Estland En ny generations nation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Estland En ny generations nation"

Transkript

1 MARIA RANKKA NR 39 Estland En ny generations nation ISBN PEJLING

2 Författaren och AB Timbro 2002 Omslag: Formgivningsverket Omslagsfoto: Alexander Walter, FPG International Sättning: Ateljé Typsnittet L&R AB, Stockholm Tryck: Elanders Gotab, Stockholm 2002 ISBN ISSN , nr 39 Timbro, tel , fax

3

4

5 Innehåll Det lilla landet med de stora drömmarna 7 Tillbaka till framtiden 13 Nyckeln till framgång 19 Förändring med tankens hastighet 31 Det nya och det gamla 39 En uppkopplad medeltidsstad 51 Det stora grå 59 EU om längtan att tillhöra och rädslan 65 att bli kontrollerad 65 På väg mot framtiden 71 Källor 81 Tidigare utkomna Pejlingar 85

6

7 Det lilla landet med de stora drömmarna UNDER NITTIOTALET HAR det funnits ett antal olika länder som varit populära att lyfta fram i samhällsdebatten för att de varit förmögna att genomföra stora och omvälvande samhällsförändringar. Nya Zeeland är ett sådant, och Irland har under flera år varit ett populärt utflyktsmål för samhällsintresserade. Dessa båda länder har förmått att vända en negativ utveckling, överge en politisk väg som ledde fel och samla sig kring radikala förändringar. Estland är ett land i Sveriges omedelbara närhet som det just nu är intressant att lära både om och av. På bara ett decennium har landet lyckats skaka av sig det förflutna och påbörjat en snabb resa, som handlar om mer än att ta igen det man förlorade under alla år som Estland var ockuperat av Sovjetunionen var Centraleuropa fritt igen, men vilken slags frihet var det? Länder och nationer hade blivit tillintetgjorda och ruinerade, skriver Mart Laar, Estlands förste demokratiskt valda 7

8 premiärminister efter frigörelsen från Sovjetunionen, i boken Back to the Future. I västvärlden spred sig i början av nittiotalet en känsla av att historien hade nått sitt slut i och med frigörelseprocesserna och demokratiseringen i de forna öststaterna. Men för de pånyttfödda länderna var detta mycket mer en början än ett slut. Början på en många gånger tuff och snårig väg mot välstånd och ett fungerande demokratiskt samhälle. Mycket har skrivits om vägen bort från förtrycket och själva frigörelseprocessen, men vad hände egentligen sedan? Estland är i dag ett av de mest framgångsrika länderna bland de forna sovjetstaterna när landet återfick sin självständighet var butikerna tomma, pengarna värdelösa och människorna fattiga. I dag kan man äta asiatisk mat, starta företag och betala parkeringsplatsen med hjälp av mobiltelefonen. På bara tio år har Estland gått från att vara ett ockuperat land till ett överlag fungerande samhälle av västerländskt snitt. Estland rankas i dag som ett av världens friaste länder. Även om det fortfarande finns många problem har Estland visat att det går att genomföra stora förändringar politiskt, ekonomiskt och, inte minst, mentalt på kort tid. Esterna har valt att förändra med enorm hastighet, och bedrivit en konsekvent liberal politik med ett stort inslag av frihandel, en liten statlig sfär och en stor del av samhället och ekonomin som lämnats åt medborgarna själva att bygga upp, utveckla och ta ansvar för. 8

9 Hittills har den inslagna vägen varit framgångsrik, även om det självfallet också finns problem. Den politiska inriktningen är heller inte oomtvistad. I början av 2002 avgick den sittande mitten-höger-regeringen på grund av oenighet inom koalitionen. Den ersattes av en ny borgerlig regering bestående av två av de tre partierna som ingick i koalitionsregeringen. Ny premiärminister är Siim Kallas, från marknadsliberala Reformpartiet. Han var finansminister i den tidigare regeringen som leddes av Mart Laar. Presidentvalet i september 2001, där exkommunisten Arnold Rüütel segrade, blev också en chock för många både i och utanför Estland. Ingen hade väl förväntat sig att en av de mest framåtsyftande, marknadsorienterade och framgångsrika staterna bland de forna diktaturerna i Öst- och Centraleuropa skulle välja en person, som under sovjettiden var högt uppsatt kommunist, till president. Anledningen? I grunden rent matematisk, då de tre partierna i regeringskoalitionen inte lyckades enas om en kandidat, vilket öppnade för Rüütel. Alldeles oaktat det dagspolitiska spelet, som jag i stora delar har valt att lämna utanför den här framställningen, är den estniska resan i dubbel bemärkelse både värd att göras och att studeras. Historien om Estland i dag blir särskilt fascinerande givet landets långa historia av ofrihet, kommunism och förtryck. 9

10 Grannland med gemensam historia Sedan 1200-talet har danskar, tyskar, polacker, ryssar och svenskar dominerat området. Estland föddes som modern stat 1918, men den frihetstiden varade endast i drygt tjugo år, till början av andra världskriget, då landet ockuperades. Estland är i dag ett av de central- och östeuropeiska länder som förhandlar om medlemskap i EU. Under år 2002 väntar man att förhandlingarna avslutas. Estland är också ett av de länder som aspirerar på medlemskap i NATO. Det kommer givetvis att öka omvärldens intresse för det lilla landet som gränsar till Ryssland. För en bredare europeisk publik sattes Estland på kartan när det våren 2001 vann Eurovisionsschlagerfestivalen. Även för Estland som nation var vinsten en stor händelse. Jag har inte sett esterna så glada sedan ryska armén lämnade. De dansade på gatorna, berättar en amerikansk investment-banker som är gift med en estniska och bosatt i Tallinn. Estland är självklart också intressant för oss genom sin geografiska närhet till Sverige. Tallinn ligger inte längre än 40 mil från Stockholm, det är närmare än till både Helsingfors och Oslo. Trots det känns landet fortfarande lite avlägset. Från slutet av 1500-talet till början av 1700-talet var Estland dessutom under svenskt styre. En period som esterna betraktar som positiv, och faktiskt fortfarande kallar den gamla goda svensktiden. Exempelvis grundades universitetet i Tartu år 10

11 1632 av Gustav II Adolf. Det är därmed Sveriges näst äldsta universitet, efter Uppsala. Gustav II Adolf ses till och med som deras kung, säger en svenskestnisk tjej som har studerat i Tartu. De senaste åren har tiotusentals svenskar kryssat till Tallinn. I Sverige bor drygt tio tusen personer som är födda i Estland, och betydligt fler än så har estniska föräldrar, mor- eller farföräldrar. Den estniska befolkningen i Sverige anses vara en av de allra mest välintegrerade invandrargrupperna. På senare år har Sveriges handel med Estland också vuxit kraftigt. Drygt en halv procent av Sveriges totala import kommer från Estland. Sverige är, tillsammans med Finland, också Estlands viktigaste exportpartner, drygt 20 procent av exporten går till Sverige. Som jämförelse exporteras mindre än 10 procent till Ryssland. Svenska intressen står även för en stor del av de utländska direktinvesteringarna i Estland. De två största bankerna i Estland har båda svenska ägare. Trots det kan esterna i allmänhet mycket mer om oss än vi kan om dem. Baltikum betraktas fortfarande ofta som en enhet, snarare än tre olika länder. Många kopplar ihop Estland med prostitution och maffia. När man frågar yngre svenskar vad de förknippar med Estland så nämns också förvånansvärt ofta TVfilmen Torsk på Tallinn av Killinggänget. Andra associationer är till exempel snodda bilar, fattiga människor, entreprenörskap, den svart-blå-vita flaggan, bra klubbliv, hemslöjdsvantar, fortfarande fattigt, grått men nytänkande, rui- 11

12 ner, EU-ansökare, först av de tre baltländerna att frigöra sig från sitt förflutna, Estline, rysk maffia, smutsigt, fordonsvrak längs vägarna, rostiga båtar längs kajerna, övergivna ryska fabriker och militärförläggningar, noveau riche-klick med tacky smak, Hotell Viru och Estonia. Med den här Pejlingen vill jag ge en bild av politiken och ekonomin, men även av vardagslivet, i dagens Estland. Det mesta som är skrivet om Estland på svenska har ett historiskt perspektiv. Jag försöker i stället ge en ögonblicksbild av dagsläget och lyfta fram några viktiga faktorer som kan förklara framgångarna hittills. Boken, som framför allt baserar sig på intervjuer genomförda under hösten 2001, riktar sig till samhällsintresserade och läsare som vill lära sig mer om dagens Estland kanske inför en resa eller en affärsrelation. Jag åkte till Estland och fann ett grannland med en självständig befolkning, ett smart skattesystem, företagsamhet, framåtanda, hög IT-mognad och unga ledare både i politiken och näringslivet. Jag hoppas kunna bidra till en delvis ny bild av Estland. En bild av ett land som är på gång. 12

13 Tillbaka till framtiden 1940 VAR ESTLAND och Finland mer eller mindre på samma ekonomiska nivå. Under de därpå följande femtio åren stannade utvecklingen i Estland nästan helt, medan Finland fortsatte att gå framåt. Statistiken på så gott som alla områden talar sitt tydliga språk. Per capita-inkomsterna var fem gånger så höga i Finland 1988 som de var i Estland samma år. Bostadsytan per person var vid samma tidpunkt i snitt tio kvadratmeter mindre i Estland. Antalet bilar per invånare 1987 var 400 i Finland och 150 i Estland. Spädbarndödligheten var flera gånger högre, medellivslängden kortare, och så vidare. Karolina Ullman är en svenska i trettioårsåldern med estniskt påbrå. Bägge hennes morföräldrar är ester, och hon besökte landet första gången med sina föräldrar i slutet av åttiotalet. Det är som natt och dag om jag jämför dagens Estland med hur det var 1989, säger hon. Hon minns hur de frågade efter 13

14 vägen på estniska, utan att få något svar eftersom människorna de frågade inte förstod estniska, utan bara ryska. Då hade vi också hur mycket pengar som helst, eftersom man minst sagt fick ganska mycket rubler på svarta marknaden om man hade dollar. Men det spelade ingen roll. Jag minns att när vi kom in på ett av varuhusen i Tallinn fanns absolut ingenting att köpa. Jag kunde få precis vad jag ville, men hittade inget annat än några hårnålar och lite ritpapper. I Tartu finns det numera en restaurang som påminner om denna, säger Karolina när vi äter lunch på East i Stockholm. När jag läste där 1997 fanns det bara två internationella restauranger. I dag finns det säkert tio till. Malle Kivikas är uppväxt i Sverige. Båda hennes föräldrar är ester, hennes farfar var författare och förespråkare för en fri och demokratisk estnisk nation. När jag pluggade I Estland fanns varken Statoil eller McDonald s. Vid frigörelsen hade de högteknologi för rymden, men inte en fungerande diskmaskin. Moderatpolitikern Gunnar Hökmark, som är en av de svenska politiker som varit mest engagerade för Baltikums frihet, berättar om när han träffade Mart Laar Vid den tidpunkten var han en ung historieforskare, och de möttes i matsalen på Hotell Palace. När Laar fick syn på en fruktkorg som bland annat innehöll en kiwi, tog han kiwin och sa att han skulle ta med den hem till sina barn eftersom de aldrig hade sett någonting liknande. Tre år senare var mannen i fråga Estlands premiärminister. 14

15 I dag är Estland om inte i kapp Finland, så ändå en bra bit på väg. Landet betraktas som en av de mest avancerade tillväxtmarknaderna i Central- och Östeuropa. Statistik från Eurostat visar att Estlands BNP per capita var knappt 40 procent av genomsnittet i EU år Lettland och Litauen har också haft en ganska stark tillväxt, särskilt de senaste åren, men de ligger fortfarande på en lägre välståndsnivå än Estland. Köpkraften i Estland motsvarar också knappt 40 procent av EU-ländernas, medan de två andra baltiska staterna har en köpkraft på cirka 30 procent jämfört med EU-snittet. Mart Laar, som var Estlands premiärminister under åren och , beskriver känslan i samband med frigörelsen i början av nittiotalet så här i boken Back to the Future: För de flesta länder i Centraleuropa är den här övergången [till demokrati] ett slags Tillbaka till framtiden. Omvandlingen får dessa länder att komma tillbaka till den punkt där deras normala utveckling stoppades genom Sovjetövertagandet. Resan tillbaka I början av nittiotalet krympte den estniska ekonomin med 15 procent om året, och inflationen var 1992 uppe i procent. Under andra halvan av nittiotalet har tillväxten varit omkring 5 procent årligen, med en toppnotering på drygt 10 procent 15

16 1997. Den goda tillväxten har hållit i sig även under de första åren på 2000-talet. Vid frigörelsen fanns i princip inget privat ägande och inga privata initiativ. En helt avgörande fråga då var om vi skulle lyckas restaurera den privata äganderätten, berättar Tunne Kelam, en av de verkliga frihetshjältarna i Estland. I dag vice talman i parlamentet och ordförande i EU-utskottet. Vid frigörelsen var Estland nästan helt beroende av östhandeln, i dag sker mer än hälften av handeln med EU-länderna. En förklaring till att handeln nu är så tydligt västorienterad är de höga tullar Ryssland införde mot Estland i samband med självständigheten. De ryska tullarna har, paradoxalt nog, bidragit till att skynda på integrationen av ekonomin västerut. Trots det fick sig givetvis den ekonomiska utvecklingen både i Estland och i övriga Baltikum en knäck i samband med den ryska krisen i slutet av nittiotalet. Ekonomierna återhämtade sig dock relativt snabbt. Den ryska krisen var Estlands första ordentliga motgång och prövning, efter att hjulen hade börjat snurra igen efter frigörelsen. Men på grund av att rysslandsberoendet hade minskat så pass mycket under första delen av nittiotalet blev krisen inte särskilt djup. I schweiziska IMD:s årliga rankning av länders konkurrenskraft från år 2001 ligger Estland på tjugoandra plats, vilket är en bättre placering än länder som Spanien, Frankrike och Italien har. I Heritage Foundations index över ekonomisk frihet 16

17 kommer Estland på fjärde plats efter Hongkong, Singapore och Nya Zeeland. Sverige hamnar, som jämförelse, på plats 29. Estland klarar sig också relativt väl i den årliga listningen från World Economic Forum, en rapport som tar fasta på både konkurrenskraft och långsiktig tillväxtförmåga. Även om tillväxten ser ut att mattas av något, till stor del beroende på den internationella konjunkturen, så är de flesta prognoser för Estland positiva. Sista kvartalet 2001 var tillväxten fortfarande drygt 5 procent. Och den inhemska efterfrågan är alltjämt stark. Lönerna är fortfarande låga, men levnadsstandarden är ändå högre än i de flesta anda länder i det forna östblocket tjänade en estländare i genomsnitt knappt SEK i månaden enligt Statistical Office of Estonia. Det var en ökning med 13 procent sedan föregående år. En sjuksköterska tjänar ca 12 SEK i timmen. Det är framför allt de statliga lönerna som är låga. De privata är relativt OK, säger Karolina Ullman. Något som många dock poängterar är att det, trots de låga lönerna, för de flesta går att leva på en vanlig lön. En förklaring är att många ester fick möjlighet att köpa sina bostäder billigt i samband med frigörelsen. Det väl fungerande kreditväsendet har också haft betydelse för möjligheten att konsumera. 17

18

19 Nyckeln till framgång Estonia s greatest achievement has been our noteworthy stability for which we owe a debt of gratitude to the powerful reform policies of the first constitutional government. Så har Estlands förre president Lennart Meri förklarat grunden till framgångarna. Och det är tydligt att det var de stora och omvälvande reformerna som genomfördes under frihetens första skälvande månader som sedan banade väg för den positiva utvecklingen under andra hälften av nittiotalet. De centrala reformerna genomfördes alla i tät följd, kort efter frigörelsen. Valutareformen, där den estniska valutan kroon infördes och Estland lämnade rubelområdet, trädde i kraft redan den 20 juni 1992, folkomröstningen om en ny konstitution genomfördes 28 juni 1992 och det första demokratiska presidentvalet hölls 20 september

20 Ända sedan valutalagen antogs och kroon knöts till D-marken, och därmed till euron, har landet lyckats upprätthålla monetär stabilitet. Vidare har Estland bedrivit en konsekvent liberal ekonomisk politik och begränsat den politiska sfären rejält. Den offentliga sektorn omfattar i dag omkring 30 procent av BNP. Den grundläggande politiska inriktningen har inte heller skiftat nämnvärt, trots ett regeringsskifte efter valet De mål som sattes upp redan 1992 var att integrera Estland med EU och Nato för att på sikt kunna bli medlem i båda organisationerna, att föra en strikt valutapolitik, att sträva efter budgetbalans, att införa låga skatter, att slopa tullar samt att ha fri rörlighet för varor, tjänster och kapital. Dessa målsättningar har överlag inte förändrats, trots regeringsskiftet och den nya presidenten. Presidenten i Estland har konstitutionellt en roll som befälhavare över militären, han hjälper till vid regeringsbildningar samt med utrikespolitiska kontakter men är i grunden avskild från det dagliga politiska styret av landet, som ligger på premiärministern. Den nye presidenten har också deklarerat att målen om EU- och Nato-medlemskap ligger fast, även om han ger uttryck för en något mer moderat hållning i dessa frågor än sin föregångare. Han har även sagt sig vara positiv till ytterligare restriktioner i utlänningars möjligheter att äga land i Estland. Den regering som tillträdde i början av 2002 har ännu tydligare uttalat att den avser att fortsätta på den inslagna vägen. Många som jag har talat med återkommer, när de ska förkla- 20

21 ra framgången, till att den radikala och ganska tuffa politik som förts har bidragit till att driva på förändringen av samhället i stort: Man kastade företag och folk i sjön på gott och ont. Traid no aid var parollen, säger Toomas Käbin, sverigeest, tidigare bland annat chef för Exportrådet i Tallinn och under fem år styrelseledamot i The Soros Foundation. En av de tidiga reformerna var till exempel att arbetslöshetsunderstödet avskaffades och ersattes med ett bidrag till nyföretagande. Det perfekta skattesystemet? De estniska politikerna har förvisso tittat på omvärlden när de byggt upp sina system, men huvudsakligen har de strävat efter att konstruera så enkla och effektiva lösningar som möjligt. Skattesystemet är ett tydligt exempel på detta. Den nuvarande skattelagstiftningen antogs 1993, och 1999 antogs en ny inkomstskattelag. Går man in på finansdepartementets hemsida (www.fin.ee) finns gällande lagstiftning enkelt tillgänglig både på estniska, engelska och ryska, och det är inte mer omfattande läsning än att den ganska enkelt går att ta sig igenom. När systemet infördes fick det beröm av ekonomisk expertis för sin effektivitet och enkelhet. Grundtanken är att kombinera lågt skattetryck med ett enkelt skattesystem. Det finns till exempel bara sex olika typer av 21

22 statlig skatt. Huvuddragen är att man tar ut en så kallad flat tax på 26 procent, det vill säga att alla betalar en lika stor andel av sin inkomst i skatt. Samma nivå gäller för företag. Sedan början av år 2000 behöver företag inte heller betala skatt på vinster som inte delas ut. Arbetsgivare betalar 33 procent i hälso- och sjukvårdsskatt för sina anställda (motsvarar ungefär de svenska löneskatterna). Momsen är anpassad till den genomsnittliga EU-nivån och ligger på 18 procent. Estland har haft en tydlig strategi att locka utländska företag och investeringar till landet. Det märks till exempel på hur lätt det är att få tag på information om hur man går till väga för att etablera verksamhet i landet. I broschyrerna som ska sälja Estland till utländska investerare är de främsta argumenten: Det geografiska läget i Östersjön Det enkla skattesystemet och de låga skatterna Den öppna handeln och avsaknaden av tullar Den investerarvänliga och liberala politiken Det legala regelverket som gör det lätt att starta företag eller etablera utländska företag Den höga IT-mognaden De välutbildade och hårt arbetande människorna Investeringsklimatet beskrivs av de flesta som mycket positivt, och det syns även på de stora utländska direktinvesteringar som har 22

23 gjorts de senaste åren. Både att reglerna för utländska investerare är gynnsamma, och att kostnadsläget också är lägre än i de flesta andra länder i Östersjöregionen, bidrar till att locka investerare. Energi, transporter, arbetskraft och lokaler är klart billigare samtidigt som kvaliteten på det som produceras ofta är relativt hög. Visst är Estland ett bra land att investera i om man ser till ekonomiska makrovariabler. Men du måste ju ändå hitta rätt objekt att satsa på. Det gäller här som på alla andra ställen, säger en estnisk företagsledare. Göran Collert, styrelseordförande i Swedbank, har beskrivit deras investering i estniska Hansapank som en av Swedbanks allra bästa. Att så många svenska företag investerat eller förlagt verksamhet i Estland har enligt Toomas Käbin en mängd orsaker. Han pekar på den näringslivsvänliga politiken, den minimala byråkratin, att det är lätt att starta och driva företag, de gynnsamma skattereglerna, den välutvecklade telekomsektorn, kostnadsläget och slutligen den välutbildade befolkningen. På minussidan nämner han att det trots allt är brist på kvalificerad arbetskraft samt att marknaden är så liten. Han poängterar att korruption inte är något stort problem i Estland. Estland har kommit långt i jämförelse med Lettland och Litauen. En svensk affärsman säger att det är betydligt mer OK att göra affärer i Estland än i övriga Baltikum. Ett skäl som han uppger till varför Estland är intressant ur ett affärsperspektiv är att bank- och kreditväsendet fungerar bra. 23

24 Mitt helhetsintryck är positivt. Det finns många entreprenörer som vill bryta ny mark och det är spännande. Fönster mot friheten Den förklaring, utöver det gynnsamma företagsklimatet, som alla anger till att det har gått så lätt för Estland att göra resan tillbaka till framtiden, är förekomsten av ett demokratiskt minne. Estland hade drygt tjugo år av frihet under tjugo- och trettiotalen. Det fanns tillräckligt många personer kvar som kom ihåg hur det var att leva i ett demokratiskt samhälle. Ett stor antal exilester återvände också i och med frigörelsen. Dessa personer tillförde kunskap om demokrati och marknadsekonomi som har varit värdefull för landet. En annan mer kulturell förklaring är att Estland hade lätt att anamma det västerländska samhällsidealet genom att det fanns en västerländsk, snarare än en slavisk tradition. Detta gällde såväl rättsuppfattning som livsåskådning, säger Toomas Käbin. Estland hade också ett fönster mot omvärlden i och med att man som enda del av den forna Sovjetunionen kunde ta in och se finsk TV under sjuttio- och åttiotalen. Den faktorn ska inte underskattas, gång på gång kommer betydelsen av finsk TV upp i intervjuerna. De såg Dallas, Dynasty och Dajmreklam, fortsätter Toomas Käbin. 24

25 Vi hade tur som låg bredvid Finland. Därför missade vi inte nyhetssändningarna under 50 år, säger någon annan. Generellt var Estland också den del av Sovjetunionen som hade mest kontakter med omvärlden. Något som förmodligen har underlättat omvandlingen. Estland var speciellt även under sovjettiden. Det ansågs som något av en befordran att få komma dit om man var militär, berättar Malle Kivikas, svenskestniskan som har studerat i Tartu. En liten öppen ekonomi Estland är med sina knappa 1,4 miljoner invånare det minsta av länderna runt Östersjön. Sedan 1989 har invånarantalet sjunkit med mer än tio procent till följd av minskade födelsetal samt att en del ryssar har flyttat tillbaka hem. Skattelättnader är en åtgärd som diskuteras för att få folk att skaffa fler barn. Till ytan är Estland bara lite större än Danmark. Både invånar- och ytmässigt är det ett land som är lätt att greppa. Man skulle dessutom kunna beskriva det som ett textboksexempel på en liten, öppen ekonomi. Det stora omvärldsberoendet har i sig lett till att landet också tvingats bli anpassningsbart, något som det förmodligen har en fördel av rent ekonomiskt. Men det är inte bara ekonomin som är öppen. Öppenheten märks också i förmågan att ta till sig ny teknik och nya idéer över lag. Det är givetvis också lättare att åstadkomma föränd- 25

26 ring i ett litet land än i ett stort, eftersom det är färre människor att övertyga och engagera för förändringen. Men småskaligheten har flera aspekter. Det är lätt att få politisk, ekonomisk och inte minst social överblick. Alla som gör affärer känner varandra. Baksidan av detta är givetvis att det estniska samhället har tydliga ankdammstendenser. I stort sett alla politiker har någon gång varit inblandade i en skandal av något slag. Man behöver heller inte vara länge i Tallinn, eller känna speciellt många, innan man springer ihop med bekanta på stan. På en brunch med en medarbetare i försvarsdepartementet på ett fik i centrala Tallinn blev jag presenterad för den amerikanska ambassadören som satt vid bordet intill. På flygplatsen började jag tala med en kvinna som visade sig vara bekant med en av dem jag träffade i Tallinn. En man jag talar med vid bagagebandet visar sig ha varit minister i den första estniska regeringen efter självständigheten, och så där håller det på. Esterna själva Esterna själva är givetvis en viktig förklaring till att det har gått så bra. Välutbildade, strävsamma och företagsamma är ständigt återkommande omdömen. Det finns också en grundmurad övertygelse om betydelsen av det personliga ansvaret, och vars och ens egna insatser. Så här skriver exempelvis tidningen City Paper om esterna: 26

27 Det finns en stark libertariansk grundsyn här: De flesta ester anser att du bör kunna och få göra din egen grej, nå nya höjder eller gräva din egen grav så länge du inte hindrar någon annan. Men samhället känns inte alls så utpräglat individualistiskt som citatet ovan ger intryck av. Estniska politiker kombinerar en vision om tro på politisk och ekonomisk frihet med tydligt uttalade värderingar om exempelvis familjen. Ester gör också det de säger att de ska göra. Har de lovat att ringa, så ringer de. Om ett företag i Estland får en brådskande order som måste levereras så lovar jag att 90 procent ställer upp och jobbar även om du frågar dem klockan arton, säger Toomas Käbin. Rain Vainik personifierar beskrivningen av en hårt arbetande och strävsam estländare. Han driver tillsammans med några andra företaget Lincona som säljer golv. Som så mycket i Estland är Lincona yngre än tio år. Rain är i botten byggnadsingenjör. Han kom till Sverige via ett biståndsprogram som lät estländare arbeta i Sverige om de själva fixade jobb. Så kom det sig att Rain Vainik hamnade hos Lincona Byggkonsult i Uddevalla under ett antal månader. För honom blev det ett nytt kapitel i livet att komma till Sverige, och det tog inte lång tid innan han registrerade företaget Lincona i Estland. Tillsammans med några andra startade han verksamheten. Tillgångarna bestod av två bilar, en minibuss och SEK. De började sälja mattor och träleksaker till Sverige. 27

28 Vi lyckades sälja de två första mattrullarna, och det gick bra. På den vägen är det, berättar han när vi ses på Linconas kontor strax utanför centrala Tallinn. I dag, mindre än tio år senare, är Lincona marknadsledande inom golvförsäljning. Företaget har 55 anställda och omsätter 87 miljoner EEK. De har till och med ett dotterbolag i Riga. Under 2001 var tillväxten i bolaget 10 procent. Lincona har ingenting formellt med det svenska företaget med samma namn att göra. Därifrån kom bara inspirationen. Det har varit mycket hårt jobb, men det har hela tiden gått sakta men säkert uppåt. För oss finns inget alternativ. Vi måste växa, företagande kan aldrig bli statiskt, säger Rain. Linconas mål är att ha sin egen återförsäljarkedja. En svårighet som han nämner är rekrytering, att hitta och utbilda personal. Många duktiga personer har ofta startat egna företag. Även Rain tycker att företagsklimatet är bra, men tillägger att det ju alltid finns något att klaga på. Han nämner några mindre problem med skattesystemet som nu är åtgärdade, och poängterar att inkomsterna i Estland växte i samband med att regelförändringen genomfördes. Om dina föräldrar inte har varit företagare så har du ju inte sett hur det är. Det är en mental nackdel. De flesta gör det mesta för första gången. Estland som nation tycker han är bra, men inte en stjärna. Det går dock stadigt framåt. 28

29 Det behövs fortfarande en massa nya idéer och initiativ i Estland. Han berättar att det slog honom, i samband med att det bildades massiva köer med lastbilar på gränsen till Ryssland på grund av tullen, att det förmodligen hade varit ett lysande tillfälle att göra affärer. Någon skulle helt enkelt ha kunnat sälja någonting till lastbilschaufförerna som satt fast. Men den idén kom ingen på, åtminstone var det ingen som förverkligade den. Som många ester är Rain ganska lågmäld. De slår sig inte direkt för bröstet. Han säger att visst finns det en stolthet över det man har lyckats uppnå, men att den ändå inte är så stor. Men självklart är det kul när vi jämför oss med våra grannar. Han talar en lång stund om att det kommer att innebära ett häv för ekonomin när Ryssland, den mest naturliga marknaden för Estland, öppnas och strafftullarna försvinner. Även om han i nästa andetag betonar att detta inte är någonting de sitter och väntar på. Men den dag vi kan börja handla med Ryssland kommer vi helt klart att bli en stjärna. 29

30

31 Förändring med tankens hastighet TEMPO I FÖRÄNDRINGEN, snabbhet, är något många talar om i Estland. I synnerhet blir det tydligt när jag träffar dåvarande premiärministern Mart Laar på hans kontor i en vacker del av den gamla staden. Byggnaden är nyrenoverad och smakfullt inredd med en blandning av modern design och klassiska möbler. Förvånande snyggt. Estland måste erbjuda självförverkligande. Min vision symboliseras bra av det här huset: Vi har försökt skapa balans mellan det traditionella och det väldigt moderna. Inte i något annat land ska det vara så korta avstånd mellan det naturliga och det moderna. Tiden ska vara kort mellan svampplockning och e-post, säger han. När Mart Laar valdes till premiärminister första gången 1992 var han bara 32 år, vilket gjorde honom till världens yngste regeringschef. Året därpå utsågs han av Internationella Junior- 31

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Fokus på Sveriges ekonomi

Fokus på Sveriges ekonomi Vi står för fakta. Åsikterna får du stå för själv. Ekonomifakta är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Näringslivets Ekonomifakta AB ägs av Svenskt Näringsliv och ska inspirera till

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Baltikum Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - B a l t i k u m Baltikum - Guidad Rundresa Upplev det kulturella och historiska arvet i Lettland och Estland på vår

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

Frihet i Iran genom svensk export?

Frihet i Iran genom svensk export? Av Emilie Eriksson Frihet i Iran genom svensk export? För att Iran skall kunna nå frihet behöver många omständigheter förändras. Yttrandefriheten måste stärkas och ledarna väljas på demokratisk grund.

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG DEBATT Språken i EU AXEL MOBERG Vilka av EU:s snart tjugo officiella språk ska fungera som arbetsspråk? Den svenska regeringen har föreslagit att ett medlemsland måste betala varje gång det önskar sitt

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

Mats Persson. Den europeiska. skuldkrisen. SNS Förlag

Mats Persson. Den europeiska. skuldkrisen. SNS Förlag Mats Persson Den europeiska skuldkrisen SNS Förlag SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 info@sns.se www.sns.se SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle

Läs mer

Pensionärer Utomlands

Pensionärer Utomlands Pensionärer Utomlands Pensionärerna som väljer att flytta utomlands blir allt fler. 2014 fanns det drygt 120 000 personer bosatta utomlands som tog emot svensk pension. Hela 603 000 personer runt om i

Läs mer

Vad finns det för kritik mot Liberalismen?

Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Inledning och syfte Uppgiften går ut på att formulera en politisk-filosofisk forskningsfråga med hjälp utav de problem som vi stött på under kursen gång. Efter

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov A Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag. Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015

Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag. Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015 Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015 Amilcar Cabral, chef för PAIGC (Afrikanska partiet för självständighet åt Guinea och Kap Verde), Ledde de militära

Läs mer

Synen på fackets roll

Synen på fackets roll Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Anförande på konferensen Samverkan Skola Arbetsliv i Västerås

Anförande på konferensen Samverkan Skola Arbetsliv i Västerås Timbro 2005-03-14 Johnny Munkhammar Anförande på konferensen Samverkan Skola Arbetsliv i Västerås Världen jäktar fram och den närmar sig slutet. Ärkebiskopen Wulfstan, år 1014 i York. Idag, 991 år senare,

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

SVC Svedijos verslo centras

SVC Svedijos verslo centras God morgon! Jag heter Rima Ingstad. Sedan åtta år tillbaka driver jag ett företag i Vilnius, SVC Svedijos verslo centras (på svenska Svenska Handelscentrum). Jag arbetar med affärskontakter mellan litauiska

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder.

Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder. Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder. Vi ser hur våra europiska grannar sliter med nedskärningar, skattehöjningar och växande skuldberg. Samtidigt

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet 2013 Jenny Andén Angelström & Anna Sundström Ansvarig utgivare: Jenny Andén Angelström ISBN: 978-91-637-2882-2

Läs mer

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram NATIONEN FRAMFÖR ALLT Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Förbundets yttersta intresse är nationens välgång och fortlevnad. Förbundet sätter nationen

Läs mer

Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot

Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides Antonis & Pia Dimitrios Solarides Antonis & Pia Copyright 2012, Dimitrios Solarides Ansvarig utgivare: Dimitrios Solarides Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1143-5 Till min bror Akilles 4 Ett femtiotal

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande Svenska gymnasieungdomars syn på Slutgiltiga resultat från allmänhetsundersökning Maj FUTURE 2014 STRATEGY ACTION Research- Future- Strategy based foresight based strategy enforcement 1 Svenska ungdomars

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4. Strävan mot G Strävan mot HM 1 Strävan mot HM 2

Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4. Strävan mot G Strävan mot HM 1 Strävan mot HM 2 1 Samhällsekonomi Strävansmål: Du skall efter kursen ha kunskaper om hur beslut om ekonomi kan påverka dig, det svenska samhället och i förlängningen resten av världen Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4 Bedömningsmatris

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Folkpartiet det självklara valet Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Estland. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Estland. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Estland Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - E s t l a n d Estland Intensiv - Guidad Rundresa Utforksa det kulturella och historiska arvet i Estland på vår 8-dagars

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Fem frågor om arbetskraftsinvandring till riksdagspartierna Arbetskraftsinvandringsreformen som trädde

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv

Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv Kapitel 1 Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv Enligt legenden levde mänskligheten för många tusen år sedan i hälsa och lycka. Men efterhand som årtusendena gick förbi så började sjukdomar och olycka

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

Orsakerna till den industriella revolutionen

Orsakerna till den industriella revolutionen Modelltexter Orsakerna till den industriella revolutionen Industriella revolutionen startade i Storbritannien under 1700-talet. Det var framför allt fyra orsaker som gjorde att industriella revolutionen

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

HAR MAN FÖLJT APSIS, FÖRETAGET SOM ÄR

HAR MAN FÖLJT APSIS, FÖRETAGET SOM ÄR PLATS 05 TILLVÄXTPROCENT 68,96 % Apsis byter VD inte målsättning När Anders Frankel drog in sin tidigare konkurrent Kim Mortensen i Apsis visste han inte exakt vilken roll Kim skulle ha i företaget. Men

Läs mer

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER Vad händer i Kina? Publicerad: 2011-09-25 15:20 Ändrad: 2011-09-25 15:35 Fredrik Härén ägnade flera år i början av detta millennium åt att förstå vad det betyder att utvecklingsländer bestämt sig för att

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD?

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD? Rapport från Svensk Handel HAR FRIHANDELS- Johan Norberg Paula Werenfels Röttorp HAR FRIHANDELS- september 2000 SVENSK HANDEL 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 5 Positiva till frihandel 6 U-landsfrågan 7

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?... 2

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Internationell Ekonomi. Lektion 4

Internationell Ekonomi. Lektion 4 Internationell Ekonomi Lektion 4 Varför uppstår internationell handel? Är det inte bättre att behålla allt man producerar inom landet istället för att exportera? Att vi i Sverige importerar olja och apelsiner

Läs mer

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 1-2011 Skatter

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 1-2011 Skatter L e k t i o n st i p s f r å n S w e d b a n k o c h S pa r b a n k e r n a LYCK SLANTEN Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 1-2011 Skatter

Läs mer

Rösta på mig. Stefan Käll Nr 2 på Folkpartiets riksdagslista www.folkpartiet.se/stefankall stefan.kall@liberal.se

Rösta på mig. Stefan Käll Nr 2 på Folkpartiets riksdagslista www.folkpartiet.se/stefankall stefan.kall@liberal.se Ja till framtiden! Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor. Jag tror att jag kan uträtta en hel del bra saker som politiker.

Läs mer

Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport

Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport 1. Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet i Norrköping. 2. Vilket Universitet, land och stad åkte du till? Jiao Tong University i Shanghai,

Läs mer

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s Från kontor till modern funkis Luise Ljungby och Rasmus Kjær hade bott mitt emot det gamla kontoret som tillhörde Århus universitet i ett år när det blev till salu. Trots att de bara hade bott i sitt dåvarande

Läs mer

Mitt säkra kort. Förord

Mitt säkra kort. Förord Mitt säkra kort Förord Instruktionerna som du nu kommer att läsa fungerar förutsatt att du följer dem till punkt och pricka. Du kommer att tjäna från 10.000 till över 100.000 kronor per månad beroende

Läs mer