Estland En ny generations nation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Estland En ny generations nation"

Transkript

1 MARIA RANKKA NR 39 Estland En ny generations nation ISBN PEJLING

2 Författaren och AB Timbro 2002 Omslag: Formgivningsverket Omslagsfoto: Alexander Walter, FPG International Sättning: Ateljé Typsnittet L&R AB, Stockholm Tryck: Elanders Gotab, Stockholm 2002 ISBN ISSN , nr 39 Timbro, tel , fax

3

4

5 Innehåll Det lilla landet med de stora drömmarna 7 Tillbaka till framtiden 13 Nyckeln till framgång 19 Förändring med tankens hastighet 31 Det nya och det gamla 39 En uppkopplad medeltidsstad 51 Det stora grå 59 EU om längtan att tillhöra och rädslan 65 att bli kontrollerad 65 På väg mot framtiden 71 Källor 81 Tidigare utkomna Pejlingar 85

6

7 Det lilla landet med de stora drömmarna UNDER NITTIOTALET HAR det funnits ett antal olika länder som varit populära att lyfta fram i samhällsdebatten för att de varit förmögna att genomföra stora och omvälvande samhällsförändringar. Nya Zeeland är ett sådant, och Irland har under flera år varit ett populärt utflyktsmål för samhällsintresserade. Dessa båda länder har förmått att vända en negativ utveckling, överge en politisk väg som ledde fel och samla sig kring radikala förändringar. Estland är ett land i Sveriges omedelbara närhet som det just nu är intressant att lära både om och av. På bara ett decennium har landet lyckats skaka av sig det förflutna och påbörjat en snabb resa, som handlar om mer än att ta igen det man förlorade under alla år som Estland var ockuperat av Sovjetunionen var Centraleuropa fritt igen, men vilken slags frihet var det? Länder och nationer hade blivit tillintetgjorda och ruinerade, skriver Mart Laar, Estlands förste demokratiskt valda 7

8 premiärminister efter frigörelsen från Sovjetunionen, i boken Back to the Future. I västvärlden spred sig i början av nittiotalet en känsla av att historien hade nått sitt slut i och med frigörelseprocesserna och demokratiseringen i de forna öststaterna. Men för de pånyttfödda länderna var detta mycket mer en början än ett slut. Början på en många gånger tuff och snårig väg mot välstånd och ett fungerande demokratiskt samhälle. Mycket har skrivits om vägen bort från förtrycket och själva frigörelseprocessen, men vad hände egentligen sedan? Estland är i dag ett av de mest framgångsrika länderna bland de forna sovjetstaterna när landet återfick sin självständighet var butikerna tomma, pengarna värdelösa och människorna fattiga. I dag kan man äta asiatisk mat, starta företag och betala parkeringsplatsen med hjälp av mobiltelefonen. På bara tio år har Estland gått från att vara ett ockuperat land till ett överlag fungerande samhälle av västerländskt snitt. Estland rankas i dag som ett av världens friaste länder. Även om det fortfarande finns många problem har Estland visat att det går att genomföra stora förändringar politiskt, ekonomiskt och, inte minst, mentalt på kort tid. Esterna har valt att förändra med enorm hastighet, och bedrivit en konsekvent liberal politik med ett stort inslag av frihandel, en liten statlig sfär och en stor del av samhället och ekonomin som lämnats åt medborgarna själva att bygga upp, utveckla och ta ansvar för. 8

9 Hittills har den inslagna vägen varit framgångsrik, även om det självfallet också finns problem. Den politiska inriktningen är heller inte oomtvistad. I början av 2002 avgick den sittande mitten-höger-regeringen på grund av oenighet inom koalitionen. Den ersattes av en ny borgerlig regering bestående av två av de tre partierna som ingick i koalitionsregeringen. Ny premiärminister är Siim Kallas, från marknadsliberala Reformpartiet. Han var finansminister i den tidigare regeringen som leddes av Mart Laar. Presidentvalet i september 2001, där exkommunisten Arnold Rüütel segrade, blev också en chock för många både i och utanför Estland. Ingen hade väl förväntat sig att en av de mest framåtsyftande, marknadsorienterade och framgångsrika staterna bland de forna diktaturerna i Öst- och Centraleuropa skulle välja en person, som under sovjettiden var högt uppsatt kommunist, till president. Anledningen? I grunden rent matematisk, då de tre partierna i regeringskoalitionen inte lyckades enas om en kandidat, vilket öppnade för Rüütel. Alldeles oaktat det dagspolitiska spelet, som jag i stora delar har valt att lämna utanför den här framställningen, är den estniska resan i dubbel bemärkelse både värd att göras och att studeras. Historien om Estland i dag blir särskilt fascinerande givet landets långa historia av ofrihet, kommunism och förtryck. 9

10 Grannland med gemensam historia Sedan 1200-talet har danskar, tyskar, polacker, ryssar och svenskar dominerat området. Estland föddes som modern stat 1918, men den frihetstiden varade endast i drygt tjugo år, till början av andra världskriget, då landet ockuperades. Estland är i dag ett av de central- och östeuropeiska länder som förhandlar om medlemskap i EU. Under år 2002 väntar man att förhandlingarna avslutas. Estland är också ett av de länder som aspirerar på medlemskap i NATO. Det kommer givetvis att öka omvärldens intresse för det lilla landet som gränsar till Ryssland. För en bredare europeisk publik sattes Estland på kartan när det våren 2001 vann Eurovisionsschlagerfestivalen. Även för Estland som nation var vinsten en stor händelse. Jag har inte sett esterna så glada sedan ryska armén lämnade. De dansade på gatorna, berättar en amerikansk investment-banker som är gift med en estniska och bosatt i Tallinn. Estland är självklart också intressant för oss genom sin geografiska närhet till Sverige. Tallinn ligger inte längre än 40 mil från Stockholm, det är närmare än till både Helsingfors och Oslo. Trots det känns landet fortfarande lite avlägset. Från slutet av 1500-talet till början av 1700-talet var Estland dessutom under svenskt styre. En period som esterna betraktar som positiv, och faktiskt fortfarande kallar den gamla goda svensktiden. Exempelvis grundades universitetet i Tartu år 10

11 1632 av Gustav II Adolf. Det är därmed Sveriges näst äldsta universitet, efter Uppsala. Gustav II Adolf ses till och med som deras kung, säger en svenskestnisk tjej som har studerat i Tartu. De senaste åren har tiotusentals svenskar kryssat till Tallinn. I Sverige bor drygt tio tusen personer som är födda i Estland, och betydligt fler än så har estniska föräldrar, mor- eller farföräldrar. Den estniska befolkningen i Sverige anses vara en av de allra mest välintegrerade invandrargrupperna. På senare år har Sveriges handel med Estland också vuxit kraftigt. Drygt en halv procent av Sveriges totala import kommer från Estland. Sverige är, tillsammans med Finland, också Estlands viktigaste exportpartner, drygt 20 procent av exporten går till Sverige. Som jämförelse exporteras mindre än 10 procent till Ryssland. Svenska intressen står även för en stor del av de utländska direktinvesteringarna i Estland. De två största bankerna i Estland har båda svenska ägare. Trots det kan esterna i allmänhet mycket mer om oss än vi kan om dem. Baltikum betraktas fortfarande ofta som en enhet, snarare än tre olika länder. Många kopplar ihop Estland med prostitution och maffia. När man frågar yngre svenskar vad de förknippar med Estland så nämns också förvånansvärt ofta TVfilmen Torsk på Tallinn av Killinggänget. Andra associationer är till exempel snodda bilar, fattiga människor, entreprenörskap, den svart-blå-vita flaggan, bra klubbliv, hemslöjdsvantar, fortfarande fattigt, grått men nytänkande, rui- 11

12 ner, EU-ansökare, först av de tre baltländerna att frigöra sig från sitt förflutna, Estline, rysk maffia, smutsigt, fordonsvrak längs vägarna, rostiga båtar längs kajerna, övergivna ryska fabriker och militärförläggningar, noveau riche-klick med tacky smak, Hotell Viru och Estonia. Med den här Pejlingen vill jag ge en bild av politiken och ekonomin, men även av vardagslivet, i dagens Estland. Det mesta som är skrivet om Estland på svenska har ett historiskt perspektiv. Jag försöker i stället ge en ögonblicksbild av dagsläget och lyfta fram några viktiga faktorer som kan förklara framgångarna hittills. Boken, som framför allt baserar sig på intervjuer genomförda under hösten 2001, riktar sig till samhällsintresserade och läsare som vill lära sig mer om dagens Estland kanske inför en resa eller en affärsrelation. Jag åkte till Estland och fann ett grannland med en självständig befolkning, ett smart skattesystem, företagsamhet, framåtanda, hög IT-mognad och unga ledare både i politiken och näringslivet. Jag hoppas kunna bidra till en delvis ny bild av Estland. En bild av ett land som är på gång. 12

13 Tillbaka till framtiden 1940 VAR ESTLAND och Finland mer eller mindre på samma ekonomiska nivå. Under de därpå följande femtio åren stannade utvecklingen i Estland nästan helt, medan Finland fortsatte att gå framåt. Statistiken på så gott som alla områden talar sitt tydliga språk. Per capita-inkomsterna var fem gånger så höga i Finland 1988 som de var i Estland samma år. Bostadsytan per person var vid samma tidpunkt i snitt tio kvadratmeter mindre i Estland. Antalet bilar per invånare 1987 var 400 i Finland och 150 i Estland. Spädbarndödligheten var flera gånger högre, medellivslängden kortare, och så vidare. Karolina Ullman är en svenska i trettioårsåldern med estniskt påbrå. Bägge hennes morföräldrar är ester, och hon besökte landet första gången med sina föräldrar i slutet av åttiotalet. Det är som natt och dag om jag jämför dagens Estland med hur det var 1989, säger hon. Hon minns hur de frågade efter 13

14 vägen på estniska, utan att få något svar eftersom människorna de frågade inte förstod estniska, utan bara ryska. Då hade vi också hur mycket pengar som helst, eftersom man minst sagt fick ganska mycket rubler på svarta marknaden om man hade dollar. Men det spelade ingen roll. Jag minns att när vi kom in på ett av varuhusen i Tallinn fanns absolut ingenting att köpa. Jag kunde få precis vad jag ville, men hittade inget annat än några hårnålar och lite ritpapper. I Tartu finns det numera en restaurang som påminner om denna, säger Karolina när vi äter lunch på East i Stockholm. När jag läste där 1997 fanns det bara två internationella restauranger. I dag finns det säkert tio till. Malle Kivikas är uppväxt i Sverige. Båda hennes föräldrar är ester, hennes farfar var författare och förespråkare för en fri och demokratisk estnisk nation. När jag pluggade I Estland fanns varken Statoil eller McDonald s. Vid frigörelsen hade de högteknologi för rymden, men inte en fungerande diskmaskin. Moderatpolitikern Gunnar Hökmark, som är en av de svenska politiker som varit mest engagerade för Baltikums frihet, berättar om när han träffade Mart Laar Vid den tidpunkten var han en ung historieforskare, och de möttes i matsalen på Hotell Palace. När Laar fick syn på en fruktkorg som bland annat innehöll en kiwi, tog han kiwin och sa att han skulle ta med den hem till sina barn eftersom de aldrig hade sett någonting liknande. Tre år senare var mannen i fråga Estlands premiärminister. 14

15 I dag är Estland om inte i kapp Finland, så ändå en bra bit på väg. Landet betraktas som en av de mest avancerade tillväxtmarknaderna i Central- och Östeuropa. Statistik från Eurostat visar att Estlands BNP per capita var knappt 40 procent av genomsnittet i EU år Lettland och Litauen har också haft en ganska stark tillväxt, särskilt de senaste åren, men de ligger fortfarande på en lägre välståndsnivå än Estland. Köpkraften i Estland motsvarar också knappt 40 procent av EU-ländernas, medan de två andra baltiska staterna har en köpkraft på cirka 30 procent jämfört med EU-snittet. Mart Laar, som var Estlands premiärminister under åren och , beskriver känslan i samband med frigörelsen i början av nittiotalet så här i boken Back to the Future: För de flesta länder i Centraleuropa är den här övergången [till demokrati] ett slags Tillbaka till framtiden. Omvandlingen får dessa länder att komma tillbaka till den punkt där deras normala utveckling stoppades genom Sovjetövertagandet. Resan tillbaka I början av nittiotalet krympte den estniska ekonomin med 15 procent om året, och inflationen var 1992 uppe i procent. Under andra halvan av nittiotalet har tillväxten varit omkring 5 procent årligen, med en toppnotering på drygt 10 procent 15

16 1997. Den goda tillväxten har hållit i sig även under de första åren på 2000-talet. Vid frigörelsen fanns i princip inget privat ägande och inga privata initiativ. En helt avgörande fråga då var om vi skulle lyckas restaurera den privata äganderätten, berättar Tunne Kelam, en av de verkliga frihetshjältarna i Estland. I dag vice talman i parlamentet och ordförande i EU-utskottet. Vid frigörelsen var Estland nästan helt beroende av östhandeln, i dag sker mer än hälften av handeln med EU-länderna. En förklaring till att handeln nu är så tydligt västorienterad är de höga tullar Ryssland införde mot Estland i samband med självständigheten. De ryska tullarna har, paradoxalt nog, bidragit till att skynda på integrationen av ekonomin västerut. Trots det fick sig givetvis den ekonomiska utvecklingen både i Estland och i övriga Baltikum en knäck i samband med den ryska krisen i slutet av nittiotalet. Ekonomierna återhämtade sig dock relativt snabbt. Den ryska krisen var Estlands första ordentliga motgång och prövning, efter att hjulen hade börjat snurra igen efter frigörelsen. Men på grund av att rysslandsberoendet hade minskat så pass mycket under första delen av nittiotalet blev krisen inte särskilt djup. I schweiziska IMD:s årliga rankning av länders konkurrenskraft från år 2001 ligger Estland på tjugoandra plats, vilket är en bättre placering än länder som Spanien, Frankrike och Italien har. I Heritage Foundations index över ekonomisk frihet 16

17 kommer Estland på fjärde plats efter Hongkong, Singapore och Nya Zeeland. Sverige hamnar, som jämförelse, på plats 29. Estland klarar sig också relativt väl i den årliga listningen från World Economic Forum, en rapport som tar fasta på både konkurrenskraft och långsiktig tillväxtförmåga. Även om tillväxten ser ut att mattas av något, till stor del beroende på den internationella konjunkturen, så är de flesta prognoser för Estland positiva. Sista kvartalet 2001 var tillväxten fortfarande drygt 5 procent. Och den inhemska efterfrågan är alltjämt stark. Lönerna är fortfarande låga, men levnadsstandarden är ändå högre än i de flesta anda länder i det forna östblocket tjänade en estländare i genomsnitt knappt SEK i månaden enligt Statistical Office of Estonia. Det var en ökning med 13 procent sedan föregående år. En sjuksköterska tjänar ca 12 SEK i timmen. Det är framför allt de statliga lönerna som är låga. De privata är relativt OK, säger Karolina Ullman. Något som många dock poängterar är att det, trots de låga lönerna, för de flesta går att leva på en vanlig lön. En förklaring är att många ester fick möjlighet att köpa sina bostäder billigt i samband med frigörelsen. Det väl fungerande kreditväsendet har också haft betydelse för möjligheten att konsumera. 17

18

19 Nyckeln till framgång Estonia s greatest achievement has been our noteworthy stability for which we owe a debt of gratitude to the powerful reform policies of the first constitutional government. Så har Estlands förre president Lennart Meri förklarat grunden till framgångarna. Och det är tydligt att det var de stora och omvälvande reformerna som genomfördes under frihetens första skälvande månader som sedan banade väg för den positiva utvecklingen under andra hälften av nittiotalet. De centrala reformerna genomfördes alla i tät följd, kort efter frigörelsen. Valutareformen, där den estniska valutan kroon infördes och Estland lämnade rubelområdet, trädde i kraft redan den 20 juni 1992, folkomröstningen om en ny konstitution genomfördes 28 juni 1992 och det första demokratiska presidentvalet hölls 20 september

20 Ända sedan valutalagen antogs och kroon knöts till D-marken, och därmed till euron, har landet lyckats upprätthålla monetär stabilitet. Vidare har Estland bedrivit en konsekvent liberal ekonomisk politik och begränsat den politiska sfären rejält. Den offentliga sektorn omfattar i dag omkring 30 procent av BNP. Den grundläggande politiska inriktningen har inte heller skiftat nämnvärt, trots ett regeringsskifte efter valet De mål som sattes upp redan 1992 var att integrera Estland med EU och Nato för att på sikt kunna bli medlem i båda organisationerna, att föra en strikt valutapolitik, att sträva efter budgetbalans, att införa låga skatter, att slopa tullar samt att ha fri rörlighet för varor, tjänster och kapital. Dessa målsättningar har överlag inte förändrats, trots regeringsskiftet och den nya presidenten. Presidenten i Estland har konstitutionellt en roll som befälhavare över militären, han hjälper till vid regeringsbildningar samt med utrikespolitiska kontakter men är i grunden avskild från det dagliga politiska styret av landet, som ligger på premiärministern. Den nye presidenten har också deklarerat att målen om EU- och Nato-medlemskap ligger fast, även om han ger uttryck för en något mer moderat hållning i dessa frågor än sin föregångare. Han har även sagt sig vara positiv till ytterligare restriktioner i utlänningars möjligheter att äga land i Estland. Den regering som tillträdde i början av 2002 har ännu tydligare uttalat att den avser att fortsätta på den inslagna vägen. Många som jag har talat med återkommer, när de ska förkla- 20

21 ra framgången, till att den radikala och ganska tuffa politik som förts har bidragit till att driva på förändringen av samhället i stort: Man kastade företag och folk i sjön på gott och ont. Traid no aid var parollen, säger Toomas Käbin, sverigeest, tidigare bland annat chef för Exportrådet i Tallinn och under fem år styrelseledamot i The Soros Foundation. En av de tidiga reformerna var till exempel att arbetslöshetsunderstödet avskaffades och ersattes med ett bidrag till nyföretagande. Det perfekta skattesystemet? De estniska politikerna har förvisso tittat på omvärlden när de byggt upp sina system, men huvudsakligen har de strävat efter att konstruera så enkla och effektiva lösningar som möjligt. Skattesystemet är ett tydligt exempel på detta. Den nuvarande skattelagstiftningen antogs 1993, och 1999 antogs en ny inkomstskattelag. Går man in på finansdepartementets hemsida ( finns gällande lagstiftning enkelt tillgänglig både på estniska, engelska och ryska, och det är inte mer omfattande läsning än att den ganska enkelt går att ta sig igenom. När systemet infördes fick det beröm av ekonomisk expertis för sin effektivitet och enkelhet. Grundtanken är att kombinera lågt skattetryck med ett enkelt skattesystem. Det finns till exempel bara sex olika typer av 21

22 statlig skatt. Huvuddragen är att man tar ut en så kallad flat tax på 26 procent, det vill säga att alla betalar en lika stor andel av sin inkomst i skatt. Samma nivå gäller för företag. Sedan början av år 2000 behöver företag inte heller betala skatt på vinster som inte delas ut. Arbetsgivare betalar 33 procent i hälso- och sjukvårdsskatt för sina anställda (motsvarar ungefär de svenska löneskatterna). Momsen är anpassad till den genomsnittliga EU-nivån och ligger på 18 procent. Estland har haft en tydlig strategi att locka utländska företag och investeringar till landet. Det märks till exempel på hur lätt det är att få tag på information om hur man går till väga för att etablera verksamhet i landet. I broschyrerna som ska sälja Estland till utländska investerare är de främsta argumenten: Det geografiska läget i Östersjön Det enkla skattesystemet och de låga skatterna Den öppna handeln och avsaknaden av tullar Den investerarvänliga och liberala politiken Det legala regelverket som gör det lätt att starta företag eller etablera utländska företag Den höga IT-mognaden De välutbildade och hårt arbetande människorna Investeringsklimatet beskrivs av de flesta som mycket positivt, och det syns även på de stora utländska direktinvesteringar som har 22

23 gjorts de senaste åren. Både att reglerna för utländska investerare är gynnsamma, och att kostnadsläget också är lägre än i de flesta andra länder i Östersjöregionen, bidrar till att locka investerare. Energi, transporter, arbetskraft och lokaler är klart billigare samtidigt som kvaliteten på det som produceras ofta är relativt hög. Visst är Estland ett bra land att investera i om man ser till ekonomiska makrovariabler. Men du måste ju ändå hitta rätt objekt att satsa på. Det gäller här som på alla andra ställen, säger en estnisk företagsledare. Göran Collert, styrelseordförande i Swedbank, har beskrivit deras investering i estniska Hansapank som en av Swedbanks allra bästa. Att så många svenska företag investerat eller förlagt verksamhet i Estland har enligt Toomas Käbin en mängd orsaker. Han pekar på den näringslivsvänliga politiken, den minimala byråkratin, att det är lätt att starta och driva företag, de gynnsamma skattereglerna, den välutvecklade telekomsektorn, kostnadsläget och slutligen den välutbildade befolkningen. På minussidan nämner han att det trots allt är brist på kvalificerad arbetskraft samt att marknaden är så liten. Han poängterar att korruption inte är något stort problem i Estland. Estland har kommit långt i jämförelse med Lettland och Litauen. En svensk affärsman säger att det är betydligt mer OK att göra affärer i Estland än i övriga Baltikum. Ett skäl som han uppger till varför Estland är intressant ur ett affärsperspektiv är att bank- och kreditväsendet fungerar bra. 23

24 Mitt helhetsintryck är positivt. Det finns många entreprenörer som vill bryta ny mark och det är spännande. Fönster mot friheten Den förklaring, utöver det gynnsamma företagsklimatet, som alla anger till att det har gått så lätt för Estland att göra resan tillbaka till framtiden, är förekomsten av ett demokratiskt minne. Estland hade drygt tjugo år av frihet under tjugo- och trettiotalen. Det fanns tillräckligt många personer kvar som kom ihåg hur det var att leva i ett demokratiskt samhälle. Ett stor antal exilester återvände också i och med frigörelsen. Dessa personer tillförde kunskap om demokrati och marknadsekonomi som har varit värdefull för landet. En annan mer kulturell förklaring är att Estland hade lätt att anamma det västerländska samhällsidealet genom att det fanns en västerländsk, snarare än en slavisk tradition. Detta gällde såväl rättsuppfattning som livsåskådning, säger Toomas Käbin. Estland hade också ett fönster mot omvärlden i och med att man som enda del av den forna Sovjetunionen kunde ta in och se finsk TV under sjuttio- och åttiotalen. Den faktorn ska inte underskattas, gång på gång kommer betydelsen av finsk TV upp i intervjuerna. De såg Dallas, Dynasty och Dajmreklam, fortsätter Toomas Käbin. 24

25 Vi hade tur som låg bredvid Finland. Därför missade vi inte nyhetssändningarna under 50 år, säger någon annan. Generellt var Estland också den del av Sovjetunionen som hade mest kontakter med omvärlden. Något som förmodligen har underlättat omvandlingen. Estland var speciellt även under sovjettiden. Det ansågs som något av en befordran att få komma dit om man var militär, berättar Malle Kivikas, svenskestniskan som har studerat i Tartu. En liten öppen ekonomi Estland är med sina knappa 1,4 miljoner invånare det minsta av länderna runt Östersjön. Sedan 1989 har invånarantalet sjunkit med mer än tio procent till följd av minskade födelsetal samt att en del ryssar har flyttat tillbaka hem. Skattelättnader är en åtgärd som diskuteras för att få folk att skaffa fler barn. Till ytan är Estland bara lite större än Danmark. Både invånar- och ytmässigt är det ett land som är lätt att greppa. Man skulle dessutom kunna beskriva det som ett textboksexempel på en liten, öppen ekonomi. Det stora omvärldsberoendet har i sig lett till att landet också tvingats bli anpassningsbart, något som det förmodligen har en fördel av rent ekonomiskt. Men det är inte bara ekonomin som är öppen. Öppenheten märks också i förmågan att ta till sig ny teknik och nya idéer över lag. Det är givetvis också lättare att åstadkomma föränd- 25

26 ring i ett litet land än i ett stort, eftersom det är färre människor att övertyga och engagera för förändringen. Men småskaligheten har flera aspekter. Det är lätt att få politisk, ekonomisk och inte minst social överblick. Alla som gör affärer känner varandra. Baksidan av detta är givetvis att det estniska samhället har tydliga ankdammstendenser. I stort sett alla politiker har någon gång varit inblandade i en skandal av något slag. Man behöver heller inte vara länge i Tallinn, eller känna speciellt många, innan man springer ihop med bekanta på stan. På en brunch med en medarbetare i försvarsdepartementet på ett fik i centrala Tallinn blev jag presenterad för den amerikanska ambassadören som satt vid bordet intill. På flygplatsen började jag tala med en kvinna som visade sig vara bekant med en av dem jag träffade i Tallinn. En man jag talar med vid bagagebandet visar sig ha varit minister i den första estniska regeringen efter självständigheten, och så där håller det på. Esterna själva Esterna själva är givetvis en viktig förklaring till att det har gått så bra. Välutbildade, strävsamma och företagsamma är ständigt återkommande omdömen. Det finns också en grundmurad övertygelse om betydelsen av det personliga ansvaret, och vars och ens egna insatser. Så här skriver exempelvis tidningen City Paper om esterna: 26

27 Det finns en stark libertariansk grundsyn här: De flesta ester anser att du bör kunna och få göra din egen grej, nå nya höjder eller gräva din egen grav så länge du inte hindrar någon annan. Men samhället känns inte alls så utpräglat individualistiskt som citatet ovan ger intryck av. Estniska politiker kombinerar en vision om tro på politisk och ekonomisk frihet med tydligt uttalade värderingar om exempelvis familjen. Ester gör också det de säger att de ska göra. Har de lovat att ringa, så ringer de. Om ett företag i Estland får en brådskande order som måste levereras så lovar jag att 90 procent ställer upp och jobbar även om du frågar dem klockan arton, säger Toomas Käbin. Rain Vainik personifierar beskrivningen av en hårt arbetande och strävsam estländare. Han driver tillsammans med några andra företaget Lincona som säljer golv. Som så mycket i Estland är Lincona yngre än tio år. Rain är i botten byggnadsingenjör. Han kom till Sverige via ett biståndsprogram som lät estländare arbeta i Sverige om de själva fixade jobb. Så kom det sig att Rain Vainik hamnade hos Lincona Byggkonsult i Uddevalla under ett antal månader. För honom blev det ett nytt kapitel i livet att komma till Sverige, och det tog inte lång tid innan han registrerade företaget Lincona i Estland. Tillsammans med några andra startade han verksamheten. Tillgångarna bestod av två bilar, en minibuss och SEK. De började sälja mattor och träleksaker till Sverige. 27

28 Vi lyckades sälja de två första mattrullarna, och det gick bra. På den vägen är det, berättar han när vi ses på Linconas kontor strax utanför centrala Tallinn. I dag, mindre än tio år senare, är Lincona marknadsledande inom golvförsäljning. Företaget har 55 anställda och omsätter 87 miljoner EEK. De har till och med ett dotterbolag i Riga. Under 2001 var tillväxten i bolaget 10 procent. Lincona har ingenting formellt med det svenska företaget med samma namn att göra. Därifrån kom bara inspirationen. Det har varit mycket hårt jobb, men det har hela tiden gått sakta men säkert uppåt. För oss finns inget alternativ. Vi måste växa, företagande kan aldrig bli statiskt, säger Rain. Linconas mål är att ha sin egen återförsäljarkedja. En svårighet som han nämner är rekrytering, att hitta och utbilda personal. Många duktiga personer har ofta startat egna företag. Även Rain tycker att företagsklimatet är bra, men tillägger att det ju alltid finns något att klaga på. Han nämner några mindre problem med skattesystemet som nu är åtgärdade, och poängterar att inkomsterna i Estland växte i samband med att regelförändringen genomfördes. Om dina föräldrar inte har varit företagare så har du ju inte sett hur det är. Det är en mental nackdel. De flesta gör det mesta för första gången. Estland som nation tycker han är bra, men inte en stjärna. Det går dock stadigt framåt. 28

29 Det behövs fortfarande en massa nya idéer och initiativ i Estland. Han berättar att det slog honom, i samband med att det bildades massiva köer med lastbilar på gränsen till Ryssland på grund av tullen, att det förmodligen hade varit ett lysande tillfälle att göra affärer. Någon skulle helt enkelt ha kunnat sälja någonting till lastbilschaufförerna som satt fast. Men den idén kom ingen på, åtminstone var det ingen som förverkligade den. Som många ester är Rain ganska lågmäld. De slår sig inte direkt för bröstet. Han säger att visst finns det en stolthet över det man har lyckats uppnå, men att den ändå inte är så stor. Men självklart är det kul när vi jämför oss med våra grannar. Han talar en lång stund om att det kommer att innebära ett häv för ekonomin när Ryssland, den mest naturliga marknaden för Estland, öppnas och strafftullarna försvinner. Även om han i nästa andetag betonar att detta inte är någonting de sitter och väntar på. Men den dag vi kan börja handla med Ryssland kommer vi helt klart att bli en stjärna. 29

30

31 Förändring med tankens hastighet TEMPO I FÖRÄNDRINGEN, snabbhet, är något många talar om i Estland. I synnerhet blir det tydligt när jag träffar dåvarande premiärministern Mart Laar på hans kontor i en vacker del av den gamla staden. Byggnaden är nyrenoverad och smakfullt inredd med en blandning av modern design och klassiska möbler. Förvånande snyggt. Estland måste erbjuda självförverkligande. Min vision symboliseras bra av det här huset: Vi har försökt skapa balans mellan det traditionella och det väldigt moderna. Inte i något annat land ska det vara så korta avstånd mellan det naturliga och det moderna. Tiden ska vara kort mellan svampplockning och e-post, säger han. När Mart Laar valdes till premiärminister första gången 1992 var han bara 32 år, vilket gjorde honom till världens yngste regeringschef. Året därpå utsågs han av Internationella Junior- 31

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Fokus på Sveriges ekonomi

Fokus på Sveriges ekonomi Vi står för fakta. Åsikterna får du stå för själv. Ekonomifakta är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Näringslivets Ekonomifakta AB ägs av Svenskt Näringsliv och ska inspirera till

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Bilder av 1920-talet. Hur var 1920-talet? Vad tänker vi på och associerar till? Kris och elände eller glädje och sedeslöshet?

Bilder av 1920-talet. Hur var 1920-talet? Vad tänker vi på och associerar till? Kris och elände eller glädje och sedeslöshet? Bilder av 1920-talet Hur var 1920-talet? Vad tänker vi på och associerar till? Kris och elände eller glädje och sedeslöshet? George Grosz Kapitalismens största kris: depressionen Börskrasch 29 oktober

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län

Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län Stockholm, den 7 mars 2016 Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län Guldbröllop eller skilsmässa på gamla dar? Kommer Storbritannien att bygga vidare på sitt 43-åriga äktenskap

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

TAL AV HANS MAJESTÄT KONUNG CARL XVI GUSTAF VID REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENTS GALAMIDDAG

TAL AV HANS MAJESTÄT KONUNG CARL XVI GUSTAF VID REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENTS GALAMIDDAG TAL AV HANS MAJESTÄT KONUNG CARL XVI GUSTAF VID REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENTS GALAMIDDAG 3 MARS 2015 Det talade ordet gäller Herr Republikens President och Fru Jenni Haukio, Excellenser, mina damer och

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015 Om rapporten Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Mats Persson. Den europeiska. skuldkrisen. SNS Förlag

Mats Persson. Den europeiska. skuldkrisen. SNS Förlag Mats Persson Den europeiska skuldkrisen SNS Förlag SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 info@sns.se www.sns.se SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle

Läs mer

nita NATIONELLT IT-ANVÄNDARCENTRUM Författare: Olle Findahl

nita NATIONELLT IT-ANVÄNDARCENTRUM Författare: Olle Findahl WORLD INTERNET INSTITUTE OLLE FINDAHL INTERNET I ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV DEL 1. Internet är en teknologi för de unga, välbeställda och välutbildade. Så ser bilden ut av Internets spridning i Europa.

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

BNP = konsumtion + investeringar + export - import

BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige är i recession nu. BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige började ha en ekonomisk kris från år 1960. Sverige hade 7 497 967 invånare 1960 och idag finns det 9 256 347. Stockholmlän

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 17 15 juni 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 17 15 juni 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 17 15 juni 2005 Demografisk utmaning för de nya EU-länderna Ett gradvis krympande arbetskraftsutbud och en åldrande befolkning innebär att den potentiella BNP-tillväxten i

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

c. Lyssna och kommentera (allt). Säg så mycket som möjligt! Vad/vem är det? (använd din eventuella förförståelse samt dra slutsatser av radioklippet)

c. Lyssna och kommentera (allt). Säg så mycket som möjligt! Vad/vem är det? (använd din eventuella förförståelse samt dra slutsatser av radioklippet) Lektion 1 SCIC 13/09/2013 A. Mordet på Anna Lindh a. Lyssna och rapportera (första delen) Förr (2003) Nu (2013) b. Lyssna och rapportera (andra delen) 1. Vem är Eva Frankell? 2. Vad säger hon om Anna Lindh?

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Tack så mycket för den här inbjudan!

Tack så mycket för den här inbjudan! FINANSROTELN SID 1 (17) 2011-02-08 pm DET TALADE ORDET GÄLLER 110219 ANFÖRANDE MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET STORSTOCKHOLM Tack så mycket för den här inbjudan! Det är fantastiskt att se så många mufare här.

Läs mer

Pensionärer Utomlands

Pensionärer Utomlands Pensionärer Utomlands Pensionärerna som väljer att flytta utomlands blir allt fler. 2014 fanns det drygt 120 000 personer bosatta utomlands som tog emot svensk pension. Hela 603 000 personer runt om i

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Västnorden. Västnorden ett alternativ till EU? Örebro, 5 februari 2005. av Tomas Larsson. Sidan 1 av 12

Västnorden. Västnorden ett alternativ till EU? Örebro, 5 februari 2005. av Tomas Larsson. Sidan 1 av 12 Sidan 1 av 12 ett alternativ till EU? Örebro, 5 februari 2005 av Tomas Larsson -e:/skandinavien/- Sidan 2 av 12 Inledning Sedan folkomröstningen om EU-medlemskap 1994 har diskussionen om Sveriges framtida

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Varannan svensk är nära sitt drömjobb

Varannan svensk är nära sitt drömjobb Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Sedan 2008 har Manpower Group tagit reda på svenskarnas syn på drömjobbet vilket det är, hur man når dit, och vad en arbetsgivare kan göra

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

En av Europas starkaste möbelbranscher och sju andra fakta om Möbelnationen Sverige

En av Europas starkaste möbelbranscher och sju andra fakta om Möbelnationen Sverige En av Europas starkaste möbelbranscher och sju andra fakta om Möbelnationen Sverige Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige. Januari 2014 Om rapporten Denna rapport är en sammanfattning baserad

Läs mer

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar.

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar. Jag har svarat på följande fyra frågor: 1 2 3 4 5 6 Min kod: Institutionen för ekonomi Rob Hart Tentamen Makroekonomi NA0133 Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar. Regler Svara på 4 frågor. (Vid svar på fler

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 4 Friluftsdagen En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Det

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007

Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007 Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007 Tal Inledning Jag har ju växt upp i skuggan av Barsebäck kan man ju säga. Under några år satt jag tillsammans med Torsten Carlsson även i Sydkrafts

Läs mer

5 röster för Europa. 5 röster för Europa Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se)

5 röster för Europa. 5 röster för Europa Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se) En förutsättning för ett bra val är att vi är många som är aktiva. I Europavalen har valdeltagandet traditionellt sett varit lågt vilket innebär att det parti som fått flest sympatisörer att gå och rösta

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Samtal med Valdo Randpere och Leila Miller

Samtal med Valdo Randpere och Leila Miller Samtal med Valdo Randpere och Leila Miller Svensk Tidskrift har genom sin redaktör, Gunnar Hökmark, intervjuat det avhoppade estniska paret Valda Randpere och Leila Miller. Svensk Tidskrift: Vad förvånade

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Finansminister Anders Borg 16 januari 2014 Svenska modellen fungerar för att den reformeras och utvecklas Växande gap mellan intäkter och utgifter när konkurrens-

Läs mer

Provet i samhällslära 18.3.2009 - svarsförslag

Provet i samhällslära 18.3.2009 - svarsförslag Provet i samhällslära 18.3.2009 - svarsförslag 1. Vilka är de olika skedena i regeringsbildningen, och när avgår statsrådet (regeringen)? Regeringen bildas alltid efter riksdagsvalen. Efter riksdagsvalen

Läs mer

INTRODUKTION TILL KURSEN. Makroekonomi

INTRODUKTION TILL KURSEN. Makroekonomi INTRODUKTION TILL KURSEN ROB HART Makroekonomi I makroekonomi studerar vi ekonomisk aktivitet inom systemet i sin helhet; företeelser som tillväxt, inflation och arbetslöshet analyseras,

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR

BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR 1.1.2007 8b/2006 BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR Bulgarien och Rumänien ansluter sig till Europeiska unionen den 1 januari 2007. Enligt Europeiska kommissionens

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4. Strävan mot G Strävan mot HM 1 Strävan mot HM 2

Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4. Strävan mot G Strävan mot HM 1 Strävan mot HM 2 1 Samhällsekonomi Strävansmål: Du skall efter kursen ha kunskaper om hur beslut om ekonomi kan påverka dig, det svenska samhället och i förlängningen resten av världen Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4 Bedömningsmatris

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

ZA5946. Flash Eurobarometer 405 (The Euro Area, October 2014) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA5946. Flash Eurobarometer 405 (The Euro Area, October 2014) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA96 Flash Eurobarometer 0 (The Euro Area, October 0) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL0 The euro areafis D Hur gammal är ni? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna FRÅGA ALLA Q Tycker

Läs mer

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare Ungdomarna i STOPP ett projekt mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering Inledning Under våren 2010 beslutade Inga Johansson

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Följ med på en spännande resa!

Följ med på en spännande resa! Följ med på en spännande resa! » Idag är vi en av Sveriges största teknikkonsulter inom el- och säkerhetsområdet. En utveckling som inte hade varit möjlig utan våra engagerade och kompetenta medarbetare.

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Detta är fjärde gången som Manpower Work Life undersöker

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Folkpartiet det självklara valet Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund Bakgrund Det här materialet hör till boken Kära Ruth som är skriven av Bente Bratlund. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som läser boken.

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer