Lifeplus och du. Gör skillnad med oss

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lifeplus och du. Gör skillnad med oss"

Transkript

1 Lifeplus och du Gör skillnad med oss

2 Innehåll Företaget Sida 3 Välbefinnande Sida 4 Personlig utveckling och relationer Sida 5 Vad är nätverksmarknadsföring? Sida 7 Ersättningsprogrammet så här fungerar det Sida 8 Förmedlingsbonus så här fungerar den Sida 10 Grunderna beställningsinformation Sida 12 Starta ditt företag Sida 15 Livsstilsval Sida 16 Var börjar jag? Sida 18 Utvidga dina Lifeplus-värld Sida 20 2 Verktyg och resurser Sida 22

3 Företaget Företag. Det är det vi är, men för oss är detta bara ett ord. Vi är snarare ett nätverk med energiska människor som delar ett gemensamt engagemang i en enkel dröm att hjälpa andra att må bra. I en värld där det kan vara en utmaning bara att klara av vardagen satsar vi på att hjälpa andra att hitta nya möjligheter och idéer och hjälpa dem att själva ta sig vidare på ett nytt och positivt sätt. Tusentals människor i länder runt om i världen har upplevt en positiv förändring genom Lifeplus antingen genom att dra nytta av våra högkvalitativa näringsprodukter eller genom att välkomna möjligheten att starta eget företag. I vårt breda sortiment är produkterna skräddarsydda för att samverka med varandra. Det är enkelt och tydligt att beställa från oss alla betalar samma pris och beställningarna skickas direkt från Lifeplus till kunden. Om du beslutar dig för att prova på att starta småföretag med oss är detta enkelt du slipper både inträdesavgifter och hantering av varulager. Vi är stolta över att alla som använder våra produkter är mycket förtjusta i dem. Deras entusiasm är de bästa vitsorden våra produkter kan få, något som är ovärderligt för oss. Detta är en verksamhet med sann nätverksmarknadsföring, något som du tjänar på och som du kan prova på och starta utan att det medför någon fi nansiell risk för dig själv. Vi har byggt upp vårt rykte om att omforma liv under de senaste 20 åren. Vår framgång bygger på att göra det lättare för andra att inse sin egen potential och att sedan med vår hjälp uppnå den! Du avgör själv hur mycket tid och ansträngning du vill lägga på Lifeplus. 3

4 Välbefinnande På Lifeplus är vi måna om att tillhandahålla produkter av högsta kvalitet för att främja högsta möjliga välmående och energinivåer. Det är svårt att göra sitt bästa om man inte känner sig på topp. Vi satsar på att tillverka produkter som främjar välbefi nnande och hälsa. Vår hängivenhet syns i vår omsorgsfulla tillverkning som bevarar så mycket som möjligt av näringsämnena. Vi ger dig information om vårt expansiva varusortiment och vi uppmuntrar dig bara att köpa de produkter som du är verkligt intresserad av att köpa. Du slipper varulager och medlemsavgifter och du får alltid 30 dagars öppet köp så du kan returnera produkter som du inte är nöjd med. Vad är så speciellt med Lifeplus produkter? Vi strävar alltid efter högsta kvalitet. Vi berättar öppet och transperant om våra sammansättningar. Vi tillsätter inga syntetiska färgämnen, smaktillsatser, dofter eller konserveringsmedel. Våra produkter och ingredienser är unika och framtagna för att komplettera varandra. Ingredienserna är utvalda för att de samverkar med varandra vilket ger effektivare sammansättningar. Vi prioriterar hållbart företagande i varje aspekt av vår verksamhet. Vi anser att våra produkter är de absolut främsta och vi bygger vår verksamhets framtid på den tron. 4

5 Relationer är centrala för livets alla aspekter. Familjer, vänskapsrelationer, samhällen, föreningar och affärsverksamheter bygger alla på relationer. När du väl har tagit de första stegen och upptäckt fördelarna med Lifeplus kommer du sannolikt att vilja dela med dig av dina erfarenheter till andra. Personlig utveckling och relationer Starka och positiva relationer är kärnan i vår verksamhet och därför satsar vi på att hjälpa dig att utveckla din egen naturliga förmåga och drivkraft att bygga vänskapsrelationer och effektiva kontakter samtidigt som du bygger upp ditt eget självförtroende. Vänligt stöd att utveckla de färdigheter du redan har. Så enkelt är det. Vår verksamhet grundar sig på tanken att fokusera på och hjälpa andra att lyckas bättre i livet. Vänlighet, ärlighet, tillförlitlighet och respekt är grundläggande principer som stärker relationer och de utgör även grunden för Lifeplus. Genom olika sociala aktiviteter, utbildningstillfällen och individuella mentormöten kommer du att lära dig massor och dela information med andra likasinnade personer inom Lifeplus. Med tiden kommer du troligtvis att kunna dela denna kunskap med många andra relationer i ditt liv. Och när du gör detta fi nns vi här för stöd och support. 5

6 6

7 Vad är nätverksmarknadsföring? Nätverksmarknadsföring fungerar annorlunda på så sätt att produkterna går direkt från tillverkaren till slutanvändaren. När du läst en bra bok eller upptäcker en fantastisk, ny restaurang brukar du ju berätta om och rekommendera detta för dina vänner. Det är så nätverksmarknadsföring fungerar! Inget startkapital behövs. Direktförsäljning/distribution via nätverksmarknadsföringng Distributör Tillverkarelver Varudistribution Distribution med självspridande marknadsföring Butik Inget lager behövs. Ingen produktförsäljning eller dörrförsäljning behövs. Konsument Du pratar helt enkelt med andra och delar med dig av dina erfarenheter. Du gör så mycket eller litet som du känner dig bekväm med. I många direktförsäljningsmodeller kan det fi nnas fl era olika steg innan produkten når kunden. På Lifeplus skickar vi produkten direkt från vårt lager till slutkunden, vilket minskar kostnaderna och ger bästa möjliga pris för våra kunder. 7

8 Ersättningsprogrammet så här fungerar det Vår belöningsstruktur är rättvist framtagen för att gynna partners på alla nivåer. Ersättningsprogrammet är en naturlig utveckling från att starta och bygga upp företaget till en deltidsverksamhet, till att med tiden, om man så vill, driva företaget på heltid. Med vårt program kan du starta och bygga upp ditt företag i din egen takt. Du kan välja att driva företaget som bisyssla, deltidsjobb eller sätta upp som mål att bygga upp det till ett heltidsjobb. Och det bästa av allt? Du kan göra detta medan du jobbar hemifrån! Vårt program är detaljerat och fl exibelt. Ju mer du hjälper andra att lyckas, desto större kan dina egna belöningar bli. Lifeplus kundtjänst eller din sponsor (som introducerade Lifeplus för dig) kan kan berätta mer om ersättningsprogrammet, men låt oss börja med att kikar lite närmare på grunderna: Programmet består av tre huvuddelar: Förmedlingsbonus Ledarskapsbonus* Bonus för ledarskapsutveckling* De olika bonustyperna beräknas med hjälp av våra internationella poäng (IP) men vad är dessa och hur fungerar de? * Ledarskapsbonus och Bonus för ledarskapsutveckling är avancerad bonus som blir intressant först när du fått lite erfarenhet av att bygga upp ett team. Se tabell 11 och hänvisa till din Upline-sponsor eller Lifeplus webbplats för mer information. 8

9 Internationella poäng Bonusutbetalningarna grundar sig på de Lifeplusprodukter som både du och de personer du sponsrar beställer. Lifeplus är en global verksamhet. Detta innebär att du kan vara sponsor för någon i Tyskland som i sin tur kanske är sponsor för någon i Japan, som i sin tur är sponsor för någon i USA. Därför beräknar vi inte bonus på lokala valutor. För att säkerställa att alla våra globala partners får en universellt rättvis bonus har vi ett eget system där varje produkt tilldelas ett bestämt antal internationella poäng (IP). Alla produkter har både ett försäljningspris och ett IP-värde. Försäljningspriset är det pris du betalar när du köper våra produkter och IP-värdet för varje produkt räknas samman till din totala IP-pott. Se det som Lifeplus-valuta! Vi använder sedan denna globala IP-pott för att beräkna din bonus, som räknas om till lokala och regionala valutor för bonusutbetalningar, samt för att avgöra vilken nivå du uppnått i ersättningsprogrammet. Allt detta beräknas automatiskt och när du fyllt i blanketten för direktkredit betalas din förmedlingsbonus ut direkt till ditt bankkonto. Vi skickar även ett kontoutdrag med e-post till dig varje månad. Så, hur fungerar det här i praktiken? Kom ihåg: Låt dig inte vilseledas av påståenden att det är lätt att tjäna stora pengar. 9

10 Förmedlingsbonus så fungerar den Vi börjar med att titta närmare på förmedlingsbonus. Det grundläggande kriteriet för att kvalifi ceras för bonusutbetalningar är personlig volym (PV). Om du inom en kalendermånad köper Lifeplusprodukter börjar du kvalifi cera dig för någon av de två typerna förmedlingsbonus. Alla de partners som du personligen sponsrar är dina direktförmedlare, även kallad första nivån. Om du uppfyllt föregående kvalifi ceringskriterium (40 IP), kvalifi cerar du dig inom en given månad för 5 % av det totala IP-värdet för dina direktförmedlare oavsett om dessa bara använder produkterna eller blir förmedlingspartners själva. Så, vilka personer är dina indirekta förmedlare? Dina indirekta förmedlare är de som efter att de pratat med dina direktförmedlare beslutar sig för att bli Lifeplus-kunder eller till och med Lifepluspartners. De utgör den andra nivån. För varje kalendermånad du kvalifi cerar dig kan du tjäna 25 % av dina andranivåpartners totala IP. Detta gör du eftersom du aktivt stöttar din partner genom att hjälpa dennes nya partners. När partners på din andra nivå sponsrar sina direktförmedlare, ligger dessa nya partners på din tredje nivå. Du tjänar 10 % på dina tredjenivåpartners totala IP varje kalendermånad som du är kvalifi cerad, men då krävs det att du har tre aktiva partners på din första nivå. Aktiva partners är de som har en personlig volym (PV) på minst 40 internationella poäng (IP) under en given månad. 10

11 Ledarskapsbonus Det fantastiska med ersättningsprogrammet är att ju mer du satsar, desto större blir möjligheten att utveckla en ledarskapsposition. När dina partners börjar bygga upp sina egna företag, skapar de fortgående kontakterna din downline. Din downline är det nätverk som utvecklas under din vägledning. Du kan börja erbjuda ledarskap och support åt allt fl er personer som bygger upp egna företag. För att uppmärksamma ett ökat ansvarstagande, belönar Lifeplus kvalifi cerande partners med Ledarskapsbonus. Bonus för ledarskap och resultatnivåer Nivå Bronze 100 IP PV Silver 100 IP PV Gold 150 IP PV Diamond 150 IP PV Bonus 3 % 6 % 9 % 12 % Kvalificering 3 aktiva grenar IP GV* 6 aktiva grenar IP GV* 9 aktiva grenar IP GV* 12 aktiva grenar IP GV* *Gruppvolym (GV) är din sammanlagda personliga volym plus volymen av dina första tre nivåer. Ledarskapsbonus introducerar två viktiga, nya kvalifi ceringsåtgärder, framtagna för att återspegla ditt växande nätverk och öka potentiella belöningar därefter. Aktiva grenar När en av dina direktförmedlare beslutar sig för att beställa Lifeplus-produkter kallar vi detta för en gren. Om du har fem direktförmedlare som gör detta, har du fem grenar, osv. För att en gren ska vara aktiv måste det fi nnas minst en partner inom grenen som beställer Lifeplus-produkter till ett värde av 40 IP eller mer. Du behöver minst tre aktiva grenar för att kvalifi cera för den första nivån ledarskapsbonus brons. Gruppvolym liknar i princip personlig volym men den beräknas på din sammanlagda personliga volym plus den totala IP-potten för dina tre första nivåer. GV-mål är minst för brons. Om du har bestämt dig för att lägga ner tillräckligt med tid och ansträngningar för att driva ditt företag till den här nivån, innebär detta att du kan börja tjäna ytterligare ledarskapsbonus från 3 % av IP-potten för varje partner från den fjärde nivån och neråt. Dynamisk komprimering Om det fi nns någon i din downline som inte kvalifi cerar sig under en given månad, visas resultatet inte i dennes grupp som dennes resultat. Detta komprimeras istället uppåt till fördel för den partner som aktivt kvalifi cerar sig, och du tjänar fortfarande din bonus. Din sponsor kan berätta mer om detta. Månadens bonuspott Varje månad fi nns det en bonuspott som består av 1 procent av hela företagets försäljning. Denna fördelas mellan partners som sponsrar tre eller fl er nya partners under en kalendermånad, samtidigt som de stöttar sina befintliga partners så att de förblir aktiva. Så, om du har tre aktiva partners och blir sponsor för ytterligare tre partners nästa månad kvalifi cerar du dig, så länge dina tre ursprungliga partners fortsätter att beställa via dig. 11

12 Grunderna beställningsinformation Göra en beställning Beställningar kan göras på något av följande sätt och du väljer vilket som är bekvämast för dig. Beställningsblanketter medföljer ditt välkomstpaket, de fi nns i Lifeplus prislista och du kan även ladda ner dem från vår webbplats. Beställ via telefon genom att ringa ett av våra gratisnummer. Vår kundtjänst kan hjälpa dig. Beställ via fax genom att fylla i och faxa in din beställningsblankett till Beställ tryggt och lätt online via vår webbplats på Beställ per post genom att skicka in din beställningsblankett till oss på Lifeplus Europe Ltd., Little End Road, St. Neots, Cambs. PE19 8JH, England. PIN ditt kundnummer Din sponsor kan förklara den här termen mer ingående, men för att sammanfatta: När du gör din första beställning med Lifeplus, gör du detta genom att ange din sponsors referensnummer/pin-nummer. Du får därefter ett eget PIN-nummer som du anger nästa gång du gör en beställning. Skulle du bli sponsor åt någon kommer denna person att uppge ditt PIN-nummer när de gör sin första beställning. Du undrar kanske varför du måste ange ett nummer varje gång? Det är helt enkelt så att vi använder PIN-nummer för att se till att du tilldelas en korrekt bonus varje månad. PIN-numret garanterar även att vi har korrekt uppgifter registrerade för dig. Om du vill veta mer om PIN-nummer och hur dessa fungerar kan din sponsor berätta mer. Du är även välkommen att kontakta oss på Lifeplus genom att ringa ditt lands gratisnummer. Betalningssätt Betalningssätten kan variera från land till land, men du kan alltid betala med kreditkort. Kontakta vårt Europakontor för information om betalningssätt i ett specifi kt land eller se relevant beställningsblankett online på Beställningsleverans Beställningar kan skickas till din hemadress eller till en annan adress (t.ex. till ditt arbete) så länge det fi nns någon där som kan ta emot din leverans. Vi satsar på att leverera din beställning inom 2 5 arbetsdagar. Det kan hända att det ibland tar längre tid beroende på den regionala postgången. 12

13 Program för automatisk försändning (Automatic Shipment Advantage Program, ASAP) På Lifeplus gillar vi att göra livet enkelt. När du väl beslutat dig för ett urval produkter du vill beställa regelbundet, vill du inte behöva fylla i en ny beställningsblankett varje månad. Samtidigt vill du att dina beställningar behandlas vid rätt tidpunkt så att de räknas till kvalifi ceringen för din månadsbonus. Därför har du möjlighet att göra dina regelbundna, upprepande beställningar av dina favoritprodukter månadsvis med vårt ASAP-system, programmet för automatisk försändning. Dina beställningar behandlas och skickas automatiskt varje månad, och det fi nns även möjliga prisfördelar att beställa via ASAP-systemet. Se prislistan eller prata med din sponsor för mer information. Avbeställning Du kan avbeställa din order när som helst efter det att du mottagit varorna. Kontakta vår kundtjänst så hjälper de dig med detta. Returer Om du är missnöjd med en produkt kan du returnera den inom 30 dagar och antingen byta ut den mot en likvärdig produkt eller få pengarna tillbaka. Kontakta Lifeplus Europakontor innan du returnerar produkter så att vi kan hitta den bästa lösningen för dig. Returadress för paket: Lifeplus Europe 21A Little End Road St. Neots Cambridgeshire PE19 8JH England Moms Lifeplus måste lägga på moms på all försäljning av produkter inom EU. Om du får provision utbetald med check varje månad och du är momsregistrerad ska du kontakta oss på Lifeplus. 13

14 14

15 Starta företag Välkommen till Lifeplus-konceptet: En ny känsla av välbefinnande och möjligheten att utveckla din livsstil enbart genom att dela med dig av dina erfarenheter. När du själv upplevt fördelarna med Lifeplus har du möjligheten att dela dessa med andra och påverka deras liv positivt. Detta är berikande och belönande på många sätt, framför allt eftersom du ger likasinnade personer samma möjlighet. 15

16 Livsstilsval Topptips Skriv ner hur mycket tid i veckan du vill lägga på Lifeplus. På så sätt blir det lättare att hitta en lagom balans som du trivs med. Vårt välmående och välbefinnande är något som vi alltid funderar över eller pratar om. Detta gör Lifeplus koncept fl exibelt från grunden. Lifeplus produkter innehåller vitaminer och mineraler som stöder kroppen varje dag. Det fi nns alltid en naturlig möjlighet att introducera eller diskutera Lifeplus oavsett livsstil och du kan välja en metod som passar dig. Genom att engagera dig i naturligt förekommande diskussioner med andra om hur Lifeplus kan hjälpa till att förbättra välbefi nnande kan du börja bygga upp grunderna för din verksamhet där din livsstandard förbättras samtidigt som du möter nya, likasinnade människor. Som bekant ökas ens lycka och motivation i livet när man skapar nya sociala kontakter, och detta är en huvudaspekt med att arbeta med Lifeplus. En annan aspekt som påverkar din levnadsstandard är den extrainkomst du kan generera genom Lifeplus affärsmodell. Du kan snabbt börja bygga upp extrainkomster genom att helt enkelt dela med dig av din entusiasm för våra produkter till utvalda personer. Beroende på dina fi nansiella mål och hur mycket tid du kan lägga ner kanske detta är allt du väljer att göra. Om du väljer att lägga ner mer tid och engagemang kan du öppna dörren till större fi nansiella belöningar. Du kan hitta partners inom ditt nätverk och hjälpa dem att bygga upp sin egen kundbas. Så länge du investerar tid och ansträngningar kommer ditt teams potential att växa och därmed även dina fi nansiella belöningar! Alla kan delta Du behöver ingen säljerfarenhet, din entusiasm är viktigare. Vår affärsmodell är enkel och rättvis. Vi tror inte på att kränga produkter. Det enda man behöver göra är att ge information om och dela med sig av sina egna positiva erfarenheter av produkterna. Du kan förlita dig på din sponsors stöd och erfarenhet när du bygger upp ditt eget företag. Vi tror på människor som hjälper människor och vårt koncept ger dig ett incitament att hjälpa de som du är sponsor för att bygga upp sina egna verksamheter och nätverk för att hjälpa dem att luckas. Genom varje ny partners framgång kan du utvidga din egen verksamhet bortom din egen kundbas genom att helt enkelt dela information och föra samtal inga säljerfarenheter krävs! 16

17 Topptips Skriv ner i en almenacka eller kalender när du helst vill göra vissa saker. Genom att avsätta tid kommer du aldrig få ont om tid! Företaget Grundades 1936 Vårt huvudmål är att hjälpa andra att må bättre Egen tillverkning Avancerad tillverkningsteknik Vi sätter människor i främsta rummet Produkterna Konsumtionsvaror Prisvärd kvalitet Unika recept med synergiska sammansättningar Vår egen exklusiva PhytoZyme -bas De fyra principerna som vår verksamhet grundar sig på Marknaden Välbefi nnande Hälsa Åldringsförebyggande Näringstillskott en tillväxtmarknad värd miljarder Nätverksmarknadsföring en fl exibel affärsmodell Fördelarna Ett rättvist och balanserat ersättningsprogram Utmärkta tillväxtmöjligheter över alla nivåer Bonusplaner som stöttar dig hela vägen Specialbonus för snabb prestation 17

18 Var börjar jag? Lifeplus utbildningshjul Det här enkla utbildningshjulet visar vilka steg du behöver ta när du startar ditt företag, inklusive vem du eventuellt kommer i kontakt med, hur du inleder viktiga samtal och en del praktiska tips om hur du kan utveckla ett nytt möte till en positiv affärskontakt. Skapa kontakt Starta genom att skapa en lista över alla du känner som du tror kan vara intresserad av den här möjligheten. Fundera även på andra ställen där du kan träffa personer som kanske kan vara intresserade, gymmet, sportklubbar osv. kanske till och med på jobbet? Var inte rädd för att vidga dina vyer! Var alltid varm och vänlig aldrig påtvingande! Då kommer du tycka att det är ännu roligare! 18 Support från din sponsor Arbetsmetoder Svara på frågor Diskutera nästa steg Möten I grupp/individuellt Seminarier/ workshopar Evenemang...med att ge företagsinformation Fortsätt när du får positivt gensvar... Företagsinformation Produktkatalog Särskilda produkterbjudanden Webbplats Varför? Förstå motiven Bör ja... Skapa kontakt Vem känner jag? dela möjligheten! Bygg en relation Lyssna/ställa frågor Skapa intresse Berätta om din bakgrund Fråga: Känner du till nätverksmarknadsföring? Undersök motivation...utan att ge företagsinformation Förklara principen Förklara nätverksmarknadsföring Betona fördelarna (Alla kan delta, ingen investering, osv.) Skapa intresse Dialog är nyckeln. Berätta din egen historia, hur du hittade en fantastisk lösning som fungerade för dig. Lyssna är lika viktigt. Ställ frågor och visa intresse, undersök vad det är som motiverar personen du pratar med. Förklara hur nätverksmarknadsföring hjälpte dig att uppnå dina egna mål. Förklara principen Använd ett tydligt, visuellt verktyg som diagrammet på sidan 7 för att förklara nätverksmarknadsföring. Ta en stund för att betona fördelarna: låg risk, stor fl exibilitet och möjliga stora belöningar och visa hur dessa passar in i allas liv. Förklara hur varorna skickas direkt från tillverkaren till slutanvändaren en direktrelation som innebär att alla betalar samma pris.

19 Andra halvan I det här skedet i samtalet kanske du känner dig övertygad om att den andra parten är så pass positiv och engagerad att du vill ge denne mer information detta är ett bra tillfälle att börja prata specifi kt om Lifeplus. Kanske känner du att den andra parten inte är tillräckligt intresserad för att fortsätta du kan fråga dem rakt ut. Om de inte är tillräckligt intresserade kan du avsluta samtalet för den här gången, tacka dem för att de tog sig tid och göra en anteckning i dina papper. Du kan alltid prova att kontakta dem igen senare för att höra om de blivit intresserade. Företagsinformation Använd företagsmaterial, som t.ex. katalogen, för att ge en översikt. Du kan vägleda den andra parten genom Lifeplus webbplats för att markera produkter och allmän information. Support från din sponsor Din sponsor är en bra källa för goda råd. Sponsorn arbetar igenom viss grundläggande utbildning med dig och hjälper dig att sätta upp dina första mål. Diskutera arbetsmetoder och var inte rädd för att ställa frågor. Håll kontakten dela dina framgångar och prata om hur du tror att det går för dig. Möten Planera in några möten, antingen individuella eller teambaserade, inom ditt nätverk beroende på vad du känner dig bekväm med. Fundera närmare på att delta i evenemang, antingen inom Lifeplus gemenskap eller evenemang som är relevanta för vår verksamhet. Seminarier och workshopar är också användbara och ger ofta insikter och möjligheter till att nätverka med likasinnade personer. Du kan visa annan media också, som t.ex. våra videor online eller vår tidsskrift Art of Growing Young. Topptips Vart är du på väg? Håll alltid i åtanke vad det är du vill uppnå. Skriv ner dina mål och delmål för att stegvis nå dit. Detta är så klart endast en sammanfattning för att hjälpa dig att komma igång. Din sponsor kommer att stötta dig genom den spännande resan när du startar och bygger upp ditt eget småföretag! 19

20 Utvidga din Lifeplus-värld! Topptips Om du med tiden känner att det inte fungerar för dig och att du inte kommer vidare, se då över dina mål igen. Du kan alltid omprioritera och sätta upp nya mål! De är ju dina mål, när allt kommer omkring! Ett bra sätt att bygga upp ditt företag är genom att skapa en rutin. Något enkelt men konsekvent. Till exempel kan du sträva efter att prata med tre nya personer varje vecka eller varannan vecka kom ihåg att skapa en rutin som passar dig! Eller dela ut tre Lifeplus produktkataloger tre tidigare kontakter och följ upp med samtal. Detta är bara en enkel metod som är enkel att upprepa när du är i startgroparna med ditt företag Utan någon större ansträngning har du en effektiv arbetsmodell som håller dig proaktiv och som hjälper dig att utvidga ditt nätverk. 20

21 Kommunikationstips Var uppriktig och ärlig. Ge inga löften eller utlova inga hälsopåståenden Var kortfattad och tydlig! Ett tips är att skriva ner de viktigaste huvudpunkterna från alla samtal eller möten du har. - Vem pratade du med och när? - Vad beslutade du dig för att göra för att följa upp, om du ska göra detta? - Vad pratade ni om? Vi tror alla att vi kommer att komma ihåg ett samtal, men när det verkligen gäller så tappar vi bort det! Dina anteckningar behöver inte vara detaljerade, utan bara tillräckligt med information för att hjälpa dig att minnas. Hantera information Ha en egen Lifeplus-adressbok här kan du spara kontaktuppgifter till alla dem du delar Lifeplus med, oavsett om dessa är vänner, släktingar, kollegor eller bekanta. Även om du inte är den mest välorganiserade av människor kan åtminstone enkla listor och anteckningar hjälpa dig att hålla koll och vidta åtgärder. Se till att dina listor och anteckningar är uppdaterade. Var tillgänglig! Precis som du själv, kan andra du pratar med ha frågor och funderingar och vilja veta mer. Det är alltid en god idé att ha ett telefonnummer och en e-postadress som andra kan nå dig på eller lämna meddelande på så att du kan återkomma till dem inom rimlig tid. Topptips Skriv ner dina viktiga referensnummer och spara dem på lämplig plats. - Dessa inkluderar ditt LP PIN-nummer och lösenord. - Din omedelbara sponsors telefonnummer och e-postadress. - Telefonnummer och e-postadress till LP kundtjänst. - Ditt eget telefonnummer så att du har det nära till hands om någon skulle be om det. 21

22 Verktyg och resurser Videor Som Lifeplus-medarbetare har du tillgång till ett antal olika online-verktyg och -resurser som hjälper dig att bygga upp din verksamhet. Lifeplus.com Vår webbplats är en bra första anhalt för den allra senaste informationen om våra produkter och tjänster. 22 Online-verktyg Visste du att du som medarbetare kan skapa din egen personliga Lifeplus-webbplats? Du får: Din egen unika URL-adress som du kan lämna ut till andra. Tillgång till byhetsbrev och tidsskrifter online. Utbildningsmaterial Medladdningsbar media...och annat material som inte fi nns tillgängligt på vår huvudsakliga webbplats. Informativa och roliga våra videor förklarar vilka vi är, hur vi arbetar och de ger en bakgrund till våra rötter och produkter. Perfekt att använda som bakgrund för dina diskussioner! Vilka vi är Så här fungerar Lifeplus Bob Lemons profil Tillverkningsresa (fl er videor fi nns tillgängliga online) Hantera din aktivitet online Du kan hålla koll på dina aktiviteter och de du håller kontakten med tack vare vårt särskilt framtagna onlinesystem GOLPI.

23 Support hela vägen Inte säker på hur du ska förklara nätverksmarknadsföring? Använd diagrammet i det här häftet. Det är enkelt med ger en klar och tydlig översikt. (se sidan 7) Visste du att du kan skräddarsy din personliga Lifeplus-webbplats? Be din sponsor visa dig hur. På så sätt kan du varje gång du berättar för någon om Lifeplus även dela din webbplats så att de har en återkoppling till dig... Kolla in Lifeplus nyhetsbrev online för mer information. Och kom ihåg att kika på tidigare utgåvor av vår tidsskrift The Art of Growing Young. Dessa är fullpackade med information och tips. Allt detta hittar du i pressarkivet på Lifeplus webbplats. Visste du att du kan ladda ner alla blanketter i ditt välkomstpaket från Lifeplus webbplats? Så om du får slut på eller helt enkelt tappar bort någon blankett kan du besöka webbplatsen och ladda ner den därifrån. Vi erbjuder även möjligheten att komma och besöka oss på vårt europeiska huvudkontor i St. Neots, Cambridgeshire, i Storbritannien. Kvalifi cerande bronspartners bjuds in att besöka våra anläggningar och möta ansiktena bakom verksamheten. För mer information om den här möjligheten, kontakta vår kundtjänst via telefon eller e-post. Dela dina idéer, tankar och förslag med oss på Vi ser fram emot att höra av dig! 23

24 Fördelarna med Lifeplus dela dem med dina vänner 1. Inga uppstartskostnader eller förnyelseavgifter. 2. Väletablerad, professionell verksamhet med ett ledningsteam med vision. 3. Unika, högkvalitativa varor. 4. Internationella handelsmöjligheter utan extra kostnad. 5. Ingen lagerhållning, ingen risk. (Beställningar behandlas och skickas direkt från Lifeplus Europe) 6. Låga kvalifi ceringskrav varje månad. 7. Urval av heltids- eller deltidsaktiviteter. Oberoende medarbetare 8. ASAP-kunder är berättigade till prisfördelar och får rabatterade leveranskostnader (eller t.o.m. kostnadsfri leverans). 9. Kundtjänst på över 10 olika språk. 10. Ingaförhandskunskaper behövs. 11. Utbildning av sponsorer och erfarna ledare. 12. Effektiva verktyg underlättar verksamhetens tillväxt dagars pengarna tillbaka-garanti på alla produkter. 14. Kostnadsfri, personlig webbplats. 15. Erkännanden och incitament. Lifeplus Europe Ltd Little End Road, St. Neots, Cambs. PE19 8JH, England T F SVENSKA EU Observera att det inte är tillåtet att hävda att produkter har några förebyggande, terapeutiska eller botande egenskaper såvida detta inte officiellt godkänts av Lifeplus skriftligen i officiell produktlitteratur. 12/ Lifeplus Europe Produkt 390 (10 Paket Paket 392)

DESIGN YOUR OWN FUTURE

DESIGN YOUR OWN FUTURE FIRST LOOK + FAST START EQOLOGY: Norsk utmanare DIRECTOR 60 + Bygg en extra inkomst på 60 dagar FRAMGÅNGSRIKT FÖRETAG, INNOVATIVA PRODUKTER, PERFEKT TIMING DESIGN YOUR OWN FUTURE Produkter 8 10 Som kund

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NU SKIN

VÄLKOMMEN TILL NU SKIN KOM IGÅNG 1. Kom igång-lista Det är viktigt att ha en lista för att komma igång. Fyll i var och en av följande punkter för att börja din verksamhet hos Nu Skin : 1. Anmäl dig som distributör och få ditt

Läs mer

OUR COMPENSATION PLAN

OUR COMPENSATION PLAN OUR COMPENSATION PLAN VÄLKOMMEN TILL EQOLOGY Eqologys verksamhet handlar om att förändra människors liv till det bättre. «Our business is to change lives» Vi är stolta över att kunna kompensera dig på

Läs mer

ASEA Kompensationsplan

ASEA Kompensationsplan ASEA Kompensationsplan 1 SVERIGE För att börja förtjäna kommissioner (återförsäljning, fördelskund, snabbstart, teamkommissioner och AAA-bonus) ska du helt enkelt vara aktiv genom att generera minst 100

Läs mer

OUR COMPENSATION PLAN

OUR COMPENSATION PLAN OUR COMPENSATION PLAN VÄLKOMMEN TILL EQOLOGY Eqologys verksamhet handlar om att förändra människors liv till det bättre. «Our business is to change lives» Vi är stolta över att kunna kompensera dig på

Läs mer

Investera i Dig själv & våga förändra!

Investera i Dig själv & våga förändra! Investera i Dig själv & våga förändra! Bli en av oss på Milook 1 Är Du redo att prova på något nytt, få in flärd och glamour i Din vardag? Som återförsäljare/stylist väntar spännande utmaningar och personlig

Läs mer

LEO-dupliceringsträning Arbetsbok. Din väg till framgång!

LEO-dupliceringsträning Arbetsbok. Din väg till framgång! LEO-dupliceringsträning Arbetsbok Din väg till framgång! Välkommen till LEO Duplicering är nyckeln till framgång för ditt LEO-företag! Nu när du bestämt dig för att starta din väg till framgång som en

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NU SKIN. Gratulerar till ditt val att göra oss sällskap.

VÄLKOMMEN TILL NU SKIN. Gratulerar till ditt val att göra oss sällskap. KOM IGÅNG VÄLKOMMEN TILL NU SKIN Nu Skin skiljer ut sig i branschen genom sin förmåga att demonstrera kvalitet, hos människor och produkter såväl som i företagets kultur och affärsmöjlighet. Nu Skin går

Läs mer

Om du inte kunde misslyckas, hur stort skulle du då drömma?

Om du inte kunde misslyckas, hur stort skulle du då drömma? Börja Drömma Belöningar & Erkännanden Om du inte kunde misslyckas, hur stort skulle du då drömma? Detta är bara början! Medan du bygger din Vemmaverksamhet, skapar du även din berättelse och sätter exempel

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Christina Sullivan 2013-11-21

Christina Sullivan 2013-11-21 Christina Sullivan 2013-11-21 Innehållsförteckning Översikt Välkommen Beskrivning Behov Styrkor Vill du fortsätta? 3 4 5 6 8 10 2 Översikt Kära Christina Sullivan Gratulerar, du har precis besvarat och

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Amway Partner Stores. Din onlinemöjlighet från Amway

Amway Partner Stores. Din onlinemöjlighet från Amway Amway Partner Stores Läs igenom den här sidan innan du handlar hos Amivos Partner Stores. Amivos Partner Stores erbjuder dig handelsmöjligheter som är unika för Amivo. Du kan tjäna PV/AV på ännu fler produkter

Läs mer

W e b b k a t a l o g

W e b b k a t a l o g DESIGNERSTUDION W e b b k a t a l o g 2010 H ö s t & V i n t e r Vi skrädda rs yr anpassade H e l h e t s l ö s n i n g a r U t b i l d n i n g a r S t r a t e g i e r Vi erbj uder I n t e r n & e x t

Läs mer

Vår prislista och beställningsformulär

Vår prislista och beställningsformulär Vår prislista och beställningsformulär SE Lifeplus rekommenderar 464629 Maintain & Protect 50: Daily BioBasics, Proanthenols 50 mg 1 953 60,00 115,25 464630 Maintain & Protect 100: Daily BioBasics, Proanthenols

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

our compensation plan

our compensation plan our compensation plan 1 EQOLOGY erbjuder möjligheten att uppnå en bra extrainkomst eller om du önskar, tjäna mer än en ledare i näringslivet. Du bestämmer, vi gör vårt yttersta för att du ska lyckas! Istället

Läs mer

Riktlinjer för hemsidor för oberoende Herbalife Medlemmar

Riktlinjer för hemsidor för oberoende Herbalife Medlemmar Riktlinjer för hemsidor för oberoende Herbalife Medlemmar Att ha en webbsida är ett bra sätt att utöka verksamheten på. Men med en sådan sida följer ett ansvar att se till att den är uppdaterad, uppfyller

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

LAGETS BÄSTA AFFÄR. Få mer tid till idrotten! Tjäna pengar till lagkassan på ett nytt, enkelt och tryggt sätt.

LAGETS BÄSTA AFFÄR. Få mer tid till idrotten! Tjäna pengar till lagkassan på ett nytt, enkelt och tryggt sätt. LAGETS BÄSTA AFFÄR Få mer tid till idrotten! Tjäna pengar till lagkassan på ett nytt, enkelt och tryggt sätt. TJÄNA PENGAR TILL LAGKASSAN, MED EGEN WEBBUTIK! SÄLJ POPULÄRA PRODUKTER PÅ ETT NYTT OCH TRYGGT

Läs mer

PM i Ängelholm är i första hand en ordermottagning. Självklart ställer vi ändock upp och hjälper dig om

PM i Ängelholm är i första hand en ordermottagning. Självklart ställer vi ändock upp och hjälper dig om Bästa service vårt mål! Vi strävar efter att upprätthålla en mycket hög servicenivå. Av denna anledning är det extra viktigt för oss att poängtera några saker som vi ber dig att speciellt beakta. Se även

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

VI GÖR DET LÄTT FÖR ER ATT TJÄNA PENGAR HÄR BÖRJAR RESAN MOT ERT MÅL

VI GÖR DET LÄTT FÖR ER ATT TJÄNA PENGAR HÄR BÖRJAR RESAN MOT ERT MÅL VI GÖR DET LÄTT FÖR ER ATT TJÄNA PENGAR HÄR BÖRJAR RESAN MOT ERT MÅL Att sälja NordicDays produktpaket är enkelt och roligt! Ni får de rätta förutsättningarna som behövs för en lyckad försäljning. För

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Livskvalitet-100. Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får.

Livskvalitet-100. Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får. Livskvalitet-100 Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får. Du får en poäng för varje påstående som stämmer. Poäng: 1. Familj / Relationer Jag är nöjd och belåten

Läs mer

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening Sponsorbrev 2014 Trelleborgs Ryttarförening Trelleborgs Ryttarförening är en helt ideell förening som grundades 1971 och driver sin verksamhet på Brosjödals gård, föreningen har ca 350 medlemmar. Vår vision

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er.

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Guide till effektivare möten Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Tänk om du och dina medarbetare skulle kunna ha effektiva möten

Läs mer

EMEA Team Up Success Trip 2016. Regler och villkor

EMEA Team Up Success Trip 2016. Regler och villkor EMEA Team Up Success Trip 2016 Regler och villkor Godkännande av Regler och villkor Du godkänner och accepterar att följa dessa Regler och villkor när du kvalificerar dig till 2016 års EMEA "Team Up" Success

Läs mer

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning Solution Profiler Tips till att publicera en framgångsrik lösning Innehållsförteckning Så här börjar du... 2 1. Grundinformation... 3 1.1 Lösningens namn... 3 1.2 Lösningens beskrivning... 3 1.3 Lösningens

Läs mer

TRYGGT & ENKELT. Hyr en bostad i andra hand. bostaddirekt.com

TRYGGT & ENKELT. Hyr en bostad i andra hand. bostaddirekt.com P TRYGGT & ENKELT STÖRST PÅ ANDRAHANDSBOENDE SEDA D N 1994 Hyr en bostad i andra hand Låt oss hjälpa dig att finna en andrahandsbostad Sök enkelt bostäder att hyra. Endast 695 kr för 45 dagars bostadssökning

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Pass 4 av 7 Kundrelationer mm. Du behöver: Anteckningsmaterial Din manual. Utskrift av bilderna till detta pass. wctele1av6 2013-05-21

Pass 4 av 7 Kundrelationer mm. Du behöver: Anteckningsmaterial Din manual. Utskrift av bilderna till detta pass. wctele1av6 2013-05-21 Välkommen! Ta fram papper och penna, stäng dörrar, TV och annat som kan störa, det blir mycket information på kort tid. -18år i Sverige - 33 år i världen och detta är bara början! 1 Utbildningen är fördelad

Läs mer

Klara, färdiga, träna!

Klara, färdiga, träna! TISDAG 12 OKTOBER 2004 Klara, färdiga, träna! 1,2,3 så kommer du i gång med att motionera Vill du börja träna, men har svårt att komma i gång? Kropp & Hälsa hjälper dig att hitta motivationen. Vi behöver

Läs mer

Bygg din egen framtid som hälsoinriktad entreprenör

Bygg din egen framtid som hälsoinriktad entreprenör Bygg din egen framtid som hälsoinriktad entreprenör Varför har vi skapat denna kurs? Vi tror att alla människor oavsett nuvarande situation (ålder, hälsa, gener) kan förändra och förbättra sin hälsa och

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2009 Kostnadsfria seminarier Lansering av vår nya hemsida! Kurser Öhrlings PricewaterhouseCoopers: - Visionsbyrån Online If: Prova-på-försäkring

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och statistik och visa på en tydlig koppling mellan din vision och hur din lösning kan förverkligas. Varje svar får innehålla ett

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Att vara tennisförälder är inte alltid så lätt. Du ska engagera dig, men inte för mycket. Du ska stötta, men absolut inte sätta press.

Att vara tennisförälder är inte alltid så lätt. Du ska engagera dig, men inte för mycket. Du ska stötta, men absolut inte sätta press. Att vara förälder i Världens bästa? Att vara tennisförälder är inte alltid så lätt. Du ska engagera dig, men inte för mycket. Du ska stötta, men absolut inte sätta press. Det finns inga givna svar på hur

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Orderformulär/Prislista

Orderformulär/Prislista Orderformulär/Prislista SE Vinnande Kombinationer nummer Vikt Internationella (gram) poäng (IP) Pris EUR 464629 Maintain & Protect 50: Daily BioBasics, Proanthenols 50 mg 1 953 60,00 115,25 464630 Maintain

Läs mer

Webbshop Bas har ett lätthanterligt ordersystem med en färdig betallösning mot faktura eller postförskott.

Webbshop Bas har ett lätthanterligt ordersystem med en färdig betallösning mot faktura eller postförskott. Webbshop Bas 1 900 kr/år Med Webbshop Bas får du ett kraftfullt verktyg för att presentera dina produkter i butiken. Besökaren får en samlad översikt i din Internetbutik för att lägga beställningar till

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Groupons Välkomstpaket

Groupons Välkomstpaket Groupons Välkomstpaket För en lyckad och långvarig kampanj Välkommen till Groupon! Vi på Groupon är stolta över att få göra kampanj med en mångfald av företag runt om i Sverige. Vårt mål är att bygga en

Läs mer

Konkreta tips inför anställningsintervjun

Konkreta tips inför anställningsintervjun Konkreta tips inför anställningsintervjun Ofta är det intervjun som till slut avgör om du får jobbet och därför är det viktigt att du förbereder dig. Gör du ett gott intryck och lyckas presentera dig på

Läs mer

FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER. www.dalecarnegie.se

FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER. www.dalecarnegie.se FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER www.dalecarnegie.se FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER GODA KUNDRELATIONER ATT LYSSNA AKTIVT OCH STÄLLA FRÅGOR Som Dale Carnegie uttryckte det, Om du strävar

Läs mer

HOSPITALITY AIK FOTBOLL VI SPELAR IHOP!

HOSPITALITY AIK FOTBOLL VI SPELAR IHOP! HOSPITALITY AIK FOTBOLL VI SPELAR IHOP! 02 SPORTFIVE PARTNER TILL AIK FOTBOLL OCH LEDANDE INOM SPORTS MARKETING Exklusiv agentur till AIK Fotboll & många toppklubbar i Tyskland & övriga Europa Säljer in

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Rune Tennesmed] [Göran Hultgren] Profil Kön Ålder Arbete/roll [Kund] [Man] [46 år] [Sågverksoperatör] Personlighet

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

Together forever OEM

Together forever OEM Together forever OEM Vision En grundläggande vision i ESSVE s satsning på industrifästelement till OEM-kunder är att erbjuda kunden en komplett lösning från idé, via tekniska, produktionsmässiga och kommersiella

Läs mer

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund 2014 Effektrapport Rasmus Ornstein Fredlund Om Mattecentrum Mattecentrum grundades 2008 av Johan Wendt, som är utbildad civilingenjör på Lunds Tekniska Högskola. Genom en personligt upplevd händelse, då

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

De bästa filerna för ditt projekt

De bästa filerna för ditt projekt De bästa filerna för ditt projekt Världen kan tolereras bara på grund av faktumet att det finns konst. Bernard Werber Innehåll: Våra kollektioner 4 Foton 6 Vektorbilder 8 Redaktionellt 10 Videor Hur man

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

JOBBA SMART i din tidningsavdelning. Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig!

JOBBA SMART i din tidningsavdelning. Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig! JOBBA SMART i din tidningsavdelning Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig! 1 Att sälja tidningar är viktigt för din butik. Det är nämligen ett smart sätt att tjäna pengar. Tidsams återförsäljare

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

KLASSENS BÄSTA AFFÄR. Få mer tid till skolan och fritid! Tjäna pengar till klasskassan på ett nytt, enkelt och tryggt sätt.

KLASSENS BÄSTA AFFÄR. Få mer tid till skolan och fritid! Tjäna pengar till klasskassan på ett nytt, enkelt och tryggt sätt. KLASSENS BÄSTA AFFÄR Få mer tid till skolan och fritid! Tjäna pengar till klasskassan på ett nytt, enkelt och tryggt sätt. TJÄNA PENGAR TILL KLASSKASSAN, MED EGEN WEBBUTIK! SÄLJ POPULÄRA PRODUKTER PÅ ETT

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

är nu din tid Tänk om det fanns en innovation som var så banbrytande att den faktiskt förändrar hur vi ser på saker?

är nu din tid Tänk om det fanns en innovation som var så banbrytande att den faktiskt förändrar hur vi ser på saker? möjligheter din tid är nu Tänk om det fanns en innovation som var så banbrytande att den faktiskt förändrar hur vi ser på saker? Ett genombrott som har så pass stor effekt och en upptäckt så allomfattande

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Text: Ola Österlund, Sören Eriksson och Eva Blomqvist Inledning Att vara valberedare är ett viktigt uppdrag i en organisation. Med ett

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande Värvarmanual Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

Guide till. Meusburgerportalen

Guide till. Meusburgerportalen Guide till Meusburgerportalen 1. Innehållsförteckning 2 Allmänt Meusburgerportalen finns tillgänglig på hemsidans samtliga språk. Det är möjligt för alla intressenter att logga in efter fullbordad registrering.

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR AnnCatrin Hansson Utveckling Online Vägen till framgång! Välkommen! Här finns alla aktuella kurser/utbildningar och föreläsningar. Kurserna och utbildningarna sker antingen

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord.

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord. - Ger dig nya kunder Därför är EpostService så effektiv! EpostService gör dina kunder lönsammare genom att du håller dem informerad om vad ditt företag erbjuder. Detta gör du via nyhetsbrev och enkäter

Läs mer

Undersökningens struktur. Eyetracking, test av webshopen Intervjuer med frågeformulär Analys av event utifrån Mossbergs teori om upplevelserummet

Undersökningens struktur. Eyetracking, test av webshopen Intervjuer med frågeformulär Analys av event utifrån Mossbergs teori om upplevelserummet Bakgrunden till frågeställningen var funderingar kring hur event och webbshop ska kunna sporra varandra till ökad försäljning utan att ta ut varandra. Bakgrund Frågeställning Hur upplever kunden webshopen?

Läs mer

EXEMPEL Ett hälsopaket med 3 träffar kan till exempel se ut så här:

EXEMPEL Ett hälsopaket med 3 träffar kan till exempel se ut så här: EnergiBalans är ett komplett kostdataprogram som du använder när du ger kostråd till dina klienter. Här får du veta mer om hur allt fungerar och tips på hur du kan arbeta med programmet. ARBETA TIDSEFFEKTIVT

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande Värvarmanual 2 Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

Störst, b äst och vack rast? Ett av tr e räcker.

Störst, b äst och vack rast? Ett av tr e räcker. Störst, b äst och vack rast? Ett av tr e räcker. På pappret är Hökerum Bygg inget mer än ett vanligt byggföretag ute på vischan. Ändå är det oss alla pratar om. Vi som vinner viktiga uppdrag runt om i

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Köp- och Leveransvillkor (Konsumenter)

Köp- och Leveransvillkor (Konsumenter) Köp- och Leveransvillkor (Konsumenter) 1. Allmänt Följande köp- och leveransvillkor (hädanefter kallad villkoren ) gäller för order lagda av kunden (hädanefter kallad du eller kunden ) hos Volvo Merchandise

Läs mer