Motion B32 Bodens arbetarekommun Validering Motion B48 Överkalix arbetarekommun Arbetsmarknadspolitiken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion B32 Bodens arbetarekommun Validering Motion B48 Överkalix arbetarekommun Arbetsmarknadspolitiken"

Transkript

1

2 Motion B32 Bodens arbetarekommun Validering Med stigande arbetslöshet ökas efterfrågan på kompetensutveckling och omställningsarbete. Att inte tillvarata en individs informella och formella kunskaper är ett enormt resursslöseri sett både ur ett individ- och ett samhällsperspektiv. Validering innebär att kartlägga, mäta och dokumentera en individs kompetens. Vid validering identifieras och dokumenteras individens kunskaper och eventuella studier kan bättre utformas utifrån behov och nivå. En effektiv validering kräver samverkan mellan olika utbildningssamordnare, näringsliv och branschorganisationer. Det finns många målgrupper som är aktuella för att få sina kunskaper och erfarenheter validerade och dokumenterade. För invandrare kan validering bli ett sätt att tillgodoräkna sig en utbildning från ett annat land samt undersöka och verifiera hur kompetensen uppfyller våra utbildningsnivåer. För arbetslösa och sjukskrivna kan validering bidra till att lyfta fram kunskaper, effektivisera studier samt motivera att söka nya arbeten. 60 Vi föreslår därför: B32:1 att Socialdemokraterna verkar för att nationella riktlinjer utarbetas inom området validering och införs på nationell basis, B32:2 att man i detta arbete inför ett nära samarbete mellan utbildningssamordnare, näringsliv och branschorganisationer, B32:3 att de som behöver ges möjlighet att komplettera med utbildningsinsatser. Bodens arbetarekommun Bodens arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen. Motion B48 Överkalix arbetarekommun Arbetsmarknadspolitiken Arbetslösheten är fortfarande hög, avsaknad av åtgärder som gör att den öppna arbetslösheten stiger till massarbetslöshet. Allt fler ifrågasätter den borgerligae politiken på det här området, allt fler rapporter visar klart på att det blir försörjningsstöd och inte en omställning mot de nya jobben som prioriteras. Allt för många i åtgärder som inte leder till jobb, och därmed hamnar utanför det sociala skyddsnätet. Det har vi haft alldeles för mycket av. Beredskapsarbete som åtgärd, otraditionella åtgärder som fanns på början av 90-talet och en massiv insats på utbildning är vad som nu behövs och inte passiva åtgärder. Sverige och Socialdemokraterna var kända för vår omställning till nya jobb gick genom: 82 Ekonomisk politik för full sysselsättning. En aktiv arbetsmarknadspolitik. En hög nivå på a-kassan. Ett strakt anställningsskydd. Rikstäckande kollektivavtal. Ta bort alla olika åtgärdsaktiviteter som bara låser in de arbetslösa och inte återkommer till den ordinarie arbetsmarknaden. Effekten av beredskapsarbeten är att medel skulle ställas till förfogande för upprustning av skogar, vägar, påskynda den kommunala investeringsviljan m m. Inte minst skulle arbetsmarknadspolitiken ges den stryka som den var en gång förut, framförallt på lokal nivå i nära samverkan med det lokala näringslivet. Under

3 beredskapsarbete skulle fler få anställningsvillkor under kollektivavtal. All utbildning och kompetensutbildning måste hela tiden ligga på hög nivå för att svara mot de behov arbetsmarkanden söker. Otraditionella medel var en flexibel åtgärd som var anpassad till de lokala förutsättningarna och får därmed större effekt. Medel som kan användas för utvecklingsprojekt såväl som privat och offentlig sektor. Jag föreslår: B48:1 att en ny arbetsmarknadspolitik som innefattar beredskapsarbeten och mer av eftergymnasial arbetsmarknadsutbildning införs, B48:2 att otraditionella medel återinförs inom arbetsmarknadspolitiken. Stig Carlsson Överkalix arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen. Motion B119 Överkalix arbetarekommun Arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen ska vara en omställningsförsäkring med syfte att trygga den arbetslöses försörjningsförmåga tills hon eller han hittar ett nytt jobb. Arbetslöshetsförsäkringen är också en viktig del av den fackliga lönepolitiken. Genom att hålla en bra ersättningsnivå undviker man att pressa lönerna nedåt. Den borgerliga regeringens försämringar av arbetslöshetsförskringen, sänkt ersättningstak och sänkta ersättningsnivåer, har gjort att försäkringen inte längre kan erbjuda en tryggad försörjningsförmåga för den som tvingas till arbetslöshet. Försäkringens karaktär av att vara en reell inkomstbortfallsförsäkring har gått förlorad. Andelen försäkrade som inte har ett skydd som motsvarar 80 procent av inkomsten har ökat kraftigt i och med de förändringar som gjorts. Att antalet karensdagar utökas från fem till sju bidrar också 155 till ett sämre skydd, och de som hårdast drabbats av försämringarna är låginkomsttagare. Den borgerliga regeringen har även begränsat för deltidsabetslösa rätten till deltidsstämpla och inte att förglömma höjningen av egenavgiften som har gjort att stora grupper lämnat försäkringen. Följden av detta riskerar att fler blir beroende av försörjningsstöd och därigenom hamnar ännu längre bort från arbetsmarknaden. Detta innebär att kostnader för arbetslöshet förflyttas från stat till kommun. En arbetslöshetsförsäkring med goda ersättningsnivåer och karensdagar är ett måste för att ge människor trygghet. Vi föreslår därför kongressen besluta: B119:1 att man aktivt verkar för att karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen slopas, B119:2 att man aktivt verkar för att taket i arbetslöshetsförsäkringen indexeras så att det följer lönutvecklingen samt B119:3 att man aktivt verkar för att ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen blir 90 procent av tidigare inkomst under hela ersättningstiden för 90 procent av löntagarna. Överkalix arbetarekommun Överkalix arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen. Motion B107 Överkalix arbetarekommun Arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen ska vara en omställningsförsäkring med syfte att trygga den arbetslöses försörjningsförmåga tills hon eller han hittar ett nytt jobb. Arbetslöshetsförsäkringen är också en viktig del av den fackliga lönepolitiken. Genom att hålla en bra ersättningsnivå undviker man att pressa lönerna nedåt. Den borgerliga regeringens försämringar av arbetslöshetsförsäkringen, sänkt

4 ersättningstak och sänkta ersättningsnivåer, har gjort att försäkringen inte längre kan erbjuda en tryggad försörjningsförmåga för den som tvingats till arbetslöshet. Försäkringens karaktär av att vara en reell inkomstbortfallsförsäkring har gått förlorad. Andelen försäkrade som inte har ett skydd som motsvarar 80 procent av inkomsten har ökat kraftigt i och med de förändringar som gjorts. Att antalet karensdagar utökats från fem till sju bidrar också till ett sämre skydd, och de som hårdast drabbats av försämringarna är låginkomsttagare. Den borgerliga regeringen har även begränsat för deltidsarbetslösa rätten till deltidsstämpla och inte att förglömma höjningen av egenavgiften som har gjort att stora grupper lämnat försäkringen. Följden av detta riskerar att bli att fler blir beroende av försörjningsstöd och därigenom hamnar ännu längre bort ifrån arbetsmarknaden. Detta innebär att kostnader för arbetslöshet förflyttas från stat till kommun. En arbetslöshetsförsäkring med goda ersättningsnivåer och karensdagar är ett måste för att ge människor trygghet. 142 Vi föreslår därför kongressen besluta: B107:1 att man aktivt verkar för att karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen slopas, B107:2 att man aktivt verkar för att taket i arbetslöshetsförsäkringen indexeras så att det följer löneutvecklingen, B107:3 att man aktivt verkar för att ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen blir 90 procent av tidigare inkomst under hela ersättningstiden för 90 procent av löntagarna. Birgitta Persson Överkalix arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen. Motion B119 Överkalix arbetarekommun Arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen ska vara en omställningsförsäkring med syfte att trygga den arbetslöses försörjningsförmåga tills hon eller han hittar ett nytt jobb. Arbetslöshetsförsäkringen är också en viktig del av den fackliga lönepolitiken. Genom att hålla en bra ersättningsnivå undviker man att pressa lönerna nedåt. Den borgerliga regeringens försämringar av arbetslöshetsförskringen, sänkt ersättningstak och sänkta ersättningsnivåer, har gjort att försäkringen inte längre kan erbjuda en tryggad försörjningsförmåga för den som tvingas till arbetslöshet. Försäkringens karaktär av att vara en reell inkomstbortfallsförsäkring har gått förlorad. Andelen försäkrade som inte har ett skydd som motsvarar 80 procent av inkomsten har ökat kraftigt i och med de förändringar som gjorts. Att antalet karensdagar utökas från fem till sju bidrar också 155 till ett sämre skydd, och de som hårdast drabbats av försämringarna är låginkomsttagare. Den borgerliga regeringen har även begränsat för deltidsabetslösa rätten till deltidsstämpla och inte att förglömma höjningen av egenavgiften som har gjort att stora grupper lämnat försäkringen. Följden av detta riskerar att fler blir beroende av försörjningsstöd och därigenom hamnar ännu längre bort från arbetsmarknaden. Detta innebär att kostnader för arbetslöshet förflyttas från stat till kommun. En arbetslöshetsförsäkring med goda ersättningsnivåer och karensdagar är ett måste för att ge människor trygghet. Vi föreslår därför kongressen besluta: B119:1 att man aktivt verkar för att karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen slopas, B119:2 att man aktivt verkar för att taket i arbetslöshetsförsäkringen indexeras så att det följer lönutvecklingen samt B119:3 att man aktivt verkar för att ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen blir 90 procent av tidigare inkomst under hela ersättningstiden för 90 procent av löntagarna. Överkalix arbetarekommun

5 Överkalix arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen. Motion B167 Bodens arbetarekommun Arbetsmiljö Under år ska arbetsmiljöverkets budget bantas 160 miljoner kronor. Personalstyrkan ska minskas från 800 anställda till 500 personer. Detta får allvarliga konsekvenser. Neddragningarna innebär bland annat att tillsyningsinspektörer försvinner. Det kommer att innebära färre arbetsplatsbesök och minskade resurser för arbete med nya föreskrifter. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet kommer att få försämrad kvalitet. Antalet dödsolyckor i arbetet har ökat mellan år och detta har koppling till neddragningarna. Regeringens sparåtgärder får ett högt pris, nämligen arbetstagarnas liv och hälsa. Vi befarar att denna negativa trend kommer att fortsätta. Med anledning av ovanstående föreslår vi följande: B167:1 att Bodens arbetarekommun verkar för en utveckling av arbetsmiljöarbete B167:2 att Bodens arbetarekommun verkar för mer resurser till Arbetsmiljöverket Kommunal Norrbotten Sektion 12 Bodens arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen. Motion C3 Bodens arbetarekommun Rätten till heltid Vi har länge stridit för att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. Arbetsgivarna runt om i landet har misslyckats med detta och det finns alltför många idag som tvingas arbeta deltid. Detta är en jämställdhetsfråga eftersom det är flertalet kvinnor som är deltidsanställda. Det är sorgligt att behöva konstatera att det idag finns en så stor skillnad gällande arbetstid mellan yrkeskategorier trots lagar som ska förhindra diskriminering av olika slag och förebyggande arbete för jämställdhet. A-kassans regler för deltidsstämpling innebär max 75 ersättningsdagar. Detta kan leda till att den enskilde tvingas säga upp sin deltidsanställning och bli heltidsarbetslös. Då är personlig konkurs ett faktum! Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: C3:1 att Bodens arbetarekommun verkar för lagstadgad rättighet till heltid och möjlighet till deltid. Kommunal Norrbotten Sektion 12 Bodens arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen. Motion D6 Överkalix arbetarekommun Ge 100 tusen ungdomar arbete Tar en erbjudandet över 60 år får en ungdom ett jobb D6:1 att ge ungdomar under 25 år arbete mot att man frivilligt erbjuder pension för personer över 60 år. Tar en erbjudandet över 60 år får en ungdom ett jobb. Kurt Lindvall Överkalix arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

6 Motion E69 Bodens arbetarekommun Etablering av friskolor Vi vet i dag att kommuner har problem med att organisera ett väl fungerande och heltäckande system för sina grundskoleelever. Detta är naturligtvis ett mångfacetterat problem, men en bidragande orsak är etableringen av fristående skolor. En kommun kan genomföra omfattande strukturförändringar, med avsikt att mer effektivt använda de ekonomiska medel de har, endast för att följande år få denna struktur sönderslagen av nyetablerade friskolor. Medan vi anser att friskolor har en plats i dagens samhälle, så anser vi även att Skolverket tar för lite hänsyn till kommunernas önskemål. 103 Därför yrkar vi: E69:1 att partiet arbetar för en översyn av friskolors etableringsrätt, E69:2 att partiet arbetar för att stärka primärkommunernas möjlighet att styra etablerande av friskolor, E69:3 att inrättande av friskolor ska ingå i den kommunala skolplanen. Leif Pettersson Ordförande i Bodens arbetarekommun Bodens arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen. Motion E109 Bodens arbetarekommun Högskolebehörighet från gymnasieskolans alla program Anita Ferms utredning om gymnasiet innebär att inte alla elever som lämnar gymnasieskolan med godkända betyg har grundläggande högskolebehörighet. Detta tycker vi är förkastligt och en återgång till svunna tider. Om ungdomarna senare i livet kommer på att de vill läsa på högskolan innebär detta merkostnader och är tidskrävande för den enskilda individen eftersom de måste komplettera sina gymnasiebetyg. I utredningen föreslås att även lärlingsutbildningen kräver att man har godkänt i åtta ämnen från grundskolan. Elever som av olika orsaker har svårt att uppnå godkända betyg i grundskolan måste ha en chans att få fortsätta att utvecklas och kanske få ta längre tid på sig att uppnå både grundskole- och gymnasiekompetens. 142 Vi yrkar: E109:1 att alla program på gymnasiet ska ge grundläggande högskolebehörighet, E109:2 att alla elever i behov av särskilt stöd får detta för att kunna klara godkända betyg, E109:3 att man startar lärlingsutbildningar som möter individerna på den nivå de befinner sig när de lämnar grundskolan. Leif Pettersson ordförande i Bodens arbetarekommun Bodens arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen. Motion F4 Överkalix arbetarekommun Skogsskötselmetoder Bakgrund I det norra barrskogsbältet, från Kanada i väster in över den ryska tajgan i öster, har vi unika möjligheter att långsiktigt binda kol en möjlighet som påtagligt kan påverka mängden av koldioxid i vår atmosfär. Många experter menar att detta inte bara är en möjlighet utan även en skyldighet vi har på det norra halvklotet att på det sättet ta vårt globala ansvar till förmån för de länder som för sin utveckling inte kan minska sina utsläpp i samma utsträckning. Fakta Den allt överskuggande miljöfrågan och klimatfrågan, som blivit så påtaglig för oss under de senaste åren, är den ökande mängden växthusgaser och deras inverkan på in- och

7 utstrålning till jorden och därmed på vårt klimat. Ett antal initiativ tar upp vårt globala ansvar i miljöfrågan genom våra ekosystems unika möjlighet att binda koldioxid eftesom de är uppsparande. Riokonventionen/Agenda 21 resulterade i bland annat rekommendationer för minskade utsläpp till atmosfären, men också i ett klargörande av samhällets ansvar att vårda naturen så att ekosystem är produktiva med biologisk mångfald. 7 En grupp experter har under ett antal år utarbetat en modell för ökad tillväkt i det norrbottniska skogsbruket, vilket leder till ökad koldioxidbindning i den levande materian genom fotosyntesen vi har fått en kolsänka. Gruppens arbete har lett till ett antal exkursioner, motioner i riksdagen, presentationer av arbetet vid ett antal tillfällen och ett större internationellt seminarium. Internationellt erkända forskare gav sin syn på möjligheterna med biologiska kolsänkor samt rekommendationer för hur arbetet skulle kunna fortskrida. Den skogliga produktionsförmågan (boniteten) har visat sig vara skötsel- och verksamhetsberoende i en större utsträckning än tidigare kunskaper kunnat belägga. Beräkningar och resultat från pågående försök ger vid handen att tillväxten i våra norrbottniska skogar kan ökas mellan 85 och 100 procent med förbättrade skötselmetoder. Boreala ekosystem är uppsparande, vilket innebär att kolförrådet i mark, förna och den levande materian kan öka. Detta är världsunikt. Surhetsgrad, temperatur, nederbörd och jordartsfördelning i övriga delar av världen gör att ekosystemen saknar vår förmåga att lagra kol. Kongressen föreslås besluta: F4:1 att Socialdemokraterna arbetar för att införa ett nationellt handelssystem för utsläppsrätter, F4:2 att medel avsätts för att utveckla nya skogsskötselmetoder för att optimera tillväxten i de produktiva skogarna. Robert Forsberg Överkalix arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen. Motion G132 Bodens arbetarekommun Pensionen Alla människor i Sverige ska garanteras ett drägligt liv, så också pensionärerna. Vi har idag medel-/höginkomsttagare som har möjlighet att ha ett eget pensionssparande, men så har det inte alltid varit och så ser det inte ut för låginkomsttagarna. Vi har idag ganska många ensamstående pensionärer med låg pension, dessa kommer oftast från den kommunala sektorn samt de som en längre tid varit arbetslösa eller sjukpensionärer. Kvinnor som har arbetat deltid och endast en del av sina arbetsföra år. Dessa grupper tillhör arbetarerörelsens grundpelare. Vi måste arbeta fram en lösning för att dessa grupper ska klara sig på sin pension utan att behöva ansöka om bistånd (socialbidrag) hos kommunen, vilket ses som en total katastrof för vissa människor. De lever hellre under existensminimum, äter dåligt, säger upp det som inte anses som viktigt, det vill säga tidningen, TV-boxer som nu är obligatorisk på vissa platser och så vidare. De hamnar utanför allmän samhällsinformation. Kan vi ens förutse hur många som behöver bistånd för att klara vardagen? Kan vi ens förutse hur många som lever under existensminimum? Dom allra flesta kommuner vänder på varenda sten för att få ekonomin att gå ihop. Kommunerna kämpar i motvind för att få kärnverksamheten att gå ihop, att budgetera för de kommande behoven av bistånd kan ses som en omöjlig uppgift. Därför yrkar vi: G132:1 att vi Socialdemokrater ser över möjligheterna för statligt hjälp med eventuell

8 skattefinansiering av pensionen, G132:2 att vi Socialdemokrater ser över pensionssystemet och arbetar fram ett bra alternativ där potten ger en utdelning som är dräglig, G132:3 att vi Socialdemokrater driver frågan för att alla ska få en trygg ålderdom i ett rättvist Sverige. Bodens socialdemokratiska kvinnoklubb den 10/ Lena Nilsson och Anna-Karin Nylund Bodens arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen. Motion K40 Huddinge arbetarekommun Rådslag om den socialdemokratiska kyrkopolitiken I och med relationsförändringarna mellan staten och kyrkan år 2000 blir frågan hur vi Socialdemokrater ska se på Svenska kyrkan i framtiden. Är kyrkans verksamhet något som vi även fortsättningsvis ska vara med och påverka eller ska vi lämna ansvaret för kyrkan och avstå från socialdemokratiskt inflytande? Svenska kyrkan är Sveriges största folkrörelse med nästan sju miljoner medlemmar. När vi ser tillbaka finner vi många frågor där vi Socialdemokrater i Svenska kyrkan har gått före och visat vägen. Ett aktuellt exempel är frågan om samkönade äktenskap som vi väckte tidigt i Svenska kyrkan. Svenska kyrkans viktiga budskap är: Du är älskad för den du är, tag därför vara på de människor du möter. Vi kan jämföra det med partiets vision om alla människors lika värde. Svenska kyrkan är en öppen, rikstäckande och demokratiskt styrd folkkyrka. Vi vill att det ska fortsätta så, då behövs ett fortsatt socialdemokratiskt engagemang. Behovet av kyrkan syns tydligast när något oförutsett händer. Vid katastrofer, större olyckor och egna kriser vänder sig många till kyrkan. Därför är vi många som ser ett stort behov av att Svenska kyrkans roll i samhället ska förbli en rikstäckande folkkyrka som är öppen för alla. Den demokratiska styrningen är därför väsentlig så att inte vissa små och högljudda grupper kan ta över styrningen och minska tillträdet för dem som verkligen behöver kyrkan. Det finns ett brett utbud av religiösa rum runt om i vårt i land men vi har bara en folkkyrka med öppenhet för såväl troende, sökare och tvivlare, det är Svenska kyrkan. Det är också den enda kyrkan som har ett gemensamt utbud av verksamhet i hela landet. Ett utbud där många i vårt land genom vårt kulturella arv känner oss hemma och delaktiga i. Svenska kyrkan omprövar nu mycket av sin verksamhet och flera betänkanden från olika utredningar bereds för närvarande. Några utredningar blir också klara under hösten och under nästa år. Vi vill särskilt lyfta fram utredningen om SKUT, Svenska kyrkans utlandsförsamlingar, Struktur och Clearingutredningen och Församlingsförbundsutredningen. Det vore värdefullt om vi Socialdemokrater också formulerade hur vi politiskt ser på Svenska kyrkans fortsatta verksamhet. Vi vill därför föreslå att partistyrelsen tillsätter

9 en rådslagsgrupp som ser över vår framtida kyrkopolitik och vilken roll vi Socialdemokrater fortsatt ska ha för att utöva ett avgörande inflytande över Svenska kyrkans verksamhet. Vi vill se en rikstäckande kyrka öppen för alla, där det är högt i tak, utan trösklar och samtidigt nära till ytterdörren. Socialdemokratin är ett starkt varumärke i Svenska kyrkan både historiskt sett och i nutid. Vår påverkan av Svenska kyrkans verksamhet syftar till att behålla den öppen för alla. En förutsättning för en fortsatt öppen folkkyrka är styrningen från övriga samhället genom de politiska partierna. Det partipolitiska bidraget till verksamheten i Svenska kyrkan ifrågasätts stundtals, men vi vill hävda att det behövs om vi ska fortsätta ha en demokratisk styrning av kyrkan. 55 Vi föreslår: K40:1 att kongressen ger partistyrelsen i uppdrag att inför 2013 års kyrkoval genomföra ett rådslag om den socialdemokratiska kyrkopolitiken i framtiden. Christina Axelsson, Socialdemokraterna i Huddinge och Erik Jonsson, Piteå arbetarekommun Huddinge arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen. Motion B 5 Luleå arbetarekommun En socialdemokratisk arbetslinje för 2010-talet Under de senaste decennierna har den svenska arbetslinjen förändrats. Socialdemokratin har i allt högre grad framhållit att balansen mellan rätt och plikt i arbetsmarknadspolitiken och arbetslöshetsförsäkringarna är viktig. Betoningen har dock skärps avsevärt mer på skyldighetssidan än på rättighetssidan. Individens ansvar för sin egen arbetslösa situation har ökat dramatiskt och rätten till exempelvis bra arbetsmarknadsutbildningar eller möjligheten att säga nej till jobb långt hemifrån har minskat. Perspektivskiftet från individens minskade rätt och ökade plikt är tydligt och allvarligt. Den massarbetslöshet som drabbade Sverige under 1990-talet skapade ett oerhört tryck på arbetsmarknadspolitikens institutioner, och socialförsäkringarna, både sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring, kom att användas alltmer som försörjningsstöd snarare än som det kortvariga omställningsskydd det en gång var tänkt. Det är också klart att socialdemokratin under den förra mandatperioden inte lyckades övertyga om jobben, och att det någonstans var en märklig socialdemokratisk politik att försvara antalet människor på arbetslöshetsförsäkring utan att kunna tala om hur man skulle få dem i arbete. Det är ett filosofiskt problem att alla rättigheter också kan uttryckas som

10 skyldigheter, alla friheter också som ansvar. Socialdemokratin stred tidigare, som politisk rörelse, för en förståelse av arbetslöshet som en fråga om marknadsorganisation, ekonomiska omställningar och konjunktur, mot en borgerlig tolkning som i det gamla samhället såg arbetslöshet som en fråga om bristande moral. Med den diskussion om rättigheter kontra skyldigheter vi haft sedan 1990-talet, och som bygger på en allt starkare betoning på den individuella skyldighetssidan, har socialdemokratin kommit att närma sig beskrivningen av arbetslöshet som tecken på individuella svagheter. Individens ansvar för sin egen situation har ökat på bekostnad av samhällets ansvar för att det skapas moderna och bra jobb. I praktiken har arbetslöshetsförsäkringen tydligare kopplas till den arbetslöses prestationer: a-kassan har sänkts, avtrappningssteg och högre krav på att ta anvisade jobb har införts medan rehabilitering och företagshälsovård har skurits ned och utbildningsinnehållet i de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har minskat. Detta ger ett samhälle med ökade klyftor, mellan dem som lyckas och dem som inte lyckas skaffa sig ett jobb. För en modern arbetsmarknad, där människor inte slås ut, krävs i stället att socialdemokratin vågar återta perspektivet att arbetslöshet är ett gemensamt problem och att det är samhällets uppgift att ge individen ordentliga förutsättningar att hitta ett meningsfullt jobb. Individens rättigheter och makt i arbetslivet måste återigen lyftas fram. Vidare måste socialdemokratin ta den ökande pressen i arbetslivet på allvar. Inom vissa sektorer återfinns allt fler otrygga jobb, korttidsvikariat, projektanställningar med minskad beslutsmakt och ökande arbetsbördor, vilket inneburit ökade krav på arbetstagarna, främst i kvinnodominerade yrken. Det är i dessa sektorer som sjukfrånvaron, utbrändheten och förtidspensioneringen är som störst. Andra sektorer, ofta mansdominerade, har utvecklat långtgående självbestämmande och beslutsmakt för arbetstagaren. Utbrändhet och sjukskrivning är ett ohållbart resursslöseri med mänsklig arbetskraft i en tid när denna blir allt mer dyrbar. Socialdemokratin måste se att diskussionen om arbetets innehåll, arbetstider och orsakerna till sjukfrånvaro blir viktigare. Vid sidan av målet om jobb åt alla måste det övergripande målet vara att ingen ska behöva slita ut sig av att arbeta det ställer en hel del krav på arbetsgivaren och arbetet. Med anledning av ovanstående yrkar jag: A2:1 att den Socialdemokratiska arbetslinjen tydligare betonar samhällets ansvar för arbetslösheten och individens rätt till ett meningsfullt jobb, A2:2 att socialdemokratin grundligt diskuterar hur vi ska se på incitament och drivkrafter och hur dessa uppstår,

11 A2:3 att den Socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken konkret utformas så att det statliga ansvaret för att det skapas meningsfulla jobb ökar, liksom att möjligheterna till högkvalitativ utbildning för arbetssökande och resurserna till arbetsförmedling och matchning ökar, A2:4 att den Socialdemokratiska arbetslinjen ska omfatta vikten av makt och inflytande på arbetsplatsen, A2:5 att arbetslöshetsförsäkringen uppgår till 80 procent av lönen för minst 80 procent av arbetstagarna. Johan Lennartsson Luleå arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen. Motion A3 Luleå arbetarekommun Ekonomisk politik och full sysselsättning Socialdemokratins allt annat överskuggande mål är full sysselsättning eller arbete åt alla. Utan full sysselsättning blir nästan alla andra politiska mål som rör arbetsmarknaden svåra att uppfylla. En samhällskritisk rörelse som vill vinna nästa val behöver en trovärdighet i sysselsättningspolitiken, liksom i den ekonomiska politiken. Socialdemokratin måste hela tiden vara öppen för att diskutera nya lösningar inom det finans- och penningpolitiska områdena, för att möta morgondagens utmaningar. I en socialdemokratisk omprövningsprocess, särskilt efter rådande finanskris, behövs det en diskussion om den ekonomiska politik som formulerats, men också om den som har förts. Den ekonomiska politiken måste också prövas mot det primära målet. Har den ekonomiska politik som utvecklats efter 1990-talskrisen och som socialdemokratin fört gjort att vi nått målet om arbete åt alla? Med en arbetslöshet som tycks ha fastnat mellan fem till sex procent och endast i högkonjunkturer under enstaka månader kan nå ner mot fyra procent, kan man orimligt hävda att målet uppfyllts. Normpolitiken inom den ekonomiska politiken har med tiden förändrats talets normpolitik skiljer sig från det tidigare 1900-talets stabiliseringspolitik. Arbetsmarknads-,utbildnings- och omställningspolitiken lade grunden för löntagarnas möjligheter att ställa om till de nya krav som en kraftig strukturomvandling innebar. Sedan 90-talet har en mer passiv syn på den ekonomiska politiken präglat även socialdemokratins syn på den ekonomiska politiken. En självständig riksbank med ett godtyckligt satt inflationsmål överordnades sysselsättningspolitiken. Under finanskrisen har riksbanken återkommande valt att prioritera inflationsmålet framför andra ekonomiska mål (som dämpad lågkonjunktur) och höjt räntan vid tillfällen där andra experter och politiker menat att den borde sänkts eller lämnats orörd. En annan fråga är om själva inflationsmålet på två procent är för lågt satt att det i sig leder till en alltför hög arbetslöshet. Här finns till exempel studier av ekonomipristagaren Akerlof och för svensk del av nationalekonomen Per Lundborg som menar att ett högre inflationsmål skulle kunna sänka arbetslösheten till två procent utan skadliga biverkningar på ekonomin. Vidare finns frågor av demokratisk natur som också kan ha ekonomiska aspekter. Är det rimligt att ansvarsutkrävande av en misslyckad penningpolitik i praktiken gjorts omöjlig? Ibland kan frågor som rör penningpolitiken avfärdas genom påståenden om att Sverige inte kan avvika från ECB och deras beslut.

12 Detta är dock fel eftersom svensk penningpolitik baseras på svenska prisförhållanden. Penningpolitiska verktyg som räntan (och växelkursen) har också avvikit både upp och ner i jämförelse med ECB. Det är inte helt ovanligt att riksbanker i andra länder har två övergripande mål, vilka ska viktas mot varandra. I Norge har riksbanken både ett sysselsättningsmål och ett inflationsmål på 2,5 procent. I Norge finns också en institutionaliserad form av möten som tvingar fram bättre samarbete mellan finans- och penningpolitik. Riksbankschefen ska före varje räntebeslut meddelas träffa finansministern som då har möjlighet att kommentera. Vidare finns ett sista ultimat demokratiskydd. Om den folkvalde finansministern anser att räntebeslutet är direkt felaktigt går det att sammankalla regeringen och ta ett annat beslut. Detta har dock aldrig inträffat, men poängen med den norska ordningen är att skapa ett bra samarbete. I finanspolitiken finns inga treåriga utgiftstak, utan endast ettåriga budgetar. Vidare finns inget fastslaget överskottsmål. Med anledning av ovanstående kräver jag: A3:1 att Socialdemokraterna öppet diskuterar vilka normer och ramverk (saldomål och utgiftstak) som ska gälla för den ekonomiska politiken på 2010-talet, med det övergripande målet att nå full sysselsättning, A3:2 att ett sysselsättningsmål jämställs med inflationsmålet i riksbankens uppdrag, samt att normen för inflationsnivån eventuellt höjs, A3:3 att Socialdemokraterna öppet utreder hur det demokratiska inflytandet över penning- och finanspolitiken kan stärkas. Johan Lennartsson Luleå arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen. M o t i o n A 2 5 Norrbottens partidistrikt Säkra seriösa upphandlingar Offentlig upphandling har blivit ett av de viktigaste instrumenten för att påverka villkoren på arbetsmarknaden. Stat, kommuner och landsting upphandlar varor och tjänster för omkring miljarder kronor per år. Det motsvarar närmare procent av Sveriges BNP. Det säger sig självt att en upphandling av den digniteten har stor betydelse för utvecklingen i alla de branscher som är mer eller mindre beroende av offentliga uppdrag. Eftersom upphandlingen berör allt från vård, skola och omsorg till teknisk utrustning och tunga anläggningsarbeten är det viktigt att upphandlande myndigheter tar på sig ett normerande ansvar för hur de upphandlade verksamheterna ska bedrivas. Under lång tid levde många upphandlare under villfarelsen att EU:s regelverk tvingade offentliga institutioner att alltid anta det billigaste anbudet. Det är inte ens sant. Upphandlare kan ställa långtgående kvalitetskrav under förutsättning att kraven riktas lika mot alla företag som kan tänkas lägga anbud på de aktuella uppdragen. Hur de kraven utformas är en i allra högsta grad politisk fråga för socialdemokratin att ta ställning till. Offentlig upphandling kan användas som metod att pressa arbetare i tjänstesektorn mot allt sämre arbetsmiljöer och allt lägre löner. Dåligt styrda upphandlingar

obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först

obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först Jobbkongressen 2009 Häfte A Jobben först En ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först Partistyrelsens utlåtanden och motioner som

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner

Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner FULL SYSSELSÄTTNING OCH SOLIDARISK LÖNEPOLITIK Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner Författare: Åsa-Pia Järliden Bergström Claes-Mikael Jonsson Sebastian de Toro Sverige har sedan 1990-talet

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Antaget av SSU:s 35:e kongress Uppsala, 2-7 augusti 2009 Arbete Demokrati Djurskydd En solidarisk värld Feminism Fred och gemensam säkerhet HBT Hela

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Gemensam vårmotion 2010 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 2 (106) Innehållsförteckning 1. FÖRSLAG

Läs mer

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Mars 2009 Jobben först En starkare arbetslinje Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Socialdemokraterna RÅDSLAG JOBB Innehållsförteckning Fler

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

det säkerställs att lagar och regler efterlevs. Ett tydligt regelverk för upphandling stärker förutsättningar för att så blir fallet.

det säkerställs att lagar och regler efterlevs. Ett tydligt regelverk för upphandling stärker förutsättningar för att så blir fallet. 1 A22:1, A22:2, A23:1, A24:1, A25:1, A26:1, A27:1, A28:1, A28:2, A29:1,A30:1, A30:2, C2:19, F69:8, F69:11, F69:28, F80:3, H81:2, H82:2, H83:2,H84:2, H85:2, H86:2 (offentlig upphandling) I motion A27:1

Läs mer

för framtidens välfärd

för framtidens välfärd rapport nr 9/2009 Framtidens skatter för framtidens välfärd Arbetarrörelsens Tankesmedjas skatteutredning Av Anne-Marie Lindgren Rapporten Framtidens skatter för framtidens välfärd utgiven av Arbetarrörelsens

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Motion A13 Malmö arbetarekommun Grunden för en socialdemokratisk politik för arbete Två frågor har under många år definierat socialdemokratin; arbete

Motion A13 Malmö arbetarekommun Grunden för en socialdemokratisk politik för arbete Två frågor har under många år definierat socialdemokratin; arbete Motioner från Malmö Motion A13 Grunden för en socialdemokratisk politik för arbete Två frågor har under många år definierat socialdemokratin; arbete och välfärd. Inom dessa två områden har vi satt vår

Läs mer

FLER JOBB OCH FÖRETAG

FLER JOBB OCH FÖRETAG S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 2 Område: Jobb och Företagande, regional utveckling, jord- och skogsbruk samt konsumentfrågor Sidantal: 41 FLER JOBB OCH FÖRETAG - JOBB

Läs mer

En rättvis och hållbar beskattning

En rättvis och hållbar beskattning rapport nr 4/2007 Projekt Skatteystem för jämlikhet En rättvis och hållbar beskattning ett diskussionsunderlag av Magdalena Andersson och Jan Larsson juni 2007 Innehåll Förord... Bakgrund... Blott Sverige

Läs mer

riktiga jobb med egen försörjning

riktiga jobb med egen försörjning D riktiga jobb med egen försörjning Innehållsförteckning GODA MÖJLIGHETER TILL OMSTÄLLNING... 3 UD1 Utlåtande arbetslöshetsförsäkringen... 3 UD2 Utlåtande arbetsmarknadspolitik... 104 UD3 Utlåtande vuxenutbildning...

Läs mer

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 Motion till riksdagen 2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobben först 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...4 3 Jobben först...7

Läs mer

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING Arbetsgruppens rapport Innehåll En politik som håller ihop... 5 En samlad reformagenda för ansvar, jobb, kunskap och trygghet... 6 1. Ansvar för ekonomin och

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden 1 Sammanfattning Sverige behöver göra en rad kraftfulla

Läs mer

På omslaget: Mikaela Mattsson, 23 år, Kommunal, barnskötare vid förskolan Bojen, Stockholm. Landsorganisationen i Sverige 2012

På omslaget: Mikaela Mattsson, 23 år, Kommunal, barnskötare vid förskolan Bojen, Stockholm. Landsorganisationen i Sverige 2012 Full sysselsättning På omslaget: Mikaela Mattsson, 23 år, Kommunal, barnskötare vid förskolan Bojen, Stockholm. Landsorganisationen i Sverige 2012 Omslagsfoto: Lars Forsstedt Grafisk form: LO Original:

Läs mer

Jag yrkar : de skånska riksdagsledamöterna driver frågan om arbetstidsförkortning i de sammanhang de verkar,

Jag yrkar : de skånska riksdagsledamöterna driver frågan om arbetstidsförkortning i de sammanhang de verkar, I samband med den första egentliga arbetstidslagen trädde i kraft 1920 kom den högsta tillåtna veckoarbetstiden bli 48 timmar. Sedan 1973 när 40-timmarsveckan var helt genomförd, har det inte skett någon

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN

HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN 5 HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN EN RAPPORT OM VÄLFÄRD, SKATTER & FRAMTIDSTRO RAPPORTFÖRFATTARE: DANY KESSEL, DANIEL JOHANSSON & DANIEL SUHONEN Katalys - Institut för facklig idéutveckling No:5 Hälften

Läs mer

LANDSORGANISATIONENS KONGRESS 2012

LANDSORGANISATIONENS KONGRESS 2012 1.01 A llmän arbetsförsäk ring Sektion 01, Sune Gidgård I socialdemokratiska partiets R ådslag om jobb i början av 2008 förde jag tillsammans med tre kamrater fram idén om en allmän sysselsättningsförsäkring.

Läs mer

Strax innan årsskiftet slog FAS 3 rekord i Skåne. Mer än 4500 personer befann sig i åtgärden. Det finns en risk att de flesta troligtvis aldrig kommer därifrån. Det beräknas att endast 2 % får en anställning.

Läs mer