Torsdag den 20 februari 2014, kl , Sessionssalen, Bibliotekshuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Torsdag den 20 februari 2014, kl. 18.00-19.20, Sessionssalen, Bibliotekshuset"

Transkript

1 sid 1 (33) Tid och plats Torsdag den 20 februari 2014, kl , Sessionssalen, Bibliotekshuset Ledamöter Bo Hidén (M) ordförande Magnus Persson (S) 1:e vice ordförande Karin Granström (MP) 2:e vice ordförande Marléne Lund Kopparklint (M) Margareta Nisser-Larsson (M) Monica Elgh (M) Göran Nilsson (M) t.o.m. 20 Maria Ohlsson (M) Per-Samuel Nisser (M) Jurga Johansson (M) Daniel Berghel (M) Ulf Dahlby (M) Madelene Ström (M) Harald Alvers (M) Aida Alvinius (M) Maria Frisk (MP) Asso Zand (MP) Martin Oscarsson (MP) Niklas Wikström (FP) Robert Warholm (FP) Henrik Lindblom (FP) Henrik Lander (C) Thomas Ohlsson (C) Emma Mickelin (C) Mattias J Fröding (KD) t.o.m. 20 Peter Kullgren (KD) Catharina Hellgren (KD) Lena Melesjö Windahl (S) Lennart Jansson (S) Jan Bergergård (S) t.o.m. 3 Ingela Agneblad (S) Inga-Maj Thyberg (S) Hans Igelström (S) Sofia Granström (S) Pernilla Edman (S) Håkan Holm Alteblad (S) Linda Larsson (S) Ingela Wretling (S) Christer Alnebratt (S) Lina Larhult (S) Stig Rohdin (S) Christian Norlin (S) Monica Gundahl (S) Lars-Gösta Blåvitt Elofsson (S) Mathias Casserlund (S) Bengt Holm (S) Niki Merimaa (S) Håkan Svenneling (V) Per Hulling (V) Katrin Rundström (V) Britt Engqvist (SD) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Tage Erlandergatan 8, Karlstad Underskrift

2 sid 2 (33) Tjänstgörande ersättare Ersättare Närvarande revisorer Göran Frödin (M) tjänstgör för Anders Knape (M) Lars Österdahl (M) tjänstgör för Christian Holm (M) Rickard Axinger (M) tjänstgör för Gunnar Ordell (M) Johanna Larsson (M) tjänstgör för Helene Torvaldsdotter Dehring (M) Ingvar Klang (M) tjänstgör för Göran Nilsson (M) fr.o.m. 21 Birgitta Westlund (MP) tjänstgör för Per-Inge Lidén (MP) Irja Wigforss (FP) tjänstgör för Malin Hedberg (FP) Erik Nilsson (KD) tjänstgör för Mattias J Fröding fr.o.m. 21 Nurcan Aldemir (S) tjänstgör för Anna Dahlén Gauffin (S) Lena Andersson (S) tjänstgör för Azim Noadjnas (S) Marianne Wreifors (S) tjänstgör för Jan Bergergård (S) fr.o.m. 4 Per Strömgren (V) tjänstgör för Lena Grip (V) Marita Gustafsson (SD) tjänstgör för Margaretha Nilsson (SD) Daniel Lindefelt (M) Anette Nordlund (M) Robert Halvarsson (MP) Per Eriksson (C) Maud Mithander-Andersson (S) Irene Wallin-Olsson (S) Yrjö Airiman (S) Marie Näslund (S) Thomas Bill (S) Esteri Nilsson (S) Christoffer Sonesson (S) Nurten Eken (S) Elisabeth Helms (V) Elisabeth Marie Schäffer (SD) Alf Nilsson Birgitta Samuelsson Björn Johansson Göran Stiglert Lars Wallin Ulf Gerard Åke Mandell

3 sid 3 (33) Justerare Tid och plats för justering Harald Alvers (M) och Hans Igelström (S) Den 28 februari 2014 kl , Sikholmen Karlstad CCC Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Harald Alvers Jenny Mentzer Bo Hidén Hans Igelström

4 sid 4 (33) Information Europaparlamentet Klas Jansson, handläggare på Informationskontoret i Sverige, informerar

5 sid 5 (33) 1 Entledigande Nedanstående personer entledigas från sina uppdrag. Linda Larsson (S) begär entledigande från uppdrag som ledamot och vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 februari Sandra Hammenlind begär entledigande från uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. Johanna Sundell (M) begär entledigande från uppdrag som ersättare i stadsbyggnadsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden Stadsbyggnadsnämnden Linda Larsson Sandra Hammenlind Johanna Sundell

6 sid 6 (33) 2 Val av ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige Dnr KS Dpl 00 Enligt länsstyrelsens beslut den 18 februari 2014 utses Karin Granström (MP) till ny ledamot i kommunfullmäktige och Robert Halvarsson (MP) och Gun Gustavsson (M) till nya ersättare i kommunfullmäktige för tiden fram till och med den 14 oktober 2014.

7 sid 7 (33) 3 Valärenden Dnr KS Dpl Karin Granström (MP) utses till andra vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden fram till och med den 14 oktober Ulrica Elfgren Borgström (S) utses till ledamot i kultur- och fritidsnämnden för tiden fram till och med den 31 december Björn Samuelsson (S) utses till förste vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden för tiden fram till och med den 31 december Alexander Torin (M) utses till ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden för tiden fram till och med den 31 december Vincent Magnusson (M) utses till ersättare i barn- och ungdomsnämnden för tiden fram till och med den 31 december Johan Björkehed (M) utses till ersättare i Karlstads-Hammarö gymnasienämnd för tiden fram till och med den 31 december Malin Berglund (M) utses till ersättare i stadsbyggnadsnämnden för tiden fram till och med den 31 december Bengt Sporsén (C) utses till ersättare i Karlstads Elnät AB för tiden fram till och med ordinarie bolagsstämma Thomas Gustafsson (S) utses till nämndeman i Värmlands tingsrätt för tiden fram till och med den 31 december Arbetsmarknads- och socialnämnden Barn- och ungdomsnämnden Karlstads-Hammarö gymnasienämnd Kultur- och fritidsnämnden Karlstads Elnät AB Värmlands tingsrätt Alexander Torin Bengt Sporsén Björn Samuelsson Johan Björkehed Karin Granström

8 sid 8 (33) Malin Berglund Thomas Gustafsson Ulrica Elfgren Borgström Vincent Magnusson

9 sid 9 (33) 4 Medborgarförslag - Gör alla sidor på till lättlästa Dnr KS Dpl 02 Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beslut. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Hasse Johansson att kommunen gör alla sidor på karlstad.se till lättlästa. Hasse Johanssons medborgarförslag den 24 januari Kommunstyrelsen Hasse Johansson

10 sid 10 (33) 5 Medborgarförslag - Tidigarelägg evenemanget på nyårsafton Dnr KS Dpl 42 Medborgarförslaget skickas till kultur- och fritidsnämnden för beslut. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Barbro Löfvenholm att kommunen tidigarelägger evenemanget på nyårsafton. Barbro Löfvenholms medborgarförslag den 2 januari Kultur- och fritidsnämnden Barbro Löfvenholm

11 sid 11 (33) 6 Medborgarförslag - Revidera kommunens flaggningsreglemente Dnr KS Dpl 00 Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beslut. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Anna Ivarsson att kommunen reviderar flaggningsreglementet. Anna Ivarssons medborgarförslag den 6 januari Kommunstyrelsen Anna Ivarsson

12 sid 12 (33) 7 Medborgarförslag - Ge inte tillstånd till cirkusar med exotiska djur att uppträda i Karlstad Dnr KS Dpl 25 Medborgarförslaget skickas till teknik- och fastighetsnämnden för beslut. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Malin Andersson att kommunen inte ger tillstånd till cirkusar med exotiska djur att uppträda i Karlstad. Malin Anderssons medborgarförslag den 7 januari Teknik- och fastighetsnämnden Malin Andersson

13 sid 13 (33) 8 Medborgarförslag - Se över linjedragningen av linje 4 på Norra Kroppkärr Dnr KS Dpl 90 Medborgarförslaget skickas till stadsbyggnadsnämnden för beslut. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Gunnar Olsson med flera att kommunen ser över linjedragningen av linje 4 på Norra Kroppkärr. Gunnar Olssons med fleras medborgarförslag den 13 januari Stadsbyggnadsnämnden Gunnar Olsson med flera enligt lista bifogat medborgarförslaget

14 sid 14 (33) 9 Medborgarförslag - Samlokalisera inte daglig verksamhet Dnr KS Dpl 31 Medborgarförslaget skickas till vård- och omsorgsnämnden för beslut. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Maria Carlsson att kommunen inte samlokaliserar daglig verksamhet. Maria Carlssons medborgarförslag den 13 januari Vård- och omsorgsnämnden Maria Carlsson

15 sid 15 (33) 10 Medborgarförslag - Bygg en trottoar för ökad trafiksäkerhet på Fruktvägen i Skåre/Stodene Dnr KS Dpl 71 Medborgarförslaget skickas till teknik- och fastighetsnämnden för beslut. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Torbjörn Averås Skorup att kommunen bygger en trottoar för ökad trafiksäkerhet på Fruktvägen i Skåre/Stodene. Torbjörn Averås Skorups medborgarförslag den 14 januari Teknik- och fastighetsnämnden Torbjörn Averås Skorup

16 sid 16 (33) 11 Medborgarförslag - Måla linjer specifikt för cykeltrafik på gatorna i centrala Karlstad Dnr KS Dpl 71 Medborgarförslaget skickas till teknik- och fastighetsnämnden för beslut. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Torbjörn Averås Skorup att kommunen målar linjer specifikt för cykeltrafik på gatorna i centrala Karlstad. Torbjörn Averås Skorups medborgarförslag den 14 januari Teknik- och fastighetsnämnden Torbjörn Averås Skorup

17 sid 17 (33) 12 Medborgarförslag - Förbättra miljön runt Hamngatan genom att bygga ut hållplats Välsviken och gör den till station för fjärrtåg Dnr KS Dpl 05 Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beslut. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Mattias Berglund att kommunen förbättrar miljön runt Hamngatan genom att bygga ut hållplats Välsviken och göra den till station för fjärrtåg. Mattias Berglunds medborgarförslag den 16 januari Kommunstyrelsen Mattias Berglund

18 sid 18 (33) 13 Medborgarförslag - Bygg en gångtunnel under järnvägen i Skattkärr Dnr KS Dpl 71 Medborgarförslaget skickas till teknik- och fastighetsnämnden för beslut. I tre medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Annemette Larsen, Git Olsson och Rebecca Eriksson att kommunen bygger en gångtunnel under järnvägen i Skattkärr. Annemette Larsens medborgarförslag den 21 januari Git Olssons medborgarförslag den 22 januari Rebecca Erikssons medborgarförslag den 22 januari Teknik- och fastighetsnämnden Annemette Larsen Git Olsson Rebecca Eriksson

19 sid 19 (33) 14 Medborgarförslag - Förbättra belysning vid övergångställena vid Universitetet Dnr KS Dpl 71 Medborgarförslaget skickas till teknik- och fastighetsnämnden för beslut. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Jan-Erik Byström att kommunen förbättrar belysning vid övergångställena vid Universitetet. Jan-Erik Byströms medborgarförslag den 21 januari Teknik- och fastighetsnämnden Jan-Erik Byström

20 sid 20 (33) 15 Medborgarförslag - Se över reglerna för utställande av blomlådor Dnr KS Dpl 71 Medborgarförslaget skickas till teknik- och fastighetsnämnden för beslut. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Annelie Larsson att kommunen ser över reglerna för utställande av blomlådor. Annelie Larssons medborgarförslag den 22 januari Teknik- och fastighetsnämnden Annelie Larsson

21 sid 21 (33) 16 Medborgarförslag - Återinför Bregott och mellanmjölk på skolorna Dnr KS Dpl 54 Medborgarförslaget skickas till barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden och kommunstyrelsen för beredning. I två medborgarförslag till kommunfullmäktige förslår Monique Forslund och Madeleine Muller att kommunen återinför Bregott och mellanmjölk på skolorna. Monique Forslunds medborgarförslag den 25 januari Madeleine Mullers medborgarförslag den 25 januari Barn- och ungdomsnämnden Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Monique Forslund Madeleine Muller

22 sid 22 (33) 17 Medborgarförslag - Inför hjärtstartare på varje kommunal skola i Karlstad Dnr KS Dpl 32 Medborgarförslaget skickas till barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden och kommunstyrelsen för beredning. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Pia Frodeson att kommunen inför hjärtstartare på varje kommunal skola i Karlstad. Pia Frodesons medborgarförslag den 30 januari Barn- och ungdomsnämnden Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Pia Frodeson

23 sid 23 (33) 18 Motion - Kartlägg personalkontinuiteten i hemtjänsten samt ta fram en långsiktig plan över behov av boendeplatser inom äldreomsorgen Dnr KS Dpl 30 Motionen skickas till stadsbyggnadsnämnden, teknik- och fastighetsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen för beredning. I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingela Wretling (S) att kommunen kartlägger personalkontinuiteten i hemtjänsten samt tar fram en långsiktig plan över behov av boendeplatser inom äldreomsorgen. Ingela Wretlings (S) motion den 29 januari Stadsbyggnadsnämnden Teknik- och fastighetsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Kommunstyrelsen Ingela Wretling

24 sid 24 (33) 19 Interpellationsdebatt - Friskolornas inrapportering av betyg Dnr KS Dpl 57 Per Hulling (V) har skrivit en interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Niklas Wikström (FP) och Karlstads-Hammarö gymnasienämnds ordförande Göran Nilsson (M) om friskolornas inrapportering av betyg till kommunen. Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2014 att interpellationen fick framföras. Barn- och ungdomsnämndens ordförande Niklas Wikström (FP) och Karlstads- Hammarö gymnasienämnds ordförande Göran Nilsson (M) lämnar vid dagens möte följande svar, se bilaga 1 till 19.

25 sid 25 (33) 20 Koncernbudget år 2014 Dnr KS Dpl 10 enligt kommunstyrelsens förslag Koncernbudgeten för år 2014 godkänns. Årets koncernbudget indikerar ett positivt resultat på 198,8 miljoner kronor (budget år 2013: 186,6 miljoner kronor). Kommunstyrelsens protokoll den 21 januari Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 december Kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 20 december Resultat- och kassaflödesbudget för år Karlstads Stadshus AB: protokoll den 17 december Yrkanden Per-Samuel Nisser (M) och Lena Melesjö Windahl (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag: Koncernbudgeten för år 2014 godkänns. Kommunfullmäktige Karlstads Stadshus AB Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Stiftelsen Karlstadshus

26 sid 26 (33) 21 Karlstads Bostads AB:s renovering av hyreslägenheter på Rud, etapp 4 Dnr KS Dpl 62 enligt kommunstyrelsens förslag Renovering av kvarteret Rottnen 5 på Rud uppgående till 85 miljoner kronor, godkänns i enlighet med redovisat förslag. Karlstads Bostads AB genomför lägenhetsrenoveringar på Rud i flera etapper. Etapp 4 som är den sista etappen planerar bolaget att påbörja i april 2014 och innehåller 247 lägenheter. Total projektkostnad uppgår till 85,3 miljoner kr. Mot bakgrund av detta begär Karlstads Bostads AB att kommunfullmäktige godkänner projektet. Kommunstyrelsens protokoll den 21 januari Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 januari Karlstads Stadshus AB:s protokoll den 21 januari Karlstads Stadshus AB:s tjänsteskrivelse den 13 januari Karlstads Bostads AB:s protokoll den 24 oktober Karlstads Bostads AB:s tjänsteskrivelse den 15 oktober Yrkanden Thomas Ohlsson (C) och Lena Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag: Renovering av kvarteret Rottnen 5 på Rud uppgående till 85 miljoner kronor, godkänns i enlighet med redovisat förslag. Karlstads Stadshus AB Karlstads Bostads AB

27 sid 27 (33) 22 Karlstad Innovation Park Dnr KS Dpl 06 enligt kommunstyrelsens förslag 1. Karlstad Innovation Park ekonomisk förening bildas i samverkan med Karlstads universitet, Stora Enso Research, Region Värmland och Inova. 2. Budgetutkast för Karlstad Innovation Park ekonomisk förening godkänns. Under hösten 2013 startade projektet att etablera Karlstad Innovation Park. Projektet är nu avslutat och verksamheten ska permanentas. Karlstad Innovation Park ekonomisk förening ska bildas tillsammans med aktörer och intressenter i regionen. Kommunstyrelsens protokoll den 18 februari Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 januari Kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 30 januari Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 september Kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 4 september Per-Samuel Nissers (M), Peter Kullgrens (KD), Per-Inge Lidéns (MP), Niklas Wikströms (FP) och Henrik Landers (C) skrivelse den 18 augusti Yrkanden Per-Samuel Nisser (M), Lena Melesjö Windahl (S) och Göran Frödin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag: 1. Karlstad Innovation Park ekonomisk förening bildas i samverkan med Karlstads universitet, Stora Enso Research, Region Värmland och Inova. 2. Budgetutkast för Karlstad Innovation Park ekonomisk förening godkänns. Per-Samuel Nisser Peter Kullgren Per-Inge Lidén Niklas Wikström

28 sid 28 (33) Henrik Lander

29 sid 29 (33) 23 Rapport - Servicegarantier i Karlstads kommun 2013 Dnr KS Dpl 01 enligt kommunstyrelsens förslag Rapporten Servicegarantier i Karlstads kommun 2013 godkänns. Kommunfullmäktige beslutade att alla nämnder skulle införa servicegarantier under Syftet var att förtydliga vilken service Karlstadsbor och företagare kan förvänta sig och att klargöra vad som händer om kommunen inte når upp till utlovad servicenivå. För att vidareutveckla och förbättra arbetet med servicegarantierna har en utvärdering genomförts. Kommunstyrelsens protokoll den 21 januari Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 december Rapport - Servicegarantier i Karlstads kommun 2013 den 17 december Samtliga nämnder

30 sid 30 (33) 24 Rapport avseende ej verkställda beslut enligt 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och rapportering enligt 28 samma lag Dnr KS Dpl 34 enligt kommunstyrelsens förslag Redovisningen godkänns. Arbetsmarknads- och socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden är enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldig att rapportera alla gynnade beslut som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Nämnderna ska också rapportera alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dagen verkställigheten avbröts. De statistiska uppgifterna ska rapporteras till kommunfullmäktige och Socialstyrelsen samt kommunens revisorer enligt 28 f-g LSS. Kommunstyrelsens protokoll den 21 januari Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 december Kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 9 december Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll den 20 november Arbetsmarknads- och socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 oktober Arbetsmarknads- och socialförvaltningens tjänsteyttrande den 16 oktober Vård- och omsorgsnämndens protokoll den 23 oktober Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 oktober Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteyttrande den 4 oktober Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll den 28 augusti Arbetsmarknads- och socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 augusti Arbetsmarknads- och socialförvaltningens tjänsteyttrande den 11 juli Vård- och omsorgsnämndens protokoll den 28 augusti Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 augusti Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteyttrande den 1 juli 2013.

31 sid 31 (33) Arbetsmarknads- och socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden Karlstads kommuns revisorer Socialstyrelsen

32 sid 32 (33) 25 Rapport avseende ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och 2 kap 3 socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap 6 f-h samma lag Dnr KS Dpl 34 enligt kommunstyrelsens förslag Redovisningen godkänns. Arbetsmarknads- och socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden är skyldiga enligt 4 kap 1 samt 2 kap 3 socialtjänstlagen att rapportera alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader. Nämnderna ska också rapportera alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dagen verkställigheten avbrutits. Den här rapporteringen avser två kvartal. Kommunstyrelsens protokoll den 21 januari Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 december Kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 10 december Arbetsmarknads- och socialförvaltningens protokoll den 20 november Arbetsmarknads- och socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 oktober Arbetsmarknads- och socialförvaltningens tjänsteyttrande den 16 oktober Vård- och omsorgsnämndens protokoll den 23 oktober Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 oktober Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteyttrande den 1 oktober Arbetsmarknads- och socialförvaltningens protokoll den 28 augusti Arbetsmarknads- och socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 augusti Arbetsmarknads- och socialförvaltningens tjänsteyttrande den 11 juli Vård- och omsorgsnämndens protokoll den 28 augusti Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 augusti Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteyttrande den 1 juli 2013.

33 sid 33 (33) Arbetsmarknads- och socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden Karlstads kommuns revisorer Socialstyrelsen

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 24 oktober 2013

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 24 oktober 2013 sid 1 (5) Sekreterare Jenny Mentzer, 054-540 -10 06 jenny.mentzer@karlstad.se Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 24 oktober 2013 Sessionssalen, Bibliotekshuset, kl. 18.00 Fullmäktigevärdar Margareta

Läs mer

Torsdag den 13 december 2012, kl. 18.00-19.20, Sessionssalen, Bibliotekshuset

Torsdag den 13 december 2012, kl. 18.00-19.20, Sessionssalen, Bibliotekshuset sid 1 (36) Tid och plats Torsdag den 13 december 2012, kl. 18.00-19.20, Sessionssalen, Bibliotekshuset Ledamöter Bo Hidén (M) ordförande Magnus Persson (S) 1:e vice ordförande Åke Pettersson Frykberg (MP)

Läs mer

Onsdag den 24 oktober 2012 kl. 13.00-14.45 Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajourneras för gruppmöte kl. 13.15-13.50

Onsdag den 24 oktober 2012 kl. 13.00-14.45 Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajourneras för gruppmöte kl. 13.15-13.50 sid 1 (14) Tid och plats Ledamöter Ersättare Onsdag den 24 oktober 2012 kl. 13.00-14.45 Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajourneras för gruppmöte kl. 13.15-13.50 Marléne Lund Kopparklint (M) ordförande

Läs mer

Ann-Katrin Gyllsten (FP) Andreas Pettersson (C) Amanda Green (S) Tid och plats för justering Kultur- och fritidsförvaltningen den 2 september 2013

Ann-Katrin Gyllsten (FP) Andreas Pettersson (C) Amanda Green (S) Tid och plats för justering Kultur- och fritidsförvaltningen den 2 september 2013 sid 1 (14) Tid och plats Onsdag den 28 augusti 2013, kl. 08.30-10.55 Kronoparkssalen, Bibliotekshuset Sammanträdet ajourneras för gruppmöten kl 10.25-10.45 Tjänstgörande Ersättare Justerare Per-Inge Lidén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 6

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 6 Ärende 6 Dnr KS-2011-672 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-17 Lars Sätterberg, lars.satterberg@karlstad.se Motion - Inrätta en social investeringsfond

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Torsdag den 24 september 2015 kl Karlstad CCC

Torsdag den 24 september 2015 kl Karlstad CCC sid 1 (7) Tid och plats Torsdag den 24 september 2015 kl. 13.00 15.20 Karlstad CCC Ledamöter och ersättare Justerare Tid och plats för justering Övriga närvarande Marléne Lund Kopparklint (M), ordf, kommunstyrelsen

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

Tid och plats Onsdag den 28 augusti 2013, kl Sammanträdesrummet Väst, Karolinen

Tid och plats Onsdag den 28 augusti 2013, kl Sammanträdesrummet Väst, Karolinen sid 1 (10) Tid och plats Onsdag den 28 augusti 2013, kl. 15.00-17.00 Sammanträdesrummet Väst, Karolinen Tjänstgörande Ersättare Justerare Tid och plats för justering Niklas Wikström (FP) ordförande Fredrik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 15.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lisbeth Öjstrand,

Läs mer

Onsdag den 12 december Norsalen Gruppmöten kl

Onsdag den 12 december Norsalen Gruppmöten kl sid 1 (15) Tid och plats Onsdag den 12 december 2012 14.00-16.35 Norsalen Gruppmöten kl. 15.10 16.25 Ledamöter Martin Oscarsson (MP) ordförande utom 7 Håkan Svenneling (V) 1:e vice ordförande, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-06 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-19.20 Beslutande Douglas Roth, ordförande, Lennart Westdahl, Bo-Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Johan Barnekow, Gunnel Persson,

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00 sid 1 (10) Tid och plats Onsdag den 12 juni 2013, kl. 9.00-15.12 (Information kl 9.00 12.15) Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajournerades för lunch 12.15-13.00 samt för gruppmöte 13.45-14.30 Tjänstgörande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder tisdag den 25 september 2012

Kommunstyrelsen sammanträder tisdag den 25 september 2012 sid 1 (5) Sekreterare Lisa Berg, 054 540 10 06 lisa.berg@karlstad.se Kommunstyrelsen sammanträder tisdag den 25 september 2012 Sessionssalen, Bibliotekshuset, kl. 15.00 (OBS! platsen) Tid och plats för

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-20:45 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Monica Samuelsson. Peter Ohlsson (S) Jessica Norberg (S) Stefan Hagman (S) Elaine Björkman (S) Seppo Tallheden (S)

Monica Samuelsson. Peter Ohlsson (S) Jessica Norberg (S) Stefan Hagman (S) Elaine Björkman (S) Seppo Tallheden (S) 1(8) Plats och tid Ledamöter Medborgarhusets A -sal i Alafors -direktjusterade p kl. 18.00-20:20 Inga-Lill Andersson (S), ordförande Paula Örn (S) Björn Norberg (S) Klas Karlsson (S) Dennis Ljunggren (S)

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Tid och plats Fredag den 6 oktober 2017 kl 09:00-11:35 Samhällsbyggnadshuset, Solen

Tid och plats Fredag den 6 oktober 2017 kl 09:00-11:35 Samhällsbyggnadshuset, Solen sid 1 (9) Tid och plats Fredag den 6 oktober 2017 kl 09:00-11:35 Samhällsbyggnadshuset, Solen Ledamöter Marléne Lund Kopparklint (M), ordförande, kommunstyrelsen Kjell-Åke Rhodin, PRO, vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl Socialnämnden 2014-11-20 1(18) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl.13.00-17.30 Beslutande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD) Birgitta Kahn

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 62-71 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.25 ande Närvarande,ej tjänst- görande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Perslundaskolans aula kl 18.30-19.05 Beslutande Se uppropslista Övriga deltagare Annica Månsson, kommunsekreterare Anders Steffen, revisor 3 åhörare Närvarande ersättare Mari-Ann

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl. 08.30 12.05 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M), ordförande Britt Hjertqvist (L), vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Se deltagarlista på sida två. David Aronsson (V)

Se deltagarlista på sida två. David Aronsson (V) 1/5 Plats och tid Sal 106 vid Paulinska salen kl. 17:45 18:00 Paragrafer 48-53 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset i Strängnäs,

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 85-97 2 85 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i tekniska nämnden Staffan Olsson (MP)... 6 86 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden - Bo Lundgren

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-19 Socialnämnden Plats och tid Rum Kumla, 2011-10-19, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Annica Eriksson (S) Anders Schölin (M) Sölve Persson (S) Kerstin Lundqvist-Eriksson

Läs mer

Torsdag den 24 september 2015 kl. 09.00 12.00 Karlstad CCC

Torsdag den 24 september 2015 kl. 09.00 12.00 Karlstad CCC sid 1 (8) Tid och plats Torsdag den 24 september 2015 kl. 09.00 12.00 Karlstad CCC Ledamöter och ersättare Marléne Lund Kopparklint (M), ordf, kommunstyrelsen Anita Hall (C), vård- och omsorgsnämnden Ingela

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunfullmäktige

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Parken, Trelleborg kl. 09.00-16.15 Beslutande Ismet Dedic (S) Ulf Bingsgård (M) Helmuth Petersén (SD) Göran Gärtner (M) Torbjörn Karlsson (S) Marianne Pettersson (S)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 65-74 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.30 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Fredrik Jönsson (M) Marita Söderqvist (S) Britt Bagge (MP) (Hammarö kommun) Steinar Ruud (S) (Hammarö kommun)

Fredrik Jönsson (M) Marita Söderqvist (S) Britt Bagge (MP) (Hammarö kommun) Steinar Ruud (S) (Hammarö kommun) sid 1 (15) Tid och plats Torsdag den 29 augusti 2013, kl. 13.15-14.20 Mötet ajourneras kl 13.45-14.15 för gruppmöten. Tjädern, Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning, Drottninggatan 45, Karlstad Tjänstgörande

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 26 augusti 2013 Tid: 15.30 19.15 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 29 augusti 2013 Paragrafer: 71-81 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Tid och plats Onsdag den 20 juni 2012 kl. 08.30-11.40 Alsters herrgård Sammanträdet ajourneras för gruppmöten kl. 11.15-11.30

Tid och plats Onsdag den 20 juni 2012 kl. 08.30-11.40 Alsters herrgård Sammanträdet ajourneras för gruppmöten kl. 11.15-11.30 sid 1 (14) Tid och plats Onsdag den 20 juni 2012 kl. 08.30-11.40 Alsters herrgård Sammanträdet ajourneras för gruppmöten kl. 11.15-11.30 Ledamöter Ersättare Per-Inge Lidén (MP) ordförande Linda Larsson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 42-50 2 42 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - SMELOC AB (A Dahlbom)...5 43 Tillfälligt utökat tillstånd för alkoholservering inför Potatisfestivalen 2014 - Restaurang Åkanten...6

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Onsdag den 25 september 2013 13.00-15.50 Fågelviksalen Mötet ajourneras för gruppmöten kl. 14.50-15.25

Onsdag den 25 september 2013 13.00-15.50 Fågelviksalen Mötet ajourneras för gruppmöten kl. 14.50-15.25 sid 1 (16) Tid och plats Ledamöter Ersättare Onsdag den 25 september 2013 13.00-15.50 Fågelviksalen Mötet ajourneras för gruppmöten kl. 14.50-15.25 Martin Oscarsson (MP) ordförande Katrin Rundström (V)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 15.00-15.10 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Bert Öhlund och Hans-Eric Wallin

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(8) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 18.30-19.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef

Läs mer

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S)

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:00-20:20 Närvarande ledamöter Klas Nordh (FP), ordförande Mikael Berglund (M) Inge Nilsson (M) Jan Skog (M) Dan Björk (M) Rose-Marie Fihn

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum PLATS OCH TID KilArena, torsdag 27 augusti 2015, 19.00 19.30 ANDE LEDAMÖTER Rita Gunnarsson (S), ordförande Torbjörn Tuback (M), 1:e vice ordförande Maj-Britt Tibo (S), 2:e vice ordförande Mikael Johansson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19)

Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19) Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19) Plats och tid Villan, klockan 18.00 19.50 Paragrafer 81-96 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 7

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 7 Ärende 7 sid 9 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 7 Motion - Inrätta en social investeringsfond Dnr KS-2011-672 Dpl11 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Motionens första punkt bifalls

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-10-27 71 Tid och plats Måndagen den 27 oktober 2014 kl. 14.00-14.45 Sessionssalen, förvaltningsbyggnaden Beslutande Övriga deltagare Se bifogad deltagar-/ uppropslista Bilaga 1 Maria

Läs mer

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl. 15.55-16.35 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica Katsanidou (S) Sharad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober, 18.10 19.10 Beslutande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Ulf Olofsson (S), Elizabeth Pettersson

Läs mer

Marita Söderqvist (S) Susanna Göransdotter (V) Tisdag den 25 juni 2013, Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning, Drottninggatan 45, Karlstad

Marita Söderqvist (S) Susanna Göransdotter (V) Tisdag den 25 juni 2013, Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning, Drottninggatan 45, Karlstad sid 1 (16) Tid och plats Onsdag den 19 juni 2013, kl. 13.15 15.15. Mötet ajourneras för gruppmöten kl 14.40 15.10. Tjädern, Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning, Drottninggatan 45, Karlstad Tjänstgörande

Läs mer

Gunila Lundström (c) Börje Peterson (kd) Karin Gustafsson (kd) Inga-Lill Jonsson (m) Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 15.

Gunila Lundström (c) Börje Peterson (kd) Karin Gustafsson (kd) Inga-Lill Jonsson (m) Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 15. 1 (5) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 18-18.20 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Inger Israelsson (v), 2:e vice ordförande Ulla-Maj Andersson (s) Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Niels Madsen (M) för Bertil Olsson (M)

Niels Madsen (M) för Bertil Olsson (M) 1 (7) Plats och tid Varagårdssskolans aula, torsdagen den 26 maj 2016 kl 18:00-18:10 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Ninnie Lindell (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:30-21:10 Beslutande Stina-Kajsa Melin (s), ordf Ewa Johansson (ad) och tjänstgörande ersättare Roland Wall (c) Anita Ahlberg (ad) Hasse Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(6) Plats och tid Tjädern sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 15.00. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Jan-Olov Jonsson, V Martine Eng, S, ordförande Henny Möhlnhoff Lindkvist, S Ida Nilsson.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-10-28 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-20.00 Beslutande Catharina Månsson, ordförande, Erik Thörn, Karin Nilsson, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Agneta Hörberg,

Läs mer

sid 1 (7) RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Protokoll

sid 1 (7) RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Protokoll sid 1 (7) Tid och plats Fredag den 30 september 2016 13:00-16:00 Solen, Samhällsbyggnadshuset Ledamöter och ersättare Marléne Lund Kopparklint (M), ordf, kommunstyrelsen Niina Koivvomaa (M), arbetsmarknads-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-11-04 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-19.25 Beslutande Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Roland Persson, Berit Wirödal, Lars Olsson, Willy Ohlsson, Sonje Björck,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Tid Plats 13:00-15:45 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i Fjugesta ande ledamöter Henrik Hult (C) (ordförande) Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande) Astrid Söderquist (C) Ulrika

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden

1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden 1(9) Plats och tid Åsaka-Velandarummet, kl. 15:00 16:00 ande Ledamöter Ersättare Ann-Christin Holgersson (S), Ordförande Sven Åke Möll (S), 1:e vice ordförande Maria Nilsson (KD), 2:e vice ordförande Mussa

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande EKERÖ KOMMUN 1(10) Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386 Beslutande Ledamöter Lennart Ljungblom (fp) ordf. Frida Tamker (m) 1: e vice ordf. Georg Gustafsson (s) 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ( 11) Sammanträde Sammanträdesdatum: 2014-10-20 Samman trädestid: Klockan 18.00-18.25 Plats: Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup Paragrafer: 147-153 Ordinarie

Läs mer