Torsdag den 20 februari 2014, kl , Sessionssalen, Bibliotekshuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Torsdag den 20 februari 2014, kl. 18.00-19.20, Sessionssalen, Bibliotekshuset"

Transkript

1 sid 1 (33) Tid och plats Torsdag den 20 februari 2014, kl , Sessionssalen, Bibliotekshuset Ledamöter Bo Hidén (M) ordförande Magnus Persson (S) 1:e vice ordförande Karin Granström (MP) 2:e vice ordförande Marléne Lund Kopparklint (M) Margareta Nisser-Larsson (M) Monica Elgh (M) Göran Nilsson (M) t.o.m. 20 Maria Ohlsson (M) Per-Samuel Nisser (M) Jurga Johansson (M) Daniel Berghel (M) Ulf Dahlby (M) Madelene Ström (M) Harald Alvers (M) Aida Alvinius (M) Maria Frisk (MP) Asso Zand (MP) Martin Oscarsson (MP) Niklas Wikström (FP) Robert Warholm (FP) Henrik Lindblom (FP) Henrik Lander (C) Thomas Ohlsson (C) Emma Mickelin (C) Mattias J Fröding (KD) t.o.m. 20 Peter Kullgren (KD) Catharina Hellgren (KD) Lena Melesjö Windahl (S) Lennart Jansson (S) Jan Bergergård (S) t.o.m. 3 Ingela Agneblad (S) Inga-Maj Thyberg (S) Hans Igelström (S) Sofia Granström (S) Pernilla Edman (S) Håkan Holm Alteblad (S) Linda Larsson (S) Ingela Wretling (S) Christer Alnebratt (S) Lina Larhult (S) Stig Rohdin (S) Christian Norlin (S) Monica Gundahl (S) Lars-Gösta Blåvitt Elofsson (S) Mathias Casserlund (S) Bengt Holm (S) Niki Merimaa (S) Håkan Svenneling (V) Per Hulling (V) Katrin Rundström (V) Britt Engqvist (SD) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Tage Erlandergatan 8, Karlstad Underskrift

2 sid 2 (33) Tjänstgörande ersättare Ersättare Närvarande revisorer Göran Frödin (M) tjänstgör för Anders Knape (M) Lars Österdahl (M) tjänstgör för Christian Holm (M) Rickard Axinger (M) tjänstgör för Gunnar Ordell (M) Johanna Larsson (M) tjänstgör för Helene Torvaldsdotter Dehring (M) Ingvar Klang (M) tjänstgör för Göran Nilsson (M) fr.o.m. 21 Birgitta Westlund (MP) tjänstgör för Per-Inge Lidén (MP) Irja Wigforss (FP) tjänstgör för Malin Hedberg (FP) Erik Nilsson (KD) tjänstgör för Mattias J Fröding fr.o.m. 21 Nurcan Aldemir (S) tjänstgör för Anna Dahlén Gauffin (S) Lena Andersson (S) tjänstgör för Azim Noadjnas (S) Marianne Wreifors (S) tjänstgör för Jan Bergergård (S) fr.o.m. 4 Per Strömgren (V) tjänstgör för Lena Grip (V) Marita Gustafsson (SD) tjänstgör för Margaretha Nilsson (SD) Daniel Lindefelt (M) Anette Nordlund (M) Robert Halvarsson (MP) Per Eriksson (C) Maud Mithander-Andersson (S) Irene Wallin-Olsson (S) Yrjö Airiman (S) Marie Näslund (S) Thomas Bill (S) Esteri Nilsson (S) Christoffer Sonesson (S) Nurten Eken (S) Elisabeth Helms (V) Elisabeth Marie Schäffer (SD) Alf Nilsson Birgitta Samuelsson Björn Johansson Göran Stiglert Lars Wallin Ulf Gerard Åke Mandell

3 sid 3 (33) Justerare Tid och plats för justering Harald Alvers (M) och Hans Igelström (S) Den 28 februari 2014 kl , Sikholmen Karlstad CCC Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Harald Alvers Jenny Mentzer Bo Hidén Hans Igelström

4 sid 4 (33) Information Europaparlamentet Klas Jansson, handläggare på Informationskontoret i Sverige, informerar

5 sid 5 (33) 1 Entledigande Nedanstående personer entledigas från sina uppdrag. Linda Larsson (S) begär entledigande från uppdrag som ledamot och vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 februari Sandra Hammenlind begär entledigande från uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. Johanna Sundell (M) begär entledigande från uppdrag som ersättare i stadsbyggnadsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden Stadsbyggnadsnämnden Linda Larsson Sandra Hammenlind Johanna Sundell

6 sid 6 (33) 2 Val av ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige Dnr KS Dpl 00 Enligt länsstyrelsens beslut den 18 februari 2014 utses Karin Granström (MP) till ny ledamot i kommunfullmäktige och Robert Halvarsson (MP) och Gun Gustavsson (M) till nya ersättare i kommunfullmäktige för tiden fram till och med den 14 oktober 2014.

7 sid 7 (33) 3 Valärenden Dnr KS Dpl Karin Granström (MP) utses till andra vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden fram till och med den 14 oktober Ulrica Elfgren Borgström (S) utses till ledamot i kultur- och fritidsnämnden för tiden fram till och med den 31 december Björn Samuelsson (S) utses till förste vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden för tiden fram till och med den 31 december Alexander Torin (M) utses till ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden för tiden fram till och med den 31 december Vincent Magnusson (M) utses till ersättare i barn- och ungdomsnämnden för tiden fram till och med den 31 december Johan Björkehed (M) utses till ersättare i Karlstads-Hammarö gymnasienämnd för tiden fram till och med den 31 december Malin Berglund (M) utses till ersättare i stadsbyggnadsnämnden för tiden fram till och med den 31 december Bengt Sporsén (C) utses till ersättare i Karlstads Elnät AB för tiden fram till och med ordinarie bolagsstämma Thomas Gustafsson (S) utses till nämndeman i Värmlands tingsrätt för tiden fram till och med den 31 december Arbetsmarknads- och socialnämnden Barn- och ungdomsnämnden Karlstads-Hammarö gymnasienämnd Kultur- och fritidsnämnden Karlstads Elnät AB Värmlands tingsrätt Alexander Torin Bengt Sporsén Björn Samuelsson Johan Björkehed Karin Granström

8 sid 8 (33) Malin Berglund Thomas Gustafsson Ulrica Elfgren Borgström Vincent Magnusson

9 sid 9 (33) 4 Medborgarförslag - Gör alla sidor på till lättlästa Dnr KS Dpl 02 Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beslut. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Hasse Johansson att kommunen gör alla sidor på karlstad.se till lättlästa. Hasse Johanssons medborgarförslag den 24 januari Kommunstyrelsen Hasse Johansson

10 sid 10 (33) 5 Medborgarförslag - Tidigarelägg evenemanget på nyårsafton Dnr KS Dpl 42 Medborgarförslaget skickas till kultur- och fritidsnämnden för beslut. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Barbro Löfvenholm att kommunen tidigarelägger evenemanget på nyårsafton. Barbro Löfvenholms medborgarförslag den 2 januari Kultur- och fritidsnämnden Barbro Löfvenholm

11 sid 11 (33) 6 Medborgarförslag - Revidera kommunens flaggningsreglemente Dnr KS Dpl 00 Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beslut. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Anna Ivarsson att kommunen reviderar flaggningsreglementet. Anna Ivarssons medborgarförslag den 6 januari Kommunstyrelsen Anna Ivarsson

12 sid 12 (33) 7 Medborgarförslag - Ge inte tillstånd till cirkusar med exotiska djur att uppträda i Karlstad Dnr KS Dpl 25 Medborgarförslaget skickas till teknik- och fastighetsnämnden för beslut. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Malin Andersson att kommunen inte ger tillstånd till cirkusar med exotiska djur att uppträda i Karlstad. Malin Anderssons medborgarförslag den 7 januari Teknik- och fastighetsnämnden Malin Andersson

13 sid 13 (33) 8 Medborgarförslag - Se över linjedragningen av linje 4 på Norra Kroppkärr Dnr KS Dpl 90 Medborgarförslaget skickas till stadsbyggnadsnämnden för beslut. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Gunnar Olsson med flera att kommunen ser över linjedragningen av linje 4 på Norra Kroppkärr. Gunnar Olssons med fleras medborgarförslag den 13 januari Stadsbyggnadsnämnden Gunnar Olsson med flera enligt lista bifogat medborgarförslaget

14 sid 14 (33) 9 Medborgarförslag - Samlokalisera inte daglig verksamhet Dnr KS Dpl 31 Medborgarförslaget skickas till vård- och omsorgsnämnden för beslut. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Maria Carlsson att kommunen inte samlokaliserar daglig verksamhet. Maria Carlssons medborgarförslag den 13 januari Vård- och omsorgsnämnden Maria Carlsson

15 sid 15 (33) 10 Medborgarförslag - Bygg en trottoar för ökad trafiksäkerhet på Fruktvägen i Skåre/Stodene Dnr KS Dpl 71 Medborgarförslaget skickas till teknik- och fastighetsnämnden för beslut. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Torbjörn Averås Skorup att kommunen bygger en trottoar för ökad trafiksäkerhet på Fruktvägen i Skåre/Stodene. Torbjörn Averås Skorups medborgarförslag den 14 januari Teknik- och fastighetsnämnden Torbjörn Averås Skorup

16 sid 16 (33) 11 Medborgarförslag - Måla linjer specifikt för cykeltrafik på gatorna i centrala Karlstad Dnr KS Dpl 71 Medborgarförslaget skickas till teknik- och fastighetsnämnden för beslut. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Torbjörn Averås Skorup att kommunen målar linjer specifikt för cykeltrafik på gatorna i centrala Karlstad. Torbjörn Averås Skorups medborgarförslag den 14 januari Teknik- och fastighetsnämnden Torbjörn Averås Skorup

17 sid 17 (33) 12 Medborgarförslag - Förbättra miljön runt Hamngatan genom att bygga ut hållplats Välsviken och gör den till station för fjärrtåg Dnr KS Dpl 05 Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beslut. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Mattias Berglund att kommunen förbättrar miljön runt Hamngatan genom att bygga ut hållplats Välsviken och göra den till station för fjärrtåg. Mattias Berglunds medborgarförslag den 16 januari Kommunstyrelsen Mattias Berglund

18 sid 18 (33) 13 Medborgarförslag - Bygg en gångtunnel under järnvägen i Skattkärr Dnr KS Dpl 71 Medborgarförslaget skickas till teknik- och fastighetsnämnden för beslut. I tre medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Annemette Larsen, Git Olsson och Rebecca Eriksson att kommunen bygger en gångtunnel under järnvägen i Skattkärr. Annemette Larsens medborgarförslag den 21 januari Git Olssons medborgarförslag den 22 januari Rebecca Erikssons medborgarförslag den 22 januari Teknik- och fastighetsnämnden Annemette Larsen Git Olsson Rebecca Eriksson

19 sid 19 (33) 14 Medborgarförslag - Förbättra belysning vid övergångställena vid Universitetet Dnr KS Dpl 71 Medborgarförslaget skickas till teknik- och fastighetsnämnden för beslut. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Jan-Erik Byström att kommunen förbättrar belysning vid övergångställena vid Universitetet. Jan-Erik Byströms medborgarförslag den 21 januari Teknik- och fastighetsnämnden Jan-Erik Byström

20 sid 20 (33) 15 Medborgarförslag - Se över reglerna för utställande av blomlådor Dnr KS Dpl 71 Medborgarförslaget skickas till teknik- och fastighetsnämnden för beslut. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Annelie Larsson att kommunen ser över reglerna för utställande av blomlådor. Annelie Larssons medborgarförslag den 22 januari Teknik- och fastighetsnämnden Annelie Larsson

21 sid 21 (33) 16 Medborgarförslag - Återinför Bregott och mellanmjölk på skolorna Dnr KS Dpl 54 Medborgarförslaget skickas till barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden och kommunstyrelsen för beredning. I två medborgarförslag till kommunfullmäktige förslår Monique Forslund och Madeleine Muller att kommunen återinför Bregott och mellanmjölk på skolorna. Monique Forslunds medborgarförslag den 25 januari Madeleine Mullers medborgarförslag den 25 januari Barn- och ungdomsnämnden Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Monique Forslund Madeleine Muller

22 sid 22 (33) 17 Medborgarförslag - Inför hjärtstartare på varje kommunal skola i Karlstad Dnr KS Dpl 32 Medborgarförslaget skickas till barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden och kommunstyrelsen för beredning. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Pia Frodeson att kommunen inför hjärtstartare på varje kommunal skola i Karlstad. Pia Frodesons medborgarförslag den 30 januari Barn- och ungdomsnämnden Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Pia Frodeson

23 sid 23 (33) 18 Motion - Kartlägg personalkontinuiteten i hemtjänsten samt ta fram en långsiktig plan över behov av boendeplatser inom äldreomsorgen Dnr KS Dpl 30 Motionen skickas till stadsbyggnadsnämnden, teknik- och fastighetsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen för beredning. I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingela Wretling (S) att kommunen kartlägger personalkontinuiteten i hemtjänsten samt tar fram en långsiktig plan över behov av boendeplatser inom äldreomsorgen. Ingela Wretlings (S) motion den 29 januari Stadsbyggnadsnämnden Teknik- och fastighetsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Kommunstyrelsen Ingela Wretling

24 sid 24 (33) 19 Interpellationsdebatt - Friskolornas inrapportering av betyg Dnr KS Dpl 57 Per Hulling (V) har skrivit en interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Niklas Wikström (FP) och Karlstads-Hammarö gymnasienämnds ordförande Göran Nilsson (M) om friskolornas inrapportering av betyg till kommunen. Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2014 att interpellationen fick framföras. Barn- och ungdomsnämndens ordförande Niklas Wikström (FP) och Karlstads- Hammarö gymnasienämnds ordförande Göran Nilsson (M) lämnar vid dagens möte följande svar, se bilaga 1 till 19.

25 sid 25 (33) 20 Koncernbudget år 2014 Dnr KS Dpl 10 enligt kommunstyrelsens förslag Koncernbudgeten för år 2014 godkänns. Årets koncernbudget indikerar ett positivt resultat på 198,8 miljoner kronor (budget år 2013: 186,6 miljoner kronor). Kommunstyrelsens protokoll den 21 januari Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 december Kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 20 december Resultat- och kassaflödesbudget för år Karlstads Stadshus AB: protokoll den 17 december Yrkanden Per-Samuel Nisser (M) och Lena Melesjö Windahl (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag: Koncernbudgeten för år 2014 godkänns. Kommunfullmäktige Karlstads Stadshus AB Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Stiftelsen Karlstadshus

26 sid 26 (33) 21 Karlstads Bostads AB:s renovering av hyreslägenheter på Rud, etapp 4 Dnr KS Dpl 62 enligt kommunstyrelsens förslag Renovering av kvarteret Rottnen 5 på Rud uppgående till 85 miljoner kronor, godkänns i enlighet med redovisat förslag. Karlstads Bostads AB genomför lägenhetsrenoveringar på Rud i flera etapper. Etapp 4 som är den sista etappen planerar bolaget att påbörja i april 2014 och innehåller 247 lägenheter. Total projektkostnad uppgår till 85,3 miljoner kr. Mot bakgrund av detta begär Karlstads Bostads AB att kommunfullmäktige godkänner projektet. Kommunstyrelsens protokoll den 21 januari Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 januari Karlstads Stadshus AB:s protokoll den 21 januari Karlstads Stadshus AB:s tjänsteskrivelse den 13 januari Karlstads Bostads AB:s protokoll den 24 oktober Karlstads Bostads AB:s tjänsteskrivelse den 15 oktober Yrkanden Thomas Ohlsson (C) och Lena Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag: Renovering av kvarteret Rottnen 5 på Rud uppgående till 85 miljoner kronor, godkänns i enlighet med redovisat förslag. Karlstads Stadshus AB Karlstads Bostads AB

27 sid 27 (33) 22 Karlstad Innovation Park Dnr KS Dpl 06 enligt kommunstyrelsens förslag 1. Karlstad Innovation Park ekonomisk förening bildas i samverkan med Karlstads universitet, Stora Enso Research, Region Värmland och Inova. 2. Budgetutkast för Karlstad Innovation Park ekonomisk förening godkänns. Under hösten 2013 startade projektet att etablera Karlstad Innovation Park. Projektet är nu avslutat och verksamheten ska permanentas. Karlstad Innovation Park ekonomisk förening ska bildas tillsammans med aktörer och intressenter i regionen. Kommunstyrelsens protokoll den 18 februari Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 januari Kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 30 januari Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 september Kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 4 september Per-Samuel Nissers (M), Peter Kullgrens (KD), Per-Inge Lidéns (MP), Niklas Wikströms (FP) och Henrik Landers (C) skrivelse den 18 augusti Yrkanden Per-Samuel Nisser (M), Lena Melesjö Windahl (S) och Göran Frödin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag: 1. Karlstad Innovation Park ekonomisk förening bildas i samverkan med Karlstads universitet, Stora Enso Research, Region Värmland och Inova. 2. Budgetutkast för Karlstad Innovation Park ekonomisk förening godkänns. Per-Samuel Nisser Peter Kullgren Per-Inge Lidén Niklas Wikström

28 sid 28 (33) Henrik Lander

29 sid 29 (33) 23 Rapport - Servicegarantier i Karlstads kommun 2013 Dnr KS Dpl 01 enligt kommunstyrelsens förslag Rapporten Servicegarantier i Karlstads kommun 2013 godkänns. Kommunfullmäktige beslutade att alla nämnder skulle införa servicegarantier under Syftet var att förtydliga vilken service Karlstadsbor och företagare kan förvänta sig och att klargöra vad som händer om kommunen inte når upp till utlovad servicenivå. För att vidareutveckla och förbättra arbetet med servicegarantierna har en utvärdering genomförts. Kommunstyrelsens protokoll den 21 januari Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 december Rapport - Servicegarantier i Karlstads kommun 2013 den 17 december Samtliga nämnder

30 sid 30 (33) 24 Rapport avseende ej verkställda beslut enligt 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och rapportering enligt 28 samma lag Dnr KS Dpl 34 enligt kommunstyrelsens förslag Redovisningen godkänns. Arbetsmarknads- och socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden är enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldig att rapportera alla gynnade beslut som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Nämnderna ska också rapportera alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dagen verkställigheten avbröts. De statistiska uppgifterna ska rapporteras till kommunfullmäktige och Socialstyrelsen samt kommunens revisorer enligt 28 f-g LSS. Kommunstyrelsens protokoll den 21 januari Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 december Kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 9 december Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll den 20 november Arbetsmarknads- och socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 oktober Arbetsmarknads- och socialförvaltningens tjänsteyttrande den 16 oktober Vård- och omsorgsnämndens protokoll den 23 oktober Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 oktober Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteyttrande den 4 oktober Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll den 28 augusti Arbetsmarknads- och socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 augusti Arbetsmarknads- och socialförvaltningens tjänsteyttrande den 11 juli Vård- och omsorgsnämndens protokoll den 28 augusti Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 augusti Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteyttrande den 1 juli 2013.

31 sid 31 (33) Arbetsmarknads- och socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden Karlstads kommuns revisorer Socialstyrelsen

32 sid 32 (33) 25 Rapport avseende ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och 2 kap 3 socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap 6 f-h samma lag Dnr KS Dpl 34 enligt kommunstyrelsens förslag Redovisningen godkänns. Arbetsmarknads- och socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden är skyldiga enligt 4 kap 1 samt 2 kap 3 socialtjänstlagen att rapportera alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader. Nämnderna ska också rapportera alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dagen verkställigheten avbrutits. Den här rapporteringen avser två kvartal. Kommunstyrelsens protokoll den 21 januari Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 december Kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 10 december Arbetsmarknads- och socialförvaltningens protokoll den 20 november Arbetsmarknads- och socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 oktober Arbetsmarknads- och socialförvaltningens tjänsteyttrande den 16 oktober Vård- och omsorgsnämndens protokoll den 23 oktober Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 oktober Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteyttrande den 1 oktober Arbetsmarknads- och socialförvaltningens protokoll den 28 augusti Arbetsmarknads- och socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 augusti Arbetsmarknads- och socialförvaltningens tjänsteyttrande den 11 juli Vård- och omsorgsnämndens protokoll den 28 augusti Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 augusti Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteyttrande den 1 juli 2013.

33 sid 33 (33) Arbetsmarknads- och socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden Karlstads kommuns revisorer Socialstyrelsen

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00.

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00. Kommunfullmäktige 2014-10-20 Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 20 oktober 2014, kl. 18:30-19:25. ande Ordförande Bernt Persson (S) 102 och Peter Helander (C) 103-114

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter klockan 18.00 20.05 Ajournering klockan 18.45 19.30 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande

Protokoll Nr 10. Närvarande Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-28 Sammanträdestid 16.00 17.30 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Monika Bréti (S) 2:e v ordf Mari-Louise

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Justering: Fredag 2015-03-13 i Trosa kommunhus Paragrafer 1-15. Jakob Etaat. Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS

Justering: Fredag 2015-03-13 i Trosa kommunhus Paragrafer 1-15. Jakob Etaat. Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS Plats och tid: Folkets hus kl. 19.00-21.15 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M) Helena Koch (M) Tomas Landskog (M) Lena Isoz (M) Carl von der Esch (M) 1:e v ordf. Ann Larson (M) ordf. Sune G Jansson

Läs mer

Socialnämnden 20 maj 2015

Socialnämnden 20 maj 2015 Socialnämnden Socialnämnden 20 maj 2015 Sid 85 Socialnämndens förmiddag... 3 86 Upprop/Dagordning/Justering... 4 87 Socialnämndens ordförande informerar... 5 88 Information från förvaltningen... 6 89 Delårsrapport

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

Måndag 15 dec kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn

Måndag 15 dec kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn s sammanträde Måndag 15 dec kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn Ärendelista 140 Information 141-145 Inkomna motioner och medborgarförslag 146 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2015-02-09 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium 2 Information om ny polisorganisation

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll *HEDEMORA Sammimträdesdatum 1 (12) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Tellus, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

2015-06-11. Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15

2015-06-11. Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15 Sammanträde Plats och tid Bjursjöstugan kl. 9.00-11.05 Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Annelie Högberg (S) Ordförande Niklas Moe (M) Anibal Rojas Jourquera (KD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:35. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

I I PARTILLE. KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden. Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18:00 20.30. 145-158 Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande

I I PARTILLE. KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden. Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18:00 20.30. 145-158 Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande och 158 I I PARTILLE KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden SAMMANTRADESPROTOKOLL Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18:00 20.30 Plats och tid 145-158 Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande Narvarande Jerry Johansson

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 2015-05-11 1 (14) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer