Lifeplus och du. Gör skillnad med oss

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lifeplus och du. Gör skillnad med oss"

Transkript

1 Lifeplus och du Gör skillnad med oss

2 Innehåll Företaget Sida 3 Välbefinnande Sida 4 Personlig utveckling och relationer Sida 5 Vad är nätverksmarknadsföring? Sida 7 Ersättningsprogrammet så här fungerar det Sida 8 Förmedlingsbonus så här fungerar den Sida 10 Grunderna beställningsinformation Sida 12 Starta ditt företag Sida 15 Livsstilsval Sida 16 Var börjar jag? Sida 18 Utvidga dina Lifeplus-värld Sida 20 2 Verktyg och resurser Sida 22

3 Företaget Företag. Det är det vi är, men för oss är detta bara ett ord. Vi är snarare ett nätverk med energiska människor som delar ett gemensamt engagemang i en enkel dröm att hjälpa andra att må bra. I en värld där det kan vara en utmaning bara att klara av vardagen satsar vi på att hjälpa andra att hitta nya möjligheter och idéer och hjälpa dem att själva ta sig vidare på ett nytt och positivt sätt. Tusentals människor i länder runt om i världen har upplevt en positiv förändring genom Lifeplus antingen genom att dra nytta av våra högkvalitativa näringsprodukter eller genom att välkomna möjligheten att starta eget företag. I vårt breda sortiment är produkterna skräddarsydda för att samverka med varandra. Det är enkelt och tydligt att beställa från oss alla betalar samma pris och beställningarna skickas direkt från Lifeplus till kunden. Om du beslutar dig för att prova på att starta småföretag med oss är detta enkelt du slipper både inträdesavgifter och hantering av varulager. Vi är stolta över att alla som använder våra produkter är mycket förtjusta i dem. Deras entusiasm är de bästa vitsorden våra produkter kan få, något som är ovärderligt för oss. Detta är en verksamhet med sann nätverksmarknadsföring, något som du tjänar på och som du kan prova på och starta utan att det medför någon fi nansiell risk för dig själv. Vi har byggt upp vårt rykte om att omforma liv under de senaste 20 åren. Vår framgång bygger på att göra det lättare för andra att inse sin egen potential och att sedan med vår hjälp uppnå den! Du avgör själv hur mycket tid och ansträngning du vill lägga på Lifeplus. 3

4 Välbefinnande På Lifeplus är vi måna om att tillhandahålla produkter av högsta kvalitet för att främja högsta möjliga välmående och energinivåer. Det är svårt att göra sitt bästa om man inte känner sig på topp. Vi satsar på att tillverka produkter som främjar välbefi nnande och hälsa. Vår hängivenhet syns i vår omsorgsfulla tillverkning som bevarar så mycket som möjligt av näringsämnena. Vi ger dig information om vårt expansiva varusortiment och vi uppmuntrar dig bara att köpa de produkter som du är verkligt intresserad av att köpa. Du slipper varulager och medlemsavgifter och du får alltid 30 dagars öppet köp så du kan returnera produkter som du inte är nöjd med. Vad är så speciellt med Lifeplus produkter? Vi strävar alltid efter högsta kvalitet. Vi berättar öppet och transperant om våra sammansättningar. Vi tillsätter inga syntetiska färgämnen, smaktillsatser, dofter eller konserveringsmedel. Våra produkter och ingredienser är unika och framtagna för att komplettera varandra. Ingredienserna är utvalda för att de samverkar med varandra vilket ger effektivare sammansättningar. Vi prioriterar hållbart företagande i varje aspekt av vår verksamhet. Vi anser att våra produkter är de absolut främsta och vi bygger vår verksamhets framtid på den tron. 4

5 Relationer är centrala för livets alla aspekter. Familjer, vänskapsrelationer, samhällen, föreningar och affärsverksamheter bygger alla på relationer. När du väl har tagit de första stegen och upptäckt fördelarna med Lifeplus kommer du sannolikt att vilja dela med dig av dina erfarenheter till andra. Personlig utveckling och relationer Starka och positiva relationer är kärnan i vår verksamhet och därför satsar vi på att hjälpa dig att utveckla din egen naturliga förmåga och drivkraft att bygga vänskapsrelationer och effektiva kontakter samtidigt som du bygger upp ditt eget självförtroende. Vänligt stöd att utveckla de färdigheter du redan har. Så enkelt är det. Vår verksamhet grundar sig på tanken att fokusera på och hjälpa andra att lyckas bättre i livet. Vänlighet, ärlighet, tillförlitlighet och respekt är grundläggande principer som stärker relationer och de utgör även grunden för Lifeplus. Genom olika sociala aktiviteter, utbildningstillfällen och individuella mentormöten kommer du att lära dig massor och dela information med andra likasinnade personer inom Lifeplus. Med tiden kommer du troligtvis att kunna dela denna kunskap med många andra relationer i ditt liv. Och när du gör detta fi nns vi här för stöd och support. 5

6 6

7 Vad är nätverksmarknadsföring? Nätverksmarknadsföring fungerar annorlunda på så sätt att produkterna går direkt från tillverkaren till slutanvändaren. När du läst en bra bok eller upptäcker en fantastisk, ny restaurang brukar du ju berätta om och rekommendera detta för dina vänner. Det är så nätverksmarknadsföring fungerar! Inget startkapital behövs. Direktförsäljning/distribution via nätverksmarknadsföringng Distributör Tillverkarelver Varudistribution Distribution med självspridande marknadsföring Butik Inget lager behövs. Ingen produktförsäljning eller dörrförsäljning behövs. Konsument Du pratar helt enkelt med andra och delar med dig av dina erfarenheter. Du gör så mycket eller litet som du känner dig bekväm med. I många direktförsäljningsmodeller kan det fi nnas fl era olika steg innan produkten når kunden. På Lifeplus skickar vi produkten direkt från vårt lager till slutkunden, vilket minskar kostnaderna och ger bästa möjliga pris för våra kunder. 7

8 Ersättningsprogrammet så här fungerar det Vår belöningsstruktur är rättvist framtagen för att gynna partners på alla nivåer. Ersättningsprogrammet är en naturlig utveckling från att starta och bygga upp företaget till en deltidsverksamhet, till att med tiden, om man så vill, driva företaget på heltid. Med vårt program kan du starta och bygga upp ditt företag i din egen takt. Du kan välja att driva företaget som bisyssla, deltidsjobb eller sätta upp som mål att bygga upp det till ett heltidsjobb. Och det bästa av allt? Du kan göra detta medan du jobbar hemifrån! Vårt program är detaljerat och fl exibelt. Ju mer du hjälper andra att lyckas, desto större kan dina egna belöningar bli. Lifeplus kundtjänst eller din sponsor (som introducerade Lifeplus för dig) kan kan berätta mer om ersättningsprogrammet, men låt oss börja med att kikar lite närmare på grunderna: Programmet består av tre huvuddelar: Förmedlingsbonus Ledarskapsbonus* Bonus för ledarskapsutveckling* De olika bonustyperna beräknas med hjälp av våra internationella poäng (IP) men vad är dessa och hur fungerar de? * Ledarskapsbonus och Bonus för ledarskapsutveckling är avancerad bonus som blir intressant först när du fått lite erfarenhet av att bygga upp ett team. Se tabell 11 och hänvisa till din Upline-sponsor eller Lifeplus webbplats för mer information. 8

9 Internationella poäng Bonusutbetalningarna grundar sig på de Lifeplusprodukter som både du och de personer du sponsrar beställer. Lifeplus är en global verksamhet. Detta innebär att du kan vara sponsor för någon i Tyskland som i sin tur kanske är sponsor för någon i Japan, som i sin tur är sponsor för någon i USA. Därför beräknar vi inte bonus på lokala valutor. För att säkerställa att alla våra globala partners får en universellt rättvis bonus har vi ett eget system där varje produkt tilldelas ett bestämt antal internationella poäng (IP). Alla produkter har både ett försäljningspris och ett IP-värde. Försäljningspriset är det pris du betalar när du köper våra produkter och IP-värdet för varje produkt räknas samman till din totala IP-pott. Se det som Lifeplus-valuta! Vi använder sedan denna globala IP-pott för att beräkna din bonus, som räknas om till lokala och regionala valutor för bonusutbetalningar, samt för att avgöra vilken nivå du uppnått i ersättningsprogrammet. Allt detta beräknas automatiskt och när du fyllt i blanketten för direktkredit betalas din förmedlingsbonus ut direkt till ditt bankkonto. Vi skickar även ett kontoutdrag med e-post till dig varje månad. Så, hur fungerar det här i praktiken? Kom ihåg: Låt dig inte vilseledas av påståenden att det är lätt att tjäna stora pengar. 9

10 Förmedlingsbonus så fungerar den Vi börjar med att titta närmare på förmedlingsbonus. Det grundläggande kriteriet för att kvalifi ceras för bonusutbetalningar är personlig volym (PV). Om du inom en kalendermånad köper Lifeplusprodukter börjar du kvalifi cera dig för någon av de två typerna förmedlingsbonus. Alla de partners som du personligen sponsrar är dina direktförmedlare, även kallad första nivån. Om du uppfyllt föregående kvalifi ceringskriterium (40 IP), kvalifi cerar du dig inom en given månad för 5 % av det totala IP-värdet för dina direktförmedlare oavsett om dessa bara använder produkterna eller blir förmedlingspartners själva. Så, vilka personer är dina indirekta förmedlare? Dina indirekta förmedlare är de som efter att de pratat med dina direktförmedlare beslutar sig för att bli Lifeplus-kunder eller till och med Lifepluspartners. De utgör den andra nivån. För varje kalendermånad du kvalifi cerar dig kan du tjäna 25 % av dina andranivåpartners totala IP. Detta gör du eftersom du aktivt stöttar din partner genom att hjälpa dennes nya partners. När partners på din andra nivå sponsrar sina direktförmedlare, ligger dessa nya partners på din tredje nivå. Du tjänar 10 % på dina tredjenivåpartners totala IP varje kalendermånad som du är kvalifi cerad, men då krävs det att du har tre aktiva partners på din första nivå. Aktiva partners är de som har en personlig volym (PV) på minst 40 internationella poäng (IP) under en given månad. 10

11 Ledarskapsbonus Det fantastiska med ersättningsprogrammet är att ju mer du satsar, desto större blir möjligheten att utveckla en ledarskapsposition. När dina partners börjar bygga upp sina egna företag, skapar de fortgående kontakterna din downline. Din downline är det nätverk som utvecklas under din vägledning. Du kan börja erbjuda ledarskap och support åt allt fl er personer som bygger upp egna företag. För att uppmärksamma ett ökat ansvarstagande, belönar Lifeplus kvalifi cerande partners med Ledarskapsbonus. Bonus för ledarskap och resultatnivåer Nivå Bronze 100 IP PV Silver 100 IP PV Gold 150 IP PV Diamond 150 IP PV Bonus 3 % 6 % 9 % 12 % Kvalificering 3 aktiva grenar IP GV* 6 aktiva grenar IP GV* 9 aktiva grenar IP GV* 12 aktiva grenar IP GV* *Gruppvolym (GV) är din sammanlagda personliga volym plus volymen av dina första tre nivåer. Ledarskapsbonus introducerar två viktiga, nya kvalifi ceringsåtgärder, framtagna för att återspegla ditt växande nätverk och öka potentiella belöningar därefter. Aktiva grenar När en av dina direktförmedlare beslutar sig för att beställa Lifeplus-produkter kallar vi detta för en gren. Om du har fem direktförmedlare som gör detta, har du fem grenar, osv. För att en gren ska vara aktiv måste det fi nnas minst en partner inom grenen som beställer Lifeplus-produkter till ett värde av 40 IP eller mer. Du behöver minst tre aktiva grenar för att kvalifi cera för den första nivån ledarskapsbonus brons. Gruppvolym liknar i princip personlig volym men den beräknas på din sammanlagda personliga volym plus den totala IP-potten för dina tre första nivåer. GV-mål är minst för brons. Om du har bestämt dig för att lägga ner tillräckligt med tid och ansträngningar för att driva ditt företag till den här nivån, innebär detta att du kan börja tjäna ytterligare ledarskapsbonus från 3 % av IP-potten för varje partner från den fjärde nivån och neråt. Dynamisk komprimering Om det fi nns någon i din downline som inte kvalifi cerar sig under en given månad, visas resultatet inte i dennes grupp som dennes resultat. Detta komprimeras istället uppåt till fördel för den partner som aktivt kvalifi cerar sig, och du tjänar fortfarande din bonus. Din sponsor kan berätta mer om detta. Månadens bonuspott Varje månad fi nns det en bonuspott som består av 1 procent av hela företagets försäljning. Denna fördelas mellan partners som sponsrar tre eller fl er nya partners under en kalendermånad, samtidigt som de stöttar sina befintliga partners så att de förblir aktiva. Så, om du har tre aktiva partners och blir sponsor för ytterligare tre partners nästa månad kvalifi cerar du dig, så länge dina tre ursprungliga partners fortsätter att beställa via dig. 11

12 Grunderna beställningsinformation Göra en beställning Beställningar kan göras på något av följande sätt och du väljer vilket som är bekvämast för dig. Beställningsblanketter medföljer ditt välkomstpaket, de fi nns i Lifeplus prislista och du kan även ladda ner dem från vår webbplats. Beställ via telefon genom att ringa ett av våra gratisnummer. Vår kundtjänst kan hjälpa dig. Beställ via fax genom att fylla i och faxa in din beställningsblankett till Beställ tryggt och lätt online via vår webbplats på Beställ per post genom att skicka in din beställningsblankett till oss på Lifeplus Europe Ltd., Little End Road, St. Neots, Cambs. PE19 8JH, England. PIN ditt kundnummer Din sponsor kan förklara den här termen mer ingående, men för att sammanfatta: När du gör din första beställning med Lifeplus, gör du detta genom att ange din sponsors referensnummer/pin-nummer. Du får därefter ett eget PIN-nummer som du anger nästa gång du gör en beställning. Skulle du bli sponsor åt någon kommer denna person att uppge ditt PIN-nummer när de gör sin första beställning. Du undrar kanske varför du måste ange ett nummer varje gång? Det är helt enkelt så att vi använder PIN-nummer för att se till att du tilldelas en korrekt bonus varje månad. PIN-numret garanterar även att vi har korrekt uppgifter registrerade för dig. Om du vill veta mer om PIN-nummer och hur dessa fungerar kan din sponsor berätta mer. Du är även välkommen att kontakta oss på Lifeplus genom att ringa ditt lands gratisnummer. Betalningssätt Betalningssätten kan variera från land till land, men du kan alltid betala med kreditkort. Kontakta vårt Europakontor för information om betalningssätt i ett specifi kt land eller se relevant beställningsblankett online på Beställningsleverans Beställningar kan skickas till din hemadress eller till en annan adress (t.ex. till ditt arbete) så länge det fi nns någon där som kan ta emot din leverans. Vi satsar på att leverera din beställning inom 2 5 arbetsdagar. Det kan hända att det ibland tar längre tid beroende på den regionala postgången. 12

13 Program för automatisk försändning (Automatic Shipment Advantage Program, ASAP) På Lifeplus gillar vi att göra livet enkelt. När du väl beslutat dig för ett urval produkter du vill beställa regelbundet, vill du inte behöva fylla i en ny beställningsblankett varje månad. Samtidigt vill du att dina beställningar behandlas vid rätt tidpunkt så att de räknas till kvalifi ceringen för din månadsbonus. Därför har du möjlighet att göra dina regelbundna, upprepande beställningar av dina favoritprodukter månadsvis med vårt ASAP-system, programmet för automatisk försändning. Dina beställningar behandlas och skickas automatiskt varje månad, och det fi nns även möjliga prisfördelar att beställa via ASAP-systemet. Se prislistan eller prata med din sponsor för mer information. Avbeställning Du kan avbeställa din order när som helst efter det att du mottagit varorna. Kontakta vår kundtjänst så hjälper de dig med detta. Returer Om du är missnöjd med en produkt kan du returnera den inom 30 dagar och antingen byta ut den mot en likvärdig produkt eller få pengarna tillbaka. Kontakta Lifeplus Europakontor innan du returnerar produkter så att vi kan hitta den bästa lösningen för dig. Returadress för paket: Lifeplus Europe 21A Little End Road St. Neots Cambridgeshire PE19 8JH England Moms Lifeplus måste lägga på moms på all försäljning av produkter inom EU. Om du får provision utbetald med check varje månad och du är momsregistrerad ska du kontakta oss på Lifeplus. 13

14 14

15 Starta företag Välkommen till Lifeplus-konceptet: En ny känsla av välbefinnande och möjligheten att utveckla din livsstil enbart genom att dela med dig av dina erfarenheter. När du själv upplevt fördelarna med Lifeplus har du möjligheten att dela dessa med andra och påverka deras liv positivt. Detta är berikande och belönande på många sätt, framför allt eftersom du ger likasinnade personer samma möjlighet. 15

16 Livsstilsval Topptips Skriv ner hur mycket tid i veckan du vill lägga på Lifeplus. På så sätt blir det lättare att hitta en lagom balans som du trivs med. Vårt välmående och välbefinnande är något som vi alltid funderar över eller pratar om. Detta gör Lifeplus koncept fl exibelt från grunden. Lifeplus produkter innehåller vitaminer och mineraler som stöder kroppen varje dag. Det fi nns alltid en naturlig möjlighet att introducera eller diskutera Lifeplus oavsett livsstil och du kan välja en metod som passar dig. Genom att engagera dig i naturligt förekommande diskussioner med andra om hur Lifeplus kan hjälpa till att förbättra välbefi nnande kan du börja bygga upp grunderna för din verksamhet där din livsstandard förbättras samtidigt som du möter nya, likasinnade människor. Som bekant ökas ens lycka och motivation i livet när man skapar nya sociala kontakter, och detta är en huvudaspekt med att arbeta med Lifeplus. En annan aspekt som påverkar din levnadsstandard är den extrainkomst du kan generera genom Lifeplus affärsmodell. Du kan snabbt börja bygga upp extrainkomster genom att helt enkelt dela med dig av din entusiasm för våra produkter till utvalda personer. Beroende på dina fi nansiella mål och hur mycket tid du kan lägga ner kanske detta är allt du väljer att göra. Om du väljer att lägga ner mer tid och engagemang kan du öppna dörren till större fi nansiella belöningar. Du kan hitta partners inom ditt nätverk och hjälpa dem att bygga upp sin egen kundbas. Så länge du investerar tid och ansträngningar kommer ditt teams potential att växa och därmed även dina fi nansiella belöningar! Alla kan delta Du behöver ingen säljerfarenhet, din entusiasm är viktigare. Vår affärsmodell är enkel och rättvis. Vi tror inte på att kränga produkter. Det enda man behöver göra är att ge information om och dela med sig av sina egna positiva erfarenheter av produkterna. Du kan förlita dig på din sponsors stöd och erfarenhet när du bygger upp ditt eget företag. Vi tror på människor som hjälper människor och vårt koncept ger dig ett incitament att hjälpa de som du är sponsor för att bygga upp sina egna verksamheter och nätverk för att hjälpa dem att luckas. Genom varje ny partners framgång kan du utvidga din egen verksamhet bortom din egen kundbas genom att helt enkelt dela information och föra samtal inga säljerfarenheter krävs! 16

17 Topptips Skriv ner i en almenacka eller kalender när du helst vill göra vissa saker. Genom att avsätta tid kommer du aldrig få ont om tid! Företaget Grundades 1936 Vårt huvudmål är att hjälpa andra att må bättre Egen tillverkning Avancerad tillverkningsteknik Vi sätter människor i främsta rummet Produkterna Konsumtionsvaror Prisvärd kvalitet Unika recept med synergiska sammansättningar Vår egen exklusiva PhytoZyme -bas De fyra principerna som vår verksamhet grundar sig på Marknaden Välbefi nnande Hälsa Åldringsförebyggande Näringstillskott en tillväxtmarknad värd miljarder Nätverksmarknadsföring en fl exibel affärsmodell Fördelarna Ett rättvist och balanserat ersättningsprogram Utmärkta tillväxtmöjligheter över alla nivåer Bonusplaner som stöttar dig hela vägen Specialbonus för snabb prestation 17

18 Var börjar jag? Lifeplus utbildningshjul Det här enkla utbildningshjulet visar vilka steg du behöver ta när du startar ditt företag, inklusive vem du eventuellt kommer i kontakt med, hur du inleder viktiga samtal och en del praktiska tips om hur du kan utveckla ett nytt möte till en positiv affärskontakt. Skapa kontakt Starta genom att skapa en lista över alla du känner som du tror kan vara intresserad av den här möjligheten. Fundera även på andra ställen där du kan träffa personer som kanske kan vara intresserade, gymmet, sportklubbar osv. kanske till och med på jobbet? Var inte rädd för att vidga dina vyer! Var alltid varm och vänlig aldrig påtvingande! Då kommer du tycka att det är ännu roligare! 18 Support från din sponsor Arbetsmetoder Svara på frågor Diskutera nästa steg Möten I grupp/individuellt Seminarier/ workshopar Evenemang...med att ge företagsinformation Fortsätt när du får positivt gensvar... Företagsinformation Produktkatalog Särskilda produkterbjudanden Webbplats Varför? Förstå motiven Bör ja... Skapa kontakt Vem känner jag? dela möjligheten! Bygg en relation Lyssna/ställa frågor Skapa intresse Berätta om din bakgrund Fråga: Känner du till nätverksmarknadsföring? Undersök motivation...utan att ge företagsinformation Förklara principen Förklara nätverksmarknadsföring Betona fördelarna (Alla kan delta, ingen investering, osv.) Skapa intresse Dialog är nyckeln. Berätta din egen historia, hur du hittade en fantastisk lösning som fungerade för dig. Lyssna är lika viktigt. Ställ frågor och visa intresse, undersök vad det är som motiverar personen du pratar med. Förklara hur nätverksmarknadsföring hjälpte dig att uppnå dina egna mål. Förklara principen Använd ett tydligt, visuellt verktyg som diagrammet på sidan 7 för att förklara nätverksmarknadsföring. Ta en stund för att betona fördelarna: låg risk, stor fl exibilitet och möjliga stora belöningar och visa hur dessa passar in i allas liv. Förklara hur varorna skickas direkt från tillverkaren till slutanvändaren en direktrelation som innebär att alla betalar samma pris.

19 Andra halvan I det här skedet i samtalet kanske du känner dig övertygad om att den andra parten är så pass positiv och engagerad att du vill ge denne mer information detta är ett bra tillfälle att börja prata specifi kt om Lifeplus. Kanske känner du att den andra parten inte är tillräckligt intresserad för att fortsätta du kan fråga dem rakt ut. Om de inte är tillräckligt intresserade kan du avsluta samtalet för den här gången, tacka dem för att de tog sig tid och göra en anteckning i dina papper. Du kan alltid prova att kontakta dem igen senare för att höra om de blivit intresserade. Företagsinformation Använd företagsmaterial, som t.ex. katalogen, för att ge en översikt. Du kan vägleda den andra parten genom Lifeplus webbplats för att markera produkter och allmän information. Support från din sponsor Din sponsor är en bra källa för goda råd. Sponsorn arbetar igenom viss grundläggande utbildning med dig och hjälper dig att sätta upp dina första mål. Diskutera arbetsmetoder och var inte rädd för att ställa frågor. Håll kontakten dela dina framgångar och prata om hur du tror att det går för dig. Möten Planera in några möten, antingen individuella eller teambaserade, inom ditt nätverk beroende på vad du känner dig bekväm med. Fundera närmare på att delta i evenemang, antingen inom Lifeplus gemenskap eller evenemang som är relevanta för vår verksamhet. Seminarier och workshopar är också användbara och ger ofta insikter och möjligheter till att nätverka med likasinnade personer. Du kan visa annan media också, som t.ex. våra videor online eller vår tidsskrift Art of Growing Young. Topptips Vart är du på väg? Håll alltid i åtanke vad det är du vill uppnå. Skriv ner dina mål och delmål för att stegvis nå dit. Detta är så klart endast en sammanfattning för att hjälpa dig att komma igång. Din sponsor kommer att stötta dig genom den spännande resan när du startar och bygger upp ditt eget småföretag! 19

20 Utvidga din Lifeplus-värld! Topptips Om du med tiden känner att det inte fungerar för dig och att du inte kommer vidare, se då över dina mål igen. Du kan alltid omprioritera och sätta upp nya mål! De är ju dina mål, när allt kommer omkring! Ett bra sätt att bygga upp ditt företag är genom att skapa en rutin. Något enkelt men konsekvent. Till exempel kan du sträva efter att prata med tre nya personer varje vecka eller varannan vecka kom ihåg att skapa en rutin som passar dig! Eller dela ut tre Lifeplus produktkataloger tre tidigare kontakter och följ upp med samtal. Detta är bara en enkel metod som är enkel att upprepa när du är i startgroparna med ditt företag Utan någon större ansträngning har du en effektiv arbetsmodell som håller dig proaktiv och som hjälper dig att utvidga ditt nätverk. 20

21 Kommunikationstips Var uppriktig och ärlig. Ge inga löften eller utlova inga hälsopåståenden Var kortfattad och tydlig! Ett tips är att skriva ner de viktigaste huvudpunkterna från alla samtal eller möten du har. - Vem pratade du med och när? - Vad beslutade du dig för att göra för att följa upp, om du ska göra detta? - Vad pratade ni om? Vi tror alla att vi kommer att komma ihåg ett samtal, men när det verkligen gäller så tappar vi bort det! Dina anteckningar behöver inte vara detaljerade, utan bara tillräckligt med information för att hjälpa dig att minnas. Hantera information Ha en egen Lifeplus-adressbok här kan du spara kontaktuppgifter till alla dem du delar Lifeplus med, oavsett om dessa är vänner, släktingar, kollegor eller bekanta. Även om du inte är den mest välorganiserade av människor kan åtminstone enkla listor och anteckningar hjälpa dig att hålla koll och vidta åtgärder. Se till att dina listor och anteckningar är uppdaterade. Var tillgänglig! Precis som du själv, kan andra du pratar med ha frågor och funderingar och vilja veta mer. Det är alltid en god idé att ha ett telefonnummer och en e-postadress som andra kan nå dig på eller lämna meddelande på så att du kan återkomma till dem inom rimlig tid. Topptips Skriv ner dina viktiga referensnummer och spara dem på lämplig plats. - Dessa inkluderar ditt LP PIN-nummer och lösenord. - Din omedelbara sponsors telefonnummer och e-postadress. - Telefonnummer och e-postadress till LP kundtjänst. - Ditt eget telefonnummer så att du har det nära till hands om någon skulle be om det. 21

22 Verktyg och resurser Videor Som Lifeplus-medarbetare har du tillgång till ett antal olika online-verktyg och -resurser som hjälper dig att bygga upp din verksamhet. Lifeplus.com Vår webbplats är en bra första anhalt för den allra senaste informationen om våra produkter och tjänster. 22 Online-verktyg Visste du att du som medarbetare kan skapa din egen personliga Lifeplus-webbplats? Du får: Din egen unika URL-adress som du kan lämna ut till andra. Tillgång till byhetsbrev och tidsskrifter online. Utbildningsmaterial Medladdningsbar media...och annat material som inte fi nns tillgängligt på vår huvudsakliga webbplats. Informativa och roliga våra videor förklarar vilka vi är, hur vi arbetar och de ger en bakgrund till våra rötter och produkter. Perfekt att använda som bakgrund för dina diskussioner! Vilka vi är Så här fungerar Lifeplus Bob Lemons profil Tillverkningsresa (fl er videor fi nns tillgängliga online) Hantera din aktivitet online Du kan hålla koll på dina aktiviteter och de du håller kontakten med tack vare vårt särskilt framtagna onlinesystem GOLPI.

23 Support hela vägen Inte säker på hur du ska förklara nätverksmarknadsföring? Använd diagrammet i det här häftet. Det är enkelt med ger en klar och tydlig översikt. (se sidan 7) Visste du att du kan skräddarsy din personliga Lifeplus-webbplats? Be din sponsor visa dig hur. På så sätt kan du varje gång du berättar för någon om Lifeplus även dela din webbplats så att de har en återkoppling till dig... Kolla in Lifeplus nyhetsbrev online för mer information. Och kom ihåg att kika på tidigare utgåvor av vår tidsskrift The Art of Growing Young. Dessa är fullpackade med information och tips. Allt detta hittar du i pressarkivet på Lifeplus webbplats. Visste du att du kan ladda ner alla blanketter i ditt välkomstpaket från Lifeplus webbplats? Så om du får slut på eller helt enkelt tappar bort någon blankett kan du besöka webbplatsen och ladda ner den därifrån. Vi erbjuder även möjligheten att komma och besöka oss på vårt europeiska huvudkontor i St. Neots, Cambridgeshire, i Storbritannien. Kvalifi cerande bronspartners bjuds in att besöka våra anläggningar och möta ansiktena bakom verksamheten. För mer information om den här möjligheten, kontakta vår kundtjänst via telefon eller e-post. Dela dina idéer, tankar och förslag med oss på Vi ser fram emot att höra av dig! 23

24 Fördelarna med Lifeplus dela dem med dina vänner 1. Inga uppstartskostnader eller förnyelseavgifter. 2. Väletablerad, professionell verksamhet med ett ledningsteam med vision. 3. Unika, högkvalitativa varor. 4. Internationella handelsmöjligheter utan extra kostnad. 5. Ingen lagerhållning, ingen risk. (Beställningar behandlas och skickas direkt från Lifeplus Europe) 6. Låga kvalifi ceringskrav varje månad. 7. Urval av heltids- eller deltidsaktiviteter. Oberoende medarbetare 8. ASAP-kunder är berättigade till prisfördelar och får rabatterade leveranskostnader (eller t.o.m. kostnadsfri leverans). 9. Kundtjänst på över 10 olika språk. 10. Ingaförhandskunskaper behövs. 11. Utbildning av sponsorer och erfarna ledare. 12. Effektiva verktyg underlättar verksamhetens tillväxt dagars pengarna tillbaka-garanti på alla produkter. 14. Kostnadsfri, personlig webbplats. 15. Erkännanden och incitament. Lifeplus Europe Ltd Little End Road, St. Neots, Cambs. PE19 8JH, England T F SVENSKA EU Observera att det inte är tillåtet att hävda att produkter har några förebyggande, terapeutiska eller botande egenskaper såvida detta inte officiellt godkänts av Lifeplus skriftligen i officiell produktlitteratur. 12/ Lifeplus Europe Produkt 390 (10 Paket Paket 392)

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

" If it doesn t make you smile, change it."

 If it doesn t make you smile, change it. " If it doesn t make you smile, change it." the business1 04 Vad är Network Marketing? 06 Varför är Forever det bästa alternativet? 08 Så tjänar du pengar med Forever 12 Incentives och belöningssystem

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

Event Presentation Inledning Företaget Vemma Arbetsmodellen mer ingående Synen på arbete idag Why Egenföretagare Network Marketing

Event Presentation Inledning Företaget Vemma Arbetsmodellen mer ingående Synen på arbete idag Why Egenföretagare Network Marketing Event Presentation Inledning Välkommen Företag Inget sälj Företaget Vemma Formulan Produkterna Verve Jämförelse - Kort jämförelse mot andra varumärken Arbetsmodellen mer ingående Word of mouth Network

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Koncept till Framgång. Handbok för LR-Internationals Konsulenter

Koncept till Framgång. Handbok för LR-Internationals Konsulenter Koncept till Framgång Handbok för LR-Internationals Konsulenter Bästa konsulent! Grattis! Med ditt beslut att bygga upp en egen verksamhet har du lagt grunden för en framgångsrik framtid. Nu gäller det

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén I den här delen kommer du att få lära känna den viktigaste personen i hela din

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Energiföretagaren. Arbetshäfte

Energiföretagaren. Arbetshäfte Energiföretagaren Arbetshäfte Detta arbetshäfte är framtaget i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera och utveckla ett energiföretagande

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att göra en marknadsplan

Läs mer

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Prylar för miljarder En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Växande näthandel visar att vi litar på varandra För bara tio år sedan skedde nästan all handel med begagnade

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling

Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling Insightguide Series Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling Tips, idéer och verktyg för motivation, mening och glädje i vardagen Tipsbok Insightguide SERIES Mer motivation, mening och glädje

Läs mer

7-20 Oktober 2013. 14 dagar. för balans mellan arbete och fritid

7-20 Oktober 2013. 14 dagar. för balans mellan arbete och fritid 7-20 Oktober 2013 14 dagar för balans mellan arbete och fritid Praktisk guide 2013 Innehåll UNIs två aktionsveckor för bättre arbetslivsblans 3 UNI arbetar för att förbättra livet för chefer & specilister

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer