Folksams fonder Årsberättelse 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folksams fonder Årsberättelse 2004"

Transkript

1 Folksams fonder Årsberättelse 2004

2

3 Innehållsförteckning Folksams Aktiefond Asien 2 Folksams Aktiefond Europa 7 Folksams Framtidsfond 12 Folksams Förvaltningsfond 17 Folksams Globala Aktiefond 26 Folksams Idrottsfond 31 Folksams Aktiefond Japan 40 Folksams Obligationsfond 45 Folksams Penningmarknadsfond 48 Folksams Aktiefond Sverige 51 Folksams Aktiefond USA 55 Folksams Tjänstemannafond Sverige 60 Folksams Tjänstemannafond Världen 64 Folksams Tjänstemannafond Obligation 72 Förklaring av risksymbolen och några riskmått 76 Redovisningsprinciper 77 Valutakurser 77 Folksams etiska placeringskriterier 78 Jämförelseindex 79 Ägarpolicy 80 Svensk kod för fondbolag 82 Frågor och svar om aktieindexinstrument 82 Förändringar i organisationen 83 Avgivande av årsberättelse 84 Revisionsberättelse 84

4 2 Folksams Aktiefond Asien Folksams Aktiefond Asien Folksams Aktiefond Asien i korthet Avkastning 2004, % 6,9 Indexutveckling 2004, % 8,7 Fondens utveckling de senaste fem åren, % 24,3 Jämförelseindex utveckling de senaste fem åren, % 20,6 Andelsvärde Bokslutskurs ,29 Handelskurs ,59 Fondfakta Fondens startdatum Inträdesavgift, kr 0 Utträdesavgift, kr 0 Förvaltningsavgift, % 0,7 Utdelning Ja, i mars Förvaltarteam Veronica Yu Johan Sandberg Birgitta Redig Bankgiro Fondnummer i PPM Fondinriktning Fonden placerar på börserna i Hongkong, Malaysia, Singapore, Thailand, Kina och Sydkorea. Fonden har möjlighet att även placera i så kallade indexinstrument. Placeringsstrategin är att avvikelser från jämförelseindexet ska vara små. Aktieplaceringar i denna region har en relativt sett hög risknivå, eftersom börskurserna varierar kraftigt över tiden. Målsättningen är att uppnå en långsiktigt god avkastning. Fonden följer Folksams etiska placeringskriterier som verkar för en bättre framtid för människa och miljö. Kriterierna omfattar mänskliga rättigheter, tobak och miljö. Vad har hänt på fondens placeringsmarknader under 2004? De asiatiska marknaderna svängde kraftigt under året. Det första kvartalet präglades av en relativt stor uppgång av börskurserna. Därefter ledde oro för räntehöjningar i USA och en eventuell överhettning i Kina till en påtaglig ekonomisk inbromsning, vilket påverkade marknadsutvecklingen under sommaren. Även stigande råvarupriser, framför allt en kraftig uppgång av oljepriserna, skapade mycket osäkerhet och hade en negativ inverkan på börskurserna. Investerarnas riskvilja i regionen återkom mot slutet av året, då oljepriserna hade fallit från oktober månads rekordnivå och då det fanns förhoppningar om att den kinesiska ekonomin åter skulle stabiliseras. På de enskilda marknaderna är bilden splittrad. Thailändska och kinesiska aktier utvecklades sämst i Asien. Marknader som Hongkong och Singapore med stor vikt på banker och fastigheter hade däremot en gynnsam börsutveckling under året, eftersom räntorna var stabila och fastighetspriserna äntligen började stiga efter flera års fallande trend. Avkastningen från den koreanska marknaden förstärktes av att den koreanska valutan won under året stärkts med drygt sex procent mot den svenska kronan. Hur har fonden utvecklats? Asienfonden gick under 2004 upp med 6,9 procent. Fondens jämförelseindex gick under samma period upp med 8,7 procent. Vilka viktiga förändringar har skett i fonden? I förhållande till sitt jämförelseindex har fonden varit underviktad på den kinesiska marknaden. Det beror delvis på oro kring överhettningen i den kinesiska ekonomin och på en lägre tillväxt på den marknaden. Den kinesiska börsen sjönk under 2004 med 5,9 procent räknat i svenska kronor, varför undervikten har varit gynnsam för fondens avkastning. I Thailand har fonden varit något överviktad. Det visade sig vara negativt för avkastningen, eftersom den thailändska börsen sjönk med 8,8 procent. Samtidigt steg Samsung Electronics (preferensaktier), Koreas största företag, med 30 procent. Denna uppgång har fonden dock inte fått full effekt av, eftersom den haft en lägre andel i den koreanska marknaden än jämförelseindex. Vilken strategi gäller för fonden framöver? På lång sikt är regionen en tillväxtmotor och kommer att förbli så under många år. En annan faktor som talar för de asiatiska marknaderna är att de kan gynnas av att västerländska företag flyttar sin produktion till Asien. På kortare sikt kan dock en avmattning i den globala ekonomin och höga råvarupriser inverka negativt på de asiatiska marknaderna. Fonden kommer att rikta in sig på länder med stark inhemsk efterfrågan och på företag med solida balansräkningar och stabila vinstutvecklingar. Kurssvängningarna på de asiatiska börserna torde komma att fortsätta. Utvecklingen av den amerikanska dollarn mot de asiatiska valutorna och huruvida Kina kommer tillrätta med sin ekonomi kommer att få stor betydelse för regionen. Innehav som har sålts på grund av Folksams etiska placeringskriterier Bolag Land Bransch Orsak Shanghai Industrial Kina Industriföretag Tobak Singapore Tech. Engineering Singapore Industriföretag Mänskliga rättigheter, landminor Fondens risknivå Låg Hög Risk mätt som volatilitet, 36 månader.

5 Folksams Aktiefond Asien 3 Risk- och avkastningsmått Fondens volatilitet, % 1) 18,8 Jämförelseindex volatilitet, % 1) 18,2 Tracking Error, % 1) 2,1 Beta 1,0 Genomsnittlig årsavkastning, % 1) 10,2 Genomsnittlig årsavkastning, % 2) 5,4 Kostnader Förvaltningskostnad, % 3) 0,7 Transaktionskostnader, tkr 4) 635 Transaktionskostnader, % 5) 0,4 TER, % 3) 0,7 TKA, % 3) 1,1 Schablonberäknad förvaltningskostnad för sparande Engångsinsättning på kr vid årets början Förvaltningskostnad, kr 72,34 Utveckling Fondförmögenhet, tkr Andelsvärde, kr 72,29 68,94 62,68 86,03 98,88 Utdelning, kr/andel 1,42 2,36 2,81 3,56 1,22 Totalavkastning, % 6,9 13,7 24,2 8,7 9,9 Jämförelseindex, % 8,7 19,4 26,3 5,0 12,6 Omsättningshastighet, ggr 0,1 0,8 0,3 0,4 0,1 1) Beräknad på 24 månader 2) Beräknad på 60 månader 3) Beräknad på genomsnittlig fondförmögenhet 4) Courtage, skatter och övriga kostnader i samband med köp och försäljning av värdepapper. Courtage har uppgått till tkr 501 (1 916). 5) Beräknade på värdet av köpta och sålda värdepapper Löpande månadssparande på 100 kr under året Förvaltningskostnad, kr 4,51 De fem största innehaven (andel av fondförmögenheten, %) Samsung Electronics 10,1 MSCI OPALS 7,8 Hutchison Whampoa 3,9 China Mobile 3,5 Cheung Kong Holdings 2,9 Utvecklingen i Folksams Aktiefond Asien % Fonden Jämförelseindex se sid 79 Övriga 71,

6 4 Folksams Aktiefond Asien fond- fond- Balansräkning, tkr förmögenhet förmögenhet Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde (not 3) , ,1 Bank och övriga likvida medel , ,9 Kortfristiga fordringar , ,1 Summa tillgångar , ,1 Skulder Övriga kortfristiga skulder , ,1 Summa skulder , ,1 Fondförmögenhet (not 2, 3) , , Resultaträkning, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument (not 1) Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinster och -förluster, netto Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Ersättning till fondbolaget Övriga kostnader 1 15 Summa kostnader Skatt Årets resultat Not 1 Specifikation av värdeförändring, tkr Aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2 Förändring av fondförmögenhet, tkr Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid årets slut Derivat Möjligheten att handla med derivat har inte utnyttjats av fonden. Utdelning till andelsägarna, tkr Att utdelas mars

7 Folksams Aktiefond Asien 5 Börsnoterade Antal värde tkr värde tkr mögenhet Hongkong Bank East Asia ,8 BOC Hong Kong ,0 Cheung Kong Holdings ,9 Hang Lung Properties ,5 Hang Seng Bank ,1 Henderson Land ,7 Hong Kong Exchanges & Clearing ,5 Hysan Development ,3 New World Development ,3 Sino Land ,3 Sun Hung Kai Properties ,5 Swire Pacific ,5 Wharf Holdings , ,3 Cathay Pacific Airways ,4 Hopewell ,3 Hutchison Telecommunication ,0 Hutchison Whampoa ,9 Johnson Electric Holdings ,3 MTR , ,3 Informationsteknik ASM Pacific Technology , ,1 Kraftförsörjning CLP Holdings ,0 Hongkong China Gas ,5 HongKong Electric , ,7 Material Cheung Kong Infrastructure , ,3 Sällanköpsvaror och -tjänster Esprit Holdings ,1 Li & Fung ,5 Shangri-La Asia ,3 Techtronic ,4 Yue Yuen Industrial , ,5 Summa Hongkong ,3 Kina Aktieindexinstrument ishares MSCI China Tracker , ,8 Energi CNOOC ,1 Petrochina ,7 Sinopec China Petrochemical , ,7 China Everbright , ,1 Beijing Airport ,1 Beijing Enterprise ,1 China Merchants ,4 China Shipping Development ,2 China Southern Airlines ,1 CITIC Pacific ,7 Cosco Pacific ,5 Guangshen Railway ,2 Jiangsu Expressway ,1 Sinotrans ,1 Zhejiang Expressway , ,8 Informationsteknik Lenovo Group , ,2 Kraftförsörjning Beijing Datang Power ,2 Huadian Power International ,1 Huaneng Power , ,7 Material Aluminum Corporation of China ,2 Sinopec Shanghai Petrochemical ,2 Yanzhou Coal Mining , ,8 Sällanköpsvaror och -tjänster Brilliance China Automotive ,1 China Resources ,3 Börsnoterade Antal värde tkr värde tkr mögenhet China Travel ,1 China Travel Wts ,0 Denway Motors ,3 TCL Communication Tech ,0 TCL International , ,9 China Mobile ,5 China Telecom , ,1 Summa Kina ,2 Malaysia Aktieindexinstrument OPALS MSCI Malaysia , ,9 Dagligvaror Guinness ,1 IOI , ,3 AMMB Holdings ,1 Commerce Asset ,2 Malayan Banking ,4 Public Bank ,2 SP Setia , ,0 Gamuda ,1 Malaysian Int'l Shipping Fgn ,2 Plus Expressways ,1 Sime Darby , ,6 Kraftförsörjning Hong Leong Bank ,1 Malakoff ,1 Petronas gas ,1 Tenaga Nasional , ,5 Sällanköpsvaror och -tjänster Genting BHD ,2 Magnum ,1 Resorts World ,1 Tanjong , ,5 Maxis Communications ,2 Telekom Malaysia , ,4 Summa Malaysia ,3 Singapore Dagligvaror Fraser & Neave , ,4 Capitaland ,5 City Developments ,4 City Developments Wts ,0 DBS Group Holdings ,9 OCBC Bank ,6 Singapore Exchange ,3 United Overseas Bank ,8 United Overseas Land , ,6 ComfortDelgro ,4 Keppel ,0 Sembcorp Industries ,2 Singapore Airlines ,7 Singapore Post , ,4 Informationsteknik Chartered Semiconductor ,1 Creative Technology ,2 Venture , ,6 Sällanköpsvaror och -tjänster Singapore Press , ,8 Singapore Telecom , ,7 Summa Singapore ,6

8 6 Folksams Aktiefond Asien Börsnoterade Antal värde tkr värde tkr mögenhet Sydkorea Dagligvaror Amorepacific ,2 CJ ,3 Hite Brewery , ,6 Energi S-Oil , ,5 Daishin Securities ,1 Hana Bank ,3 Hyundai Securities ,1 Kookmin Bank ,1 Korean Exchange Bank ,2 LG Card ,0 LG Investment & Securities ,2 Samsung Fire & Marine ,7 Samsung Securities ,3 Shinhan Financial Group , ,0 Daelim Industrial ,3 Daewoo Shipbuilding & Marine ,3 Hanjin Shipping ,2 Hyundai Heavy Industries ,3 Korean Airlines ,2 LG Engineering & Construction ,3 S ,2 Samsung ,4 Samsung Heavy Industries , ,4 Informationsteknik Dae Duck Electronics ,2 Daum Communications ,1 NCsoft ,3 Samsung Electro Mechanics ,5 Samsung Electronics ,0 Samsung Electronics Pref ,1 Samsung SDI , ,8 Kraftförsörjning Korea Electric Power , ,2 Material Honam Petrochemical ,2 LG Chemical ,4 LG Petrochemical ,1 Posco , ,1 Börsnoterade Antal värde tkr värde tkr mögenhet Sällanköpsvaror och -tjänster Cheil Communications ,1 Hankook Tire ,2 Humax ,1 Hyundai Mobis ,7 Hyundai Motor ,6 Kangwon Land ,3 KIA Motors ,3 LG Electronics ,4 Shinsegae , ,9 KT ,1 SK Telecom , ,5 Summa Sydkorea ,0 Thailand Aktieindexinstrument OPALS MSCI Thailand ( II ) , ,0 Bangkok Bank Fgn ,1 Siam Commercial Bank Fgn , ,6 Material Siam Cement , ,5 Advanced Info. Service Fgn ,2 TelecomAsia Wts , ,2 Summa Thailand ,2 Summa börsnoterade ,6 Summa finansiella instrument ,6 Övriga tillgångar och skulder, netto ,4 Fondförmögenhet ,0 Emittenter med mer än ett värdepapper i fonden: Samsung Electronics ,1 MSCI OPALS ,8 Hutchison Whampoa ,9 City Developments ,4 China Travel 715 0,2 TCL 325 0,1

9 7 Folksams Aktiefond Europa Folksams Aktiefond Europa i korthet Avkastning 2004, % 6,4 Indexutveckling 2004, % 11,1 Fondens utveckling de senaste fem åren, % 31,6 Jämförelseindex utveckling de senaste fem åren, % 21,4 Andelsvärde Bokslutskurs ,01 Handelskurs ,32 Fondfakta Fondens startdatum Inträdesavgift, kr 0 Utträdesavgift, kr 0 Förvaltningsavgift, % 0,7 Utdelning Ja, i mars Förvaltarteam Johan Sandberg (fr.o.m. den 1 december 2004) Ulrika Enhörning (t.o.m. den 30 november 2004) Bankgiro Fondnummer i PPM Fondinriktning Fondens medel placeras huvudsakligen på de största börserna i Europa. Fonden har möjlighet att även placera i så kallade indexinstrument. Fondens placeringsstrategi är att långsiktigt vara inriktad på tillväxtbranscher. Målsättningen är att uppnå en långsiktigt god avkastning. Fonden följer Folksams etiska placeringskriterier som verkar för en bättre framtid för människa och miljö. Kriterierna omfattar mänskliga rättigheter, tobak och miljö. Vad har hänt på fondens placeringsmarknader under 2004? Den europeiska marknaden utvecklades relativt starkt under det första halvåret. Under sommaren steg oljepriset kraftigt till cirka 45 dollar per fat, vilket gjorde investerarna nervösa. Hela det första halvårets uppgång på cirka åtta procent raderades ut under de tre sommarmånaderna. Under hösten påverkades marknaden positivt av starka rapporter från företagen. Börsutvecklingen hölls dock tillbaka på grund av det höga oljepriset som nådde över 50 dollar per fat (Nymex Brent) i oktober. I början av november vände oljepriset nedåt, vilket bidrog till en stark avslutning på året. De branscher som har haft den bästa utvecklingen under året är kraftförsörjningsbolagen och industriföretagen. Anledningen till den starka utvecklingen för kraftförsörjningsbolagen är att de har omstrukturerats, att utdelningen till aktieägarna har höjts men även att bolagen har återköpt sina egna aktier. Även andra branscher gick bra under Hit hör detaljhandeln och dess underleverantörer som utvecklades starkt till följd av högre vinster än väntat samt uppköpsspekulationer. Även oljebolag och fastighetsbolag steg mer än genomsnittet. Sämst utveckling har IT-bolagen och läkemedelsbolagen haft. Nokia vinstvarnade inför den första kvartalsrapporten, vilket påverkade inte bara Nokias aktiekurs utan hela IT-branschen negativt. Beträffande valutaeffekterna kan nämnas att förhållandet mellan kurserna på den amerikanska dollarn och euron svängde kraftigt under året. Vid 2004 års utgång hade euron förstärkts med åtta procent. Övriga valutor som fonden investerar i har inte rört sig nämnvärt. Hur har fonden utvecklats? Europafonden gick under 2004 upp med 6,4 procent. Fondens jämförelseindex gick under samma period upp med 11,1 procent. Vilka viktiga förändringar har skett i fonden? Allt bättre bolagsrapporter under den senare delen av 2003 ledde till förväntningar på en fortsatt stark börsutveckling under Fonden positionerade sig inför detta genom att öka innehaven i de branscher som normalt sett stiger mest i en uppgång, såsom IT, media, finans och telekomoperatörer. Börsen gick mycket riktigt upp men det var andra, så kallade defensiva, branscher såsom kraftförsörjningsbolag (exempelvis ENEL och Electrabel) och oljebolag som till sist blev vinnare. Även fastighetsbranschen, där fonden inte har investerat under året, var en av de bättre. En anledning till fondens svaga utveckling finns alltså i branscherna finans och IT. I finansbranschen har fonden varit överviktad inom försäkring, där bolaget Aegon utvecklades sämre än marknaden. Inom IT-sektorn, som var en av de sämsta branscherna under 2004, har fonden varit överinvesterad. Även enskilda bolagsval inom IT har också bidragit negativt med två stora besvikelser; Cap Gemini och Logica. I branschen dagligvaruföretag har två förändringar skett. Den första gäller Unilever, där fonden har minskat sitt innehav. Den andra gäller matvarujätten Nestlé. Vi har tidigare inte investerat i Nestlé, eftersom vi har bedömt att företagets marknadsföring av mjölkersättning i bland annat Afrika inte följt våra etiska krav. Under hösten ändrade Nestlé sin policy och fonden har därför investerat knappt två procent av sina medel i bolaget. Vilken strategi gäller för fonden framöver? Många av företagen i Europa har stärkt sina balansräkningar och kassor det senaste året. Det gör det möjligt för dem att fortsätta växa, till exempel genom uppköp. Samtidigt är företagen förhållandevis ganska lågt värderade, vilket talar för att de europeiska börserna kan fortsätta att stiga. Bolag som är konkurrensutsatta genom sitt beroende av den amerikanska dollarn, såsom läkemedel och bilar, kan dock få problem, eftersom de knappast kommer att kunna höja priserna på sina varor eller tjänster lika mycket som skulle behövas för att kompensera valutakursförluster. Inledningsvis kommer vi att lägga tyngdpunkten på bolag som har en stor del av sin hemmamarknad i Europa. Innehav som har sålts på grund av Folksams etiska placeringskriterier Bolag Land Bransch Orsak Richemont Schweiz Konsumentvaror Tobak Fondens risknivå Låg Hög Innehav som har tillkommit på grund av att bolaget numera uppfyller Folksams etiska placeringskriterier Bolag Land Bransch Nestlé Schweiz Dagligvaror Risk mätt som volatilitet, 36 månader.

10 8 Folksams Aktiefond Europa Risk- och avkastningsmått Fondens volatilitet, % 1) 12,7 Jämförelseindex volatilitet, % 1) 12,7 Tracking Error, % 1) 1,2 Beta 1,0 Genomsnittlig årsavkastning, % 1) 8,4 Genomsnittlig årsavkastning, % 2) 7,3 Kostnader Förvaltningskostnad, % 3) 0,7 Transaktionskostnader, tkr 4) Transaktionskostnader, % 5) 0,2 TER, % 3) 0,7 TKA, % 3) 1,6 Schablonberäknad förvaltningskostnad för sparande Engångsinsättning på kr vid årets början Förvaltningskostnad, kr 71,88 Utveckling Fondförmögenhet, tkr Andelsvärde, kr 167,01 161,40 152,30 237,85 291,28 Utdelning, kr/andel 4,58 6,30 6,41 4,26 3,33 Totalavkastning, % 6,4 10,4 33,4 16,5 4,9 Jämförelseindex, % 11,1 13,7 31,8 10,6 2,1 Omsättningshastighet, ggr 0,8 0,5 0,4 0,6 0,2 1) Beräknad på 24 månader 2) Beräknad på 60 månader 3) Beräknad på genomsnittlig fondförmögenhet 4) Courtage, skatter och övriga kostnader i samband med köp och försäljning av värdepapper. Courtage har uppgått till tkr (2 084). 5) Beräknade på värdet av köpta och sålda värdepapper Löpande månadssparande på 100 kr under året Förvaltningskostnad, kr 4,58 De fem största innehaven (andel av fondförmögenheten, %) Utvecklingen i Folksams Aktiefond Europa % 10 Fonden Jämförelseindex se sid 79 0 Vodafone Group 3,8 BP 3,1 HSBC Holdings 3,1 GlaxoSmithKline 2,5 Novartis 2, Övriga 85,

11 Folksams Aktiefond Europa 9 fond- fond- Balansräkning, tkr förmögenhet förmögenhet Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde (not 3) , ,6 Bank och övriga likvida medel , ,8 Kortfristiga fordringar , ,7 Summa tillgångar , ,1 Skulder Övriga kortfristiga skulder 995 0, ,1 Summa skulder 995 0, ,1 Fondförmögenhet (not 2, 3) , , Resultaträkning, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument (not 1) Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinster och -förluster, netto Övriga intäkter 0 Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Ersättning till fondbolaget Övriga kostnader 98 Summa kostnader Skatt Årets resultat Not 1 Specifikation av värdeförändring, tkr Aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2 Förändring av fondförmögenhet, tkr Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid årets slut Derivat Möjligheten att handla med derivat har inte utnyttjats av fonden. Utdelning till andelsägarna, tkr Att utdelas mars

12 10 Folksams Aktiefond Europa Börsnoterade Land Antal värde tkr värde tkr mögenhet Aktieindexinstrument OPALS MSCI Europe Europa , ,6 Dagligvaror Ahold Nederländerna ,3 Allied Domecq Storbritannien ,8 Carrefour Frankrike ,4 Danone Frankrike ,4 Diageo Storbritannien ,7 Groupe Delhaize Belgien ,3 Nestlé Schweiz ,9 Numico Nederländerna ,2 Pernod Ricard Frankrike ,8 Reckitt Benckiser Storbritannien ,4 Sabmiller Storbritannien ,3 Scot & Newcastle Storbritannien ,2 Tesco Storbritannien ,8 Unilever Certificate Nederländerna , ,6 Energi BG Group Storbritannien ,4 BP Storbritannien ,1 ENI Italien ,1 Norsk Hydro Norge ,2 Repsol YPF Spanien ,6 Royal Dutch Petroleum Nederländerna ,7 Shell T & T Storbritannien ,1 Total Frankrike , ,2 3i Group Storbritannien ,3 ABN-Amro Holding Nederländerna ,7 Aegon Nederländerna ,4 Allianz Holding Tyskland ,7 Allied Irish Bank Irland ,4 Alpha Bank Grekland ,3 Aviva Storbritannien ,5 AXA Frankrike ,5 Banca Intesa Italien ,4 Banca Nazionale Lavoro Italien ,2 Banca Pop Verona Nova Italien ,3 Banco Bilbao Spanien ,9 Banco Popular Spanien ,4 Banco Santander Central Hispano Spanien ,9 Bank of Ireland Irland ,4 Barclays Storbritannien ,2 BNP Frankrike ,9 British Land Storbritannien ,4 Commerzbank Tyskland ,3 Credit Suisse Group Schweiz ,8 Den Danske Bank Danmark ,4 Deutsche Börse Tyskland ,2 Deutsche Bank Tyskland ,8 Dexia Belgien ,4 Fortis Belgien ,6 Generali Italien ,4 HBOS Storbritannien ,1 HSBC Holdings Storbritannien ,1 Hypovereinsbank Tyskland ,3 Immofinanz Immobilien Österrike ,3 ING Groep Nederländerna ,7 Land Securities Group Storbritannien ,3 Legal & General Storbritannien ,3 Lloyds TSB Group Storbritannien ,8 Man Group Storbritannien ,2 Mediobanca Italien ,3 Münchener Rückversicherung Tyskland ,4 National Bank of Greece Grekland ,3 Prudential Storbritannien ,3 RAS Italien ,3 Royal Bank of Scotland Storbritannien ,6 San Paolo - IMI Italien ,4 Société Générale Frankrike ,5 Swiss Reinsurance Schweiz ,5 UBS Schweiz ,6 Unicredito Italiano Italien ,4 Börsnoterade Land Antal värde tkr värde tkr mögenhet Zürich Financial Services Schweiz , ,5 Hälsovård Altana Tyskland ,3 AstraZeneca Storbritannien ,2 Essilor Frankrike ,3 GlaxoSmithKline Storbritannien ,5 Novartis Schweiz ,3 Novo Nordisk B Danmark ,5 Roche Holdings Schweiz ,7 Sanofi-Aventis Frankrike ,6 Schering Tyskland ,5 Sereno Schweiz ,3 Smith & Nephew Storbritannien ,4 Synthes Schweiz , ,8 A.P. Möller-Maersk Danmark ,2 Abertis Spanien ,3 Adecco Schweiz ,2 ASF Autoroutes Frankrike ,5 BAE Systems Storbritannien ,7 British Airport Authority Storbritannien ,3 Eads Frankrike ,2 Eiffage Frankrike ,5 Exel Storbritannien ,1 Finmeccanica Italien ,1 Group 4 Securicor Storbritannien ,2 Hays Storbritannien ,2 Rolls-Royce A Storbritannien ,2 Rolls-Royce B Storbritannien ,0 Saint-Gobain Frankrike ,3 Schneider Electric Frankrike ,2 Siemens Tyskland ,7 Smiths Group Storbritannien ,1 Tomkins Storbritannien ,1 TPG Nederländerna ,3 Vinci Frankrike ,8 Wolseley Storbritannien , ,6 Informationsteknik ARM Holdings Storbritannien ,1 ASML Holding Nederländerna ,1 Cap Gemini Frankrike ,1 Dassault Systèmes Frankrike ,2 Infineon Technologies Tyskland ,1 Logica Storbritannien ,1 Nokia Finland ,1 Sage Group Storbritannien ,1 Sagem Frankrike ,1 SAP Tyskland ,8 STMicroelectronics Frankrike ,2 TietoEnator Finland , ,4 Kraftförsörjning E. ON Tyskland ,9 EDP - Energias de Portugal Portugal ,4 Electrabel Belgien ,4 Endesa Spanien ,5 Enel Italien ,3 Iberdrola Spanien ,5 National Grid Transco Storbritannien ,5 RWE Tyskland ,5 Scottish & Southern Energy Storbritannien ,4 Scottish Power Storbritannien ,3 SUEZ Frankrike , ,0 Material Air Liquide Frankrike ,3 Akzo Nobel Nederländerna ,2 Arcelor Frankrike ,2 BASF Tyskland ,6 Bayer Tyskland ,4 BHP Billiton Storbritannien ,6 BOC Group Storbritannien ,3 Ciba Spez. Chemie Schweiz ,2 CRH, Dublin Irland ,3 Hanson Storbritannien ,3 Holcim Schweiz ,3 ICI Storbritannien ,2

13 Folksams Aktiefond Europa 11 Börsnoterade Land Antal värde tkr värde tkr mögenhet Lafarge Frankrike ,3 Rio Tinto Storbritannien ,6 Stora Enso Finland ,2 Syngenta Schweiz ,3 Thyssen Krupp Tyskland ,2 UPM-Kymmene Finland , ,6 Sällanköpsvaror och -tjänster Adidas-Salomon Tyskland ,3 AGFA-Gevaert Nederländerna ,2 British Sky Broadcasting Storbritannien ,3 Carnival Storbritannien ,3 Compass Group Storbritannien ,2 Continental Tyskland ,2 Dixons Group Storbritannien ,1 Great Universal Stores Storbritannien ,3 Hilton Group Storbritannien ,3 Inditex Spanien ,2 Intercontinental Hotels Storbritannien ,2 ITV Storbritannien ,2 Kingfisher Storbritannien ,1 Lagardere Frankrike ,2 LVMH Frankrike ,4 Mediaset Italien ,2 Michelin Frankrike ,2 Next Storbritannien ,2 OPAP Grekland ,3 Pearson Storbritannien ,2 Philips Electronics Nederländerna ,6 Pinault-Print. Redoute Frankrike ,1 Reed Elsevier Storbritannien ,3 Reed Elsevier Nederländerna ,2 Reuters Group Storbritannien ,2 Thomson Frankrike ,2 Whitbread Storbritannien ,2 Vivendi Universal Frankrike ,5 VNU Nederländerna ,2 Wolters Kluwer Nederländerna ,2 WPP Group Storbritannien , ,6 Cable & Wireless Storbritannien ,1 Deutsche Telekom Tyskland ,9 France Telecom Frankrike ,4 KPN Nederländerna ,4 Portugal Telecom Portugal ,3 Swisscom Schweiz ,3 Telecom Italia Italien ,4 Telecom Italia Mobile Italien ,4 Telecom Italia Ord. Italien ,6 Telefonica Spanien ,4 Telenor Norge ,3 Vodafone Group Storbritannien , ,4 Summa börsnoterade ,4 Summa finansiella instrument ,4 Övriga tillgångar och skulder, netto ,6 Fondförmögenhet ,0 Emittenter med mer än ett värdepapper i fonden: Telecom Italia ,0 Reed Elsevier ,5 Rolls Royce ,2

14 12 Folksams Framtidsfond Folksams Framtidsfond i korthet Avkastning 2004, % 4,4 Indexutveckling 2004, % 11,2 Fondens utveckling sedan start, % 78,9 Jämförelseindex utveckling sedan start, % 44,8 Andelsvärde Bokslutskurs ,95 Handelskurs ,81 Fondfakta Fondens startdatum Inträdesavgift, kr 0 Utträdesavgift, kr 0 Förvaltningsavgift, % 0,7 Utdelning Ja, i mars Förvaltarteam Elisabet Nathhorst Bankgiro Fondnummer i PPM Fondinriktning Fonden placerar över hela världen i små och medelstora tillväxtföretag med fokusering på branscherna teknik, information och media. Fonden har möjlighet att även placera i så kallade indexinstrument. Risken är hög och särskilt på kort sikt kan fondens värde variera kraftigt. Placeringsstrategin innebär en aktiv förvaltning. Fonden följer Folksams etiska placeringskriterier som verkar för en bättre framtid för människa och miljö. Kriterierna omfattar mänskliga rättigheter, tobak och miljö. Fondens risknivå Låg Hög Risk mätt som volatilitet, 36 månader. Vad har hänt på fondens placeringsmarknader under 2004? 2004 började mycket starkt. Den uppåtgående trenden från slutet på 2003 fortsatte, speciellt för aktier noterade på den teknikorienterade Nasdaq-börsen. Det fanns en förväntan om fortsatt förbättrade företagsvinster och även investeringarna förväntades komma i gång igen efter flera år. Flera av förväntningarna kom dock på skam. I Europa var det främst de mindre marknaderna, såsom Norge, Sverige och Österrike, som gick bäst. Den allmänna positiva trenden blev kortvarig, på grund av oron över kraftigt stigande olje- och övriga råvarupriser liksom oro kring utvecklingen i Kina samt en fortsatt svag amerikansk dollar. Börserna i både Europa och USA sjönk stadigt nedåt under våren och sommaren. Det dröjde till augusti innan dessa marknader började vända uppåt igen. Efter presidentvalet i USA steg marknaderna ytterligare. Mycket av utvecklingen på aktiemarknaderna under 2004 påverkades av två faktorer: dollarkursen och oljepriset. Under hösten blev investerarna alltmer uppmärksamma på den amerikanska dollarns fortsatta försvagning (drygt 7,5 procent sammanlagt under 2004 i förhållande till den svenska kronan), och på den kraftiga oljeprisuppgången. I slutet av oktober nådde oljepriset en rekordnivå på över 50 dollar per fat (Nymex Brent), vilket var det högsta på över 30 år. Även övriga råvaror steg kraftigt under året, mycket beroende på den överraskande stora efterfrågan från Kina. Det innebar att aktiemarknader med en stor andel olje- och råvaruorienterade bolag, såsom Australien och Norge, gick bra. Sett över hela världen gick energioch materialbranscherna bäst, medan teknologi och teleoperatörer utvecklades sämst. Hur har fonden utvecklats? Framtidsfonden gick under 2004 upp med 4,4 procent. Fondens jämförelseindex gick under samma period upp med 11,2 procent. Vilka viktiga förändringar har skett i fonden? Att fonden har utvecklats sämre än index beror främst på en svag avkastning i USA. Även placeringar i Kina och undervikten i Australien inverkade negativt. Fonden har dessutom under stora delar av året haft en lägre andel innehav än jämförelseindex i den framgångsrika energisektorn. Under året har fonden breddat sina placeringar för att i så stor utsträckning som möjligt fånga upp de mindre bolagen som även i år har haft en bättre avkastning än index. Till de positiva bidragen till avkastningen hör den ökning som gjordes av investeringen i Nokian Renkaat. Även placeringen i det kanadensiska bolaget Research in Motion, specialiserad på den nya mobilöverföringstekniken BlackBerry, gav ett positivt bidrag till fonden. Vilken strategi gäller för fonden framöver? För 2005 tror vi på en fortsatt tillväxt som kommer att medföra en positiv börsutveckling. Ett fortsatt dollarfall och ytterligare höjningar av oljepriserna bedömer vi som de största marknadsriskerna. För många branscher kommer de nya högre nivåerna på både olja och andra råvaror och insatsvaror att medföra nya förutsättningar och utmaningar. Fonden kommer att bredda sina innehav i Europa till de små marknaderna och deras bolag. De nya EUmedlemsländernas betydelse ökar snabbt och tillför marknaderna nya spännande företagsstrukturer och möjligheter. Fonden kommer även i fortsättningen att leta efter tillväxtbolag som är relativt oberoende av rådande konjunkturläge.

15 Folksams Framtidsfond 13 Risk- och avkastningsmått Fondens volatilitet, % 1) 15,8 Jämförelseindex volatilitet, % 1) 12,2 Tracking Error, % 1) 7,1 Beta 1,1 Genomsnittlig årsavkastning, % 1) 10,1 Kostnader Förvaltningskostnad, % 2) 0,7 Transaktionskostnader, tkr 3) Transaktionskostnader, % 4) 0,2 TER, % 2) 0,7 TKA, % 2) 1,2 Schablonberäknad förvaltningskostnad för sparande Engångsinsättning på kr vid årets början Förvaltningskostnad, kr 71,01 Utveckling Fondförmögenhet, tkr Andelsvärde, kr 19,95 19,32 16,82 37,84 59,70 Utdelning, kr/andel 0,21 0,20 0,59 Totalavkastning, % 4,4 16,0 54,1 36,6 40,3 5) Jämförelseindex, % 11,2 5,6 33,6 10,4 21,0 5) Omsättningshastighet, ggr 1,1 0,9 1,0 0,6 0,5 6) 1) Beräknad på 24 månader 2) Beräknad på genomsnittlig fondförmögenhet 3) Courtage, skatter och övriga kostnader i samband med köp och försäljning av värdepapper. Courtage har uppgått till tkr (811). 4) Beräknade på värdet av köpta och sålda värdepapper 5) Beräknad från fondstart 6) Omräknad till årstakt Löpande månadssparande på 100 kr under året Förvaltningskostnad, kr 4,49 De fem största innehaven (andel av fondförmögenheten, %) Utvecklingen i Folksams Framtidsfond % 0 Fonden Jämförelseindex se sid MSCI OPALS 3,0 BTS Group 2,1 Caremark 1,4 KKR 1,3 Aspiro 1,3 Övriga 90,

16 14 Folksams Framtidsfond fond- fond- Balansräkning, tkr förmögenhet förmögenhet Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde (not 3) , ,2 Bank och övriga likvida medel , ,7 Kortfristiga fordringar , ,7 Summa tillgångar , ,6 Skulder Övriga kortfristiga skulder , ,6 Summa skulder , ,6 Fondförmögenhet (not 2, 3) , , Resultaträkning, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument (not 1) Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinster och -förluster, netto Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Ersättning till fondbolaget Räntekostnader 0 Övriga kostnader 9 0 Summa kostnader Skatt Årets resultat Not 1 Specifikation av värdeförändring, tkr Aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2 Förändring av fondförmögenhet, tkr Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid årets slut Derivat Fonden har i enlighet med fondbestämmelserna utnyttjat derivat, dock i begränsad omfattning. Några derivat finns inte utestående per den 31 december Utdelning till andelsägarna, tkr Att utdelas mars

17 Folksams Framtidsfond 15 Börsnoterade Land Antal värde tkr värde tkr mögenhet Aktieindexinstrument ishares MSCI China Tracker Kina ,6 OPALS MCSI Singapore Singapore ,6 OPALS MSCI Australien Australien ,0 OPALS MSCI Hong Kong Hongkong ,5 PERLES Nikkei 225 Japan ,8 The India Fund Indien , ,0 Dagligvaror Bunge USA ,3 Jones Soda USA ,4 Loblaw Kanada ,7 Orkla Norge ,6 Uni-Charm Japan , ,1 Energi Alberto Culver B USA ,4 BJ Services USA ,8 Cooper Cameron USA ,3 Ensco International USA ,4 EOG Resources USA ,7 Interoil Kanada ,4 Nabors Industries USA ,4 Noble USA ,0 Peabody Energy USA ,8 Saipem Italien ,3 Smith International USA ,7 Technip Frankrike ,4 Transocean USA ,5 Weatherford International USA ,7 XTO Energy USA , ,5 Affärsstrategerna B Sverige ,6 Aktiv Kapital Norge ,4 Ameritrade USA ,0 Amlin Storbritannien ,2 Amvescap Storbritannien ,4 Anglo Irish Bank Irland ,9 Banca Nazionale Lavoro Italien ,9 Banca Pop Verona Nova Italien ,9 Chicago Mercantile Exchange USA ,4 Deutsche Börse Tyskland ,7 Eurocastle Investment Storbritannien ,3 Hypo Real Estate Tyskland ,6 IKB Deutsche Industriebank Tyskland ,5 Jafco Japan ,3 KMG America USA ,3 Legg Mason USA ,4 Man Group Storbritannien ,6 Mediolanum Italien ,2 New Century USA ,6 PMA Capital USA ,2 Signature Bank USA ,9 Unibail Frankrike , ,8 Hälsovård Basilea Pharmaceutica Schweiz ,6 Biomerieux Frankrike ,4 Caremark USA ,4 Elan Irland ,9 Epigenomics Tyskland ,1 Essilor Frankrike ,0 Express Scripts USA ,4 Health Management USA ,5 Imclone USA ,2 IMS Health USA ,7 Labratory USA ,3 Lincare USA ,5 Medimmune USA ,9 Merck Tyskland ,3 Olympus Japan ,4 Omnicare USA ,3 QIAGEN Nederländerna ,4 Rhoen Klinikum Tyskland ,4 Börsnoterade Land Antal värde tkr värde tkr mögenhet Shionogi & Co Japan ,3 Terumo Japan , ,7 Armor Holdings USA ,6 Assa Abloy B Sverige ,5 BTS Group B Sverige ,1 Capita Group Storbritannien ,3 CP Ships Kanada ,4 Daikin Industries Japan ,4 Grupo Ferrovial Spanien ,5 ISS B Danmark ,5 ITT Industries USA ,7 Kajima Japan ,4 Keio Electric Railway Japan ,7 Kintetsu Japan ,5 Nokian Renkaat Finland ,1 NTN Japan ,2 Robert Half USA ,5 Sumitomo Electric Ind. Japan ,7 Thales Frankrike ,6 THK Japan ,3 Tokyu Japan ,5 Toto Japan ,3 Zodiac Frankrike , ,2 Informationsteknik Agere Systems A USA ,2 Alps Electric Japan ,2 Apple Computer USA ,1 ASML Holding Nederländerna ,1 Aspiro Sverige ,3 ATI Technologies Kanada ,4 Atos Origin Frankrike ,7 Avaya USA ,5 Bea Systems USA ,3 Business Objects Frankrike ,6 Citrix Systems USA ,7 Cognos Kanada ,0 Converse Technology USA ,5 CSK Japan ,3 Dassault Systèmes Frankrike ,3 F5 Networks USA ,5 Flir Systems USA ,2 Hirose Electric Japan ,4 Internet Security Systems USA ,4 JDS Uniphase USA ,4 Lectra Frankrike ,5 Logica Storbritannien ,2 Logitech International Schweiz ,7 Marvell Technology Group USA ,2 Mercury Interactive USA ,5 Micro Systemation Sverige ,3 Microchip Technology USA ,3 Microstrategy USA ,4 NCR USA ,8 NEC Japan ,2 Network Appliance USA ,1 Nidec Japan ,7 Nikon Japan ,3 Nocom B Sverige ,5 Novellus Systems USA ,9 Oki Electric Japan ,2 Omron Japan ,4 Option Belgien ,4 Palm One USA ,6 Precise Biometrics A Sverige ,9 Qlogic USA ,3 Research in Motion Kanada ,8 Safenet USA ,3 Sage Group Storbritannien ,4 Sagem Frankrike ,2 Siebel Systems USA ,3 Symbol Technologies USA ,3 Trend Micro Japan ,4 Utstarcom USA ,6 Webmethods USA ,3 Websense USA ,3 Websidestory USA ,4 Venture Singapore ,2 VeriSign USA , ,5

18 16 Folksams Framtidsfond Börsnoterade Land Antal värde tkr värde tkr mögenhet Kraftförsörjning Perlos Finland , ,4 Material JSR Japan ,3 Phelps Dodge USA ,9 Toray Industries Japan ,4 Umicore Belgien , ,9 Sällanköpsvaror och -tjänster Adidas-Salomon Tyskland ,0 AGFA-Gevaert Nederländerna ,6 Bulgari Italien ,2 Casio Computer Japan ,4 Eniro Sverige ,3 Fast Retailing Japan ,4 Fourlis Grekland ,2 Great Wolf Resorts USA ,1 Harrahs Entertainment USA ,5 Hilton Hotels USA ,7 International Game Technology USA ,8 Next Storbritannien ,7 Oriental Land Japan ,5 Pioneer Japan ,4 Porsche Tyskland ,7 Prisa Spanien ,3 Publicis Groupe Frankrike ,5 Puma Tyskland ,4 Radioshack USA ,5 Sega Sammy Japan ,0 Signet Group Storbritannien ,4 Singapore Press Singapore ,5 Stanley Electric Japan ,4 Takkt Tyskland ,3 Tiffany & Co USA ,5 United Business Media Storbritannien ,4 William Hill Storbritannien ,3 Wolters Kluwer Nederländerna ,7 Yamada Denki Japan ,5 Yell Group Storbritannien , ,7 Millicom International Cellular Sverige ,9 Mobistar Belgien ,2 Seat Pagine Gia Italien ,4 Tele2 B Sverige ,4 Tiscali Italien , ,3 Innehav i andra fonder Martin Currie Global Fund - Greater China Kina , ,6 Summa börsnoterade ,6 Övriga Aktier KKR USA ,3 Quanta Capital Holdings USA , ,8 Informationsteknik Targian Sverige ,0 Wayfinder Sverige ,6 WebGiro Sverige , ,6 Summa aktier ,3 Konvertibla skuldebrev Targian STIBOR +0,5% (nom. belopp 900 tkr) Sverige ,0 Summa övriga ,3 Summa finansiella instrument ,0 Övriga tillgångar och skulder, netto ,0 Fondförmögenhet ,0 Emittenter med mer än ett värdepapper i fonden: MSCI OPALS ,0 Targian 0 0,0

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Folksams fonder Årsberättelse 2005 Innehållsförteckning Folksams Aktiefond Asien 2 Folksams Aktiefond Europa 7 Folksams Framtidsfond 12 Folksams Förvaltningsfond 17 Folksams Globala Aktiefond 26 Folksams

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Folksams fonder Årsberättelse 2006 Innehållsförteckning Folksams Aktiefond Asien 2 Folksams Aktiefond Europa 7 Folksams Framtidsfond 12 Folksams Förvaltningsfond 17 Folksams Globala Aktiefond 27 Folksams

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Folksam Fond AB Årsberättelse 2002

Folksam Fond AB Årsberättelse 2002 Folksam Fond AB Årsberättelse 2002 Innehållsförteckning Aktiefond Asien 2 Aktiefond Europa 6 Framtidsfonden 10 Förvaltningsfonden 14 Globala Miljöfonden 21 Idrottsfonden 26 Aktiefond Japan 33 Obligationsfonden

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Folksam Fond AB Årsberättelse 2001

Folksam Fond AB Årsberättelse 2001 Folksam Fond AB Årsberättelse 2001 Innehållsförteckning Aktiefond Asien 2 Aktiefond Europa 6 Framtidsfonden 10 Förvaltningsfonden 14 Globala Miljöfonden 21 Idrottsfonden 26 Aktiefond Japan 33 Obligationsfonden

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Kina. Simplicity Kina 31. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex

Årsberättelse 2011 för Simplicity Kina. Simplicity Kina 31. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex Årsberättelse 2011 för Simplicity Kina Org.nr. 515602 1262 Fondens startdatum 2010.10.29 Jämförelseindex MSCI Zhong Hua TR Net Index Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1 Årsberättelse 2010 för Org.nr. 515602-2294 Fondens startdatum 2007.11.30 Jämförelseränta Kursnotering/Handel Utdelning Svenska riksbankens reporänta Månadsvis Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 % Utträdesavgift

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Folksam LO:s fonder Årsberättelse 2004

Folksam LO:s fonder Årsberättelse 2004 Folksam LO:s fonder Årsberättelse 2004 Innehållsförteckning Folksam LO Sverige 2 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Obligation 14 Folksam LO Västfonden 18 Förklaring av risksymbolen och några riskmått 22

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

European Quality Fund

European Quality Fund - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år 2012 (EUR, %) Utveckling Risk European Quality Fund +20,1 12,8 MSCI Europe Net +17,3 14,7 Överavkastning ++2,8 Kort om fonden Placeringsinriktning European

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

AMF Pension Halvårsberättelse fonder

AMF Pension Halvårsberättelse fonder AMF Pension Halvårsberättelse fonder 2001 Ett halvår med fallande börser Under första halvåret fortsatte den amerikanska ekonomin att försvagas och nedgången har även spridit sig till övriga ekonomier.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2013 31 augusti 2014 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 maj 2010 31 augusti 2011 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike.

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. EUROPA Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. Deutscher Aktien Index 30 DAX30 Visar utvecklingen för de 30 mest omsatta

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Halvårsredogörelse för Perioden

Halvårsredogörelse för Perioden HALVÅRSREDOGÖRELSE 2016 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value 515602-7103 Perioden 2016-01-01 2016-06-30 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för ISEC Services

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans Org.nr. 515602 3318 Fondens startdatum 2009.05.29 Jämförelseindex MSCI TR Net World Index Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

Förenade Livs fonder Årsberättelse 2005

Förenade Livs fonder Årsberättelse 2005 Förenade Livs fonder Årsberättelse 2005 Förenade Liv-fonderna förvaltas av Folksam Fond AB (publ) Innehållsförteckning Förenade Liv Sverigefond 2 Förenade Liv Världenfond 6 Förenade Liv Obligationsfond

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

IKC Tre Euro Offensiv

IKC Tre Euro Offensiv Halvårsredogörelse för IKC Tre Euro Offensiv Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Tre Euro Offensiv 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30 HALVÅRSREDOGÖRELSE H1 2015 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value Perioden 2015-02-03 2015-06-30 Orgnr 556693-7495 * Styrelsens säte Stockholm * BG 233-3839 * Humlegårdsgatan

Läs mer

Calgus Årsberättelse 2010

Calgus Årsberättelse 2010 Calgus Årsberättelse 2010 Årsberättelse för 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge årsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389, för verksamhetsåret

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsrapport 2014 / Avanza Fonder sid 2/51 VD har ordet Bästa fondsparare, Vi vill genom våra fonder erbjuda er sparare enkla fonder till bra villkor. Genom våra sex

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2014 31 augusti 2015 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November.

SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November. SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November SPAX Framtid 3 år Emissionskurs: 110 % Deltagandegrad DG : Indikativt

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10. Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.31 Jämförelseindex OMRXTBILL Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 %

Läs mer

INSIDE ASIA H A L V Å R S R A P P O R T 2013. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE ASIA H A L V Å R S R A P P O R T 2013. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE ASIA H A L V Å R S R A P P O R T 2013 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav per

Läs mer

Tundra Pakistanfond

Tundra Pakistanfond Årsberättelse för Tundra Pakistanfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Tundra Pakistanfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tundra Fonder AB, 556838-6303, får härmed avge

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

AMF Pension Fonder Halvårsrapport 2002

AMF Pension Fonder Halvårsrapport 2002 AMF Pension Fonder Halvårsrapport 2002 Lite mer att leva för är inte bara mottot för AMF Pensions verksamhet. Det var också temat för den fototävling företaget anordnade 2001. Ett 100tal unga fotografer

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend)

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell

Läs mer

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse Simplicitys Neutral Halvårsberättelse 2011.06.30 Förvaltningsberättelse Simplicity Neutral Fondens utveckling under året Fonden vänder sig till den som ser sin investering som långsiktig och vill ha en

Läs mer

alternativ Plus 7 Löptid 2,5 år: Sista anmälningsdag: Möjlighet till vinstsäkring (Daglig andrahandsmarknad) tel

alternativ Plus 7 Löptid 2,5 år: Sista anmälningsdag: Möjlighet till vinstsäkring (Daglig andrahandsmarknad) tel E.ON AG, ENDESA SA, ENEL SPA, ENI SPA, FORTIS, FRANCE TELECOM SA, GROUPE DANONE, IBERDROLA SA, ING GROEP NV, KONINKLIJKE AHOLD NV, KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV, L'OREAL SA, LAFARGE SA, LVMH MOET

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

IKC Sunrise

IKC Sunrise Årsberättelse för IKC Sunrise Perioden 2012-04-19-2012-12-31 IKC Sunrise 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953 får härmed avge årsberättelse för

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

Tundra Vietnam Fund 515602-6824

Tundra Vietnam Fund 515602-6824 Årsberättelse för Tundra Vietnam Fund Perioden 2014-05-06-2014-12-31 Tundra Vietnam Fund 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tundra Fonder AB, 556838-6303, får härmed avge

Läs mer

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring Valbara fonder i Folksam försäkring 1 Risk Låg 1 2 3 4 5 6 Hög Räntefonder Inriktning Risk* Folksams Penningmarknadsfond Aktivt förvaltad kort räntefond som investerar i räntebärande värdepapper i SEK,

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Förenade Liv Fonder Årsberättelse 2003

Förenade Liv Fonder Årsberättelse 2003 Förenade Liv Fonder Årsberättelse 2003 Förenade Liv-fonderna förvaltas av Folksam Fond AB (publ) Innehållsförteckning Förenade Liv Sverigefond 2 Förenade Liv Världenfond 6 Förenade Liv Obligationsfond

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Ålandsbanken Fonder. Årsberättelse 2009 Ålandsbanken Money Market SEK

Ålandsbanken Fonder. Årsberättelse 2009 Ålandsbanken Money Market SEK Ålandsbanken Fonder Årsberättelse 2009 Marknadsutveckling Marknadsutveckling Världen så som vi kände till den finns kvar. Men är det verkligen samma värld vi ser. Den förskjutning från väst till öst i

Läs mer

Plain Capital StyX

Plain Capital StyX Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Året 2015 har varit en relativt vild åktur. Efter flera år av låg volatilitet på aktiemarknaden

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Årsberättelse 2003. Styrelsen för fondbolaget Simplicity AB. (556611-4723) avger härmed för fonden följande. Årsberättelse för 2003-01-01--2003-12-31

Årsberättelse 2003. Styrelsen för fondbolaget Simplicity AB. (556611-4723) avger härmed för fonden följande. Årsberättelse för 2003-01-01--2003-12-31 Årsberättelse 2003 Styrelsen för fondbolaget Simplicity AB (556611-4723) avger härmed för fonden följande Årsberättelse för 2003-01-01--2003-12-31 Värdepappersfonden Simplicity Nordic. Org nr 504400-8877

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2001 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2001 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Sharp Europe

Sharp Europe Årsberättelse för Sharp Europe Perioden 2015-10-16-2015-12-31 Sharp Europe 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Atlant Fonder AB 556631-9710, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09. Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.30 Jämförelseindex S&P GS Commodity Index Tr Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Midas Aktiefond 515602-1494

Midas Aktiefond 515602-1494 Halvårsredogörelse Midas Aktiefond Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Midas Aktiefond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Petersson & Wagner Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 904 Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker Som du säkert vet är det

Läs mer

Risker och möjligheter med fondsparande. Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden.

Risker och möjligheter med fondsparande. Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden. AMF Pension Fonder Årsberättelse 2004 Risker och möjligheter med fondsparande. Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden. Fondernas avkastning påverkas

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Indien. Simplicity Indien 37. Org.nr. 515602 0165 Fondens startdatum 2004.12.30 Jämförelseindex

Årsberättelse 2011 för Simplicity Indien. Simplicity Indien 37. Org.nr. 515602 0165 Fondens startdatum 2004.12.30 Jämförelseindex Årsberättelse 2011 för Simplicity Indien Org.nr. 515602 0165 Fondens startdatum 2004.12.30 Jämförelseindex MSCI TR Net Emerging Markets India Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav per

Läs mer

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17 Innehållsförteckning Folksam Aktiefond Sverige 2 Folksam Aktiefond Europa 3 Folksam Aktiefond USA 4 Folksam Förvaltningsfond 5 Folksam Obligationsfond 6 Folksam Penningmarknadsfond 7 Folksam Idrottsfond

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2012

Calgus Delårsrapport 2012 Calgus Delårsrapport 2012 Delårsrapport för första halvåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011 Lars Mohagen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 28,4 procent för ODIN Maritim. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer