Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911"

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag af enskilda bankernas qvartals-uppgifter nr/kvartal. 1867: dec.-1869: mars. Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas samt Skandinaviska kreditaktiebolagets qvartals-uppgifter nr/kvartal. 1869: sep.-1871: juni Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas, Skandinaviska kreditbolagens samt Aktiebolaget Stockholm handelsbanks qvartals-uppgifter nr/kvartal. 1871: sep.-1872: sep. Sammandrag af de enskilda bankinrättningarnes qvartals-uppgifter. Stockholm : [Kongl. Finansdepartementet], nr/kvartal. 1872: dec.-1874:dec. Sammandrag af de solidariska bankernas samt aktiebankernas och kreditaktiebolagens uppgifter. Stockholm : [Kongl. Finansdepartementet], nr/månad. 1875: jan.-1888: dec. Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter. Stockholm : [Finansdepartementet], nr/månad. 1889: jan.-1901: juli Sammandrag af de solidariska enskilda bankernas och aktiebolagens till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter. [Stockholm] : [Bankinspektören, Kongl. Finansdepartementet], nr/månad. 1901: aug.-1903: dec. Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter. [Stockholm] : [Bankinspektören, Kongl. Finansdepartementet], nr/månad. 1904: jan.-1911: dec. I NationellaArkivDatabas (NAD), Finansdepartementets bankbyrå (arkiv) har följande skrivits om bakgrunden till Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter : [År 1868 inrättades] ett särskilt organ för den centrala tillsynen över det svenska affärsbankväsendet. Befattningshavaren erhöll år 1876 titeln bankinspektör. Kontrollorganen blev alltså dels centrala, finansministern och bankinspektören, dels lokala, länsstyrelserna, som för varje bank utövade kontrollen genom ombud; ett för granskning av ställningsöversikterna och övervakande av sedelutgivande affärsbankers del av de för sedelutgivningen m.m. reglerande bestämmelserna och det andra för deltagande i den årliga revisionen. De centrala och lokala organen arbetade dock oberoende av varandra. Denna ordning ändrades först genom 1903 års banklagar, som föreskrev, att de allmänna ombuden skulle lämna alla begärda upplysningar om vederbörande bank. År 1907 överflyttades den centrala banktillsynen från Finansdepartementet till ett nybildat ämbetsverk, Bankinspektionen, med bankinspektören som chef Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter Digitaliserad av Statistiska centralbyrån urn:nbn:se:scb-ens-bank-1891

3 Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter 1891

4 Innehållsförteckning Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 31 Januari Enskilda sedelutgifvande banker. Tillgångar. Januari Enskilda sedelutgifvande banker. Skulder. Januari Aktie-banker. Tillgångar. Januari Aktie-banker. Skulder. Januari Uppgift på riksbankens, de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas uppoch utlåningsränta Januari Sammandrag af Riksbankens och de Enskilda Bankinrättningarnes ställning den 31 Januari Utelöpande Enskilda Banksedlar den 31 Januari Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 28 Februari Enskilda sedelutgifvande banker. Tillgångar. Februari Enskilda sedelutgifvande banker. Skulder. Februari Aktie-banker. Tillgångar. Februari Aktie-banker. Skulder. Februari Uppgift på riksbankens, de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas uppoch utlåningsränta Februari Sammandrag af Riksbankens och de Enskilda Bankinrättningarnes ställning den 28 Februari Utelöpande Enskilda Banksedlar den 28 Februari Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 31 Mars Enskilda sedelutgifvande banker. Tillgångar. Mars Enskilda sedelutgifvande banker. Skulder. Mars Aktie-banker. Tillgångar. Mars Aktie-banker. Skulder. Mars Uppgift på riksbankens, de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas uppoch utlåningsränta Mars Sammandrag af Riksbankens och de Enskilda Bankinrättningarnes ställning den 31 Mars Utelöpande Enskilda Banksedlar den 31 Mars Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 30 April Enskilda sedelutgifvande banker. Tillgångar. April Enskilda sedelutgifvande banker. Skulder. April Aktie-banker. Tillgångar. April Aktie-banker. Skulder. April Uppgift på riksbankens, de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas uppoch utlåningsränta April Sammandrag af Riksbankens och de Enskilda Bankinrättningarnes ställning den 30 April Utelöpande Enskilda Banksedlar den 30 April

5 Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 31 Maj Enskilda sedelutgifvande banker. Tillgångar. Maj Enskilda sedelutgifvande banker. Skulder. Maj Aktie-banker. Tillgångar. Maj Aktie-banker. Skulder. Maj Uppgift på riksbankens, de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas uppoch utlåningsränta Maj Sammandrag af Riksbankens och de Enskilda Bankinrättningarnes ställning den 30 Maj Utelöpande Enskilda Banksedlar den 30 Maj Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 30 Juni Enskilda sedelutgifvande banker. Tillgångar. Juni Enskilda sedelutgifvande banker. Skulder. Juni Aktie-banker. Tillgångar. Juni Aktie-banker. Skulder. Juni Uppgift på riksbankens, de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas uppoch utlåningsränta Juni Sammandrag af Riksbankens och de Enskilda Bankinrättningarnes ställning den 30 Juni Utelöpande Enskilda Banksedlar den 30 Juni Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 31 Juli Enskilda sedelutgifvande banker. Tillgångar. Juli Enskilda sedelutgifvande banker. Skulder. Juli Aktie-banker. Tillgångar. Juli Aktie-banker. Skulder. Juli Uppgift på riksbankens, de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas uppoch utlåningsränta Juli Sammandrag af Riksbankens och de Enskilda Bankinrättningarnes ställning den 31 Juli Utelöpande Enskilda Banksedlar den 31 Juli Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 31 Augusti Enskilda sedelutgifvande banker. Tillgångar. Augusti Enskilda sedelutgifvande banker. Skulder. Augusti Aktie-banker. Tillgångar. Augusti Aktie-banker. Skulder. Augusti Uppgift på riksbankens, de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas uppoch utlåningsränta Augusti Sammandrag af Riksbankens och de Enskilda Bankinrättningarnes ställning den 31 Augusti Utelöpande Enskilda Banksedlar den 31 Augusti

6 Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 30 September Enskilda sedelutgifvande banker. Tillgångar. September Enskilda sedelutgifvande banker. Skulder. September Aktie-banker. Tillgångar. September Aktie-banker. Skulder. September Uppgift på riksbankens, de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas uppoch utlåningsränta September Sammandrag af Riksbankens och de Enskilda Bankinrättningarnes ställning den 30 September Utelöpande Enskilda Banksedlar den 30 September Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 31 Oktober Enskilda sedelutgifvande banker. Tillgångar. Oktober Enskilda sedelutgifvande banker. Skulder. Oktober Aktie-banker. Tillgångar. Oktober Aktie-banker. Skulder. Oktober Uppgift på riksbankens, de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas uppoch utlåningsränta Oktober Sammandrag af Riksbankens och de Enskilda Bankinrättningarnes ställning den 31 Oktober Utelöpande Enskilda Banksedlar den 31 Oktober Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 30 November Enskilda sedelutgifvande banker. Tillgångar. November Enskilda sedelutgifvande banker. Skulder. November Aktie-banker. Tillgångar. November Aktie-banker. Skulder. November Uppgift på riksbankens, de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas uppoch utlåningsränta November Sammandrag af Riksbankens och de Enskilda Bankinrättningarnes ställning den 30 November Utelöpande Enskilda Banksedlar den 30 November Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 31 December Enskilda sedelutgifvande banker. Tillgångar. December Enskilda sedelutgifvande banker. Skulder. December Aktie-banker. Tillgångar. December Aktie-banker. Skulder. December Uppgift på riksbankens, de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas uppoch utlåningsränta December Sammandrag af Riksbankens och de Enskilda Bankinrättningarnes ställning den 31 December Utelöpande Enskilda Banksedlar den 31 December Öfversigt af de enskilda, sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas bokslut för år 1891 samt deras ställning efter disposition af vinstmedlen för samma år. Enskilda sedelutgifvande banker. Aktiebanker.

7 Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 31 Januari STOCKHOLM, KONGL. BOKTRYCKERIET, P. A. NORSTEDT & SÖNER.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 28 Februari STOCKHOLM, KONGL. BOKTRYCKERIET, P. A. NORSTEDT & SÖNER.

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 31 Mars STOCKHOLM, KONGL. BOKTRYCKERIET, P. A. NORSTEDT & SÖNER.

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 30 April STOCKHOLM, 1891 KONGL. BOKTRYCKERIET, P. A. NORSTEDT & SÖNER.

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 31 Maj STOCKHOLM, KONGL. BOKTRYCKERIET, P. A. NORSTEDT & SÖNER.

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67 Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 30 Juni STOCKHOLM, 1891 KONGL. BOKTRYCKERIET, P. A. NORSTEDT & SÖNER.

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79 Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 31 Juli STOCKHOLM, KONGL. BOKTRYCKERIET, P. A. NORSTEDT & SÖNER.

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91 Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 31 Augusti STOCKHOLM, 1891 KONGL. BOKTRYCKERIET, P. A. NORSTEDT & SÖNER.

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103 Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 30 September STOCKHOLM, 1891 KONGL. BOKTRYCKERIET, P. A. NORSTEDT & SÖNER.

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115 Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 31 Oktober STOCKHOLM, KONGL. BOKTRYCKERIET, P. A. NORSTEDT & SÖNER.

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127 Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 30 November STOCKHOLM, 1891 KONGL. BOKTRYCKERIET, P. A. NORSTEDT & SÖNER.

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139 Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 31 December STOCKHOLM, 1892 KONGL. BOKTRYCKERIET, P. A. NORSTEDT & SÖNER.

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151 ÖFVERSIGT af de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas bokslut för år 1891 samt deras ställning efter disposition af vinstmedlen för samma år. STOCKHOLM, KONGL. BOKTRYCKERIET, P. A. NORSTEDT & SÖNER.

152

153

154

155

156

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder 1(6) Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder Månad / Kvartal 2004 FM0401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Banker och kreditmarknadsföretag A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Projekt Stark lokal organisation

Projekt Stark lokal organisation Klubb 01 Projekt Stark lokal organisation Syfte Avdelningen ska bilda och upprätthålla klubbar som uppfyller kravet på att vara lokal facklig organisation enligt 16 och i övrigt enligt de riktlinjer som

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

KO:s beräkningsmodell

KO:s beräkningsmodell KO:s beräkningsmodell Innehåll Sid Beräkning av prisfördyring...1 årsförbrukning om 2 000 kwh/år (lägenhet eller villa utan elvärme)...2 5 000 kwh/år (lägenhet eller villa utan elvärme)...3 10 000 kwh/år

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om utgivning av säkerställda obligationer; SFS 2003:1223 Utkom från trycket den 14 januari 2004 utfärdad den 18 december 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om myndigheters bokföring; SFS 2000:606 Utkom från trycket den 4 juli 2000 utfärdad den 31 maj 2000. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser Förordningens

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1927:31 FINANSDEPARTEMENTET BETÄNKANDE MED FÖRSLAG ANGÅENDE AVVECKLINGEN AV AKTIEBOLAGET

Läs mer

Bolånestatistik januari augusti 2004

Bolånestatistik januari augusti 2004 1 Bolånestatistik januari augusti 2004 Presentation hos Bankföreningen 16 september 2004 2 Bostadsutlåning från bostadsinstitut och banker Utlåning mot säkerhet i bostad, miljarder kronor, augusti 2003

Läs mer

Förordningar, kungörelser etc. rörande margarin i Svensk Författningssamling åren 1885-1950

Förordningar, kungörelser etc. rörande margarin i Svensk Författningssamling åren 1885-1950 Förordningar, kungörelser etc. rörande margarin i Svensk Författningssamling åren 1885-1950 Sammanställd av Sigrid Ljunggren 1. 1885:57 Kongl. Maj:ts nådiga förordning, angående kontroll å handel med margarin

Läs mer

Det nya skatteförfarandet

Det nya skatteförfarandet BL Info BILAGA 2011-11-28 Det nya skatteförfarandet Innehåll Ny lag om skatteförfarande Begrepp s 2 Taxeringsår och inkomstår försvinner s 2 s 2 Proportionalitetsprincipen s 2 Deklaration och F-skatt Ändrad

Läs mer

Ekonomi och UF-företagande. Övningsuppgifter

Ekonomi och UF-företagande. Övningsuppgifter Ekonomi och UF-företagande Övningsuppgifter CASE 1 - Facit Resultat- och likviditetsbudget SolKlart UF SolKlart UF kommer under sitt år som UF-företagare att köpa in och sälja vidare smarta solcellsladdare

Läs mer

Ekonomi och UF-företagande Välkomna!

Ekonomi och UF-företagande Välkomna! Ekonomi och UF-företagande Välkomna! Hanna & Sara Dagens fokus: Från budget till bokslut - ett UFföretags ekonomiska delar Vilka ekonomiska delar ingår i UF-företagandet? 1. Starta Budgetering (ingår i

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus; SFS 2006:125 Utkom från trycket den 7 mars 2006 Omtryck utfärdad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning; SFS 2000:890 Utkom från trycket den 1 december 2000 utfärdad den 23 november 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Stiborramverket del 1

Stiborramverket del 1 1 (7) 2015-03-31 Stiborramverket del 1 Ramverk för Stibor Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser till vilka ett antal banker verksamma

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-05-13 statliga stabilitetsåtgärderna Andra rapporten 2011 Avser första kvartalet 2011 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND FI:s uppdrag BANKERNAS FINANSIERING Marknadsräntornas utveckling

Läs mer

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Hoist Kredit AB Hoist Kredit AB (publ) Bolagsstyrningsrapport 014 Bolagsstyrningsrapport God bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt engagemang från ägarna med en tydlig och

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker ! Pressmeddelande från SKOP om 16 mars 211 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Stabila prisförväntningar för villor och bostadsrätter - Men i Stockholmsregionen stiger prisförväntningarna - Allt fler

Läs mer

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN JUSTITIEMINISTERIET ANVISNING PB 1, 00131 HELSINGFORS, Telefon (09) 18 251 ANVISNINGSSAMLINGEN 28 oktober 1998 3268/36/98 JM ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN Behörighet Ikraftträdelsebestämmelsen

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 21XO1A Tentamen ges för: ADM 10;ADM11 och Fristående kurs Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum:

Läs mer

SFS 1998:1405 31 32 33 33 a

SFS 1998:1405 31 32 33 33 a Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank; SFS 1998:1405 Utkom från trycket den 4 december 1998 utfärdad den 26 november 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

MARATONGUIDE Planerar du en resa för att springa eller se ett maratonlopp?

MARATONGUIDE Planerar du en resa för att springa eller se ett maratonlopp? MARATONGUIDE Planerar du en resa för att springa eller se ett maratonlopp? Genomsnittliga kostnader för flyg tur och retur, hotellpriser och annan användbar information inför ett maraton. DE KLASSISKA

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer