återbetalar Hedbergs Guld dig erlagd betalning snarast, dock senast 30 dagar från den dag vi tog emot din retur. Fraktkostnaderna vid returfrakt måste du själv stå för. Retur fåk ej ske som postförskott eller efterkrav. Spara ditt inlämningskvitto - tänk på alt du ansvarar för returförsändeisent Vid retur kontakta oss gärna på: inkohecibernsnuldse Returadress: Hedbergs Guld aresvägen Dalsjäfore FOdovnings. bh vigselringar, graverade eller på annat sätt spedialbestälida produkter omfattas ej av bytes- och ångerrätten, Reklamation Hos Hedbergs Guld har du tre (3) års reklamationsrätt enligt konsumentköpslagen, Vid en eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Har du betalti förskott och vill häva ditt köp p.g.a. en försenad leverans eller ett oönskat köp, återbetalar vi dina pengar inom 30 dagar. Du har även rätt att häva köpet vid en eventuell försening i leveransen till dlg, VI måste meddela dig Om en eventuell leveransförsening innan varorna lämnar vårt lager. Vid reklamation kontakta oss på: infohedberosould.se Innan du retumerar dina varor. -Reklamationer ska skriftligen ställas 1111: Hedbergs Guld Horåsvägen Dalsjöfors Vid frågor, kontakta Kundservice: Tel: E-post: Infohedberoseuld.se Öppettider: Vardagar ,00 Helger Förlovnings- och vigselringar samt graverade produkter Gravyrilliförlovnings- eller vigselringar kostar 56:- för textad stil och 65:- för skrivstil, För prisuppgifter på gravyrer av vårt övriga sortiment, vänligen kontakta oss pålnforhedberesauld.se Eftersom vi tillverkar både förlovnings- och vigselringar enligt Din bestålining tvingas vi ta ut en kostnad vid storleksändring efter tillverkning, Kostnaderna ser som följer: rödguldsring 300:/ring, vitguldsring 500:-/ring och för tvåfärgad ring 600:-/ring. Öppet köp/bytesrätt gäller ej. Förlovnings- och vigseiringar, graverade eller på annat Sätt specialbeställda produkter omfattas ej av bytes- och ångerrätten. Kvalitet och trygghet Kvalitet och trygghet år viktigt för oss på Hedbergs Guld: Företaget har handlat med guld- och silversmycken sedan För att garantera att du får äkta vara, år alla guldprodukter kontrollerade av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och stämplade med den svenska Kattfoten. Samtliga guldsmycken år gjorda i 18 karats guld. Diamanter Våra diamanter är köpta från legal källa, som inte år inblandad i konflikter och är i överensstämmelse med The Kimberly Dedikation Scheme (KPCS), Personuppgifter Hedbergs Guld följer personuppgiftslagen och är personuppgiflaansvarig för behandling av de personuppgifter sem du som kund lämnar till oss, Når du lämnar dina personuppgifter till Hedbergs Guld samtycker du till att få erbjudanden och information från Hedbergs Guld och våra samarbetspartners. Du kan begära att personuppgifter rättas, fas bort eller anmäla om du inte vill alt dina uppgifter ska användas för direktmarknadsföring, dn 1 8culdnrIebkpoa6jp

8 Köpvillkor - Hedbergs Guld & Silver - Sida 4 av 4 Fel och korrigering av publicerat material II Logga in ll 1 Vanukorg varukorgen innehåller 0 varor Clel i Vi förbehåller oss rätten ditt efterhand korrigera priser, produktlexter och bilder som tryckts eller skrivits felaktigt på webbplatsen, på blogger och i sociala medier. VI reserverar oss för prisjusteringar (ex förändrade priser från våra leverantörer och välutaförändringar), lagerförändringar och ev. tekniska fel på webbplatsen, webbläsaren eller i hårdvara såsom nätverk otit senirar, Frågor gällande våra ordervillkor Har du frågor gällande våra ordervillkor år du alltid välkommen att kontakta vår kundservice: 'vardagar mellan samt helger mellan tel eller via e-post infoehedberosoulel.se Kategorier Teman Varumärken Kontakt Tryggt & säkert! FörlovnInnsrinoar Bröllop Oalwallt Hedbergs Guld & Silver Vloselrinnar Dop. 2iae1enti Boråsvägen 40 Ringar övrina KenfirMation Edblad Dalsjöfors Örhännen Examen Flemming hotel Armband För henne Good Worka (Hrimanitv) Tfn: Guldkedfor För honom Kelas E-post inforfflheelbernsnuld.se Halsband För barn Matsilver MENINGAR Berlocker FIEA NOG Milano KöDvillkor 1-längsmvekeri jr,l, Ce Recensioner (»rinn smvcken Sellerins rinner Om Hedbergs Silverbestiet, Snö of Ssveden Frågor & 'Svar Tillbehör 3_pjnning Jesverry Kontakta bus presentartlklar Konfliktfria diamanter Kattiotstämpet: Lägsta-pris-garantil Alltid 1 års garanti! Kvalitetsstämplade smycken! VIII du blogga om bedbergsgulcl.se? Kontakta oss! Billiga smycken onlino Hedbergsguld,so ger dig billiga smycken online, tipp till 40% lägre pris och alltid lägsta. pris.garantll Förlovninnsrinner, vinseirinneri bersband, ermband,~ berlocker och mycket mod Copyright Hedbergs Guld Silver AB, Org tår. ssusa

9 7/K2' Nummer 6 1 mars kr Finland 6 EUR Norge 45 NOK (in kl moms) co CD M c. '---"' >0 o E> co 1 o m 0) ö c co CD ca 2D Josephine Bornebusch: -,Jag blir aldrig en sån som tycker att jag är jäkligt bra R TESTAT H-LYFTEN VINN! BILJETTER TILL JOSEPHINES SUCCÉTEATER -- 3UDGET TI LIVET-KV - E fkige, j N n i; I( fl L \ _ ) rsell är ny Snikör, xdebatt, )od-snackisar :ket mer... rna, a riner' ) )) C1U }.i 11(1E-77Xc_-_- 21 "Min man är sma phonenarkare" J 1 Hitta den mgffl Behåll den Njut av den ne-,,. 5:-_f_(5-eiymiz Paren som hittat balansen L" 7e c2(.7 Gardefobs-krångel? Kombinera smartare Råden som utrotar penga,-gräk., UR t R Nr

10 'dig ',on] st-ikes 14Pcie dit lilla extra, Se vara rontanti,46.949d. 71 te Podai94e <..,,.. Se hela vårt sortiment i webbutiken w w sv. tve tyd 4y o a. se Olm netti/995.helna' /redat:ly Le.:fresentel, Tel smiddag i egen lokal för gäster,,,,.,,,,,.,-.,,,,-_,:_,,.., fr d, _449 I w--.,.,,,.,...1- Roma ntisk TIPSf..'i s' Weekend i vacker svit, Bröllop på Sundbyholms Slott Vackra produkter i tenn och glas från Munka Sweden. Finns hos utvalda återförsäljare och i vår webshop. Låt oss fira er med kanonsalut och röda mattan! DIAMONDO Nytt varumärke på förlovnings- och vigselringar Låga priser på. FLE/v1MING UZ1EL SCHALINS RINGAR sweucn SINCE IM -0 THE CIR.CLES OF LOVE och andra kändavarumärken. hedbergsguld.se Sveriges största smyckebutik på nätet 19P "det naturliga valet" Fr, ISP. COM, X,A 21' iland & Fotkrärå -O-liv-Iionung 5:-,-altslaubb olivolja Läppsalva oliv/honung/aloe 1.4, 4 Duschtvål oliv Bodykräni oliv Ansiktskam ouv WEB 9-10P YIF11NO'tE UNDERR1RDIER mixerna LearvraNG PRIS:ENTER Finns att köpa i hälsokosthandein, fotterapeuter, presentbutiker ra fl. '="1316) li*iiikukiditkeätb.ezem Vill du annonsera här? Ring Advertise AB ~1~1»

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. 2012-11- 27 nn, Ordn.nr /S20 Adressat Anna Cecilia Nilsson

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717 - Föreläggande. Skäl. 1 Bakgrund.

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717 - Föreläggande. Skäl. 1 Bakgrund. Sida 1 av 6 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717-23(9 Adressat Prognosia AB Organisationsnummer 556722-7946 Föreläggande KO förbjuder Prognosia

Läs mer

556717-2167. KO förbjuder Kortedala Sport AB att gentemot konsument använda avtalsvillkor som innebär att uppsägning av avtal ska ske skriftligt.

556717-2167. KO förbjuder Kortedala Sport AB att gentemot konsument använda avtalsvillkor som innebär att uppsägning av avtal ska ske skriftligt. KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Gunnar Wikström FÖRELÄGGANDE 2014-02-13 FF 2014:01 Dm-2013/928 KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. ]) W. J Q Dnr ^0/3 ms VIII nt«(«*t*timioi*tmhmtimiie«iig

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Villkor och returer. Swesports.se. Org.nr: 556698-6377 (Swesports är en registrerad bifirma till Svensk Skogsservice AB) Innehar F-skattebevis

Villkor och returer. Swesports.se. Org.nr: 556698-6377 (Swesports är en registrerad bifirma till Svensk Skogsservice AB) Innehar F-skattebevis Villkor och returer Swesports.se Org.nr: 556698-6377 (Swesports är en registrerad bifirma till Svensk Skogsservice AB) Innehar F-skattebevis Kontaktuppgifter till Swesports: Tel: 0534 655 703 Mail: kundtjanst@swesports.se

Läs mer

Förbuds- och informationsföreläggande

Förbuds- och informationsföreläggande Konsument verket KO Föreläggande FF 2015:8 -/*> IF 2015:5 - zoo Datum 2OI5-II-26 Dnr 2OI5/H7I Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Lundstedt Fond & Finans AB Grynbodgatan 4 A 211 33 Malmö Förbuds-

Läs mer

Alla priser är inkluderade 25% moms. Förbeställda, men ej uthämtade varor debiterar vi den verkliga fraktkostnaden (t/r) och minst 99 kr.

Alla priser är inkluderade 25% moms. Förbeställda, men ej uthämtade varor debiterar vi den verkliga fraktkostnaden (t/r) och minst 99 kr. KÖPINFORMATION Alla priser inkluderar moms. Percykel reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår sida eller i våra annonser. Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

Våra allmänna köpvillkor

Våra allmänna köpvillkor Våra allmänna köpvillkor 1. Giltighetsområde Våra köpvillkor gäller för försäljning inom Sverige. Vid försäljning utanför Sverige ber vi dig kontakta vår kundtjänst. AtelierGS ingår inga avtal med minderåriga

Läs mer

Retursedel Campingvaruhuset.se

Retursedel Campingvaruhuset.se Retursedel Campingvaruhuset.se Kunduppgifter Ordernummer: Förnamn: Person/kundnummer: Efternamn: Adress: Postnummer: Ort: Returinformation Här anger du information om varför du retunerar din beställning.

Läs mer

ALLMÄNNA KÖPVILLKOR ALLMÄNT AVTAL KUNDUPPGIFTER M.M.

ALLMÄNNA KÖPVILLKOR ALLMÄNT AVTAL KUNDUPPGIFTER M.M. DIN SKO ECCO JERNS NILSON SHOES RADICAL SPORTS SKOPUNKTEN ALLMÄNNA KÖPVILLKOR ALLMÄNT Dessa villkor gäller alla beställningar som görs av kunden hos NilsonGroup AB, org. nr 556192-9315, via vår e-handelsbutik

Läs mer

1. Uppgift om Mobilarena Norden AB:s organisationsnummer. 2. Uppgift om de för avtalet aktuella villkoren för betalning.

1. Uppgift om Mobilarena Norden AB:s organisationsnummer. 2. Uppgift om de för avtalet aktuella villkoren för betalning. Konsument verket KO Föreläggande IF 2016:2 Datum Dnr 2016-03-03 2015/461 Mobilarena Norden AB, 556815-5146 Bryggavägen 110 178 31 Ekerö Informatorisföreläggande Konsumentombudsmannen (KO) ålägger Mobilarena

Läs mer

Köpvillkor. 4. Betalningsvillkor Du kan välja mellan följande betalningsalternativ:

Köpvillkor. 4. Betalningsvillkor Du kan välja mellan följande betalningsalternativ: 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av kosttillskott. Vi följer våra produkter noggrant från råvara till färdig produkt

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Adressat Malmö Aviation AB, 556458-3101 Saken Information om passagerares rättigheter Åläggande att lämna information Konsumentombudsmannen

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:6 2008-04-11 Dnr B 2/07 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

Köpvillkor Priser Beställning

Köpvillkor Priser Beställning Priser Alla priser på våra klockor är angivna i SEK inklusive moms. Frakten är gratis inom Sverige. Frakt till Norge, Danmark eller Finland kostar 180 kr, och för utlandsbeställningar godtar vi endast

Läs mer

Köpvillkor. 2016-02-29 Rapunzel of Sweden AB

Köpvillkor. 2016-02-29 Rapunzel of Sweden AB Köpvillkor 2016-02-29 Rapunzel of Sweden AB Innehållsförteckning KÖPVILLKOR 1 Allmänna villkor 3 Priser och betalning 4 Kortbetalning 4 Fakturabetalning 4 Faktura 14 dagar 4 Betalningsvillkor 5 Kreditprövning

Läs mer

Information om beställning Här skriver du allmän information om beställningar i din butik.

Information om beställning Här skriver du allmän information om beställningar i din butik. Exempel på Köpvillkor Allmänt Här skriver du en kort presentation på ditt företag, din e-butik och produkterna/tjänsterna som du erbjuder till dina kunder. Avsluta gärna med kontaktuppgifter eller liknande.

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:15a 2013-08-28 Dnr 2012/1831. Information om passager. Åläggande att lämna information

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:15a 2013-08-28 Dnr 2012/1831. Information om passager. Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:15a 2013-08-28 Dnr 2012/1831 Adressat Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden, 90200-7720 Saken Information om passager KONS UMENTVERKET KONSIffililEt

Läs mer

Informations- och förbudsförelägganden

Informations- och förbudsförelägganden KONSUMENTOMBUDSMANNEN [ KONSUMENTVERKET*""""" KONSUMENTOMBUDSMANNEN 'NK. 2015-09m f FÖRELÄGGANDE 2015-09-08 FF 2015:4 b IF 2015:3 b Dnr 2014/1211 uy 2* ^. ^.l.^...isjvedfonenet AB ""Björkgatan 77 753 23

Läs mer

KÖPVILLKOR PROFFSKORT SVERIGE AB

KÖPVILLKOR PROFFSKORT SVERIGE AB (1/7) KÖPVILLKOR PROFFSKORT SVERIGE AB 1. ALLMÄNT Dessa köpvillkor ( Avtalet nedan) är anpassade för försäljning på Internet (distanshandel). Proffskort Sverige AB (Organisationsnummer: 556978-6246) är

Läs mer

Allmänna Köpvillkor vid beställning på KappAhl Shop Online

Allmänna Köpvillkor vid beställning på KappAhl Shop Online Allmänna Köpvillkor vid beställning på KappAhl Shop Online ALLMÄNT ALLMÄNNA KÖPVILLKOR Följande allmänna köpvillkor ( Köpvillkor ) gäller vid beställning av produkter via www.kappahl.com genom KappAhl

Läs mer

2. "Äntligen ett alternativ till sömn- och värktabletter" 5. "Gunilla och Malins sömnproblem försvann"

2. Äntligen ett alternativ till sömn- och värktabletter 5. Gunilla och Malins sömnproblem försvann : Konsument verket KO Processrådet Ida Nyström KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN Föreläggande Datum 2014-12-02 FF 2014:02a Dnr 2013/326 INK. 2014-12- 2 3 n, 0/3/32C Lint! *«M» IIH ******** Ull IMtf

Läs mer

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16 Innehållsförteckning 1. Köp- och leveransvillkor 1.1 Faktura 1.2 Leverans- och fraktvillkor 1.3 Reklamation 1.4 Öppet köp och ångerrätt 1.5 Utbildning * 1.6 PuL - Personuppgiftslagen *OBS! För utbildning

Läs mer

... (Kkaii x- res. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:13 2013-07-04 Dnr 2012/1826. Åläggande att lämna information

... (Kkaii x- res. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:13 2013-07-04 Dnr 2012/1826. Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:13 2013-07-04 Dnr 2012/1826 Adressat Norwegian Air Shuttle ASA, NO 965920358 MVA Saken Information om passagerare gntverket KONSU MENTOMBUDSMANNEN INK. 2013-08-

Läs mer

Angående vilseledande marknadsföring

Angående vilseledande marknadsföring 2014-11-07 Dnr 2014/1059 Enhet Rättsenhet 2 Camilla Tellås Dir. tel. 054/19 40 50 Moderna Försäkringar Att: Karin Stenlund Box 7830 103 98 Stockholm Angående vilseledande marknadsföring Konsumentverket

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN. Åläggande att lämna information. Konsumentombudsmannen (KO) ålägger Turkish Airlines

KONSUMENTOMBUDSMANNEN. Åläggande att lämna information. Konsumentombudsmannen (KO) ålägger Turkish Airlines KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE KONSUMENTVERKET 013-07-04 KONSUMENTOMBUDSMANNEN IF 2013:16 Dnr 2012/1836 INK 2a13-0 M- 01 Dnr... fe Oee....!MOM.... rfflt.nr 60 Turkish, irlines Inc., 1E905433 Saken

Läs mer

Köpvillkor 1 Köp 2 Pris 3 Betalning Betalning via Paypal med kredit-/kontokort

Köpvillkor 1 Köp 2 Pris 3 Betalning Betalning via Paypal med kredit-/kontokort Köpvillkor 1 Köp 2 Pris 3 Betalning 4 Leveranstid 5 Leverans 6 Garanti 7 Ångerrätt och Öppet köp 8 Reklamationer 9 Sekretess och säkerhet personuppgifter 10 Övrigt 11 Teknisk support och kundtjänst 1 Köp

Läs mer

Köpvillkor. Vänligen se din orderbekräftelse eller din faktura för ditt aktuella erbjudande.

Köpvillkor. Vänligen se din orderbekräftelse eller din faktura för ditt aktuella erbjudande. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

Köpvillkor. Vänligen se din orderbekräftelse eller din faktura för ditt aktuella erbjudande.

Köpvillkor. Vänligen se din orderbekräftelse eller din faktura för ditt aktuella erbjudande. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3 Konsument verket KO INK. PROTOKOLL Datum Dnr 2015-06-24 2OH/1939 (BÖ 2015:3) Dnr... ^^... v.../..»*- 232, Ordn.w Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013: Mål nr B 1/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013: Mål nr B 1/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:15 2013-09-24 Mål nr B 1/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen, Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE 1. Genilab of Scandinavia Aktiebolag, 556247-6753, Riddargatan 14, 114 35 Stockholm

Läs mer

Köp- och Leveransvillkor

Köp- och Leveransvillkor Köp- och Leveransvillkor Köp För att handla hos oss måste du vara 18 år. Vi bekräftar köpet genom en orderbekräftelse som automatiskt skickas till angiven e-postadress efter godkänd betalning. Vi polisanmäler

Läs mer

Köpvillkor. OBS! Efterkravsavgiften, f.n. 50 kr tillkommer om du väljer detta betalningsalternativ.

Köpvillkor. OBS! Efterkravsavgiften, f.n. 50 kr tillkommer om du väljer detta betalningsalternativ. Köpvillkor Priser: Alla priser är inkl. moms. Fraktkostnader inom Sverige ingår i priset. OBS! Efterkravsavgiften, f.n. 50 kr tillkommer om du väljer detta betalningsalternativ. Betalningsalternativ: 1.

Läs mer

Marknadsföring av bank och konsumentkrediter

Marknadsföring av bank och konsumentkrediter Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Stämningsansökan Datum 2017-04-18 Dnr 2016/951 Patent- och marknadsdomstolen Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande JAK Medlemsbank

Läs mer

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö Telisol AB Sida 1 5 Dessa försäljningsvillkor är gällande vid avtal där Telisol tillhandahåller varor och tjänster. Vad som nedan anges skall gälla om inget annat framgår av särskild överenskommelse i

Läs mer

Allmänna köpvillkor. 1. Den exakta leveranstiden hittar du på respektive produktsida.

Allmänna köpvillkor. 1. Den exakta leveranstiden hittar du på respektive produktsida. Allmänna köpvillkor 1. Den exakta leveranstiden hittar du på respektive produktsida. 2. När du klickar på knappen Köp skickas din beställning på de varor som du lagt i varukorgen. Vi skickar dig en bekräftelse

Läs mer

Köpvillkor för Larsson Furniture AB

Köpvillkor för Larsson Furniture AB Köpvillkor för Larsson Furniture AB Senast uppdaterad 2013-02-15 1. Allmänna villkor Dessa villkor gäller för vår näthandelsplats. Observera att för våra fysiska butiker gäller delvis andra leverans- och

Läs mer

Köp & leveransvillkor utanför EU

Köp & leveransvillkor utanför EU Köp & leveransvillkor utanför EU KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR AVSEENDE LEVERANSER TILL KONSUMENT UTANFÖR EU 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga

Läs mer

.. Kopvillkor. Allmänt

.. Kopvillkor. Allmänt .. Kopvillkor Allmänt Privatperson För dig som är privatperson, gäller Distansavtalslagen om din beställning är genomförd på distans (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Köp av produkter hos oss innebär samtidigt godkännande av våra köpevillkor. Vid beställning via webshop föreligger bindande köpeavtal.

Köp av produkter hos oss innebär samtidigt godkännande av våra köpevillkor. Vid beställning via webshop föreligger bindande köpeavtal. Köpvillkor 1. Allmänt Vid beställning via webshop träffas avtal om köp först när VP Autoparts (fortlöpande "vi", "oss") bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via E-mail. Beställaren (fortlöpande

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:5 Enhetschef Gabriella Fenger-Krog 2012-10-17 FF 2012:10 Dnr 2012/373

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:5 Enhetschef Gabriella Fenger-Krog 2012-10-17 FF 2012:10 Dnr 2012/373 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:5 Enhetschef Gabriella Fenger-Krog 2012-10-17 FF 2012:10 Dnr 2012/373 Adressat Dentally Nordi)cnA0B4is Organisationsnummer Föreläggande 556737-24 VMENTVERKET

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:3 2008: Datum 2009-02-17 Dnr B 5/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Abitur AB, Box 2071, 429 12 SÄRÖ SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

Optik Smart Eyes AB, Kyrkogatan 18, 411 15 Göteborg Ombud: advokaten S. E., Advokatfirman E. AB, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg

Optik Smart Eyes AB, Kyrkogatan 18, 411 15 Göteborg Ombud: advokaten S. E., Advokatfirman E. AB, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:19 2008: Datum 2010-06-30 Dnr C 20/09 KÄRANDE Glasögonfabriken i Göteborg AB, c/o Glasögonfabriken i Sverige AB, Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman

Läs mer

Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse.

Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

Datum. 1 denna överenskommelse avses med

Datum. 1 denna överenskommelse avses med Konsument verket KO, Datum Dnr 2013-09-27 2013/1180 Branschöverenskommelse om marknadsföring av kampanjer på webbplatser 1. Tillämpningsområde Denna överenskommelse gäller vid marknadsföring till konsumenter

Läs mer

Namnskyltar Yrkesbroscher Pennfickor Systerur Nyckelhållare Skolringar. Välkomna in i webbutiken www.everand.se

Namnskyltar Yrkesbroscher Pennfickor Systerur Nyckelhållare Skolringar. Välkomna in i webbutiken www.everand.se Namnskyltar Yrkesbroscher Pennfickor Systerur Nyckelhållare Skolringar Välkomna in i webbutiken www.everand.se Namnskyltar Hos oss finner ni ett stort utbud av namnskyltar och yrkesbroscher mm. Välj material.

Läs mer

Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1, 411 07 GÖTEBORG

Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1, 411 07 GÖTEBORG MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:2 2008: Datum 2009-02-11 Dnr C 11/08 KÄRANDE Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1,

Läs mer

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges. KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Verksjuristen Patrik Havermann 2015-02-20 2013/414 Marknadsdomstolen SÖKANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Eniro 118 118 AB, 556476-5294 Gustav

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

1 Allmänna köpvillkor www.intersport.se

1 Allmänna köpvillkor www.intersport.se 1 Allmänna köpvillkor www.intersport.se 1.1 Allmänt INTERSPORT AB driver sedan 1961 verksamhet inom sportbranschen genom försäljning i vanliga butiker. INTERSPORT AB bedriver dessutom sin verksamhet över

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:2 2014-02-18 Mål nr C 18/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:2 2014-02-18 Mål nr C 18/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:2 2014-02-18 Mål nr C 18/13 KÄRANDE Pierce AB, 556763-1592, Konsumentvägen 4, 125 30 Älvsjö Ombud: advokaten C. A. och jur. kand. K. E., W. Advokatbyrå Stockholm KB, Box 7543,

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer

Köpvillkor. Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse.

Köpvillkor. Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

Köp & leveransvillkor

Köp & leveransvillkor Köp & leveransvillkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR AVSEENDE LEVERANSER TILL KONSUMENT INOM EU 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga beställningar

Läs mer

Granskning av marknadsföring i poddradio

Granskning av marknadsföring i poddradio Konsument verket KO Otto Johansson Hansson Malin Fors PM Datum 2016-11-28 2016/1385 Granskning av marknadsföring i poddradio Bakgrund Konsumentverket har uppmärksammat att det är vanligt förekommande med

Läs mer

Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box 74, 201 20 Malmö

Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box 74, 201 20 Malmö MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:4 2008: Datum 2011-03-01 Dnr C 3/10 KÄRANDE Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box

Läs mer

Föreläggande. Datum 2014-12-08

Föreläggande. Datum 2014-12-08 Konsument verket KO KO-sekretariatet Processrådet Gunnar Wikström Föreläggande Datum 2014-12-08 FF 2014:05a/ IF 2014:02a Dnr 2014/652 P-r-o Telecom Sverige Filial Rydsvägen 376 A, lgh 1102 584 39 Linköping

Läs mer

Är det något du undrar över gällande mina villkor når du mig enklast på

Är det något du undrar över gällande mina villkor når du mig enklast på Köpvillkor Villkor Är det något du undrar över gällande mina villkor når du mig enklast på info@peterskonsulttjanst.se 1. Köp Vid beställning träffas avtal om köp först när du fått bekräftat beställningen

Läs mer

Köp- och leveransvillkor KICKS e-handel

Köp- och leveransvillkor KICKS e-handel Köp- och leveransvillkor KICKS e-handel Om KICKS KICKS är den ledande skönhetskedjan i Norden. Med attraktiva varumärken inom doft, makeup, hudvård och hårvård samt välutbildade skönhetsexperter i butik

Läs mer

Allmänna villkor 1. Om oss 2. Allmänt 3. Våra kunder 4. Webbplatsen 3. Beställningar

Allmänna villkor 1. Om oss 2. Allmänt 3. Våra kunder 4. Webbplatsen 3. Beställningar Allmänna villkor 1. Om oss Företaget JFK Invest Västerås AB (organisationsnummer: 556916 5482) driver Ironsport Store. För fullständiga kontaktuppgifter hänvisar vi till fliken öppet/kontakt på Ironsports

Läs mer

Denna text innehåller köpvillkor och består av följande delar:

Denna text innehåller köpvillkor och består av följande delar: Denna text innehåller köpvillkor och består av följande delar: Betalningsalternativ och säkerhet Företagsinformation Butik Bijou - org.nr, moms.nr, bankgiro nr, adress, tnr, mejl Support Priser Leverans

Läs mer

Limiten för Visa och Mastercard är 15 000 kr. Limiten för Direktbank är 100 000 kr.

Limiten för Visa och Mastercard är 15 000 kr. Limiten för Direktbank är 100 000 kr. Jag har ångrat mitt köp eller beställt fel produkt, vad ska jag göra? Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du har mottagit varan och handlar därmed med full trygghet. Om du ångrar

Läs mer

KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB

KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB I KORTHET ERBJUDER VI DIG: KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB Snabba och trygga leveranser i samarbete med Posten (MyPack). Säkra och krypterade kortbetalningar i samarbete med SveaWebPay. Alltid 14 dagars

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:13 2016-08-15 Mål nr B 3/16 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Malmö Dansakademi AB, 556850-1372 Sofielundsvägen 57, 214 34 Malmö Ombud: Jur. kand.

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Exempel MFL. Marknadsföringslagen. Läs 10.

Exempel MFL. Marknadsföringslagen. Läs 10. K14 Konsumentlagar Konsumentköplagen Konsumen3jänstlagen Distansavtalslagen Men vi tar först upp Marknadsföringslagen Avtalslagen Som inte är konsumentlagar Marknadsföringslagen MFL styr hur näringsidkare

Läs mer

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2012-12-07 2011/103 5 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/15 angående

Läs mer

Du kan även välja att få ditt paket skickat till en KICKS-butik nära dig och hämta ut ditt paket där. Din försändelse levereras då inom 3-5 dagar.

Du kan även välja att få ditt paket skickat till en KICKS-butik nära dig och hämta ut ditt paket där. Din försändelse levereras då inom 3-5 dagar. KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR KICKS E-HANDEL OM KICKS KICKS är den ledande skönhetskedjan i Norden. Med attraktiva varumärken inom doft, makeup, hudvård och hårvård samt välutbildade skönhetsexperter i butik

Läs mer

I de allmänna villkoren hänvisas till servicesidorna på vår hemsida. När du som konsument handlar via internet gäller:

I de allmänna villkoren hänvisas till servicesidorna på vår hemsida. När du som konsument handlar via internet gäller: Allmänt vidaxl.se version 2.0, 2014-11-20 Dessa villkor är tillämpliga på alla avtal som ingåtts på distans mellan dig som kund och vidaxl som säljare. vidaxl är ett varumärke som ägs och marknadsförs

Läs mer

Villkor gällande http://www.onlinebildelar.se/

Villkor gällande http://www.onlinebildelar.se/ BESTÄLLNING Allmänna beställningsvillkor All försäljning sker med tillämpning av Konsumentköplagen (SFS 1990:932) och köplagen (SFS 1990:931). Beställningar sker via internet, (priserna på hemsidan gäller

Läs mer

BRÖLLOP. Beställningsdatum. Välj vilken layout eller textstil du vill ha. textstil nr: Välj hur du vill att vi ska trycka dina kort.

BRÖLLOP. Beställningsdatum. Välj vilken layout eller textstil du vill ha. textstil nr: Välj hur du vill att vi ska trycka dina kort. Beställningssedel BRÖLLOP Skicka er order till: Calligraphen AB, Box 133, 684 23 Munkfors Telefon 0563-531 10, Fax 0563-531 11 E-post brollop@calligraphen.se Internet www.calligraphen.se/brollop Läs instruktionen

Läs mer

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:3 2008: Datum 2011-02-09 Dnr C 6/09 KÄRANDE Swemedia AB, Carl Gustafs väg 46, 214 21 Malmö Ombud: advokaten E. T., Advokatbyrån S. & Co AB, Anna Lindhs plats 4, 211 19 Malmö

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 KÄRANDE Inwido Sverige AB, 556583-4693, Box 153, 574 22 Vetlanda Ombud: advokaten H-G. F. och jur.kand. M. J., Gärde Wesslau Advokatbyrå, Box 684,

Läs mer

MARKNADSRÄTT EU-DOMSTOLEN 2011

MARKNADSRÄTT EU-DOMSTOLEN 2011 MARKNADSRÄTT EU-DOMSTOLEN 2011 Presentation för SFIR 17 januari 2012 Advokaten Lena Frånstedt Lofalk Marknadsrätt EU-domstolen 2010 En dom den 12 maj 2011 i mål mellan KO och Ving Sverige AB om vad som

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Hedin Bil-kortet. Dela upp din betalning

Hedin Bil-kortet. Dela upp din betalning HedinBil HedinBil Hedin Bil-kortet Dela upp din betalning Hedin Bil MasterCard ett kort för alla dina inköp! Handla på Hedin Bil Hedin Bil har nu möjlighet att erbjuda dig Hedin Bil-kortet ett kombinerat

Läs mer

169 87 Stockholm Ombud: advokaterna L. F. L. och C. v H., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

169 87 Stockholm Ombud: advokaterna L. F. L. och C. v H., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:9 2008: Datum 2011-04-11 Dnr C 24/10 KÄRANDE Eniro Sverige AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaterna L. F. L. och C. v H., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

Läs mer

2. Kundservice och tillgänglighet. Vardagar 9.00 15.30 Email: shop@smycka.se. Adress: Smycka AB Box 5142 650 05 Karlstad

2. Kundservice och tillgänglighet. Vardagar 9.00 15.30 Email: shop@smycka.se. Adress: Smycka AB Box 5142 650 05 Karlstad Följande villkor gäller vid beställningar som görs av dig som kund hos Smycka. Genom att lägga en beställning på smycka.se godkänner du villkoren som anges i följande dokument. 1. Företagsuppgifter Smycka

Läs mer

KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB

KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB I KORTHET ERBJUDER VI DIG: KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB Snabba och trygga leveranser tillsammans med Posten. Säkra och krypterade kortbetalningar i samarbete med SveaWebPay. Alltid 14 dagars lagstadgad

Läs mer

SVARANDE 1. M. & Co AB, Box 1219, 114 79 Stockholm 2. J. M., Fredrikslundsvägen 7, 168 34 Bromma. Marknadsföring av företagskataloger m.m.

SVARANDE 1. M. & Co AB, Box 1219, 114 79 Stockholm 2. J. M., Fredrikslundsvägen 7, 168 34 Bromma. Marknadsföring av företagskataloger m.m. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:10 2008: Datum 2011-04-12 Dnr C 11/10 KÄRANDE Eniro Sverige AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaten L. F. L. och jur.kand. J. B., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

Läs mer

Användarmanual för tjänsterna. TM Konto Nollränta TM Konto Faktura/Konto

Användarmanual för tjänsterna. TM Konto Nollränta TM Konto Faktura/Konto Användarmanual för tjänsterna TM Konto Nollränta TM Konto Faktura/Konto Innehållsförteckning 1. Webbadressen och butikens password 2. Betalningsalternativ: Nollränta och Faktura/Konto 3. Så här gör du

Läs mer

TEKNISK INFORMATION OM SVEAWEBPAY

TEKNISK INFORMATION OM SVEAWEBPAY TEKNISK INFORMATION OM SVEAWEBPAY Detta dokument beskriver det ni behöver veta för att integrera SveaWebPay i er e- butik. För mer information om web service och API finns ytterligare dokument att tillgå

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Köpvillkor. Allmänt om Projektorshop24 /celexon Sweden AB org.nr 556810 2593 köpvillkor

Köpvillkor. Allmänt om Projektorshop24 /celexon Sweden AB org.nr 556810 2593 köpvillkor Köpvillkor Allmänt om Projektorshop24 /celexon Sweden AB org.nr 556810 2593 köpvillkor Konsumentköplagen (1990:032) och Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal (Distanshandelslagen)

Läs mer

KÖPEVILLKOR. Avtalstext:

KÖPEVILLKOR. Avtalstext: KÖPEVILLKOR Avtalstext: Genom att slutföra köpet blir du skyldig att betala för den vara du beställt. Du får din vara skickad hem med post tillsammans med din faktura. Betalningsvillkor: Kredittiden för

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:4 Processrådet Gabriella Fenger-Krog 2012-06-20 Dnr 2012/107-90. Informationsföreläggande.

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:4 Processrådet Gabriella Fenger-Krog 2012-06-20 Dnr 2012/107-90. Informationsföreläggande. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:4 Processrådet Gabriella Fenger-Krog 2012-06-20 Dnr 2012/107-90 Adressat Ali Dia med registrerad firma Diaprintcopy Organisationsnummer 641120-2515 Informationsföreläggande

Läs mer

Förlovnings- & Vigselringar. Guld Platina Palladium Silver Titan Stål

Förlovnings- & Vigselringar. Guld Platina Palladium Silver Titan Stål Förlovnings- & Vigselringar Guld Platina Palladium Silver Titan Stål THE CIRCLES OF LOVE Sedan 1964 har över två miljoner män och kvinnor förlovat eller gift sig med ringar från Flemming Uziel. Med snart

Läs mer

Lokaldelen i Sverige AB, Box 623, Halmstad Ombud: advokaten P. E. och jur.kand. L. Å., Advokatbyrån G. AB, Box 739, LUND

Lokaldelen i Sverige AB, Box 623, Halmstad Ombud: advokaten P. E. och jur.kand. L. Å., Advokatbyrån G. AB, Box 739, LUND MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:16 2008: Datum 2010-05-28 Dnr C 14/09 KÄRANDE Lokaldelen i Sverige AB, Box 623, 301 16 Halmstad Ombud: advokaten P. E. och jur.kand. L. Å., Advokatbyrån G. AB, Box 739, 220

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012: Dnr C 1/12

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012: Dnr C 1/12 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:6 2012-06-13 Dnr C 1/12 KÄRANDE Care of Sweden AB, Box 158, 512 24 Svenljunga Ombud: advokaterna M. B. och C. B., G. W. Advokatbyrå, Stora Kyrkogatan 4, 503 31 Borås SVARANDE

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Kan jag byta underkläder? Underkläder, badkläder, parfyms, cosmetics & accesories bytes ej av hygieniska skäl.

Kan jag byta underkläder? Underkläder, badkläder, parfyms, cosmetics & accesories bytes ej av hygieniska skäl. Köpvillkor När du handlar över Internet har du alltid 14 dagars så kallad ångerrätt inom Sverige. Enligt lag måste näringsidkaren betala tillbaka dina pengar snarast och senast inom 30 dagar. Den så kallade

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

FULLSTÄNDIGA KÖPVILLKOR

FULLSTÄNDIGA KÖPVILLKOR FULLSTÄNDIGA KÖPVILLKOR FRÅN 2014-01-27 ALLMÄN INFORMATION Alla produkter vi säljer kan användas i Sverige. Alla priser anges i svenska kronor. Alla priser på www.phonehouse.se är webb-priser och gäller

Läs mer

Webbutik vad gäller? Niclas Ernebratt, Konsumentverket.

Webbutik vad gäller? Niclas Ernebratt, Konsumentverket. Webbutik vad gäller? Niclas Ernebratt, Konsumentverket niclas.ernebratt@konsumentverket.se Föreläsningens innehåll Information - Vilken information krävs? - Konsekvenser vid utebliven information Ångerrätt

Läs mer

2. Kundservice och tillgänglighet. Vardagar 9.00 15.30 Email: shop@smycka.se. Adress: Smycka AB Box 5142 650 05 Karlstad

2. Kundservice och tillgänglighet. Vardagar 9.00 15.30 Email: shop@smycka.se. Adress: Smycka AB Box 5142 650 05 Karlstad Följande villkor gäller vid beställningar som görs av dig som kund hos Smycka. Genom att lägga en beställning på smycka.se godkänner du villkoren som anges i följande dokument. 1. Företagsuppgifter Smycka

Läs mer

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE 1. Allmänt 1.1 Posten Meddelande AB (nedan kallat Posten) erbjuder myndig konsument och företag tjänsten Riktiga vykort (hädanefter kallad tjänsten)

Läs mer

Föreläggandet ska godkännas och vara KO till hända senast den 9 december 2015 (se information på sidan 5).

Föreläggandet ska godkännas och vara KO till hända senast den 9 december 2015 (se information på sidan 5). KONSUMENTOMBUDSMANNEN KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. 205-- 3 0 Dnr.. ptols^j Ordn.nr. CD FÖRELÄGGANDE 205--23 Immitec Sverige AB Box 57 3 22 Falkenberg FF 205:7 b Dnr 205535 Förbudsföreläggande

Läs mer

Norsjö Carrier Electric El & Norsjö Carrier 4-Stroke Bensin

Norsjö Carrier Electric El & Norsjö Carrier 4-Stroke Bensin 1 Norsjö Carrier Electric El & Norsjö Carrier 4-Stroke Bensin Postadress/ besöksadress: Lennartsfors 1 672 92 Årjäng Tlf. +46 573 392 20 Fax. +46 573 300 35 info@norsjo.com www.norsjo.com 2 Försäljningsvillkor

Läs mer