INK. 'gi2 -g- 22. KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Gabriel KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN. Förbudsföreläggande. Skäl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INK. 'gi2 -g- 22. KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Gabriel KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN. Förbudsföreläggande. Skäl"

Transkript

1 KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Gabriel KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. 'gi2 -g- 22 Dnr - eeeeeeee nia eeeee MNIN FÖRELÄGGANDE FF 2012:8a Dnr 2012/94 0 rd ninr IBM IMINNIMINNII As ressa edbergs Guld & Silver AB Organisationsnummer Förbudsföreläggande Konsumentombudsmannen (KO) förbjuder Hedbergs Guld & Silver AB (Hedbergs) att vid marknadsföring av varor till konsument använda uttrycket "Lägsta pris garanti" eller andra formuleringar med väsentligen samma innebörd. Föreläggandet är förenat med ett vite på femhundratusen ( ) kr. Föreläggandet ska godkännas och vara KO till handa senast den 23 augusti 2012 (se sista sidan). Skäl Bakgrund Hedbergs marknadsför och säljer smycken och andra varor via den egna webbplatsen I marknadsföringen i tidskrifter, radio och på webbplatsen har Hedbergs använt prisnedsättningsutfåstelsen "Lägsta pris garanti". Enligt uppgift på Hedbergs webbplats innebär garantin att konsumenten alltid kan handla till marknadens bästa priser som är upp till % lägre. För det fall konsumenten skulle hitta varan billigare i annan svensk butik återbetalas mellanskillnaden. Konsumenten behöver därmed aldrig betala mer än nödvändigt när denne handlar hos Hedbergs. Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post/webbadress Giro Org.nr Box 48 Tage Erlandergatan 8A Post: Karlstad Bank:

2 2 (4) Rättslig reglering I enlighet med 5 marknadsföringslagen (2008:486, MFL) ska marknadsföring överensstämma med god marknadsföringssed. Med god marknadsföringssed avses bl.a. god affärssed och Marknadsdomstolens praxis. I 6 MFL anges att marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed är att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Av 10 MFL framgår att en näringsidkare vid marknadsföring inte får använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet. Detta gäller särskilt framställningar som rör bl.a. produktens pris, grunderna för prisberäkningen och särskilda prisfördelar. Av 8 MFL framgår att marknadsföring som är vilseledande enligt 10 är att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Av Marknadsdomstolens praxis (MD 1986:7, MD 1988:21 och MD 1994:20) framgår att det är vilseledande och otillbörligt att som näringsidkare marknadsföra produkter med utfästelsen "lägsta-pris-garanti". Av 23 och 28 MFL framgår att KO kan förbjuda en näringsidkare att fortsätta med otillbörlig marknadsföring genom att utfärda ett s.k. förbudsföreläggande. Föreläggandet ska förenas med vite. KO:s bedömning Marknadsföring ska vara vederhäftig. I Hedbergs marknadsföring utlovas en "Lägsta pris garanti". En utfästelse som ger intryck av att Hedbergs garanterar de lägsta priserna på marknaden. Hedbergs har dock inte kunnat visa att påståendet är vederhäftigt vad gäller samtliga varor i sortimentet. Om en näringsidkare inte kan styrka ett påståendes riktighet är påståendet vilseledande och ska förbjudas. Hedbergs har inte visat att bolagets samtliga varor erbjuds till lägre pris än andra konkurrenters vid varje gällande tidpunkt vilket medför att marknadsföringen är vilseledande. De påtalade marknadsföringsåtgärderna är vilseledande i och med att den kategoriska utfästelsen medför att konsumenterna uppfattar att något lägre pris inte kan erhållas. Detta får till följd att konsumenter förlitar sig på garantin och avstår från att göra egna prisjämförelser. Konsumenten utgår därmed ifrån att Hedbergs garanterat erbjuder lägsta pris på samtliga smycken och varor. Den

3 konsument som skulle upptäcka varan till ett lägre pris hos någon annan näringsidkare erhåller dessutom endast mellanskillnaden från Hedbergs. Eftersom utfästelsen faktiskt inte innebär att konsumenten alltid får det lägsta priset hos Hedbergs får uttrycket "Lägsta pris garanti" inte användas. 3 (4) Mot bakgrund av vad som anförts ovan är marknadsföringen vilseledande. Marknadsföringen är dessutom otillbörlig då den, i märkbar mån (6 MFL), påverkar eller sannolikt påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut (8 MFL). För att säkerställa att Hedbergs upphör med den otillbörliga marknadsföringen förbjuds Hedbergs att vid marknadsföring av smycken och andra varor använda uttrycket "Lägsta pris garanti" eller andra formuleringar med väsentligen samma innebörd. Föreläggandet förenas med vite., rocessråd 9a riella Fenge Bilagor: 1. Kopia (skärindump) av Hedbergs marknadsföring och avtalsvillkor på den egna webbplatsen den 23 januari Kopia av Hedbergs tidningsannons införd i tidskriften Amelia, nr 6 den 1 mars 2012.

4 OSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN GODKÄNNANDE K a bir aoac;o:j2 oopoaaooaaloco-o-n op0000loomoco.ou000uou000cc000u. Ovanstående ffireläggancle,ff 2012:8a. godkänn ), S Ordn nr _ d en 23 asu,st, kA-'1a -0(4\i s LtO i I 96ds.F cs (11)12-45 Före ay. t CSS POSOW POstadress 17 i unateclaiarens narantee Th.00 C-ec-- Naninförty(Ilitgincle Firinalecknarens namleckaing Naninforlyclligancle INFORMATION OM FÖRELÄGGANDET KO har utfärdat ett föreläggande med stöd av 23 och 28 marknadsföringslagen (2008:486). Ett godkänt föreläggande gäller som ett förbud meddelat av domstol För att föreläggandet ska gälla ska det godkännas och vara KO till handa inotn,ing,iven tid. Förebligt.,andet är upprättat i två exemplar och godkänns genom ritt de undertecknas av behörig(a) firmatecknare. Enligt KO utgör godkännande av förelägganden inte en sådan löpande förvaltningsåtgärd som ingår i den verkställande direktörens behörighet enligt 8 kap. 29 aktiebolagslagen (2005:551). Bifoga registreringsbevis för företaget med uppgift om bolagets firmatecknare. Ett undertecknat exemplar av föreläggandet ska, tillsammans med registreringsbeviset. återsändas till KO på nedanstående adress, KonsuMentombudsmannen Box Karlstad -- Godkänner adressaten föreläggandet och rättar sig efter det konunc..r inga ytterligare åtgärder att vidtas. Bryter adressaten mot ett godkänt föreläggande k,',111 domstol döma adressaten att betala vitet. ciodkänner adressaten inte föreläggandet kommer KO överväga att föra ärendet vidare till dorngtol.

5 i I Köpvillkor - Hedbergs Guld & Silver - Sida 1 av 4 H IBERGS [1 Logga ln 11 I Varukorg FårA± uieldarna eller malla oss på inf oqhedbergs glild. se varukorgen Innehåller 0 varor MC,N i Atoo, y 4,1. i* kf, 41 SO' 'WC Kategorier Förlovningsringar Vigsolringar Ringar övriga > Örhängen> Armband > Guldkedjor> Halsband Berlocker> Hängsmycken '<fock«övriga Smycken Silverbestick> Tillbehör Presentartiklar> Teman KÖPVILLKOR Kontaktuppgifter Hedbergs Guld & SilverAB I3oråsvägen Dalajöfors Org. Nr: Hedbergs kundservice. Har ni några frågor angående er beställning eller våra produkten så tveka inte att höra av er. Vår kundtjänst svarar normalt sett omgående på mall, dock senast Inom 48 timmar, Ni kah även nå obs på telefon eller fax. Storsäljare > Tel: Nyheter> Fas: Bröllop E-post infoohedberasguld,se Dop Konfirmation Oppellider. Examen Vardagar För henne Helger ,00 Får honom För barn Guldvaruhuset I Dalsjöfors REA Oppettider. Guldbytarpaketet Vardagar Lördag 10,00, Varumärken Aagaard > Baglady > Cahvalk Dlamondo > Edblad Esprit Flemming Uziel > Good Works (Humanity) Guldbolaget Kalas Matsilver MEMA/GAB > NDC Milano Pilgrim> Police Schalins ringar > Scoop. Snö of Sweden > Spinning Jewelry Garantier Alla våra produkter har ett (1) års garanti mot material och fabrikationsfel. Konsumentköplagen ger dig dessutom möjlighet att reklamera en vara inom tre (3) år, om den visar sig ha varit felaktig vid leveranstillfället. Om du upplever problem med någon av våra produkter år du alltid välkommen att kontakta Vår kundservice via infohedbernsould.se Köp För att få handla hos Hedbergs Guld ska du ha fyllt 18 år, I dagsläget levererar vi endast till kunderi Sverige. Klarna faktura 414 klarna FAKTURA Hedbergs Guld erbjuder möjlighet att betala mot faktura via Klema, När du betalar via Klarna faktura handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter, och betalar alltid efter att du fått hem dina varor. Facebook Storsäljare 1. Silverring 2. Berlockarmband I silver 3. Silverring 4. Silverhalsband 5. Bordsbesticklinda Prisklass Välj prisklass : : ' : Få alltid hem varan innan du betalar Betalningstid - alltid 14 dagar Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter Alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagerr Ladda ner dina fakturor från klama.se Möjlighet till delbetalning Om betalningen uteblir tillkommer en paminnelseavgift om 50,00 kr samt dröjsmålsränta om %, Vid köptillfället görs en kreditprövning som lvissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du få dn kopia på kreditupplysningen per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning, Klama behandlar personuppgliter i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll och marknadsföring. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte. Gäller ej för alla varor och tjänster, ( ex. flygresor, evenemang och specialtillverkade varor, Obs' 30 dagars returrätt (Se ytterligare Information nedan). Klarna Konto Vill du dela upp din betalning så erbjuder Hedbergs Guld möjligheten att göra del via Klarna Konto. Betalsätlet för dig som sjäiv vill välja hur mycket du betalar varje månad. Men Klarna konto är morän så. Förutom att du alltid får hem dina varor innan du betalar, samlar du alla'dina köp på ett konto. Detta gäller även om du har handlat.i flera Olika butiker via Klarna konto. Det betyder en enda faktum, oavsett antalet köp.. http ://www.hedbergsguld:se/kopvillkor-ezp-23.html?zenid=3dn1 8culcfnrkbkpoa6jp

6 Köpvillkor - Hedbergs Guld & Silver - Sida 2 av 4 Nyh ets brev Håll dig uppdaterad och ta del av våra VIP-erbjudanden! Fyll i e-post 4HTML C>TEXT (PRENUMERERA) Få alltid hem varan innan du betalar Betala från 50 kr/mån eller 1/24 av totalbeloppet Du behöver aldrig lämna ut.kortuppgifter Alla dina köp samlas på ett konto och på en faktura Handla nu - betalat slutet av nästkommande månad En aviavgift om 29 kr, oavsett antalet köp Du kan når som helst betala hela beloppet på en gång Logga In Ii I Varukorg varukorgen innehåller 0 varor Vid ett köp om kr med Klarna Konto basvillkor är uppläggningsavgiften 0 kr. Den gällande årsräntan är 1990, % vilket motsvarar en effektiv ränta om 2922%. Kreditköpspriset år kr. Antalet delbetalningar är 12 stycken och varje delbelopp år 955 kr. Exemplet förutsätter att avbetalning sker under ett års tid, Vid köptillfället görs en kreditprövning som I vissa fall innebär att en kreditupplysning las. Du kommer då få en kopia på kreditupplysningen per post samarbete med Klarna kan vi erbjuda flera olika delbetalningsaltemaliv. Oavsett vilket alternativ du väljer samlas alla dina köp på en faktum som du sen betalar i slutet av månaden., Olika dalbetalningsallemativ Delbetalning via Klarna konto till 19,5 % ränta (ingen uppläggningsavgift). Betala från 50 kr/mån, dock lägst 1/24 av totalbeloppet 3 månader med 0 % ränta (uppläggninasavgift 95 kr) 6 månader med 0 % ränta (uppläggningsavgift 195 kr) 12 månader med 0 % ränta (uppläggningsavgift 295 kr) 24 månader med 9,95 % ränta (uppläggningsavgift 295 kr) Aviavgift om 29 kr tillkommer. Effeklivränta vid köp om kr med 0% ränta i 12 månader år 14,30 %. Vid ansökan om delbetalning kommer en sedvanlig kreditprövning att göras vilket kan innebära all Klarna inhämtar en kreditupplysning, En kopia av upplysningen kommer i så fall att skickas till dig, När du väljer delbetalning 1. Efter att du har valt delbetalning i kassan görs en sekundsnabb upplysning. Detta för att godkänna ditt köp. 2, Du får din beställning. -3, En faktura skickas till dig i slutet av nästkommande månad. Har du frågor ellerfunderingar är du Välkonimen att ringa Klarna på vardagar mellan 08:30 20:00, samt helger mellan 10:00 17:00, Läs allmänna kontovillkor för delbetalning Allmänna villkor hittar du här Standardiserad europeisk konsumeritkraditinformation hittar du här Betala med kort: vrsis, Köp med VISA och Mastercard kan genomföras på Hedbergs Guld genom Dibs betaltjänster. Denna betalning sker då direkt och säkert via Dlbs betaltjänst, som uppfyller kraven för PCI-DSS. Summan reserveras sedan och dras från kontot när paketet skickas. Endast kort utfärdade (norden kan användap på HedberRsguld,se. För mer information angående säkerheten Via Dlbs betaltjänst,besök gärna httolavww.dibs,saiteknikkakerhel/ Postförskott En kostnad om 65:-tillkommer för betalning med postförskott. För uthämtade försändelser debiteras en frakt- och hanteringskostnad på Outhåmlade försändelser omfattas Inte utav ängerrätten. Förskottsbetalning och Handpenning Vi förbehåller oss rätten att Ivissa fall be om förskottsbetalning eller handpenning. Pris och frakt Alla priser på Hedbergs Guld är angivna 1 svenska kronor (kr) inklusive 25% moms. Vad du ska betala för dina,varor framgår alltid i kassan, innan du skickar iväg din order. Fraktkostnaden är 29:- per beställning. Handlar du för över 1000:- betalar du ingen fraktavgift Lägsta prisgaranti Hos oss behöver du aldrig betala mer än nödvändigt( Med vår lägsta pris garanti kan du alltid handla till marknadens bästa priser- upp till 30-40% lägre priser! Hittar du din vara billigare i en annan svensk butik återbetalar vi mellanskillnaden. Garantin gäller vid ordinarie pris, ej rea eller kampanjer, 1 alla svenska butiker, så väl fysiska som intemetbaserade. Butiken ska ha svenskt organisationsnummer och svensk adress, Prisgaraniin gäller upp till 10 dagar efter köpet. Har du hittat din vara billigare i en annan butik? Kontakta vår kundservice på inforfflhedberosauld.se eller lel: och ange webbadress till dän aktuella butiken så återbetalar vi mellanskillnaden. Gäller det en fysisk butik ska du Istället för webbadress meddela organisationsnummer och telefonnummer så att vi kan kontrollera priset

7 Köpvillicor - Hedbergs Guld 84 Silver - Sida 3 av 4 Realisations- och kampanjvaror Logga in Varukorg varukorgen innehåller 0 varor cps Priser på realisationsvaror (rea-varor) och kampanjvaror är gällande till utsatt sista datum. Då inget sista datum för realisation eller kampanj år utsatt gäller respektive erbjudande tills varan. är slut på vårt fager. i Leveranstid Varorna paketeras och skickas inom 1-3 arbetsclagar, med undantag för specialbeställda varor ochgravyrer. För förlovnings- och vigselringar är leveranstiden 5-15 arbetsdagar, Vi kontaktar dig om en vara är försenad eller saknas. Transport Om varan skadas eller kommer bort under transporten till dig är Hedbergs Guld betalningsansvarig. Du måste dock meddela vår kundservice alt varan är felaktig inom skälig lid. Om försändelse skadas eller kommer bort då du returnerar den är du som kund betainingsansvarig. Bytes- och ångerrrätt inom 1 månad Som kund hos Hedbergs Guld har du rätt att byta eller ångra ditt köp inom 1 månad från och med den dag du tog emot varan, För alt bytet/returen ska gbdkänhas ska varan vara oanvänd och returneras I väsentligt oförändrat skick. Varan ska förpackas i originalförpackningen med tillhörande emballage och tillsammans med eventuella tillbehör. Returnera varan tillsammans med retursedeln :samt dina eventuella nya önskemål. Har du ångrat ditt köp så återbetalar Hedbergs Guld dig erlagd betalning snarast, dock senast 30 dagar från den dag vi tog emot din retur. Fraktkostnaderna vid returfrakt måste du själv stå för. Retur fåk ej ske som postförskott eller efterkrav. Spara ditt inlämningskvitto - tänk på alt du ansvarar för returförsändeisent Vid retur kontakta oss gärna på: inkohecibernsnuldse Returadress: Hedbergs Guld aresvägen Dalsjäfore FOdovnings. bh vigselringar, graverade eller på annat sätt spedialbestälida produkter omfattas ej av bytes- och ångerrätten, Reklamation Hos Hedbergs Guld har du tre (3) års reklamationsrätt enligt konsumentköpslagen, Vid en eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Har du betalti förskott och vill häva ditt köp p.g.a. en försenad leverans eller ett oönskat köp, återbetalar vi dina pengar inom 30 dagar. Du har även rätt att häva köpet vid en eventuell försening i leveransen till dlg, VI måste meddela dig Om en eventuell leveransförsening innan varorna lämnar vårt lager. Vid reklamation kontakta oss på: infohedberosould.se Innan du retumerar dina varor. -Reklamationer ska skriftligen ställas 1111: Hedbergs Guld Horåsvägen Dalsjöfors Vid frågor, kontakta Kundservice: Tel: E-post: Infohedberoseuld.se Öppettider: Vardagar ,00 Helger Förlovnings- och vigselringar samt graverade produkter Gravyrilliförlovnings- eller vigselringar kostar 56:- för textad stil och 65:- för skrivstil, För prisuppgifter på gravyrer av vårt övriga sortiment, vänligen kontakta oss pålnforhedberesauld.se Eftersom vi tillverkar både förlovnings- och vigselringar enligt Din bestålining tvingas vi ta ut en kostnad vid storleksändring efter tillverkning, Kostnaderna ser som följer: rödguldsring 300:/ring, vitguldsring 500:-/ring och för tvåfärgad ring 600:-/ring. Öppet köp/bytesrätt gäller ej. Förlovnings- och vigseiringar, graverade eller på annat Sätt specialbeställda produkter omfattas ej av bytes- och ångerrätten. Kvalitet och trygghet Kvalitet och trygghet år viktigt för oss på Hedbergs Guld: Företaget har handlat med guld- och silversmycken sedan För att garantera att du får äkta vara, år alla guldprodukter kontrollerade av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och stämplade med den svenska Kattfoten. Samtliga guldsmycken år gjorda i 18 karats guld. Diamanter Våra diamanter är köpta från legal källa, som inte år inblandad i konflikter och är i överensstämmelse med The Kimberly Dedikation Scheme (KPCS), Personuppgifter Hedbergs Guld följer personuppgiftslagen och är personuppgiflaansvarig för behandling av de personuppgifter sem du som kund lämnar till oss, Når du lämnar dina personuppgifter till Hedbergs Guld samtycker du till att få erbjudanden och information från Hedbergs Guld och våra samarbetspartners. Du kan begära att personuppgifter rättas, fas bort eller anmäla om du inte vill alt dina uppgifter ska användas för direktmarknadsföring, dn 1 8culdnrIebkpoa6jp

8 Köpvillkor - Hedbergs Guld & Silver - Sida 4 av 4 Fel och korrigering av publicerat material II Logga in ll 1 Vanukorg varukorgen innehåller 0 varor Clel i Vi förbehåller oss rätten ditt efterhand korrigera priser, produktlexter och bilder som tryckts eller skrivits felaktigt på webbplatsen, på blogger och i sociala medier. VI reserverar oss för prisjusteringar (ex förändrade priser från våra leverantörer och välutaförändringar), lagerförändringar och ev. tekniska fel på webbplatsen, webbläsaren eller i hårdvara såsom nätverk otit senirar, Frågor gällande våra ordervillkor Har du frågor gällande våra ordervillkor år du alltid välkommen att kontakta vår kundservice: 'vardagar mellan samt helger mellan tel eller via e-post infoehedberosoulel.se Kategorier Teman Varumärken Kontakt Tryggt & säkert! FörlovnInnsrinoar Bröllop Oalwallt Hedbergs Guld & Silver Vloselrinnar Dop. 2iae1enti Boråsvägen 40 Ringar övrina KenfirMation Edblad Dalsjöfors Örhännen Examen Flemming hotel Armband För henne Good Worka (Hrimanitv) Tfn: Guldkedfor För honom Kelas E-post inforfflheelbernsnuld.se Halsband För barn Matsilver MENINGAR Berlocker FIEA NOG Milano KöDvillkor 1-längsmvekeri jr,l, Ce Recensioner (»rinn smvcken Sellerins rinner Om Hedbergs Silverbestiet, Snö of Ssveden Frågor & 'Svar Tillbehör 3_pjnning Jesverry Kontakta bus presentartlklar Konfliktfria diamanter Kattiotstämpet: Lägsta-pris-garantil Alltid 1 års garanti! Kvalitetsstämplade smycken! VIII du blogga om bedbergsgulcl.se? Kontakta oss! Billiga smycken onlino Hedbergsguld,so ger dig billiga smycken online, tipp till 40% lägre pris och alltid lägsta. pris.garantll Förlovninnsrinner, vinseirinneri bersband, ermband,~ berlocker och mycket mod Copyright Hedbergs Guld Silver AB, Org tår. ssusa

9 7/K2' Nummer 6 1 mars kr Finland 6 EUR Norge 45 NOK (in kl moms) co CD M c. '---"' >0 o E> co 1 o m 0) ö c co CD ca 2D Josephine Bornebusch: -,Jag blir aldrig en sån som tycker att jag är jäkligt bra R TESTAT H-LYFTEN VINN! BILJETTER TILL JOSEPHINES SUCCÉTEATER -- 3UDGET TI LIVET-KV - E fkige, j N n i; I( fl L \ _ ) rsell är ny Snikör, xdebatt, )od-snackisar :ket mer... rna, a riner' ) )) C1U }.i 11(1E-77Xc_-_- 21 "Min man är sma phonenarkare" J 1 Hitta den mgffl Behåll den Njut av den ne-,,. 5:-_f_(5-eiymiz Paren som hittat balansen L" 7e c2(.7 Gardefobs-krångel? Kombinera smartare Råden som utrotar penga,-gräk., UR t R Nr

10 'dig ',on] st-ikes 14Pcie dit lilla extra, Se vara rontanti,46.949d. 71 te Podai94e <..,,.. Se hela vårt sortiment i webbutiken w w sv. tve tyd 4y o a. se Olm netti/995.helna' /redat:ly Le.:fresentel, Tel smiddag i egen lokal för gäster,,,,.,,,,,.,-.,,,,-_,:_,,.., fr d, _449 I w--.,.,,,.,...1- Roma ntisk TIPSf..'i s' Weekend i vacker svit, Bröllop på Sundbyholms Slott Vackra produkter i tenn och glas från Munka Sweden. Finns hos utvalda återförsäljare och i vår webshop. Låt oss fira er med kanonsalut och röda mattan! DIAMONDO Nytt varumärke på förlovnings- och vigselringar Låga priser på. FLE/v1MING UZ1EL SCHALINS RINGAR sweucn SINCE IM -0 THE CIR.CLES OF LOVE och andra kändavarumärken. hedbergsguld.se Sveriges största smyckebutik på nätet 19P "det naturliga valet" Fr, ISP. COM, X,A 21' iland & Fotkrärå -O-liv-Iionung 5:-,-altslaubb olivolja Läppsalva oliv/honung/aloe 1.4, 4 Duschtvål oliv Bodykräni oliv Ansiktskam ouv WEB 9-10P YIF11NO'tE UNDERR1RDIER mixerna LearvraNG PRIS:ENTER Finns att köpa i hälsokosthandein, fotterapeuter, presentbutiker ra fl. '="1316) li*iiikukiditkeätb.ezem Vill du annonsera här? Ring Advertise AB ~1~1»

Villkor och returer. Swesports.se. Org.nr: 556698-6377 (Swesports är en registrerad bifirma till Svensk Skogsservice AB) Innehar F-skattebevis

Villkor och returer. Swesports.se. Org.nr: 556698-6377 (Swesports är en registrerad bifirma till Svensk Skogsservice AB) Innehar F-skattebevis Villkor och returer Swesports.se Org.nr: 556698-6377 (Swesports är en registrerad bifirma till Svensk Skogsservice AB) Innehar F-skattebevis Kontaktuppgifter till Swesports: Tel: 0534 655 703 Mail: kundtjanst@swesports.se

Läs mer

KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB

KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB I KORTHET ERBJUDER VI DIG: KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB Snabba och trygga leveranser tillsammans med Posten. Säkra och krypterade kortbetalningar i samarbete med SveaWebPay. Alltid 14 dagars lagstadgad

Läs mer

Allmänna Köpvillkor vid beställning på KappAhl Shop Online

Allmänna Köpvillkor vid beställning på KappAhl Shop Online Allmänna Köpvillkor vid beställning på KappAhl Shop Online ALLMÄNT ALLMÄNNA KÖPVILLKOR Följande allmänna köpvillkor ( Köpvillkor ) gäller vid beställning av produkter via www.kappahl.com genom KappAhl

Läs mer

FULLSTÄNDIGA KÖPVILLKOR

FULLSTÄNDIGA KÖPVILLKOR FULLSTÄNDIGA KÖPVILLKOR FRÅN 2014-01-27 ALLMÄN INFORMATION Alla produkter vi säljer kan användas i Sverige. Alla priser anges i svenska kronor. Alla priser på www.phonehouse.se är webb-priser och gäller

Läs mer

KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB

KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB I KORTHET ERBJUDER VI DIG: KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB Snabba och trygga leveranser i samarbete med Posten (MyPack). Säkra och krypterade kortbetalningar i samarbete med SveaWebPay. Alltid 14 dagars

Läs mer

Köpvillkor. Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse.

Köpvillkor. Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

Exempel på köpvillkor

Exempel på köpvillkor Exempel på köpvillkor Kund inom kläder och presentartiklar: Köpvillkor Enligt svensk lag. Leveranstid 10 arbetsdagar. 14 dagars full returrätt. Fri leverans inom Stockholm, Göteborg och Malmö. För övriga

Läs mer

Retursedel Campingvaruhuset.se

Retursedel Campingvaruhuset.se Retursedel Campingvaruhuset.se Kunduppgifter Ordernummer: Förnamn: Person/kundnummer: Efternamn: Adress: Postnummer: Ort: Returinformation Här anger du information om varför du retunerar din beställning.

Läs mer

Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse.

Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

Köpvillkor. Allmänt om Projektorshop24 /celexon Sweden AB org.nr 556810 2593 köpvillkor

Köpvillkor. Allmänt om Projektorshop24 /celexon Sweden AB org.nr 556810 2593 köpvillkor Köpvillkor Allmänt om Projektorshop24 /celexon Sweden AB org.nr 556810 2593 köpvillkor Konsumentköplagen (1990:032) och Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal (Distanshandelslagen)

Läs mer

Köpvillkor. 4. Betalningsvillkor Du kan välja mellan följande betalningsalternativ:

Köpvillkor. 4. Betalningsvillkor Du kan välja mellan följande betalningsalternativ: 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av kosttillskott. Vi följer våra produkter noggrant från råvara till färdig produkt

Läs mer

Alla priser är inkluderade 25% moms. Förbeställda, men ej uthämtade varor debiterar vi den verkliga fraktkostnaden (t/r) och minst 99 kr.

Alla priser är inkluderade 25% moms. Förbeställda, men ej uthämtade varor debiterar vi den verkliga fraktkostnaden (t/r) och minst 99 kr. KÖPINFORMATION Alla priser inkluderar moms. Percykel reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår sida eller i våra annonser. Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) 2012-10-12 Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

1 SKRUVAT.SE FÖRSÄLJNING AV BILDELAR. 1.1 Om Skruvat.se:s försäljning av bildelar. 1.2 Beställning av bildelar. Skruvat.se. Användarvillkor Kunder

1 SKRUVAT.SE FÖRSÄLJNING AV BILDELAR. 1.1 Om Skruvat.se:s försäljning av bildelar. 1.2 Beställning av bildelar. Skruvat.se. Användarvillkor Kunder Skruvat.se Användarvillkor Kunder ANVÄNDARVILLKOR KUNDER Dessa användarvillkor (nedan Användarvillkor Kunder ) gäller för kunders (nedan Kund) köp av varor från AB Skruvat Reservdelar (org.nr.556605-7336,

Läs mer

Köpvillkor för Larsson Furniture AB

Köpvillkor för Larsson Furniture AB Köpvillkor för Larsson Furniture AB Senast uppdaterad 2013-02-15 1. Allmänna villkor Dessa villkor gäller för vår näthandelsplats. Observera att för våra fysiska butiker gäller delvis andra leverans- och

Läs mer

Köp & leveransvillkor

Köp & leveransvillkor Köp & leveransvillkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR AVSEENDE LEVERANSER TILL KONSUMENT INOM EU 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga beställningar

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Våra allmänna köpvillkor

Våra allmänna köpvillkor Våra allmänna köpvillkor 1. Giltighetsområde Våra köpvillkor gäller för försäljning inom Sverige. Vid försäljning utanför Sverige ber vi dig kontakta vår kundtjänst. AtelierGS ingår inga avtal med minderåriga

Läs mer

KLiNGEL är medlem i Svensk Digital Handel (SDh) och vår webbshop är certifierad av Trygg e-handel (www.tryggehandel.se).

KLiNGEL är medlem i Svensk Digital Handel (SDh) och vår webbshop är certifierad av Trygg e-handel (www.tryggehandel.se). KLiNGEL KÖPVILLKOR TILLÄMPNING KLiNGEL är ett varumärke som ägs och marknadsförs av Mail Order Finance GmbH, organisationsnr 516403-3879, med säte i Göteborg (nedan kallat KLiNGEL). Dessa köpvillkor gäller

Läs mer

Du kan även välja att få ditt paket skickat till en KICKS-butik nära dig och hämta ut ditt paket där. Din försändelse levereras då inom 3-5 dagar.

Du kan även välja att få ditt paket skickat till en KICKS-butik nära dig och hämta ut ditt paket där. Din försändelse levereras då inom 3-5 dagar. KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR KICKS E-HANDEL OM KICKS KICKS är den ledande skönhetskedjan i Norden. Med attraktiva varumärken inom doft, makeup, hudvård och hårvård samt välutbildade skönhetsexperter i butik

Läs mer

Köpvillkor. Innehållsförteckning. Köpvillkor

Köpvillkor. Innehållsförteckning. Köpvillkor Köpvillkor Innehållsförteckning 1. KÖP... 2 2. PRISER... 2 3. LEVERANS... 3 4. BETALNING... 4 5. ÅNGERRÄTT... 5 6. REKLAMATION... 6 7. PERSONUPPGIFTSPOLICY... 6 8. FORCE MAJEURE... 6 9. COOKIES PÅ VÅR

Läs mer

Köp av produkter hos oss innebär samtidigt godkännande av våra köpevillkor. Vid beställning via webshop föreligger bindande köpeavtal.

Köp av produkter hos oss innebär samtidigt godkännande av våra köpevillkor. Vid beställning via webshop föreligger bindande köpeavtal. Köpvillkor 1. Allmänt Vid beställning via webshop träffas avtal om köp först när VP Autoparts (fortlöpande "vi", "oss") bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via E-mail. Beställaren (fortlöpande

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se.

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:2 2015-03-09 Mål nr B 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:2 2015-03-09 Mål nr B 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:2 2015-03-09 Mål nr B 2/14 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48, 651 02 Karlstad Ombud: Processrådet G. W. SVARANDE Swedish Online Services SOS AB, (f.d. First Date International

Läs mer

klicka här för Kreditors villkor för avbetalning.

klicka här för Kreditors villkor för avbetalning. SkaffaMOBIL.se allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på SkaffaMOBIL.se hemsida angivet datum och ersätter tidigare av SkaffaMOBIL.se publicerade försäljningsvillkor. Varorna som

Läs mer

klicka här för Kreditors villkor för avbetalning.

klicka här för Kreditors villkor för avbetalning. AlltidREA.se:s allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på AlltidREA.se:s hemsida angivet datum och ersätter tidigare av AlltidREA.se publicerade försäljningsvillkor. Varorna som

Läs mer

Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen.

Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen. Försäljningsvillkor Giltiga per 2011-11-01 Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen. Tillämplighet Wx3 telecom AB:s allmänna

Läs mer

DOM 2015-03-09. Marknadsföring av dej tingtjänster

DOM 2015-03-09. Marknadsföring av dej tingtjänster r KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015-03-09 2015:2 Mål nr B 2/14 INK. m -m~ i o tyisb HMHHMMHHmHNN! Qrdn.nr. Konsumentombudsmannen Box 48, 651 02 Karlstad Ombud: Processrådet

Läs mer